Poland - final results with open answers

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poland - final results with open answers"

Transkrypt

1 Poland - final results with open answers Logout POLAND - FINAL QUESTIONNAIRE Respondents: Total 289, Visible 289 Time used: Avg 00:21:13, Med 00:15:20 Active filters: Time period: :45 HIDE MENU Filtering: By filtering the respondent groups with help of background variables or user IDs, you can differentiate between various respondent group results and make comparisons between respondent groups. The filters you have set are valid until you perform another filtering or remove the currently active filters. PAGES Część B: Doskonalenie zawodowe w przeszłości Pytania koncentrują się wokół dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Select graph type: Bar diagram

2 Select graph type: Exploded pie diagram

3 Select graph type: Exploded pie diagram B4. Które z odbytych szkoleń najbardziej Pana/Panią rozczarowało? Proszę opisać, dlaczego. Total: 170 << < > >> Respondent metoda dobrego startu, nudna i ławkowa, albo przekazujący był nudny Nie ma takiego szkolenia Nie rozczarowałam się Ŝadne Za mało przekazanych informacji nie ma takiego Nie było takiego nie było takjch Pozyskiwanie srodków unijnych - nie dało Ŝadnych umiejętności

4 śadno z tych szkoleń nie spowodowało, Ŝe byłam rozczarowana lub niezadowolona, Ŝe wzięłam w nich udział Szkolenie dotyczące pracy metodą projektu, niewiele pamiętam, bo nie otrzymałam materiałów, do których mogłabym zajrzeć wszystkie spełniły moje oczekiwania szkolenie o tematyce dotyczącej edukacji plastycznej w przedszkolu. Prowadząca nie przyjmowała krytyki, nie moŝna teŝ było mieć swojego zdania, niechętnie odpowiadała na pytania, była niesympatyczna dla uczestników W jednym ze szkoleń prowadzący czytał informacje z ogólnodostępnej literatury Nie miałam takiego szkolenia, które by mnie rozczarowało Pozykiwanie funduszy europejskich. Powodem była osboba prowadzaca to szkolenie, zero konkretów, niekompetetna, zbywała nas Ŝeby nie udzielic odpowiedzi "Diagnoza dziecka w przedszkolu" - nie uzyskałam Ŝadnych nowych wiadomości PoniewaŜ odbywały się na zasadzie warsztatów, mimo Ŝe w nazwie tego nie podano. jeŝeli idę na szkolenie to chcę otrzymywać pełna wiedzę a nie "gimnastykować się" w temacie o którym nie mam np zielonego pojęcia. Prowadzący często bazują na wiedzy uczestników nie dodając nic nowego Nie dotyczy Nie było takiego szkolenia szkolenie z zakresu nabywania umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Szkolenia przebiegały w taki sposób, Ŝe osoba prowadząca czytała to co wyświetlane było na ekranie, a takŝe zawarte było w materiałach szkoleniowych. Na szkoleniu nie było osób, które potrafiły odpowiedzieć na konkretne pytania. Bardzo mało praktyki, ogrom teorii, z którą moŝna było się zapoznać z materiałów szkoleniowych Tematy konferencji realizowane są w formie teoretycznej i zbyt mało opisują praktykę szkolenie na temat budowy warsztatu nauczyciela o krotkim strazu. PoniewaŜ prowadziła je jedna osoba, zajęcia pokrywały się z tym co omawiane było w placówce z metodykiem w ramach szkolenia grona pedagogicznego. ponaddto zajęcia te prowadziła ta sama metodyczka ktora gościła na placówce i niczym nie urozmaiciła monolodgu szkolenie dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego przeprowadzone w placówce macierzystej, w której obecnie pracuję origami w pracy terapeutycznej Ŝadne, wszystkie były interesujące, wybieram te, które mnie interesująb Dotyczące podręczników, tzw. agitacja pod przykrywką ciekawego warsztatu W WODN bardzo często odbywają się mało ciekawe szkolenia, często zmienia się tylko tytuł szkolenia-a treści sa takie same jak w szkoleniach poprzednich drugie, bo bylo slabe nie uczestniczylam w szkoleniach brak profesjonalizmu szkoleniowca Ŝadne mnie nie rozczarowało mobbing- mało interesujące dla mnie Język angielski - był zbyt krótki Szkolenia prowadzone przez firmy wydawnicze- w temacie jest, np. Rytm, muzyka, taniec- natomiast całe szolenie oparte jest na slajdach i wykładzie, brak zajęć praktycznych. Teorie mamy opanowaną na kaŝdy temat, potrzeba nam zajęć praktycznych, ćwiczeń często jako przypomnienie. Nauczyciele, którzy maja wiele form doskonalących i kwalifikacyjnych, nie zawsze wszystko stosuja jednoczęsnie, dlatego niektóre formy są zapominane bądź nie zawsze wykorzystywane w pełnym zakresie, szumnie nazywane nowoczesne metody pedagogiczne tak naprawdę są nam znane od lat tylko stosowane wybiórczo. Szkolenie dotyczące archiwizacji choć bardzo dobrze zorganizowane, otrzymałam wiele materiałów to jednak mnie rozczarowało, poniewaŝ to co usłyszałam na szkoleniu mogłam znaleźc w przepisach prawnych z tego zakresu Szkolenie w sprawie przyszłości edukacji przedszkolnej. Nie na temat, słabi wykładowcy, nienajlepszy prowadzacy. Nudno nie pamiętam

5 warsztaty prowadzone teoretycznie nie byłam rozczarowana szkoleniami Studia podyplomowe - przekazywana wiedza oderwana od realiów Ŝycia a podawane wiadomości choć zgodne z kierunkiem nieprzydatne w praktyce nie dotyczy Szkolenie dotyczące zajęć dydaktyczno wyrównawczych, na którym podana była tylko sucha teoria bez praktycznych ćwiczeń, oparta na starej literaturze Zazwyczaj szkolenia, które nie są prowadzone w formie warsztatowej nie zaspokajają moich potrzeb z zakresu doskonalenia juŝ posiadanych kwalifikacji - ze wzgledu na osobę prowadzącą: schematyczna, mało elastyczna, działajaca "wg wzoru" Ŝadane z kaŝdego coś wyniosłam poŝytecznego dla mojej dalszej pracy Nie było takiego przypadku śadne ze szkoleń mnie nie rozczarowało, gdyŝ na wszystkie szkolenia chodziłam z własnej inicjatywy. Wybierałam tylko takie szkolenia, które mnie interesowały Szkolenie dotyczące nadzoru pedagogicznego - nic nie wniosło nowego << < > >> B5. Co było najlepszym lub najbardziej interesującym Pana/Pani doświadczeniem na szkoleniach w ostatnim roku? Proszę krótko opisać. Total: 197 << < > >> Respondent Warsztaty po szkoleniach dały szansę utrwalenia i pogłębienia zdobytej wiedzy Kursy internetowe, gdyŝ sama decyduję, które wybieram wymiana doświadczeń z uczestniczkami szkoleń W miarę jasny przekaz informacji Zapoznanie z nowymi metodami nauczania. Tworzenie stron www moŝliwość wymiany doświadczeń metoda NLP - super techniki do zastosowania w pracy i nie tylko oraz metoda Gordona - cudowna, pozwala zrozumieć dzieci, rodziców i siebie Spotkanie ludzi (instruktorów), którzy byli we właściwym miejscu. Kompetencja na 200 procent MoŜliwość uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez specjalistów z tytułami naukowymi Z kaŝdego szkolenia, w którym uczestniczyłam wyniosłam nową wiedzę (teoria i praktyczne rozwiazania), które wykorzystuję w codziennej pracy z dziećmi praca w zespolach na zasadzie burzy mózgów, oraz wymiana doswiadczen, dzielenie się radami z innymi kinezjologia edukacyjna Praktyczna nauka wyrabiania papieru czerpanego i tworzenie z niego kompozycji obrazów Dowiedziałam się bardzo istotnych informacji na temat pracy w zawodzie nauczyciela oraz wskazówki w pracy z dziećmi poznanie metody projektów i jej zastosowania w edukacji przedszkolnej

6 ostatnio byłam na szkoleniu z badania dojrzałości szkolnej sześcio- latka. Jednym z elementów był wykład zawodowego psychologa na temat zagroŝeń polskich dzieci w związku z planowaną reformą. Zaskakuje mnie to, Ŝe większośc autorytetów wychowania przedszkolnego jest przeciwna objęciu edukcją szkona dzieci szescio- letnich, a wszyscy idą w kierunku jej wprowadzenia Miła atmosfera na jednym ze szkoleń,bardzo zwięźle i bezsresowo prowadzone szkolenie "Warsztaty pracy metodą C. Orffa" - bo były prowadzone metodą twórczą Studia podyplomowe " Szkolny doradca zawodowy" - finansowany w ramach EFS. Doskonale przygotowani wykładowcy. wysoki poziom studiów. Doskonałe waruni szkolenie dotyczace agresji małych dzieci, warsztaty MÓC ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJAMI ROZWIAZAŃ PRACY Z DZIEĆMI W ZAKRESIE TWÓRCZEJ INTERPRETACJI MUZYKI Zabawa Folkowa z Klanzy, które moŝna wykorzystać w zabawach z dziećmi Wybieram szkolenia, które są w zasięgu moich zainteresowań. Jestem wtedy zadowolona, jeśli dowiem się czegoś nowego, co mogę wykorzystać w pracy z dziećmi. Kurs Kwalifikacyjny "Terapia pedagogiczna" organozowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Szeroki zakres materiału. Doskonała kadra wykładowców. Świetna ogranizacja zajęć. Szkolenia z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego. Konkretne przykłady form i metod pracy z dziećmi, praktyczne działanie, osoba prowadząca była jednocześnie nauczycielem praktykiem w zawodzie Najciekawsze są szkolenia gdy autor metody omawia ją podając duŝo wskazówek i przykładów z Ŝycia Najbardziej nteresowały mnie kursy gdzie otrzymywałam gotowe propozycje zabaw tańców lub prac plastycznych dla dzieci. takie kursy sa interesujące poniewaŝ moŝna pomysły zrealizowac w pozniejszej pracy z dziećmi. ponadto polegaja głównie na cwiczeniach nie na wykładzie. Edukacja przez ruch wg D. Dziamskiej w ODN ; duŝo ciekawych pomysłów jak wzbudzić ciekawość poznawczą dzieci podczas doskonałej zabawy moŝliwośc praktycznego działania na w/w szkoleniu Warsztaty dydaktyczne " Gry i zabawy rozwijające umiejętności językowe" oraz " gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne" Dzięki wykorzystaniu aktywnych metod pracy, nowych pomysłów gier i zabaw rozwijających umiejętności matematyczne i językowe zwiększyły się o: - moŝliwości dostosowania poziomu proponowanych gier i zabaw do indywidualnych potrzeb dziecka, - moŝliwości wykorzystania umiejętności, zdolności i zainteresowań dzieci, - moŝliwości wykonywania zadań przez dzieci o róŝnym stopniu trudności na tym samym materiale dydaktycznym - wyzwalanie przekonanie w dzieciach, Ŝe potrafią samodzielnie wykonywać wyznaczone zadania i rozwiązywać problemy Było wiele takich szkoleń nic Ostatnio uczestniczyłam w szkoleniu-z projektu unijnego-ciekawe zajęcia z papierem czerpanym, plastyczne nic nie uczestniczylam w szkoleniach wykoŝystywanie prostych i tanich pomocy do przeprowadzenia zabawy (zajęć) (np. robienie kapeluszy z worków na śmieci, lub biŝuterii z folii aluminiowej itp.) kurs terapii behawioralnej- był bardzo interesującym, pouczający i zawierał sporo praktyki Szkolenie z zakresu komunikacji w oparciu o techniki NLP. Pozwoliło mi spojrzeć z nowej perspektywy na mój własny sposób porozumiewania się, dostrzec błędy popełniane i skutki z tego wynikające. Mam większą świadomość z zakresu manipulowania mną jako potencjalnym klientem. Bardziej świadomie uŝywam języka w procesie komunikacji MoŜliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami innych placówek Zajęcia i warsztaty z terapii artystycznej, komunikacji interpersonalnej, zajęcia asertywności, w większości były to takie

7 zajęcia, które są niezbędne w pracy z dzieckiem, ale równieŝ są waŝne dla nauczycieli. Zajęcia prowadzone były równieŝ przez wspaniałe animatorki, które szybko potrafią zaangaŝować całą GRUPĘ NIE TRACĄC CZASU na zbędne tłumaczenia bądź przypominenie teorii. Międzynarodowa Konferencja Wychowania Przedszkolnego - Prawo dziecka do rozwoju - zorganizowana w Warszawie. Konferencja przemyślana w kaŝdym szczególe, cykl spotkań z przedstawicielami - nauczycielami lub dyrektorami placówek wych.przedszkolnego z innych krajów był bardzo cennym doświadczeniem podobnie jak wizyty w róŝnych warszawskich przedszkolach, które prezentowały swoje sukcesy i osiągnięcia. Bardzo dobre doświadczenia mam takŝe z organizowanych przez OSKKO Krajowych Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, zawsze świetnie zorganizowane, duŝo spotkań z ciekawymi ludźmi - specjalistami, osobowościami związanymi z pedagogiką przedszkolną i nie tylko.za kaŝdym razem ściągam do naszego przedszkola w ramach WDN spotkanych tam specjalistów np. Dorotę Dziamską - edukacja przez ruch. Wtrącane przez szkolącą osobę komentarze na temat metod przygotowywania w ministerstwie edukacji nowych podstaw programowych, zmian w programach itp. OdwaŜne, zaskakujące, intrygyjące nie pamiętam wskazówki praktyków rozwiązujące określone problemy Przygotowanie projektu edukacyjnego z zakresu ekologii Szkolenia programu "Klucz do uczenia się" zajęcia warsztatowe z nauczycielami praktykami poznawanie pedagogiki Montessori i zapoznawanie się z materiałem rozwojowym Montessori brak Szkolenia są interesujące dla mnie wtedy, kiedy teoria połączona jest z praktyką << < > >> śadne nie bylo takich szkoleń zwiazane z Statutem SAkoły Kurs M. Mpntesori Metoda Denisona - duzo praktycznych rzeczy Nie miałam takich szkoleń zdarza się, Ŝe jest wiecej teorii niŝ praktyki Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego szkolenie dotyczące wdraŝania HACCP, zostałam zapoznana z definicjami znanymi wszystkim od czterech lat, którzy maja Ŝywienie w placówkach Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno metodyczny j. angielskiego. Prowadząca nie miała czasu na prowadzenie zajęć!!! Jestem zadowolona zadne szkolenie mnie nie oczarowowało, na szkoleniach przekazywana wiedza byla zbyt teoretyczna i nie dowiedzialam sie z nich niczego, czego bym jeszcze nie wiedziała szkolenia dotyczące tematyki awansu zawodowego Zajęcia na temat ADHD - były strasznie nudne, sama teoria Wydaje mi się, Ŝe tak bardzo nie odczułam rozczarowania na odbytych przeze mnie szkoleniach, jedynie co mogę wymienić to szkolenie dotyczące wprowadzenia metody prof. J. Cieszyńskiej, która bardzo mnie zaciekawiła, ale mało było pokazanych ćwiczeń praktycznych. Warsztaty zamiast konkretnych ćwiczeń powielały teorię z wykładu pani profesor szkolenie komputerowe - przestarzałe wiadomości polskie tańce ludowe Szkolenie BHP-zbyt duŝo teorii, zero praktyki przydatnej w przyszłości! nie było takiego Dobrze jest gdy szkolenie prowadzi osoba kompetentna, i potrafi odpowiednio przekazywać materiał, wykazuje się zaangaŝowaniem w cały proces - jeŝeli tego niema (a i tak bywa) materiał nie trafia do uczestników szkolenia. To jest to rozczarowanie, bo jeŝeli chodzi o merytorykę szkoleń to z regóły wybieramy temat, który nas interesuje, Jedno z szkoleń było nie na temat

8 Z kaŝdego wyciągnęłam coś dala siebie Szkolenie które w tytule miało być warsztatami a okazało sie ze to wyklad HCCAP - mało konkretnej wiedzy BHP i p.poŝ - ogólnikowe Szkolenia prowadzone w oparciu o teorię, "bezwarsztatowe" Szkolenia, które mają praktyczne zastosowanie a nie przedstawiają tylko samą teorię kilku godzinne szkolenie, poniewaŝ osoba prowadzaca nie miała talentu do przekazywania wiedzy, nie stosowała aktywnych metod szkolenia nie było takiego, wybieram szkolenia, które mnie interesują nie było takiego Nie ma takich, gdyŝ w kaŝdym były informację dla mnie interesujące kurs jęzuka angielskiego wszystkie ok nie byłam rozczarowana z Ŝadnego szkolenia. dopiero zaczynam pracę zawodową i mam nadzieję, Ŝe wszystkie szkolenia będą prowadzone w tak miłej atmosferze nie dotyczy szkolenie które jest dyrektywą, recepta ze tak ma być a nie wnioskiem który mogę sama wysnuć Ŝadne Szkolenie Rady pedagogicznej na temat tworzenia programów własnych. DuŜo teorii, o której mogłam dowiedzieć się z literatury, natomiast mało praktycznych ćwiczeń Nie rozczarowało Nie było takich, poniewaŝ wybierając szkolenie zapoznaję sie z programem i kadrą prowadzącą. Nie są to szkolenia "przypadkowe". Szkolenie skierowane do doradców metodycznych i konsultantów zawierało takie treści i zakres materiału jaki przewidywałabym dla młodych nauczycieli, czyli nie uwzględniało wiedzy i doświadczeń uczestników. szkolenie 3 dniowe, brak dodatkowych informacji to co juz wiemy, rozdawanie tylko ksera z ksiąŝek i to nie zawsze potrzebnych do tego zagadnienia Szkolenie dotyczące agresji- mało rozwiązań, sposobów radzenia sobie z zachowaniem agresywnym dzieci, praktycznego rozwiązywania problemów wszystkich etapach nic wewnętrzne szkolenia rad pedagogicznych, gdyŝ dyrektor jednej ze szkół skrytykował mój referat, gdyŝ był lepszy od referatu jego dobrej koleŝanki NAJBARDZIEJ ROZCZAROWAŁO MNIE SZKOLENIE Z GLOKTODYDAKTYKI, GDYś BYŁO SŁABO PRZYGOTOWANE OD STRONY METODYCZNEJ Nie było takich nie pamiętam szkolenia, które nic by nie wniosło śadne Szkolenie na temat funduszy europejskich-było zupełnie nieowocne, nic nie dało, wszyscy wyszli rozczarowani. Jeszcze gorsze szkolenie 'Wybieram zdrowie" nie było takich << < > >> B5. Co było najlepszym lub najbardziej interesującym Pana/Pani doświadczeniem na szkoleniach w ostatnim roku? Proszę krótko opisać. Total: 197 << < > >> Respondent zdobywanie wiadomości bezpośrednio w muzeum W ostatnim roku nie miałam okazji uczestniczyc w szczególnie interesującym szkoleniu to, jak bardzo nauka poprzez zabawę rozwija umiejętności i wiedzę dziecka Przydatne w praktyce zawodowej treści; prowadzący - przygotowanie merytoryczne poparte doświadczeniem zawodowym; materiały szkoleniowe plus prezentacja, którą moŝna wykorzystać w pracy zawodowej

9 Konferencja międzynarodowa - języki obce w przedszkolu - było to dla mnie nowe doświadczenie, które skłoniło mnie do zainteresowania się bliŝej tym tematem. Najbardziej przydatne dla mnie było szkolenie z dziedziny prawa finansowego. Prowadząca mówiła bardzo ciekawie i słuŝy doradztwem po zakończeniu szkolenia Zabawy z grupą, otrzymywane materiały, kasety Poznałam ciekawe metody nauki czytania dzieci od najmłodszych lat co obecnie wykorzystuję w mojej pracy z dziećmi Szkolenia dotyczące pozyskiwania środków unijnych nic BYŁO TO SZKOLENIE DOTYCZĄCE METODY WERONIKI SHERBORN. BYŁO PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE NA POCZĄTKU PODALI NAM WIADOMOŚCI TEORETYCZNE A W KOLEJNYCH DNIACH ODBYŁY SIĘ ĆWICZENIA PRAKTYCZNE Wykorzystywanie przez wykładowców metod aktywnych, dzięki którym łatwiej moŝna opanować zagadnienia moŝliwość odbycia praktyki, zgodnej z kierunkiem i tematem szkolenia nie mam takiego doswiadczenia Najbardziej interesujące są szkolenia, na których przekazywana wiedza jest niezbedna i nie chce się z nich wyjść. Ostatnio byłam na takim szkoleniu -prowadzaca miała taka wiedzę i odpowiadała fachowo, Ŝe nikt nie czekał z niecierpliwością końca jak to czasem bywa. na kaŝdym szkoleniu, kiedy spotykam specjalistów i mogę poznać ichdoswiadczenia, podzielić się swoimi - jest to dla mnie wazne i interesujace Wzajemna wymiana doświadczeń - nowe wiadomości przekazywane przez spoecjalistów kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej - duŝa dawka wiedzy poparta moŝliwością skonstruowania własnych pomocy dydaktycznych, prowadzony przez specjalistów wzory i przykłady dokumentacji z nadzoru pedagogicznego, finansów i zarządzania placówką/personelem Uczestniczyłam w szkoleniu w którym zajęcia odbywały się w przedszkolu w trakcia zajęć dzieci. Takie zajęcia dają uczestnikom najwięcej nic Bardzo intensywny kurs z PAOW na temat metod aktywizujących, chyba 4 lata temu.świetna prowadząca, ciekawe zajęcia sposób redagowania pis urzędowych praktyczne działania w formie warsztatowej Nie było szkoleń, które by mnie w decydujący sposób zachwyciły dobrze przygotowana kadra szkolenia w formie warsztatow Szkolenie na temat nowej reformy programowej w szkolnictwie prawo oświatowe i administracyjne NaleŜę do klubu "Twórczych dyrektorów". Wizyta studyjna do szkoły niepublicznej w Łodzi, która odbyła się w ostatnim okresie była bardzo interesująca. Mogłam korzystać z wiedzy i doświadczeń innych dyrektorów, jak teŝ dzielić się swoimi. Wiele rozwiązań wprowadzę na grunt swojej placówki Najbardziej interesujące są szkolenia prowadzone metodą warsztatową, np szkolenie rady pedagogicznej "Zabawy przeciwko agresji". Dwa szkolenia organizowane przez róŝne prywatne firmy. Zasypywanie własną wiedzą przez prowadzącego, jego fachowość i odpowiedzialność za powierzone zadanie = nie zmarnowany czas i pieniądze! Wiedza potrzebna w praktyce. Najbardziej pouczające sa szkolenia połączone z praktyką. Lubię jak coś sie na nich dzieje i pokazują najnowsze techniki nauczania. zmierzenie się z problemem, symulacja zdarzenia. Dała mi moŝliwość spojrzenia na sprawę ze strony osoby, od której zaleŝy rozwiązanie problemu Najbardziej interesujące: Nowe informacje rózne formy i treści dotyczące pedagogiki zabawy Klanza (zabawy chustą animacyjną) NajwyŜej cenię sobie szkolenia, w których prezentowane są praktyczne działania dające moŝliwość wykorzystania ich w pracy z dziećmi. W bieŝącym roku najwięcej wyniosłam z doskonaleń prowadzonych przez E.Zielińską oraz C. Marszałek Zdobyłam wiedzę o ciekawych metodach pracy Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej. Daje to uczestnikom moŝliwość zaprezentowania się, wysłuchania tego co robią inni, przeniesienia pomysłów na teren swojej szkoły, praca w grupach Szkolenie z zakresu zabaw sensorycznych. - w sposób interesujący została przekazana wiedza z tego zakresu Konkretne informacje do pracy z dzieckiem czy teŝ biurowej kurs z zakresu terapii pedagogicznej

10 Najbardziej cenię sobie szkolenia, gdzie teorii towarzyszy wymiana doswiadczeń. Kilka razy uczestniczyłam równieŝ w szkoleniach, które prowadzili wykładowcy zagraniczni (dokładnie amerykańscy). Prezentacja ich systemu szkonictwa, wymiana doswiadczeń. Co waŝne organizatorzy (Centrum Edukacji Obywatelskiej w warszawie zadbali o swietych tłumaczy i mimo, Ŝe nie znam dostatecznie dobrze języka angielskiego mogłam duzo skorzystać z takiego szkolenia, które trwało 10 dni) integrowanie uczestników, zajęcia aktywizujące, burze mózgów, Doświadczeniem, którego nie zapomnę było uczestniczenie w plenerze plastycznym, na którym poznałam szereg technik plastycznych oraz kursu zorganizowane przez Klanzę Wrocław, niesamowite przeŝycie. Myślę, Ŝe było to najlepsze szkolenie z moŝliwych. To czego się nauczyłam wykorzystuję w pracy w przedszkolu. Najlepsze są szkolenia połączone z warsztatami, gdzie moŝna wypracować konkretne materiały, programy itp, pod okiem specjalistów korygujących błędy wiadomości z poza szkoleń, czayli uwiedza i doswiadczenie opisane przez pozostałych uczestników Organizatorzy szkoleń prawidłowo dobieraja ich tematykę. Jest ona zgodna z priorytetami MEN i Kuratorium Tematyka szkoleń była zgodna z potrzebami w zakresie Po szkoleniu dotryczącym pozyskiwaniu środków unijnych, moŝliwośc zrobienia próby projektu pod kierunkiem prowadzącego szkolenie << < > >> Nie było takich Nie uczestniczyłam w takich zajeciach szkolenia prowadzone przez kuratorium, które nie uwzględniają specyfiki placówek niepublicznych brak nie rozczarowały mnie Krótkie formy szkoleń, które wnoszą mało treści praktycznych brak rozczarowań szkolenia komputerowe, duŝa liczba uczestników, mała moŝliwość indywidualnych konsultacji Nie było takiego szkolenia bale i uroczystości klanza poniewaŝ pomysły były mało oryginalne i zabrakło dynamiki podczas przechodzenia z jednego zadania do drugiego śadne Nie uczestniczyłam w szkoleniach, które by mnie rozczarowały Szkolenie pt: wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym na przykładzie edukacji matematycznej organizowane przez nową erę rozczarowało mnie dlatego,ŝe temat szkolenia nie pokrył sie z tym co było przedstawiane na spotkaniu na podyplomówkach, chociaŝby zarządzaniu oświatą : duŝo teorii, mało praktycznych rozwiązań Nie uczestniczyłam w takim szkoleniu które by mnie rozczarowało Pedagogika zabawy w pracy wychowawczej w przedszkolu- była podana tylko teoria, zabrakło zajęć praktycznych szkolenie dotyczące kwalifikacji eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli, było niemerytoryczne, nie tego oczekiwali uczestnicy, nie wzięto pod uwagę faktu, iŝ na tym szkoleniu w jednej grupie byli eksperci i kandydaci na ekspertów zadne -wszystkie byly tematyczne,konstruktywne,ciekawe Nie byłam uczestnikiem szkolenia, które mnie rozczarowało. KaŜde ze szkoleń wniosło coś nowego do mojego warsztatu pracy i miało wpływ na mój rozwój Nie było takich nie było takiego Szkolenia dla Koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkołach Najbardziej rozczarowują mnie przede wszystkim krótkie formy doskonalenia (kilka godzin) oprate wyłacznie na wykładzie (teoria). Najczęściej po tych szkoleniach mam poczucie straty czasu i pieniędzy. Studia podyplomowe z zakresu technik arterapii ze względu na brak profesjonalizmu w prowadzeniu zajęć przez zatrudnionych wykłądowców Rozczarowały mnie szkolenia kilkugodzinne ( m.in. praca z uczniem zdolnym)- zbyt duŝo teorii, którą śmiało moŝna przeczytać w ksiąŝkach, w internecie, za mało praktycznych wskazówek, ćwiczeń itp nie było takich wiadomości, treści podawane w sposób nuzacy mało atrakcyjny, przestarzałymi metodami

11 nie byłam na takim wszystkie były ciekawe, profesjonalnie prowadzone Nie pamiętam Szkolenia obowiazkowe, na które zaprasza się przedstawicieli wszystkich placówek oświatowych, dlatego czas szkolenia wydłuŝa się w nieskończoność, a na sprawy dotyczące mojej placówki poświęca się 15 min Rozczarowało mnie szkolenie trwające najdłuŝej, poniewaŝ wykładowcy mieli skłonność do nieuzasadnionego skracania zajęć Raczej zawsze byłam zadowolona z odbytych szkoleń nie wystąpiło z zakrwsu administracji przedszkola przekazana wiedza juŝ dawno była w moim posiadaniu Nie było takiego warsztaty z logorytmiki cz. teoretyczna, prowadzący bardzo kompetentny, lecz zbyt zawęŝał się tylko do swojej dziedziny nie mam takiego doświadczenia kurs -zarządzanie oświatą. Słabo przygotowane Ŝadne nie rozczarowało mnie zbyt drogie, za mało zdobywamy na nich doswiadczeń, Z zakresu pojęć matematycznych. Zbyt duŝo teori a mało konkertnych przykładów wykorzystania metod i form i zabaw do zainteresowania dzieci matematyką Nie bylo takich Ŝadne Mnie nie rozczarowało Jestem zadowolona z odbytych szkoleń, wiedze wykorzystalam w pracy zawodowej Budowanie i realizacja planu szkoleń WDN - z powodu większego dostosowania powyŝszego kursu do potrzeb szkół, a nie przedszkoli. Czas na kursie był wykorzystany nieefektywnie, powinno być więcej konkretnych przykładów mających zastosowanie w praktyce we wszystkich typach szkół. Brak materiałów szkoleniowych, informacje czytane z kartki, bez wyjaśnień, komentarza, dyskusji, warunki bardzo ubogie (brudna, obdrapana sala, źle oświetlona) jeśli decyduję się na jakieś szkolenie to nie po to aby się rozczarować. Nie korzystam z ofert powtarzających się tematów << < > >> B5. Co było najlepszym lub najbardziej interesującym Pana/Pani doświadczeniem na szkoleniach w ostatnim roku? Proszę krótko opisać. Total: 197 << < > >> spotkania z mądrymi, wykształconymi ludźmi przekazującymi kompetentną, realną wiedzę na prezentowany przez siebie temat Respondent zdobycie nowej wiedzy Kurs języka angielskiego sposób i metody prowadzenia szkoleń z zakresu chorób genetycznych w kaŝdym szkoleniu dobre jest to, Ŝe ma się kontakt z innymi zaangaŝowanymi nauczycielami, moŝna się porównać, wymienić doświadczenia. Ponadto wbrew przekonaniu, Ŝe wszystko wiemy pewne rzeczy umykają, ulegają zapomnieniu; podczas szkoleń, kursów doskonalących odświerzamy sobie wiadomości i nabywamy nowe szkolenia dotyczące zarządzania placówkami, prawa oświatowego i prawa pracy w praktyce Spotkanie z pracownikiem Akademii Pedagogicznej w Krakowie,logopedą,terapeutą.Był bardzo ciekawy wykład,poparty przykładami a potem rzeczowa dyskusja. Kurs Metody Dobrego Startu, dostarczył mi podłoŝa teoretycznego i duŝo praktycznych umiejętności, co jest najwaŝniejsze w pracy z dziecmi pozyskanie nowych informacji, praca zespołowa nad opracowniem dokumentu, wypracowanie wniosków do MEN Praktyczne podejście do tematu wymiana doświadczeń z uczestnikami kursu

12 Szkolenie z zakresu stosowania pomocy M.Montesorii Najlepsze z zakresu zmian w prawie oswiatowym w małych grupkach, kompetentni racy prawni, mozliwosc zadawania pytan wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia; Nastepne szkolenie z zakresu zarządzania finansami i zasobami ludzkimi- na wysokim poziomie wykładowcy, szkolenia rad pedagogicznych Lubię zajęcia warsztatowe, gdzie uczę się praktycznych umiejętności przydatnych w swojej pracy. Szczególnie polecam warsztaty Klanzy z zakresu pedagogiki zabawy Wiadomosci połączone z praktycznym wykorzystaniem ich podczas zajęć Interesującym doświadczeniem minionego roku było szkolenie na kursie z organizacji i zarządzania oświatą atmosfera szkolenia, ciekawe cwiczenia Najbardziej intersującym doswiadczeniem było uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą, poniewaŝ było dobrze prowadzone, przez dobrych specjalistów i miłej atmosferze Szkolenie o nadzorze pedagogicznym asertywność n-la, zarówno strona merytoryczna jak i praktyczna bardzo zajmujące, prowadząca kompetentna Nie zdarzyły się w ciągu ostatniego roku takie doświadczenia które były by w swojej formie interesujące warsztay metodyczne prowadzone przez Centrum szkoleniowe KLANZA-wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej czyli wiersze i opowiadania do kreślenia i składania -JESIEŃ,ZIMA Podane przykłady Zdobyte wiadomości z zakresu kursu nauka czytania w przedszkolu Uczstniczyłam w ostatnim czasie w szkoleniu "Uczenie się przez całe Ŝycie" Comenius - partnerskie projekty szkół. Zdobyłam duŝo interesujących wiadomości dotyczących projektu, materiałów, na szkoleniu miałam moŝliwość rozmowy z osobami uczestniczącymi juŝ w podobnych projektach, które dzieliły się swoimi doświadczeniami. Osoba prowadząca była świetnie przygotowana i moŝliwy jest z nią kontakt dotyczący projektu takŝe po szkoleniu. Konferencja zorganizowana w zamku, w pięknym otoczeniu, bardzo ciekawie prowadzone zajęcia, wszystkie materiały w wersji elektronicznej ciekawe było szkolenie organizowane przez MEN w związku z obniŝeniem wieku szkolnego Zdobyłam wiele róŝnorakich informacji i doswiadczeń nowości związane ze szkolnictwem, kontakty i wymiana doświadczeń między nauczycielami Wiedza którą moŝna wykorzystać bezpośrednio w pracy. Bazująca na interpretacji zmieniających się przepisów prawnych np. prowadzenie spraw kadrowych, zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli itp. oparta na konkretnych przykładach na szkoleniach najbardziej cenię rady praktyczne, które wykorzystam w pracy zawodowej poznanie i wymiana doświadczeń z nauczycielami innych placówek Szkolenie na temat otwarta i bezpieczna szkoła prowadzone przez Panie z WODN z Wałbrzycha i Wrocławia nowe metody prowadzenia zajęć bibloioterapeutycznych, wysoki poziom merytoryczny zajęć dotyczących dysleksji Wspólna wymiana doświadczeń i formy zabaw edukacyjnych Szkolenie o tematyce "Jak zainteresować i zachęcić dziecko do nauki" nie uczestniczyłam w ostatnim roku podnoszenie swoich umiejętności, nabywanie nowych Forma przekazywania materiałów formy warsztatowe, które pozwoliły na pracę twórczą, dzielenie się swoim doświadczeniem z innymi w zespole Najbardziej atrakcyjne jest szkolenie gdy kończy się ćwiczeniem, krótkimi warsztatani, wykonaniem zadania o którym była mowa Zrozumienie ideii przygotowania dzieci 5 letnich do podjęcia nauki w szkole jako 6 latków Najbardziej interesujące były te, których prowadzący wymagali duŝo od siebie Na wszystkich szkoleniach materiały były podawane w interesujący i zrozumiały sposób. Wykładowcy z wielkim spokojem odpowiadali na zadawane przez słuchaczy pytania. najbardziej interesującym doświadczeniem byly zajęcia z arterapii i cykliczne zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej. mój warsztat pracy został wzbogacony o nowe metody plastyki stosowanej a takŝe zwrócenie uwagi na usuwanie wad wymowy i terapię prwidlowej wymowy u dzieci nie pamiętam Bardzo przydatne informacje dotyczące składania wniosków w ramach LLP << < > >>

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego.

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego. Skrót raportu z badań Opracowanie: Mirosław

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu

Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 [s. 219-237] Grażyna Maciak Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu Possibilities of using the project

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo