Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6. Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6. Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8"

Transkrypt

1

2

3 3 Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6 Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8 Design your holiday and join Law School 2015 in Poznan!. 10 Przekład prawniczy: kiedy prawnik to (nie) lawyer?. 11 It s mooting time!. 12 Make your first STEP to professional career!. 19 Podatkowe skutki crowdfundingu. 20 Wyżej, mocniej, dalej zgodniej? Mistrzostwa mediacji rozpoczęte!. 22 Jaka kara za doping?. 24 ELSA DAY - all different, all together. 26 Human Rights and Globalization - International Law School. 27 Online Dispute Resolution forms of usage, development, its pros and cons. 28 W poszukiwaniu Natury ELSA Poland Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland Ul. Marszałkowska 45/49 m. 31, Warszawa Skład: Sebastian Rusin

4 4 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA! Po raz kolejny zapraszamy najlepszych studentów IV i V roku oraz absolwentów wydziałów prawa na PRAKTYKI W DLA PIPER Już dziś zainwestuj w swoją przyszłość! Proces rekrutacji na praktyki/staż w okresie od października do czerwca trwa przez cały rok. Oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia w jednym z działów prawnych: Prawo korporacyjne, w tym: M&A, Postępowania sądowe i arbitrażowe rynki kapitałowe, private equity Prawo podatkowe Rynki finansowe i projekty infrastrukturalne Własność intelektualna i technologie Doradztwo regulacyjne, w tym prawo Prawo pracy energetyczne i farmaceutyczne Prawo nieruchomości Najlepszym kandydatom oferujemy możliwość stałej współpracy w wybranym dziale. Prześlij swoją aplikację (CV, list motywacyjny w języku angielskim oraz wykaz ocen z toku studiów) na adres: z dopiskiem Praktyki nazwa działu. DIFFEREN T BE BE YO U R S E L F

5 5 Rok, którym każdy z nas musi w pewien sposób zaplanować. Praktyki? Wyjazdy? Konferencje? A może wszystko na raz? Dlaczego mielibyśmy sobie odmówić zaangażowania w wiele aktywności? Aby Wam w tym pomóc, drodzy Czytelnicy, przygotowaliśmy dla Was kolejną edycję Magazynu Studenckiego INDEX. Najbliższym przygotowanym wydarzeniem jest Jubileuszowa, XV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej z tej okazji właśnie tematyce podatkowej poświęciliśmy część INDEXu. A dalej relacje z projektów, w których sami możecie wziąć udział. Konkursy przygotowane z myślą o Was. Informacje o praktykach nie tylko w Polsce! Specjalnie dla nas artykuł przygotowała również Naczelna Rada Adwokacka. W środku znajdziecie również odświeżony kalendarz, na którym oznaczono wszystkie ogólnopolskie i międzynarodowe wydarzenia organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Do czego Was zachęcamy? Jedynie do skorzystania z szeregu możliwości. Dlatego właśnie zapraszam do lektury oraz zerknięcia od czasu do czasu w nasz kalendarz może odnajdziecie w nim coś dla siebie? I pamiętajcie, że w razie potrzeby ELSowicze zawsze Wam pomogą! Z ELSowskimi pozdrowieniami, Paweł Podjacki Prezes ELSA Poland

6 6 Skąd potrzeba rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika? Zastanawiając się na potrzebą obowiązywania zasady in dubio pro tributario w systemie prawa, warto wskazać, że w polskim systemie prawa podatkowego obowiązuje tzw. zasada samoobliczenia podatku przez podatnika. Przykładowo, każda osoba fizyczna na koniec kwietnia każdego roku zobowiązana jest do rozważenia, w szczególności: (i) czy osiągnęła przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce?, (ii) czy może jednak dany przychód podlega zwolnieniu? (iii) jeśli przychód podlega jednak opodatkowaniu, to do jakiego źródła przychodów powinien on zostać zakwalifikowany?, (iv) o jakie wydatki można obniżyć podstawę opodatkowania bądź podatek? (v) i tak dalej Rozważenie powyższych kwestii i ustalenie odpowiedzi prowadzi podatnika do obliczenia podatku i złożenia deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych, przy czym na podstawie art Ordynacji podatkowej, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty (tzw. zasada samoobliczenia ). Powyższe oznacza, że ciężar dokonania wykładni przepisów prawa podatkowego został nałożony w pierwszej kolejności na podatników (bądź płatników w przypadku niektórych źródeł przychodów). Dopiero w przypadku, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego (art Ordynacji podatkowej). Proces ustalenia podatku do zapłaty byłby sprawą prostą, gdyby przepisy prawne spełniały standardy wyznaczone przez Trybunał Konstytucyjny, który wskazał na obowiązek stanowienia prawa spójnego, jasnego i zrozumiałego dla obywateli (orzeczenie TK z dnia r., sygn. akt. K 3/89), jak również, że w demokratycznym państwie prawnym stanowienie i stosowanie prawa nie może być pułapką dla obywateli. (wyrok TK z dnia r., sygn. akt SK 51/06). Tymczasem, prawo podatkowe jest jednym z najbardziej dynamicznie zmienianych gałęzi prawa przykładowo ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od początku jej obowiązywania była zmieniana 220 razy, co w konsekwencji oznacza, że zmiana następowała co około 38 dni 1. Przy tak zmieniającym się prawodawstwie oraz konieczności stosowania prawa w pierwszej kolejności przez podatnika (a nie przez organ podatkowy) w celu ustalania wysokości należnego podatku, zasada in dubio pro tributario nabiera szczególnego znaczenia. Co oznacza zasada in dubio pro tributario i czy obowiązuje? Na dzień dzisiejszy brak jest ustawowej definicji zasady in dubio pro tributario. Generalnie - bardzo ogólnie - można spróbować zdefiniować wspomnianą zasadę jako konieczność rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada in dubio pro tributario jest podatkową odmianą utrwalonej już zasady postępowania karnego in dubio pro reo, zgodnie z którą Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego (art. 5 2 Kodeksu postępowania karnego). Normy prawa karnego jak i prawa podatkowego mają charakter ingerencyjny tak jak prawo karne ogranicza prawo wolności, tak prawo podatkowe ingeruje w prawo własności podatnika. W konsekwencji, standardy demokratycznego państwa prawnego wymagają, aby analogiczna zasada jak in dubio pro reo obowiązywała w prawie podatkowym (również prawie ingerujący w prawa i wolności obywatela). Na dzień sporządzania niniejszego artykułu, wpisując frazę in dubio pro tributario w bazie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego 2 (w rubryce szukane słowa ), 1 Obliczono na podstawie danych z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP: 2

7 7 wyszukiwarka pokazuje 4458 orzeczenia, w których odwołano się do tego pojęcia. Składy orzekające stosując zasadę in dubio pro tributario nadają jej różne brzmienie, dlatego trudno pokusić się o próbę jednoznacznego zdefiniowania tej zasady w obecnym systemie prawnym. W niektórych orzeczeniach zasada ta odnoszona jest do wszelkich wątpliwości, w niektórych do istotnych wątpliwości, a w innych jeszcze po prostu do wątpliwości. 3 Jakkolwiek brak jest jednolitego znaczenia zasady in dubio pro tributario, to - co istotne biorąc pod uwagę ilość orzeczeń, w których odwołano się do tej zasady, można stwierdzić, że zasada in dubio pro tributario obowiązuje już dzisiaj. Wskazał na to również Trybunał Konstytucyjny: ( ) zasada in dubio pro tributario, będąca regułą wykładni funkcjonalnej dotyczącą regulacji podatkowych, mającą podstawę konstytucyjną, nakazuje - w wypadku nieusuwalnej wieloznaczności przepisu prawnego - odtworzyć z niego normę prawną, która uwzględnia interes podatnika. Niejasne regulacje podatkowe nie mogą być interpretowane na jego niekorzyść, za to na rzecz państwa. (wyrok TK z r., sygn. akt SK 18/09). Czy zasada in dubio pro tributario powinna zostać zapisana wprost w przepisach? Mimo, że zasada in dubio pro tributario obowiązuje w systemie prawa jako dyrektywa wykładni, to w praktyce jest ona nie zawsze stosowana. Warto przywołać w tym zakresie analizę dokonaną przez A. Mariańskiego, który analizując orzecznictwo na dzień 11 czerwca 2010 r., stwierdził m.in. odnośnie do stawiania przez podatników formalnego zarzutu naruszenia tej zasady, iż mimo powołania się przez stronę na zarzut naruszenia tej zasady sąd nie ustosunkował się nawet w jednym zdaniu, czy do takiego naruszenia doszło. Tym samym aż w 47% spraw sąd nie odnosi się do tej zasady mimo podnoszonego zarzutu. 4 Dodatkowo, zdarzały się także nieliczne orzeczenia, w których wręcz wskazano, że brak było podstaw normatywnych do sformułowania zarzutu naruszenia zasady in dubio pro tributario: ( ) skarżąca sformułowała całkowicie niezrozumiały zarzut naruszenia przez organy podatkowe zasady in dubio pro tributario. Autor skargi kasacyjnej nazywając tę zasadę podstawową zasadą prawa podatkowego w ogóle nie wskazuje na podstawy normatywne, z których zasadę taką a wywodzi (wyrok NSA z r., sygn. akt I FSK 1886/08). Powyższe przykłady potwierdzają, że wprowadzenie explicite zasady in dubio pro tributario w przepisach prawa podatkowego będzie oznaczało konieczność respektowania tej zasady zarówno przez organy podatkowe jak i przez sądy administracyjne. Należy przy tym wskazać, że przy ustaleniu normatywnej 3 Z. Tobor, Interpretacja na korzyść podatnika (w:) J. Glumińska-Pawlic (red.), Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, Katowice A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2011, str. 261 treści zasady in dubio pro tributario, ustawodawca będzie musiał rozstrzygnąć, czy ma się ona odnosić do wątpliwości odnośnie do stanu prawnego, czy także odnośnie do stanu faktycznego. Czy zasadą objęte mają być wszelkie wątpliwości, czy też jedynie istotne wątpliwości. Ponadto, do rozważania pozostaje, czy zasada in dubio pro tributario powinna przybrać wersję pozytywną tzn. nakaz rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, czy też wersję negatywną tzn. zakaz rozstrzygania wątpliwości na niekorzyść podatnika 5. W doktrynie pojawiały się już propozycje treść normatywnej zasady in dubio pro tributario 6. W ostatnim czasie, postulat wprowadzenia omawianej zasady w formie normatywnej został wysunięty przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dokumencie z dnia 8 lipca 2014 r. Postulaty zmian w ustawie - Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 7 Jako postulat nr 1 zaproponowano dodanie w przepisach Ordynacji podatkowej art. 2a, zgodnie z którym: Nie dające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. W zaproponowanym przepisie ograniczono zastosowanie zasady in dubio pro tributario jedynie do stanu prawnego - oznacza to, że w przypadku różnych rezultatów wykładni danego przepisu, interpretator powinien wybrać rezultat najbardziej korzystny dla podatnika. Mając na uwadze, że zasada in dubio pro tributario jest czasami pomijana przy stosowaniu prawa podatkowego, pożądane jest wprowadzenie tej zasady w formie normatywnej w celu uniknięcia potencjalnych wątpliwości co do jej obowiązywania w systemie prawa, jak również co do treści i zakresu zastosowania omawianej zasady. Należy mieć nadzieję, że wspomniany postulat znajdzie odzwierciedlenie w przepisach w niedalekiej przyszłości. Jeśli nie, kwestia wprowadzenia zasady in dubio pro tributario w formie normatywnej do przepisów prawa podatkowego powinna być jednym z istotnych zagadnień prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego 8. 5 A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości, op. cit., str Projekt przepisów ogólnych Ordynacji podatkowej opracowany przez zespół Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, opubl. w Kwartalniku Prawa Podatkowego z 2001 r., nr 3/4; A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości, op. cit., str https://krdp.pl/akty.php/akt/485 8 MF o Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Podatkowego, Dziennik Gazeta Prawna z 15 września 2014 r. Michał Potyrała Laureat konkursu EYe on Tax, Doradca Podatkowy, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych

8 8 Dzisiejsza adwokatura zrzesza ponad 20 tysięcy adwokatów i aplikantów, jednakże na polskim rynku prawników wykonujących zawód adwokata, radcy prawnego lub doradcy prawnego funkcjonuje ponad 50 tysięcy osób. Ta olbrzymia rzesza osób świadczących usługi prawne może powodować, że podaż przerośnie popyt na oferowane usługi. Tak przeobrażające się warunki rynkowe owocują koniecznością przykładania jeszcze silniejszej uwagi do kształtowania etosu adwokackiego i wpajania zasad etyki, które są wartościami koniecznymi dla udzielania skutecznej pomocy prawnej i zastępstwa prawnego, jeśli ma ono rzeczywiście służyć interesom obywateli oraz umacnianiu państwa prawa w naszym kraju. Liczbą tą jednak nie należy się przerażać, widzę w niej duży potencjał. Znamiennym zadaniem, które mają wypełniać adwokaci jest współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa, co jest konsekwencją zapisu art. 1 ust. 1 ustawy Prawa o adwokaturze. Tym samym rolą adwokata, w odróżnieniu od zawodu radcy prawnego, jest także dbałość o poszanowanie praw i wolności obywatelskich. Rola adwokatury w stosowaniu prawa polega przede wszystkim na dbałości, by organy władzy publicznej oraz sądy i trybunały w wypełnianiu swych funkcji kierowały się w jak najlepszym pojęciu przepisami prawa, uwzględniając wartości podstawowe dla porządku prawnego naszej cywilizacji. Tak przedstawiony udział adwokata w stosowaniu prawa przejawia się w głównej mierze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz rozmaitych podmiotów, m.in. poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, sporządzanie projektów aktów prawnych czy w szczególności przez reprezentowanie przed sądami i urzędami, jak też zabieranie głosu w debacie publicznej oraz dyskusjach toczonych wewnątrz środowiska prawniczego. Z tytułu stosowania prawa adwokaci realizują istotne społecznie i państwowo funkcje edukacyjne, interpretacyjne, mediacyjne i inne. Adwokaci polscy, podążając śladem szczytnych tradycji adwokatury, która zawsze stawała po stronie pokrzywdzonych, czerpiąc z tego satysfakcję i poczucie spełnienia swego powołania, udzielają pomocy prawnej, służąc poradami oraz reprezentując obywateli nie tylko przed sądami i innymi organami państwowymi oraz samorządowymi, ale także przed trybunałami międzynarodowymi. Zwłaszcza dziś, w dobie narastającej złożoności systemu prawnego zarówno w warstwie merytorycznej, jak i w jego strukturze - w szczególności coraz większej roli norm ponadnarodowych i międzynarodowych zadaniem adwokata jest sprawne poruszanie się w meandrach wielu systemów prawnych. Niezbędnym do wykonywania swojej roli jako adwokata są cechy, takie jak: mądrość, odwaga, wiarygodność, siła, godność i pokora. Adwokat ex definitione musi być silną jednostką, musi być gotów bronić praw i interesów swoich Klientów oraz godnie reprezentować swoją grupę zawodową. Nie oznacza to jednak przyzwolenia na arogancję czy pychę. Od adwokata wymaga się bowiem zachowania uprzejmego i pokornego. Zauważalne jest, że część przedstawicieli Adwokatury, nawet na początku swej drogi zawodowej, czuje się lepszymi od osób wykonujących inne zawody. Zrozumiała dla mnie jest świadomość własnej wartości i wiary w siebie, lecz cechy te nie mogą jednak przerodzić się w arogancję czy zadufanie. Nie sposób zaakceptować myślenia w kategoriach, iż to Klient jest dla adwokata, nie zaś na odwrót. Specyfika naszego zawodu polega na tym, że nasza praca ma postać swoistej misji na rzecz poprawy sytuacji prawnej naszego Klienta. Zawód adwokata to piękny i wolny, lecz jak wskazałem powyżej wymagający zawód. Adwokaci podejmują także inne działania służące obywatelom, a w szczególności tym, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej rezygnują z korzystania z pomocy adwokata. Wielu spośród znanych mi adwokatów bierze udział w akcji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych (Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich). Niespełna 2 lata temu adwokaci zainicjowali także działalność Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, którego celem jest pomoc dla obywateli oraz podmiotów gospodarczych przy polubownym rozstrzyganiu sporów, bez angażowania sądów powszechnych. Są to bardzo chlubne inicjatywy, którą w całości popieram. Powyższe standardy mogą być kształtowane w młodych adeptach prawa także poprzez zaangażowanie w różnych organizacjach, Stowarzyszenie ELSA jest jednym z nich. Umiejętnościami, które mogą nabywać prawnicy współpracujący z ELSA są właściwa organizacja pracy i profesjonalizm. Nie bez znaczenia jest także możliwość kontaktu z innymi prawnikami, która w przyszłości może zaowocować wspólnym zaangażowaniem w działalność samorządową. Adw. Bartosz Grohman Zastępca Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej

9 Międzynarodowa kancelaria prawnicza Allen & Overy poszukuje studentów czwartego i piątego roku absolwentów wydziałów prawa z 2014 r. zainteresowanych odbyciem praktyk w dziale prawa handlowego i cywilnego, prawa bankowego, rynków kapitałowych oraz sporów sądowych Od kandydatów oczekujemy: biegłej znajomości języka angielskiego bardzo dobrych wyników w nauce zaangażowania w wykonywaną pracę umiejętności pracy w zespole umiejętności analitycznego myślenia przejawiania inicjatywy chęci rozwijania kwalifikacji zawodowych Kandydatom oferujemy: płatne praktyki w międzynarodowym środowisku szkolenie wprowadzające opiekę starszego prawnika pracę przy transakcjach udział w warsztatach merytorycznych w ramach Uniwersytetu Allen & Overy* Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: * warsztaty są skierowane do osób, które odbędą praktyki w kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich Sp.k. Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings. The term partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications or an individual with equivalent status in one of Allen & Overy LLP s affiliated undertakings. Allen & Overy LLP 2014 CS1403_CDD-38611_ADD

10 10 Your clothes determines how you see the world, especially today, when the contacts are so quick. Fashion is an instant language. ELSA Poznan decided to speak this instant language and organize second edition of Law School under the banner of fashion law, business aspects, quality of lifestyle and creating the image. I dare to write that this summer Poznan becomes the capital of fashion world and source of amazing inspirations. Don t hesitate for a long time, keep your powder dry and book your time from 2 to 9 August About Project The main aim of the Law School 2015 in Poznan is shaping the worldviews among young people open to international cooperation. Project is planned for one week 5 days for substantive workshop focused on legal aspects and 2 days for social program with accompanying events. Topics are extensive enough to accommodate a lot of issues. Participants will listen to lectures every day on a specific topic, and then take part in workshops, panel discussions, training sessions that will allow to fully explore the issue. During this type of meetings, students from different countries will have the opportunity to meet not only their peers but also the culture of the country in which the project takes place. Academic staff of the Faculty of Law and Administration takes supervision and care of the merits of the project it s guaranteed reliability. Fashion Law The fashion law is a fast growing, also in Poland, legal specialization. It s not a separate branch of law, but the effect of a combination of several branches in relation to the fashion, which consist of i.a.: industrial property law, copyright law, civil law, economic and financial law or labor law. Therefore, the aim of the Law School in Poznan will be bringing issues related to copyright, intellectual property, consumer law and business aspects of fashion law. We are going to cooperate with people who are really interested in fashion law and deal with it professionally, consequently every workshop will be source of important and practical information. Therefore, we encourage to participate in the Law School students fascinated by fashion law, who want to expand the horizons of knowledge and gain new skills. Planned Program The academic part of project is the most important and prestigious, but planned program is complemented by unforgettable personal experience, new friendships, cultural exchange and a lot of ELSA Spirit. Initially we can inform that we are planning several events related to fashion. Participants can expect substantive and valuable lessons and many remarkable surprises. One of the most interesting attraction we plan to organize will be opportunity to meet lawyers who conducted cases in front of Court of Justice of the European Union. Coordinators of the Law School 2015 in Poznan going to work hard to create the best Law School about fashion law and fulfil all of participants expectation. If you are interested in the fashion law and want to experience the summer adventure of your life in Poznan don t waste any moment, book your time at the beginning of August 2015 and keep this date in mind. Remember it s gonna be the best time in your life! Kinga Mierzyńska Dyrektor ds. Public Relations ELSA Poznań

11 11 Dobry przekład to wyrażenie się w obcym języku w taki sposób aby obcojęzyczny odbiorca zrozumiał to co mamy na myśli w naszym języku ojczystym. Przedstawiając klientowi przepisy polskiego prawa w języku Szekspira zmuszeni jesteśmy jednak do używania terminologii, która powstała dla celów opisania systemu prawnego wywodzącego się ze znacząco różniącej się od naszej tradycji. Powoduje to czasami odmienne od zamierzonych efekty po stronie odbiorcy przekazu, który nie znając specyfiki naszego prawa - terminologię tę rozumieć będzie poprzez pryzmat doświadczeń wyniesionych ze swojego (a zatem obcego nam) systemu. Problemu nie rozwiązują polsko-angielskie słowniki, które nie zawierają analizy systemowej tłumaczonych instytucji. Analizę taką prezentują wprawdzie angielskie słowniki prawnicze, lecz nie znajdziemy tam potrzebnych nam wskazówek w postaci odniesień do systemu polskiego. Jedynym rozsądnym wyjściem dla tłumacza jest bliższe poznanie instytucji prawnych w obu systemach i przekład na podstawie wniosków z własnej analizy prawno-porównawczej. Nie ulega wątpliwości, że przekład prawniczy jest wśród przekładów specjalistycznych jednym z bardziej skomplikowanych. Pułapki zdarzają się tu w całkiem nieoczekiwanych miejscach - na przykład: prawnik. Trudno będzie nam znaleźć polsko-angielski słownik, w którym nie będzie napisane, że prawnik to lawyer - cytując znanego skądinąd polityka: to oczywista oczywistość. Ale czy aby na pewno? Dobry przekład musi uwzględniać uwarunkowania odbiorcy. Anglosasi używając określenia lawyer opuszczają domyślne dookreślenie qualified, które oznacza oficjalne uprawnienia do wykonywania zawodu. Prawnik zaś w języku polskim to absolwent studiów prawniczych, a nie osoba posiadająca prawo do samodzielnego świadczenia pomocy prawnej. W wymiarze praktycznym np. dwujęzyczne wizytówki, na których polski prawnik (bez uprawnień zawodowych) tłumaczy swój status zawodowy jako lawyer mogą wprowadzać w błąd skutkujący utratą wiarygodności. Bowiem w rozumieniu anglojęzycznego klienta lawyer to tylko i wyłącznie qualified lawyer, a zatem np. adwokat lub radca prawny. Natomiast prawnik (absolwent prawa) to law graduate, którego - dopóki nie zdobędzie uprawnień zawodowych - należałoby w strukturze kancelarii określać jako paralegal, ale nie lawyer. Pobłądzić w przekładzie prawniczym nie jest trudno. Jednakże można nauczyć się jak tego unikać. Szkoła SAWICKI LLB posiada profesjonalny zespół wykładowców, którzy wiedzą jak pomóc w osiągnięciu takich celów. Szkolenia prowadzą zarówno metodycy-lingwiści jak i prawnicy-praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym w zakresie przekładu prawniczego. Serdecznie zapraszam! Maciej T. Sawicki radca prawny (Warszawa) i solicitor (Sydney) dyrektor i wykładowca szkoły SAWICKI LLB

12 12 Moot Court is simulation of a court trial. It is divided into two phases: the written phase and the oral one. In the written part students draft submissions or memorials on behalf of the applicant and the respondent. The written phase leads to the oral phase - simulations of court hearings where students represent the applicant and the respondent in front of the Panel consisting of leading experts in the field of law which Moot is about. Mooting does require some time for preparations and dedication, but it is surely worth it. Remember, that once you try out mooting, your hooked forever. The main aim of all of this is to link theory and practice, to improve the legal knowledge of students, as well as to prepare and train them for proper and successful acting in court. ELSA Moot Court enable law students to deepen their understanding of law and practice their skills outside of the lecture halls of their universities and in an international environment. European Human Rights Moot Court Competition The competition concern subject of the European Convention on Human Rights, it is the first as the Europe-wide Moot Court in English with its Final in the European Court of Human Rights in Strasbourg. It is organized in cooperation with the Council of Europe. The competition simulates the procedure of the complaints to the European Court of Human Rights. The teams examine a fictive case and make written submissions for each party. The teams will be evaluated based on their written submissions and the best 16 teams will compete in the European Final at the European Court of Human Rights. Participation in a competition such as the Human Rights Moot Court can help build your professional profile already during your studies and prove your skills immediately upon entering professional life. We all should be aware about the importance of understanding not only the role of Human

13 13 Rights in modern legal practice, but also of applying Human Rights regulations such as the European Convention on Human Rights correctly. Mooting is the best way for law students for learning how to apply the Convention. The experience gained through such a practice -oriented activity will contribute to the presentation, legal argumentation and team work skills of the students regardless of in which field of law they specialize during their career. The trend concerning the functioning of the European Human Rights system is to increase the role of national courts in these matters and to reduce the case burden of the European Court of Human Rights. As a consequence, the Council of Europe member states will need lawyers with a strong command of the European Convention on Human Rights and its implementation on national level. For you, as a further lawyer, this is a prime opportunity to contribute to the realization of a project with a significant impact on the way you will understand and apply the European Convention on the Human Rights. Furthermore, through the competition students gain practical experience that can only be paralleled by pleading a real case in the European Court of the Human Rights itself. The prize for the winner team of the competition the Council of Europe Prize is a traineeship at the European Court of Human Rights in Strasbourg for a period of one month. The competition is open to all law students in ELSA Member Countries as well as Council of Europe Member Countries. The deadline for application is 3rd of November, don t miss your opportunity and face the new challenge! National Round that is the next opportunity for you ELSA Poland is pleased to announce that this year we are going to organize National Round of the European Human Rights Moot Court Competition. It is a pre-round and chance for training addressed to the teams which will advance to the Finale in Strasburg (it is determined by Written Submissions). For these teams which won t get to the Finale it is a great opportunity to test their skills in the Oral Pleading. The Round will be taking place in December in Warsaw. The Main purpose of our National Round is to promote the idea of Moot Court Competitions in Poland and to draw attention to the subject of the Human Rights. We want to prove that this area of law has nothing to do with word boring. Human Rights are the foundation of democracy, civil society, freedom, justice and peace. If the possibility of learning about our Fundamental Freedoms can be combined with the development of soft skills it is a proposition you can not refuse. International experience is waiting for you, just take your chance. More information about the National Round will be announced shortly. Ada Gawrysiak Dyrektor ds. Moot Court ELSA Poland FOR MORE INFORMATION VISIT:

14 14 NATIONAL ROUND 3rd Moot Court in English on the European Convention on Human Rights Final at the European Court of Human Rights, Strasbourg Organised by ELSA in co-operation with the Council of Europe First National Round in Poland Zadaniem zespołów (2-4 osobowych) jest zbadanie fikcyjnego kazusu i stworzenia pism dla obu sron postępowania. Patron Rundy Narodowej DEADLINE TEAM REGISTRATION 3 NOVEMBER 2014 EUROPEAN FINAL FEBRUARY 2015 NATIONAL ROUND WARSAW, POLAND 9-10 DECEMBER 2015 Patron Konkursu

15

16

17

18

19 19 Czym jest STEP? Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich (Student Trainee Exchange Programme - STEP) umożliwia studentom prawa i młodym prawnikom zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą. Każdego roku ELSA oferuje płatne praktyki w tych państwach Europy, w których działa, a także w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Indiach oraz Pakistanie. Możesz zdobyć doświadczenie w niemal każdej dziedzinie prawa, dowiedzieć się o stosowaniu prawa za granicą, porównać system prawny kraju swojego pochodzenia i systemy prawne obcych państw. Kolejną zaletą jest zdobycie nieocenionego doświadczenia i nowych kontaktów w środowisku prawniczym, jak i nowych przyjaźni. Staże STEP to gwarancja wielu niezapomnianych wrażeń. Poza tym, ELSA International wydaje Certyfikat uczestnictwa w naszym Programie, niezwykle ceniony przez pracodawców. Staże STEP to znakomita okazja, aby zdobyć praktyczne doświadczenie prawnicze oraz zanurzyć się w kulturze innego kraju. Nasze Staże trwają od 2 tygodni do 2 lat i mogą odbywać się w dowolnym obszarze związanym z prawem. Mają miejsce m.in. w firmach i kancelariach prawniczych, sądach, instytucjach państwowych i międzynarodowych, firmach konsultingowych, organizacjach non profit, na uniwersytetach oraz w działach prawnych firm i banków. Co sprawia, że Staże STEP są wyjątkowe? Nasze indywidualne podejście. Przed i podczas Stażu ELSA zapewnia pomoc dla stażystów, choćby w znalezieniu zakwaterowania, uzyskaniu wizy oraz organizuje imprezy integracyjne aby umożliwić praktykantowi zaangażowanie się w codzienne życie społeczności lokalnej. Jak aplikować? Aplikacja na praktykę międzynarodową odbywa się za pośrednictwem systemu on-line! Jest to niezwykle szybka i prosta procedura, przy której pomocą służy Wiceprezes ds. STEP Grupy Lokalnej ELSA, w której znajduje się Twój ośrodek akademicki. Lista dostępnych praktyk zawsze zamieszczona jest na stronie internetowej Jeśli chcesz aplikować śledź stronę ELSA International, aby zdążyć wybrać dla siebie odpowiednią praktykę oraz przesłać aplikację w odpowiednim terminie. W ciągu około 4 tygodni od upływu terminu aplikowania powinieneś otrzymać wyniki rekrutacji. Gdy zostaniesz zakwalifikowany osoba z miasta, do którego jedziesz, skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia konkretnej daty Twojego przyjazdu i innych niezbędnych szczegółów. Rozpoczniesz wówczas jedną z najlepszych przygód swojego życia! Igor Wadowski Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich ELSA Poland

20 20 Ostatnie dziesięciolecie przyniosło nam dynamiczny rozwój wielu inicjatyw społecznych w Sieci. Jedną z nich jest crowdfunding finansowanie projektu przez skupioną wokół niego społeczność za pośrednictwem Internetu. Pozyskanie funduszy umożliwiają pomysłodawcom projektów portale crowdfundingowe takiej jak Kickstarter czy PolakPotrafi. pl. Polityka takich portali zakłada, że pomysłodawca otrzymuje środki tylko wtedy, gdy ich wysokość przekroczy pewną określoną na początku wartość, portal zaś otrzymuje prowizję od wpłaconych środków.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

High School Business Challenge

High School Business Challenge High School Business Challenge ORGANIZATOR Studenckie Koło Naukowe Biznesu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKN Biznesu jest jedną z najmłodszych, ale i najszybciej rozwijających się organizacji studenckich

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

ROLA PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW PRAWNYCH. r. pr. Paweł Szklarz, Kancelaria Korlex Wrocław

ROLA PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW PRAWNYCH. r. pr. Paweł Szklarz, Kancelaria Korlex Wrocław ROLA PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW PRAWNYCH r. pr. Paweł Szklarz, Kancelaria Korlex Wrocław WYKONYWANIE ZAWODU RADCY PRAWNEGO POLEGA NA UDZIELANIU POMOCY PRAWNEJ, POLEGAJĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE RADCA PRAWNY KOD 261103 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Radca prawny to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, 12 sierpnia 2014 r. Warszawa, 12 sierpnia 2014 r. Stanowisko Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych wobec propozycji dotyczących zwolnienia z podatku

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Staroszczyk i Siałkowska - kolejny sukces

Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Staroszczyk i Siałkowska - kolejny sukces Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Staroszczyk i Siałkowska - kolejny sukces Zob.: Wyrok w sprawie Staroszczyk przeciwko Polsce, Wyrok w sprawie Siałkowska przeciwko Polsce Dnia 22 marca 2007 r. Europejski

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT

Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT Informację opracował: Maciej Kułak prawnik PTPA I. Wstęp Świadczenie przez prawników i prawniczki usług za wynagrodzeniem podlega opodatkowaniu podatkiem

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-229/12-3/PM Data 2012.08.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych -->

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Toruńskiego Moot Court Competition zwanego dalej Regulaminem. I. Informacje ogólne

Regulamin Toruńskiego Moot Court Competition zwanego dalej Regulaminem. I. Informacje ogólne Toruń, 12 grudnia 2015 r. Regulamin Toruńskiego Moot Court Competition zwanego dalej Regulaminem I. Informacje ogólne 1 Celem Toruńskiego Moot Court Competition, zwanego dalej Konkursem, jest: a) przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Dzień bez długów 2016

Wielkopolski Dzień bez długów 2016 Wielkopolski Dzień bez długów 2016 Pomoc Prawna i Mediacje dla osób zadłużonych - Marcin Brambor Nowy Tomyśl, 24.11.2016 roku PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ: STAROSTA NOWOTOMYSKI PAN IRENEUSZ KOZECKI

Bardziej szczegółowo

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej 105 JAKUB MICHALSKI Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1.

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

UMCS. Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych. Taxation of Assignment of Receivables with Corporate Income Tax

UMCS. Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych. Taxation of Assignment of Receivables with Corporate Income Tax Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, Vol. XIX, nr 31 DOI: 10.17951/szn.2016.19.31.15 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie j.bochenska94@gmail.com Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Art. 118 ust. 2 ustawy o PSP przewiduje, że od kary upomnienia wymierzonej przez

Art. 118 ust. 2 ustawy o PSP przewiduje, że od kary upomnienia wymierzonej przez RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI Warszawa, dnia 11/09/2006 r. RPO-510021-IX-905/05/WK 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Punktu Informacji Obywatelskiej

REGULAMIN. Punktu Informacji Obywatelskiej REGULAMIN Punktu Informacji Obywatelskiej Postanowienie ogólne 1 Regulamin niniejszy określa zasady działania oraz udzielania bezpłatnych poradinformacji przez Punkt Informacji Obywatelskiej, działający

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 13/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 marca 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r.

Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. O doskonaleniu zawodowym adwokatów Na podstawie art. 3 pkt 4 i 58 pkt 12 lit. h Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Wykaz skrótów... 13 Rozdział 1. Prawo podatkowe w systemie prawa... 15 1.1. Uwagi wprowadzające... 16 1.2. Prawo podatkowe jako gałąź prawa... 16 1.2.1. Przesłanki uzasadniające

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II UK 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 czerwca 2013 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z wniosku K. R. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Celem projektu ustawy jest dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2009 r., sygn. akt P 66/07 (Dz. U. Nr 78, poz. 659). W wyroku tym Trybunał

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) Warszawa, dnia 29 października 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A D W O K A

K A N C E L A R I A D W O K A K A N C E L A R I A D W O K A C K AG R Z E G O R Z K I E L I S Z C Z Y Oferta usług doradztwa prawnego świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Grzegorza Kieliszczyka Warszawa 2014 1 PREZENTACJA KANCELARII

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów

Bardziej szczegółowo

Program doradczy EducationUSA - formularz zgłoszeniowy

Program doradczy EducationUSA - formularz zgłoszeniowy 1. Podstawowe informacje 1. Informacje kontaktowe Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Miejscowość Kod pocztowy Login Skype Adres e-mail Numer telefonu 2. Jak dowiedziałeś/aś się o Programie doradczym

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Mgr Elżbieta Agnieszka Ambrożej

Mgr Elżbieta Agnieszka Ambrożej Mgr Elżbieta Agnieszka Ambrożej Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Doradztwo podatkowe jako instrument ochrony praw podatnika w Polsce przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Eugeniusza Ruśkowskiego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. O doskonaleniu zawodowym adwokatów

OBWIESZCZENIE. O doskonaleniu zawodowym adwokatów OBWIESZCZENIE Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu O doskonaleniu zawodowym adwokatów Na podstawie uchwały nr 109/2013 Naczelnej Rady

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Doradztwo podatkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Raport z badania opinii studentów prawa

Raport z badania opinii studentów prawa Raport z badania opinii studentów prawa Sekcja Badań Społecznych KNSS UJ dla ELSA Poland maj-czerwiec 2014 Główne pytania badawcze Jak studenci prawa oceniają jakość nauczania i trudność studiowania na

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 stycznia 2015 roku NRA Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. dot. Sygn. akt: SK 25/14

Warszawa, 12 stycznia 2015 roku NRA Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. dot. Sygn. akt: SK 25/14 Warszawa, 12 stycznia 2015 roku NRA.52-2.2.2014 Trybunał Konstytucyjny w Warszawie dot. Sygn. akt: SK 25/14 W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie 29 ust. 2 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016

ZMIANY W PODATKACH 2016 ZMIANY W PODATKACH 2016 Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10164 Cena netto 499,00 zł Cena brutto 499,00 zł Cena netto za godzinę 83,17 zł Cena brutto za godzinę 83,17 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

- podżeganie - pomocnictwo

- podżeganie - pomocnictwo FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PRZESTĘPNEGO (ZJAWISKOWE FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA) sprawcze - sprawstwo pojedyncze - współsprawstwo - sprawstwo kierownicze - sprawstwo polecające niesprawcze - podżeganie -

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

www.korporacyjnie.pl październik, Warszawa

www.korporacyjnie.pl październik, Warszawa www.korporacyjnie.pl październik, Warszawa Korporacyjnie.pl to jeden z najlepszych blogów prawniczych w Polsce według portalu Polski Prawnik. Korporacyjnie.pl tworzą praktycy i akademicy. Na Korporacyjnie.pl

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 61/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 lipca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

VAT ZAIKS Badania rynkowe Warsztaty, spotkania branżowe, webinaria

VAT ZAIKS Badania rynkowe Warsztaty, spotkania branżowe, webinaria INICJATYWA Projekty VAT ZAIKS Badania rynkowe Warsztaty, spotkania branżowe, webinaria 8% VAT na usługi fitness w Twoim klubie e-warsztat 14 listopada 2014 październik 2013 2 Organizator Partner merytoryczny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz Sygn. akt IV KK 155/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lipca 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2015 r. sprawy A. S. skazanego z art. 55 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Wyjaśnienia dotyczące zakresu pracy oraz używanych pojęć

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Wyjaśnienia dotyczące zakresu pracy oraz używanych pojęć Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... 1 Wyjaśnienia dotyczące zakresu pracy oraz używanych pojęć... 8 Rozdział I. Psychologiczne i profesjonalne ograniczenia prawników w podejściu do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca czy przestępca skarbowy. Czy można karać za podatki? 2 grudnia 2010 r. Warszawa

Przedsiębiorca czy przestępca skarbowy. Czy można karać za podatki? 2 grudnia 2010 r. Warszawa www.pwc.com Przedsiębiorca czy przestępca skarbowy. 2 grudnia 2010 r. Warszawa Cel przedsiębiorcy osiągnięcie zysku Proces zarządzania przedsiębiorstwem skupia się m.in. na tym, aby osiągnąć zysk. Istnieje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 49. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 49. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 czerwca 2016 r. Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 49 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK4.8012.55.2016 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu podmiotowego stosowania przepisów art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo