ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 1 LEKCJA 1 They're making a film. Zapoznanie się z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Miejsca w mieście Czasy Past Simple i Past Continuous: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: Look! What's happening? Oh, right! Quick! Excuse me! Mówienie o sobie English in action: Pytanie o dane personalne (poprawianie informacji) (uzupełnianie formularza) Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania o dane osobowe) Pisanie: uczeń opisuje ludzi (artykuł o słynnej osobie z kraju ucznia) SB (Students' Book): s. 4-7 AB (Activity Book): s. 2-3 TB (Teacher's Book): s TB: Photocopiable Resource A

2 2 LEKCJA 2 I like this one. Na zakupach Tematy z nowej podstawy programowej: zakupy i usługi Pieniądze w Wielkiej Brytanii Zaimki: one, ones Konstrukcja be going to: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Czas Past Continuous dla wyrażenia przyszłości: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: All right. Don't be late. Hang on! Don't be silly. Hurry up,[you two]. How much [is this helmet]? Sure. Wyrażanie planów i intencji na przyszłość English in action: na zakupach (test typu prawda-fałsz-brak informacji) Mówienie: uczeń wyraża prośby i podziękowania (rozmowa w sklepie) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat planów na przyszłość) (uzupełnianie informacji) SB: s. 8-9 AB: s. 4-5 TB: s TB: Photocopiable Resource B 3 LEKCJA 3 What did you do? Czynności czasu wolnego Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Czasowniki nieregularne Czynności czasu wolnego Czas Past Simple: zdania twierdzące, przeczące i pytania Zwroty: It was fun/rubbish. I nearly forgot. Guess what [happened]. Please write back soon. Thanks very much for the [CD]. Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości (uzupełnianie tabeli, odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń opisuje czynności życia codziennego (rozmowa na temat czynności z przeszłości) Pisanie: uczeń opisuje czynności

3 życia codziennego ( do kolegi / koleżanki) SB: s AB: s. 6-7 TB: s TB: Photocopiable Resource C 4 LEKCJA 4 (część A) Across cultures London Londyn Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Nowe słowa: side, bend, bell, tower, palace, prisoner, mark (v), eastern, hemisphere, western, docks, offices, apartment, instead, tunnel, diameter, marathon, destination (dobieranie odpowiedzi do pytań) Słuchanie: uczeń rozpoznaje kontekst sytuacyjny Mówienie: uczeń wyraża swoje upodobania i emocje (wypowiedzi dotyczące miasta) SB: s AB: s. 8-9, ćw. 1-4 TB: s

4 5 LEKCJA 4 (część B) Across cultures London Projekt: pocztówka z wakacji Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Pisanie: uczeń opisuje miejsca, uczeń wyraża emocje (pocztówka z wakacji) SB: s AB: s. 9, ćw. 5 TB: s LEKCJA 5 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka gramatycznego SB: s TB: s LEKCJA 5 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny

5 SB: s AB: s TB: s

6 8 TEST 1 Sprawdzenie wiadomości z lekcji 1-4 Test Master CD-ROM: Test 1A/1B 9 LEKCJA 6 He couldn't speak. 'Dziki' chłopiec Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Czynności (czasowniki), np. talk, write Czasownik could / couldn't: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Opisywanie umiejętności ucznia w dzieciństwie (łączenie połówek zdań) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat umiejętności w przeszłości) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource D 10 LEKCJA 7 We were getting bored. Relacjonowanie wydarzeń Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Przyimki ruchu Czas Past Continuous: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Użycie: while oraz when Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości (układanie wydarzeń w odpowiedniej kolejności) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń przedstawia wydarzenia życia codziennego

7 (rozmowa na temat wydarzeń z przeszłości) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource E 11 LEKCJA 8 She used to play the sax. Muzyka Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Instrumenty muzyczne Czasownik used to: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: Not really. not any more. Come on, [Rose]. I'm hopeless. Here goes ['You're beautiful...']. [Jess], must you? You sound like [a sick goat]. [Ollie], don't be so mean [to your sister]. Opisywanie życia ucznia w teraźniejszości i przeszłości (test typu prawda-fałsz) (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa dotycząca życia Davida Beckhama) Mówienie: uczeń przedstawia podstawowe informacje o sobie (opis wyglądu i zwyczajów) (zadawanie pytań i odpowiadanie na nie) Pisanie: uczeń przedstawia członków swojej rodziny (opis przeszłych zwyczajów członka rodziny) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource F

8 12 LEKCJA 9 (część A) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, świat przyrody The solar system Układ słoneczny Nowe słowa: everyone, believe, flat, island, dome, move, ancient, calculate, circumference, change, universe, mathematician, astonomer, solar system, watch, movement, telescope (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń opisuje ludzi (życie słynnego naukowca z kraju ucznia) SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 9 (część B) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek The solar system Projekt: słynny naukowiec Opisywanie ludzi Pisanie: uczeń opisuje ludzi (opis słynnego naukowca) SB: s AB: s. 19, ćw. 6 TB: s

9 14 STORY 1 The Night Visitor Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Nowe słowa: visitor, farm worker, pleased, sad, continue, locket, the rest, ghost, supper, fall asleep, wake, get out of, disappear, expect, dream (poprawienie błędnych informacji, odpowiadanie na pytania) SB: s TB: s LEKCJA 10 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, sport, kultura gramatycznego SB: s , ćw. 1-6 TB: s

10 16 LEKCJA 10 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, sport, kultura Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 2 Sprawdzenie wiadomości z lekcji 6-9 Test Master CD-ROM: Test 2A/2B 18 PUZZLE STORY 1 Sally and the busker Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Nowe słowa: another, bank robber, blind, buster, gun, manager (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s

11 19 SKILLS TEST 1-10 Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje 1-10 Test Master CD-ROM: Skills A/B 20 LEKCJA 11 It isn't warm enough. Ubrania Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Ubrania Style i wzory ubrań Konstrukcje z too i enough Zwroty: Can I try this [pink anorak] on? What about [this spotted skirt]? What do think of [this dress]? It's a bit flowery. You're so [old-fashionable]. English in action: na zakupach kupowanie ubrań (poprawienie błędnych informacji) Mówienie: uczeń opisuje przedmioty (opis ubrań) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource G 21 LEKCJA 12 A boy who becomes a spy. Filmy Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Gatunki filmów Zdania podrzędnie złożone (defining relative clauses) z who, which, where Wyrażanie opinii English in action: kupowanie biletów do kina (łączenie połówek zdań) Mówienie: uczeń podaje swoje

12 upodobania (rozmowa na temat gatunków filmowych) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis ulubionego filmu ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource H 22 LEKCJA 13 There's something here. Opisywanie przedmiotów Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Przymiotniki opisujące przedmioty: kształty, tekstury Zaimki nieokreślone: some-, any-, no-, -body, -one, -thing, -where (układanie wydarzeń w odpowiedniej kolejności) (zapisywanie pytań i odpowiedzi) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource I 23 LEKCJA 14 (część A) Across cultures Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Multicultural Britain Ludność Wielkiej Brytanii Nowe słowa: multicultural, nowadays, mixture, races, cultures, ethnic, minority, curry, (test typu prawda-fałsz-brak informacji)

13 occasions, satellite, New Year, laugh, education, well-paid, community, tradition, freedom, population, European Union (test wyboru) Mówienie: uczeń opisuje ludzi (wypowiedzi dotyczące grup etnicznych w kraju ucznia) SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 14 (część B) Across cultures Multicultural Britain Projekt: Ludzie z mojego kraju Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Opisywanie ludzi Pisanie: uczeń opisuje ludzi (strona internetowa dotycząca grup etnicznych w kraju ucznia) SB: s AB: s. 29, ćw. 6 TB: s

14 25 LEKCJA 15 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, zakupy i usługi, kultura gramatycznego SB: s , ćw. 1-7 TB: s LEKCJA 15 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, zakupy i usługi, kultura Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 3 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 3A/3B

15 28 LEKCJA 16 Have we scored yet? Sport Tematy z nowej podstawy programowej: sport Słowa związane ze sportem Czasowniki nieregularne: formy past participle Czas Present Perfect z just, already, yet: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: Hi, guys! We're useless! Come on, [Joe]! Put the ball in the net! That's good. There's still a chance. Dream on! You always say that! Relacjonowanie wydarzeń (test typu prawda-fałsz-brak informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat czynności już wykonanych) (test wyboru) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource J 29 LEKCJA 17 I've never done that. Doświadczenia życiowe Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Środki transportu Czas Present Perfect z never, ever: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Opisywanie doświadczeń English in action: kupowanie biletu kolejowego (test wyboru) (test wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat doświadczeń życiowych) Pisanie: uczeń opisuje miejsca, uczeń przedstawia czynności życia codziennego (pocztówka do kolegi / koleżanki) (uzupełnianie tabeli)

16 Mówienie: uczeń wyraża prośby, uczeń prosi o informacje (kupowanie biletu kolejowego) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource K

17 30 LEKCJA 18 How long have you been here? Książki Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Gatunki książek Zwroty: Sorry I'm late. That's OK. Come and sit down. [I haven't seen it] for ages. It's brilliant. Don't exaggerate! Wyrażanie opinii (poprawianie błędnych informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat doświadczeń życiowych) (uzupełnianie tabeli) Mówienie i Pisanie: uczeń wyraża swoje upodobania (opis ulubionej książki ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource L 31 LEKCJA 19 (część A) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Across Australia by train Niezwykła podróż w Australii Nowe słowa: lowest, flattest, continent, overseas, aborigines, farming, race (v), desert, bumpy, narrow, track, motorcyclist, crazy, camel, transport, advice, miss (uzupełnianie tabeli) (test wyboru)

18 SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 19 (część B) Across the curriculum Across Australia by train Projekt: ciekawa podróż Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości Pisanie: uczeń opisuje miejsca i czynności (opis interesującej podróży) SB: s AB: s. 39, ćw. 6 TB: s STORY 2 The Wasteland Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: Nowe słowa: wasteland, kick, useful, hood, send, text message, GR8, guy, security guard, shine, torch, tough luck, pull off, wrist pad, feel, bus pass, path, pause, Town Council, perfect, bulldozer (układanie wydarzeń w odpowiedniej kolejności) Mówienie: uczeń wyraża upodobania (wypowiedzi na temat miejsca zamieszkania ucznia) SB: s TB: s

19 34 LEKCJA 20 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, kultura, sport gramatycznego SB: s TB: s LEKCJA 20 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, kultura sport Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 4 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 4A/4B

20 37 PUZZLE STORY 2 The gold ring Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, podróżowanie i turystyka Nowe słowa: diamond, flight attendant, jewellery, lucky, microphone, ring, row (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 39 PLAY 1 The science fiction comedy horror western musical Sztuka (czytanie) Nowe słowa: cowboy, cowgirl, film scene, parking ticket, saloon, script, Sheriff Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: Play 1, s

21 40 PLAY 1 The science fiction comedy horror western musical Sztuka (odgrywanie) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: Play 1, s LEKCJA 21 What will they be like? Technologia Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Słowa związane z technologią i informatyką Czas Future Simple (will / won't): przewidywania na przyszłość Wyrażanie przewidywań na przyszłość (odpowiadanie na pytania) Pisanie: uczeń opisuje przedmioty (opis robota i jego zastosowań) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource M 42 LEKCJA 22 I'll give you a hand. Propozycje Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Meble Wyposażenie domu/mieszkania Czas Future Simple (will / won't): oferty, obietnice i decyzje Zwroty: I'll give you a hand. How's it going?

22 Fine. Don't worry. Good idea. There's someone at the door. I bet [it's Ranu]. Mind [that paint pot]! English in action: proponowanie, przypominanie (uzupełnianie tabeli) (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń opisuje czynności życia codziennego, uczeń przedstawia podstawowe informacje o sobie ( z zaproszeniem) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource N 43 LEKCJA 23 I'd rather be a sports reporter. Praca Tematy z nowej podstawy programowej: praca Zawody Czasownik modalny would i wouldn't: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Użycie: would rather / would prefer to Zwroty: That's no surprise. You're [football] crazy. I'm not sure. I think it sounds [interesting]. No wonder! You're so [bossy]! Wyrażanie preferencji (poprawianie błędnych informacji) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania (wypowiedzi na temat pracy) Słuchanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (uzupełnianie luk) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis wymarzonej pracy) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource O

23 44 LEKCJA 24 (część A) Across cultures TV in Britain Telewizja w Wielkiej Brytanii Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Nowe słowa: cable, channel, widescreen, concentrate, wildlife, wars, reality TV, vote, adverts, a couple of, nonstop, characters, good-looking (łączenie połówek zdań, test typu prawdafałsz) (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń opisuje czynności życia codziennego (opis nawyków związanych z telewizją) SB: s AB: s , ćw. 1-4 TB: s LEKCJA 24 (część B) Across cultures TV in Britain Projekt: Moje ulubione programy telewizyjne Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Wyrażanie opinii i ich uzasadnianie Pisanie: uczeń podaje swoje upodobania (opis ulubionych programów ucznia) SB: s AB: s. 49, ćw. 5 TB: s

24 46 LEKCJA 25 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: dom, praca, życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s , ćw. 1-7 TB: s LEKCJA 25 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: dom, praca, życie rodzinne i towarzyskie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 5 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 5A/5B

25 49 LEKCJA 26 If something goes wrong, Osobowość Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Przymiotniki opisujące osobowość Zdania warunkowe typ 0 Zwroty: He gets on my nerves. [You're] in a bad mood [today]? all the time. [Until] at least [nine o'clock]. On the whole [he sounds fairly normal]! Opisywanie osób (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń opisuje ludzi (opis osobowości) (uzupełnianie informacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource P 50 LEKCJA 27 If we put it under the grill Żywność Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie Jedzenie i napoje Sposoby przygotowywania żywności: czasowniki Zdania warunkowe typ 1 z will (poprawianie błędnych informacji) (układanie zdań w odpowiedniej kolejności) Mówienie: uczeń opisuje czynności życia codziennego (opis wydarzeń z teraźniejszości) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (przepis na ulubione danie ucznia)

26 SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource Q 51 LEKCJA 28 It may jump out! W oceanarium Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Czasowniki złożone: turn on/off, put on / take off, get on/off, pick up / put down, throw away, wake up Zdania czasowe (time clauses) z when Czasownik modalny: may Zwroty: Gosh, [it's hot]! I'm baking. Is it all right if I [take a photo]? There's one. No, not yet. Get ready! Be careful! English in action: pytanie o pozwolenie (test typu prawda-fałsz-brak informacji) Mówienie: uczeń wyraża prośby i podziękowania (pytanie o pozwolenie) (uzupełnianie informacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource R 52 LEKCJA 29 (część A) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Computers Komputery Nowe słowa: up-to-date, insert images, crash (v), online, keep in touch, Skype, webcam, instant messaging, blog, share experiences, log onto, ringtones (porównanie informacji z tekstu z tekstem ucznia) Mówienie: uczeń opisuje przedmioty, uczeń przedstawia upodobania (wypowiedzi

27 dotyczące komputerów) (uzupełnianie informacji) SB: s AB: s , ćw. 1-4 TB: s LEKCJA 29 (część B) Across the curriculum Computers Projekt: Ludzie i ich komputery Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Pisanie: opisywanie ludzi i przedmiotów (rola komputerów w życiu ludzi) SB: s AB: s. 59, ćw. 5 TB: s STORY 3 Great Expectations by Charles Dickens Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, kultura Nowe słowa: expectation, novelist, orphan, blacksmith, convict, escape, adopted, fiance, wedding, forge, stranger, inn, gentleman, in private, in silence, lawyer, inherit, anonymous, expenses, warmly, hug, whistle, unknown, signpost (test typu prawda-fałsz) Słuchanie: uczeń wyszukuje prostych informacji szczegółowych (odpowiadanie na pytania)

28 SB: s TB: s LEKCJA 30 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie gramatycznego SB: s TB: s LEKCJA 30 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s

29 57 TEST 6 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 6A/6B 58 PUZZLE STORY 3 Internet threat! Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, sport Nowe słowa: classmates, (enter a) tournament, instant message service (IMS), personal details (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 60 LEKCJA 31 We have to pay Sport Tematy z nowej podstawy programowej: sport Sport: miejsca, gdzie uprawia się Czasowniki modalne: must / Zwroty: that's all. In fact

30 sporty Dyscypliny sportu mustn't / have to [I've never done it in one stroke]. I see. That's cheating! That's not bad. It's my turn now. What a [brilliant stroke]. Opisywanie obowiązków (uzupełnianie tabeli) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat obowiązków) (uzupełnianie informacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource S 61 LEKCJA 32 You shouldn't wear Zdrowie Tematy z nowej podstawy programowej: zdrowie Problemy ze zdrowiem Czasownik modalny: should / shouldn't Zwroty: What's the matter [with you]? [Rose]'s right. Just to be sure. I'm a bit [worried]. Well done! English in action: u lekarza Dawanie rad (łączenie połówek zdań) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń wyraża podziękowania (scenka u lekarza) (test typu prawda-fałsz) Pisanie: uczeń przekazuje informacje z przeczytanego tekstu (list z radami) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource T

31 62 LEKCJA 33 What would you do? Hipotetyczne sytuacje Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, podróżowanie i turystyka Przymiotniki występujące z przyimkami: mad about, good at, interested in, fond of, keen on, proud of, scared of, bored with Zdania warunkowe typ 2 (z would / might) (odczytanie wyników quizu) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń przedstawia swoje upodobania i uczucia (zachowanie ucznia w hipotetycznych sytuacjach) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis wymarzonych wakacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource U 63 LEKCJA 34 (część A) Across cultures Tematy z nowej podstawy programowej: praca, życie rodzinne i towarzyskie Legal ages Bycie dorosłym Nowe słowa: bank account, babysitter, army, full-time, adult prison, election, own, tattoo, blood, part-time, delivered, definitely, fed up (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania i uczucia (wypowiedzi na temat minimalnego wieku) (odpowiadanie na pytania)

32 SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 34 (część B) Across cultures Legal ages Projekt: Kiedy jest się dorosłym w moim kraju? Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Pisanie: uczeń opisuje czynności życia codziennego (wypowiedź na temat minimalnego wieku, gdy można robić różne rzeczy) SB: s AB: s. 69, ćw. 6 TB: s LEKCJA 35 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: sport, zdrowie gramatycznego SB: s TB: s

33 66 LEKCJA 35 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: sport, zdrowie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 7 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 7A/7B 68 LEKCJA 36 Is it really made of ice? Substancje Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Materiały Strona bierna: czas Present Simple (zdania twierdzące i przeczenia) Opisywanie przedmiotów (test typu prawda-fałsz-brak informacji, poprawianie błędnych informacji) Mówienie: uczeń opisuje przedmioty (opis materiałów, z których są wykonane przedmioty) (uzupełnianie tabeli) Pisanie: uczeń wyraża swoje emocje (artykuł do czasopisma)

34 SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource V 69 LEKCJA 37 Flames were seen for miles. Pożar Londynu Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Budynki i krajobraz Strona bierna: czas Past Simple (zdania twierdzące i przeczenia) (układanie wydarzeń w odpowiedniej kolejności) Mówienie: uczeń prosi o informacje (zadawanie pytań w stronie biernej) (odpowiadanie na pytania) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource W 70 LEKCJA 38 She says it's too late. Pożegnania Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Mowa zależna z czasownikami wprowadzającymi w czasie teraźniejszym: zdania twierdzące, pytania ogólne i szczegółowe Zwroty: What's up? You look [fed up]. You bet. I'll give [Mum] a ring. Never mind. Have a great trip! Żegnanie się (uzupełnianie tabeli) Mówienie: uczeń przekazuje informacje z przeczytanego tekstu (relacjonowanie wypowiedzi w mowie zależnej)

35 SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource X 71 LEKCJA 39 (część A) Across the curriculum The future of our Earth Ochrona środowiska Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Nowe słowa: recycle, jar, spray can, stand-by, public transport, packet, wrapped, shopping bag, reused, eco-warrior, global warming, carbon dioxide, atmosphere, factories, power stations (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń opowiada o czynnościach życia codziennego (proste sposoby na ochronę środowiska naturalnego) (odpowiadanie na pytania) SB: s AB: s.78-79, ćw. 1-4 TB: s LEKCJA 39 (część B) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody The future of our Earth Projekt: opis katastrofy ekologicznej Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości

36 SB: s AB: s. 79, ćw. 5 TB: s STORY 4 The Chrysalids by John Wyndham Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, kultura Nowe słowa: ordinary, unusual, war, correctly, different, sandy, slide, voice, step out, bottom, laugh, hurt, catch, frightened, ankle, twisted, notice, toe, cruel, side, footprint, deviation, telepathic (test typu prawda-fałsz, test wyboru) (odpowiadanie na pytania) SB: s TB: s LEKCJA 40 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, świat przyrody gramatycznego SB: s , ćw. 1-7 TB: s

37 75 LEKCJA 40 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, świat przyrody Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 8 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 8A/8B 77 PUZZLE STORY 4 The chemical company and the beach Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Nowe słowa: barrel, public beach, torch, wetsuit (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s

38 78 SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 79 PLAY 2 The watch that stops time Sztuka (czytanie) Nowe słowa: cheat, crawl, opportunity, press, special, stall, strap, zero Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s PLAY 2 The watch that stops time Sztuka (odgrywanie) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s Opracowanie: Bartosz Michałowski

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ:

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Unit 1 Pleased to meet you Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: idiomy z częściami

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 6 zadao) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY 1 TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Interviewer: How would you define your style, Samantha? Samantha: My style has changed over the years. I know exactly what I like and don t like now. In

Bardziej szczegółowo

Test z języka angielskiego

Test z języka angielskiego Małe olimpiady przedmiotowe Test z języka angielskiego ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Imię i nazwisko. Szkoła. Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3 CHAPTER 3 WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 JAKI JEST SENS ŻYCIA? Q: U.G., I have read a statement that is attributed to you. It says that nature is not interested in creating a perfect being, but

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1 KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim Lektorat języka angielskiego B1 języku angielskim English language course B1 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo