Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Tryb zdjciowy 3. Tryb wideo 4. naley pozbywa si go razem z odpadami gospodarstw domowych. dziala pod Windows Vista, XP, 2000, Me oraz 98SE. Niezalenie od tego, czy wysylasz wideo e, czy te moe prowadzisz bezporednie wideo-rozmowy, prosta w obsludze kamera internetowa nada twojej sieciowej komunikacji bardziej osobistego akcentu. A zatem, dziki wideo-rozmowom, polcz si z bliskimi sobie osobami ju dzi! 1.Przycisk migawki Nacinicie przycisku migawki spowoduje wykonanie zdjcia. 2.Obiektyw Pokrtlo obiektywu reguluje ostro. 3. Obrotowa podstawa na klips Regulowana podstawa na klips pasuje niemal do wszystkiego zarówno wywietlacza notebooka jak i monitorów CRT lub LCD. -1- Polski Instalacja kamery e-messenger 112 Przed rozpoczciem korzystania z kamery internetowej konieczne jest zainstalowanie aplikacji i sterowników urzdzenia. Przed zainstalowaniem sterowników nie naley podlcza kamery do komputera. 1. Instalacja sterownika e-messenger 112 dla rodowiska Windows Vista/XP/2000/Me/98SE a. Do napdu CD-ROM wló plyt instalacyjn CD e-messenger 112. b. Ekran Autorun wywola ekran instalacji. Kliknij,,Windows Driver" (sterownik Windows), a nastpnie postpuj po prostu zgodnie z instrukcjami na ekranie. c. Z plyty CD zainstaluj bibliotek DirectX, o ile w systemie na komputerze zainstalowana jest starsza wersja, bd te brak jej wcale. UWAGA Jeli ekran Autostartu nie chce si uruchomi, prosimy postpi nastpujco: Kliknij,,Menu Start" Wpisz nazw cieki D:\SETUP.EXE, a nastpnie nacinij przycisk Enter (zakladamy, e w plyta instalacyjna CD-ROM znajduje si w napdzie D) Aby dokoczy instalacji, postpuj zgodnie z poleceniami na ekranie. Wló przewód USB kamery e- Messenger 112 do portu USB swojego laptopa lub komputera stacjonarnego. -2- Polski Po zainstalowaniu wszystkich aplikacji uruchom ponownie komputer. Instalacja sprztu i oprogramowania dobiegla koca. Moesz zainstalowa oprogramowanie, którego bdziesz chcial uywa do prowadzenia wideo-rozmów i wideokonferencji z przyjaciólmi. UWAGA Kamera internetowa wspólpracuje z dowolnym komunikatorem obslugujcym opcj wideo. Aby usun instalacj w rodowisku Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista: Prosimy przej do paska zada i wybiera kolejno:,,start Programy ( e-messenger 112,,Uninstall", a nastpnie postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie, co spowoduje usuniecie sterownika.) Oprogramowanie WebCAM Mate firmy Genius Oprogramowanie WebCAM Mate firmy Genius pozwala na przechwytywanie obrazu w czasie rzeczywistym oraz nagrywanie. Oprogramowanie moe pelni proste funkcje monitoringu. UWAGA Po zainstalowaniu oprogramowania firmy Genius system automatycznie utworzy katalog (C:\WINDOWS\Album lub C:\WINNT\Album), w którym zapisywane bd obrazy rejestrowane za pomoc programu. Oprogramowanie firmy Genius przewidziane jest do pracy w systemach Windows Vista/XP/2000/Me/98SE -3- Polski 1. Menu glówne Pozycja Tryb Tryb Opis Tryb wykonywania zdj. zdjciowy Tryb wideo Tryb Tryb monitorowania kontrolnego. monitorowania Wybór Wybór jednej z rónych dostpnych Tryb nagrywania sekwencji wideo. -4- Polski Pozycja Tryb urzdzenia Opis kamer internetowych. Wybór rozdzielczoci w zalenoci od urzdzenia. Ustawienie rozdzielczoci RGB24: 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120 I240: 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120 Strona wlaciwoci Koniec uytkownika programu firmy Genius. Ustawianie wlaciwoci lub sprawdzanie ustawie. Zakoczenie pracy z interfejsem -5- Polski -Strona wlaciwoci Pozycja Opis Kiedy patrzysz na wywietlacz na uzyskanym obrazie powinna pojawi si twoja twarz. Przy automatycznym wywietlaniu stereoskopowym obraz bdzie w sposób automatyczny zoomowany cyfrowo. -6- Polski Pozycja Opis - Wybierajc,,Image Mirror" (Obraz lustrzany) lub,,image Flip" (Obraz odwrócony) mona obraca obraz w poziomie lub w pionie. - Jeeli owietlenie nie jest wystarczajce, mona klikn na,,low Light" (Slabe owietlenie), by uzyska wyrany obraz. Uytkownik moe dopasowywa wartoci do rónych warunków owietleniowych i otoczenia. Mona regulowa wartoci w trakcie pojawiania si obrazu. Przed wyregulowaniem wartoci, naley odznaczy,,auto", w celu odblokowania ustawie. -7- Polski Pozycja Opis -Nacisn,,Reset" (Wyzeruj), by przywróci ustawienia fabryczne. -Nacisn,,Restore" (Odzyskaj), by przywróci poprzednie ustawienia. -Nacisn,,Save" (Zapisz), by zapisa ustawione przez siebie wartoci. Wybra odpowiedni czstotliwo zgodnie z krajem, w którym uytkowuje si kamer internetow. (Przedtem naley wybra,,indoor" - Wewntrz). -Jeeli kamera internetowa jest umieszczona w miejscu podwietlonym, mona klikn na,,backlight compensation" (Kompensacja podwietlenia), by uzyska wyraniejszy obraz. -Mona uzyska efekt fotografii czarno-bialej klikajc na,,b/w Mode" (Tryb CZ/B). -8- Polski Pozycja Opis Te efekty mog by równie wykorzystywane przez oprogramowanie do obslugi chata wideo, takie jak MSN Messenger. 2. Tryb zdjciowy Tryb zdjciowy pozwala na blyskawiczne zrobienie zdjcia i przeslanie go do przyjaciól. -9- Polski Pozycja Tryb Zdjcie Zdjcie seryjne Poczta Dodawanie ramki Opis Tryb wykonywania zdj. Wykonywanie zdj wielokrotnych w oparciu o parametr liczba zdj seryjnych. Przeslanie zdjcia poczt . Wybór ramki zdjciowej, która zostanie dodana wewntrz zdjcia Polski Pozycja Tryb Opis (*) Nacinicie tego przycisku powoduje automatyczne wywietlenie si ekranu w obrbie ramki. Ogldajc wywietlany obraz ledzenie twarzy uytkownik powinien zobaczy w nim wlasn twarz. W trybie automatycznego wywietlania stereoskopowego obraz bdzie automatycznie powikszany lub pomniejszany zoomem cyfrowym. (*) Obrót obrazu o 45 stopni zgodnie z Obrót ruchem wskazówek zegara. (*) Przywrócenie pionowej pozycji Centrowanie obrazu. (*) Obrót obrazu o 45 stopni przeciwnie Obrót do ruchu wskazówek zegara. (*) Liczba zdj seryjnych Tryb pelnoekranowy Wybór liczby zdj seryjnych w zakresie od 2 do 10. Wywietlanie obrazu z kamery sieciowej na calym ekranie. Nacinicie klawisza ESC lub lewego przycisku myszy powoduje -11- Polski Pozycja Tryb Opis opuszczenie trybu pelnoekranowego i powrót do normalnego trybu wywietlania. Odwieanie urzdzenia Kasowanie Kasowanie wybranych plików. pliku Obrót o 90 stopni obrazu na licie Obrót obrazu tytulów. Przeslanie pliku poczt elektroniczn Wydruk zdjcia Uwaga: * Funkcja wymaga rozdzielczoci 640x480 lub 320x240. Przed uyciem funkcji naley upewni si, e ustawienie rozdzielczoci jest wlaciwe. Dolczenie wybranego pliku graficznego do wiadomoci . Drukowanie obrazu z wybranego pliku. Odwieenie obrazu w kamerze sieciowej Polski 3. Tryb wideo Tryb wideo pozwala nagrywa w czasie rzeczywistym sekwencje wideo.

3 Pozycja Tryb Nagrywa- Opis Przycisk pozwala rozpocz nagrywanie obrazu wideo z kamery nie: Start / Stop sieciowej. Kliknicie przycisku zatrzymuje nagrywanie obrazu Polski Pozycja Tryb Opis Ustawianie parametrów urzdzenia audio. Ustawienia audio Wybór tej opcji powoduje wywietlanie Wywietlanie czasu nagrania. Format wywietlania: czasu,,00:00:00" oznacza kolejno: godziny, nagrania minuty, sekundy. 4. Tryb monitorowania Dziki funkcji detekcji ruchu moliwe jest automatyczne nagrywanie wszelkich ruchów pojawiajcych si przed ekranem. Urzdzenie moe prowadzi nieprzerwane nagrywanie a do momentu zapelnienia dysku. W sytuacji braku ruchu urzdzenie automatycznie przerywa nagrywanie po uplywie czterech sekund. Rejestracja zostanie wznowiona z chwil ponownego wykrycia ruchu Polski Pozycja Tryb Nagrywa- Opis Przycisk pozwala rozpocz nagrywanie obrazu wideo z kamery nie: Start / Stop Ustawienia audio sieciowej. Kliknicie przycisku zatrzymuje nagrywanie obrazu. Ustawianie parametrów urzdzenia audio Polski Pozycja Tryb Opis W tym oknie moliwe jest ustawienie dni i godzin, w których prowadzone bdzie monitorowanie. Planowanie nagrywania Alarm Gdy przycisk jest wcinity, w sytuacji wystpienia alarmu system automatycznie wysyla wiadomo informujc o alarmie Polski Pozycja Tryb Opis Ustawianie stopnia zmiennoci Regulacja czuloci nagrywanego obrazu wideo (zmienno liczona na sekund). System wyle sygnal ostrzegawczy w przypadku przekroczenia tej wartoci. Wybór ostrzeenia dwikowego Wywietlanie czasu nagrania Ustawianie rónych rodzajów dwikowych sygnalów ostrzegawczych. Wybór tej opcji powoduje wywietlanie czasu nagrania. Format wywietlania:,,00:00:00" oznacza kolejno: godziny, minuty, sekundy. Praca z MSN Messenger, Yahoo Messenger i MSN Messenger a. Funkcja wideo na ywo wymaga programu MSN Messenger w wersji 6 lub póniejszej. Jeli nie masz takiej wersji na komputerze, pobierz j ze strony: b. Wpisz w usludze MSN Messenger swój identyfikator oraz haslo. c. Wybierz z listy kontaktów osob i kliknij,,ok", aby potwierdzi. d. Kliknij dwa razy jedn z aktualnie dostpnych w sieci osób. Kliknij ikon kamery internetowej. e. Twój rozmówca otrzyma w tym momencie informacje z zaproszeniem. Gdy potwierdzi swoj gotowo, rozpocznie si wideo-rozmowa Polski f. Wicej informacji znajduje si na stronie internetowej Yahoo Messenger a. Ze strony pobierz program Yahoo Messenger i dokocz rejestracji, o ile jeszcze tego nie zrobile. b. Wpisz w usludze Yahoo Messenger swój identyfikator oraz haslo. c. Z poziomu okna glównego kliknij menu Tools (narzdzia), nastpnie wybierz,,start My Webcam" (uaktywnij moj kamer). d. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Messenger List (lista kontaktów) i wybierz,,view Webcam" (ogldaj kamer). e. Twój rozmówca otrzyma w tym momencie informacj z zaproszeniem. Jeli kliknie YES (tak), rozpocznie si wideo-rozmowa. f. Wicej informacji znajduje si na stronie internetowej AOL Instant Messenger a. Program AOL Instant Messenger moesz pobra bezplatnie ze strony Dokocz rejestracji, o ile jeszcze tego nie zrobile. b. Wpisz w usludze AOL Instant Messenger swój identyfikator oraz haslo. c. Kliknij,,Show Messenger Lists" (poka list kontaktów) i aby zacz wideo-rozmow, wybierz osob. d. Twój rozmówca otrzyma informacj z zaproszeniem. Gdy potwierdzi swoj gotowo, rozpocznie si wideo-rozmowa. e. Wicej informacji znajduje si na stronie internetowej UWAGA Przed uruchomieniem programu do obslugi wideo-konferencji lub wideo-rozmowy sprawd, czy kamera jest podlczona do komputera. Przed uruchomieniem programu do obslugi wideo-konferencji lub wideo-rozmowy upewnij si te, czy zamknle inne programy wykorzystujce kamer internetow Polski CrazyTalk Avatar Creator - wprowadzenie Informacje ogólne Program CrazyTalk Avatar Creator jest innowacyjnym i latwym w uytkowaniu narzdziem do tworzenia animowanych mówicych postaci oraz cyfrowych gospodarzy plików wideo i pocztówek z pozdrowieniami wszystko to na bazie wlasnego zdjcia lub kolekcji obrazów cyfrowych. Latwe w obsludze, profesjonalne narzdzie do edycji jakim jest CrazyTalk Avatar Creator pozwala animowa kad osob, zwierz lub ilustracj. Zdjcia zostan oywione za pomoc zaskakujcych animacji, korzystajcych ze specjalnie opracowanej dla programu CrazyTalk Avatar Creator technologii morfingu twarzy Facetrix. Kolejnym stadium pracy z programem CrazyTalk Avatar Creator t (skrypt) jest najwaniejsz czci procesu tworzenia modelowej, mówicej postaci CrazyTalk, bdcej w stanie przybiera róne wyrazy twarzy, wyposaonej w mimik i posiadajcej wiele efektów specjalnych. Wybierz opcj Edit/Script (edycja/skrypt): Aby stworzy mówic wiadomo: 1. Sposoby okrelania tekstu, który posta ma wypowiedzie: Nagrywanie glosu menu nagrywania glosu. : Kliknicie powoduje otwarcie -29- Polski Aby rozpocz nagrywanie ze wskazanego ródla audio, kliknij przycisk Record (nagrywaj). Importowanie pliku Wave : Importowanie pliku z przemow w formacie PCM WAV. Plik zostanie wykorzystany jako podklad tekstowy. Edycja za pomoc narzdzia Text-To-Speech (konwersja tekstu na mow) : Kliknicie powoduje otwarcie okna dialogowego TTS Polski Wpisz tekst. Aby wybra rodzaj glosu dla swojej postaci, kliknij list rozwijan Voice Mode (tryb glosu). Aby uzyska naturalny efekt, ustaw suwakami parametry Volume (glono), Pitch (ton) oraz Speed (szybko). Aby odslucha nagranie, kliknij przycisk Preview (podgld). UWAGA Konwerter tekstu na mow naley pobra z witryny firmy Microsoft lub zapozna si ze stron firmy Reallusion, w celu uzyskania dalszych informacji. 2. Aby doda jako tlo muzyk, kliknij przycisk Background Audio (nagranie audio w tle) Polski Browse (przegldaj): Kliknij ikon, aby wybra plik PCM WAV z muzyk, która bdzie stanowila tlo. Volume (glono): Suwak sluy do regulowania glonoci. Fade In/Fade Out (wzmacnianie/wyciszanie): Zaznaczenie tych opcji powoduje, e nagranie bdzie stopniowo wzmacniane i wyciszane. Loop (ptla): Zaznaczenie tej opcji powoduje, e nagranie bdzie automatycznie powtarzane. Preview (podgld): Kliknicie przycisku pozwala odslucha nagranie Polski 3. Kliknij zakladk Emotives (wyraanie emocji) i kliknij dwukrotnie dany profil, który ma zosta zastosowany do modelu postaci. Projekt zostanie automatycznie odtworzony. 4. Za pomoc suwaka ustaw sil ekspresji modelu. 5. Kliknij zakladk Timeline (edytor liniowy). Spowoduje to wywietlenie zachty do aktualizacji oprogramowania do pelnej wersji edytora Timeline.

4 6. Kliknij przycisk Save (zapisz), aby zapisa biecy skrypt jako indywidualny profil. Rozpoczcie pracy tworzenie pocztówki z pozdrowieniami CrazyTalk Avatar Creator Program pozwala tworzy pocztówki z yczeniami z mówicym obrazem, dodawa osobiste wiadomoci i efekty specjalne. Pocztówk mona zapisa w formacie. MHT (wielozadaniowy format HTML osadzony w wiadomoci lub stronie Html) lub.cab (plik skompresowany) Polski Aby stworzy pocztówk, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Wybierz w programie CrazyTalk Avatar model postaci z okrelonymi rysami i ruchami twarzy oraz mimik. 2. Aby okreli animacj i wypowiadane slowa, stwórz skrypt programu CrazyTalk Avatar. 3. Kliknij zakladk Output/Greeting (wyjcie/pozdrowienia). 4. W galerii pocztówek dwukrotnie kliknij ten szablon pocztówki, który chcesz zastosowa wraz ze swoim modelem. Za pomoc funkcji odtwarzania obejrzyj swoj pocztówk. 5. Zmiana rozmiaru modelu : Dostosuj wielko modelu tak, aby zmiecil si w ramce pocztówki Obracanie modelu Przesuwanie modelu wewntrz ramki pocztówki. 8. Resetowanie modelu : Anulowanie wszystkich : Obracanie mówicego obrazu. : Przemieszczenie obrazu do wprowadzonych w modelu zmian i rozpoczcie pracy od nowa Polski 9. Wpisz w pola pocztówki tekst (Enter Receiver (wprowad odbiorc), Type Your Message (wpisz tre wiadomoci), Enter Your Name (wprowad swoje imi). Narzdzia edycji tekstu (Text Editing Tools) pozwalaj zastosowa indywidualne style tekstu. Reset Text (Resetowanie tekstu): Anulowanie wszystkich zmian w tekcie. Card Settings (Ustawienia pocztówki): Image Effect (efekty obrazu): Wybierz efekt JavaScript, który ma by wprowadzony w pocztówce. Auto Play (automatyczne odtwarzanie): Automatycznie odtwórz pocztówk w chwili otwarcia. Image Quality (jako obrazu): Aby ustawi jako obrazu, przesu suwak lub podaj warto liczbow w polu edycji. Sound Quality (jako dwiku): Aby ustawi jako dwiku, przesu suwak. Preview (podgld): Kliknij, aby odtworzy pocztówk. (przy zaznaczonej opcji Auto Play). Create (utwórz): Kliknij, aby otworzy okno dialogowe Save As (zapisz jako). Podaj nazw, lokalizacj i typ pliku (.MHT do osadzania w wiadomociach i stronach internetowych i.cab plik skompresowany) pocztówki, kliknij przycisk Save (zapisz), aby utworzy pocztówk Rozpoczcie pracy eksportowanie plików filmowych Program CrazyTalk Avatar Creator obsluguje nastpujce formaty plików filmowych: AVI, Real Media (RM), WAV, Sequence BMP/TGA, Animation GIF oraz Windows Media (WMV) Polski UWAGA W celu eksportowania plików w formacie WMV naley zainstalowa enkoder WMVEncoder9 - do pobrania ze strony internetowej firmy Microsoft. Aby wyeksportowa film, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Wybierz w programie CrazyTalk Avatar model z okrelonymi rysami i ruchami twarzy oraz mimik. 2. Utwórz skrypt programu CrazyTalk Avatar, tak aby okreli animacj i wypowiadane slowa. 3. Kliknij zakladk Output/Movie (wyjcie/film). 4. Na ekranie pojawi si pole kadrowania. Przesuwaj je lub skaluj (przecigaj ramk lub edytuj pole Output Size (wielko obrazu wyjciowego)), tak aby uzyska odpowiedni do wyeksportowania fragment obrazu Polski Kliknij list rozwijan Format (format) i wybierz format mediów. Zaznacz opcj Original Resolution (rozdzielczo pierwotnego obrazu), aby otrzyma obraz o takiej samej rozdzielczoci jak obraz w pliku ródlowym. Zaznacz opcj Target (plik docelowy), aby okreli rozdzielczo odpowiedni do formatu mediów. Zaznacz opcj Use Full Image (uyj pelnego obrazu), aby wyeksportowa media wraz z calym obrazem. Zaznacz opcj Crop (kadrowanie), jeli zamierzasz przyci mówicy obraz na brzegach. Kliknij pole Background Color (kolor tla), aby wybra tlo z palety kolorów. Okrel rozmiary docelowej ramki wprowadzajc wysoko i szeroko w pikselach w polu Output Size (wymiary wyjcia). Okrel liczb klatek na sekund w polu Frame Rate (szybko przesuwu klatek). Opcje HTML mona okreli, jeli w polu formatu mediów wybrane zostaly pliki RM lub WMV. Zaznacz opcj Produce HTML Page (stwórz stron HTML), aby stworzy stron HTML z zawartoci multimedialn (w tym samym katalogu, co plik mediów). Zaznacz opcj Preview HTML Page (obejrzyj stron HTML), aby podejrze stron HTML przed wyeksportowaniem. Kliknij przycisk Export (eksportuj), aby wyeksportowa wybrany mówicy obraz do formatu multimedialnego Wskazówki i sugestie dotyczce dopasowania parametrów twarzy W jaki sposób dopasowa obraz modelu, tak aby ruchy twarzy byly bardziej realistyczne? -37- Polski a. Kluczowymi punktami kontroli siatki morfingu twarzy s punkty 1, 2, 3 i 4. Punkty 1, 2 kontroluj sil ruchów w pionie, punkty ruchów w poziomie. 3, 4 sil b. Na stronie dotyczcej modelu nacinij przycisk Motion Settings (ustawienia ruchu) i zaznacz opcj Head Motion Preview (podgld ruchu glowy), aby zobaczy uzyskane efekty. Jeli nie s w pelni satysfakcjonujce, moesz zamkn okno dialogowe i zmieni lokalizacj punktów kontrolnych 1-4. Jak w czasie mówienia osign wiksz naturalno ruchów podbródka? a. Przecignij punkt kontrolny podbródka na zewntrz twarzy Polski Dobrze le b. W dalszym cigu, korzystajc z opcji Head Motion Preview (podgld ruchu glowy), weryfikuj otrzymane rezultaty i przecigaj mysz w dól, aby zobaczy jak przy pochyleniu glowy wygldaj otwarte usta. Jak sprawi, aby oczy wygldaly bardziej naturalnie? Jeli nie korzystasz z funkcji wirtualnych oczu, ale zachowujesz oczy pochodzce z oryginalnego zdjcia, przesu punkty kontrolne poza powieki, co da jeszcze bardziej realistyczny efekt mrugania powiekami Polski Niewlaciwe rozmieszczenie punktów Wlaciwe rozmieszczenie punktów Jeli uywasz oczu z biblioteki oczu programu CrazyTalk, punkty kontrolne naley umieci we wntrzu oczu. Aby podejrze wideo z awatarem, kliknij wybrany emotikon. Kliknij, aby wybra awatara w polu Avatars (awatarowie). zobaczy awatara, kliknij go, co spowoduje, e zostanie on wywietlony w oknie podgldu. Jeli prowadzisz sesj wideo, twój rozmówca bdzie mógl zobaczy awatara oraz animacj, nawet jeli nie ma on u siebie zainstalowanego programu CrazyTalk Cam Suite. 3. Jako alternatywa istnieje moliwo uycia wlasnej twarzy z zastosowanymi na niej rónymi efektami z zakladki MagicMirror. i. Kliknij na wyraz twarzy, aby zastosowa go do swojej twarzy. Wynik zastosowanych zmian wywietlony zostanie zarówno w oknie podgldu zakladki MagicMirror jak i w oknie rozmowy komunikatora. Biblioteka wyrazów twarzy pozwala na wybór sporód wielu dostpnych opcji takich jak np. obcy, byk, mlody, chudy, smutny -45- Polski itd.

5 Zalenie od tematu rozmowy, wyraz twarzy moesz w kadej chwili przelcza. ii. Aby zwikszy lub zmniejszy sil ekspresji wyrazu twarzy, przesu wskanik suwaka Strength (sila). Pojedynczy schemat wyrazu twarzy generuje wówczas róne warianty. iii. Opcjonalnie moesz klikn szablony Comic (efekty komiczne), np. po to, aby w czasie prowadzonej wideo-rozmowy wywola na rozmówcy nagly efekt. Biblioteka efektów komicznych zawiera m.in. efekty takie jak: ogie, piorun, deszcz, pot itp. Kliknij dany efekt komiczny. Zostanie on natychmiast zastosowany do twojej twarzy i bdzie widoczny w oknie podgldu Polski Wlcz mikrofon. Awatar natychmiast dostosuje ruchy swoich warg do wszystkiego, co tylko powiesz. Korzystajc z komunikatora moesz teraz dodawa do swojego awatara wideo wiele rónych animowanych wyrazów twarzy. Wicej informacji o programie CrazyTalk Cam Suite znale mona w innych czciach niniejszej pomocy sieciowej Polski Informacje o Interfejsie Ponisza ilustracja pokazuje wszystkie elementy interfejsu programu CrazyTalk Cam Suite: Interfejs zakladki Avatar: Tryby Dodaj zawarto ze strony internetowej Przycisk odtwarzania Emotikony Wicej emotikonów Awatarowie Wicej awatarów Ustawienia Pomoc 10. Sterowanie audio 11. Wlczenie ledzenia twarzy 12. Podgld -48- Polski Interfejs zakladki MagicMirror: Tryby Dodaj zawarto ze strony internetowej Morfing twarzy Wicej wyrazów twarzy Efekty komiczne Wicej efektów komicznych Sterowanie audio Ustawienia Pomoc 10. Podgld -49- Polski Awatar Wybór emocji Do swojego awatara mona doda animacje wyraajce emocje, co w trakcie wideorozmowy prowadzonej za pomoc komunikatora stwarza moliwo przekazania dodatkowych sygnalów. Dziki zaawansowanej technologii morfingu moliwe jest sterowanie ruchami warg awatara oraz jego wyrazem twarzy, uytkownik moe te wyraa emocje takie jak: rado, smutek lub zlo. Moliwe jest ponadto mruganie powiekami lub puszczanie oka, zacinicie ust, zmarszczenie nosa i ruchy policzków. Dodatkowo wszystkim tym emocjom towarzysz efekty dwikowe, co zwiksza ich ekspresj. Aby wybra dla swojego awatara rodzaj emocji, zastosuj jedn z poniszych metod: Wybierz emotikon. Awatar natychmiast przybierze odpowiedni wyraz twarzy. Kliknicie przycisku opcji wyboru. (wicej) pokazuje wicej dostpnych -50- Polski o W oknie dialogowym dostpne s nastpujce zakladki: Default Emotions (emocje domylne), My Emotions (moje emocje) oraz Online Content (zawarto sieciowa). W zakladce Default Emotions (emocje domylne) znajduj si emocje dostarczone w pakiecie CrazyTalk Cam Suite. Kliknicie zakladki My Emotions (moje emocje) pokazuje emocje kupione na stronie firmy Reallusion lub stworzone kreatorem CrazyTalk Avatar Creator. W zakladce Online Content (zawarto sieciowa) moesz odtworzy i podejrze najnowsze wersje awatarów wyposaonych -51- Polski w emocje lub przej do witryny sklepowej, aby kupi dodatkowe elementy. Dwukrotne kliknicie dowolnego emotikonu w zakladce More Emotions (wicej emocji) spowoduje, e twój awatar natychmiast przybierze wybrany wyraz twarzy. Kliknicie Online Content (zawarto sieciowa) otwiera witryn w której mona dokona zakupu dodatkowych treci. W witrynie mona kupi najnowsze, modne i aktualne dodatki. Jeli masz zainstalowany program CrazyTalk Avatar Creator, kliknij przycisk Add Emotions (dodaj emocje), co spowoduje wywietlenie elementów dostpnych w programie CrazyTalk Avatar Creator. Wicej szczególów w czci,,importowanie emocji". Aby skasowa emocj, zaznacz wybrany emotikon i nacinij przycisk Delete (kasuj). Wybierz emotikon i kliknij przycisk To Favorite (przenie do ulubionych). Emocja zostanie dodana do listy Favorite Content; (ulubione), a samo pole z ulubionymi emocjami zostanie wywietlone w glównym interfejsie programu CrazyTalk Cam Suite, co bardzo podnosi wygod korzystania z ulubionych funkcji. Wybierz emotikon z listy Favorite Content (ulubione) i kliknij przycisk Clear (wyczy). Emocja zostanie usunita z listy Favorite Content (ulubione). Uwaga: Emocja nie zostaje trwale skasowana, zostaje tylko usunita z listy ulubionych (Favorite Content). o o o o o o Importowanie emocji Program CrazyTalk Cam Suite pozwala na importowanie skryptów typu customized script (.cts) z kreatora CrazyTalk Avatar Creator i wykorzystywanie ich jako wlasnych emocji. Funkcja ta bardzo rozszerza bibliotek emocji, gdy moesz wybra pliki audio lub nagra wlasny glos i w ten sposób stworzy emocje Polski Oprócz tworzenia wlasnych emocji moesz te pobra nowe emocje z witryny firmy Reallusion. Aby zaimportowa nowe emocje: 1. Kliknij przycisk wywietlenie opcji importowania. (dodaj emocje), co spowoduje 2. Kliknij przycisk Template (szablon) i przejrzyj katalogi, aby wybra skrypt (.cts) sporód domylnych skryptów szablonów programu CrazyTalk Cam Suite. Alternatywnie moesz klikn przycisk Custom (wlasne), aby przejrze indywidualnie opracowane skrypty. Aby nauczy si tworzenia -53- Polski wlasnych skryptów, zajrzyj do pomocy online programu CrazyTalk Cam Suite. 3. Wybierz szablon lub wlasny skrypt i aby zobaczy plik skryptu, kliknij przycisk Preview (podgld). Jeli zaznaczone jest pole Auto Play (auto odtwarzanie), skrypt zostanie automatycznie wykonany. 4. Kliknij OK aby uy go jako emocji programu CrazyTalk Cam Suite. Emotikon zostanie wywietlony w oknie My Emotions (moje emocje) w oknie dialogowym More Emotions (wicej emocji). 5. Aby utworzy nowe emocje przy pomocy programu CrazyTalk Avatar Creator, kliknij przycisk Launch Editor (wlcz edytor), co uruchomi program CrazyTalk Avatar Creator. Nowo tworzone emocje zapisywane s w zakladce Custom (wlasne). 6. Aby pobra emocje z witryny firmy Reallusion, kliknij przycisk Add from Web (dodaj z sieci). Nowe emocje zapisywane s w zakladce My Emotions (moje emocje). Wybór awatara Program CrazyTalk Cam Suite pozwala wybra wlasny, indywidualny obraz stworzony kreatorem CrazyTalk Avatar Creator i wykorzystywa go w wideo-rozmowach prowadzonych z uyciem komunikatora. Wybierz awatara z biblioteki Avatars (awatarowie). Wybrany awatar pojawi si w oknie podgldu. Jeli przeprowadzasz wideo rozmow, zobaczysz go w swoim komunikatorze Polski Aby wywietli wicej awatarów, moesz klikn przycisk (wicej): W oknie dialogowym More Avatars (wicej awatarów) pojawi si zakladki: Default Avatars (awatarowie domylni), My Avatars (moi awatarowie) oraz Online Content (zawarto sieciowa). Zakladka Default Avatars (awatarowie domylni) wywietla domylne postacie dostarczone w pakiecie CrazyTalk Cam Suite. Kliknicie zakladki My Avatars (moi awatarowie) spowoduje wywietlenie postaci kupionych w sklepie internetowym firmy Reallusion oraz zaimportowanych awatarów stworzonych w kreatorze CrazyTalk Avatar Creator.

6 W zakladce Online Content (zawarto sieciowa) moliwe jest odtworzenie i podgld najnowszych wyposaonych w emocje awatarów lub przejcie do sklepu internetowego w celu zakupu dodatkowych elementów. Podwójne kliknicie awatara wybranego z okna dialogowego More Avatars (wicej awatarów) powoduje wywietlenie go w oknie podgldu. Jeli przygotowujesz wideo rozmow, awatar i animacja bd widoczne dla twojego rozmówcy nawet jeli nie ma on zainstalowanego programu CrazyTalk Cam Suite Polski Zakladka Online Content (zawarto sieciowa) prowadzi do witryny ze sklepem internetowym firmy Reallusion. Mona tu kupi nowe, modne i aktualne elementy do tworzenia awatarów. Jeli masz zainstalowany program CrazyTalk Avatar Creator, kliknij przycisk Add Avatars (dodaj awatarów). Spowoduje to wywietlenie zawartoci kreatora CrazyTalk Avatar Creator. Wicej szczególów w czci,,importowanie awatarów". Aby skasowa awatara, zaznacz go i kliknij przycisk Delete (kasuj). Wybór awatara i kliknicie przycisku To Favorites (przenie do ulubionych) powoduje dodanie awatara do listy Favorite Content (ulubione), która wywietlana jest bezporednio w glównym interfejsie programu CrazyTalk Cam Suite. Pozwala to na wygodne korzystanie z wybranych awatarów w przyszloci. Wybór awatara z listy Favorite Content (ulubione) i kliknicie przycisku Clear, powoduje usunicie awatara z listy ulubionych. Uwaga: Nie powoduje to skasowania zawartoci pakietu CrazyTalk Cam Suite; powoduje to tylko usunicie danego awatara z listy ulubionych. Importowanie awatara Program CrazyTalk Cam Suite pozwala na importowanie indywidualnie opracowanych obrazów lub zdj z programu CrazyTalk Avatar Creator i wykorzystywanie ich jako wlasnych awatarów. Funkcja ta bardzo rozszerza bibliotek wlasnych awatarów, gdy jako swojego awatara mona wybra wlasne zdjcie lub nawet zdjcie ulubionej gwiazdy filmowej. Oprócz tworzenia wlasnych awatarów moesz te pobra nowe modele awatarów z witryny firmy Reallusion. Aby dokona importu, wykonaj nastpujce kroki: 1. Kliknij przycisk wywietlenie opcji importowania. -56(dodaj awatarów), co spowoduje Polski 2. Kliknij przycisk Template (szablon) i przegldaj katalogi, aby wybra model postaci sporód domylnych szablonów obrazów programu CrazyTalk Cam Suite. Alternatywnie moesz klikn przycisk Custom (wlasne), aby przejrze indywidualnie opracowane modele. Aby nauczy si tworzenia wlasnych modeli, zajrzyj do pomocy programu CrazyTalk Cam Suite dostpnej w Internecie. 3. Wybierz szablon lub wlasny model i kliknij przycisk OK, aby uy go jako swojego awatara. Awatar zostaje wywietlony w zakladce My Avatars (moi awatarowie). 4. Aby utworzy nowych awatarów przy pomocy programu CrazyTalk Avatar Creator, kliknij przycisk Launch Editor (wlcz edytor), co uruchomi program CrazyTalk Avatar Creator. Nowo utworzeni awatarowie zapisywani bd w zakladce Custom (wlasne) Polski 5. Aby pobra emocje z witryny firmy Reallusion, kliknij przycisk Add from Web (dodaj z sieci). Nowe emocje zapisywane s w zakladce My Avatars (moi awatarowie). MagicMirror Korzystanie z funkcji morfingu twarzy Korzystajc z technologii Face Morph (morfing twarzy), moesz udoskonali swój obraz nadajc swojej twarzy róne wyrazy. W ten sposób moliwe jest korygowanie obrazu twarzy, tak e z rónymi wojowniczymi lub szelmowskimi,,minami" wyglda ona szczuplej, mlodziej i bardziej zabawnie. Aby uy funkcji morfingu twarzy: Aby uy okrelonego szablonu wyrazu twarzy do swojego zdjcia, zaznacz pole wyboru Apply Expression (zastosuj wyraz twarzy). Odznacz pole wyboru, aby zrezygnowa z uycia szablonu. Kliknij wybrany wyraz twarzy. Przesu suwak Strength (sila), w prawo, aby wzmocni efekt, lub w lewo, aby go oslabi Polski Kliknij przycisk Preview (podgld), aby otworzy okno podgldu. Pole Web Camera (kamera internetowa) pokazuje pierwotny wygld twojej twarzy. Po prawej stronie pokazany jest obraz z zastosowaniem wybranej funkcji. W polu MagicMirror mona jednoczenie wywietli efekt zastosowania funkcji Expression (wyraz twarzy) oraz Comic (efekty komiczne). Zaznacz opcj Horizontal Mirror (odbicie lustrzane w poziomie), aby odwróci obrazy w obu polach w plaszczynie poziomej. Moesz wtedy kontaktowa si z obrazem wywietlanym w Cam Suite duo bardziej na zasadzie lustra Polski Wybór dodatkowych wyrazów twarzy MagicMirror pozwala dostosowa liczb szablonów wyrazów twarzy. Ponadto, mona te dodawa, usuwa i kupowa opcje wyrazu twarzy i w ten sposób zmienia zawarto biblioteki wyrazów twarzy Favorite (ulubione). Aby uzyska dostp do wikszej iloci wyrazów twarzy, prosimy klikn przycisk (wicej). o W oknie dialogowym pojawi si zakladki: Default Expressions (domylne wyrazy twarzy), My Expressions (moje wyrazy twarzy) oraz Online Content (zawarto sieciowa). W zakladce Default Expressions (domylne wyrazy twarzy) znajduj si szablony dostarczone w pakiecie CrazyTalk Cam Suite. Kliknicie zakladki -60- Polski My Expression (moje wyrazy twarzy) spowoduje wywietlenie elementów zakupionych w sklepie internetowym firmy Reallusion. W zakladce Online Content (zawarto sieciowa) moliwe jest odtworzenie i podgld najnowszych wyrazów twarzy lub przejcie do sklepu internetowego w celu zakupu dodatkowych elementów. o Dwukrotne kliknicie szablonu w oknie dialogowym More Expressions (wicej wyrazów twarzy) powoduje, e zdjciu twojej twarzy nadany zostaje wyraz twarzy z szablonu. o Kliknicie zakladki Online Content (zawarto sieciowa) prowadzi do witryny ze sklepem internetowym. Mona tu kupi nowe, modne i aktualne elementy. o o Aby skasowa szablon wyrazu twarzy, wybierz dany element i nacinij przycisk Delete (kasuj) Wybór szablonu z wyrazem twarzy i kliknicie przycisku To Favorites (przenie do ulubionych) powoduje dodanie elementu do listy Favorite Content (ulubione), która wywietlana jest bezporednio w glównym interfejsie programu CrazyTalk Cam Suite. Pozwala to na wygodne korzystanie z wybranych szablonów w przyszloci. o Wybór szablonu z wyrazem twarzy z listy Favorite Content (ulubione) i kliknicie przycisku Clear (wyczy) powoduje usunicie szablonu z listy ulubionych elementów. Uwaga: Nie powoduje to skasowanie samego elementu; powoduje to tylko usunicie danego szablonu z listy ulubionych Polski Wybór efektów komicznych Moesz wybra interesujce efekty komiczne, które bd stanowily rozrywk dla ciebie i twoich rozmówców. Za pomoc efektów wyrazisz swój nastrój, emocje, uczucia lub nawet dodasz do swojej twarzy dodatkowe akcesoria. Aby uy funkcji efektów komicznych: Aby zastosowa efekty komiczne do swojej twarzy, zaznacz pole wyboru Apply Comic (zastosuj efekty komiczne).

7 Odznacz pole wyboru, aby zrezygnowa z uycia wybranych efektów. Kliknij wybrany przez siebie efekt. Aby otworzy okno podgldu, kliknij przycisk Preview (podgld) Polski Pole Web Camera (kamera internetowa) pokazuje pierwotny wygld twojej twarzy. Po prawej stronie, w polu MagicMirror, pokazany jest obraz z zastosowaniem wybranego efektu. W polu MagicMirror mona jednoczenie wywietli efekt zastosowania funkcji Expression (wyraz twarzy) oraz Comic (efekty komiczne). Zaznacz opcj Horizontal Mirror (odbicie lustrzane w poziomie), aby odwróci obrazy w obu polach w plaszczynie poziomej. Moesz wtedy kontaktowa si z obrazem wywietlanym w Cam Suite duo bardziej na zasadzie lustra. Wybór dodatkowych efektów komicznych MagicMirror pozwala dostosowa liczb posiadanych efektów komicznych. Ponadto, mona te dodawa, usuwa i kupowa dodatkowe efekty komiczne i w ten sposób zmienia zawarto biblioteki efektów komicznych Favorite (ulubione). Aby uzyska dostp do wikszej iloci efektów komicznych, prosimy klikn przycisk (wicej) Polski o W oknie dialogowym pojawi si zakladki: Default Comics (domylne efekty komiczne), My Comics (moje efekty komiczne) oraz Online Content (zawarto sieciowa). W zakladce Default Comics (domylne efekty komiczne) znajduj si ikony efektów komicznych dostarczone w pakiecie CrazyTalk Cam Suite. Kliknicie zakladki My Comics (moje efekty komiczne) spowoduje wywietlenie elementów zakupionych w sklepie internetowym firmy Reallusion. W zakladce Online Content (zawarto sieciowa) moliwe jest odtworzenie i podgld najnowszych efektów komicznych lub przejcie do sklepu internetowego w celu zakupu dodatkowych elementów Polski o Dwukrotne kliknicie ikony efektu komicznego w oknie dialogowym More Comics (moje efekty komiczne) powoduje, e do zdjcia twojej twarzy natychmiast zostanie zastosowany wybrany efekt komiczny. Kliknicie zakladki Online Content (zawarto sieciowa) prowadzi do witryny ze sklepem internetowym. Mona tu kupi nowe, modne i aktualne efekty komiczne. Aby skasowa okrelony efekt komiczny, wybierz element i nacinij przycisk Delete (kasuj). Wybór efektu komicznego i kliknicie przycisku To Favorites (przenie do ulubionych) powoduje dodanie elementu do listy Favorite Content (ulubione), która wywietlana jest bezporednio w glównym interfejsie programu CrazyTalk Cam Suite. Pozwala to na wygodne korzystanie z wybranych efektów komicznych w przyszloci. Wybór efektu komicznego z listy Favorite Content (ulubione) i kliknicie przycisku Clear (wyczy) powoduje usunicie efektu z listy ulubionych. Uwaga: Nie powoduje to skasowanie samego elementu; powoduje to tylko usunicie danego efektu komicznego z listy ulubionych. o o o o -65- Polski Sterowanie dwikiem W trakcie prowadzenia rozmowy pole Audio Control (sterowanie dwikiem) umoliwia kontrol ustawie audio w czasie rzeczywistym. Suwak Volume (glono) pozwala ustawia poziomu glonoci w trakcie rozmowy. zgloni efekty muzyczne/dwikowe i przyciszy mikrofon, kliknij. Polski 2. Porusz glow/mysz, aby spowodowa, e bdzie za ni podal awatar. Wskazówka: Informacje dotyczce obiektu, który ma by naladowany przez awatara, znajduj si w czci,,ustawienia". Aby otworzy okno podgldu, nacinij przycisk Preview (podgld). W oknie pojawi si dwie czci, pole Web Camera (kamera internetowa) i pole Avatars (awatarowie). Zaznaczenie pola Horizontal Mirror (odbicie lustrzane w poziomie) spowoduje lustrzane odbicie obrazu w kadym z pól. W ten sposób przy poruszaniu si twoje lustrzane odbicie porusza si bdzie w tym samym kierunku. Ustawienia Program CrazyTalk Cam Suite pozwala na ustawienie stanu domylnego: Kliknicie przycisku Settings (ustawienia) powoduje wywietlenie okna ustawie. W oknie tym mona zmienia ustawienia ogólne Polski -68- Polski Ustawienia ogólne Opcja Change Language (zmiana jzyka) pozwala na zmian jzyka interfejsu na jzyk wybrany przez uytkownika. Jeli na uywanym komputerze zainstalowany jest komunikator, ustawienia urzdzenia audio/wideo zmienia si rcznie. Na przyklad, w programie Skype 3.0 naley otworzy okno dialogowe wybierajc kolejno Tools/Options (Narzdzia/Opcje). Polom Audio In (wejcie audio) oraz Video/Select webcam (wideo/wybór kamery internetowej) naley przypisa odpowiednio Reallusion Virtual Audio (wideo wirtualne Reallusion) oraz Reallusion Virtual Camera (kamera wirtualna Reallusion). ledzenie twarzy Zaznacz opcj Face/Mouse tracking to trigger head movement (ledzenie twarzy/myszy w celu wlczenia ruchu glow), tak e glowa i oczy awatara bd poda za ruchami twojej glowy albo za ruchami myszy. Opcja Select Camera (wybierz kamer) pozwala wybra kamer domyln. Jeli na komputerze zainstalowanych jest wicej ni jedna kamera, konieczny jest wskazanie jednej z nich. Zaznaczenie pola wyboru Popup confirm dialog when change your avatar (poka okno potwierdzenia przy zmianie awatara) spowoduje wywietlanie okna z pytaniem o potwierdzenie przy kadej zmianie awatara Polski Ustawienia urzdze W celu polczenia komunikatora z programem CrazyTalk Cam Suite, urzdzenia audio/wideo naley ustawi rcznie. Na przyklad, w przypadku programu Skype: 1. Przed wlczeniem komunikatora uruchom program CrazyTalk Cam Suite. 2. Upewnij si, e jeste zalogowany w swoim komunikatorze. 3. Aby otworzy okno dialogowe z opcjami programu, kliknij Tools/Options... (narzdzia/opcje...). 4. Wybierz opcj Sound Devices (urzdzenia dwikowe) i ustaw pole Audio In (wejcie audio) na Reallusion Virtual Audio (wideo wirtualne Reallusion) Polski 5. Wybierz opcj Video (wideo) i ustaw pole Select webcam (wybierz kamer) na Reallusion Virtual Camera (kamera wirtualna Reallusion). 6. Kliknij przycisk Save (zapisz). Komunikator bdzie teraz pobieral strumienie audio i wideo z programu CrazyTalk Cam Suite Polski Wykrywanie i usuwanie usterek kamery internetowej Pytanie 1: Mój komputer nie wykrywa kamery internetowej przy podlczeniu przez przedluacz USB. Aby rozwiza ten problem: Podlcz kamer bezporednio do portu USB komputera. Upewnij si, e kamera internetowa jest podlczona do portu USB na tylniej ciance komputera. Niektóre porty USB umieszczone z przodu komputera mog dostarcza urzdzeniu zbyt niskiego zasilania. Pytanie 2: Brak dostatecznych zasobów systemowych zarezerwowanych dla portu USB powoduje, e system nie jest w stanie pracowa. W systemie zainstalowano zbyt wiele urzdze. Powoduje to problemy dotyczce przerwa (IRQ) kontrolera USB systemu. Wykonaj nastpujce czynnoci: Usu z systemu cz urzdze podlczonych przez porty USB. Ponownie uruchom komputer. Komputer przydzieli zasoby na nowo. Pytanie 3: Bez adnych widocznych powodów kamera internetowa nie zapala si, a komputer si nie wlcza.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Moe si zdarzy, e urzdzenia USB pobieraj z komputera za duo energii. Sytuacja taka moe wystpi zwlaszcza w przypadku podlczenia -72- Polski urzdze USB do pasywnego lub zasilanego wlasnym zasilaniem koncentratora USB. Na ekranie zostanie wywietlone okno Przekroczenie zasilania koncentratora USB. Spróbuj: Podlczy kamer internetow bezporednio do portu USB twojego komputera. Uy koncentratora USB z zewntrznym zasilaniem

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

1. INSTALOWANIE KAMERY INTERNETOWEJ

1. INSTALOWANIE KAMERY INTERNETOWEJ WSTĘP Gratulujemy zakupu! Nowa kamera internetowa Hercules otworzy przed Tobą wspaniały świat komunikacji multimedialnej. Nowoczesne funkcje kamery pozwalają uwolnić wyobraźnię oraz odkryć nowe sposoby

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací 3-087-936-82(1) Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací PL CZ Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Informacje na

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Avision Inc.

Podręcznik użytkownika Avision Inc. Button Manager V2 Podręcznik użytkownika Avision Inc. Prawa autorskie Copyright 2012 Avision Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Presto! PageManager do skanerów Kodak

Presto! PageManager do skanerów Kodak Presto! PageManager do skanerów Kodak Podręcznik użytkownika A-61830_pl 1 Streszczenie Spis treści Instalacja...1-1 Funkcje...1-2 Dodatkowa dokumentacja...1-3 Kodak Alaris Inc. i NewSoft wspólnie opracowali

Bardziej szczegółowo

Praca z SQL Plus Agenda Dlaczego SQL*Plus Wersje SQL*Plus w Oracle na systemie operacyjnym Windows Uruchamianie SQL*Plus i łczenie si z baz danych Rozwizywanie problemu ORA-01034 ORACLE not available Wykonywanie

Bardziej szczegółowo