Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6. Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6. Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8"

Transkrypt

1

2

3 3 Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6 Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8 Design your holiday and join Law School 2015 in Poznan!. 10 Przekład prawniczy: kiedy prawnik to (nie) lawyer?. 11 It s mooting time!. 12 Make your first STEP to professional career!. 19 Podatkowe skutki crowdfundingu. 20 Wyżej, mocniej, dalej zgodniej? Mistrzostwa mediacji rozpoczęte!. 22 Jaka kara za doping?. 24 ELSA DAY - all different, all together. 26 Human Rights and Globalization - International Law School. 27 Online Dispute Resolution forms of usage, development, its pros and cons. 28 W poszukiwaniu Natury ELSA Poland Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland Ul. Marszałkowska 45/49 m. 31, Warszawa Skład: Sebastian Rusin

4 4 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA! Po raz kolejny zapraszamy najlepszych studentów IV i V roku oraz absolwentów wydziałów prawa na PRAKTYKI W DLA PIPER Już dziś zainwestuj w swoją przyszłość! Proces rekrutacji na praktyki/staż w okresie od października do czerwca trwa przez cały rok. Oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia w jednym z działów prawnych: Prawo korporacyjne, w tym: M&A, Postępowania sądowe i arbitrażowe rynki kapitałowe, private equity Prawo podatkowe Rynki finansowe i projekty infrastrukturalne Własność intelektualna i technologie Doradztwo regulacyjne, w tym prawo Prawo pracy energetyczne i farmaceutyczne Prawo nieruchomości Najlepszym kandydatom oferujemy możliwość stałej współpracy w wybranym dziale. Prześlij swoją aplikację (CV, list motywacyjny w języku angielskim oraz wykaz ocen z toku studiów) na adres: z dopiskiem Praktyki nazwa działu. DIFFEREN T BE BE YO U R S E L F

5 5 Rok, którym każdy z nas musi w pewien sposób zaplanować. Praktyki? Wyjazdy? Konferencje? A może wszystko na raz? Dlaczego mielibyśmy sobie odmówić zaangażowania w wiele aktywności? Aby Wam w tym pomóc, drodzy Czytelnicy, przygotowaliśmy dla Was kolejną edycję Magazynu Studenckiego INDEX. Najbliższym przygotowanym wydarzeniem jest Jubileuszowa, XV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej z tej okazji właśnie tematyce podatkowej poświęciliśmy część INDEXu. A dalej relacje z projektów, w których sami możecie wziąć udział. Konkursy przygotowane z myślą o Was. Informacje o praktykach nie tylko w Polsce! Specjalnie dla nas artykuł przygotowała również Naczelna Rada Adwokacka. W środku znajdziecie również odświeżony kalendarz, na którym oznaczono wszystkie ogólnopolskie i międzynarodowe wydarzenia organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Do czego Was zachęcamy? Jedynie do skorzystania z szeregu możliwości. Dlatego właśnie zapraszam do lektury oraz zerknięcia od czasu do czasu w nasz kalendarz może odnajdziecie w nim coś dla siebie? I pamiętajcie, że w razie potrzeby ELSowicze zawsze Wam pomogą! Z ELSowskimi pozdrowieniami, Paweł Podjacki Prezes ELSA Poland

6 6 Skąd potrzeba rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika? Zastanawiając się na potrzebą obowiązywania zasady in dubio pro tributario w systemie prawa, warto wskazać, że w polskim systemie prawa podatkowego obowiązuje tzw. zasada samoobliczenia podatku przez podatnika. Przykładowo, każda osoba fizyczna na koniec kwietnia każdego roku zobowiązana jest do rozważenia, w szczególności: (i) czy osiągnęła przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce?, (ii) czy może jednak dany przychód podlega zwolnieniu? (iii) jeśli przychód podlega jednak opodatkowaniu, to do jakiego źródła przychodów powinien on zostać zakwalifikowany?, (iv) o jakie wydatki można obniżyć podstawę opodatkowania bądź podatek? (v) i tak dalej Rozważenie powyższych kwestii i ustalenie odpowiedzi prowadzi podatnika do obliczenia podatku i złożenia deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych, przy czym na podstawie art Ordynacji podatkowej, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty (tzw. zasada samoobliczenia ). Powyższe oznacza, że ciężar dokonania wykładni przepisów prawa podatkowego został nałożony w pierwszej kolejności na podatników (bądź płatników w przypadku niektórych źródeł przychodów). Dopiero w przypadku, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego (art Ordynacji podatkowej). Proces ustalenia podatku do zapłaty byłby sprawą prostą, gdyby przepisy prawne spełniały standardy wyznaczone przez Trybunał Konstytucyjny, który wskazał na obowiązek stanowienia prawa spójnego, jasnego i zrozumiałego dla obywateli (orzeczenie TK z dnia r., sygn. akt. K 3/89), jak również, że w demokratycznym państwie prawnym stanowienie i stosowanie prawa nie może być pułapką dla obywateli. (wyrok TK z dnia r., sygn. akt SK 51/06). Tymczasem, prawo podatkowe jest jednym z najbardziej dynamicznie zmienianych gałęzi prawa przykładowo ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od początku jej obowiązywania była zmieniana 220 razy, co w konsekwencji oznacza, że zmiana następowała co około 38 dni 1. Przy tak zmieniającym się prawodawstwie oraz konieczności stosowania prawa w pierwszej kolejności przez podatnika (a nie przez organ podatkowy) w celu ustalania wysokości należnego podatku, zasada in dubio pro tributario nabiera szczególnego znaczenia. Co oznacza zasada in dubio pro tributario i czy obowiązuje? Na dzień dzisiejszy brak jest ustawowej definicji zasady in dubio pro tributario. Generalnie - bardzo ogólnie - można spróbować zdefiniować wspomnianą zasadę jako konieczność rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada in dubio pro tributario jest podatkową odmianą utrwalonej już zasady postępowania karnego in dubio pro reo, zgodnie z którą Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego (art. 5 2 Kodeksu postępowania karnego). Normy prawa karnego jak i prawa podatkowego mają charakter ingerencyjny tak jak prawo karne ogranicza prawo wolności, tak prawo podatkowe ingeruje w prawo własności podatnika. W konsekwencji, standardy demokratycznego państwa prawnego wymagają, aby analogiczna zasada jak in dubio pro reo obowiązywała w prawie podatkowym (również prawie ingerujący w prawa i wolności obywatela). Na dzień sporządzania niniejszego artykułu, wpisując frazę in dubio pro tributario w bazie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego 2 (w rubryce szukane słowa ), 1 Obliczono na podstawie danych z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP: 2

7 7 wyszukiwarka pokazuje 4458 orzeczenia, w których odwołano się do tego pojęcia. Składy orzekające stosując zasadę in dubio pro tributario nadają jej różne brzmienie, dlatego trudno pokusić się o próbę jednoznacznego zdefiniowania tej zasady w obecnym systemie prawnym. W niektórych orzeczeniach zasada ta odnoszona jest do wszelkich wątpliwości, w niektórych do istotnych wątpliwości, a w innych jeszcze po prostu do wątpliwości. 3 Jakkolwiek brak jest jednolitego znaczenia zasady in dubio pro tributario, to - co istotne biorąc pod uwagę ilość orzeczeń, w których odwołano się do tej zasady, można stwierdzić, że zasada in dubio pro tributario obowiązuje już dzisiaj. Wskazał na to również Trybunał Konstytucyjny: ( ) zasada in dubio pro tributario, będąca regułą wykładni funkcjonalnej dotyczącą regulacji podatkowych, mającą podstawę konstytucyjną, nakazuje - w wypadku nieusuwalnej wieloznaczności przepisu prawnego - odtworzyć z niego normę prawną, która uwzględnia interes podatnika. Niejasne regulacje podatkowe nie mogą być interpretowane na jego niekorzyść, za to na rzecz państwa. (wyrok TK z r., sygn. akt SK 18/09). Czy zasada in dubio pro tributario powinna zostać zapisana wprost w przepisach? Mimo, że zasada in dubio pro tributario obowiązuje w systemie prawa jako dyrektywa wykładni, to w praktyce jest ona nie zawsze stosowana. Warto przywołać w tym zakresie analizę dokonaną przez A. Mariańskiego, który analizując orzecznictwo na dzień 11 czerwca 2010 r., stwierdził m.in. odnośnie do stawiania przez podatników formalnego zarzutu naruszenia tej zasady, iż mimo powołania się przez stronę na zarzut naruszenia tej zasady sąd nie ustosunkował się nawet w jednym zdaniu, czy do takiego naruszenia doszło. Tym samym aż w 47% spraw sąd nie odnosi się do tej zasady mimo podnoszonego zarzutu. 4 Dodatkowo, zdarzały się także nieliczne orzeczenia, w których wręcz wskazano, że brak było podstaw normatywnych do sformułowania zarzutu naruszenia zasady in dubio pro tributario: ( ) skarżąca sformułowała całkowicie niezrozumiały zarzut naruszenia przez organy podatkowe zasady in dubio pro tributario. Autor skargi kasacyjnej nazywając tę zasadę podstawową zasadą prawa podatkowego w ogóle nie wskazuje na podstawy normatywne, z których zasadę taką a wywodzi (wyrok NSA z r., sygn. akt I FSK 1886/08). Powyższe przykłady potwierdzają, że wprowadzenie explicite zasady in dubio pro tributario w przepisach prawa podatkowego będzie oznaczało konieczność respektowania tej zasady zarówno przez organy podatkowe jak i przez sądy administracyjne. Należy przy tym wskazać, że przy ustaleniu normatywnej 3 Z. Tobor, Interpretacja na korzyść podatnika (w:) J. Glumińska-Pawlic (red.), Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, Katowice A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2011, str. 261 treści zasady in dubio pro tributario, ustawodawca będzie musiał rozstrzygnąć, czy ma się ona odnosić do wątpliwości odnośnie do stanu prawnego, czy także odnośnie do stanu faktycznego. Czy zasadą objęte mają być wszelkie wątpliwości, czy też jedynie istotne wątpliwości. Ponadto, do rozważania pozostaje, czy zasada in dubio pro tributario powinna przybrać wersję pozytywną tzn. nakaz rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, czy też wersję negatywną tzn. zakaz rozstrzygania wątpliwości na niekorzyść podatnika 5. W doktrynie pojawiały się już propozycje treść normatywnej zasady in dubio pro tributario 6. W ostatnim czasie, postulat wprowadzenia omawianej zasady w formie normatywnej został wysunięty przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dokumencie z dnia 8 lipca 2014 r. Postulaty zmian w ustawie - Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 7 Jako postulat nr 1 zaproponowano dodanie w przepisach Ordynacji podatkowej art. 2a, zgodnie z którym: Nie dające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. W zaproponowanym przepisie ograniczono zastosowanie zasady in dubio pro tributario jedynie do stanu prawnego - oznacza to, że w przypadku różnych rezultatów wykładni danego przepisu, interpretator powinien wybrać rezultat najbardziej korzystny dla podatnika. Mając na uwadze, że zasada in dubio pro tributario jest czasami pomijana przy stosowaniu prawa podatkowego, pożądane jest wprowadzenie tej zasady w formie normatywnej w celu uniknięcia potencjalnych wątpliwości co do jej obowiązywania w systemie prawa, jak również co do treści i zakresu zastosowania omawianej zasady. Należy mieć nadzieję, że wspomniany postulat znajdzie odzwierciedlenie w przepisach w niedalekiej przyszłości. Jeśli nie, kwestia wprowadzenia zasady in dubio pro tributario w formie normatywnej do przepisów prawa podatkowego powinna być jednym z istotnych zagadnień prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego 8. 5 A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości, op. cit., str Projekt przepisów ogólnych Ordynacji podatkowej opracowany przez zespół Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, opubl. w Kwartalniku Prawa Podatkowego z 2001 r., nr 3/4; A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości, op. cit., str https://krdp.pl/akty.php/akt/485 8 MF o Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Podatkowego, Dziennik Gazeta Prawna z 15 września 2014 r. Michał Potyrała Laureat konkursu EYe on Tax, Doradca Podatkowy, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych

8 8 Dzisiejsza adwokatura zrzesza ponad 20 tysięcy adwokatów i aplikantów, jednakże na polskim rynku prawników wykonujących zawód adwokata, radcy prawnego lub doradcy prawnego funkcjonuje ponad 50 tysięcy osób. Ta olbrzymia rzesza osób świadczących usługi prawne może powodować, że podaż przerośnie popyt na oferowane usługi. Tak przeobrażające się warunki rynkowe owocują koniecznością przykładania jeszcze silniejszej uwagi do kształtowania etosu adwokackiego i wpajania zasad etyki, które są wartościami koniecznymi dla udzielania skutecznej pomocy prawnej i zastępstwa prawnego, jeśli ma ono rzeczywiście służyć interesom obywateli oraz umacnianiu państwa prawa w naszym kraju. Liczbą tą jednak nie należy się przerażać, widzę w niej duży potencjał. Znamiennym zadaniem, które mają wypełniać adwokaci jest współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa, co jest konsekwencją zapisu art. 1 ust. 1 ustawy Prawa o adwokaturze. Tym samym rolą adwokata, w odróżnieniu od zawodu radcy prawnego, jest także dbałość o poszanowanie praw i wolności obywatelskich. Rola adwokatury w stosowaniu prawa polega przede wszystkim na dbałości, by organy władzy publicznej oraz sądy i trybunały w wypełnianiu swych funkcji kierowały się w jak najlepszym pojęciu przepisami prawa, uwzględniając wartości podstawowe dla porządku prawnego naszej cywilizacji. Tak przedstawiony udział adwokata w stosowaniu prawa przejawia się w głównej mierze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz rozmaitych podmiotów, m.in. poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, sporządzanie projektów aktów prawnych czy w szczególności przez reprezentowanie przed sądami i urzędami, jak też zabieranie głosu w debacie publicznej oraz dyskusjach toczonych wewnątrz środowiska prawniczego. Z tytułu stosowania prawa adwokaci realizują istotne społecznie i państwowo funkcje edukacyjne, interpretacyjne, mediacyjne i inne. Adwokaci polscy, podążając śladem szczytnych tradycji adwokatury, która zawsze stawała po stronie pokrzywdzonych, czerpiąc z tego satysfakcję i poczucie spełnienia swego powołania, udzielają pomocy prawnej, służąc poradami oraz reprezentując obywateli nie tylko przed sądami i innymi organami państwowymi oraz samorządowymi, ale także przed trybunałami międzynarodowymi. Zwłaszcza dziś, w dobie narastającej złożoności systemu prawnego zarówno w warstwie merytorycznej, jak i w jego strukturze - w szczególności coraz większej roli norm ponadnarodowych i międzynarodowych zadaniem adwokata jest sprawne poruszanie się w meandrach wielu systemów prawnych. Niezbędnym do wykonywania swojej roli jako adwokata są cechy, takie jak: mądrość, odwaga, wiarygodność, siła, godność i pokora. Adwokat ex definitione musi być silną jednostką, musi być gotów bronić praw i interesów swoich Klientów oraz godnie reprezentować swoją grupę zawodową. Nie oznacza to jednak przyzwolenia na arogancję czy pychę. Od adwokata wymaga się bowiem zachowania uprzejmego i pokornego. Zauważalne jest, że część przedstawicieli Adwokatury, nawet na początku swej drogi zawodowej, czuje się lepszymi od osób wykonujących inne zawody. Zrozumiała dla mnie jest świadomość własnej wartości i wiary w siebie, lecz cechy te nie mogą jednak przerodzić się w arogancję czy zadufanie. Nie sposób zaakceptować myślenia w kategoriach, iż to Klient jest dla adwokata, nie zaś na odwrót. Specyfika naszego zawodu polega na tym, że nasza praca ma postać swoistej misji na rzecz poprawy sytuacji prawnej naszego Klienta. Zawód adwokata to piękny i wolny, lecz jak wskazałem powyżej wymagający zawód. Adwokaci podejmują także inne działania służące obywatelom, a w szczególności tym, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej rezygnują z korzystania z pomocy adwokata. Wielu spośród znanych mi adwokatów bierze udział w akcji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych (Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich). Niespełna 2 lata temu adwokaci zainicjowali także działalność Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, którego celem jest pomoc dla obywateli oraz podmiotów gospodarczych przy polubownym rozstrzyganiu sporów, bez angażowania sądów powszechnych. Są to bardzo chlubne inicjatywy, którą w całości popieram. Powyższe standardy mogą być kształtowane w młodych adeptach prawa także poprzez zaangażowanie w różnych organizacjach, Stowarzyszenie ELSA jest jednym z nich. Umiejętnościami, które mogą nabywać prawnicy współpracujący z ELSA są właściwa organizacja pracy i profesjonalizm. Nie bez znaczenia jest także możliwość kontaktu z innymi prawnikami, która w przyszłości może zaowocować wspólnym zaangażowaniem w działalność samorządową. Adw. Bartosz Grohman Zastępca Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej

9 Międzynarodowa kancelaria prawnicza Allen & Overy poszukuje studentów czwartego i piątego roku absolwentów wydziałów prawa z 2014 r. zainteresowanych odbyciem praktyk w dziale prawa handlowego i cywilnego, prawa bankowego, rynków kapitałowych oraz sporów sądowych Od kandydatów oczekujemy: biegłej znajomości języka angielskiego bardzo dobrych wyników w nauce zaangażowania w wykonywaną pracę umiejętności pracy w zespole umiejętności analitycznego myślenia przejawiania inicjatywy chęci rozwijania kwalifikacji zawodowych Kandydatom oferujemy: płatne praktyki w międzynarodowym środowisku szkolenie wprowadzające opiekę starszego prawnika pracę przy transakcjach udział w warsztatach merytorycznych w ramach Uniwersytetu Allen & Overy* Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: * warsztaty są skierowane do osób, które odbędą praktyki w kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich Sp.k. Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings. The term partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications or an individual with equivalent status in one of Allen & Overy LLP s affiliated undertakings. Allen & Overy LLP 2014 CS1403_CDD-38611_ADD

10 10 Your clothes determines how you see the world, especially today, when the contacts are so quick. Fashion is an instant language. ELSA Poznan decided to speak this instant language and organize second edition of Law School under the banner of fashion law, business aspects, quality of lifestyle and creating the image. I dare to write that this summer Poznan becomes the capital of fashion world and source of amazing inspirations. Don t hesitate for a long time, keep your powder dry and book your time from 2 to 9 August About Project The main aim of the Law School 2015 in Poznan is shaping the worldviews among young people open to international cooperation. Project is planned for one week 5 days for substantive workshop focused on legal aspects and 2 days for social program with accompanying events. Topics are extensive enough to accommodate a lot of issues. Participants will listen to lectures every day on a specific topic, and then take part in workshops, panel discussions, training sessions that will allow to fully explore the issue. During this type of meetings, students from different countries will have the opportunity to meet not only their peers but also the culture of the country in which the project takes place. Academic staff of the Faculty of Law and Administration takes supervision and care of the merits of the project it s guaranteed reliability. Fashion Law The fashion law is a fast growing, also in Poland, legal specialization. It s not a separate branch of law, but the effect of a combination of several branches in relation to the fashion, which consist of i.a.: industrial property law, copyright law, civil law, economic and financial law or labor law. Therefore, the aim of the Law School in Poznan will be bringing issues related to copyright, intellectual property, consumer law and business aspects of fashion law. We are going to cooperate with people who are really interested in fashion law and deal with it professionally, consequently every workshop will be source of important and practical information. Therefore, we encourage to participate in the Law School students fascinated by fashion law, who want to expand the horizons of knowledge and gain new skills. Planned Program The academic part of project is the most important and prestigious, but planned program is complemented by unforgettable personal experience, new friendships, cultural exchange and a lot of ELSA Spirit. Initially we can inform that we are planning several events related to fashion. Participants can expect substantive and valuable lessons and many remarkable surprises. One of the most interesting attraction we plan to organize will be opportunity to meet lawyers who conducted cases in front of Court of Justice of the European Union. Coordinators of the Law School 2015 in Poznan going to work hard to create the best Law School about fashion law and fulfil all of participants expectation. If you are interested in the fashion law and want to experience the summer adventure of your life in Poznan don t waste any moment, book your time at the beginning of August 2015 and keep this date in mind. Remember it s gonna be the best time in your life! Kinga Mierzyńska Dyrektor ds. Public Relations ELSA Poznań

11 11 Dobry przekład to wyrażenie się w obcym języku w taki sposób aby obcojęzyczny odbiorca zrozumiał to co mamy na myśli w naszym języku ojczystym. Przedstawiając klientowi przepisy polskiego prawa w języku Szekspira zmuszeni jesteśmy jednak do używania terminologii, która powstała dla celów opisania systemu prawnego wywodzącego się ze znacząco różniącej się od naszej tradycji. Powoduje to czasami odmienne od zamierzonych efekty po stronie odbiorcy przekazu, który nie znając specyfiki naszego prawa - terminologię tę rozumieć będzie poprzez pryzmat doświadczeń wyniesionych ze swojego (a zatem obcego nam) systemu. Problemu nie rozwiązują polsko-angielskie słowniki, które nie zawierają analizy systemowej tłumaczonych instytucji. Analizę taką prezentują wprawdzie angielskie słowniki prawnicze, lecz nie znajdziemy tam potrzebnych nam wskazówek w postaci odniesień do systemu polskiego. Jedynym rozsądnym wyjściem dla tłumacza jest bliższe poznanie instytucji prawnych w obu systemach i przekład na podstawie wniosków z własnej analizy prawno-porównawczej. Nie ulega wątpliwości, że przekład prawniczy jest wśród przekładów specjalistycznych jednym z bardziej skomplikowanych. Pułapki zdarzają się tu w całkiem nieoczekiwanych miejscach - na przykład: prawnik. Trudno będzie nam znaleźć polsko-angielski słownik, w którym nie będzie napisane, że prawnik to lawyer - cytując znanego skądinąd polityka: to oczywista oczywistość. Ale czy aby na pewno? Dobry przekład musi uwzględniać uwarunkowania odbiorcy. Anglosasi używając określenia lawyer opuszczają domyślne dookreślenie qualified, które oznacza oficjalne uprawnienia do wykonywania zawodu. Prawnik zaś w języku polskim to absolwent studiów prawniczych, a nie osoba posiadająca prawo do samodzielnego świadczenia pomocy prawnej. W wymiarze praktycznym np. dwujęzyczne wizytówki, na których polski prawnik (bez uprawnień zawodowych) tłumaczy swój status zawodowy jako lawyer mogą wprowadzać w błąd skutkujący utratą wiarygodności. Bowiem w rozumieniu anglojęzycznego klienta lawyer to tylko i wyłącznie qualified lawyer, a zatem np. adwokat lub radca prawny. Natomiast prawnik (absolwent prawa) to law graduate, którego - dopóki nie zdobędzie uprawnień zawodowych - należałoby w strukturze kancelarii określać jako paralegal, ale nie lawyer. Pobłądzić w przekładzie prawniczym nie jest trudno. Jednakże można nauczyć się jak tego unikać. Szkoła SAWICKI LLB posiada profesjonalny zespół wykładowców, którzy wiedzą jak pomóc w osiągnięciu takich celów. Szkolenia prowadzą zarówno metodycy-lingwiści jak i prawnicy-praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym w zakresie przekładu prawniczego. Serdecznie zapraszam! Maciej T. Sawicki radca prawny (Warszawa) i solicitor (Sydney) dyrektor i wykładowca szkoły SAWICKI LLB

12 12 Moot Court is simulation of a court trial. It is divided into two phases: the written phase and the oral one. In the written part students draft submissions or memorials on behalf of the applicant and the respondent. The written phase leads to the oral phase - simulations of court hearings where students represent the applicant and the respondent in front of the Panel consisting of leading experts in the field of law which Moot is about. Mooting does require some time for preparations and dedication, but it is surely worth it. Remember, that once you try out mooting, your hooked forever. The main aim of all of this is to link theory and practice, to improve the legal knowledge of students, as well as to prepare and train them for proper and successful acting in court. ELSA Moot Court enable law students to deepen their understanding of law and practice their skills outside of the lecture halls of their universities and in an international environment. European Human Rights Moot Court Competition The competition concern subject of the European Convention on Human Rights, it is the first as the Europe-wide Moot Court in English with its Final in the European Court of Human Rights in Strasbourg. It is organized in cooperation with the Council of Europe. The competition simulates the procedure of the complaints to the European Court of Human Rights. The teams examine a fictive case and make written submissions for each party. The teams will be evaluated based on their written submissions and the best 16 teams will compete in the European Final at the European Court of Human Rights. Participation in a competition such as the Human Rights Moot Court can help build your professional profile already during your studies and prove your skills immediately upon entering professional life. We all should be aware about the importance of understanding not only the role of Human

13 13 Rights in modern legal practice, but also of applying Human Rights regulations such as the European Convention on Human Rights correctly. Mooting is the best way for law students for learning how to apply the Convention. The experience gained through such a practice -oriented activity will contribute to the presentation, legal argumentation and team work skills of the students regardless of in which field of law they specialize during their career. The trend concerning the functioning of the European Human Rights system is to increase the role of national courts in these matters and to reduce the case burden of the European Court of Human Rights. As a consequence, the Council of Europe member states will need lawyers with a strong command of the European Convention on Human Rights and its implementation on national level. For you, as a further lawyer, this is a prime opportunity to contribute to the realization of a project with a significant impact on the way you will understand and apply the European Convention on the Human Rights. Furthermore, through the competition students gain practical experience that can only be paralleled by pleading a real case in the European Court of the Human Rights itself. The prize for the winner team of the competition the Council of Europe Prize is a traineeship at the European Court of Human Rights in Strasbourg for a period of one month. The competition is open to all law students in ELSA Member Countries as well as Council of Europe Member Countries. The deadline for application is 3rd of November, don t miss your opportunity and face the new challenge! National Round that is the next opportunity for you ELSA Poland is pleased to announce that this year we are going to organize National Round of the European Human Rights Moot Court Competition. It is a pre-round and chance for training addressed to the teams which will advance to the Finale in Strasburg (it is determined by Written Submissions). For these teams which won t get to the Finale it is a great opportunity to test their skills in the Oral Pleading. The Round will be taking place in December in Warsaw. The Main purpose of our National Round is to promote the idea of Moot Court Competitions in Poland and to draw attention to the subject of the Human Rights. We want to prove that this area of law has nothing to do with word boring. Human Rights are the foundation of democracy, civil society, freedom, justice and peace. If the possibility of learning about our Fundamental Freedoms can be combined with the development of soft skills it is a proposition you can not refuse. International experience is waiting for you, just take your chance. More information about the National Round will be announced shortly. Ada Gawrysiak Dyrektor ds. Moot Court ELSA Poland FOR MORE INFORMATION VISIT:

14 14 NATIONAL ROUND 3rd Moot Court in English on the European Convention on Human Rights Final at the European Court of Human Rights, Strasbourg Organised by ELSA in co-operation with the Council of Europe First National Round in Poland Zadaniem zespołów (2-4 osobowych) jest zbadanie fikcyjnego kazusu i stworzenia pism dla obu sron postępowania. Patron Rundy Narodowej DEADLINE TEAM REGISTRATION 3 NOVEMBER 2014 EUROPEAN FINAL FEBRUARY 2015 NATIONAL ROUND WARSAW, POLAND 9-10 DECEMBER 2015 Patron Konkursu

15

16

17

18

19 19 Czym jest STEP? Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich (Student Trainee Exchange Programme - STEP) umożliwia studentom prawa i młodym prawnikom zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą. Każdego roku ELSA oferuje płatne praktyki w tych państwach Europy, w których działa, a także w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Indiach oraz Pakistanie. Możesz zdobyć doświadczenie w niemal każdej dziedzinie prawa, dowiedzieć się o stosowaniu prawa za granicą, porównać system prawny kraju swojego pochodzenia i systemy prawne obcych państw. Kolejną zaletą jest zdobycie nieocenionego doświadczenia i nowych kontaktów w środowisku prawniczym, jak i nowych przyjaźni. Staże STEP to gwarancja wielu niezapomnianych wrażeń. Poza tym, ELSA International wydaje Certyfikat uczestnictwa w naszym Programie, niezwykle ceniony przez pracodawców. Staże STEP to znakomita okazja, aby zdobyć praktyczne doświadczenie prawnicze oraz zanurzyć się w kulturze innego kraju. Nasze Staże trwają od 2 tygodni do 2 lat i mogą odbywać się w dowolnym obszarze związanym z prawem. Mają miejsce m.in. w firmach i kancelariach prawniczych, sądach, instytucjach państwowych i międzynarodowych, firmach konsultingowych, organizacjach non profit, na uniwersytetach oraz w działach prawnych firm i banków. Co sprawia, że Staże STEP są wyjątkowe? Nasze indywidualne podejście. Przed i podczas Stażu ELSA zapewnia pomoc dla stażystów, choćby w znalezieniu zakwaterowania, uzyskaniu wizy oraz organizuje imprezy integracyjne aby umożliwić praktykantowi zaangażowanie się w codzienne życie społeczności lokalnej. Jak aplikować? Aplikacja na praktykę międzynarodową odbywa się za pośrednictwem systemu on-line! Jest to niezwykle szybka i prosta procedura, przy której pomocą służy Wiceprezes ds. STEP Grupy Lokalnej ELSA, w której znajduje się Twój ośrodek akademicki. Lista dostępnych praktyk zawsze zamieszczona jest na stronie internetowej Jeśli chcesz aplikować śledź stronę ELSA International, aby zdążyć wybrać dla siebie odpowiednią praktykę oraz przesłać aplikację w odpowiednim terminie. W ciągu około 4 tygodni od upływu terminu aplikowania powinieneś otrzymać wyniki rekrutacji. Gdy zostaniesz zakwalifikowany osoba z miasta, do którego jedziesz, skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia konkretnej daty Twojego przyjazdu i innych niezbędnych szczegółów. Rozpoczniesz wówczas jedną z najlepszych przygód swojego życia! Igor Wadowski Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich ELSA Poland

20 20 Ostatnie dziesięciolecie przyniosło nam dynamiczny rozwój wielu inicjatyw społecznych w Sieci. Jedną z nich jest crowdfunding finansowanie projektu przez skupioną wokół niego społeczność za pośrednictwem Internetu. Pozyskanie funduszy umożliwiają pomysłodawcom projektów portale crowdfundingowe takiej jak Kickstarter czy PolakPotrafi. pl. Polityka takich portali zakłada, że pomysłodawca otrzymuje środki tylko wtedy, gdy ich wysokość przekroczy pewną określoną na początku wartość, portal zaś otrzymuje prowizję od wpłaconych środków.

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych

Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych Opracowanie przygotowane przez radcę prawnego Agnieszkę Modras, adwokata Cezarego Cieńkowskiego oraz aplikanta adwokackiego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

www.ingremio.org nr 3 (70) maj/czerwiec 2011 kolejka po kasę

www.ingremio.org nr 3 (70) maj/czerwiec 2011 kolejka po kasę www.ingremio.org dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 3 (70) maj/czerwiec 2011 kolejka po kasę Nowy numer dwumiesięcznika In Gremio w Państwa rękach! Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów

Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość Izabela Adrych-Brzezińska Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne.

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne. Adam Bodnar Wstęp Powszechnie przyjęło się, że do naruszeń wolności słowa może dochodzić tylko w sytuacjach, kiedy dziennikarz jest oskarżany o zniesławienie, pozywany o ochronę dóbr osobistych czy w inny

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością

Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Spis treści Polska Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Piotr Pawłowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji... 3 Opinia

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

Realizacja wybranych postanowień

Realizacja wybranych postanowień www.batory.org.pl Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce Grzegorz MAKOWSKI Celina NOWAK Anna WOJCIECHOWSKA-NOWAK Fundacja im. Stefana Batorego Realizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Przepisy odnoszące się do kwestii języka polskiego zawiera Konstytucja RP 1069 w art. 27 ( W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

2/2013. Media elektroniczne Electronic media. social media. security. freedom. data

2/2013. Media elektroniczne Electronic media. social media. security. freedom. data Kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Quarterly of the Faculty of Law and Administration of Nicolaus Copernicus University in Torun privacy data social media

Bardziej szczegółowo