Regulamin Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - sezon 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - sezon 2014/15"

Transkrypt

1 Regulamin Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - sezon 2014/15 REGULAMIN KRAKOWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 2014/15 ZGODNIE Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM WSPÓŁZAWODNICTWA SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO: IGRZYSKA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH", GIMNAZJADA MŁODZIEŻY", LICEALIADA MŁODZIEŻY". I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem i głównym finansującym imprezę pn. Krakowska Olimpiada Młodzieży" jest Gmina Miejska Kraków poprzez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa. Z przyczyn organizacyjnych i finansowych, przy tworzeniu nowego budżetu na dany rok kalendarzowy, organizator może wprowadzać zmiany do regulaminu ogólnego w trakcie roku szkolnego dotyczące przeprowadzenia poszczególnych dyscyplin. 2. Głównym wykonawcą i koordynatorem wyżej wymienionej imprezy jest w podanych w punkcie II dyscyplinach Krakowski Szkolny Związek Sportowy a w punkcie III wykonawca i koordynator wybrany i wskazany przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa na rok budżetowy Bezpośrednimi realizatorami zawodów są nauczyciele wychowania fizycznego zatrudnieni w szkołach i innych placówkach oświatowych, zaproszone do współpracy stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe i inne specjalizujące się w organizacji danych dyscyplin sportowych. 4. Nadzór bezpośredni nad realizacją całości imprezy prowadzi Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa. 5. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem interpretacja imprezy przysługuje Wydziałowi Sportu Urzędu Miasta Krakowa II. DYSCYPLINY SYSTEMOWE OBJĘTE WSPÓŁZAWODNICTWEM KRAKOWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REALIZOWANE PRZEZ KSZS: 1. Igrzyska Szkół Podstawowych /ISP/ Halowa piłka nożna D i CH, Biegi przełajowe indywidualne D i CH, 2. Gimnazjada/GM/ Halowa Piłka nożna D i CH, Biegi przełajowe indywidualne D i CH, Szkolna indywidualna liga LA D i CH 3. Licealiada/LC/ Szkolna drużynowa korespondencyjna liga L.A. D i CH (I rzut) Biegi przełajowe sztafetowe D i CH, Piłka ręczna DZ i CH Zwycięzcy tych dyscyplin mają zagwarantowany udział w zawodach szczebla wojewódzkiego, wg regulaminu przyjętego przez MSZS

2 III. DYSCYPLINY SYSTEMOWE OBJĘTE WSPÓŁZAWODNICTWEM KRAKOWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REALIZOWANE PRZEZ KOORDYNATORA I GŁOWNEGO WYKONAWCY WYBRANEGO I WSKAZANEGO PRZEZ WYDZIAŁ SPORTU UM KRAKOWA 1. Igrzyska Szkół Podstawowych /ISP/ Mini koszykówka D i CH, Mini piłka siatkowa D i CH, Mini piłka ręczna D i CH, Mini piłka nożna D i CH, Biegi przełajowe sztafetowe D i CH, Czwórbój lekkoatletyczny D i CH, Pływanie D i CH, Tenis stołowy drużynowy i indywidualny D i CH, Badminton drużynowy D i CH, Narciarstwo Alpejskie D i CH, Szachy indywidualne D i CH, 2. Gimnazjada/GM/ Koszykówka D i CH, Piłka siatkowa D i CH, Piłka ręczna D i CH, Piłka nożna D i CH, Biegi przełajowe sztafetowe D i CH, Drużynowa Liga LA D i CH Pływanie D i CH, Tenis stołowy drużynowy i indywidualny D i CH, Badminton drużynowy D i CH, Szachy indywidualne D i CH, Narciarstwo Alpejskie D i CH, Snowboard D i CH, 3. Licealiada/LC/ Koszykówka D i CH, Piłka siatkowa D i CH, Tenis stołowy drużynowy D i CH, Badminton drużynowy D i CH, Szkolna drużynowa korespondencyjna liga L.A. D i CH (II rzut) Biegi przełajowe indywidualne D i CH, Pływanie D i CH, Szachy indywidualne D i CH, Narciarstwo Alpejskie D i CH, Snowboard D i CH, Amatorska Liga SKS w piłce siatkowej D i CH. UWAGA: Zwycięzcy tych dyscyplin mają zagwarantowany udział w zawodach szczebla wojewódzkiego, wg regulaminu przyjętego przez MSZS. IV. DYSCYPLINY SYSTEMOWE NIE OBJĘTE WSPÓŁZAWODNICTWEM KRAKOWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY MOŻLIWE DO REALIZACJI PRZEZ INNEGO REALIZATORA. Igrzyska Szkół Podstawowych: Unihokej DZ i CH, Grupy taneczne Cheerleaders DZ. Gimnazjada: Unihokej DZ i CH, Grupy taneczne Cheerleaders DZ. Licealiada: Grupy taneczne Cheerleaders DZ, Indywidualna Liga LA DZ i CH UWAGA: W przypadku rozegrania tych dyscyplin zwycięzcy mają zagwarantowany udział w zawodach szczebla wojewódzkiego, wg regulaminu przyjętego przez MSZS V. DYSCYPLINY POZASYSTEMOWE NIE OBJĘTE WSPÓŁZAWODNICTWEM KRAKOWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REALIZOWANE PRZEZ INNYCH REALIZATORÓW: Igrzyska Szkół Podstawowych: Czwartki LA (Organizator MZLA), Turniej Gimnastyczny (Organizator AWF) Gimnazjada Młodzieży: Czwartki LA (Organizator MZLA), Wielobój Siłowy (organizator ZS Elektrycznych nr 1) Licealiada: Wielobój Siłowy (organizator ZS Elektrycznych nr 1), Turnieje Piłki Ręcznej DZ i CH oraz Koszykówki DZ i CH amatorskich drużyn SKS (organizator w trakcie wyboru).

3 VI. UCZESTNICY 1.Uczniowie szkół publicznych, społecznych, prywatnych i innych prowadzonych na terenie Gminy Kraków według następujących zasad: - Igrzyska Szkół Podstawowych rocznik 2002 i młodsi, uczniowie danej szkoły minimum od 1 X 2014r. - Gimnazjada rocznik 1999 i młodsi, uczniowie danej szkoły minimum od 1 X 2014r. - Licealiada rocznik 1995 i młodsi, uczniowie danej szkoły minimum od 1 X 2014r. 2. W zawodach sportowych we wszystkich grupach wiekowych prawo startu ma młodzież ucząca się w szkołach dziennych bez względu na przynależność klubową. Nie mają prawa startu słuchacze szkół. 3. Szkoły Mistrzostwa Sportowego mogą uczestniczyć w zawodach systemu współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach innych niż ta, w której prowadzona jest specjalizacja w danej szkole. VII. ZASADY PUNKTACJI 1. Punkty do rankingu współzawodnictwa przypisywane są szkołom, nie ich uczniom, tylko za osiągnięcia lub udział w dyscyplinach systemowych objętych współzawodnictwem Krakowskiej Olimpiady Młodzieży i realizowanych przez KSZS i wybranego koordynatora. 2. Na podstawie sumy punktów, uzyskanych przez szkoły uczestniczące w poszczególnych dyscyplinach, tworzony jest ranking współzawodnictwa międzyszkolnego. 3. W przypadku uzyskania przez szkoły w końcowej klasyfikacji takiej samej ilości punktów, o wyższym miejscu decyduje ilość wyższych miejsc we wszystkich rozegranych dyscyplinach. VIII. PUNKTACJA ZA ZAJĘTE MIEJSCA 1. Punkty za miejsca przyznaje się tylko w finałach miejskich. 2. W przypadku organizacji systemu ligowego na szczeblu miejskim - szkoły uczestniczące w eliminacjach miejskich, otrzymują również 1- punkt za tzw. udział. 3. Zespoły, które nie stawią się na zawody nie otrzymują punktów. 4. W przypadku zawodów indywidualnych punkty do klasyfikacji drużynowej zdobywa szkoła po sporządzeniu dodatkowej punktacji zespołowej, będącej sumą punktów zdobytych przez indywidualnych zawodników. 5. Jeżeli szczegółowy regulamin zawodów nie określa inaczej, dodatkowa punktacja zespołowa sporządzana jest wg zasady pierwszy zawodnik -21 punktów, drugi zawodnik - 20 punktów, trzeci zawodnik 19 punktów, itd., dwudziesty zawodnik otrzymuje 2 punkty, pozostali startujący bez względu na zajęte miejsce otrzymują po jednym punkcie. Suma punktów osiągniętych przez zawodników z danej szkoły branych do klasyfikacji drużynowej, tworzy dodatkową klasyfikację. 6. Jeżeli w finale miejskim zostaje sklasyfikowanych więcej niż 10 szkół, wówczas wszystkie szkoły sklasyfikowane na miejscach poniżej 10 - otrzymują 1pkt. 7. Punktacja za miejsca w finale miejskim: 1. miejsce: 12pkt., 2. miejsce: 10pkt., 3. miejsce: 9pkt., 4. miejsce: 8pkt., 5. miejsce: 7pkt., 6. miejsce: 6pkt., 7. miejsce: 5pkt., 8. miejsce: 4pkt., 9. miejsce: 3pkt. 10.miejsce 2pkt i kolejne: 1pkt.

4 8. Jeżeli dwa lub więcej zespołów zajmą miejsce ex aequo, wówczas przyznaje się im w punktacji średnią z możliwych do zdobycia punktów (Np 1. miejsce: 12pkt., 2. miejsce: 10pkt. czyli = 22:2 = 11 tzn. zespoły otrzymują po 11pkt.). 9. W przypadku nie stawienia się na zawody w terminie ustalonym przez organizatora (brak zawiadomienia o nie przyjściu na zawody, szkoła przegrywa mecz walkowerem. 10. Dwa walkowery powodują wykluczenie szkoły z rozgrywek w danej dyscyplinie. Szkoła nie otrzymuje żadnych punktów do współzawodnictwa. IX. RANKING 1. Po zakończeniu zawodów we wszystkich dyscyplinach przewidzianych do realizacji, zostaną sporządzone trzy rankingi odpowiednio dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie w ramach Igrzyska Szkół Podstawowych ", Gimnazjada" oraz Licealiada" osobno w kategoriach dziewcząt, chłopców i łączna. 2. KSZS prowadzić będzie również w roku szkolnym 2014/15 dodatkowy ranking obejmujący swym zasięgiem wszystkie typy szkół, za osiągnięcia uzyskane na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Wyniki tego rankingu zostaną ogłoszone po otrzymaniu oficjalnej klasyfikacji szkół na podstawie osiągniętych przez nich wyników w zawodach szczebla wojewódzkiego. 3. Sprawozdania z realizacji wszystkich dyscyplin oraz rankingi współzawodnictwa będą zamieszczane na stronie internetowej KSZS X. SYSTEM ROZGRYWEK 1. Zawody eliminacyjne oraz finały miejskie prowadzone przez KSZS lub innego koordynatora - wskazanego przez WS UM Krakowa, rozgrywane będą systemem turniejowym lub innym określonym każdorazowo przez realizatora. 2. Zawody eliminacyjne i finały miejskie będą prowadzone przez koordynatora wybranego przez UM Krakowa i rozgrywane będą wg zasad, które zostaną podane do ogólnej wiadomości aneksem do niniejszego regulaminu, nie później niż do 15.X.2014r. 3. W dyscyplinach drużynowych (gdy nie jest rozgrywany cykliczny system ligowy z zachowaniem zasad awansów i spadków drużyn wg określonych szczegółowych regulaminów dyscyplin) do finałów miejskich awansują najlepsze zespoły wyłonione drogą eliminacji. 4. W konkurencjach indywidualnych do finałów miejskich awansują najlepsi wyłonieni na podstawie przeprowadzonych eliminacji (liczbę określa realizator) lub - jeżeli umożliwia to limit ilościowy - wszyscy uczestnicy zgłoszeni do zawodów. 5. Organizator może zmienić system rozgrywek eliminacji lub finałów miejskich w dyscyplinach indywidualnych lub drużynowych w zależności od możliwości organizacyjnych oraz liczby uczestników zgłoszonych do zawodów. 6. Wszystkie dyscypliny odbywają się zgodnie z regulaminem Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego na rok szkolny 20014/15" oraz w razie potrzeby w ramach dodatkowo określonych regulaminów sporządzonych dla realizacji tych zawodów z uwzględnieniem szczegółowych przepisów danej dyscypliny sportowej ustalonych przez przedmiotowe związki sportowe. 7. W razie potrzeby sporządzenia dodatkowego regulaminu dla realizacji zawodów, realizator bezpośredni zadania ma obowiązek dostarczenia ww. regulaminu do

5 koordynatora imprezy. 8. Realizator bezpośredni zadania powinien każdorazowo uzgodnić z organizatorem imprezy system rozgrywek finałów miejskich (a w razie potrzeby eliminacji). XI. SYSTEM ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH W FINAŁACH MIEJSKICH 1. W rywalizacji gier zespołowych szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna. 2. Uczestniczą wszystkie zgłoszone zespoły. 3. Zespoły grają w grupach wg ustalonego systemu dla danej ilości zespołów. 4. Podział na grupy następuje z zachowaniem rozstawienia zespołów najwyżej sklasyfikowanych w danej dyscyplinie w roku ubiegłym. 5. System zostaje opracowany tak, aby jeżeli jest to możliwe, wyłonić zespoły od miejsca pierwszego do dziesiątego, bez przyznawania miejsc równoważnych. 6. Organizator może zmienić system rozgrywek finałów miejskich w dyscyplinach drużynowych w zależności od możliwości finansowych lub potrzeb organizacyjnych. XII. SYSTEM ROZGRYWEK LIGOWYCH - AWANSE i SPADKI a) LICEALIADA: dotyczy tylko rozgrywek piłki siatkowej Lig SKS 1. W zawodach I ligi uczestniczy 10 zespołów, które rywalizują systemem mecz każdy z każdym. 2. Awanse i spadki z lig zostaną podane każdorazowo w regulaminie szczegółowym dla każdej z rozgrywanych tym systemem dyscyplin. 3. W przypadku braku zapisów regulujących awanse i spadki, obowiązują zasady zapisane w punktach poniżej. 4. Zespoły, które w tabeli końcowej zajmą miejsca 1-4, grają turniej mistrzowski play off (jeden mecz) - półfinały w parach 1-4 i 2-3, a następnie (jeden mecz) finał i mecz o 3 miejsce. 5. Zespoły, której zajmą miejsca 9. i 10. spadają z ligi. 6. Pozostałe zespoły rozgrywają swe mecze systemem turniejowym. Najlepsze dwa zespoły wyłonione w turnieju finałowym awansują do pierwszej ligi. b) LICEALIADA, GIMNAZJADA, IGRZYSKA: dotyczy: - w przypadku Licealiady: piłki siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego, piłki ręcznej - w przypadku Gimnazjady i ISP: piłki nożnej halowej, piłki siatkowej, koszykówki i piłki ręcznej 1. W finałach ligi uczestniczy 10 zespołów, które rywalizują ze sobą systemem turniejowym. 2. Zagwarantowany udział w lidze mają szkoły, które w poprzednim roku szkolnym zajęły w nich miejsca od 1 do Zespoły, której zajmą miejsca 5-10 spadają z ligi. 4. W ich miejsce do ligi awansują najlepsze szkoły wyłonione drogą eliminacji rozgrywanych przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych. 5. Zespoły, które mają zapewniony udział w lidze, nie biorą udziału w eliminacjach. 6. Zespół, który zajmie pierwsze miejsce w lidze automatycznie otrzymuje prawo reprezentowania Krakowa na zawodach szczebla wojewódzkiego. 7. W systemie turniejowym zespoły podzielone zostają wg klucza: Grupa A zespoły z miejsc 1, 4, 5 z poprzedniego roku + dwa zespoły z eliminacji

6 Grupa B zespoły z miejsc 2, 3, 6 z poprzedniego roku + dwa zespoły z eliminacji W grupach mecze rozgrywane będą systemem każdy z każdym. Po dwa najlepsze zespoły z grup rozegrają finał o miejsca 1 4 (każdy z każdym) z zaliczeniem wyników meczów z grup A i B Pozostałe zespoły zostaną sklasyfikowane w zależności od zajętego miejsca w grupach finałowych i tak: zespoły z trzecich miejsc zajmują w tabeli końcowej miejsca 5-6, zespoły z czwartych miejsc w tabeli końcowej sklasyfikowane zostaną na miejscach 7-8 a z piątych miejsc w grupie na miejscach 9-10 tabeli końcowej. XIII. NAGRODY 1. Sześć najlepszych szkół w każdym z rankingów ogólnych tzn. Igrzysk Szkół Podstawowych", Gimnazjady" oraz Licealiady" i po cztery najlepsze w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe. 2. Dodatkowo, uhonorowanych zostanie dziesięć najlepszych szkół w rankingu jak w punkcie 2 rozdziału IX. 3. Informacja dotycząca szczegółowych warunków przekazania nagród, zostanie podana zainteresowanym szkołom po ogłoszeniu oficjalnych wyników. XIV. INFORMACJA 1. Wszelkich informacji dotyczących udziału w imprezie, terminów zawodów oraz komunikatów o wynikach udziela dla dyscyplin zapisanych w punkcie II Krakowski Szkolny Związek Sportowy natomiast w punkcie III wybrany koordynator. 2. Wszystkie komunikaty dotyczące organizowanych imprez na szczeblu miasta znajdować się będą na stronie KSZS Jest to jedyna forma przekazu informacji dotyczącej ich realizacji. 3. Szkoły startujące w zawodach zobligowane są do bieżącego zapoznawania się z zamieszczonymi komunikatami. 4. Zawody rozgrywane są zgodnie z terminarzem Krakowskiej Olimpiady Młodzieży" określonym przez organizatora. Eliminacje przeprowadzane są z uwzględnieniem programu finałów miejskich. 5. Organizator może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany terminu finałów miejskich. 6. Realizatorzy bezpośredni zadania (wykonawcy) zobowiązani są do sporządzania każdorazowo terminarzy zawodów, powiadomienia potencjalnych uczestników oraz przekazania komunikatów zawierających wyniki zawodów do Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego w formie elektronicznej do administratora serwisu na adres 7. Realizatorzy bezpośredni zadania mają obowiązek sporządzenia i dostarczenia sprawozdania w formie pisemnej i elektronicznej, zawierającego wyniki zawodów do głównego organizatora. Zawiadomienie powinno być przesłane do siedmiu dni po zakończeniu finałów miejskich lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów, jeżeli tego wymaga termin realizacji zawodów wojewódzkich.

7 XV. ZGŁOSZENIA 1. Szkoły uczestniczące w zawodach zobowiązane są zgłaszać wstępnie do Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego udział w zawodach we wszystkich planowanych dyscyplinach zawartych w punkcie II w terminie do 16 września 2014 r. 2. Termin zgłoszeń do pozostałych dyscyplin zostanie podany aneksem do regulaminu nie później jak do 15 X 2014 roku 3. Zgłoszenia wstępne do zawodów należy przesyłać tylko drogą elektroniczną na specjalnie przygotowanym druku Karta Zgłoszenia (strona - klikaj dokumenty KOM ). UWAGA! Zgłoszenia wysyłane drogą elektroniczną nie wymagają podpisów i uwierzytelnienia! 4. Szkoła, która zgłosiła się do danej dyscypliny na druku jak wyżej, w przypadku wycofania się z uczestnictwa zobowiązana jest powiadomić Krakowski Szkolny Związek Sportowy o swej rezygnacji. 5. Przed każdymi zawodami, uczestnicząca w nich szkoła musi przedstawić organizatorowi wypełnioną czytelnie Listę Uczestników z nazwiskami uczniów reprezentujących daną szkołę oraz nazwiskiem nauczyciela opiekuna, podbitą pieczęcią szkoły i imienną pieczątką dyrektora szkoły. Wzór listy do pobrania na stronie jak wyżej. 6. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać zdolność do zawodów pod względem zdrowotnym, świadczącą o braku przeciwwskazań do udziału w danych zawodach. Powyższą zgodę potwierdza lekarz lub prawny opiekun ucznia. Zebrane potwierdzenia o zdolności wszystkich uczestników posiada nauczyciel opiekun. 7. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną. 8. W razie braku wymaganej ilości zgłoszeń (minimum 3 szkoły w poszczególnych dyscyplinach) jeżeli organizator imprezy nie określi inaczej zawody nie będą rozgrywane. 9. Realizator bezpośredni zadania może przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń do wyczerpania limitu (decyduje kolejność zgłoszeń). XVI. UDZIAŁ W ZAWODACH SZKÓŁ Z INNYCH GMIN 1. Szkoły reprezentujące inne gminy niż Gmina Miejska Kraków, nie mogą uczestniczyć w zawodach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. W sprawach szczegółowych, dotyczących interpretacji regulaminów Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego decyduje Komisja wyznaczona przez Dyrekcję Wydziału Sportu UM Krakowa. Protesty należy składać na piśmie, do 2 godzin po zakończonych zawodach sportowych (poprzez organizatora zawodów). Decyzja Komisji ma ostateczny charakter. 2. Zakres opieki zdrowotnej nad uczniami, w tym także w aspekcie wychowania fizycznego reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 3. Komunikaty o miejscu oraz terminie finałów wojewódzkich znajdują się na stronie Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego 4. Dyrekcje szkół nauczyciele wychowania fizycznego zawodników i drużyn, którzy awansowali do tego szczebla, mają obowiązek bieżącego śledzenia strony Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego ( który jest realizatorem zawodów szczebla wojewódzkiego. To na tej stronie w komunikatach znajduje się informacja dotycząca miejsca

8 i terminu realizowanych zawodów wojewódzkich. 5. Główny koordynator KOM zgodnie z ogólnopolskim regulaminem systemu współzawodnictwa SZS nie ma obowiązku zawiadamiania zainteresowanych, o terminie i miejscu zawodów wojewódzkich. Ma natomiast obowiązek zgłoszenia wyżej wymienionych bezpośrednio do organizatora zawodów szczebla wojewódzkiego. W przypadku rezygnacji ze startu w finałach wojewódzkich, zainteresowani, mają obowiązek powiadomić o powyższym głównego koordynatora KOM. W miejsce szkoły rezygnującej, prawo reprezentowania Krakowa otrzymuje szkoła sklasyfikowana na najwyższym miejscu. Nieusprawiedliwione nie powiadomienie o wyjeździe, skutkujące brakiem reprezentanta Krakowa na zawodach szczebla wojewódzkiego może skutkować odjęciem punktów przyznanych szkole za daną dyscyplinę we współzawodnictwie ogólnym KOM. 6. Regulaminy ogólne wszystkich zawodów są dostępne na stronie Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego Regulaminy szczegółowe, obowiązujące w zawodach KOM będą każdorazowo podawane w komunikatach dotyczących organizacji poszczególnych dyscyplin i zamieszczane na stronie Głównego koordynatora KOM 7. Szkoły biorące udział w rozgrywkach halowych, przynoszą ze sobą obowiązkowo piłki na rozgrzewkę. 8. Reprezentacje szkół biorące udział w zawodach muszą być pod opieką wyznaczonego przez dyrekcję szkoły nauczyciela lub opiekuna. Wyznaczony opiekun bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich uczniów w czasie zawodów oraz w drodze na zawody i powrotnej oraz za porządek pozostawiony przez swoich uczniów na obiekcie jak i w szatniach. 9. Wszyscy uczestnicy Krakowskiej Olimpiady Młodzieży są ubezpieczeni przez Krakowski Szkolny Związek Sportowy od nieszczęśliwych wypadków na każdym etapie prowadzonych rozgrywek. 10. Główny koordynator KOM zastrzega sobie prawo do wykonywania w trakcie organizowanych zawodów, jak i w trakcie ceremonii zakończenia zdjęć i krótkich reportaży filmowych, które prezentowane będą następnie na ich stronach oraz przekazywane do celów redakcyjnych Wydziałowi Sportu UM Krakowa lub redakcjom krakowskich czasopism.

Regulamin Ogólny Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - 2015/2016

Regulamin Ogólny Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - 2015/2016 Regulamin Ogólny Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - 2015/2016 PROGRAM MIEJSKI REALIZOWANY W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - IGRZYSKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Cel Celem współzawodnictwa jest upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej, aktywne

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ na rok szkolny 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY DZIECI I MŁODZIEŻY na rok szkolny 2017/2018 powiat legionowski

REGULAMIN OLIMPIADY DZIECI I MŁODZIEŻY na rok szkolny 2017/2018 powiat legionowski REGULAMIN OLIMPIADY DZIECI I MŁODZIEŻY na rok szkolny 2017/2018 powiat legionowski Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Cel Celem współzawodnictwa jest upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej, aktywne

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Wszystkie informacje (kalendarz i regulaminy, terminarze imprez, tabele punktowe) dotyczące rozgrywek w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY POWIATOWEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN OGÓLNY POWIATOWEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY REGULAMIN OGÓLNY POWIATOWEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady przeprowadzania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ III. REGULAMIN OGÓLNY IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Wszystkie informacje ( Kalendarz i regulaminy, terminarze imprez, tabele punktowe) dotyczące rozgrywek

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 UWAGA!!! Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół www.srs.szs.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POWIAT RADZYŃSKI REGULAMIN OGÓLNY

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POWIAT RADZYŃSKI REGULAMIN OGÓLNY KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POWIAT RADZYŃSKI REGULAMIN OGÓLNY 1. We wszystkich dyscyplinach, konkurencjach drużynowych zespół składa się z uczniów (uczennic) jednej szkoły. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Koordynator Akademickich Mistrzostw Śląska Ryszard Borys Kontakt z Klubami Uczelnianymi AZS Katarzyna Karpińska-Szemes I. CEL

Bardziej szczegółowo

Regulamin współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Katowice

Regulamin współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Katowice Regulamin współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Katowice & 1 ORGANIZATORZY 1. Ogólne kierownictwo nad systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR II/722/2007 PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚW. Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR II/722/2007 PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚW. Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2007 roku ZARZĄDZENIE NR II/722/2007 PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚW. Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2007 roku w sprawie Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Współzawodnictwa Sportowego o tytuł Najbardziej Usportowionej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie brali udział we współzawodnictwie sportowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B SZS

REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B SZS Białystok,15.09.2011 REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B SZS W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW I. Cel i zadania: 1. Aktywne uczestnictwo młodzieży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA 2017/2018

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA 2017/2018 REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA 2017/2018 I. CEL 1. Celem Akademickich Mistrzostw Śląska jest: popularyzacja sportu wśród społeczności akademickiej, sprawdzian poziomu sportowego oraz wyłonienie

Bardziej szczegółowo

zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością dzieci.

zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością dzieci. Regulamin eliminacji regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów Kraków- 28.05.2017 Kierownictwo Polski Związek Lekkiej Atletyki

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ rejon NOWA HUTA LP. Nazwa imprezy Termin realizacji

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ rejon NOWA HUTA LP. Nazwa imprezy Termin realizacji SPRAWOZDANIE MIEDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO KRAKÓW NOWA HUTA za rok szkolny 2008/09. TEREN DZIAŁANIA: rejon Nowa Huta - dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII oraz Luborzyca. Szkoły podstawowe: 30 Gimnazja:

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 W zespołowych grach sportowych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) obowiązuje regulamin ogólny Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół Miasta Leszna

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY 1. We wszystkich dyscyplinach, konkurencjach drużynowych zespół składa się z uczniów (uczennic) jednej szkoły.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY 1. We wszystkich dyscyplinach, konkurencjach drużynowych zespół składa się z uczniów (uczennic) jednej szkoły.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 1. TERMIN I MIEJSCE: 28.09.2016r., godz. 10.30 park miejski przy os. Armii Krajowej 2. UCZESTNICY: prawo startu mają uczniowie z roczników: 2001, 2002, 2003 i mł. na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W MISTRZOSTWACH POWIATU TORUŃSKIEGO ORGANIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2014-2015 REGULAMIN I. Cele i zadania rozgrywek. II. III. IV. 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eliminacji Regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych, w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów.

Regulamin Eliminacji Regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych, w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów. Regulamin Eliminacji Regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych, w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów. Kierownictwo Polski Związek Lekkiej Atletyki zespół LDK!

Bardziej szczegółowo

LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY TERMINARZ SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015. SZKOŁY PODSTAWOWE (13 lat i młodsi) MARCA 2015

LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY TERMINARZ SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015. SZKOŁY PODSTAWOWE (13 lat i młodsi) MARCA 2015 LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY TERMINARZ SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOŁY PODSTAWOWE (13 lat i młodsi) Dyscyplina Rejon Półfinał Finał wojewódzki Uwaga!! Mini koszykówka Mini siatkówka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY XVI EDYCJI MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2015/2016 W SUWAŁKACH

REGULAMIN OGÓLNY XVI EDYCJI MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2015/2016 W SUWAŁKACH REGULAMIN OGÓLNY XVI EDYCJI MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2015/2016 W SUWAŁKACH 1. Organizatorzy: 1. Organizatorami Miejskiej Rywalizacji Sportowej w Suwałkach, zwanej dalej MRS są: 1) Ośrodek Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY XII EDYCJA MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2011/2012 W SUWAŁKACH

REGULAMIN OGÓLNY XII EDYCJA MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2011/2012 W SUWAŁKACH REGULAMIN OGÓLNY XII EDYCJA MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2011/2012 W SUWAŁKACH 1. 1. Organizatorami Miejskiej Rywalizacji Sportowej w Suwałkach, zwanej dalej MRS są: 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY Gdańskich Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych

REGULAMIN OGÓLNY Gdańskich Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych URZĄD MIASTA GDAŃSKA GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ REGULAMIN OGÓLNY Gdańskich Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych w roku szkolnym 2016/2017 80-314 Gdańsk; Al. Grunwaldzka 244, E-mail: sport@gokf.gda.pl

Bardziej szczegółowo

VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA

VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA 1. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE drużynę stanowią uczniowie jednego gimnazjum. Zespół składa się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców + po 1 rezerwowym.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42 I. CEL Regulamin WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY EKONOMICZNYCH IGRZYSK UEK 2013/14

REGULAMIN OGÓLNY EKONOMICZNYCH IGRZYSK UEK 2013/14 REGULAMIN OGÓLNY EKONOMICZNYCH IGRZYSK UEK 2013/14 Wrzesień 2013 1. Cele Ekonomicznych Igrzysk Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: -propagowanie zdrowego stylu życia i uprawiania sportu przez studentów

Bardziej szczegółowo

Organizatorem zawodów są: szkoły, SKS, UKS, SZS, LZS oraz Związki Sportowe;

Organizatorem zawodów są: szkoły, SKS, UKS, SZS, LZS oraz Związki Sportowe; R E G U L A M I N O G Ó L N Y IMPREZ SPORTOWYCH OBJĘTYCH KALENDARZEM SIERADZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Na rok szkolny 2011/2012 Regulamin określa ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

GMINNO - POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ SZS W ROKU SZKOLNYM 2016/17

GMINNO - POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ SZS W ROKU SZKOLNYM 2016/17 Dodatkowe informacje - zasady uczestnictwa w imprezach Obowiązuje System Rejestracji Szkół na str. www.srs.szs.pl Druk zgłoszenia szkoły do zawodów, rozgrywek IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (7-1 LAT) GIMNAZJADA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Regulamin eliminacji regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów

Regulamin eliminacji regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów Regulamin eliminacji regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów Kierownictwo Polski Związek Lekkiej Atletyki zespół LDK! Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eliminacji Regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych

Regulamin Eliminacji Regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych Regulamin Eliminacji Regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych Kierownictwo Polski Związek Lekkiej Atletyki zespół LDK! Organizator Polski Związek Lekkiej Atletyki Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rywalizacji sportowej Szkół podstawowych GMINY NOWY TARG

Podsumowanie rywalizacji sportowej Szkół podstawowych GMINY NOWY TARG Podsumowanie rywalizacji sportowej Szkół podstawowych GMINY NOWY TARG za rok szkolny 2010/2011 Koordynator ds. sportu Tomasz Klag 1 Komunikat nr 14/2010-11 Wstęp Celem sprawozdania jest podsumowanie rywalizacji

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Samorządów, SZANOWNI PAŃSTWO!

Przewodniczący Samorządów, SZANOWNI PAŃSTWO! Przewodniczący Samorządów, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Wychowania Fizycznego, Rodzice, Działacze i Uczniowie SZANOWNI PAŃSTWO! Szkolny Związek Sportowy

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE. Piłka noŝna chłopcy. Piłka noŝna dziewczęta. ŁomŜa miasto, Zambrów (1 zespół) Unihokej. Piłka siatkowa chłopcy

GRUPY ELIMINACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE. Piłka noŝna chłopcy. Piłka noŝna dziewczęta. ŁomŜa miasto, Zambrów (1 zespół) Unihokej. Piłka siatkowa chłopcy GRUPY ELIMINACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE Piłka noŝna chłopcy Grajewo., Kolno (1 zespół) Wys. Maz., powiat ŁomŜa (1 zespół) Piłka noŝna dziewczęta Gospodarz: ŁomŜa powiat (2 zespoły) ŁomŜa miasto, Zambrów (1

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE IGRZYSKA DZIECI. Piłka noŝna chłopcy. Piłka noŝna dziewczęta. ŁomŜa miasto, Zambrów (1 zespół) Unihokej. Piłka siatkowa chłopcy

GRUPY ELIMINACYJNE IGRZYSKA DZIECI. Piłka noŝna chłopcy. Piłka noŝna dziewczęta. ŁomŜa miasto, Zambrów (1 zespół) Unihokej. Piłka siatkowa chłopcy GRUPY ELIMINACYJNE IGRZYSKA DZIECI Piłka noŝna chłopcy Grajewo., Kolno (1 zespół) Zambrów. powiat ŁomŜa (1 zespół) Piłka noŝna dziewczęta Gospodarz: ŁomŜa powiat (2 zespoły) Kolno, Grajewo (1 zespół) ŁomŜa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Regulamin Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Regulamin Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Przepisy ogólne oraz cele 1. 1. Regulamin Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych,

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przygotowanie i wdrożenie PRAKTYK STUDENCKICH w mieście Lekcja 6. ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ. - co jest potrzebne, aby zorganizować i przeprowadzić imprezę sportową? - scenariusz imprezy sportowej,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 2 wtorek 3 środa 4 czwartek 5 piątek 6 sobota 7 niedziela 8

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Województwa Podlaskiego Dokonane podczas Spotkania Zarządu PW SZS w dniu Szkoły Podstawowe:

Zmiany we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Województwa Podlaskiego Dokonane podczas Spotkania Zarządu PW SZS w dniu Szkoły Podstawowe: Zmiany we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Województwa Podlaskiego Dokonane podczas Spotkania Zarządu PW SZS w dniu 29.07.2014 Szkoły Podstawowe: lp Przedmiot zmiany Treść dotychczasowa Treść po zmianie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 WT Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 2 ŚR 3 CZ 4 PT 5 SO 6 N 7 PN 8 WT 9 ŚR 10 CZ 11 PT 12 SO 13 N 14 PN 15

Bardziej szczegółowo

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały.

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały. System Rozgrywek w sezonie 2017/2018. I Liga Małopolska (Kobiet) Do rozgrywek zgłosiło się 20 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy: A i B, po 10 zespołów każda. Rozegrają one fazę zasadniczą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Ze sportowym pozdrowieniem

Szanowni Państwo. Ze sportowym pozdrowieniem Każdy rodzaj sportu niesie za sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2015-2016

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2015-2016 Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2015-2016 REGULAMIN I. Cele i zadania rozgrywek. II. III. IV. 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012

TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012 TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012 I. Cel rozgrywek: 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzców rozgrywek MINI MISTRZOSTWA 2012 w piłce nożnej w 2 kategoriach wiekowych: - U8 (chłopców urodzonych w 2003

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORLIKOWEJ LIGI MISTRZÓW ŁÓDZKIE 2011

REGULAMIN ORLIKOWEJ LIGI MISTRZÓW ŁÓDZKIE 2011 I. ORGANIZATOR REGULAMIN ORLIKOWEJ LIGI MISTRZÓW ŁÓDZKIE 2011 Pomysłodawcą i głównym organizatorem Orlikowej Ligi Mistrzów - Łódzkie 2011, zwaną dalej Ligą, jest Województwo Łódzkie, na jego zlecenie organizatorem

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE. Piłka noŝna chłopcy. Piłka noŝna dziewczęta. ŁomŜa miasto, Zambrów (1 zespół) Unihokej. Piłka siatkowa chłopcy

GRUPY ELIMINACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE. Piłka noŝna chłopcy. Piłka noŝna dziewczęta. ŁomŜa miasto, Zambrów (1 zespół) Unihokej. Piłka siatkowa chłopcy GRUPY ELIMINACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE Piłka noŝna chłopcy Grajewo., Kolno (1 zespół) Gospodarz: Wys. Maz.(2 zespoły) Zambrów, powiat ŁomŜa (1 zespół) Piłka noŝna dziewczęta Gospodarz: ŁomŜa powiat (2 zespoły)

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SPORTOWY POWIATU HAJNOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 LP. POWIAT HAJNOWSKI GRUPA POŁUDNIOWA NAZWA IMPREZY SZK TERMIN MIEJSCE TERMIN MIEJSCE

KALENDARZ SPORTOWY POWIATU HAJNOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 LP. POWIAT HAJNOWSKI GRUPA POŁUDNIOWA NAZWA IMPREZY SZK TERMIN MIEJSCE TERMIN MIEJSCE LP. POWIAT HAJNOWSKI GRUPA POŁUDNIOWA NAZWA IMPREZY SZK TERMIN MIEJSCE TERMIN MIEJSCE 1. Sztafetowe biegi przełajowe - dz.+chł SP 26.IX.2008 g.9.00 H-ka, stadion leśny 8.X.2008, g.11.00 SP Wasilków 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 Zatwierdzony uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 163/2017 z dnia 20 września 2017 roku SPIS TREŚCI: 1. Podział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 SPIS TREŚCI: 1. Podział na grupy województw. 2. System rozgrywek o wejście do II ligi. 3. Turnieje półfinałowe o wejście do II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015

REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015 REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015 I. CEL: - propagowanie sportu w środowisku szkolnym, - zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 PT 2 SO 3 N 4 PN Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 5 WT 6 ŚR 7 CZ 8 PT 9 SO 10 N 11 PN 12 WT 13 ŚR 14 CZ 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ SPARTAKIADY REKREACYJNO-SPORTOWEJ

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ SPARTAKIADY REKREACYJNO-SPORTOWEJ REGULAMIN ZAKŁADOWEJ SPARTAKIADY REKREACYJNO-SPORTOWEJ I. Cel Spartakiady Popularyzacja sportu, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracji załogi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42 Regulamin KLASYFIKACJI MEDALOWEJ Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze na rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN

MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN Regulaminy PFP MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN Spis treści 1. Zasady ogólne... 1 2. Zasady rozgrywania turniejów eliminacyjnych... 2 3. Zasady rozgrywania turniejów strefowych... 2 4. Turniej finałowy... 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014

REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014 REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014 I. Cel. 1. Popularyzacja siatkówki jako dyscypliny sportu. 2. Rywalizacja sportowa i rozwijanie kontaktów między

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDARZ SPORTOWY SZS i GRUPY POŁUDNIOWEJ 2013-2014 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

POWIATOWY KALENDARZ SPORTOWY SZS i GRUPY POŁUDNIOWEJ 2013-2014 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWITOWY KLENDRZ SPORTOWY SZS i GRUPY POŁUDNIOWEJ 2013-2014 SZKÓŁ PODSTWOWYCH L.p. NZW IMPREZY SZCZEEL ELIMINCJI KT.WIEKOW TERMIN MIEJSCE TERMIN ZGŁOSZEŃ 1 Indywidualne biegi przełajowe mistrzostwa powiatu

Bardziej szczegółowo

Sukcesy sportowe VI LO im. J. Korczaka w ciągu 25 lat /2015

Sukcesy sportowe VI LO im. J. Korczaka w ciągu 25 lat /2015 Sukcesy sportowe VI LO im. J. Korczaka w ciągu 25 lat... 2014/2015 II miejsce Klasyfikacja Generalna Szkół Ponadgimnazjalnych w Sosnowcu w kat. II miejsce Mistrzostwa Sosnowca klas I w Lekkoatletyce w

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Młodzieży Szkolnej 2010/2011

Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Młodzieży Szkolnej 2010/2011 Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Młodzieży Szkolnej 2010/2011 L.P DATA DYSCYPLINA MIEJSCE ZMIANY SZKOŁY PODSTAWOWE - IGRZYSKA 1. 07.10.2010 Mini piłka nożna dziewcząt Zespół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013 REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROCZNIKI 2000 I MŁODSZE Szczypiorniak na Orlikach 2013 rozgrywanego w ramach projektu: PGNiG Dzieciom 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA W ŁODZI

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA W ŁODZI AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA W ŁODZI REGULAMIN OGÓLNY Rok akademicki 2016/2017 REGULAMIN OGÓLNY I. CEL Celem Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego (zwanymi dalej AMWŁ) jest:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDARZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

POWIATOWY KALENDARZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LP POWITOWY KLENDRZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ 2017-2018 NZW IMPREZY SZCZEEL ELIMINCJI IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ KTEGORI WIEKOW TERMIN MIEJSCE TERMIN ZGŁOSZEŃ 1 Drużynowe biegi przełajowe mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady Uczestnictwa w Dniu Sportu we Wrocławiu

Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady Uczestnictwa w Dniu Sportu we Wrocławiu Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady Uczestnictwa w Dniu Sportu we Wrocławiu I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Dnia Sportu we Wrocławiu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF Sulejów 28-30.08.2015. Komunikat organizacyjny

IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF Sulejów 28-30.08.2015. Komunikat organizacyjny Komunikat organizacyjny I. Organizator: Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej II. Termin i miejsce: 28-30 sierpnia 2015 (piątek niedziela) Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Ogniska TKKF Dzikusy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2015/2016 organizowanych przez PW SZS Grupa Północna, P SZS w Suwałkach opracowała: Beata Harasimowicz Gimnazjum System gier uzależniony jest od liczby zespołów;

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna 1. Cel imprezy. 1) inspirowanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu młodzieży z terenu miasta, 2) aktywizacja życia sportowego

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY I EDYCJA Organizator - Stowarzyszenie BLISKO SKAWY Termin i miejsce 11.12.2016 Gimnazjum Imienia Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 CZ Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 2 PT 3 SO 4 N 5 PN 6 WT 7 ŚR 8 CZ 9 PT 10 SO 11 N 12 PN 13 WT 14 ŚR 15

Bardziej szczegółowo

MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ

MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ DYREKTORZY SZKÓŁ NAUCZYCIELE, RODZICE OPIEKUNOWIE SKS SZANOWNI PAŃSTWO! Rozpoczynamy nowy sportowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczynając pracę w nowym roku szkolnym 2016/2017 przekazuje do szkół niniejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 1. Podział na grupy Podział na grupy: Grupa I Grupa II Grupa III 1 / 13

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ XIX IGRZYSK MŁODZIEŻY (GIMNAZJA i 7 KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ) ROK SZKOLNY 2017/2018

KALENDARZ XIX IGRZYSK MŁODZIEŻY (GIMNAZJA i 7 KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ) ROK SZKOLNY 2017/2018 imp. Nazwa imprezy 1. Sztafetowych biegach przełajowych dz. i Rocznik uczestnika ORGANIZATOR MISTRZOSTW POWIATU Sławomir Szymczak KALENDARZ XIX IGRZYSK MŁODZIEŻY (GIMNAZJA i 7 KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015

KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015 KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015 DATA MIEJSCE 1. 24.09.2014 godzina10 00 stadion OSiR 2. 02.10.2014 Godzina 10.00 "Camping przy Baszcie" 3. 22.10.2014r. Gimnazjum Nowy DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Liga Międzyuczelniana - Regulamin ogólny

Dolnośląska Liga Międzyuczelniana - Regulamin ogólny Dolnośląska Liga Międzyuczelniana - Regulamin ogólny WSTĘP Dolnośląska Liga Międzyuczelniana to impreza o charakterze sportowo rekreacyjnym będąca elementem systemu rywalizacji sportowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2015/2016 organizowanych przez PW SZS Grupa Północna, opracowała: Beata Harasimowicz Gimnazjum System gier uzaleŝniony jest od liczby zespołów; 8-6 zespołów:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDARZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ 2013-2014 GIMNAZJA

POWIATOWY KALENDARZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ 2013-2014 GIMNAZJA POWITOWY KLENDRZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ 2013-2014 GIMNZJ LP NZW IMPREZY SZCZEEL ELIMINCJI KTEGORI WIEKOW TERMIN MIEJSCE TERMIN ZGŁOSZEŃ 1 Indywidualne biegi przełajowe mistrzostwa powiatu 1998,1999,2000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY XV WIELKOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014

REGULAMIN OGÓLNY XV WIELKOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 REGULAMIN OGÓLNY XV WIELKOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Cele i zadania 1. Zawody szkolne stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące imprez sportowych Lekkoatletyka dla każdego! w 2017 roku. Biegi Przełajowe

Założenia dotyczące imprez sportowych Lekkoatletyka dla każdego! w 2017 roku. Biegi Przełajowe Założenia dotyczące imprez sportowych Lekkoatletyka dla każdego! w 2017 roku Zawody rozgrywane na terenie województw - harmonogram Nazwa Organizator Rodzaj Kalendarz Ilość imprez 1. Wojewódzkie Biegi Przełajowe

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2015/2016 organizowanych przez PW SZS Grupa Północna, P SZS w Suwałkach opracowała: Beata Harasimowicz Szkoły Podstawowe System gier uzależniony jest od liczby

Bardziej szczegółowo

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RAMACH V FESTIWALU AUKI, KULTURY I SPORTU Szkoły reprezentują następujące kraje: 1) PSP Czepielowice Grecja 2) PSP Lubsza-Dobrzyń Portugalia 3) PSP

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiej imprezy sportowo- edukacyjnej TURNIEJ O DZBAN MLEKA 2017

Regulamin wojewódzkiej imprezy sportowo- edukacyjnej TURNIEJ O DZBAN MLEKA 2017 Regulamin wojewódzkiej imprezy sportowo- edukacyjnej TURNIEJ O DZBAN MLEKA 2017 1 Organizatorami imprezy sportowo-edukacyjnej są: Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie oraz Gimnazjum nr 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turniej Piłki Nożnej DROGA DO EURO U-21 o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa 2017 ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN Turniej Piłki Nożnej DROGA DO EURO U-21 o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa 2017 ZASADY OGÓLNE REGULAMIN Turniej Piłki Nożnej DROGA DO EURO U-21 o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa 2017 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem turnieju jest Gmina Miejska Kraków a realizatorem Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Miejsca szkół podstawowych z terenu Gminy Jedlicze: 14. SP Jedlicze 322 pkt SP Potok 30 pkt SP Jaszczew 5 pkt SP Długie 2 pkt.

Miejsca szkół podstawowych z terenu Gminy Jedlicze: 14. SP Jedlicze 322 pkt SP Potok 30 pkt SP Jaszczew 5 pkt SP Długie 2 pkt. Miejsca szkół podstawowych z terenu Gminy Jedlicze: 14. SP Jedlicze 322 pkt. 258. SP Potok 30 pkt. 544. SP Jaszczew 5 pkt. 634. SP Długie 2 pkt. Sklasyfikowano 683 szkoły Miejsca szkół gimnazjalnych z

Bardziej szczegółowo

(*2013) Lekkoatletyka

(*2013) Lekkoatletyka Lekkoatletyka (*2013) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Woj. ZLA na terenie którego organizowane

Bardziej szczegółowo

WYGRAJ SWOJE WAKACJE

WYGRAJ SWOJE WAKACJE R E G U L A M I N Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży o Mistrzostwo Jaworzna WYGRAJ SWOJE WAKACJE 1. Cel imprezy zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, wyłonienie najlepszej drużyny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady Uczestnictwa w IV Olimpiadzie Asy Zdrowia

Szczegółowe zasady Uczestnictwa w IV Olimpiadzie Asy Zdrowia Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady Uczestnictwa w IV Olimpiadzie Asy Zdrowia I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem zawodów sportowych dla szkół gimnazjalnych realizowanych w ramach IV Olimpiady Asy Zdrowia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3X3

REGULAMIN PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3X3 REGULAMIN PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3X3 I. CEL I NAZWA IMPREZY Celem imprezy pod nazwą PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3x3 w koszykówce 3X3 jest: - wyłonienie najlepszych zespołów, - szeroka popularyzacja tej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O G Ó L N Y IMPREZ SPORTOWYCH OBJĘTYCH KALENDARZEM SIERADZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO. Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

R E G U L A M I N O G Ó L N Y IMPREZ SPORTOWYCH OBJĘTYCH KALENDARZEM SIERADZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO. Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych R E G U L A M I N O G Ó L N Y IMPREZ SPORTOWYCH OBJĘTYCH KALENDARZEM SIERADZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Na rok szkolny 2013/2014 Regulamin określa ogólne zasady

Bardziej szczegółowo