DZIEŃ HUTNIKA 2003 XXVII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA SESJA NAUKOWA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY TADEUSZA WRONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIEŃ HUTNIKA 2003 XXVII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA SESJA NAUKOWA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY TADEUSZA WRONY"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ i FIZYKI STOSOWANEJ DZIEŃ HUTNIKA 2003 XXVII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA SESJA NAUKOWA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY TADEUSZA WRONY 23 maja 2003 r. CZĘSTOCHOWA 2003

2 NAGRODY ZA NAJLEPSZE REFERATY UFUNDOWALI PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY TADEUSZ WRONA REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ HENRYK DYJA ORAZ FIRMA KOMPUTEROWA BINO COMPUTERS SESJĘ ZORGANIZOWAŁO STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INFOMET PRZY KATEDRZE EKSTRAKCJI I RECYRKULACJI METALI - 2 -

3 Organizowana w tym roku na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Studencka Sesja Naukowa, jest XXVII Sesją. Do roku 1983 istniała, dość sprawnie działająca, podwójna struktura organizacyjna studenckiego ruchu naukowego. W Katedrach pracowały Koła Naukowe oraz powołani byli Wydziałowi i Uczelniani Opiekunowie studenckiego ruchu naukowego. Organizowane na Wydziale Metalurgicznym Sejmiki Studenckich Kół Naukowych, stanowiły roczne podsumowanie pracy Kół. Do 1983 roku Sejmiki organizowały najpierw ZSP, a później SZSP. Sejmik zorganizowany w 1983 roku był piętnastym. W roku 1984 Sejmik zorganizowany został bez udziału organizacji studenckich. Podsumowując do roku 1984 zorganizowano 16 Sejmików, w których uczestniczyło około 300 studentów. Po roku 1984 nastąpiła długa przerwa w organizacji Sejmików, która trwała do roku W 1992 r. w skład Komitetu Organizacyjnego Obchodów Dnia Hutnika powołany został Przewodniczący Studenckich Sesji Naukowych, a organizację Sesji przejęła Katedra Pieców Przemysłowych. W latach Studencką Sesję Naukową organizowała Katedra Przeróbki Plastycznej Materiałów, od 2001 ponownie Katedra Pieców Przemysłowych. Organizację tegorocznej Sesji przejęło Studenckie Koło Naukowe INFOMET działające przy katedrze Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali. Ogółem w latach w Sesjach zorganizowanych na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej uczestniczyło ponad 655 studentów, którzy wygłosili 176 referaty, w tym: 59 referatów studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, 14 referatów studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 10 referatów studenci Politechniki Śląskiej w Katowicach, 4 referaty studenci Politechniki Warszawskiej, 2 referaty studenci Uniwersytetu Technicznego w Delft, Holandia, 3 referaty studenci WSP Częstochowa, 1 referat studentka WSP Kraków, 81 referatów studenci Politechniki Częstochowskiej. Przewodniczący Sesji Dr hab. inż. Jan Jowsa, Prof. PCz - 3 -

4 - 4 -

5 SPIS REFERATÓW - 5 -

6 Sekcja A INFORMATYKA STOSOWANA i ZARZĄDZANE 1. Studenckie Koło Naukowe FRYSZERNIA Rewitalizacja zabytku techniki w Maleńcu Elena Iwaszczenko Społeczno ekonomiczne aspekty rozwoju półwyspu Krym Anna Herdzik, Aleksandra Walnik Numeryczne modelowanie inżekcji gazu do kąpieli metalowej Adam Cwudziński Modelowanie numeryczne przepływu stali w wielootworowej kadzi pośredniej COS Marta Marcinkowska, Marta Chmielarska, Ewa Sikora Zastosowanie baz danych w metalurgii Tomasz Kotlarek, Iwona Ziemba, Przemysław Bochnia Nowoczesne technologie w elektrometalurgii stali Weronika Jakubiak Analiza warunków spieniania żużli w łukowym piecu elektrycznym Marcin Niemiec, Michał Martynkiewicz, Łukasz Matusiak Bezprzewodowe sieci komputerowe WLAN Grzegorz Łuczywo Projekt serwera pośredniczącego dla komunikatorów typu instant messaging do zastosowań korporacyjnych

7 Sekcja B INŻYNIERIA PROCESOWA i MATERIAŁOWA 1. Agata Szwedzińska, Zbigniew Lenarcik Zastosowanie pompy ciepła jako źródła ciepła w instalacji c.o. oraz w przygotowaniu c.w.u. 2. Łukasz Madej Wspomagana komputerowo interpretacja wyników prób plastometrycznych 3. Nikołaj Paniuszkin Optymalizacja prędkości walcowania rur w walcarkach redukująco- wydłużających 4. Andriej Kołomoniec Badania procesów przemian strukturalnych w metalach o strukturze bainitycznej metodami rentgenowskimi 5. Andriej Projdak Badania faz azotkowych i węglikowo-azotkowych w niskowęglowych stopach 6. Bartłomiej Winiarski Wpływ modyfikacji tytanem powierzchni tlenku glinu na własności wytrzymałościowe i mikrostrukturę połączenia typu metal-ceramika w układzie Al/Al 2 O 3 7. Rafał Molak Metody badań niejednorodności odkształcenia plastycznego w intermetalikach Ti 3 Al 8. Sebastian Zielonka Charakterystyka właściwości trybologicznych i strukturalnych staliwa typu Duplex Marek Tatar Obróbka cieplna elementów łańcucha Galla w złożu fluidalnym Andrzej Piechna, Piotr Komorowski Warstwa wierzchnia wałków rozrządu po procesie eksploatacji

8 - 8 -

9 SEKCJA A INFORMATYKA STOSOWANA i ZARZĄDZANIE - 9 -

10 REWITALIZACJA ZABYTKU TECHNIKI W MALEŃCU Studenckie Koło Naukowe FRYSZERNIA Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej Wstęp Opuszczone, martwe fabryki są w naszym krajobrazie czymś powszechnym. Dla wielu mieszkańców często nie są miejscem resentymentów, lecz symbolem czasu, który winien odejść w zapomnienie. Droga do tego, aby stara fabryka, huta zaczęła być powszechnie uznawana za zabytek i funkcjonowała jako wartość w mentalności ludzi jest długa i nie zawsze uwieńczona sukcesem. Aby tak się stało należy ożywić wspomnienia, mity, poszukać pomostu, który połączy przeszłość z teraźniejszością i przyszłością i nada nowy sens egzystencji zabytku we współczesnym krajobrazie kulturowym. Największe szanse na ochronę mają zabytki w takich miastach, gminach i regionach, w których można je potraktować jako ważny czynnik aktywizacji gospodarczej. Najbardziej typowa szansa tego rodzaju to traktowanie dziedzictwa jako specyficznego towaru oferowanego turystom. Zabytkowy Zespół Walcowni i Gwoździarni w Maleńcu jest jednym z zakładów metalurgicznych Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który jest niewątpliwie unikalnym na skalę światową przykładem dziedzictwa przemysłowego. Zabytkowy Zespół Walcowni i Gwoździarni w Maleńcu jest częścią Projektu Myśl-żelazo-kultura, porozumienia pomiędzy NCK oraz władzami Woj. Świętokrzyskiego podpisanego we wrześniu 2002 roku. Podjęty projekt głównie ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury, turystyki, sportu i rekreacji, a jego efektem ma być rozwój tożsamości regionalnej, uwzględniającej promocję polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego. Rys historyczny Maleniec jest niewielką wsią leżącą przy starej szosie Łódź - Kielce, 24 km na zachód od Końskich, nad rzeką Czarną. Znajduje się tam unikatowy w Europie zabytek techniki z zachowanym pełnym cyklem technologicznym walcowania blach oaz wytwarzania z nich łopat i szpadli. Początek przemysłu w Maleńcu datuje się na rok 1782, kiedy to Kasztelan Łukowski - Jacek Jezierski nabył wieś Maleniec, spiętrzył wody Czarnej, tworząc staw o pow. 16 ha i tym samym uzyskując źródło energii dla wybudowa

11 nych przez niego młyna, tartaku, drutarni oraz fryszerni. Zbudowana w Maleńcu fryszernia była na ówczesne czasy bardzo nowoczesnym zakładem metalurgicznym, w którym odbywały się procesy świeżenia surówki żelaza przez utlenianie zawartego w nim węgla i innych domieszek i następnego przekuwania na stal. Około roku 1836, kolejny właściciel zakładu - Józef Bocheński - zlikwidował fryszerki, zbudował walcownię oraz zainstalował 11 małych i 4 duże gwoździarki do produkcji gwoździ ciętych z blachy. Oprócz gwoździ produkowano topory, łańcuchy, lemiesze oraz odkładnice do pługów. Roczna produkcja wynosiła wówczas 320 ton. Kolejny właściciel, Feliks Wielogłowski przeprowadził trzeci etap modernizacji, wprowadzając w latach siedemdziesiątych XIX wieku maszyny do produkcji łopat i szpadli. W roku 1939 zakład został częściowo zniszczony przez wybuch min założonych przy mostach przez wycofujące się wojsko polskie. Uruchomiony przez Niemców w stosunkowo krótkim czasie pracował przez całą wojnę. Sezonowe braki wody zmusiły okupanta do modernizacji hali szpadlarni i zainstalowania silnika napędzającego główny wał transmisyjny. Dekretem z r. zakład został upaństwowiony. Powojenna historia to kontynuacja produkcji narzędzi gospodarczych przez następne 21 lat, wykorzystująca niezmieniony zabytkowy park maszynowy i starą technologię walcowania oraz produkcji głównie gwoździ, łopat, szpadli i okuć okiennych. Dnia 21 czerwca 1967 roku zakład w Maleńcu uznany został za zabytek techniki i wpisany do Rejestru Zabytków województwa kieleckiego pod poz Decyzja zaprzestania produkcji przypadła na dzień 4 listopada 1967 roku. Ciekawe elementy zabytku W chwili zamknięcia zakładu w roku 1967, budynki produkcyjne obejmowały dwie hale: walcownię i gwoździarnię. Zachowane do dnia dzisiejszego zabytkowy park maszynowy, stare technologie oraz kształt architektoniczny obiektu są niepowtarzalne i jedyne tego rodzaju w Europie. W drewnianej hali walcowni zachował się ciąg urządzeń technologicznych składający się z drewnianego koła wodnego, koła zamachowego, walcarki duo nienawrotnej, pieca grzewczego i urządzeń pomocniczych. Walcarka duo, wyprodukowana w Starachowicach w roku 1843, posiada walce o gładkiej beczce, których średnica wynosi 0,5 m, a długość 1,05m. Napędzany jest tylko jeden walec dolny, a górny obraca się w wyniku tarcia. Materiałem wsadowym walcowni były głównie złomowane obręcze kół kolejowych oraz różnego rodzaju kształtowniki. Murowana z kamienia hala gwoździarni zachowała się wraz z pasowym systemem napędowym maszyn z głównego wału transmisyjnego, małym kołem wodnym, przekładnią z zębami drewnianymi, trzykomorowym piecem grzewczym, gwoździarkami wyprodukowanymi w roku 1840, wiertarką o drewnianej konstrukcji, młotem sprężynowym i innymi urządzeniami. Na zainstalowanych w zakładzie gwoździarkach produkowano gwoździe o długości 2 do 4 cali, których produkcja odbywała się na gwoździarkach, przez cięcie

12 w klin rozgrzanego paska blachy. Szerokość paska równa była długości gwoździa. System dźwigni w gwoździarce, napędzany przekładnią pasową, uruchamiał nożycę tnącą, szczęki do przytrzymywania odciętej blachy oraz bijak formujący łeb gwoździa. Ostrza noży tnących chłodzone były wodą. Roczna produkcja z jednej gwoździarki w początkach XX wieku sięgała 700 pudów (1 pud = 16,38 kg). Obóz maleniecki W 1968 roku grupa studentów Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej w Katowicach, podczas jednej z wycieczek dydaktycznych "Szlakiem starego hutnictwa", prowadzonej przez Profesora Tadeusza Mazanka, zawitała do wsi Maleniec. Studenci ujrzeli tu popadający w ruinę bardzo interesujący obiekt, zamieniany stopniowo w magazyn. Wszędzie panował nieporządek sprawiający jednak wrażenie cennej rupieciarni. Wtedy to grupa zapaleńców obiecała sobie, że doprowadzi ten obiekt do dawnej świetności. Po raz pierwszy na zorganizowany obóz do Maleńca przybyli studenci w sierpniu 1970 roku. Od tego czasu w każde wakacje Maleniec gości studentów, którzy rozbijają namioty przy starym zakładzie i wykonują niezbędne prace rekonstrukcyjne, remontowe, konserwatorskie i porządkowe. Każdorazowo program prac konsultowany jest z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach. Tradycja studenckich obozów w Maleńcu wytworzyła w społeczności akademickiej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii swoistą legendę Maleńca. Kiedy okoliczni mieszkańcy utwierdzili się w przekonaniu, że studenci na serio chcą przywrócić świetność staremu obiektowi, zwracali przywłaszczone sobie stare narzędzia, drobny sprzęt i części maszyn. Praca studentów i pracowników Politechniki Śląskiej na rzecz tego zabytku wykonywana jest społecznie i dzięki niej ochroniony został dla społeczeństwa unikatowy w Europie zabytek polskiej myśli inżynierskiej. Obiekt jest zadbany, sprawny technicznie, a uruchomienie walcowni uzależnione jest jedynie od poziomu wody w stawie. Mimo, że obiekt nie ma, ze względów finansowych, statusu muzeum, jest jednak przykładem żywego muzeum oraz zaczyna pełnić funkcję ośrodka technologiczno-turystycznego. Festyny technologiczno-turystyczne w Maleńcu W roku 2000 we współpracy z władzami starostwa oraz województwa zapoczątkowany został festiwal technologiczno - turystyczny KUŹNICE KONEC- KIE odbywający się na terenie powiatu koneckiego. Ideą, która przyświecała pomysłodawcom Kuźnic Koneckich, była potrzeba zagospodarowania potencjału, jakim są niewątpliwie wspaniałe tradycje przemysłowe, liczne obiekty muzealne i zabytki techniki - niekiedy unikatowe w skali światowej. Konecczyzna to przecież centrum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego, gdzie przez stulecia kwitła produkcja, a później przemysł metalurgiczny Są one na tyle atrakcyjne i oryginalne, że zasługują, aby je pokazy

13 wać, i aby stworzyć z nich prawdziwą wizytówkę Ziemi Koneckiej, która oprócz wspomnianych atutów jest przecież niezwykle malowniczą krainą. Kuźnice Koneckie mają charakter i formułę festynu, odbywającego się w przeciągu dwóch dni w trzech miejscach: Starej Kuźnicy, Maleńcu i Sielpi. W Maleńcu odbywa się corocznie prezentacja najstarszej w Polsce linii produkcyjnej zasilanej energia wodną. Kuźnice są areną spotkań z artystami, animatorami kultury, twórcami rzemiosła artystycznego oraz rodzimym folklorem. Wszystko to razem tworzy niezwykle barwny fresk w jarmarcznej oprawie, okraszony żywiołowymi melodiami kapel i orkiestr etnicznych. W 2002 roku zapoczątkowana została kolejna impreza turystycznokulturalna DZIEŃ RYBY Święto hodowców, wędkarzy i rybaków. Obchody święta rozpoczyna polowa msza święta, a kończy zabawa taneczna. W obu halach Zabytkowego Zakładu Walcowni i Gwoździarni, razem z technicznymi akcesoriami rozłożone są eksponaty związane z historią rybactwa śródlądowego oraz sprzętami i narzędziami do połowu ryb. Pomiędzy zabytkowymi maszynami królują ciekawe okazy ryb wprowadzając swymi kolorami i kształtem bardzo ciekawe wizualne połączenie. Przed halami przedstawiciele gospodarstw rybackich demonstrują swoje dokonania hodowlane oraz dania z ryb. Dzień Ryby, zorganizowany w Zabytkowym Zakładzie Walcowni i Gwoździarni w Maleńcu pokazał, jak można wykorzystać zabytek do połączenia dwóch, z pozoru całkowicie odmiennych gałęzi gospodarki: metalurgii i rybołówstwa. Podsumowanie Wieś Maleniec była wsią robotniczą. Całe osiedle robotnicze zostało zaprojektowane i zbudowane przez Jacka Jezierskiego razem z zakładem metalurgicznym. Prawie 200 lat wioska żyłą życiem fabryki i to ona byłą najważniejsza, aż do 1967 roku, kiedy zaprzestano produkcji. Zakład metalurgiczny został uznany za zabytek i, jako staroć techniczna nikomu nie potrzebna, zaczął popadać w ruinę i zapomnienie. Dziś Zabytkowy Zakład Walcowni i Gwoździarni w Maleńcu odzyskał swą świetność i to nie tylko z technicznego punktu widzenia. Jest sprawny technicznie, a jednocześnie jest ośrodkiem wielu wydarzeń technologicznoturystycznych. Zabytek w Maleńcu integruje wokół siebie ludzi z różnych dziedzin i znów, jak dawniej, błyszczy jak perełka wśród otaczającej go rzeczywistości. Znaczny udział w odzyskaniu roli i znaczenia przez Zabytkowy Zakład Walcowni i Gwoździarni w Maleńcu ma Studenckie Koło Naukowe FRYSZERNIA z racji nie tylko doprowadzenia tego zabytku do pełnej technicznej sprawności, ale i jego rewitalizacji. Zakład metalurgiczny jak dawniej jest najważniejszy w życiu okolicy, która znowu odmierza swoje życie obecne i łączy przyszłość z wydarzeniami związanymi z fabryką

14 SPOŁECZNO EKONOMICZNE ASPEKTY ROZWOJU PÓŁWYSPU KRYM Elena Iwaszczenko Narodowa Akademia Metalurgiczna w Dniepropietrowsku

15 NUMERYCZNE MODELOWANIE INŻEKCJI GAZU DO KĄPIELI METALOWEJ Anna Herdzik, Aleksandra Walnik Studenckie Koło Naukowe INFOMET Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechnika Częstochowska Wstęp Kadzie to zbiorniki na ciecz, przeważnie o dużej pojemności, używane w różnych procesach technologicznych w przemyśle hutniczym, papierniczym, farbiarskim itp. Wraz z postępem piece kadziowe stały się wygodnym narzędziem do odsiarczania, odtleniania, zawężania składu chemicznego i temperatury oraz obniżania temperatury stali przed spustem. Proces inżekcji gazu do kąpieli metalowej jest szeroko stosowany w przemyśle metalurgicznym w celu usunięcia wtrąceń niemetalicznych, wyeliminowania różnic temperatury i stężenia składników oraz dla zwiększenia szybkości reakcji np. rozpuszczania dodatków rafinacyjnych i stopowych. Na przestrzeni kilku ostatnich lat prowadzi się badania w celu zrozumienia różnych aspektów zachowania się wdmuchiwanego gazu. Główny kierunek badań to określenie czasu mieszania oraz ustalenie rozkładów prędkości cieczy i energii kinetycznej. Wytwarzanie stali przy użyciu złomu Proces wytapiania stali z pełnym świeżeniem w elektrycznym piecu łukowym wymaga odpowiedniego złomu -złomu stali węglowych- oraz odpowiednich, niekiedy drogich dodatków stopowych. Zastosowanie metod pozapiecowej obróbki ciekłej stali pozwala na przyspieszenie przebiegu procesów oraz poprawę jakości wytwarzanej stali przy małych nakładach pracy, energii i materiałów. Przenosząc miejsce prowadzenia dalszych zabiegów z pieca do kadzi, zwalnia się piec, który może zacząć nagrzewanie i topienie nowej partii materiału. Proces ciągłego odlewania stali charakteryzuje zmniejszenie kosztów odlewania, zmniejszenie odpadu technologicznego. Model matematyczny Przepływ strumienia gazu w ciekłej stali ma charakter nieustalonego przepływu dwufazowego. Podstawowymi równaniami modelu opisującymi przepływ gazu i mieszanie kąpieli są równania zachowania masy i pędu. Dla modelowania turbulencji przepływu wykorzystano dwuwymiarowy model K-ε powszechnie stosowany w analizie zagadnień inżynierskich. Model ten w wielu

16 przypadkach przepływów burzliwych daje wyniki bliskie rezultatom eksperymentu, przy ograniczonych nakładach obliczeniowych. Warunki obliczeń Dla weryfikacji modelu matematycznego inżekcji gazu do kąpieli metalowej w piecu kadziowym, skonfrontowano własne wyniki obliczeń numerycznych z rezultatami badań eksperymentalnych na obiekcie wodnym oraz wynikami obliczeń innych autorów [1,2 ]. Dla obiektu wodnego największe wektory prędkości otrzymaliśmy w osiach obiektu, czyli w miejscu wdmuchiwania gazu, a im dalej osi obiektu wektory te zanikają. Zauważyć można cyrkulację, czyli wektory zawracają przy powierzchni, wywołując tym samym ruch cieczy. Wyniki obliczeń Obliczenia dokonano za pomocą komercyjnego programu FLUENT, służącego do obliczeń zagadnień przepływów gazów i cieczy jedno-lub wielofazowych z możliwością wymiany ciepła. Siatki obiektów zostały wygenerowane przy użyciu programu GAMBIT, gdzie przedstawiono warunki brzegowe. Z poniższych wykresów zauważamy zgodność naszych wyników z danymi eksperymentalnymi Predkosc promieniowa, m/s Q = 610 cm 3 /s, z/h=0.505 Malin, 1995 PHOENICS Badania wlasne Johansen, 1988 Predkosc promieniowa, m/s Q = 610 cm 3 /s, z/h =0.903 Malin, 1995 PHOENICS Badania wlasne Johansen, r / R Rys. 1. Wartości składowej promieniowej prędkości cieczy na wysokości obiektu równej z/h = 0, r / R Rys. 2. Wartości składowej promieniowej prędkości cieczy na wysokości obiektu równej z/h = 0,903 1 Zastosowany w obliczeniach numerycznych model inżekcji gazu dla symulacji mieszania w procesach kadziowych pozwala nam ocenić rozkład pól prędkości. Wyniki badań dały dobrą zgodność wyników obliczeń według zaproponowanego modelu z danymi eksperymentalnymi. Literatura 1. Warzecha, Jowsa, Merder Weryfikacja matematycznego modelu inżekcji gazu do cieczy, III Międzynarodowa Sesja Naukowa, Częstochowa, czerwiec (M.R. Malin Modelling Turbulent 2-phase Flow in a Bubble- Stirred Ladle Opiekun pracy mgr inż. Marek Warzecha

17 MODELOWANIE NUMERYCZNE PRZEPŁYWU STALI W WIELOOTWOROWEJ KADZI POŚREDNIEJ Adam Cwudziński Studenckie Koło Naukowe INFOMET Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechnika Częstochowska Wstęp Ciągłe odlewanie stali jest najnowocześniejszym i najbardziej ekonomicznym sposobem odlewania, skracającym drogę od płynnej stali do produktu walcowniczego. Technologie COS pozwalają uzyskać wlewki o przekroju kwadratowym, prostokątnym lub kołowym, a nawet o przekroju gotowego wyrobu. Elementem mającym znaczny wpływ na przebieg procesu ciągłego odlewania stali jest urządzenie zwane kadzią pośrednią. Kadź jest swego rodzaju reaktorem, który zapewnia optymalne warunki dla przebiegu procesu odlewania stali (wypływania wtrąceń niemetalicznych, wyrównania temperatury kąpieli). Jest ona środkowym ogniwem w łańcuchu, jaki tworzy z kadzią główną i krystalizatorem maszyny COS. Konstrukcja kadź pośrednia powinna być dostosowana swą budową tak, aby posiadane parametry, sprzyjały dużej wydajności oraz pozwalały na uzyskanie wysokiej jakości kęsisk. W szczególności proces ten powinien gwarantować optymalny przepływ ciekłej stali, czyli odpowiednie rozdzielenie i dozowanie metalu do poszczególnych żył krystalizatora, stałą temperaturę odlewania, możliwość wprowadzenia mikrododatków stopowych oraz prowadzenia ostatecznej rafinacji. Objętość kadzi pośredniej wynosi zazwyczaj 10% objętości kadzi głównej. Ciekła stal ma wysoką temperaturę i łatwo reaguje z otoczeniem, dlatego wyłożenia ogniotrwałe kadzi pośredniej są wysokoglinowe i cyrkonowe tak, by skład chemiczny stali nie ulegał zmianie podczas styku ciekłego metalu z wyłożeniem kadzi. W badaniach zdecydowano się na modelowanie zjawiska zachodzących w kadzi metodami numerycznymi w połączeniu z techniką obliczeniową dają one możliwości rozwiązywania złożonych problemów oraz pozwalają na symulację badanego zjawiska po uwzględnieniu wstępnych parametrów. W obliczeniach wykorzystany został komercyjny program FLUENT, geometrię kadzi i siatkę punktów węzłowych wygenerowano przy pomocy programu GAMBIT

18 Model matematyczny W rozpatrywanym przypadku model matematyczny, dla przepływu ciekłej stali, będzie zawierał równania różniczkowe ciągłości przepływu, zachowania pędu i energii oraz równanie opisujące turbulencję ruchu ciekłej stali w kadzi. Opis obiektu i dane materiałowe Ze względu na symetrię przechodzącą przez środek kadzi do obliczeń przyjęto połowę obiektu. Dla ciekłej stali przyjęto własności: gęstość 7010 kg/m 3, ciepło właściwe 821 J/kg K, przewodność cieplną 30,5 W/m K i lepkość 0,007 kg/m s. Stal wpływa do kadzi z prędkością 0,9 m/s, przy intensywności turbulencji 5%. Wyniki obliczeń Rys. 1. Rozkład wektorów prędkości na przekroju poprzecznym przechodzącym przez wlew kadzi Rys. 2. Rozkład wektorów prędkości na płaszczyźnie poprzecznej przechodzącej przez wylew Podsumowanie Uzyskane wyniki świadczą o tym, że model matematyczny, warunki brzegowe oraz siatka obliczeniowa wraz z parametrami procedur numerycznych przyjęte zostały poprawnie. Zastosowany model umożliwia obliczenie rozkładu temperatury, prędkości oraz turbulencji w kąpieli stalowej dla trójwymiarowego obiektu oraz rzeczywistych warunków jego pracy (temperatury i prędkości zalewania stali). Otrzymane rozkłady prędkości nie są w sprzeczności z wyobrażeniem o rzeczywistym obrazie procesów przepływowych w obiekcie przemysłowym. Otrzymane rozwiązania pozwolą w przyszłości symulować rozkład przestrzenny i wypływanie wtrąceń niemetalicznych podczas odlewania stali. Opiekun pracy mgr inż. Tomasz Merder

19 ZASTOSOWANIE BAZ DANYCH W METALURGII Marta Marcinkowska, Marta Chmielarska, Ewa Sikora Studenckie Koło Naukowe INFOMET Wydział Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechnika Częstochowska Przez bazę danych rozumiemy zbiór powiązanych ze sobą informacji, zorganizowanych w odpowiednią strukturę, która pozwala na szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji. W bazie danych są zapisywane fakty i zdarzenia zachodzące w pewnym wycinku rzeczywistości, po to, aby możliwe było ich odtworzenie i analiza w dowolnej chwili. Dobrze zaprojektowana baza danych powinna spełniać następujące warunki: - ograniczać do minimum nadmiarowość (redundancja danych) - niezależność od programów użytkowych i aplikacji - dostępność dla wszystkich aktualnych i potencjalnych użytkowników - uwzględnienie wszystkich istotnych związków i relacji między obiektami i danymi Z bazą danych i systemem zarządzania nią (Database Management Systems- DBMS), mamy do czynienia, gdy dane są przechowywane w jednym miejscu, a wszelkie działania na tych danych zarządzane są w sposób scentralizowany przy użyciu wyspecjalizowanego oprogramowania. System zarządzania bazą danych to system oprogramowania zawierający w szczególności następujące mechanizmy: - środki do gromadzenia, utrzymywania i administrowania trwałymi i masowymi zbiorami danych - środki zapewniające spójność i bezpieczeństwo danych - sprawny i jednoczesny dostęp do danych dla wielu użytkowników (zwykle poprzez język zapytań) - środki programistyczne służące do aktualizacji/przetwarzania danych (API dla popularnych języków programowania) Najbardziej znanym językiem zapytań jest język SQL (Structured Query Language). Zaimplementowano go w większości systemów relacyjnych, bardzo często stanowi wzorzec odniesienia w literaturze poświęconej, obiektowości. Język SQL to kilkadziesiąt słów kluczowych i kilkanaście podstawowych konstrukcji składniowych, podobny jest do języków programowania wysokiego poziomu, lecz o wiele od nich prostszy. Podstawową konstrukcję języka wyposażono w szereg dodatkowych możliwości, zwiększających moc wyszukiwawczą m.in. grupowanie, warunki na grupach, zagnieżdżanie, porządkowanie, funkcje zagregowane, funkcje i operatory arytmetyczne, itd. SQL zawiera także operacje

20 tworzenia i usuwania tablic, wstawiania, usuwania i aktualizacji wierszy, oraz inne operacje na środowisku bazy danych. SQL jest używany jako samodzielny język służący do interakcyjnych zapytań i aktualizacji. Najczęściej używanym systemem do tworzenia oraz zarządzania relacyjnymi bazami danych jest Microsoft Access. Access jest potężnym narzędziem, posługuje się dwoma językami manipulowania danymi, starszym Query by Example (QBE), jak i nowszym SQL. Użytkownik nie musi znać słownictwa i zasad gramatyki tych języków, żeby się nimi posługiwać. Wielu użytkowników nawet nie wie, że używa tych języków. Program pozwala na tworzenie wielu obiektów takich jak: tabele, kwerendy, raporty, formularze, a nawet gotowe strony internetowe z dostępem do danych, przy pomocy bardzo prostych narzędzi. Baza może również zostać utworzona za pomocą kreatorów, których olbrzymia ilość jest dostępna w programie jak i za pomocą Internetu. O prostocie wykorzystania Accessa niech świadczy fakt, że niektóre z tych kreatorów tworzono z myślą o najmłodszych użytkownikach komputerów. Prostota obsługi nie świadczy o małych możliwościach, w Accessie można tworzyć duże i skomplikowane bazy danych, a przy pomocy kwerend nie tylko wyszukiwać w nich konkretnych danych, lecz nawet przeprowadzać skomplikowane operacje i obliczenia na tych danych. Tak przetworzone dane można odczytać przy pomocy raportów lub formularzy. Formularze mogą również służyć do wpisywania danych do tabel. Jest to o tyle wygodne, że pojedynczy formularz może być wykorzystany do wprowadzania danych do wielu różnych tabel. MS Access jest częścią pakietu biurowego MS Office. Programy z tego pakietu są znane z wzajemnej interakcji, pozwala to np. na stworzenie przy pomocy Worda listów seryjnych, zawierających dane z bazy danych, utworzonej za pomocą Accessa i rozesłanie ich za pomocą Outlooka, a cały ten proces może zostać całkowicie zautomatyzowany. Program potrafi nawet wyłączyć komputer po zakończeniu operacji. Kolejną zaletą programu może być fakt, że cała baza danych (dane, formularze, raporty, itd.) jest przechowywana w jednym pliku. O trafności takiego rozwiązania przekonał się zapewne nieraz użytkownik, który korzystając z innych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych, takich jak: dbase, Progress i Paradox próbował przenieść dużą bazę danych i przez przypadek zapomniał lub skasował jeden z plików. Wadą Accessa jest niewątpliwie cena programu, która jest bardzo wysoka. Inną wadą może być fakt, że utworzona za pomocą Accessa baza danych nie może być bez niego używana. Istnieje, co prawda, oprogramowanie, które pozwala na tworzenie samodzielnych baz danych przy pomocy Accessa, ale jest ono bardzo drogie. Access jest rozwijany i jego kolejne wersje są coraz lepsze i przyjaźniejsze dla użytkownika. We współczesnym świecie człowiek spotyka się z olbrzymią ilością danych. Wyobraźmy sobie sytuację, w której naukowiec przy obecnym stanie wiedzy musi znaleźć interesującą go informację. W praktyce oznacza to szukanie w setkach, a nawet tysiącach opracowań naukowych ze swojej dziedziny. Wyszu

21 kanie tej jednej konkretnej informacji bez wykorzystania relacyjnych baz danych byłoby bardzo czasochłonne, o ile wręcz możliwe. Wykorzystując nowoczesne bazy danych naukowiec ma dostęp nie tylko do tekstu opracowań, ale do informacji w dowolnej postaci. Do takiej bazy danych dostęp mieć może jednocześnie duża ilość użytkowników, a dzięki wykorzystaniu Internetu osoby te mogą przebywać w miejscu. Takie bazy wykorzystywane są przy rezerwacji biletów lotniczych w dużych liniach lotniczych, w kryminalistyce do gromadzenia danych o przestępcach, w bibliotekach do katalogowania książek, przy wspomnianych badaniach naukowych, w bankowości (nasze pieniądze często istnieją tylko jako zapis elektroniczny w takich bazach), przy projektowaniu z użyciem środowiska projektowania CAD/CAM, w medycynie (np. baza danych o dawcach organów i osobach oczekujących na przeszczep uratowała życie niejednej osobie) i przy wielu innych, których nie sposób wymienić. Ostatnio popularnym sposobem wykorzystania baz danych są tak zwane hurtownie danych. Baza taka potrafi z olbrzymiej ilości danych przedsiębiorstwa wydobyć użyteczną wiedzę, która może być wykorzystana np. do podjęcia strategicznej decyzji, czy poprawy jakości produkcji, zwiększenia wydajności lub obniżenia kosztów. Relacyjne systemy zarządzania danymi są coraz nowocześniejsze, pozwalają na gromadzenie coraz to większej ilości coraz bardziej zróżnicowanych danych, jednocześnie pozwalają na przeszukiwanie tych danych w celu otrzymania interesującej nas informacji. Dzisiaj nie możemy obyć się bez nich, a śmiem twierdzić, że dalszy postęp cywilizacyjny nie jest bez nich możliwy. Utworzona baza danych stanowi szybkie i precyzyjne narzędzie gromadzenia i dostępu do wyselekcjonowanego zasobu wiedzy z dziedziny metalurgii. Pozwala ona wyodrębnić publikacje według określonych kryteriów. Dotarcie do tekstów źródłowych zapisanych w pamięci komputera daje różne możliwości ich przetwarzania, co jest pomocą podczas pisania referatu, pracy przejściowej lub dyplomowej Literatura 1. J. Jędrzejowicz, K. Rejniak: Wstęp do baz danych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997 r. 2. W. Kim: Wprowadzenie do obiektowych baz danych. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1996 r. 3. B. Krzymowski: Access 97 PL. Komputerowa Oficyna Wydawnicza HELP, Warszawa 1997 r. 4. Microsoft Access 2000 krok po kroku. Wydawnictwo RM, Warszawa 1999 r. Opiekunowie pracy mgr inż. Marek Warzecha mgr inż. Tomasz Merder

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu CORE Edycja Specjalna - 2011 Testwarez 2011 10-11 października we Wrocławiu Wprowadzenie Testwarez 2011 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2011 05 Automatyczne Testy Eksploracyjne Zbigniew

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE P R O D U K T P R O G R A M R Y N E K IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna jesień i zima Ciepło to miła atmosfera w domu, szczególnie wtedy, gdy za oknem pada deszcz lub panują minusowe temperatury. Gdy jest

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie opracowanie Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa Opracowanie: Konsultacja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZARZĄDZANIE PROCESAMI Tezy wykładów autorskich Opracował jako rękopis: Prof. zw. dr inż. Władysław Sabela Współpraca: Dr inż. Jacek Pieprzyca Dąbrowa Górnicza

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Koniec roku sprzyja rozważaniom o dokonaniach, zrealizowanych celach, planach, sukcesach i porażkach. To okres podsumowań.

Szanowni Państwo Koniec roku sprzyja rozważaniom o dokonaniach, zrealizowanych celach, planach, sukcesach i porażkach. To okres podsumowań. OD REDAKCJI SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej...4 Wydarzenia i trendy...6 TEMAT NUMERU Od deski kreślarskiej do technologii 3D proces projektowania elektronarzędzi...8 EDUKACJA I ROZWÓJ Diagnostyka

Bardziej szczegółowo