INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012"

Transkrypt

1 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji

2 budujemy dla przestrze edukacji infolinia:

3 Zapraszamy serdecznie do udziału w formach doskonalenia przygotowanych w odpowiedzi na Państwa potrzeby i oczekiwania przez Europejskie Centrum Edukacji, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Przekazujemy Państwu Informator, w którym proponujemy ofertę doskonalenia opartą o rzetelną diagnozę potrzeb Nauczycieli i Dyrektorów, dotychczasowe doświadczenia wynikające z realizacji na terenie całej Polski projektów edukacyjnych i szkoleniowych oraz najwyższe kompetencje i doświadczenie współpracujących z nami Edukatorów i Trenerów. Zmieniająca się rzeczywistość edukacyjna stawia przed Nauczycielami i Kadrą Zarządzającą szereg nowych wyzwań. Oferujemy Państwu bogatą tematykę szkoleń dostosowaną do bieżących potrzeb związanych z wdrażaniem reformy programowej, rozwojem kompetencji menadżerskich i komunikacyjnych, rozwojem warsztatu nauczyciela. Elastycznie odpowiadamy na indywidualne oczekiwania zarówno Rad Pedagogicznych, jak i każdej Osoby zainteresowanej doskonaleniem zawodowym. Nasi pracownicy i współpracownicy to profesjonaliści, którzy posiadają rozległą wiedzę i najwyższe kompetencje w swoich specjalnościach. Jesteśmy autorami prestiżowych projektów współfinansowanych ze środków EFS: badawczego Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej oraz edukacyjnego Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. Za swoją działalność otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. nagrodę SKRZYDŁA 2010 za stworzenie NOWATORSKIEGO MODELU EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA W POLSCE oraz za wysoką skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych nagrodę LIDER REGIONU w kategorii EUROPA. Ideą, którą realizujemy, jest działalność na rzecz zmian w edukacji dziecka w Polsce. Każdemu podmiotowi współpracującemu z nami proponujmy indywidualne podejście do potrzeb, elastyczność w działaniu oraz profesjonalizm. Szkolenia odbywać się mogą w siedzibie Centrum lub na terenie Państwa placówki, terminy i szczegóły organizacyjne ustalane są indywidualnie (telefonicznie lub , oraz owo: Serdecznie zapraszamy do współpracy, życzymy satysfakcji oraz sukcesów w pracy w roku szkolnym 2011/2012. Bieżącą ofertę oraz ciekawe informacje o realizowanych przez nas działaniach znajdziecie Państwo także na stronie internetowej Prezes Zarządu Mirosław Kopik Dyrektor ECE Monika Zatorska

4 I. Rozwój szkoły i placówki, wdrażanie zmian wynikających z reformy programowej. NADZÓR PEDAGOGICZNY W PRACY DYREKTORA Adresaci: Nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli i szkół Pogłębienie wiedzy prawnej. Doskonalenie umiejętności związanych z organizowaniem ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomagania. Umiejętność opracowania narzędzi do nadzoru pedagogicznego. Podniesienie umiejętności wykorzystania wyników nadzoru do rozwoju przedszkola/szkoły. Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego. Kontrola w nadzorze pedagogicznym (kontrola zewnętrzna w szkole/placówce, wykorzystanie arkuszy kontroli zewnętrznej w kontroli wewnętrznej, wykorzystanie arkusza monitoringu zewnętrznego). Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna. Wspomaganie jako forma nadzoru pedagogicznego. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego. Plan nadzoru dyrektora szkoły/przedszkola. Liczba godzin: 10 godzin Prowadzący: Barbara Szeląg Wartość szkolenia: 120 zł DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU EDUKACJI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI PO- TRZEBAMI EDUKACYJNYMI : INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY; KARTA, PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół Właściwa interpretacja orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Nabycie umiejętności projektowania edukacji uczniom ze SPE wdrażanie koncepcji MEN. Nabycie umiejętności pisania IPET, Karty i PDW. 1. Charakterystyka ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Określenie mocnych i słabych stron (istota diagnozy psychologiczno - pedagogicznej). Omówienie trudności w nauce wynikających ze specyfiki niepełnosprawności ucznia. 2. Konstruowanie IPET określenie celów i działań terapeutycznych; dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków kształcenia, sprawdzania wiadomości i egzaminowania do potrzeb i możliwości ucznia, analiza przykładowych indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych; analiza dokumentów wybranych uczniów oraz ustalenie podstawowych założeń IPET dla tych uczniów; pisanie Karty i Planu Działań Wspierających do konkretnych opinii, orzeczeń i wniosków. Liczba godzin: od 4 do 6 godzin Prowadzący: Trener ECE KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU SZKOŁY/PLACÓWKI W ŚRODOWISKU Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnicy po zajęciach: rozumieją potrzebę kreowania wizerunku znają różne metody promocji szkoły/placówki, potrafią zaplanować działania promocyjne 1. Specyfika działań promocyjnych w oświacie, promocja wewnętrzna i zewnętrzna. 2. Efekt pierwszego wrażenia. 3. Metody promowania szkoły/placówki, kontakty z mediami. 4. Sytuacje kryzysowe a wizerunek szkoły/placówki. 5. Planowanie działań promocyjnych. Liczba godzin: 8 godzin Prowadzący: Trener ECE

5 FUNDUSZE UNIJNE czyli nie taki diabeł straszny jak go malują Adresaci: Dyrektorzy oraz nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Przekazanie słuchaczom wiedzy na temat aktualnych możliwości aplikowania o fundusze z Unii Europejskiej Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu przygotowania oraz pisania wniosku o dotację z Unii Europejskiej Nabranie przez uczestników szkolenia przekonania, iż każdy jest w stanie przygotować i zrealizować dobry wniosek Dostępne fundusze dla oświaty (konkursy otwarte i zamknięte). Od czego zacząć pisanie wniosku. Elementy projektu. Biznes plan. Analizy finansowe. Wskaźniki projektu. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Najczęściej popełniane błędy. Dobre praktyki, prezentacja wygranego i zrealizowanego projektu. Liczba godzin: 6 godzin Prowadzący: Mirosław Kopik Wartość szkolenia: 290 zł od osoby. Przy zgłoszeniu udziału w szkoleniu do 15 listopada % rabatu WARSZTAT PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH czyli bierzemy byka za rogi Adresaci: Dyrektorzy oraz nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Przekazanie słuchaczom praktycznej, niezbędnej wiedzy na temat pisania wniosku Podczas warsztatów każdy z uczestników powinien samodzielnie, pod okiem trenera, przygotować zręby własnego wniosku a później umieć samodzielnie go dokończyć. Zaczynamy od pomysłu, określamy potrzeby i problemy. Tworzymy cele. Piszemy o rezultatach. Opisujemy beneficjentów, ich rekrutację. Upowszechnianie projektu. Zarządzanie projektem. Wydatki projektu. Monitorowanie projektu. Dobre praktyki - omówienie wygranego i zrealizowanego już projektu. Liczba godzin: 2 dni po 6 godzin Prowadzący: Mirosław Kopik Wartość szkolenia: 320 zł od osoby za jeden dzień szkoleniowy. Przy zgłoszeniu udziału w szkoleniu do 15 listopada % rabatu. Maksymalna grupa szkoleniowa to 12 osób. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Prezentacja nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, omówienie pakietu działań zapewniających lepsze szanse edukacyjne dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Cele kształcenia ogólnego: - charakterystyka umiejętności, - omówienie postaw, - treści kształcenia w poszczególnych edukacjach. Organizacja i formy pracy nauczyciela wynikające z nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Liczba godzin: 4 godziny Prowadzący: Trener ECE Wartość szkolenia: otwarte: 60 zł od osoby, dla Rady Pedagogicznej do uzgodnienia

6 MATEMATYKA W KLASACH I-III A NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Poznanie zapisów nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i jej realizacja z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy. Analiza treści programowych z zakresu matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Nowoczesne metody, formy i środki w edukacji matematycznej dostosowane do pracy z uczniem sześcio i siedmioletnim. Liczba godzin: 6 godzin Prowadzący: Trener ECE Wartość szkolenia: otwarte: 65 zł od osoby, dla Rady Pedagogicznej do uzgodnienia OBSERWACJA ZAJĘĆ W WEWNĘTRZNYM NADZORZE PEDAGOGICZNYM Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli Po zajęciach uczestnik: posiada wiedzę na temat rodzajów obserwacji zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola, potrafi zaplanować obserwację zajęć do projektu ewaluacji wewnętrznej, wskaże sposoby wykorzystania wyników obserwacji do planowania rozwoju przedszkola/ szkoły, dokonuje refleksji nad swoim warsztatem i efektami pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej. Uzasadnienie zmian w nadzorze pedagogicznym. Obserwacja metodą poznawania /diagnozowania pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej nauczyciela. Rodzaje obserwacji zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola/ szkoły. Procedura obserwacji, system dokumentowania. Sprawozdania dyrektora z przeprowadzonych obserwacji. Wykorzystanie wyników obserwacji do planowania rozwoju przedszkola. Liczba godzin: 10 godzin Prowadzący: Barbara Szeląg Wartość szkolenia: 120 zł Inne nasze propozycje: 1. Zmiany w prawie oświatowym. 2. Planowanie ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu i szkole podstawowej. 3. Sposoby pozyskiwania informacji w ramach prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. 4. Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do projektowania zmian w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 5. Ewaluacja szkolnych programów wychowawczych i programów profilaktyki. 6. Sześciolatku, witaj w szkole! - dostosowanie pracy szkoły i nauczyciela do zmian. 7. Wybór i modyfikacja programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. 8. Tworzenie autorskich programów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz planów pracy w świetle zmian wynikających z reformy. 9. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w praktyce; dokumentowanie. 10. Realizacja podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w praktyce; dokumentowanie. 11. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle zmian w prawie oświatowym.

7 II. Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli. WIELOINTELIGENTNA EDUKACJA DLA DZIECKA W PRAKTYCE Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Zapoznanie Uczestników z autorską koncepcją Wielointeligentnej edukacji dla dziecka opartą na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera oraz możliwościami jej praktycznego wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Tworzenie nowej jakości pracy z dzieckiem w polskich przedszkolach i szkołach. 1. Założenia autorskiej koncepcji pracy z dzieckiem Wielointeligentna edukacja dla dziecka. 2. Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera i jej praktyczne wykorzystanie w edukacji. 3. Diagnoza profilu inteligencji jako podstawa nowatorskiego spojrzenia na dziecko. 4. Indywidualizacja jak dobierać zabawy i zajęcia do potrzeb każdego przedszkolaka i małego ucznia. 5. Organizacja środowiska edukacyjnego wspierającego wielorakie inteligencje Krainy Zabaw Dziecięcych. 6. Dialog wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego. Liczba godzin: 8 godz. Istnieje dodatkowo możliwość poprowadzenia przez autorkę spotkań z rodzicami. Prowadzący: Monika Zatorska autorka koncepcji ODKRYWANIE ZDOLNOŚCI DZIECKA Adresaci: Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Zaprezentowanie rodzicom nietradycyjnego sposobu patrzenia na zdolności i możliwości każdego dziecka. Ukazanie sposobów rozwijania potencjału intelektualnego przedszkolaków i małych uczniów. 1. Koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera omówienie założeń. 2. Rodzice i nauczyciele partnerzy działający dla dobra dziecka. 3. Moje dziecko jest zdolne formy wspierania zdolności indywidualnych dziecka przez dorosłych. Liczba godzin: 2 godziny Prowadzący: Monika Zatorska Wartość szkolenia: cena modułu uzupełniającego szkolenie Wielointeligentna edukacja dla dziecka w praktyce wynosi 500 zł; szkolenie niezależne od warsztatu dla nauczycieli - cena do uzgodnienia MNEMOTECHNIKI MITY I FAKTY Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej oraz II etapu edukacyjnego Zapoznanie nauczycieli z podstawowymi metodami efektywnego uczenia się dzieci w różnym wieku. Ukazanie możliwości oraz za i przeciw stosowaniu mnemotechnik w pracy z dzieckiem. Nabycie umiejętności wykorzystania niektórych technik przyspieszonego uczenia się w codziennym życiu. 1. Jak wykorzystywać nasz mózg, aby nauka była efektywna. 2. Co to są mnemotechniki, czy warto je stosować. 3. Przykłady technik przyspieszonego uczenia się i ich wykorzystania w codziennym życiu i nauce szkolnej. 4. Czy mnemotechniki, to korzystne sposoby wspierania rozwoju pamięci małego dziecka; mity i fakty. Liczba godzin: 5 godzin Prowadzący: Monika Zatorska

8 METODY OCENY DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Zapoznanie Uczestników z problematyką dojrzałości szkolnej oraz z różnymi metodami diagnozowania dojrzałości szkolnej Kształcenie umiejętności badania dojrzałości szkolnej dzieci 7. Zagadnienie dojrzałości (gotowości) szkolnej. 8. Uwarunkowania dojrzałości szkolnej. 9. Kryteria dojrzałości szkolnej. 10. Metody badania dojrzałości szkolnej 11. Praktyczna ocena dojrzałości szkolnej w świetle wybranych testów. 12. Diagnoza przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej. Liczba godzin: 6 lub 8 godz. Prowadzący: Aldona Kopik JAK POMÓC DZIECKU Z RODZINY DYSFUNKCYJNEJ? Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz II etapu edukacyjnego Wzbogacenie umiejętności pedagogicznej diagnozy przyczyn trudności wychowawczych. Poznanie sposobów pomocy dziecku z rodziny dysfunkcyjnej. 1. Zapoznanie z zapisami Karty Praw Dziecka. 2. Wybrane metody diagnozy sytuacji rodzinnej dziecka. 3. Przejawy trudności wychowawczych obserwowane u dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 4. Praktyczne sposoby i rozwiązania - rola dorosłych we wspieraniu właściwego rozwoju emocjonalnego, społecznego i umysłowego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej. 5. Zapoznanie z literaturą przedmiotu. Liczba godzin: 5 godzin Prowadzący: Monika Zatorska, Beata Szczypuła Wartość szkolenia: otwarte: 80 zł od osoby, dla Rady Pedagogicznej do uzgodnienia WYCHOWAWCA DORADCĄ RODZICÓW Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, warsztat również może być prowadzony dla nauczycieli klas IV-VI Uświadomienie wartości dialogu z rodzicami w celu osiągania zamierzonych wyników w edukacji i wychowaniu dzieci. Uświadomienie nauczycielom obowiązków rodziców wynikających z Karty praw i obowiązków rodziców w Europie. Zapoznanie ze sposobami włączania rodziców w życie klasy i szkoły, budowanie relacji. Właściwe przygotowanie się do roli doradcy rodziców. 1. Rozpoznawanie i łamanie stereotypów - ćwiczenia. 2. Przypomnienie nauczycielom statusu rodzica w aktach prawnych, omówienie obowiązków rodziców wynikających z Karty praw i obowiązków rodziców w Europie oraz statutów szkół. 3. Jak poprowadzić pierwsze zebranie, propozycje praktyczne. 4. Propozycje włączania rodziców w życie klasy - zajęcia szkolne i pozalekcyjne z udziałem rodziców. 5. Wychowawca doradcą rodziców - jak budować relacje. Przykłady warsztatów. 6. Jak przygotować się do pełnienia roli doradcy rodziców. 7. Omówienie Dekalogu dla rodziców i wychowanków według Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku. 8. Galeria rodzicielskich portretów. 9. Zasady uważnego słuchania - jak prowadzić rozmowy z rodzicami. 10. Konstruowanie własnego scenariusza jako propozycji współpracy z rodzicami. Liczba godzin: 5 godzin Prowadzący: Beata Szczypuła Wartość szkolenia: otwarte: 95 zł od osoby, dla Rady Pedagogicznej do uzgodnienia

9 ZABAWA PODSTAWA PRACY NAUCZYCIELA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Zapoznanie Uczestników z różnymi typami zabaw i ich funkcjami. Ukazanie roli zabawy w pracy z dzieckiem sześcioletnim. Nabycie umiejętności efektywnego wykorzystywania zabawy w pracy z dzieckiem sześcioletnim. 1. Zabawa jako podstawa aktywności dziecka sześcioletniego. 2. Rodzaje zabaw. 3. Wykorzystanie zabawy w pracy z dzieckiem sześcioletnim. 4. Efekty uczenia się poprzez zabawę. Liczba godzin: 6 godzin Prowadzący: Aldona Kopik INDYWIDUALNY KONTAKT Z RODZICEM KOMUNIKACJA KRYZYSOWA W PROCESIE EDUKACYJNYM Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, opiekunów i pedagogów Doskonalenie umiejętności argumentacji i asertywnej komunikacji Trening kontroli emocji i przeciwdziałanie konfliktowi Rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 1. Cel kontaktu z rodzicami. 2. Rola własnych przekonań w komunikacji. 3. Radzenie sobie z emocjami i stresem, tzw. sytuacje trudne. 4. Kompetencje komunikacyjne i techniki argumentacji. 5. Komunikacja kryzysowa w procesie edukacyjnym. 6. Budowanie autorytetu. 7. Reagowanie na ataki i zastrzeżenia. Liczba godzin: 8 godzin Prowadzący: Tomasz Drożdż WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i I etapu edukacyjnego Przypomnienie poszczególnych etapów w prawidłowym procesie rozwoju mowy dziecka. Przypomnienie najczęściej spotykanych zaburzeń mowy u dzieci. Poznanie symptomów wskazujących na problemy w komunikacji językowej. Poznanie sposobów wspomagania rozwoju mowy w zakresie poszczególnych jej funkcji oraz obserwowanych trudności. Prawidłowy proces rozwoju mowy dziecka. Najczęstsze zaburzenia mowy u dzieci. Jak rozpoznać istniejące u dziecka problemy w komunikacji językowej? Sytuacja szkolna dzieci z zaburzeniami mowy. Jak nauczyciel może pomóc dziecku z zaburzoną mową? Podstawowe zestawy ćwiczeń i materiały do terapii mowy do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela. Liczba godzin: 10 godzin Prowadzący: Barbara Galas

10 STYMULACJA MOWY DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Adresaci: Nauczyciele przedszkolni Zapoznanie z procesem rozwoju mowy. Uświadomienie wpływu funkcji aparatu mownego do prawidłowego rozwoju mowy. Poznanie gier i zabaw usprawniających niezbędne funkcje do prawidłowego rozwoju mowy. Trenowanie pod okiem instruktora grup gier rozwijających poszczególne funkcje. Prawidłowy proces rozwoju mowy dziecka; funkcje aparatu mownego. Zabawy usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia, żuchwy). Zabawy oddechowe zapobiegające mówieniu na wdechu, arytmii oddechowej, kolizji między tekstem a oddechem. Ćwiczenia głosowe. Gry i zabawy artykulacyjne. Konstruowanie wątków tematycznych do poszczególnych głosek. Masaż relaksacyjny w formie zabawy. Rysowane wierszyki - zapamiętywanie słowa poprzez schematy graficzne. Logorytmika - stymulacja ruchu dziecka przy muzyce i słowie. Liczba godzin: 8 godzin Prowadzący: Barbara Galas SZTUKA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Adresaci: Nauczyciele/wychowawcy pragnący świadomie wpływać na jakość procesu komunikacji w pracy i środowisku osobistym, aby skutecznie przekazywać informacje i wiedzę, prowadzić rozmowy, kształtować relacje, przekonywać do swoich racji. Nabycie kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji międzyludzkiej Wyćwiczenie umiejętności postrzegania rzeczywistości okiem odbiorcy komunikatu Umiejętne stosowanie komunikacji asertywnej 1. Podstawy komunikacji - kształtowanie dialogu. 2. Analiza problemów komunikacyjnych. 3. Odpowiedzialność w procesie komunikacji. 4. Zasady budowania komunikatów. 5. Odbiór komunikatu przez rozmówcę - typy osobowości i meta programy. 6. Etapy przekazywania informacji w procesie nauczania. 7. Budowanie nastawienia, zamiana problemów na cele. 8. Komunikacja asertywna. 9. Zasady formułowania opinii o faktach, udzielanie krytyki i reakcja na krytykę. Liczba godzin: 8 godzin Prowadzący: Tomasz Drożdż DIAGNOZA PEDAGOGICZNA JAKO PODSTAWA PRACY NAUCZYCIELA Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Zapoznanie Uczestników z problematyką diagnozy i procesem diagnostycznym. Zapoznanie z podstawowymi technikami diagnostycznymi. Nabycie umiejętności prowadzenia diagnozy pedagogicznej. 1. Diagnoza i proces diagnostyczny. 2. Uwarunkowania procesu diagnostycznego. 3. Podstawowe techniki diagnostyczne w pracy nauczyciela. 4. Obszary diagnozy pedagogicznej. 5. Możliwości diagnozowania dziecka w przedszkolu i szkole. Liczba godzin: 6 lub 8 godzin Prowadzący: Aldona Kopik 10

11 UCZNIOWSKI PROJEKT EDUKACYJNY Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnicy po zajęciach: znają walory metody projektu, rozumieją rolę ucznia i nauczyciela na kolejnych etapach realizacji projektu, potrafią zaplanować pracę metodą projektu. 1. Istota metody projektu i jego walory. 2. Prawne aspekty realizacji projektu. 3. Projekt a rozwijanie kluczowych kompetencji. 4. Projekt w praktyce a. Etapy realizacji projektu. b. Rola ucznia i nauczyciela na kolejnych etapach realizacji projektu. c. Ocenianie projektu. Liczba godzin: 8 godzin Prowadzący: Trener ECE INDYWIDUALIZACJA AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ PODSTAWĄ SKUTECZNEJ EDUKACJI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Zapoznanie z Uczestników z zagadnieniem indywidualizacji. Zapoznanie z możliwościami indywidualizacji celów, treści, metod i form pracy. Kształcenie umiejętności indywidualizacji poszczególnych elementów procesu dydaktycznego. Nabycie umiejętności indywidualizowania aktywności edukacyjnej. 1. Indywidualizacja w edukacji dziecka 2. Indywidualizacja wspólnego uczenia się. 3. Zwiększanie efektywności i atrakcyjności uczenia się poprzez szeroko rozumianą indywidualizację. 4. Efekty uczenia się poprzez zabawę. Liczba godzin: 6 godzin Prowadzący: Aldona Kopik Inne nasze propozycje: 1. Wsparcie rozwoju dziecka zdolnego. 2. Zajęcia komputerowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 3. Sztuka, która pomaga (kreatywne malarstwo, mandale, drama, kotwice terapeutyczne). Elementy terapii przez sztukę w pracy nauczyciela. 4. Arteterapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 5. Zabawy ze sztuką - wspieranie rozwoju dziecka poprzez wykorzystanie technik arteterapeutycznych. 6. Wykorzystanie Portfolio jako metody samooceny we wczesnej edukacji dziecka. 7. Wykorzystanie Portfolio jako metody samooceny we wczesnym nauczaniu języka angielskiego. 8. Teoria inteligencji wielorakich- podstawa nauczania języków obcych w przedszkolu i klasach I-III. 9. Umiejętność planowania własnego uczenia się oraz umiejętność uczenia się nowatorskie treści w edukacji wczesnoszkolnej i w pracy z dzieckiem w przedszkolu. 10. Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w działaniach muzyczno ruchowych idea Carla Orffa. 11. Pląsy i tańce w kręgu dla najmłodszych. 12. Upominki na różne okazje - wykorzystanie ciekawych technik plastycznych. 13. Kwiaty na łące i w ogrodzie bibułkarstwo. 14. Wykorzystanie sztuki orgiami w kształceniu matematycznym uczniów i przedszkolaków. 15. Gry i zabawy w edukacji wczesnoszkolnej. 16. Wykorzystanie tangramu w kształceniu matematycznym uczniów na I i II etapie edukacyjnym. 17. Praca w klasach łączonych. Planowanie zajęć. 18. Ruch i muzyka a rozwój i wychowanie. Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. 11

12 III. Rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli i kadry kierowniczej. KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening umiejętności menedżerskich Adresaci: Kadra zarządzająca, liderzy zespołów, dyrektorzy Poszerzenie warsztatu umiejętności kierowniczych. Dostosowanie stylu kierowania do indywidualnych potrzeb pracowników. Wypracowanie metod prowadzenia rozmów motywujących i dyscyplinujących. 1. Rola i zadania menadżera. 2. Teoria przywództwa sytuacyjnego. 3. Etapy rozwoju pracownika w organizacji. 4. Elastyczność i efektywność doboru stylu komunikacji. 5. Motywacja, rola kar i nagród. 6. Delegowanie jako podstawowe narzędzie zarządzania. 7. Instruktaż i monitorowanie postępów pracy. 8. Korygowanie zachowań pracowników. Rozmowy dyscyplinujące. 9. Ocena pracownicza. 10. Coaching jako metoda rozwojowa. Liczba godzin: 16 godzin (dwa dni szkoleniowe) Prowadzący: Tomasz Drożdż Wartość szkolenia: 240 zł RELACJE Z MEDIAMI, czyli sztuka komunikowania się z czwartą władzą Adresaci: Dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie dzieci i młodzieży w placówkach szkolno-wychowawczych. Zdobycie wiedzy na temat komunikacji z mediami. Poznanie specyfiki działania mediów. Poznanie oczekiwań mediów. Wiedza na temat spójności intencji komunikatu i jego zrozumieniem przez odbiorcę Praktyczne przećwiczenie wypowiedzi medialnych. Zdobycie wiedzy, jak unikać najczęściej popełnianych błędów w relacjach z mediami 1. Czwarta władza, czyli media rządzą? Konstytucyjna wolność prasy. 2. Sztuka relacji z mediami. 3. Elementy prawa prasowego: autoryzacja, sprostowanie etc. 4. Nasze prawa w kontakcie z mediami. 5. Warsztat pracy z mediami. 6. Specyfika działania mediów. 7. Zasady dobrych relacji z dziennikarzami. 8. Najczęściej popełniane błędy z kontaktach z mediami. Liczba godzin: 8 godzin Prowadzący: Magdalena Fudala Wartość szkolenia: 120 zł 12

13 KONFLIKT W ZESPOLE Przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów z przełożonymi i współpracownikami Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej i zespołów pracowniczych Poznanie natury konfliktu i jego dynamiki rozwoju. Doskonalenie umiejętności identyfikowania mechanizmów leżących u podłoża konfliktu. Pogłębianie kompetencji dotyczących konstruktywnej komunikacji. Poznanie strategii rozwiązywania konfliktów. Nabycie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem i w sposób pozwalający na wykorzystywanie potencjału tkwiącego w sporze. Rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów. 1. Natura emocji i ich znaczenie w konflikcie. Dynamika konfliktu w procesach grupowych. 2. Trójkąt satysfakcji - zaspokojenie potrzeb stron konfliktu na trzech poziomach. 3. Strategie rozwiązywania konfliktów i style negocjacji. 4. Rola komunikacji w konflikcie, kształtowanie postaw pro aktywnych. 5. Kreatywne podejście do trudnych sytuacji, stosowanie rozwiązań typu wygrany-wygrany. Liczba godzin: 8 godzin Prowadzący: Tomasz Drożdż Wartość szkolenia: 190 zł KOMUNIKACJA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ, czyli jak wyjść cało z oka cyklonu Adresaci: Dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie dzieci i młodzieży Zdobycie wiedzy na temat komunikacji z grupami otoczenia w sytuacji kryzysowej Podstawowa wiedza na temat specyfiki mediów i ich zainteresowania sytuacją kryzysową w placówce szkolno-wychowawczej. Praktyczne zmierzenie się z symulowaną sytuacją kryzysową - ćwiczenia. Unikanie najczęściej popełnianych błędów w sytuacjach kryzysowych. 1. Definicja sytuacji kryzysowej. 2. Fakty i mity na temat sytuacji kryzysowej. 3. Zasady komunikacji w kryzysie. 4. Grupy otoczenia: uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, media. 5. Aspekty komunikacji wewnętrznej. 6. Elementarz postępowania z mediami. 7. Najczęściej popełniane błędy w komunikacji kryzysowej 8. Warunki opanowania kryzysu. 9. Plan antykryzysowy. Liczba godzin: 12 godzin (dwa dni szkoleniowe) Prowadzący: Magdalena Fudala Wartość szkolenia: otwarte: 140 zł od osoby, dla Rady pedagogicznej do uzgodnienia Inne nasze propozycje: 1. Zaawansowany warsztat komunikacji - komunikacja nauczyciel - uczeń. 2. Techniki relaksacyjne w klasie. 3. Zarządzanie zmianą. Identyfikacja i zmiana przekonań blokujących zmianę. 4. Warsztaty kontroli emocji radzenie sobie ze stresem i profilaktyka wypalenia zawodowego. 13

14 Kursy w formie blended-learning NOWOŚĆ! przy współpracy z pwn.pl Oferta kursów pwn.pl w formie blended-learning Nauczanie w formie blended-learning jest zalecaną przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej formą kształcenia nauczycieli. TERAPIA MARII MONTESSORI Uczestnicy zapoznają się z głównymi założeniami pedagogiki M. Montessori (rola nauczyciela w procesie kształcenia, poznanie zasady wolności według M. Montessori), metodyką pracy z materiałem montessoriańskim. Po ukończeniu szkolenia nabywają umiejętności w zakresie: prowadzenia zajęć z wykorzystaniem materiałów do metody M. Montessori, diagnozowania osiągnięć ucznia, programowania pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę i materiały montessoriańskie. Odbiorcy szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Łączna liczba godzin zajęć: 16h zajęć stacjonarnych (2 spotkania po 8h), 80h zajęć e-learningowych (przez okres 8-miesięcy, dostęp do kursu on-line na platformie e-learningowej) Odpłatność: 890 zł od osoby Termin: październik maj STYMULACJA POLISENSORYCZNA Uczestnicy poznają tzw. polisensoryczny model odbioru rzeczywistości, mechanizmy behawioralne w kształtowaniu nawyków, znaczenie rytuałów w edukacji dzieci, szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nabywają umiejętności w zakresie: tworzenia zajęć w oparciu o rytuały, przygotowywania zajęć angażujących wszystkie zmysły dziecka, wykorzystania zmysłów (smak, węch) do wspomagania procesów pamięci. Odbiorcy szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Łączna liczba godzin zajęć: 16h zajęć stacjonarnych (2 spotkania po 8h), 80h zajęć e-learningowych (przez okres 8-miesięcy, dostęp do kursu on-line na platformie e-learningowej) Odpłatność: 890 zł od osoby Termin: październik - maj INTEGRACJA SENSORYCZNA Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi założeniami metody Integracji Sensorycznej, pojęciami dotyczącymi zaburzeń sensorycznych (podwrażliwość, nadwrażliwość, biały szum), metodami diagnozowania zaburzeń SI oraz metodami pracy wspierającymi zaburzone obszary. Po ukończeniu szkolenia potrafią rozpoznawać wczesne objawy zaburzeń integracji sensorycznej, stosować ćwiczenia wspierające integrację sensoryczną, dostosować ćwiczenia do rodzaju zaburzeń. Odbiorcy szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Łączna liczba godzin zajęć: 16h zajęć stacjonarnych (2 spotkania po 8h), 80h zajęć e-learningowych (przez okres 8-miesięcy, dostęp do kursu on-line na platformie e-learningowej) Odpłatność: 890 zł od osoby Termin: październik - maj 14

15 TRENERZY ECE TOMASZ DROŻDŻ - psycholog, dla którego praca w tym zawodzie jest pasją i powołaniem, trener, coach, absolwent i doktorant Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany i certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania, certyfikowany terapeuta Programu Simontona Simonton Cancer Center. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, kreatywności, współpracy w zespole, asertywności, analizy procesu grupowego, efektywnej komunikacji, motywacji do zmiany, profilaktyki wypalenia zawodowego i wiele innych. Wolne chwile poświęca na górskie wycieczki, chór gospel i fotografowanie. MAGDALENA FUDALA - trener i konsultant w szkoleniach z zakresu komunikacji, doradca ds. wizerunku i strategii komunikacji z otoczeniem, właścicielka Firmy Doradczej FREELANCER PR. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz absolwentka Podyplomowego Studium Public Relations Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menedżerskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w relacjach z mediami i komunikacji kryzysowej. Jest wieloletnim praktykiem w obszarze komunikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako dziennikarka i publicystka społeczna i polityczna. Była stypendystką projektu Gand schamme for journalists and media support w Brukseli. Pracowała także jako menedżer w administracji rządowej, odpowiadała za działania public relations dla urzędu wojewody i projektów europejskich - przedakcesyjnych i akcesyjnych, a także za zarządzanie informacją, kreowanie polityki medialnej, współpracę z mediami i budowanie strategii promocyjnej. Od 2007 roku prowadzi własną firmę public relations i współpracuje w zakresie komunikacji z dużymi przedsiębiorstwami przemysłowymi i organizacjami biznesowymi, dla których prowadzi projekty komunikacyjne, doradza i szkoli. Od lutego 2009 jest rzeczniczką prasową spółki Dyckerhoff Polska, będącej częścią międzynarodowego koncernu przemysłowego Buzzi Unicem. Realizowała także cykl szkoleń dla przedstawicieli placówek kulturalnych i edukacyjnych: domów kultury, bibliotek i muzeów. RENATA KNUROWSKA - nauczyciel sztuki oraz wczesnej edukacji, oligofrenopedagog; arteterapeutka. W swojej pracy rozwija i realizuje, z myślą o potrzebach dziecka, życiową pasję, jaką jest twórczość plastyczna. Pomysłami i inspiracjami dzieli się z nauczycielami, od wielu lat prowadząc warsztaty z zakresu terapii przez sztukę; opracowuje i publikuje nowatorskie pomysły na zajęcia artystyczne w przedszkolu i szkole. W wolnych chwilach maluje, wykonuje scrapbookingowe kartki oraz albumy z wykorzystaniem technik decoupage i szydełkowania. ALDONA KOPIK - pedagog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka licznych publikacji z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Twórczyni zespołu badawczego realizującego ogólnopolskie badania dojrzałości szkolnej sześciolatków, współautorka raportu Sześciolatki w Polsce. Współtwórczyni koncepcji projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy oraz koncepcji pracy z dzieckiem opartej na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera Wielointeligentna edukacja dla dziecka (wraz z Moniką Zatorską). Autorka kilkudziesięciu prac, w tym: książek, artykułów, opracowań popularno-naukowych i dydaktycznych. Uczestniczka i organizatorka wielu konferencji naukowych, dydaktycznych, seminariów, szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli wczesnego szczebla kształcenia. Prowadzi badania naukowe nad rozwojem i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Współpracuje z miesięcznikami dla nauczycieli (m.in. Bliżej Przedszkola, Życie Szkoły, Wychowanie w Przedszkolu ) oraz przedszkolami, szkołami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci. Upowszechnia najnowszą wiedzę i wyniki badań naukowych wśród nauczycieli. Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Nagrodą Marii Weryho-Radziwiłłowicz. Zainteresowania: literatura, sztuka, teatr, podróże, porcelana. 15

16 MIROSŁAW KOPIK politolog, menadżer, trener biznesu. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Administracji WSP w Kielcach oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako szef Biura Reklamy dziennika Echo Dnia, dyrektor działu mediów, następnie prezes zarządu agencji reklamowej Art Marketing Media sp. z o.o. Od 2003 r. prezes Europejskiej Agencji Rozwoju sp.j., pozyskującej fundusze z Unii Europejskiej. Współautor i zarządzający w największym w Polsce projekcie badawczym oraz największym w Polsce projekcie edukacyjnym, które współfinansowane były ze środków UE. Wykładowca przedmiotów z zakresu zarządzania i marketingu a także mentor, doradca oraz trener biznesu prowadzący szkolenia dla renomowanych firm (Bank BPH S.A., Bank PBK S.A., PPUH Jezierski, Prekon Sp. z o.o., KPRM S.A., Klinkier - Bud, TUiR Polisa S.A., PKN Orlen S.A., ARiMR Kielce, Veka Polska). Laureat nagrody gospodarczej Lider regionu 2009 oraz Skrzydła Pasjonuje go paleontologia, kartografia, sztuka, nurkowanie oraz fotografia podwodna. BARBARA SZELĄG - długoletni wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Koordynator Zespołu Wychowania Przedszkolnego, doradca metodyczny kadry kierowniczej, wykładowca kursów, w tym kwalifikacyjnych, organizowanych dla dyrektorów i nauczycieli, trener szkoleń kandydatów na ekspertów awansu zawodowego, autorka publikacji dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli. Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. BEATA SZCZYPUŁA - edukator, nauczyciel wczesnej edukacji, posiada kwalifikacje z filozofii i teologii oraz organizacji i zarządzania oświatą oraz dwa stopnie specjalizacji zawodowej. Współzałożycielka i członek honorowy Sądeckiego Stowarzyszenia Nauczycieli Nowatorów, którego celem jest promowanie nauczycieli twórczych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców w Polsce oraz Anglii. Była pomysłodawczynią i współzałożycielką Polskiego Centrum Wspierania Rodziny, w ramach którego powstała sobotnia szkoła dla dzieci emigrantów polskich, wspierająca tradycję i kulturę polską za granicą. Wieloletni doradca i nauczyciel praktyk studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, współpracuje ze szkołą The King s School w Oxford w dziedzinie wymiany doświadczeń edukacyjnych. Szkoła jest jej życiem i pasją, a mottem: Nie ma problemów - są wyzwania. Laureatka licznych nagród oraz plebiscytu na Nauczyciela Roku 2009 w Małopolsce. Pasjonuje ją teatr, muzyka, psychologia. MONIKA ZATORSKA - nauczyciel-doradca metodyczny wczesnej edukacji, trener, autorka innowacji pedagogicznej, programów własnych, współpracuje z kilkoma uniwersytetami i szkołami wyższymi oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli w Polsce. Jest autorką licznych publikacji metodycznych i naukowych, współpracuje z czasopismami dla nauczycieli i dyrektorów: Życie Szkoły, Wychowanie w przedszkolu, Bliżej Przedszkola, Przed Szkołą, Dyrektor Szkoły. Realizuje działania na rzecz zmian w edukacji małego dziecka w Polsce. Wraz z dr Aldoną Kopik stworzyła koncepcję pracy pod nazwą Wielointeligentna edukacja dla dziecka, opartą o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Współautorka modelu edukacyjnego stworzonego dla projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, realizowanego w latach na terenie 2700 szkół naszego kraju. Uhonorowana licznymi nagrodami. Uwielbia kwiaty, muzykę i podróże. 16

17 U M O W A Z G Ł O S Z E N I E Pieczęć nagłówkowa Data PŁATNIK/ ZGŁASZAJĄCY Nazwa płatnika Adres płatnika NIP Telefon, fax UCZESTNIK 1. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Stopień awansu zawodowego Główny przedmiot nauczania Typ placówki Nazwa szkolenia Wartość szkolenia Podpis osoby zgłaszającej ZGŁOSZENIE NALEŻY PRZESŁAĆ FAXEM, EM, POCZTĄ NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI ul. Klonowa 55/16, Kielce, tel , kom , 17

18 WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 1. FORMULARZE ZGŁOSZENIA Przyjęcie do realizacji umowy zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas prawidłowo wypełnionego formularza umowy zgłoszenia (z pieczątką instytucji, numerem NIP, danymi personalnymi uczestników, podpisem osoby zgłaszającej) i jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy EUROPEJSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU SP.J. (NPDN Europejskie Centrum Edukacji) a instytucją zgłaszającą. Przesłanie do nas umowy zgłoszenia oznacza akceptację warunków zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu. 2. PŁATNOŚĆ Zgłaszający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT (w przypadku instytucji) i upoważnia EAR do wystawienia faktury bez jego podpisu. Nie wymagamy wcześniejszych wpłat. Faktury wystawiamy w dniu szkolenia i przekazujemy lub przesyłamy z 14 dniowym terminem płatności. Na życzenie wystawiamy faktury pro-forma. Wpłaty należy dokonywać na konto: Europejska Agencja Rozwoju Sp.J., PKO BP I O/KIELCE SZKOLENIE Każdy uczestnik szkolenia w ramach opłaty za szkolenie, otrzymuje materiały szkoleniowe. Termin szkolenia jest każdorazowo uzgadniany z uczestnikami szkolenia, na minimum 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma potwierdzenie udziału w szkoleniu w formie ZAŚWIADCZENIA. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie szkolenia, obsadzie trenerskiej jak również terminie szkolenia. 4. REZYGNACJA Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, jeśli prześle pisemną rezygnację na 10 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. w przypadku odstąpienia od umowy w terminie od 9 do 3 dni przed dniem szkolenia, zgłaszający zostanie obciążony 50 % wartością szkolenia. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie późniejszym niż 3 dni lub nie wykorzystania zamówionego świadczenia, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100 % opłaty szkoleniowej. 5. ODWOŁANIE SZKOLENIA Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator zaproponuje inny termin szkolenia, inne szkolenie lub zwrot wpłaty w terminie do 14 dni. 6. INFORMACJE DODATKOWE Administratorem danych osobowych zawartych w umowie zgłoszeniu jest Europejska Agencja Rozwoju Sp.J. (NPDN Europejskie Centrum Edukacji) z siedzibą w Kielcach przy ul. Klonowej 55/16. Dane udostępnione w umowie zgłoszeniu będą przetwarzane dla celów związanych z organizacją szkoleń oraz w celu promocji innych produktów edukacyjnych oferowanych przez organizatora, na co wyraża zgodę zarówno zgłaszający jak i uczestnik szkolenia. 18

19 19

20 POMOCE DYDAKTYCZNE dla szkół i przedszkoli Ceny producentów i dystrybutorów Europejska Agencja Rozwoju Kielce, ul. Klonowa 55/34 tel , 20

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2017 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? I. Efekty Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb Indywidualne style uczenia się, odkrywanie potencjału uczniów,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO. Imię i nazwisko: Szkoła: Okres stażu: mgr Agnieszka Kozłowska-Nagat im. Szarych Szeregów

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część.

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część. Pedagogika specjalna Temat Metoda ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne - I część. Adresat Nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych i integracyjnych, pedagodzy specjalni, rehabilitanci ruchowi.

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH

CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH ZAPRASZA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, DYREKTORÓW SZKÓŁ NA: Kursy kwalifikacyjne Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola. Komunikacja on-line w budowaniu wizerunku szkoły.

Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola. Komunikacja on-line w budowaniu wizerunku szkoły. Część I Promocja i budowanie wizerunku szkoły Moduł I 3 h Planowany termin szkolenia Moduł II 3 h Planowany termin szkolenia Joanna Ciesielska Promocja i budowanie wizerunku szkoły Komunikacja on-line

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Wawryszuk Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego Miejsce

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2014/2015

w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2014/2015 OFERTA ZAJĘĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Siemianowicach Śląskich dla nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 ZAPISY NA WSZYSTKIE OFEROWANE ZAJĘCIA PRZYJMUJE SEKRETARIAT PORADNI ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Wszystkimi zmysłami poznajemy światzabawy sensoryczne w edukacji przedszkolnej

Wszystkimi zmysłami poznajemy światzabawy sensoryczne w edukacji przedszkolnej KURSY I SZKOLENIA PRZEDMIOTOWE Wychowanie przedszkolne Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi w przedszkolu Cel szkolenia Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie

Bardziej szczegółowo

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika Kierunek: Pedagogika 1. Dziedziny wychowania (moralne, estetyczne, techniczne). 2. Rola i zadania pedagoga. Tradycja a współczesność. 3. Istota i zadania procesu wychowawczego. 4. Oświata dorosłych i kształcenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 00/0 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA

OFERTA SZKOLEŃ BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA OFERTA SZKOLEŃ BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA 1.TEMAT: Podstawa programowa oraz sposoby jej monitorowania Cele szkolenia : Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu monitorowania podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO : 01.09.2016-31.05.2019 mgr Katarzyna Jarecka PODSTAWOWE INFORMACJE O NAUCZYCIELU Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części Strona1 Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części SZKOŁY I PRZEDSZKOLA UCZESTNICZĄCE w PROJEKCIE przyporządkowane do poszczególnych części 1. Bożena Stocka 4. Anna Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU listopad, grudzień 2017 r.

TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU listopad, grudzień 2017 r. TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU listopad, grudzień 2017 r. Szanowni Państwo Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem form doskonalenia organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2016/2017

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2016/2017 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. Dane osobowe: Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Andrzej G. Maślany Nazwa i adres placówki: Przedszkole samorządowe nr 75 w Krakowie, ul. Siewna

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO DANE PERSONALNE: Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Edyta Zelek Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8 im. K.K. Baczyńskiego ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100

Bardziej szczegółowo

Izabella Lutze, Jolanta Rafał-Łuniewska

Izabella Lutze, Jolanta Rafał-Łuniewska Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (edukacja wczesnoszkolna). Rozpoznawanie ryzyka dysleksji. Izabella Lutze, Jolanta Rafał-Łuniewska

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. w roku szkolnym 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. w roku szkolnym 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Procedury szkoleniowe mogą zostać dopasowane do konkretnych potrzeb zamawiających szkolenie. W tym celu zapraszamy do kontaktu.

Procedury szkoleniowe mogą zostać dopasowane do konkretnych potrzeb zamawiających szkolenie. W tym celu zapraszamy do kontaktu. PROCEDURY I STANDARD WDRAŻANIA PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA (PNZ) I ETAP SZKOLENIE Podstawowe szkolenie prezentacja programu uczestnikom i szkołom (uczestnicy szkolenia mogą zaprezentować po szkoleniu program

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU CENTERKO Jeśli jesteś osobą ceniącą rozwój oraz zdobywanie doświadczeń i umiejętności w ciekawy sposób Jeśli chcesz dowiedzieć się jak

Bardziej szczegółowo

Elastyczny model edukacji realizowany w projekcie Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Elastyczny model edukacji realizowany w projekcie Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Elastyczny model edukacji realizowany w projekcie Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Beneficjent i źródło finansowania Beneficjentem projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 tel. sekretariat 41 367 67 28 fax 41 367 69 51, mzppp1@wp.pl, www.mzppp.pl Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA. Oferta wstępna - poglądowa

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA. Oferta wstępna - poglądowa NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Oferta wstępna - poglądowa O nas Logos Group to spółka cywilna zarządzająca dwoma Prywatnymi Przedszkolami Podwawelskie Smyki (przy ul. Komandosów 21 i przy ul. Racławickiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego. 1 września 2014 r do szkoły podstawowej przyjdzie sześciolatek Wyzwanie to wymaga od systemu

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo