PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA"

Transkrypt

1 W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I W Y D Z I A Ł Z A M I E J S C O W Y W E W Ł O C Ł A W K U K I E R U N E K I N F O R M A T Y K A PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Prezentacja medialna współpracy międzyuczelnianej. Imię i Nazwisko: Jakub Frymarkiewicz Studia: zaoczne Specjalność: grafika komputerowa Nr albumu: Promotor: prof. Zbigniew Kierzkowski Rok akademicki 2007/2008

2 Spis treści: 1. Wprowadzenie Cel i zakres pracy Wideokonferencje: problematyka tematu Strumieniowanie obrazu do sieci Internet Kodowanie obrazu Wideokonferencja podczas XI Seminarium problemowego WOD Organizacja oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji EasyAxess Tlen Skype Personal Web Menager Opis programu do prezentacji medialnej 3d Studio Max Podsumowanie Bibliografia Załączniki

3 1. Wprowadzenie. W strukturach pojawiającego się społeczeństwa informacyjnego krystalizują się nowe profile pracy zawodowej informatyków. Nowe wyzwania stawiają nowe wymagania. Budowa i technika implementacji systemów gromadzenia i przekazywania zasobów cyfrowych, wirtualne środowisko informacji, współpraca przedsiębiorstw i współpraca ludzi to tylko niektóre z zagadnień którymi zajmują, lub będą zajmować się informatycy. Problematyka komputerowej wymiany informacji, witryny internetowe, galerie zasobów ludzkich i zasobów wiedzy to zagadnienia wpisujące się w tok i proces budowy społeczeństwa informacyjnego oraz zadania techniczne typu inżynierskiego stawiane w strukturach sieci laboratoriów naukowych. Wyzwania te podejmuje sieć laboratoriów WOD: Łódź Włocławek Olsztyn Polkowice Poznań. Uczelnie wyższe wchodzące w skład sieci podzieliły się zadaniami, tworzą wirtualną organizację i również w sposób wirtualny jest zarządzana. Jednakże tak kompleksowa i złożona sieć współpracy organizacji i ludzi powoduje częste niezrozumienie istoty współpracy, mylne wyobrażenie o podziale zadań. Brak wiedzy teoretycznej z zakresu społeczeństwa informacyjnego, wirtualnej organizacji działań, brak dostępu do zasobów wiedzy pogłębia niezrozumienie co prowadzi do błędnych działań już w obrębie danej wirtualnej struktury. W jakiejkolwiek organizacji działań komunikacja między ludzka jest elementem podstawowym do osiągania celów. Potrzebę zdalnej i szybkiej wymiany informacji bez zmiany miejsca pobytu można zauważyć na całej rozciągłości historii ludzkości. Począwszy od wymiany znaków dymnych przez Indian, telegraf, telefon a na łączach światłowodowych kończąc. Przepływ informacji w czasie rzeczywistym między oddziałami firmy, jej zarządem a nawet menedżerami niższego szczebla w XXI wieku stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu biznesowego, finansowego firmy bądź innej działalności. Wraz z rozwojem techniki oraz całych społeczeństw wprowadzono narzędzia i sprzęt, który znacznie przyspiesza i ułatwia wymianę informacji. Jednakże potrzeba spotkań członków zarządów firm, dyrektorów regionalnych, menedżerów oddziałów firm rozproszonych nie raz po terenie całego kraju została. Koszty organizowania takich spotkań są wysokie i niejednokrotnie sam dojazd na miejsce stanowi problem, a przede wszystkim stanowi znaczną stratę czasu. Inżynierowie wychodząc na spotkanie potrzebom zdalnego uczestnictwa opracowali metody przeprowadzania wideokonferencji. Wideokonferencja jest to interaktywna komunikacja multimedialna, realizowana zazwyczaj za pomocą komputerów desktopowych, polegająca na przesyłaniu z dużą prędkością obrazu oraz dźwięku w czasie rzeczywistym pomiędzy odległymi lokalizacjami. Osoby posiadające sprzęt umożliwiający wykorzystywanie wideokonferencji mogą między sobą rozmawiać i jednocześnie widzieć się nawzajem. Z początku droga technologia wymagająca znacznych zasobów w końcu stała się przystępną i trafiła do gospodarstw domowych. Prowadzenie wideokonferencji w strukturach międzyuczelnianych daje nowe i niesłychane możliwości. Spotkania kół naukowych, posiedzenia naukowe profesorów, zdalne uczestnictwo w wykładach i konferencjach to tylko niektóre z zastosowań tej nowoczesnej technologii. Współpraca międzyuczelniana wchodzi na nowy stopień, staje się prawdziwie wirtualna. Nie są wymagane duże środki na uruchomienie usługi, a dopracowane oprogramowanie nie wymaga znacznych nakładów czasu i wysiłku w celu jego opanowania, skonfigurowania i dalszej obsługi. Ważnym elementem jest również poszerzanie organizacji, zapraszanie do współpracy, poszerzanie zakresu działań. Zastosowanie typowej wirtualnej struktury, opierającej wymianę informacji między innymi na wideokonferencjach jest tanim, sprawdzonym sposobem na osiągnięcie zamierzonego celu. Elementem, który jest niezbędny w osiągnięciu powyższych celów, czyli omówienie istoty współdziałania międzyuczelnianego jaką jest prowadzenie wideokonferencji oraz jego promocja to prezentacja medialna współpracy. 3

4 W poniższej pracy zostanie przestawiona problematyka wideokonferencji oraz sposoby jej wykonania. 1.1 Cel i zakres pracy. Celem tej pracy jest przedstawienie i opisanie istoty współpracy międzyuczelnianej jaką może być prowadzenie rozproszonych wideokonferencji. Postaram się opisać dostępny sprzęt i oprogramowanie, sposoby implementacji w warunkach akademickich oraz cele i przeznaczenie tej technologii. Jednocześnie mając na uwadze powyższe uwagi uważam, że najlepszą wizualizacją rozwiązania postawionych problemów jest prezentacja medialna współpracy międzyuczelnianej. Dodatkowo samo pojęcie wirtualnej organizacji i jej działań oraz sama współpraca jest elementem abstrakcyjnym, co dodatkowo podkreśla ważność takowej prezentacji i wagę prawidłowego przekazania jej innym. Jasno przekazane informacje w postaci klipu video obrazującego istotę współdziałania międzyuczelnianego zaowocują lepszą współpracą w obrębie danej organizacji oraz stanowią jej doskonałą promocję. 2. Wideokonferencje: problematyka tematu. Sieć laboratoriów WOD: Łódź Włocławek Olsztyn Polkowice Poznań jest rozproszona po terenie całego kraju, więc niezbędnym jej elementem jest właśnie wirtualna organizacja działań poszczególnych komórek. Każdy członek poszczególnej uczelni musi dokładnie wiedzieć za co odpowiada poszczególna uczelnia, do kogo się zwrócić w danej sprawie, w jaki sposób rozwiązywać problemy, kto koordynuje zadania, znać sposoby komunikacji między członkami jak i uczelniami. Podobnie jest z osobami bądź organizacjami z zewnątrz, które chcą nawiązać współpracę czy to stałą czy jednorazową. Sama współpraca międzyuczelniana głównie polega na usługach komputerowej wymiany informacji, gromadzeniu cyfrowych zasobów wiedzy osobowej i jej wymianie. Jednakże niezbędnym elementem współpracy międzyuczelnianej sieci laboratoriów WOD są spotkania naukowców. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii informatycznych stwarza kolejne szanse dla współczesnych szkół wyższych. Sprawny system komunikacji - wewnątrz firmy oraz z zewnętrznym otoczeniem rynkowym - konieczny jest, by móc elastycznie oraz skutecznie reagować na nowe sytuacje. Technologia przychodzi z pomocą naukowcom, udostępniając narzędzia do szybkiego i sprawnego zarządzania strukturami sieci WOD. Pod ich wpływem znacznemu przeobrażeniu podlega operacyjny, codzienny sposób komunikacji pomiędzy uczelniami oraz poszczególnymi pracownikami wewnątrz. Katalizatorem owych zmian są możliwości, jakie daje Internet. To właśnie nowoczesnym technologiom zawdzięczamy stworzenie nowego kanału oraz formy komunikacji, jaką są wideokonferencje online w czasie rzeczywistym. Funkcjonalność systemów do wideokonferencji przez Internet jest zaskakująco bogata. Poniżej, na podstawie narzędzi sprawdzonych przeze mnie, omówię wybrane pola zastosowania takich aplikacji. Systemy wideokonferencji dzięki profesjonalnym rozwiązaniom tworzą efektywny i niezawodny model wideokomunikacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu. Usługa ta na rynku polskim staje się znanym rozwiązaniem, choć na zachodzie taka forma komunikacji cieszy się dużym powodzeniem. Każda firma, szkoła, instytucja może zorganizować oraz poprowadzić wideokonferencję bez konieczności wynajmu sali konferencyjnej lub zakupu całego zaplecza 4

5 technicznego. Jest to bardzo waży czynnik, ponieważ zastosowanie wideokomunikacji przynosi znaczne oszczędności kosztów delegacji służbowych, biletów lotniczych, hoteli itp. oraz skraca czas zwołania konferencji. Podczas wirtualnego spotkania można ustalać strategiczne działania lub reagować na nieprzewidywalne sytuacje, wymagające błyskawicznego działania. System umożliwia zwołanie wewnętrznego zebrania, niezależnie od obecności wszystkich pracowników w jednym miejscu (szczególnie istotne w przypadku organizacji uczelni międzynarodowych, wielooddziałowych oraz w sezonie wakacyjnym lub w nagłych sytuacjach kryzysowych). Ciekawym dodatkowym zastosowaniem aplikacji wideokonferencji jest możliwość pracy wszystkich uczestników spotkania nad jednym dokumentem poprzez podświetlanie poszczególnych elementów, dopisywanie lub dorysowywanie nowych oraz korygowanie naniesionych treści. Funkcja udostępniania aplikacji znajduje także zastosowanie przy omawianiu poszczególnych pozycji w dokumentach oraz w pracach koncepcyjnych. Na wspólnym polu zwanym Białą Tablicą wszyscy uprawnieni uczestnicy konferencji mogą rysować, zaznaczać, przenosić poszczególne elementy na niej zamieszczone, tworząc np. struktury lub schematy działania. Ustaloną wspólnie wersję dokumentu można zapisać, a następnie rozesłać do wszystkich uczestników. Przeprowadzenie wirtualnych ankiet wśród wszystkich uczestników spotkania, to kolejna ważna funkcja. Wyniki prezentowane są w formie wykresu, można je także zapisać oraz dołączyć do protokołu ze spotkania. Podczas projektowania systemów trzeba położyć szczególny nacisk na kwestie związane z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności, co jest szczególnie istotne w prowadzeniu wirtualnych posiedzeń rady nadzorczej, rozmów o znaczeniu strategicznym oraz w negocjacjach z partnerami biznesowymi. Twórcy dostrzegli zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnego używania w biznesie amatorskich rozwiązań komunikacyjnych. Poprzez współpracę z najpopularniejszymi FireWall'ami, szyfrowanie treści, domyślną transmisję bez pośrednictwa zewnętrznych serwerów (architektura peer to peer) aplikacje pomagają zadbać o najważniejsze i najdroższe elementy działalności każdej organizacji, czyli wiedzę oraz informację. 2.1 Strumieniowanie obrazu do sieci Internet. RTSP (ang. Real Time Streaming Protocol) jest protokołem poziomu aplikacji, mającym za zadanie sterowanie dostarczaniem danych czasu rzeczywistego. Mimo, że jest on wręcz powszechnie stosowany w aplikacjach związanych z przesyłaniem danych multimedialnych (pierwszy dokument RFC datowany jest na kwiecień 1998), nie jest on jeszcze ustanowionym oficjalnie standardem, lecz jedynie jego propozycją ulegającą ciągłym zmianom i korektom (ang. draft). Protokół RTSP dostarcza użytkownikowi jakby elastycznego szkieletu, bazy, która może być rozwijana i dopasowywana do potrzeb użytkownika, aby umożliwić sterowanie transmisją na żądanie danych czasu rzeczywistego takich jak audio i wideo. Źródła danych mogą zawierać dane dwojakiego rodzaju: materiały odtwarzane na żywo oraz gromadzone w bazie danych do późniejszego odtworzenia. Protokół w założeniu jego twórców (m.in. firma RealNetworks ) ma służyć kontroli jednocześnie wielu sesji transmisji danych, dostarczając środki do wyboru kanału transportowego jak np. UDP, rozgałęziany UDP i TCP oraz środki do wyboru odpowiednich mechanizmów działania opartych o protokół RTP. Protokół RTSP tworzy i steruje pojedynczymi lub wielokrotnymi strumieniami ciągłych danych takich jak audio i wideo. Tłumacząc obrazowo, protokół RTSP ma być rodzajem sieciowego pilota (ang. network remote control) dla serwerów multimedialnych. W protokole tym w zasadzie nie występuje pojęcie połączenia. Zamiast tego przyjmuje się, że serwer RTSP utrzymuje sesje oznaczoną odpowiednim identyfikatorem, która łączy grupy strumieni mediów i ich stanów. Sesja protokołu RTSP nie jest związana z pojęciem połączenia na poziomie warstwy transportowej w rozumieniu połączenia TCP. Podczas sesji użytkownik może otwierać i zamykać wiele pewnych (w znaczeniu niezawodnych) połączeń transportowych z serwerem, aby wysyłać żądania protokołu RTSP dla tej sesji. 5

6 Protokół RTSP może używać protokołu transportowego TCP gwarantującego niezawodne połączenie lub niepewnego bezpołączeniowego protokołu transportowego UDP. Strumienie sterowane przez protokół RTSP mogą używać protokołu RTP do transportu swoich danych, ale operacje protokołu RTSP nie zależą w żaden sposób od mechanizmów transportowych używanych do transmisji ciągłych danych. Protokół RTSP w wielu aspektach podobny jest do protokołu HTTP (ang. HyperText Transfer Protocol), ale i w wielu ważnych kwestiach różni się od niego: * Protokół RTSP wprowadza wiele nowych metod i posiada odmienny identyfikator protokołu, * Dla protokołu RTSP występuje pojęcie sesji wbudowanej w protokół, * Protokół RTSP jest protokołem stanowym (ang. stateful), co oznacza, że informacje zawarte w jednym żądaniu wysłanym od nadawcy do adresata mogą posłużyć do modyfikacji kolejnych żądań, w odróżnieniu od bezstanowej natury protokołu HTTP (informacje w konkretnym żądaniu nie mogą być wiązane z innymi, więc nie można ich dalej stosować), * Zarówno serwer RTSP jak i użytkownik mogą wysyłać żądania w odróżnieniu do protokołu HTTP, który jest asymetryczny tzn. użytkownik wysyła żądania a serwer odpowiada, * Dane są transportowane przez inny protokół. Informacje opisujące sesje wracają w postaci odpowiedzi opisowej i w przypadku używania protokołu TCP mogą być przeplatane ze strumieniem danych transportowanych przez protokół RTP. Rys. Schemat działania protokołu RTSP w warstwach modelu sieci TCP Protokół RTSP umożliwia następujące operacje: * Pozyskiwanie danych z serwera danych. Klient może zażądać aby informacje opisujące sesje zostały przesłane z użyciem RTSP DESCRIBE, protokołu HTTP lub w inny sposób. Jeżeli prezentacja ma formę transmisji rozgałęzionej (ang. multicast), informacje opisujące sesje zawierają adresy typu rozgałęzionego i porty dedykowane dla danych o charakterze ciągłym. Jeżeli informacje przesyłane są jedynie do pojedynczego odbiorcy (ang. unicast), odbiorca określa miejsce odbioru danych z uwagi na ich bezpieczeństwo. 6

7 * Zaproszenie serwera danych do sesji. Serwer mediów może zostać zaproszony do udziału w trwającej konferencji w celu odtworzenia danych dla potrzeb użytkowników. Ten sposób pracy jest szczególnie użyteczny dla aplikacji uczących (nauka via Internet). Rodzaje pracy protokołu RTSP: * Przesłanie pojedyncze (ang.unicast). Media są transmitowane do źródła, które wysłało żądanie RTSP z wykorzystaniem numeru portu wybranego przez klienta. Alternatywnie media mogą być transmitowane w tym samym niezawodnym strumieniu co RTSP, * Przesłanie rozgałęzione (ang. multicast) z wybraniem adresu przez serwer. Serwer mediów wybiera adres rozgałęziony oraz port docelowy. Jest to bardzo typowe dla transmisji prawie na żądanie (ang. nvod near Video-on-Demand), * Przesłanie rozgałęzione z wybraniem adresu przez klienta. Jeżeli serwer jest zaangażowany w trwającą konferencję typu rozgałęzionego, adres rozgałęziony, port oraz klucz szyfrujący dostarczane wraz z opisem konferencji (opisem prezentacji). Protokół RTSP steruje strumieniem, który może być przesyłany za pomocą odrębnego protokołu, niezależnego od kanału kontrolnego. Np. sterowanie RTSP może pojawiać się w połączeniu TCP, gdy dane przesyłane są z użyciem protokołu UDP. Tym sposobem dane dostarczane są nieprzerwanie, nawet gdy żądania RTSP nie zostaną odebrane przez serwer mediów. Równocześnie pojedynczy strumień mediów może być kontrolowany przez żądania RTSP wysyłane sekwencyjnie na różne połączenia TCP. Jednakże serwer musi zachowywać tzw. stan sesji by móc dobrze kontrolować współdziałanie żądań RTSP ze strumieniem. Poniżej przedstawiono sposoby (komendy) odgrywające główną rolę w definiowaniu przemieszczeń i użycia zasobów strumienia na serwerze: * SETUP powoduje umieszczenie zasobów serwera w strumieniu i utworzenie sesji RTSP, * PLAY uruchamia transmisję danych zawartych w strumieniu po wcześniejszej komendzie SETUP, * PAUSE okresowo zatrzymuje strumień (transmisję) bez zwalniania zasobów serwera, * REDIRECT wykrywa, że sesja powinna zostać przeniesiona na nowy serwer (do innego miejsca), * PING chroni sesje przed przeterminowaniem (ang. timeout), * TEARDOWN zwalnia zasoby serwera połączone ze strumieniem. Sesja RTSP zostaje przerwana. Komendy używane przez protokół RTSP wykorzystują pola nagłówka sesji aby zidentyfikować sesję RTSP, której stan jest zmieniany. Serwer generuje identyfikatory sesji w odpowiedzi na żądania SETUP. Protokół RTSP ma wiele funkcji pokrywających się z protokołem HTTP. Może on również współpracować z protokołem HTTP w inicjalizowaniu kontaktu z zawartością strumienia przez stronę internetową, co często ma miejsce. Dla przesyłania danych, większość mediów czasu rzeczywistego wykorzystuje protokół RTP jako protokół transportowy. Jakkolwiek protokół RTSP bardzo dobrze współpracuje z protokołem RTP, nie jest do niego przypisany (nie jest z nim związany jako z jedynym z którym może współpracować). Oto kilka najważniejszych zastosowań protokołu RTSP: * Odtwarzanie przechowywanych danych na żądanie, * Dystrybucja pojedynczego przesłania (do jednego użytkownika) przekazów na żywo, * Zapraszanie serwerów na żądanie do grup rozgałęzionych, * Rozgałęzione odtwarzanie na żądanie. 7

8 2.2 Kodowanie obrazu. Obraz wideokonferencyjny jest zbyt duży, żeby go przesyłać przez Internet. Dlatego powstała potrzeba opracowania metod kodowania obrazu, żeby można było duże porcje informacji przesłać wolnymi łączami. Coraz częściej wykorzystywanym kodekiem jest H.264, który dzięki znacznej kompresji obrazu pozwala uzyskać jego wysoką jakość. Film wideo jest sekwencją obrazów zwanych ramkami (ang. frame). Zgodnie z obowiązującym w Polsce standardem telewizyjnym PAL w sekundzie przesyłanych jest 25 ramek obrazu. Enkodery MPEG zapisują takie zbiory klatek w pakietach nazywanych Group of Pictures (GOP). Na jedną GOP składa się zazwyczaj od 12 do 15 ramek. Dodatkowo enkoder MPEG dzieli każdą ramkę na makrobloki o rozmiarach punktów. Dla każdego makrobloku enkoder wyznacza wartości koloru oraz jasności i zapisuje je w kilku blokach. Dla standardu MPEG-2 informacje o jasności zawarte są w blokach o rozmiarze 858. Oznacza to, że do pokrycia jednego makrobloku (16516) potrzeba czterech takich bloków. Kodowanie informacji zawartych w każdym bloku odbywa się z wykorzystaniem technik intra- i interkodowania. Intrakodowanie: pierwsza ramka, zwana kluczową (Intra Frame), w pakiecie GOP zawsze podlega intrakodowaniu. Oznacza to, że enkoder, podobnie jak w przypadku kompresji JPEG, wykonuje przekształcenia wyłącznie na bazie informacji zawartych w tej ramce. Kodowanie odbywa się za pośrednictwem dyskretnej transformaty cosinusowej (DCT), która oblicza rozkład częstotliwości odpowiadający obrazowi. Następnie w wyniku kwantyzacji wartości poszczególnych częstości zaokrąglane są do liczb całkowitych, przy czym w obszarze wysokich częstotliwości część wartości jest usuwana. Otrzymany w ten sposób zbiór wartości może być później bezstratnie skompresowany, podobnie jak plik ZIP (więcej na ten temat poniżej w akapicie o kodowaniu entropii). Interkodowanie: w każdej grupie GOP występuje tylko jedna ramka kluczowa (I-Frame). Wszystkie pozostałe ramki pośrednie (Predicted- i Bidirectional-Frame, w skrócie P- i B-Frame) są interkodowane. Oznacza to, że algorytm kompresji ramek P i B wykorzystuje informacje z poprzednich lub z następnych obrazów. Różnice pomiędzy bieżącą ramką a ramkami sąsiednimi wyrażane są za pośrednictwem wektorów przesunięcia. Wektory zawsze odnoszą się do bloków, które zostały wcześniej zakodowane w innych ramkach. Wektory przesunięcia ramek P opisują zmiany w stosunku do poprzedniej ramki I-Frame. Z kolei ramki B obliczane są na podstawie informacji pochodzących z wcześniejszych ramek I i P oraz z późniejszych ramek P. Te same metody, aczkolwiek znacznie ulepszone (patrz: "Wektory przesunięcia"), wykorzystywane są w standardzie H.264. Od ramki do plastra Podobnie jak w standardzie MPEG-2, enkoder H.264 grupuje ramki w plastry (ang. slice), które podczas odtwarzania dekodowane są niezależnie od siebie. Jednak podczas gdy MPEG-2 dokładnie definiuje strukturę plastra, H.264 może pracować z plastrami o zmiennej wielkości. W sumie H.264 wykorzystuje pięć typów plastrów. Najpopularniejsze trzy typy: I, P i B, pełniące takie same funkcje jak zbieżne typy w przypadku ramek. Do tego dochodzą jeszcze dwa nowe rodzaje plastrów: SP (Switching P) i SI (Switching I), stosowane rzadko i wprowadzone dla zapewnienia bardziej efektywnego przetwarzania strumieni wideo o zmiennej przepływności. Od makrobloku do bloku Właściwe przetwarzanie obrazu odbywa się na poziomie makrobloków o rozmiarze pikseli. Podobnie jak w przypadku MPEG, enkoder H.264 dzieli makrobloki na bloki, dla których następnie określa wartości barwy i jasności (chrominancji i luminancji). Podczas gdy MPEG-2 potrafi operować jedynie na blokach o stałej wielkości, enkoder H.264 dynamicznie dostosowuje rozmiar bloku do właściwości filmu, zapewniając w ten sposób lepszą jakość obrazu. Intrakodowanie: standardowo operacje intrakodowania dla luminancji wykonywane są na blokach o rozmiarze 454 punkty. Zastosowanie bloków o tak małych rozmiarach pozwala enkoderowi na dokładniejsze odwzorowanie niewielkich detali obrazu. Dzięki temu H.264 8

9 zapobiega na przykład powstawaniu charakterystycznych zniekształceń na krawędziach liter. Z kolei dla fragmentów obrazu pozbawionych wysokich częstotliwości, a więc obszarów o jednorodnym tle z niewielką liczbą detali, enkoder H.264 może zwiększyć rozmiar bloku do Interkodowanie: podczas interkodowania plastrów P i S enkoder H.264 może działać jeszcze bardziej elastycznie. Rozmiary bloków zmieniają się w zakresie od do 454 (patrz: schemat poniżej). Dla bloku o rozmiarze 858 enkoder może wprowadzić dalszy podział na bloki o wielkości 454 punkty. Najważniejszą zaletą wynikającą z H.264 jest możliwość użycia przez enkoder do 16 wektorów przesunięcia dla każdego makrobloku (w przypadku bloków o rozmiarze 454). Dzięki temu zmiany pomiędzy poszczególnymi obrazami mogą być opisane znacznie dokładniej za pomocą wektorów przesunięcia. Wektory przesunięcia: MPEG-2 bardzo restrykcyjnie określa zasady posługiwania się wektorami przesunięcia. H.264 jest pod tym względem bardziej elastyczny i zapewnia dodatkowe możliwości wykorzystania wektorów. Dzięki temu im więcej informacji o obrazie kodowanych jest za pomocą wektorów przesunięcia, tym lepszy współczynnik kompresji strumienia wideo można uzyskać. Predykcja wieloramkowa (Multiframe Prediction): enkoder H.264 nie musi tworzyć wektorów przesunięcia, bazując na informacjach pochodzących tylko z jednej ramki (poprzedniej lub następnej), ale może do tego celu wykorzystać dowolną liczbę ramek. Nowością jest możliwość wyznaczania wektorów przesunięcia w stosunku do ramek typu B, czego nie potrafią robić enkodery MPEG-2 i MPEG-4. Efektem tego jest dalszy wzrost stopnia kompresji, ponieważ wszystkie ramki mogą być ramkami odniesienia wykorzystywanymi do tworzenia wektorów. Dla przykładu: jeśli wektory przesunięcia dla ramki P nie są obliczane na bazie jednej ramki poprzedzającej, tak jak to ma miejsce dla standardu MPEG-2, ale opierają się na pięciu ramkach, wówczas strumień danych może zostać odchudzony o około 12% bez pogorszenia jakości. Predykcja ćwierćpikselowa (Quarter Pixel Prediction): w wielu sekwencjach filmowych położenie obiektów w kolejnych ramkach niemal się nie zmienia. Aby możliwie najdokładniej odzwierciedlić te minimalne zmiany, enkoder MPEG stosuje technikę Sub Pixel Interpolation. Dzięki niej wektory przesunięcia nie muszą operować na liczbach całkowitych. Już standard MPEG-2 pozwalał uzyskać dokładność wektora przesunięcia na poziomie połowy piksela. Najnowsze kodeki MPEG-4 - takie jak DivX - mogą opcjonalnie działać z dokładnością do jednej czwartej piksela. Podczas gdy kodeki MPEG-4 oferują taką możliwość jako dodatkową opcję w Advanced Simple Profile, standard H.264 zawiera zintegrowaną funkcję Quarter Pixel Prediction. Pomiń wycinek (Skip Slice): H.264 definiuje dla makrobloków w plastrach P i B dodatkowe typy P-Skip i B-Skip. Są one wykorzystywane, jeśli zawartość obrazu w danym plastrze nie uległa zmianie, i odpowiadają wektorowi przesunięcia o zerowej wartości. Transformacja i kodowanie entropiczne W przeciwieństwie do MPEG-2 i MPEG-4 standard H.264 nie wykorzystuje dyskretnej transformaty cosinusowej (DCT), która w MPEG-2 operuje na blokach o rozmiarze 858 pikseli. Podobnie działająca funkcja w przypadku H.264 nosi nazwę Separatable Integer Transformation. Działa ona wprawdzie na takiej samej zasadzie jak DCT, została jednak zoptymalizowana pod kątem analizy bloków 454. Dzięki temu poprawia się jakość obrazu, chociaż zwiększają się również wymagania sprzętowe. Kodowanie entropii: w ostatnim etapie kodowania entropii dane uzyskane w wyniku intra- i interkodowania są kompresowane bezstratnie. H.264 używa do tego celu dwóch algorytmów. Pierwszym z nich jest Context Adaptative Variable Length Coding (CAVLC), w którym enkoder dysponuje wieloma tabelami kodowymi, a po przeanalizowaniu danych wybiera tę, która zapewnia możliwie najlepszą kompresję. Alternatywna metoda, Context Adaptative Binary Arithmetic Coding (CABAC), jest bardziej wymagająca. Zamiast wykorzystywania gotowych tabel, tak jak ma to miejsce w algorytmie CAVLC, CABAC sam wylicza wartości tabeli, dzięki czemu zapewnia lepszy stopień kompresji. W 9

10 porównaniu z CAVLC CABAC pracuje o 10 do 15 procent efektywniej. Rys. Schemat sekwencji kodowania H Wideokonferencja podczas XI Seminarium problemowego WOD. Podczas XI seminarium problemowego WOD: Technologia i kultura współdziałania w społeczeństwie informacyjnym w Polkowicach w listopadzie 2007 dzięki współpracy Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi oddział zamiejscowy we Włocławku i Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach udało się zorganizować wideokonferencję. Studenci Wyższej Szkoły Informatyki mieli przyjemność brania udziału w seminarium. Cel osiągnięto przy współpracy administratorów sieci szkół wyższych, którzy wybrali oprogramowanie, skonfigurowali je oraz w dniu seminarium uruchomili usługę. 10

11 4. Organizacja oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji. 4.1 Program EasyAxess oraz jego konfiguracja Po uruchomieniu programu EasyAxess należy poprawnie go skonfigurować by jakość obrazu oraz dźwięku była jak najlepsza dla danego połączenia sieciowego bądź modemowego. Dzięki dwóm panelom wizyjnym (Local/Remote) możemy oglądać obraz z kamery lokalnej podłączonej do naszego komputera (okno Local) oraz obraz przesyłany do nas z kamery osoby która prowadzi z nami wideokonferencję (okno Remote). 11

12 Rys. Okno programu EasyAxess Ustawień wideo dokonujemy po kliknięciu na Properties a następnie wybraniu karty Video. Źródłem obrazu jest kamera VHS zatem jako źródło ustawiamy COMPOSITE a jako dekoder sygnału wizyjnego ustawiamy PAL-BDGHI dzięki temu obraz z naszej kamery w oknie LOCAL będzie kolorowy i jakościowo dobry. Dodatkowo mamy możliwość ustawienia jakości obrazu w trzech trybach Niski/Średni/Najlepszy. Ustawień dźwięku dokonujemy po kliknięciu na Properties a następnie wybraniu karty Audio. Narzędziem pomocnym przy ustawieniach Audio jest Microphone Meter. Ustawienie suwaka w pozycji maksymalnej będzie powodowało zniekształcenia tj. buczenie, zaś ustawienie w pozycji minimalnej będzie powodowało, że dźwięk będzie słabo słyszalny. Uzyskiwanie połączenia za pomocą sieci TCP/IP. Do uzyskiwania połączenia służy przycisk Dialer. Po jego kliknięciu należy wybrać zakładkę Internet oraz podać numer IP komputera z którym chcemy nawiązać wideokonferencję. Zakładka Internet służy do nawiązywania połączeń poprzez Internet bądź wydzieloną sieć, zaś zakładka Telephone służy do nawiązywania połączenia za pomocą modemu. Aby połączenie zostało całkowicie nawiązane osoba z którą chcemy przeprowadzić rozmowę musi kliknąć przycisk Hung Up. 12

13 Rys. Okno programu EasyAxess podczas wideokonferencji. W połączeniu wiedokonferencyjnym nawiązanym poprzez wydzieloną sieć TCP/IP mimo zmian trybów pracy (Nisko/Średni/Wysoki) ilość klatek na sekundę (fps) była stała i wynosiła 15 fps mimo zauważalnych zmian w jakość przesyłanego obrazu dla poszczególnych trybów. Wydzielona sieć oferowała dużą prędkość w przesyłaniu danych dzięki czemu obraz video nawet po ustawieniu trybu najlepszego był płynnie przesyłany i jakościowo bardzo dobry. Jakość dźwięku dla poszczególnych trybów pracy była różna. Dla trybu Niskiego opóźnienia w przesyłaniu dźwięku były największe (około 2 sek), dźwięk jakościowo był słabszy. Konsekwentnie wraz z ustawianiem lepszych trybów pracy opóźnienie w przesyłaniu dźwięku były mniejsze a jakość lepsza. Sieć TCP/IP bądź też Internet najlepiej nadają się do prowadzenia wideokonferencji. Prędkości przesyłania obrazu i dźwięku są bardzo dobre nawet przy najwyższych trybach pracy. 13

14 W połączeniu wiedokonferencyjnym nawiązanym poprzez modem wyraźnie zauważalny jest spadek jakości obrazu we wszystkich trybach pracy. Po ustawieniu trybu pracy na niski obraz prezentowany jest jakościowo bardzo słaby, a maksymalna ilość klatek na sekundę to 6 fps co nie daje płynności w przesyłanym obrazie. Tryb najlepszy ukazał bezradność połączenia modemowego przy prowadzeniu wideokonferencji. Jakość obrazu nadal nie była zadowalająca zaś ilość klatek na sekundę spadła do wartości 0-1 fps. - jakość dźwięku dla poszczególnych trybów pracy bardzo słaba. Dla trybu Niskiego opóźnienia w przesyłaniu dźwięku były największe (około 2,5 sek). - połączenie modemowe nie nadaje się do prowadzenia wideokonferencji ze względu na słabą jakość obrazu jak i dźwięku. Mała ilość ilości klatek na sekundę oraz duże opóźnienia czasowe w przesyłaniu dźwięku uniemożliwiają przeprowadzenie zadowalającego połączenia. Uruchamianie funkcji automatycznego rejestratora przychodzących wiadomości Uruchomienie tej funkcji możliwe jest tylko przy połączeniu modemowym. W celu uruchomienia i skonfigurowania rejestratora należy kliknąć przycisk Properties, następnie Telephony i Video Call First. Uaktywniając funkcję Answer Automatically After podajemy liczbę dzwonków po których rozpocznie się automatyczne nagrywanie. Dodatkowo można ograniczyć rozmiar nagrywanych wiadomości w polu Maximum Recording Time. Klikając na przycisk Video Answering możemy odsłuchać nagraną wiadomość lub nagrać powitalne wideo (Greting Message). 4.2 Opis programu Tlen. Program Instant Messager Tlen również posiada bardzo ciekawą funkcję wideo połączeń. Najpierw trzeba ustawić źródło sygnału wideo i audio w opcjach programu. 14

15 Następnie w opcjach wideo należy wybrać źródło z kamery internetowej. 15

16 Szczególnie od tych opcji zależy szybkość i jakość połączenia wideo. Jeśli będziemy nadawać obraz o małej rozdzielczości, to będzie on mały i niewyraźny. Szczególnie to będzie widać jeśli powiększy się obraz. Natomiast duży obraz wymaga przepustowości łącza internetowego co najmniej 1 Mbit/s. 4.3 Opis programu Skype. Najpopularniejszym programem do domowego zastosowania jest Skype. Program, który zaczął jako aplikacja do voip wraz z kolejnymi wersjami został wyposażony w obsługę wideo. Dzięki kompresji obrazu możliwe jest przesyłanie obrazu o podwyższonej jakości bez zbytniego obciążania łącza internetowego. Innym elementem wyróżniającym Skype jest deklaracja producenta programu co do implementacji obsługi wideo wysokiej rozdzielczości przy zastosowaniu kodeka H.264. Wtedy przy zwiększonym obciążeniu łącza internetowego możliwe będzie przesyłanie wideo o wysokiej rozdzielczości. Trzeba również zaznaczyć, że przy takiej opcji wzrosną wymagania sprzętowe programu kodek H.264 wymaga większych zasobów procesora. Jednakże dzisiejsze komputery z procesorami dwurdzeniowymi i pamięcią co najmniej 2 GB RAM bez trudności poradzą sobie z obsługą aplikacji. 16

17 17

18 4.4 Streaming video jako sposób prezentacji. Innym możliwym rozwiązaniem w przypadku uczestnictwa w konferencjach, wykładach jest steraming wideo do sieci Internet. Serwer HTTP jest aplikacją pozwalającą na przeglądanie stron WWW na danym komputerze. W celu wykonania niezbędna jest jego instalacja i poprawna konfiguracja. Obecnie aplikacje serwerowe w środowisku Windows do poprawnego działania wymagają przeważnie jedynie instalacji i uruchomienia. Wyjątku nie stanowi używany serwer Personal Web Menager. Ważnym jednak elementem konfiguracji jest podanie folderu, w którym przechowywane są strony WWW. 18

19 Nie należy również zapominać o nadaniu praw dostępu. Następnym krokiem jest przygotowanie strony WWW, na której będzie wyświetlać się udostępniony obraz. 4.5 Opis programu 3d Studio Max. Program 3d Studio Max jest rozbudowanym programem do tworzenia trójwymiarowej grafiki i animacji. Posiada złożone moduły to modelowania obiektów 3d, kamery, wbudowany system do zaawansowanej animacji postaci Character Studio. Symulator fizyki reactor daje niespotykane możliwości realistycznej interakcji modeli między sobą: od prostych odbić do złożonej symulacji wody. 3d Studio wyposażone jest również w fotorealistyczny moduł renderujący Mental Ray, który służy do przetwarzania danej sceny na końcowy obraz. Twórcy programu wraz z kolejnymi wersjami starają się uprościć interfejs, modelowanie obiektów mniej pracochłonne oraz sprawić, żeby sama praca z aplikacją była szybsza i przyjemniejsza. 3d Studio Max jest zaawansowanym programem do tworzenia animacji, jednakże czy sprawdzi się przy tworzeniu prezentacji medialnej? Postaram się to udowodnić, jak również stworzyć takową prezentację. Sama prezentacja skupia się na pokazaniu pewnych elementów abstrakcyjnych, bo przecież jak pokazać proces wymiany informacji bądź zasobów osobowych? Sądzę, że 3d Studio w połączeniu z kreatywnym podejściem daje możliwości stworzenia prezentacji, która odda ducha współdziałania międzyuczelnianego. Poniżej przedstawiam opis konkretnych funkcji i możliwości programu, które zostaną użyte w procesie tworzenia prezentacji. Okno interfejsu. 19

20 Modelowanie obiektów 3d. Rys. Okno interfejsu programu 3d Studio Max. 20

21 Teksturowanie powierzchni animowanej. Sposoby wykorzystania efektów cząsteczkowych. Rys. Wgląd na emitery cząstek i siłę grawitacji. 21

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Politechnika Łódzka Instytut Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie opracowanie Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa Opracowanie: Konsultacja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kreator Stron Mobilnych

Kreator Stron Mobilnych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Czerwiak Nr albumu 7881 Kreator Stron Mobilnych Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo