w Internecie Pedofilia i pornografia dziecięca Konferencja Bezpieczny Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Internecie Pedofilia i pornografia dziecięca Konferencja Bezpieczny Internet"

Transkrypt

1 Konferencja Bezpieczny Internet Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie Materiały dla uczestników konferencji wojewódzkich realizowanych w ramach kampanii Dziecko w Sieci i programu UE Safer Internet Action Plan w latach Patronat: Minister Edukacji Narodowej i Sportu Minister Nauki i Informatyzacji Minister Polityki Społecznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Sprawiedliwości Organizatorzy: Główny Partner:

2

3 Spis treści Zarys historyczny Formy wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie Serwisy internetowe wykorzystywane przez sprawców Skala zjawiska Prawo Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci przy użyciu Internetu Przeciwdziałanie zjawisku Bibliografia

4 Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie Łukasz Wojtasik W ciągu ostatniej dekady Internet stał się codziennością milionów ludzi na całym świecie. Jego rozwój i powszechna dostępność są w wielu krajach faktem, w innych najbliższą przyszłością. Internet jest dla wielu osób codziennym narzędziem pracy i komunikacji. Zapewnia dostęp do informacji z każdej dziedziny wiedzy. Umożliwia edukację i rozrywkę. Tempo rozwoju Internetu jest imponujące, ale również niepokojące. Za rozwojem tym nie nadążają bowiem mechanizmy kontroli. Badania opinii społecznej pokazują, iż najczęściej za niebezpieczeństwa związane z Internetem, zwane (jeśli są niezgodne z prawem) cybercrimes, uznawane są zagrożenia bezpieczeństwa dzieci związane z działalnością w Internecie pedofilów i obecnością materiałów pornograficznych (Australian Broadcasting Authority 2001). Obawy opinii społecznej potwierdzają doniesienia prasowe, literatura przedmiotu i wyniki badań skali zjawiska prowadzonych wśród najmłodszych użytkowników Sieci. I. Zarys historyczny Historia zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci, postrzeganego w kategoriach problemu społecznego, rozpoczęła się dopiero w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego stulecia. Jeszcze w latach 70. panowała swoista moda na pornografię dziecięcą. Przemysł najbardziej prężnie rozwijał się w krajach skandynawskich. Materiały pornograficzne z Europy eksportowane były do Stanów Zjednoczonych. Czarny rynek zajmował się dystrybucją cięższych form pornografii (hard core), natomiast takie tytuły, jak np. Children Love, Lollitas czy Bambina-Sex, prezentujące lżejsze formy pornografii z udziałem dzieci, dostępne były w pierwszym obiegu. Tolerancja wobec takich form traktowania dzieci w oczywisty sposób implikowała brak wyczulenia na inne przejawy wykorzystywania seksualnego najmłodszych. Sytuacja zaczęła się zmieniać w połowie lat 70. Przekroczone zostały bowiem granice tolerancji, nawet w uznaniu najbardziej liberalnych przeciwników cenzury (Jenkins 2001). Problem został nie tylko odkryty, ale i wkrótce za sprawą mediów i nierzetelnych badań mocno wyolbrzymiony. W Ameryce doszło do narodowej paniki. Historie o zorganizowanych grupach satanistów, wykorzystujących seksualnie dzieci, paraliżowały amerykańskie społeczeństwo. Problem, w mniej histerycznej atmosferze, został dostrzeżony również w Europie Zachodniej. Zaczęto wdrażać systemowe rozwiązania chroniące dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym przez dorosłych. Powstały przepisy prawne regulujące ochronę dzieci, jak amerykański Sexual Exploitation of Children Act (1978). Rosnąca świadomość społeczna i nowe mechanizmy kontroli zepchnęły kręgi pedofilskie i przemysł pornografii dziecięcej do głębokiego podziemia, mocno ograniczając repertuar ich działań. Na okres ten przypadł intensywny rozwój technologii cyfrowej. Co prawda, Internet wraz ze znanym dzisiaj oprzyrządowaniem, jak strony WWW, itp., został oddany do powszechnego użytku w latach 90., jednak już pierwsze formy komunikacji za pośrednictwem cyfrowej transmisji danych opanowane zostały przez przemysł pornografii dziecięcej i wykorzystywane były do komunikowania się kręgów pedofilskich. Pierwsze modemy wprowadzone zostały już w 1978 r. Dzięki nim powstały prototypy dzisiejszych serwisów WWW biuletyny BBS (Bulletin Board System). Biuletyny te, patrząc z perspektywy dzisiejszych możliwości Internetu, były narzędziami bardzo prymitywnymi. Transfer, jaki zapewniały wówczas modemy i prymitywny sprzęt komputerowy pozwalały jedynie na ograniczony dostęp do dokumentów tekstowych, nieco później do najprostszych obiektów graficznych. Wystarczyło to jednak do wymiany informacji między pedofilami o potencjalnych ofiarach oraz do składania zamówień na materiały pornograficzne, wysyłane później za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Pierwszy biuletyn w pełni poświęcony pornografii dziecięcej powstał w 1982 r. Pod koniec lat 80. biuletyny BBS zaczęły ustępować miejsca rozwiązaniom funkcjonującym w ramach Internetu. Dopiero to środowisko działania umożliwiło przemysłowi pornografii dziecięcej i indywidualnym osobom zainteresowanym kontaktami seksualnymi z dziećmi rozwój aktywności. Obok rozmaitych form działania, które opisane zostaną w dalszej części artykułu, podstawową zaletą Internetu stała się bardzo szybko wzrastająca liczba jego użytkowników. W 1981 r. do Sieci przyłączonych było około 300 komputerów, w 1993 ponad milion, dzisiaj liczbę użytkowników Internetu szacuje się na ponad 1 mld (Global Internet Statistics 2005). W Polsce intensywny rozwój Internetu przypadł na koniec lat 90. Wraz ze wzrostem jego popularności pojawiły się pierwsze doniesienia o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą Sieć dla jej najmłodszych użytkowników. Jako jedna z pierwszych zwróciła na nie uwagę Rzeczpospolita w artykule Pornografia dziecięca łatwo dostępna ( Rzeczpospolita z r.). Rzecz dotyczyła serwisu ICMMKUW (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW), udostępniającego tzw. grupy dyskusyjne Usenet, zajmujące się rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej. Artykuł wywołał dyskusję na temat cenzury w Internecie, odpowiednich regulacji prawnych, odpowiedzialności administratorów serwerów za ich zawartość itd. Odezwali się też internauci, zwracający uwagę na fakt, iż odkrycie Rzeczypospolitej to zjawisko powszechne i od dawna znane użytkownikom Sieci. W ostatnim czasie media coraz częściej donoszą nie tylko o problemie dostępności pornografii dziecięcej w Sieci, ale również o konkretnych przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci, gdzie do kontaktu dziecka ze sprawcą doszło za pośrednictwem Internetu. Szacuje się, że w Polsce z Internetu korzysta blisko 30% dorosłych Polaków i ponad połowa osób w wieku szkolnym (CBOS 2005). 2

5 II. Formy wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie Przegląd piśmiennictwa związanego z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą Internet dla swoich najmłodszych użytkowników, pozwala na wyspecyfikowanie podstawowych zjawisk związanych z szeroko rozumianym wykorzystywaniem seksualnym. Są to: q q q q q prezentowanie dzieciom materiałów pornograficznych, pornografia dziecięca (produkcja, dystrybucja, posiadanie), uwodzenie dzieci za pośrednictwem Internetu, prostytucja dziecięca, wirtualny seks. Prezentowanie dzieciom materiałów pornograficznych Pornografia w Internecie jest powszechnie dostępna. Z badań przeprowadzonych wśród dzieci korzystających w Polsce z Internetu wynika, że 80% z nich mimowolnie spotyka się w Sieci z takimi materiałami, najczęściej przy okazji poszukiwania innych treści. (Wojtasik 2003). Dostawcy usług internetowych i administratorzy serwisów pornograficznych powinni zadbać o ograniczenie przypadkowego dostępu dzieci do pornografii. Tymczasem nachalna promocja serwisów pornograficznych niejednokrotnie świadomie obejmuje nieletnich. Prezentowanie nieletnim materiałów pornograficznych jest formą wykorzystywania seksualnego dzieci powszechnie zakazywaną przez prawo. Trudno jednak wszystkich właścicieli witryn pornograficznych uznać za sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci, tak jak trudno przyjąć, iż ich intencją jest prezentowanie zasobów tych serwisów dzieciom. Tym niemniej, w przypadkach braku jakichkolwiek zabezpieczeń dostępu dzieci do zasobów pornograficznych, a tym bardziej w sytuacji świadomych działań ułatwiających nieletnim dostęp do treści pornograficznych, można uznać, że odpowiedzialne za ten stan osoby ponoszą odpowiedzialność za udostępnianie dzieciom pornografii. Pornografia dziecięca produkcja, dystrybucja, posiadanie Produkcja i obrót pornografią dziecięcą to obecnie olbrzymi, globalny proceder przestępczy, którego ofiarami pada rok rocznie tysiące dzieci. Zorganizowany przemysł pornograficzny to podstawowe, ale nie jedyne źródło materiałów pornograficznych w Internecie. W jego zasobach znajduje się również wiele zdjęć amatorskich, wykonywanych przez sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci głównie w celu wymiany materiałów pornograficznych w obrębie tzw. kręgów pedofilskich działających w Sieci 1. Coraz częściej dzieci same są dostawcami zdjęć o charakterze pornograficznym. Utrwalają je za pośrednictwem coraz popularniejszych kamer internetowych czy aparatów cyfrowych, pod wpływem manipulacji i gratyfikacji ze strony poznanych w Sieci osób dorosłych. Wyróżnia się dwa podstawowe zagrożenia związane ze zjawiskiem pornografii dziecięcej w Internecie: (1) dzieci mogą być mimowolnym odbiorcą treści pornograficznych o takim charakterze oraz (2) mogą stać się też przedmiotem filmów i zdjęć pornograficznych (Calcetas-Santos 2001). Pośrednio zagrożenie stwarza też fakt, iż oglądanie pornografii dziecięcej przez dorosłych może stymulować ich do podjęcia aktywności seksualnej z nieletnimi (Jenkins 2001). Szkodliwość odbioru pornografii dziecięcej przez dzieci, a tym bardziej wykorzystywanie dzieci w porno biznesie jest oczywista. Odróżnienie w takich przypadkach winnego i pokrzywdzonego wydaje się być sprawą bezdyskusyjną. Pojawiają się jednak pewne kontrowersje w sytuacji intencyjnego dostępu najmłodszych do pornografii dziecięcej i kolekcjonowania przez nich materiałów tego typu. Według opinii fachowców, zachowania takie mają często związek z faktem, że dziecko pozostaje w relacjach seksualnych z dorosłym lub jest do tego namawiane, a materiały pornograficzne podsuwane przez sprawcę mają je oswoić z taką sytuacją. Dziecko uznać więc należy raczej za ofiarę niż za sprawcę. Kwestia nieletnich kolekcjonujących pornografię dziecięcą w innych niż wyżej przytoczone okolicznościach jest trudniejsza do rozstrzygnięcia, postuluje się jednak, by w żadnym przypadku nie traktować dzieci na równi z dorosłymi sprawcami (Taylor 2002). Z technicznego punktu widzenia pornografia dziecięca dystrybuowana za pośrednictwem Internetu przybiera formę tekstu, grafiki lub filmów. 1 Kręgi pedofilskie (ang. pedophile rings) to międzynarodowe grupy pedofilów kontaktujacych się ze sobą za pośrednictwem Internetu głównie w celach wymiany pornografii dziecięcej. Na przykład przystąpienie do jednej z bardziej znanych tego typu struktur, klubu Wonderland, warunkowane było dostarczeniem 10 tys. niepublikowanych zdjęć pornograficznych z udziałem dzieci. 3

6 Uwodzenie dzieci Uwodzenie dzieci za pośrednictwem Sieci jest coraz częściej rejestrowanym zjawiskiem. Często przedstawia się je obrazowo jako efekt zmiany terenu działania pedofilów z przyszkolnych parków na środowisko Internetu. Faktycznie, serwisy umożliwiające komunikację online, wszelkiego rodzaju czaty i komunikatory, umożliwiają osobom zainteresowanym wykorzystywaniem seksualnym dziećmi łatwe nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi ofiarami. Przyczyniają się do tego: coraz większa popularność tego typu serwisów wśród dzieci, anonimowość rozmówców i naiwność dzieci, brak świadomości zagrożenia. Proces uwodzenia dzieci w Sieci, zwany w literaturze przedmiotu terminem grooming, jest wielokrotnie długotrwały. Dorosły podaje się często za rówieśnika swojej ofiary, zdobywa informacje o dziecku, jego zaufanie, staje się nieraz dobrym przyjacielem dziecka. Zanim dojdzie do spotkania w rzeczywistym świecie, dorosły wiele razy przesyła dziecku materiały pornograficzne. Nieraz doprowadza też do tego, że dziecko przesyła mu swoje zdjęcia. Gdy dojdzie do spotkania, dziecko zazwyczaj zostaje wykorzystane seksualnie, często również jest przedmiotem pornografii dziecięcej. Wirtualny seks Wirtualny seks, zwany również cyberseksem, jest stosunkowo nowym zjawiskiem, które pojawiło się wraz z serwisami internetowymi, które umożliwiają komunikację w czasie rzeczywistym. Proces angażowania dziecka w rozmowy o charakterze seksualnym przebiega z reguły podobnie do wyżej opisanego procesu uwodzenia dzieci, z tym że nie prowadzi on do spotkania, a jedynie do aktywności online, która w efekcie ma doprowadzić do zaspokojenia seksualnego sprawcy. Z przytaczanych już badań Fundacji Dzieci Niczyje wynika, że 56% dzieci wciąganych jest mimowolnie w rozmowy o charakterze seksualnym. (Wojtasik 2003). Nie wiemy, jak często są to działania osób dorosłych oraz w jakiej części są to działania obliczone na spotkanie z dzieckiem, a w jakiej jedynie rozmowy online. Nie ulega natomiast wątpliwości, że rozmowy tego typu, szczególnie wulgarne i agresywne, mogą mieć szkodliwy wpływ na dzieci. Z badań wynika, że ok. 20% 30% dzieci angażowanych w rozmowy o tematyce seksualnej odczuwa związany z tym lęk i przeżywa stres (Finkelhor i in. 2001; Wojtasik 2003, Wojtasik 2004). Prostytucja dziecięca Prostytucja dziecięca jest zjawiskiem, które coraz częściej korzysta z możliwości, jakie dają nowe media zarówno telefony komórkowe, jak i Internet. Można wyróżnić dwa główne modele wykorzystywania Sieci do tego celu. Zdarza się, że dzieci manipulowane są przez dorosłych i na ich polecenie świadczą usługi seksualne poza Internetem osobom poszukującym w Sieci nieletnich partnerów. Czasami dzieci same kontaktują się za pośrednictwem serwisów komunikacyjnych z dorosłymi i proponują im usługi seksualne w zamian za odpowiednią zapłatę. Fakt, że w takich przypadkach inicjatywa leży po stronie dziecka w żaden sposób nie zwalnia dorosłego sprawcy od odpowiedzialności. 4

7 III. Serwisy internetowe wykorzystywane przez sprawców Dla przybliżenia specyfiki omawianych zjawisk niżej scharakteryzowane zostały podstawowe serwisy sieciowe, używane przez sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci do dystrybucji pornografii dziecięcej, uwodzenia dzieci i komunikacji środowisk pedofilskich. WWW strony internetowe WWW to World Wide Web, czyli globalna Sieć. Podstawową jednostką w Sieci są strony internetowe, inaczej strony WWW. Działają one na zasadzie połączeń (linków) pomiędzy zasobami konkretnej strony oraz zasobami innych stron. Na stronach zamieszczane są tekst, grafiki, filmy, dźwięk. Atrakcyjność stron podnosi fakt, iż korzystają one z wszystkich innych dostępnych w Internecie aplikacji. Często używany termin serfowanie po Internecie oznacza właśnie korzystanie ze stron internetowych. WWW to najszybciej rozwijająca się i najpopularniejsza część Internetu. Ponad 90% ruchu w Internecie wiąże się właśnie z korzystaniem z WWW (Jenkins 2001). Zalety stron WWW z powodzeniem wykorzystuje przemysł pornograficzny. Z badań prowadzonych wśród administratorów serwerów internetowych wynika, iż strony te są najczęściej odwiedzaną kategorią WWW (Calcetas- -Santos 2001). Rzadko jednak zdarza się, by komercyjne serwisy pornograficzne udostępniały pornografię dziecięcą, szczególnie z udziałem młodszych dzieci. Przyczyna jest prosta istniejące mechanizmy monitorowania zasobów WWW są na tyle skuteczne, że wyłapanie treści z pornografią dziecięcą jest tylko kwestią czasu, czasem kilku godzin. Konsekwencje zamieszczania niedozwolonych treści dla właścicieli legalnie działających serwisów pornograficznych z pewnością przekraczałyby ewentualne zyski. Co prawda, funkcjonują strony, których adresy sugerują prezentowanie pornografii dziecięcej, jak czy jednak nie zawierają one niedozwolonych treści (Jenkins 2001), a ich nazwa to jedynie chwyt marketingowy. Nie znaczy to, że strony WWW nie są wykorzystywane przez osoby poszukujące pornografii dziecięcej. Rozlicznie serwisy, jak np. yahoo. com czy polski onet.pl, udostępniają możliwość zakładania prywatnych stron internetowych. Dzięki tej usłudze powstają rok rocznie tysiące stron prezentujących pornografię dziecięcą. Ich żywot jest, co prawda, krótki, wystarczy jednak, by setki tysięcy osób, czasami przypadkowych (również dzieci), zapoznało się z ich zawartością. Mechanizm ten opisany został przez Philipa Jenkinsa (2001) w książce, poświęconej pornografii dziecięcej w Internecie: Historia dotyczy użytkownika Internetu z Kalifornii, który posiadał kolekcję kilku tysięcy zdjęć pornograficznych z udziałem dzieci i postanowił udostępnić część swych zasobów w Sieci. W tym celu pod fałszywym nazwiskiem zarejestrował adres na anonimowym serwerze, działającym prawdopodobnie w jednym z krajów Trzeciego Świata. Przy użyciu tego adresu zarejestrował się w jednym z publicznych serwerów, które umożliwiają swoim użytkownikom bezpłatne publikowanie stron. Strony te dotyczą zazwyczaj hobby czy zainteresowań ich autorów. Bohater przytaczanej historii publikuje na swojej stronie zdjęcia z pornografią dziecięcą. Za pomocą dostępnych w Internecie środków komunikacji, o których mowa w dalszej części artykułu, informuje o adresie strony innych sympatyków pornografii dziecięcej. Strona zostaje usunięta w ciągu kilku godzin. W tym czasie setki osób ściąga z niej i archiwizuje w komputerze zdjęcia opublikowane na stronie. Strony WWW stanowią też często platformę komunikacji i wymiany informacji dla środowisk pedofilskich. Najbogatszą tradycję stron WWW tego typu mają Stany Zjednoczone. Serwisy takie działają legalnie, zgodnie z konstytucyjnie gwarantowaną wolnością słowa. Jednym z najstarszych i obecnie najobszerniejszych przedsięwzięć tego typu jest Free Spirits boylove on the Internet. Jak wskazuje sama nazwa, jest to serwis poświęcony pedofilii homoseksualnej. Jego autorzy piszą, iż miłość mężczyzn do chłopców to... zjawisko nacechowane erotyką, emocjami i wartościami duchowymi, przez jednych krytykowane, przez innych nazywane po prostu orientacją seksualną. Specjalnością serwisu są pokoje rozmów (BoyChat), stanowiące forum, gdzie mężczyźni preferujących chłopców jako partnerów seksualnych (boylovers) mogą poruszać tematy związane z ich seksualnością i gdzie mogą otrzymać wsparcie, i informację, jak prowadzić produktywne życie, by raczej pomagać młodym ludziom, niż ich ranić. Zasięg serwisu jest duży, gdyż pokoje rozmów oferowane są w kilku wersjach językowych. Na pierwszą poprawkę do Konstytucji USA powołują się również autorzy serwisu internetowego stowarzyszenia NAMBLA (North American Man/Boy Love Association), czyli Północno Amerykańskiego Stowarzyszenia Miłości Mężczyzn do Chłopców. Filozofia NAMBLA jest podobna do tej, prezentowanej przez Free Spirits Dzieci bez względu na wiek powinny mieć prawo powiedzieć każdemu tak lub nie, [ ] powinny mieć pełny dostęp do informacji o relacjach seksualnych każdego typu, [... ] prawo o do wszelkich znajomości, bez ingerencji rodziców czy policji itd. Inny jest jednak rodowód i formy działania tego stowarzyszenia. Free Spirts pojawił się dzięki Internetowi i funkcjonuje tylko w Sieci, natomiast NAMBLA powstało dużo wcześniej przed pojawieniem się Internetu, zrzeszając przyjaciół chłopców. Sieć pozwoliła jednak NA- MBA na zdecydowane poszerzenie kręgu odbiorców swoich usług, głównie działalności wydawniczej. Z poziomu serwisu WWW można przystąpić do tego stowarzyszenia, otrzymując regularnie w ramach opłaty członkowskiej biuletyn i inne wydawnictwa stowarzyszenia. Internet służy więc, zgodnie z literą prawa, kontaktom pedofilów, dystrybucji wydawnictw o treściach pedofilskich i szerzeniu wyznawanych przez nich wartości na łamach stron WWW. Co więcej, stowarzyszenie NAMBLA przez długie lata korzystało z subwencji rządowych dla organizacji pozarządowych (!). Wyżej opisane serwisy nie są charakterystyczne wyłącznie dla USA; powstają one również w Europie. Funkcjonują ich setki na całym świecie i w związku ze specyfiką Internetu jedynym ograniczeniem w ich korzystaniu okazać się może bariera językowa. 5

8 BBS Tablice ogłoszeń Serwisy BBS (Bulletin Boards System) to jedna z pierwszych technologii komputerowych, umożliwiająca zdalną wymianę informacji tekstowych i innych plików. Są to zbiory informacji w formie elektronicznej, do których dotrzeć można łącząc się za pomocą modemu z komputerem, w którym są zapisane. Jak już wspomniano wcześniej, biuletyny były szeroko wykorzystywane przez kręgi pedofilskie w latach 80. do wymiany informacji, by później ustąpić miejsca bardziej zaawansowanym serwisom internetowym, jak opisane wyżej WWW. Zalety BBS-ów sprawiły jednak, że funkcjonują one nadal 2 i w dalszym ciągu są wykorzystywane przez kręgi pedofilskie. Pełnią one głównie funkcję tablicy ogłoszeń, na której wtajemniczeni znaleźć mogą np. informację o adresach stron WWW, zawierających pornografię dziecięcą. Owe zalety to brak uzależnienia od administratorów serwerów internetowych i związany z tym brak możliwości ingerencji w zawartość biuletynów niepożądanych osób. Istotne jest to, że dostęp do biuletynów jest ograniczony poprzez konieczność znajomości numeru dostępu oraz częstokroć przez hasła znane tylko wtajemniczonym. Część biuletynów (Web Based Bulletin Boards) dostępnych jest również za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Stanowią one często część stron WWW dedykowanych pedofilom, jak np. opisany wyżej serwis Free Spirits. Usenet grupy dyskusyjne Grupy dyskusyjne (newsgroups) to jedna z najstarszych i najbardziej popularnych usług internetowych. Umożliwiają one internautom wymianę opinii i informacji w obrębie określonego tematu. Pełnią więc funkcję podobną do BBS, są jednak dużo bardziej rozpowszechnione i działają na nieco innej zasadzie. Ponad 90 tys. funkcjonujących obecnie grup dyskusyjnych tworzy Usenet. Grupy udostępniane są przez wiele serwerów na całym świecie, przez co ich zasięg jest globalny. Zakres tematyczny grup dyskusyjnych obejmuje bodaj wszystkie możliwe zainteresowania. Na tematykę grup wskazuje pierwszy moduł ich nazwy np. rec (recreational) to rozrywka, zabawa, z kolei soc (social) problematyka społeczna. Negatywne aspekty Usenetu skupiają się głównie w grupach z kategorii alt (alternative). Powszechnie znane i używane przez środowiska pedofilskie grupy alt. binares. pictures. erotica. pre-teen (abpep-t), alt. binares. pictures. erotica. early-teen (abbpee-t) i wiele innych służą prezentowaniu pornografii dziecięcej. Skalę tych działań dobrze obrazuje rada jednego z guru pedofilów, działających w Internecie, kierowana do nowego członka grupy: Posługiwanie się pocztą elektroniczną ( ) w celu zdobywania pornografii to mało efektywna metoda. Naucz się korzystania z grup dyskusyjnych, a będziesz w stanie zapełnić zdjęciami kilka płyt CD tygodniowo. Grupy służą też pedofilom do wymiany doświadczeń z zakresu nawiązywania znajomości z małoletnimi w Internecie, przekazywania informacji o nowych inicjatywach związanych z dystrybucją pornografii dziecięcej, jak wyżej opisane strony WWW itp. Analiza postów, publikowanych na pedofilskich grupach działających w ramach Usenet, pozwala na wyróżnienie charakterystycznych ról ich użytkowników (O Connell 2001): q Doradcy osoby, które informują nowych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa, sposobach publikowania postów i zdjęć, odczytywania zakodowanych artykułów itp.; q Recenzenci osoby udzielające informacji o wydawnictwach i stronach WWW adresowanych do pedofilów; q Pisarze osoby publikujące stworzone przez siebie historie erotyczne o charakterze pedofilskim; q Wspierający osoby, które kreują zjawisko współżycia seksualnego dorosłych z dziećmi na pozytywne, niekrzywdzące i naturalne; q Publikujący zdjęcia pornograficzne z udziałem dzieci. Wyżej opisane rodzaje grup dyskusyjnych stanowią poważne zagrożenie dla dzieci. Na szczęście, wskutek nagłośnienia problemu administratorzy większości serwerów Usenet kontrolują ich zawartość i dla przeciętnego użytkownika Sieci wejście np. na grupę abpep-t jest niemożliwe. Funkcjonują, co prawda, serwery, które udostępniają te grupy, ale jest to usługa płatna i wiąże się z koniecznością użycia karty kredytowej, a więc ujawnieniem danych. W USA i krajach Europy Zachodniej operacje takie są ściśle kontrolowane przez policję. FTP File Transfer Protocol (FTP) to protokół umożliwiający szybką i prostą wymianę plików za pośrednictwem Internetu. Do przesyłania i odbierania plików FTP używa się specjalnego oprogramowania, tzw. klient FTP (FTP client program). Znając odpowiedni adres serwera FTP, użytkownik Internetu może z niego pobrać wszystkie dostępne pliki (zdjęcia, filmy, dokumenty itp.), pozostając anonimowym. Dostęp do niektórych serwerów FTP jest płatny i zabezpieczony hasłem. 2 Obecnie funkcjonuje około 40 tys. BBS, poświęconych różnym zagadnieniom (www.whatis.com). 6

9 Właściwości FTP w oczywisty sposób sprzyjają ich wykorzystaniu dla potrzeb dystrybucji pornografii dziecięcej. Informacje o adresach stron FTP o takim charakterze wymieniane są między zainteresowanymi za pośrednictwem grup dyskusyjnych i innych serwisów służących do komunikacji w Sieci. Poczta elektroniczna ( ) to jedno z pierwszych i bardziej popularnych zastosowań Internetu. Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłać można wszelkiego rodzaju pliki (tekst, grafika, audio, video). Wiadomości e- mail mogą być przesyłane i odbierane za pomocą oprogramowania zainstalowanego w komputerze, jak np. Microsoft Outlook, lub za pomocą serwisów udostępnianych online przez portale internetowe. W kontekście zagrożeń zjawiskami uznawanymi za wykorzystywanie seksualne dzieci w Sieci, poczta elektroniczna służyć może do komunikacji kręgów pedofilskich, przesyłania pornografii dziecięcej oraz kontaktów z dziećmi. Identyfikatorem użytkownika poczty elektronicznej jest adres (np. pl adres autora niniejszego artykułu). Z jednej strony możliwość wybrania dowolnego adresu z wielu bezpłatnych serwisów może utrudniać bądź uniemożliwiać identyfikację jego użytkownika, z drugiej strony dzieci używające poczty elektronicznej podają często w adresie informacje, które mogą być pomocne w ich zidentyfikowaniu. Te właściwości adresów wykorzystywane są przez pedofilów działających w Sieci. Rozmowy online IRC, internetowe pokoje rozmów (czaty) Internet udostępnia swoim użytkownikom wiele form komunikacji na żywo. Jednym z tego typu serwisów jest Internet Relay Chat IRC. Każdy, kto zainstaluje na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie, może przyłączyć się do dyskusji na wybranym kanale tematycznym, prowadzić prywatne rozmowy i przesyłać pliki. Nieco uproszczoną formę IRC są pokoje rozmów (chat rooms), w Polsce popularnie zwane czatami. Czaty udostępniane są przez niezliczone portale i strony internetowe. Korzystanie z nich nie wymaga specyficznego oprogramowania. Zasada jest taka sama jak w przypadku IRC użytkownik loguje się pod dowolnie wybranym pseudonimem (nick) i na forum ogólnym lub prywatnie nawiązuje rozmowę. Możliwość komunikacji online szeroko wykorzystują pedofile. IRC jest dodatkowo jednym z podstawowych narzędzi dystrybucji pornografii dziecięcej (O'Connell 2001). Wykorzystanie przez kręgi pedofilskie serwisów do komunikacji online oraz innych, opisanych wyżej, serwisów internetowych dobrze obrazuje fragment relacji ze wspominanej już sprawy siatki pedofilów wykrytej przez dziennikarzy Wprost i Polsatu: Wchodzenie w struktury pedofilskiej ośmiornicy rozpoczęliśmy w [... ] skandynawskiej grupie dyskusyjnej prowadzonej przez Svena wiosną 2002 r. Na tej stronie poznaliśmy Polaków szukających kontaktów z innymi pedofilami. Samozwańczym szefem tej grupy był Grab, który stworzył potem czat tylko dla Polaków. Tak powstała grupa pedofilów, a zarazem czat pod nazwą Magnetix. Służył on do wymiany materiałów z pornografią dziecięcą i do nawiązywania nowych kontaktów. Chętnych było tak dużo, że wkrótce powstał czat Iwanclub założony przez Iwana. Na ogólnym czacie wymieniano się głównie linkami do stron o treści pedofilskiej, a w prywatnych pokojach [... ] FTP, skąd można ściągnąć pedofilskie filmy [... ]. Szczególne niebezpieczeństwo związane z rozmowami online stanowi możliwość kontaktowania się pedofilów z potencjalnymi ofiarami. Dzieci i młodzież stanowią dużą grupę użytkowników IRC i czatów. Możliwość pełnej anonimowości pozwala pedofilom podszywać się pod dowolną postać i nawiązywać znajomości z najmłodszymi użytkownikami Sieci. Sprzyja temu też struktura omawianych serwisów. Nazwy kanałów IRC czy pokoi na czatach, jak Do lat 15, Randka czy Romans itp., ułatwiają wybór miejsca na polowanie. Bazujący na naiwności dzieci pedofile dowiadują się od najmłodszych, jaki jest ich adres , numer telefonu czy nawet miejsce zamieszkania, otrzymują też często zdjęcia swoich ofiar. Znajomość taka może być przelotna, może jednak przybrać formę długoterminowej przyjaźni, zmierzającej do spotkania dziecka w realnym świecie w celu nawiązania kontaktów seksualnych 3. IM Instant Messenger (komunikatory) Programy typu IM (Instant Messenger), podobnie jak wyżej opisane IRC i pokoje rozmów, służą do komunikacji w Internecie. Działają na zasadzie popularnych kiedyś pagerów. Wiadomości wysłane za pośrednictwem IM natychmiast wyświetlają się na monitorze odbiorcy. Pierwszym i najpopularniejszym na świecie programem typu Instant Messanger jest ICQ udostępniany przez portal AOL 4 ; jego polskim odpowiednikiem jest np. program Gadu-Gadu. Większość komunikatorów daje obecnie możliwość nie tylko przesyłania tekstu, ale również transmisji obrazu i dźwięku. Podobnie jak czaty, komunikatory wykorzystywane są przez pedofilów w celu nawiązywania kontaktów z dziećmi 5. 3 Proces oswajania ofiary w pokojach rozmów czy IRC nazywany jest w anglojęzycznej literaturze przedmiotu terminem grooming. 4 America On Line (www.aol.com). 5 89% propozycji o charakterze seksualnym dzieci odbierają w pokojach rozmów i za pośrednictwem IM. (Patrz Pew Study reported in JAMA 2001, 7

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

Pedofilia i pornografia w Internecie zagrożenia dla dzieci

Pedofilia i pornografia w Internecie zagrożenia dla dzieci Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Pedofilia i pornografia w Internecie zagrożenia dla dzieci W miarę wzrostu popularności Internetu na świecie, poważną kwestią społeczną staje się zapewnienie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu. Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu. Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie (2004). Penalizacja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie perspektywa krajowa

Wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie perspektywa krajowa Wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie perspektywa krajowa Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Koordynator kampanii Dziecko w Sieci Internet jest globalnym medium i jedynie szybkość łączy oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zwalczania przestępstw internetowych na szkodę dzieci w Polsce

Podstawy prawne zwalczania przestępstw internetowych na szkodę dzieci w Polsce Podstawy prawne zwalczania przestępstw internetowych na szkodę dzieci w Polsce Dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Zagadnienia Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Zachowania patologiczne związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej. dr Ewa Krzyżak-Szymańska

Zachowania patologiczne związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej. dr Ewa Krzyżak-Szymańska Zachowania patologiczne związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej dr Ewa Krzyżak-Szymańska 1 Zachowania w sieci dot. seksualności grooming Jakie zachowania z analizowanego obszaru sama

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W SIECI PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W SIECI CYBERPRZEMOC NIEBEZPIECZNE TREŚCI WSIECI. Opracowanie Karolina Ostromecka

ZAGROŻENIA W SIECI PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W SIECI CYBERPRZEMOC NIEBEZPIECZNE TREŚCI WSIECI. Opracowanie Karolina Ostromecka ZAGROŻENIA W SIECI PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W SIECI CYBERPRZEMOC NIEBEZPIECZNE TREŚCI WSIECI Opracowanie Karolina Ostromecka CYBERPRZEMOC Nazywana inaczej agresją elektroniczną), to stosowanie przemocy

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt Awareness w Polsce Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce Agnieszka Wrzesień Koordynator Projektu Fundacja Dzieci Niczyje awrzesien@fdn.pl Anna Rywczyńska Kierownik

Bardziej szczegółowo

Pedofile online polskie spojrzenie. Jakub Śpiewak

Pedofile online polskie spojrzenie. Jakub Śpiewak Pedofile online polskie spojrzenie Jakub Śpiewak Pornografia dziecięca ca Nie każde zdjęcie nagiego dziecka jest pornografią dziecięcą Handel pornografią dziecięcąto międzynarodowy biznes, który przynosi

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowna Pani Dyrektor, Warszawa, 16 czerwca 2008 r. PIIT/615/08 Pani Grażyna CZETWERTYŃSKA Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej Szanowna Pani Dyrektor, Wyrażamy poparcie dla

Bardziej szczegółowo

Zespół Edukacji Informatycznej, Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Zespół Edukacji Informatycznej, Szkolny Klub Przedsiębiorczości Scenariusze spotkań z rodzicami Spotkanie z rodzicami na temat bezpieczeństwa w Internecie Czas: 20 minut Prowadzący: Nauczyciel/pedagog 1. Wstęp Po powitaniu prowadzący przedstawia uczestnikom cel spotkania,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Internetu

Korzystanie z Internetu Korzystanie z Internetu 2011 98 % korzysta przynajmniej raz w tygodniu 74 % loguje się codziennie 86 % 2014 korzysta z Internetu codziennie, w tym: 43 % jest niemal bez przerwy online 1,5 % korzysta z

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie 1) Zagrożenia w Sieci są zdefiniowane i można je rozpoznać. 2) Istnieje wsparcie instytucji pomocowych. 3)

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY INTERNET. Własny program. Autor programu: Dagmara Strzelecka

BEZPIECZNY INTERNET. Własny program. Autor programu: Dagmara Strzelecka BEZPIECZNY INTERNET Własny program Autor programu: Dagmara Strzelecka Wstęp Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji oraz edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać

Bardziej szczegółowo

CYBERPRZEMOC I INNE ZAGROŻENIA

CYBERPRZEMOC I INNE ZAGROŻENIA CYBERPRZEMOC I INNE ZAGROŻENIA Cyberprzemoc jest to: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem: Internetu, narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e- mail,

Bardziej szczegółowo

Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci przy użyciu Internetu

Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci przy użyciu Internetu Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci przy użyciu Internetu Artykuł charakteryzuje formy wykorzystywania seksualnego dzieci przy użyciu Internetu i przytacza

Bardziej szczegółowo

Własny program profilaktyczny, którego celem jest ochrona uczniów przed negatywnymi

Własny program profilaktyczny, którego celem jest ochrona uczniów przed negatywnymi PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W INTERNECIE BEZPIECZNY INTERNET Własny program profilaktyczny, którego celem jest ochrona uczniów przed negatywnymi społecznymi, etycznymi i prawnymi konsekwencjami

Bardziej szczegółowo

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie Edukacja z Internetem TP Bezpieczeństwo w Internecie edukacja z internetem tp edukacja z internetem tp to program edukacyjny realizowany od 2004 roku przez Grupę TP, polegający na: udostępnianiu szkołom

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W SIECI Konferencja 24.09.2008 r. DCDNiIP WROCŁAW

ZAGROŻENIA W SIECI Konferencja 24.09.2008 r. DCDNiIP WROCŁAW Konferencja 24.09.2008 r. DCDNiIP WROCŁAW Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego zjawiska w

Bardziej szczegółowo

Dziecko w Sieci I zachowania dzieci w Internecie (Gemius, FDN, październik 2004, badani: dzieci 12-17 lat - N=1487, rodzice N=687)

Dziecko w Sieci I zachowania dzieci w Internecie (Gemius, FDN, październik 2004, badani: dzieci 12-17 lat - N=1487, rodzice N=687) koordynator kampanii Dziecko w Sieci Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje badania Dziecko w Sieci I zachowania dzieci w Internecie (Gemius, FDN, październik 2004, badani: dzieci 12-17 lat - N=1487,

Bardziej szczegółowo

mgr Marzanna Mróz Zadania dla rodziców. Rola wychowania do świadomego korzystania z Internetu.

mgr Marzanna Mróz Zadania dla rodziców. Rola wychowania do świadomego korzystania z Internetu. mgr Marzanna Mróz Zadania dla rodziców. Rola wychowania do świadomego korzystania z Internetu. 1. Odkrywaj świat Internetu razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Siecią. Spróbujcie

Bardziej szczegółowo

Dzieciaki, muzyka i internet. Korzyści i zagroŝenia związane z obecnością muzyki w sieci internetowej

Dzieciaki, muzyka i internet. Korzyści i zagroŝenia związane z obecnością muzyki w sieci internetowej Dzieciaki, muzyka i internet Korzyści i zagroŝenia związane z obecnością muzyki w sieci internetowej Legalne serwisy muzyczne on-line Witryny oferujące muzykę do telefonów komórkowych Witryny wytwórni

Bardziej szczegółowo

Europejski Program Safer Internet w Polsce. Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet Anna.Rywczynska@nask.pl

Europejski Program Safer Internet w Polsce. Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet Anna.Rywczynska@nask.pl Europejski Program Safer Internet w Polsce Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet Anna.Rywczynska@nask.pl Program Komisji Europejskiej Safer Internet Uświadamianie najmłodszych oraz rodziców,

Bardziej szczegółowo

Pornografia dziecięca w internecie

Pornografia dziecięca w internecie Pornografia dziecięca w internecie raport z badania gemiusreport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje Spis treści Cel badania 3 Metoda badania 5 Podsumowanie wyników 8 Szczegółowe wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Badanie dotyczące bezpiecznego Internetu przeprowadzone zostało w styczniu 2016r. wśród 78 uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Korzyści INTERNET. Uzależnienie Obrażanie

Korzyści INTERNET. Uzależnienie Obrażanie INTERNET Ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol). Sieć ta dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu,

Bardziej szczegółowo

Zjawisko to określa się też mianem cyberprzemocy jest to przemoc z użyciem technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Zjawisko to określa się też mianem cyberprzemocy jest to przemoc z użyciem technologii informatycznych i komunikacyjnych. Mobbing w sieci to zjawisko nowe, przybierające na sile szczególnie ostro w ostatnich latach a polega ono na znęcaniu się psychicznym z użyciem nowoczesnych mediów takich jak: telefony komórkowe oraz komputery

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI W ubiegłym roku działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski Internet Podstawowe usługi internetowe Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Usługi: Poczta elektroniczna Komunikatory Grupy dyskusyjne VoIP WWW Sieci P&P FTP Inne Poczta elektroniczna: - przesyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji)

transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji) Prezentacja treści seksualnych przez młodzież poprzez wideoczaty Badania Specyfika zjawiska transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji) możliwość utrwalenia transmisji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Internet, bezpieczne dziecko. Autor: mgr Łukasz Wolner

Bezpieczny Internet, bezpieczne dziecko. Autor: mgr Łukasz Wolner Bezpieczny Internet, bezpieczne dziecko Autor: mgr Łukasz Wolner Internet a dziecko Internet stał się wśród dzieci popularną formą spędzania wolnego czasu. Surfując po Internecie dzieci szukają ulubionych

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu. Wyniki badań

Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu. Wyniki badań Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu Przeprowadzenie ankiety miało na celu pogłębienie wiedzy nauczycielom, rodzicom oraz uczniom na temat ryzykownych zachowań dzieci korzystających

Bardziej szczegółowo

Ochrona najmłodszych przed pornografią dostępną za pośrednictwem usług Premium Rate - Poradnik Prezesa UKE.

Ochrona najmłodszych przed pornografią dostępną za pośrednictwem usług Premium Rate - Poradnik Prezesa UKE. Ochrona najmłodszych przed pornografią dostępną za pośrednictwem usług Premium Rate - Poradnik Prezesa UKE. Co to takiego usługa SMS/MMS Premium Rate? Usługi Premium Rate, czyli usługi o podwyższonej opłacie,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE. Preambuła

POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE. Preambuła POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE Preambuła Jako przedsiębiorcy świadczący usługi z wykorzystaniem sieci internet, w szczególności usługi dostępu do internetu, transmisji danych

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. wrzesień 2016

OFERTA REKLAMOWA. wrzesień 2016 OFERTA REKLAMOWA wrzesień 2016 PROFIL WYDAWCY to firma tworzona przez ludzi z pasją i wieloletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej. Celem firmy jest świadczenie najwyższej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie TI do wymiany informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 7

Zastosowanie TI do wymiany informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 7 Zastosowanie TI do wymiany informacji Technologia Informacyjna Lekcja 7 Komunikacja międzyludzka 1) Jakie są możliwe sposoby komunikowania się między ludźmi? 2) W jaki sposób można komunikować się poprzez

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Cyberzagrożenia jakie w sieci mogą napotkać młodych internautów. Kraków 08.06.2016

Cyberzagrożenia jakie w sieci mogą napotkać młodych internautów. Kraków 08.06.2016 Cyberzagrożenia jakie w sieci mogą napotkać młodych internautów Kraków 08.06.2016 Wydział d/w z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie Nie prowadzimy postępowań przygotowawczych Udzielamy wsparcia jednostkom

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. (trendy, zagrożenia, ochrona)

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. (trendy, zagrożenia, ochrona) BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE (trendy, zagrożenia, ochrona) Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin ludzkiego życia. Umożliwia wszechstronną komunikację i ułatwia kontakty niwelując

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet W ramach Polskiego Centrum Programu realizowane są 3 projekty: Program Komisji Europejskiej został uruchomiony w 1999 r. i ma na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu

Bardziej szczegółowo

Cyberprzemoc. Spotkanie dla rodziców.

Cyberprzemoc. Spotkanie dla rodziców. Cyberprzemoc Spotkanie dla rodziców. Co to jest cyberprzemoc? Jest to rodzaj przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej z użyciem telefonu komórkowego i internetu. Do

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIECI BEZPIECZNE W SIECI

NASZE DZIECI BEZPIECZNE W SIECI NASZE DZIECI BEZPIECZNE W SIECI Prezentacja wyników ankiet. Podsumowanie działań szkoły w związku z projektem Bezpieczny Internet Od początku roku szkolnego został wdrożony w naszej szkole program mający

Bardziej szczegółowo

KONTAKT DZIECI Z TREŚCIAMI

KONTAKT DZIECI Z TREŚCIAMI KONTAKT DZIECI Z TREŚCIAMI PORNOGRAFICZNYMI ONLINE Marta Wojtas Koordynator Helpline.org.pl Fundacja Dzieci Niczyje HELPLINE.ORG.PL pomaga w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu.

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu. Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie Opis i analiza wyników ankiety skierowanej do rodziców uczniów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku w ramach programu Szkoła Bezpiecznego Internetu. Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Żeby Internet byłbezpieczny! Joanna Gajewska, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, Warszawa, 28 września 2010.

Żeby Internet byłbezpieczny! Joanna Gajewska, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, Warszawa, 28 września 2010. Żeby Internet byłbezpieczny! Joanna Gajewska, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, Warszawa, 28 września 2010. Nk.pl - wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa Nk.pl czterolatek odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Jak chronić swoją prywatność w sieci? Wskazówki dla rodziców, kolegów, nauczycieli

Jak chronić swoją prywatność w sieci? Wskazówki dla rodziców, kolegów, nauczycieli Jak chronić swoją prywatność w sieci? Wskazówki dla rodziców, kolegów, nauczycieli Pamiętaj o tym że... Globalna sieć stwarza wiele nowych możliwości, szans i korzyści, jednak jej niewłaściwe i nieodpowiednie

Bardziej szczegółowo

Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne

Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Koordynator kampanii Dziecko w Sieci Wstęp Fundacja Dzieci Niczyje w ramach kampanii społecznej Dziecko w Sieci prowadzi

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Wstęp Pragniemy przedstawić Państwu profesjonalny system umożliwiający stworzenie internetowej sieci laboratoriów fotograficznych realizujących usługę wywołania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Treścią

System Zarządzania Treścią System Zarządzania Treścią Dawno, dawno temu, w latach 90-tych XX wieku publikowanie w Internecie nie było proste. Wymagało znajomości HTMLa do stworzenia strony, FTP do wysłania zawartości na serwer i

Bardziej szczegółowo

STOP CYBERPRZEMOCY! Dziecko w Sieci Fundację Dzieci Niczyje

STOP CYBERPRZEMOCY! Dziecko w Sieci Fundację Dzieci Niczyje STOP CYBERPRZEMOCY! Prezentacja opracowana przez Dorotę Socha pedagoga Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w oparciu o materiały merytoryczne kampanii Dziecko w Sieci

Bardziej szczegółowo

Cyberprzemoc. Co rodzice powinni wiedzieć? Co mogą zrobić?

Cyberprzemoc. Co rodzice powinni wiedzieć? Co mogą zrobić? Cyberprzemoc Co rodzice powinni wiedzieć? Co mogą zrobić? Definicja cyberprzemocy Cyberprzemoc - to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych Podstawowe formy cyberprzemocy nękanie,

Bardziej szczegółowo

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka. ZSR SOO/l 3/2013/ER

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka. ZSR SOO/l 3/2013/ER Kodeks S RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ul. Przemysłowa 30132, 00-450 Warszawa ZSR SOO/l 3/2013/ER Pan Marek Biernacki Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ 1. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki a jego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz. 2. Centrum służy uczniom i pracownikom szkoły

Bardziej szczegółowo

Colorful B S. Autor: Alicja Wołk-Karaczewska. Wydawca: Colorful Media. Korekta: Marlena Fiedorow ISBN: 83-919772-4-2

Colorful B S. Autor: Alicja Wołk-Karaczewska. Wydawca: Colorful Media. Korekta: Marlena Fiedorow ISBN: 83-919772-4-2 Autor: Alicja Wołk-Karaczewska Wydawca: Korekta: Marlena Fiedorow ISBN: 83-919772-4-2 Copyright by COLORFUL MEDIA Poznań 2012 Okładka: Skład i łamanie: Colorful B S O OK Alicja Wołk-Karaczewska Cyberprzemoc

Bardziej szczegółowo

Dzieci bezpieczne online, czyli o czym warto wiedzieć?

Dzieci bezpieczne online, czyli o czym warto wiedzieć? Dzieci bezpieczne online, czyli o czym warto wiedzieć? Bezpieczeństwo w serwisach społecznościowych Serwisy społecznościowe co to jest? - umożliwiają dostęp do interesujących materiałów, informacji, dzięki

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy PPE

Mechanizmy PPE Program Interkl@sa Program Interkl@sa powstał w 1998 roku pod patronatem sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Wkrótce potem poparło go Ministerstwo Edukacji Narodowej, znaczące organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

FTP przesył plików w sieci

FTP przesył plików w sieci FTP przesył plików w sieci 7.5 FTP przesył plików w sieci Podstawowe pojęcia FTP (File Transfer Protocol) jest usługą sieciową pozwalającą na wymianę plików w sieci Internet. Osoby chcące wymienić między

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Piraci XXI wieku, czyli legalne i nielegalne programy Informatyka szkoła podstawowa Scholaris - DC Edukacja

Piraci XXI wieku, czyli legalne i nielegalne programy Informatyka szkoła podstawowa Scholaris - DC Edukacja Informatyka Piraci XXI wieku, czyli legalne i nielegalne programy Cele lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się: Co to jest prawo autorskie? Co to jest licencja? Wyróżniać rodzaje licencji oprogramowania?

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE W celu zdiagnozowania zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu, w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet Główny Partner: Polskie Centrum Programu powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Centrum

Bardziej szczegółowo

Tomorrow Sp. z o.o. SCENARIUSZ WIDEOWYKŁADU. Na początku wideowykładu pojawia się na ekranie informacja z tytułem: Zagrożenia w Internecie.

Tomorrow Sp. z o.o. SCENARIUSZ WIDEOWYKŁADU. Na początku wideowykładu pojawia się na ekranie informacja z tytułem: Zagrożenia w Internecie. SCENARIUSZ WIDEOWYKŁADU Na początku wideowykładu pojawia się na ekranie informacja z tytułem: Zagrożenia w Internecie. Opis ekranu: Na środku napis wykładu: : Zagrożenia w Internecie. Treść ekranu: Osobą

Bardziej szczegółowo

Internet to ogólnoświatowy zbiór wzajemnie połączonych ze sobą sieci komputerowych (lokalnych LAN i rozległych WAN). Za datę powstania Internetu

Internet to ogólnoświatowy zbiór wzajemnie połączonych ze sobą sieci komputerowych (lokalnych LAN i rozległych WAN). Za datę powstania Internetu Pojęcia podstawowe Internet to ogólnoświatowy zbiór wzajemnie połączonych ze sobą sieci komputerowych (lokalnych LAN i rozległych WAN). Za datę powstania Internetu przyjmuje się rok 1983. Powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Internet- platforma komunikacji między Salonem, a Klientem Gwałtowny rozwój nowych technologii sprawił, że pojawiły

Bardziej szczegółowo

Stop cyberprzemocy propozycja zajęć edukacyjnych

Stop cyberprzemocy propozycja zajęć edukacyjnych Stop cyberprzemocy propozycja zajęć edukacyjnych Łukasz Wojtasik Zapobieganie cyberprzemocy wymaga uświadomienia najmłodszym, na czym polega ten problem i jakie może mieć konsekwencje zarówno dla ofiary

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W INTERNECIE

ZAGROŻENIA W INTERNECIE ZAGROŻENIA W INTERNECIE Zapobieganie reagowanie Czy wiesz, że...? Aż 41,4% uczniów deklaruje, że nikt nie był ich przewodnikiem po internecie Aż 79,6% uczniów deklaruje, że ich rodzice nie interesują się

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Cyberprzemoc. Wydział dw. z PG KWP w Katowicach. kom. Adam Nikolin

Cyberprzemoc. Wydział dw. z PG KWP w Katowicach. kom. Adam Nikolin Wydział dw. z PG KWP w Katowicach kom. Adam Nikolin Czym jest? Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przede

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a Przestępczość komputerowa, internetowa i intelektualna Pojęcie przestępczości internetowej i charakterystyka obszarów zagroŝeń. W polskim prawie karnym brak jest definicji przestępstwa internetowego. Potocznie

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka BeSt. Koordynatorzy: Grażyna Kulejewska, Katarzyna Sordyl

Przeglądarka BeSt. Koordynatorzy: Grażyna Kulejewska, Katarzyna Sordyl Przeglądarka BeSt BeSt to bezpłatna przeglądarka bezpiecznych stron internetowych dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. BeSt-przeglądarka dla dzieci-funkcje programu: Program pełni funkcję kontroli rodzicielskiej

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wobec dzieci w internecie

Zagrożenia wobec dzieci w internecie Zagrożenia wobec dzieci w internecie raport z badania gemiusreport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje wrzesień 2008 r. Spis treści Cele raportu 3 Metoda badania 5 Podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA ONLINE W SZKOŁACH. Raport z badań. Fundacja Dzieci Niczyje

DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA ONLINE W SZKOŁACH. Raport z badań. Fundacja Dzieci Niczyje DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA ONLINE W SZKOŁACH Raport z badań Fundacja Dzieci Niczyje 2013 Opracowanie raportu: Katarzyna Makaruk Badania dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku. Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów.

Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku. Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów. Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów. Łącznie w badaniu brało udział 218 osób, w tym 142 dziewczęta i 76 chłopców. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO strefa studenta

Platforma e-learningowa UO strefa studenta Platforma e-learningowa UO strefa studenta Ten artykuł zawiera opis podstawowej funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Lekcja 4. Ostrożni w świecie online - internetowe znajomości. Tematyka lekcji: Sposoby komunikowania się przez internet. Zwrócenie uczniom uwagi na ograniczenia wiekowe wiążące się z korzystaniem z komunikatorów

Bardziej szczegółowo

Operatorzy komórkowi na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Artur Barankiewicz Warszawa, 19 września 2008 r.

Operatorzy komórkowi na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Artur Barankiewicz Warszawa, 19 września 2008 r. Operatorzy komórkowi na rzecz bezpieczeństwa dzieci Artur Barankiewicz Warszawa, 19 września 2008 r. spis treści część1 Przyczyny obecnej sytuacji część 2 Technologia część 3 Działania operatorów część

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU

RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU Bogdaniec, 8 Badaniami objęto 8 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej. Ankieta zawierała 5 pytań, które miały

Bardziej szczegółowo

Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą? Opracowała:Joanna Dembowa

Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą? Opracowała:Joanna Dembowa Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą? Opracowała:Joanna Dembowa to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Cyberprzemoc to: nękanie, szantażowanie

Bardziej szczegółowo

Pornografia w Internecie prawo, diagnoza zjawiska, działania KRRiT

Pornografia w Internecie prawo, diagnoza zjawiska, działania KRRiT Pornografia w Internecie prawo, diagnoza zjawiska, działania KRRiT Barbara Turowska, Michał Wiśniewski Departament Monitoringu Biura KRRiT Warszawa 2015 1 28 lutego 2013 roku weszła w życie nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Cyberbezpieczeństwo. Jak bezpiecznie korzystać z komputera? Natalia Trochonowicz

Cyberbezpieczeństwo. Jak bezpiecznie korzystać z komputera? Natalia Trochonowicz Cyberbezpieczeństwo Jak bezpiecznie korzystać z komputera? Natalia Trochonowicz Uzależnienie do komputera i Internetu FAZA I ZAANGAŻOWANIE FAZA II ZASTĘPOWANIE FAZA III UCIECZKA Jak rozpoznać moment uzależnienia

Bardziej szczegółowo