niewidomych i słabowidzących / for the blind and partially sighted

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "niewidomych i słabowidzących / for the blind and partially sighted 15 220 129 91"

Transkrypt

1 Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytut Książki i Czytelnictwa BN Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności sieci bibliotek publicznych w 2013 r. / Performance of public libraries in 2013 (Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego) / (Based on the Central Statistical Office GUS data) STAN I ORGANIZACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH / NUMBER AND ORGANISATION OF PUBLIC LIBRARIES Biblioteki i filie biblioteczne ogółem, w tym: / libraries and branches in total, including: czynne / open Połączone z innymi jednostkami / Merged structures ogółem / total publiczno-szkolne / public-school w strukturze ośrodka/domu kultury innej instytucji lkultury / in the structure of the cultural centre or other cultural inistituion w strukturze innej instytucji / within the structure of other entities Oddziały dla dzieci / Children s divisions Punkty biblioteczne / Library sernice points DOSTĘPNOŚĆ, INFRASTRUKTURA / ACCESS TO LIBRARY SERVICE, INFRASTRUCTURE Powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych w m 2 / Library space (in sq. m.) Biblioteki i filie usytuowane / Library and branches situatet w odrębnych budynkach / in a separate building w lokach współużytkowanych / in a shaered building w obiektach przystosowanych do obsługi niepełnosprawnych / in buildings adapted to wheelbound users ogółem / total na wózkach inw./ wejście do budynku / entrance to the building on wheelchairs udogodnienia wewnątrz budynku / facilities insiade the building niewidomych i słabowidzących / for the blind and partially sighted w obiektach zabytkowych / in historical building Miejsca dla czytelników / Number of seats available w tym dla osób niepełnosprawnych / including number of seats for the disabled Dostępność w tygodniu / Access during the Liczba dni otwarcia / Number of opening days ogółem / total Liczba godzin otwarcia / Number of opening ogółem / total hours po godz. 16 / after 4 p. m Placówki czynne / Open w sobotę / on Saturday w niedzielę / on Sunday

2 PRACOWNICY / STAFF ogółem osób / total persons osoby pełnozatrudnione / persons employed full-time ogółem etatów / total full-time jobs , , ,40 Działaności podstawowej Library staff ogółem osób / total persons osoby pełnozatrudnione / persons employed full-time ogółem etatów / total full-time jobs , , ,36 ogółem / total osób z wykształceniem bibliotekarskim / staff with professional library education wyższym / tertiary grade średnim / others Doskonalenie zawodowe / Professional development liczba uczestników / number of participants Biblioteki i filie wyposażone w komputery Libraries and branches equipped with PCs Liczba użytkowanych komputerów Number of PCs used liczba godzin / number of hours KOMPUTERYZACJA, USŁUGI ELEKTRONICZNE / COMPUTERIZATION, E-SERVICES ogółem / total w tym filie / including branches w tym filie dla dzieci / including branches for children dostępne dla czytelników / accessible to users ogółem / total podłączone do Internetu / PCs connected to the Internet dla czytelników / accessible to users użytkujące programy biblioteczne / using library software z dostępem do katalogu on-line / with access to the OPAC ogółem / total dostępnych dla czytelników / accessible to users podłączonych do do Internetu / PCs connected to the Internet wykorzystywanych do prac biblioteczno- -bibliograficznych / used in library and bibliographic work z dostępem wyłącznie do katalogu on-line / with access to the OPAC only ogółem / total w tym dostępnych dla czytelników / accessible to users ogółem / total do opracowania / acquisitions and/or processing do ewidencji czytelników i udostępnień / in user and loans registration

3 Biblioteki i filie zapewniające Libraries and branches providing Biblioteki i filie oferujące usługi elektroniczne: Libraty and branches e-services Biblioteki tworzące Library creating: podłączenie własnego komputera / computer plugs dostęp do gniazda internetowego / access to the Internet socket korzystanie z Internetu bezprzewodowego / wireless connection korzystanie z Internetu szerokopasmowego / broadband connection co najmniej jedną z poniższych usług / at least one the services below katalog on-line / OPAC zamawianie materiałów bibliotecznych / ordering of library materials rezerwacja materiałów bibliotecznych / reservation of library materials prolongata zwrotów materiałów bibliotecznych / prolonging of borrowed library materials powiadamianie o terminach zwrotu ( /sms) / notification of return date dostęp do zasobów licencjonowanych, spoza sieci instytucji / access to licensed resources outside the institution s network komunikatory, czat, itp. / instant messaging, chat etc e-learning / e-learning blogi biblioteczne, kanał RSS / library bogs, RSS, channel formularz zapytań do bibliotekarza / Ask a librarian contact form forum dyskusyjne, księga gości / discussion forums, guestbook profile na portalach społecznościowych / profiles on social media bazy danych / databases X X bibliotekę cyfrową / a digital library X X Liczba / Number baz danych / databases X X obiektów dodanych w danym roku (dotyczy bibliotek cyfrowych) / items addend (pertains to digital libraries) X X

4 Księgozbiór (w wol.) Holdings (in vol.) ZBIORY / HOLDINGS w dniu 31.XII.2012 r. / total stock as at 31 Dec., przybyło w ciągu roku / acquisitions w tym książki z zakupu / including purchases ubyło w ciągu roku / withdrawals throughout the year ogółem w dniu 31.XII.2013 r. / total stock as at 31 Dec., w tym czasopisma / including periodicals Inne nieelektroniczne Elektroniczne licencjonowane Others nonelectronic Electronic licences ogółem w dniu 31.XII.2013 r., w tym / total stock as at 31 Dec., 2013, including: w tym audiowizualne / audiovisual materials Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane / registered e-holdings on physical media ogółem / total w tym / książki elektroniczne / e-books including czasopisma elektroniczne / e-periodicals bazy danych / databases inne / other Materiały zdigitalizowane przez bibliotekę / materials digitalized by the library WYDATKI NA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE (W ZŁ) / ACQUISITIONS EXPENDITURE (in PLN) książeki / books pozostałe nieelektroniczne / other non-electronic publications w tym audiowizualne / including audiovisual materials elektroniczne zinwentaryzowane / registered electronic publications licencjonowane elektroniczne / licensed electronic publications prenumeratę / subscription expenditure

5 UŻYTKOWNICY, CZYTELNICY, ODWIEDZINY, USŁUGI / USERES, READERS, VISITS, SERVICES Odwiedziny w ciągu roku / library visits throughout the year Użytkownicy zarejestrowani w ciągu roku / registered users throughout the year Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku / registered readers throughout the year Czytelnicy według wieku / Readers by age groups Czytelnicy według zajęcia / Readers by occupation Wypożyczenia na zewnątrz / Loans do 5 lat / under X X 6-12 lat / X X lat / X X lat / X X lat / X X lat / X X lat / X X powyżej 60 lat / 60 (and more) X X uczniowie / pupils X X studenci / students X X pracownicy umysłowi / white collars X X robotnicy / blue collars X X rolnicy / farmers X X inni zatrudnieni / other employed X X niezatrudnieni / unemployed X X ogółem, w tym: / total, including: księgozbioru (w wol.) / holdings (in vol.) pozostałych nieelektronicznych (w jedn. inw.) / other non-electronic publications (registered items) ogółem / total książek / books czasopism / periodicals ogółem / total w tym audiowizualnych / including audiovisiual materials e-dokumentów (na nośniku fizycznym) / e-holdings on physical media

6 Udostępnienia na miejscu / In-house use Wydawnictwa własne / Own publishing activity Działalność promocyjna i szkoleniowa / Promotional and training activity ogółem, w tym: / total, including: księgozbioru (w wol.) / ogółem / total holdings (in vol.) książek / books pozostałych nieelektronicznych (w jedn. inw.) / other non-electronic publications (registered items) czasopism / periodicals ogółem / total w tym audiowizualnych / including audiovisiual materials e-dokumentów (na nośniku fizycznym) / e-holdings on physical media DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, PROMOCYJNA, SZKOLENIOWA / PUBLISHING, PROMOTIONAL, TRAINING ACTIVITY ogółem / total wydawnictwa zwarte / non-serial publications w tym elektroniczne / including electronic publications wydawnictwa ciągłe / periodicals and serial publications w tym elektroniczne / including electronic publications szkolenia biblioteczne użytkowników / library training for users szkolenia bibliotekarzy z innych bibliotek i studentów / library training for students and librarians from other libraries imprezy organizowane dla użytkowników / events for users konferencje, seminaria / conferences, seminars działania / events uczestnicy / participants godziny / hours działania / events uczestnicy / participants godziny / hours działania / events uczestnicy / participants działania / events uczestnicy / participants godziny / hours

KULTURAW2012R. CULTUREIN2012

KULTURAW2012R. CULTUREIN2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKOW KULTURAW2012R. CULTUREIN2012 WARSZAWA WARSAW 2013 INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE STATISTICAL

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Województwa Śląskiego URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE 80alj8su8ai] 2010 Śląskie Voivodship URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE ROCZNIK STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 2300-7974

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 2300-7974 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia CSO, Social Surveys and Living Conditions Department kierujący supervisor dr Piotr Łysoń Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

STRONY WWW BIBLIOTEK JAKO ELEMENT PROMOCJI I NARZĘDZIE KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM

STRONY WWW BIBLIOTEK JAKO ELEMENT PROMOCJI I NARZĘDZIE KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych Nr 1 (38) 2014, s. 109-118 ISSN 1426-3777 Anna Wałek 1 STRONY WWW BIBLIOTEK JAKO ELEMENT PROMOCJI I NARZĘDZIE KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM Postęp technologiczny i zmieniające

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

ipad dla czytelników i bibliotekarzy możliwości wykorzystania tabletu w ramach usług informacyjno-bibliotecznych

ipad dla czytelników i bibliotekarzy możliwości wykorzystania tabletu w ramach usług informacyjno-bibliotecznych e-edukacja w kraju ipad dla czytelników i bibliotekarzy możliwości wykorzystania tabletu w ramach usług informacyjno-bibliotecznych Grzegorz Gmiterek Po wprowadzeniu w 2010 roku na rynek tabletu ipad dosyć

Bardziej szczegółowo

VII. Biblioteka Uczelniana

VII. Biblioteka Uczelniana VII. Biblioteka Uczelniana 1. Wiadomości ogólne Rok akademicki 2012/2013 był 15 rokiem funkcjonowania biblioteki, która podobnie jak w latach ubiegłych systematycznie wzbogacała i uzupełniała swoje zbiory,

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. CONSTRUCTION ACTIVITY RESULTS IN 2013 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o rynku pracy

Kwartalna informacja o rynku pracy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o rynku pracy Warszawa, 2014.11.28 WSTĘP Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2. Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2. Wybrane agendy Bibliotek PWr 3

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2. Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2. Wybrane agendy Bibliotek PWr 3 BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ informator dla studentów Spis treści Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2 Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2 Wybrane agendy Bibliotek PWr 3 Oddziały

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Informacje dla studentów I roku. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacje dla studentów I roku. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Informacje dla studentów I roku Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kontakt: ul. Przybyszewskiego 37a 60-356 Poznań tel.: (61) 854 67 59 e-mail: bg@ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

GEOLAND Consulting International Sp. z o.o.

GEOLAND Consulting International Sp. z o.o. GEOLAND Consulting International Sp. z o.o. od 1991 roku partner Presspubliki, wydawcy dziennika Rzeczpospolita 00-815 Warszawa, ul. Sienna 93 lok. 20, tel. 022 850-03-30, fax 022 850-03-40 e-mail: geoland@geoland.pl,

Bardziej szczegółowo