PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO"

Transkrypt

1 XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW CZERWCA 2011 r.

2 sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty systemu społecznego warunkujące aktualne zmiany w tworzeniu i stosowaniu prawa... 4 Sekcja: europa i świat konflikty i współpraca. Współczesna problematyka polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa... 9 Współczesna gospodarka światowa płaszczyzny współpracy i konfliktów... 9 Integracja europejska wobec wyzwań współpracy i bezpieczeństwa międzynarodowego Niemcy i Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego i integracji europejskiej W poszukiwaniu tożsamości we współczesnym świecie aspekty polityczne, społeczne i kulturowe Sekcja: współczesne problemy rozwoju gospodarczego problemy zarządzania w ujęciu regionalnym Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania Teoria i praktyka rachunkowości w rozwiązywaniu problemów gospodarczych Makroekonomiczne determinanty zarządzania Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmian gospodarczych Sekcja: edukacja optymalna w okresie kryzysu wychowawczego rodziny i szkoły Kryzys wychowawczy rodziny i szkoły w Polsce na tle problemów edukacyjnych współczesnego świata Propozycje urzeczywistnienia edukacji optymalnej w teoriach pedagogicznych i działaniach dydaktycznych Sposoby przeciwdziałania kryzysowi wychowawczemu rodziny i szkoły... 20

3 Wsparcie rozwoju młodego człowieka Praktyka szkolna przeciw kryzysowi wychowania głosy nauczycieli i pedagogów szkolnych Sekcja: fenomen kultury popularnej w kontekstach społeczno-cywilizacyjnych Sekcja: polityka w zwierciadle kultury współczesne formy dyskursu politycznego Sekcja: kryzys rodziny i jego psychospołeczne konsekwencje Odpowiedzialne rodzicielstwo Potencjalne zagrożenia funkcjonowania współczesnej rodziny Instytucje wobec kryzysu rodziny Sekcja: Kreatywność i samorealizacja Wybrane zagadnienia metodologii badań psychologicznych Kreatywność, samorealizacja i radzenie sobie ze stresem Sekcja: adaptacja CZŁOWIEKA DO ZMIENNYCH WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH Środowiskowe uwarunkowania zdrowia Społeczno-psychologiczne uwarunkowania zdrowia PRZEWLEKŁE CHOROBY: LECZENIE REHABILITACJA OPIEKA Sekcja: Forma a materia w architekturze i sztuce O formie w architekturze O formie, materii i użyteczności w architekturze O formie i materii w sztuce Sekcja: perspektywy bezpieczeństwa międzynarodowego w świetle nowej strategii NATO Bezpieczeństwo w XXI wieku Współczesne koncepcje bezpieczeństwa Problemy bezpieczeństwa i obronności... 40

4 Poniedziałek, 13 czerwca 2011 r Rejestracja uczestników konferencji 9.00 otwarcie konferencji: prof. dr hab. Jerzy Malec, Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego budynek A, aula 026 (PARTER) 9.15 Wykład inaugurujący konferencję: Prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz, Źródła materialne: czy można rozmawiać z kamieniami? budynek A, aula 026 (PARTER) Przerwa na kawę Obrady w sekcjach Przerwa na kawę Obrady w sekcjach Obiad Obrady w sekcjach Bankiet, budynek C Wtorek, 14 czerwca 2011 r Obrady w sekcjach Przerwa na kawę Obrady w sekcjach Obiad 3

5 Sekcja: Determinanty systemu społecznego warunkujące aktualne zmiany w tworzeniu i stosowaniu prawa 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 120 (I PIĘTRO) TURA I, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat 1. prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Działania natury logiczno-językowej nadzieją polskiego prawa 2. Dr Jarosław Antoniuk Elektroniczne postępowanie upominawcze 3. Dr Jakub Biernat Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym 4. mgr Iga Bałos Czynniki społeczne wpływające na stosowanie klauzuli porządku publicznego w prawie prywatnym międzynarodowym (Social Factors Influencing the Application of Public Policy Clause in Private International Law) 5. mgr Piotr Józefczyk Precedens Dred Scott v. Stanford a kwestia legalności federalnego Missouri Compromise 6. mgr Monika Suchojad Modele Sieci Wnioskowań (Models of Inference Networks) 4

6 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 120 (I PIĘTRO) TURA II, godz Moderator: dr Marcin Pieniążek 1. prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szostak Podstawy odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone wykonawcom ubiegającym się o zamówienie publiczne na tle wymagań prawa europejskiego 2. mgr Andrzej Owczarek O potrzebie nowych regulacji prawnych w zakresie odpowiedzialności za produkt zmodyfikowany genetycznie 3. Dr Marcin Sala-Szczypiński Zakład opieki zdrowotnej jako przedsiębiorca analiza de lege lata i de lege ferenda 4. Dr Wojciech Fill Nowa hipoteka jako instrument poprawy społeczno-gospodarczej efektywności zabezpieczania wierzytelności 5. Dr Stefan Poździoch Uwarunkowania systemowe determinujące stosowanie prawa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy 6. mgr Justyna Węgrzynowicz Akcja niema jako odpowiedź na współczesne oczekiwania inwestorów i spółek akcyjnych 5

7 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 120 (I PIĘTRO) TURA III, godz Moderator: doc. dr Helena Franaszek 1. prof. NADZW. dr hab. Irena Czaja-Hliniak Wpływ transportu drogowego na podatki i opłaty 2. Doc. dr Andrzej Buczek Konstytucyjne determinanty tworzenia norm prawa finansowego 3. Dr Sebastian Koczur Relacje pojęć minimalne i godziwe wynagrodzenie za pracę w obliczu zmian sytuacji ekonomicznej 4. mgr Marek Klink Kształt preferencji podatkowych w świetle istniejącego systemu społecznego w Polsce 5. mgr Paweł Klimek Prawnofinansowe instrumenty polityki prorodzinnej postulat zmian inspirowanych brytyjskim systemem Child Trust Fund 6. mgr Klaudia Krużołek Prawnofinansowe aspekty zwalczania lichwy bankowej 7. mgr Justyna Wilkosz-Kopeć Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych jako przesłanka zabezpieczenia praworządności działań administracji państwowej 8. mgr Sebastian Kumięga Determinanty systemu społecznego warunkujące zmiany w prawie wyborczym w Polsce 6

8 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 120 (I PIĘTRO) TURA I, godz Moderator: dr Renata Pawlik 1. Dr hab. Marek Lubelski Interkulturowe źródła współczesnego prawa karnego (prawo karne w warunkach globalizacji) 2. mgr Mieszko Nowicki Odpowiedzialność karna związana z treściami pornograficznymi określonymi w znowelizowanym artykule 202 kodeksu karnego 3. mgr Agnieszka Zelek Problematyka eksperymentu medycznego w świetle prawa polskiego 4. mgr Mateusz Witański Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych bilingowych 5. mgr Marcin Cichoński Oparcie społecznej szkodliwości czynu zabronionego na warunkujących jej stosowanie założeniach aksjologicznych społeczeństwa 6. mgr Monika Skowyra Problematyka stalkingu w polskim prawie karnym 7. mgr Adam Strzelec Uwagi na temat środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową 7

9 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 120 (I PIĘTRO) TURA II, godz Moderator: dr Marcin Sala-Szczypiński 1. Dr hab. Jerzy Paśnik Teoretyczne i praktyczne aspekty regulacji stosunków państwo Kościół w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP 2. mgr Agnieszka Bednarczyk Nadzór i kontrola nad uczelnią jako zakładem administracyjnym 3. mgr Piotr Feczko Trudność z organem administracji przed sądem administracyjnym 4. mgr Marcin Kusion Internet i podsłuchy, czyli prowokacja artystyczna i dziennikarska przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii jako okoliczność wyłączająca bezprawność 5. mgr Magdalena Kumela-Romańska Wpływ demokratyzacji życia społecznego na administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce 6. mgr Krzysztof Streb Rzeczywistość wyborcza po kodyfikacji przepisów prawa wyborczego 7. mgr Joanna Chodór Wpływ terroryzmu na politykę Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 8. mgr Piotr Kopec Czy obecna organizacja zespolonej administracji rządowej w województwie spełnia wymagania i zapotrzebowanie systemu społecznego 9. mgr Tomasz Pistol Powstanie, rozwój i ewolucja samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie prawa 8

10 Sekcja: Europa i świat konflikty i współpraca. Współczesna problematyka polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 153 (i PIĘTRO) tura I, godz Moderator: doc. dr Małgorzata Czermińska Współczesna gospodarka światowa płaszczyzny współpracy i konfliktów 1. Dr Karolina Kotulewicz Przebieg współpracy polityczno-gospodarczej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej w latach płk. dypl. mgr Eugeniusz Januła Brics nowa jakość świata czy efemeryda mgr Sandra Fiałek Rynek handlu kwotami emisyjnymi na przykładzie Unii Europejskiej arkadiusz Wróżek Polityczne i społeczne problemy rozwoju transportu w Polsce jarosław Momot Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na politykę klimatyczną Polski 9

11 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 153 (i PIĘTRO) TURA II, godz Moderator: doc. dr Jan Staszków Integracja europejska wobec wyzwań współpracy i bezpieczeństwa międzynarodowego 1. Dr hab. Tadeusz Kołodziej Przesłanki udanej integracji kontynentu europejskiego a wyzwania przyszłości 2. Dr Beata Jagiełło Kraje muzułmańskie w polityce Unii Europejskiej 3. DR Anna Paterek Między ambicjami a realiami pomoc na rzecz rozwoju jako instrument polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony 4. mgr Anna Diawoł Maroko uprzywilejowany partner Unii Europejskiej 5. DR Marcin Lasoń Stanowisko wybranych partii politycznych wobec udziału Wojska Polskiego w operacji ISAF w Afganistanie 6. mgr Sabina Sanetra-Półgrabi Euroregiony jako formy współpracy przygranicznej analiza wybranych struktur w Europie Środkowej 10

12 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 153 (i PIĘTRO) TURA III, godz Moderator: dr Anna Paterek Niemcy i Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego i integracji europejskiej 1. prof. dr hab. Erhard Cziomer Polityczno-gospodarcze implikacje kryzysu atomowego w Fukushimie dla Niemiec 2. Dr Beata Molo Niemcy wobec geopolitycznych wyzwań międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku 3. Dr Ewa Bojenko-Izdebska Rola Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu w strefie euro 4. mgr Anna Piziak-Rapacz Wyzwania Polski w dostosowaniu się do wymogów polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej u progu XXI wieku 5. mgr Jakub Stankiewicz Istota i znaczenie kontrowersji polsko-niemieckich wokół modyfikacji mechanizmu decyzyjnego UE w traktacie lizbońskim 6. mgr Justyna Ożóg Rola i znaczenie Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych dla stosunków polsko- -rosyjskich 7. mgr Paulina Habas Wyzwania dla partnerstwa strategicznego Polski z Ukrainą w XXI wieku 11

13 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 153 (i PIĘTRO) tura I, godz Moderator: doc. dr Stafan Sacha W poszukiwaniu tożsamości we współczesnym świecie aspekty polityczne, społeczne i kulturowe 1. prof. zw. dr hab. Grzegorz Babiński Konflikty etniczne i uwarunkowania przemian społeczeństw wielokulturowych 3. Dr Radosław Rybkowski Zmierzch europejskiego uniwersytetu? Perspektywy międzynarodowej współpracy europejskich uczelni 4. mgr Monika Sadlok W poszukiwaniu ustroju idealnego. Próba odpowiedzi na pytanie, jakiego ustroju polityczno-gospodarczego oczekuje współczesne społeczeństwo w dobie globalizacji 5. mgr Anna Wójtowicz Populizm zagrożenie czy triumf demokracji we współczesnym świecie? 6. mgr Katarzyna Vanevska Globalizacja a budowanie tożsamości mniejszości narodowej w kraju wieloetnicznym na przykładzie mniejszości romskiej w Republice Macedonii 12

14 Sekcja: Współczesne problemy rozwoju gospodarczego 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 155 (i PIĘTRO) tura I, godz Moderator: prof. dr hab. Andrzej Łysak Problemy zarządzania w ujęciu regionalnym 1. prof. zw. dr hab. Marian Huczek Rola przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym regionu 2. dr inż. Aleksy Gałka Uproszczona uprawa jako element zarządzania środowiskowego w rolnictwie 3. dr Edward Jakubowski Determinanty rozwoju województwa lubuskiego 4. mgr Magda Belniak Krakowskie Zabłocie jako przykład rewitalizacji terenów poprzemysłowych 5. dr Piotr Raźniak Procesy migracyjne a dochody gmin w wybranych obszarach metropolitalnych południowej Polski 6. prof. dr hab. Rajmund Mydel Cudzoziemcy na japońskim rynku pracy 7. prof. dr hab. Andrzej Łysak Analiza internetowych ofert agroturystycznych w województwie małopolskim, cz 2: Wyniki ankiet listowych 13

15 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 155 (i PIĘTRO) Tura II, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chodyński Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania 1. mgr Marek Wyrwicz Problematyka społecznej odpowiedzialność biznesu w wymiarze międzynarodowym 2. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chodyński Sieciowość w koncepcjach biznesu aspekty społeczne i ekologiczne 3. mgr Wojciech Huszlak Ogólne i sektorowe standardy raportowania społecznego i ekologicznego 4. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chodyński, mgr Wojciech Huszlak Realizacja potrzeb społecznych jako przejaw elastyczności przedsiębiorstwa 14

16 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 155 (i PIĘTRO) tura III, godz Moderator: doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk Teoria i praktyka rachunkowości w rozwiązywaniu problemów gospodarczych 1. prof. zw. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk Budżetowanie parametryczne działalności przedsiębiorstwa 2. prof. dr hab. Mieczysław Dobija Makroekonomiczny wskaźnik produktywności pracy 3. doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk Analiza punktów krytycznych jako metoda optymalizacji podatku dochodowego obciążającego mikroprzedsiębiorców 4. mgr Barbara Oliwkiewicz Wpływ polityki podatkowej na funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw w Polsce w latach doc. dr Anna Dębska-Rup Kierunki zmian w rachunkowości budżetowej po roku

17 14 czerwca r. wtorek budynek A, sala 155 (i PIĘTRO) tura I, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Wiktor Adamus Makroekonomiczne determinanty zarządzania 1. prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Modelowanie w naukach ekonomicznych za pomocą funkcji potęgowo- -wykładniczych 2. mgr Magdalena Mielus Asymetria w sferze gospodarczej wybrane problemy 3. mgr Justyna Węgrzynowicz Akcje nieme jako odpowiedź na współczesne problemy rozwoju gospodarczego 4. mgr Bartosz Baron Wybrane regulacje prawne, ich zastosowanie i wpływ na rozwój innowacyjności gospodarki 5. dr Piotr Dziwiński Ochrona rynku konkurencji w Unii Europejskiej w ramach programu leniency 6. prof. nadzw. dr hab. Wiktor Adamus Zarządzanie jakością w szpitalach w kontekście walki z zakażeniami 7. dr Dominika Sozańska Współczesne poglądy Kościoła na rozwój gospodarczy 8. prof. dr hab. Marianna Księżyk, dr inż. Marek Ł. Michalski Ocena prywatyzacji emerytur w Polsce na tle wybranych krajów świata 16

18 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 155 (i PIĘTRO) tura II, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmian gospodarczych dr Barbara Trzaska Determinanty efektywności strategii organizacji niedochodowych w warunkach konkurencji doc. dr Janusz Ziarko Teoria aktora sieci w zarządzaniu bezpieczeństwem na stanowisku pracy dr Bogdan Rogoda Przedsiębiorstwa wobec spowolnienia gospodarczego zmiany w zarządzaniu mgr inż. Adam Jakubiec Restrukturyzacja przedsiębiorstw poprzez wdrożenie komputerowego systemu zarządzania projektami 17

19 Sekcja: Edukacja optymalna w okresie kryzysu wychowawczego rodziny i szkoły 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 243 (ii PIĘTRO) tura I, godz Moderator: dr Joanna Aksman Kryzys wychowawczy rodziny i szkoły w Polsce na tle problemów edukacyjnych współczesnego świata 1. prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander Problemy edukacyjne współczesnego świata (w świetle materiałów VI Międzynarodowej Konferencji UNESCO) 2. prof. zw. Dr hab. Józef Kuźma Szkoła przyszłości wobec kryzysu i spadku prestiżu nauczyciela 3. prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka Wychowanie dziecka do wartości w obliczu kryzysu wychowawczego 18

20 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 243 (ii PIĘTRO) tura II, godz Moderator: doc. dr Stanisław Nieciuński Propozycje urzeczywistnienia edukacji optymalnej w teoriach pedagogicznych i działaniach dydaktycznych 1. prof. zw. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz Pedagogika holistyczna jako urzeczywistnienie edukacji optymalnej w okresie kryzysu wychowawczego rodziny i szkoły 2. prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh Superwizja jako próba wsparcia szkoły w kryzysie 3. dr Andrzej Mirski Edukacja twórcza drogą do edukacji optymalnej 4. dr Joanna Aksman Edukacja medialna i jej współczesne oblicza w drodze do edukacji optymalnej 19

21 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 243 (ii PIĘTRO) tura III, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh Sposoby przeciwdziałania kryzysowi wychowawczemu rodziny i szkoły 1. Dr Beata Zinkiewicz Profilaktyczny wymiar współpracy rodziny i szkoły w obliczu kryzysu wychowania 2. Dr Tomasz Rachwał, dr Sławomir Kurek Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów gimnazjum w warunkach reformy programowej oświaty 3. Dr Maria Kliś Rozumienie tekstu jako proces budowania jego reprezentacji w umyśle czytelnika 4. Mgr Ewa Pałka Lekcje szczęścia nauczanie psychologii w szkole ponadgimnazjalnej jako jeden ze sposobów przeciwdziałania kryzysowi wychowawczemu rodziny i szkoły 20

22 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 243 (ii PIĘTRO) tura I, godz Moderator: dr Krystyna Grzesiak Wsparcie rozwoju młodego człowieka 1. prof. nadzw. dr hab. Ewa Wysocka Wschodząca dorosłość jako rezultat kryzysu wychowawczego rodziny i szkoły. Wyzwania dla systemu wsparcia rozwoju młodego pokolenia 2. doc. dr Danuta Skulicz Realizacja założeń psychologiczno-pedagogicznego wsparcia uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych 3. mgr Agnieszka Misiuk Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem programu profilaktyczno- -wychowawczego Spójrz inaczej jako sposób wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci 21

23 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 243 (ii PIĘTRO) tura II, godz Moderator: doc. dr Danuta Skulicz Praktyka szkolna przeciw kryzysowi wychowania głosy nauczycieli i pedagogów szkolnych 1. dr Agnieszka Guzik, lic. Magdalena Błaszczak Problemy dydaktyczno-wychowawcze współczesnej szkoły i sposoby ich rozwiązywania na przykładzie działań nauczycieli pracujących metodą Marii Montessori 2. doc. dr Teresa Olearczyk Dylematy edukacji współczesnej: wychowanie elitarne czy egalitarne 22

24 Sekcja: fenomen kultury popularnej w kontekstach społeczno-cywilizacyjnych 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 244 (II PIĘTRO) Tura I, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pucek 1. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Loska Swój i obcy oblicza wielokulturowości we współczesnym kinie japońskim 2. mgr Maciej Pletnia Pomiędzy Wschodem a Zachodem, pomiędzy tradycją a nowoczesnością współczesna japońska kultura popularna 3. Dr Marta du Vall Sacrum i polityka w amerykańskim teatrze alternatywnym lat Dr Renata Hołda O popularnych urokach monarchii 5. Dr Dariusz Grzonka Rytuał i codzienność: konteksty obrzędowych tekstów zachowania w tajnych stowarzyszeniach XVIII i XIX wieku 6. Dr Urszula Chowaniec Język literatury i kultury popularnej jako zwierciadło nowoczesnych pragnień analiza projekcji pragnień na wybranych przykładach bestsellerów ostatniej dekady 23

25 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 244 (II PIĘTRO) Tura II, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Loska 1. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pucek Kulturowe zakorzenienia vs pop-tożsamość 2. Dr Anna G. Piotrowska Kontekst społeczno-kulturowy w polskim i amerykańskim rocku (w perspektywie porównawczej) 3. Dr Joanna Bierówka Styl emo jako przejaw ponowoczesności 4. mgr Agnieszka Ostafińska-Konik Śmietnisko sztuka Vika Muniza w kontekście społecznym 5. Dr Marta Raczek Flâneuse à rebours o pewnym aspekcie kultury nowoczesnej 24

26 Sekcja: polityka w zwierciadle kultury współczesne formy dyskursu politycznego 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 217 (II PIĘTRO) Tura I, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Dr Marta du Vall, dr Agnieszka Walecka-Rynduch Politicaltainment jako syndrom współczesnej polityki Dr Wojciech Furman Pseudowydarzenie jako technika dyskursu politycznego Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski, dr Agnieszka Gałkowska Personalizacja polityki Dr Marta Majorek Memetyzacja komunikowania politycznego u progu XXI stulecia Mgr Agnieszka Dęsoł Nurty recepcji biopolityki i jej potencjał w polityczno-ekonomicznym zarządzaniu społeczeństwem 25

27 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 217 (II PIĘTRO) Tura II, godz Moderator: doc. dr Anna Frątczak Prof. dr hab. Maciej Kawka Współczesny polski dyskurs polityczny w perspektywie KAD style dyskursu Dr Dariusz Baran W kulturze mediów, w mediach bez kultury wypowiedź polityczna jako impuls publicznej pseudodebaty Dr Krzysztof Janik O niektórych chorobach polskiej polityki Jarosław Grzybczak Czy Polakom są potrzebne tygodniki opinii? Dr Piotr Marecki Zasady odwróconej ekonomii w zarządzaniu kulturą niezależną w Polsce po 1989 roku 26

28 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 217 (II PIĘTRO) tura III, godz Moderator: dr Marta du Vall Prof. dr hab. Jarosław Rokicki Katastrofa smoleńska w świetle teorii mechanizmu kozła ofiarnego René Girarda Dr Zbigniew Bajka List do czytelnika w 400 tysiącach egzemplarzy, czyli fenomen tygodnika Angora Mgr Katarzyna Czajkowska Debata nad uniwersalnością praw człowieka głos islamski Dr Anna Kargol Sztuka i mit u podłoża państwowych koncepcji siły i odrodzenia Stacha z Warty Szukalskiego MGR Szczepan Urlik Kultura polityczna 2.0 w kontekście wyborów prezydenckich w Rosji w 2012 roku 27

29 Sekcja: Kryzys rodziny i jego psychospołeczne konsekwencje 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 307 (III PIĘTRO) tura I, godz Moderator: dr Krystyna Kluz Odpowiedzialne rodzicielstwo dr Maria Kliś Rola empatii w funkcjonowaniu rodziny dr Monika Wasilewska Ocena postaw rodzicielskich a stosunek do małżeństwa kobiet wchodzących w dorosłość mgr Anna Pabiańczyk, mgr Aleksandra Litawa Przygotowanie do rodzicielstwa w opinii uczestników katechezy dla narzeczonych mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć Z60.2 Samotność 28

30 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 307 (III PIĘTRO) tura II, godz Moderator: doc. dr Teresa Olearczyk Potencjalne zagrożenia funkcjonowania współczesnej rodziny dr Wiesław Szot Współczesne zagrożenia w funkcjonowaniu rodziny i ich wpływ na wychowanie dziecka dr inż. Weronika Zaremba Konflikty w rodzinie i ich konsekwencje psychospołeczne dr Krzysztof Gerc Orientacje życiowe oraz deklarowane wartości rodziców i ich dorosłych dzieci w rodzinach osób zdrowych i niepełnosprawnych dr n. med. Joanna Zyznawska Młodzież środowisk patologicznych wobec cierpienia człowieka chorego 29

31 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 307 (III PIĘTRO) tura iii, godz Moderator: doc. dr Małgorzata Leśniak Instytucje wobec kryzysu rodziny dr Marek Majczyna Kryzys przełom w rozwoju jednostki i rodziny dr Jacek Szwaja Kryzys w rodzinie zadania administracji publicznej (Crisis in the Family Public Administration Tasks) prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski Aspekty kryzysu rodziny polskiej w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do rodaków dr Mariusz Parlicki Poradnictwo obywatelskie jako aktywizacyjna forma pomocy oferowana jednostkom i rodzinom 30

32 Sekcja: Kreatywność i samorealizacja 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 231 (ii piętro) tura i, godz Moderator: dr Anna Czerniak Wybrane zagadnienia metodologii badań psychologicznych mgr Natalia Mirska Nieinstrumentalne metody wykrywania kłamstwa dr Andrzej Mirski Metodologia badań psychologicznych w zakresie kreatywności i twórczości Prof. zw. dr hab. Natalia Wiszniakowa-Zielinsky Diagnostyka kreatywnego potencjału i modelowania osobistej przyszłości w stosowanej akmeologii kreatywnej 31

33 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 231 (ii piętro) tura ii, godz Moderator: dr n. med. Stanisław Wójcik Kreatywność, samorealizacja i radzenie sobie ze stresem dr Marek Majczyna Autokreacja podmiotowy kontekst stawania się i bycia sobą prof. nadzw. dr hab. Ewa Wysocka Kreacja i samorealizacja jako wyzwanie dla procesu wychowania młodego pokolenia teoretyczne i empiryczne egzemplifikacje dr Andrzej Mirski Uzdolnienie twórcze a procesy poznawcze i osobowościowe mgr Julia Kluzowicz, mgr Magdalena Rzepa Kreatywność i samorealizacja w perspektywie Relational Art dr n. med. Joanna Zyznawska Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na poczucie skuteczności radzenia sobie w trudnych sytuacjach u kobiet po radykalnym leczeniu raka piersi 32

34 Sekcja: adaptacja CZŁOWIEKA DO ZMIENNYCH WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala Senacka (parter) tura iii, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. n. med. Filip Gołkowski Środowiskowe uwarunkowania zdrowia 1. Dr Grzegorz Sokołowski prof. nadzw. dr hab. n. med. Filip Gołkowski Wpływ czynników środowiskowych na czynność układu endokrynnego 2. Dr n. med. Mariola Seń, dr n. med. Anna Felińczak Otyłość i nadciśnienie tętnicze wśród dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich 3. Dr Grzegorz Sokołowski, prof. nadzw. dr hab. n. med. Filip Gołkowski Stan profilaktyki jodowej na świecie 4. Dr Sylwia Mętel, mgr Anna Gruchała, dr Elżbieta Szczygieł Wpływ regularnego treningu zdrowotnego na zdolność koncentracji oraz sprawność funkcjonalną starszych kobiet 5. Dr Wojciech Czajkowski Psychologiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zdrowia jednostki w interpretacji wzoru zachowania A 6. Dr Anna Ziółkowska Efektywność funkcjonowania ratowników górniczych w sytuacjach społecznych w kontekście ich zachowań prozdrowotnych oraz cech temperamentalnych 33

35 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala Senacka (parter) tura i, godz Moderator: dr Grażyna Rogala-Pawelczyk Społeczno-psychologiczne uwarunkowania zdrowia 1. Dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, dr n. med. Grażyna Dębska Zespół wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opieki długoterminowej 2. Dr n. med. Grażyna Dębska, mgr Edyta Laska, mgr Edyta Janiczek Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w szpitalnych oddziałach ratunkowych 3. Dr n. med. Mariola Seń, dr n. med. Anna Felińczak, mgr Marta Szczepanik, mgr Marzena Krysa Wiedza w zakresie profilaktyki raka sutka wśród kobiet leczonych psychiatrycznie 4. Dr n. med. Grażyna Cepuch, mgr Katarzyna Kozień Ocena satysfakcji z życia młodzieży niskorosłej 5. lic. piel. Małgorzata Dyduch, dr n. med. Grażyna Dębska, dr Violetta Ławska Jakość życia pacjentów w aspekcie zdrowia fizycznego z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych brokerami TNF-α 6. lic. piel. Alicja Ziółkowska, dr n. med. Grażyna Dębska, dr Violetta Ławska Wpływ obturacyjnego bezdechu sennego na jakość życia pacjenta 34

36 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala Senacka (parter) tura ii, godz Moderator: prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz Przewlekłe choroby: leczenie rehabilitacja opieka 1. Dr Grzegorz Sokołowski, prof. nadzw. dr hab. n. med. Filip Gołkowski Leczenie pacjentów z zaawansowanymi nowotworami układu endokrynnego 2. Dr Magdalena Jurzak, dr Anna Goździalska Keloidy łagodne nowotwory tkanki łącznej powstające w wyniku zaburzeń gojenia 3. Dr Małgorzata Karpińska-Ochałek, mgr Magdalena Obrzud Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako szansa na wczesną rehabilitację dziecka niepełnosprawnego. Ograniczenia i próby ich pokonywania w ramach organizacji zajęć terapeutycznych 4. lek. med. Aneta Kucharczyk-Foltyn Charakterystyka i efekty rehabilitacji po zabiegach kardiochirurgicznych na przykładzie Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna w Busku-Zdroju 5. Dr Grzegorz Kaczmarczyk, dr Grzegorz Machnik, mgr Ewa Pelc, mgr Monika Czapla Najnowsze techniki biologii molekularnej w profilaktyce przewlekłych zakażeń wirusowych 6. mgr Magdalena Kowalczyk Medycyna paliatywna jako jedna z form opieki nad pacjentem w stanie terminalnym 35

37 Sekcja: Forma a materia w architekturze i sztuce 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 310 (iii piętro) Tura i, godz O formie w architekturze Rozpoczęcie obrad prof. Stanisław Hryń Dziekan Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych dr Agnieszka Damasiewicz Konkurencja czy współpraca relacje między formą a materią we współczesnej architekturze holenderskiej prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska Kreacje i hybrydy współczesnej przestrzeni architektonicznej 36

38 Tura ii, godz O formie, materii i użyteczności w architekturze dr Dariusz Juruś O formie w architekturze dr inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura Farmy pionowe jako alternatywne rozwiązania budynków inwentarskich doc. dr inż. arch. Piotr Wróbel Od aerodromu do aerotropolis Tura iii, godz O formie i materii w sztuce dr Marcin Cziomer Przestrzeń i forma w obrębie dzieła graficznego mgr Joanna łapińska Kamień, nożyce, papier dr Zbigniew Latała Forma i materia jako wyzwanie dla grafiki komputerowej 37

39 Sekcja: Perspektywy bezpieczeństwa międzynarodowego w świetle nowej strategii NATO 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 323 (iii piętro) Tura i, godz Moderator: dr Monika Ostrowska Bezpieczeństwo w XXI wieku gen. bryg. prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Kręcikij Bezpieczeństwo Polski w świetle nowej koncepcji strategicznej NATO postęp czy stagnacja? prof. nadzw. dr hab. Ladislav Hofreiter Indykatory współczesnego bezpieczeństwa prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer Wyzwania i problemy bezpieczeństwa drugiej dekady XXI w. perspektywie Niemiec dr Zyta Dymińska Zjawisko terroryzmu w Polsce fikcja czy rzeczywistość dr Kazimierz Kraj Koncepcja strategiczna NATO i jej znaczenie dla polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej 38

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Humanistyczny, socjologia, 2006, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor 1 Adamczyk Marlena 2 Adamiec Karolina Natalia

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Mirosława Skawińska POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Słowa kluczowe: rodzina, dedukcja, decentralizacja, polityka społeczna, polityka prorodzinna Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25)

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 805 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) PODSTAWY FUNKCJONOWANIA RYNKU TURYSTYCZNEGO SZCZECIN 2014 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 837 / 251 / IV / 2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wieloletni regionalny plan działań

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo