Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

2 Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać, zapisywać w systemie odzyskiwania danych lub przekładać na inne języki lub na język komputerowy, w jakiejkolwiek formie lub przy użyciu jakichkolwiek nośników elektronicznych, mechanicznych, magnetycznych, optycznych, chemicznych, ręcznych albo innych, bez wcześniejszej pisemnej zgody tej firmy. Wszystkie inne znaki logo, produkty lub nazwy firm wspomniane w tym podręczniku, mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich firm i są używane wyłącznie do celów informacyjnych. Windows, Internet Explorer i Windows Mail są znakami towarowymi Microsoft Corporation. Inne nazwy są chronione prawem autorskim ich odpowiednich firm lub organizacji. Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie udziela żadnych zabezpieczeń lub gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do niniejszej publikacji, a w szczególności domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej lub użyteczności do określonego celu. Dodatkowo, BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do korekty tej publikacji oraz do wykonywania w różnych odstępach czasu, zmian w treści niniejszej publikacji, bez konieczności powiadamiania kogokolwiek o przeprowadzeniu takich poprawek lub zmian. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wystąpienie problemów (takich jak utrata danych i awaria systemu) spowodowanych zainstalowanymi niefabrycznymi częściami i/ lub nieoryginalnymi akcesoriami. Modele komputerów Joybook Lite, które obejmuje ten podręcznik Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące następującego modelu komputera Joybook Lite: Seria Joybook Lite U101 Należy pamiętać, że rzeczywista konfiguracja sprzętu lub oprogramowania będzie się różnić w zależności od zakupionego modelu. Informacje dotyczące modelu posiadanego komputera Joybook Lite, zawiera etykieta na kartonie opakowania lub na komputerze Joybook Lite.

3 Spis treści Omówienie...1 Informacje o tym podręczniku...1 Typografia...2 Wprowadzenie...3 Zawartość opakowania...3 Przygotowanie komputera Joybook Lite do użycia...3 Rozszerzanie możliwości komputera Joybook Lite...6 Poznanie komputera Joybook Lite...8 Widok z przodu...8 Widok z lewej strony...9 Widok z prawej strony...10 Widok z dołu...12 Wskaźniki...13 Podstawowe operacje...15 Używanie touchpada...15 Używanie klawiatury...17 Przyciski skrótów funkcji...17 Przyciski skrótu Windows i inne przyciski...20 Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP...22 Używanie wbudowanej funkcji połączeń bezprzewodowych (dostępna tylko w wybranych modelach)...22 Połączenie z siecią bezprzewodową...22 Używanie 3G (dostępne w wybranych modelach)...24 Wkładanie karty SIM...24 Podłączanie do sieci z wykorzystaniem 3G Używanie Bluetooth (dostępne w wybranych modelach) Podłączanie do urządzenia Bluetooth Wysyłanie pliku do urządzenia Bluetooth Używanie wbudowanej kamery sieci web Uaktywnienie WebCam Companion Używanie programu WebCam Companion Przełaczanie do różnych modułów Wykonywanie zdjęć lub nagrywanie video Używanie funkcji Maska Photo Booth Chat video Używanie funkcji Magic-i Visual Effects Regulacja rozdzielczości Używanie programu konfiguracji BIOS Kiedy i jak używać program konfiguracji BIOS Nawigacja na ekranie programu konfiguracji BIOS Menu główne Menu Zaawansowane Security Menu (Menu Zabezpieczenie) Boot Menu (Menu Uruchamianie systemu) Menu Exit (Zakończenie) Uruchamianie systemu z sieci LAN Instalacja dodatkowej pamięci Przywracanie systemu poprzez QDataTrove Wprowadzenie do QDataTrove Spis treści iii

4 Jak uruchomić QDataTrove...42 Używanie QDataTrove w systemie operacyjnym Windows XP...43 Wykonywanie kopii zapasowej systemu...43 Kopia zapasowa systemu do pojedynczego pliku...43 Kopia zapasowa systemu na dysku...43 Tworzenie punktu przywracania...44 Przywracanie systemu...44 Przywracanie systemu do domyślnych ustawień fabrycznych...45 Przywracanie systemu z własnego obrazu kopii zapasowej...45 Przywracanie systemu z punktu przywracania...45 Ponowna instalacja wbudowanych aplikacji i sterowników (dostępne w wybranych modelach)...46 Tworzenie dysków przywracania...46 Tworzenie dysku Factory Recovery CD/DVD...46 Tworzenie dysku CD/DVD przywracania ustawień użytkownika...47 Tworzenie rozruchowego dysku USB...47 Zabezpieczenie komputera Joybook Lite przed wirusami i innymi zagrożeniami...48 Podłączanie do zewnętrznych urządzeń wyświetlania...49 Podłączanie do urządzenia wyświetlania VGA...49 Regulacja wyjścia video...50 Rozpoczęcie używania z systemem operacyjnym Linux (dostępny w niektórych modelach)...51 Prawidłowe wyłączanie komputera Joybook Lite...51 Poznanie pulpitu...52 Poznanie menu głównego...53 Ustawienia podstawowe...54 Ustawienie czasu...54 Zarządzanie zasilaniem systemu...54 Kończenie niepotrzebnych zadań...54 Wprowadzanie tekstu...54 Instalacja metod wprowadzania tekstu...54 Ustawienie języków wprowadzania tekstu...54 Przełączenie na inne metody wprowadzenia...54 Aktualizacja komputera Joybook Lite...54 Podstawowe operacje...55 Podłączanie do sieci...55 Korzystanie z sieci LAN...55 Używanie WLAN (dostępna w wybranych modelach)...55 Używanie Bluetooth (dostępne w wybranych modelach)55 Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth...55 Wysyłanie pliku do urządzenia Bluetooth...56 Używanie wbudowanej kamery sieci web...56 Przeglądanie i zarządzanie plikami...56 Surfowanie po Internecie...57 Komunikowanie się z przyjaciółmi...58 Korzystanie z poczty Korzystanie z usług szybkich wiadomości...58 Korzystanie z funkcji Work (Praca)...58 Edycja dokumentu...58 Zarządzanie spotkaniami...58 Granie w gry...59 Odtwarzanie plików multimedialnych...59 Odtwarzanie obrazów na pulpicie...59 iv Spis treści

5 Przywracanie systemu w systemie operacyjnym Linux...60 Przygotowanie do przywrócenia systemu...60 Przywracanie systemu do domyślnych ustawień fabrycznych...60 Tworzenie rozruchowego dysku USB...60 FAQ i rozwiązywanie problemów...62 Ogólne...62 Bateria i zasilanie...62 Połączenie...64 System...64 Wyświetlacz...69 Czyszczenie i konserwacja baterii...71 Konserwacja baterii...71 Czyszczenie komputera Joybook Lite...71 Serwis i pomoc techniczna...72 Globalny serwis online BenQ dla komputerów Joybook Lite...72 Rejestracja komputera Joybook/Joybook Lite online w Gwarancja zagraniczna (ORW)...72 Dodatek...73 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa...73 Informacje bezpieczeństwa dotyczące baterii...73 Informacje bezpieczeństwa dotyczące adaptera zasilania...74 Usuwanie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez prywatnych użytkowników z gospodarstwa domowych w krajach Unii Europejskiej...74 Declaration of Conformity...75 Safety instructions for Poland, Romania, Slovenia, Bulgaria, Latvia, and Croatia...76 Spis treści v

6 <Notatki> vi Spis treści

7 Omówienie Informacje o tym podręczniku Ten podręcznik udostępnia podstawowe informacje dotyczące różnych komponentów komputera Joybook Lite i demonstruje sposoby ich używania. Podręcznik ten zawiera następujące, główne rozdziały. Tytuł rozdziału Omówienie Wprowadzenie Poznanie komputera Joybook Lite Podstawowe operacje Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP Opis Wstęp do tego podręcznika. Informacje dotyczące rozpoczynania używania komputera Joybook Lite. Informacje dotyczące komponentów sprzętowych komputera Joybook Lite. Podstawowe i zaawansowane informacje dotyczące posługiwania się komputerem Joybook Lite. Informacje dotyczące używania komputera Joybook Lite w systemie operacyjnym Windows XP. Używanie programu konfiguracji BIOS Przywracanie systemu poprzez QDataTrove Instalacja dodatkowej pamięci Rozpoczęcie używania z systemem operacyjnym Linux (dostępny w niektórych modelach) FAQ i rozwiązywanie problemów Czyszczenie i konserwacja baterii Informacje dotyczące używania programu konfiguracji BIOS. Informacje dotyczące używania narzędzi do przywracania systemu. Informacje o dodawaniu pamięci RAM. Informacje dotyczące używania komputera Joybook Lite w systemie operacyjnym Linux. Informacje o często zadawanych pytaniach i rozwiązywaniu problemów. Informacje o czyszczeniu komputera i konserwacji baterii. Serwis i pomoc techniczna Informacje dotyczące serwisu i pomocy technicznej dla komputerów Joybook Lite. Dodatek Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Omówienie 1

8 Typografia Wykorzystanie uwag, wskazówek i ostrzeżeń w tym podręczniku zależy od celów, opisanych następująco: Ikona/ symbol Element Ostrzeżenie Znaczenie Informacja, której głównym celem jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem komponentów, danych lub przed odniesieniem obrażeń osobistych, spowodowanych niewłaściwym stosowaniem i nieprawidłowym działaniem lub zachowaniem. dotyczących ustawień. Sprawdź podręcznik użytkownika dostarczony z systemem operacyjnym lub wyszukaj informacje w części Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna) w menu Start. W tym podręczniku, czynności wymagane do osiągnięcia menu są pokazane w skondensowanej formie, na przykład: Start > Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna). Wskazówka Uwaga < > lub [ ] Klawisze na klawiaturze; UI (User Interface [Interfejs użytkownika]) na ekranie Użyteczna informacja umożliwiająca dokończenie zadania. Informacja dodatkowa. Oznacza klawisze na klawiaturze lub UI na ekranie. W rzeczywistości nie wpisuje symboli razem z dołączonymi literami. Przy pierwszych ustawieniach komputera Joybook Lite, może okazać się wymagane odszukanie dalszych informacji 2 Omówienie

9 Wprowadzenie W zależności od modelu komputera Joybook Lite, jego wygląd może się różnić od pokazanego na ilustracjach w tym podręczniku. Zawartość opakowania Przed pierwszym użyciem komputera Joybook Lite, należy sprawdzić obecność wszystkich elementów. Szczegółowe informacje dotyczące zawartości opakowania, znajdują się na etykiecie Specyfikacje produktu na opakowaniu z produktem. Jeśli któregoś z elementów brakuje bądź jest on uszkodzony, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą. Opakowanie należy zachować na wypadek konieczności dostarczenia komputera Joybook Lite do naprawy. Przygotowanie komputera Joybook Lite do użycia 1. Instalacja zestawu baterii Uchwyt baterii A Zamknij pokrywę komputera Joybook Lite (jeśli jest otwarta). Obróć komputer Joybook Lite spodem do góry i umieść go na miękkim, czystym materiale. Stroną zestawu baterii z etykietą, skierowaną do dołu, delikatnie wsuń go do wnęki na baterię, aż do zaskoczenia na miejsce (1). Przesuń w prawo Uchwyt baterii A, w sposób pokazany na ilustracji w celu zablokowania położenia zestawu (2). Wprowadzenie 3

10 2. Podłączenie zasilania Systemy zasilania i typy wtyki mogą się różnić w zależności od kraju/regionu. Podczas ładowania baterii, wskaźnik baterii świeci światłem bursztynowym. Po zakończeniu ładowania, światło wyłącza się. Podłącz przewód zasilający do adaptera zasilania. Szczegółowe informacje dotyczące kolorów i znaczenia wskaźników, znajdują się w części "Wskaźniki" na stronie Otwieranie komputera Joybook Lite Podłącz adapter zasilania do gniazda zasilania komputera Joybook Lite. Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego. Komputer Joybook Lite rozpocznie automatycznie ładowanie baterii. Po dostarczeniu z fabryki, zestaw baterii jest słabo naładowany. W czasie ładowania baterii można nadal używać komputer Joybook Lite. Delikatnie podnieś pokrywę bez zatrzasków, co umożliwia łatwe otwarcie pokrywy komputera. 4 Wprowadzenie

11 4. Wykonywanie początkowych ustawień Naciśnij przycisk zasilania w celu uruchomienia komputera Joybook Lite, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia początkowych ustawień. Komputer Joybook Lite serii U101 działa najlepiej z preinstalowanym systemem operacyjnym. Nie zaleca się instalacji innych, niesprawdzonych systemów operacyjnych, może to spowodować nie tylko pozbawienie gwarancji, ale także może wpłynąć na działanie komputera Joybook Lite. System operacyjny dostarczony z komputerem Joybook Lite, może być w rzeczywistości inny. Dalsze informacje zawiera etykieta specyfikacji produktu na opakowaniu z produktem. Wprowadzenie 5

12 Rozszerzanie możliwości komputera Joybook Lite Podłączenie do 15-pinowego gniazda D-sub video komputera Joybook Lite, zewnętrznego urządzenia wyświetlania (takiego jak monitor lub projektor). W celu przełączenia na zewnętrzne urządzenie wyświetlania lub w celu wyświetlania równoległego, naciśnij kombinację przycisków skrótu <Fn> + <F3>. Podłącz urządzenia peryferyjne USB do portu USB komputera Joybook Lite. Wstaw kartę pamięci Memory Stick, Memory Stick Pro, SD lub MMC, w kierunku wskazanym na karcie w celu wymiany plików. 6 Wprowadzenie

13 Podłącz słuchawki do gniazda wyjścia audio w celu uzyskania wyjścia dźwięków. Uzyskaj dostęp do sieci LAN (lokalna sieć komputerowa), poprzez podłączenie kabla sieciowego do portu LAN komputera Joybook Lite. Podłącz mikrofonu do gniazda mikrofonu w celu nagrywania dźwięków. Wprowadzenie 7

14 Poznanie komputera Joybook Lite (3) (4) (5) 8 Widok z przodu (1) (2) (6) (7) Poznanie komputera Joybook Lite (8) Nr Komponenty widoczne z przodu (1) Wbudowany mikrofon Odbiór dźwięków i głosu do nagrywania. (2) Wbudowana kamera sieci web Wbudowana kamera sieci web 1,3 megapiksela, która umożlwia wykonywanie zdjęć, nagrywanie video i rozmowy online. Szczegółowe informacje znajdują się w części "Używanie wbudowanej kamery sieci web" na stronie 31. (3) Panel LCD (Wyświetlacz ciekłokrystaliczny) (4) Wskaźniki W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź "Wskaźniki" na stronie 13. (5) Klawiatura (6) Wskaźniki W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź "Wskaźniki" na stronie 13. (7) Touchpad W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź "Używanie touchpada" na stronie 15. (8) Przycisk zasilania Włączanie lub wyłączanie komputera Joybook Lite.

15 Widok z lewej strony (1) (2) (3) (4) Nr Komponenty z lewej strony (1) Gniazdo zasilania Do podłączania zasilania prądem zmiennym do komputera Joybook Lite i do ładowania baterii. (2) Otwory wentylacyjne Do odprowadzania ciepła i utrzymania optymalnej temperatury komputera Joybook Lite. Aby zapobiec przegrzewaniu, nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych. Na przykład nie należy używać komputera Joybook Lite w łóżku, gdzie koc mógłby zakryć szczeliny wentylacyjne i zablokować przepływ powietrza. (3) 15-pinowe gniazdo video D-sub Do podłączania zewnętrznych urządzeń wyświetlania, takich jak monitory i projektory. (4) Porty USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB 2.0. Poznanie komputera Joybook Lite 9

16 Widok z prawej strony (1) (2) (3) (4) (5) (6) Nr Komponenty z prawej strony (1) Gniazdo karty pamięci cztery-w-jednym Do odczytu kart pamięci Memory Stick, Memory Stick Pro, SD lub MMC. (2) Gniazdo wyjścia audio Do podłączania słuchawek dousznych/słuchawek na głowę lub zewnętrznego głośnika w celu odtwarzania audio komputera Joybook Lite. (3) Gniazdo wejścia mikrofonu Do podłączenia mikrofonu w celu nagrywania dźwięków. To gniazdo służy do podłączania analogowych wtyczek audio 3,5mm. Akceptuje wtyczki mono i stereo. (4) Porty USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB Poznanie komputera Joybook Lite

17 (5) Port LAN (Lokalna sieć komputerowa) (złącze RJ-45) Umożliwia komputerowi Joybook Lite połączenie z szybkością 10/100 Mbps szybkiego Ethernetu 100BASE-T. Należy uważać, aby nie podłączyć złącza kabla telefonicznego RJ-11 do portu RJ-45. Może to spowodować uszkodzenie portu LAN. Obydwa złącza wyglądają podobnie, ale złącze RJ-45 jest szersze niż złącze RJ-11 i ma więcej styków. (6) Gniazdo blokady zabezpieczenia przed kradzieżą Kensington Do tego otworu można założyć blokadę Kensington i linkę w celu zabezpieczenia przed możliwą kradzieżą. Poznanie komputera Joybook Lite 11

18 Widok z dołu (1) (2) (3) SSD (4) Nr Komponenty od dołu (1) Uchwyt baterii A Do mocowania baterii. (2) Zestaw baterii Dostarcza zasilanie do komputera Joybook Lite, gdy nie jest podłączone zewnętrzne zasilanie. (3) Uchwyt baterii B Do mocowania baterii. (5) (5) (4) Pokrywa gniazda rozszerzenia pamięci Wewnątrz pokrywy, znajduje się gniazdo pamięci komputera Joybook Lite. Do odłączenia pokrywy, wymagany jest mały śrubokręt krzyżakowy. Dalsze informacje o dodawaniu pamięci, ograniczeniu maksymalnej pamięci lub o typach certyfikowanych modułów pamięci BenQ dla komputerów Joybook Lite, znajdują się w części "Instalacja dodatkowej pamięci" na stronie 39. (5) Głośniki 12 Poznanie komputera Joybook Lite

19 Wskaźniki (1) (2) (3) (4) Nr Wskaźniki (1) Wskaźnik przycisku zasilania Gdy system jest włączony, wskaźnik świeci niebieskim światłem. Gdy system znajduje się w trybie Sleep (Uśpienie), wskaźnik świeci światłem bursztynowym. Gdy system jest wyłączony lub, gdy znajduje się w trybie Hibernation (Hibernacja), światło nie świeci się. Nr Wskaźniki (5) (6) (7) (2) Wskaźnik aktywności dysku twardego Miga światłem niebieskim, w trakcie uzyskiwania przez komputer Joybook Lite dostępu do danych na dysku twardym. Poznanie komputera Joybook Lite 13

20 (3) Wskaźnik Caps Lock Świeci światłem niebieskim po uaktywnieniu przycisku <Caps Lock>. (4) Wskaźnik Num Lock Świeci światłem niebieskim po włączeniu <Num Lk>. (5) Wskaźnik Sieć bezprzewodowa/bluetooth Wskaźnik świeci niebieskim światłem, gdy jest włączona bezprzewodowa sieć LAN (WLAN). Wskaźnik świeci bursztynowym światłem, gdy włączone jest Bluetooth. Gdy włączona jest zarówno bezprzewodowa sieć WLAN jak i Bluetooth, wskaźnik ten świeci światłem purpurowym. Gdy sieć WLAN i Bluetooth jest wyłączona, światło nie świeci się. (7) Wskaźnik baterii Podczas ładowania baterii, wskaźnik ten świeci światłem bursztynowym. Po zakończeniu procesu ładowania, światło wyłącza się. W czasie używania baterii, wskaźnik ten świeci światłem niebieskim. Gdy bateria jest słabo naładowana, wskaźnik miga niebieskim światłem. Gdy bateria nie działa prawidłowo, miga światłem bursztynowym. (6) Wskaźnik stanu systemu Gdy system jest włączony, wskaźnik świeci niebieskim światłem. Gdy system znajduje się w trybie Sleep (Uśpienie), wskaźnik świeci światłem bursztynowym. Gdy system jest wyłączony lub, gdy znajduje się w trybie Hibernation (Hibernacja), światło nie świeci się. 14 Poznanie komputera Joybook Lite

21 Podstawowe operacje Używanie touchpada (1) (2) (3) Touchpad z przyciskami to urządzenie wskazujące, który działa jak opcjonalna, zewnętrzna mysz, umożliwiając nawigację, przewijanie i wybór funkcji. Komponenty touchpada można opisać następująco. Nr Komponent Funkcja (1) Touchpad Przesuwa wskaźnik, wybiera lub uaktywnia elementy na ekranie. (2) Lewy przycisk touchpada (3) Prawy przycisk touchpada Ekwiwalent lewego przycisku opcjonalnej, zewnętrznej myszy. Ekwiwalent prawego przycisku opcjonalnej, zewnętrznej myszy. W celu użycia touchpada jako opcjonalnej, zewnętrznej myszy, naciśnij lewy i prawy przycisk touchpada, co powoduje wykonanie takich samych funkcji klikania, jak dla zewnętrznej myszy. Aby przesunąć wskaźnik, ustaw palec na powierzchni touchpada, delikatnie ją naciskając i przesuń w wymaganym kierunku. Nie należy używać do naciskania touchpada długopisu, ołówka lub markera. Należy używać wyłącznie końca palca. Aby ustawić preferencje touchpada w systemie operacyjnym Windows XP, wybierz Start > Control Panel (Panel sterowania) > Printers and other Hardware (Drukarki i inne urządzenia) > Mouse (Mysz). W celu ustawienia preferencji touchpada w systemie operacyjnym Linux, wybierz Preferencje > TouchPad. Podstawowe operacje 15

22 Funkcja Lewy przycisk touchpada Wybór Pojedyncze kliknięcie. Wykonanie Dwukrotne, szybkie kliknięcie. Przeciągnięcie Wyświetlenie menu kontekstowego Pojedyncze kliknięcie i przytrzymanie elementu, a następnie użycie palca na touchpadzie do przeciągnięcia. -- Pojedyncze kliknięcie. Prawy Touchpad przycisk touchpada -- Pojedyncze stuknięcie. -- Dwukrotne, szybkie stuknięcie. -- Dwukrotne szybkie stuknięcie i przytrzymanie elementu, a następnie przesunięcie palca po touchpadzie w celu przeciągnięcia elementu. Touchpad to urządzenie wrażliwe na nacisk, które wymaga prawidłowej obsługi, aby uniknąć uszkodzenia. Nie należy umieszczać ciężkich obiektów na powierzchni touchpada lub na jego przyciskach. -- Nie wolno zarysowywać touchpada ostrymi obiektami lub paznokciami. 16 Podstawowe operacje

23 Używanie klawiatury Przyciski skrótów funkcji Przyciski skrótów funkcji można stosować do uzyskiwania dostępu do powszechnie używanych funkcji lub w celu wykonania szybkich ustawień. W celu użycia przycisku skrótu, naciśnij i przytrzymaj przycisk <Fn> (Funkcja) w dolnym, lewym rogu klawiatury, a następnie naciśnij wymagany przycisk skrótu. Legenda klawiatury może się różnić w zależności od kraju/regionu, w którym została zakupiona. Podstawowe operacje 17

24 Przycisk skrótu funkcji Opis Przycisk skrótu funkcji Opis <Fn> + <F1> Otwieranie pomocy online dotyczącej funkcji klawiszy skrótu. <Fn> + <F9> Zmniejszanie głośności. <Fn> + <F2> Przenosi komputer Joybook Lite do trybu uśpienia. <Fn> + <F10> Przełączanie pomiędzy 4 kombinacjami włączania/wyłączania WLAN i Bluetooth. Status jest wskazywany na ekranie wyświetlacza. WLAN i Bluetooth są dostępne w wybranych modelach. <Fn> + <F3> Przełącza wyświetlanie pomiędzy komputerem Joybook Lite i zewnętrznym urządzeniem wyświetlania (takim jak monitor lub projektor) lub umożliwia wyświetlanie równoczesne. Przed użyciem tej kombinacji przycisku skrótu należy upewnić się, że zewnętrzne urządzenie wyświetlania (takie jak monitor lub projektor) zostało prawidłowo podłączone do komputera Joybook Lite. <Fn> + <Scr Lk> Uaktywnianie lub wyłączanie funkcji scroll lock (blokada przewijania). Przy uaktywnieniu, ekran przesuwa się o wiersz w górę lub w dół po naciśnięciu przycisku strzałki w górę lub w dół (!, "). Scroll Lock (Blokada przewijania) nie działa we wszystkich programach. <Fn> + <F4> Zmniejszanie jasności ekranu. <Fn> + <Prt Sc> Kopiuje do schowka obraz z bitmapą bieżącego, całego ekranu, który można wstawić do dokumentów jako zrzut ekranu lub wkleić do oprogramowania graficznego, takiego jak Microsoft Paint. 18 Podstawowe operacje

25 <Fn> + <F5> Zwiększanie jasności ekranu. <Fn> + <PgUp> Przesuwa w górę o jedną stronę/ ekran. <Fn> + <F6> Uaktywnianie lub wyłączanie touchpada. <Fn> + <PgDn> Przesuwa w dół o jedną stronę/ekran. <Fn> + <F7> Uaktywnianie lub wyłączanie głośników. <Fn> + <Home> Przesuwa na początek wiersza. <Fn> + <F8> Zmniejszanie głośności. <Fn> + <End> Przesuwa na koniec wiersza. Podstawowe operacje 19

26 Przyciski skrótu Windows i inne przyciski Możliwe jest szybkie uzyskanie dostępu do funkcji systemu operacyjnego Windows poprzez użycie kombinacji przycisków Windows. W celu użycia kombinacji skrótów, naciśnij i przytrzymaj przycisk Windows, a następnie naciśnij przycisk skrótu. 20 Podstawowe operacje

27 Przycisk skrótu funkcji Opis Przycisk skrótu funkcji Opis Przycisk Windows Zapewnia szybki dostęp do menu Start. + <M> Minimalizuje wszystkie otwarte okna, które zawierają przyciski Minimalizuj. + <Tab> Przełączanie pomiędzy oknami. <Shift> + + <M> Anulowanie minimalizacji wszystkich okien. + <E> Otwiera okno Komputer w celu przeglądania dysków i plików. + <R> Uaktywnia okno dialogowe Uruchom. Kombinacje przycisków Windows są dostępne wyłącznie w systemach operacyjnych Windows. Przycisk skrótu funkcji Opis Przycisk skrótu funkcji Opis <Caps Lock> Zamiana całego wprowadzonego tekstu na duże litery. <Num Lock> Uaktywnienie lub wyłączenie keypada numerycznego (oznaczonego jasno szarym kolorem na poprzedniej stronie). Przycisk aplikacji Udostępnia tę samą funkcję, co prawy przycisk touchpada, wyświetlając kontekstowe menu podręczne. Podstawowe operacje 21

28 Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP Używanie wbudowanej funkcji połączeń bezprzewodowych (dostępna tylko w wybranych modelach) Dzięki wbudowanej, funkcji sieci bezprzewodowej komputera Joybook Lite, można uzyskać dostęp do innych włączonych urządzeń sieci bezprzewodowej (takich jak stacje sieciowe punktu dostępowego, komputery notebook, Personal Digital Assistants (Osobiste systemy cyfrowe) lub projektory cyfrowe), bezprzewodowo bez kabli sieciowych. Do połączenia z siecią LAN (Local Area Network [Lokalna sieć komputerowa]) w domu lub w biurze, wymagane są szczegółowe informacje dotyczące punktu dostępowego, który służy jako stacja komunikacji radiowej, umożliwiając transmisję danych. Na zewnątrz, w takich miejscach jak kawiarnia lub biblioteka, można zapytać personel serwisu o możliwość uzyskania konta. WLAN (Bezprzewodowa sieć LAN]) jest dostępna wyłącznie w wybranych modelach. Komunikacja poprzez WLAN ma ograniczony zasięg, który zależy od używanego sprzętu, wybranego pasma częstotliwości, zakłóceń radiowych i terenu (włącznie z budynkami). Warunki odbioru zależą od określonej sytuacji. Połączenie z siecią bezprzewodową 1. Należy sprawdzić, czy użytkownik znajduje się w zasięgu działania sieci bezprzewodowej. 2. W celu włączenia WLAN, naciśnij kilka razy kombinację przycisków skrótu <Fn> + <F10>, aż zaświeci światłem niebieskim wskaźnik sieci bezprzewodowej/bluetooth. 3. Kliknij ikonę WLAN w obszarze powiadamiania, w dolnym, prawym rogu pulpitu. Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci bezprzewodowych. 22 Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP

29 4. Kliknij sieć, a następnie kliknij Connect (Połącz). Jeśli używana sieć nie wymaga uwierzytelniania zabezpieczającego, pojawi się komunikat z informacją o pomyślnym połączeniu z siecią. W celu połączenia z niektórymi sieciami, które wymagają uwierzytelnienia zabezpieczającego, można przeprowadzić inny proces uwierzytelnienia i wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z administratorem sieci. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź Pomoc i obsługa techniczna w systemie operacyjnym Windows XP. W celu zabezpieczenia danych, zaleca się jeśli tylko to możliwe łączenie z siecią z włączonym zabezpieczeniem. Podczas podróży lotniczych należy wyłączyć sieć bezprzewodową w celu uniknięcia możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa lotu. Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP 23

30 Używanie 3G (dostępne w wybranych modelach) Komputer Joybook Lite dusponuje alternatywnym sposobem łączenie z sieciami poprzez wykorzystanie 3G. Komputer Joybook Lite obsługuje transfer danych w sieciach, które wykorzystują technologie sieci komórkowych, takie jak 3G lub HSPA. W celu połączenia z sieciami poprzez wykorzystanie technologii 3G lub HSPA należy uzyskać od dostępnego operatora sieci komórkowej kartę SIM z obsługą wysokiej szybkości transmisji danych w sieci 3G lub 3.5G. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konfiguracji należy skontaktować się z ISP ( Internet service provider [Dostawca usługi połączenia z Internetem]), który jest także dostawcą karty SIM. Do uaktywnienia programów, które wymagają połączenia z siecią wymagane jest znalezienie się w zasięgu określonego typu sieci obsługiwanej przez urządzenie/sim. Wkładanie karty SIM 1. Wyłącz całkowicie komputer Joybook Lite. Odłącz adapter zasilania i odwróć komputer Joybook Lite. 2. Przesuń Uchwyt baterii A do pozycji odblokowania. SSD 3. Przesuń Uchwyt baterii B do pozycji odblokowania (1) i przytrzymując nadal uchwyt, wyciągnij baterię z wnęki (2). SSD Uchwyt baterii A Uchwyt baterii B 24 Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP

31 4. Włóż kartę SIM do uchwytu karty SIM we wnęce baterii. Sprawdź, czy metalowe styki karty SIM są skierowane w dół, a nacięty róg jest w górną, lewą stronę, zgodnie z ilustracją. W celu zwolnienia karty SIM, naciśnij ją w celu zwolnienia. 5. Włóż baterię do jej oryginalnej pozycji (1), a następnie wsuń "Uchwyt baterii A" w celu zablokowania pozycji (2). Podłącz adapter zasilania. SSD SIM SSD Podłączanie do sieci z wykorzystaniem 3G 1. Upewnij się, że karta SIM jest włożona zgodnie z instrukcjami w części "Wkładanie karty SIM" na stronie Przejdź do Start > Wszystkie programy > Modem HSPA > Modem HSPA. 3. Jeśli posiadana karta SIM jest zabezpieczona przez PIN (Osobisty numer identyfikacyjny), przed połączeniem z sieciami wprowadź PIN w pomocniczym oknie dialogowym. 4. Zaczekaj na zainicjowanie przez komputer Joybook Lite programu i uzyskanie gotowości urządzenia. 5. Kliknij. W razie potrzeby wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia ustawień. 6. Kliknij Connect (Połącz). Po wykonaniu połączenia, pojawi się komunikat z potwierdzeniem, wskazujac połączenie z siecią. Po trzykrotnym nieprawidłowym wprowadzeniu PIN karta SIM zostanie zablokowana. Należy teraz wprowadzić PUK (Personal Unblocking Key [Osobisty klucz odblokowania]) dla karty SIM w celu jej odblokowania. Skontaktuj się z dostawcą usługi, aby uzyskać kod PUK. Podczas podróży lotniczych należy wyłączyć sieć bezprzewodową w celu uniknięcia możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa lotu. Uchwyt baterii A Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP 25

32 Używanie Bluetooth (dostępne w wybranych modelach) Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie połączenia z różnymi urządzeniami i usługami, które obsługują transmisję Bluetooth. Można nawiązać połączenie bezprzewodowe bez konieczności stosowania kabli danych podczas drukowania dokumentów, synchronizacji danych PIM (Zarządzanie informacjami osobistymi) z PDA (Osobisty asystent cyfrowy) lub z innym komputerem osobistym (PC), telefonem komórkowym lub nawet współdzielenie połączenia sieciowego. Bluetooth jest dostępne w wybranych modelach. Podłączanie do urządzenia Bluetooth 1. Użyj kombinacji przycisków skrótu <Fn> + <F10> w celu włączenia Bluetooth. Po włączeniu Bluetooth, zaświeci się pomarańczowym lub purpurowym światłem wskaźnik WLAN. 2. Włącz zasilanie urządzenia Bluetooth i uaktywnij jego funkcję Bluetooth. Należy także ustawić "Wykrywalność" urządzenia Bluetooth. Szczegółowe informacje dotyczące uaktywniania funkcji Bluetooth urządzenia, znajdują się w jego dokumentacji. Zakres maksymalnej efektywności połączenia pomiędzy komputerem Joybook Lite, a urządzeniem Bluetooth wynosi 10 metrów. 3. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Bluetooth w obszarze powiadamiania, znajdującym się w dolnym, prawym rogu pulpitu, a następnie kliknij Add a Bluetooth Device (Dodaj urządzenie Bluetooth) w celu uruchomienia kreatora. 4. Kliknij Next (Dalej). 26 Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP

33 5. Zaczekaj na wyszukanie przez system operacyjny Windows dostępnych urządzeń Bluetooth. Wybierz system operacyjny do dodania, a następnie kliknij Next (Dalej). 6. Sprawdź dostarczoną z urządzeniem Bluetooth dokumentację w celu określenia czy istnieje predefiniowane hasło. Jeśli nie, wprowadź długie hasło w opcji Bluetooth security code (Kod zabezpieczenia Bluetooth). I kliknij Pair Now (Wykonaj teraz parowanie). Po pojawieniu się polecenia podania klucza dostępu w urządzeniu Bluetooth, wykonaj instrukcje ekranowe w celu wprowadzenia klucza dostępu. Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP 27

34 7. Urządzenie Bluetooth jest teraz gotowe do połączenia z komputerem Joybook Lite. Wyświetlana jest lista dostępnych usług obsługiwanych przez podłaczone urządzenie Bluetooth. Zaznacz wymagane usługi i kliknij Next (Dalej). 8. Kliknij Finish (Zakończ) w celu dokończenia ustawień. 28 Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP

35 Wysyłanie pliku do urządzenia Bluetooth Jeśli urządzenie Bluetooth, takie jak słuchawka telefonu komórkowego, może wysyłać i odbierać dane należy użyć komunikacji Bluetooth do bezprzewodowego przenoszenia danych pomiędzy urządzeniem Bluetooth a komputerem Joybook Lite. 2. Użyj Windows Explorer (Eksplorator Windows) w celu przeglądania pliku do wysłania. Kliknij prawym przyciskiem plik i wybierz Send to (Wyślij do) > Bluetooth, a następnie urządzenie Bluetooth do którego ma zostać wysłany plik. 1. Po połączeniu komputera Joybook Lite z urządzeniem Bluetooth, kliknij prawym przyciskiem ikonę Bluetooth w obszarze powiadamiania w celu wyświetlenia okna pomocniczego i wybierz Quick Connect (Szybkie połączenie) > File Transfer (Transfer plików), a następnie połączone urządzenie Bluetooth. 3. Wybierz urządzenie Bluetooth do którego ma zostać wysłany plik i kliknij OK. Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP 29

36 4. Przed rozpoczęciem transmisji może pojawić się żądanie ponownego wprowadzenia długiego hasła, aby sprawdzić połączenie. Po uruchomieniu transmisji, można zaznaczyć na ekranie pasek postępu w celu widoku statusu transferu pliku. Pokazany powyżej przykład dotyczy połączenia ze słuchawką telefonu komórkowego. Szczegółowe informacje dotyczące łączenia z innymi typami urządzeń Bluetooth, znajdują się w pomocy online. 30 Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP

37 Używanie wbudowanej kamery sieci web Komputer Joybook Lite jest dostarczany z wbudowaną 1,3 megapikselową kamerą sieci web, usytuowaną wewnątrz górnej części pokrywy, nad ekranem. Dzięki kamerze sieci web, można wykonywać zdjęcia, nagrywać video i wykonywać chat online. Uaktywnienie WebCam Companion 3 Aby uruchomić WebCam Companion 3, wybierz Start > Wszystkie programy > ArcSoft WebCam Companion 3 > WebCam Companion 3 Utility. Można zainstalować bezpłatny komunikator dostarczony do video chat online lub uaktywnić "WebCam Companion 3" poprzez kliknięcie Launch Arcsoft WebCam Companion. Do instalacji lub uaktywnienia bezpłatnego komunikatora wymagane jest połączenie z siecią. Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP 31

38 Używanie programu WebCam Companion 3 Program 'WebCam Companion 3' składa się z czterech opisanych poniżej modułów, które pomagają w najlepszym wykorzystaniu kamery sieci web. Pomoc programu WebCam Companion 3 Utility, dostępne poprzez kliknięcie (w górnym, prawym rogu) > Application Help (Pomoc aplikacji) lub naciśnięcie przycisku <F1>. Przełaczanie do różnych modułów W górnym, lewym rogu głównego ekranu w dowolnym module, dostępne są dwie ikony, które umożliwiają łatwe przełączenie do innego modułu. Powrót do ekranu początkowego w celu wyboru innych modułów. Capture (Przechwyć): umożliwia wykonywanie zdjęć i nagrywanie video z kamery sieci web. Masque (Maska): morfing twarzy z inną twarzą, poprzez użycie wybranego szablonu. Photo Booth: umożliwia wybór innych układów dla zdjęć i ich dostosowanie. Edit (Edycja): umożliwia przeglądanie i edycję poprzednio wykonanych zdjęć lub nagranych klipów video. Klipy video można także przesłać do YouTube. Opcje i ustawienia na ekranie Menu główne różnią się w zależności od modułu. Dalsze informacje zawierają tematy pkazuje bieżący moduł. W celu przełączenia do innego modułu, kliknij strzałkę w celu wyświetlenia innych modułów. Wykonywanie zdjęć lub nagrywanie video 1. Uruchom program "WebCam Companion 3 Utility" zgodnie z instrukcją w "Uaktywnienie WebCam Companion 3" na stronie Wybierz moduł Capture (Przechwyć) na ekranie Ekran początkowy. 3. Na ekranie podglądu Capture (Przechwyć), można wykonać następujące zadania. Take Picture (Wykonaj zdjęcie): wykonywanie zdjęć z kamery sieci web. Burst (Seria): przechwytuje wiele, szybko następujących po sobie obrazów Liczbę obrazów do przechwycenia w każdej serii, można zdefiniować w opcji Preferencje. 32 Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP

39 Record Video (Nagrywaj video): rozpoczyna przechwytywanie video z kamery sieci web. Domyślnie, obrazy i pliki video są zapisywane w folderze My Documents (Moje dokumenty) > WebCam Media > Capture (Przechwyć). Funkcje Burst (Nagraj) i Record Video (Nagrywaj video) są dostępne, gdy rozdzielczość migawki jest ustawiona na 640 x 480 pikseli lub wartość niższą. Domyślna rozdzielczość migawki to 320 x 240. Aby zmienić ustawienie, kliknij strzałkę obok rozdzielczości i wybierz ją z rozwijanej listy. Podgląd przechwyconych obrazów można uzyskać w polu miniaturek. Tło wpływa na czystość obrazu i poziom światła, a co za tym idzie na jakość obrazu. Używanie funkcji Maska Moduł Masque (Maska) wykonuje morfing twarzy z inną twarzą. Program wykrywa oczy, nos i usta oraz stosuje je do wybranego szablonu. 1. Uruchom program "WebCam Companion 3 Utility" zgodnie z instrukcją w "Uaktywnienie WebCam Companion 3" na stronie Wybierz moduł Masque (Maska) na ekranie Home (Ekran początkowy). 3. Wybierz szablon z lewej strony. Można utworzyć nowy lub także zmodyfikować istniejący szablon. 4. Wyświetlane są wybrany szablon i obraz. Wyreguluj odległość pomiędzy twarzą, a kamerą sieci web, aż kamera sieci web wykryje oczy, nos i usta, poprzez pokazanie na obrazie 4 czerwonych kropek. 5. Kliknij. Domyślnie, zmorfowany obraz jest zapisywany w folderze My Documents (Moje dokumenty) > WebCam Media > Masque (Maska). Photo Booth Użytkownik może wybrać i spersonalizować wybrane ramki, dodane do obrazów. Moduł Photo Booth udostępnia funkcję wykrywania pozy, która wykrywa poruszenia i wykonuje automatycznie zdjęcia po zatrzymaniu pozy. W celu uaktywnienia tej funkcji, kliknij. Zdjecie można wykonać ręcznie, klikając. Chat video W opcji chat online, wybierz instalację lub uaktywnienie bezpłatnego komunikatora, zgodnie z instrukcją w "Uaktywnienie WebCam Companion 3" na stronie 31. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia instalacji. Używanie funkcji Magic-i Visual Effects "Magic-i Visual Effects" automatycznie uruchamia moduły "Capture (Przechwytywanie)", "Masque (Maska)", "Photo Booth" programu "WebCam Companion 3". Program "WebCam Companion 3" można stosować z programem "Magic-i Visual Effects" w celu zwiększenia możliwości przechwytywania i sesji chat video. Wykorzystaj bogaty zestaw szablonów z efektami do sesji chat video i rozrywki. Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP 33

40 "Magic-i Visual Effects" jest dostępny, po ustawieniu rozdzielczości na wartość 320 x 240 pikseli lub niższą. W celu uzyskania informacji o ustawieniach, sprawdź "Regulacja rozdzielczości" na stronie 34. Przed rozpoczeciem używania "Magic-i Visual Effects", kliknij i wporwadź wartości w celu odpowiedniej zmiany ustawień, poprzez przeciągniecie pasków przewijania. Można także kliknąć Auto (Automatyczne) w każdym ustawieniu, po czym program ustawi automatycznie obliczone wartości. Dostępne ustawienia zależą od modułu. Po zakończeniu ustawień, można rozpocząć korzystanie z programu "Magic-i Visual Effects", poprzez wybranie wymaganych opcji po lewej, spośród Face Tracking (Śledzenie twarzy), Digital Zoom (Zoom cyfrowy), Filter (Filtr), Frame (Ramka), Theme (Kompozycja), Avatar (Awatar), Enhance (Poprawianie) i Masque (Maska). W celu uzyskania szczegółowych informacji, kliknij (w górnym, prawym rogu), aby przeczytać plik Pomoc. Regulacja rozdzielczości Gdy wydajność CPU jest niska należy wyregulować rozdzielczość w celu zapewnienia prawidłowego działania programu 'Magic-i Visual Effects'. Należy zmienić domyślną rozdzielczość na "320 x 240 (QVGA)" lub niższą. Można wybrać "176 x 144 (QCIF)" lub "160 x 120 (SQVGA)". 34 Używanie komputera Joybook Lite z systemem operacyjnym Windows XP

41 Używanie programu konfiguracji BIOS BIOS (Podstawowy system wejścia/wyjścia) to warstwa oprogramowania, znana też pod nazwą firmware, która wykonuje translację instrukcji z innych warstw oprogramowania do instrukcji zrozumiałych przez osprzęt komputera Joybook Lite. Ustawienia BIOS są wymagane przez komputer Joybook Lite do identyfikacji typów zainstalowanych urządzeń i ustawienia specjalnych funkcji. Ustawienia BIOS są specyficzne dla posiadanego urządzenia Joybook Lite. NIE należy zmieniać istniejących ustawień BIOS, bez pewności, co do celu tych zmian oraz należy pamiętać o konsekwencjach. Wszelkie nieprawidłowe ustawienia BIOS mogą zmniejszyć wydajność, wpływać na działanie i funkcje komputera Joybook Lite. Najnowsze aktualizacje BIOS można uzyskać pod adresem Kiedy i jak używać program konfiguracji BIOS Ustawienia BIOS są wymagane gdy: Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat błędu zalecający uruchomienie programu konfiguracji BIOS. Wymagane jest odtworzenie ustawień domyślnych. Wymagana jest modyfikacja specyficznych ustawień w zależności od sprzętu. Wymagana jest modyfikacja specyficznych ustawień w celu optymalizacji działania systemu. Zilustrowany w tym rozdziale ekran programu konfiguracji BIOS, służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste elementy lub ustawienia w komputerze Joybook Lite mogą się różnić. Program konfiguracji BIOS mógł zostać zaktualizowany po opublikowaniu tego podręcznika. Ustawienia wybrane w systemie operacyjnym mogą zastępować podobne ustawienia w programie konfiguracji BIOS. W celu uruchomienia programu konfiguracji BIOS, należy nacisnąć przycisk <F2>, zaraz po wyświetleniu logo BenQ podczas uruchamiania systemu. Logo jest wyświetlane na ekranie tylko kilka sekund i w tym czasie należy nacisnąć przycisk <F2>. Główny ekran programu konfiguracji BIOS wygląda następująco. Używanie programu konfiguracji BIOS 35

42 Ekran programu konfiguracji BIOS może być podzielony na cztery pola: W górnej części znajduje się pasek menu zawierający tytuły dostępnych menu. Każdy tytuł menu zawiera specyficzne menu. Środkowa część lewej kolumny menu zawiera informacje dotyczące bieżących ustawień systemu. Po otworzeniu menu rozwijanego i wybraniu elementu z wieloma opcjami, w lewej kolumnie wyświetlone zostanie podmenu, w którym można wykonać dalszych wyborów. W prawej kolumnie menu znajdują się informacje pomocy dotyczące aktualnie wybranego menu. Po podświetleniu elementu menu, podawane są bardziej szczegółowe informacje. W dolnych wierszach menu znajdują się instrukcje dotyczące przemieszczania się i dokonywania wyborów z użyciem klawiatury. Nawigacja na ekranie programu konfiguracji BIOS Informacje dotyczące klawiatury znajdują się w dolnej części ekranu. Poniżej znajduje się krótki opis stosowania elementów klawiatury: Przycisk Przyciski strzałek w lewo i w prawo (, $) Funkcja Do wybierania tytułu menu. Przyciski strzałek w górę i w dół (!, ") Enter Tab Esc Do wyboru elementu lub opcji. Wyświetla podmenu po wybraniu elementu ze znakiem strzałki!. Otwieranie lub zamykanie okna opcji po wybraniu elementu. Przechodzenie pomiędzy elementami. Zakończenie programu konfiguracji BIOS. Powrót do poprzedniego menu, jeśli aktywne jest podmenu. Zamykanie okna opcji, jeśli jest otwarte. Menu główne Menu główne zawiera ustawienia podstawowej konfiguracji systemu i wyświetla niektóre informacje systemowe, takie jak wersja BIOS, typ i szybkość procesora oraz pamięć systemowa, itd. System Time (Czas systemowy): umożliwia ustawienie czasu systemowego. W celu zmiany na następną wartość, wpisz wartość i naciśnij <Enter>, <Tab> lub <Shift> + <Tab>. System Date (Data systemowa): umożliwia ustawienie daty systemowej. W celu zmiany na następną wartość, wpisz wartość i naciśnij <Enter>, <Tab> lub <Shift> + <Tab>. 36 Używanie programu konfiguracji BIOS

43 Menu Zaawansowane Menu Zaawansowane zawiera zaawansowane ustawienia konfiguracji I/O (Wejście/Wyjście) systemu. QuickBoot Mode (Tryb szybkie uruchomienie): umożliwia pomijanie wykonywania przez system niektórych testów podczas uruchamiania. Legacy USB Support (Obsługa USB): umożliwia obsługę urządzeń USB podczas uruchamiania systemu i w systemie DOS. Frame buffer size (Rozmiar bufora ramki): określa rozmiar pamięci, która może być używana przez wewnętrzne urządzenie graficzne. Remote Power On (Zdalne włączanie zasialnia): umożliwia wybudzanie systemu przez sieć LAN z trybu uśpienia. Przy braku obeznania z elementami menu Advanced (Zaawansowane), zaleca się stosowanie ustawień domyślnych. Security Menu (Menu Zabezpieczenie) Menu Security (Zabezpieczenie) zawiera ustawienia dotyczące zabezpieczeń, które zabezpieczają system przed nieautoryzowanym używaniem. NIE należy ustawiać hasła zabezpieczania dostępu do programu konfiguracji BIOS bez jego zapamiętania lub zapisania i umieszczenia w dokumentacji gwarancyjnej komputera Joybook Lite. Jeśli ustawione hasło zostanie zapomniane lub zagubione, dostęp do komputera Joybook Lite będzie znacznie utrudniony. Set Supervisor Password (Ustawienie hasła administratora): Ustawienie tego hasła umożliwia kontrolę dostępu do całego programu konfiguracji BIOS. Ustawienie to musi być wykonane przed ustawieniem opcji User Password (Has³o u ytkownika). Przy wpisywaniu hasła należy najpierw upewnić się, że wyłączony jest klawisz Num Lock, a następnie wpisać hasło do pola wprowadzania i nacisnąć <Enter>. Hasło należy potwierdzić poprzez ponowne wpisanie i nacisnąć <Enter>. Set Supervisor Password (Ustaw hasło administratora): Ustawienie tego hasła umożliwia kontrolę dostępu do części menu programu konfiguracji BIOS. Password on boot (Hasło podczas uruchamiania systemu): Element ten określa, czy podczas uruchamiania systemu będzie się pojawiać polecenie wprowadzenia hasła. Po włączeniu tego elementu, hasło jest zawsze wymagane do uruchomienia komputera. Po ustawieniu obydwu opcji, tj. Set Supervisor Password (Ustawienie hasła administratora) i Set User Password (Ustawienie hasła użytkownika), można wprowadzić jedną z nich podczas wyświetlania polecenia wprowadzenia hasła. Aby mieć pełne uprawnienia do ustawień programu konfiguracji BIOS, wprowadź Supervisor Password (Hasło administratora). Boot Menu (Menu Uruchamianie systemu) Menu Boot (Menu Uruchamianie systemu) zawiera ustawienia konfiguracji uruchamiania systemu. Lista urządzeń zostanie wyświetlona w opcji Boot priority order (Priorytet uruchamiania). Użyj <!> lub <"> do wybrania urządzenia, a następnie naciśnij <F6> w celu przeniesienia w górę lub <F5> w celu przeniesienia w dół. Używanie programu konfiguracji BIOS 37

44 Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie na liście "Boot priority order (Priorytet uruchamiania)", naciśnij przycisk <x>. W celu ręcznego wyboru urządzenia rozruchowego, naciśnij przycisk <F9> po wyświetleniu na ekranie logo BenQ podczas uruchamiania systemu. Zostanie wyświetlone Boot Menu (Menu Uruchamianie systemu). Użyj przycisków strzałek w górę i w dół (!, "), aby wybrać urządzenie rozruchowe, a następnie naciśnij przycisk <Enter> w celu potwierdzenia. Menu Exit (Zakończenie) Menu Exit (Zakończenie) prezentuje możliwości zakończenia wyświetlania programu konfiguracji BIOS. Aby nowe ustawienia zaczęły funkcjonować, po ich wykonaniu należy je zapisać i opuścić program konfiguracji. Zaleca się przejście do programu BIOS w celu załadowania domyślnych ustawień, jeśli zainstalowany zostanie nowy komponent sprzętowy. Uruchamianie systemu z sieci LAN Podczas startu systemu, naciśnięcie <F12> uaktywnia funkcję Boot from LAN (Uruchamianie systemu z sieci LAN), umożliwiając uruchamianie komputera Joybook Lite z obrazu systemu operacyjnego poprzez sieć. Exit Saving Changes (Zakończenie z zapisaniem zmian): zapisuje wykonane zmiany i powoduje zakończenie wyświetlania ustawień programu konfiguracji BIOS. Aby nowe ustawienia zaczęły funkcjonować, po ich wykonaniu należy je zapisać i opuścić program konfiguracji. Exit Saving Changes (Zakończenie bez zapisania zmian): wychodzenie z programu konfiguracji BIOS bez zapisywania wykonanych zmian. Load Setup Defaults (Ładowanie ustawień domyślnych): ładuje domyślne, fabrycznie ustawione wartości dla wszystkich elementów. Discard Changes (Odrzucenie zmian): anulowanie wszystkich zmian, wykonanych po ostatnim zapisaniu, bez wychodzenia z programu konfiguracji BIOS. Save Changes (Zapisanie zmian): zapisuje zmiany bez wychodzenia z programu konfiguracji BIOS. 38 Używanie programu konfiguracji BIOS

45 SSD Instalacja dodatkowej pamięci Istniejący moduł pamięci można zamienić na moduł o wyższej pojemności. Przed aktualizacją lub wymianą pamięci, należy sprawdzić stronę sieci web BenQ w celu określenia, jakie moduły można stosować lub skontaktować się z dystrybutorem BenQ albo z centrum serwisowym klienta. Zaleca się, aby w celu wykonania modernizacji lub wymiany pamięci przekazać komputer Joybook Lite dystrybutorowi BenQ lub centrum serwisowym klienta. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczenia maksymalnej pojemności pamięci, znajdują się w informacjach o produkcie pod adresem Kliknij Products (Produkty), Computing (Przetwarzanie) > Joybook Lite > a następnie wybierz zakupiony model. Kliknij Specifications (Specyfikacje), aby znaleźć ograniczenie maksymalnej wielkości pamięci. Aby odszukać typy certyfikowanych modułów pamięci BenQ dla komputera Joybook Lite należy wykonać następujące czynności: 1. Połączenie z usługą online BenQ Service and Support (Serwis i pomoc techniczna) ( (http://www.benq.com/support/). 2. Kliknij Knowledge Base (Baza wiedzy). Układ i zawartość strony sieci web zależy od regionu/kaju. Po zainstalowaniu modułu pamięci bez certyfikatu, system może nie działać prawidłowo. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wystąpienie problemów (takich jak utrata danych i awaria systemu) spowodowanych zainstalowanymi niefabrycznymi częściami i/lub nieoryginalnymi akcesoriami. 1. Wyłącz całkowicie komputer Joybook Lite. Odłącz adapter zasilania i odwróć komputer Joybook Lite. 2. Przesuń Uchwyt baterii do pozycji odblokowania. Uchwyt baterii A SSD Bateria Pokrywa modułów pamięci Instalacja dodatkowej pamięci 39

46 3. Przesuń Uchwyt baterii B do pozycji odblokowania (1) i przytrzymując nadal uchwyt, wyciągnij baterię z wnęki(2). 5. Zdejmij pokrywę pamięci. Uchwyt baterii B 4. Pokrywa pamięci jest zabezpieczona 2 śrubami. Użyj śrubokręta do odkręcenia śrub. SSD Należy uziemić siebie poprzez komputer Joybook Lite, wykorzystując profesjonalny sprzęt, taki jak antystatyczne opaski na nadgarstki lub dotknąć do wewnętrznej metalowej powierzchni komputera Joybook Lite w celu odprowadzenia nagromadzonych ładunków elektryczności statycznej. Moduł pamięci należy chwytać za krawędzie i unikać dotykania styków. 6. Wyrównaj moduł pamięci z gniazdem, a następnie wstaw go. Podczas wkładania, zwróć uwagę na kierunek modułu pamięci. SSD 40 Instalacja dodatkowej pamięci

47 7. Delikatnie naciśnij górną krawędź modułu, aż do zablokowania go w gnieździe. 9. Użyj śrubokręta do zamocowania pokrywy śrubami. SSD Jeśli moduł pamięci nie zostanie właściwie zainstalowany, komputer Joybook Lite może nie działać prawidłowo. 8. Załóż z powrotem pokrywę pamięci. 10.Włóż baterię do jej oryginalnej pozycji (1), a następnie wsuń "Uchwyt baterii A" w celu zablokowania pozycji (2). Podłącz adapter zasilania. Podczas uruchamiania komputera Joybook Lite, nowa pamięć zostanie automatycznie sprawdzona i skonfigurowana. Uchwyt baterii A Po zainstalowaniu dodatkowej pamięci zaleca się przejście do programu konfiguracji BIOS w celu załadowania ustawień domyślnych. Szczegółowe informacje znajdują się w części "Używanie programu konfiguracji BIOS" na stronie 35. Instalacja dodatkowej pamięci 41

48 Przywracanie systemu poprzez QDataTrove Wprowadzenie do QDataTrove Komputer Joybook Lite, w zależności od zakupionego modelu, może być dostarczony z preinstalowanym programem QDataTrove. QDataTrove to aplikacja, która umożliwia wykonanie kopii zapasowej systemu, przywrócenia systemu lub nagranie obrazu systemu i pakietu aplikacji/sterowników na dyski. W programie QDataTrove, dostępne są następujące trzy moduły funkcjonalne: Back up (Utwórz kopiê zapas.): Funkcja ta umożliwia wykonanie kopii zapasowej napędu systemowego do pojedynczego pliku z obrazem, wykonanie kopii zapasowej napędu systemowego na dyski lub ręczne utworzenie punktu przywracania. Szczegółowe informacje znajdują się w części "Wykonywanie kopii zapasowej systemu" na stronie 43. Restore (Przywróæ): Funkcja ta pomaga w przywróceniu domyślnego, fabrycznego obrazu systemu lub własnego obrazu kopii zapasowej, gdy system nie działa normalnie lub jest uszkodzony. Umożliwia to także przywrócenie systemu z punktu przywracania lub ponowną instalację pakietu aplikacji i sterowników. Szczegółowe informacje znajdują się w części "Przywracanie systemu" na stronie 44. Create Discs (Utwórz dysk): Ta funkcja umożliwia utworzenie dysków przywracania z domyślnego, fabrycznego obrazu systemu lub z własnego obrazu kopii zapasowej systemu. Umożliwia to także wykonanie kopii zapasowej na dysku wszystkich aplikacji i sterowników z pakietu oprogramowania. Szczegółowe informacje znajdują się w cześci "Tworzenie dysków przywracania" na stronie 46. QDataTrove nie jest przeznacozny do wykonywania kopii zapasowej plików osobistych użytkownika, dlatego nie będzie przydatny do przywrócania uszkodzonego lub usuniętego pliku osobistego. Nalezy regularnie wykonywać kopię zapasową plików osobistych i ważnych danych poprzez program do wykonywania kopii zapasowej. Przywracanie systemu to proces destrukcyjny dla danych. Zaleca się bardzo, aby przed wykonaniem operacji wykonać kopię zapasową wszytskich ważnych danych i aplikacji. Przed użyciem programu QDataTrove należy upewnić się, że system jest podłączony do zasilania prądem zmiennym. Jak uruchomić QDataTrove QDataTrove można uruchomić albo z Windows Preinstallation Environment (Windows PE) lub z Windows XP. Uruchamianie QDataTrove wyłącznie z Windows PE umożliwia częściowy dostęp do funkcji QDataTrove. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności QDataTrove, aplikację tą należy uruchomić z systemu Windows XP. Uruchamianie QDataTrove z systemu Windows PE: 1. Uruchom komputer Joybook Lite. 2. Podczas procesu uruchamiania, naciśnij przyciski <Alt> + <F10> po wyświetleniu "Press Alt + F10 key to enter 42 Przywracanie systemu poprzez QDataTrove

49 QDataTrove 3... (Naciśnij przycisk Alt + F10, aby przejść do QDataTrove 3...)" w górnej, lewej części ekranu. 3. Po uruchomieniu QDataTrove kliknij zakładki Back up (Utwórz kopię zapas.) lub Restore (Przywróć)w celu wykonania wymaganego działania. Uruchamianie QDataTrove z systemu Windows XP: 1. Uruchom komputer Joybook Lite i uruchom system Windows XP. 2. Kliknij Start > Wszystkie programy > BenQ > QDataTrove > QDataTrove. 3. Po uruchomieniu QDataTrove kliknij Back up (Utwórz kopię zapas.), Restore (Przywróć) lub Create Discs (Utwórz dyski) w celu wykonania wymaganego działania. Używanie QDataTrove w systemie operacyjnym Windows XP Wykonywanie kopii zapasowej systemu Przed wykonaniem działania należy upewnić się, że system jest podłączony do zasilania prądem zmiennym. Plik kopii zapasowej zajmuje dużo miejsca, dlatego należy upewnić się, że na dysku jest wystarczająco dużo miejsca. Ilość wymaganego miejsca zależy od ilości miejsca zajmowanego na dysku C:. Kopia zapasowa systemu do pojedynczego pliku QDataTrove umożliwia wykonanie kopii zapasowej napędu systemowego (napęd C: do pojedynczego pliku z obrazem, poprzez zapisanie go jako plik Windows Imaging Format (WIM). Wykonywana jest dokładna kopia całego napędu systemowego (napęd C:, włącznie z systemem operacyjnym, zainstalowanymi programami, ustawieniami rejestru, itd. W celu przeprowadzenia operacji, wykonaj podane poniżej czynności: Domyślnie, pliki kopii zapasowej są umieszczane w "D:\BenQ User\System Drive", dlatego należy sprawdzić, czy w napędzie D: jest dostępna wystarczająca ilość wolnego miejsca. 1. W programie QDataTrove, kliknij zakładkę Back up (Utwórz kopię zapas.). 2. Kliknij przycisk, aby wybrać System Drive Backup - Backup to File (Kopia zapasowa napędu systemowego kopia zapasowa w pliku). 3. Pojawi się okno Save As (Zapisz jako). Użyj domyślnej nazwy pliku lub określ preferowaną nazwę pliku, a następnie kliknij Save (Zapisz), aby utworzyć plik kopii zapasowej. 4. Pojawi się komunikat potwierdzenia. Aby kontynuować działanie, kliknij Yes (Tak). 5. Wykonaj pozostałe instrukcje ekranowe w celu dokończenia operacji. Kopia zapasowa systemu na dysku QDataTrove umożliwia wykonanie kopii zapasowej napędu systemowego (napęd C: na dyski CD/DVD. Wykonywana jest dokładna kopia całego napędu systemowego (napęd C:, włącznie z systemem operacyjnym, zainstalowanymi programami, ustawieniami rejestru, itd. W celu przeprowadzenia operacji, wykonaj podane poniżej czynności: 1. W programie QDataTrove, kliknij zakładkę Back up (Utwórz kopię zapas.). Przywracanie systemu poprzez QDataTrove 43

50 44 2. Kliknij przycisk, aby wybrać System Drive Backup - Backup to Disc (Kopia zapasowa napędu systemowego kopia zapasowa na dysku). 3. Pojawi się komunikat potwierdzenia. Kliknij Yes (Tak), aby uruchomić ponownie komputer Joybook Lite, po czym nastąpi automatyczne przejście do systemu Windows PE w celu automatycznego wykonania obrazu kopii zapasowej systemu. 4. Po zakończeniu wykonywania kopii zapasowej, system uruchomi automatycznie system Windows XP. Na ekranie pojawi się okno Create User Recovery CD/DVD (Utwórz płytę przywracania CD/DVD). a. Wybierz typ dysku z menu rozwijanego Disc Category (Kategoria dysku). b. Kliknij OK w celu kontynuacji. Rodzaje dysków (CD/DVD) i możliwości (czytanie/nagrywanie) napędu optycznego mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu. Wymagana ilość dysków, może się różnić, w zależności od rozmiaru obrazu systemowego. 5. Wykonaj pozostałe instrukcje ekranowe w celu dokończenia operacji. Tworzenie punktu przywracania Punkty przywracania to wcześniejsze stany napędu systemu Joybook Lite utworzone przez funkcję System Protection (Zabezpieczenie systemu) w systemie funkcji systemu Windows XP System Restore (Przywracanie systemu). Domyślnie, punkty przywracania są tworzone w określonych odstępach i przed istotnymi zdarzeniami systemowymi, na przykład przez instalacją nowego oprogramowania. Przywracanie systemu poprzez QDataTrove Jeśli system działa niestabilnie lub wystąpiła niespodziewana utrata danych, użytkownik może przywrócić system do poprzedniego stanu z listy punktów przywracania. W celu uzyskania dalszych informacji o funkcji System Protection (Zabezpieczenie systemu), sprawdź opcje Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna) w systemie operacyjnym Windows XP. QDataTrove umożliwia dostęp do funkcji Backup and Restore Center (Centrum kopii zapasowej i przywracania) w systemie Windows XP oraz ręczne utworzenie punktu przywracania, kiedy będzie to potrzebne. W celu wykonania operacji należy wykonać podane poniżej czynności: 1. W programie QDataTrove, kliknij zakładkę Back up (Utwórz kopię zapas.). 2. Kliknij przycisk w celu wybrania Create a Restore Point (Utwórz punkt przywracania). 3. W systemie operacyjnym Windows XP w celu ręcznego utworzenia punktu przywracania, wprowadź opis punktu przywracania i wykonaj pozostałe instrukcje ekranowe w celu dodania nowego punktu przywracania. Przywracanie systemu Funkcja Restore (Przywróć) pomaga w powrocie komputera Joybook Lite z powrotem do domyślnych ustawień fabrycznych lub do stanu wcześniejszego. W celu przywrócenia należy wykonać kopię zapasową napędu systemowego lub utwórz najpierw punkt przywracania. Jeśli system działa niestabilnie lub jest uszkodzony należy spróbować przywrócić system poprzez użycie rozwiązań przywracania dostarczonych w module funkcjonalnym.

51 Przywracanie systemu do domyślnych ustawień fabrycznych QDataTrove umożliwia przywrócenie napędu systemowego (napęd C:) do domyślnej konfiguracji fabrycznej. 1. W programie QDataTrove, kliknij zakładkę Restore (Przywróć). 2. Kliknij przycisk, aby wybrać Full System Restore - Factory default settings (Pełne przywracanie systemu- fabryczne ustawienia domyślne). 3. Pojawi się okno dialogowe z pytaniem o ustawienie rozmiaru partycji dysku. Po wybraniu "Yes (Tak)", wszystkie zainstalowane programy lub dane, zapisane w napędzie C: i w napędzie D: zostaną usunięte. Po wybraniu "Nie", wszystkie zainstalowane programy lub dane, zapisane w napędzie C: zostaną usunięte. Jednakże, dane na dysku D: pozostaną nienaruszone. 4. Wykonaj pozostałe instrukcje ekranowe w celu dokończenia operacji. Przywracanie systemu z własnego obrazu kopii zapasowej QDataTrove umożliwia przywrócenie napędu systemowego (napęd C:) do poprzedniego stanu, poprzez zastosowanie własnego obrazu kopii zapasowej systemu. Do wykonania tej operacji wymagany jest plik obrazu kopii zapasowej. Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia własnego obrazu kopii zapasowej, znajdują sie w części "Kopia zapasowa systemu do pojedynczego pliku" na stronie 43 lub "Kopia zapasowa systemu na dysku" na stronie W programie QDataTrove, kliknij zakładkę Restore (Przywróć). 2. Kliknij przycisk, aby wybrać Full System Restore Backup Image (Pełne przywracanie systemuobraz kopii zapasowej). 3. Pojawi się okno dialogowe Open (Otwórz). Uruchom przeglądanie w celu wybrania obrazu kopii zapasowej systemu, a następnie kliknij Open (Otwórz). 4. Pojawi się komunikat potwierdzenia. Aby kontynuować działanie, kliknij Yes (Tak). 5. Wykonaj pozostałe instrukcje ekranowe w celu dokończenia operacji. Przywracanie systemu z punktu przywracania QDataTrove umożliwia przywrócenie napędu systemowego (napęd C:) do poprzedniego stanu, poprzez przywrócenie z listy punktów przywracania (jeśli jest dostępna). Do wykonania tej operacji wymagany jest punkt przywracania. Szczegółowe informacje dotyczące ręcznego tworzenia punktu przywracania, znajdują się w części "Tworzenie punktu przywracania" na stronie Kliknij przycisk w celu wybrania Restore from a Restore Point (Przywróc z punktu przywracania.). 2. Na ekranie pojawi się kreator System Restore (Przywracanie systemu). Wykonaj ekranowe instrukcje krok po kroku w celu dokończenia przywracania systemu. W celu uzyskania dalszych informacji o funkcji System Restore (Przywracanie systemu), sprawdź opcje Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna) w systemie operacyjnym Windows XP. Przywracanie systemu poprzez QDataTrove 45

52 Ponowna instalacja wbudowanych aplikacji i sterowników (dostępne w wybranych modelach) QDataTrove umożliwia ponowną instalację pakietu aplikacji i sterowników dostarczanego z zakupionym komputerem Joybook Lite. 1. Kliknij przycisk w celu wybrania Reinstall Applications and Drivers (Zainstaluj ponownie aplikacje i sterowniki.). 2. Na głównym ekranie można wykonać następujące, wyświetlone zadania. W celu instalacji sterowników, kliknij Install Joybook Driver (Zainstaluj sterownik Joybook). W celu instalacji aplikacji, kliknij Install Joybook Application (Zainstaluj aplikację Joybook). W celu podglądu informacji o aplikacjach i sterownikach dostarczonych w pakiecie z komputerem Joybook Lite, kliknij View Software List (Widok listy oprogramowania). 3. Wykonaj pozostałe instrukcje ekranowe w celu dokończenia operacji. Tworzenie dysków przywracania Aby można było używać tej funkcji, komputer Joybook Lite musi być dostarczony z nagrywarką CD/DVD. Jeśli dostarczony model nie posiada nagrywarki CD/DVD, do utworzenia dysków należy użyć zewnętrzną nagrywarkę DVD. QDataTrove umozliwia utworzenie dla systemu następujących ważnych dysków: Dyski przywracania: Factory Recovery CD/DVD Dysk CD/DVD przywracania ustawień użytkownika Rozruchowy dysk USB W zależności od zakupionego modelu, komputer Joybook Lite może być dostarczany z pakietem aplikacji i programó. Jeśli do przywracania systemu i ponownej instalacji pakietu aplikacji i oprogramowania dostarczonego z komputerem Joybook Lite planowane jest użycie dysków, włóż dyski przywracania i dysk DVD z aplikacjami i sterownikami utworzonymi w programie QDataTrove do napędu optycznego (lub z nim połączonymi) komputera Joybook Lite i wykonaj następujące instrukcje ekranowe. Tworzenie dysku Factory Recovery CD/DVD Program QDataTrove można wykorzystać do utworzenia dysku przywracania, który zawiera obraz domyślnych ustawień fabrycznych oraz dysku, który zawiera aplikacje i sterowniki dostarczone w pakiecie z komputerem Joybook Lite. Ważne: Zaleca się bardzo, aby utworzyć dysk CD/DVD ustawień fabrycznych natychmiast po uzyskaniu gotowości komputera Joybook Lite do działania. 1. Kliknij przycisk w celu wybrania Create Factory Recovery CD/DVD (Utwórz dysk Factory Recovery CD/DVD). 2. Wybierz typ dysku z menu rozwijanego Disc Category (Kategoria dysku). Kliknij OK w celu kontynuacji. 3. Włóż pusty dysk po wyświetleniu polecenia, a następnie kliknij Yes (Tak). 46 Przywracanie systemu poprzez QDataTrove

53 4. Wybierz preferowaną szybkość nagrywania, a następnie kliknij OK. 5. Nastąpi rozpoczęcie procesu nagrywania. Na ekranie pojawi się okno Create Factory Recovery CD/DVD (Utwórz dysk Factory Recovery CD/DVD) i wyświetlony zostanie bieżący stan. Należy pamiętać, że po uruchomieniu proces nagrywania nie może zostać przerwany. 6. (Dostępne, jeśli posiadany model został dostarczony z wbudoanymi aplikacjami) Kontynuuj tworzenie fabrycznego, domyślnego dysku Application and Driver DVD. Powtórz czynność 2 do 6 w celu dokończenia procesu nagrywania. 7. Po zakończeniu nagrywania dysku (pasek postępu pokaże 100%) w celu kontynuacji, kliknij w górnym prawym rogu okna. 8. Kliknij Exit (Zakończ), a następnie Yes (Tak), aby opuścić aplikację. Dyski należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Tworzenie dysku CD/DVD przywracania ustawień użytkownika Program QDataTrove można wykorzystać do utworzenia dysków, które zawierają własny plik obrazu kopii zapasowej systemu. 1. Kliknij przycisk w celu wybrania Create User Recovery CD/DVD (Utwórz płytę przywracania CD/ DVD). 2. Wybierz rodzaj dysku z menu rozwijanego Disc Category (Kategoria dysku), a następnie wybierz źródło pliku z obrazem systemu w opcji Source Image (Obraz źródła). Kliknij OK w celu kontynuacji. 3. Włóż pusty dysk po wyświetleniu polecenia, a następnie kliknij Yes (Tak). 4. Wybierz preferowaną szybkość nagrywania, a następnie kliknij OK. 5. Nastąpi rozpoczęcie procesu nagrywania. Na ekranie pojawi się okno Create User Recovery CD/DVD (Utwórz płytę przywracania CD/DVD) i wyświetlony zostanie bieżący stan. Należy pamiętać, że po uruchomieniu proces nagrywania nie może zostać przerwany. 6. Po zakończeniu nagrywania dysku (pasek postępu pokaże 100%) w celu kontynuacji, kliknij w górnym prawym rogu okna. 7. Kliknij Exit (Zakończ), a następnie Yes (Tak), aby opuścić aplikację. Dyski należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Tworzenie rozruchowego dysku USB QDataTrove można wykorzystać do utworzenia rozruchowego dysku USB w celu przywrócenia systemu do ustawień fabrycznych. 1. Podłącz dysk USB do komputera Joybook Lite. 2. Kliknij przycisk w celu wybrania Create Bootable USB Disk (Utwórz rozruchowy dysk USB). 3. Wybierz podłączony dysk USB z menu rozwijanego urządzeń USB. Wybierz uważnie dysk USB, jeśli do komputera Joybook Lite podłączony jest w tym samym Przywracanie systemu poprzez QDataTrove 47

54 48 czasie więcej niż jeden dysk USB. Na używanym rozruchowym dysku USB zostaną usunięte wszystkie dane. 4. Jeśli na wybranym dysku USB jest odpowiednio dużo miejsca, można kliknąć OK w celu kontynuacji. 5. Po zakończeniu tworzenia rozruchowego dysku (pasek postępu pokaże 100%) w celu kontynuacji, kliknij w górnym prawym rogu okna. 6. Kliknij Exit (Zakończ), a następnie Yes (Tak), aby opuścić aplikację. Rozruchowy dysk USB należy umieścić w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Zabezpieczenie komputera Joybook Lite przed wirusami i innymi zagrożeniami Komputer Joybook Lite może zostać dostarczony z preinstalowanym oprogramowaniem antywirusowym, które pomaga w uniknięciu nieoczekiwanego zniszczenia cennych danych w komputerze Joybook Lite i zachowaniu prywatności poprzez zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem z innych komputerów. Oprogramowanie antywirusowe zabezpiecza komputer przed zagrożeniami z Internetu, takimi jak wirusy, programy Spyware, hakerzy i spam. Dodatkowo, można zabezpieczyć informacje osobiste, zablokować niechciane strony sieci web i sprawdzić przed wirusami. Jednakże zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowych na dyskach CD, DVD lub na innych zewnętrznych urządzeniach zapisu, ponieważ oprogramowanie antywirusowe Przywracanie systemu poprzez QDataTrove może nie usunąć wszystkich istniejących i nowych wirusów, które mogą spowodować zniszczenie wszystkich lub niektórych danych w komputerze Joybook Lite. Dalsze informacje dotyczące używania zainstalowanego oprogramowania antywirusowego, można uzyskać w pomocy online, dostarczanej z oprogramowaniem. Co więcej, zaleca się także ustawienie w systemie Windows automatycznego wykonywania instalacji ważnych aktualizacji dla komputera Joybook Lite. Ważne aktualizacje mogą przynieść znaczne korzyści, takie jak poprawienie bezpieczeństwa i pewności działania. W celu uzyskania dalszych informacji o używaniu funkcji Windows Update (Aktualizacje Windows), sprawdź opcje Pomoc i obsługa techniczna w systemie operacyjnym Windows XP.

55 Podłączanie do zewnętrznych urządzeń wyświetlania Podłączanie do urządzenia wyświetlania VGA Sygnał wyjścia video komputera Joybook Lite można przekazać na zewnętrzne urządzenie wyświetlania, takie jak projektor lub monitor. Przy prawidłowym podłączeniu kabla VGA, w komputerze Joybook Lite jest automatycznie dostępne jednoczesne wyświetlanie i zewnętrzne urządzenie wyświetlania. Naciśniecie kombinacji przycisków skrótu <Fn> + <F3> umożliwia przełączenie pomiędzy własnym ekranem komputera Joybook Lite, a zewnętrznym urządzeniem wyświetlania, można także wybrać równoczesne wyświetlanie na obydwu urządzeniach. Monitor Projektor Podłączanie do zewnętrznych urządzeń wyświetlania 49

56 Regulacja wyjścia video Rozdzielczość ekranu może nie być obsługiwana przez podłączone urządzenie wyświetlania. Dlatego też, mogą pojawić się takie sytuacje jak pusty lub migający ekran. W celu rozwiązania tego problemu należy sprawdzić dokumentację dostarczoną z urządzeniem wyświetlania lub spróbować wyregulować rozdzielczość ekranu, poprzez wykonanie następujących wymienionych poniżej czynności. W systemie operacyjnym Windows XP: 1. Kliknij dwukrotnie w obszarze powiadamiania w dolnej, prawej części pulpitu lub kliknij prawym przyciskiem pulpit. 2. Wybierz Graphics Properties (Wydajność grafiki) > Display Settings (Ustawienia wyświetlania). 3. Wyreguluj właściwą rozdzielczość ekranu i częstotliwość odświeżania. I kliknij Apply (Zastosuj) oraz OK. W systemie operacyjnym Linux: Przejdź do Preferencje > Display (Wyświetlacz) i dopasuj rozdzielczość ekranu i częstotliwość odświeżania. 50 Podłączanie do zewnętrznych urządzeń wyświetlania

57 Rozpoczęcie używania z systemem operacyjnym Linux (dostępny w niektórych modelach) W zależności od zakupionego modelu, komputer Joybook Lite może być dostarczony z preinstalowanym systemem operacyjnym Linux. Niezależnie od tego, czy zakupiony model jest dostarczany z preinstalowanym systemem Windows XP czy Linux, komputer Joybook Lite zapewnia tę samą funkcjonalność sprzętową i możliwości. Szczegółowe informacje można uzyskać w następujących częściach. "Wprowadzenie" na stronie 3. "Poznanie komputera Joybook Lite" na stronie 8. "Używanie touchpada" na stronie 15. "Przyciski skrótów funkcji" na stronie 17. "Używanie programu konfiguracji BIOS" na stronie 35. "Instalacja dodatkowej pamięci" na stronie 39. "Podłączanie do zewnętrznych urządzeń wyświetlania" na stronie 49. W systemie operacyjnym Linux, można wprowadzać tekst i stosować kombinacji przycisków skrótu, tak jak w systemie operacyjnym Windows, ale nie działają predefiniowane kombinacje przycisków Windows. Następujące części zawierają opis podstawowych ustawień i operacji w systemie operacyjnym Linux. Szczegółówe informacje dotyczące używania dostarczonych programów w systemie operacyjnym Linux, zawierają dostarczone z programami pliki Pomoc. Prawidłowe wyłączanie komputera Joybook Lite W celu włączenia komputera Joybook Lite, naciśnij przycisk Zasilanie. Aby wyłączyć komputer Joybook Lite, kliknij w obszarze powiadamiania, znajdującym się w prawym, dolnym rogu pulpitu i wybierz Wyłącz. Rozpoczęcie używania z systemem operacyjnym Linux 51

58 Poznanie pulpitu Po włączeniu komputera Joybook Lite, pojawia się pulpit. (1) (1) (2) (4) (3) Nr Komponenty z prawej strony (1) Przycisk do przodu/do tyłu (dostępny po uaktywnieniu funkcji przeglądania obrazów) W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź "Odtwarzanie obrazów na pulpicie" na stronie 59. (2) Przycisk Menu główne Wywołuje menu główne zapewniające dostęp do wszystkich funkcji i programów. (3) Obszar powiadamiania Pokazuje informacje o stanie komputera, włącznie z połączeniem sieciowym, stanem zasilania i czasem. (4) Przycisk odtwarzania obrazu W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź "Odtwarzanie obrazów na pulpicie" na stronie Rozpoczęcie używania z systemem operacyjnym Linux

59 Poznanie menu głównego Wszystkie programy są zorganizowane w formie menu głównego z 6 zakładkami, co zapewnia łatwy dostęp do: Internet, Komunikacja, Biuro, Dźwięk i obraz, Gry i Preferencje. Aby otworzyć menu główne, kliknij lub naciśnij przycisk na klawiaturze. Aby zamknąć menu główne, kliknij lub kliknij raz pulpit. W każdej zakładce menu głównego znajdują się 3 predefiniowane skróty. Po wybraniu zakładki, wyświetlone zostaną wszystkie zebrane pod tą zakładką programy. Można wybrać wymagany program w celu bezpośredniego uaktywnienia. Rozpoczęcie używania z systemem operacyjnym Linux 53

60 Ustawienia podstawowe Można ustawić czas, dostosować komputer Joybook Lite w celu lepszego dopasowania do własnych potrzeb i skonfigurować połączenia sieciowe. Ustawienie czasu W celu ustawienia czasu systemowego i daty, przejdź do opcji Preferencje > Czas i data. Zarządzanie zasilaniem systemu Domyślnie, dostępne są trzy plany zasilania, które pomagają w zarządzaniu zasilaniem systemu i włączają predefiniowaną aktywność, po minięciu ustawionego czasu lub przy słabym zasialaniu bateryjnym. Można zmienić bieżące ustawienia lub utworzyć własny plna zasilania. W celu zarządzania zasilaniem, przejdź do Preferencje > Zarządzanie zasilaniem. Kończenie niepotrzebnych zadań Aby wykorzystać wydajność komputera, można zakończyć programy, które nie odpowiadają lub sprawdzić działające programy, procesy, CPU i wykorzystanie pamięci. W tym celu, przejdź do Preferencje > Monitor systemu. Wprowadzanie tekstu Instalacja metod wprowadzania tekstu 1. Kliknij prawym przyciskiem w obszarze powiadamiania, w dolnym prawym rogu pulpitu i wybierz Ustawienia SCIM. 2. Wybierz Silnik IM > Tabela ogólna i zainstaluj wymagane metody wprowadzania tekstu. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu. Ustawienie języków wprowadzania tekstu 1. Kliknij prawym przyciskiem w obszarze powiadamiania i wybierz Ustawienia SCIM. 2. Wybierz Silnik IM > Ustawienia globalne i sprawdź włączenie wymaganych języków. Potwierdź poprzez Zastosuj oraz OK. 3. Kliknij prawym przyciskiem w obszarze powiadamiania i wybierz Układ klawiatury. 4. Zaznacz wymagane języki, aby układ klawiatury odpowiadał językom wprowadzania. Potwierdź poprzez OK. Po ustawieniu układu klawiatury, można kliknąć, aby przełączyć w celu ustawienia języków. Przełączenie na inne metody wprowadzenia 1. Poprzez wykonanie następujących czynności w "Ustawienie języków wprowadzania tekstu" na stronie 54 upewnij się, że są obsługiwane język wprowadzania i odpowiadająca mu klawiatura. 2. Gdy wymagane jest wprowadzenie tekstu, naciśnij przycisk <Ctrl> i spację na klawiaturze w celu przełączenia do wymaganej metody wprowadzania. Aktualizacja komputera Joybook Lite Aktualizacje systemu operacyjnego można uzyskać z serwera aktualizacji. W tym celu, przejdź do Preferencje > Aktualizacja na żywo. Komputer Joybook Lite połączy się z serwerem aktualizacji automatycznie. Jeśli dostępna jest 54 Rozpoczęcie używania z systemem operacyjnym Linux

61 aktualizacja, pobieranie i instalacja wykonywane są automatycznie. Przed uaktywnieniem tego programu należy upewnić się, że są prawidłowo skonfigurowane połączenia sieciowe oraz, że urządzenie jest połączone z Internetem. Informacje dotyczące połączenia sieciowego, znajdują się w części "Podłączanie do sieci" na stronie 55. Podstawowe operacje Podłączanie do sieci Wiele programów komputera Joybook Lite wymaga połączenia z siecią. Poprzez dostęp do Internetu, można przeglądać strony sieci web, wysyłać pocztę lub wymieniać się wiadomościami z przyjaciółmi i współpracownikami. W zależności od zakupionego modelu, połaczenia można wykonać z siecią lokalną (LAN) i lokalną siecią bezprzewodową (WLAN; dostępną w wybranych modelach). Przed uaktywnieniem tych programów należy upewnić się, że są prawidłowo skonfigurowane połączenia sieciowe oraz, że urządzenie jest połączone z Internetem. Korzystanie z sieci LAN Podłącz kabel sieciowy do portu LAN komputera Joybook Lite. W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź "Port LAN (Lokalna sieć komputerowa) (złącze RJ-45)" na stronie 11. W celu uzyskania szczegółowych informacji o ustawieniach, skontaktuj się z dostawcą usługi połączenia z siecią. Używanie WLAN (dostępna w wybranych modelach) 1. Naciśnij kilka razy kombinację przycisków skrótu <Fn> + <F10>, aż do przełączenia WLAN do pozycji ON (WŁĄCZONA). Po włączeniu WLAN, zaświeci się niebieskim lub purpurowym światłem wskaźnik WLAN/ Bluetooth. 2. Kliknij w dolnym, prawym rogu pulpitu. Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci bezprzewodowych. 3. Wybierz sieć do połączenia. Jeśli używana sieć nie wymaga uwierzytelniania zabezpieczającego, pojawi się komunikat z informacją o pomyślnym połączeniu z siecią. Sprawdź uwagi w "Używanie wbudowanej funkcji połączeń bezprzewodowych (dostępna tylko w wybranych modelach)" na stronie 22 w celu uzyskania dalszych informacji. Używanie Bluetooth (dostępne w wybranych modelach) Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth 1. Naciśnij kilka razy kombinację przycisków skrótu <Fn> + <F10>, aż do przełączenia Bluetooth do pozycji ON (WŁĄCZONE). Po włączeniu Bluetooth, zaświeci się bursztynowym lub purpurowym światłem wskaźnik WLAN/ Bluetooth. 2. Włącz zasilanie urządzenia Bluetooth i uaktywnij jego funkcję Bluetooth. Należy także ustawić "Wykrywalność" urządzenia Bluetooth. 3. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Bluetooth w obszarze powiadamiania, w dolnym, prawym rogu pulpitu, a następnie kliknij Przeglądanie urządzen. Rozpoczęcie używania z systemem operacyjnym Linux 55

62 4. Wyświetlona zostanie lista dostępnych urządzeń Bluetooth. Wybierz wymagane urządzenie Bluetooth i kliknij Połącz. 5. Może pojawić się żądanie wprowadzenia długiego hasła dla obu urządzeń. Sprawdź dostarczoną z urządzeniem Bluetooth dokumentację w celu określenia czy istnieje predefiniowane hasło. Jeśli nie, określ długie hasło dla obu urządzeń. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu kontynuowania. Wysyłanie pliku do urządzenia Bluetooth 1. Po połączeniu komputera Joybook Lite z urządzeniem Bluetooth, kliknij prawym przyciskiem ikonę Bluetooth w obszarze powiadamiania, znajdującym się w dolnym, prawym rogu pulpitu, a następnie kliknij Wyślanie pliku. 2. Przeglądaj komputer Joybook Lite, aby wybrać plik do wysłania i kliknij Otwórz. Używanie wbudowanej kamery sieci web Dzięki wbudowanej kamerze sieci web na wewnętrznej krawędzi pokrywy nad ekranem, można wykonywać zdjęcia i nagrywać video. Aby uaktywnić kamerę sieci web, przejdź do Dźwięk i obraz > Kamera sieci web. Kliknij, aby wykonać zdjęcia; kliknij, aby rozpocząć nagrywanie. Przeglądanie i zarządzanie plikami Aby przeglądać pliki i foldery zapisane w komputerze Joybook Lite lub w załadowanej karcie pamięci i w podłączonych napędach flash USB, przejdź do Preferencje > Menedżer plików thunar. Po znalezieniu interesującego pliku, kliknij go dwukrotnie w celu otworzenia skojarzonego z nim programu aplikjacji. Można także używać funkcji kopiuj i wklej lub dowolnie przesuwać pliki i foldery z jednego katalogu do drugiego. 56 Rozpoczęcie używania z systemem operacyjnym Linux

63 Surfowanie po Internecie Po prawidłowej konfiguracji połączenia z siecią i połączeniu komputera Joybook Lite z Internetem (zgodnie z instrukcją w części "Podłączanie do sieci" na stronie 55), można przeglądać informacje z sieci World Wide Web, przesyłać dane do i z sieci. Komputer Joybook Lite posiada kilka popularnych przeglądarek sieci web i skrótów do usług sieciowych dla użytkownika. W celu dostępu do przeglądarek i skrótów, przejdź do Internet. W celu uzyskania informacji dotyczących kart pamięci zgodnych z komputerem Joybook Lite, sprawdź część "Gniazdo karty pamięci cztery-w-jednym" na stronie 10. Rozpoczęcie używania z systemem operacyjnym Linux 57

64 Komunikowanie się z przyjaciółmi Można odbierać, przeglądać, komponować i wysyłać wiadomości lub wymieniać wiadomości z przyjaciółmi lub współpracownikami online. W celu dostępu do funkcji, przejdź do Komunikacja. Korzystanie z poczty Aby utworzyć nowe wiadomości w celu konfiguracji co najmniej jednego konta . Należy uzyskać konto od dostawcy usługi pocztowej, przed kontynuacją wykonywania ustawień konta w komputerze Joybook Lite. Przed wysłaniem lub odbiorem wiadomości upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci. W celu uzyskania informacji o ustawieniach, sprawdź "Podłączanie do sieci" na stronie 55. Sprawdź ostrzeżenie podczas otwierania wiadomości. Wiadomości i szybkie wiadomości, mogą zawierać złośliwe oprogramowanie lub w inny sposób szkodzić urządzeniu. Korzystanie z usług szybkich wiadomości Użytkownik może tworzyć i odbierać szybkie wiadomości poprzez Internet. IM (Instant Messaging [Szybkie wiadomości]) udostępniają usługę komunikacji w czasie rzeczywistym, która umożliwia połączenie z wieloma sieciami. Upewnij się, że zostały wykonane prawidłowe ustawienia z Internetem i uzyskaj konto(a) IM od dostawcy(w), przed użyciem usług szybkich wiadomości. Korzystanie z funkcji Work (Praca) Komputer Joybook Lite jest dostarczany z edytorami dokumentów, programami do zarządzania informacjami osobistymi i użytecznymi narzędziami do wspomagania miejsca pracy. Edycja dokumentu Komputer Joybook Lite udostępnia kilka edytorów dokumentów, które umożliwiają czytanie, edycję i tworzenie dokumentów w kilku różnych formatach. Można utworzyć pliki tekstowe (przez programy Text Editor i Writer), arkusze kalkulacyjne (poprzez program Spreadsheet) i prezentacje (poprzez program Presentation), jak w komputerze z preinstalowanym systemem operacyjnym Windows. Pliki utworzone w systemie operacyjnym Linux można zapisać w głównych formatach plików i są one zgodne z Microsoft Windows. Zarządzanie spotkaniami W funkcji Biuro, można także dostarczyć z narzędziami, które pomagają w zarządzaniu spotkaniami i harmonogramami. Można ustawić przypomnienia i listę rzeczy do zzrobienia. Niektóre narzędzia mogą wymagać połączenia z siecią, po czym użytkownik będzie mógł zsynchronizować osobiste informacje z przyjaciółmi poprzez sieć. Przed uaktywnieniem 58 Rozpoczęcie używania z systemem operacyjnym Linux

65 tych programów należy upewnić się, że jest prawidłowo skonfigurowane połączenie sieciowe oraz, że komputer Joybook Lite jest połączony z Internetem. Granie w gry Komputer Joybook Lite posiada kilka preinstalowanych gier w opcji Gry. Aby odszukać informacje o tym jak grać w gry należy przeczytać ekranowy plik Pomoc. Odtwarzanie plików multimedialnych Komputer Joybook Lite posiada preinstalowane narzędzia do rysowania, odtwarzacze video, odtwarzacze muzyki i edytory obrazów. Zlokalizuj plik do odtworzenia i kliknij dwukrotnie w celu otworzenia w skojarzonej aplikacji programowej. Alternatywanie, można kliknąć prawym przyciskiem plik w celu wyświetlenia menu funkcji i wybierz Otwórz za pomocą innej aplikacji, aby wybrać odpowiedni program. Sprawdź pliki Pomoc dostarczone z programami w celu uzyskania szczegółowych informacji o programach. Odtwarzanie obrazów na pulpicie Użytkownik może ustawić jeden z obrazów zapisanych w komputerze Joybook Lite jako tapetę na pulpicie i odtwarzać obrazy w tym samym folderze bezpośrednio z pulpitu. 1. Zapisz obrazy do oglądania z pulpitu w Preferencje > Menedżer plików thuner > Photoframe (Ramka do zdjęć). 2. Na pulpicie (bez wyświetlanego menu głównego), przesuń kursor na dolną, prawą część pulpitu, aż do wyświetlenia ikony i kliknij tę ikonę. 3. Na pełnym ekranie zostanie odtworzony bieżący obraz tapety. Można kliknąć lub w celu przeglądania innych obrazów zapisanych w tym samym folderze. Alternatywnie, można ustawić odtwarzanie przez komputer Joybook Lite obrazów po włączeniu wygaszczacza ekranu. Przejdź do Preferencje > Wygaszacz ekranu w celu wykonania ustawień. Rozpoczęcie używania z systemem operacyjnym Linux 59

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCX11 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5590/5560/5540 Wydanie oryginalne: 11, 2006

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5710/5710Z/5310 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Komputer typu notebook

Komputer typu notebook PL7495 Komputer typu notebook Instrukcja użytkownika dla systemu Windows 8 PL7495_Win 8_User Guide.indd 1 8/16/12 9:22:22 AM Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator 9251260 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RA-6 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 6920 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 6920 Wydanie oryginalne: 02/2008 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G PL6640 Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G Ładowanie baterii Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu baterii i w

Bardziej szczegółowo