Spam uciliwo czy zagroenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spam uciliwo czy zagroenie"

Transkrypt

1 REFERAT Z BEZPIECZESTWA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH TEMAT: Spam uciliwo czy zagroenie OPRACOWAŁA: Karolina Zarawska, rok 3.

2 SPIS TRECI: 1. Wstp Geneza słowa SPAM Spam w argonie internetowym Historia spamu Typy spamu UCE i UBE Rozrónienie ze wzgldu na medium Rozrónienie ze wzgldu na tre i sposób działania Hoax Reklama Nigeryjski szwindel Joe Job Zombie Ofensywa i defensywa Sposób działania spamerów Lepiej chroni ni broni Gdy zostaniemy zaatakowani Podsumowanie Bibliografia spis odsyłaczy

3 1. Wstp Geneza słowa SPAM. W 1937 roku Jay C. Hormel wyprodukował pierwsze puszkowane miso niewymagajce przechowywania w lodówce. Mielonka z szynki ( chopped pork shoulder and ham mixture ) nazwana została pikantn szynk Hormel a ( Hormel Spiced Ham ), jednak nazwa ta nie przycigała uwagi konsumentów, przez co produkt Hormel a szybko został wyparty z rynku przez puszkowan ywno produkowan przez konkurencj. Ostatni desk ratunku dla szynki Hormel a była zmiana nazwy produktu na bardziej uchwytn i przycigajc. Ogłoszony konkurs wygrała nazwa SPAM (prawdopodobnie od Shoulder Pork and ham lub SPiced ham ) i tak zaczła si historia SPAM u. Puszkowana szynka Hormel a zyskała popularno, szczególnie w czasie II Wojny wiatowej. Wicej na temat historii i rozwoju popularnoci mielonki SPAM mona przeczyta na: lub na stronie domowej: w zakładce SPAM in time. Now sław wyraeniu SPAM przyniósł skecz Latajcego Cyrku Monty Python a o tym samym tytule. Klient przychodzi do restauracji i pytajc si o menu dowiaduje si, e w kadym daniu jest SPAM. (np. Spam, egg, spam, spam, bacon and spam ). Pełny tekst skeczu dostpny jest na: a sam skecz mona cign m.in. z Inne teorie na temat, co moe oznacza słowo SPAM mona take znale na: 3

4 1.2. Spam w argonie internetowym. Mianem spamu okrela si w argonie internetowym niechcian korespondencj. Przyjmuje si, e spamem mona nazwa wiadomo elektroniczn, gdy: jej tre nie jest zalena od tosamoci odbiorcy, poniewa jest wysyłana do wielu rónych odbiorców na raz; adresat nie wyraził uprzednio wiadomej, jednoznacznej zgody na jej otrzymywanie; zawarte w niej informacje daj podstaw do przypuszcze, e nadawca moe odnie korzyci nieproporcjonalne do korzyci odbiorcy wynikajcych z jej odebrania. (Szersze wyjanienie definicji spamu mona znale m.in. w Wikipedii: Brad Templeton w swoim artykule Origin of the term spam to mean net abuse (http://www.templetons.com/brad/spamterm.html) podaje, e najprawdopodobniej nazw dla niechcianej, masowej korespondencji zaczerpnito ze skeczu Monty Pyton a, poniewa tam Wikingowie (równie obecni w restauracji) co chwil zaczynaj piewa Spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, lovely spam! Wonderful spam!" dopóki kelnerka nie krzyknie, eby si uspokoili. Odtd termin spam przyjł nowe znaczenie: jako co niechcianego, a uporczywie powtarzanego, a do wywołania poirytowania w odbiorcach. Przyjło si, e SPAM pisany drukowanymi literami oznacza nazw szynki Hormel a jest zarejestrowanym w ponad 100 krajach wiata znakiem handlowym, natomiast pisany małymi literami spam uywany jest do okrelenia niechcianej korespondencji. 4

5 1.3. Historia spamu. 1 maja 1978 Einar Stefferud wysyła poprzez sie Arpanet około 1000 zaprosze na swoje urodziny, otrzymujc w odpowiedzi wiele zabawnych jak równie i złoliwych wiadomoci, których ilo blokuje dyski twarde na serwerze pierwszego spamera. 1 maja 1978 Gary Thuerk pisze, a 3 maja wysyła reklam mini-komputerów firmy Digital Equipment Corporation, zapraszajc wszystkich uytkowników Arpanetu z Zachodniego Wybrzea USA na "dzie otwarty" w celu zaprezentowania najnowszych produktów firmy. Program, którego uywał do edycji i wysyłania wiadomoci po pierwsze wymagał, aby kady adres odbiorcy został wpisany rcznie - std tak długi czas edycji wiadomoci, a po drugie pozwalał jedynie na 320 wpisów w polu odbiorcy. Gary, bdc przedstawicielem firmy działajcej na Wschodnim Wybrzeu, postanowił przy pomocy Arpanetu rozpropagowa jej produkty równie na Zachodnim Wybrzeu. W tym celu zdobył adresy uytkowników Arpanetu z Zachodniego Wybrzea, jednak było ich wicej ni 320 i cz z nich przeszła do treci wiadomoci, w zwizku z czym dua liczba osób, które powinny były otrzyma t wiadomo, jej nie otrzymała. Gary ponowił wysłanie wiadomoci, co spowodowało, e niektórzy uytkownicy otrzymali j kilkakrotnie, co np. u pewnego uytkownika z Uniwersytetu w Utah spowodowało wyłczenie systemu operacyjnego w komputerze. Wicej o tym wydarzeniu, reakcji odbiorców, jak i sam tre pierwszego spamu mona znale na: Póne lata 80 te: gracze MUD-ów (Multi-user-dungeon) zaczynaj uywa terminu spamming w stosunku do działania niektórych uytkowników, którzy zamiast bra udział w grze: wysyłaj du ilo bezsensownych komunikatów tylko po to by zablokowa serwer lub spamuj baz danych przez uruchomienie programu zapełniajcego j du iloci wyprodukowanych przez siebie danych. 31 marca 1993 Richard Depew próbuje unowoczeni Usenet wprowadzajc moderowanie grup dyskusyjnych uywajc programu o nazwie ARMM. Niestety oprogramowanie to zawiera błd i zamiast wykonywa zamierzone przez Richarda zadania wysyła 200 wiadomoci do uytkowników grupy dyskusyjnej dotyczcej działania sieci (przykład tutaj: in). W odpowiedzi Joel Furr pierwszy raz niechcian masow korespondencj nazywa terminem spamu. Kwiecie 1994 Lawrence Canter i Martha Siegel, dwaj prawnicy z firmy Phoenix wysyłaj drog elektroniczn ofert swojej pomocy w zdobyciu zielonej karty. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdy robili to ju kilkakrotnie, jednak 12 kwietnia tego roku zatrudniaj programist, aby napisał im skrypt rozsyłajcy ich wiadomo do wszystkich uytkowników grup dyskusyjnych Usenetu. Było kilka tysicy takich grup i kada otrzymała ich reklam. Działanie Canter a i Siegel szybko zostało odczytane jako spam i nazwa zyskała na dobre popularno w cyber wiecie. Wicej szczegółów mona znale w artykule Origin of the term spam to mean net abuse (http://www.templetons.com/brad/spamterm.html). 5

6 2. Typy spamu UCE i UBE. Wikipedia dzieli masowe e na dwie kategorie: spam komercyjny (Unsolicited Commercial UCE) wiadomoci o charakterze reklamowym. Jest on zakazany tak przez prawo polskie, jak i dyrektyw Unii Europejskiej. (Polskie regulacje prawne majce zwizek ze spamem: ). spam o charakterze niekomercyjnym (Unsolicited Bulk UBE) wiadomoci bdce apelami organizacji społecznych i charytatywnych lub partii politycznych, wiadomoci zawierajce proby o pomoc, masowo rozsyłane ostrzeenia np. o wirusach komputerowych, itp. Próby wprowadzenia zakazu w dyrektywie UE rozsyłania i o charakterze społeczno-politycznym zostały w 2002 r. odrzucone przez Parlament Europejski wobec protestów europejskich partii politycznych i organizacji społecznych. podaje Wikipedia. (http://pl.wikipedia.org/wiki/spam) Rozrónienie ze wzgldu na medium. Ze wzgldu na medium, za porednictwem którego jest propagowany, spam posiada kilka odmian: spam najczstsza form spamu; spim odmiana spamu wysyłana za pomoc komunikatorów internetowych (nazwa pochodzi od spam + instant messaging); spit spam rozsyłany poprzez poczt głosow telefonii internetowej (nazwa od spam over internet telephony); splog blog wykorzystywany do spamowania wyszukiwarek internetowych (nazwa od spam blog); mobile phone spam (czy te spam mobilny, m-spam) spam rozsyłany na telefony komórkowe poprzez krótkie wiadomoci tekstowe (SMS). Moe by szczególnie irytujcy, gdy za odebranie SMS a musimy zapłaci (np. bdc za granic); forum spam (spamowanie grup dyskusyjnych) spamem na forach dyskusyjnych nazywane s posty niezwizane z biecym tematem, czsto wysyłane tylko po to, aby nabi sobie tzw. licznik postów i podwyszy swój ranking na forum jako osoba wyjtkowo aktywna (cho rzadko majca co istotnego do powiedzenia...). 6

7 2.3. Rozrónienie ze wzgldu na tre i sposób działania Hoax. Hoax dosłownie oznacza oszustwo, mistyfikacj, fałszywy alarm lub głupi kawał. W argonie mianem hoax okrela si wiadomo elektroniczn o treci zawierajcej ostrzeenie o wystpieniu wirusa, prob o pomoc, tzw. ła cuszki szczcia itp., oraz dodatkow prob o rozesłanie tej wiadomoci do jak najwikszej liczby znajomych lub (w przypadku ła cuszków szczcia ) do pewnej ustalonej N liczby znajomych, aby to, co pisane w u si spełniło. W przypadku ostrzee o wirusie bardzo czsto autor powołuje si na znane firmy (typu Symantec, czy McAfree). Łatwo jest wykry oszusta, gdy: firmy produkujce oprogramowanie antywirusowe umoliwiajc wpisanie si na list odbiorców informacji o nowych wirusach NIGDY nie prosz o przesłanie tej informacji dalej ( do wszystkich ze swojej ksiki adresowej, itp.) ; oszust nigdy nie zamieszcza szczegółów dotyczcych działania wirusa. Jedynie pisze np., e cała jego ksika adresowa została zaraona - s to szczegóły pseudo techniczne, nigdy nie opisujce istoty działania tego wirusa, np. pod jakim programem do odbioru poczty on si uaktywnia i pod jakim systemem operacyjnym; w takiej wiadomoci duo jest wykrzykników i rodków stylistycznych powodujcych napicie czy strach w czytajcym, typu po otwarciu załcznika stała si masakra! Wirus sformatował wszystkie dyski twarde! ; list znanych wirusów mona łatwo sprawdzi na stronie np. W przypadku treci oferujcej szybki przypływ gotówki, szczcia, spełnienie marze, czy reklamujcej jak super okazyjn ofert trzeba pamita, e nic nie ma za darmo. Po kilkukrotnym przeczytaniu treci wiadomoci na spokojnie łatwo rozpozna naiwno zawartej w niej propozycji/ obietnicy. Podobnie do hoax działaj tzw. dowcipy biurowe czyli mniej lub bardziej mieszne listy przesyłane do wszystkich znajomych. Dlaczego hoax jest grony? wysyłane w duych ilociach (ich ilo ronie wykładniczo przy przejciu na kolejny poziom odbiorców- nadawców) niepotrzebnie blokuj sie; nie s wykrywane przez skaner antywirusowy, utrudniajc rozpoznanie prawdziwych ostrzee od osób, które np. dotknł dany wirus; wikszo osób przesyłajc dalej tak wiadomo nie usuwa i poprzednich nadawców, przez co po pewnym czasie taka gotowa baza 7

8 adresowa trafia z powrotem do nadawcy. Ten przy kolejnym ataku moe zaspamowa ju o wiele wiksz rzesz uytkowników; przesyłajc tak wiadomo dalej czsto uzupełnia si list odbiorców w polu To ( Do ) przez co kady z odbiorców widzi adresy pozostałych. Niektóre osoby mog sobie nie yczy, aby w ten sposób rozpowszechnia ich adres . Do ksiek adresowych osób, które si kompletnie nie znaj mog si dosta ich wzajemne adresy, a co za tym idzie, jeeli komputer której z nich zostanie zainfekowany przez wirusa, który sczyta wszystkie adresy z ksiki adresowej i rozele si wszystkim znajomym ta druga osoba jest niepotrzebnie naraona na niebezpiecze stwo. Jak radzi sobie z hoax? Najlepiej nie odpowiada na takie maile. A jeeli nas rzeczywicie zaniepokoi ostrzeenie o wirusie mona zawsze sprawdzi dane na jego temat na witrynie mks_viru: lub na stronie Hoax page firmy Symantec Wicej informacji na temat hoax u mona znale m.in. na: Reklama. Reklama za porednictwem poczty elektronicznej jest niejawn form kradziey, gdy kto, kto reklamuje swoje usługi na tym zarabia, ale niczego nie wiadomy odbiorca cigajc niechciana reklam wraz z cał inn swoja poczt musi za to zapłaci(impulsy). 8

9 Nigeryjski szwindel Mechanizm tego typu oszustwa jest starszy od Internetu. Polega on na wysyłaniu listu, który w swojej formalnej treci zawiera prob o pomoc w np. przechowaniu nielegalnych pienidzy, czy co podobnego, z załczon informacj o wynagrodzeniu za dokonana przysług. Wynagrodzenie jest oczywicie bardzo wysokie. Na rzecz przyszłego zarobku, odbiorca jest proszony o udzielenie małej poyczki, czy o opłacenie pewnej usługi, której koszt jest nieporównywalnie mały w porównaniu z sum obiecywan za dokonanie tej przysługi. Osoba wysyłajca tak korespondencj zazwyczaj podaje si za kogo w rodzaju wysokiego urzdnika jednego z pa stw w Afryce. Oszustwo to po raz pierwszy pojawiło si w Internecie pod koniec lat 80-tych. Jest ono znane pod kilkoma nazwami, m.in. 419 numer paragrafu Nigeryjskiego Kodeksu Karnego dotyczcego tego rodzaju wyłudze ; Nigeria Scam, czyli Nigeryjski szwindel, Adwanced Fee Fraud oszustwo z kosztami wstpnymi, The Nigeria Connection Nigeryjski łcznik. Działanie oszustów (bez wzgldu na szczegóły treci wiadomoci) jest zawsze takie same przedstawiajc swoj ofert w jak najlepszym wietle, oferujc wysoki zarobek za pomoc w nie do ko ca legalnych przedsiwziciach zachcaj odbiorc do współpracy, po czym na rzecz pokrycia coraz to wyszych, acz nieoczekiwanych, dodatkowych kosztów wycigaj od ofiary due sumy pienidzy. Czsto oszuci tworz strony www, podajce si za strony rzdowe, czy te jakiego banku w Afryce, gdzie ofiara moe sprawdzi ich autentyczno lub po uprzednim zalogowaniu, e obiecane jej pienidze ju s na koncie. Najlepsz rad na tego typu oszustów jest po prostu nie wierzenie w moliwo szybkiego zarobku tak niebotycznych sum, za działalno, o która prosz i nie odpowiadanie na ich maile. Wicej na ten temat mona przeczyta na: O mechanizmach ochrony i walki z takimi oszustami: Przykłady tego typu korespondencji na: 9

10 Joe Job. Joe Job, czyli podszywanie si pod nadawc, wziło sw nazw od Joe go Doll a, właciciela serwisu Joe s CyberPost. Witryna działajca od 1994 roku oferowała darmowe konta na strony WWW, jednak aby móc skorzysta z tej usługi trzeba było sprosta rygorystycznym wymaganiom zawartym w regulaminie. W 1996 roku jeden z uytkowników zaczł reklamowa swoj witryn za pomoc spamu, za co jego konto zostało zamknite. Wkrótce po tym rozpoczła si lawina spamu o rónorakiej treci zalewajcego rónorodnych odbiorców, bdcego rzekomo autorstwa Joe go Doll a. Odbiorcy niewiadomi podstpu odpowiedzieli mailowym atakiem na serwis joes.com, w wyniku czego został on unieruchomiony na 10 dni. Mona wyróni dwa rodzaje Joe Job: wysyłany z adresu jednego uytkownika, w celu skompromitowania go; wysyłany z rónych, czsto losowych, adresów w jednej domenie (uprzednio nie kojarzonej ze spamem), w celu ominicia filtrów antyspamowych. Wicej mona przeczyta m.in. na: Zombie Coraz czciej nadawcy spamu stosuj bardzo agresywne techniki wysyłajc przesyłki, które po otworzeniu zaczynaj (bez wiedzy odbiorcy) instalowa oprogramowanie na komputerze ofiary, które posłuy spamerowi do wysyłania spamu z maszyny niewiadomego uytkownika. Spamerzy dokonujc ataków DoS (Denial of Service) na komputery indywidualnych uytkowników przejmuj nad nimi kontrol i zaczynaj ich uywa jako tzw. wzmacniaczy do ataku DDoS (Distributed DoS) na due instytucje, jak np. banki, czy firmy komputerowe. Takie wykorzystanie komputerów zombie uniemoliwia wykrycie rzeczywistego ródła spamu, a co za tym idzie utrudnia walk z działalnoci tego typu. Istotnym faktem jest, e spamerzy w tym przypadku wykorzystuj moliwe błdy w uywanym przez nas oprogramowaniu do obsługi poczty i przegldania stron www, aby przesła i zainstalowa swój program na naszym komputerze. Czste aktualizacje oprogramowania, bd wybór mało popularnych programów do tych celów moe nas czciowo uchroni przed tego typu atakiem. O wykrywaniu, czy nasz komputer został wykorzystany jako spam zombie mona przeczyta m.in. na: Szersze studium o spam zombie na: 10

11 3. Ofensywa i defensywa Sposób działania spamerów. Metody pozyskiwania adresów najczstsze jest skanowanie sieci w celu pozyskania adresów i wysłania danej wiadomoci na wszystkie znalezione adresy. Do tego typu działa słu m.in. programy o nazwie harvester, przeszukujce Internet w poszukiwaniu tekstów wygldajcych jak adresy mailowe. Poniewa adres musi zawiera znak wic teksty w otoczeniu tego znaku s brane pod uwag, jako potencjalne adresy (http://pl.wikipedia.org/wiki/harvester); wysyłanie maili z wirusami typu ko troja ski (http://pl.wikipedia.org/wiki/ko%c5%84_troja%c5%84ski_%28informatyka %29 ), które po zainstalowaniu si na komputerze odbiorcy wysyłaj spamerowi wiele cennych informacji m.in. zawarto ksiki adresowej ofiary; wymienianie adresów midzy spamerami lub generowanie ich automatycznie od imion, czy te popularnych nicków i sprawdzanie ich autentycznoci poprzez wysyłanie maila o treci typu jeeli nie chcesz wicej dostawa maila z tego adresu, to odelij maila (na ten adres) nastpujcej treci / wejd na stron i wpisz swój adres na list.... Intencje nadawcy s oczywicie wrcz przeciwne do tych wpisanych w tre wiadomoci; inn metod sprawdzenia autentycznoci adresu jest wysłanie na niego maila z tekstem w formacie HTML i skryptami w jzyku JavaScript. Wiele programów pocztowych po odebraniu takiego a automatycznie połczy si z serwerem spamera w celu np. cignicia obrazka. Wystarczy, e spamer przegldnie sobie logi serwera i ju otrzymuje potwierdzenie, które adresy s rzeczywicie uywane. Metody maskowania si przez spamerów: wykorzystanie serwera typu open relay, czyli takiego, którego oprogramowanie słuce do obsługi poczty elektronicznej nie jest odpowiednio zabezpieczone przed wykorzystaniem przez osoby trzecie. Najczciej jest to wynikiem złej konfiguracji serwera; łamanie zabezpiecze serwera i wysłanie za jego porednictwem tyle spamu, ile si da zanim administrator si zorientuje o włamaniu; przejcie kontroli nad komputerami indywidualnych uytkowników przy pomocy wirusów i robaków rozsyłanych jako załczniki do spamu i stworzenie sieci tzw, komputerów zombie do maskowania rzeczywistego ródła spamu. Takie sieci nosz nazw botnetu (http://pl.wikipedia.org/wiki/botnet_%28zombie%29). 11

12 W jakich celach spam jest wysyłany: w celach reklamowych, cho (za Wikipedi) powane firmy nie korzystaj z tej formy reklamy ze wzgldu na ogólne potpianie tej metody. Najczstszymi produktami reklamowanymi poprzez spam s rodki farmaceutyczne. w celu przejcia kontroli nad komputerem, aby włczy go do bonetu i wykorzysta do innych ataków; w celu pozyskania informacji poufnych, jak np. nr i haseł do kont bankowych. W tym celu spamer wysyła wiadomo treci: twoje konto bankowe zostało zmienione. W celu aktualizacji zaloguj si na stron i wypełnij zamieszczony tam formularz.. Strona ta oczywicie jest fałszywk napisan przez spamera w celu przejcia informacji, cho czsto jej adres jest łudzco podobny do adresu oficjalnej strony banku. Poza tym formularz, który naley wypełni na tej stronie zawiera wszystkie poufne informacje potrzebne spamerowi do przejcia konta. Taka metoda nosi nazw phishingu. Wicej na jej temat: w celu wyłudzenie pienidzy nigeryjski szwindel opisany w pkt2.3.3 ródło: 12

13 3.2. Lepiej chroni ni broni. Jednym ze sposobów ochrony przed spamem jest ochrona własnego adresu przed dostaniem si w rce spamerów. W tym celu naley: unika podawania swojego adresu , tam gdzie to nie jest konieczne; podajc adres w miejscu ogólno dostpnym (jak np. fora dyskusyjne, strony www, itp.) unika wpisywania go wprost. Zalecane jest udziwnianie swojego adresu przez wstawki rozumiane przez człowieka, w stylu usu _to lub małpa, at" a niezrozumiałe dla programu typu harvester. Niestety te coraz czciej staj si bardzo wyczulone na niektóre typowe wstawki, wic trzeba by pomysłowym, eby je przechytrzy. Wicej na temat kodowania swojego adresu na Stopie bezpiecze stwa zastosowanej blokady, czyli zafałszowania swojego adresu mona sprawdzi na stronie: jeeli konieczne jest podanie adresu wprost- przeznaczmy na to osobne konto pocztowe (najlepiej darmowe) lub uywajmy aliasu (o ile to moliwe). Oprócz tego zaleca si: wyłczenie w programie pocztowym obsługi HTML i JavaScript oraz automatycznego otwierania załczników do maili; czst aktualizacj swojego programu pocztowego poprzez doinstalowywanie dostpnych łat; uywanie niestandardowych programów do obsługi poczty, poniewa wirusy s najczciej pisane pod najpopularniejsze programy pocztowe, bo w ten sposób mona łatwo zawładn szerokim krgiem komputerów. Mało kto bdzie si trudził pisaniem wirusa pod program uywany sporadycznie przez nieliczne grono uytkowników Internetu; zainstalowanie programu antywirusowego; zainstalowanie filtra antyspamowego. ródło: 13

14 3.3. Gdy zostaniemy zaatakowani. Po pierwsze nie naley odpowiada spamem na spam osoba, której adres znajduje si w polu nadawcy moe by niczego nie wiadom ofiar ataku spamerów. Nie zaleca si otwierania załczników do poczty, jeeli przyszła ona z nieznanego adresu (cz programów antywirusowych odcina podejrzane załczniki, czsto równie te, na które czekalimy ). Jeeli w treci wiadomoci widnieje konieczno odwiedzenia jakiej witryny w celu np. zweryfikowania swoich danych pod adnym pozorem nie naley tego robi. Jeeli wiadomoci z pewnego adresu zaczynaj napływa masowo, a my sobie tego nie yczymy nie zostaje nam nic, jak zainstalowa filtr antyspamowy. Jeeli posiadamy konto unixowe z dostpem do shella, moemy skorzysta z programu procmail, który umoliwia m.in. własnorczne konfigurowanie reguł selekcji poczty i w zalenoci od sklasyfikowania danej wiadomoci umieszcza j w odpowiednim katalogu lub odsyła (po uprzedniej obróbce) do nadawcy, np. z adnotacj Adresat nieznany.. Wicej na ten temat na: Nie posiadajc konta unixowego pozostaje nam zainstalowanie narzdzia do filtrowania spamu działajcego po stronie klienta. Tego typu programy zazwyczaj ucz si wyszukiwa pewne słowa charakterystyczne dla przesyłek bdcych spamem. Niestety czsto przy zbyt mocnych regułach filtrujcych odfiltrowuj listy niebdce spamem. List takich programów mona znale np. na: ing/ lub na Jest jeszcze jedno wyjcie filtracja poczty po stronie serwera. Słu do tego programy podobne do tych filtrujcych po stronie klienta, jednak albo na serwerze pocztowym, na którym mamy konto taki filtr jest załoony, albo zostaje nam kontakt z administratorem lub zmiana konta pocztowego. Przykładowy wykaz programów do filtracji po stronie serwera: Wikipedia podaje, e osoby tworzce i utrzymujce strony internetowe mog włczy si do walki ze spamem tworzc generatory fałszywych stron zawierajcych generowane dynamicznie adresy w domenach nieistniejcych lub nalecych do spamerów. W ten sposób zwiksza si koszt działania, jednoczenie zmniejszajc efektywno programów typu harvester, zmniejsza si warto baz adresów, a przez zastosowanie w adresach domen znanych spamerów daje im szans odczu na własnej skórze, co to jest spam, który tworz. Oprócz tego stosuje si tzw. adresy pułapki, słuce potem do uczenia filtrów antyspamowych. Przykładem takiego projektu jest SpamPoison: ródło: 14

15 4. Podsumowanie. Spam jest z jednej strony uciliwoci zamiecajc nasze skrzynki pocztowe, zabiera nam cenny czas na jego usuwanie. W dodatku przez przypadek mona podczas takich akcji przeoczy wan korespondencj. Filtry antyspamowe albo filtruj za mało, czyli nie wychwytuj wszystkiego spamu, albo odfiltrowuj oczekiwan przez nas poczt. Filtracja po stronie serwera spowalnia jego prac, a nawet moe zablokowa jego działanie w przypadku napływu zbyt duej iloci podejrzanych wiadomoci. Z drugiej strony spam moe by tylko rodkiem porednim do przechwycenia naszych poufnych informacji, czy kontroli nad naszym komputerem. Okazuje si, e spam jest zagroeniem, o którego mocy mało kto sobie faktycznie zdaje spraw. Tak czy inaczej trzeba na wszelkie dostpne sposoby przeciwdziała akcjom podejmowanym przez spamerów. 15

16 5. Bibliografia spis odsyłaczy. Wikipedia: o spamie: Joe Job: :http://en.wikipedia.org/wiki/joe_job; harvester: ko troja ski: zombie: phishing: Inne: historia SPAMu: : skecz Monty Python a: teorie na temat znaczenia słowa SPAM: artykuł Brada Templetona na temat Origin of the term spam to mean net abuse : reakcja na pierszy spam: strona: i jej podstrony; lista znanych wirusów: hoax: nigeryjski szwindel: zombie: ochrona adresu przed spamerami: lista programów do filtracji poczty: Filtering/,http://dmoz.org/Computers/Internet/Abuse/Spam/Filtering/, projekt SpamPoison: 16

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie Roman Zalewski Mariusz Bocian Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Mosina 2005/2006 Praca wykonana podczas zajęć przedmiotu: przetwarzanie informacji w

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tłumaczenie: Piotr Cieślak Projekt okładki: ULABUKA ISBN: 978-83-246-6519-8 Copyright 2011 by Gawker Media.

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords... 5 Wykorzystanie rabatów,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Paweł Budynek Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Praca licencjacka Promotor: dr inż. Rafał Wojciechowski KIERUNEK: Informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Warszawa 2011 CERT.GOV.PL CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us Kurs Google AdWords 1 Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 8 Podstawy i wprowadzenie... 12 Co to jest reklama Google AdWords?... 12 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo.

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. 1. Logowanie do usługi 2 2. Informacje w panelu 3 2.1. Autowylogowanie 3 2.2. Informacje o kliencie i usłudze 3 2.3. Wykorzystanie limitu ruchu 4 3. Menu panelu:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Internet skuteczne zabezpieczenie komputera w internecie

Bezpieczny Internet skuteczne zabezpieczenie komputera w internecie Bezpieczny Internet skuteczne zabezpieczenie komputera w internecie Aby skorzystać z usługi Bezpieczny Internet prosimy o kontakt z konsultantem Netii pod numerem: 0 801 802 803 Jesteś użytkownikiem Internetu.

Bardziej szczegółowo