Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Tryb zdjciowy 3. Tryb wideo 4. naley pozbywa si go razem z odpadami gospodarstw domowych. dziala pod Windows Vista, XP, 2000, Me oraz 98SE. Niezalenie od tego, czy wysylasz wideo e, czy te moe prowadzisz bezporednie wideo-rozmowy, prosta w obsludze kamera internetowa nada twojej sieciowej komunikacji bardziej osobistego akcentu. A zatem, dziki wideo-rozmowom, polcz si z bliskimi sobie osobami ju dzi! 1.Przycisk migawki Nacinicie przycisku migawki spowoduje wykonanie zdjcia. 2.Obiektyw Pokrtlo obiektywu reguluje ostro. 3. Obrotowa podstawa na klips Regulowana podstawa na klips pasuje niemal do wszystkiego zarówno wywietlacza notebooka jak i monitorów CRT lub LCD. -1- Polski Instalacja kamery e-messenger 112 Przed rozpoczciem korzystania z kamery internetowej konieczne jest zainstalowanie aplikacji i sterowników urzdzenia. Przed zainstalowaniem sterowników nie naley podlcza kamery do komputera. 1. Instalacja sterownika e-messenger 112 dla rodowiska Windows Vista/XP/2000/Me/98SE a. Do napdu CD-ROM wló plyt instalacyjn CD e-messenger 112. b. Ekran Autorun wywola ekran instalacji. Kliknij,,Windows Driver" (sterownik Windows), a nastpnie postpuj po prostu zgodnie z instrukcjami na ekranie. c. Z plyty CD zainstaluj bibliotek DirectX, o ile w systemie na komputerze zainstalowana jest starsza wersja, bd te brak jej wcale. UWAGA Jeli ekran Autostartu nie chce si uruchomi, prosimy postpi nastpujco: Kliknij,,Menu Start" Wpisz nazw cieki D:\SETUP.EXE, a nastpnie nacinij przycisk Enter (zakladamy, e w plyta instalacyjna CD-ROM znajduje si w napdzie D) Aby dokoczy instalacji, postpuj zgodnie z poleceniami na ekranie. Wló przewód USB kamery e- Messenger 112 do portu USB swojego laptopa lub komputera stacjonarnego. -2- Polski Po zainstalowaniu wszystkich aplikacji uruchom ponownie komputer. Instalacja sprztu i oprogramowania dobiegla koca. Moesz zainstalowa oprogramowanie, którego bdziesz chcial uywa do prowadzenia wideo-rozmów i wideokonferencji z przyjaciólmi. UWAGA Kamera internetowa wspólpracuje z dowolnym komunikatorem obslugujcym opcj wideo. Aby usun instalacj w rodowisku Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista: Prosimy przej do paska zada i wybiera kolejno:,,start Programy ( e-messenger 112,,Uninstall", a nastpnie postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie, co spowoduje usuniecie sterownika.) Oprogramowanie WebCAM Mate firmy Genius Oprogramowanie WebCAM Mate firmy Genius pozwala na przechwytywanie obrazu w czasie rzeczywistym oraz nagrywanie. Oprogramowanie moe pelni proste funkcje monitoringu. UWAGA Po zainstalowaniu oprogramowania firmy Genius system automatycznie utworzy katalog (C:\WINDOWS\Album lub C:\WINNT\Album), w którym zapisywane bd obrazy rejestrowane za pomoc programu. Oprogramowanie firmy Genius przewidziane jest do pracy w systemach Windows Vista/XP/2000/Me/98SE -3- Polski 1. Menu glówne Pozycja Tryb Tryb Opis Tryb wykonywania zdj. zdjciowy Tryb wideo Tryb Tryb monitorowania kontrolnego. monitorowania Wybór Wybór jednej z rónych dostpnych Tryb nagrywania sekwencji wideo. -4- Polski Pozycja Tryb urzdzenia Opis kamer internetowych. Wybór rozdzielczoci w zalenoci od urzdzenia. Ustawienie rozdzielczoci RGB24: 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120 I240: 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120 Strona wlaciwoci Koniec uytkownika programu firmy Genius. Ustawianie wlaciwoci lub sprawdzanie ustawie. Zakoczenie pracy z interfejsem -5- Polski -Strona wlaciwoci Pozycja Opis Kiedy patrzysz na wywietlacz na uzyskanym obrazie powinna pojawi si twoja twarz. Przy automatycznym wywietlaniu stereoskopowym obraz bdzie w sposób automatyczny zoomowany cyfrowo. -6- Polski Pozycja Opis - Wybierajc,,Image Mirror" (Obraz lustrzany) lub,,image Flip" (Obraz odwrócony) mona obraca obraz w poziomie lub w pionie. - Jeeli owietlenie nie jest wystarczajce, mona klikn na,,low Light" (Slabe owietlenie), by uzyska wyrany obraz. Uytkownik moe dopasowywa wartoci do rónych warunków owietleniowych i otoczenia. Mona regulowa wartoci w trakcie pojawiania si obrazu. Przed wyregulowaniem wartoci, naley odznaczy,,auto", w celu odblokowania ustawie. -7- Polski Pozycja Opis -Nacisn,,Reset" (Wyzeruj), by przywróci ustawienia fabryczne. -Nacisn,,Restore" (Odzyskaj), by przywróci poprzednie ustawienia. -Nacisn,,Save" (Zapisz), by zapisa ustawione przez siebie wartoci. Wybra odpowiedni czstotliwo zgodnie z krajem, w którym uytkowuje si kamer internetow. (Przedtem naley wybra,,indoor" - Wewntrz). -Jeeli kamera internetowa jest umieszczona w miejscu podwietlonym, mona klikn na,,backlight compensation" (Kompensacja podwietlenia), by uzyska wyraniejszy obraz. -Mona uzyska efekt fotografii czarno-bialej klikajc na,,b/w Mode" (Tryb CZ/B). -8- Polski Pozycja Opis Te efekty mog by równie wykorzystywane przez oprogramowanie do obslugi chata wideo, takie jak MSN Messenger. 2. Tryb zdjciowy Tryb zdjciowy pozwala na blyskawiczne zrobienie zdjcia i przeslanie go do przyjaciól. -9- Polski Pozycja Tryb Zdjcie Zdjcie seryjne Poczta Dodawanie ramki Opis Tryb wykonywania zdj. Wykonywanie zdj wielokrotnych w oparciu o parametr liczba zdj seryjnych. Przeslanie zdjcia poczt . Wybór ramki zdjciowej, która zostanie dodana wewntrz zdjcia Polski Pozycja Tryb Opis (*) Nacinicie tego przycisku powoduje automatyczne wywietlenie si ekranu w obrbie ramki. Ogldajc wywietlany obraz ledzenie twarzy uytkownik powinien zobaczy w nim wlasn twarz. W trybie automatycznego wywietlania stereoskopowego obraz bdzie automatycznie powikszany lub pomniejszany zoomem cyfrowym. (*) Obrót obrazu o 45 stopni zgodnie z Obrót ruchem wskazówek zegara. (*) Przywrócenie pionowej pozycji Centrowanie obrazu. (*) Obrót obrazu o 45 stopni przeciwnie Obrót do ruchu wskazówek zegara. (*) Liczba zdj seryjnych Tryb pelnoekranowy Wybór liczby zdj seryjnych w zakresie od 2 do 10. Wywietlanie obrazu z kamery sieciowej na calym ekranie. Nacinicie klawisza ESC lub lewego przycisku myszy powoduje -11- Polski Pozycja Tryb Opis opuszczenie trybu pelnoekranowego i powrót do normalnego trybu wywietlania. Odwieanie urzdzenia Kasowanie Kasowanie wybranych plików. pliku Obrót o 90 stopni obrazu na licie Obrót obrazu tytulów. Przeslanie pliku poczt elektroniczn Wydruk zdjcia Uwaga: * Funkcja wymaga rozdzielczoci 640x480 lub 320x240. Przed uyciem funkcji naley upewni si, e ustawienie rozdzielczoci jest wlaciwe. Dolczenie wybranego pliku graficznego do wiadomoci . Drukowanie obrazu z wybranego pliku. Odwieenie obrazu w kamerze sieciowej Polski 3. Tryb wideo Tryb wideo pozwala nagrywa w czasie rzeczywistym sekwencje wideo.

3 Pozycja Tryb Nagrywa- Opis Przycisk pozwala rozpocz nagrywanie obrazu wideo z kamery nie: Start / Stop sieciowej. Kliknicie przycisku zatrzymuje nagrywanie obrazu Polski Pozycja Tryb Opis Ustawianie parametrów urzdzenia audio. Ustawienia audio Wybór tej opcji powoduje wywietlanie Wywietlanie czasu nagrania. Format wywietlania: czasu,,00:00:00" oznacza kolejno: godziny, nagrania minuty, sekundy. 4. Tryb monitorowania Dziki funkcji detekcji ruchu moliwe jest automatyczne nagrywanie wszelkich ruchów pojawiajcych si przed ekranem. Urzdzenie moe prowadzi nieprzerwane nagrywanie a do momentu zapelnienia dysku. W sytuacji braku ruchu urzdzenie automatycznie przerywa nagrywanie po uplywie czterech sekund. Rejestracja zostanie wznowiona z chwil ponownego wykrycia ruchu Polski Pozycja Tryb Nagrywa- Opis Przycisk pozwala rozpocz nagrywanie obrazu wideo z kamery nie: Start / Stop Ustawienia audio sieciowej. Kliknicie przycisku zatrzymuje nagrywanie obrazu. Ustawianie parametrów urzdzenia audio Polski Pozycja Tryb Opis W tym oknie moliwe jest ustawienie dni i godzin, w których prowadzone bdzie monitorowanie. Planowanie nagrywania Alarm Gdy przycisk jest wcinity, w sytuacji wystpienia alarmu system automatycznie wysyla wiadomo informujc o alarmie Polski Pozycja Tryb Opis Ustawianie stopnia zmiennoci Regulacja czuloci nagrywanego obrazu wideo (zmienno liczona na sekund). System wyle sygnal ostrzegawczy w przypadku przekroczenia tej wartoci. Wybór ostrzeenia dwikowego Wywietlanie czasu nagrania Ustawianie rónych rodzajów dwikowych sygnalów ostrzegawczych. Wybór tej opcji powoduje wywietlanie czasu nagrania. Format wywietlania:,,00:00:00" oznacza kolejno: godziny, minuty, sekundy. Praca z MSN Messenger, Yahoo Messenger i MSN Messenger a. Funkcja wideo na ywo wymaga programu MSN Messenger w wersji 6 lub póniejszej. Jeli nie masz takiej wersji na komputerze, pobierz j ze strony: b. Wpisz w usludze MSN Messenger swój identyfikator oraz haslo. c. Wybierz z listy kontaktów osob i kliknij,,ok", aby potwierdzi. d. Kliknij dwa razy jedn z aktualnie dostpnych w sieci osób. Kliknij ikon kamery internetowej. e. Twój rozmówca otrzyma w tym momencie informacje z zaproszeniem. Gdy potwierdzi swoj gotowo, rozpocznie si wideo-rozmowa Polski f. Wicej informacji znajduje si na stronie internetowej Yahoo Messenger a. Ze strony pobierz program Yahoo Messenger i dokocz rejestracji, o ile jeszcze tego nie zrobile. b. Wpisz w usludze Yahoo Messenger swój identyfikator oraz haslo. c. Z poziomu okna glównego kliknij menu Tools (narzdzia), nastpnie wybierz,,start My Webcam" (uaktywnij moj kamer). d. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Messenger List (lista kontaktów) i wybierz,,view Webcam" (ogldaj kamer). e. Twój rozmówca otrzyma w tym momencie informacj z zaproszeniem. Jeli kliknie YES (tak), rozpocznie si wideo-rozmowa. f. Wicej informacji znajduje si na stronie internetowej AOL Instant Messenger a. Program AOL Instant Messenger moesz pobra bezplatnie ze strony Dokocz rejestracji, o ile jeszcze tego nie zrobile. b. Wpisz w usludze AOL Instant Messenger swój identyfikator oraz haslo. c. Kliknij,,Show Messenger Lists" (poka list kontaktów) i aby zacz wideo-rozmow, wybierz osob. d. Twój rozmówca otrzyma informacj z zaproszeniem. Gdy potwierdzi swoj gotowo, rozpocznie si wideo-rozmowa. e. Wicej informacji znajduje si na stronie internetowej UWAGA Przed uruchomieniem programu do obslugi wideo-konferencji lub wideo-rozmowy sprawd, czy kamera jest podlczona do komputera. Przed uruchomieniem programu do obslugi wideo-konferencji lub wideo-rozmowy upewnij si te, czy zamknle inne programy wykorzystujce kamer internetow Polski CrazyTalk Avatar Creator - wprowadzenie Informacje ogólne Program CrazyTalk Avatar Creator jest innowacyjnym i latwym w uytkowaniu narzdziem do tworzenia animowanych mówicych postaci oraz cyfrowych gospodarzy plików wideo i pocztówek z pozdrowieniami wszystko to na bazie wlasnego zdjcia lub kolekcji obrazów cyfrowych. Latwe w obsludze, profesjonalne narzdzie do edycji jakim jest CrazyTalk Avatar Creator pozwala animowa kad osob, zwierz lub ilustracj. Zdjcia zostan oywione za pomoc zaskakujcych animacji, korzystajcych ze specjalnie opracowanej dla programu CrazyTalk Avatar Creator technologii morfingu twarzy Facetrix. Kolejnym stadium pracy z programem CrazyTalk Avatar Creator t (skrypt) jest najwaniejsz czci procesu tworzenia modelowej, mówicej postaci CrazyTalk, bdcej w stanie przybiera róne wyrazy twarzy, wyposaonej w mimik i posiadajcej wiele efektów specjalnych. Wybierz opcj Edit/Script (edycja/skrypt): Aby stworzy mówic wiadomo: 1. Sposoby okrelania tekstu, który posta ma wypowiedzie: Nagrywanie glosu menu nagrywania glosu. : Kliknicie powoduje otwarcie -29- Polski Aby rozpocz nagrywanie ze wskazanego ródla audio, kliknij przycisk Record (nagrywaj). Importowanie pliku Wave : Importowanie pliku z przemow w formacie PCM WAV. Plik zostanie wykorzystany jako podklad tekstowy. Edycja za pomoc narzdzia Text-To-Speech (konwersja tekstu na mow) : Kliknicie powoduje otwarcie okna dialogowego TTS Polski Wpisz tekst. Aby wybra rodzaj glosu dla swojej postaci, kliknij list rozwijan Voice Mode (tryb glosu). Aby uzyska naturalny efekt, ustaw suwakami parametry Volume (glono), Pitch (ton) oraz Speed (szybko). Aby odslucha nagranie, kliknij przycisk Preview (podgld). UWAGA Konwerter tekstu na mow naley pobra z witryny firmy Microsoft lub zapozna si ze stron firmy Reallusion, w celu uzyskania dalszych informacji. 2. Aby doda jako tlo muzyk, kliknij przycisk Background Audio (nagranie audio w tle) Polski Browse (przegldaj): Kliknij ikon, aby wybra plik PCM WAV z muzyk, która bdzie stanowila tlo. Volume (glono): Suwak sluy do regulowania glonoci. Fade In/Fade Out (wzmacnianie/wyciszanie): Zaznaczenie tych opcji powoduje, e nagranie bdzie stopniowo wzmacniane i wyciszane. Loop (ptla): Zaznaczenie tej opcji powoduje, e nagranie bdzie automatycznie powtarzane. Preview (podgld): Kliknicie przycisku pozwala odslucha nagranie Polski 3. Kliknij zakladk Emotives (wyraanie emocji) i kliknij dwukrotnie dany profil, który ma zosta zastosowany do modelu postaci. Projekt zostanie automatycznie odtworzony. 4. Za pomoc suwaka ustaw sil ekspresji modelu. 5. Kliknij zakladk Timeline (edytor liniowy). Spowoduje to wywietlenie zachty do aktualizacji oprogramowania do pelnej wersji edytora Timeline.

4 6. Kliknij przycisk Save (zapisz), aby zapisa biecy skrypt jako indywidualny profil. Rozpoczcie pracy tworzenie pocztówki z pozdrowieniami CrazyTalk Avatar Creator Program pozwala tworzy pocztówki z yczeniami z mówicym obrazem, dodawa osobiste wiadomoci i efekty specjalne. Pocztówk mona zapisa w formacie. MHT (wielozadaniowy format HTML osadzony w wiadomoci lub stronie Html) lub.cab (plik skompresowany) Polski Aby stworzy pocztówk, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Wybierz w programie CrazyTalk Avatar model postaci z okrelonymi rysami i ruchami twarzy oraz mimik. 2. Aby okreli animacj i wypowiadane slowa, stwórz skrypt programu CrazyTalk Avatar. 3. Kliknij zakladk Output/Greeting (wyjcie/pozdrowienia). 4. W galerii pocztówek dwukrotnie kliknij ten szablon pocztówki, który chcesz zastosowa wraz ze swoim modelem. Za pomoc funkcji odtwarzania obejrzyj swoj pocztówk. 5. Zmiana rozmiaru modelu : Dostosuj wielko modelu tak, aby zmiecil si w ramce pocztówki Obracanie modelu Przesuwanie modelu wewntrz ramki pocztówki. 8. Resetowanie modelu : Anulowanie wszystkich : Obracanie mówicego obrazu. : Przemieszczenie obrazu do wprowadzonych w modelu zmian i rozpoczcie pracy od nowa Polski 9. Wpisz w pola pocztówki tekst (Enter Receiver (wprowad odbiorc), Type Your Message (wpisz tre wiadomoci), Enter Your Name (wprowad swoje imi). Narzdzia edycji tekstu (Text Editing Tools) pozwalaj zastosowa indywidualne style tekstu. Reset Text (Resetowanie tekstu): Anulowanie wszystkich zmian w tekcie. Card Settings (Ustawienia pocztówki): Image Effect (efekty obrazu): Wybierz efekt JavaScript, który ma by wprowadzony w pocztówce. Auto Play (automatyczne odtwarzanie): Automatycznie odtwórz pocztówk w chwili otwarcia. Image Quality (jako obrazu): Aby ustawi jako obrazu, przesu suwak lub podaj warto liczbow w polu edycji. Sound Quality (jako dwiku): Aby ustawi jako dwiku, przesu suwak. Preview (podgld): Kliknij, aby odtworzy pocztówk. (przy zaznaczonej opcji Auto Play). Create (utwórz): Kliknij, aby otworzy okno dialogowe Save As (zapisz jako). Podaj nazw, lokalizacj i typ pliku (.MHT do osadzania w wiadomociach i stronach internetowych i.cab plik skompresowany) pocztówki, kliknij przycisk Save (zapisz), aby utworzy pocztówk Rozpoczcie pracy eksportowanie plików filmowych Program CrazyTalk Avatar Creator obsluguje nastpujce formaty plików filmowych: AVI, Real Media (RM), WAV, Sequence BMP/TGA, Animation GIF oraz Windows Media (WMV) Polski UWAGA W celu eksportowania plików w formacie WMV naley zainstalowa enkoder WMVEncoder9 - do pobrania ze strony internetowej firmy Microsoft. Aby wyeksportowa film, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Wybierz w programie CrazyTalk Avatar model z okrelonymi rysami i ruchami twarzy oraz mimik. 2. Utwórz skrypt programu CrazyTalk Avatar, tak aby okreli animacj i wypowiadane slowa. 3. Kliknij zakladk Output/Movie (wyjcie/film). 4. Na ekranie pojawi si pole kadrowania. Przesuwaj je lub skaluj (przecigaj ramk lub edytuj pole Output Size (wielko obrazu wyjciowego)), tak aby uzyska odpowiedni do wyeksportowania fragment obrazu Polski Kliknij list rozwijan Format (format) i wybierz format mediów. Zaznacz opcj Original Resolution (rozdzielczo pierwotnego obrazu), aby otrzyma obraz o takiej samej rozdzielczoci jak obraz w pliku ródlowym. Zaznacz opcj Target (plik docelowy), aby okreli rozdzielczo odpowiedni do formatu mediów. Zaznacz opcj Use Full Image (uyj pelnego obrazu), aby wyeksportowa media wraz z calym obrazem. Zaznacz opcj Crop (kadrowanie), jeli zamierzasz przyci mówicy obraz na brzegach. Kliknij pole Background Color (kolor tla), aby wybra tlo z palety kolorów. Okrel rozmiary docelowej ramki wprowadzajc wysoko i szeroko w pikselach w polu Output Size (wymiary wyjcia). Okrel liczb klatek na sekund w polu Frame Rate (szybko przesuwu klatek). Opcje HTML mona okreli, jeli w polu formatu mediów wybrane zostaly pliki RM lub WMV. Zaznacz opcj Produce HTML Page (stwórz stron HTML), aby stworzy stron HTML z zawartoci multimedialn (w tym samym katalogu, co plik mediów). Zaznacz opcj Preview HTML Page (obejrzyj stron HTML), aby podejrze stron HTML przed wyeksportowaniem. Kliknij przycisk Export (eksportuj), aby wyeksportowa wybrany mówicy obraz do formatu multimedialnego Wskazówki i sugestie dotyczce dopasowania parametrów twarzy W jaki sposób dopasowa obraz modelu, tak aby ruchy twarzy byly bardziej realistyczne? -37- Polski a. Kluczowymi punktami kontroli siatki morfingu twarzy s punkty 1, 2, 3 i 4. Punkty 1, 2 kontroluj sil ruchów w pionie, punkty ruchów w poziomie. 3, 4 sil b. Na stronie dotyczcej modelu nacinij przycisk Motion Settings (ustawienia ruchu) i zaznacz opcj Head Motion Preview (podgld ruchu glowy), aby zobaczy uzyskane efekty. Jeli nie s w pelni satysfakcjonujce, moesz zamkn okno dialogowe i zmieni lokalizacj punktów kontrolnych 1-4. Jak w czasie mówienia osign wiksz naturalno ruchów podbródka? a. Przecignij punkt kontrolny podbródka na zewntrz twarzy Polski Dobrze le b. W dalszym cigu, korzystajc z opcji Head Motion Preview (podgld ruchu glowy), weryfikuj otrzymane rezultaty i przecigaj mysz w dól, aby zobaczy jak przy pochyleniu glowy wygldaj otwarte usta. Jak sprawi, aby oczy wygldaly bardziej naturalnie? Jeli nie korzystasz z funkcji wirtualnych oczu, ale zachowujesz oczy pochodzce z oryginalnego zdjcia, przesu punkty kontrolne poza powieki, co da jeszcze bardziej realistyczny efekt mrugania powiekami Polski Niewlaciwe rozmieszczenie punktów Wlaciwe rozmieszczenie punktów Jeli uywasz oczu z biblioteki oczu programu CrazyTalk, punkty kontrolne naley umieci we wntrzu oczu. Aby podejrze wideo z awatarem, kliknij wybrany emotikon. Kliknij, aby wybra awatara w polu Avatars (awatarowie). zobaczy awatara, kliknij go, co spowoduje, e zostanie on wywietlony w oknie podgldu. Jeli prowadzisz sesj wideo, twój rozmówca bdzie mógl zobaczy awatara oraz animacj, nawet jeli nie ma on u siebie zainstalowanego programu CrazyTalk Cam Suite. 3. Jako alternatywa istnieje moliwo uycia wlasnej twarzy z zastosowanymi na niej rónymi efektami z zakladki MagicMirror. i. Kliknij na wyraz twarzy, aby zastosowa go do swojej twarzy. Wynik zastosowanych zmian wywietlony zostanie zarówno w oknie podgldu zakladki MagicMirror jak i w oknie rozmowy komunikatora. Biblioteka wyrazów twarzy pozwala na wybór sporód wielu dostpnych opcji takich jak np. obcy, byk, mlody, chudy, smutny -45- Polski itd.

5 Zalenie od tematu rozmowy, wyraz twarzy moesz w kadej chwili przelcza. ii. Aby zwikszy lub zmniejszy sil ekspresji wyrazu twarzy, przesu wskanik suwaka Strength (sila). Pojedynczy schemat wyrazu twarzy generuje wówczas róne warianty. iii. Opcjonalnie moesz klikn szablony Comic (efekty komiczne), np. po to, aby w czasie prowadzonej wideo-rozmowy wywola na rozmówcy nagly efekt. Biblioteka efektów komicznych zawiera m.in. efekty takie jak: ogie, piorun, deszcz, pot itp. Kliknij dany efekt komiczny. Zostanie on natychmiast zastosowany do twojej twarzy i bdzie widoczny w oknie podgldu Polski Wlcz mikrofon. Awatar natychmiast dostosuje ruchy swoich warg do wszystkiego, co tylko powiesz. Korzystajc z komunikatora moesz teraz dodawa do swojego awatara wideo wiele rónych animowanych wyrazów twarzy. Wicej informacji o programie CrazyTalk Cam Suite znale mona w innych czciach niniejszej pomocy sieciowej Polski Informacje o Interfejsie Ponisza ilustracja pokazuje wszystkie elementy interfejsu programu CrazyTalk Cam Suite: Interfejs zakladki Avatar: Tryby Dodaj zawarto ze strony internetowej Przycisk odtwarzania Emotikony Wicej emotikonów Awatarowie Wicej awatarów Ustawienia Pomoc 10. Sterowanie audio 11. Wlczenie ledzenia twarzy 12. Podgld -48- Polski Interfejs zakladki MagicMirror: Tryby Dodaj zawarto ze strony internetowej Morfing twarzy Wicej wyrazów twarzy Efekty komiczne Wicej efektów komicznych Sterowanie audio Ustawienia Pomoc 10. Podgld -49- Polski Awatar Wybór emocji Do swojego awatara mona doda animacje wyraajce emocje, co w trakcie wideorozmowy prowadzonej za pomoc komunikatora stwarza moliwo przekazania dodatkowych sygnalów. Dziki zaawansowanej technologii morfingu moliwe jest sterowanie ruchami warg awatara oraz jego wyrazem twarzy, uytkownik moe te wyraa emocje takie jak: rado, smutek lub zlo. Moliwe jest ponadto mruganie powiekami lub puszczanie oka, zacinicie ust, zmarszczenie nosa i ruchy policzków. Dodatkowo wszystkim tym emocjom towarzysz efekty dwikowe, co zwiksza ich ekspresj. Aby wybra dla swojego awatara rodzaj emocji, zastosuj jedn z poniszych metod: Wybierz emotikon. Awatar natychmiast przybierze odpowiedni wyraz twarzy. Kliknicie przycisku opcji wyboru. (wicej) pokazuje wicej dostpnych -50- Polski o W oknie dialogowym dostpne s nastpujce zakladki: Default Emotions (emocje domylne), My Emotions (moje emocje) oraz Online Content (zawarto sieciowa). W zakladce Default Emotions (emocje domylne) znajduj si emocje dostarczone w pakiecie CrazyTalk Cam Suite. Kliknicie zakladki My Emotions (moje emocje) pokazuje emocje kupione na stronie firmy Reallusion lub stworzone kreatorem CrazyTalk Avatar Creator. W zakladce Online Content (zawarto sieciowa) moesz odtworzy i podejrze najnowsze wersje awatarów wyposaonych -51- Polski w emocje lub przej do witryny sklepowej, aby kupi dodatkowe elementy. Dwukrotne kliknicie dowolnego emotikonu w zakladce More Emotions (wicej emocji) spowoduje, e twój awatar natychmiast przybierze wybrany wyraz twarzy. Kliknicie Online Content (zawarto sieciowa) otwiera witryn w której mona dokona zakupu dodatkowych treci. W witrynie mona kupi najnowsze, modne i aktualne dodatki. Jeli masz zainstalowany program CrazyTalk Avatar Creator, kliknij przycisk Add Emotions (dodaj emocje), co spowoduje wywietlenie elementów dostpnych w programie CrazyTalk Avatar Creator. Wicej szczególów w czci,,importowanie emocji". Aby skasowa emocj, zaznacz wybrany emotikon i nacinij przycisk Delete (kasuj). Wybierz emotikon i kliknij przycisk To Favorite (przenie do ulubionych). Emocja zostanie dodana do listy Favorite Content; (ulubione), a samo pole z ulubionymi emocjami zostanie wywietlone w glównym interfejsie programu CrazyTalk Cam Suite, co bardzo podnosi wygod korzystania z ulubionych funkcji. Wybierz emotikon z listy Favorite Content (ulubione) i kliknij przycisk Clear (wyczy). Emocja zostanie usunita z listy Favorite Content (ulubione). Uwaga: Emocja nie zostaje trwale skasowana, zostaje tylko usunita z listy ulubionych (Favorite Content). o o o o o o Importowanie emocji Program CrazyTalk Cam Suite pozwala na importowanie skryptów typu customized script (.cts) z kreatora CrazyTalk Avatar Creator i wykorzystywanie ich jako wlasnych emocji. Funkcja ta bardzo rozszerza bibliotek emocji, gdy moesz wybra pliki audio lub nagra wlasny glos i w ten sposób stworzy emocje Polski Oprócz tworzenia wlasnych emocji moesz te pobra nowe emocje z witryny firmy Reallusion. Aby zaimportowa nowe emocje: 1. Kliknij przycisk wywietlenie opcji importowania. (dodaj emocje), co spowoduje 2. Kliknij przycisk Template (szablon) i przejrzyj katalogi, aby wybra skrypt (.cts) sporód domylnych skryptów szablonów programu CrazyTalk Cam Suite. Alternatywnie moesz klikn przycisk Custom (wlasne), aby przejrze indywidualnie opracowane skrypty. Aby nauczy si tworzenia -53- Polski wlasnych skryptów, zajrzyj do pomocy online programu CrazyTalk Cam Suite. 3. Wybierz szablon lub wlasny skrypt i aby zobaczy plik skryptu, kliknij przycisk Preview (podgld). Jeli zaznaczone jest pole Auto Play (auto odtwarzanie), skrypt zostanie automatycznie wykonany. 4. Kliknij OK aby uy go jako emocji programu CrazyTalk Cam Suite. Emotikon zostanie wywietlony w oknie My Emotions (moje emocje) w oknie dialogowym More Emotions (wicej emocji). 5. Aby utworzy nowe emocje przy pomocy programu CrazyTalk Avatar Creator, kliknij przycisk Launch Editor (wlcz edytor), co uruchomi program CrazyTalk Avatar Creator. Nowo tworzone emocje zapisywane s w zakladce Custom (wlasne). 6. Aby pobra emocje z witryny firmy Reallusion, kliknij przycisk Add from Web (dodaj z sieci). Nowe emocje zapisywane s w zakladce My Emotions (moje emocje). Wybór awatara Program CrazyTalk Cam Suite pozwala wybra wlasny, indywidualny obraz stworzony kreatorem CrazyTalk Avatar Creator i wykorzystywa go w wideo-rozmowach prowadzonych z uyciem komunikatora. Wybierz awatara z biblioteki Avatars (awatarowie). Wybrany awatar pojawi si w oknie podgldu. Jeli przeprowadzasz wideo rozmow, zobaczysz go w swoim komunikatorze Polski Aby wywietli wicej awatarów, moesz klikn przycisk (wicej): W oknie dialogowym More Avatars (wicej awatarów) pojawi si zakladki: Default Avatars (awatarowie domylni), My Avatars (moi awatarowie) oraz Online Content (zawarto sieciowa). Zakladka Default Avatars (awatarowie domylni) wywietla domylne postacie dostarczone w pakiecie CrazyTalk Cam Suite. Kliknicie zakladki My Avatars (moi awatarowie) spowoduje wywietlenie postaci kupionych w sklepie internetowym firmy Reallusion oraz zaimportowanych awatarów stworzonych w kreatorze CrazyTalk Avatar Creator.

6 W zakladce Online Content (zawarto sieciowa) moliwe jest odtworzenie i podgld najnowszych wyposaonych w emocje awatarów lub przejcie do sklepu internetowego w celu zakupu dodatkowych elementów. Podwójne kliknicie awatara wybranego z okna dialogowego More Avatars (wicej awatarów) powoduje wywietlenie go w oknie podgldu. Jeli przygotowujesz wideo rozmow, awatar i animacja bd widoczne dla twojego rozmówcy nawet jeli nie ma on zainstalowanego programu CrazyTalk Cam Suite Polski Zakladka Online Content (zawarto sieciowa) prowadzi do witryny ze sklepem internetowym firmy Reallusion. Mona tu kupi nowe, modne i aktualne elementy do tworzenia awatarów. Jeli masz zainstalowany program CrazyTalk Avatar Creator, kliknij przycisk Add Avatars (dodaj awatarów). Spowoduje to wywietlenie zawartoci kreatora CrazyTalk Avatar Creator. Wicej szczególów w czci,,importowanie awatarów". Aby skasowa awatara, zaznacz go i kliknij przycisk Delete (kasuj). Wybór awatara i kliknicie przycisku To Favorites (przenie do ulubionych) powoduje dodanie awatara do listy Favorite Content (ulubione), która wywietlana jest bezporednio w glównym interfejsie programu CrazyTalk Cam Suite. Pozwala to na wygodne korzystanie z wybranych awatarów w przyszloci. Wybór awatara z listy Favorite Content (ulubione) i kliknicie przycisku Clear, powoduje usunicie awatara z listy ulubionych. Uwaga: Nie powoduje to skasowania zawartoci pakietu CrazyTalk Cam Suite; powoduje to tylko usunicie danego awatara z listy ulubionych. Importowanie awatara Program CrazyTalk Cam Suite pozwala na importowanie indywidualnie opracowanych obrazów lub zdj z programu CrazyTalk Avatar Creator i wykorzystywanie ich jako wlasnych awatarów. Funkcja ta bardzo rozszerza bibliotek wlasnych awatarów, gdy jako swojego awatara mona wybra wlasne zdjcie lub nawet zdjcie ulubionej gwiazdy filmowej. Oprócz tworzenia wlasnych awatarów moesz te pobra nowe modele awatarów z witryny firmy Reallusion. Aby dokona importu, wykonaj nastpujce kroki: 1. Kliknij przycisk wywietlenie opcji importowania. -56(dodaj awatarów), co spowoduje Polski 2. Kliknij przycisk Template (szablon) i przegldaj katalogi, aby wybra model postaci sporód domylnych szablonów obrazów programu CrazyTalk Cam Suite. Alternatywnie moesz klikn przycisk Custom (wlasne), aby przejrze indywidualnie opracowane modele. Aby nauczy si tworzenia wlasnych modeli, zajrzyj do pomocy programu CrazyTalk Cam Suite dostpnej w Internecie. 3. Wybierz szablon lub wlasny model i kliknij przycisk OK, aby uy go jako swojego awatara. Awatar zostaje wywietlony w zakladce My Avatars (moi awatarowie). 4. Aby utworzy nowych awatarów przy pomocy programu CrazyTalk Avatar Creator, kliknij przycisk Launch Editor (wlcz edytor), co uruchomi program CrazyTalk Avatar Creator. Nowo utworzeni awatarowie zapisywani bd w zakladce Custom (wlasne) Polski 5. Aby pobra emocje z witryny firmy Reallusion, kliknij przycisk Add from Web (dodaj z sieci). Nowe emocje zapisywane s w zakladce My Avatars (moi awatarowie). MagicMirror Korzystanie z funkcji morfingu twarzy Korzystajc z technologii Face Morph (morfing twarzy), moesz udoskonali swój obraz nadajc swojej twarzy róne wyrazy. W ten sposób moliwe jest korygowanie obrazu twarzy, tak e z rónymi wojowniczymi lub szelmowskimi,,minami" wyglda ona szczuplej, mlodziej i bardziej zabawnie. Aby uy funkcji morfingu twarzy: Aby uy okrelonego szablonu wyrazu twarzy do swojego zdjcia, zaznacz pole wyboru Apply Expression (zastosuj wyraz twarzy). Odznacz pole wyboru, aby zrezygnowa z uycia szablonu. Kliknij wybrany wyraz twarzy. Przesu suwak Strength (sila), w prawo, aby wzmocni efekt, lub w lewo, aby go oslabi Polski Kliknij przycisk Preview (podgld), aby otworzy okno podgldu. Pole Web Camera (kamera internetowa) pokazuje pierwotny wygld twojej twarzy. Po prawej stronie pokazany jest obraz z zastosowaniem wybranej funkcji. W polu MagicMirror mona jednoczenie wywietli efekt zastosowania funkcji Expression (wyraz twarzy) oraz Comic (efekty komiczne). Zaznacz opcj Horizontal Mirror (odbicie lustrzane w poziomie), aby odwróci obrazy w obu polach w plaszczynie poziomej. Moesz wtedy kontaktowa si z obrazem wywietlanym w Cam Suite duo bardziej na zasadzie lustra Polski Wybór dodatkowych wyrazów twarzy MagicMirror pozwala dostosowa liczb szablonów wyrazów twarzy. Ponadto, mona te dodawa, usuwa i kupowa opcje wyrazu twarzy i w ten sposób zmienia zawarto biblioteki wyrazów twarzy Favorite (ulubione). Aby uzyska dostp do wikszej iloci wyrazów twarzy, prosimy klikn przycisk (wicej). o W oknie dialogowym pojawi si zakladki: Default Expressions (domylne wyrazy twarzy), My Expressions (moje wyrazy twarzy) oraz Online Content (zawarto sieciowa). W zakladce Default Expressions (domylne wyrazy twarzy) znajduj si szablony dostarczone w pakiecie CrazyTalk Cam Suite. Kliknicie zakladki -60- Polski My Expression (moje wyrazy twarzy) spowoduje wywietlenie elementów zakupionych w sklepie internetowym firmy Reallusion. W zakladce Online Content (zawarto sieciowa) moliwe jest odtworzenie i podgld najnowszych wyrazów twarzy lub przejcie do sklepu internetowego w celu zakupu dodatkowych elementów. o Dwukrotne kliknicie szablonu w oknie dialogowym More Expressions (wicej wyrazów twarzy) powoduje, e zdjciu twojej twarzy nadany zostaje wyraz twarzy z szablonu. o Kliknicie zakladki Online Content (zawarto sieciowa) prowadzi do witryny ze sklepem internetowym. Mona tu kupi nowe, modne i aktualne elementy. o o Aby skasowa szablon wyrazu twarzy, wybierz dany element i nacinij przycisk Delete (kasuj) Wybór szablonu z wyrazem twarzy i kliknicie przycisku To Favorites (przenie do ulubionych) powoduje dodanie elementu do listy Favorite Content (ulubione), która wywietlana jest bezporednio w glównym interfejsie programu CrazyTalk Cam Suite. Pozwala to na wygodne korzystanie z wybranych szablonów w przyszloci. o Wybór szablonu z wyrazem twarzy z listy Favorite Content (ulubione) i kliknicie przycisku Clear (wyczy) powoduje usunicie szablonu z listy ulubionych elementów. Uwaga: Nie powoduje to skasowanie samego elementu; powoduje to tylko usunicie danego szablonu z listy ulubionych Polski Wybór efektów komicznych Moesz wybra interesujce efekty komiczne, które bd stanowily rozrywk dla ciebie i twoich rozmówców. Za pomoc efektów wyrazisz swój nastrój, emocje, uczucia lub nawet dodasz do swojej twarzy dodatkowe akcesoria. Aby uy funkcji efektów komicznych: Aby zastosowa efekty komiczne do swojej twarzy, zaznacz pole wyboru Apply Comic (zastosuj efekty komiczne).

7 Odznacz pole wyboru, aby zrezygnowa z uycia wybranych efektów. Kliknij wybrany przez siebie efekt. Aby otworzy okno podgldu, kliknij przycisk Preview (podgld) Polski Pole Web Camera (kamera internetowa) pokazuje pierwotny wygld twojej twarzy. Po prawej stronie, w polu MagicMirror, pokazany jest obraz z zastosowaniem wybranego efektu. W polu MagicMirror mona jednoczenie wywietli efekt zastosowania funkcji Expression (wyraz twarzy) oraz Comic (efekty komiczne). Zaznacz opcj Horizontal Mirror (odbicie lustrzane w poziomie), aby odwróci obrazy w obu polach w plaszczynie poziomej. Moesz wtedy kontaktowa si z obrazem wywietlanym w Cam Suite duo bardziej na zasadzie lustra. Wybór dodatkowych efektów komicznych MagicMirror pozwala dostosowa liczb posiadanych efektów komicznych. Ponadto, mona te dodawa, usuwa i kupowa dodatkowe efekty komiczne i w ten sposób zmienia zawarto biblioteki efektów komicznych Favorite (ulubione). Aby uzyska dostp do wikszej iloci efektów komicznych, prosimy klikn przycisk (wicej) Polski o W oknie dialogowym pojawi si zakladki: Default Comics (domylne efekty komiczne), My Comics (moje efekty komiczne) oraz Online Content (zawarto sieciowa). W zakladce Default Comics (domylne efekty komiczne) znajduj si ikony efektów komicznych dostarczone w pakiecie CrazyTalk Cam Suite. Kliknicie zakladki My Comics (moje efekty komiczne) spowoduje wywietlenie elementów zakupionych w sklepie internetowym firmy Reallusion. W zakladce Online Content (zawarto sieciowa) moliwe jest odtworzenie i podgld najnowszych efektów komicznych lub przejcie do sklepu internetowego w celu zakupu dodatkowych elementów Polski o Dwukrotne kliknicie ikony efektu komicznego w oknie dialogowym More Comics (moje efekty komiczne) powoduje, e do zdjcia twojej twarzy natychmiast zostanie zastosowany wybrany efekt komiczny. Kliknicie zakladki Online Content (zawarto sieciowa) prowadzi do witryny ze sklepem internetowym. Mona tu kupi nowe, modne i aktualne efekty komiczne. Aby skasowa okrelony efekt komiczny, wybierz element i nacinij przycisk Delete (kasuj). Wybór efektu komicznego i kliknicie przycisku To Favorites (przenie do ulubionych) powoduje dodanie elementu do listy Favorite Content (ulubione), która wywietlana jest bezporednio w glównym interfejsie programu CrazyTalk Cam Suite. Pozwala to na wygodne korzystanie z wybranych efektów komicznych w przyszloci. Wybór efektu komicznego z listy Favorite Content (ulubione) i kliknicie przycisku Clear (wyczy) powoduje usunicie efektu z listy ulubionych. Uwaga: Nie powoduje to skasowanie samego elementu; powoduje to tylko usunicie danego efektu komicznego z listy ulubionych. o o o o -65- Polski Sterowanie dwikiem W trakcie prowadzenia rozmowy pole Audio Control (sterowanie dwikiem) umoliwia kontrol ustawie audio w czasie rzeczywistym. Suwak Volume (glono) pozwala ustawia poziomu glonoci w trakcie rozmowy. zgloni efekty muzyczne/dwikowe i przyciszy mikrofon, kliknij. Polski 2. Porusz glow/mysz, aby spowodowa, e bdzie za ni podal awatar. Wskazówka: Informacje dotyczce obiektu, który ma by naladowany przez awatara, znajduj si w czci,,ustawienia". Aby otworzy okno podgldu, nacinij przycisk Preview (podgld). W oknie pojawi si dwie czci, pole Web Camera (kamera internetowa) i pole Avatars (awatarowie). Zaznaczenie pola Horizontal Mirror (odbicie lustrzane w poziomie) spowoduje lustrzane odbicie obrazu w kadym z pól. W ten sposób przy poruszaniu si twoje lustrzane odbicie porusza si bdzie w tym samym kierunku. Ustawienia Program CrazyTalk Cam Suite pozwala na ustawienie stanu domylnego: Kliknicie przycisku Settings (ustawienia) powoduje wywietlenie okna ustawie. W oknie tym mona zmienia ustawienia ogólne Polski -68- Polski Ustawienia ogólne Opcja Change Language (zmiana jzyka) pozwala na zmian jzyka interfejsu na jzyk wybrany przez uytkownika. Jeli na uywanym komputerze zainstalowany jest komunikator, ustawienia urzdzenia audio/wideo zmienia si rcznie. Na przyklad, w programie Skype 3.0 naley otworzy okno dialogowe wybierajc kolejno Tools/Options (Narzdzia/Opcje). Polom Audio In (wejcie audio) oraz Video/Select webcam (wideo/wybór kamery internetowej) naley przypisa odpowiednio Reallusion Virtual Audio (wideo wirtualne Reallusion) oraz Reallusion Virtual Camera (kamera wirtualna Reallusion). ledzenie twarzy Zaznacz opcj Face/Mouse tracking to trigger head movement (ledzenie twarzy/myszy w celu wlczenia ruchu glow), tak e glowa i oczy awatara bd poda za ruchami twojej glowy albo za ruchami myszy. Opcja Select Camera (wybierz kamer) pozwala wybra kamer domyln. Jeli na komputerze zainstalowanych jest wicej ni jedna kamera, konieczny jest wskazanie jednej z nich. Zaznaczenie pola wyboru Popup confirm dialog when change your avatar (poka okno potwierdzenia przy zmianie awatara) spowoduje wywietlanie okna z pytaniem o potwierdzenie przy kadej zmianie awatara Polski Ustawienia urzdze W celu polczenia komunikatora z programem CrazyTalk Cam Suite, urzdzenia audio/wideo naley ustawi rcznie. Na przyklad, w przypadku programu Skype: 1. Przed wlczeniem komunikatora uruchom program CrazyTalk Cam Suite. 2. Upewnij si, e jeste zalogowany w swoim komunikatorze. 3. Aby otworzy okno dialogowe z opcjami programu, kliknij Tools/Options... (narzdzia/opcje...). 4. Wybierz opcj Sound Devices (urzdzenia dwikowe) i ustaw pole Audio In (wejcie audio) na Reallusion Virtual Audio (wideo wirtualne Reallusion) Polski 5. Wybierz opcj Video (wideo) i ustaw pole Select webcam (wybierz kamer) na Reallusion Virtual Camera (kamera wirtualna Reallusion). 6. Kliknij przycisk Save (zapisz). Komunikator bdzie teraz pobieral strumienie audio i wideo z programu CrazyTalk Cam Suite Polski Wykrywanie i usuwanie usterek kamery internetowej Pytanie 1: Mój komputer nie wykrywa kamery internetowej przy podlczeniu przez przedluacz USB. Aby rozwiza ten problem: Podlcz kamer bezporednio do portu USB komputera. Upewnij si, e kamera internetowa jest podlczona do portu USB na tylniej ciance komputera. Niektóre porty USB umieszczone z przodu komputera mog dostarcza urzdzeniu zbyt niskiego zasilania. Pytanie 2: Brak dostatecznych zasobów systemowych zarezerwowanych dla portu USB powoduje, e system nie jest w stanie pracowa. W systemie zainstalowano zbyt wiele urzdze. Powoduje to problemy dotyczce przerwa (IRQ) kontrolera USB systemu. Wykonaj nastpujce czynnoci: Usu z systemu cz urzdze podlczonych przez porty USB. Ponownie uruchom komputer. Komputer przydzieli zasoby na nowo. Pytanie 3: Bez adnych widocznych powodów kamera internetowa nie zapala si, a komputer si nie wlcza.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Moe si zdarzy, e urzdzenia USB pobieraj z komputera za duo energii. Sytuacja taka moe wystpi zwlaszcza w przypadku podlczenia -72- Polski urzdze USB do pasywnego lub zasilanego wlasnym zasilaniem koncentratora USB. Na ekranie zostanie wywietlone okno Przekroczenie zasilania koncentratora USB. Spróbuj: Podlczy kamer internetow bezporednio do portu USB twojego komputera. Uy koncentratora USB z zewntrznym zasilaniem

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS ISLIM 310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862418

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS ISLIM 310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862418 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS ISLIM 320 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862438

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS ISLIM 320 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862438 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

polski Budowa VideoCAM GE111 Instalacja VideoCAM GE111 1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw

polski Budowa VideoCAM GE111 Instalacja VideoCAM GE111 1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw Budowa VideoCAM GE111 1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw Instalacja VideoCAM GE111 1. Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM GE111 do portu USB. 2. Instalacja sterownika

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kamery islim 310

Charakterystyka kamery islim 310 Spis treści Charakterystyka kamery islim 310 1 Instalowanie kamery islim 310 2-3 Oprogramowanie WebCAM Mate firmy Genius 3 1. Menu główne 4-8 2. Tryb zdjęciowy 9-12 3. Tryb wideo 13-14 4. Tryb monitorowania

Bardziej szczegółowo

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich Spis treści Charakterystyka kamery Eye 312 1 Instalowanie kamery Eye 312 2-3 Oprogramowanie WebCAM Mate firmy Genius 3 1. Menu główne 4-8 2. Tryb zdjęciowy 9-11 3. Tryb wideo 12-13 4. Tryb monitorowania

Bardziej szczegółowo

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich Spis treści Charakterystyka kamery i-look 325T 1-2 Instalowanie kamery i-look 325T 3-4 Oprogramowanie WebCAM Mate firmy Genius 4 1. Menu główne 5-11 2. Tryb zdjęciowy 12-14 3. Tryb wideo 15-16 4. Tryb

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP 2100

Twoja instrukcja użytkownika HP 2100 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kamery Slim 2020AF

Charakterystyka kamery Slim 2020AF Spis treści Charakterystyka kamery Slim 2020AF 1 Instalowanie kamery Slim 2020AF 2-3 Oprogramowanie WebCAM Mate firmy Genius 3-16 1. Menu główne 4-8 2. Tryb zdjęciowy 9-11 3. Tryb wideo 12-13 4. Tryb monitorowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS ISLIM 321R

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS ISLIM 321R Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kamery ilook 1321

Charakterystyka kamery ilook 1321 Spis treści Charakterystyka kamery ilook 1321 1 Instalowanie kamery ilook 1321 2-3 Oprogramowanie WebCAM Mate firmy Genius 3 1. Menu główne 4-7 2. Tryb zdjęciowy 8-10 3. Tryb wideo 11-12 4. Tryb monitorowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich Spis treści Funkcje ilook 310 1 Konfiguracja urządzenia 2-3 Korzystanie z aplikacji Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-17 CrazyTalk CamSuite PRO z aplikacją IM 18-22 Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS I-LOOK 325T

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS I-LOOK 325T Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich Spis treści Funkcje islim 1300AF V2 1 Konfiguracja urządzenia 2 Korzystanie z aplikacji Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-17 CrazyTalk CamSuite PRO z aplikacją IM 18-22 Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Polski. Ważna uwaga:

Polski. Ważna uwaga: Ważna uwaga: Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM Messenger do portu USB. Przeczytaj tę ważną uwagę przed instalacją 1. Instalowanie oprogramowania VideoCAM Messenger A. Włóż

Bardziej szczegółowo

Ważna uwaga: Polski. Port USB

Ważna uwaga: Polski. Port USB Ważna uwaga: Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM SlimClip do portu USB. Przeczytaj tę ważną uwagę przed instalacją 1. Instalowanie oprogramowania VideoCAM SlimClip A. Włóż dysk

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Kamera internetowa USB Video Class True Plug & Play USB 2.0

Kamera internetowa USB Video Class True Plug & Play USB 2.0 Kamera internetowa USB Video Class True Plug & Play USB 2.0 Eye 320! Zakosztuj prawdziwego standardu plug & play! Prezentowana kamera USB Video Class nie wymaga sterowników. Urządzenie nadaje się do używania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

polski Budowa Slim 321C Instalacja Slim 321C

polski Budowa Slim 321C Instalacja Slim 321C Budowa Slim 321C 1 2 3 Wskaźnik LED Gdy urządzenie Slim 321C jest podłączone, wskaźnik LED będzie włączony. Obiektyw Wyregulować ostrość przekręcając obiektyw. Regulowana podstawa Regulowana podstawa pozwala

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Polski. Funkcje FaceCam 310

Polski. Funkcje FaceCam 310 Spis treści Funkcje FaceCam 310 1-2 Konfiguracja urządzenia 2-3 Korzystanie z aplikacji Instant Messenger 4-14 CrazyTalk CamSuite PRO 15-27 CrazyTalk CamSuite PRO z aplikacją IM 28-33 Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

1 Przycisk migawki. 3 Wskaźnik LED 4 Obrotowa podstawa

1 Przycisk migawki. 3 Wskaźnik LED 4 Obrotowa podstawa Budowa Eye 310 1 Przycisk migawki 2 Obiektyw Wyregulować ostrość przekręcając obiektyw. 3 Wskaźnik LED 4 Obrotowa podstawa Instalacja Eye 310 1. Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz Eye

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Language Automatic Firmware Update Wizard Contents Dostp do kreatora Proces aktualizacji firmware'u (uruchomiony z trybu normalnego) Proces aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Lampka czerwień-podczerwień 4 Mikrofon 5 Podstawa obrotowo-zaciskowa

1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Lampka czerwień-podczerwień 4 Mikrofon 5 Podstawa obrotowo-zaciskowa Budowa Trek 310 1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Lampka czerwień-podczerwień 4 Mikrofon 5 Podstawa obrotowo-zaciskowa UWAGA Proszę zauważyć, że funkcja czerwień-podczerwień będzie wyzwalana automatycznie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw 4 Obrotowa podstawa

1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw 4 Obrotowa podstawa Budowa VideoCAM Eye 1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw 4 Obrotowa podstawa Instalacja VideoCAM Eye 1. Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM Eye do portu USB. 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Polski. Funkcje eface 1325R

Polski. Funkcje eface 1325R Spis treści Funkcje eface 1325R 1 Konfiguracja urządzenia 2 Setting the LED On/Off and the Frequency 3 Korzystanie z aplikacji Instant Messenger 4-5 CrazyTalk CamSuite PRO 6-18 CrazyTalk CamSuite PRO z

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH Interfejs programu INSTYTUT TECHNIKI FLASH 1. Górne menu, z którego mo%na wybiera( polecenia. Niektóre polecenia w menu skrywaj, kolejne zestawy polece- (podmenu). Inne te, po których nazwie wyst1puje

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Polski. Budowa Look Instalacja Look 1320

Polski. Budowa Look Instalacja Look 1320 Budowa Look 1320 1 2 3 Przycisk migawki Naciskać przycisk migawki, by robić zdjęcia. Wskaźnik LED Gdy urządzenie Look 1320 jest podłączone, wskaźnik LED będzie włączony. Obiektyw Wyregulować ostrość przekręcając

Bardziej szczegółowo

Obiektyw Wyregulować ostrość przekręcając obiektyw.

Obiektyw Wyregulować ostrość przekręcając obiektyw. Budowa Look 1320 1 2 3 Przycisk migawki Naciskać przycisk migawki, by robić zdjęcia. Wskaźnik LED Gdy urządzenie Look 1320 jest podłączone, wskaźnik LED będzie włączony. Obiektyw Wyregulować ostrość przekręcając

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Polski. Funkcje FaceCam 1000

Polski. Funkcje FaceCam 1000 Spis treści Funkcje FaceCam 1020 1 Konfiguracja urządzenia 2 Korzystanie z aplikacji Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-17 CrazyTalk CamSuite PRO z aplikacją IM 18-22 Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

2 Obiektyw -Regulować ostrość obracając obiektywem -Regulować kąt ujęcia obrazu przesuwając w górę lub w dół

2 Obiektyw -Regulować ostrość obracając obiektywem -Regulować kąt ujęcia obrazu przesuwając w górę lub w dół Budowa Look 313 Media 1 Przycisk migawki Naciskając przycisk migawki można robić zdjęcia 2 Obiektyw -Regulować ostrość obracając obiektywem -Regulować kąt ujęcia obrazu przesuwając w górę lub w dół 3 Głośnik

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT JVC CAM Control for Android Podręcznik użytkownika Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT Obsługa JVC CAM Control Steruj kamerą za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android. Aplikacja dla tabletów Android

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

ANE HURRIC Instrukcja obsługi Návod k obsluze Руководство по эксплуатации Instructions for use Návod na obsluhu Használati útmutató

ANE HURRIC Instrukcja obsługi Návod k obsluze Руководство по эксплуатации Instructions for use Návod na obsluhu Használati útmutató P PL EN Instrukcja obsługi Instructions for use CZ SK Návod k obsluze Návod na obsluhu RU HU Руководство по эксплуатации Használati útmutató 5 4 3 2 1 Dziękujemy za wybranie naszej klawiatury dla graczy.

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo