ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 1 LEKCJA 1 They're making a film. Zapoznanie się z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Miejsca w mieście Czasy Past Simple i Past Continuous: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: Look! What's happening? Oh, right! Quick! Excuse me! Mówienie o sobie English in action: Pytanie o dane personalne (poprawianie informacji) (uzupełnianie formularza) Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania o dane osobowe) Pisanie: uczeń opisuje ludzi (artykuł o słynnej osobie z kraju ucznia) SB (Students' Book): s. 4-7 AB (Activity Book): s. 2-3 TB (Teacher's Book): s TB: Photocopiable Resource A

2 2 LEKCJA 2 I like this one. Na zakupach Tematy z nowej podstawy programowej: zakupy i usługi Pieniądze w Wielkiej Brytanii Zaimki: one, ones Konstrukcja be going to: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Czas Past Continuous dla wyrażenia przyszłości: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: All right. Don't be late. Hang on! Don't be silly. Hurry up,[you two]. How much [is this helmet]? Sure. Wyrażanie planów i intencji na przyszłość English in action: na zakupach (test typu prawda-fałsz-brak informacji) Mówienie: uczeń wyraża prośby i podziękowania (rozmowa w sklepie) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat planów na przyszłość) (uzupełnianie informacji) SB: s. 8-9 AB: s. 4-5 TB: s TB: Photocopiable Resource B 3 LEKCJA 3 What did you do? Czynności czasu wolnego Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Czasowniki nieregularne Czynności czasu wolnego Czas Past Simple: zdania twierdzące, przeczące i pytania Zwroty: It was fun/rubbish. I nearly forgot. Guess what [happened]. Please write back soon. Thanks very much for the [CD]. Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości (uzupełnianie tabeli, odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń opisuje czynności życia codziennego (rozmowa na temat czynności z przeszłości) Pisanie: uczeń opisuje czynności

3 życia codziennego ( do kolegi / koleżanki) SB: s AB: s. 6-7 TB: s TB: Photocopiable Resource C 4 LEKCJA 4 (część A) Across cultures London Londyn Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Nowe słowa: side, bend, bell, tower, palace, prisoner, mark (v), eastern, hemisphere, western, docks, offices, apartment, instead, tunnel, diameter, marathon, destination (dobieranie odpowiedzi do pytań) Słuchanie: uczeń rozpoznaje kontekst sytuacyjny Mówienie: uczeń wyraża swoje upodobania i emocje (wypowiedzi dotyczące miasta) SB: s AB: s. 8-9, ćw. 1-4 TB: s

4 5 LEKCJA 4 (część B) Across cultures London Projekt: pocztówka z wakacji Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Pisanie: uczeń opisuje miejsca, uczeń wyraża emocje (pocztówka z wakacji) SB: s AB: s. 9, ćw. 5 TB: s LEKCJA 5 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka gramatycznego SB: s TB: s LEKCJA 5 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny

5 SB: s AB: s TB: s

6 8 TEST 1 Sprawdzenie wiadomości z lekcji 1-4 Test Master CD-ROM: Test 1A/1B 9 LEKCJA 6 He couldn't speak. 'Dziki' chłopiec Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Czynności (czasowniki), np. talk, write Czasownik could / couldn't: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Opisywanie umiejętności ucznia w dzieciństwie (łączenie połówek zdań) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat umiejętności w przeszłości) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource D 10 LEKCJA 7 We were getting bored. Relacjonowanie wydarzeń Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Przyimki ruchu Czas Past Continuous: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Użycie: while oraz when Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości (układanie wydarzeń w odpowiedniej kolejności) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń przedstawia wydarzenia życia codziennego

7 (rozmowa na temat wydarzeń z przeszłości) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource E 11 LEKCJA 8 She used to play the sax. Muzyka Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Instrumenty muzyczne Czasownik used to: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: Not really. not any more. Come on, [Rose]. I'm hopeless. Here goes ['You're beautiful...']. [Jess], must you? You sound like [a sick goat]. [Ollie], don't be so mean [to your sister]. Opisywanie życia ucznia w teraźniejszości i przeszłości (test typu prawda-fałsz) (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa dotycząca życia Davida Beckhama) Mówienie: uczeń przedstawia podstawowe informacje o sobie (opis wyglądu i zwyczajów) (zadawanie pytań i odpowiadanie na nie) Pisanie: uczeń przedstawia członków swojej rodziny (opis przeszłych zwyczajów członka rodziny) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource F

8 12 LEKCJA 9 (część A) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, świat przyrody The solar system Układ słoneczny Nowe słowa: everyone, believe, flat, island, dome, move, ancient, calculate, circumference, change, universe, mathematician, astonomer, solar system, watch, movement, telescope (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń opisuje ludzi (życie słynnego naukowca z kraju ucznia) SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 9 (część B) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek The solar system Projekt: słynny naukowiec Opisywanie ludzi Pisanie: uczeń opisuje ludzi (opis słynnego naukowca) SB: s AB: s. 19, ćw. 6 TB: s

9 14 STORY 1 The Night Visitor Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Nowe słowa: visitor, farm worker, pleased, sad, continue, locket, the rest, ghost, supper, fall asleep, wake, get out of, disappear, expect, dream (poprawienie błędnych informacji, odpowiadanie na pytania) SB: s TB: s LEKCJA 10 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, sport, kultura gramatycznego SB: s , ćw. 1-6 TB: s

10 16 LEKCJA 10 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, sport, kultura Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 2 Sprawdzenie wiadomości z lekcji 6-9 Test Master CD-ROM: Test 2A/2B 18 PUZZLE STORY 1 Sally and the busker Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Nowe słowa: another, bank robber, blind, buster, gun, manager (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s

11 19 SKILLS TEST 1-10 Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje 1-10 Test Master CD-ROM: Skills A/B 20 LEKCJA 11 It isn't warm enough. Ubrania Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Ubrania Style i wzory ubrań Konstrukcje z too i enough Zwroty: Can I try this [pink anorak] on? What about [this spotted skirt]? What do think of [this dress]? It's a bit flowery. You're so [old-fashionable]. English in action: na zakupach kupowanie ubrań (poprawienie błędnych informacji) Mówienie: uczeń opisuje przedmioty (opis ubrań) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource G 21 LEKCJA 12 A boy who becomes a spy. Filmy Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Gatunki filmów Zdania podrzędnie złożone (defining relative clauses) z who, which, where Wyrażanie opinii English in action: kupowanie biletów do kina (łączenie połówek zdań) Mówienie: uczeń podaje swoje

12 upodobania (rozmowa na temat gatunków filmowych) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis ulubionego filmu ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource H 22 LEKCJA 13 There's something here. Opisywanie przedmiotów Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Przymiotniki opisujące przedmioty: kształty, tekstury Zaimki nieokreślone: some-, any-, no-, -body, -one, -thing, -where (układanie wydarzeń w odpowiedniej kolejności) (zapisywanie pytań i odpowiedzi) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource I 23 LEKCJA 14 (część A) Across cultures Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Multicultural Britain Ludność Wielkiej Brytanii Nowe słowa: multicultural, nowadays, mixture, races, cultures, ethnic, minority, curry, (test typu prawda-fałsz-brak informacji)

13 occasions, satellite, New Year, laugh, education, well-paid, community, tradition, freedom, population, European Union (test wyboru) Mówienie: uczeń opisuje ludzi (wypowiedzi dotyczące grup etnicznych w kraju ucznia) SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 14 (część B) Across cultures Multicultural Britain Projekt: Ludzie z mojego kraju Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Opisywanie ludzi Pisanie: uczeń opisuje ludzi (strona internetowa dotycząca grup etnicznych w kraju ucznia) SB: s AB: s. 29, ćw. 6 TB: s

14 25 LEKCJA 15 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, zakupy i usługi, kultura gramatycznego SB: s , ćw. 1-7 TB: s LEKCJA 15 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, zakupy i usługi, kultura Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 3 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 3A/3B

15 28 LEKCJA 16 Have we scored yet? Sport Tematy z nowej podstawy programowej: sport Słowa związane ze sportem Czasowniki nieregularne: formy past participle Czas Present Perfect z just, already, yet: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: Hi, guys! We're useless! Come on, [Joe]! Put the ball in the net! That's good. There's still a chance. Dream on! You always say that! Relacjonowanie wydarzeń (test typu prawda-fałsz-brak informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat czynności już wykonanych) (test wyboru) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource J 29 LEKCJA 17 I've never done that. Doświadczenia życiowe Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Środki transportu Czas Present Perfect z never, ever: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Opisywanie doświadczeń English in action: kupowanie biletu kolejowego (test wyboru) (test wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat doświadczeń życiowych) Pisanie: uczeń opisuje miejsca, uczeń przedstawia czynności życia codziennego (pocztówka do kolegi / koleżanki) (uzupełnianie tabeli)

16 Mówienie: uczeń wyraża prośby, uczeń prosi o informacje (kupowanie biletu kolejowego) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource K

17 30 LEKCJA 18 How long have you been here? Książki Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Gatunki książek Zwroty: Sorry I'm late. That's OK. Come and sit down. [I haven't seen it] for ages. It's brilliant. Don't exaggerate! Wyrażanie opinii (poprawianie błędnych informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat doświadczeń życiowych) (uzupełnianie tabeli) Mówienie i Pisanie: uczeń wyraża swoje upodobania (opis ulubionej książki ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource L 31 LEKCJA 19 (część A) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Across Australia by train Niezwykła podróż w Australii Nowe słowa: lowest, flattest, continent, overseas, aborigines, farming, race (v), desert, bumpy, narrow, track, motorcyclist, crazy, camel, transport, advice, miss (uzupełnianie tabeli) (test wyboru)

18 SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 19 (część B) Across the curriculum Across Australia by train Projekt: ciekawa podróż Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości Pisanie: uczeń opisuje miejsca i czynności (opis interesującej podróży) SB: s AB: s. 39, ćw. 6 TB: s STORY 2 The Wasteland Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: Nowe słowa: wasteland, kick, useful, hood, send, text message, GR8, guy, security guard, shine, torch, tough luck, pull off, wrist pad, feel, bus pass, path, pause, Town Council, perfect, bulldozer (układanie wydarzeń w odpowiedniej kolejności) Mówienie: uczeń wyraża upodobania (wypowiedzi na temat miejsca zamieszkania ucznia) SB: s TB: s

19 34 LEKCJA 20 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, kultura, sport gramatycznego SB: s TB: s LEKCJA 20 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, kultura sport Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 4 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 4A/4B

20 37 PUZZLE STORY 2 The gold ring Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, podróżowanie i turystyka Nowe słowa: diamond, flight attendant, jewellery, lucky, microphone, ring, row (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 39 PLAY 1 The science fiction comedy horror western musical Sztuka (czytanie) Nowe słowa: cowboy, cowgirl, film scene, parking ticket, saloon, script, Sheriff Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: Play 1, s

21 40 PLAY 1 The science fiction comedy horror western musical Sztuka (odgrywanie) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: Play 1, s LEKCJA 21 What will they be like? Technologia Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Słowa związane z technologią i informatyką Czas Future Simple (will / won't): przewidywania na przyszłość Wyrażanie przewidywań na przyszłość (odpowiadanie na pytania) Pisanie: uczeń opisuje przedmioty (opis robota i jego zastosowań) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource M 42 LEKCJA 22 I'll give you a hand. Propozycje Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Meble Wyposażenie domu/mieszkania Czas Future Simple (will / won't): oferty, obietnice i decyzje Zwroty: I'll give you a hand. How's it going?

22 Fine. Don't worry. Good idea. There's someone at the door. I bet [it's Ranu]. Mind [that paint pot]! English in action: proponowanie, przypominanie (uzupełnianie tabeli) (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń opisuje czynności życia codziennego, uczeń przedstawia podstawowe informacje o sobie ( z zaproszeniem) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource N 43 LEKCJA 23 I'd rather be a sports reporter. Praca Tematy z nowej podstawy programowej: praca Zawody Czasownik modalny would i wouldn't: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Użycie: would rather / would prefer to Zwroty: That's no surprise. You're [football] crazy. I'm not sure. I think it sounds [interesting]. No wonder! You're so [bossy]! Wyrażanie preferencji (poprawianie błędnych informacji) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania (wypowiedzi na temat pracy) Słuchanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (uzupełnianie luk) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis wymarzonej pracy) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource O

23 44 LEKCJA 24 (część A) Across cultures TV in Britain Telewizja w Wielkiej Brytanii Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Nowe słowa: cable, channel, widescreen, concentrate, wildlife, wars, reality TV, vote, adverts, a couple of, nonstop, characters, good-looking (łączenie połówek zdań, test typu prawdafałsz) (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń opisuje czynności życia codziennego (opis nawyków związanych z telewizją) SB: s AB: s , ćw. 1-4 TB: s LEKCJA 24 (część B) Across cultures TV in Britain Projekt: Moje ulubione programy telewizyjne Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Wyrażanie opinii i ich uzasadnianie Pisanie: uczeń podaje swoje upodobania (opis ulubionych programów ucznia) SB: s AB: s. 49, ćw. 5 TB: s

24 46 LEKCJA 25 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: dom, praca, życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s , ćw. 1-7 TB: s LEKCJA 25 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: dom, praca, życie rodzinne i towarzyskie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 5 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 5A/5B

25 49 LEKCJA 26 If something goes wrong, Osobowość Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Przymiotniki opisujące osobowość Zdania warunkowe typ 0 Zwroty: He gets on my nerves. [You're] in a bad mood [today]? all the time. [Until] at least [nine o'clock]. On the whole [he sounds fairly normal]! Opisywanie osób (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń opisuje ludzi (opis osobowości) (uzupełnianie informacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource P 50 LEKCJA 27 If we put it under the grill Żywność Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie Jedzenie i napoje Sposoby przygotowywania żywności: czasowniki Zdania warunkowe typ 1 z will (poprawianie błędnych informacji) (układanie zdań w odpowiedniej kolejności) Mówienie: uczeń opisuje czynności życia codziennego (opis wydarzeń z teraźniejszości) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (przepis na ulubione danie ucznia)

26 SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource Q 51 LEKCJA 28 It may jump out! W oceanarium Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Czasowniki złożone: turn on/off, put on / take off, get on/off, pick up / put down, throw away, wake up Zdania czasowe (time clauses) z when Czasownik modalny: may Zwroty: Gosh, [it's hot]! I'm baking. Is it all right if I [take a photo]? There's one. No, not yet. Get ready! Be careful! English in action: pytanie o pozwolenie (test typu prawda-fałsz-brak informacji) Mówienie: uczeń wyraża prośby i podziękowania (pytanie o pozwolenie) (uzupełnianie informacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource R 52 LEKCJA 29 (część A) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Computers Komputery Nowe słowa: up-to-date, insert images, crash (v), online, keep in touch, Skype, webcam, instant messaging, blog, share experiences, log onto, ringtones (porównanie informacji z tekstu z tekstem ucznia) Mówienie: uczeń opisuje przedmioty, uczeń przedstawia upodobania (wypowiedzi

27 dotyczące komputerów) (uzupełnianie informacji) SB: s AB: s , ćw. 1-4 TB: s LEKCJA 29 (część B) Across the curriculum Computers Projekt: Ludzie i ich komputery Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Pisanie: opisywanie ludzi i przedmiotów (rola komputerów w życiu ludzi) SB: s AB: s. 59, ćw. 5 TB: s STORY 3 Great Expectations by Charles Dickens Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, kultura Nowe słowa: expectation, novelist, orphan, blacksmith, convict, escape, adopted, fiance, wedding, forge, stranger, inn, gentleman, in private, in silence, lawyer, inherit, anonymous, expenses, warmly, hug, whistle, unknown, signpost (test typu prawda-fałsz) Słuchanie: uczeń wyszukuje prostych informacji szczegółowych (odpowiadanie na pytania)

28 SB: s TB: s LEKCJA 30 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie gramatycznego SB: s TB: s LEKCJA 30 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s

29 57 TEST 6 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 6A/6B 58 PUZZLE STORY 3 Internet threat! Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, sport Nowe słowa: classmates, (enter a) tournament, instant message service (IMS), personal details (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 60 LEKCJA 31 We have to pay Sport Tematy z nowej podstawy programowej: sport Sport: miejsca, gdzie uprawia się Czasowniki modalne: must / Zwroty: that's all. In fact

30 sporty Dyscypliny sportu mustn't / have to [I've never done it in one stroke]. I see. That's cheating! That's not bad. It's my turn now. What a [brilliant stroke]. Opisywanie obowiązków (uzupełnianie tabeli) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat obowiązków) (uzupełnianie informacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource S 61 LEKCJA 32 You shouldn't wear Zdrowie Tematy z nowej podstawy programowej: zdrowie Problemy ze zdrowiem Czasownik modalny: should / shouldn't Zwroty: What's the matter [with you]? [Rose]'s right. Just to be sure. I'm a bit [worried]. Well done! English in action: u lekarza Dawanie rad (łączenie połówek zdań) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń wyraża podziękowania (scenka u lekarza) (test typu prawda-fałsz) Pisanie: uczeń przekazuje informacje z przeczytanego tekstu (list z radami) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource T

31 62 LEKCJA 33 What would you do? Hipotetyczne sytuacje Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, podróżowanie i turystyka Przymiotniki występujące z przyimkami: mad about, good at, interested in, fond of, keen on, proud of, scared of, bored with Zdania warunkowe typ 2 (z would / might) (odczytanie wyników quizu) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń przedstawia swoje upodobania i uczucia (zachowanie ucznia w hipotetycznych sytuacjach) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis wymarzonych wakacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource U 63 LEKCJA 34 (część A) Across cultures Tematy z nowej podstawy programowej: praca, życie rodzinne i towarzyskie Legal ages Bycie dorosłym Nowe słowa: bank account, babysitter, army, full-time, adult prison, election, own, tattoo, blood, part-time, delivered, definitely, fed up (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania i uczucia (wypowiedzi na temat minimalnego wieku) (odpowiadanie na pytania)

32 SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 34 (część B) Across cultures Legal ages Projekt: Kiedy jest się dorosłym w moim kraju? Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Pisanie: uczeń opisuje czynności życia codziennego (wypowiedź na temat minimalnego wieku, gdy można robić różne rzeczy) SB: s AB: s. 69, ćw. 6 TB: s LEKCJA 35 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: sport, zdrowie gramatycznego SB: s TB: s

33 66 LEKCJA 35 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: sport, zdrowie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 7 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 7A/7B 68 LEKCJA 36 Is it really made of ice? Substancje Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Materiały Strona bierna: czas Present Simple (zdania twierdzące i przeczenia) Opisywanie przedmiotów (test typu prawda-fałsz-brak informacji, poprawianie błędnych informacji) Mówienie: uczeń opisuje przedmioty (opis materiałów, z których są wykonane przedmioty) (uzupełnianie tabeli) Pisanie: uczeń wyraża swoje emocje (artykuł do czasopisma)

34 SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource V 69 LEKCJA 37 Flames were seen for miles. Pożar Londynu Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Budynki i krajobraz Strona bierna: czas Past Simple (zdania twierdzące i przeczenia) (układanie wydarzeń w odpowiedniej kolejności) Mówienie: uczeń prosi o informacje (zadawanie pytań w stronie biernej) (odpowiadanie na pytania) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource W 70 LEKCJA 38 She says it's too late. Pożegnania Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Mowa zależna z czasownikami wprowadzającymi w czasie teraźniejszym: zdania twierdzące, pytania ogólne i szczegółowe Zwroty: What's up? You look [fed up]. You bet. I'll give [Mum] a ring. Never mind. Have a great trip! Żegnanie się (uzupełnianie tabeli) Mówienie: uczeń przekazuje informacje z przeczytanego tekstu (relacjonowanie wypowiedzi w mowie zależnej)

35 SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource X 71 LEKCJA 39 (część A) Across the curriculum The future of our Earth Ochrona środowiska Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Nowe słowa: recycle, jar, spray can, stand-by, public transport, packet, wrapped, shopping bag, reused, eco-warrior, global warming, carbon dioxide, atmosphere, factories, power stations (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń opowiada o czynnościach życia codziennego (proste sposoby na ochronę środowiska naturalnego) (odpowiadanie na pytania) SB: s AB: s.78-79, ćw. 1-4 TB: s LEKCJA 39 (część B) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody The future of our Earth Projekt: opis katastrofy ekologicznej Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości

36 SB: s AB: s. 79, ćw. 5 TB: s STORY 4 The Chrysalids by John Wyndham Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, kultura Nowe słowa: ordinary, unusual, war, correctly, different, sandy, slide, voice, step out, bottom, laugh, hurt, catch, frightened, ankle, twisted, notice, toe, cruel, side, footprint, deviation, telepathic (test typu prawda-fałsz, test wyboru) (odpowiadanie na pytania) SB: s TB: s LEKCJA 40 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, świat przyrody gramatycznego SB: s , ćw. 1-7 TB: s

37 75 LEKCJA 40 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, świat przyrody Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 8 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 8A/8B 77 PUZZLE STORY 4 The chemical company and the beach Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Nowe słowa: barrel, public beach, torch, wetsuit (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s

38 78 SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 79 PLAY 2 The watch that stops time Sztuka (czytanie) Nowe słowa: cheat, crawl, opportunity, press, special, stall, strap, zero Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s PLAY 2 The watch that stops time Sztuka (odgrywanie) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s Opracowanie: Bartosz Michałowski

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Sky High 3 1 / 22

Kryteria oceniania Sky High 3 1 / 22 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie VI B w roku szkolnym 2015/ 2016 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Live Beat 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wiadomości: Znajomość środków językowych- kryteria w odniesieniu do całości

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2. Język angielski

KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2. Język angielski KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2 Język angielski KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2 PLAN WYNIKOWY Upbeat 2 Unit 1 Family life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1, w szczególności: nazwy

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla

ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! (ss.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015

Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015 Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015 TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wymagania edukacyjne klasa 1 Podręcznik: Live Beat 2 wydawnictwa Pearson Live Beat 2, Welcome UMIEJĘTNOŚCI zakres środków w zadaniach i 1. dane personalne, 2. narodowości, 3. członkowie rodziny, 4. wygląd

Bardziej szczegółowo

Total English Pre-Intermediate

Total English Pre-Intermediate ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Pre-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1. Cele kursu:

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1. Cele kursu: RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1 Cele kursu: Dalsze rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; Systematyzowanie wiedzy i motywowanie do samodzielnej pracy; Doskonalenie i dalszy rozwój wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Znajomość środków zadaniach. Popełnia Rozdział Hello! czas

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Przedstawianie siebie (S) Podawanie wieku (S) Podawanie informacji o zawodach członków rodziny Wyrażanie emocji (S)

ROZKŁAD MATERIAŁU. Przedstawianie siebie (S) Podawanie wieku (S) Podawanie informacji o zawodach członków rodziny Wyrażanie emocji (S) 1 Evolution plus 2 ROZKŁAD MATERIAŁU TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome back to school! lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Look! 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 3

New Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA New Exam Challenges 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2-B1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V - Sky High 2 1 / 12 NIE nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych

Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych A. Poziom pre-intermediate 1. Vocabulary and listening: a) Personality adjectives. b) Sports. c) Rural and urban landscapes.

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA Tytuł przedmiotu Język angielski program poszerzony Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Mgr Astrid Kapler KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA Imiona, nazwiska oraz tytuły / stopnie członków zespołu dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO- KL. VI NEW FRIENDS 3 cd.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO- KL. VI NEW FRIENDS 3 cd. Units 13-16 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO- KL. VI THE LONDONERS CRAZY DETECTIVES FRIENDS MAGAZINE STORY TIME WONDERFUL WORDS REVISION 4 CULTURE CORNER Środki językowe Umiejętności językowe Poziom

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. III poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Pre-intermediate Rozdział 9 Rozdział 10 Czasowniki nieregularne

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2 Upbeat 3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne Temat Numer zajęć Zakres treści Zapoznanie z PSO oraz z formą, strukturą i wymogami egzaminu maturalnego. Diagnoza -test Mowa ciała w różnych krajach - wprowadzenie słownictwa.. Body language ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II Umiejętności podstawowe Gramatyka / środki językowe Zna i poprawnie stosuje czasownik to be, to have got. Zna i rozumie zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Upbeat 3 Unit 1 Your life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. angielskiego kl. II poziom III.

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. angielskiego kl. II poziom III. Podręcznik Upbeat 2 Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego klasa II grupa A1 Program nauczania języka angielskiego poziom III.1

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 DLA KLAS IB, ID (grupa I)

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 DLA KLAS IB, ID (grupa I) KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 DLA KLAS IB, ID (grupa I) Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 1 LEKCJA 1 Hello, I'm Rob! Zapoznanie z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Tytuły: Mr, Mrs, Miss Powitania: Good

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I

HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I Miejsce realizacji zajęć: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach, ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska Ilość osób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo