WARUNKI UŻYTKOWANIA. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami ustawy niniejszego Regulaminu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UŻYTKOWANIA. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami ustawy niniejszego Regulaminu."

Transkrypt

1 1. DOMYŚLNA AKCEPTACJA WARUNKI UŻYTKOWANIA Dostęp do strony (dalej Strona) i/lub pobieranie aplikacji/ na urządzenia mobilne (dalej, Aplikacje), które umożliwiają korzystanie z platformy gier IDC (dalej, Usługi), oznacza wyraźną i pełną akceptację Warunków dotyczących Użytkowania niniejszego dokumentu, oraz Oświadczenia Prawnego, Polityki Prywatności, Kodeksu Postępowania i Zasady specjalnych każdej gry (wszystkie razem zwane dalej, Warunkami). IDC Games, S.L. (dalej, IDC) zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, informując użytkowników w odpowiednim czasie, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie lub korzystając z Aplikacji. Jeżeli Użytkownik ma dostęp do Usługi za pomocą sieci społecznościowych Facebook, wyraża zgodę na Warunki korzystania z Polityki Prywatności Facebook. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami ustawy niniejszego Regulaminu. 2. WIEK Dostęp do Usługi nie jest ograniczony kryterium wieku. W przypadku Użytkowników poniżej 18 roku życia, ich rodzice lub opiekunowie, którzy sprawują kontrolę rodzicielską, niejawnie akceptują Warunki w Twoim imieniu. 3. USŁUGA IDC zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania użytkownikom, zarówno treści jak i Strony Aplikacji lub Usługi, indywidualnie lub w całości, w każdej chwili. Użytkownik zrzeka się wszelkich praw, które mogą wystąpić w związku z tym wydarzeniem. 4. KONTA 4.1. Tworzenie konta Korzystanie z Usługi wymaga, aby Użytkownicy tworzyli swoje konto osobiste (dalej, Konto), w celu logowania się do serwisu IDC. Podczas tworzenia lub aktualizacji konta, użytkownik zostanie proszony o udostępnienie IDC niektórych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres i dostęp do płatnych usług za pośrednictwem usług operatora sieci komórkowej, danych rozliczeniowych i płatniczych. W związku z tym, zgadza się i oświadcza, że udostępnia IDC dokładne i prawdziwe informacje i poinformuje IDC, w przypadku wszelkich modyfikacji. Informacje te będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z warunkami, w szczególności Sekcja Polityki Prywatności, zgodnie z ochroną danych osobowych.

2 4.2. Dostęp do danych konta Podczas procesu tworzenia Konta, i w celu uzyskania dostępu do Usługi w przyszłości, zostanie wyświetlona Nazwa Użytkownika i Hasło ("Dostęp do danych"). IDC zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian nazwy użytkownika w dowolnym czasie, z dowolnych przyczyn, w tym, ale nie wyłącznie, roszczenia stron trzecich, że nazwa użytkownika narusza ich prawa. Wyłącznie użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie poufności Dostępu do Danych, dlatego jakiekolwiek użycie przez strony trzecie w tym usługi i płatności- autoryzowane i nieautoryzowane przez Użytkownika. Aby zapewnić bezpieczeństwo Danych Dostępu, użytkownik: a) Nie powinien dzielić się z nikim Danymi Dostępu, gdyż mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu konta. b) W przypadku, gdy użytkownik podejrzewa jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa swojego konta, w tym, miedzy innymi, utratę, kradzież lub nieuprawnione ujawnienie swojego Dostępu Danych, powinien niezwłocznie powiadomić IDC i zmodyfikować je Warunki korzystania z konta Poza, wcześniej wymienionymi dotyczącymi bezpieczeństwa Danymi Osobowymi, użycie konta jest przedmiotem następujących zasad: a) Nie należy tworzyć konta ani logować się do Serwisu, bez zdolności prawnych lub jeżeli nie posiadasz zgody rodzica lub opiekuna prawnego. b) Nie należy tworzyć więcej niż jedno konto, przez platformę SRS, w jednym miejscu, oraz nie należy tworzyć konta za pomocą fałszywej tożsamości lub informacji, lub w imieniu innej osoby. c) Nie należy tworzyć konta ani korzystać z Usługi, jeżeli użytkownik był skazany za przestępstwa seksualne. d) Nie należy tworzyć konta ani korzystać z Usługi w jakiejkolwiek formie, jeżeli konto zostało anulowane przez IDC e) Konto należy używać tylko do celów rozrywkowych. W związku z powyższym nie powinno się używać konta w celach reklamowych, ubiegać się lub transmitować reklamy, w tym łańcuszki, spam lub niechciane wiadomości (SPIM [SPAM Instant Message]). f) Nie należy używać Konta, które w jakikolwiek sposób naruszają prawo. g) Nie należy wynajmować, sprzedawać lub wydzierżawić Konta, lub innych przedmiotów lub wirtualnej waluty powiązanej z nimi, nikomu bez pisemnej zgody firmy IDC, która zastrzega sobie prawo do zezwalania na transfer,

3 h) Nie należy logować się ani używać żadnego Konta, które zostało wynajęte, sprzedane lub wydzierżawione w jakiejkolwiek formie bez autoryzacji firmy IDC, która zastrzega sobie prawdo do zezwalania na transfer. i) W przypadku uzyskania dostępu do Serwisu SRS należy przestrzegać jego Warunki i Użytkowanie, oraz niniejsze Warunki Właściwość Konta Utworzenie konta nie oznacza, że użytkownik jest jego właścicielem. Użytkownik akceptuje, że Konto jak i wszystkie elementy są wyłączną własnością firmy IDC Zawieszenie i Anulowanie Konta IDC zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego konta, które nie jest aktywne w ciągu 90 dni. Zatrzymanie konta może spowodować niezdolność dostępu do usługi lub jakiekolwiek jego części. Naruszenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu może również spowodować zawieszenie oraz anulowanie Konta. W związku z tym, bez uszczerbku dla pozostałych, IDC zastrzega sobie prawo do ograniczenia zawieszenia lub anulowania dostępu do konta, usługi lub ich części z/lub bez wypowiedzenia, jeżeli nie spełnia warunków lub IDC podejrzewa, że tak nie jest. W związku ograniczeniem, zawieszeniem lub unieważnieniem, można stracić swoją nazwę użytkownika lub awatar, a korzyści, przywileje i/lub nabyte, związane z Kontem, mogą zostać stracone, a IDC nie jest zobowiązany do wyrównania tych strat. W tym przypadku, można zrezygnować z Konta w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniej sekcji interfejsu użytkownika Witryny lub Aplikacji, lub wysyłając z adresu zarejestrowanego 5. LICENCIA Podlega umowie i zgodnie z Warunkami IDC udziela niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp i korzystanie z Serwisu obsługiwanej przeglądarki internetowej lub urządzenia przenośnego wyłącznie do własnego użytku osobistego z ograniczoną licencją niekomercyjnych celów rozrywkowych. 6. ZASADY UŻYTKOWANIA Oprócz obowiązków określonych w innym miejscu niniejszy Warunków użytkowania lub innych dokumentów stanowiących część Warunków, użytkownik zgadza się, że W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE: - Nadużywać usługi techniczne IDC, rozumiane również, jako fałszywe raporty nadużycia.

4 -Używać fałszywych kont, cheats i exploit, automatyzacji oprogramowania, botów, hacks, mods lub jakiegokolwiek innego nieautoryzowanego oprogramowania firm przeznaczonych do modyfikacji lub zakłóceń Serwisu. - Korzystać z Usługi do projektowania lub pomocy w projektowaniu cheats, exploits, automatyzacji oprogramowania, botów, hacks, lub jakiegokolwiek innego nieautoryzowanego oprogramowania przeznaczonego do modyfikacji lub zakłóceń Serwisu. - Zmieniać lub prowokować modyfikację plików, które są częścią Serwisu, bez pisemnej zgody IDC. -Zakłócać, przeciążać lub pomagać w zakłóceniach lub przeciążeniach (1) dowolnego komputera lub serwera, w celu oferowania usługi lub Wsparcia (uznając każdego z nich, jako «Serwer»); lub (2) korzystaniu z Usług przez osobowy trzecie. - Ustawiać, pomagać lub angażować się w każdy rodzaj ataku, w tym dystrybucja wirusów, odmowa dostępu do usługi, lub innych prób zakłócających usługi lub korzyści i wygodę korzystania z Usług przez osoby trzecie. - Zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub połączenie lub korzystać z Serwisu w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, który nie został wyraźnie zatwierdzony Warunkami. -Używać dowolnego oprogramowania nieautoryzowanych firm trzecich, dostępu, przechwycenia, «usuwania» lub w jakikolwiek inny sposób w celu zebrania informacji z Serwisu lub za ich pośrednictwem, lub w tranzycie z Serwisu lub do Serwisu, w tym, ale bez ograniczeń oprogramowania, które odczytuje część pamięci RAM lub przepływ ruchu sieciowego używanego przez serwis do przechowywania informacji o postaci w grze, obiektów i środowisk. IDC pozostaje bez uszczerbku prawnego, według własnego uznania, korzystania z niektórych interfejsów użytkownika stron trzecich. - przechwytywać, badać lub w jakikolwiek inny sposób obserwować protokół komunikacyjny, który jest używany przez klienta, Serwer lub Serwis, czy poprzez zastosowanie analizatora sieci, (packet sniffer) lub jakikolwiek inny program. - Realizować użycie automatycznego systemu wykonania, i innych działań, które powodują lub mogą powodować, według wyłącznego uznania firmy IDC, w sposób nieproporcjonalny lub niedopuszczalny dla infrastruktury nasycenia. - Omijać standardowe nagłówki robota lub innych środków, które możemy rozważyć, jako ograniczenie dostępu do Serwisu, ani używać oprogramowania, technologii, lub urządzeń do wysyłania treści, wiadomości, sprawdzania miejsca w celach manipulacji danymi (web scraping, lub robotów internetowych) -Używać, ułatwiać, tworzyć lub utrzymywać nieuprawnione usługi, uwzględniając, ale bez limitów: (1) dostęp do nieautoryzowanego serwera, który ogranicza lub stara się ograniczać dowolną część serwera; lub (2) jakiekolwiek połączenie, które sprawia, że korzystanie z programów, narzędzi i oprogramowania nie zostało zatwierdzone przez IDC. - Odtwarzać, demontować, rozszyfrowywać, lub w inny sposób uzyskać dostęp do kodu źródłowego dowolnego oprogramowania, lub w inny sposób będzie starać się uzyskać informację z Serwisu, za pomocą metod niedozwolony przez IDC.

5 -Będzie pobierać, przesyłać, lub próbować pobrać i przekazywać bez wyraźnej zgody firmy IDC, oprogramowanie, które działa jako pasywny lub aktywny mechanizm zbierania i przekazywania informacji, w tym mechanizmie, ale nie ograniczając się do obrazów w formacie zmiany grafiki (GIFs), obrazy 1x1, (web bugs), cookies lub podobnych oprogramowani (czasami określanych, jako «spywares», «mechanizmy gromadzenia) lub «MPR»). - Starać się uzyskać nieautoryzowany dostęp do Serwisu, Kont osób trzecich lub komputerów, serwisów lub sieci podłączonych do Serwisu za pomocą wszelkich środków innych niż interfejs użytkownika dostarczonych przez IDC, w tym, ale nieograniczone, unikanie lub manipulacja, lub próba obejścia lub manipulacji, a także zachęcanie i wspieranie innych do modyfikacji wszelkich typów ochrony, technologii, urządzenia lub oprogramowania, które są częścią serwisu. -Będzie dostarczać za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek materiałów lub informacji, które naruszaj prawa autorskie, znaki handlowe, patent, tajemnicę handlową, prawo do prywatności, prawo do wizerunku lub innych praw innej osoby lub przedmiotu, lub że nie podszywa się pod inną osobę, w tym między innymi pod pracowników IDC. W szczególności nie zgadzają się przekazywać, rozpowszechniać lub udostępniać osobom trzecim za pośrednictwem usług świadczonych przez IDC każdego rodzaju materiały, który w jakikolwiek sposób narusza prawo. - Używać, bez pisemnej zgody IDC, Serwisu, w całości lub w części do celów komercyjnych, w tym, ale bez ograniczeń do: (1) autoryzowania, umożliwiania lub oferowanie korzystania z Serwisu, w całości lub w części, w kafejce internetowej, zakładach gier komputerowych lub w innych lokalach handlowych, gdzie dostęp do internetu nie jest objęty zakazem jak powyżej; (2) lub ułatwienia komunikacji reklamy lub działalności gospodarczej; lub (3) do zbierania monet, lub aktywów gry w celu sprzedaży. -Kopiować, modyfikować lub rozpowszechniać treści będące przedmiotem praw własności intelektualnej zawartych w Serwisie. -Żądać lub próbować żądać podawania informacji danych osobowych innych użytkowników Serwisu. -Zbierać, gromadzić i publikować za pośrednictwem Serwisu prywatnych informacji osób trzecich, w tym danych osobowych (w formie tekstu, zdjęć, obrazów), dokumentów tożsamości lub innych informacji finansowych. -Korzystać z Usługi w całości lub w części, do świadczenia tych samych usług, takich jak zwiększanie poziomu i zbieranie przedmiotów, w zamian za rekompensaty jakiegokolwiek rodzaju. - Transmitować nieuprawnione informacje za pośrednictwem Serwisu, w tym SPAN, poczta łańcuszkowa i wszelkie inne materiały, które promują malware, spyware i elementy do pobrania. - Będzie publikować informację obraźliwe, zastraszające, obsceniczne, oszczercze, zniesławiające lub w inny sposób obraźliwe rasowo, religijnie, seksualnie lub poglądowo.

6 - Publikować informacji zawierających nagość, nadmierną przemoc, obraźliwe treści lub linki do treści. -Nękać lub próbować nękać, nadużywać, szkodzić, proponować lub nakłaniać molestować, używać przemocy lub szkodzić innej osobie lub grupie, w tym pracownikom IDC. -Ponosić akt, który według IDC, jest sprzeczny z duchem i intencją Warunków, w tym, ale nieograniczone do, unikania lub jego manipulacji. -Będzie korzystać z Serwisu z naruszeniem lub promowaniem naruszenia przepisów ustawowych i wykonawczych 6.2. Interakcje między użytkownikami Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za interakcje, które odbywają się pomiędzy innymi użytkownikami serwisu. IDC zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, o udziały w tych sporach. Jeżeli więc, użytkownik utrzymuje spór z jednym lub większą liczbą użytkowników, zwalnia IDC (jak również jego administratorów, dyrektorów, pracowników, agentów, lub firm związanych) z wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wschodzących), wszelkiego rodzaju i natury znane i nieznane, wynikające lub w jakikolwiek sposób związane ze sporem. 7. PŁATNOŚCI Zarówno korzystanie z Witryny i pobieranie aplikacji mobilnej, zapewniających dostęp do serwisu jest bezpłatny. Niemniej jednak, niektóre Usługi (w tym prawo użytkowania niektórych wirtualnych obiektów lub modernizacji bezpłatnego Konta Użytkownika do wersji Premium/Vip) dostępne przez nie same, mogą być przedmiotem płatności kwoty, pojedynczej lub nawracającej, która określa metody płatności na różnych stronach zakupu IDC (dalej sklep) Płatność za te usługi będzie realizowana w trakcie odwiedzenia Sklepu Witryny i/lub Aplikacji, za pomocą wybranej metody płatności w każdym momencie, który obejmuje płatność za pomocą usługi płatniczej operatora komórkowego, i potwierdzając szczegóły zakupu, które zostaną zarejestrowane na Koncie, i wyjątkowych przypadkach na panelu operatora. Będzie on odpowiedzialny za wszelkie cła lub obciążenia podatkowe mające zastosowanie do tej transakcji. IDC może zmodyfikować cenę ustaloną dla usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub Usługi w dowolnym czasie. Zgadasz się, że IDC nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty z jakiegokolwiek powodu lub w celu zrekompensowanie niewykorzystanych usług dostępnych po usunięciu Konta, żądanej przez użytkownika lub z nakazu IDC. W takim stopniu, że wszystkie dostępne usługi na stronie lub usługi dostarczane natychmiast po sfinalizowaniu zakupu, utratę prawa do odstąpienia od zakupu, użytkownik potwierdza. Niemniej jednak, w przypadku powtarzających się usług płatniczych (subskrypcji), użytkownik w każdej chwili może je wycofać wykorzystując odpowiednią sekcję interfejsu użytkownika witryn lub aplikacji, lub wysyłając na adres

7 8. WIRTUALNE WALUTY I OBIEKTY IDC jest właścicielem lub uzyskał licencję wszystkich treści na stronie, aplikacji i usług, w tym walut lub wirtualnych dóbr, które mogą być stosowane. Użytkownik zgadza się nie mieć żadnych praw ani praw własności takich treści, poza licencją tymczasową przyznaną przez IDC nieodpłatnie lub płatnie. Tym samym, IDC zabrania i nie uznaje żadnej wymiany takich treści, w tym walut i wirtualnych przedmiotów, robionych poza Serwisem bez wyraźnej zgody. Konto każdego użytkownika, na którym znaleziono wykonywanie tych transakcji, będzie natychmiastowo anulowane Wirtualne moneta W różnych dostępnych usługach serwisu można kupić różne ilości wirtualnych monet IDC lub osób trzecich. Te wirtualne waluty można pobrać za darmo, odwiedzając którąkolwiek z gier Serwisu każdego dnia, nagrody pobrane przez granie i/lub kupując pakiet tych monet w Sklepie Witryny lub aplikacji IDC. Można również zakupić niektóre usługi przez Facebook Credits, lub wymieniać na Facebook Credits wirtualną walutę. W przypadku zakupu Facebook Creditsc na stronie internetowej Facebook, zgadzasz się na Warunki Płatności, a IDC nie pośredniczy w tej transakcji. W żadnym z tych przypadków IDC nie zwraca wypłacanych kwot zakupionych przez użytkownika lub wymiany wirtualnych walut, swoich lub osób trzecich Wirtualne obiekty W serwisie dostępne są pewne obiekty wirtualne, których używanie może reprezentować korzyści dla użytkownika. Prawo do korzystania z tych wirtualnych przedmiotów może być uzyskać, jako nagroda lub być nabyte w danym sklepie IDC. Podczas gdy niektóre obiekty wirtualne dostępne w serwisie mogą być wykorzystywane w różnych grach, ich użytkowanie każde z nich podlega odpowiednim przepisom 9. TREŚCI UŻYTKOWNIKA Przez «Treści Użytkownika» rozumie się wszelki komunikat, obraz, dźwięk i wszelkie inne materiały, dane i informacje, w tym wszelkie wiadomości czatu, które można przesłać lub każdy inny Użytkownik może przesłać za pośrednictwem Serwisu, IDC. W związku z tym Treści Użytkownika, Użytkownik udziela IDC nieograniczoną, niewyłączną, nieodwołalną, wieczystą, światową, całkowicie nieodpłatną licencję, łączenie z prawem do udzielania sublicencji osobom trzecim, a także prawo do korzystanie, reprodukowania i przekształcenia lub publicznej komunikacji za pomocą dowolnych środków znanych lub opracowanych. Użytkownik zgadza się również, że Treści Użytkownika mogą pozostać w kopii lub kopii zapasowych nawet po usunięciu Użytkownika.

8 Przesyłając lub w inny sposób przekazując Treści Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że takie opłaty lub transmisja: (a) jest dokładna i jawna; (b) nie narusza żadnych praw, ograniczeń umownych lub praw osób trzecich, i że użytkownik ma zgodę osób trzecich, których dane osobowe lub własności intelektualne mogą być zawarte w Treści Użytkownika; oraz (c) jest wolny od wirusów, adware, spyware, robaków komputerowych i innych szkodliwych programów. W każdym wypadku, IDC zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia wszelkich Treści Użytkownika, które według naszego uznania zawierają nieodpowiednie treści. IDC nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, do stopnia, w którym nie może kontrolować wszystkich zasobów ludzkich, wszystkich danych, które Użytkownik pobiera lub przesyła za pomocą Serwisu. Jednak, według naszego uznania, nasza technologia może monitorować i/lub nagrywać interakcję, które Użytkownik ustala z Serwisem lub z innymi Użytkownikami przez niego, tak, że możliwe jest monitorowanie takich treści przez nasz personel. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na monitorowanie i nagrywanie takich treści. 10. REKLAMA I KOMUNIKACJA HANDLOWA W celu pokrycia odpraw i Witryny i Aplikacji, użytkownik rozumie i zgadza się, że IDC może zamieścić własne reklamy oraz osób trzecich. Tym samym, IDC może wstawiać linki na Witrynie lub Aplikacji do stron internetowych osób trzecich, które z kolei, mogą zapraszać do udziału w ofertach promocyjnych w zamian za korzyści związane z Usługą (monety lub wirtualne przedmioty). Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie koszty lub jest zobowiązane poniesienia jakiejkolwiek transakcji z takimi osobami trzecimi. IDC nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje żadnych treści, towarów i/lub usług oferowanych przez osoby trzecie, które nadal się pojawiają na stronie internetowej lub aplikacji, nie odwołuje się do wszelkich roszczeń, które przynoszą takie treści, towary i/lub usługi osób trzecich. IDC nie ma również kontroli nad tymi stronami, więc nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, praktyki biznesowa i politykę prywatności. 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIE Przepisu niniejszego rozdziały wiążą Użytkowników, nawet po zawieszeniu lub unieważnieniu Konta Użytkownika lub Serwisu Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że dostęp do Witryny, pobierania aplikacji lub korzystanie z Serwisu realizuje się na własne ryzyko i oferuje się tak jak jest, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub niezrozumiałych, ciągłych lub utrzymanych. Ponadto Użytkownik rozumie i zgadza się, że ani IDC, ani jego pracownicy, ani spółki zależny i partnerzy biznesowi gwarantują, że Witryna, Aplikacja lub Serwis są wolne od zakłóceń i błędów.

9 Dlatego Użytkownik zrzeka się wymagania jakiejkolwiek odpowiedzialności od IDC, jego pracowników, lub jej podmiotów, jakichkolwiek strat lub szkód spowodowanych lub związanych z pobieraniem, dostępem, użytkowaniem, lub niemożliwością dostępu pobierania lub używania Witryny, Aplikacji, Serwisu, w tym te, które wynikają z zachowania osób trzecich, użytkowników lub innych Odszkodowanie Użytkownik zgadza się zabezpieczyć szkody IDC, które mogą powstać w związku z korzystaniem z Serwisu, naruszenia niniejszych Warunków, lub oświadczeń złożonych przez Użytkownika. Również użytkownik zakłada koszty obrony interesów prawnych IDC na założeniach powyżej, i zgadza się na współpracę z nim. IDC dołoży starań, żeby powiadomić o każdym takim żądaniu, procesie lub postępowaniu, gdy będzie tego świadom. 12. CESJA IDC może przypisać lub przekazać prawa i obowiązki uznane na Warunkach, w całości lub częściowo, osobom trzecim w dowolnym czasie bez uzyskania zgody użytkowników. Użytkownik nie może przypisywać lub przekazywać praw i obowiązków lub delegować zobowiązań ujętych w Warunkach, w całości lub w części, osobom trzecim bez uprzedniej zgody pisemnej firmy IDC. Dlatego wszelki sprzeciw lub delegacja wykonana bez tej zgody, nie będzie ważna i uznana przez IDC. 13. POSTANOWIENIA OGÓLNE Obowiązujące prawodawstwo i jurysdykcja Warunki i wszystkie prawa i odpowiednie obowiązki, które rozpoznają Użytkownicy i IDC, są objęte prawem hiszpańskim. Użytkownicy IDC, odstępują od jurysdykcji, która może mieć zastosowanie, jeżeli ustawodawstwo stosowane w każdym terytorium zezwala, podlega jurysdykcji sądów w Madrycie dla wszelkich sporów, które mogą powstać przy interpretacji i stosowania Warunków Ważność Użytkownicy IDC, zgadzają się, że jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków Użytkowania lub jakiegokolwiek innego dokumentu Warunków uważa się za niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części przez sąd właściwej jurysdykcji, do takiego ustalenia bezskuteczności lub niewykonalności, bez wpływu na ważność lub wykonalność w inny sposób lub jurysdykcji i bez wpływu na pozostałe postanawiania Warunków, które pozostają w pełnej mocy.

10 13.3. Odstąpienie Fakt, że IDC nie wymagają ścisłego przestrzegania ze strony Użytkownika jego zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, lub do wykonywania jakichkolwiek praw pod nimi, nie będzie interpretowane, jako zrzeczenie się lub wymaganie wykonywania ich w dowolnym czasie w danym lub podobnym przypadku.

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 1 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu PE Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu obejmuje prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl, pobieranej i uruchomianej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania. Postanowienia ogólne. Definicje

Warunki użytkowania. Postanowienia ogólne. Definicje Warunki użytkowania Postanowienia ogólne PROFILLER SOFTWARE SRL, zwany dalej ( Dyrektorem ) oraz platform internetowa SKILLSTATE odnosi się do osób prawnych i fizycznych, zwanych dalej ( Użytkownikami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa 1. Zastosowanie Niniejsze Zasady określają zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego dostępnego na stronie www.royalcanin.pl. Serwis ten jest udostępniany przez Royal Canin Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu

Regulamin Portalu Regulamin Portalu www.ecif.com.pl I. Definicje 1. Abonament opłata cykliczna, jaką ponosi Użytkownik na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Usług świadczonych w Portalu, przez czas oznaczony. 2. Cennik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej Polityka ) określa zasady wykorzystywania plików cookies oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733.

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733. REGULAMIN SERWISU GWARANCJUSZ.PL z dn. 30.12.2014 r. 1. Przedmiot regulaminu i terminologia Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu Gwarancjusz.pl, zwanego dalej Portalem. Portalu Gwarancjusz.pl

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę.

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę. materiał pobrany ze strony www.zdrowieija.pl Regulamin serwisu Autor: redakcja portalu 10-02-2010 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info określa warunki korzystania z serwisu o nazwie zorawina.info

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców.

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców. WARUNKI Dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej podlegają następującym warunkom użytkowania ( Warunki ). Uprzejmie prosimy o dokładne przeczytanie tych warunków użytkowania przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

PREAMBUŁA WSTĘP REJESTRACJA WSPIERAJĄCEGO

PREAMBUŁA WSTĘP REJESTRACJA WSPIERAJĄCEGO PREAMBUŁA Strona internetowa jest prowadzona przez Fundację FaniMani,ul. Literacka 77, 60 461 Poznań, NIP 781 189 54 25, REGON 302717840, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ SLOW

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ SLOW REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ SLOW Regulamin aplikacji mobilnej Slow Postanowienia ogólne... 3 Aplikacja mobilna Slow... 3 Wymagania techniczne... 4 Zastrzeżenie dotyczące korzystania z aplikacji... 4 Własność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

3. Jak Fon wykorzystuje zebrane informacje

3. Jak Fon wykorzystuje zebrane informacje Polityka Prywatności Ostatnia wersja Luty 20013 1. Dane rejestracyjne Dane otrzymane w momencie rejestracji, jak nazwa użytkownika, hasło, e-mail, data urodzenia, płeć, kod pocztowy i kraj będą gromadzone.

Bardziej szczegółowo

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; REGULAMIN KONFERENCJI Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego konferencji OSEC FORUM 2017, dostępnego za pośrednictwem adresu www.osecforum.pl i stanowi integralną część

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HOSTINGU STRON GRAM.PL

REGULAMIN HOSTINGU STRON GRAM.PL REGULAMIN HOSTINGU STRON GRAM.PL Informacje ogólne: Adres strony hostowanej: Imię i nazwisko Prowadzącego: Miejsce zamieszkania Prowadzącego: Data urodzenia Prowadzącego: 1. Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Zasady użytkowania strony internetowej

Zasady użytkowania strony internetowej Zasady użytkowania strony internetowej 1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Postanowienia ogólne REGULAMIN Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin opisuje zasady funkcjonowania serwisu Spred.pl Spred.pl (zwanego dalej Serwisem), w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną. 2. Użytkownik

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego Baza Leków Zabronionych

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być Podróże gra symulacyjna

Być albo nie być Podróże gra symulacyjna Być albo nie być Podróże gra symulacyjna Krzysztof Szewczak Copyrights 2014 N-Biznes Krzysztof Szewczak Wszystkie prawa zastrzeżone. Gra symulacyjna 'Być albo nie być' rozpowszechniana jest przez N-Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin )

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument (dalej Warunki ) określa warunki korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.tyskie.pl (dalej Strona

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Pobierz! Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Reverss ON-LINE. Zasady wchodzą w życie z dniem 01 wrzesień 2013 roku.

Zasady korzystania z Reverss ON-LINE. Zasady wchodzą w życie z dniem 01 wrzesień 2013 roku. Zasady korzystania z Reverss ON-LINE. Zasady wchodzą w życie z dniem 01 wrzesień 2013 roku. Wprowadzenie. Witamy na stronie Reverss ON-LINE (Sprzedaż on-line) na www.reverss.com.pl ( Reverss ). Wchodząc

Bardziej szczegółowo

Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego. 1 Informacje ogólne

Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego. 1 Informacje ogólne Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego 1 Informacje ogólne 1. Regulamin niniejszy Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu.

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu. Licencja Licencja nie zezwala na umieszczenie sklepu opartego na Programie (SOTESHOP) w Internecie przed uiszczeniem pełnej opłaty licencyjnej i przed nadaniem przez Licencjodawcę idywidualnego numeru

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Aplikacji Nasz Żoliborz dla Klientów i Partnerów I. Definicje 1. Aplikacja oprogramowanie przeznaczone na urządzenia mobilne, dostępne do

Regulamin Aplikacji Nasz Żoliborz dla Klientów i Partnerów I. Definicje 1. Aplikacja oprogramowanie przeznaczone na urządzenia mobilne, dostępne do Regulamin Aplikacji Nasz Żoliborz dla Klientów i Partnerów I. Definicje 1. Aplikacja oprogramowanie przeznaczone na urządzenia mobilne, dostępne do pobrania z sieci Internet w domenie www.naszzoliborz.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji BikeService

Regulamin aplikacji BikeService Regulamin aplikacji BikeService I. Definicje 1. Aplikacja oprogramowanie i system zgłoszeniowy BikeService w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez BikeService

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy Psadoptuj

Regulamin korzystania z platformy Psadoptuj Regulamin korzystania z platformy Psadoptuj I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z platformy Psadoptuj ( Platforma ). Regulamin jest regulaminem, o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla

Polityka prywatności dla Polityka prywatności dla http://domynawitosa.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych NT Solutions Sp. z o.o. biuro@ntechs.pl ul Grodzka 26/26

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów komercyjnych

REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów komercyjnych REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów komercyjnych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu popler.tv znajdującego się pod adresem www.popler.tv (dalej zwanego Serwisem) i jego administratorem

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Pełne korzystanie z Vortalu w szczególności dostęp do danych kontaktowych oferentów, wymaga akceptacji poniższego Regulaminu.

Pełne korzystanie z Vortalu  w szczególności dostęp do danych kontaktowych oferentów, wymaga akceptacji poniższego Regulaminu. Pełne korzystanie z Vortalu http://lcoi.pl/ w szczególności dostęp do danych kontaktowych oferentów, wymaga akceptacji poniższego Regulaminu. Warunkiem dostępu do danych kontaktowych oferentów jest 1-razowa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY UŻYWANIA APLIKACJI FLY2EY

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY UŻYWANIA APLIKACJI FLY2EY POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY UŻYWANIA APLIKACJI FLY2EY TWORZONYCH I UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM PORTALU FACEBOOK.COM I. SŁOWNIK POJĘĆ I ZASADY OGÓLNE 1. Zasady ogólne. 1. Funkcjonalne narzędzie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 Definicje Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia należy rozumieć następująco: Regulamin niniejszy Regulamin regulujący warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera warunki i zasady korzystania z kursów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo