Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym"

Transkrypt

1 Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi

2 Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...5 Zasady bezpieczeństwa...6 Wymagania systemowe...9 Przed pierwszym użyciem...10 Kontrola zawartości opakowania...10 Widok urządzenia Przód Tył...12 Widok z boku...13 Czynności przygotowawcze...14 Otwieranie gniazda akumulatora i karty...14 Wkładanie i wyjmowanie akumulatora...14 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci...15 Ładowanie akumulatora w kamkorderze...16 Ustawienia podstawowe...17 Włączanie i wyłączanie kamkordera...17 Obracanie wyświetlacza...17 Zmiana trybu...17 Ustawienia po pierwszym włączeniu...18 Ustawienie czasu...18 Wybranie języka...19 Nagrywanie wideo i wykonywanie zdjęć...20 Odtwarzanie wideo i wyświetlanie zdjęć...21 Wyłączanie urządzenia...21 Funkcje przycisków podczas zapisywania danych...22 Elementy wyświetlacza w trybie zapisu...23 Opcje obsługi systemu menu...27 Menu wideo...28 Rozdzielczość...28 Lampa...29 Sceneria

3 Balans bieli...29 Stabilizacja wideo...30 Wykrywanie ruchu...30 Zwolnione tempo...30 Tryb poklatkowy...31 Menu zdjęcia...32 Rozdzielczość...32 Śledzenie twarzy...32 Nadruk daty...33 ISO...33 Samowyzwalacz...33 Tryb wyświetlania/odtwarzania...34 Elementy wyświetlacza w trybie wyświetlania/odtwarzania: Włączanie trybu wyświetlania/odtwarzania...38 Odtwarzanie wideo...38 Wyświetlanie zdjęć...40 Usuwanie zdjęcia...41 Menu ustawienia...42 Ustream...42 WLAN do komputera...42 Dźwięk menu...43 System TV...43 Język...43 Ustawienie godziny...44 Format...45 Ustawienia domyślne...45 Emitowanie wideo za pośre-dnictwem portalu ustream.tv O portalu UStream...46 Tworzenie konta użytkownika na portalu UStream Przygotowania do emisji wideo na portalu UStream...47 Emitowanie sekwencji wideo na żywo na portalu UStream Możliwe komunikaty o błędach połączenia z portalem UStream Funkcje kamkordera w komputerze przy użyciu aplikacji WiVideo...52 Informacje na temat aplikacji WiVideo

4 Instalacja aplikacji WiVideo w komputerze...52 Uruchamianie aplikacji WiVideo...54 WiVideo przez połączenie WLAN...56 Przesyłanie danych...58 LIVE VIDEO...59 Podłączanie kamkordera przez port USB...60 Oglądanie zdjęć i wideo na telewizorze...61 Oglądanie zdjęć i wideo w komputerze...62 Przesyłanie zdjęć albo filmów wideo do komputera...62 Konserwacja i pielęgnacja...63 Usuwanie błędów...64 Recykling i utylizacja...68 Dane techniczne...69 Instalacja aplikacji ArcSoft Media Impression

5 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi Przed uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytaj zasady bezpieczeństwa. Stosuj się do ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi. Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w pobliżu urządzenia. Sprzedając urządzenie albo przekazując je innej osobie, zawsze przekazuj razem z nim tę instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem życia! OSTRZEŻENIE! Ostrzega przed możliwym zagrożeniem życia i/ lub ciężkimi, nieodwracalnymi zranieniami! OSTROŻNIE! Wskazuje na konieczność przestrzegania instrukcji w celu wykluczenia zranień i szkód rzeczowych! UWAGA! Przestrzegaj wskazówek, aby uniknąć szkód rzeczowych! WSKAZÓWKA! Dodatkowe informacje na temat używania urządzenia. WSKAZÓWKA! Przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi! 4

6 OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem związanym z porażeniem prądem elektrycznym! Punkt wyliczenia bądź informacja o wynikach podczas obsługi Wymagająca wykonania instrukcja postępowania Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem To urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą one przebywały pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymają od tej osoby wskazówki dotyczące właściwego używania urządzenia. Ten kamkorder jest przeznaczony do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów wideo. Zapisane zdjęcia i wideo można przenosić do komputera albo udostępniać w sieci za pośrednictwem portu WLAN. Nie używaj urządzenia w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do użytkowania w celach zarobkowych. Informacja o zgodności zgodna z dyrektywą R&TTE Firma MEDION AG oświadcza, że te urządzenia spełniają podstawowe wymagania oraz inne obowiązujące przepisy dyrektywy 1999/5/WE. Kompletne deklaracje zgodności są dostępne na stronie com/conformity We Francji z funkcji WLAN należy korzystać wyłącznie w budynkach. 5

7 Zasady bezpieczeństwa Ogólne zasady Pilnuj dzieci, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem. Przestrzegaj także instrukcji obsługi urządzeń, które łączysz z kamkorderem. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Trzymaj folie opakowaniowe z dala od dzieci. Grożą one uduszeniem! Unikaj porażenia prądem elektrycznym Nigdy nie otwieraj obudowy kamkordera; możesz ją otwierać tylko po to, by włożyć akumulator. Podłączaj zasilacz USB tylko do prawidłowo zainstalowanych gniazd elektrycznych 230 V ~ 50 Hz. Do zasilania kamkordera używaj tylko dostarczonego z nim zasilacza USB z wtyczką (DSA-12PFA-05 FEU ) i dostarczonego z nim akumulatora (ATL BL-5C)! Aby w razie nagłej potrzeby szybko i łatwo odłączyć kabel sieciowy od sieci elektrycznej, gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne i znajdować się w pobliżu urządzenia. Nie zaginaj ani nie przygniataj kabla zasilającego. Nie dopuszczaj do dostania się wody i innych cieczy do kamkordera. Nie dotykaj kamkordera wilgotnymi dłońmi. Nigdy nie używaj kamkordera z uszkodzonym. 6

8 Jeśli kamkorder działa nieprawidłowo, należy go natychmiast wyłączyć Nie ustawiaj naczyń napełnionych wodą, np. wazonów na urządzeniu oraz w jego bliskim otoczeniu. Chroń wszystkie części urządzenia przed kroplami i rozpryskami wody. Naczynie może się przewrócić, a rozlana ciecz może spowodować zagrożenie elektryczne. Niebezpieczeństwo wybuchu Nigdy nie narażaj baterii ani akumulatorów na działanie za wysokiej temperatury, na przykład bezpośrednie nasłonecznienie, ogień itd.! Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Nie zwieraj biegunów baterii ani akumulatorów. Nie otwieraj baterii ani akumulatorów. UWAGA! Nieprawidłowa wymiana akumulatora grozi wybuchem. Wymieniaj akumulator tylko na akumulator tego samego lub równoważnego typu. Wykluczanie niebezpieczeństwa pożaru Nie ustawiaj na urządzeniu ani w jego bezpośredniej bliskości żadnych otwartych źródeł ognia, np. palących się świec. Niebezpieczeństwo zatrucia Trzymaj akumulator z dala od dzieci. Niebezpieczeństwo oparzeń żrącą substancją Rozładowany akumulator należy natychmiast wyjąć z urządzenia. Niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu. Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. Części ciała, które zetknęły się z elektrolitem, natychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udaj się do lekarza. Ochrona kamkordera przed uszkodzeniem Akumulator, z którego wyciekł elektrolit należy natychmiast wyjąć z kamkordera. Przed włożeniem nowego akumulatora wyczyść styki. Używaj tylko dostarczonego akumulatora litowo-jonowego. 7

9 Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy styki w kamkorderze i na akumulatorze są czyste. Zanieczyszczone styki oczyść suchą, czystą szmatką lub użyj gumki biurowej. Nie dotykaj obiektywu ani jego oprawy. Unikaj uszkodzenia akumulatora Nigdy nie wkładaj akumulatora odwrotnie. Zawsze zwracaj uwagę na prawidłowe położenie biegunów. Uważaj, aby akumulator nigdy nie zetknął się z jakąkolwiek cieczą. Bezpośrednie działanie ciepła może spowodować uszkodzenie akumulatora. Nie narażaj kamkordera na działanie wysokiej temperatury. Jeżeli nie korzystasz z kamkordera przez dłuższy czas, wyjmij z niego akumulator. Unikaj rozbicia kamkordera Chroń kamkorder przed upuszczeniem i upadkiem. Gdy nosisz kamkorder, załóż pasek na przegub dłoni. Unikanie utraty danych Podczas przetwarzania danych nie dopuść do przerwania zasilania elektrycznego. Unikaj uszkodzenia kart microsd Podczas zapisywania danych nigdy nie wyjmuj karty microsd z kamkordera. Chroń urządzenie przed kondensatem Unikaj szybkich zmian temperatury Jeśli kamkorder ma być narażony na szybką zmianę temperatury, należy go włożyć do futerału ochronnego lub torebki z tworzywa sztucznego. Nie używaj i nie przechowuj kamkordera w miejscu, gdzie jest on narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur. 8

10 Pojemność akumulatora W niskich temperaturach pojemność akumulatora może się znacznie zmniejszyć wskutek spowolnienia reakcji chemicznych. Podczas nagrywania przy zimnej pogodzie zaopatrz się w drugi akumulator przechowywany w ciepłym miejscu (np. kieszeni spodni). Wskazówki dotyczące wyświetlacza dotykowego Twój kamkorder jest wyposażony w wyświetlacz reagujący na dotyk. Aby zapewnić jego optymalnie działanie, przestrzegaj następujących wskazówek: Aby zapobiec uszkodzeniu, nie dotykaj ekranu spiczastymi lub ostrymi przedmiotami. Używaj tylko sztyftu z tępą końcówką albo palca. Wymagania systemowe Microsoft Windows 7/Vista SP1/XP SP3 4 GB wolnej pamięci na twardym dysku 1 GB lub więcej pamięci operacyjnej Port USB Napęd CD-ROM Sieć WLAN albo komputer obsługujący funkcję WLAN Łącze internetowe Aktywne konto na portalu UStream do korzystania z funkcji Kamera IP (konto UStream jest bezpłatne) 9

11 Przed pierwszym użyciem Kontrola zawartości opakowania Sprawdź zawartość opakowania i poinformuj nas o ewentualnych brakach w ciągu 14 dni od daty zakupu. Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące części: Kamkorder HD Kabel USB Kabel HDMI Zasilacz USB Karta pamięci microsdhc 4 GB Ministatyw Futerał do przechowywania Pasek do noszenia 2 akumulatory litowo-jonowe Płyta CD z oprogramowaniem Dokumantacja NIEBEZPIECZEŃSTWO! Trzymaj folie opakowaniowe z dala od dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia! 10

12 Widok urządzenia Przód ) Głośniki 2) Mikrofon 3) Soczewka 4) Wskaźnik diodowy 11

13 Tył ) Wyświetlacz (dotykowy) 6) Dioda LED foto (czerwona), dioda LED wideo (niebieska) 7) Przycisk zapisywania/nagrywania 8) Przełącznik T (tele) / W (obiektyw szerokokątny w trybach wideo i foto: powiększanie i pomniejszanie (zoomowanie) motywu w trybie odtwarzania wideo: zwiększanie lub zmniejszanie głośności 9) Włącznik-wyłącznik 10) Przycisk WiFi (włączanie/wyłączanie funkcji WLAN) 11) Port HDMI (za klapką) 12) Port USB (za klapką) 12

14 Widok z boku ) Ucho paska 14) Gwint statywu 13

15 Czynności przygotowawcze Otwieranie gniazda akumulatora i karty Gniazdo akumulatora i karty znajduje się z boku kamkordera. Przytrzymaj kamkorder w ręku tak, aby mikrofon wskazywał do góry. Przesuń pokrywę w kierunku strzałki. Wkładanie i wyjmowanie akumulatora Włóż akumulator w pokazany sposób, z nadrukiem widocznym od góry, do gniazda. UWAGA! Nigdy nie zamieniaj pozycji biegunów. Uważaj, żeby bieguny dodatni (+) i ujemny (-) znajdowały się w odpowiednich pozycjach, w przeciwnym razie możesz spowodować zwarcie. Aby wyjąć akumulator, chwyć za wgłębienie przy gnieździe akumulatora i wyciągnij akumulator z urządzenia. Zamykanie gniazda akumulatora Aby zamknąć gniazdo akumulatora, załóż pokrywę na gniazdo akumulatora i nasuń ją znowu na urządzenie. 14

16 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci Zdejmij pokrywę gniazda akumulatora, w sposób opisany w Otwieranie gniazda akumulatora i karty na stronie 14. Wyjmij akumulator. Wsuń dostarczoną z urządzeniem kartę pamięci microsdhc w pokazany tutaj sposób do gniazda karty tak, by nastąpiło zablokowanie karty. Aby wyjąć kartę pamięci, wciśnij ją lekko, a następnie wyciągnij z gniazda karty. 15

17 Ładowanie akumulatora w kamkorderze Upewnij się, że akumulator jest włożony do gniazda akumulatora w kamkorderze. Połącz port USB kamkordera przy użyciu kabla USB z portem USB komputera albo dostarczonego zasilacza USB. Podłącz zasilacz USB do gniazda sieciowego 230 V ~ 50 Hz. Akumulator jest teraz ładowany przez port USB komputera lub zasilacza. Podczas ładowania miga dioda trybu foto i trybu wideo. UWAGA! Jeżeli akumulator jest ładowany przez zasilacz USB, naładowanie go wymaga od czterech do pięciu godzin; po upływie tego czasu gasną diody LED. Gdy akumulator jest ładowany przez port USB komputera, czas ładowania jest dłuższy. 16

18 Ustawienia podstawowe Włączanie i wyłączanie kamkordera Aby włączyć kamkorder, odchyl wyświetlacz. Kamkorder zostaje włączony. Aby włączyć kamkorder, możesz też nacisnąć przycisk. Świeci dioda LED trybu wideo. Aby wyłączyć kamkorder, naciśnij przycisk albo zamknij wyświetlacz. Gaśnie odpowiednia dioda LED, wideo albo foto. Obracanie wyświetlacza Aby wygodnie oglądać zdjęcia i wideo, możesz obracać wyświetlacz o 180. Zmiana trybu Kamkorder posiada tryb zapisu danych i tryb wyświetlania/odtwarzania. Po włączeniu kamkordera znajduje się on w trybie zapisu. Możesz natychmiast wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy (patrz strona 20). Aby przejść z trybu zapisu w tryb wyświetlania/odtwarzania, naciśnij symbol na wyświetlaczu. 17

19 Ustawienia po pierwszym włączeniu Przed pierwszym użyciem należy dokonać w kamkorderze następujących podstawowych ustawień: Ustawienie czasu To ustawienie wyświetlane jest automatycznie po pierwszym włączeniu kamkordera albo po przywróceniu jego ustawień standardowych. Tutaj ustawiasz godzinę i datę dla kamkordera. Dotknij wartości roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty lub sekundy. Ustawienie to możesz w każdej chwili otworzyć później w systemie menu. Zmień wartość strzałkami / po lewej stronie. Aby ustawić tryb 12-godzinny, naciśnij albo. Aby zakończyć i zapisać ustawienie, naciśnij przycisk. 18

20 Wybranie języka Jeżeli chcesz używać innego języka systemu menu niż domyślny, wykonaj następujące czynności: Otwórz menu Setup, naciskając symbol na wyświetlaczu. Przesuwaj palcem po wyświetlaczu, aby zmieniać strony i wyświetlić stronę Ustawienia. Wybierz punkt Język, aby ustawić język systemu menu. Naciśnij żądany język. Kamkorder zmienia język od razu po jego wybraniu. 19

21 Nagrywanie wideo i wykonywanie zdjęć WSKAZÓWKA: Gdy zainstalowana jest karta pamięci, zapisane wideo i zdjęcia będą zawsze zapisywane na karcie pamięci. Jeżeli w kamkorderze nie ma karty pamięci, wideo i zdjęcia są zapisywane w pamięci kamkordera. Nagrywanie wideo Aby nagrać wideo, wykonaj następujące czynności: Odchyl wyświetlacz albo włącz kamkorder przyciskiem. Po włączeniu kamkorder znajduje się zawsze w trybie wideo, dioda wideo miga niebieskim światłem. Przyciskiem zoomowania T/W wybierz żądany fragment obrazu. Aby rozpocząć nagrywanie wideo, naciśnij przycisk nagrywania. WSKAZÓWKA Podczas nagrywania wideo włączony jest mikrofon. Dźwięk jest nagrywany automatycznie. W czasie nagrywania wideo na wyświetlaczu widać czas (godziny: minuty: sekundy). Podczas nagrywania dioda wideo świeci niebieskim światłem. Aby zakończyć nagrywanie wideo, naciśnij ponownie przycisk nagrywania. Zdjęcia Aby wykonywać zdjęcia, wykonaj następujące czynności: Odchyl wyświetlacz albo włącz kamkorder przyciskiem. Wybierz tryb zdjęć przez dotknięcie wyświetlacza, a następnie wybranie symbolu, zaznaczony jest element, a dioda trybu foto świeci czerwonym światłem. Przyciskiem zoomowania T/W wybierz żądany fragment obrazu. Aby wykonać zdjęcie, naciśnij przycisk zapisu. 20

22 Odtwarzanie wideo i wyświetlanie zdjęć Dotknij wyświetlacz i wybierz punkt. Następnie naciśnij symbol, aby odtwarzać wideo, albo symbol, aby wyświetlać zdjęcia. Dokładny opis trybu wyświetlania/odtwarzania znajdziesz w Tryb wyświetlania/odtwarzania na stronie 34. Wyłączanie urządzenia Naciśnij przycisk albo złóż wyświetlacz tak, aby znalazł się w swojej pierwotnej pozycji przy kamkorderze. 21

23 Funkcje przycisków podczas zapisywania danych Przycisk zapisu: W trybie wideo naciśnij, aby nagrywać wideo. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ten przycisk ponownie. W trybie foto naciśnij, aby wykonać zdjęcie. Przycisk Tele: Powiększanie. Przycisk obiektyw szerokokątny Pomniejszanie. Włącznik/wyłącznik: Jego naciskanie włącza albo wyłącza kamkorder. Przycisk WLAN: Włącza i wyłącza WLAN. 22

24 Elementy wyświetlacza w trybie zapisu Na wyświetlaczu widać, zależnie od ustawienia, następujące elementy: Rozdzielczość wideo Full HD (1080p 30 fps) (1) HD+ (720p 60 fps) HD (720p 30 fps) VGA (640X480) Zwolnione tempo (nagrywanie wideo w rozdzielczości QVGA) 23

25 Rozdzielczość zdjęć (1) 16MP 5MP 3MP (2) 00:06:30 Pozostający czas nagrywania, przy nagrywaniu wideo z aktualną rozdzielczością 1000 Pozostająca ilość zdjęć, przy wykonywaniu zdjęć z aktualną rozdzielczością (3) Karta microsd zainstalowana (4) Aktywny nadruk daty (tylko zdjęcia) (5) Aktywna funkcja śledzenia twarzy (tylko zdjęcia) Sceneria Skóra Noc (6) Pod światło Czarno-białe Klasyczne Negatyw 24

26 Kompensacja bieli (7) Światło dzienne Światło jarzeniowe Światło żarówek (8) Czas nagrywania (tylko nagrywanie wideo) (9) Stabilizacja (tylko nagrywanie wideo) (10) (11) Światło cyfrowe włączone Światło włączone Moc sygnału WLAN Funkcja WLAN w komputerze włączona Akumulator: pełna pojemność Akumulator: duża pojemność (12) Akumulator: średnia pojemność Akumulator: niska pojemność Akumulator: brak prądu Urządzenie połączone z zasilaczem 25

27 Wartość zoomu: 1X~16X (zoom cyfrowy 16x) (13) Detekcja ruchu (tylko nagrywanie wideo) (14) Samowyzwalacz aktywny Symbole reagujące na dotyk na wyświetlaczu (15) Włączanie trybu wyświetlania/odtwarzania (16) Włączanie menu (17) Przełączanie między trybami [wideo] i [foto]. WSKAZÓWKA Aby wyświetlić symbole, dotknij wyświetlacz. Aby ukryć symbole, dotknij wyświetlacz ponownie. Funkcji stabilizacji i zwolnionego tempa nie można używać jednocześnie. Funkcji detekcji ruchu, zwolnionego tempa i czasu nagrywania nie można używać jednocześnie. Funkcji detekcji ruchu, zwolnionego tempa i zoomu nie można używać jednocześnie. 26

28 Opcje obsługi systemu menu Otwórz menu ustawień, naciskając symbol na wyświetlaczu. Przesuwaj palcem po wyświetlaczu albo naciskaj symbol, aby zmieniać strony menu. Naciśnij symbol ustawienia, aby otworzyć to ustawienie. W większości menu ustawień naciśnięcie przycisku zapisu powoduje powrót do poprzedniej strony. 27

29 Menu wideo Naciśnij symbol przy krawędzi wyświetlacza, aby otworzyć listę menu. Przeciągaj palcem po liście menu albo ponownie naciśnij symbol, aż pojawi się menu Wideo. Menu wideo zawiera osiem ustawień: rozdzielczość wideo, światło, sceneria, kompensacja bieli, stabilizacja wideo, detekcja ruchu i czas nagrywania. Naciśnij symbol (zakończ), aby zamknąć menu. Rozdzielczość Ustaw tu rozdzielczość, z którą mają być nagrywane filmy wideo. Full HD (1080p 30) Nagrania wideo o rozdzielczości 1920x1080p 30 obrazów/sek. HD+ (720p 60) Nagrania wideo o rozdzielczości 1280x7200p 60 obrazów/sek. HD (720p 30) Nagrania wideo o rozdzielczości 1280x7200p 30 obrazów/sek. VGA (640X480) Nagrania wideo o rozdzielczości 640x480p 30 obrazów/sek. 28

30 Lampa Lampa wyłączona: światło jest wyłączone. Lampa włączona: światło zostaje włączone. Lampa cyfrowa: Powiększa dynamikę scen z podświetlonym tłem i dużym kontraście, dzięki czemu motywy są jaśniejsze i wyraźniejsze. Sceneria Możesz tu wybrać tryb zapisu danych zgodnie z warunkami otoczenia. Automatycznie: Zapisywanie bez specjalnych efektów obrazu. Skóra: Efekt umożliwiający uzyskanie wyglądających bardziej naturalnie odcieni skóry. Noc: Do scen nocnych albo przy złej jakości oświetlenia. Pod światło: Za motywem znajduje się jasne światło. Czarno-białe: Obraz jest przekształcany w schemat czarno-biały. Klasyczne: Obraz jest przekształcany w schemat sepia. Negatyw: Obraz jest przekształcany w negatyw. WSKAZÓWKA Ustaw kamkorder na płaskiej, stabilnej powierzchni albo użyj w trybie nocnym statywu, aby obraz nie był zamazany. Balans bieli Kamkorder automatycznie dopasowuje kolory ujęć. Istnieją trzy ustawienia kompensacji bieli: Automatyczny: Kamkorder automatycznie reguluje balans bieli. Światło dzienne: Na dworze. Fluorescencyjne: Przy oświetleniu fluorescencyjnym. Żarowe: Sztuczne oświetlenie. 29

31 Stabilizacja wideo Redukcja nieostrości i stabilizacja obrazu wideo przy wykonywaniu ujęć niestabilnym kamkorderem. Ustaw funkcję stabilizacji obrazu wideo w dolnym pasku na Włączona albo Wyłączona. Wykrywanie ruchu Ustaw funkcję detekcji ruchu na Włączona albo Wyłączona. Przy aktywnej detekcji ruchu nagrywanie zaczyna się automatycznie, jeśli zostanie rozpoznany ruch. Nagrywanie zostaje zatrzymane, gdy nie jest rozpoznawany ruch. Zwolnione tempo Ta funkcja służy do nagrywania wideo w zwolnionym tempie. Przy odtwarzaniu wideo czas odtwarzania jest dłuższy niż czas zapisu. Przykłady takich ujęć to nagrania zawodów sportowych lub ważne momenty meczów. Ustaw funkcję zwolnionego tempa ruchu na Włączona albo Wyłączona. Naciśnij symbol (zakończ), aby zamknąć menu. WSKAZÓWKA Przy aktywnych funkcjach zapisu w zwolnionym tempie nieaktywny jest zapis dźwięku i zoom. Przy aktywnym zapisie w zwolnionym tempie zmniejsza się kąt widzenia. Przy aktywnym zapisie w zwolnionym tempie wideo nagrywane jest z rozdzielczością QVGA. 30

32 Tryb poklatkowy Nagrania wykonane przy aktywnym ustawieniu czasu nagrywania składają się ze stacjonarnych obrazów, które odtwarzane są później jako plik wideo. Efekt długiego nagrania nadaje się do nagrywania ruchu chmur, kiełkujących nasion i otwierających się kwiatów. Wyłączony: Ustawienie czasu nagrania nieaktywne. 1 Sekunda: Nagrywany jest jeden stacjonarny obraz na sekundę. 3 Sekundy: Nagrywane są trzy klatki na sekundę. 5 Sekundy: Nagrywanych jest pięć klatek na sekundę. 31

33 Menu zdjęcia Naciśnij symbol przy krawędzi wyświetlacza, aby otworzyć listę menu. Przeciągaj palcem po liście menu albo ponownie naciśnij symbol, aż pojawi się menu Zdjęcie. Menu foto zawiera pięć ustawień: rozdzielczość zdjęć, rozpoznawanie twarzy, nadruk daty, ISO i samowyzwalacz. Naciśnij symbol (zakończ), aby zamknąć menu. Rozdzielczość Ustaw tu rozdzielczość, z którą mają być wykonywane zdjęcia. 5 MP: Wykonywanie zdjęć z rozdzielczością 2592 x 1944, jakość 5MP 3 MP: Wykonywanie zdjęć z rozdzielczością 2048 x 1536, jakość 3MP Śledzenie twarzy Kamkorder rozpoznaje ludzkie twarze i automatycznie wyostrza na nich obraz. Funkcja ta jest dostępna tylko dla zdjęć. Ten efekt nadaje się dobrze do wykonywania portretów na podświetlonym tle. Ustaw funkcję rozpoznawania twarzy na Włączona albo Wyłączona. WSKAZÓWKA: Przy aktywnej funkcji rozpoznawania twarzy skieruj kamkorder na wybraną twarz. Ramki wyostrzenia wyświetlane są na rozpoznanych twarzach na wyświetlaczu przed naciśnięciem przycisku zapisu 32

34 Nadruk daty Ta funkcja umożliwia drukowanie na zdjęciach daty i godziny. Ustaw funkcję nadruku daty na Włączona albo Wyłączona. Gdy funkcja ta jest aktywna, data wyświetlana jest w narożniku zdjęcia. WSKAZÓWKA Funkcji nadruku daty nie można używać w trybie nagrywania wideo. ISO Kamkorder automatycznie dopasowuje czułość ISO zdjęć (ustawienie Automatyczne). Istnieją dwa manualne ustawienia czułości ISO. (800/1600). Im wyższa liczba, tym wyższa czułość ISO. Aby uzyskać większy stopień wygładzenia zdjęcia, wybierz niższe ustawienie. Wybierz wyższe ustawienie dla ujęć w przyciemnionym, słabym oświetleniu albo jeżeli fotografujesz motyw będący w szybkim ruchu. WSKAZÓWKA Przy wyższej liczbie ISO poziom szumu obrazu może być wyższy. Samowyzwalacz Przy użyciu samowyzwalacza możesz wykonywać zdjęcia z opóźnieniem. Miga dioda LED w przedniej części kamkordera. Przed wykonaniem zdjęcia miganie staje się szybsze. Ustaw funkcję samowyzwalacza na Włączona albo Wyłączona. 33

35 Tryb wyświetlania/odtwarzania Przycisk zapisu: Przechodzenie w tryb zapisu. Przycisk Tele: Zwiększanie głośności. Przycisk obiektyw szerokokątny Zmniejszanie głośności. Włącznik/wyłącznik: Jego naciskanie włącza albo wyłącza kamkorder. Przycisk WLAN: Włącza i wyłącza WLAN. 34

36 Elementy wyświetlacza w trybie wyświetlania/odtwarzania: Tryb odtwarzania wideo Tryb wyświetlania zdjęć

37 Rozdzielczość wideo Full HD (1080p 30 fps) HD+ (720p 60 fps) HD (720p 30 fps) (1) VGA ( ) Zwolnione tempo (QVGA) Rozdzielczość zdjęć 5MP 3MP 00:06:30 Licznik czasu odtwarzania wideo. (2) 0088/ Aktualna ilość/łączna ilość zdjęć/ filmów wideo (3) Głośność 36

38 Powrót (4) Zatrzymuje wideo (5) Poprzednie wideo/zdjęcia (6) Przewija wideo do tyłu (7) Odtwarza wideo Zatrzymuje wideo (8) Przewija wideo szybko do przodu (9) Następne wideo/zdjęcia (10) Usuwanie (11) Pokaz slajdów Zatrzymuje pokaz slajdów 37

39 (12) Lupa Włączanie trybu wyświetlania/odtwarzania W trybie wyświetlania/odtwarzania możesz przeglądać wszystkie pliki wideo i zdjęć zapisane w pamięci kamkordera lub na karcie microsd i zarządzać nimi. Naciśnij symbol, aby przejść w tryb wyświetlania/odtwarzania. Naciśnij symbol, aby przejść w tryb odtwarzania wideo. Naciśnij symbol, aby przejść w tryb wyświetlania zdjęć. Naciśnij symbol, aby zamknąć menu wyboru wyświetlania/odtwarzania i przejść w tryb zapisu. Odtwarzanie wideo W trybie odtwarzania wideo naciskaj pola /, aby odtwarzać lub zatrzymywać wideo. Przeciągnij palcem w prawo po wyświetlaczu albo naciśnij pole, aby przejść do poprzedniego wideo; przeciągnij palcem w prawo po wyświetlaczu albo naciśnij pole, aby przejść do następnego wideo. W czasie odtwarzania wideo naciskaj pola /, aby zacząć szybkie przewijanie do przodu/do tyłu. Naciskaj regulator głośności na wyświetlaczu, aby ustawiać głośność. Aby zamknąć menu odtwarzania wideo, naciśnij pole. WSKAZÓWKA Jeżeli wyświetlacz nie będzie dotykany przez dłuższy czas, symbole funkcji zostaną automatycznie ukryte. Dotknij wyświetlacz ponownie, aby wyświetlić symbole funkcji. 38

40 Usuwanie wideo WSKAZÓWKA Jeżeli kamkorder jest połączony kablem HDMI z telewizorem, na wyświetlaczu kamkordera wyświetlane są zamiast tekstu symbole (pokazane w nawiasach). Naciśnij symbol, aby przejść do menu Usuń. Naciśnij Tak ( ), aby usunąć aktualne wideo, albo Nie ( ), aby anulować czynność i zamknąć menu Usuń Naciśnij Wszystkie ( ), aby usunąć wszystkie wideo. Odpowiedz na monit naciskając Tak ( ), aby usunąć obiekty, albo naciskając Nie ( ), aby anulować czynność. WSKAZÓWKA Gdy jest zainstalowana karta pamięci, możesz usuwać tylko wideo zapisane na tej karcie. W razie potrzeby utwórz przed usunięciem kopię bezpieczeństwa na innym nośniku danych! 39

41 Wyświetlanie zdjęć Przeciągnij palcem w prawo po wyświetlaczu albo naciśnij pole, aby wyświetlić poprzednie zdjęcie; przeciągnij palcem w lewo po wyświetlaczu albo naciśnij pole, aby wyświetlić następne zdjęcie. W czasie wyświetlania zdjęcia naciskaj przycisk T, aby powiększyć zdjęcie. Na wyświetlaczu pojawia się symbol lupy. Palcem możesz przesuwać wycinek obrazu. Naciśnij przycisk W, aby znowu pomniejszyć zdjęcie albo zamknąć tryb lupy. Naciskaj pola /, aby zacząć albo zakończyć pokaz slajdów. Aby zamknąć menu wyświetlania zdjęć, naciśnij pole. WSKAZÓWKA Jeżeli wyświetlacz nie będzie dotykany przez dłuższy czas, symbole funkcji zostaną automatycznie ukryte. Dotknij wyświetlacz ponownie, aby wyświetlić symbole funkcji 40

42 Usuwanie zdjęcia WSKAZÓWKA Jeżeli kamkorder jest połączony kablem HDMI z telewizorem, na wyświetlaczu kamkordera wyświetlane są zamiast tekstu symbole (pokazane w nawiasach). Naciśnij symbol, aby przejść do menu Usuń. Naciśnij Tak ( ), aby usunąć aktualne zdjęcie, albo Nie ( ), aby anulować czynność i zamknąć menu Usuń Naciśnij Wszystkie ( ), aby usunąć wszystkie zdjęcia. Odpowiedz na monit naciskając Tak ( ), aby usunąć obiekty, albo naciskając Nie ( ), aby anulować czynność. WSKAZÓWKA Gdy jest zainstalowana karta pamięci, możesz usuwać tylko zdjęcia zapisane na tej karcie. W razie potrzeby utwórz przed usunięciem kopię bezpieczeństwa na innym nośniku danych! 41

43 Menu ustawienia Naciśnij symbol przy krawędzi wyświetlacza, aby otworzyć listę menu. Przeciągaj palcem po liście menu albo ponownie naciśnij symbol, aż pojawi się menu Ustawieńa. Menu ustawień zawiera 8 ustawień: UStream, WLAN-ID, dźwięki (odgłosy działania), TV, język, czas, format i ustawienia standardowe. Naciśnij symbol, aby zamknąć menu. Ustream Wybierz tę pozycję, aby połączyć się ze swoim kontem UStream i od razu rozpocząć sekwencję wideo na żywo. W tym celu wpisz swoją nazwę użytkownika UStream i swoje hasło, a następnie naciśnij START. Teraz wybierz jedną z dostępnych sieci WLAN i naciśnij pole OK, aby nawiązać przez tę sieć połączenie z portalem ustream.tv przez Internet. Dalsze informacje na temat połączenia UStream znajdziesz w punkcie Emitowanie wideo za pośre-dnictwem portalu ustream.tv na stronie 46. WLAN do komputera Tutaj możesz zdefiniować identyfikator WLAN (WiFi ID), na podstawie którego kamkorder będzie rozpoznawany w sieci WLAN. Poza tym w punkcie Hasło możesz podać hasło dla połączenia WiVideo w sieci WLAN. W dolnym wierszu (MAC) możesz odczytać adres MAC kamkordera. Aby edytować pozycje, naciskaj odpowiednie wiersze. 42

44 Otwiera się klawiatura ekranowa. Przy użyciu klawiatury ekranowej wpisz identyfikator sieci WLAN lub hasło WLAN i naciśnij ENTER, aby potwierdzić wpisane wartości i zamknąć klawiaturę ekranową. WSKAZÓWKA Hasło i identyfikator sieci WLAN muszą zawierać co najmniej 4 znaki. Dźwięk menu Tutaj możesz włączać i wyłączać dźwięki systemowe. Naciśnij symbol, aby włączyć dźwięki systemowe, albo symbol, aby wyłączyć dźwięki systemowe. System TV W tym miejscu wybierasz standard TV swojego regionu. NTSC (60 Hz):USA, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Tajwan itd. PAL (50 Hz):Wielka Brytania, Europa, Chiny, Australia, Singapur, Hongkong itd. Potwierdź wybór naciskając pole. Język Przy pomocy tej opcji możesz wybrać język menu wyświetlacza. Naciśnij symbol swojego języka. Potwierdź wybór naciskając pole. Naciśnij symbol, aby zamknąć menu. 43

45 Ustawienie godziny Tutaj możesz ustawiać datę i godzinę. Dotknij wartości roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty lub sekundy. Ustawienie to możesz w każdej chwili otworzyć później w systemie menu. Zmień wartość strzałkami / po lewej stronie. Aby ustawić format 12-godzinny, naciśnij albo. Aby zakończyć i zapisać ustawienie, naciśnij przycisk. Naciśnij symbol, aby zamknąć menu. 44

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery 3 w 1 z aktywacją głosową. Dzięki tej poręcznej kamerze możesz nakręcić dobre filmy w czasie treningu lub w domu. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Instrukcja obsługi * Nie zawiera NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi będącymi w posiadaniu firmy Velleman nv. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12 Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika Instrukcja Użytkownika 1 Dziękujemy za zakup kamery sportowej GoXtreme WiFi View. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zalecamy szczegółowe zapoznanie się z niniejszą instrukcją, w celu zmaksymalizowania

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup skanera w długopisie. Za pomocą jednego przycisku skaner czyta wizytówki i inne dokumenty. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 Strona 1 z 5 Urządzenie USB wersja 09/11 2.4 GHz Numer produktu 872222 Przeznaczenie do użycia Produkt składa się z przejściówki USB, którą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY AKCJI HD 170 Stealth DRIFT INNOVATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY AKCJI HD 170 Stealth DRIFT INNOVATION INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY AKCJI HD 170 Stealth DRIFT INNOVATION Dziękujemy za zakup kamery HD170 Stealth od Drift Innovation i gratulujemy świetnego wyboru. Wierzymy, że sprzedany Państwu produkt spełni

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Polski. Ważna uwaga:

Polski. Ważna uwaga: Ważna uwaga: Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM Messenger do portu USB. Przeczytaj tę ważną uwagę przed instalacją 1. Instalowanie oprogramowania VideoCAM Messenger A. Włóż

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia Opis wyglądu i klawiszy ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia Soczewki Wskaźnik pilota IR Wskaźnik zajętego urządzenia 2,0 HD LCD Wskaźnik ładowania / zajętości Klawisz Wyświetlacz / Menu Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Mikrokomputer z Internetem, TV i HDMI "MMS-884.quad"

Mikrokomputer z Internetem, TV i HDMI MMS-884.quad Mikrokomputer z Internetem, TV i HDMI "MMS-884.quad" Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mikrokomputera. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD

Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD I. Właściwości kamery - rozdzielczość video: 1280x720p, AVI, 30fps, - rozdzielczość zdjęć: 2560x1920px, JPEG, - wodoszczelność do 20 metrów głębokości, - szerokokątny

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

*** UWAGI *** Jeśli baterie będą rozładowane, stracisz wszystkie zdjęcia znajdujące się w pamięci.

*** UWAGI *** Jeśli baterie będą rozładowane, stracisz wszystkie zdjęcia znajdujące się w pamięci. Art. Nr 99 48 67 Aparat Aiptek www.conrad.pl Jak używać Twojego aparatu: Wstęp: Aparat ten jest przystosowany do robienia i przechowywania 107 zdjęć QVGA(320 X 240 pikseli) lub 26 zdjęć VGA(640 x 480 pikseli).

Bardziej szczegółowo

Latarka LED z kamerą "DV 130.IR"

Latarka LED z kamerą DV 130.IR Latarka LED z kamerą "DV 130.IR" Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup latarki z kamerą. Z kamerą można uzyskać niezwykle ostre obrazy i filmy nawet w ciemnych pomieszczeniach! Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

PX 1294. Kamera do zamontowania na kokpicie z ekranem 2,5"/6 cm

PX 1294. Kamera do zamontowania na kokpicie z ekranem 2,5/6 cm PX 1294 Kamera do zamontowania na kokpicie z ekranem 2,5"/6 cm 1 Spis treści Zawartość opakowania... 2 Opis produktu... 3 Dane techniczne... 4 Zasilanie... 4 Instrukcja dotycząca montażu urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą Full HD

Zegarek z kamerą Full HD Zegarek z kamerą Full HD oraz trybem nocnym na podczerwień Szanowny Klience, dziękujemy za zakup zegarka z kamerą. Produkt jest nie tylko modnym dodatkiem, ale również niezwykłym urządzeniem, które nagrywa

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO KAMERY SAMOCHODOWEJ -REJSTRATOR JAZDY 1080P FULL HD

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO KAMERY SAMOCHODOWEJ -REJSTRATOR JAZDY 1080P FULL HD Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi.

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Zakres dostawy: - Kamera. - Sterownik CD. - Instrukcja obsługi. - Kabel USB. - Kabel wyjścia AV. - 2 baterie AAA - Pasek Opis elementów.

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 Strona 1 z 8 Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno utylizować z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy oddać urządzenie

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac

Bardziej szczegółowo

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi Era Internet Stacjonarny Modem A Webr@cer 821 Instrukcja obsługi 1. Modem bezprzewodowy A 1.1. Panel przedni Etykieta Działanie Wył. Opis Urządzenie nie jest zasilanie Wł. Urządzenie podłączone do zasilania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo