Materiały szkoleniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały szkoleniowe"

Transkrypt

1 Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci możliwości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Opracowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach Tychy, październik 2012 r. Strona 1 z 75

2 Podstawy obsługi komputera Komputer to połączenie sprzętu i oprogramowania. Sprzęt to wszystko to, co jest fizyczne (obudowa, napędy CD-ROM, HDD, monitor, klawiatura, itp.) Oprogramowanie to wszystko to, co sprawia, że człowiek nawiązuje kontakt z komputerem (system operacyjny, programy użytkowe). Każdy komputer potrzebuje zasilania elektrycznego. Zasilanie dostarczane jest z sieci elektrycznej lub z baterii. Stanowisko do obsługi komputera powinno być ergonomiczne. Użytkownik powinien zadbać o to, by sprzęt nie był mechanicznie uszkodzony oraz o legalność oprogramowania. Pojęcia używane z obsługą komputera to: System operacyjny Okno dialogowe i zakładki Komunikacja z komputerem klawiatura Komunikacja z komputerem mysz Logowanie Pulpit Menu kontekstowe Pasek zadań Przycisk i menu Start Okna Przełączanie się między oknami Strona 2 z 75

3 Elementy okna Dyski Systemy plików Ścieżki dostępu Foldery Panel sterowania Uruchamianie systemu Zamykanie systemu Multimedia Zapora sieciowa Ochrona przed wirusami Defragmentacja dysków Przeglądanie stron WWW Wyszukiwarki Poczta elektroniczna Strona 3 z 75

4 NOTANIK Strona 4 z 75

5 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz.973). 1. Do pracy na stanowisku z komputerem może przystąpić osoba, która: przeszła profilaktyczne badania lekarskie z uwzględnieniem badań wzroku i przedłożyła orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, została przeszkolona wstępnie z zakresu bhp i ppoż., została zapoznana z niniejszą instrukcją. 2. Wyeliminowanie lub zmniejszenie uciążliwości pracy z komputerem wymaga zastosowania reżimu warunków pracy. W tym celu należy przestrzegać niżej wymienionych wytycznych: ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicie światła, odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m., a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora co najmniej 0,8 m., odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić mm, oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie: należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od ekranu monitora w szczególności przez zastosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach, Strona 5 z 75

6 klawiatura powinna mieć możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0-15 o, klawiaturę należy ustawiać tak aby odległość między klawiaturą a przednią krawędzią stołu była nie mniejsza niż 100mm, krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać dostateczną stabilność, poprzez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi, umożliwiać regulację wysokości siedziska w zakresie mm, licząc od podłogi; umożliwiać regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5o do przodu i 30o do tyłu; posiadać wyprofilowaną płytę siedziska i oparcia odpowiednią do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych; umożliwiać obrót wokół osi pionowej o 360o; oraz powinno być wyposażone w podłokietniki, mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej, wszystkie elementy wyposażenia powinny znajdować się w zasięgu kończyn górnych, być osiągalne bez konieczności przyjmowania przez pracownika wymuszonych pozycji, konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury, łączyć przemiennie pracę związaną z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała, Strona 6 z 75

7 pomieszczenia, w których pracują komputery, jeżeli nie ma zainstalowanych urządzeń klimatyzacyjnych, powinny być często przewietrzane oraz wyposażone w dużą ilość kwiatów wpływających na utrzymanie obojętnej jonizacji powietrza (np. paprocie), utrzymywać w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi wilgotność względną powietrza nie mniejszą niż 40% oraz optymalną temperaturę 21-23oC, monitor powinien być umieszczony pomiędzy rzędami lamp sufitowych, aby zapobiec odblaskom, ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr, czyścić z kurzu powierzchnię ekranu przed rozpoczęciem pracy ściereczką antystatyczną lub bawełnianą, podczas siedzenia często zmieniać pozycje, by zmniejszyć zmęczenie mięśni. 3. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy z monitorami ekranowymi ma prawo do: co najmniej 5 minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego, otrzymania okularów korygujących wzrok, jeżeli badania lekarskie wykażą potrzebę ich stosowania, wyposażenia stanowiska pracy, gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, w podnóżek. 4. Zakazy obwiązujące na stanowisku pracy z monitorami ekranowymi: zakaz pracy z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. kobietom w ciąży, zakaz spożywania posiłków na stanowisku pracy, Strona 7 z 75

8 zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy i w pomieszczeniach pracy z komputerami, zakaz samowolnego naprawiania urządzeń komputerowych, sprzętu i wyposażenia stanowiskowego zasilanego energią elektryczną, zakaz przechowywania na stanowisku magnesów, metali namagnesowanych, biżuterii magnetycznej jak również noszenia tej biżuterii w pracy, zakaz czyszczenia na mokro obudowy komputera będącego pod napięciem, zakaz używania do czyszczenia komputerów rozpuszczalników, zakaz zastawiania otworów wentylacyjnych komputera, zabrania się pracy na sprzęcie uszkodzonym bądź niesprawnym technicznie, zakaz przechowywania na stanowisku pracy cieczy łatwopalnych. 5. Każde zauważone nieprawidłowości w pracy komputera i sprzętu pomocniczego należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu. 6. W razie zaistnienia wypadku osobie poszkodowanej udzielić pierwszej pomocy, jeżeli zajdzie konieczność powiadomić pogotowie ratunkowe. O zaistniałym wypadku należy niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego i służbę bhp w zakładzie pracy. Strona 8 z 75

9 Podstawy obsługi systemu operacyjnego Linux Kubuntu System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika. Ubuntu to kompletna dystrybucja systemu operacyjnego Linux, przeznaczona przede wszystkim do zastosowań biurowych i domowych. Powstała również wersja serwerowa oraz na netbooki. Kubuntu jest oficjalną pochodną dystrybucji Ubuntu korzystającą ze środowiska graficznego KDE. Kubuntu LTS Precise Pangolin Minimalne wymagania Wybór języka Rodzaj instalacji Lokalizacja użytkownika Układ klawiatury Tożsamość użytkownika Pierwsze uruchomienie Kubuntu LTS Precise Pangolin Logowanie do systemu Pulpit Kubuntu LTS Precise Pangolin Panel główny Strona 9 z 75

10 Program antywirusowy Program antywirusowy (antywirus) program komputerowy, którego celem jest wykrywanie, zwalczanie i usuwanie wirusów komputerowych. Najczęściej jest to pakiet programów chroniących komputer przed różnego typu zagrożeniami. Programy antywirusowe często są wyposażone w dwa niezależnie pracujące moduły: skaner bada pliki na żądanie lub co jakiś czas; służy do przeszukiwania zawartości dysku monitor bada pliki ciągle w sposób automatyczny; służy do kontroli bieżących operacji komputera Program antywirusowy powinien również mieć możliwość aktualizacji definicji nowo odkrytych wirusów, najlepiej na bieżąco, przez pobranie ich z Internetu, ponieważ dla niektórych systemów operacyjnych codziennie pojawia się około trzydziestu nowych wirusów Strona 10 z 75

11 NOTATNIK Strona 11 z 75

12 Zapoznanie z edytorem tekstu LibreOffice Writer Edytor tekstu jest takim programem komputerowym, za którego pomocą stworzysz i poprawisz dokument tekstowy. Do dokumentu można wstawiać grafikę, tabele, wykresy oraz tworzyć korespondencję seryjną. Writer posiada również bogatą listę szablonów ułatwiających i przyspieszających tworzenie efektownych dokumentów. Aby utworzyć nowy dokument należy uruchomić program LibreOffice Writer i wybrać odpowiednią ikonę Menu okna programu Plik Zawiera polecenia dotyczące całego dokumentu. Strona 12 z 75

13 Edycja To menu zawiera polecenia pomocne przy edycji zawartości dokumentu. Widok To menu zawiera polecenia kontrolujące wyświetlanie dokumentu na ekranie. Wstaw Menu Wstaw zawiera polecenia, które pozwalają na wstawianie nowych elementów dokumentu. Możesz wstawić nową sekcję, przypis, komentarz, znak specjalny, obraz lub obiekt pochodzący z innej aplikacji. Format Zawiera polecenia służące formatowaniu wyglądu i zawartości dokumentów. Narzędzia Zawiera narzędzia językowe, galerię obiektów multimedialnych, które możesz dodawać do dokumentów oraz narzędzia konfiguracyjne. Tabela Zawiera wszystkie polecenia służące do wstawiania lub edycji tabel w dokumentach tekstowych. Okno Zawiera polecenia służące do manipulowania oknami dokumentów. Pomoc Menu Pomoc umożliwia uruchomienie systemu pomocy LibreOffice. Strona 13 z 75

14 Z menu otwartego okna wybieramy Plik a następnie pozycję nowy Dokument Tekstowy po czym pojawia się okno edytora. Strona 14 z 75

15 Widok okna programu W oknie dokumentu są dwa kursory: kursor tekstowy, który wyznacza miejsce, do którego będziesz pisać; kursor myszy, który umożliwia m.in. wybór rożnych opcji z menu. Jest on zawsze na ekranie monitora, przybierając rożny wygląd, w zależności od miejsca położenia i funkcji, jaką pełni. Pisanie wielką literą lub uzyskanie znaku umieszczonego w górnej części niektórych klawiszy, uzyskujemy wciskając i przytrzymując klawisz [Shift] oraz wybrany klawisz. Aby napisać polskie litery np. ą, ń, ż, naciskamy i przytrzymujemy prawy klawisz [Alt] i wybieramy klawisz z odpowiednią literą, np. a, n, z. Jedynym wyjątkiem jest litera ź uzyskujemy ją dzięki kombinacji klawiszy [Alt]+[x]. Strona 15 z 75

16 Może się zdarzyć, że omyłkowo wciśniemy zły klawisz i musimy skasować niepotrzebną literę: Jeżeli kursor tekstowy miga za literą przeznaczoną do skasowania, naciskamy klawisz [Backspace]. Gdy umieścimy kursor przed niepotrzebnym znakiem (literą), używamy klawisza [Delete]. Długi klawisz znajdujący się u dołu klawiatury to [Spacja]. Naciśnięcie go podczas pisania wprowadza znak odstępu pomiędzy słowami. Gdy między wyrazami znajdują się znaki interpunkcyjne, spację stawiamy zawsze po znaku, natomiast gdy tekst ujęty jest w nawiasy (lub cudzysłów) po nawiasie (cudzysłowie) otwierającym i przed zamykającym spacji nie dajemy. Tworzenie prostego dokumentu Przepisujemy tekst umieszczony w ramce poniżej jednym ciągiem, nie dzieląc tekstu na wiersze LibreOffice Writer zrobi to automatycznie. Klawisza [Enter] używamy tylko wtedy, gdy chcemy zacząć pisać od nowego akapitu. W dokumencie tym przedstawione jest opracowanie wykonane przez Lubelskie Biuro Rozwoju Sportu dotyczące planów budowy nowego stadionu miejskiego przystosowanego do wszechstronnego wykorzystania. Piłka nożna jest cały czas bardzo popularną dyscypliną sportową i posiada liczną grupę fanów. Jest rzeczą bardzo ważną aby zapewnić im odpowiednie warunki do Zaznaczanie Istnieje wiele sposobów zaznaczenia tekstu. Najprościej zrobić to przez przeciągnięcie po tekście myszką, przytrzymując jej lewy przycisk. Strona 16 z 75

17 NOTATNIK Strona 17 z 75

18 Formatowanie twarde Ponieważ tekst jest krótki, możesz zastosować tzw. formatowanie twarde. Polega ono na zaznaczeniu wybranego fragmentu tekstu i nadaniu mu pożądanego wyglądu, np.: aby zmienić czcionkę (kształt liter), zaznacz cały tekst lub wybrany fragment i z menu Format wybierz opcję Znak. Otworzy się okno dialogowe Znak. Formatowanie tekstu podczas pisania Aby pogrubić tekst: Zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować. Naciśnij klawisz Ctrl+B. Aby zastosować kursywę Zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować. Naciśnij Ctrl+I. Strona 18 z 75

19 Aby podkreślić tekst Zaznacz tekst który chcesz podkreślić. Naciśnij Ctrl+U Znak Wyrównanie Tych samych zmian można dokonać wykorzystując przyciski umieszczone na pasku obiektów. Formatowanie akapitu Akapitem w edytorze tekstu jest fragment tekstu zaczynający się od nowego wiersza i zakończony naciśnięciem klawisza [Enter]. Aby ustalić parametry formatowania akapitu, należy umieścić kursor tekstowy w tym akapicie, który chcemy przesunąć, i korzystając z odpowiednich przycisków na pasku obiektów wybrać według potrzeb: Wyrównanie do lewej to dosunięcie tekstu akapitu do lewego marginesu strony; Wyrównanie do środka to przesunięcie tekstu na środek strony; Wyrównanie do prawej to dosunięcie tekstu do prawego marginesu strony; Wyrównanie do lewej i prawej to rozciągnięcie tekstu akapitu tak, aby przylegał zarówno do lewego, jak i prawego marginesu strony. Gdy chcemy wyrównać więcej niż jeden akapit, musimy zaznaczyć cały tekst przeznaczony do formatowania. Strona 19 z 75

20 Wstawianie tabel W celu umieszczenia w dokumencie tabeli należy wykonać następujące czynności: za pomocą paska narzędzi Wstaw Umieść kursor w miejscu, w którym należy wstawić tabelę. na Standardowym lub Wstaw pasku narzędzi, kliknij strzałkę obok ikony Tabela. Przeciągnij myszą na siatce tabeli, aby wybrać żądaną liczbę wierszy i kolumn, a następnie zwolnij przycisk myszy. Aby anulować tworzenie tabeli, przesuń wskaźnik w przeciwnym kierunku, aż w obszarze podglądu siatki pojawi się słowo Anuluj. za pomocą polecenia menu Umieść kursor w miejscu, w którym należy wstawić tabelę. Wybierz Tabela - Wstaw - Tabela W obszarze Rozmiar wprowadź liczbę wierszy i kolumn. Ustaw pozostałe opcje, a następnie kliknij przycisk OK. Strona 20 z 75

21 Po odpowiednim wyborze i formatowaniu tabela może wyglądać tak jak na rysunku poniżej Zapisywanie dokumentów Zapisywanie dokumentów to bardzo ważna czynność. Jeżeli tego nie zrobisz, po ponownym włączeniu komputera po Twojej pracy nie będzie najmniejszego śladu. Dokument możesz zapisać zarówno na dyskietce, jak i na dysku twardym ( w komputerze ). Najwygodniej jest przechowywać pliki (dokumenty) w odpowiednio przygotowanych teczkach, czyli katalogach (folderach). Aby zapisać dokument, musisz wybrać z menu Plik polecenie lub na pasku obiektów. Otworzy się okno dialogowe: Strona 21 z 75

22 Miejsce zapisu pliku Najpierw wybieramy miejsce (wybrać miejsce to znaczy kliknąć dwa razy w jeden z symboli wskazanych na rysunku powyżej), w którym ma zostać zapisany plik. Klikamy dwa razy lewym przyciskiem myszy, najlepiej w symbol umieszczony przed nazwą folderu (teczki), aby go otworzyć. Folder Katalog domowy-documents został otwarty. Zapisujemy w nim plik. W czasie pracy nad dokumentem należy często zapisywać wprowadzane treści lub zmiany zabezpieczenie przed utratą. Kończenie pracy z programem Po zapisaniu dokumentu, aby zakończyć pracę z programem LibreOffice Writer wybieramy z menu Plik polecenie Zakończ. Strona 22 z 75

23 Otwieranie dokumentu (pliku) W celu poprawienia lub przeczytania dokumentu zapisanego w postaci pliku na dysku twardym ( w komputerze ) lub na dyskietce, musimy go otworzyć. Otwieranie pliku następuje poprzez otwarcie programu, w którym został on napisany a następnie wybranie z menu Plik polecenie Otwórz. Strona 23 z 75

24 Na ekranie pojawi się okno dialogowe zachęcające do podania lokalizacji pliku, który chcemy otworzyć Writer- przykładowy dokument Wykonaj wspólnie z prowadzącym ogłoszenie o poszukiwaniu zaginionego psa lub kota zawierające: 1) Informacje o imieniu oraz cechach charakterystycznych zwierzęcia; 2) Zdjęcie 3) Dane do kontaktu z właścicielem Wydrukuj ogłoszenie Strona 24 z 75

25 NOTATNIK Strona 25 z 75

26 NOTATNIK Strona 26 z 75

27 NOTATNIK Strona 27 z 75

28 NOTATNIK Strona 28 z 75

29 NOTATNIK Strona 29 z 75

30 Uruchamianie programu LibreOffice Calc Program LibreOffice Calc uruchomić można klikając w przycisk z listy na zainstalowanych na komputerze programów. Budowa okna programu Paski narzędzi Pole nazwy Pasek Aktywna komórka Pasek Zakładki arkuszy Na ekranie monitora pojawi się nowy dokument arkusza kalkulacyjnego LibreOffice Calc. Arkusz kalkulacyjny jest programem stosowanym do różnego rodzaju obliczeń matematycznych, finansowych, czy statystycznych. Umożliwia również prezentowanie danych i wyników w formie graficznej w postaci wykresów oraz drukowanie informacji. Strona 30 z 75

31 Zasady wprowadzania danych do arkusza Arkusz kalkulacyjny przypomina ogromną tabelę podzieloną na wiersze i kolumny. Kolejne wiersze oznaczone są cyframi, natomiast kolumny literami (i ich kombinacjami). W miejscu przecięcia się kolumn i wierszy powstają pojedyncze pola zwane komórkami. Do komórek arkusza możesz wpisać tekst, liczbę, lub specjalnie przygotowane działanie zwane formułą. Arkusz kalkulacyjny składa się z wielu tysięcy komórek i każda z nich posiada swój adres. Na adres komórki składa się nazwa kolumny i numer wiersza w którym ona występuje, tak jak to zostało opisane na ilustracji poniżej: Poruszanie się po komórkach w arkuszu Po komórkach arkusza kalkulacyjnego możesz poruszać się przy pomocy myszki klikając po prostu w kolejne, potrzebne komórki. Wygodniejszym sposobem jest poruszanie się po komórkach przy użyciu klawiszy kursora lub: [Tab] przejście do komórki leżącej na prawo; [Shift]+[Tab] przejście do komórki leżącej na lewo; [Enter] - przejście do komórki leżącej poniżej; [Shift]+[Enter] - przejście do komórki leżącej powyżej; [Ctrl]+[End] - przejście do ostatniej wypełnionej danymi komórki arkusza; [Ctrl]+[Home] przejście do komórki A1; Strona 31 z 75

32 [End] przejście do komórki tego samego wiersza leżącej za ostatnią komórką wypełnioną danymi; [Ctrl]+[Page Up] przejście do poprzedniego arkusza; [Ctrl]+[Page Down] przejście do następnego arkusza; Wprowadzanie danych do komórek Podczas pracy z arkuszem kalkulacyjnym obowiązują następujące zasady: Do komórek arkusza możesz wprowadzać dane tekstowe, liczbowe lub formuły (wzory). Do jednej komórki należy wprowadzać tylko jedną informację. Aby to zrobić powinieneś wskazać (uaktywnić) komórkę do której mają być wprowadzone wartości i przy pomocy klawiatury wpisać odpowiednie dane. To co wpiszesz do danej komórki jest widoczne zarówno w niej jak i w pasku wprowadzenia. Wpisane dane zatwierdzasz naciśnięciem klawisza [Enter] lub uaktywnieniem innej komórki. Wprowadzanie tekstu i liczb Standardowo dane tekstowe wprowadzane do komórki wyrównywane są do jej lewej krawędzi. Przykład Do komórki A1 wpisujemy: Wydatki działu AH w III kwartale 2012r Uzupełniamy zawartość kolejnych komórek według wzoru: Strona 32 z 75

33 Wydatki działu AH w III kwartale 2012r. Nazwa towaru Ilość Cena Wartość Papier do xero 6 11,00 zł 66,00 zł Kolorowy tusz 2 138,00 zł 276,00 zł Toner 1 356,00 zł 356,00 zł Teczki 50 0,98 zł 49,00 zł Segregatory 5 4,40 zł 22,00 zł Liczby w arkuszu mogą być przedstawiane na różne sposoby (jako daty, z symbolem waluty itd.). Standardowo dane liczbowe wprowadzane do komórki wyrównywane są do jej prawej krawędzi. Liczby wprowadzane do komórek arkusza kalkulacyjnego przedstawiane są w postaci z dwoma miejscami po przecinku (wyjątek stanowi liczba mająca po przecinku zera): jeśli wpiszemy do komórki 1234,56789 to po zatwierdzeniu [Enter em] komórka wyświetli 1234,57. Komórka ta nadal zachowa w pamięci całą liczbę i na niej będą dokonywane wszystkie obliczenia. Proste formuły - podstawowe operatory arytmetyczne Formuła w arkuszu kalkulacyjnym to wzór poprzedzony znakiem równości (=), w skład którego wchodzić mogą adresy komórek (odwołania), z których dane mają brać udział w obliczeniach, liczby i odpowiednie teksty. Dzięki zastosowaniu formuły obliczyć możesz np. sumę, średnią lub iloczyn wartości z innych komórek np. formuła =B3+B4 oznacza dodanie zawartości wskazanych komórek. Strona 33 z 75

34 Do konstrukcji formuł możemy korzystać z operatorów podstawowych działań arytmetycznych: + dodawanie - odejmowanie * mnożenie / dzielenie ^ potęgowanie Mnożenie, dzielenie, czy potęgowanie mają pierwszeństwo w wykonywanych działaniach. Mając wprowadzone dane do tabeli opisującej Wydatki działu AH w III kwartale 2012r tworzymy formułę obliczającą wartość dokonanych zakupów: Klikamy myszką w komórkę D3, aby ją uaktywnić wprowadzamy formułę; Wpisujemy =B3*C3 Naciskamy [Enter] i widzimy wartość zakupionego papieru do xero; Usuwanie danych z arkusza Usuwanie danych w arkuszu rozpoczynamy od zaznaczenia obszaru przeznaczonego do wyczyszczenia, lub wskazanie (kliknij konkretnej komórki lub zakresu komórek. Następną czynność możemy wykonać na kilka sposobów: naciskamy [Delete] na klawiaturze, lub wybieramy Edycja -Usuń zawartość, lub klikamy, prawym przyciskiem myszki w zaznaczony obszar, wywołujemy menu kontekstowe i wybieramy polecenie Usuń zawartość...; Strona 34 z 75

35 Na ekranie zostaje w ten sposób wyświetlone okno dialogowe Pola wyboru możesz łączyć (zaznaczać po kilka na raz) w zależności od tego co potrzebujesz z danego obszaru Tworzenie wykresów Bardzo ważną funkcją arkusza kalkulacyjnego jest możliwość przedstawienia wyników w sposób graficzny, czyli przy pomocy wykresu. Aby myśleć o utworzeniu należy mieć przygotowaną tabelę z danymi, które chcesz zobrazować Wykonaj taką tabelę, jaka została przedstawiona w poniższym przykładzie oblicz zysk. miesiąc sprzedaż zakup zysk styczeń 2 000,00 zł 1 900,00 zł luty 1 800,00 zł 2 000,00 zł marzec 1 980,00 zł 1 700,00 zł kwiecień 2 100,00 zł 1 700,00 zł maj 2 500,00 zł 1 760,00 zł czerwiec 1 990,00 zł 1 850,00 zł Strona 35 z 75

36 Zaznacz zakres danych, które mają zostać ujęte na wykresie - A1:C7 Wybierz Wstaw Wykres Uruchomiony zostaje kreator wykresów. Wybieramy w kolejnych krokach kreatora: Typ wykresu, Zakres danych, Seria danych, Elementy wykresu Efekt końcowy to może wyglądać tak: Strona 36 z 75

37 Zapisywanie dokumentu arkusza kalkulacyjnego Plik arkusza kalkulacyjnego Calc przypomina swoją budową zeszyt z kartkami (kolejnymi arkuszami). Zapisując plik zapisujesz pod jedną nazwą wszystkie wchodzące w skład zeszytu arkusze (niezależnie od nazw im nadanych) Aby zapisać tabelę (np.: Wydatki działu AH w III kwartale 2012r ) wybieramy polecenie: Menu-Zapisz jako. Wyświetlone zostanie okno dialogowe. Wybieramy lub tworzymy katalog, w którym zapisujemy utworzony plik. Nadajemy nazwę utworzonemu plikowi wpisując ją w okienko Nazwa pliku klikamy Zapisz; Typ zapisu danych Podobnie jak to było w edytorze tekstu, arkusz kalkulacyjny Calc pozwala zapisać plik w taki sposób, abyś można go otworzyć w innym arkuszu kalkulacyjnym np.: Microsoft Excel. W tym celu Wybieramy Plik -Zapisz jako; Przechodzimy do pola Zapisz jako typ Rozwijamy listę dostępnych typów zapisu pliku i wybieramy odpowiedni do własnych potrzeb (np.: Microsoft Excel 97/2000/XP(.xls)); W polu Nazwa pliku wpisujemy odpowiednią nazwę dla przygotowanych arkuszy (np.: wydatki_ahiii_12.xls) Klikamy w Zapisz. Strona 37 z 75

38 Calc - przykładowy dokument Instrukcja wykonania przykładowego dokumentu arkusza kalkulacyjnego krok po kroku. Biblioteka Otwórz nowy dokument arkusza kalkulacyjnego; W A1 wpisz NR; Zaznacz A1:A2, wybierz Format -Scal komórki; Przejdź do B1 klawiszem [Tab], lub myszką i wpisz tam Autor; Zaznacz B1:C1 i scal je (tak, jak A1 z A2); Przyciśnij [Enter], aby przejść do B2 i wpisz Imię; Przy pomocy klawisza tabulacji [Tab] uaktywnij komórkę C2 i wpisz Nazwisko; Tabulacją przejdź do D1 i wpisz Tytuł; Zaznacz D1:D2 i scal komórki (tak, jak A1 z A2); Przejdź do E1 i wpisz Data wypożyczenia; Scal E1 z E2; Mając E1 nadal zaznaczone wybierz Format -Komórki -Wyrównanie zaznacz pole wyboru Podział wiersza; Do F1 wpisz Data zwrotu; Scal F1 z F2; Do scalonego obszaru zastosuj podział wierszy (tak jak w poprzedniej komórce); Do G1 wpisz Liczba dni; Strona 38 z 75

39 G1 i G2 scal; Zaznacz A1:G1, wybierz Format -Komórki i ustaw na kolejnych zakładkach - Czcionka Century Gothic, Pogrubiony, 11; - Efekty czcionki zaznacz pole wyboru Kontur; - Wyrównanie w części okna dotyczącej wyrównania tekstu z listy rozwijanej W poziomie wybierz Do środka, i z listy W pionie Do środka; - Krawędzie dla wszystkich krawędzi wybierz linię 1.00pt w kolorze niebieskim; - Tło z dostępnej listy kolorów wybierz śółty3; Zaznacz B2:C2 i powtórz wszystkie czynności z poprzedniego punktu; Wypełnij tabelę wpisując kolejno do: - G3 - =F3-E3 (aby obliczyć ile czasu książka była u czytelnika); Zaznacz A3:A5 wybierz Format -Komórki -Liczby ustaw kategorię Liczba i zaznacz pole wyboru Separator tysięczny; Zaznacz B3:D5 i na pasku formatowania kliknij w ikonę Wyrównaj do środka poziomo ; Zaznacz G3:G5 i na pasku formatowania wybierz pogrubienie; Zaznacz A3:G5 i wybierz Format -Komórki -Krawędzie wszystkie pozostałe krawędzie obszaru otocz linii 0,05pt w kolorze niebieskim; Zapisz utworzony dokument wybierając Plik -Zapisz jako (wybierz, lub utwórz odpowiedni folder) i w polu nazwy pliku wpisując biblioteka; Strona 39 z 75

40 NOTATNIK Strona 40 z 75

41 NOTATNIK Strona 41 z 75

42 NOTATNIK Strona 42 z 75

43 Program LibreOffice Impress Prezentacje multimedialne mogą służyć bardzo różnym celom, np. : prezentacji wyników finansowych firm, reklamowaniu produktów, prezentacjom podczas targów czy giełd, zaprezentowaniu wyniku doświadczenia, interaktywnej nauce, itp. Można też stworzyć np. multimedialny album rodzinny lub pamiątkę z podróży, Program Impress możemy uruchomić wybierając: Programy -Biuro -LibreOffice Impress. Otwarte okno przedstawia pierwszy pusty slajd nowej prezentacji. Tworzenie prezentacji Zazwyczaj pierwszy slajd prezentacji zawiera jej tytuł. Kliknij myszką w napis w górnej ramce Kliknij aby dodać tytuł. Napis zniknie, a w jego miejscu pojawi się migający kursor tekstowy. Strona 43 z 75

44 Wpisz tytuł prezentacji Kliknij myszką w napis Kliknij, aby dodać tekst w dolnej ramce i wpisz podtytuł oraz nazwisko autora prezentacji. Najwygodniej jest tworzyć prezentację wpisując na slajdy odpowiedni tekst, a dopiero po wprowadzeniu całej treści uatrakcyjnić jej wygląd odpowiednio dobraną czcionką, kolorami, grafiką i animacją na niebanalnym tle. Postępując według tej zasady, kolejnym krokiem będzie dodanie nowego slajdu do prezentacji. Dodawanie slajdu W celu wstawienia do prezentacji nowego slajdu wybierz Wstaw -Slajd (lub kliknij ikonę ). Do prezentacji zostaje dodany taki slajd jaki układ został zaznaczony w Panelu zadań. Strona 44 z 75

45 Autoukład slajdu O układzie slajdu możesz decydować za każdym razem, gdy umieszczasz w dokumencie LibreOffice Impress nowy slajd. Do dyspozycji masz następujące układy slajdów: Przy użyciu któregoś z nich, program rozwiązuje problem eleganckiego skomponowania powierzchni slajdu. Ponadto bardzo uproszczone jest zastępowanie schematycznych rysunków prawdziwymi grafikami, tabelami, wykresami, czy klipartami. Powielanie slajdu Jeżeli kolejny slajd ma być utrzymany w takim samym charakterze jak już istniejący, można powielić stworzony wcześniej slajd, zmieniając tylko jego treść. Strona 45 z 75

46 W tym celu: Wybierz Wstaw -Duplikuj slajd lub: Wybierz Widok slajdu; Zaznacz wybrany do powielenia slajd; Wybierz Edycja -Kopiuj; Wybierz Edycja -Wklej; W otwartym oknie ustaw pozycję wklejanego slajdu Slajd zostanie powielony i wstawiony w odpowiednie miejsce; Kolejność slajdów w prezentacji można dowolnie zmieniać Usuwanie slajdu Gdy stwierdzamy, że któryś z wykonanych slajdów jest niepotrzebny w prezentacji, można go łatwo usunąć. W widoku rysunku: Usunąć możesz slajd aktualnie wyświetlany na ekranie; Wybierz Edytuj -Usuń slajd; W widoku slajdu: Zaznacz slajd przeznaczony do usunięcia; Z menu kontekstowego (lub Edycja) wybierz Usuń slajd; Zapis prezentacji Tworzoną prezentację, tak jak inne dokumenty tworzone na komputerze, należy zapisać. Aby zapisać tworzoną prezentację: Wybieramy Plik -Zapisz jako; Otwarte zostaje okno dialogowe służące zapisaniu pliku w wybranym katalogu (takie, jak w pozostałych programach pakietu LibreOffice); Strona 46 z 75

47 Wybieramy odpowiedni katalog W polu Nazwa pliku wpisujemy nazwę utworzonej prezentacji; Możemy również zapisać prezentację w taki sposób, aby umożliwić jej wyświetlanie na komputerze, na którym zainstalowany został pakiet MS Office. W tym celu: W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisz rozwiń listę Zapisz jako typ: Przeprowadzanie pokazu Przygotowana prezentacja może zostać zademonstrowana w rożny sposób (tak, jak w rożny sposób może zostać wydrukowana). Aby zaprezentować przygotowany pokaz należy dokonać odpowiednich ustawień: Z menu Pokaz slajdów wybierz polecenie Ustawienia pokazu slajdów; Otwarte zostaje okno Strona 47 z 75

48 Wybór opcji w tym oknie : Pozwala rozpocząć pokaz od określonego slajdu Umożliwia automatyczne powtórzenie prezentacji po ustalonym czasie Pokaz slajdów zostanie wyświetlony na całym ekranie monitora Pokaz zostanie wyświetlony w oknie programu LibreOffice Impress Po wybraniu pola opcji Okno prezentacja zostanie wyświetlona nie w widoku pełnego ekranu, ale w oknie programu LibreOffice Impress. Zaznaczenie pola opcji Automatycznie spowoduje automatyczne powtórne wyświetlenie prezentacji po ustawionym czasie. W czasie trwania przerwy między prezentacjami na ekranie monitora jest odmierzany czas Impress przykładowa prezentacja Wykonaj wspólnie z prowadzącym autoprezentację wg następujących założeń 1) Dane personalne Strona 48 z 75

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29 SPIS TREŚCI Nr spotkania Temat spotkania Strona Witaj, czwartoklasisto! 7 1 BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Potrafimy właściwie korzystać z komputera Poznajemy zasady zdrowego i bezpiecznego korzystania z komputera

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK TGSOFT. Ul. Pod Dębami 3 30-389 Kraków tgsoft.pl

Sz@rk FK TGSOFT. Ul. Pod Dębami 3 30-389 Kraków tgsoft.pl 2010 Sz@rk FK TGSOFT Ul. Pod Dębami 3 30-389 Kraków tgsoft.pl Sz@rk FK Oprogramowanie oraz dokumentacja są własnością firmy TGSOFT, chronioną prawami autorskimi. Wykorzystanie unikalnych rozwiązań zawartych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo