Informator techniczny 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator techniczny 2009"

Transkrypt

1 Informator techniczny 2009 Od powstania firmy w 1988 roku Mercor zajmuje pozycję lidera na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nasze wyroby w zakresie: oddzieleń przeciwpożarowych, systemów oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych, systemów wentylacji pożarowej, zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych wyznaczają standardy na krajowych budowach. Dysponując wykwalifikowaną kadrą, oferujemy klientom wyroby na miarę, zapewniając przy tym wszechstronną obsługę od doradztwa przy projektowaniu, poprzez wycenę, produkcję, montaż oraz serwis. Nasze produkty posiadają wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty ITB lub CNBOP honorowane przez straż pożarną. Od 2006 roku Mercor jest właścicielem firmy Hasil, największego producenta oddzieleń przeciwpożarowych w Republice Czeskiej. Wykorzystując potencjał obu firm oraz nowoczesne technologie, możemy skutecznie wzmacniać silną pozycję rynkową w naszym regionie Europy. Katalog, który trafia do Państwa, został opracowany, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym dostęp do szczegółów technicznych dotyczących naszych wyrobów. Aktualną wersję informatora technicznego w formie elektronicznej można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: Zapraszamy do współpracy. SYSTEMY WENTYLACJI POŻAROWEJ

2 Systemy wentylacji pożarowej informator techniczny 2009 redakcja: Mercor Zespół Działu Wentylacji projekt okładki: Yellow Group opracowanie graficzne i skład komputerowy: grupa pepe grzegorz petrycki i tomasz petrycki 2009 MERCOR Gdańsk ( )

3 spis treści 1. wstęp 5 2. mcr OMEGA centrale sterujące systemami wentylacji pożarowej 9 3. mcr FID S przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające i oddymiające mcr FID PRO przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające i oddymiające mcr DOR przeciwpożarowe klapy oddymiające drzwiowe mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające i oddymiające mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające mechanizmy wyzwalająco-sterujące, wyłączniki krańcowe kratki osłonowe maskownice mcr PL1 klapy nadciśnieniowe upustowe THT/CJTHT osiowe wentylatory oddymiające HCT/CJHCH osiowe wentylatory nawiewno-wyciągowe 110

4

5 wstęp Obowiązujące przepisy wymagają, aby budynki były zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający możliwość ewakuacji ludzi w czasie pożaru z uwzględnieniem bezpieczeństwa ekip ratowniczych. Podstawowym elementem projektu, podlegającym uzgodnieniu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest prawidłowy dobór odpowiednich urządzeń przeciwpożarowych wynikający z wymagań przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Jednym z ważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej jest ochrona przed zadymieniem zapewniana przez mechaniczną wentylację pożarową. Na systemy wentylacji pożarowej składają się: klapy odcinające, klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej (tzw. klapy oddymiające), klapy transferowe, wentylatory oddymiające, wentylatory napowietrzające, centrale sterujące urządzeniami oddymiającymi i oddzieleniami. Poniżej prezentujemy przykładowy scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru zrealizowany z wykorzystaniem urządzeń firmy MERCOR pozwalający na: zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, bezpieczną ewakuację ze strefy objętej pożarem, ograniczenie ryzyka wystąpienia paniki wśród ludzi znajdujących się w pozostałych strefach pożarowych, umożliwienie przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej akcji ratowniczo-gaśniczej scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w części dotyczącej wentylacji pożarowej schemat graficzny procedura urządzenia realizujące scenariusz Centrala CSP przekazuje sygnał alarmu pożarowego uruchamiającego centrale sterujące urządzeniami oddymiającymi i oddzieleniami. mcr OMEGA Odcięcie strefy objętej pożarem przez wydzielenie jej przeciwpożarowymi klapami odcinającymi. Uruchomienie wentylatorów napowietrzających, otwarcie klap oddymiających (wentylacji pożarowej) i, po odpowiedniej zwłoce czasowej, uruchomienie wentylatorów oddymiających. mcr OMEGA Klapy odcinające: mcr FID S mcr WIP mcr FID PRO mcr OMEGA Klapy oddymiające: mcr DOR mcr FID S mcr FID PRO mcr WIP Wentylatory: CJTHT THT CJHCT HCH Otwarcie przepustnic zabezpieczających klapy upustowe. Praca klap upustowych. mcr PL1 Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i oddzieleniami zbiera informacje i przekazuje potwierdzenia wysterowania urządzeń do systemów CSP i BMS. mcr OMEGA Bezpieczna ewakuacja ludzi ze strefy objętej pożarem. W pozostałych strefach wszystkie instalacje, w tym instalacja wentylacji i klimatyzacji, mogą działać normalnie. Nie są rozgłaszane komunikaty o zagrożeniu dla uniknięcia paniki i wystąpienia niekontrolowanej ewakuacji. W razie konieczności przeprowadzana jest ewakuacja ludzi z pozostałych stref dotychczas nieobjętych pożarem. mcr FS mcr WIP Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, Gdańsk, tel.: (+48) , fax: (+48)

6 wstęp 1.2. przykłady zastosowania klap odcinających, oddymiających i transferowych, klap nadciśnieniowych, wentylatorów oddymiających i napowietrzających dla zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów str. 39 str. 86 str. 48 str. 100 str. 15 str. 86 str. 110 str. 34 str. 9 str. 55 str systemy wentylacji pożarowej informator techniczny 2009

7 wstęp 1.3. tabela wstępnego doboru klap przeciwpożarowych przeznaczenie klapy odcinające do przewodów wentylacji i klimatyzacji typ urządzenia mcr FID PRO mcr FID S mcr WIP mcr DOR mcr FS mcr ZIPP X X X - - X klapy oddymiające do wentylacji pożarowej X X X X - - klapy transferowe - - X - X X EIS 60 / EIS 60 AA X/X X/X X/X -/X - X odporność ogniowa EIS 90 X X X E 120 X X X X X X ES 120 X X X - - X EIS 120 X X X EIS 120 AA X X - X - - miejsce wbudowania przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejść przez oddzielenia przeciwpożarowe X X X - - -X korytarz ewakuacyjny X X X - X X przedsionek X X X X X X garaż X X X X X X jako zakończenie przewodu - - X X - X minimalna grubość ściany z zabudowaną klapą betonowa 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm murowana z cegły 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm murowana z bloczków betonu komórkowego 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym 125 mm 125 mm mm 125 mm z płyt ognioodpornych mm - - szerokość od - do [mm] wymiary wysokość od - do [mm] średnica od - do [mm] długość od - do [mm] szczegółowe informacje o klapach na stronie Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, Gdańsk, tel.: (+48) , fax: (+48)

8 wstęp 1.4. przykładowy schemat systemu wentylacji pożarowej w oparciu o centralę mcr OMEGA BMS CSP mcr FID S/P mcr FID S/O mcr FID PRO mcr OMEGA mcr WIP mcr FS mcr OSRVP mcr THT mcr CJTHT mcr DOR 8 systemy wentylacji pożarowej informator techniczny 2009

9 mcr OMEGA centrale sterujące systemami wentylacji pożarowej Centrale rodziny mcr OMEGA to specjalizowane modułowe urządzenia wykonane w technice mikroprocesorowej, stworzone na potrzeby wentylacji pożarowej zastosowanie mcr Omega 2300 jest przeznaczona do sterowania systemem wentylacji pożarowej obejmującym klapy odcinające, klapy wentylacji pożarowej i wentylatory z osprzętem. Centrala realizuje wymagane procedury dla różnicowo-ciśnieniowego oddymiania pożarowego łącznie z czasową funkcją sterowania wentylatorami oddymiającymi. Centrala może być też wykorzystywana jako sterownik wydzieleń pożarowych lub do sterowania klapami oddymiania grawitacyjnego. Program działania centrali jest modyfikowalny i może być dostosowany do potrzeb scenariusza pożarowego. Centralka kontroluje obwody sterujące i zasilające. mcr Omega 2100 jest przeznaczona do zasilania sterowania systemem nadciśnieniowego zabezpieczenia klatki schodowej przed zadymieniem obejmującym wentylator i siłownik przepustnicy wyrównawczej ciśnienia. Program działania centrali jest zapisany w nieulotnej pamięci procesora. opis działania Uruchamianie alarmowej procedury sterowania central następuje na skutek sygnału z centrali CSP. Centrale zapewniają współpracę z CSP z zachowaniem procedury: przyjęcie sygnału uruchamiającego centralę, przekazanie informacji do CSP o uszkodzeniu centrali lub uszkodzeniu mechanizmów sterowania klap, potwierdzenie zrealizowania procedury wysterowania urządzeń będących pod nadzorem centrali do CSP, przekazanie szczegółowych informacji o stanie podłączonych urządzeń do systemów BMS opcjonalnie. ponadto centrale zapewniają obsługę siłowników klap lub przepustnic w zakresie zasilania urządzeń oraz kontroli położenia wyłączników krańcowych klap za pomocą wejść sygnalizujących następujące stany: przerwa (linia uszkodzona), zwarcie (styk wyłącznika krańcowego zwarty), kontrola ciągłości linii poprzez rezystor wpięty w zaciski wyłącznika krańcowego, kontrola parametrów czasowych zmian położenia styków wyłączników krańcowych, obsługę wentylatorów oddymiających, nawiewnych, wyciągowych, central wentylacyjnych w zakresie: wysterowania stycznika zasilającego, kontroli stanu pracy stycznika zasilającego, transmisję wybranych danych pomiędzy poszczególnymi centralami za pomocą otwartego protokołu transmisji RS485, transmisję wybranych danych do paneli operatorskich, graficznych stacji sterowania i nadzoru, systemów BMS za pomocą otwartego protokołu transmisji RS485, współpracę z innymi centralami oddymiania tego samego typu i systemami sygnalizacji pożarowej, które mają wyjścia sterownicze nadzorowane do urządzeń przeciwpożarowych wg PN-EN 54 1: podstawowe elementy składowe specjalizowany mikroprocesorowy moduł monitorowania i sterowania mcr MMS 2043, 2080, 2081, 2063, specjalizowany mikroprocesorowy moduł zarządzająco-komunikacyjny mcr MMS 2001, specjalizowany moduł monitorowania mcr 2008, blok dedykowanego zasilacza modułów mikroprocesorowych wyposażony w przeciwzakłóceniowy filtr sieciowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym oraz transformator 230/24 V AC, blok wyłącznika głównego centrali, blok zabezpieczeń nadprądowych obwodów automatyki i zasilania, blok ochronników przeciwprzepięciowych. mcr OMEGA Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, Gdańsk, tel.: (+48) , fax: (+48)

10 mcr OMEGA centrale sterujące systemami wentylacji pożarowej 2.3. oznaczenie mcr OMEGA C2300c KOD oznaczenie urządzenia wg kart doboru C2300c centrala do systemów wentylacji pożarowej C2100c centrala do systemów nadciśnienia klatek schodowych rodzaj urządzenia 2.4. charakterystyka dane techniczne mcr OMEGA 2300 mcr OMEGA 2100 podstawowe napięcie zasilania: 230 V AC +10% 15%, 50 Hz 230 V [230/400] AC +10% 15%, 50 Hz napięcie robocze centrali 22,5 V...32 V (24 V przy 20 C) 22,5 V...32 V (24 V przy 20 C) źródło zasilania rezerwowego * wejścia monitorujące centrali z modułu mcr MMS 2043, mcr MMS 2063, mcr MMS 2081 [detekcja przerwy, zwarcia, kontrola ciągłości linii] wyjścia sterująco-zasilające centrali z modułu mcr MMS 2043, mcr MMS 2063, mcr MMS 2081 wyjścia zasilające [wentylatory, grupy siłowników] maksymalna liczba modułów monitorująco- -sterujących mcr MMS 2043, mcr MMS 2063, mcr MMS 2081 bez zastosowania modułu mcr MZK 2001 maksymalna liczba modułów monitorująco- -sterujących mcr MZK 2001 w centrali max. liczba modułów mcr MMS 2043, mcr MMS 2063, mcr MMS 208 obsługiwana przez moduł mcr MZK 2001 w centrali maksymalna liczba modułów monitorująco- -sterujących mcr MZK 2001 w systemie złożonym z kilku central awaryjne źródło zasilania w obiekcie [spełniające wymagania zasilania urządzeń ppoż.] Certyfikowane zasilacze przeciwpożarowe np. firm MERAWEX, KABE 24 V DC z separacją optoelektroniczną [ 4 wejścia na jeden moduł mcr MMS wejścia na jeden moduł mcr MMS wejścia na jeden moduł mcr MMS 2081 ] Io=4A, 250 V AC, 25 V DC [ 4 wejścia na jeden moduł mcr MMS wejścia na jeden moduł mcr MMS wejścia na jeden moduł mcr MMS 2081 ] Io=16 A, 230/400 V AC [liczba wyjść wg. potrzeb] 24 V AC z separacją optoelektroniczną [ 4 wejścia na jeden moduł mcr MMS wejścia na jeden moduł mcr MMS wejścia na jeden moduł mcr MMS 2081 ] Io=4 A, 250 V AC, 25 V DC [ 4 wejścia na jeden moduł mcr MMS wejścia na jeden moduł mcr MMS wejścia na jeden moduł mcr MMS 2081 ] Io=16 A, 230/400 V AC [liczba wyjść wg. potrzeb] struktura otwarta struktura otwarta komunikacja pomiędzy centralami protokół MODBUS / standard RS 485 protokół MODBUS / standard RS 485 sposób organizacji alarmowania 1-stopniowy (2 stopień) 1-stopniowy (2 stopień) obudowa natynkowa natynkowa stopień ochrony obudowy IP 55/65 IP 55/65 zakres temperatury pracy -10 C +55 C -10 C +55 C klasa klimatyczna zgodnie z WBO/11/11/CNBOP 2002, KL I 2002, KL I rodzaj współpracujących napędów certyfikowane napędy do klap ppoż. certyfikowane trzymacze drzwiowe certyfikowane napędy do klap ppoż. certyfikowane trzymacze drzwiowe /* dotyczy zasilania i sterowania pracą urządzeń oddymiających i oddzieleń przeciwpożarowych, których prawidłowa praca wg przepisów wymaga rezerwowego źródła zasilania, korzyści z zastosowania central sterujących mcr OMEGA: bezpieczeństwo gwarantowane certyfikatem mikroprocesorowe rozwiązanie sterowania wentylacją pożarową, niewymagające indywidualnego projektowania i jednorazowego dopuszczenia do stosowania, niezawodność dzięki wbudowanej kontroli obwodów, prostota wszystkie układy zasilające i sterujące są umieszczone w jednej obudowie; wystarczy rozprowadzić przewody do urządzeń i podłączyć zasilanie, elastyczność scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru może być dostosowany do potrzeb danego obiektu (zaprezentowany scenariusz to tylko przykład), wszechstronność sterowanie urządzeniami zasilanymi impulsem prądowym i przerwą prądową, napięciem 24 V i 230 V, optymalizacja kosztów konstrukcja modułowa pozwala na uzyskanie optymalnego stosunku ceny do możliwości. 10 systemy wentylacji pożarowej informator techniczny 2009

11 mcr OMEGA centrale sterujące systemami wentylacji pożarowej przykładowy schemat systemu wentylacji pożarowej w oparciu o centralę mcr OMEGA C2300C urzadzenie zewnętrzne np. centrala wentylacyjna monitoring załącz RS485/RS232 graficzna stacja nadzoru certyfikowany zasilacz 24V DC z akumulatorami centrala CSP alarm monitoring poprawność wykonania algorytmu pożarowego awaria systemu alarm pożarowy komunikacja z systemem graficznej stacji nadzoru potwierdzenie pracy awaria układu załącz urządzenie monitoring napięcie przetworzone zasilanie zasilanie: 230V U0 U1 U2... U16 MZK 2001 moduł zarządzająco komunikacyjny MMS 2063 MMS 2063 MMS 2081 MMS 2081 mcr OMEGA C2300c centrala ma możliwość kontroli lini zasilających i monitorujących klapa p.poż M monitoring zasilanie i sterowanie klapa p.poż M monitoring monitoring monitoring zasilanie i sterowanie klapa p.poż M monitoring zasilanie i sterowanie trzymacz elektromag. zasilanie i sterowanie klapa p.poż klapa p.poż sterowanie i monitorowanie indywidualne trzymacz elektromag. M M klapa p.poż klapa p.poż trzymacz elektromag. M M sterowanie i monitorowanie grupowe sterowanie grupowe monitorowanie indywidualne sterowanie elektromagnetycznymi trzymaczami drzwiowymi Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, Gdańsk, tel.: (+48) , fax: (+48)

12 mcr OMEGA centrale sterujące systemami wentylacji pożarowej przykładowy schemat systemu nadciśnieniowego w oparciu o centralę mcr OMEGA C2100C optyczna czujka dymu alarmowy przycisk oddymiania RS485/RS232 alarm pożarowy alarm pożarowy sygnalizacja centrala CSP alarm monitoring poprawność wykonania algorytmu pożarowego awaria systemu alarm pożarowy komunikacja z systemem graficznej stacji nadzoru graficzna stacja nadzoru U0 U1 U2... U16 MCR 0204 MZK 2001 moduł zarządzająco komunikacyjny MMS 2063 MMS 2063 MMS 2063 MMS 2063 mcr OMEGA C2100c BLOK AUTOMATYKI wentylator napowietrzający zasilanie:400v/230v monitoring zasilanie i sterowanie zasilanie:400v/230v M przepustnica/klapa 12 systemy wentylacji pożarowej informator techniczny 2009

13 mcr OMEGA centrale sterujące systemami wentylacji pożarowej przykładowy schemat podłączenia klap pożarowych do centrali mcr OMEGA C2300C mcr OMEGA C2300c -Xze -Xm -Xzf -Xm -Xzz -Xm S1 S2 S3 S4 S5 S S1 S2 S4 S3 S5 S6 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S k 10k 10k 10k k 10k M pozycja styku M pozycja styku ET BE (BLE) <3 <87 <3 <87 <3 <87 w stanie alarmu klapy * klapa oddymiająca z siłownikiem typ BE 230T (24T) BF (BLF) w stanie czuwania klapy klapa odcinająca z siłownikiem typ BF 230T (24T) pozycja styku w stanie czuwania klapy klapa pożarowa z elektrotrzymaczem typ IMPULS 24VDC przykładowy schemat podłączenia przycisków mcr RPO-1 i czujek OCD 10k 10k RPO OCD RPO OCD -Xn LED +24V RESET _ ALARM + ALARM _ + P14 P7 P6 P5 mcr 0204 _ + mcr OMEGA C2100c Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, Gdańsk, tel.: (+48) , fax: (+48)

14 mcr OMEGA centrale sterujące systemami wentylacji pożarowej przykład grupowego podłączenia wyłączników krańcowych dla klap odcinających mcr OMEGA C2300c -X k 10k S5 S4 S6 S2 S1 S3 S5 S4 S6 S2 S1 S3 S5 S4 S6 S2 S1 S3 S5 S4 S6 S2 S1 S3 S5 S4 S6 S2 S1 S3 S5 S4 S6 S2 S1 S3 S5 S4 S6 S2 S1 S3 S5 S4 S6 S2 S1 S klapa nr 1 klapa nr 2 klapa nr 3 klapa nr n schemat grupowego zasilania klap pożarowych wyposażonych w zwalniak elektromagnetyczny 24VDC Impuls mcr OMEGA C2300c -X6 1 ( ) (+) 2 (+) ( ) zasilanie (wyzwalanie) zwalniaka monitorowanie linii zasilania zwalniaka k ( ) 2(+) 1( ) 2(+) 1( ) 2(+) -Zw -Zw -Zw monitorowanie zasilania zwalniaków klap zwalniak nr 1 monitorowanie zasilania zwalniaków klap zwalniak nr 2 monitorowanie zasilania zwalniaków klap zwalniak nr n 10k kostka przyłączeniowa zwalniaka kostka przyłączeniowa zwalniaka - końcówka 14 systemy wentylacji pożarowej informator techniczny 2009

15 mcr FID S przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 3.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr FID S są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej. Certyfikowane sterowanie i zasilanie klap - mcr OMEGA patrz str dokumenty dopuszczające Aprobata Techniczna Certyfikat Zgodności 3.3. odporność ogniowa EIS 90, EIS 90AA, EIS 120, EIS 120AA w zależności od sposobu i miejsca zabudowy 3.4. wersje wykonania S odcinająca M do systemów mieszanych V do systemów wentylacji pożarowej (oddymiająca) Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, Gdańsk, tel.: (+48) , fax: (+48)

16 mcr FID S przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 3.5. zastosowanie Klapy mcr FID S (oznaczenie mcr FID S/S /P, mcr FID S/S p/p, mcr FID S/S /O, mcr FID S/S p/o) z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane, jak również mogą być montowane poza przegrodami. W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej. Klapy mcr FID S (oznaczenie mcr FID S/V /P, mcr FID S/V p/p, mcr FID S/V /O, mcr FID S/V p/o) mogą być wykonane bez wyzwalacza termicznego. Są to klapy stosowane w systemach wentylacji pożarowej. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej i umożliwienie oddymiania oraz przepływu przez urządzenie dymu i gazów pożarowych o wysokiej temperaturze. Dodatkowo klapy przeznaczone są do zabudowy w instalacjach systemu wentylacji oddymiającej jako klapy nawiewne, powodujące wypieranie dymu w kierunku klap wywiewnych oraz zapewniające stały dopływ świeżego powietrza do celów oddymiania. Podczas oczekiwania przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru przegroda klapy przechodzi do pozycji otwartej umożliwiając nawiew powietrza. Klapy mcr FID S (oznaczenie mcr FID S/M /P, mcr FID S/M p/p, mcr FID S/M /O, mcr FID S/M p/o) przeznaczone są również do zabudowy w instalacjach systemu, gdzie kanały wentylacyjne pełnią dwie funkcje wentylacji ogólnej oraz wentylacji oddymiania, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku pożaru przegroda klapy pozostaje w pozycji otwartej lub następuje jej przejście do pozycji zamkniętej. Klapy te nie są wyposażone w wyzwalacze termiczne. Klapy mcr FIDS mogą być również stosowane klapy odciążające, np. w systemach gaszenia gazem, wyposażone są wówczas w napędy bez wyzwalaczy termicznych 3.6. budowa klapy odcinające typu mcr FID S/... /P i mcr FID S/ /O Klapy odcinające mcr FID S składają się z obudowy o przekroju prostokątnym (mcr FID S /P) lub o przekroju okrągłym (mcr FID S /O), ruchomej przegrody odcinającej oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziałaniu wyzwalacza termicznego. Obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej, ocynkowanej, o grubości 1-1,5 mm. Całkowita długość obudowy wynosi min. 296 mm. Klapy mogą zostać wykonane z elementem przedłużającym i dla tego wariantu długość obudowy urządzenia wynosi 400 mm. Klapy mcr FID S mogą być również w wykonaniu z rewizją, umożliwiającą sprawdzenie prawidłowości pracy klapy od wewnątrz kanału. Przegroda odcinająca wykonana jest z płyty krzemianowo-wapniowej (lub gipsowej - klapy o polu powierzchni do 0,3 m 2 ) o grubości 40 mm, która osadzona jest w blaszanym profilu wzmacniającym o grubości 1,2 mm. Na wewnętrznej stronie obudowy znajduje się uszczelka pęczniejąca o przekroju 36 x 2 mm. Do wewnętrznej powierzchni obudowy przymocowane są kształtowniki oporowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1-1,5 mm, ograniczające ruch obracanej przegrody. Kształtowniki są oklejone polietylenową uszczelką wentylacyjną o przekroju 9 x 4 mm. W przypadku klap o przekroju prostokątnym z obu stron jest zakończona połączeniami kołnierzowymi, a w przypadku klap o przekroju kołowym połączeniami kołnierzowymi lub wsuwanymi. klapy odcinające typu mcr FID S/ p/p i mcr FID S/ p/o Klapy odcinające mcr FID S p/p i p/o składają się z obudowy złożonej z dwóch segmentów oddzielonych przekładką wykonaną z płyty krzemianowo-wapniowej o grubości 20 x 40 mm. Ponadto klapa składa się z ruchomej przegrody odcinającej oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziałaniu wyzwalacza termicznego. Obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej, ocynkowanej, o grubości 1-1,5 mm. Całkowita długość obudowy wynosi min. 296 mm. Klapa może zostać wykonana z elementem przedłużającym i dla tego wariantu długość obudowy urządzenia wynosi 400 mm. Klapy mcr FID S mogą być również w wykonaniu z rewizją, umożliwiającą sprawdzenie prawidłowości pracy klapy od wewnątrz kanału. Przegroda odcinająca wykonana jest z płyty krzemianowo-wapniowej (lub gipsowej - klapy o polu powierzchni do 0,3 m 2 ) o grubości 40 mm, która osadzona jest w blaszanym profilu wzmacniającym o grubości 1,2 mm. Na wewnętrznej stronie obudowy znajduje się uszczelka pęczniejąca o przekroju 36 x 2 mm. Do wewnętrznej powierzchni obudowy przymocowane są kształtowniki oporowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1-1,5 mm, ograniczające ruch obracanej przegrody. Kształtowniki są oklejone polietylenową uszczelką wentylacyjną o przekroju 9 x 4 mm. W przypadku klap o przekroju prostokątnym z obu stron jest zakończona połączeniami kołnierzowymi, a w przypadku klap o przekroju kołowym połączeniami kołnierzowymi lub wsuwanymi. 16 systemy wentylacji pożarowej informator techniczny 2009

17 mcr FID S przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 3.7. działanie Klapy odcinające w normalnej pozycji są otwarte. Przejście klap w stan bezpieczeństwa (zamknięcie) odbywa się: automatycznie poprzez zadziałanie zintegrowanego wyzwalacza topikowego (mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu KW1), wyzwalacza topikowego (mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu RST) lub wyzwalacza termoelektrycznego (siłowniki osiowe BELIMO serii BF...-T, BLF...-T, BF-TL -T, siłowniki osiowe Edelweiss serii EXBF, EXBG lub siłowniki osiowe Joventa serii SFL). ręcznie poprzez zwolnienie dzwigni zwalniania ręcznego (mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu KW1 lub RST) lub naciśnięcie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym (siłowniki osiowe BELIMO serii BF...-T, BLF...-T, BF-TL -T lub siłowniki osiowe Edelweiss serii EXBF, EXBG lub siłowniki osiowe Joventa serii SFL) zdalnie poprzez zadziałanie wyzwalacza elektromagnetycznego (mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu KW1) lub zadziałanie siłownika osiowego (siłowniki osiowe BELIMO serii BF, BLF, BF-TL, siłowniki osiowe Edelweiss serii EXBF, EXBG lub siłowniki osiowe Joventa serii SFL). Klapy do systemów wentylacji pożarowej (oddymiające) w normalnej pozycji są zamknięte. Przejście klap w stan bezpieczeństwa (otwarcie) odbywa się: zdalnie poprzez zadziałanie siłownika osiowego (siłowniki osiowe BELIMO serii BE, BLE). zdalnie poprzez zadziałanie wyzwalacza elektromagnetycznego (mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1). Klapy do kanałów dwufunkcyjnych (systemy mieszane) w normalnej pozycji są otwarte. W przypadku pożaru klapy zamykają się bądź pozostają otwarte w zależności od scenariusza pożarowego. Przejście klap w stan bezpieczeństwa odbywa się: zdalnie poprzez zadziałanie siłownika osiowego (siłowniki osiowe BELIMO serii BE, BLE). zdalnie poprzez zadziałanie wyzwalacza elektromagnetycznego (mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu KW1). Klapy z siłownikami BELIMO serii BF lub BLF, BF-TL, siłownikami Edelweiss serii EXBF, EXBG lub siłownikami Joventa serii SFL zamykają się w wyniku odcięcia dopływu prądu, na skutek działania sprężyny powrotnej umieszczonej w siłowniku. Otwarcie klap następuje po podaniu na zaciski siłownika napięcia zasilania lub ręcznie po użyciu klucza. Klapy z mechanizmem wyzwalająco-sterującym KW1 oraz RST zamykają się na skutek działania sprężyny napędowej umieszczonej w mechanizmie, uruchamianej poprzez zadziałanie topika, wyzwalacza elektromagnetycznego lub ręcznie poprzez dźwignię wyzwalającą. Otwarcie klap następuje ręcznie poprzez użycie klucza (mechanizm KW1), naciągnięcie dźwigni (mechanizm RST) lub zdalnie po podaniu napięcia zasilania do siłownika MERCOR KW. Klapy z mechanizmem wyzwalająco-sterującym w postaci siłownika BELIMO serii BE, BLE) otwierają i zamykają się w wyniku podania napięcia na odpowiednie zaciski siłownika (siłownik nie posiada sprężyny powrotnej). Klapy można zamykać oraz otwierać również ręcznie, po użyciu specjalnego klucza układy napędowe i wyzwalające Układem napędowym klap mcr FID S może być: mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu KW1 wyposażony w zintegrowany wyzwalacz termiczny 72 C, sprężynę napędową Ø 3 lub 4 mm, układ dźwigniowo- -krzywkowy. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny na napięcie 24 V AC/DC lub 230 V AC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy. Mechanizm KW1 może zostać wyposażony dodatkowo w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24 V AC/DC lub 230V AC. (opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania od 57 C do 100 C) mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu RST (bez zintegrowanego wyzwalacza termicznego) wyposażony w sprężynę napędową Ø 3 lub 4 mm oraz układ dźwigniowo- -krzywkowy. Wyzwalacz termiczny 72 C mocowany jest w tym wypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia (opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania od 57 C do 100 C). mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii: BF lub BLF na napięcie 24 V AC/DC lub 230 V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym BAE 72 C produkcji BELIMO (opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania 95 C). Siłowniki serii BLF stosowane są w klapach o wysokości H nie większej niż 600mm oraz w klapach o średnicy nie większej niż 550mm. mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego cyfrowego siłownika ze sprężyną powrotną serii: BF-TL Top Line na napięcie 24 V AC/DC z wyzwalaczem termoelektrycznym BAE 72 C produkcji BELIMO. mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii: EXBF, EXBG na napięcie 24 V AC/DC lub 230 V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 72 C produkcji Edelweiss. mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną typu: SFL1.90T/14 (24 V AC/DC) SFL2.90T/14 (230 V AC) z wyzwalaczem termoelektrycznym ST1.72N produkcji Joventa. mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii 229 lub 239, na napięcie 24 V AC/DC lub 230 V AC, z wyzwalaczem termoelektrycznym T lub TA (opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania od 95 C) produkcji firmy Gruner; siłowniki serii 229 stosowane są w klapach o wysokości H nie większej niż 600mm oraz o średnicy nie większej niż 550mm. mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu KW1 (bez zintegrowanego wyzwalacza termicznego) wyposażony w sprężynę napędową, zwalniak elektromagnetyczny na napięcie 24 V AC/DC lub 230 V AC (wyzwalany impulsem prądowym) oraz układ dźwigniowo-krzywkowy. mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika bez sprężyny powrotnej BELIMO serii BE, BLE na napięcie 24 V AC/DC lub 230 V AC bez wyzwalacza termoelektrycznego. mechanizmy wyzwalająco-sterujące, wyżej wymienione, bez wyzwalaczy termicznych, w systemach gaszenia gazem, gdzie klapa pełni funkcję klapy odciążającej 3.9. wymiary Klapy odcinające typu mcr FID S/ /P i mcr FID S/ /O są produkowane w następujących wymiarach: szerokość od 200 do 1200 mm, wysokość od 200 do 1200 mm lub średnicy od 125 mm do 1000 mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich. Maksymalna powierzchnia przekroju klap typu mcr FID S/P wynosi: 1 m 2. Klapy odcinające typu mcr FID S/ p/p i mcr FID S/ p/o są produkowane w następujących wymiarach: szerokość od 200 do 1500 mm, wysokość od 200 do 1500 mm lub średnicy od 125 mm do 1000 mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich. Maksymalna powierzchnia przekroju klap typu mcr FID S/ p/p wynosi: 1,8 m 2. Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, Gdańsk, tel.: (+48) , fax: (+48)

18 mcr FID S przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające podstawowe dane wymiarowe klap klapa mcr FID S/S /P klapa mcr FID S/V /P klapa mcr FID S/M /P H B 26 H H klapa mcr FID S/S p/p klapa mcr FID S/V p/p klapa mcr FID S/M p/p 43 B D 26 H H H klapa mcr FID S/S /O klapa mcr FID S/V /O klapa mcr FID S/M /O D /25 296/ D /25 klapa mcr FID S/S p/o klapa mcr FID S/V p/o klapa mcr FID S/M p/o D+60 D D 2 89 D /45 296/ /45 uwaga: Wymiary klap podano bez mechanizmów wyzwalająco-sterujących. 18 systemy wentylacji pożarowej informator techniczny 2009

19 mcr FID S przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające montaż klapy serii mcr FID S Klapy typu mcr FID S/S /P; mcr FID S/S /O zostały sklasyfikowane w klasie EIS 120 w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych oraz murowanych o grubości nie mniejszej niż 240 mm. W przypadku przegród o grubościach mniejszych niż 240 mm klasa odporności klap wynosi EIS 90. Klapy typu mcr FID S/S p/p; mcr FID S/S p/o zostały sklasyfikowane w klasie EIS 120 w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych o grubości nie mniejszej niż 110 mm, murowanych o grubości nie mniejszej niż 120 mm oraz ściankach z płyt gipsowokartonowych na ruszcie stalowym o grubości nie mniejszej niż 125 mm. Klapy typu mcr FID S/V /P; mcr FID S/V /O oraz klapy mcr FID S/M /P; mcr FID S/M /O (klapy wyciągowe oraz nawiewne) zostały sklasyfikowane w klasie EIS 120 AA w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych oraz murowanych o grubości nie mniejszej niż 240 mm. W przypadku przegród o grubościach mniejszych niż 240 mm klasa odporności klap wynosi EIS 90 AA. Klapy typu mcr FID S/V p/p; mcr FID S/V p/o oraz klapy mcr FID S/M p/p; MCR FID S/M p/o (klapy wyciągowe oraz nawiewne) zostały sklasyfikowane w klasie EIS 120 AA w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych o grubości nie mniejszej niż 110 mm, murowanych o grubości nie mniejszej niż 120 mm oraz ściankach z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o grubości nie mniejszej niż 125 mm. Klasa AA oznacza, że urządzenie ma przez okres najmniej dwóch minut od momentu odebrania sygnału z czujki pożarowej możliwość ręcznego sterowania (otwieranie i zamykanie). Klapy mcr FID S (wszystkie ww. wersje wykonania) mogą być również montowane w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o odporności ogniowej mniejszej niż EI 120. W przypadku takiego montażu ww. klapy mają odporność ogniową równą odporności ogniowej ściany z zachowaniem kryterium dymoszczelności. Klapy odcinające mcr FID S (wszystkie ww. wersje wykonania) mogą być również montowane w pewnej odległości od oddzieleń przeciwpożarowych (montaż poza przegrodą) na kanałach stalowych oraz na kanałach samonośnych z płyt ogniochronnych. W przypadku takiego zastosowania klap, odcinek przewodu wentylacyjnego znajdujący się pomiędzy klapą a przegrodą oddzielenia przeciwpożarowego powinien być zabezpieczony płytami ogniochronnymi lub warstwami wełny mineralnej w sposób zapewniający zachowanie klasy odporności ogniowej odpowiadającej klasie odporności ogniowej całej przegrody oraz wzmocniony konstrukcyjnie zgodnie z zaleceniem Producenta. Klapy mcr FID S (wszystkie ww. wersje wykonania) mogą być również montowane poziomo w stropach o grubości min. 150 mm. Dla takiego montażu klapy odcinające mają odporność ogniową EIS 120, w przypadku klap oddymiających i przeznaczonych do systemów mieszanych odporność ogniowa wynosi EIS 120 AA. Montaż w stropie powinien być zgodny z zaleceniem Producenta. Klapy mcr FID S mogą być montowane również w zestawach wielokrotnych (bateriach). Montaż taki powinien być zgodny z zaleceniami Producenta przygotowanie otworów do montażu klapa mcr FID S prostokątna klapa mcr FID S okrągła H +90 D + 90 B montaż w ścianach betonowych i murowanych klapa mcr FID S/S p/p, mcr FID S/V p/p, mcr FID S/M p/p klapa mcr FID S/S P, mcr FID S/V P, mcr FID S/M P mur zaprawa mur zaprawa mur zaprawa mur zaprawa (B + 90) x (H + 90) (B + 90) x (H + 90) (B + 90) x (H + 90) (B + 90) x (H + 90) ~135 ~55 min. 110 >110 ~135 ~55 ~135 ~55 min. 110 >110 ~135 ~55 Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, Gdańsk, tel.: (+48) , fax: (+48)

20 mcr FID S przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające klapa mcr FID S/S p/o, mcr FID S/V p/o, mcr FID S/M p/o klapa mcr FID S/S O, mcr FID S/V O, mcr FID S/M O mur zaprawa mur zaprawa mur zaprawa mur zaprawa min. 100 D + 90 D + 90 D + 90 D + 90 ~140 ~55 min. 110 >110 ~140 ~55 ~140 ~55 min. 110 >110 ~140 ~ montaż w ścianach lekkich klapa mcr FID S prostokątna klapa mcr FID S okrągła min. 100 min. 100 min. 100 min. 100 min. 100 płyta gipsowo-kartonowa wełna mineralna płyta gipsowo-kartonowa min min min. 125 wełna mineralna montaż w stropach klapy serii mcr FID S stalowy kołek rozporowy 70 A A 80 3 profil montażowy systemy wentylacji pożarowej informator techniczny 2009

21 mcr FID S przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające montaż poza przegrodą 2 A B B x H A 8 B klapy serii mcr FID S 1. klapa ppoż. 2. przegroda budowlana, 3. płyty ogniochronne o grubości 50 mm, 4. stalowy łacznik rozporowy o wymiarach Ø 8 x 80 mm, 5. uszczelnienie styku płyt klejem Conlit Glue, 6. zaprawa wapienno-cementowa, 7. niepalna wełna mineralna gęstości min. 80 kg/m 3, 8. wypełnienie gipsem, 9. podwieszenie przewodu (pręty gwintowane M12 z podkładkami i nakrętkami, poprzeczka z profilu stalowego), 10. wkręt Ø 3,5 x 50 mm w rozstawie co 150 mm, 11. kratownica złożona z prętów pionowych i poziomych montaż w zestawach H H B L Przed montażem klapy mające tworzyć zestaw (baterię) należy połączyć ze sobą płaskownikami montażowymi o szerokości min. 50 mm i gr. 2 mm. Przestrzeń pomiędzy kołnierzami klap należy wypełnić materiałem o odpowiedniej odporności ogniowej (np. płyta Vermitec D, wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m 3 ). 1. przekładki z płyty ognioodpornej, 2. płaskowniki montażowe, 3. wkręt, 4. wełna mineralna. Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, Gdańsk, tel.: (+48) , fax: (+48)

22 mcr FID S przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające oznaczenie klapy serii MCR FID S mcr FID S/X /P / 400 (szer.) x 300 (wys.) / [RST] / WK 1 osprzęt dodatkowy mechanizm wyzwalająco-sterujący wymiar otworu czynnego typ, wersja i wykonanie typ i wersja: mcr FID S/X /P klapa prostokątna bez przekładki izolacyjnej mcr FID S/X /O klapa okrągła bez przekładki izolacyjnej mcr FID S/X p/p klapa prostokątna z przekładką izolacyjną mcr FID S/X p/o klapa okrągła z przekładką izolacyjną wykonanie X: S klapa odcinająca V klapa do systemów wentylacji pożarowej (oddymiająca) M klapa do kanałów dwufunkcyjnych (systemy mieszane) mechanizmy wyzwalająco-sterujące: RST mechanizm sprężynowy zintegrowany z klapą termik montowany na przegrodzie urządzenia BF24-T siłownik ze sprężyną powrotną, wyzwalaczem termicznym, zasilany napięciem 24 V AC/DC BF230-T siłownik ze sprężyną powrotną, wyzwalaczem termicznym, zasilany napięciem 230 V AC BF24 siłownik ze sprężyną powrotną, zasilany napięciem 24 V AC/DC BF230 siłownik ze sprężyną powrotną, zasilany napięciem 230 V AC BLF24-T siłownik ze sprężyną powrotną, wyzwalaczem termicznym, zasilany napięciem 24 V AC/DC BLF230-T siłownik ze sprężyną powrotną, wyzwalaczem termicznym, zasilany napięciem 230 V AC BLF24 siłownik ze sprężyną powrotną, zasilany napięciem 24 V AC/DC BLF230 siłownik ze sprężyną powrotną, zasilany napięciem 230 V AC BE24 siłownik bez sprężyny powrotnej, zasilany napięciem 24 V AC/DC BLE24 siłownik bez sprężyny powrotnej, zasilany napięciem 24 V AC/DC BE230 siłownik bez sprężyny powrotnej, zasilany napięciem 230 V AC BLE230 siłownik bez sprężyny powrotnej, zasilany napięciem 230 V AC KW1 zintegrowany mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR KW1/A/B/C/D Gdzie: A rodzaj wyzwalania B wyłączniki krańcowe C dodatkowy siłownik do ustawiania klapy w pozycji oczekiwania D inne [A] A=S wyzwalanie ręczne A=24I wyzwalanie elektromagnetyczne impuls prądowy A=24P wyzwalanie elektromagnetyczne przerwa prądowa A=230I wyzwalanie elektromagnetyczne impuls prądowy A=230P wyzwalanie elektromagnetyczne przerwa prądowa [B] B=0 brak wyłączników krańcowych B=WK1d jeden wyłącznik krańcowy, sygnalizacja stanu położenia klapy B=WK2d dwa wyłączniki krańcowe sygnalizacja stanu położenia klapy [C] C=0 brak dodatkowego siłownika C=24 dodatkowy siłownik na napięcie 24 V DC C=230 dodatkowy siłownik na napięcie 230 V AC [D] D=V wykonanie bez wyzwalacza termicznego W przypadku braku oznaczenia mechanizm zawsze będzie wykonany z wyzwalaczem termicznym 72 º C osprzęt dodatkowy: uwaga. Wszystkie typy siłowników posiadają zintegrowane wyłączniki krańcowe, umożliwiające monitoring stanu położenia, opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania C dla mechanizmu RST oraz KW1 WK1 wyłącznik pojedynczy sygnalizacja stanu zamknięcia przegrody klapy WK2 zespół dwóch wyłączników sygnalizacja stanu zamknięcia oraz otwarcia przegrody klapy 22 systemy wentylacji pożarowej informator techniczny 2009

23 mcr FID S przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające parametry techniczne klapa prostokątna mcr FID S do kanałów wentylacyjnych prostokątnych [masy w kg] h szerokość b [mm] [mm] klapa okrągła mcr FID S do kanałów wentylacyjnych okrągłych D (mm) masa (kg) uwaga: Masy klap podano dla klap w wykonaniu RST. W przypadku klap z siłownikami bądź mechanizmami KW1 do masy klapy należy doliczyć masę napędu. Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, Gdańsk, tel.: (+48) , fax: (+48)

24 mcr FID S przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające ,0238 0,0378 0,0518 0,0658 0,0798 0,938 0,1078 0,1218 0,1358 0,1498 0,1638 0,1778 0,1918 0,210 SE 0,0400 0,0600 0,0800 0,1000 0,1200 0,1400 0,1600 0,1800 0,2000 0,2200 0,2400 0,2600 0,2800 0,3000 SK 0,0408 0,0648 0,0888 0,1128 0,1368 0,1608 0,1848 0,2088 0,2328 0,2568 0,2808 0,3048 0,3288 0,3528 SE 0,0600 0,0900 0,1200 0,1500 0,1800 0,2100 0,2400 0,2700 0,3000 0,3300 0,3600 0,3900 0,4200 0,4500 SK 0,0578 0,0918 0,1258 0,1598 0,1938 0,2278 0,2618 0,2958 0,3298 0,3680 0,3978 0,4318 0,4658 0,4998 SE 0,0800 0,1200 0,1600 0,2000 0,2400 0,2800 0,3200 0,3600 0,4000 0,4400 0,4800 0,5200 0,5600 0,6000 SK 0,0748 0,1188 0,1628 0,2068 0,2508 0,2948 0,3388 0,3828 0,4268 0,4708 0,5148 0,5588 0,6028 0,6468 SE 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000 0,3500 0,4000 0,4500 0,5000 0,5500 0,6000 0,6500 0,7000 0,7500 SK 0,0918 0,1458 0,1998 0,2538 0,3078 0,3618 0,4158 0,4698 0,5238 0,5778 0,6318 0, ,7398 0,7938 SE 0,1200 0,1800 0,2400 0,3000 0,3600 0,4200 0,4800 0,5400 0,6000 0,6600 0,7200 0,7800 0,8400 0,9000 SK 0,1088 0,1728 0,2368 0,3008 0,3648 0,4288 0,4028 0,5568 0,6208 0,6848 0,7488 0,8128 0,8768 0,9908 SE 0,1400 0,2100 0,2800 0,3500 0,4200 0,4900 0,5600 0,6300 0,7000 0,7700 0,8400 0,9100 0,9800 1,0500 SK 0,1258 0,1998 0,2738 0,3478 0,4218 0,4958 0,5698 0,6438 0,7178 0,7918 0,8658 0,9398 1,0138 1,0878 SE 0,1600 0,2400 0,3200 0,4000 0,4800 0,5600 0,6400 0,7200 0,8000 0,8800 0,9600 1,0400 1,1200 1,2000 SK 0,1428 0,2268 0,3108 0,3948 0,4788 0,5628 0,6468 0,7308 0,8148 0,8988 0,9828 1,0668 1,1508 1,2348 SE 0,1800 0,2700 0,3600 0,4500 0,5400 0,6300 0,7200 0,8100 0,9000 0,9900 1,0800 1,1700 1,2600 1,3500 SK 0,1598 0,2538 0,3478 0,4418 0,5358 0,6298 0,7238 0,8178 0,9118 1,0058 1,0998 1,1938 1,2878 1,3818 SE 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000 1,1000 1,2000 1,3000 1,4000 1,5000 SK 0,1768 0,2808 0,3848 0,4888 0,5928 0,6968 0,8008 0,9048 1,0088 1,1128 1,268 1,3208 1,4248 1,5288 SE 0,2200 0,3300 0,4400 0,5500 0,6600 0,7700 0,8800 0,9900 1,1000 1,2100 1,3200 1,4300 1,5400 1,6500 SK 0,1938 0,3078 0,4218 0,5358 0,6498 0,7638 0,8778 0,9918 1,1058 1,2198 1,3338 1,4478 1,5618 1,6758 SE 0,2400 0,3600 0,4800 0,6000 0,7200 0,8400 0,9600 1,0800 1,2000 1,3200 1,4400 1,5600 1,6800 1,8000 SK 0,2108 0,3348 0,4588 0,5828 0,7068 0,8308 0,9548 1,0788 1,2028 1,3268 1,4508 SE 0,2600 0,3900 0,5200 0,6500 0,7800 0,9100 1,0400 1,1700 1,3000 1,4300 1,5600 SK 0,2278 0,3618 0,4958 0,6298 0,7638 0,8978 1,0318 1,1658 1,2998 1,4338 1,5678 SE 0,2800 0,4200 0,5600 0,7000 0,8400 0,9800 1,1200 1,2600 1,4000 1,5400 1,6800 SK 0,2448 0,3888 0,5328 0,6768 0,8208 0,9648 1,1088 1,2528 1,3968 1,5408 1,6848 SE 0,3000 0,4500 0,6000 0,7500 0,9000 1,0500 1,2000 1,3500 1,5000 1,6500 1,8000 SK D [mm] D [mm] SE 0,0073 0,0127 0,0221 0,0478 0,0950 0,1579 0,2366 0,3309 0,4409 0,5667 0,7081 SE SK 0,0123 0,0201 0,0314 0,0707 0,1257 0,1963 0,2827 0,3848 0,5026 0,6362 0,7854 SK B [mm] H [mm] szerokość wysokość SE [m 2 ] SK [m 2 ] powierzchnia czynna klapy powierzchnia czynna kanału uwaga: podano przykładowe wymiary, istnieje możliwość wykonania dowolnego wymiaru, przy założeniu SK 1,8m2 i min. 200x200mm. Klapa DN 100 wykonana będzie jako DN125 z redukcjami. 24 systemy wentylacji pożarowej informator techniczny 2009

25 mcr FID S przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające charakterystyki przepływu ,0073 0,0127 0,0221 0,0373 spadek ciśnienia Δ pt [Pa] SE SE 0,0503 0,1579 0,2541 0,4409 0, prędkość powietrza V E [m/s] ,0238 0,0648 spadek ciśnienia Δ pt [Pa] SE SE 0,2068 0,4288 0,9118 1,3338 1, prędkość powietrza V E [m/s] mechanizmy wyzwalająco-sterujące uwaga: Wymiary poszczególnych klap podano bez mechanizmów wyzwalająco-sterujących. Dane wymiarowe oraz elektryczne mechanizmów współpracujących z klapami znajdują się w osobnym rozdziale (patrz strona 61 katalogu). Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, Gdańsk, tel.: (+48) , fax: (+48)

26 mcr FID PRO przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FID PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej. Certyfikowane sterowanie i zasilanie klap - mcr OMEGA patrz str dokumenty dopuszczające Aprobata Techniczna Certyfikat Zgodności 4.3. odporność ogniowa EIS 120 EIS 120AA 4.4. wersje wykonania S odcinające M do instalacji dwufunkcyjnych (systemy mieszane) V do systemów wentylacji pożarowej (oddymianie) 4.5. zastosowanie Przeciwpożarowe klapy odcinające mcr FID PRO (oznaczenie mcr FID PRO/S) z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej. Klapy mcr FID PRO (oznaczenie mcr FID PRO/V) mogą być wykonane bez wyzwalacza termicznego. Są to klapy stosowane w systemach wentylacji pożarowej. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej i umożliwienie oddymiania oraz przepływu przez urządzenie dymu i gazów pożarowych o wysokiej temperaturze. Przeciwpożarowe klapy odcinające mcr FID PRO (oznaczenie mcr FID PRO/M) przeznaczone są również do zabudowy w instalacjach, gdzie kanały wentylacyjne pełnią dwie funkcje wentylacji ogólnej oraz wentylacji oddymiania, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku pożaru przegroda klapy pozostaje w pozycji otwartej lub następuje jej przejście do pozycji zamkniętej. Klapy te nie są wyposażone w wyzwalacze termiczne. 26 systemy wentylacji pożarowej informator techniczny 2009

27 mcr FID PRO przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 4.6. budowa Klapy odcinające mcr FID PRO składają się z obudowy o przekroju okrągłym, ruchomej przegrody odcinającej oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziałaniu wyzwalacza termicznego. Obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej, ocynkowanej lub nierdzewnej, o grubości 0,5-1 mm. Całkowita długość obudowy dla klap w wersji mufowej wynosi 140 mm (z możliwością wydłużenia do 280 mm), natomiast dla klap w wersji nyplowej wynosi 170 mm (z możliwością wydłużenia do 310 mm). Klapy mogą zostać wyposażone dodatkowo w kołnierze przyłączeniowe. Przegroda odcinająca klap wykonana jest z płyty gipsowej lub krzemianowo-wapniowej o gr. 20 mm dla klap o średnicy 200mm. Dla klap o większych średnicach grubość przegrody wynosi 25 mm. Przegroda obudowana jest dwustronnie blachą wzmacniającą o grubości 0,5-0,8 mm. Na zewnętrznej stronie obudowy, w miejscu perforacji, znajduje się uszczelka pęczniejąca o przekroju 20 x 2 mm oraz pierścień stalowy. Uszczelnienie klap stanowi uszczelka gumowa o przekroju kołowym grubości 1 mm działanie Klapy odcinające w normalnej pozycji są otwarte. Przejście klap w stan bezpieczeństwa (zamknięcie) odbywa się: automatycznie poprzez zadziałanie zintegrowanego wyzwalacza topikowego 72 C (mechanizm wyzwalająco- -sterujący MERCOR typu KW1), wyzwalacza topikowego 72 C (mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu RST) lub wyzwalacza termoelektrycznego 72 C (siłowniki osiowe BELIMO serii BF -T; BLF...-T; siłowniki Edelweiss typu EXBF, siłowniki cyfrowe BF-TL Top Line ) - opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy topikowych o nominalnej temperaturze zadziałania o C. ręcznie poprzez zwolnienie dźwigni zwalniania ręcznego (mechanizm wyzwalająco - sterujący MERCOR typu KW1) lub naciśnięcie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym 72 C (siłowniki BELIMO serii BF -T; BLF...-T; siłowniki Edelweiss typu EXBF, siłowniki cyfrowe BF-TL Top Line) zdalnie poprzez zadziałanie wyzwalacza elektromagnetycznego (mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1) lub zadziałanie siłownika osiowego (siłowniki osiowe BELIMO serii BF -T; BLF...-T; siłowniki Edelweiss typu EXBF, siłowniki cyfrowe BF-TL Top Line). Klapy do systemów wentylacji pożarowej (oddymiające) w normalnej pozycji są zamknięte. Przejście klap w stan bezpieczeństwa (otwarcie) odbywa się: zdalnie poprzez zadziałanie siłownika osiowego (siłowniki osiowe BELIMO serii BE, BLE). zdalnie poprzez zadziałanie wyzwalacza elektromagnetycznego (mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu KW1). Klapy do kanałów dwufunkcyjnych (systemy mieszane) w normalnej pozycji są otwarte. W przypadku pożaru klapy zamykają się bądź pozostają otwarte. Przejście klap w stan bezpieczeństwa odbywa się: zdalnie poprzez zadziałanie siłownika osiowego (siłowniki osiowe BELIMO serii BE, BLE). zdalnie poprzez zadziałanie wyzwalacza elektromagnetycznego (mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu KW1). Klapy z siłownikami BELIMO serii BF, BLF, BF-TL lub Edelweiss serii EXBF zamykają się w wyniku odcięcia dopływu prądu, na skutek działania energii zgromadzonej w napiętej sprężynie powrotnej umieszczonej w siłowniku. Otwarcie klap następuje po podaniu na zaciski siłownika napięcia zasilania lub ręcznym naciągnięciu sprężyny przy użyciu klucza. Klapy z mechanizmem wyzwalająco-sterującym KW1 oraz RST zamykają się na skutek działania sprężyny napędowej umieszczonej w mechanizmie, uruchamianej poprzez zadziałanie topika 72 C, wyzwalacza elektromagnetycznego lub ręczne poprzez dźwignię wyzwalającą. Otwarcie klap następuje przez ręczne naciągnięcie sprężyny (wersja RST), poprzez użycie klucza (mechanizm KW1), lub zdalnie po podaniu napięcia zasilania do siłownika MERCOR KW układy napędowe i wyzwalające Układem napędowym klap mcr FID PRO (wersje /S; /V; /M) może być: mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu KW1 wyposażony w zintegrowany wyzwalacz termiczny 72 C, sprężynę napędową, układ dźwigniowo-krzywkowy. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24 V AC/DC lub 230 V AC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy. Mechanizm może zostać wyposażony dodatkowo w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24 V AC/DC lub 230 V AC - opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy topikowych o nominalnej temperaturze zadziałania o C. mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu KW1 pozbawiony wyzwalacza termicznego 72 C. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24 V AC/DC lub 230 V AC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy. Mechanizm może zostać wyposażony dodatkowo w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24 V AC/DC lub 230 V AC. mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu RST (bez zintegrowanego wyzwalacza termicznego) wyposażony w sprężynę napędową. Wyzwalacz termiczny o nominalnej temp. zadziałania 72 o C mocowany jest w tym wypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia - opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy topikowych o nominalnej temperaturze zadziałania o C. mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BF, BLF, BF-TL Top Line lub siłownika serii EXBF na napięcie 24 V AC/DC lub 230 V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 72 C, mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika bez sprężyny powrotnej BELIMO serii BE, BLE na napięcie 24 V AC/DC lub 230 V AC bez wyzwalacza termoelektrycznego. Mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną typu SFL1.90T/14 (24 V AC/DC) lub SFL2.90T/14 (230 V AC) z wyzwalaczem termoelektrycznym ST1.72N produkcji firmy Joventa. Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, Gdańsk, tel.: (+48) , fax: (+48)

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 3.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr FI S są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające 6.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr WIP są przeznaczone do zabezpieczenia instalacji wentylacji ogólnej, pożarowej, a także mieszanej (połączenie wentylacji ogólnej i pożarowej) w miejscu przechodzenia

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2007

Informator techniczny 2007 Informator techniczny 2007 Od powstania firmy w 1988 roku Mercor zajmuje pozycję lidera na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nasze wyroby w zakresie: oddzieleń przeciwpożarowych, systemów

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA wentylacja_folder.indd 2 1 Went folder PL 2010.indd 6/28/10 2:08:31 PM 2010-06-30 15:35:13 urządzenia

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej i strumieniowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej i strumieniowej oraz systemów nadciśnienia mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej i strumieniowej oraz systemów nadciśnienia OPIS DZIAŁANIA Centrale mcr Omega przeznaczone są do sterowania i zasilania urządzeń

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ver. FID-S 01.02.07 Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Przeciwpożarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S ZASTOSOWANIE Klapy mcr FID S/S /P, mcr FID S/S p/p, mcr FID S/S /O, mcr FID S/S p/o z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2017

Informator techniczny 2017 Informator techniczny 07 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o zastosowaniu, budowie, wariantach wykonania i wyposażenia,

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2014

Informator techniczny 2014 Informator techniczny 01 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o jednopłaszczyznowych klapach przeciwpożarowych z

Bardziej szczegółowo

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie EI 90 (ve i o) S Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L

Bardziej szczegółowo

A2 CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 1WKP S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO POCZĄTEK 1WKK S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO KONIEC

A2 CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 1WKP S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO POCZĄTEK 1WKK S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO KONIEC CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 AKCESORIA DO KLAP CX 4 klapy p. poż GRYFIT dwugodzinne typ CX 4 cena zł 100 327 zł 125 346 zł 160 365 zł 200 385 zł 250 420 zł 315 484 zł 355 511 zł

Bardziej szczegółowo

mcr WIP/T mcr WIP/T-G

mcr WIP/T mcr WIP/T-G mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe KONFIGURTOR PRODUKTU N WWW.MERCOR.COM.PL 396-CPR-0097 TEST HIGIENICZNY CERTYFIKCJ PRODUKTU EI 60, EI 2 20, EI20, E20 probata Techniczna

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej ............ systemy wentylacji pożarowej klapy i zawory przeciwpożarowe wentylatory oddymiające, napowietrzające, strumieniowe centrale zasilająco-sterujące systemy nadciśnienia systemy wentylacji strumieniowej

Bardziej szczegółowo

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl 7/S5 Klapy przeciwpożarowe FD40 386 www.klimaoprema.pl 7/S5 v 2.5 (en) Klapy przeciwpożarowe FD40 www.klimaoprema.pl 387 Klapy - FD40 Klapy przeciwpożarowe, typ FD 40 Instalowane w przegrodach miedzy strefami

Bardziej szczegółowo

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 FDA-12-T/FDA-12-M Opis FDA-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą, oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWIAZANIA, systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPOŻAROWE WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE WENTYLACJA STRUMIENIOWA SYSTEMY NADCIŚNIENIA SYSTEMY STEROWANIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Przeciwpożarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji pożarowej typu mcr FID

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia.

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia. Zestaw nawiewny / wywiewny RK150 RK150 + KE - przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150 + KK - przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zestawy nawiewne / wywiewne RK150 służą

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klap serii FID S/S c/p

Instrukcja montażu klap serii FID S/S c/p Zastosowanie Klapy mcr FID S/S c/p z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ver. FID-PRO 01.06.07 Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PrzeciwpoŜarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE Zawory przeciwpożarowe typu ZPp60 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zawory odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się

Bardziej szczegółowo

mcr Multiwrap uniwersalne opaski ogniochronne

mcr Multiwrap uniwersalne opaski ogniochronne mcr Multicollar uniwersalne e ogniochronne mcr Multiwrap uniwersalne opaski ogniochronne ZASTOSOWANI Kołnierze ogniochronne mcr Multicollar oraz opaski ogniochronne mcr Multiwrap są przeznaczone do zabezpieczania

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA -VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA Przeznaczenie: Zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury dymu przewodami wentylacyjnymi przypadku wybuchu pożaru. Przeznaczenie Przeciwpożarowa klapa odcinająca

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie:

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie: AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA Zastosowanie: Dane techniczne: Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200 Modułowa centrala dla systemów wentylacji pożarowej» przeznaczona do obiektów wielkopowierzchniowych» wykonywana na indywidualne zamówienie»

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające NOWOŚĆ mcr Silboard samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające ZASTOSOWANIE mcr Silboard jest krzemianowo-wapniową płytą ogniochronną przeznaczoną do wykonywania między innymi samonośnych ognioodpornych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 Klasa odporności ogniowej: EIS120AA DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klapy przeciwpożarowe typu VD370 Klasa odporności

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Klapa VD370 to klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej o odporności ogniowej EI 120 (v ew i o) S1500 C 10000 AA multi. Jej funkcją jest odprowadzanie dymu i gorących gazów pożarowych

Bardziej szczegółowo

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające 1. opis ogólny Klapy oddymiające są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów,

Bardziej szczegółowo

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE Charakterystyka ogólna: Typoszereg produkowanych klap typu VD370 obejmuje wymiary: - szerokość: od 200 mm do 1500 mm - wysokość: od 200 mm do 1000 mm - długość: 370 mm. Jednocześnie powierzchnia klap nie

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży ZASTOSOWANIE Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PrzeciwpoŜarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji poŝarowej typu mcr FID

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200» Sterowanie, zasilanie i kontrola pracy urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej»

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Przeciwpożarowa klapa odcinająca typu mcr FID S/S c/p Gdańsk 05.12.2011r. Wersja FID S/S c/p 05.12.11 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ODDYMIANIA 24VDC

SYSTEM ODDYMIANIA 24VDC wersja 8. 2012-01-02 SPIS SCHEMATÓW: SCHEMAT ODDYMIANIA... 2 TYPY CENTRAL... 3 SCHEMAT POŁĄCZENIA CENTRALI AFG-2004/2A... 5 Rysunek 1. Schemat AFG-2004/2A 1L1G... 5 Rysunek 2. Schemat AFG-2004/2A 1L1G-ZE

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCRONNYC EIS ROCKWOOL 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem.. 7 Talerzyk zaciskowy Szpilki zgrzewane

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające //PL/ Przeciwpożarowe klapy odcinające Typ FKRS-EU Certyfikat Zgodności WE z normą PN-EN 0 88 - CPD - 0 / W The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +8 0 Oddział w Polsce fax +8 ul.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODDYMIAJĄCE GULAJSKI

SYSTEMY ODDYMIAJĄCE GULAJSKI KLAPY DYMOWE, OKNA ODDYMIAJĄCE, ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH SYSTEMY ODDYMIAJĄCE GULAJSKI Systemy oddymiające są niezbędnym wyposażeniem przeciwpożarowym w budynkach wielokondygnacyjnych. Zapobiegają one

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Tablica przeznaczona jest do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PrzeciwpoŜarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji poŝarowej typu mcr FID PRO Gdańsk 29.07.2009r.

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWIAZANIA, systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPOŻAROWE WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE WENTYLACJA STRUMIENIOWA SYSTEMY NADCIŚNIENIA SYSTEMY STEROWANIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja DKISMA Klapa odcinająca wentylacji pożarowej 1 / 8 DKISMA Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Odporność ogniowa EI120(v ew i o) S1500C mod AAmulti 1396 - CPR - 0112 Kod zamawiania

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ OKRĄGŁE Nazwa klapy ABS120 ABS 2 60 ABS 2 120 CR60 CR120 CR2 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10.

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204783 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 375193 (22) Data zgłoszenia: 18.05.2005 (51) Int.Cl. A62C 2/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

mcr Monsun osiowe wentylatory oddymiające i napowietrzające

mcr Monsun osiowe wentylatory oddymiające i napowietrzające mcr Monsun osiowe wentylatory oddymiające i napowietrzające ZASTOSOWANIE Wentylator mcr Monsun przeznaczony jest do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin powstałych w pomieszczeniach podczas

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr FID S Wersja FID S 17.03.01.6 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa placówki KRUS w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu z drogi powiatowej Obiekt : Budynek KRUS

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE

Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa Veloduct ETCE posiada oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 15650:2010 i została przetestowana zgodnie z normą PN-EN 1366-2. ETCE spełnia wymogi klasy odporności

Bardziej szczegółowo

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl UCS-6000

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP

Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP Klapy dymowe DYMKLAP są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi. Podstawową funkcją klap oddymiających jest odprowadzanie z wnętrza obiektu dymu, ciepła i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr FID PRO Wersja PRO 16.07.04.5 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ODDYMIANIA 24VDC

SYSTEM ODDYMIANIA 24VDC wersja 10 (2015-04-30) SPIS SCHEMATÓW: SCHEMAT ODDYMIANIA... 2 Rysunek 1. Przykładowy schemat oddymiania 24VDC klatki schodowej z klapą dymową.... 2 Rysunek 2. Schemat blokowy sterowania wentylatorami...

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Stalowe przewody oddymiające typu PD obsługujące jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E 600 120 (h o ) S1500 single. Zastosowanie: Pierwsze w Polsce przewody oddymiające o klasie odporności ogniowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy DA-372-10/11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na wykonaniu zabudowy przeciwpożarowej klatki schodowej bocznej oraz parteru w budynku

Bardziej szczegółowo

CWP CZERPNIE LUB WYRZUTNIE POWIETRZA Z RUCHOMYMI/NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI

CWP CZERPNIE LUB WYRZUTNIE POWIETRZA Z RUCHOMYMI/NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI CWP CZERPNIE LUB WYRZUTNIE POWIETRZA Z RUCHOMYMI/NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI Przeznaczenie: Stosowane na zakończeniach instalacji wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.

Bardziej szczegółowo

mcr EXi nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacji

mcr EXi nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacji mcr EXi nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacji 1 ZASTOSOWANIE Ochrona przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych jest istotnym elementem całego systemu ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA OPIS PRODUKTU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012)

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche

Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche PRZEZNACZENIE Klapy przeciwpożarowe typu KTS przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające oddzielające strefę objętą

Bardziej szczegółowo

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy FUNKCJA DOŚWIETLENIA FUNKCJA ODDYMIENIA FUNKCJA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II Poz. J.m. Ilość Opis elementu Uwagi Układ nawiewno - wywiewny centrali NW1 NW1.1 mb 9 Kanał wentylacyjny prostokątny 900 x 400 NW1.2 szt 2 Redukcja 900 x 400 / 650 x 400 NW1.3 mb 19 Kanał wentylacyjny

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie robót budowlanych dla spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, dotyczących warunków ewakuacji w budynku

Bardziej szczegółowo

7/S6 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FDC40.

7/S6 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FDC40. 7/S6 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FDC0 8 www.klimaoprema.pl 7/S6 KLAPY RZECIWPOŻAROWE FDC0 www.klimaoprema.pl 8 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FDC0 SPIS TREŚCI KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FDC0 87 KLASYFIKACJA OGNIOWA 87 DIAGRAM

Bardziej szczegółowo

7/S5 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD40.

7/S5 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD40. 7/S KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 68 www.klimaoprema.pl 7/S KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 www.klimaoprema.pl 69 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 SPIS TREŚCI KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 7 KLASYFIKACJA OGNIOWA 7 DIAGRAM

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN «

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN « » Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN12101-10 « Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo