Katarzyna Szustka-Ostapowicz Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katarzyna Szustka-Ostapowicz Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego"

Transkrypt

1 Organizacja wirtualnych warsztatów informacyjnych w bibliotekach publicznych Katarzyna Szustka-Ostapowicz Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

2 W dobie rozwoju zaawansowanych technologii informatyczno-komunikacyjnych i ekspansji Internetu dotarcie do informacji, która byłaby: adekwatna, kompletna, aktualna, wiarygodna paradoksalnie nie jest zadaniem łatwym.

3 Użytkownik nowoczesnej biblioteki, poszukujący informacji dysponuje: dostępem, za pośrednictwem Internetu, do profesjonalnych baz danych i serwisów, możliwością przeglądania materiałów rozproszonych na milionach witryn, Pomimo to, nie zawsze udaje mu się osiągnąć cel

4 Wyszukanie informacji jest trudne i czasochłonne, gdyż: w Internecie panuje chaos informacyjny; dane są różnej jakości; materiały wartościowe mieszają się bezwartościowymi, mnogość stron i serwisów o charakterze usługowym grozi spowolnieniem, a nawet zatkaniem Internetu; materiały zamieszczone w sieci wykazują dużą płynność; dostęp do niektórych stron jest płatny.

5 Dotarcie do właściwej informacji wymaga: wiedzy o dostępnych źródłach; znajomości skomplikowanych narzędzi i metod wyszukiwawczych; umiejętności dokonania selekcji, interpretacji i weryfikacji informacji.

6 Wprowadzanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w bibliotekach to konieczność Brak zrozumienia dla zachodzących przemian, ich odrzucenie i zaniechanie grozi bibliotekom wypchnięciem z łańcucha informacyjnego. Zjawisko to nosi nazwę deintermediacji. por. GRYGROWSKI Dariusz. Bibliotekarze wobec nowych technik przekazywania informacji. [W:] Nowe media w bibliotece : materiały z polsko-niemieckiej konferencji bibliotekarzy, Zielona Góra kwietnia Zielona Góra, s

7 Wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w bibliotekach: zmiany w sposobie katalogowania, zmiany w systemach wypożyczeń, wyszukiwanie informacji online, elektroniczne dostarczanie dokumentów, tworzenie baz danych na CD-ROMach i online, tworzenie portali WWW o interaktywnych interfejsach, świadczenie wirtualnych usług informacyjnych, tworzenie bibliotek cyfrowych.

8 Biblioteki tradycyjne przeobrażają się w biblioteki hybrydowe

9 Biblioteka hybrydowa to biblioteka działająca w środowisku tekstowym i elektronicznym, w której równowaga między informacją w wersji drukowanej i meta-informacją w wersji cyfrowej przemieszcza się wyraźnie w kierunku mediów cyfrowych Stuart A. Sutton cyt. za: PIOTROWICZ Grażyna, Biblioteki naukowe wobec kulturowych i cywilizacyjnych potrzeb społeczeństwa. [W:] Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji. T. 1-2, działania i codzienność, materiały konferencyjne, Poznań, czerwca Poznań, s

10 Nowoczesna biblioteka to biblioteka-brama (gatewey)

11 Witryna internetowa biblioteki stanowi rozbudowany multimedialny serwis, będący wygodnym punktem dostępu do: informacji o tradycyjnej ofercie biblioteki, źródeł w postaci cyfrowej, wirtualnych usług rozproszonych zasobów sieciowych. Dotarcie do tych zasobów jest proste dzięki systemowi linków opisanych i uporządkowanych na witrynie.

12 Nawet niewielkie i nie dysponujące znacznymi środkami finansowymi biblioteki mogą uczestniczyć w boomie technologicznym XXI wieku i stać się beneficjentami korzyści, jakie daje dostęp do globalnej sieci. Ich szansą jest współpraca bibliotek tego samego typu, leżących w tym samym regionie, czy kraju.

13 Efektem współpracy bibliotek jest tworzenie zintegrowanych systemów bibliotecznych, co umożliwia: elektroniczne gromadzenie i inwentaryzowanie zbiorów, zdalne katalogowanie, zdalne wyszukiwanie poprzez WWW i sporządzanie zestawień, zdalne zamawianie, rezerwowanie i wypożyczanie książek.

14 Dzięki współpracy możliwe jest rozwiązanie problemów związanych z niedostatkami finansowymi i technologicznymi, co pozwala małym bibliotekom na: umieszczenie swoich katalogów i baz danych w sieci rozległej, uzyskanie dostępu do Internetu i korzystanie z baz danych i serwisów informacyjnych rozproszonych w sieci.

15 Narzędziem służącym do sprawnego poruszania się po wirtualnych zasobach informacyjnych powinna być witryna internetowa biblioteki.

16 Zadania stojące przed bibliotekami publicznymi XXI wieku: zautomatyzowanie wewnętrznych procesów bibliotecznych, wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do świadczenia różnorodnych usług informacyjnych.

17 Realizacja tych zadań powinna polegać na: tworzeniu regionalnych katalogów centralnych lub rozproszonych; retrokonwersji baz katalogowych; tworzeniu i udostępnianiu online baz bibliograficznych; tworzeniu funkcjonalnych witryn internetowych; tworzeniu regionalnych systemów informacji bibliograficznej i bibliotecznej; digitalizacji zbiorów; powoływaniu regionalnych bibliotek cyfrowych por.: PASZKO Artur, Hybrydyzacja usług bibliotek publicznych w Polsce: stan obecny, perspektywy i wyzwania. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2006, nr. 1-2.

18 Typy źródeł elektronicznych w bibliotekach hybrydowych Katalogi bibliotek Systemy informacji bibliotecznej i regionalnej Bazy danych Czasopisma elektroniczne (e-czasopisma) Biblioteki cyfrowe (e-książki) Elektroniczne usługi informacyjne (e-usługi)

19 Katalogi bibliotek Katalogi uniwersalne: Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny - NUKat KaRo

20 Katalogi bibliotek Katalogi o tym samym profilu tematycznym: Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych POLANKA- Katalog Bibliotek Anglistycznych

21 Katalogi bibliotek publicznych: Katalog bibliotek publicznych Warszawy Katalog Publicznych Bibliotek Trójmiasta Dolnośląski Zasób Biblioteczny Katalog zbiorów książkowych WBP w Olsztynie

22 Katalogi i bibliografie regionalne: System Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie System Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego

23 Katalogi bibliotek Biblioteka Europejska

24

25 Systemy informacji bibliotecznej i regionalnej Pomorska Sieć Informacji Regionalnej INFOBIBNET Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej

26 Projekt MSIB ma na celu połączenie na jednej platformie: systemu bibliotecznego obsługującego podstawowe zadania biblioteki i systemu portalowego pozwalającego na prezentację szeroko rozumianej informacji regionalnej

27 Bazy danych Bibliografia narodowa Bibliografie regionalne informacja na stronie Ebib-u:

28 Bibliografie dziedzinowe: Polska Literatura Humanistyczna ARTON " BIBLIOGRAFIA BARA Polska Bibliografia Literacka (PBL) BIBUŁA. Polskie wydawnictwa niezależne r.

29

30

31 Bazy danych Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 roku Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych "BazTech Polish Scientific Journal Contents

32

33

34

35 Bazy danych Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne Film w prasie polskiej Index Translationum

36

37 Niebibliograficzne bazy danych Bazy danych organizacji i instytucji pozarządowych Internetowy System Aktów Prawnych Nauka Polska

38

39 Serwisy, portale Serwisy ekonomiczne (np. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wywiadownie gospodarcze (płatne), takie jak Dun&Bradstreet Poland Sp Zoo (http://dbpoland.dnb.compolishdefault.htm), Coface Intercredit Poland Sp. Zoo (http://www.cofaceintercredit.pl/); Serwisy medyczne, np. Esculap - Edukacyjny Serwis Medyczny (http://www.37.pl/), Internetowa Encyklopedia Leków (http://www.drug.pl/) czy serwis Narodowego Funduszu Zdrowia (http://www.nfz.gov.pl/new/) ; Portale poświęcone problematyce Unii Europejskiej; Informatory teleadresowe, serwisy regionalne; Portale agend rządowych i samorządowych, itd.

40 Czasopisma elektroniczne (e-czasopisma) Biblioteki publiczne posiadające dostęp do serwisu EBSCO: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Książnica Pomorska w Szczecinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

41 Biblioteki cyfrowe (e-książki) Projekt Gutenberg Internet Archive Google Print (Gogle Book Serach)

42

43

44

45 Biblioteki cyfrowe (e-książki) Biblioteka Wirtualna Klasycznych Tekstów Literatury Świata Biblioteka Wirtualna Kolegium Karkonoskiego

46 Biblioteki cyfrowe wykorzystujące oprogramowanie dlibra Aktualny wykaz rozproszonych bibliotek cyfrowych tworzonych w oprogramowaniu dlibra znajduje się na stronie: =view&id=12&itemid=27%e2%8c%a9=pl

47 Elektroniczne usługi informacyjne (e-usługi) Usługi asynchroniczne, wykorzystujące pocztę elektroniczną i formularze WWW

48 Elektroniczne usługi informacyjne (e-usługi) Synchroniczne usługi online, realizowane w czasie rzeczywistym, wykorzystujące chat, komunikatory (instant messaging), programy Web contact center czy wideokonferencje

49 Elektroniczne usługi informacyjne (e-usługi) State Library and Archives of Florida Biblioteka Kongresu Sieć bibliotek publicznych Fragabiblioteket i akademickich Jourhavande bibliotekarie

50

51

52

53

54 Elektroniczne usługi informacyjne (e-usługi) Miejskia Biblioteki Publiczna w Zabrzu Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

55

56

57

58 Zalety elektronicznych usług informacyjnych: są dostępne z każdego miejsca, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; są bezpłatne; odpowiedź jest przygotowywana przez fachowców, na podstawie wiarygodnych źródeł; odpowiedź jest uzyskiwana w miarę szybko; usługi w czasie rzeczywistym są realizowane natychmiast;

59 Zalety elektronicznych usług informacyjnych: użytkownik może zachować anonimowość; usługi świadczone w czasie rzeczywistym, mogą być elementem szkolenia użytkowników oraz promocji; istnieje możliwość archiwizowania sesji, biblioteki realizujące te usługi w ramach konsorcjów cieszą się renomą w skali międzynarodowej. DERFERT-WOLF Lidia, Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek. [W:] Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - [Warszawa] : SBP KWE, Tryb dostępu:

60 Elektroniczne usługi informacyjne (e-usługi) Konkurencją dla bibliotek są serwisy komercyjne, takie jak Electric Library

61 Internet Wyszukiwarki GOOGLE Szukacz Netsprint Clusty MSN

62 Internet Invisible Web Narzędzia pozwalające na przeszukiwanie zasobów niewidzialnej sieci: CompletePlanet Direct Search Librarians' Index to the Internet

63

64

65

66 Dobrze zorganizowana biblioteka hybrydowa powinna mieć: informację o funkcjonowaniu, zasobach i usługach placówki, podaną na witrynie internetowej; sprawnie zorganizowaną informację interaktywną polegającą na udostępnieniu własnych elektronicznych baz danych oraz źródeł rozproszonych w sieci -za pośrednictwem kolekcji linków, w postaci usystematyzowanych katalogów tematycznych czy podręcznych informatorów dostępnych z poziomu witryny internetowej;

67 Dobrze zorganizowana biblioteka hybrydowa powinna mieć: bogatą ofertę usług realizowanych drogą elektroniczną, takich jak zamawianie kserokopii, dokumentów elektronicznych, kwerend itp.; oraz elektroniczne usługi informacyjne typu Zapytaj bibliotekarza.

68 Dziękuję za uwagę

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Lilia Marcinkiewicz Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Książnica Pomorska Spis treści: 1. Zadania i cele ZSIReN@

Bardziej szczegółowo

How and Where is the Today s Library User

How and Where is the Today s Library User Emilia Lepkowska 1 Jaki jest i gdzie jest współczesny czytelnik? Abstrakt: Referat stanowić będzie próbę odpowiedzi na szereg pytań dotyczących relacji bibliotekarzużytkownik. Zaprezentowane zostaną wymagania

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt: Centra informacji publicznej w obwodzie Lwowskim. Katarzyna Barcikowska

Projekt: Centra informacji publicznej w obwodzie Lwowskim. Katarzyna Barcikowska Projekt: Centra informacji publicznej w obwodzie Lwowskim Katarzyna Barcikowska E-usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, np. Internet, z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej.

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. Szybki postęp technologiczny i techniczny zwany rewolucją informacyjną, który w naszym

Bardziej szczegółowo

Od bibliotekarza do brokera informacji powstanie nowego zawodu. Jolanta Osiecka-Murawa Biblioteka Uniwersytecka UWM Oddział Informacji Naukowej

Od bibliotekarza do brokera informacji powstanie nowego zawodu. Jolanta Osiecka-Murawa Biblioteka Uniwersytecka UWM Oddział Informacji Naukowej Od bibliotekarza do brokera informacji powstanie nowego zawodu Jolanta Osiecka-Murawa Biblioteka Uniwersytecka UWM Oddział Informacji Naukowej Plan prezentacji Wstęp Historia zawodu infobrokera Kodeks

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe główne kierunki rozwoju

Biblioteki cyfrowe główne kierunki rozwoju POLSKIE BIBLIOTEKI CYFROWE 2010 str. 17-21 CEZARY MAZUREK, MACIEJ STROIŃSKI, JAN WĘGLARZ Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe e-mail: {mazurek stroins weglarz}@man.poznan.pl Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Lubelska Biblioteka Wirtualna platforma zintegrowanych zasobów cyfrowych Lubelszczyzny

Lubelska Biblioteka Wirtualna platforma zintegrowanych zasobów cyfrowych Lubelszczyzny Lubelska Biblioteka Wirtualna platforma zintegrowanych zasobów cyfrowych Lubelszczyzny Piotr Kostko, Krystyna Mojejko-Kotlińska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie Agenda

Bardziej szczegółowo

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Biblioteki szkolne i pedagogiczne biorą udział w procesie kształcenia, ponieważ gromadzą, opracowują, przechowują i chronią szeroko pojęte materiały biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Opublikowany tekst jest pod adresem http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/cisek.php. Szara literatura jako źródło informacji biznesowej. Zarys problematyki.

Opublikowany tekst jest pod adresem http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/cisek.php. Szara literatura jako źródło informacji biznesowej. Zarys problematyki. Opublikowany tekst jest pod adresem http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/cisek.php Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński Szara literatura jako źródło informacji

Bardziej szczegółowo

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN 1

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN 1 GRAIR MAGAKIAN MONIA MAGAKIAN P O R A D NII K P A R T Y C Y P A CJJII O B Y W A T E L S KII EJJ D L A S E NII O R A PORADNIK PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ DLA SENIORA STOWARZYSZENIE 1 Opracowanie: dr Grair

Bardziej szczegółowo

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ mgr Jacek Uroda Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ Streszczenie: Wraz z rozwojem technologii

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

STRONY WWW BIBLIOTEK JAKO ELEMENT PROMOCJI I NARZĘDZIE KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM

STRONY WWW BIBLIOTEK JAKO ELEMENT PROMOCJI I NARZĘDZIE KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych Nr 1 (38) 2014, s. 109-118 ISSN 1426-3777 Anna Wałek 1 STRONY WWW BIBLIOTEK JAKO ELEMENT PROMOCJI I NARZĘDZIE KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM Postęp technologiczny i zmieniające

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Program edukacyjny III etapu kształcenia do realizacji we współpracy z biblioteką pedagogiczną oprac. Anna Kulfan Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Filia w Augustowie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe jako jeden z elementów społeczeństwa wiedzy z andragogicznego punktu widzenia

Biblioteki cyfrowe jako jeden z elementów społeczeństwa wiedzy z andragogicznego punktu widzenia Krzysztof Wereszczyński Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Biblioteki cyfrowe jako jeden z elementów społeczeństwa wiedzy z andragogicznego punktu widzenia Gdzie się podziała nasza mądrość,

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów

Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów Raport desk research przygotowany w ramach projektu TECHNOLOGIE DLA TRZECIEGO SEKTORA I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Edukacja informacyjna użytkowników w bibliotekach polskich uczelni technicznych (w świetle badań ankietowych)

Edukacja informacyjna użytkowników w bibliotekach polskich uczelni technicznych (w świetle badań ankietowych) Barbara Janczak Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) Biblioteka Główna Edukacja informacyjna użytkowników w bibliotekach polskich uczelni technicznych (w świetle badań ankietowych) Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

Rola, perspektywy i rozwój polskiej biblioteki wirtualnej

Rola, perspektywy i rozwój polskiej biblioteki wirtualnej Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Warszawa, 23-24 września 2002 r. prof. Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2. Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2. Wybrane agendy Bibliotek PWr 3

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2. Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2. Wybrane agendy Bibliotek PWr 3 BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ informator dla studentów Spis treści Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2 Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2 Wybrane agendy Bibliotek PWr 3 Oddziały

Bardziej szczegółowo

MODELOWE WSPARCIE SZKOŁY PRZEZ NA-

MODELOWE WSPARCIE SZKOŁY PRZEZ NA- Danuta Brzezińska MODELOWE WSPARCIE SZKOŁY PRZEZ NA- UCZYCIELA BIBLIOTEKARZA I ZASOBY BI- BLIOTEKI SZKOLNEJ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu National- -Louis University w Nowym Sączu

Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu National- -Louis University w Nowym Sączu Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece WSB-NLU 269 NR 14 (23) BIBLIOTEKA 2010 PL ISSN 0551-6579 MARIA WANDA SIDOR Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Modele biznesowe Redakcja Barbara Kożuch Łódź 2013 Zeszyt recenzowany Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo