DZIEŃ HUTNIKA 2003 XXVII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA SESJA NAUKOWA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY TADEUSZA WRONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIEŃ HUTNIKA 2003 XXVII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA SESJA NAUKOWA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY TADEUSZA WRONY"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ i FIZYKI STOSOWANEJ DZIEŃ HUTNIKA 2003 XXVII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA SESJA NAUKOWA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY TADEUSZA WRONY 23 maja 2003 r. CZĘSTOCHOWA 2003

2 NAGRODY ZA NAJLEPSZE REFERATY UFUNDOWALI PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY TADEUSZ WRONA REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ HENRYK DYJA ORAZ FIRMA KOMPUTEROWA BINO COMPUTERS SESJĘ ZORGANIZOWAŁO STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INFOMET PRZY KATEDRZE EKSTRAKCJI I RECYRKULACJI METALI - 2 -

3 Organizowana w tym roku na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Studencka Sesja Naukowa, jest XXVII Sesją. Do roku 1983 istniała, dość sprawnie działająca, podwójna struktura organizacyjna studenckiego ruchu naukowego. W Katedrach pracowały Koła Naukowe oraz powołani byli Wydziałowi i Uczelniani Opiekunowie studenckiego ruchu naukowego. Organizowane na Wydziale Metalurgicznym Sejmiki Studenckich Kół Naukowych, stanowiły roczne podsumowanie pracy Kół. Do 1983 roku Sejmiki organizowały najpierw ZSP, a później SZSP. Sejmik zorganizowany w 1983 roku był piętnastym. W roku 1984 Sejmik zorganizowany został bez udziału organizacji studenckich. Podsumowując do roku 1984 zorganizowano 16 Sejmików, w których uczestniczyło około 300 studentów. Po roku 1984 nastąpiła długa przerwa w organizacji Sejmików, która trwała do roku W 1992 r. w skład Komitetu Organizacyjnego Obchodów Dnia Hutnika powołany został Przewodniczący Studenckich Sesji Naukowych, a organizację Sesji przejęła Katedra Pieców Przemysłowych. W latach Studencką Sesję Naukową organizowała Katedra Przeróbki Plastycznej Materiałów, od 2001 ponownie Katedra Pieców Przemysłowych. Organizację tegorocznej Sesji przejęło Studenckie Koło Naukowe INFOMET działające przy katedrze Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali. Ogółem w latach w Sesjach zorganizowanych na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej uczestniczyło ponad 655 studentów, którzy wygłosili 176 referaty, w tym: 59 referatów studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, 14 referatów studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 10 referatów studenci Politechniki Śląskiej w Katowicach, 4 referaty studenci Politechniki Warszawskiej, 2 referaty studenci Uniwersytetu Technicznego w Delft, Holandia, 3 referaty studenci WSP Częstochowa, 1 referat studentka WSP Kraków, 81 referatów studenci Politechniki Częstochowskiej. Przewodniczący Sesji Dr hab. inż. Jan Jowsa, Prof. PCz - 3 -

4 - 4 -

5 SPIS REFERATÓW - 5 -

6 Sekcja A INFORMATYKA STOSOWANA i ZARZĄDZANE 1. Studenckie Koło Naukowe FRYSZERNIA Rewitalizacja zabytku techniki w Maleńcu Elena Iwaszczenko Społeczno ekonomiczne aspekty rozwoju półwyspu Krym Anna Herdzik, Aleksandra Walnik Numeryczne modelowanie inżekcji gazu do kąpieli metalowej Adam Cwudziński Modelowanie numeryczne przepływu stali w wielootworowej kadzi pośredniej COS Marta Marcinkowska, Marta Chmielarska, Ewa Sikora Zastosowanie baz danych w metalurgii Tomasz Kotlarek, Iwona Ziemba, Przemysław Bochnia Nowoczesne technologie w elektrometalurgii stali Weronika Jakubiak Analiza warunków spieniania żużli w łukowym piecu elektrycznym Marcin Niemiec, Michał Martynkiewicz, Łukasz Matusiak Bezprzewodowe sieci komputerowe WLAN Grzegorz Łuczywo Projekt serwera pośredniczącego dla komunikatorów typu instant messaging do zastosowań korporacyjnych

7 Sekcja B INŻYNIERIA PROCESOWA i MATERIAŁOWA 1. Agata Szwedzińska, Zbigniew Lenarcik Zastosowanie pompy ciepła jako źródła ciepła w instalacji c.o. oraz w przygotowaniu c.w.u. 2. Łukasz Madej Wspomagana komputerowo interpretacja wyników prób plastometrycznych 3. Nikołaj Paniuszkin Optymalizacja prędkości walcowania rur w walcarkach redukująco- wydłużających 4. Andriej Kołomoniec Badania procesów przemian strukturalnych w metalach o strukturze bainitycznej metodami rentgenowskimi 5. Andriej Projdak Badania faz azotkowych i węglikowo-azotkowych w niskowęglowych stopach 6. Bartłomiej Winiarski Wpływ modyfikacji tytanem powierzchni tlenku glinu na własności wytrzymałościowe i mikrostrukturę połączenia typu metal-ceramika w układzie Al/Al 2 O 3 7. Rafał Molak Metody badań niejednorodności odkształcenia plastycznego w intermetalikach Ti 3 Al 8. Sebastian Zielonka Charakterystyka właściwości trybologicznych i strukturalnych staliwa typu Duplex Marek Tatar Obróbka cieplna elementów łańcucha Galla w złożu fluidalnym Andrzej Piechna, Piotr Komorowski Warstwa wierzchnia wałków rozrządu po procesie eksploatacji

8 - 8 -

9 SEKCJA A INFORMATYKA STOSOWANA i ZARZĄDZANIE - 9 -

10 REWITALIZACJA ZABYTKU TECHNIKI W MALEŃCU Studenckie Koło Naukowe FRYSZERNIA Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej Wstęp Opuszczone, martwe fabryki są w naszym krajobrazie czymś powszechnym. Dla wielu mieszkańców często nie są miejscem resentymentów, lecz symbolem czasu, który winien odejść w zapomnienie. Droga do tego, aby stara fabryka, huta zaczęła być powszechnie uznawana za zabytek i funkcjonowała jako wartość w mentalności ludzi jest długa i nie zawsze uwieńczona sukcesem. Aby tak się stało należy ożywić wspomnienia, mity, poszukać pomostu, który połączy przeszłość z teraźniejszością i przyszłością i nada nowy sens egzystencji zabytku we współczesnym krajobrazie kulturowym. Największe szanse na ochronę mają zabytki w takich miastach, gminach i regionach, w których można je potraktować jako ważny czynnik aktywizacji gospodarczej. Najbardziej typowa szansa tego rodzaju to traktowanie dziedzictwa jako specyficznego towaru oferowanego turystom. Zabytkowy Zespół Walcowni i Gwoździarni w Maleńcu jest jednym z zakładów metalurgicznych Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który jest niewątpliwie unikalnym na skalę światową przykładem dziedzictwa przemysłowego. Zabytkowy Zespół Walcowni i Gwoździarni w Maleńcu jest częścią Projektu Myśl-żelazo-kultura, porozumienia pomiędzy NCK oraz władzami Woj. Świętokrzyskiego podpisanego we wrześniu 2002 roku. Podjęty projekt głównie ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury, turystyki, sportu i rekreacji, a jego efektem ma być rozwój tożsamości regionalnej, uwzględniającej promocję polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego. Rys historyczny Maleniec jest niewielką wsią leżącą przy starej szosie Łódź - Kielce, 24 km na zachód od Końskich, nad rzeką Czarną. Znajduje się tam unikatowy w Europie zabytek techniki z zachowanym pełnym cyklem technologicznym walcowania blach oaz wytwarzania z nich łopat i szpadli. Początek przemysłu w Maleńcu datuje się na rok 1782, kiedy to Kasztelan Łukowski - Jacek Jezierski nabył wieś Maleniec, spiętrzył wody Czarnej, tworząc staw o pow. 16 ha i tym samym uzyskując źródło energii dla wybudowa

11 nych przez niego młyna, tartaku, drutarni oraz fryszerni. Zbudowana w Maleńcu fryszernia była na ówczesne czasy bardzo nowoczesnym zakładem metalurgicznym, w którym odbywały się procesy świeżenia surówki żelaza przez utlenianie zawartego w nim węgla i innych domieszek i następnego przekuwania na stal. Około roku 1836, kolejny właściciel zakładu - Józef Bocheński - zlikwidował fryszerki, zbudował walcownię oraz zainstalował 11 małych i 4 duże gwoździarki do produkcji gwoździ ciętych z blachy. Oprócz gwoździ produkowano topory, łańcuchy, lemiesze oraz odkładnice do pługów. Roczna produkcja wynosiła wówczas 320 ton. Kolejny właściciel, Feliks Wielogłowski przeprowadził trzeci etap modernizacji, wprowadzając w latach siedemdziesiątych XIX wieku maszyny do produkcji łopat i szpadli. W roku 1939 zakład został częściowo zniszczony przez wybuch min założonych przy mostach przez wycofujące się wojsko polskie. Uruchomiony przez Niemców w stosunkowo krótkim czasie pracował przez całą wojnę. Sezonowe braki wody zmusiły okupanta do modernizacji hali szpadlarni i zainstalowania silnika napędzającego główny wał transmisyjny. Dekretem z r. zakład został upaństwowiony. Powojenna historia to kontynuacja produkcji narzędzi gospodarczych przez następne 21 lat, wykorzystująca niezmieniony zabytkowy park maszynowy i starą technologię walcowania oraz produkcji głównie gwoździ, łopat, szpadli i okuć okiennych. Dnia 21 czerwca 1967 roku zakład w Maleńcu uznany został za zabytek techniki i wpisany do Rejestru Zabytków województwa kieleckiego pod poz Decyzja zaprzestania produkcji przypadła na dzień 4 listopada 1967 roku. Ciekawe elementy zabytku W chwili zamknięcia zakładu w roku 1967, budynki produkcyjne obejmowały dwie hale: walcownię i gwoździarnię. Zachowane do dnia dzisiejszego zabytkowy park maszynowy, stare technologie oraz kształt architektoniczny obiektu są niepowtarzalne i jedyne tego rodzaju w Europie. W drewnianej hali walcowni zachował się ciąg urządzeń technologicznych składający się z drewnianego koła wodnego, koła zamachowego, walcarki duo nienawrotnej, pieca grzewczego i urządzeń pomocniczych. Walcarka duo, wyprodukowana w Starachowicach w roku 1843, posiada walce o gładkiej beczce, których średnica wynosi 0,5 m, a długość 1,05m. Napędzany jest tylko jeden walec dolny, a górny obraca się w wyniku tarcia. Materiałem wsadowym walcowni były głównie złomowane obręcze kół kolejowych oraz różnego rodzaju kształtowniki. Murowana z kamienia hala gwoździarni zachowała się wraz z pasowym systemem napędowym maszyn z głównego wału transmisyjnego, małym kołem wodnym, przekładnią z zębami drewnianymi, trzykomorowym piecem grzewczym, gwoździarkami wyprodukowanymi w roku 1840, wiertarką o drewnianej konstrukcji, młotem sprężynowym i innymi urządzeniami. Na zainstalowanych w zakładzie gwoździarkach produkowano gwoździe o długości 2 do 4 cali, których produkcja odbywała się na gwoździarkach, przez cięcie

12 w klin rozgrzanego paska blachy. Szerokość paska równa była długości gwoździa. System dźwigni w gwoździarce, napędzany przekładnią pasową, uruchamiał nożycę tnącą, szczęki do przytrzymywania odciętej blachy oraz bijak formujący łeb gwoździa. Ostrza noży tnących chłodzone były wodą. Roczna produkcja z jednej gwoździarki w początkach XX wieku sięgała 700 pudów (1 pud = 16,38 kg). Obóz maleniecki W 1968 roku grupa studentów Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej w Katowicach, podczas jednej z wycieczek dydaktycznych "Szlakiem starego hutnictwa", prowadzonej przez Profesora Tadeusza Mazanka, zawitała do wsi Maleniec. Studenci ujrzeli tu popadający w ruinę bardzo interesujący obiekt, zamieniany stopniowo w magazyn. Wszędzie panował nieporządek sprawiający jednak wrażenie cennej rupieciarni. Wtedy to grupa zapaleńców obiecała sobie, że doprowadzi ten obiekt do dawnej świetności. Po raz pierwszy na zorganizowany obóz do Maleńca przybyli studenci w sierpniu 1970 roku. Od tego czasu w każde wakacje Maleniec gości studentów, którzy rozbijają namioty przy starym zakładzie i wykonują niezbędne prace rekonstrukcyjne, remontowe, konserwatorskie i porządkowe. Każdorazowo program prac konsultowany jest z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach. Tradycja studenckich obozów w Maleńcu wytworzyła w społeczności akademickiej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii swoistą legendę Maleńca. Kiedy okoliczni mieszkańcy utwierdzili się w przekonaniu, że studenci na serio chcą przywrócić świetność staremu obiektowi, zwracali przywłaszczone sobie stare narzędzia, drobny sprzęt i części maszyn. Praca studentów i pracowników Politechniki Śląskiej na rzecz tego zabytku wykonywana jest społecznie i dzięki niej ochroniony został dla społeczeństwa unikatowy w Europie zabytek polskiej myśli inżynierskiej. Obiekt jest zadbany, sprawny technicznie, a uruchomienie walcowni uzależnione jest jedynie od poziomu wody w stawie. Mimo, że obiekt nie ma, ze względów finansowych, statusu muzeum, jest jednak przykładem żywego muzeum oraz zaczyna pełnić funkcję ośrodka technologiczno-turystycznego. Festyny technologiczno-turystyczne w Maleńcu W roku 2000 we współpracy z władzami starostwa oraz województwa zapoczątkowany został festiwal technologiczno - turystyczny KUŹNICE KONEC- KIE odbywający się na terenie powiatu koneckiego. Ideą, która przyświecała pomysłodawcom Kuźnic Koneckich, była potrzeba zagospodarowania potencjału, jakim są niewątpliwie wspaniałe tradycje przemysłowe, liczne obiekty muzealne i zabytki techniki - niekiedy unikatowe w skali światowej. Konecczyzna to przecież centrum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego, gdzie przez stulecia kwitła produkcja, a później przemysł metalurgiczny Są one na tyle atrakcyjne i oryginalne, że zasługują, aby je pokazy

13 wać, i aby stworzyć z nich prawdziwą wizytówkę Ziemi Koneckiej, która oprócz wspomnianych atutów jest przecież niezwykle malowniczą krainą. Kuźnice Koneckie mają charakter i formułę festynu, odbywającego się w przeciągu dwóch dni w trzech miejscach: Starej Kuźnicy, Maleńcu i Sielpi. W Maleńcu odbywa się corocznie prezentacja najstarszej w Polsce linii produkcyjnej zasilanej energia wodną. Kuźnice są areną spotkań z artystami, animatorami kultury, twórcami rzemiosła artystycznego oraz rodzimym folklorem. Wszystko to razem tworzy niezwykle barwny fresk w jarmarcznej oprawie, okraszony żywiołowymi melodiami kapel i orkiestr etnicznych. W 2002 roku zapoczątkowana została kolejna impreza turystycznokulturalna DZIEŃ RYBY Święto hodowców, wędkarzy i rybaków. Obchody święta rozpoczyna polowa msza święta, a kończy zabawa taneczna. W obu halach Zabytkowego Zakładu Walcowni i Gwoździarni, razem z technicznymi akcesoriami rozłożone są eksponaty związane z historią rybactwa śródlądowego oraz sprzętami i narzędziami do połowu ryb. Pomiędzy zabytkowymi maszynami królują ciekawe okazy ryb wprowadzając swymi kolorami i kształtem bardzo ciekawe wizualne połączenie. Przed halami przedstawiciele gospodarstw rybackich demonstrują swoje dokonania hodowlane oraz dania z ryb. Dzień Ryby, zorganizowany w Zabytkowym Zakładzie Walcowni i Gwoździarni w Maleńcu pokazał, jak można wykorzystać zabytek do połączenia dwóch, z pozoru całkowicie odmiennych gałęzi gospodarki: metalurgii i rybołówstwa. Podsumowanie Wieś Maleniec była wsią robotniczą. Całe osiedle robotnicze zostało zaprojektowane i zbudowane przez Jacka Jezierskiego razem z zakładem metalurgicznym. Prawie 200 lat wioska żyłą życiem fabryki i to ona byłą najważniejsza, aż do 1967 roku, kiedy zaprzestano produkcji. Zakład metalurgiczny został uznany za zabytek i, jako staroć techniczna nikomu nie potrzebna, zaczął popadać w ruinę i zapomnienie. Dziś Zabytkowy Zakład Walcowni i Gwoździarni w Maleńcu odzyskał swą świetność i to nie tylko z technicznego punktu widzenia. Jest sprawny technicznie, a jednocześnie jest ośrodkiem wielu wydarzeń technologicznoturystycznych. Zabytek w Maleńcu integruje wokół siebie ludzi z różnych dziedzin i znów, jak dawniej, błyszczy jak perełka wśród otaczającej go rzeczywistości. Znaczny udział w odzyskaniu roli i znaczenia przez Zabytkowy Zakład Walcowni i Gwoździarni w Maleńcu ma Studenckie Koło Naukowe FRYSZERNIA z racji nie tylko doprowadzenia tego zabytku do pełnej technicznej sprawności, ale i jego rewitalizacji. Zakład metalurgiczny jak dawniej jest najważniejszy w życiu okolicy, która znowu odmierza swoje życie obecne i łączy przyszłość z wydarzeniami związanymi z fabryką

14 SPOŁECZNO EKONOMICZNE ASPEKTY ROZWOJU PÓŁWYSPU KRYM Elena Iwaszczenko Narodowa Akademia Metalurgiczna w Dniepropietrowsku

15 NUMERYCZNE MODELOWANIE INŻEKCJI GAZU DO KĄPIELI METALOWEJ Anna Herdzik, Aleksandra Walnik Studenckie Koło Naukowe INFOMET Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechnika Częstochowska Wstęp Kadzie to zbiorniki na ciecz, przeważnie o dużej pojemności, używane w różnych procesach technologicznych w przemyśle hutniczym, papierniczym, farbiarskim itp. Wraz z postępem piece kadziowe stały się wygodnym narzędziem do odsiarczania, odtleniania, zawężania składu chemicznego i temperatury oraz obniżania temperatury stali przed spustem. Proces inżekcji gazu do kąpieli metalowej jest szeroko stosowany w przemyśle metalurgicznym w celu usunięcia wtrąceń niemetalicznych, wyeliminowania różnic temperatury i stężenia składników oraz dla zwiększenia szybkości reakcji np. rozpuszczania dodatków rafinacyjnych i stopowych. Na przestrzeni kilku ostatnich lat prowadzi się badania w celu zrozumienia różnych aspektów zachowania się wdmuchiwanego gazu. Główny kierunek badań to określenie czasu mieszania oraz ustalenie rozkładów prędkości cieczy i energii kinetycznej. Wytwarzanie stali przy użyciu złomu Proces wytapiania stali z pełnym świeżeniem w elektrycznym piecu łukowym wymaga odpowiedniego złomu -złomu stali węglowych- oraz odpowiednich, niekiedy drogich dodatków stopowych. Zastosowanie metod pozapiecowej obróbki ciekłej stali pozwala na przyspieszenie przebiegu procesów oraz poprawę jakości wytwarzanej stali przy małych nakładach pracy, energii i materiałów. Przenosząc miejsce prowadzenia dalszych zabiegów z pieca do kadzi, zwalnia się piec, który może zacząć nagrzewanie i topienie nowej partii materiału. Proces ciągłego odlewania stali charakteryzuje zmniejszenie kosztów odlewania, zmniejszenie odpadu technologicznego. Model matematyczny Przepływ strumienia gazu w ciekłej stali ma charakter nieustalonego przepływu dwufazowego. Podstawowymi równaniami modelu opisującymi przepływ gazu i mieszanie kąpieli są równania zachowania masy i pędu. Dla modelowania turbulencji przepływu wykorzystano dwuwymiarowy model K-ε powszechnie stosowany w analizie zagadnień inżynierskich. Model ten w wielu

16 przypadkach przepływów burzliwych daje wyniki bliskie rezultatom eksperymentu, przy ograniczonych nakładach obliczeniowych. Warunki obliczeń Dla weryfikacji modelu matematycznego inżekcji gazu do kąpieli metalowej w piecu kadziowym, skonfrontowano własne wyniki obliczeń numerycznych z rezultatami badań eksperymentalnych na obiekcie wodnym oraz wynikami obliczeń innych autorów [1,2 ]. Dla obiektu wodnego największe wektory prędkości otrzymaliśmy w osiach obiektu, czyli w miejscu wdmuchiwania gazu, a im dalej osi obiektu wektory te zanikają. Zauważyć można cyrkulację, czyli wektory zawracają przy powierzchni, wywołując tym samym ruch cieczy. Wyniki obliczeń Obliczenia dokonano za pomocą komercyjnego programu FLUENT, służącego do obliczeń zagadnień przepływów gazów i cieczy jedno-lub wielofazowych z możliwością wymiany ciepła. Siatki obiektów zostały wygenerowane przy użyciu programu GAMBIT, gdzie przedstawiono warunki brzegowe. Z poniższych wykresów zauważamy zgodność naszych wyników z danymi eksperymentalnymi Predkosc promieniowa, m/s Q = 610 cm 3 /s, z/h=0.505 Malin, 1995 PHOENICS Badania wlasne Johansen, 1988 Predkosc promieniowa, m/s Q = 610 cm 3 /s, z/h =0.903 Malin, 1995 PHOENICS Badania wlasne Johansen, r / R Rys. 1. Wartości składowej promieniowej prędkości cieczy na wysokości obiektu równej z/h = 0, r / R Rys. 2. Wartości składowej promieniowej prędkości cieczy na wysokości obiektu równej z/h = 0,903 1 Zastosowany w obliczeniach numerycznych model inżekcji gazu dla symulacji mieszania w procesach kadziowych pozwala nam ocenić rozkład pól prędkości. Wyniki badań dały dobrą zgodność wyników obliczeń według zaproponowanego modelu z danymi eksperymentalnymi. Literatura 1. Warzecha, Jowsa, Merder Weryfikacja matematycznego modelu inżekcji gazu do cieczy, III Międzynarodowa Sesja Naukowa, Częstochowa, czerwiec (M.R. Malin Modelling Turbulent 2-phase Flow in a Bubble- Stirred Ladle Opiekun pracy mgr inż. Marek Warzecha

17 MODELOWANIE NUMERYCZNE PRZEPŁYWU STALI W WIELOOTWOROWEJ KADZI POŚREDNIEJ Adam Cwudziński Studenckie Koło Naukowe INFOMET Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechnika Częstochowska Wstęp Ciągłe odlewanie stali jest najnowocześniejszym i najbardziej ekonomicznym sposobem odlewania, skracającym drogę od płynnej stali do produktu walcowniczego. Technologie COS pozwalają uzyskać wlewki o przekroju kwadratowym, prostokątnym lub kołowym, a nawet o przekroju gotowego wyrobu. Elementem mającym znaczny wpływ na przebieg procesu ciągłego odlewania stali jest urządzenie zwane kadzią pośrednią. Kadź jest swego rodzaju reaktorem, który zapewnia optymalne warunki dla przebiegu procesu odlewania stali (wypływania wtrąceń niemetalicznych, wyrównania temperatury kąpieli). Jest ona środkowym ogniwem w łańcuchu, jaki tworzy z kadzią główną i krystalizatorem maszyny COS. Konstrukcja kadź pośrednia powinna być dostosowana swą budową tak, aby posiadane parametry, sprzyjały dużej wydajności oraz pozwalały na uzyskanie wysokiej jakości kęsisk. W szczególności proces ten powinien gwarantować optymalny przepływ ciekłej stali, czyli odpowiednie rozdzielenie i dozowanie metalu do poszczególnych żył krystalizatora, stałą temperaturę odlewania, możliwość wprowadzenia mikrododatków stopowych oraz prowadzenia ostatecznej rafinacji. Objętość kadzi pośredniej wynosi zazwyczaj 10% objętości kadzi głównej. Ciekła stal ma wysoką temperaturę i łatwo reaguje z otoczeniem, dlatego wyłożenia ogniotrwałe kadzi pośredniej są wysokoglinowe i cyrkonowe tak, by skład chemiczny stali nie ulegał zmianie podczas styku ciekłego metalu z wyłożeniem kadzi. W badaniach zdecydowano się na modelowanie zjawiska zachodzących w kadzi metodami numerycznymi w połączeniu z techniką obliczeniową dają one możliwości rozwiązywania złożonych problemów oraz pozwalają na symulację badanego zjawiska po uwzględnieniu wstępnych parametrów. W obliczeniach wykorzystany został komercyjny program FLUENT, geometrię kadzi i siatkę punktów węzłowych wygenerowano przy pomocy programu GAMBIT

18 Model matematyczny W rozpatrywanym przypadku model matematyczny, dla przepływu ciekłej stali, będzie zawierał równania różniczkowe ciągłości przepływu, zachowania pędu i energii oraz równanie opisujące turbulencję ruchu ciekłej stali w kadzi. Opis obiektu i dane materiałowe Ze względu na symetrię przechodzącą przez środek kadzi do obliczeń przyjęto połowę obiektu. Dla ciekłej stali przyjęto własności: gęstość 7010 kg/m 3, ciepło właściwe 821 J/kg K, przewodność cieplną 30,5 W/m K i lepkość 0,007 kg/m s. Stal wpływa do kadzi z prędkością 0,9 m/s, przy intensywności turbulencji 5%. Wyniki obliczeń Rys. 1. Rozkład wektorów prędkości na przekroju poprzecznym przechodzącym przez wlew kadzi Rys. 2. Rozkład wektorów prędkości na płaszczyźnie poprzecznej przechodzącej przez wylew Podsumowanie Uzyskane wyniki świadczą o tym, że model matematyczny, warunki brzegowe oraz siatka obliczeniowa wraz z parametrami procedur numerycznych przyjęte zostały poprawnie. Zastosowany model umożliwia obliczenie rozkładu temperatury, prędkości oraz turbulencji w kąpieli stalowej dla trójwymiarowego obiektu oraz rzeczywistych warunków jego pracy (temperatury i prędkości zalewania stali). Otrzymane rozkłady prędkości nie są w sprzeczności z wyobrażeniem o rzeczywistym obrazie procesów przepływowych w obiekcie przemysłowym. Otrzymane rozwiązania pozwolą w przyszłości symulować rozkład przestrzenny i wypływanie wtrąceń niemetalicznych podczas odlewania stali. Opiekun pracy mgr inż. Tomasz Merder

19 ZASTOSOWANIE BAZ DANYCH W METALURGII Marta Marcinkowska, Marta Chmielarska, Ewa Sikora Studenckie Koło Naukowe INFOMET Wydział Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechnika Częstochowska Przez bazę danych rozumiemy zbiór powiązanych ze sobą informacji, zorganizowanych w odpowiednią strukturę, która pozwala na szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji. W bazie danych są zapisywane fakty i zdarzenia zachodzące w pewnym wycinku rzeczywistości, po to, aby możliwe było ich odtworzenie i analiza w dowolnej chwili. Dobrze zaprojektowana baza danych powinna spełniać następujące warunki: - ograniczać do minimum nadmiarowość (redundancja danych) - niezależność od programów użytkowych i aplikacji - dostępność dla wszystkich aktualnych i potencjalnych użytkowników - uwzględnienie wszystkich istotnych związków i relacji między obiektami i danymi Z bazą danych i systemem zarządzania nią (Database Management Systems- DBMS), mamy do czynienia, gdy dane są przechowywane w jednym miejscu, a wszelkie działania na tych danych zarządzane są w sposób scentralizowany przy użyciu wyspecjalizowanego oprogramowania. System zarządzania bazą danych to system oprogramowania zawierający w szczególności następujące mechanizmy: - środki do gromadzenia, utrzymywania i administrowania trwałymi i masowymi zbiorami danych - środki zapewniające spójność i bezpieczeństwo danych - sprawny i jednoczesny dostęp do danych dla wielu użytkowników (zwykle poprzez język zapytań) - środki programistyczne służące do aktualizacji/przetwarzania danych (API dla popularnych języków programowania) Najbardziej znanym językiem zapytań jest język SQL (Structured Query Language). Zaimplementowano go w większości systemów relacyjnych, bardzo często stanowi wzorzec odniesienia w literaturze poświęconej, obiektowości. Język SQL to kilkadziesiąt słów kluczowych i kilkanaście podstawowych konstrukcji składniowych, podobny jest do języków programowania wysokiego poziomu, lecz o wiele od nich prostszy. Podstawową konstrukcję języka wyposażono w szereg dodatkowych możliwości, zwiększających moc wyszukiwawczą m.in. grupowanie, warunki na grupach, zagnieżdżanie, porządkowanie, funkcje zagregowane, funkcje i operatory arytmetyczne, itd. SQL zawiera także operacje

20 tworzenia i usuwania tablic, wstawiania, usuwania i aktualizacji wierszy, oraz inne operacje na środowisku bazy danych. SQL jest używany jako samodzielny język służący do interakcyjnych zapytań i aktualizacji. Najczęściej używanym systemem do tworzenia oraz zarządzania relacyjnymi bazami danych jest Microsoft Access. Access jest potężnym narzędziem, posługuje się dwoma językami manipulowania danymi, starszym Query by Example (QBE), jak i nowszym SQL. Użytkownik nie musi znać słownictwa i zasad gramatyki tych języków, żeby się nimi posługiwać. Wielu użytkowników nawet nie wie, że używa tych języków. Program pozwala na tworzenie wielu obiektów takich jak: tabele, kwerendy, raporty, formularze, a nawet gotowe strony internetowe z dostępem do danych, przy pomocy bardzo prostych narzędzi. Baza może również zostać utworzona za pomocą kreatorów, których olbrzymia ilość jest dostępna w programie jak i za pomocą Internetu. O prostocie wykorzystania Accessa niech świadczy fakt, że niektóre z tych kreatorów tworzono z myślą o najmłodszych użytkownikach komputerów. Prostota obsługi nie świadczy o małych możliwościach, w Accessie można tworzyć duże i skomplikowane bazy danych, a przy pomocy kwerend nie tylko wyszukiwać w nich konkretnych danych, lecz nawet przeprowadzać skomplikowane operacje i obliczenia na tych danych. Tak przetworzone dane można odczytać przy pomocy raportów lub formularzy. Formularze mogą również służyć do wpisywania danych do tabel. Jest to o tyle wygodne, że pojedynczy formularz może być wykorzystany do wprowadzania danych do wielu różnych tabel. MS Access jest częścią pakietu biurowego MS Office. Programy z tego pakietu są znane z wzajemnej interakcji, pozwala to np. na stworzenie przy pomocy Worda listów seryjnych, zawierających dane z bazy danych, utworzonej za pomocą Accessa i rozesłanie ich za pomocą Outlooka, a cały ten proces może zostać całkowicie zautomatyzowany. Program potrafi nawet wyłączyć komputer po zakończeniu operacji. Kolejną zaletą programu może być fakt, że cała baza danych (dane, formularze, raporty, itd.) jest przechowywana w jednym pliku. O trafności takiego rozwiązania przekonał się zapewne nieraz użytkownik, który korzystając z innych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych, takich jak: dbase, Progress i Paradox próbował przenieść dużą bazę danych i przez przypadek zapomniał lub skasował jeden z plików. Wadą Accessa jest niewątpliwie cena programu, która jest bardzo wysoka. Inną wadą może być fakt, że utworzona za pomocą Accessa baza danych nie może być bez niego używana. Istnieje, co prawda, oprogramowanie, które pozwala na tworzenie samodzielnych baz danych przy pomocy Accessa, ale jest ono bardzo drogie. Access jest rozwijany i jego kolejne wersje są coraz lepsze i przyjaźniejsze dla użytkownika. We współczesnym świecie człowiek spotyka się z olbrzymią ilością danych. Wyobraźmy sobie sytuację, w której naukowiec przy obecnym stanie wiedzy musi znaleźć interesującą go informację. W praktyce oznacza to szukanie w setkach, a nawet tysiącach opracowań naukowych ze swojej dziedziny. Wyszu

21 kanie tej jednej konkretnej informacji bez wykorzystania relacyjnych baz danych byłoby bardzo czasochłonne, o ile wręcz możliwe. Wykorzystując nowoczesne bazy danych naukowiec ma dostęp nie tylko do tekstu opracowań, ale do informacji w dowolnej postaci. Do takiej bazy danych dostęp mieć może jednocześnie duża ilość użytkowników, a dzięki wykorzystaniu Internetu osoby te mogą przebywać w miejscu. Takie bazy wykorzystywane są przy rezerwacji biletów lotniczych w dużych liniach lotniczych, w kryminalistyce do gromadzenia danych o przestępcach, w bibliotekach do katalogowania książek, przy wspomnianych badaniach naukowych, w bankowości (nasze pieniądze często istnieją tylko jako zapis elektroniczny w takich bazach), przy projektowaniu z użyciem środowiska projektowania CAD/CAM, w medycynie (np. baza danych o dawcach organów i osobach oczekujących na przeszczep uratowała życie niejednej osobie) i przy wielu innych, których nie sposób wymienić. Ostatnio popularnym sposobem wykorzystania baz danych są tak zwane hurtownie danych. Baza taka potrafi z olbrzymiej ilości danych przedsiębiorstwa wydobyć użyteczną wiedzę, która może być wykorzystana np. do podjęcia strategicznej decyzji, czy poprawy jakości produkcji, zwiększenia wydajności lub obniżenia kosztów. Relacyjne systemy zarządzania danymi są coraz nowocześniejsze, pozwalają na gromadzenie coraz to większej ilości coraz bardziej zróżnicowanych danych, jednocześnie pozwalają na przeszukiwanie tych danych w celu otrzymania interesującej nas informacji. Dzisiaj nie możemy obyć się bez nich, a śmiem twierdzić, że dalszy postęp cywilizacyjny nie jest bez nich możliwy. Utworzona baza danych stanowi szybkie i precyzyjne narzędzie gromadzenia i dostępu do wyselekcjonowanego zasobu wiedzy z dziedziny metalurgii. Pozwala ona wyodrębnić publikacje według określonych kryteriów. Dotarcie do tekstów źródłowych zapisanych w pamięci komputera daje różne możliwości ich przetwarzania, co jest pomocą podczas pisania referatu, pracy przejściowej lub dyplomowej Literatura 1. J. Jędrzejowicz, K. Rejniak: Wstęp do baz danych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997 r. 2. W. Kim: Wprowadzenie do obiektowych baz danych. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1996 r. 3. B. Krzymowski: Access 97 PL. Komputerowa Oficyna Wydawnicza HELP, Warszawa 1997 r. 4. Microsoft Access 2000 krok po kroku. Wydawnictwo RM, Warszawa 1999 r. Opiekunowie pracy mgr inż. Marek Warzecha mgr inż. Tomasz Merder

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

EP.3 Odpylanie wtórnych gazów odlotowych

EP.3 Odpylanie wtórnych gazów odlotowych EP.3 Odpylanie wtórnych gazów odlotowych Opis: Aż do wczesnych lat siedemdziesiątych stalownie konwertorowo tlenowe były budowane bez wtórnych urządzeń odpylających. W wyniku tego, większość dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Proces zarządzania danymi Zarządzanie danymi obejmuje czynności: gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła?

STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, niskotemperaturowym, którego zasada działania opiera się na znanych zjawiskach i przemianach fizycznych. W

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia Załącznik 3 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Energetyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.

Bardziej szczegółowo

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42 Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Produkcji

Inżynieria Produkcji Inżynieria Produkcji Literatura 1. Chlebus Edward: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000. 2. Karpiński Tadeusz: Inżynieria Produkcji. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

VIX AUTOMATION DLA EDUKACJI

VIX AUTOMATION DLA EDUKACJI VIX AUTOMATION DLA EDUKACJI Laboratorium procesów przemysłowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Zakład Pomiarów i Systemów

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Techniki niskotemperaturowe w medycynie

Techniki niskotemperaturowe w medycynie INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA Techniki niskotemperaturowe w medycynie Temat: Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego Prowadzący: dr inż. Zenon

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych to:

Baza danych. Baza danych to: Baza danych Baza danych to: zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku (najczęściej dysku twardym komputera), mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: OTRZYMYWANIE STOPÓW ŻELAZA Z WĘGLEM. 2016-01-24 1 1. Stopy metali. 2. Odmiany alotropowe żelaza. 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu baz danych

Pojęcie systemu baz danych Pojęcie systemu baz danych System baz danych- skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki. Składa się z zasadniczych elementów: 1) Danych 2) Sprzętu 3) Programów 4)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Katedra Zarządzania i Informatyki Politechnika Śląska

Katedra Zarządzania i Informatyki Politechnika Śląska prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek mgr inż. Krystian Mączka Katedra Zarządzania i Informatyki Politechnika Śląska Charakterystyka procesu topienia złomu w piecu łukowym Problemy do rozwiązania Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Temat pracy: Temat Gdańsk Autor: Łukasz Olejarz

Praca dyplomowa. Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Temat pracy: Temat Gdańsk Autor: Łukasz Olejarz Temat Gdańsk 30.06.2006 1 Praca dyplomowa Temat pracy: Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Autor: Łukasz Olejarz Opiekun: dr inż. M. Porzeziński Recenzent: dr inż. J. Zawalich Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych

Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych Rodzaje baz danych Bazy danych można podzielić wg struktur organizacji danych, których używają. Można podzielić je na: Bazy proste Bazy złożone Bazy proste Bazy

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZĄRZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wprowadzenie do SQL Nazwa w języku angielskim: Introduction to SQL Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole.

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole. Ireneusz Gąsiewski Zastosowanie Access Pointa w szkole. Spis treści: 1. Wstęp;...str.3 2. Sieć internetowa; str.3 3. Access Point;..str.4 4. Budowa szkolnej sieci;.. str.6 5. Zakończenie;.str.9 6. Bibliografia;..str.10

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Produkcja i budowa stali

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Produkcja i budowa stali KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM Produkcja i budowa stali Produkcja stali ŻELAZO (Fe) - pierwiastek chemiczny, w stanie czystym miękki i plastyczny metal o niezbyt dużej wytrzymałości STAL - stop żelaza

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Zaawansowane technologie odlewania stali Advanced steel casting technologies Kierunek:

Nazwa przedmiotu: Zaawansowane technologie odlewania stali Advanced steel casting technologies Kierunek: Nazwa przedmiotu: Zaawansowane technologie odlewania stali Advanced steel casting technologies Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and manufacture engineering ZIP.GD4.04

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe (1) Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach

Bardziej szczegółowo

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Wstęp Pragniemy przedstawić Państwu profesjonalny system umożliwiający stworzenie internetowej sieci laboratoriów fotograficznych realizujących usługę wywołania

Bardziej szczegółowo

5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz

5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz ...5 7 7 9 9 14 17 17 20 23 23 25 26 34 36 40 51 51 53 54 54 55 56 57 57 59 62 67 78 83 121 154 172 183 188 195 202 214... Skorowidz.... 4 Podręcznik Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych

Metoda Elementów Skończonych Projekt Metoda Elementów Skończonych w programie COMSOL Multiphysics 3.4 Wykonali: Helak Bartłomiej Kruszewski Jacek Wydział, kierunek, specjalizacja, semestr, rok: BMiZ, MiBM, KMU, VII, 2011-2012 Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ku zrównoważonej przyszłości

Konferencja Ku zrównoważonej przyszłości Sposoby zapobiegania i likwidacji niskiej emisji - Aspekty ekonomiczne związane z termomodernizacją i eksploatacją kotłów o niskiej jakości technicznej i niskich parametrach eksploatacyjnych - Opłacalność

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Kubala Michał Pomorski Damian Grupa: KMiU Rok akademicki: 2011/2012 Semestr: VII Spis treści: 1.Analiza ugięcia belki...3

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Wprowadzenie Informacje o kursie Opis kursu We współczesnej informatyce coraz większą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła - układy hybrydowe

Pompy ciepła - układy hybrydowe Pompy ciepła - układy hybrydowe dr hab. inż. Brunon J. Grochal, prof. IMP PAN / prof. WSG Bydgoszczy Instytut Maszyn Przepływowych PAN Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła mgr inż. Tomasz Mania

Bardziej szczegółowo

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Infomatyki Stosowanej Piotr Benetkiewicz Nr albumu: 168455 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin/tydzień:

Liczba godzin/tydzień: Nazwa przedmiotu: Zaawansowane procesy pirometalurgiczne Advanced pyrometallurgical processes Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and manufacture engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom

Bardziej szczegółowo

Maciej Piotr Jankowski

Maciej Piotr Jankowski Reduced Adder Graph Implementacja algorytmu RAG Maciej Piotr Jankowski 2005.12.22 Maciej Piotr Jankowski 1 Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Implementacja 3. Usprawnienia optymalizacyjne 3.1. Tablica ekspansji

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 16 do uchwały nr 437 /06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Mechatronika poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH Pojęcie danych i baz danych Dane to wszystkie informacje jakie przechowujemy, aby w każdej chwili mieć do nich dostęp. Baza danych (data base) to uporządkowany zbiór danych z

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java Informatyka I Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Standard JDBC Java DataBase Connectivity uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Technologia przetwarzania danych Nazwa w języku angielskim: Data processing technology Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX)

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) W informatyce występują ściśle obok siebie dwa pojęcia: sprzęt (ang. hardware) i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB-1-104-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Projektowanie narzędzi do przeróbki plastycznej Design of Tools for Plastic Working Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP.GD7.04 Management and production engineering

Bardziej szczegółowo

SYSTEM M-Thermal Midea

SYSTEM M-Thermal Midea SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 147/2012/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki i określenia efektów dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Procesy Recyklingu Żelaza Recykling Processe of Iron and Steel Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Kierunkowyfakultatywny

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Przedmiot: Metalurgia i technologie odlewnicze Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM 1 N 0 6-0_0 Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Modularny system I/O IP67

Modularny system I/O IP67 Modularny system I/O IP67 Tam gdzie kiedyś stosowano oprzewodowanie wielożyłowe, dziś dominują sieci obiektowe, zapewniające komunikację pomiędzy systemem sterowania, urządzeniami i maszynami. Systemy

Bardziej szczegółowo