HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika

2

3 HP z serii Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One Podręcznik użytkownika

4 Informacje dotyczące praw autorskich 2007 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Wydanie I, 10/2006 Reprodukcja, dostosowywanie lub tłumaczenie niniejszego dokumentu w zakresie innym, niż ujęty w prawie autorskim, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody są zabronione. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej firma HP udziela na swoje produkty i usługi, jest wyraźnie opisana w umowie gwarancyjnej dostarczanej wraz z tymi produktami i usługami. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są podstawą do powstania jakichkolwiek dodatkowych świadczeń gwarancyjnych. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy techniczne czy redakcyjne występujące w niniejszym dokumencie. Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Created All rights reserved. Licencja na kopiowanie i użytkowanie tego oprogramowania jest udzielana pod warunkiem, że we wszystkich materiałach, w których to oprogramowanie lub ta funkcja są wzmiankowane lub w których występuje odwołanie do tego oprogramowania lub tej funkcji, oprogramowanie to jest identyfikowane jako algorytm MD4 Message-Digest firmy RSA Data Security, Inc.. Udzielana jest również gwarancja na wykonywanie i użytkowanie prac pochodnych pod warunkiem, że we wszystkich materiałach, w których te prace są wzmiankowane lub w których występuje odwołanie do nich, wszystkie takie prace są identyfikowane jako pochodne algorytmu Message-Digest MD4 firmy RSA Data Security, Inc.. RSA Data Security, Inc. nie składa żadnych oświadczeń dotyczących przydatności handlowej tego oprogramowania ani jego przydatności do żadnego konkretnego celu. Jest ono dostarczane takie, jakie jest bez żadnej wyrażonej ani domniemanej gwarancji. Teksty te muszą być zachowane we wszelkich kopiach dowolnej części tej dokumentacji i/lub oprogramowania. Znaki handlowe Intel, Pentium jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation lub jej przedstawicielstw na terenie USA i innych krajów/ regionów. Microsoft, Windows oraz Windows XP są zastrzeżonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Karta pamięci Secure Digital jest obsługiwana przez ten produkt. SD Logo jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Ograniczenia kopiowania W wielu krajach wykonywanie kopii następujących dokumentów jest niezgodne z prawem. W razie wątpliwości należy się skontaktować z prawnikiem. Pisma oraz dokumenty urzędowe: Paszporty Dokumenty imigracyjne Zaświadczenia o służbie wojskowej Identyfikatory, karty lub insygnia Walory państwowe: Znaczki pocztowe Karty żywnościowe Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe Banknoty, czeki podróżne lub przekazy pieniężne Kwity depozytowe Dzieła chronione prawem autorskim Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas korzystania z produktu zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka doznania obrażeń na skutek działania ognia lub porażenia elektrycznego. 1. Należy przeczytać i przyswoić sobie wszystkie instrukcje zawarte w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem HP All-in-One. 2. Urządzenie należy podłączać tylko do uziemionego gniazda prądu elektrycznego. W razie braku pewności, czy gniazdo elektryczne jest uziemione, należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego elektryka. 3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na produkcie. 4. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego. 5. Nie wolno instalować ani używać tego produktu w pobliżu wody ani mając mokre ręce. 6. Należy umieścić produkt na stabilnej powierzchni. 7. Produkt należy zainstalować w bezpiecznym miejscu, w którym przewód zasilania nie będzie narażony na uszkodzenie ani nadepnięcie i w którym nie będzie się można o niego potknąć. 8. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, zobacz Konserwacja i rozwiązywanie problemów. 9. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Specjalne materiały wykorzystane w produkcie Po zużyciu tego produktu HP, następujący zawarty w nim materiał może wymagać specjalnego postępowania: Rtęć w lampie fluoroscencyjnej skanera (< 1,5 mg) Informacje o utylizacji można uzyskać na stronie recycle, u lokalnych władz lub w Stowarzyszeniu Przemysłu Elektronicznego (EIA, Electronics Industry Alliance) pod adresem Więcej informacji zawiera Recykling.

5 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy Znajdowanie innych zasobów dotyczących produktu...10 Ułatwienia dostępu...12 Prezentacja części HP All-in-One...13 Widok z przodu...13 Obszar materiałów eksploatacyjnych...14 Gniazda kart pamięci...14 Widok z tyłu...15 Panel sterowania...15 Przyciski i wskaźniki panelu sterowania...16 Wyświetlacz kolorowy...18 Dwuliniowy wyświetlacz...19 Informacje na temat połączeń Instalowanie akcesoriów Instalacja dupleksera...21 Instalowanie podajnika Włączanie akcesoriów w sterowniku drukarki...22 Aby włączyć akcesoria na komputerach z systemem Windows...23 Aby włączyć akcesoria na komputerach Macintosh Korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego All-in-One Używanie menu panelu sterowania...24 Rodzaje komunikatów panelu sterowania...25 Komunikaty o stanie...25 Komunikaty ostrzegawcze...25 Komunikaty o błędzie...25 Komunikaty o błędach krytycznych...26 Zmiana ustawień domyślnych...26 Korzystanie z Centrum obsługi HP (Windows)...27 Korzystanie z oprogramowania HP do obróbki fotografii i obrazowania...27 Tekst i symbole...29 Wpisywanie liczb i tekstu za pomocą klawiatury panelu sterowania...29 Aby wprowadzić tekst...29 Wprowadzanie spacji, pauzy lub symbolu...30 Aby usnąć literę, cyfrę lub symbol...30 Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury wizualnej (tylko niektóre modele)...30 Symbole dostępne podczas wybierania numerów faksów (tylko niektóre modele)...31 Ładowanie oryginałów...32 Ładowanie oryginałów do automatycznego podajnika dokumentów (ADF)...32 Ładowanie oryginału na szybę skanera

6 Wybór materiałów do drukowania...34 Wskazówki dotyczące wyboru i użytkowania materiałów do drukowania...34 Specyfikacje obsługiwanych materiałów...35 Obsługiwane rozmiary...35 Obsługiwane typy i gramatury materiałów...38 Ustawianie minimalnych marginesów...39 Ładowanie materiałów...40 Konfigurowanie podajników...42 Drukowanie na materiałach specjalnych i o niestandardowych rozmiarach...43 Jak drukować na materiałach specjalnych lub materiałach o niestandardowych rozmiarach (Windows)...44 Jak drukować na materiałach specjalnych lub materiałach o niestandardowych rozmiarach (Mac OS)...44 Drukowanie bez obramowania...45 Drukowanie dokumentu bez obramowania (Windows)...45 Drukowanie dokumentu bez obramowania (Mac OS)...45 Konfigurowanie indywidualnych pozycji szybkiego wybierania (tylko niektóre modele)...46 Konfigurowanie numerów faksów jako wpisów szybkiego wybierania lub grup...46 Aby ustawić wpisy szybkiego wybierania...46 Aby ustawić grupę szybkiego wybierania...47 Konfigurowanie folderów sieciowych jako wpisy szybkiego wybierania (tylko w niektórych modelach)...48 Aby ustawić wpisy szybkiego wybierania...49 Drukowanie i przeglądanie listy wpisów szybkiego wybierania...49 Aby wydrukować listę wpisów szybkiego wybierania...49 Aby przejrzeć listę wpisów szybkiego wybierania Drukowanie Zmiana ustawień druku...50 Jak w aplikacji zmienić ustawienia dla zadań bieżących (Windows)...50 Jak zmienić ustawienia domyślne dla wszystkich przyszłych zadań (Windows)...50 Jak zmienić ustawienia (Mac OS)...50 Drukowanie dwustronne (dupleksowanie)...51 Wskazówki dotyczące drukowania po obu stronach arkusza...51 Jak drukować dwustronnie (Windows)...51 Jak wykonać automatyczne drukowanie dwustronne (Mac OS)...52 Anulowanie zadania drukowania Kopiuj Sporządzanie kopii za pomocą panelu sterowania...53 Zmiana ustawień kopiowania...53 Przycinanie oryginałów (tylko w modelach z kolorowym wyświetlaczem)...54 Anulowanie zadania kopiowania Skanowanie Skanowanie oryginału Konfigurowanie bezpośredniego napełniania cyfrowego (tylko w niektórych modelach)...56 Skanowanie oryginału do foldera sieciowego...56 Skanowanie oryginałów do programu na komputerze (połączenie bezpośrednie)...57 Skanowanie oryginału do urządzenia pamięci

7 Spis treści Korzystanie z funkcji Webscan za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego...58 Skanowanie z programu zgodnego ze standardem TWAIN lub WIA...59 Aby skanować z poziomu programu obsługującego standard TWAIN...59 Aby skanować z poziomu programu obsługującego standard WIA...59 Edycja zeskanowanego oryginału...59 Edycja zeskanowanych zdjęć lub grafiki...59 Edycja zeskanowanego dokumentu za pomocą oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)...60 Zmiana ustawień skanowania...60 Anulowanie zadania skanowania Korzystanie z urządzeń pamięci (tylko niektóre modele) Wkładanie karty pamięci...61 Podłączanie aparatu cyfrowego...62 Podłączanie urządzenia pamięci masowej...64 Przeglądanie zdjęć...65 Przeglądanie zdjęć (tylko w modelach z kolorowym wyświetlaczem)...65 Przeglądanie zdjęć w komputerze...65 Drukowanie zdjęć za pomocą panelu sterowania...65 Drukowanie zdjęć za pomocą arkusza próbnego...65 Drukowanie fotografii panoramicznych...68 Drukowanie zdjęć paszportowych Drukowanie zdjęć z nagrań wideo...71 Zapisywanie zdjęć w komputerze Faks (tylko niektóre modele) Wysyłanie faksu...74 Wysyłanie zwykłego faksu...74 Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu...75 Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania...76 Wyślij faks za pomocą opcji wysyłania faksu (dostępnej tylko w modelach z kolorowym wyświetlaczem)...77 Odbieranie faksu...78 Ręczne odbieranie faksu...78 Ustawianie odbierania faksów do pamięci...79 Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci...80 Przekierowywanie faksów na inny numer...81 Blokowanie niepożądanych numerów faksów...82 Wybieranie ustawienia funkcji blokowania niepożądanych numerów faksów...82 Dodawanie numerów do listy niepożądanych numerów faksów...82 Usuwanie numerów z listy niepożądanych numerów faksów Przeglądanie listy zablokowanych numerów faksów

8 Zmiana ustawień faksowania...84 Konfigurowanie nagłówka faksu...84 Ustawienie trybu odbierania (automatyczne odbieranie)...85 Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem...85 Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne...86 Ustawianie trybu korekcji błędów faksów...87 Aby ustawić tryb korekcji błędów faksów...87 Ustawianie rodzaju wybierania numerów...87 Jak ustawić rodzaj wybierania numerów...87 Ustawianie opcji ponownego wybierania numeru...87 Aby ustawić opcje ponownego wybierania numerów...88 Ustawianie prędkości transmisji faksu...88 Faksowanie za pośrednictwem Internetu...89 Testowanie ustawień faksu...89 Korzystanie z raportów...90 Drukowanie potwierdzeń faksów...90 Drukowanie sprawozdań z błędów faksów...91 Drukowanie i przeglądanie dziennika faksu...92 Anulowanie faksu Konfiguracja i zarządzanie Zarządzanie urządzeniem...94 Omówienie zadań związanych z zarządzaniem Monitorowanie urządzenia...96 Administrowanie urządzeniem...96 Korzystanie z narzędzi do zarządzania urządzeniem...99 Wbudowany serwer internetowy...99 Aby otworzyć wbudowany serwer internetowy Strony wbudowanego serwera internetowego Przybornik (Windows) Aby otworzyć Przybornik Karty Przybornika HP Printer Utility (Mac OS) Aby uruchomić program HP Printer Utility Okienka narzędzia HP Printer Utility Network Printer Setup Utility (Mac OS) Oprogramowanie HP Web Jetadmin HP Instant Support Zabezpieczenia i poufność informacji Jak uzyskać dostęp do usługi HP Instant Support myprintmileage Opis strony diagnostycznej autotestu Strona konfiguracji sieci Definicje zakresu kanałów

9 Spis treści Konfigurowanie opcji sieciowych Zmiana podstawowych ustawień sieciowych Korzystanie z Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego Przeglądanie i drukowanie ustawień sieciowych Włączanie i wyłączanie nadajnika radiowego Zmiana zaawansowanych ustawień sieciowych Ustawianie prędkości łącza Aby wyświetlić ustawienia protokołu IP Aby zmienić ustawienia IP Konfiguracja urządzenia do faksowania (tylko niektóre modele) Konfigurowanie faksowania (równoległe systemy telefoniczne) Wybierz właściwe ustawienie faksu dla domu lub biura Wybór przypadku ustawienia faksu Przypadek A: Oddzielna linia faksu (brak odbieranych połączeń głosowych) Przypadek B: Ustawianie urządzenia do pracy z usługą DSL Przypadek C: Ustawianie urządzenia do pracy z systemem telefonicznym PBX lub linią ISDN Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa Przypadek F: Współdzielona linia głosowa/faksowa z usługą poczty głosowej Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów współdzielona z modem komputerowym (brak odbieranych połączeń głosowych) Przypadek H: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym Przypadek I: Współdzielona linia głosowa/faksowa z automatyczną sekretarką Przypadek J: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką Przypadek K: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i pocztą głosową Konfiguracja faksu szeregowego Konfiguracja urządzenia (Windows) Połączenie bezpośrednie Aby zainstalować oprogramowanie przed podłączeniem urządzenia (zalecane) Aby podłączyć urządzenie przed zainstalowaniem oprogramowania Aby udostępnić urządzenie w sieci z lokalnym udostępnianiem Podłączenie do sieci Aby zainstalować urządzenie w sieci Aby zainstalować oprogramowanie urządzenia na komputerach klienckich Jak zainstalować sterownik drukarki za pomocą polecenia Dodaj drukarkę Konfiguracja urządzenia (Mac OS) Aby zainstalować oprogramowanie przy połączeniu sieciowym lub bezpośrednim Aby udostępnić urządzenie w sieci z lokalnym udostępnianiem

10 Konfigurowanie komunikacji bezprzewodowej urządzenia (tylko w niektórych modelach) Opis ustawień sieci bezprzewodowej standardu Aby skonfigurować komunikację bezprzewodową za pomocą kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej z panelu sterowania Aby skonfigurować komunikację bezprzewodową za pomocą instalatora (Windows) Jak skonfigurować komunikację bezprzewodową za pomocą programu SecureEasySetup (SES) Aby skonfigurować urządzenie do pracy w sieci bezprzewodowej (Mac OS) Jak wyłączyć komunikację bezprzewodową Wskazówki dotyczące ograniczania zakłóceń w sieci bezprzewodowej Wskazówki dotyczące zapewnienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej Aby dodać adresy sprzętowe do bezprzewodowego punktu dostępu (WAP) Inne wskazówki Konfigurowanie urządzenia do komunikacji Bluetooth Aby skonfigurować urządzenie do komunikacji Bluetooth za pomocą wbudowanego serwera internetowego Podłączenie urządzenia za pomocą funkcji Bluetooth Podłączenie urządzenia za pomocą funkcji Bluetooth w systemie Windows Podłączenie urządzenia za pomocą funkcji Bluetooth w systemie Mac OS Ustawianie zabezpieczeń Bluetooth dla urządzenia Używanie klucza dostępu do uwierzytelniania urządzeń Bluetooth Aby ustawić urządzenie jako widoczne lub niewidoczne dla urządzeń Bluetooth Resetowanie ustawień Bluetooth za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego Deinstalacja i ponowna instalacja oprogramowania Konserwacja i rozwiązywanie problemów Obsługiwane wkłady atramentowe Wymiana wkładów atramentowych Konserwacja głowic drukujących Jak sprawdzić stan głowic drukujących Jak wydrukować stronę diagnostyki jakości druku Aby wyrównać głowice drukujące Jak skalibrować wysuw Jak oczyścić głowice drukujące Jak ręcznie wyczyścić kontakty głowic drukujących Jak wymienić głowice drukujące Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych Przechowywanie wkładów atramentowych Przechowywanie głowic drukujących Czyszczenie urządzenia Czyszczenie szyby skanera Czyszczenie automatycznego podajnika dokumentów (ADF) Czyszczenie obudowy Wskazówki i zasoby dotyczące rozwiązywania problemów

11 Spis treści Rozwiązywanie problemów z drukowaniem Urządzenie niespodziewanie wyłącza się Na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat o błędzie Urządzenie nie odpowiada (nic się nie drukuje) Urządzenie nie akceptuje głowicy drukującej Urządzenie drukuje bardzo wolno Jest drukowana pusta lub niekompletna strona Brak niektórych fragmentów wydruku lub wydruki są nieprawidłowe Niewłaściwe rozmieszczenie tekstu lub grafiki Urządzenie drukuje połowę strony, a następnie wysuwa papier Słaba jakość druku i nieoczekiwane wydruki Słaba jakość wydruków Drukowane są niezrozumiałe znaki Atrament się rozmazuje Atrament nie wypełnia całkowicie tekstu lub grafiki Wydruk jest wyblakły lub kolory są matowe Kolory są drukowane w trybie czarno-białym Drukowane są niewłaściwe kolory Na wydrukach kolory zalewają się nawzajem Kolory nie są właściwie wyrównane Brak linii lub punktów w tekście lub na rysunkach Rozwiązywanie problemów z podawaniem papieru Nie można włożyć opcjonalnego podajnika Występuje inny problem z podawaniem papieru Rozwiązywanie problemów z kopiowaniem Kopia nie została wykonana Kopie są puste Został skopiowany niewłaściwy oryginał Brak dokumentów lub są wyblakłe Zmniejszony rozmiar Zła jakość kopii Na kopii widoczne są różnego rodzaju defekty Pojawiają się komunikaty o błędach Urządzenie drukuje połowę strony, a następnie wysuwa papier Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem Skaner niczego nie wykonał Skanowanie trwa zbyt długo Fragment dokumentu nie został zeskanowany lub brakuje tekstu Nie można edytować tekstu Pojawiają się komunikaty o błędach Zła jakość zeskanowanego obrazu Widoczne wady na zeskanowanym obrazie Nie można skanować do folderu sieciowego (bezpośrednie napełnianie cyfrowe) Rozwiązywanie problemów z faksowaniem Test faksu nie powiódł się

12 Rozwiązywanie problemów z fotografiami (kartami pamięci) Urządzenie nie może odczytać karty pamięci Urządzenie nie może odczytać zdjęć z karty pamięci Niektóre fotografie z karty pamięci nie dają się wydrukować, powodując anulowanie zlecenia drukowania Urządzenie drukuje połowę strony, a następnie wysuwa papier Rozwiązywanie problemów z zarządzaniem urządzeniem Nie można otworzyć wbudowanego serwera internetowego Rozwiązywanie problemów z instalacją Sugestie dotyczące instalacji sprzętu Sugestie dotyczące instalacji oprogramowania Rozwiązywanie problemów ze stroną wyrównania Rozwiązywanie problemów z instalowaniem oprogramowania Rozwiązywanie problemów z siecią Rozwiązywanie problemów z połączeniami bezprzewodowymi Usuwanie zacięć Usuwanie zacięcia w urządzeniu Usuwanie zacięć w podajniku ADF Wskazówki, jak unikać zacięć A B C Materiały eksploatacyjne i akcesoria firmy HP Zamawianie materiałów eksploatacyjnych w trybie online Akcesoria Materiały eksploatacyjne Wkłady atramentowe Głowice drukujące Materiały firmy HP Wsparcie techniczne i gwarancja Uzyskiwanie wsparcia technicznego drogą elektroniczną Uzyskiwanie wsparcia telefonicznego od firmy HP Zanim zadzwonisz Numery wsparcia telefonicznego Oświadczenie firmy Hewlett-Packard o ograniczonej gwarancji Przygotowanie urządzenia do wysyłki Wyjmowanie wkładów atramentowych i głowic drukujących przed wysłaniem Zdejmij płytę czołową panelu sterowania Pakowanie urządzenia Charakterystyka techniczna urządzenia Specyfikacje techniczne Cechy i możliwości produktu Specyfikacje procesorów i pamięci Wymagania systemowe Specyfikacje protokołów sieciowych Specyfikacje wbudowanego serwera internetowego Specyfikacje drukowania Rozdzielczość druku Specyfikacje kopiowania Specyfikacje faksu Specyfikacje skanowania

13 Spis treści Specyfikacje bezpośredniego napełniania cyfrowego Specyfikacje środowiskowe Specyfikacje elektryczne Specyfikacje poziomu hałasu (drukowanie w trybie roboczym: poziomy hałasu odpowiadające normie ISO 7779) Obsługiwane urządzenia Specyfikacje kart pamięci D Informacje wymagane prawem oświadczenie FCC Shielded cables Exposure to radio frequency radiation (wireless products only) Informacje dla użytkowników sieci telefonicznej w USA Informacje dla użytkowników sieci telefonicznej w Kanadzie Informacje dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym Inne informacje wymagane prawem Oświadczenie EMI (Korea) Oświadczenie VCCI (Japonia) Kontrolny numer modelu Oświadczenie dotyczące kabla zasilającego Klasyfikacja diod LED Informacje wymagane prawem dla produktów bezprzewodowych Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien Notice to users in Brazil/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do Brasil Informacje dla użytkowników Unii Europejskiej (w języku angielskim) Informacje dla użytkowników w Francja Informacje dla użytkowników w Niemczech Informacje dla użytkowników w Włochy Informacje dla użytkowników w Hiszpanii Deklaracja zgodności Program ochrony środowiska Redukcja i eliminacja Pobór mocy Informacje o baterii Informacje o bezpieczeństwie materiałów Recykling Opakowanie produktu Tworzywa sztuczne Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników prywatnych w Unii Europejskiej Produkty i materiały eksploatacyjne HP Indeks

14 1 Rozpoczęcie pracy W niniejszej instrukcji podano szczegółowe informacje dotyczące korzystania z urządzenia oraz rozwiązywania problemów. Znajdowanie innych zasobów dotyczących produktu Ułatwienia dostępu Prezentacja części HP All-in-One Znajdowanie innych zasobów dotyczących produktu Informacje o produkcie (i dalsze zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów), których nie ma w tej instrukcji, można uzyskać z następujących zasobów: Zasób Opis Lokalizacja Plakat instalacyjny Podręczna instrukcja obsługi Plik readme i noty wydawnicze Wbudowany serwer internetowy (połączenie sieciowe) Przybornik (Microsoft Windows ) HP Printer Utility (Mac OS) Zawiera ilustrowane informacje o instalacji. Zawiera instrukcje dotyczące przygotowania urządzenia do pracy, a także informacje na temat gwarancji oraz bezpieczeństwa pracy. Dostarczają najnowsze informacje i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Umożliwia wyświetlanie informacji o stanie urządzenia, zmianę jego ustawień oraz zarządzanie nim z dowolnego komputera pracującego w sieci. Więcej informacji zawiera Wbudowany serwer internetowy. Dostarcza informacje o stanie głowic drukujących oraz zapewnia dostęp do funkcji konserwacyjnych. Więcej informacji zawiera Przybornik (Windows). Udostępnia narzędzia umożliwiające konfigurowanie ustawień druku, kalibrowanie urządzenia, czyszczenie głowic drukujących, drukowanie stron Drukowana wersja tego dokumentu jest dostarczana wraz z urządzeniem. Drukowana wersja tego dokumentu jest dostarczana wraz z urządzeniem. Umieszczone na dysku Starter CD. Dostępny za pomocą dowolnej standardowej przeglądarki internetowej. Zazwyczaj Przybornik jest instalowany razem z oprogramowaniem urządzenia po wybraniu odpowiedniej opcji instalacji. Zazwyczaj program HP Printer Utility jest instalowany razem z oprogramowaniem urządzenia. 10 Rozpoczęcie pracy

15 (ciąg dalszy) Zasób Opis Lokalizacja konfiguracji, zamawianie materiałów eksploatacyjnych w trybie online i wyszukiwanie informacji pomocy technicznej w sieci Web. Ponadto umożliwia skonfigurowanie ustawień drukowania z komunikacją bezprzewodową. Więcej informacji zawiera HP Printer Utility (Mac OS). HP Instant Support Panel sterowania Dzienniki i raporty Strona diagnostyczna autotestu Strona konfiguracji sieci Strona diagnostyki jakości druku Pomaga szybko identyfikować, diagnozować i rozwiązywać problemy z drukowaniem. Więcej informacji zawiera HP Instant Support. Dostarcza informacje o stanie urządzenia oraz o błędach i ostrzeżeniach związanych z jego działaniem. Dostarczają informacje o zdarzeniach, które miały miejsce. Informacje o urządzeniu: Nazwa wyrobu Numer modelu Numer seryjny Wersja oprogramowania sprzętowego Zainstalowane akcesoria (np. duplekser) Liczba stron wydrukowanych za pomocą podajników i akcesoriów Poziomy tuszu Stan głowic drukujących Zawiera informacje o konfiguracji sieci. Diagnozowanie problemów, które mają wpływ na jakość druku, pomaga w podejmowaniu decyzji, czy konieczne jest uruchomienie narzędzi do konserwacji w celu poprawienia jakości wydruków. Dostępny za pomocą dowolnej standardowej przeglądarki internetowej albo Przybornika (Windows). Więcej informacji zawiera Panel sterowania. Więcej informacji zawiera Monitorowanie urządzenia. Więcej informacji zawiera Opis strony diagnostycznej autotestu. Więcej informacji zawiera Strona konfiguracji sieci. Więcej informacji zawiera Jak wydrukować stronę diagnostyki jakości druku. Znajdowanie innych zasobów dotyczących produktu 11

16 Rozdział 1 (ciąg dalszy) Zasób Opis Lokalizacja Witryny HP w sieci Web Wsparcie telefoniczne HP Pomoc oprogramowania HP do obróbki fotografii i obrazowania Udostępniają najnowsze oprogramowanie drukarki oraz informacje o produkcie i pomocy technicznej. Informacje, jak skontaktować się z firmą HP. Podczas okresu gwarancyjnego takie wsparcie jest często bezpłatne. Zawiera informacje dotyczące korzystania z oprogramowania. Więcej informacji zawiera Uzyskiwanie wsparcia telefonicznego od firmy HP. Więcej informacji zawiera Korzystanie z oprogramowania HP do obróbki fotografii i obrazowania. Ułatwienia dostępu Urządzenie ma kilka funkcji, które sprawiają, że mogą z niego korzystać osoby niepełnosprawne. Wzrokowe Oprogramowanie jest dostępne dla użytkowników z wadami wzroku dzięki zastosowaniu opcji i funkcji ułatwień dostępu systemu operacyjnego. Obsługuje także najbardziej pomocne technologie, takie jak programy do odczytu tekstów wyświetlanych na ekranie, programy do odczytu tekstów w alfabecie Braille'a i aplikacje przekształcające głos na tekst. Dla użytkowników, którzy nie odróżniają kolorów, wszystkie kolorowe przyciski i karty na panelu sterowania i w oprogramowaniu zaopatrzono w prosty tekst lub ikony, które wskazują odpowiednią czynność. Zdolność poruszania się Użytkownicy niesprawni ruchowo mogą korzystać z funkcji oprogramowania urządzenia przy użyciu poleceń klawiaturowych. Ponadto oprogramowanie obsługuje opcje ułatwień dostępu systemu Windows, takie jak KlawiszeTrwałe, KlawiszePrzełączające, KlawiszeFiltru i KlawiszeMyszy. Drzwiczki, przyciski, podajniki i prowadnice papieru w urządzeniu mogą być obsługiwane przez użytkowników o ograniczonej sile rąk i ograniczonym zasięgu. Pomoc techniczna Aby uzyskać informacje szczegółowe na temat ułatwień dostępu wprowadzonych w tym produkcie i zaangażowania firmy HP w produkcję urządzeń z ułatwionym dostępem, należy odwiedzić witrynę HP w sieci Web pod adresem accessibility. Aby uzyskać informacje o ułatwieniach dostępu w systemach operacyjnych Macintosh, należy odwiedzić witrynę firmy Apple w sieci Web pod adresem accessibility. 12 Rozpoczęcie pracy

17 Prezentacja części HP All-in-One Widok z przodu Widok z przodu Obszar materiałów eksploatacyjnych Gniazda kart pamięci Widok z tyłu Panel sterowania Informacje na temat połączeń 1 Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 2 Szyba skanera 3 Panel sterowania (różni się w zależności od posiadanego modelu urządzenia HP All-in- One) 4 Wyświetlacz (różni się w zależności od posiadanego modelu urządzenia) 5 Zasobnik wyjściowy 6 Przedłużenie zasobnika wyjściowego 7 Prowadnice długości/szerokości 8 Podajnik 1 9 Podajnik 2 (dostępny w niektórych modelach) 10 Przedni port USB (obsługujący tryb PictBridge) 11 Gniazda kart pamięci 12 Wskaźnik pamięci urządzenia Prezentacja części HP All-in-One 13

18 Rozdział 1 (ciąg dalszy) 13 Podajnik dokumentów 14 Prowadnice szerokości Obszar materiałów eksploatacyjnych 1 Drzwiczki wkładów atramentowych 2 Wkłady atramentowe 3 Drzwiczki dostępu do karetki 4 Głowice drukujące 5 Zatrzask głowic drukujących Gniazda kart pamięci 1 CompactFlash (typu I i II) 2 Secure Digital, MultimediaCard (MMC), Secure MMC 3 xd 14 Rozpoczęcie pracy

19 (ciąg dalszy) 4 Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro 5 Przedni port USB (obsługujący tryb PictBridge) Widok z tyłu 1 Gniazdo zasilania 2 Port sieci Ethernet 3 Tylny port USB (Universal Serial Bus) 4 Gniazda faksu (1-LINE oraz 2-EXT) (dostępna w niektórych modelach) 5 Tylny panel dostępu (w modelach bez dupleksera) 6 Jednostka automatycznego drukowania dwustronnego (duplekser) (dostępna w niektórych modelach) Panel sterowania Układ i funkcje dostępne na panelu sterowania zależą od modelu urządzenia. W następnych sekcjach opisano przyciski panelu sterowania, wskaźniki i wyświetlacze. Dostępność opisanych funkcji zależy od modelu urządzenia. Prezentacja części HP All-in-One 15

20 Rozdział 1 Przyciski i wskaźniki panelu sterowania Poniższy schemat wraz z towarzyszącą mu tabelą stanowi skrócony przewodnik po funkcjach panelu sterowania urządzenia. Etykieta Nazwa i opis 1 Przyciski bezpośredniego szybkiego wybierania: Umożliwiają dostęp do pierwszych pięciu numerów szybkiego wybierania. 2 Szybkie wybieranie: Służy do szybkiego wybierania numerów. 3 Menu Skanuj: Wyświetla menu Skanuj do... służące do wybrania miejsca docelowego skanowania. 4 Napełnianie cyfrowe: Skanuje i zapisuje dokument w folderze oraz udostępnia dokumenty innym osobom w danej sieci. 5 Menu Faksuj: Wyświetla menu Faks służące do wybierania opcji. 6 Nazwa i funkcjonalność przycisku zależy od kraju/regionu, w którym sprzedano urządzenie. Rozdzielczość: Dostosowuje rozdzielczość wysyłanych faksów. Blokada numerów faksów: Wyświetla menu konfiguracji blokady numerów faksów służące do zarządzania niepożądanymi faksami. Aby korzystać z tej funkcji, należy wykupić usługę rozpoznawania numeru dzwoniącego. 7 Klawiatura: Służy do wprowadzania numerów faksów, wartości i tekstu. 8 Wyświetlacz: Służy do wyświetlania menu i komunikatów. 9 Strzałka w lewo: Zmniejsza wartości na wyświetlaczu. 10 OK: Służy do wybierania menu lub ustawień na wyświetlaczu. 11 Strzałka w prawo: Zwiększa wartości na wyświetlaczu. 12 Kontrolka Uwaga: Migająca kontrolka Uwaga wskazuje wystąpienie błędu wymagającego interwencji użytkownika. 13 Zmniejsz/Powięk.: Zmienia rozmiar kopii w celu wydrukowania. 14 Kopiuj: Wyświetla menu Kopia służące do wybierania opcji. 16 Rozpoczęcie pracy

OFFICEJET PRO 8500. Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika A909

OFFICEJET PRO 8500. Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika A909 OFFICEJET PRO 8500 Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika A909 Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro z serii 8500 (A909) Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące praw autorskich 2008 Copyright

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 6500. Podręcznik użytkownika E709

OFFICEJET 6500. Podręcznik użytkownika E709 OFFICEJET 6500 Podręcznik użytkownika E709 HP Officejet 6500 (E709) All-in-One Series Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące praw autorskich 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: 177922-244 Maj 2002 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji kontrolera interfejsu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów:

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Wersja A POL Definicje oznaczeń W

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

HP Officejet Pro K5300/K5400. Podręcznik użytkownika

HP Officejet Pro K5300/K5400. Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro K5300/K5400 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Officejet Pro K5300/ K5400 Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące praw autorskich 2007 Copyright Hewlett Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Instrukcja instalacji Bluetooth Informacje dotyczące praw autorskich Copyright 2017 HP Development Company, L.P Wydanie 1, 4/2017 Informacje firmy HP Company Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. AirPrint

Podręcznik użytkownika. AirPrint Podręcznik użytkownika AirPrint WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET ENTERPRISE MFP Skrócona instrukcja obsługi M725dn M725f M725z M725z+ Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie

Bardziej szczegółowo

HP Officejet z serii Pro L7400 All-in-One. Podręcznik użytkownika

HP Officejet z serii Pro L7400 All-in-One. Podręcznik użytkownika HP Officejet z serii Pro L7400 All-in-One Podręcznik użytkownika HP Officejet z serii Pro L7400 All-in- One Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące praw autorskich 2007 Copyright Hewlett Packard Development

Bardziej szczegółowo