HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika

2

3 HP z serii Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One Podręcznik użytkownika

4 Informacje dotyczące praw autorskich 2007 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Wydanie I, 10/2006 Reprodukcja, dostosowywanie lub tłumaczenie niniejszego dokumentu w zakresie innym, niż ujęty w prawie autorskim, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody są zabronione. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej firma HP udziela na swoje produkty i usługi, jest wyraźnie opisana w umowie gwarancyjnej dostarczanej wraz z tymi produktami i usługami. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są podstawą do powstania jakichkolwiek dodatkowych świadczeń gwarancyjnych. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy techniczne czy redakcyjne występujące w niniejszym dokumencie. Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Created All rights reserved. Licencja na kopiowanie i użytkowanie tego oprogramowania jest udzielana pod warunkiem, że we wszystkich materiałach, w których to oprogramowanie lub ta funkcja są wzmiankowane lub w których występuje odwołanie do tego oprogramowania lub tej funkcji, oprogramowanie to jest identyfikowane jako algorytm MD4 Message-Digest firmy RSA Data Security, Inc.. Udzielana jest również gwarancja na wykonywanie i użytkowanie prac pochodnych pod warunkiem, że we wszystkich materiałach, w których te prace są wzmiankowane lub w których występuje odwołanie do nich, wszystkie takie prace są identyfikowane jako pochodne algorytmu Message-Digest MD4 firmy RSA Data Security, Inc.. RSA Data Security, Inc. nie składa żadnych oświadczeń dotyczących przydatności handlowej tego oprogramowania ani jego przydatności do żadnego konkretnego celu. Jest ono dostarczane takie, jakie jest bez żadnej wyrażonej ani domniemanej gwarancji. Teksty te muszą być zachowane we wszelkich kopiach dowolnej części tej dokumentacji i/lub oprogramowania. Znaki handlowe Intel, Pentium jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation lub jej przedstawicielstw na terenie USA i innych krajów/ regionów. Microsoft, Windows oraz Windows XP są zastrzeżonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Karta pamięci Secure Digital jest obsługiwana przez ten produkt. SD Logo jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Ograniczenia kopiowania W wielu krajach wykonywanie kopii następujących dokumentów jest niezgodne z prawem. W razie wątpliwości należy się skontaktować z prawnikiem. Pisma oraz dokumenty urzędowe: Paszporty Dokumenty imigracyjne Zaświadczenia o służbie wojskowej Identyfikatory, karty lub insygnia Walory państwowe: Znaczki pocztowe Karty żywnościowe Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe Banknoty, czeki podróżne lub przekazy pieniężne Kwity depozytowe Dzieła chronione prawem autorskim Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas korzystania z produktu zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka doznania obrażeń na skutek działania ognia lub porażenia elektrycznego. 1. Należy przeczytać i przyswoić sobie wszystkie instrukcje zawarte w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem HP All-in-One. 2. Urządzenie należy podłączać tylko do uziemionego gniazda prądu elektrycznego. W razie braku pewności, czy gniazdo elektryczne jest uziemione, należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego elektryka. 3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na produkcie. 4. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego. 5. Nie wolno instalować ani używać tego produktu w pobliżu wody ani mając mokre ręce. 6. Należy umieścić produkt na stabilnej powierzchni. 7. Produkt należy zainstalować w bezpiecznym miejscu, w którym przewód zasilania nie będzie narażony na uszkodzenie ani nadepnięcie i w którym nie będzie się można o niego potknąć. 8. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, zobacz Konserwacja i rozwiązywanie problemów. 9. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Specjalne materiały wykorzystane w produkcie Po zużyciu tego produktu HP, następujący zawarty w nim materiał może wymagać specjalnego postępowania: Rtęć w lampie fluoroscencyjnej skanera (< 1,5 mg) Informacje o utylizacji można uzyskać na stronie recycle, u lokalnych władz lub w Stowarzyszeniu Przemysłu Elektronicznego (EIA, Electronics Industry Alliance) pod adresem Więcej informacji zawiera Recykling.

5 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy Znajdowanie innych zasobów dotyczących produktu...10 Ułatwienia dostępu...12 Prezentacja części HP All-in-One...13 Widok z przodu...13 Obszar materiałów eksploatacyjnych...14 Gniazda kart pamięci...14 Widok z tyłu...15 Panel sterowania...15 Przyciski i wskaźniki panelu sterowania...16 Wyświetlacz kolorowy...18 Dwuliniowy wyświetlacz...19 Informacje na temat połączeń Instalowanie akcesoriów Instalacja dupleksera...21 Instalowanie podajnika Włączanie akcesoriów w sterowniku drukarki...22 Aby włączyć akcesoria na komputerach z systemem Windows...23 Aby włączyć akcesoria na komputerach Macintosh Korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego All-in-One Używanie menu panelu sterowania...24 Rodzaje komunikatów panelu sterowania...25 Komunikaty o stanie...25 Komunikaty ostrzegawcze...25 Komunikaty o błędzie...25 Komunikaty o błędach krytycznych...26 Zmiana ustawień domyślnych...26 Korzystanie z Centrum obsługi HP (Windows)...27 Korzystanie z oprogramowania HP do obróbki fotografii i obrazowania...27 Tekst i symbole...29 Wpisywanie liczb i tekstu za pomocą klawiatury panelu sterowania...29 Aby wprowadzić tekst...29 Wprowadzanie spacji, pauzy lub symbolu...30 Aby usnąć literę, cyfrę lub symbol...30 Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury wizualnej (tylko niektóre modele)...30 Symbole dostępne podczas wybierania numerów faksów (tylko niektóre modele)...31 Ładowanie oryginałów...32 Ładowanie oryginałów do automatycznego podajnika dokumentów (ADF)...32 Ładowanie oryginału na szybę skanera

6 Wybór materiałów do drukowania...34 Wskazówki dotyczące wyboru i użytkowania materiałów do drukowania...34 Specyfikacje obsługiwanych materiałów...35 Obsługiwane rozmiary...35 Obsługiwane typy i gramatury materiałów...38 Ustawianie minimalnych marginesów...39 Ładowanie materiałów...40 Konfigurowanie podajników...42 Drukowanie na materiałach specjalnych i o niestandardowych rozmiarach...43 Jak drukować na materiałach specjalnych lub materiałach o niestandardowych rozmiarach (Windows)...44 Jak drukować na materiałach specjalnych lub materiałach o niestandardowych rozmiarach (Mac OS)...44 Drukowanie bez obramowania...45 Drukowanie dokumentu bez obramowania (Windows)...45 Drukowanie dokumentu bez obramowania (Mac OS)...45 Konfigurowanie indywidualnych pozycji szybkiego wybierania (tylko niektóre modele)...46 Konfigurowanie numerów faksów jako wpisów szybkiego wybierania lub grup...46 Aby ustawić wpisy szybkiego wybierania...46 Aby ustawić grupę szybkiego wybierania...47 Konfigurowanie folderów sieciowych jako wpisy szybkiego wybierania (tylko w niektórych modelach)...48 Aby ustawić wpisy szybkiego wybierania...49 Drukowanie i przeglądanie listy wpisów szybkiego wybierania...49 Aby wydrukować listę wpisów szybkiego wybierania...49 Aby przejrzeć listę wpisów szybkiego wybierania Drukowanie Zmiana ustawień druku...50 Jak w aplikacji zmienić ustawienia dla zadań bieżących (Windows)...50 Jak zmienić ustawienia domyślne dla wszystkich przyszłych zadań (Windows)...50 Jak zmienić ustawienia (Mac OS)...50 Drukowanie dwustronne (dupleksowanie)...51 Wskazówki dotyczące drukowania po obu stronach arkusza...51 Jak drukować dwustronnie (Windows)...51 Jak wykonać automatyczne drukowanie dwustronne (Mac OS)...52 Anulowanie zadania drukowania Kopiuj Sporządzanie kopii za pomocą panelu sterowania...53 Zmiana ustawień kopiowania...53 Przycinanie oryginałów (tylko w modelach z kolorowym wyświetlaczem)...54 Anulowanie zadania kopiowania Skanowanie Skanowanie oryginału Konfigurowanie bezpośredniego napełniania cyfrowego (tylko w niektórych modelach)...56 Skanowanie oryginału do foldera sieciowego...56 Skanowanie oryginałów do programu na komputerze (połączenie bezpośrednie)...57 Skanowanie oryginału do urządzenia pamięci

7 Spis treści Korzystanie z funkcji Webscan za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego...58 Skanowanie z programu zgodnego ze standardem TWAIN lub WIA...59 Aby skanować z poziomu programu obsługującego standard TWAIN...59 Aby skanować z poziomu programu obsługującego standard WIA...59 Edycja zeskanowanego oryginału...59 Edycja zeskanowanych zdjęć lub grafiki...59 Edycja zeskanowanego dokumentu za pomocą oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)...60 Zmiana ustawień skanowania...60 Anulowanie zadania skanowania Korzystanie z urządzeń pamięci (tylko niektóre modele) Wkładanie karty pamięci...61 Podłączanie aparatu cyfrowego...62 Podłączanie urządzenia pamięci masowej...64 Przeglądanie zdjęć...65 Przeglądanie zdjęć (tylko w modelach z kolorowym wyświetlaczem)...65 Przeglądanie zdjęć w komputerze...65 Drukowanie zdjęć za pomocą panelu sterowania...65 Drukowanie zdjęć za pomocą arkusza próbnego...65 Drukowanie fotografii panoramicznych...68 Drukowanie zdjęć paszportowych Drukowanie zdjęć z nagrań wideo...71 Zapisywanie zdjęć w komputerze Faks (tylko niektóre modele) Wysyłanie faksu...74 Wysyłanie zwykłego faksu...74 Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu...75 Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania...76 Wyślij faks za pomocą opcji wysyłania faksu (dostępnej tylko w modelach z kolorowym wyświetlaczem)...77 Odbieranie faksu...78 Ręczne odbieranie faksu...78 Ustawianie odbierania faksów do pamięci...79 Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci...80 Przekierowywanie faksów na inny numer...81 Blokowanie niepożądanych numerów faksów...82 Wybieranie ustawienia funkcji blokowania niepożądanych numerów faksów...82 Dodawanie numerów do listy niepożądanych numerów faksów...82 Usuwanie numerów z listy niepożądanych numerów faksów Przeglądanie listy zablokowanych numerów faksów

8 Zmiana ustawień faksowania...84 Konfigurowanie nagłówka faksu...84 Ustawienie trybu odbierania (automatyczne odbieranie)...85 Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem...85 Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne...86 Ustawianie trybu korekcji błędów faksów...87 Aby ustawić tryb korekcji błędów faksów...87 Ustawianie rodzaju wybierania numerów...87 Jak ustawić rodzaj wybierania numerów...87 Ustawianie opcji ponownego wybierania numeru...87 Aby ustawić opcje ponownego wybierania numerów...88 Ustawianie prędkości transmisji faksu...88 Faksowanie za pośrednictwem Internetu...89 Testowanie ustawień faksu...89 Korzystanie z raportów...90 Drukowanie potwierdzeń faksów...90 Drukowanie sprawozdań z błędów faksów...91 Drukowanie i przeglądanie dziennika faksu...92 Anulowanie faksu Konfiguracja i zarządzanie Zarządzanie urządzeniem...94 Omówienie zadań związanych z zarządzaniem Monitorowanie urządzenia...96 Administrowanie urządzeniem...96 Korzystanie z narzędzi do zarządzania urządzeniem...99 Wbudowany serwer internetowy...99 Aby otworzyć wbudowany serwer internetowy Strony wbudowanego serwera internetowego Przybornik (Windows) Aby otworzyć Przybornik Karty Przybornika HP Printer Utility (Mac OS) Aby uruchomić program HP Printer Utility Okienka narzędzia HP Printer Utility Network Printer Setup Utility (Mac OS) Oprogramowanie HP Web Jetadmin HP Instant Support Zabezpieczenia i poufność informacji Jak uzyskać dostęp do usługi HP Instant Support myprintmileage Opis strony diagnostycznej autotestu Strona konfiguracji sieci Definicje zakresu kanałów

9 Spis treści Konfigurowanie opcji sieciowych Zmiana podstawowych ustawień sieciowych Korzystanie z Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego Przeglądanie i drukowanie ustawień sieciowych Włączanie i wyłączanie nadajnika radiowego Zmiana zaawansowanych ustawień sieciowych Ustawianie prędkości łącza Aby wyświetlić ustawienia protokołu IP Aby zmienić ustawienia IP Konfiguracja urządzenia do faksowania (tylko niektóre modele) Konfigurowanie faksowania (równoległe systemy telefoniczne) Wybierz właściwe ustawienie faksu dla domu lub biura Wybór przypadku ustawienia faksu Przypadek A: Oddzielna linia faksu (brak odbieranych połączeń głosowych) Przypadek B: Ustawianie urządzenia do pracy z usługą DSL Przypadek C: Ustawianie urządzenia do pracy z systemem telefonicznym PBX lub linią ISDN Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa Przypadek F: Współdzielona linia głosowa/faksowa z usługą poczty głosowej Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów współdzielona z modem komputerowym (brak odbieranych połączeń głosowych) Przypadek H: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym Przypadek I: Współdzielona linia głosowa/faksowa z automatyczną sekretarką Przypadek J: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką Przypadek K: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i pocztą głosową Konfiguracja faksu szeregowego Konfiguracja urządzenia (Windows) Połączenie bezpośrednie Aby zainstalować oprogramowanie przed podłączeniem urządzenia (zalecane) Aby podłączyć urządzenie przed zainstalowaniem oprogramowania Aby udostępnić urządzenie w sieci z lokalnym udostępnianiem Podłączenie do sieci Aby zainstalować urządzenie w sieci Aby zainstalować oprogramowanie urządzenia na komputerach klienckich Jak zainstalować sterownik drukarki za pomocą polecenia Dodaj drukarkę Konfiguracja urządzenia (Mac OS) Aby zainstalować oprogramowanie przy połączeniu sieciowym lub bezpośrednim Aby udostępnić urządzenie w sieci z lokalnym udostępnianiem

10 Konfigurowanie komunikacji bezprzewodowej urządzenia (tylko w niektórych modelach) Opis ustawień sieci bezprzewodowej standardu Aby skonfigurować komunikację bezprzewodową za pomocą kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej z panelu sterowania Aby skonfigurować komunikację bezprzewodową za pomocą instalatora (Windows) Jak skonfigurować komunikację bezprzewodową za pomocą programu SecureEasySetup (SES) Aby skonfigurować urządzenie do pracy w sieci bezprzewodowej (Mac OS) Jak wyłączyć komunikację bezprzewodową Wskazówki dotyczące ograniczania zakłóceń w sieci bezprzewodowej Wskazówki dotyczące zapewnienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej Aby dodać adresy sprzętowe do bezprzewodowego punktu dostępu (WAP) Inne wskazówki Konfigurowanie urządzenia do komunikacji Bluetooth Aby skonfigurować urządzenie do komunikacji Bluetooth za pomocą wbudowanego serwera internetowego Podłączenie urządzenia za pomocą funkcji Bluetooth Podłączenie urządzenia za pomocą funkcji Bluetooth w systemie Windows Podłączenie urządzenia za pomocą funkcji Bluetooth w systemie Mac OS Ustawianie zabezpieczeń Bluetooth dla urządzenia Używanie klucza dostępu do uwierzytelniania urządzeń Bluetooth Aby ustawić urządzenie jako widoczne lub niewidoczne dla urządzeń Bluetooth Resetowanie ustawień Bluetooth za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego Deinstalacja i ponowna instalacja oprogramowania Konserwacja i rozwiązywanie problemów Obsługiwane wkłady atramentowe Wymiana wkładów atramentowych Konserwacja głowic drukujących Jak sprawdzić stan głowic drukujących Jak wydrukować stronę diagnostyki jakości druku Aby wyrównać głowice drukujące Jak skalibrować wysuw Jak oczyścić głowice drukujące Jak ręcznie wyczyścić kontakty głowic drukujących Jak wymienić głowice drukujące Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych Przechowywanie wkładów atramentowych Przechowywanie głowic drukujących Czyszczenie urządzenia Czyszczenie szyby skanera Czyszczenie automatycznego podajnika dokumentów (ADF) Czyszczenie obudowy Wskazówki i zasoby dotyczące rozwiązywania problemów

11 Spis treści Rozwiązywanie problemów z drukowaniem Urządzenie niespodziewanie wyłącza się Na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat o błędzie Urządzenie nie odpowiada (nic się nie drukuje) Urządzenie nie akceptuje głowicy drukującej Urządzenie drukuje bardzo wolno Jest drukowana pusta lub niekompletna strona Brak niektórych fragmentów wydruku lub wydruki są nieprawidłowe Niewłaściwe rozmieszczenie tekstu lub grafiki Urządzenie drukuje połowę strony, a następnie wysuwa papier Słaba jakość druku i nieoczekiwane wydruki Słaba jakość wydruków Drukowane są niezrozumiałe znaki Atrament się rozmazuje Atrament nie wypełnia całkowicie tekstu lub grafiki Wydruk jest wyblakły lub kolory są matowe Kolory są drukowane w trybie czarno-białym Drukowane są niewłaściwe kolory Na wydrukach kolory zalewają się nawzajem Kolory nie są właściwie wyrównane Brak linii lub punktów w tekście lub na rysunkach Rozwiązywanie problemów z podawaniem papieru Nie można włożyć opcjonalnego podajnika Występuje inny problem z podawaniem papieru Rozwiązywanie problemów z kopiowaniem Kopia nie została wykonana Kopie są puste Został skopiowany niewłaściwy oryginał Brak dokumentów lub są wyblakłe Zmniejszony rozmiar Zła jakość kopii Na kopii widoczne są różnego rodzaju defekty Pojawiają się komunikaty o błędach Urządzenie drukuje połowę strony, a następnie wysuwa papier Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem Skaner niczego nie wykonał Skanowanie trwa zbyt długo Fragment dokumentu nie został zeskanowany lub brakuje tekstu Nie można edytować tekstu Pojawiają się komunikaty o błędach Zła jakość zeskanowanego obrazu Widoczne wady na zeskanowanym obrazie Nie można skanować do folderu sieciowego (bezpośrednie napełnianie cyfrowe) Rozwiązywanie problemów z faksowaniem Test faksu nie powiódł się

12 Rozwiązywanie problemów z fotografiami (kartami pamięci) Urządzenie nie może odczytać karty pamięci Urządzenie nie może odczytać zdjęć z karty pamięci Niektóre fotografie z karty pamięci nie dają się wydrukować, powodując anulowanie zlecenia drukowania Urządzenie drukuje połowę strony, a następnie wysuwa papier Rozwiązywanie problemów z zarządzaniem urządzeniem Nie można otworzyć wbudowanego serwera internetowego Rozwiązywanie problemów z instalacją Sugestie dotyczące instalacji sprzętu Sugestie dotyczące instalacji oprogramowania Rozwiązywanie problemów ze stroną wyrównania Rozwiązywanie problemów z instalowaniem oprogramowania Rozwiązywanie problemów z siecią Rozwiązywanie problemów z połączeniami bezprzewodowymi Usuwanie zacięć Usuwanie zacięcia w urządzeniu Usuwanie zacięć w podajniku ADF Wskazówki, jak unikać zacięć A B C Materiały eksploatacyjne i akcesoria firmy HP Zamawianie materiałów eksploatacyjnych w trybie online Akcesoria Materiały eksploatacyjne Wkłady atramentowe Głowice drukujące Materiały firmy HP Wsparcie techniczne i gwarancja Uzyskiwanie wsparcia technicznego drogą elektroniczną Uzyskiwanie wsparcia telefonicznego od firmy HP Zanim zadzwonisz Numery wsparcia telefonicznego Oświadczenie firmy Hewlett-Packard o ograniczonej gwarancji Przygotowanie urządzenia do wysyłki Wyjmowanie wkładów atramentowych i głowic drukujących przed wysłaniem Zdejmij płytę czołową panelu sterowania Pakowanie urządzenia Charakterystyka techniczna urządzenia Specyfikacje techniczne Cechy i możliwości produktu Specyfikacje procesorów i pamięci Wymagania systemowe Specyfikacje protokołów sieciowych Specyfikacje wbudowanego serwera internetowego Specyfikacje drukowania Rozdzielczość druku Specyfikacje kopiowania Specyfikacje faksu Specyfikacje skanowania

13 Spis treści Specyfikacje bezpośredniego napełniania cyfrowego Specyfikacje środowiskowe Specyfikacje elektryczne Specyfikacje poziomu hałasu (drukowanie w trybie roboczym: poziomy hałasu odpowiadające normie ISO 7779) Obsługiwane urządzenia Specyfikacje kart pamięci D Informacje wymagane prawem oświadczenie FCC Shielded cables Exposure to radio frequency radiation (wireless products only) Informacje dla użytkowników sieci telefonicznej w USA Informacje dla użytkowników sieci telefonicznej w Kanadzie Informacje dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym Inne informacje wymagane prawem Oświadczenie EMI (Korea) Oświadczenie VCCI (Japonia) Kontrolny numer modelu Oświadczenie dotyczące kabla zasilającego Klasyfikacja diod LED Informacje wymagane prawem dla produktów bezprzewodowych Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien Notice to users in Brazil/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do Brasil Informacje dla użytkowników Unii Europejskiej (w języku angielskim) Informacje dla użytkowników w Francja Informacje dla użytkowników w Niemczech Informacje dla użytkowników w Włochy Informacje dla użytkowników w Hiszpanii Deklaracja zgodności Program ochrony środowiska Redukcja i eliminacja Pobór mocy Informacje o baterii Informacje o bezpieczeństwie materiałów Recykling Opakowanie produktu Tworzywa sztuczne Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników prywatnych w Unii Europejskiej Produkty i materiały eksploatacyjne HP Indeks

14 1 Rozpoczęcie pracy W niniejszej instrukcji podano szczegółowe informacje dotyczące korzystania z urządzenia oraz rozwiązywania problemów. Znajdowanie innych zasobów dotyczących produktu Ułatwienia dostępu Prezentacja części HP All-in-One Znajdowanie innych zasobów dotyczących produktu Informacje o produkcie (i dalsze zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów), których nie ma w tej instrukcji, można uzyskać z następujących zasobów: Zasób Opis Lokalizacja Plakat instalacyjny Podręczna instrukcja obsługi Plik readme i noty wydawnicze Wbudowany serwer internetowy (połączenie sieciowe) Przybornik (Microsoft Windows ) HP Printer Utility (Mac OS) Zawiera ilustrowane informacje o instalacji. Zawiera instrukcje dotyczące przygotowania urządzenia do pracy, a także informacje na temat gwarancji oraz bezpieczeństwa pracy. Dostarczają najnowsze informacje i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Umożliwia wyświetlanie informacji o stanie urządzenia, zmianę jego ustawień oraz zarządzanie nim z dowolnego komputera pracującego w sieci. Więcej informacji zawiera Wbudowany serwer internetowy. Dostarcza informacje o stanie głowic drukujących oraz zapewnia dostęp do funkcji konserwacyjnych. Więcej informacji zawiera Przybornik (Windows). Udostępnia narzędzia umożliwiające konfigurowanie ustawień druku, kalibrowanie urządzenia, czyszczenie głowic drukujących, drukowanie stron Drukowana wersja tego dokumentu jest dostarczana wraz z urządzeniem. Drukowana wersja tego dokumentu jest dostarczana wraz z urządzeniem. Umieszczone na dysku Starter CD. Dostępny za pomocą dowolnej standardowej przeglądarki internetowej. Zazwyczaj Przybornik jest instalowany razem z oprogramowaniem urządzenia po wybraniu odpowiedniej opcji instalacji. Zazwyczaj program HP Printer Utility jest instalowany razem z oprogramowaniem urządzenia. 10 Rozpoczęcie pracy

15 (ciąg dalszy) Zasób Opis Lokalizacja konfiguracji, zamawianie materiałów eksploatacyjnych w trybie online i wyszukiwanie informacji pomocy technicznej w sieci Web. Ponadto umożliwia skonfigurowanie ustawień drukowania z komunikacją bezprzewodową. Więcej informacji zawiera HP Printer Utility (Mac OS). HP Instant Support Panel sterowania Dzienniki i raporty Strona diagnostyczna autotestu Strona konfiguracji sieci Strona diagnostyki jakości druku Pomaga szybko identyfikować, diagnozować i rozwiązywać problemy z drukowaniem. Więcej informacji zawiera HP Instant Support. Dostarcza informacje o stanie urządzenia oraz o błędach i ostrzeżeniach związanych z jego działaniem. Dostarczają informacje o zdarzeniach, które miały miejsce. Informacje o urządzeniu: Nazwa wyrobu Numer modelu Numer seryjny Wersja oprogramowania sprzętowego Zainstalowane akcesoria (np. duplekser) Liczba stron wydrukowanych za pomocą podajników i akcesoriów Poziomy tuszu Stan głowic drukujących Zawiera informacje o konfiguracji sieci. Diagnozowanie problemów, które mają wpływ na jakość druku, pomaga w podejmowaniu decyzji, czy konieczne jest uruchomienie narzędzi do konserwacji w celu poprawienia jakości wydruków. Dostępny za pomocą dowolnej standardowej przeglądarki internetowej albo Przybornika (Windows). Więcej informacji zawiera Panel sterowania. Więcej informacji zawiera Monitorowanie urządzenia. Więcej informacji zawiera Opis strony diagnostycznej autotestu. Więcej informacji zawiera Strona konfiguracji sieci. Więcej informacji zawiera Jak wydrukować stronę diagnostyki jakości druku. Znajdowanie innych zasobów dotyczących produktu 11

16 Rozdział 1 (ciąg dalszy) Zasób Opis Lokalizacja Witryny HP w sieci Web Wsparcie telefoniczne HP Pomoc oprogramowania HP do obróbki fotografii i obrazowania Udostępniają najnowsze oprogramowanie drukarki oraz informacje o produkcie i pomocy technicznej. Informacje, jak skontaktować się z firmą HP. Podczas okresu gwarancyjnego takie wsparcie jest często bezpłatne. Zawiera informacje dotyczące korzystania z oprogramowania. Więcej informacji zawiera Uzyskiwanie wsparcia telefonicznego od firmy HP. Więcej informacji zawiera Korzystanie z oprogramowania HP do obróbki fotografii i obrazowania. Ułatwienia dostępu Urządzenie ma kilka funkcji, które sprawiają, że mogą z niego korzystać osoby niepełnosprawne. Wzrokowe Oprogramowanie jest dostępne dla użytkowników z wadami wzroku dzięki zastosowaniu opcji i funkcji ułatwień dostępu systemu operacyjnego. Obsługuje także najbardziej pomocne technologie, takie jak programy do odczytu tekstów wyświetlanych na ekranie, programy do odczytu tekstów w alfabecie Braille'a i aplikacje przekształcające głos na tekst. Dla użytkowników, którzy nie odróżniają kolorów, wszystkie kolorowe przyciski i karty na panelu sterowania i w oprogramowaniu zaopatrzono w prosty tekst lub ikony, które wskazują odpowiednią czynność. Zdolność poruszania się Użytkownicy niesprawni ruchowo mogą korzystać z funkcji oprogramowania urządzenia przy użyciu poleceń klawiaturowych. Ponadto oprogramowanie obsługuje opcje ułatwień dostępu systemu Windows, takie jak KlawiszeTrwałe, KlawiszePrzełączające, KlawiszeFiltru i KlawiszeMyszy. Drzwiczki, przyciski, podajniki i prowadnice papieru w urządzeniu mogą być obsługiwane przez użytkowników o ograniczonej sile rąk i ograniczonym zasięgu. Pomoc techniczna Aby uzyskać informacje szczegółowe na temat ułatwień dostępu wprowadzonych w tym produkcie i zaangażowania firmy HP w produkcję urządzeń z ułatwionym dostępem, należy odwiedzić witrynę HP w sieci Web pod adresem accessibility. Aby uzyskać informacje o ułatwieniach dostępu w systemach operacyjnych Macintosh, należy odwiedzić witrynę firmy Apple w sieci Web pod adresem accessibility. 12 Rozpoczęcie pracy

17 Prezentacja części HP All-in-One Widok z przodu Widok z przodu Obszar materiałów eksploatacyjnych Gniazda kart pamięci Widok z tyłu Panel sterowania Informacje na temat połączeń 1 Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 2 Szyba skanera 3 Panel sterowania (różni się w zależności od posiadanego modelu urządzenia HP All-in- One) 4 Wyświetlacz (różni się w zależności od posiadanego modelu urządzenia) 5 Zasobnik wyjściowy 6 Przedłużenie zasobnika wyjściowego 7 Prowadnice długości/szerokości 8 Podajnik 1 9 Podajnik 2 (dostępny w niektórych modelach) 10 Przedni port USB (obsługujący tryb PictBridge) 11 Gniazda kart pamięci 12 Wskaźnik pamięci urządzenia Prezentacja części HP All-in-One 13

18 Rozdział 1 (ciąg dalszy) 13 Podajnik dokumentów 14 Prowadnice szerokości Obszar materiałów eksploatacyjnych 1 Drzwiczki wkładów atramentowych 2 Wkłady atramentowe 3 Drzwiczki dostępu do karetki 4 Głowice drukujące 5 Zatrzask głowic drukujących Gniazda kart pamięci 1 CompactFlash (typu I i II) 2 Secure Digital, MultimediaCard (MMC), Secure MMC 3 xd 14 Rozpoczęcie pracy

19 (ciąg dalszy) 4 Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro 5 Przedni port USB (obsługujący tryb PictBridge) Widok z tyłu 1 Gniazdo zasilania 2 Port sieci Ethernet 3 Tylny port USB (Universal Serial Bus) 4 Gniazda faksu (1-LINE oraz 2-EXT) (dostępna w niektórych modelach) 5 Tylny panel dostępu (w modelach bez dupleksera) 6 Jednostka automatycznego drukowania dwustronnego (duplekser) (dostępna w niektórych modelach) Panel sterowania Układ i funkcje dostępne na panelu sterowania zależą od modelu urządzenia. W następnych sekcjach opisano przyciski panelu sterowania, wskaźniki i wyświetlacze. Dostępność opisanych funkcji zależy od modelu urządzenia. Prezentacja części HP All-in-One 15

20 Rozdział 1 Przyciski i wskaźniki panelu sterowania Poniższy schemat wraz z towarzyszącą mu tabelą stanowi skrócony przewodnik po funkcjach panelu sterowania urządzenia. Etykieta Nazwa i opis 1 Przyciski bezpośredniego szybkiego wybierania: Umożliwiają dostęp do pierwszych pięciu numerów szybkiego wybierania. 2 Szybkie wybieranie: Służy do szybkiego wybierania numerów. 3 Menu Skanuj: Wyświetla menu Skanuj do... służące do wybrania miejsca docelowego skanowania. 4 Napełnianie cyfrowe: Skanuje i zapisuje dokument w folderze oraz udostępnia dokumenty innym osobom w danej sieci. 5 Menu Faksuj: Wyświetla menu Faks służące do wybierania opcji. 6 Nazwa i funkcjonalność przycisku zależy od kraju/regionu, w którym sprzedano urządzenie. Rozdzielczość: Dostosowuje rozdzielczość wysyłanych faksów. Blokada numerów faksów: Wyświetla menu konfiguracji blokady numerów faksów służące do zarządzania niepożądanymi faksami. Aby korzystać z tej funkcji, należy wykupić usługę rozpoznawania numeru dzwoniącego. 7 Klawiatura: Służy do wprowadzania numerów faksów, wartości i tekstu. 8 Wyświetlacz: Służy do wyświetlania menu i komunikatów. 9 Strzałka w lewo: Zmniejsza wartości na wyświetlaczu. 10 OK: Służy do wybierania menu lub ustawień na wyświetlaczu. 11 Strzałka w prawo: Zwiększa wartości na wyświetlaczu. 12 Kontrolka Uwaga: Migająca kontrolka Uwaga wskazuje wystąpienie błędu wymagającego interwencji użytkownika. 13 Zmniejsz/Powięk.: Zmienia rozmiar kopii w celu wydrukowania. 14 Kopiuj: Wyświetla menu Kopia służące do wybierania opcji. 16 Rozpoczęcie pracy

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika User G u Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Deskjet F2200 All-in-One series...7 2 HP All-in-One opis Urządzenie HP

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

HP DeskJet 1220C Professional Series

HP DeskJet 1220C Professional Series HP DeskJet 1220C Professional Series Oświadczenia prawne HP ColorSmart II, HP PhotoREt III oraz HP ZoomSmart Scaling Technology są znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard Company. Microsoft jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886 Skanery ScanMate i1150/i1180 Podręcznik użytkownika A-61816_pl 5K2886 Licencje innych firm This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo