IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów"

Transkrypt

1 Oprogramowanie IBM IBM Collaboration Solutions IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Październik 2011

2 2 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Spis treści 3 Przegląd 5 Oprogramowanie Sametime: prosta i efektyw-na komunikacja zunifikowana 7 Zaawansowana sygnalizacja dostępności 9 Wiadomości błyskawiczne w środowisku korporacyjnym 13 Konferencje elektroniczne 19 Komunikacja głosowa i wideo 21 Praca grupowa w ramach społeczności 24 Dostęp mobilny 25 Procesy biznesowe zoptymalizowane komunikacyjnie (CEBP) 28 Telefonia 31 Administracja i bezpieczeństwo 33 Obsługiwane platformy 33 Rodzina produktów Sametime

3 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów 3 Przegląd Oprogramowanie IBM Lotus Sametime to znakomita platforma zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej. Udostępnia podstawowy zestaw zintegrowanych usług komunikacji synchronicznej (w czasie rzeczywistym), które ułatwiają efektywne współdziałanie ze współpracownikami, klientami i partnerami biznesowymi. Oprogramowanie Sametime oferuje między innymi następujące funkcje: Zaawansowana sygnalizacja dostępności ułatwia szybkie dotarcie do odpowiednich osób dzięki wykorzystaniu informacji o statusie dostępności, lokalizacji i gotowości do rozmowy telefonicznej. Bezpieczny komunikator klasy korporacyjnej może przyczynić się do ograniczenia kosztów rozmów telefonicznych i korzystania z poczty głosowej, a jednocześnie umożliwia ciągłą komunikację ze współpracownikami, w sytuacji gdy rozmowa telefoniczna nie jest możliwa. Konferencje elektroniczne z obsługą komunikacji dźwiękowej i wideo mogą ograniczyć konieczność podróży i podnoszą jakość współpracy z pracownikami pracującymi zdalnie. Zintegrowana obsługa komunikacji VoIP (Voice over Internet Protocol) i wysokiej jakości transmisja wideo umożliwiają bardziej interaktywną współpracę, przyczyniając się do obniżenia kosztów komunikacji telefonicznej. Współpraca w ramach społeczności niejednokrotnie pozwala uniknąć wielogodzinnych poszukiwań informacji i dotrzeć bezpośrednio do ekspertów zatrudnionych w organizacji. Nrzędzia społecznościowe przydatne są także do utrzymywania kontaktów z klientami i partnerami Dzięki obsłudze urządzeń przenośnych użytkownicy mają dostęp do informacji i współpracowników także podczas podróży. Integracja z oprogramowaniem Lotus, IBM WebSphere i Microsoft pozwala na włączenie narzędzi pracy grupowej do środowiska codziennej pracy użytkowników, a tym samym sprzyja aktywnemu stosowaniu tych narzędzi. Otwarte aplikacyjne interfejsy programistyczne (API) wraz z rozszerzalnym oprogramowaniem klienckim umożliwiają udostępnienie funkcji komunikacyjnych praktycznie w każdym środowisku i miejscu pracy. Wbudowane oprogramowanie umożliwiające rozmowy telefoniczne i funkcje zarządzania połączeniami umożliwiają realizowanie usług głosowych nowej generacji w istniejącej infrastrukturze telefonicznej. Oprogramowanie Sametime udostępnia powyższe funkcje i usługi, a także dodatkowe rozwiązania oferowane przez Partnerów Handlowych IBM, w ramach zunifikowanego interfejsu użytkownika (patrz rys. 1). Użytkownik ma możliwość swobodnego przełączania się między tekstowymi rozmowami sieciowymi, połączeniami głosowymi i wideo oraz konferencjami elektronicznymi, a tym samym może wybrać sposób komunikacji najlepiej odpowiadający specyfice bieżącego zadania. Rysunek 1: Klient Sametime Connect może wyświetlać informacje o dostępności i gotowości do rozmowy telefonicznej oraz umożliwia błyskawiczny dostęp do różnych metod komunikacji.

4 4 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Co szczególnie ważne, usługi te mogą być udostępniane wprost w aplikacjach, z których użytkownicy korzystają na co dzień: w kliencie poczty elektronicznej, w aplikacjach biurowych, systemach korporacyjnych i aplikacjach WWW (patrz rys. 2). W odróżnieniu od licznych izolowanych, niezintegrowanych technologii komunikacyjnych, oprogramowanie Sametime oferuje spójny interfejs pracy grupowej, który sprzyja szerokiej akceptacji wśród użytkowników i przyczynia się do praktycznej realizacji koncepcji komunikacji zunifikowanej. Architektura oparta na standardach dostępnych technologicznych umożliwia uzupełnianie oprogramowania Sametime o niestandardowe aplikacje i ułatwia tworzenie procesów biznesowych zoptymalizowanych komunikacyjnie. Koszt rozwiązań do zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej opartych na oprogramowaniu Sametime zwraca się zwykle w okresie krótszym niż rok i mówimy tu jedynie o bezpośrednich, kwotowych oszczędnościach. Klienci IBM korzystający z oprogramowania Sametime odnoszą szereg wymiernych korzyści, takich jak: Rysunek 2: Integracja Sametime z oprogramowaniem IBM Cognos obejmuje sygnalizację dostępności i rozpoczynanie rozmowy sieciowej jednym kliknięciem. Oprogramowanie Sametime z jednej strony unifikuje środowisko pracy użytkownika, a z drugiej pozwala wykorzystać dotychczas używane technologie. Sametime działa z różnymi klienckimi i serwerowymi systemami operacyjnymi, platformami poczty elektronicznej, usługami katalogowymi, systemami telefonii oraz audio- i wideokonferencji. Oprogramowanie Sametime jest standardowo gotowe do integracji z produktami IBM WebSphere Portal, IBM Lotus Notes, IBM Lotus Quickr, IBM Connections oraz oprogramowaniem firmy Microsoft (Microsoft Office, Outlook, SharePoint). Sametime może korzystać z różnych usług katalogowych, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), także Microsoft Active Directory. Minimalizacja kosztów dojazdu na spotkania wewnętrzne i zewnętrzne. Ograniczenie lub eliminacja kosztownych miesięcznych subskrypcji usług konferencyjnych w sieci WWW. Redukcja wydatków na usługi telefoniczne wynikająca z przechodzenia na sieciowe rozmowy tekstowe i głosowe. Unikanie kosztownych połączeń komórkowych w roamingu i połączeń z hoteli podczas podróży zagranicznych. Niższe koszty utrzymania centrum zgłoszeniowego dzięki udostępnieniu konsultacji w formie rozmów sieciowych. Ograniczenie kosztów infrastruktury wynikające z zastosowania prostych telefonów IP z oprogramowaniem Sametime w miejsce rozbudo-wanych, drogich urządzeń. Odłożenie w czasie kosztownych modernizacji central abonenckich. Niższe koszty najmu i utrzymania powierzchni biurowej wynikające z możliwości pracy zdalnej z domu. Niższe koszty komunikacji telefonicznej z pracownikami zdalnymi (np. rezygnacja z drugiej linii telefonicznej w domowym biurze). Niższe koszty konferencji audio dzięki możliwości realizowania konferencji ad hoc w ramach własnej infrastruktury. Wykorzystanie oprogramowania umożliwiającego rozmowy telefoniczne za pośrednictwem internetu. Jednak prawdziwy potencjał komunikacji zunifikowanej tkwi we wzroście produktywności pracy. Czas, jaki tracimy na oczekiwanie na odpowiedź, na oddzwonienie, na zebranie całego zespołu projektowego, na eksperta znającego odpowiedzi na pytania jest źródłem poważnych strat.

5 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów 5 Niepotrzebne oczekiwanie i opóźnienia sprawiają, że niejednokrotnie tracimy szansę na zawarcie korzystnych transakcji, wywołujemy niezadowolenie klientów i opieramy nasze decyzje na niesprawdzonych lub niepełnych informacjach. Dzięki rozwiązaniom do komunikacji zunifikowanej i pracy grupowej opartym na oprogramowaniu Sametime klienci IBM: Szybciej docierają do osób posiadających potrzebne informacje i spędzają więcej czasu na efektywnej pracy. Ponoszą niższe koszty obsługi swoich klientów i utrzymania własnych struktur pomocy technicznej. Uzyskują większą sprzedaż dzięki usprawnieniu procesów decyzyjnych i zdolności do szybszego odpowiadania na pytania klientów. Szybciej realizują projekty w rozproszonych zespołach. Mogą zapewnić pracownikom równowagę między pracą a życiem prywatnym, pozwalając im pracować w dogodnym dla nich miejscu. Mogą zatrudniać najlepszych specjalistów bez względu na miejsce zamieszkania. Rozwijają kulturę pracy zespołowej na skalę globalną lub w obrębie jednego budynku. Oprogramowanie Sametime, obecne na rynku od ponad 10 lat, jest produktem dojrzałym, sprawdzonym w praktyce i wysoce skalowalnym wdrażano je z powodzeniem w środowiskach, w których pracuje od kilkudziesięciu do ponad użytkowników. Najnowsza wersja IBM Sametime 8.5 oraz oprogramowanie IBM Sametime Unified Telephony stanowią kolejne ważne kroki na drodze rozwoju komunikacji zunifikowanej. poczta głosowa, sieciowe kontakty społeczne) we wspólnej sieci danych, czemu towarzyszy redukcja kosztów komunikacji i infrastruktury. Niestety, choć rozwiązania do komunikacji zunifikowanej są z definicji zunifikowane na poziomie zaplecza technicznego, rzadko udostępniają użytkownikom równie jednolity interfejs obsługi. Nierzadko spotyka się rozwiązania zintegrowane, których użytkownicy muszą opanować obsługę kilku programów klienckich. Ponadto programy klienckie rzadko są zintegrowane ze sobą nawzajem, przez co zmuszają użytkowników do zmiany narzędzia za każdym razem, gdy wybierają inną formę komunikacji, a tym samym zaburzają sprawną realizację bieżących zadań. Ta złożoność i uciążliwość nie sprzyja akceptacji nowych rozwiązań komunikacyjnych, a w rezultacie przedsiębiorstwo nie uzyskuje oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Dlatego oprogramowanie Sametime zostało zaprojektowane w taki sposób, aby narzędzia do komunikacji zunifikowanej były wygodne dla użytkowników, by były przez nich akceptowane i umożliwiały praktyczne wykorzystanie potencjału infrastruktury technicznej. W tę koncepcję wpisuje się także wersja Sametime 8.5, w której wprowadzono szereg nowych funkcji i udoskonaleń. Niniejszy dokument może pomóc Czytelnikom w poznaniu i ocenie możliwości, jakie oferuje nowa wersja Sametime 8.5. Należy zwrócić uwagę, że zestaw dostępnych funkcji może zależeć od platformy (stacjonarna, przenośna, WWW) oraz systemu operacyjnego. Szczegółową dokumentację techniczną i opis wymagań systemowych można znaleźć pod adresem ibm. com/lotus/sametime. Oprogramowanie Sametime: prosta i efektywna komunikacja zunifikowana Termin komunikacja zunifikowana oznacza konsolidację różnych kanałów komunikacji synchronicznej (głos, wideo, konferencje) z kanałami asynchronicznymi (poczta elektroniczna, Rysunek 1: Klient Sametime Connect może wyświetlać informacje o dostępności i gotowości do rozmowy telefonicznej oraz umożliwia błyskawiczny dostęp do różnych metod komunikacji. Rysunek 3: Konferencje elektroniczne w Sametime 8.5 łatwo je rozpoczynać, prowadzić i łatwo w nich uczestniczyć. Aby podnieść komfort i jakość współpracy, konferencje elektroniczne mogą być uzupełnione o przekaz audio i wideo.

6 6 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Klient IBM Lotus Sametime Connect został wyposażony w nowy interfejs konferencji elektronicznych (patrz rys. 3). Nowy panel konferencji Sametime zawiera skonsolidowany widok konferencji i kalendarza oraz umożliwia rozpoczęcie lub przyłączenie się do konferencji jednym kliknięciem. Zapraszanie osób na konferencję sprowadza się do przeciągania ich nazwisk z listy kontaktów. Przyjęcie zaproszenia na konferencję to także kwestia jednego kliknięcia podobnie jak przystąpienie do grupowej rozmowy sieciowej. Możliwe jest płynne przechodzenie między rozmową tekstową, połączeniem głosowym/wideo a konferencją. Udostępnianie materiałów uczestnikom konferencji również realizuje się techniką prostego przeciągania i upuszczania. Możliwe jest także udostępnianie zawartości ekranu z komputera z systemem Microsoft Windows, Linux lub Apple Macintosh. Nowy klient rozmowy sieciowej i konferencji działają w środowisku przeglądarki i nie wymagają pobierania żadnych komponentów na komputer lokalny. Mogą być zatem swobodnie uruchamiane niezależnie od tego, gdzie akurat pracuje użytkownik. Udoskonalona obsługa komunikacji audio i wideo ułatwia integrację z posiadanymi już systemami audio- i wideokonferencji oraz sprzyja aktywnemu ich wykorzystaniu. Nowe kodeki audio i wideo umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości transmisji głosu i wideo, poprawiając ogólny komfort pracy zespołowej. Nowe interfejsy API Web 2.0 umożliwiają osadzanie funkcji Sametime w serwisach WWW i aplikacjach, tak aby użytkownicy nie musieli otwierać osobnych narzędzi do komunikacji. Sametime 8.5 obsługuje teraz nowego klienta rozmów sieciowych działającego w środowisku przeglądarki na platformie Apple iphone. Udoskonalono też klienta IBM Sametime Mobile, który działa na urządzeniach z systemem Microsoft Windows Mobile, Nokia, Blackberry. Nowe widoki społecznościowe ułatwiają znajdowanie osób, z którymi użytkownik najczęściej współpracuje. Udoskonalona integracja z programami Microsoft Outlook i Microsoft Office sprawia, że użytkownicy mają pod ręką więcej funkcji oprogramowania Sametime. Oczywiście IBM nadal rozwija warstwę infrastrukturalną oprogramowania Sametime z myślą o łatwości zarządzania i ograniczeniu kosztów eksploatacji. Nowa konsola systemowa IBM Lotus Sametime centralizuje konfigurację, wdrażanie, zarządzanie i egzekwowanie strategii w odniesieniu do wszystkich usług Sametime. Nowy serwer IBM Sametime Media Manager z interfejsami opartymi na protokole SIP (Session Initiation Protocol) oraz odpowiednimi wywołaniami API może współdziałać z systemami wideo- i audiokonferencyjnymi innych firm, natomiast nowe kodeki wideo (H.264) i audio (G.722.1) zapewniają wysoką jakość przekazu, w niewielkim stopniu wykorzystując przepustowość sieci, a także umożliwiają administratorowi sterowanie parametrami obrazu wideo (wymiary, szybkość połączenia, itp.). Nowa infrastruktura konferencji elektronicznych pozwala na zapewnienie wysokiej dostępności bez stosowania dodatkowych serwerów i lepiej współpracuje z firewallami, ponieważ połączenia z użytkownikami realizowane są przy użyciu protokołu HTTPS. Nowy komponent IBM Sametime Proxy Server z interfejsem API Web 2.0 upraszcza integrację usług z serwisami i aplikacjami WWW. Oprogramowanie Sametime obsługuje nowe systemy operacyjne i platformy, w tym IBM Lotus Domino 8.5, Microsoft Windows Server 2008 (edycje 32-bitowe i 64-bitowe) oraz 64-bitowe systemy Linux.

7 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów 7 Zaawansowana sygnalizacja dostępności Informacje o dostępności użytkowników są jednym z filarów komunikacji zunifikowanej. Zaawansowana sygnalizacja dostępności obejmuje wiele mechanizmów, które dostarczają kompletnych informacji o dostępności danej osoby a przez to stwarzają dogodny kontekst dla efektywnej komunikacji i współpracy. Wiedząc, czy współpracownik jest aktywny, połączony (online), przebywa na spotkaniu, rozmawia przez telefon, czy też jest w delegacji na innym kontynencie, można wybrać właściwą formę i odpowiedni czas do nawiązania z nim kontaktu. Zaawansowana sygnalizacja dostępności może być powiązana z zewnętrznymi źródłami informacji ułatwiających wybranie osoby, do której należy zwracać się w sprawach niecierpiących zwłoki. Oto wybrane funkcje i elementy sygnalizacji dostępności w oprogramowaniu IBM Sametime 8.5: Status aktywności W oprogramowaniu Sametime użytkownik może wybierać spośród wielu konfigurowalnych statusów aktywności. Należą do nich m.in. statusy: połączony, dostępny, biorę udział w konferencji, nieobecny, nie przeszkadzać. Status użytkownika pozwala innym osobom zorientować się, kiedy i w jaki sposób należy się z nim kontaktować. Ikony statusu dostępności Ikony ułatwiają szybkie ustalenie statusu danej osoby wystarczy rzut oka. Ikony informują także, czy dana osoba używa klienta Sametime Mobile, oraz jeśli skonfigurowane są opcjonalne mechanizmy integracji czy rozmawia właśnie przez telefon. Niestandardowy komunikat o statusie Jest to pole tekstowe, w którym użytkownik może wpisać informację o tym, co w danej chwili robi. Może to być prosta notatka o dostępności lub udziale w zebraniu albo konkretna informacja w rodzaju: jestem na spotkaniu i mogę odpowiadać z opóźnieniem albo prowadzę zebranie, nie mogę teraz rozmawiać. Rysunek 4: Zaawansowana sygnalizacja dostępności w programie Lotus Notes lub kliencie poczty elektronicznej Microsoft pozwala zorientować się, kto w danej chwili może nam pomóc i jak najlepiej skontaktować się z tą osobą. W programie Lotus Notes wskaźniki dostępności są widoczne obok nazw kontaktów w skrzynce odbiorczej, kalendarzu i książce adresowej, a także w aplikacjach, np. wirtualnych pomieszczeniach dla zespołów i na listach dyskusyjnych. Zautomatyzowana sygnalizacja miejsca pobytu (patrz rys. 5) Jeśli użytkownik po raz pierwszy nawiąże połączenie z danego miejsca, oprogramowanie Sametime wykryje ten fakt i umożliwi zdefiniowanie profilu, takiego jak: biuro, dom, różne placówki klientów itd. Sametime rozpoznaje też miejsca, w których użytkownik pracował wcześniej, i automatycznie dopasowuje ustawienia. Informacje o miejscu pobytu są widoczne na wizytówce Sametime i w oknie rozmowy sieciowej. Na tej podstawie inne osoby mogą określić, czy pora do nawiązania kontaktu jest odpowiednia. Dane o miejscu pobytu mogą być także przekazywane do niestandardowych wtyczek i innych aplikacji (np. dostarczających informacji o pogodzie, o wolnych pomieszczeniach konferencyjnych itp.). Oczywiście użytkownik ma możliwość ukrycia informacji o swoim miejscu pobytu.

8 8 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Ustawianie stanu dostępności i komunikatu o statusie przed zalogowaniem Oprogramowanie Sametime umożliwia ustawienie stanu dostępności i niestandardowego komunikatu o statusie jeszcze przed zalogowaniem. Rysunek 5: Zautomatyzowana sygnalizacja miejsca pobytu pozwala zorientować się, gdzie w danej chwili znajdują się współpracownicy i eksperci. Wizytówka zawiera dane kontaktowe, w tym wszelkie niestandardowe komunikaty o statusie. Status telefonii Status telefonii informuje o tym, czy dana osoba już rozmawia przez telefon a zatem pozwala uniknąć niepotrzebnych prób połączenia i przepełniania poczty głosowej oraz pomaga szybciej nawiązać kontakt. Funkcje telefonii są dostępne w edycjach IBM Sametime Standard i IBM Sametime Advanced, a ich zestaw zależy od wybranej metody integracji: może to być wbudowana telefonia VoIP, wtyczki do współpracy z systemami telefonii innych firm lub oprogramowanie Sametime Unified Telephony. Różnice w dostępności funkcji występują także pomiędzy klientem stacjonarnym, przenośnym i działającym w przeglądarce. Więcej informacji za-wiera sekcja Telefonia w dalszej części opracowania. Alerty powiadamiające o dostępności użytkowników Alerty powiadamiają użytkownika, gdy wybrane osoby staną się dostępne. Mogą mieć charakter jednorazowy lub powtarzalny, tak aby użytkownik był powiadamiany o każdej zmianie statusu danej osoby (gdy staje się dostępna, rozłącza się itp.). Selektywne listy chroniące prywatność nie przeszkadzać Listy chroniące prywatność pomagają uniknąć niepożądanych przerw w pracy, a jednocześnie nie ograniczają efektywnej komunikacji dla niektórych osób użytkownik jest widoczny jako dostępny, a dla innych jako niedostępny. Ustawianie statusu dostępności z paska zadań, okna rozmowy sieciowej, programu Sametime Connect, klientów WWW i Sametime Mobile Użytkownik oprogramowania Sametime zawsze ma pod ręką opcję zmiany swojego statusu, co zachęca do aktywnego aktualizowania informacji o bieżącej dostępności. Automatyczna aktualizacja statusu Oprogramowanie Sametime automatycznie zmienia status użytkownika na nieobecny, gdy komputer przez określony czas pozostaje nieaktywny lub gdy użytkownik zablokuje dostęp do systemu. Automatyczna aktualizacja statusu na podstawie kalendarza Oprogramowanie Sametime może automatycznie zmienić status użytkownika na biorę udział w konferencji, gdy wynika to z kalendarza w programie Lotus Notes lub Microsoft Outlook. Automatyczna zmiana statusu na czas uczestnictwa w konferencji Sametime Oprogramowanie Sametime może automatycznie zmienić status użytkownika na biorę udział w konferencji, gdy uczestniczy on w konferencji elektronicznej. Serwerowe usługi lokalizacji geograficznej Serwerowe usługi lokalizacji geograficznej udostępniają centralne, wspólne repozytorium, w którym zapisywane są informacje o miejscu pobytu. Zaawansowane usługi lokalizacyjne wskazują miejsce pobytu osób oraz miejsce, z którego ostatnio nawiązywali połączenie. Dostępność aktualnych informacji o lokalizacji osób pomaga w podejmowaniu decyzji i zapewnia lepszą orientację w sytuacji.

9 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów 9 Wiadomości błyskawiczne w środowisku korporacyjnym Komunikatory do przesyłania wiadomości błyskawicznych należą do najchętniej wybieranych narzędzi komunikacji między współpracownikami. Podczas zaimprowizowanej rozmowy sieciowej można od razu uzyskać odpowiedzi na proste pytania lub ustalić, czy współpracownik ma obecnie czas na komunikację w innej formie. Jednak treść wiadomości błyskawicznych nie musi ograniczać się do tekstu. Istnieje możliwość włączania do rozmowy skomentowanych kopii ekranu oraz emotikonów. Rozmowę, która rozpoczęła się jako prosta wymiana wiadomości tekstowej, można bezpośrednio przekształcić w rozmowę głosową lub wideo z udziałem kilku osób, sesję udostępniania ekranu lub konferencję elektroniczną. Bezpieczne, ściśle zintegrowane narzędzia, jakie oferuje oprogramowanie Sametime 8.5, umożliwiają swobodną zmianę metody komunikacji w trakcie rozwijającej się rozmowy. Efektywnie wykorzystywane komunikatory mogą przyczynić się do ograniczenia kosztów, przyspieszenia pracy i usprawnienia procesów decyzyjnych dzięki lepszemu dostępowi do informacji. Oprogramowanie Sametime 8.5 oferuje następujące funkcje obsługi wiadomości błyskawicznych istotne w środowisku korporacyjnym: Logowanie do więcej niż jednej społeczności Sametime (także do społeczności zewnętrznych) Klient Sametime Connect umożliwia jednoczesne zalogowanie się w więcej niż jednej społeczności Sametime (na więcej niż jednym serwerze). W każdej społeczności użytkownik może mieć inny stan dostępności i komunikat o statusie. Listę kontaktów można filtrować w taki sposób, aby zawierała tylko osoby z danej społeczności, lub aby osoby z róż-nych społeczności były zebrane w osobne grupy. Dostęp anonimowy lub gościnny Z nowych klientów rozmowy sieciowej i konferencji działających w środowisku przeglądarki mogą korzystać użytkownicy anonimowi. Rozwiązanie takie jest przydatne, gdy chcemy wykorzystać te narzędzia jako publiczny kanał komunikacji z działem obsługi klienta lub zapraszać klientów i partnerów do udziału w konferencjach elektronicznych. Wyświetlanie wizytówek (patrz rys. 5) Wizytówki zapewniają błyskawiczny dostęp do najważniejszych danych kontaktowych (imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pobytu i numer telefonu). Wyświetlane są w oknie rozmowy sieciowej, a także po zatrzymaniu wskaźnika nad imieniem i nazwiskiem na liście kontaktów. Dane kontaktowe są pobierane automatycznie z katalogu firmowego. Wyszukiwanie kontaktów z automatycznym uzupełnianiem/ szybkie znajdowanie Pasek szybkiego znajdowania umożliwia wyszukiwanie kontaktów bez przechodzenia przez kilka poziomów listy kontaktów. Rysunek 6: Komunikatory i sygnalizacja dostępności to narzędzia ułatwiające nawiązanie rozmowy. Zdjęcia nadają kontaktom bardziej ludzki wymiar.

10 10 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Widok kontaktów głównych Ten widok w kliencie Sametime Connect znakomicie ułatwia znajdowanie osób, z którymi użytkownik chce utrzymywać kontakt zamiast nazwisk widok ten przedstawia twarze. Aby dodać do niego nowe osoby, wystarczy przeciągnąć je z listy kontaktów. Widok często używanych kontaktów Ten nowy widok w kliencie Sametime Connect za-wiera dynamicznie budowaną listę osób, z którymi użytkownik najczęściej prowadzi rozmowy sieciowe. Lista może zawierać imiona i nazwiska lub zdjęcia. Widok niedawno używanych kontaktów Ten nowy widok w kliencie Sametime Connect zawiera dynamicznie budowaną listę osób, z którymi użytkownik ostatnio się kontaktował. Lista może zawierać imiona i nazwiska lub zdjęcia. Inicjowanie rozmów sieciowych z użytkownikami spoza listy kontaktów Pasek szybkiego znajdowania w oprogramowaniu Sametime umożliwia szybkie dotarcie do współpracowników, którzy nie figurują na liście kontaktów użytkownika. Ułatwia to zachowanie porządku na liście kontaktów użytkownik może dopisywać do niej tylko te osoby, z którymi regularnie współpracuje. Grupy osobiste definiowane przez użytkownika i grupy zagnieżdżone Grupy umożliwiają uporządkowanie listy kontaktów w sposób optymalny dla danego użytkownika. Możliwe jest nawet umieszczanie grup w innych grupach. Publiczne grupy list kontaktów tworzone przez administratorów Administratorzy mogą tworzyć grupy użytkowników zdefiniowanych w katalogu firmowym. Ułatwia to użytkownikom końcowym dodawanie do list kontaktów całych działów lub zespołów oraz usprawnia jednoczesne wysyłanie ogłoszeń do większej liczby osób v. Opcje sortowania listy kontaktów Listy kontaktów można sortować w sposób najbardziej intuicyjny dla danego użytkownika: według nazwisk osób i grup lub tylko według nazwisk osób w grupach. Można też określić, czy widoczne są wszystkie osoby, czy tylko osoby połączone. Usuwanie rzadko używanych kontaktów z listy Funkcja oczyszczania listy kontaktów pozwala łatwo określić, kiedy ostatnio użytkownik kontaktował się z daną osobą, i zdecydować, czy ta osoba nadal ma figurować na liście kontaktów. Automatyczne wysyłanie wiadomości , jeśli wybrana osoba jest niepołączona Oprogramowanie Sametime proponuje wysłanie wiadomości , jeśli osoba, z którą próbowano nawiązać rozmowę sieciową, przeszła w tryb bez połączenia (wiadomość zawiera transkrypcję dotychczasowej rozmowy). Bezpieczna tekstowa rozmowa sieciowa między dwiema osobami Sametime umożliwia prowadzenie poufnych, szy-frowanych rozmów między dwiema osobami nie-zależnie od tego, czy znajdują się w tym samym budynku, czy na różnych kontynentach. Bezpieczna tekstowa rozmowa sieciowa między wieloma osobami Tekstowe rozmowy sieciowe prowadzone między kilkoma osobami naraz są szyfrowane, aby zapobiec przechwyceniu informacji poufnych. Komunikacja głosowa i wideo Więcej informacji zawiera sekcja Komunikacja głosowa i wideo w dalszej części opracowania. Integracja z telefonią Funkcje telefonii są dostępne w edycjach Sametime Standard i Sametime Advanced, a ich zestaw zależy od wybranej metody integracji: może to być wbudowana telefonia VoIP, wtyczki do współpracy z systemami telefonii innych firm lub oprogramowanie Sametime Unified Telephony. Różnice w dostępności funkcji występują także pomiędzy klientem stacjonarnym i działającym w przeglądarce. Więcej informacji zawiera sekcja Telefonia w dalszej części opracowania. Ogłoszenia (kierowane do wybranych użytkowników i grup) Użytkownicy i administratorzy mogą wysyłać wiadomości do dużej liczby użytkowników naraz. Ogłoszenia mogą być wysyłane do użytkowników lub grup użytkowników.

11 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów 11 Zabezpieczenie przed przypadkowym rozpoczęciem rozmowy sieciowej z udziałem dużej liczby osób To ustawienie powoduje, że oprogramowanie Sametime dodatkowo potwierdza polecenie rozpoczęcia rozmowy sieciowej lub połączenia, jeśli liczba kontaktów zaznaczonych przez użytkownika przekracza ustalony limit. Rozmowy sieciowe na kartach Wszystkie prowadzone przez użytkownika rozmowy sieciowe z pojedynczymi osobami lub większymi grupami zebrane są w jednym oknie podzielonym na karty. Takie rozwiązanie ułatwia utrzymanie porządku na ekranie i prowadzenie kilku rozmów równolegle. Użytkownik może wybrać, czy na kartach mają być wyświetlane zdjęcia, czy nazwiska, i czy zakładki kart mają być rozmieszczone pionowo, czy po-ziomo. Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu umożliwia wklejenie kopii fragmentu ekranu użytkownika do okna rozmowy sieciowej tak aby była widoczna dla wszystkich uczestników. Zrzut ekranu można przed wysłaniem uzupełnić o adnotacje w postaci linii, strzałek, kwadratów i okręgów. Możliwe jest także skopiowanie przechwyconego obrazu do schowka lub zapisanie w pliku. Błyskawiczne udostępnianie ekranu Błyskawiczne udostępnianie ekranu umożliwia innym osobom obserwację ekranu użytkownika, fragmentu tego ekranu lub okna jednej aplikacji, a nawet sterowanie elementami na tym ekranie bez konieczności organizowania pełnej konferencji elektronicznej. Wyświetlanie danych i zdjęcia użytkownika w oknie rozmowy sieciowej Każde okno rozmowy sieciowej zawiera najważniejsze informacje o rozmówcach: zdjęcia, stanowiska, numery telefonów, miejsca pobytu i strefy czasowe. Oprogramowanie Sametime można skonfigurować w taki sposób, aby pobierały zdjęcia zapisane na innych serwerach lub w innych katalogach. Wyświetlanie statusu rozmówcy w oknie rozmowy sieciowej Gdy rozmówca zmieni swój status dostępności, zacznie pisać lub zamknie okno, odpowiednia informacja będzie widoczna w oknie rozmowy sieciowej. Dzięki temu rozmowa przebiega płynniej i bardziej przypomina naturalną interakcję. Formatowanie tekstu W rozmowach sieciowych można stosować formatowanie, takie jak zmiana czcionki, wielkości, stylu i koloru tekstu, w celu uwypuklenia pewnych treści. Emotikony Emotikony (uśmieszki itp.) wzbogacają rozmowy tekstowe o kontekst i umożliwiają przekazywanie emocji. Palety emotikonów Palety emotikonów umożliwiają zapisywanie, porządkowanie i szybkie wybieranie własnych emotikonów. Palety emotikonów można eksportować i importować. Możliwe jest także przypisanie skrótów klawiszowych do emotikonów. Rysunek 7: Sametime oferuje możliwość formatowania tekstu rozmowy, wbudowane narzędzie do przesyłania plików, sprawdzanie pisowni i inne rozwiązania, które w wielu przypadkach skutecznie zastępują pocztę elektroniczną.

12 12 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Przesyłanie plików (patrz rys. 7) Wbudowane narzędzie do przesyłania plików ułatwia udostępnianie plików współpracownikom za pośrednictwem oprogramowania Sametime, bez zapełniania skrzynki pocztowej obszernymi załącznikami. Plik do przesłania można wyszukać w oknie dialogowym lub przeciągnąć wprost z pulpitu do okna rozmowy. Wysyłanie odsyłaczy hipertekstowych i odsyłaczy do dokumentów Notes W treści rozmowy można zawsze umieścić odsyłacz hipertekstowy do strony WWW. Możliwe jest także wysyłanie odsyłaczy do dokumentów z programu Notes. Odbiorca może otworzyć odsyłacz i przeglądać dokumenty oraz używać aplikacji bezpośrednio w środowisku Notes. Sprawdzanie pisowni Sametime natychmiast zaznacza nieprawidłowo napisane wyrazy, umożliwiając skorygowanie ich przed kliknięciem przycisku Wyślij. Znaczniki daty i godziny Każda interakcja opatrzona jest znacznikiem daty i godziny. Znaczniki takie pomagają śledzić przebieg rozmowy i ocenić, jak długo rozmówca czeka na odpowiedź. Historia rozmowy sieciowej Sesję rozmowy sieciowej można zapisać na komputerze lokalnym (wraz ze wszystkimi udostępnionym obrazami, formatowaniem tekstu, emotikonami i znacznikami czasu) oraz przeszukiwać, pobierać i wyświetlać w przeglądarce historii rozmów Sametime. (Partnerzy Handlowi IBM oferują także rozwiązania umożliwiające archiwizację i monitorowanie rozmów sieciowych po stronie serwera). Historię rozmowy sieciowej można też zapisać w pliku poczty elektronicznej użytkownika. Automatyczne wyświetlanie ostatniego fragmentu poprzedniej rozmowy Oprogramowanie Sametime wyświetla w oknie rozmowy sieciowej transkrypcję ostatnich interakcji, aby możliwe było wygodne kontynuowanie komunikacji w kontekście poprzedniej wymiany zdań. Tryb poza protokołem /wyłączanie zapisu transkrypcji W trybie poza protokołem uczestnicy rozmowy sieciowej nie mogą zapisywać jej treści na komputerach lokalnych. Jest to zabezpieczenie przed skopiowaniem informacji poufnych lub objętych szczególną ochroną. Drukowanie transkrypcji Zapis tekstowej rozmowy sieciowej można wydrukować bezpośrednio z okna historii rozmów sieciowych. Wysyłanie transkrypcji pocztą elektroniczną Możliwe jest tworzenie wiadomości zawierających transkrypcje istotnych rozmów sieciowych. Klient działający w przeglądarce, bez pobierania kodu W wersji Sametime 8.5 wprowadzono nowy interfejs sygnalizacji obecności i rozmów sieciowych, który działa w środowisku przeglądarki WWW i nie wymaga pobierania oprogramowania na komputer lokalny. Interfejs ten może działać w popularnych przeglądarkach WWW bez konieczności instalowania apletów ani pobierania kodu. Całe wdrożenie realizowane jest w oparciu o kod na serwerze. Klient rozmów sieciowych działający w przeglądarce jest szczególnie przydatny we współpracy z organizacjami zewnętrznymi oraz dla użytkowników niestacjonarnych. Obsługiwany jest zarówno dostęp anonimowy, jak i uwierzytelniony. Mechanizmy zabezpieczeń i szyfrowania używane przez oprogramowanie Sametime bazują na protokole SSL (Secure Sockets Layer), przez co oferują wyższy poziom ochrony komunikacji biznesowej niż masowe usługi dla użytkowników prywatnych. Uwaga: nie wszystkie możliwości omówione w niniejszym dokumencie są obecnie dostępne za pośrednictwem klienta działającego w przeglądarce.

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość.

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Ćwiczenie Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Zastosowanie: Śledzenie ustawień energetycznych, elektrycznych w programie i sterowanie nimi na odległość Wytłumaczenie ćwiczenia Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

LOTUS DAY Lotus Sametime grudnia 2009 r., Warszawa. Rafał Skirzyński, IBM

LOTUS DAY Lotus Sametime grudnia 2009 r., Warszawa. Rafał Skirzyński, IBM LOTUS DAY 2009 3 grudnia 2009 r., Warszawa Lotus Sametime 8.5 Rafał Skirzyński, IBM Co się zmieniło? Nowa forma spotkań Poprawiona jakość wideo Nowe wersje przeglądarkowe Wiele, wiele innych... 2 Co się

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon iphone lub tablet ipad w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Co to jest rozwiązanie OmniTouch 8660 My Teamwork?

Co to jest rozwiązanie OmniTouch 8660 My Teamwork? OMNITOUCH 8660 MY TEAMWORK 6.1 SKRÓCONY PRZEWODNIK Co to jest rozwiązanie OmniTouch 8660 My Teamwork? Rozwiązanie OmniTouch 8660 My Teamwork Unified Conferencing and Collaboration to połączenie systemu

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

System do komunikacji on-line

System do komunikacji on-line System do komunikacji on-line CoSurfing.net Cloud Firma WebLive Systems jest pionierem technologii wspólnego surfowania po stronach polskim. internetowych Nasza innowacyjne w na platforma skali rynku posiada

Bardziej szczegółowo

Usługi sieci Internet

Usługi sieci Internet Cel ćwiczenie: Celem ćwiczenia jest przedstawienie usług dostępnych w sieci Internet. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu tego ćwiczenia będziesz: potrafił założyć konto Microsoft wraz z kontem pocztowym;

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

bla bla Komunikator podręcznik użytkownika

bla bla Komunikator podręcznik użytkownika bla bla Komunikator podręcznik użytkownika Komunikator Komunikator: podręcznik użytkownika data wydania poniedziałek, 16. luty 2015 Version 1.0.0 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika Logowanie do aplikacji TETA Web Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 O tym dokumencie... 2 1.2 Przyjęte oznaczenia... 2 1.3 Cel i zakres systemu... 2 1.4 Instalacja wtyczki Silverlight...

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dotyczące migracji konta w programie Outlook

Najczęściej zadawane pytania dotyczące migracji konta  w programie Outlook Najczęściej zadawane pytania dotyczące migracji konta e-mail w programie Outlook Spis treści Ogólne informacje dotyczące migracji konta e-mail... 3 Migracja konta e-mail w programie Outlook... 3 Współpracownicy,

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA Panda Security oferuje trzy sposoby dystrybucji oprogramowania na stacje końcowe: - Lokalne pobranie pliku instalacyjnego z portalu zarządzającego - Generacja instalacyjnego

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konsultacji online

Instrukcja korzystania z konsultacji online Instrukcja korzystania z konsultacji online Dostęp do konsultacji wymaga zalogowania się na konto przeznaczone dla uczestnika/uczestniczki projektu. Strona WWW projektu jak i witryny dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

bla bla Messenger podręcznik użytkownika

bla bla Messenger podręcznik użytkownika bla bla Messenger podręcznik użytkownika Messenger Messenger: podręcznik użytkownika data wydania wtorek, 12. kwiecień 2016 Version 1.4.1 Copyright 2006-2016 OX Software GmbH., Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

bla bla Messenger podręcznik użytkownika

bla bla Messenger podręcznik użytkownika bla bla Messenger podręcznik użytkownika Messenger Messenger: podręcznik użytkownika data wydania czwartek, 17. wrzesień 2015 Version 1.4.0 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

windows XP n a j l e p s z e t r i k i

windows XP n a j l e p s z e t r i k i windows XP n a j l e p s z e t r i k i windows XP n a j l e p s z e t r i k i Jak zoptymalizować pracę z systemem Windows XP?... 3 Jak szybko uruchamiać programy?... 3 W jaki sposób dostosować pulpit i

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Platforma wymiany informacji e- science.pl, jako skuteczne narzędzie współpracy. Mateusz Tykierko

Platforma wymiany informacji e- science.pl, jako skuteczne narzędzie współpracy. Mateusz Tykierko Platforma wymiany informacji e- science.pl, jako skuteczne narzędzie współpracy Mateusz Tykierko Usługi i aplikacje e-science.pl E-TEAM E-DRIVE E-DOCS E-REPO E-LAB 2 Rejestracja użytkowników klastra Członkowie

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Miej wszystkich po (i na) swojej stronie

Miej wszystkich po (i na) swojej stronie Miej wszystkich po (i na) swojej stronie 1 Stwórz swoją witrynę za pomocą kilku kliknięć Tworzenie witryny jest proste wystarczy kliknąć przycisk nowa witryna i nadać twojej witrynie nazwę. Każda witryna

Bardziej szczegółowo

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Anna Płusa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Nowatorski kanał komunikacji dla nauczycieli W ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator?

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator? Rozdział 6 Komunikatory internetowe i czaty Komunikatory internetowe umożliwiają korzystającym z nich użytkownikom sieci m.in. prowadzenie pogawędek tekstowych czy przesyłanie plików. Większość programów

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Program Outlook to zaawansowane narzędzie do zarządzania pocztą e-mail, kontaktami, kalendarzami i zadaniami. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo