Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym"

Transkrypt

1 Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi

2 Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...5 Zasady bezpieczeństwa...6 Wymagania systemowe...9 Przed pierwszym użyciem...10 Kontrola zawartości opakowania...10 Widok urządzenia Przód Tył...12 Widok z boku...13 Czynności przygotowawcze...14 Otwieranie gniazda akumulatora i karty...14 Wkładanie i wyjmowanie akumulatora...14 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci...15 Ładowanie akumulatora w kamkorderze...16 Ustawienia podstawowe...17 Włączanie i wyłączanie kamkordera...17 Obracanie wyświetlacza...17 Zmiana trybu...17 Ustawienia po pierwszym włączeniu...18 Ustawienie czasu...18 Wybranie języka...19 Nagrywanie wideo i wykonywanie zdjęć...20 Odtwarzanie wideo i wyświetlanie zdjęć...21 Wyłączanie urządzenia...21 Funkcje przycisków podczas zapisywania danych...22 Elementy wyświetlacza w trybie zapisu...23 Opcje obsługi systemu menu...27 Menu wideo...28 Rozdzielczość...28 Lampa...29 Sceneria

3 Balans bieli...29 Stabilizacja wideo...30 Wykrywanie ruchu...30 Zwolnione tempo...30 Tryb poklatkowy...31 Menu zdjęcia...32 Rozdzielczość...32 Śledzenie twarzy...32 Nadruk daty...33 ISO...33 Samowyzwalacz...33 Tryb wyświetlania/odtwarzania...34 Elementy wyświetlacza w trybie wyświetlania/odtwarzania: Włączanie trybu wyświetlania/odtwarzania...38 Odtwarzanie wideo...38 Wyświetlanie zdjęć...40 Usuwanie zdjęcia...41 Menu ustawienia...42 Ustream...42 WLAN do komputera...42 Dźwięk menu...43 System TV...43 Język...43 Ustawienie godziny...44 Format...45 Ustawienia domyślne...45 Emitowanie wideo za pośre-dnictwem portalu ustream.tv O portalu UStream...46 Tworzenie konta użytkownika na portalu UStream Przygotowania do emisji wideo na portalu UStream...47 Emitowanie sekwencji wideo na żywo na portalu UStream Możliwe komunikaty o błędach połączenia z portalem UStream Funkcje kamkordera w komputerze przy użyciu aplikacji WiVideo...52 Informacje na temat aplikacji WiVideo

4 Instalacja aplikacji WiVideo w komputerze...52 Uruchamianie aplikacji WiVideo...54 WiVideo przez połączenie WLAN...56 Przesyłanie danych...58 LIVE VIDEO...59 Podłączanie kamkordera przez port USB...60 Oglądanie zdjęć i wideo na telewizorze...61 Oglądanie zdjęć i wideo w komputerze...62 Przesyłanie zdjęć albo filmów wideo do komputera...62 Konserwacja i pielęgnacja...63 Usuwanie błędów...64 Recykling i utylizacja...68 Dane techniczne...69 Instalacja aplikacji ArcSoft Media Impression

5 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi Przed uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytaj zasady bezpieczeństwa. Stosuj się do ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi. Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w pobliżu urządzenia. Sprzedając urządzenie albo przekazując je innej osobie, zawsze przekazuj razem z nim tę instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem życia! OSTRZEŻENIE! Ostrzega przed możliwym zagrożeniem życia i/ lub ciężkimi, nieodwracalnymi zranieniami! OSTROŻNIE! Wskazuje na konieczność przestrzegania instrukcji w celu wykluczenia zranień i szkód rzeczowych! UWAGA! Przestrzegaj wskazówek, aby uniknąć szkód rzeczowych! WSKAZÓWKA! Dodatkowe informacje na temat używania urządzenia. WSKAZÓWKA! Przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi! 4

6 OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem związanym z porażeniem prądem elektrycznym! Punkt wyliczenia bądź informacja o wynikach podczas obsługi Wymagająca wykonania instrukcja postępowania Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem To urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą one przebywały pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymają od tej osoby wskazówki dotyczące właściwego używania urządzenia. Ten kamkorder jest przeznaczony do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów wideo. Zapisane zdjęcia i wideo można przenosić do komputera albo udostępniać w sieci za pośrednictwem portu WLAN. Nie używaj urządzenia w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do użytkowania w celach zarobkowych. Informacja o zgodności zgodna z dyrektywą R&TTE Firma MEDION AG oświadcza, że te urządzenia spełniają podstawowe wymagania oraz inne obowiązujące przepisy dyrektywy 1999/5/WE. Kompletne deklaracje zgodności są dostępne na stronie com/conformity We Francji z funkcji WLAN należy korzystać wyłącznie w budynkach. 5

7 Zasady bezpieczeństwa Ogólne zasady Pilnuj dzieci, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem. Przestrzegaj także instrukcji obsługi urządzeń, które łączysz z kamkorderem. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Trzymaj folie opakowaniowe z dala od dzieci. Grożą one uduszeniem! Unikaj porażenia prądem elektrycznym Nigdy nie otwieraj obudowy kamkordera; możesz ją otwierać tylko po to, by włożyć akumulator. Podłączaj zasilacz USB tylko do prawidłowo zainstalowanych gniazd elektrycznych 230 V ~ 50 Hz. Do zasilania kamkordera używaj tylko dostarczonego z nim zasilacza USB z wtyczką (DSA-12PFA-05 FEU ) i dostarczonego z nim akumulatora (ATL BL-5C)! Aby w razie nagłej potrzeby szybko i łatwo odłączyć kabel sieciowy od sieci elektrycznej, gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne i znajdować się w pobliżu urządzenia. Nie zaginaj ani nie przygniataj kabla zasilającego. Nie dopuszczaj do dostania się wody i innych cieczy do kamkordera. Nie dotykaj kamkordera wilgotnymi dłońmi. Nigdy nie używaj kamkordera z uszkodzonym. 6

8 Jeśli kamkorder działa nieprawidłowo, należy go natychmiast wyłączyć Nie ustawiaj naczyń napełnionych wodą, np. wazonów na urządzeniu oraz w jego bliskim otoczeniu. Chroń wszystkie części urządzenia przed kroplami i rozpryskami wody. Naczynie może się przewrócić, a rozlana ciecz może spowodować zagrożenie elektryczne. Niebezpieczeństwo wybuchu Nigdy nie narażaj baterii ani akumulatorów na działanie za wysokiej temperatury, na przykład bezpośrednie nasłonecznienie, ogień itd.! Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Nie zwieraj biegunów baterii ani akumulatorów. Nie otwieraj baterii ani akumulatorów. UWAGA! Nieprawidłowa wymiana akumulatora grozi wybuchem. Wymieniaj akumulator tylko na akumulator tego samego lub równoważnego typu. Wykluczanie niebezpieczeństwa pożaru Nie ustawiaj na urządzeniu ani w jego bezpośredniej bliskości żadnych otwartych źródeł ognia, np. palących się świec. Niebezpieczeństwo zatrucia Trzymaj akumulator z dala od dzieci. Niebezpieczeństwo oparzeń żrącą substancją Rozładowany akumulator należy natychmiast wyjąć z urządzenia. Niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu. Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. Części ciała, które zetknęły się z elektrolitem, natychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udaj się do lekarza. Ochrona kamkordera przed uszkodzeniem Akumulator, z którego wyciekł elektrolit należy natychmiast wyjąć z kamkordera. Przed włożeniem nowego akumulatora wyczyść styki. Używaj tylko dostarczonego akumulatora litowo-jonowego. 7

9 Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy styki w kamkorderze i na akumulatorze są czyste. Zanieczyszczone styki oczyść suchą, czystą szmatką lub użyj gumki biurowej. Nie dotykaj obiektywu ani jego oprawy. Unikaj uszkodzenia akumulatora Nigdy nie wkładaj akumulatora odwrotnie. Zawsze zwracaj uwagę na prawidłowe położenie biegunów. Uważaj, aby akumulator nigdy nie zetknął się z jakąkolwiek cieczą. Bezpośrednie działanie ciepła może spowodować uszkodzenie akumulatora. Nie narażaj kamkordera na działanie wysokiej temperatury. Jeżeli nie korzystasz z kamkordera przez dłuższy czas, wyjmij z niego akumulator. Unikaj rozbicia kamkordera Chroń kamkorder przed upuszczeniem i upadkiem. Gdy nosisz kamkorder, załóż pasek na przegub dłoni. Unikanie utraty danych Podczas przetwarzania danych nie dopuść do przerwania zasilania elektrycznego. Unikaj uszkodzenia kart microsd Podczas zapisywania danych nigdy nie wyjmuj karty microsd z kamkordera. Chroń urządzenie przed kondensatem Unikaj szybkich zmian temperatury Jeśli kamkorder ma być narażony na szybką zmianę temperatury, należy go włożyć do futerału ochronnego lub torebki z tworzywa sztucznego. Nie używaj i nie przechowuj kamkordera w miejscu, gdzie jest on narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur. 8

10 Pojemność akumulatora W niskich temperaturach pojemność akumulatora może się znacznie zmniejszyć wskutek spowolnienia reakcji chemicznych. Podczas nagrywania przy zimnej pogodzie zaopatrz się w drugi akumulator przechowywany w ciepłym miejscu (np. kieszeni spodni). Wskazówki dotyczące wyświetlacza dotykowego Twój kamkorder jest wyposażony w wyświetlacz reagujący na dotyk. Aby zapewnić jego optymalnie działanie, przestrzegaj następujących wskazówek: Aby zapobiec uszkodzeniu, nie dotykaj ekranu spiczastymi lub ostrymi przedmiotami. Używaj tylko sztyftu z tępą końcówką albo palca. Wymagania systemowe Microsoft Windows 7/Vista SP1/XP SP3 4 GB wolnej pamięci na twardym dysku 1 GB lub więcej pamięci operacyjnej Port USB Napęd CD-ROM Sieć WLAN albo komputer obsługujący funkcję WLAN Łącze internetowe Aktywne konto na portalu UStream do korzystania z funkcji Kamera IP (konto UStream jest bezpłatne) 9

11 Przed pierwszym użyciem Kontrola zawartości opakowania Sprawdź zawartość opakowania i poinformuj nas o ewentualnych brakach w ciągu 14 dni od daty zakupu. Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące części: Kamkorder HD Kabel USB Kabel HDMI Zasilacz USB Karta pamięci microsdhc 4 GB Ministatyw Futerał do przechowywania Pasek do noszenia 2 akumulatory litowo-jonowe Płyta CD z oprogramowaniem Dokumantacja NIEBEZPIECZEŃSTWO! Trzymaj folie opakowaniowe z dala od dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia! 10

12 Widok urządzenia Przód ) Głośniki 2) Mikrofon 3) Soczewka 4) Wskaźnik diodowy 11

13 Tył ) Wyświetlacz (dotykowy) 6) Dioda LED foto (czerwona), dioda LED wideo (niebieska) 7) Przycisk zapisywania/nagrywania 8) Przełącznik T (tele) / W (obiektyw szerokokątny w trybach wideo i foto: powiększanie i pomniejszanie (zoomowanie) motywu w trybie odtwarzania wideo: zwiększanie lub zmniejszanie głośności 9) Włącznik-wyłącznik 10) Przycisk WiFi (włączanie/wyłączanie funkcji WLAN) 11) Port HDMI (za klapką) 12) Port USB (za klapką) 12

14 Widok z boku ) Ucho paska 14) Gwint statywu 13

15 Czynności przygotowawcze Otwieranie gniazda akumulatora i karty Gniazdo akumulatora i karty znajduje się z boku kamkordera. Przytrzymaj kamkorder w ręku tak, aby mikrofon wskazywał do góry. Przesuń pokrywę w kierunku strzałki. Wkładanie i wyjmowanie akumulatora Włóż akumulator w pokazany sposób, z nadrukiem widocznym od góry, do gniazda. UWAGA! Nigdy nie zamieniaj pozycji biegunów. Uważaj, żeby bieguny dodatni (+) i ujemny (-) znajdowały się w odpowiednich pozycjach, w przeciwnym razie możesz spowodować zwarcie. Aby wyjąć akumulator, chwyć za wgłębienie przy gnieździe akumulatora i wyciągnij akumulator z urządzenia. Zamykanie gniazda akumulatora Aby zamknąć gniazdo akumulatora, załóż pokrywę na gniazdo akumulatora i nasuń ją znowu na urządzenie. 14

16 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci Zdejmij pokrywę gniazda akumulatora, w sposób opisany w Otwieranie gniazda akumulatora i karty na stronie 14. Wyjmij akumulator. Wsuń dostarczoną z urządzeniem kartę pamięci microsdhc w pokazany tutaj sposób do gniazda karty tak, by nastąpiło zablokowanie karty. Aby wyjąć kartę pamięci, wciśnij ją lekko, a następnie wyciągnij z gniazda karty. 15

17 Ładowanie akumulatora w kamkorderze Upewnij się, że akumulator jest włożony do gniazda akumulatora w kamkorderze. Połącz port USB kamkordera przy użyciu kabla USB z portem USB komputera albo dostarczonego zasilacza USB. Podłącz zasilacz USB do gniazda sieciowego 230 V ~ 50 Hz. Akumulator jest teraz ładowany przez port USB komputera lub zasilacza. Podczas ładowania miga dioda trybu foto i trybu wideo. UWAGA! Jeżeli akumulator jest ładowany przez zasilacz USB, naładowanie go wymaga od czterech do pięciu godzin; po upływie tego czasu gasną diody LED. Gdy akumulator jest ładowany przez port USB komputera, czas ładowania jest dłuższy. 16

18 Ustawienia podstawowe Włączanie i wyłączanie kamkordera Aby włączyć kamkorder, odchyl wyświetlacz. Kamkorder zostaje włączony. Aby włączyć kamkorder, możesz też nacisnąć przycisk. Świeci dioda LED trybu wideo. Aby wyłączyć kamkorder, naciśnij przycisk albo zamknij wyświetlacz. Gaśnie odpowiednia dioda LED, wideo albo foto. Obracanie wyświetlacza Aby wygodnie oglądać zdjęcia i wideo, możesz obracać wyświetlacz o 180. Zmiana trybu Kamkorder posiada tryb zapisu danych i tryb wyświetlania/odtwarzania. Po włączeniu kamkordera znajduje się on w trybie zapisu. Możesz natychmiast wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy (patrz strona 20). Aby przejść z trybu zapisu w tryb wyświetlania/odtwarzania, naciśnij symbol na wyświetlaczu. 17

19 Ustawienia po pierwszym włączeniu Przed pierwszym użyciem należy dokonać w kamkorderze następujących podstawowych ustawień: Ustawienie czasu To ustawienie wyświetlane jest automatycznie po pierwszym włączeniu kamkordera albo po przywróceniu jego ustawień standardowych. Tutaj ustawiasz godzinę i datę dla kamkordera. Dotknij wartości roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty lub sekundy. Ustawienie to możesz w każdej chwili otworzyć później w systemie menu. Zmień wartość strzałkami / po lewej stronie. Aby ustawić tryb 12-godzinny, naciśnij albo. Aby zakończyć i zapisać ustawienie, naciśnij przycisk. 18

20 Wybranie języka Jeżeli chcesz używać innego języka systemu menu niż domyślny, wykonaj następujące czynności: Otwórz menu Setup, naciskając symbol na wyświetlaczu. Przesuwaj palcem po wyświetlaczu, aby zmieniać strony i wyświetlić stronę Ustawienia. Wybierz punkt Język, aby ustawić język systemu menu. Naciśnij żądany język. Kamkorder zmienia język od razu po jego wybraniu. 19

21 Nagrywanie wideo i wykonywanie zdjęć WSKAZÓWKA: Gdy zainstalowana jest karta pamięci, zapisane wideo i zdjęcia będą zawsze zapisywane na karcie pamięci. Jeżeli w kamkorderze nie ma karty pamięci, wideo i zdjęcia są zapisywane w pamięci kamkordera. Nagrywanie wideo Aby nagrać wideo, wykonaj następujące czynności: Odchyl wyświetlacz albo włącz kamkorder przyciskiem. Po włączeniu kamkorder znajduje się zawsze w trybie wideo, dioda wideo miga niebieskim światłem. Przyciskiem zoomowania T/W wybierz żądany fragment obrazu. Aby rozpocząć nagrywanie wideo, naciśnij przycisk nagrywania. WSKAZÓWKA Podczas nagrywania wideo włączony jest mikrofon. Dźwięk jest nagrywany automatycznie. W czasie nagrywania wideo na wyświetlaczu widać czas (godziny: minuty: sekundy). Podczas nagrywania dioda wideo świeci niebieskim światłem. Aby zakończyć nagrywanie wideo, naciśnij ponownie przycisk nagrywania. Zdjęcia Aby wykonywać zdjęcia, wykonaj następujące czynności: Odchyl wyświetlacz albo włącz kamkorder przyciskiem. Wybierz tryb zdjęć przez dotknięcie wyświetlacza, a następnie wybranie symbolu, zaznaczony jest element, a dioda trybu foto świeci czerwonym światłem. Przyciskiem zoomowania T/W wybierz żądany fragment obrazu. Aby wykonać zdjęcie, naciśnij przycisk zapisu. 20

22 Odtwarzanie wideo i wyświetlanie zdjęć Dotknij wyświetlacz i wybierz punkt. Następnie naciśnij symbol, aby odtwarzać wideo, albo symbol, aby wyświetlać zdjęcia. Dokładny opis trybu wyświetlania/odtwarzania znajdziesz w Tryb wyświetlania/odtwarzania na stronie 34. Wyłączanie urządzenia Naciśnij przycisk albo złóż wyświetlacz tak, aby znalazł się w swojej pierwotnej pozycji przy kamkorderze. 21

23 Funkcje przycisków podczas zapisywania danych Przycisk zapisu: W trybie wideo naciśnij, aby nagrywać wideo. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ten przycisk ponownie. W trybie foto naciśnij, aby wykonać zdjęcie. Przycisk Tele: Powiększanie. Przycisk obiektyw szerokokątny Pomniejszanie. Włącznik/wyłącznik: Jego naciskanie włącza albo wyłącza kamkorder. Przycisk WLAN: Włącza i wyłącza WLAN. 22

24 Elementy wyświetlacza w trybie zapisu Na wyświetlaczu widać, zależnie od ustawienia, następujące elementy: Rozdzielczość wideo Full HD (1080p 30 fps) (1) HD+ (720p 60 fps) HD (720p 30 fps) VGA (640X480) Zwolnione tempo (nagrywanie wideo w rozdzielczości QVGA) 23

25 Rozdzielczość zdjęć (1) 16MP 5MP 3MP (2) 00:06:30 Pozostający czas nagrywania, przy nagrywaniu wideo z aktualną rozdzielczością 1000 Pozostająca ilość zdjęć, przy wykonywaniu zdjęć z aktualną rozdzielczością (3) Karta microsd zainstalowana (4) Aktywny nadruk daty (tylko zdjęcia) (5) Aktywna funkcja śledzenia twarzy (tylko zdjęcia) Sceneria Skóra Noc (6) Pod światło Czarno-białe Klasyczne Negatyw 24

26 Kompensacja bieli (7) Światło dzienne Światło jarzeniowe Światło żarówek (8) Czas nagrywania (tylko nagrywanie wideo) (9) Stabilizacja (tylko nagrywanie wideo) (10) (11) Światło cyfrowe włączone Światło włączone Moc sygnału WLAN Funkcja WLAN w komputerze włączona Akumulator: pełna pojemność Akumulator: duża pojemność (12) Akumulator: średnia pojemność Akumulator: niska pojemność Akumulator: brak prądu Urządzenie połączone z zasilaczem 25

27 Wartość zoomu: 1X~16X (zoom cyfrowy 16x) (13) Detekcja ruchu (tylko nagrywanie wideo) (14) Samowyzwalacz aktywny Symbole reagujące na dotyk na wyświetlaczu (15) Włączanie trybu wyświetlania/odtwarzania (16) Włączanie menu (17) Przełączanie między trybami [wideo] i [foto]. WSKAZÓWKA Aby wyświetlić symbole, dotknij wyświetlacz. Aby ukryć symbole, dotknij wyświetlacz ponownie. Funkcji stabilizacji i zwolnionego tempa nie można używać jednocześnie. Funkcji detekcji ruchu, zwolnionego tempa i czasu nagrywania nie można używać jednocześnie. Funkcji detekcji ruchu, zwolnionego tempa i zoomu nie można używać jednocześnie. 26

28 Opcje obsługi systemu menu Otwórz menu ustawień, naciskając symbol na wyświetlaczu. Przesuwaj palcem po wyświetlaczu albo naciskaj symbol, aby zmieniać strony menu. Naciśnij symbol ustawienia, aby otworzyć to ustawienie. W większości menu ustawień naciśnięcie przycisku zapisu powoduje powrót do poprzedniej strony. 27

29 Menu wideo Naciśnij symbol przy krawędzi wyświetlacza, aby otworzyć listę menu. Przeciągaj palcem po liście menu albo ponownie naciśnij symbol, aż pojawi się menu Wideo. Menu wideo zawiera osiem ustawień: rozdzielczość wideo, światło, sceneria, kompensacja bieli, stabilizacja wideo, detekcja ruchu i czas nagrywania. Naciśnij symbol (zakończ), aby zamknąć menu. Rozdzielczość Ustaw tu rozdzielczość, z którą mają być nagrywane filmy wideo. Full HD (1080p 30) Nagrania wideo o rozdzielczości 1920x1080p 30 obrazów/sek. HD+ (720p 60) Nagrania wideo o rozdzielczości 1280x7200p 60 obrazów/sek. HD (720p 30) Nagrania wideo o rozdzielczości 1280x7200p 30 obrazów/sek. VGA (640X480) Nagrania wideo o rozdzielczości 640x480p 30 obrazów/sek. 28

30 Lampa Lampa wyłączona: światło jest wyłączone. Lampa włączona: światło zostaje włączone. Lampa cyfrowa: Powiększa dynamikę scen z podświetlonym tłem i dużym kontraście, dzięki czemu motywy są jaśniejsze i wyraźniejsze. Sceneria Możesz tu wybrać tryb zapisu danych zgodnie z warunkami otoczenia. Automatycznie: Zapisywanie bez specjalnych efektów obrazu. Skóra: Efekt umożliwiający uzyskanie wyglądających bardziej naturalnie odcieni skóry. Noc: Do scen nocnych albo przy złej jakości oświetlenia. Pod światło: Za motywem znajduje się jasne światło. Czarno-białe: Obraz jest przekształcany w schemat czarno-biały. Klasyczne: Obraz jest przekształcany w schemat sepia. Negatyw: Obraz jest przekształcany w negatyw. WSKAZÓWKA Ustaw kamkorder na płaskiej, stabilnej powierzchni albo użyj w trybie nocnym statywu, aby obraz nie był zamazany. Balans bieli Kamkorder automatycznie dopasowuje kolory ujęć. Istnieją trzy ustawienia kompensacji bieli: Automatyczny: Kamkorder automatycznie reguluje balans bieli. Światło dzienne: Na dworze. Fluorescencyjne: Przy oświetleniu fluorescencyjnym. Żarowe: Sztuczne oświetlenie. 29

31 Stabilizacja wideo Redukcja nieostrości i stabilizacja obrazu wideo przy wykonywaniu ujęć niestabilnym kamkorderem. Ustaw funkcję stabilizacji obrazu wideo w dolnym pasku na Włączona albo Wyłączona. Wykrywanie ruchu Ustaw funkcję detekcji ruchu na Włączona albo Wyłączona. Przy aktywnej detekcji ruchu nagrywanie zaczyna się automatycznie, jeśli zostanie rozpoznany ruch. Nagrywanie zostaje zatrzymane, gdy nie jest rozpoznawany ruch. Zwolnione tempo Ta funkcja służy do nagrywania wideo w zwolnionym tempie. Przy odtwarzaniu wideo czas odtwarzania jest dłuższy niż czas zapisu. Przykłady takich ujęć to nagrania zawodów sportowych lub ważne momenty meczów. Ustaw funkcję zwolnionego tempa ruchu na Włączona albo Wyłączona. Naciśnij symbol (zakończ), aby zamknąć menu. WSKAZÓWKA Przy aktywnych funkcjach zapisu w zwolnionym tempie nieaktywny jest zapis dźwięku i zoom. Przy aktywnym zapisie w zwolnionym tempie zmniejsza się kąt widzenia. Przy aktywnym zapisie w zwolnionym tempie wideo nagrywane jest z rozdzielczością QVGA. 30

32 Tryb poklatkowy Nagrania wykonane przy aktywnym ustawieniu czasu nagrywania składają się ze stacjonarnych obrazów, które odtwarzane są później jako plik wideo. Efekt długiego nagrania nadaje się do nagrywania ruchu chmur, kiełkujących nasion i otwierających się kwiatów. Wyłączony: Ustawienie czasu nagrania nieaktywne. 1 Sekunda: Nagrywany jest jeden stacjonarny obraz na sekundę. 3 Sekundy: Nagrywane są trzy klatki na sekundę. 5 Sekundy: Nagrywanych jest pięć klatek na sekundę. 31

33 Menu zdjęcia Naciśnij symbol przy krawędzi wyświetlacza, aby otworzyć listę menu. Przeciągaj palcem po liście menu albo ponownie naciśnij symbol, aż pojawi się menu Zdjęcie. Menu foto zawiera pięć ustawień: rozdzielczość zdjęć, rozpoznawanie twarzy, nadruk daty, ISO i samowyzwalacz. Naciśnij symbol (zakończ), aby zamknąć menu. Rozdzielczość Ustaw tu rozdzielczość, z którą mają być wykonywane zdjęcia. 5 MP: Wykonywanie zdjęć z rozdzielczością 2592 x 1944, jakość 5MP 3 MP: Wykonywanie zdjęć z rozdzielczością 2048 x 1536, jakość 3MP Śledzenie twarzy Kamkorder rozpoznaje ludzkie twarze i automatycznie wyostrza na nich obraz. Funkcja ta jest dostępna tylko dla zdjęć. Ten efekt nadaje się dobrze do wykonywania portretów na podświetlonym tle. Ustaw funkcję rozpoznawania twarzy na Włączona albo Wyłączona. WSKAZÓWKA: Przy aktywnej funkcji rozpoznawania twarzy skieruj kamkorder na wybraną twarz. Ramki wyostrzenia wyświetlane są na rozpoznanych twarzach na wyświetlaczu przed naciśnięciem przycisku zapisu 32

34 Nadruk daty Ta funkcja umożliwia drukowanie na zdjęciach daty i godziny. Ustaw funkcję nadruku daty na Włączona albo Wyłączona. Gdy funkcja ta jest aktywna, data wyświetlana jest w narożniku zdjęcia. WSKAZÓWKA Funkcji nadruku daty nie można używać w trybie nagrywania wideo. ISO Kamkorder automatycznie dopasowuje czułość ISO zdjęć (ustawienie Automatyczne). Istnieją dwa manualne ustawienia czułości ISO. (800/1600). Im wyższa liczba, tym wyższa czułość ISO. Aby uzyskać większy stopień wygładzenia zdjęcia, wybierz niższe ustawienie. Wybierz wyższe ustawienie dla ujęć w przyciemnionym, słabym oświetleniu albo jeżeli fotografujesz motyw będący w szybkim ruchu. WSKAZÓWKA Przy wyższej liczbie ISO poziom szumu obrazu może być wyższy. Samowyzwalacz Przy użyciu samowyzwalacza możesz wykonywać zdjęcia z opóźnieniem. Miga dioda LED w przedniej części kamkordera. Przed wykonaniem zdjęcia miganie staje się szybsze. Ustaw funkcję samowyzwalacza na Włączona albo Wyłączona. 33

35 Tryb wyświetlania/odtwarzania Przycisk zapisu: Przechodzenie w tryb zapisu. Przycisk Tele: Zwiększanie głośności. Przycisk obiektyw szerokokątny Zmniejszanie głośności. Włącznik/wyłącznik: Jego naciskanie włącza albo wyłącza kamkorder. Przycisk WLAN: Włącza i wyłącza WLAN. 34

36 Elementy wyświetlacza w trybie wyświetlania/odtwarzania: Tryb odtwarzania wideo Tryb wyświetlania zdjęć

37 Rozdzielczość wideo Full HD (1080p 30 fps) HD+ (720p 60 fps) HD (720p 30 fps) (1) VGA ( ) Zwolnione tempo (QVGA) Rozdzielczość zdjęć 5MP 3MP 00:06:30 Licznik czasu odtwarzania wideo. (2) 0088/ Aktualna ilość/łączna ilość zdjęć/ filmów wideo (3) Głośność 36

38 Powrót (4) Zatrzymuje wideo (5) Poprzednie wideo/zdjęcia (6) Przewija wideo do tyłu (7) Odtwarza wideo Zatrzymuje wideo (8) Przewija wideo szybko do przodu (9) Następne wideo/zdjęcia (10) Usuwanie (11) Pokaz slajdów Zatrzymuje pokaz slajdów 37

39 (12) Lupa Włączanie trybu wyświetlania/odtwarzania W trybie wyświetlania/odtwarzania możesz przeglądać wszystkie pliki wideo i zdjęć zapisane w pamięci kamkordera lub na karcie microsd i zarządzać nimi. Naciśnij symbol, aby przejść w tryb wyświetlania/odtwarzania. Naciśnij symbol, aby przejść w tryb odtwarzania wideo. Naciśnij symbol, aby przejść w tryb wyświetlania zdjęć. Naciśnij symbol, aby zamknąć menu wyboru wyświetlania/odtwarzania i przejść w tryb zapisu. Odtwarzanie wideo W trybie odtwarzania wideo naciskaj pola /, aby odtwarzać lub zatrzymywać wideo. Przeciągnij palcem w prawo po wyświetlaczu albo naciśnij pole, aby przejść do poprzedniego wideo; przeciągnij palcem w prawo po wyświetlaczu albo naciśnij pole, aby przejść do następnego wideo. W czasie odtwarzania wideo naciskaj pola /, aby zacząć szybkie przewijanie do przodu/do tyłu. Naciskaj regulator głośności na wyświetlaczu, aby ustawiać głośność. Aby zamknąć menu odtwarzania wideo, naciśnij pole. WSKAZÓWKA Jeżeli wyświetlacz nie będzie dotykany przez dłuższy czas, symbole funkcji zostaną automatycznie ukryte. Dotknij wyświetlacz ponownie, aby wyświetlić symbole funkcji. 38

40 Usuwanie wideo WSKAZÓWKA Jeżeli kamkorder jest połączony kablem HDMI z telewizorem, na wyświetlaczu kamkordera wyświetlane są zamiast tekstu symbole (pokazane w nawiasach). Naciśnij symbol, aby przejść do menu Usuń. Naciśnij Tak ( ), aby usunąć aktualne wideo, albo Nie ( ), aby anulować czynność i zamknąć menu Usuń Naciśnij Wszystkie ( ), aby usunąć wszystkie wideo. Odpowiedz na monit naciskając Tak ( ), aby usunąć obiekty, albo naciskając Nie ( ), aby anulować czynność. WSKAZÓWKA Gdy jest zainstalowana karta pamięci, możesz usuwać tylko wideo zapisane na tej karcie. W razie potrzeby utwórz przed usunięciem kopię bezpieczeństwa na innym nośniku danych! 39

41 Wyświetlanie zdjęć Przeciągnij palcem w prawo po wyświetlaczu albo naciśnij pole, aby wyświetlić poprzednie zdjęcie; przeciągnij palcem w lewo po wyświetlaczu albo naciśnij pole, aby wyświetlić następne zdjęcie. W czasie wyświetlania zdjęcia naciskaj przycisk T, aby powiększyć zdjęcie. Na wyświetlaczu pojawia się symbol lupy. Palcem możesz przesuwać wycinek obrazu. Naciśnij przycisk W, aby znowu pomniejszyć zdjęcie albo zamknąć tryb lupy. Naciskaj pola /, aby zacząć albo zakończyć pokaz slajdów. Aby zamknąć menu wyświetlania zdjęć, naciśnij pole. WSKAZÓWKA Jeżeli wyświetlacz nie będzie dotykany przez dłuższy czas, symbole funkcji zostaną automatycznie ukryte. Dotknij wyświetlacz ponownie, aby wyświetlić symbole funkcji 40

42 Usuwanie zdjęcia WSKAZÓWKA Jeżeli kamkorder jest połączony kablem HDMI z telewizorem, na wyświetlaczu kamkordera wyświetlane są zamiast tekstu symbole (pokazane w nawiasach). Naciśnij symbol, aby przejść do menu Usuń. Naciśnij Tak ( ), aby usunąć aktualne zdjęcie, albo Nie ( ), aby anulować czynność i zamknąć menu Usuń Naciśnij Wszystkie ( ), aby usunąć wszystkie zdjęcia. Odpowiedz na monit naciskając Tak ( ), aby usunąć obiekty, albo naciskając Nie ( ), aby anulować czynność. WSKAZÓWKA Gdy jest zainstalowana karta pamięci, możesz usuwać tylko zdjęcia zapisane na tej karcie. W razie potrzeby utwórz przed usunięciem kopię bezpieczeństwa na innym nośniku danych! 41

43 Menu ustawienia Naciśnij symbol przy krawędzi wyświetlacza, aby otworzyć listę menu. Przeciągaj palcem po liście menu albo ponownie naciśnij symbol, aż pojawi się menu Ustawieńa. Menu ustawień zawiera 8 ustawień: UStream, WLAN-ID, dźwięki (odgłosy działania), TV, język, czas, format i ustawienia standardowe. Naciśnij symbol, aby zamknąć menu. Ustream Wybierz tę pozycję, aby połączyć się ze swoim kontem UStream i od razu rozpocząć sekwencję wideo na żywo. W tym celu wpisz swoją nazwę użytkownika UStream i swoje hasło, a następnie naciśnij START. Teraz wybierz jedną z dostępnych sieci WLAN i naciśnij pole OK, aby nawiązać przez tę sieć połączenie z portalem ustream.tv przez Internet. Dalsze informacje na temat połączenia UStream znajdziesz w punkcie Emitowanie wideo za pośre-dnictwem portalu ustream.tv na stronie 46. WLAN do komputera Tutaj możesz zdefiniować identyfikator WLAN (WiFi ID), na podstawie którego kamkorder będzie rozpoznawany w sieci WLAN. Poza tym w punkcie Hasło możesz podać hasło dla połączenia WiVideo w sieci WLAN. W dolnym wierszu (MAC) możesz odczytać adres MAC kamkordera. Aby edytować pozycje, naciskaj odpowiednie wiersze. 42

44 Otwiera się klawiatura ekranowa. Przy użyciu klawiatury ekranowej wpisz identyfikator sieci WLAN lub hasło WLAN i naciśnij ENTER, aby potwierdzić wpisane wartości i zamknąć klawiaturę ekranową. WSKAZÓWKA Hasło i identyfikator sieci WLAN muszą zawierać co najmniej 4 znaki. Dźwięk menu Tutaj możesz włączać i wyłączać dźwięki systemowe. Naciśnij symbol, aby włączyć dźwięki systemowe, albo symbol, aby wyłączyć dźwięki systemowe. System TV W tym miejscu wybierasz standard TV swojego regionu. NTSC (60 Hz):USA, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Tajwan itd. PAL (50 Hz):Wielka Brytania, Europa, Chiny, Australia, Singapur, Hongkong itd. Potwierdź wybór naciskając pole. Język Przy pomocy tej opcji możesz wybrać język menu wyświetlacza. Naciśnij symbol swojego języka. Potwierdź wybór naciskając pole. Naciśnij symbol, aby zamknąć menu. 43

45 Ustawienie godziny Tutaj możesz ustawiać datę i godzinę. Dotknij wartości roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty lub sekundy. Ustawienie to możesz w każdej chwili otworzyć później w systemie menu. Zmień wartość strzałkami / po lewej stronie. Aby ustawić format 12-godzinny, naciśnij albo. Aby zakończyć i zapisać ustawienie, naciśnij przycisk. Naciśnij symbol, aby zamknąć menu. 44

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika POLSKI

Podręcznik Użytkownika POLSKI Podręcznik Użytkownika Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane Cyfrowy aparat fotograficzny Model DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi poniżej podanymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie z wyspecjalizowanego

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo