Materiały szkoleniowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały szkoleniowe"

Transkrypt

1 Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci możliwości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Opracowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach Tychy, październik 2012 r. Strona 1 z 75

2 Podstawy obsługi komputera Komputer to połączenie sprzętu i oprogramowania. Sprzęt to wszystko to, co jest fizyczne (obudowa, napędy CD-ROM, HDD, monitor, klawiatura, itp.) Oprogramowanie to wszystko to, co sprawia, że człowiek nawiązuje kontakt z komputerem (system operacyjny, programy użytkowe). Każdy komputer potrzebuje zasilania elektrycznego. Zasilanie dostarczane jest z sieci elektrycznej lub z baterii. Stanowisko do obsługi komputera powinno być ergonomiczne. Użytkownik powinien zadbać o to, by sprzęt nie był mechanicznie uszkodzony oraz o legalność oprogramowania. Pojęcia używane z obsługą komputera to: System operacyjny Okno dialogowe i zakładki Komunikacja z komputerem klawiatura Komunikacja z komputerem mysz Logowanie Pulpit Menu kontekstowe Pasek zadań Przycisk i menu Start Okna Przełączanie się między oknami Strona 2 z 75

3 Elementy okna Dyski Systemy plików Ścieżki dostępu Foldery Panel sterowania Uruchamianie systemu Zamykanie systemu Multimedia Zapora sieciowa Ochrona przed wirusami Defragmentacja dysków Przeglądanie stron WWW Wyszukiwarki Poczta elektroniczna Strona 3 z 75

4 NOTANIK Strona 4 z 75

5 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz.973). 1. Do pracy na stanowisku z komputerem może przystąpić osoba, która: przeszła profilaktyczne badania lekarskie z uwzględnieniem badań wzroku i przedłożyła orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, została przeszkolona wstępnie z zakresu bhp i ppoż., została zapoznana z niniejszą instrukcją. 2. Wyeliminowanie lub zmniejszenie uciążliwości pracy z komputerem wymaga zastosowania reżimu warunków pracy. W tym celu należy przestrzegać niżej wymienionych wytycznych: ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicie światła, odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m., a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora co najmniej 0,8 m., odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić mm, oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie: należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od ekranu monitora w szczególności przez zastosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach, Strona 5 z 75

6 klawiatura powinna mieć możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0-15 o, klawiaturę należy ustawiać tak aby odległość między klawiaturą a przednią krawędzią stołu była nie mniejsza niż 100mm, krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać dostateczną stabilność, poprzez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi, umożliwiać regulację wysokości siedziska w zakresie mm, licząc od podłogi; umożliwiać regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5o do przodu i 30o do tyłu; posiadać wyprofilowaną płytę siedziska i oparcia odpowiednią do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych; umożliwiać obrót wokół osi pionowej o 360o; oraz powinno być wyposażone w podłokietniki, mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej, wszystkie elementy wyposażenia powinny znajdować się w zasięgu kończyn górnych, być osiągalne bez konieczności przyjmowania przez pracownika wymuszonych pozycji, konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury, łączyć przemiennie pracę związaną z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała, Strona 6 z 75

7 pomieszczenia, w których pracują komputery, jeżeli nie ma zainstalowanych urządzeń klimatyzacyjnych, powinny być często przewietrzane oraz wyposażone w dużą ilość kwiatów wpływających na utrzymanie obojętnej jonizacji powietrza (np. paprocie), utrzymywać w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi wilgotność względną powietrza nie mniejszą niż 40% oraz optymalną temperaturę 21-23oC, monitor powinien być umieszczony pomiędzy rzędami lamp sufitowych, aby zapobiec odblaskom, ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr, czyścić z kurzu powierzchnię ekranu przed rozpoczęciem pracy ściereczką antystatyczną lub bawełnianą, podczas siedzenia często zmieniać pozycje, by zmniejszyć zmęczenie mięśni. 3. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy z monitorami ekranowymi ma prawo do: co najmniej 5 minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego, otrzymania okularów korygujących wzrok, jeżeli badania lekarskie wykażą potrzebę ich stosowania, wyposażenia stanowiska pracy, gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, w podnóżek. 4. Zakazy obwiązujące na stanowisku pracy z monitorami ekranowymi: zakaz pracy z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. kobietom w ciąży, zakaz spożywania posiłków na stanowisku pracy, Strona 7 z 75

8 zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy i w pomieszczeniach pracy z komputerami, zakaz samowolnego naprawiania urządzeń komputerowych, sprzętu i wyposażenia stanowiskowego zasilanego energią elektryczną, zakaz przechowywania na stanowisku magnesów, metali namagnesowanych, biżuterii magnetycznej jak również noszenia tej biżuterii w pracy, zakaz czyszczenia na mokro obudowy komputera będącego pod napięciem, zakaz używania do czyszczenia komputerów rozpuszczalników, zakaz zastawiania otworów wentylacyjnych komputera, zabrania się pracy na sprzęcie uszkodzonym bądź niesprawnym technicznie, zakaz przechowywania na stanowisku pracy cieczy łatwopalnych. 5. Każde zauważone nieprawidłowości w pracy komputera i sprzętu pomocniczego należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu. 6. W razie zaistnienia wypadku osobie poszkodowanej udzielić pierwszej pomocy, jeżeli zajdzie konieczność powiadomić pogotowie ratunkowe. O zaistniałym wypadku należy niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego i służbę bhp w zakładzie pracy. Strona 8 z 75

9 Podstawy obsługi systemu operacyjnego Linux Kubuntu System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika. Ubuntu to kompletna dystrybucja systemu operacyjnego Linux, przeznaczona przede wszystkim do zastosowań biurowych i domowych. Powstała również wersja serwerowa oraz na netbooki. Kubuntu jest oficjalną pochodną dystrybucji Ubuntu korzystającą ze środowiska graficznego KDE. Kubuntu LTS Precise Pangolin Minimalne wymagania Wybór języka Rodzaj instalacji Lokalizacja użytkownika Układ klawiatury Tożsamość użytkownika Pierwsze uruchomienie Kubuntu LTS Precise Pangolin Logowanie do systemu Pulpit Kubuntu LTS Precise Pangolin Panel główny Strona 9 z 75

10 Program antywirusowy Program antywirusowy (antywirus) program komputerowy, którego celem jest wykrywanie, zwalczanie i usuwanie wirusów komputerowych. Najczęściej jest to pakiet programów chroniących komputer przed różnego typu zagrożeniami. Programy antywirusowe często są wyposażone w dwa niezależnie pracujące moduły: skaner bada pliki na żądanie lub co jakiś czas; służy do przeszukiwania zawartości dysku monitor bada pliki ciągle w sposób automatyczny; służy do kontroli bieżących operacji komputera Program antywirusowy powinien również mieć możliwość aktualizacji definicji nowo odkrytych wirusów, najlepiej na bieżąco, przez pobranie ich z Internetu, ponieważ dla niektórych systemów operacyjnych codziennie pojawia się około trzydziestu nowych wirusów Strona 10 z 75

11 NOTATNIK Strona 11 z 75

12 Zapoznanie z edytorem tekstu LibreOffice Writer Edytor tekstu jest takim programem komputerowym, za którego pomocą stworzysz i poprawisz dokument tekstowy. Do dokumentu można wstawiać grafikę, tabele, wykresy oraz tworzyć korespondencję seryjną. Writer posiada również bogatą listę szablonów ułatwiających i przyspieszających tworzenie efektownych dokumentów. Aby utworzyć nowy dokument należy uruchomić program LibreOffice Writer i wybrać odpowiednią ikonę Menu okna programu Plik Zawiera polecenia dotyczące całego dokumentu. Strona 12 z 75

13 Edycja To menu zawiera polecenia pomocne przy edycji zawartości dokumentu. Widok To menu zawiera polecenia kontrolujące wyświetlanie dokumentu na ekranie. Wstaw Menu Wstaw zawiera polecenia, które pozwalają na wstawianie nowych elementów dokumentu. Możesz wstawić nową sekcję, przypis, komentarz, znak specjalny, obraz lub obiekt pochodzący z innej aplikacji. Format Zawiera polecenia służące formatowaniu wyglądu i zawartości dokumentów. Narzędzia Zawiera narzędzia językowe, galerię obiektów multimedialnych, które możesz dodawać do dokumentów oraz narzędzia konfiguracyjne. Tabela Zawiera wszystkie polecenia służące do wstawiania lub edycji tabel w dokumentach tekstowych. Okno Zawiera polecenia służące do manipulowania oknami dokumentów. Pomoc Menu Pomoc umożliwia uruchomienie systemu pomocy LibreOffice. Strona 13 z 75

14 Z menu otwartego okna wybieramy Plik a następnie pozycję nowy Dokument Tekstowy po czym pojawia się okno edytora. Strona 14 z 75

15 Widok okna programu W oknie dokumentu są dwa kursory: kursor tekstowy, który wyznacza miejsce, do którego będziesz pisać; kursor myszy, który umożliwia m.in. wybór rożnych opcji z menu. Jest on zawsze na ekranie monitora, przybierając rożny wygląd, w zależności od miejsca położenia i funkcji, jaką pełni. Pisanie wielką literą lub uzyskanie znaku umieszczonego w górnej części niektórych klawiszy, uzyskujemy wciskając i przytrzymując klawisz [Shift] oraz wybrany klawisz. Aby napisać polskie litery np. ą, ń, ż, naciskamy i przytrzymujemy prawy klawisz [Alt] i wybieramy klawisz z odpowiednią literą, np. a, n, z. Jedynym wyjątkiem jest litera ź uzyskujemy ją dzięki kombinacji klawiszy [Alt]+[x]. Strona 15 z 75

16 Może się zdarzyć, że omyłkowo wciśniemy zły klawisz i musimy skasować niepotrzebną literę: Jeżeli kursor tekstowy miga za literą przeznaczoną do skasowania, naciskamy klawisz [Backspace]. Gdy umieścimy kursor przed niepotrzebnym znakiem (literą), używamy klawisza [Delete]. Długi klawisz znajdujący się u dołu klawiatury to [Spacja]. Naciśnięcie go podczas pisania wprowadza znak odstępu pomiędzy słowami. Gdy między wyrazami znajdują się znaki interpunkcyjne, spację stawiamy zawsze po znaku, natomiast gdy tekst ujęty jest w nawiasy (lub cudzysłów) po nawiasie (cudzysłowie) otwierającym i przed zamykającym spacji nie dajemy. Tworzenie prostego dokumentu Przepisujemy tekst umieszczony w ramce poniżej jednym ciągiem, nie dzieląc tekstu na wiersze LibreOffice Writer zrobi to automatycznie. Klawisza [Enter] używamy tylko wtedy, gdy chcemy zacząć pisać od nowego akapitu. W dokumencie tym przedstawione jest opracowanie wykonane przez Lubelskie Biuro Rozwoju Sportu dotyczące planów budowy nowego stadionu miejskiego przystosowanego do wszechstronnego wykorzystania. Piłka nożna jest cały czas bardzo popularną dyscypliną sportową i posiada liczną grupę fanów. Jest rzeczą bardzo ważną aby zapewnić im odpowiednie warunki do Zaznaczanie Istnieje wiele sposobów zaznaczenia tekstu. Najprościej zrobić to przez przeciągnięcie po tekście myszką, przytrzymując jej lewy przycisk. Strona 16 z 75

17 NOTATNIK Strona 17 z 75

18 Formatowanie twarde Ponieważ tekst jest krótki, możesz zastosować tzw. formatowanie twarde. Polega ono na zaznaczeniu wybranego fragmentu tekstu i nadaniu mu pożądanego wyglądu, np.: aby zmienić czcionkę (kształt liter), zaznacz cały tekst lub wybrany fragment i z menu Format wybierz opcję Znak. Otworzy się okno dialogowe Znak. Formatowanie tekstu podczas pisania Aby pogrubić tekst: Zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować. Naciśnij klawisz Ctrl+B. Aby zastosować kursywę Zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować. Naciśnij Ctrl+I. Strona 18 z 75

19 Aby podkreślić tekst Zaznacz tekst który chcesz podkreślić. Naciśnij Ctrl+U Znak Wyrównanie Tych samych zmian można dokonać wykorzystując przyciski umieszczone na pasku obiektów. Formatowanie akapitu Akapitem w edytorze tekstu jest fragment tekstu zaczynający się od nowego wiersza i zakończony naciśnięciem klawisza [Enter]. Aby ustalić parametry formatowania akapitu, należy umieścić kursor tekstowy w tym akapicie, który chcemy przesunąć, i korzystając z odpowiednich przycisków na pasku obiektów wybrać według potrzeb: Wyrównanie do lewej to dosunięcie tekstu akapitu do lewego marginesu strony; Wyrównanie do środka to przesunięcie tekstu na środek strony; Wyrównanie do prawej to dosunięcie tekstu do prawego marginesu strony; Wyrównanie do lewej i prawej to rozciągnięcie tekstu akapitu tak, aby przylegał zarówno do lewego, jak i prawego marginesu strony. Gdy chcemy wyrównać więcej niż jeden akapit, musimy zaznaczyć cały tekst przeznaczony do formatowania. Strona 19 z 75

20 Wstawianie tabel W celu umieszczenia w dokumencie tabeli należy wykonać następujące czynności: za pomocą paska narzędzi Wstaw Umieść kursor w miejscu, w którym należy wstawić tabelę. na Standardowym lub Wstaw pasku narzędzi, kliknij strzałkę obok ikony Tabela. Przeciągnij myszą na siatce tabeli, aby wybrać żądaną liczbę wierszy i kolumn, a następnie zwolnij przycisk myszy. Aby anulować tworzenie tabeli, przesuń wskaźnik w przeciwnym kierunku, aż w obszarze podglądu siatki pojawi się słowo Anuluj. za pomocą polecenia menu Umieść kursor w miejscu, w którym należy wstawić tabelę. Wybierz Tabela - Wstaw - Tabela W obszarze Rozmiar wprowadź liczbę wierszy i kolumn. Ustaw pozostałe opcje, a następnie kliknij przycisk OK. Strona 20 z 75

21 Po odpowiednim wyborze i formatowaniu tabela może wyglądać tak jak na rysunku poniżej Zapisywanie dokumentów Zapisywanie dokumentów to bardzo ważna czynność. Jeżeli tego nie zrobisz, po ponownym włączeniu komputera po Twojej pracy nie będzie najmniejszego śladu. Dokument możesz zapisać zarówno na dyskietce, jak i na dysku twardym ( w komputerze ). Najwygodniej jest przechowywać pliki (dokumenty) w odpowiednio przygotowanych teczkach, czyli katalogach (folderach). Aby zapisać dokument, musisz wybrać z menu Plik polecenie lub na pasku obiektów. Otworzy się okno dialogowe: Strona 21 z 75

22 Miejsce zapisu pliku Najpierw wybieramy miejsce (wybrać miejsce to znaczy kliknąć dwa razy w jeden z symboli wskazanych na rysunku powyżej), w którym ma zostać zapisany plik. Klikamy dwa razy lewym przyciskiem myszy, najlepiej w symbol umieszczony przed nazwą folderu (teczki), aby go otworzyć. Folder Katalog domowy-documents został otwarty. Zapisujemy w nim plik. W czasie pracy nad dokumentem należy często zapisywać wprowadzane treści lub zmiany zabezpieczenie przed utratą. Kończenie pracy z programem Po zapisaniu dokumentu, aby zakończyć pracę z programem LibreOffice Writer wybieramy z menu Plik polecenie Zakończ. Strona 22 z 75

23 Otwieranie dokumentu (pliku) W celu poprawienia lub przeczytania dokumentu zapisanego w postaci pliku na dysku twardym ( w komputerze ) lub na dyskietce, musimy go otworzyć. Otwieranie pliku następuje poprzez otwarcie programu, w którym został on napisany a następnie wybranie z menu Plik polecenie Otwórz. Strona 23 z 75

24 Na ekranie pojawi się okno dialogowe zachęcające do podania lokalizacji pliku, który chcemy otworzyć Writer- przykładowy dokument Wykonaj wspólnie z prowadzącym ogłoszenie o poszukiwaniu zaginionego psa lub kota zawierające: 1) Informacje o imieniu oraz cechach charakterystycznych zwierzęcia; 2) Zdjęcie 3) Dane do kontaktu z właścicielem Wydrukuj ogłoszenie Strona 24 z 75

25 NOTATNIK Strona 25 z 75

26 NOTATNIK Strona 26 z 75

27 NOTATNIK Strona 27 z 75

28 NOTATNIK Strona 28 z 75

29 NOTATNIK Strona 29 z 75

30 Uruchamianie programu LibreOffice Calc Program LibreOffice Calc uruchomić można klikając w przycisk z listy na zainstalowanych na komputerze programów. Budowa okna programu Paski narzędzi Pole nazwy Pasek Aktywna komórka Pasek Zakładki arkuszy Na ekranie monitora pojawi się nowy dokument arkusza kalkulacyjnego LibreOffice Calc. Arkusz kalkulacyjny jest programem stosowanym do różnego rodzaju obliczeń matematycznych, finansowych, czy statystycznych. Umożliwia również prezentowanie danych i wyników w formie graficznej w postaci wykresów oraz drukowanie informacji. Strona 30 z 75

31 Zasady wprowadzania danych do arkusza Arkusz kalkulacyjny przypomina ogromną tabelę podzieloną na wiersze i kolumny. Kolejne wiersze oznaczone są cyframi, natomiast kolumny literami (i ich kombinacjami). W miejscu przecięcia się kolumn i wierszy powstają pojedyncze pola zwane komórkami. Do komórek arkusza możesz wpisać tekst, liczbę, lub specjalnie przygotowane działanie zwane formułą. Arkusz kalkulacyjny składa się z wielu tysięcy komórek i każda z nich posiada swój adres. Na adres komórki składa się nazwa kolumny i numer wiersza w którym ona występuje, tak jak to zostało opisane na ilustracji poniżej: Poruszanie się po komórkach w arkuszu Po komórkach arkusza kalkulacyjnego możesz poruszać się przy pomocy myszki klikając po prostu w kolejne, potrzebne komórki. Wygodniejszym sposobem jest poruszanie się po komórkach przy użyciu klawiszy kursora lub: [Tab] przejście do komórki leżącej na prawo; [Shift]+[Tab] przejście do komórki leżącej na lewo; [Enter] - przejście do komórki leżącej poniżej; [Shift]+[Enter] - przejście do komórki leżącej powyżej; [Ctrl]+[End] - przejście do ostatniej wypełnionej danymi komórki arkusza; [Ctrl]+[Home] przejście do komórki A1; Strona 31 z 75

32 [End] przejście do komórki tego samego wiersza leżącej za ostatnią komórką wypełnioną danymi; [Ctrl]+[Page Up] przejście do poprzedniego arkusza; [Ctrl]+[Page Down] przejście do następnego arkusza; Wprowadzanie danych do komórek Podczas pracy z arkuszem kalkulacyjnym obowiązują następujące zasady: Do komórek arkusza możesz wprowadzać dane tekstowe, liczbowe lub formuły (wzory). Do jednej komórki należy wprowadzać tylko jedną informację. Aby to zrobić powinieneś wskazać (uaktywnić) komórkę do której mają być wprowadzone wartości i przy pomocy klawiatury wpisać odpowiednie dane. To co wpiszesz do danej komórki jest widoczne zarówno w niej jak i w pasku wprowadzenia. Wpisane dane zatwierdzasz naciśnięciem klawisza [Enter] lub uaktywnieniem innej komórki. Wprowadzanie tekstu i liczb Standardowo dane tekstowe wprowadzane do komórki wyrównywane są do jej lewej krawędzi. Przykład Do komórki A1 wpisujemy: Wydatki działu AH w III kwartale 2012r Uzupełniamy zawartość kolejnych komórek według wzoru: Strona 32 z 75

33 Wydatki działu AH w III kwartale 2012r. Nazwa towaru Ilość Cena Wartość Papier do xero 6 11,00 zł 66,00 zł Kolorowy tusz 2 138,00 zł 276,00 zł Toner 1 356,00 zł 356,00 zł Teczki 50 0,98 zł 49,00 zł Segregatory 5 4,40 zł 22,00 zł Liczby w arkuszu mogą być przedstawiane na różne sposoby (jako daty, z symbolem waluty itd.). Standardowo dane liczbowe wprowadzane do komórki wyrównywane są do jej prawej krawędzi. Liczby wprowadzane do komórek arkusza kalkulacyjnego przedstawiane są w postaci z dwoma miejscami po przecinku (wyjątek stanowi liczba mająca po przecinku zera): jeśli wpiszemy do komórki 1234,56789 to po zatwierdzeniu [Enter em] komórka wyświetli 1234,57. Komórka ta nadal zachowa w pamięci całą liczbę i na niej będą dokonywane wszystkie obliczenia. Proste formuły - podstawowe operatory arytmetyczne Formuła w arkuszu kalkulacyjnym to wzór poprzedzony znakiem równości (=), w skład którego wchodzić mogą adresy komórek (odwołania), z których dane mają brać udział w obliczeniach, liczby i odpowiednie teksty. Dzięki zastosowaniu formuły obliczyć możesz np. sumę, średnią lub iloczyn wartości z innych komórek np. formuła =B3+B4 oznacza dodanie zawartości wskazanych komórek. Strona 33 z 75

34 Do konstrukcji formuł możemy korzystać z operatorów podstawowych działań arytmetycznych: + dodawanie - odejmowanie * mnożenie / dzielenie ^ potęgowanie Mnożenie, dzielenie, czy potęgowanie mają pierwszeństwo w wykonywanych działaniach. Mając wprowadzone dane do tabeli opisującej Wydatki działu AH w III kwartale 2012r tworzymy formułę obliczającą wartość dokonanych zakupów: Klikamy myszką w komórkę D3, aby ją uaktywnić wprowadzamy formułę; Wpisujemy =B3*C3 Naciskamy [Enter] i widzimy wartość zakupionego papieru do xero; Usuwanie danych z arkusza Usuwanie danych w arkuszu rozpoczynamy od zaznaczenia obszaru przeznaczonego do wyczyszczenia, lub wskazanie (kliknij konkretnej komórki lub zakresu komórek. Następną czynność możemy wykonać na kilka sposobów: naciskamy [Delete] na klawiaturze, lub wybieramy Edycja -Usuń zawartość, lub klikamy, prawym przyciskiem myszki w zaznaczony obszar, wywołujemy menu kontekstowe i wybieramy polecenie Usuń zawartość...; Strona 34 z 75

35 Na ekranie zostaje w ten sposób wyświetlone okno dialogowe Pola wyboru możesz łączyć (zaznaczać po kilka na raz) w zależności od tego co potrzebujesz z danego obszaru Tworzenie wykresów Bardzo ważną funkcją arkusza kalkulacyjnego jest możliwość przedstawienia wyników w sposób graficzny, czyli przy pomocy wykresu. Aby myśleć o utworzeniu należy mieć przygotowaną tabelę z danymi, które chcesz zobrazować Wykonaj taką tabelę, jaka została przedstawiona w poniższym przykładzie oblicz zysk. miesiąc sprzedaż zakup zysk styczeń 2 000,00 zł 1 900,00 zł luty 1 800,00 zł 2 000,00 zł marzec 1 980,00 zł 1 700,00 zł kwiecień 2 100,00 zł 1 700,00 zł maj 2 500,00 zł 1 760,00 zł czerwiec 1 990,00 zł 1 850,00 zł Strona 35 z 75

36 Zaznacz zakres danych, które mają zostać ujęte na wykresie - A1:C7 Wybierz Wstaw Wykres Uruchomiony zostaje kreator wykresów. Wybieramy w kolejnych krokach kreatora: Typ wykresu, Zakres danych, Seria danych, Elementy wykresu Efekt końcowy to może wyglądać tak: Strona 36 z 75

37 Zapisywanie dokumentu arkusza kalkulacyjnego Plik arkusza kalkulacyjnego Calc przypomina swoją budową zeszyt z kartkami (kolejnymi arkuszami). Zapisując plik zapisujesz pod jedną nazwą wszystkie wchodzące w skład zeszytu arkusze (niezależnie od nazw im nadanych) Aby zapisać tabelę (np.: Wydatki działu AH w III kwartale 2012r ) wybieramy polecenie: Menu-Zapisz jako. Wyświetlone zostanie okno dialogowe. Wybieramy lub tworzymy katalog, w którym zapisujemy utworzony plik. Nadajemy nazwę utworzonemu plikowi wpisując ją w okienko Nazwa pliku klikamy Zapisz; Typ zapisu danych Podobnie jak to było w edytorze tekstu, arkusz kalkulacyjny Calc pozwala zapisać plik w taki sposób, abyś można go otworzyć w innym arkuszu kalkulacyjnym np.: Microsoft Excel. W tym celu Wybieramy Plik -Zapisz jako; Przechodzimy do pola Zapisz jako typ Rozwijamy listę dostępnych typów zapisu pliku i wybieramy odpowiedni do własnych potrzeb (np.: Microsoft Excel 97/2000/XP(.xls)); W polu Nazwa pliku wpisujemy odpowiednią nazwę dla przygotowanych arkuszy (np.: wydatki_ahiii_12.xls) Klikamy w Zapisz. Strona 37 z 75

38 Calc - przykładowy dokument Instrukcja wykonania przykładowego dokumentu arkusza kalkulacyjnego krok po kroku. Biblioteka Otwórz nowy dokument arkusza kalkulacyjnego; W A1 wpisz NR; Zaznacz A1:A2, wybierz Format -Scal komórki; Przejdź do B1 klawiszem [Tab], lub myszką i wpisz tam Autor; Zaznacz B1:C1 i scal je (tak, jak A1 z A2); Przyciśnij [Enter], aby przejść do B2 i wpisz Imię; Przy pomocy klawisza tabulacji [Tab] uaktywnij komórkę C2 i wpisz Nazwisko; Tabulacją przejdź do D1 i wpisz Tytuł; Zaznacz D1:D2 i scal komórki (tak, jak A1 z A2); Przejdź do E1 i wpisz Data wypożyczenia; Scal E1 z E2; Mając E1 nadal zaznaczone wybierz Format -Komórki -Wyrównanie zaznacz pole wyboru Podział wiersza; Do F1 wpisz Data zwrotu; Scal F1 z F2; Do scalonego obszaru zastosuj podział wierszy (tak jak w poprzedniej komórce); Do G1 wpisz Liczba dni; Strona 38 z 75

39 G1 i G2 scal; Zaznacz A1:G1, wybierz Format -Komórki i ustaw na kolejnych zakładkach - Czcionka Century Gothic, Pogrubiony, 11; - Efekty czcionki zaznacz pole wyboru Kontur; - Wyrównanie w części okna dotyczącej wyrównania tekstu z listy rozwijanej W poziomie wybierz Do środka, i z listy W pionie Do środka; - Krawędzie dla wszystkich krawędzi wybierz linię 1.00pt w kolorze niebieskim; - Tło z dostępnej listy kolorów wybierz śółty3; Zaznacz B2:C2 i powtórz wszystkie czynności z poprzedniego punktu; Wypełnij tabelę wpisując kolejno do: - G3 - =F3-E3 (aby obliczyć ile czasu książka była u czytelnika); Zaznacz A3:A5 wybierz Format -Komórki -Liczby ustaw kategorię Liczba i zaznacz pole wyboru Separator tysięczny; Zaznacz B3:D5 i na pasku formatowania kliknij w ikonę Wyrównaj do środka poziomo ; Zaznacz G3:G5 i na pasku formatowania wybierz pogrubienie; Zaznacz A3:G5 i wybierz Format -Komórki -Krawędzie wszystkie pozostałe krawędzie obszaru otocz linii 0,05pt w kolorze niebieskim; Zapisz utworzony dokument wybierając Plik -Zapisz jako (wybierz, lub utwórz odpowiedni folder) i w polu nazwy pliku wpisując biblioteka; Strona 39 z 75

40 NOTATNIK Strona 40 z 75

41 NOTATNIK Strona 41 z 75

42 NOTATNIK Strona 42 z 75

43 Program LibreOffice Impress Prezentacje multimedialne mogą służyć bardzo różnym celom, np. : prezentacji wyników finansowych firm, reklamowaniu produktów, prezentacjom podczas targów czy giełd, zaprezentowaniu wyniku doświadczenia, interaktywnej nauce, itp. Można też stworzyć np. multimedialny album rodzinny lub pamiątkę z podróży, Program Impress możemy uruchomić wybierając: Programy -Biuro -LibreOffice Impress. Otwarte okno przedstawia pierwszy pusty slajd nowej prezentacji. Tworzenie prezentacji Zazwyczaj pierwszy slajd prezentacji zawiera jej tytuł. Kliknij myszką w napis w górnej ramce Kliknij aby dodać tytuł. Napis zniknie, a w jego miejscu pojawi się migający kursor tekstowy. Strona 43 z 75

44 Wpisz tytuł prezentacji Kliknij myszką w napis Kliknij, aby dodać tekst w dolnej ramce i wpisz podtytuł oraz nazwisko autora prezentacji. Najwygodniej jest tworzyć prezentację wpisując na slajdy odpowiedni tekst, a dopiero po wprowadzeniu całej treści uatrakcyjnić jej wygląd odpowiednio dobraną czcionką, kolorami, grafiką i animacją na niebanalnym tle. Postępując według tej zasady, kolejnym krokiem będzie dodanie nowego slajdu do prezentacji. Dodawanie slajdu W celu wstawienia do prezentacji nowego slajdu wybierz Wstaw -Slajd (lub kliknij ikonę ). Do prezentacji zostaje dodany taki slajd jaki układ został zaznaczony w Panelu zadań. Strona 44 z 75

45 Autoukład slajdu O układzie slajdu możesz decydować za każdym razem, gdy umieszczasz w dokumencie LibreOffice Impress nowy slajd. Do dyspozycji masz następujące układy slajdów: Przy użyciu któregoś z nich, program rozwiązuje problem eleganckiego skomponowania powierzchni slajdu. Ponadto bardzo uproszczone jest zastępowanie schematycznych rysunków prawdziwymi grafikami, tabelami, wykresami, czy klipartami. Powielanie slajdu Jeżeli kolejny slajd ma być utrzymany w takim samym charakterze jak już istniejący, można powielić stworzony wcześniej slajd, zmieniając tylko jego treść. Strona 45 z 75

46 W tym celu: Wybierz Wstaw -Duplikuj slajd lub: Wybierz Widok slajdu; Zaznacz wybrany do powielenia slajd; Wybierz Edycja -Kopiuj; Wybierz Edycja -Wklej; W otwartym oknie ustaw pozycję wklejanego slajdu Slajd zostanie powielony i wstawiony w odpowiednie miejsce; Kolejność slajdów w prezentacji można dowolnie zmieniać Usuwanie slajdu Gdy stwierdzamy, że któryś z wykonanych slajdów jest niepotrzebny w prezentacji, można go łatwo usunąć. W widoku rysunku: Usunąć możesz slajd aktualnie wyświetlany na ekranie; Wybierz Edytuj -Usuń slajd; W widoku slajdu: Zaznacz slajd przeznaczony do usunięcia; Z menu kontekstowego (lub Edycja) wybierz Usuń slajd; Zapis prezentacji Tworzoną prezentację, tak jak inne dokumenty tworzone na komputerze, należy zapisać. Aby zapisać tworzoną prezentację: Wybieramy Plik -Zapisz jako; Otwarte zostaje okno dialogowe służące zapisaniu pliku w wybranym katalogu (takie, jak w pozostałych programach pakietu LibreOffice); Strona 46 z 75

47 Wybieramy odpowiedni katalog W polu Nazwa pliku wpisujemy nazwę utworzonej prezentacji; Możemy również zapisać prezentację w taki sposób, aby umożliwić jej wyświetlanie na komputerze, na którym zainstalowany został pakiet MS Office. W tym celu: W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisz rozwiń listę Zapisz jako typ: Przeprowadzanie pokazu Przygotowana prezentacja może zostać zademonstrowana w rożny sposób (tak, jak w rożny sposób może zostać wydrukowana). Aby zaprezentować przygotowany pokaz należy dokonać odpowiednich ustawień: Z menu Pokaz slajdów wybierz polecenie Ustawienia pokazu slajdów; Otwarte zostaje okno Strona 47 z 75

48 Wybór opcji w tym oknie : Pozwala rozpocząć pokaz od określonego slajdu Umożliwia automatyczne powtórzenie prezentacji po ustalonym czasie Pokaz slajdów zostanie wyświetlony na całym ekranie monitora Pokaz zostanie wyświetlony w oknie programu LibreOffice Impress Po wybraniu pola opcji Okno prezentacja zostanie wyświetlona nie w widoku pełnego ekranu, ale w oknie programu LibreOffice Impress. Zaznaczenie pola opcji Automatycznie spowoduje automatyczne powtórne wyświetlenie prezentacji po ustawionym czasie. W czasie trwania przerwy między prezentacjami na ekranie monitora jest odmierzany czas Impress przykładowa prezentacja Wykonaj wspólnie z prowadzącym autoprezentację wg następujących założeń 1) Dane personalne Strona 48 z 75

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WWW.EDUNET.TYCHY.PL MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE DZ.U. 1998

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowiska pracy z komputerem:

Organizacja stanowiska pracy z komputerem: Organizacja stanowiska pracy z komputerem: Materiały szkoleniowe Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe LibreOffice Impress Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro)

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro) Tabele_Writer Wstawianie tabeli Na początku dokumentu wpisz tekst Rzym-Lista Wpłat i wciśnij Enter. Następnie naciśnij symbol strzałki przypisanej do ikony Tabela znajdujący się na pasku narzędzi Pracę

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Dz.U.98.148.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. z dnia 10

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Czcionki bezszeryfowe

Czcionki bezszeryfowe Czcionki szeryfowe Czcionki szeryfowe wyposażone są w dodatkowe elementy ułatwiające czytanie. Elementy te, umieszczone w dolnej i górnej części liter tworzą poziome, optyczne linie ułatwiające prowadzenie

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint

Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint Zapoznaj się z fragmentem książki: prezentacja-ktora-robi-wrazenie-projekty-z-klasa-robin-williams.pdf 1. Zaplanowanie prezentacji ustalenie informacji,

Bardziej szczegółowo

1. Wstawianie macierzy

1. Wstawianie macierzy 1. Wstawianie macierzy Aby otworzyć edytor równań: Wstaw Obiekt Formuła Aby utworzyć macierz najpierw wybieramy Nawiasy i kilkamy w potrzebny nawias (zmieniający rozmiar). Następnie w oknie formuły zamiast

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Natalia Głowacka czwartek, 09 września :06 - Poprawiony czwartek, 23 września :10

Wpisany przez Natalia Głowacka czwartek, 09 września :06 - Poprawiony czwartek, 23 września :10 Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki Obsługujący komputer i drukarkę powinien: - posiadać przeszkolenie stanowiska z zakresu bhp - być przeszkolony w zakresie bhp szkoleniem wstępnym-ogólnym

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA TEST DIAGNOZUJĄCY WIEDZĘ Z ZAKRESU GIMNAZJUM

INFORMATYKA TEST DIAGNOZUJĄCY WIEDZĘ Z ZAKRESU GIMNAZJUM INFORMATYKA TEST DIAGNOZUJĄCY WIEDZĘ Z ZAKRESU GIMNAZJUM Wybierz prawidłową odpowiedź i zaznacz ją na Karcie odpowiedzi. Stawiając znak X w odpowiedniej kratce. 1. Która z wymienionych nazw nie oznacza

Bardziej szczegółowo

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

konspekt pojedynczy slajd sortowanie slajdów strona notatek 1. Widok normalny/konspekt 2. Widok sortowania slajdów 3.

konspekt pojedynczy slajd sortowanie slajdów strona notatek 1. Widok normalny/konspekt 2. Widok sortowania slajdów 3. Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo