PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO"

Transkrypt

1 XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW CZERWCA 2011 r.

2 sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty systemu społecznego warunkujące aktualne zmiany w tworzeniu i stosowaniu prawa... 4 Sekcja: europa i świat konflikty i współpraca. Współczesna problematyka polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa... 9 Współczesna gospodarka światowa płaszczyzny współpracy i konfliktów... 9 Integracja europejska wobec wyzwań współpracy i bezpieczeństwa międzynarodowego Niemcy i Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego i integracji europejskiej W poszukiwaniu tożsamości we współczesnym świecie aspekty polityczne, społeczne i kulturowe Sekcja: współczesne problemy rozwoju gospodarczego problemy zarządzania w ujęciu regionalnym Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania Teoria i praktyka rachunkowości w rozwiązywaniu problemów gospodarczych Makroekonomiczne determinanty zarządzania Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmian gospodarczych Sekcja: edukacja optymalna w okresie kryzysu wychowawczego rodziny i szkoły Kryzys wychowawczy rodziny i szkoły w Polsce na tle problemów edukacyjnych współczesnego świata Propozycje urzeczywistnienia edukacji optymalnej w teoriach pedagogicznych i działaniach dydaktycznych Sposoby przeciwdziałania kryzysowi wychowawczemu rodziny i szkoły... 20

3 Wsparcie rozwoju młodego człowieka Praktyka szkolna przeciw kryzysowi wychowania głosy nauczycieli i pedagogów szkolnych Sekcja: fenomen kultury popularnej w kontekstach społeczno-cywilizacyjnych Sekcja: polityka w zwierciadle kultury współczesne formy dyskursu politycznego Sekcja: kryzys rodziny i jego psychospołeczne konsekwencje Odpowiedzialne rodzicielstwo Potencjalne zagrożenia funkcjonowania współczesnej rodziny Instytucje wobec kryzysu rodziny Sekcja: Kreatywność i samorealizacja Wybrane zagadnienia metodologii badań psychologicznych Kreatywność, samorealizacja i radzenie sobie ze stresem Sekcja: adaptacja CZŁOWIEKA DO ZMIENNYCH WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH Środowiskowe uwarunkowania zdrowia Społeczno-psychologiczne uwarunkowania zdrowia PRZEWLEKŁE CHOROBY: LECZENIE REHABILITACJA OPIEKA Sekcja: Forma a materia w architekturze i sztuce O formie w architekturze O formie, materii i użyteczności w architekturze O formie i materii w sztuce Sekcja: perspektywy bezpieczeństwa międzynarodowego w świetle nowej strategii NATO Bezpieczeństwo w XXI wieku Współczesne koncepcje bezpieczeństwa Problemy bezpieczeństwa i obronności... 40

4 Poniedziałek, 13 czerwca 2011 r Rejestracja uczestników konferencji 9.00 otwarcie konferencji: prof. dr hab. Jerzy Malec, Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego budynek A, aula 026 (PARTER) 9.15 Wykład inaugurujący konferencję: Prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz, Źródła materialne: czy można rozmawiać z kamieniami? budynek A, aula 026 (PARTER) Przerwa na kawę Obrady w sekcjach Przerwa na kawę Obrady w sekcjach Obiad Obrady w sekcjach Bankiet, budynek C Wtorek, 14 czerwca 2011 r Obrady w sekcjach Przerwa na kawę Obrady w sekcjach Obiad 3

5 Sekcja: Determinanty systemu społecznego warunkujące aktualne zmiany w tworzeniu i stosowaniu prawa 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 120 (I PIĘTRO) TURA I, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat 1. prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Działania natury logiczno-językowej nadzieją polskiego prawa 2. Dr Jarosław Antoniuk Elektroniczne postępowanie upominawcze 3. Dr Jakub Biernat Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym 4. mgr Iga Bałos Czynniki społeczne wpływające na stosowanie klauzuli porządku publicznego w prawie prywatnym międzynarodowym (Social Factors Influencing the Application of Public Policy Clause in Private International Law) 5. mgr Piotr Józefczyk Precedens Dred Scott v. Stanford a kwestia legalności federalnego Missouri Compromise 6. mgr Monika Suchojad Modele Sieci Wnioskowań (Models of Inference Networks) 4

6 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 120 (I PIĘTRO) TURA II, godz Moderator: dr Marcin Pieniążek 1. prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szostak Podstawy odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone wykonawcom ubiegającym się o zamówienie publiczne na tle wymagań prawa europejskiego 2. mgr Andrzej Owczarek O potrzebie nowych regulacji prawnych w zakresie odpowiedzialności za produkt zmodyfikowany genetycznie 3. Dr Marcin Sala-Szczypiński Zakład opieki zdrowotnej jako przedsiębiorca analiza de lege lata i de lege ferenda 4. Dr Wojciech Fill Nowa hipoteka jako instrument poprawy społeczno-gospodarczej efektywności zabezpieczania wierzytelności 5. Dr Stefan Poździoch Uwarunkowania systemowe determinujące stosowanie prawa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy 6. mgr Justyna Węgrzynowicz Akcja niema jako odpowiedź na współczesne oczekiwania inwestorów i spółek akcyjnych 5

7 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 120 (I PIĘTRO) TURA III, godz Moderator: doc. dr Helena Franaszek 1. prof. NADZW. dr hab. Irena Czaja-Hliniak Wpływ transportu drogowego na podatki i opłaty 2. Doc. dr Andrzej Buczek Konstytucyjne determinanty tworzenia norm prawa finansowego 3. Dr Sebastian Koczur Relacje pojęć minimalne i godziwe wynagrodzenie za pracę w obliczu zmian sytuacji ekonomicznej 4. mgr Marek Klink Kształt preferencji podatkowych w świetle istniejącego systemu społecznego w Polsce 5. mgr Paweł Klimek Prawnofinansowe instrumenty polityki prorodzinnej postulat zmian inspirowanych brytyjskim systemem Child Trust Fund 6. mgr Klaudia Krużołek Prawnofinansowe aspekty zwalczania lichwy bankowej 7. mgr Justyna Wilkosz-Kopeć Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych jako przesłanka zabezpieczenia praworządności działań administracji państwowej 8. mgr Sebastian Kumięga Determinanty systemu społecznego warunkujące zmiany w prawie wyborczym w Polsce 6

8 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 120 (I PIĘTRO) TURA I, godz Moderator: dr Renata Pawlik 1. Dr hab. Marek Lubelski Interkulturowe źródła współczesnego prawa karnego (prawo karne w warunkach globalizacji) 2. mgr Mieszko Nowicki Odpowiedzialność karna związana z treściami pornograficznymi określonymi w znowelizowanym artykule 202 kodeksu karnego 3. mgr Agnieszka Zelek Problematyka eksperymentu medycznego w świetle prawa polskiego 4. mgr Mateusz Witański Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych bilingowych 5. mgr Marcin Cichoński Oparcie społecznej szkodliwości czynu zabronionego na warunkujących jej stosowanie założeniach aksjologicznych społeczeństwa 6. mgr Monika Skowyra Problematyka stalkingu w polskim prawie karnym 7. mgr Adam Strzelec Uwagi na temat środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową 7

9 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 120 (I PIĘTRO) TURA II, godz Moderator: dr Marcin Sala-Szczypiński 1. Dr hab. Jerzy Paśnik Teoretyczne i praktyczne aspekty regulacji stosunków państwo Kościół w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP 2. mgr Agnieszka Bednarczyk Nadzór i kontrola nad uczelnią jako zakładem administracyjnym 3. mgr Piotr Feczko Trudność z organem administracji przed sądem administracyjnym 4. mgr Marcin Kusion Internet i podsłuchy, czyli prowokacja artystyczna i dziennikarska przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii jako okoliczność wyłączająca bezprawność 5. mgr Magdalena Kumela-Romańska Wpływ demokratyzacji życia społecznego na administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce 6. mgr Krzysztof Streb Rzeczywistość wyborcza po kodyfikacji przepisów prawa wyborczego 7. mgr Joanna Chodór Wpływ terroryzmu na politykę Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 8. mgr Piotr Kopec Czy obecna organizacja zespolonej administracji rządowej w województwie spełnia wymagania i zapotrzebowanie systemu społecznego 9. mgr Tomasz Pistol Powstanie, rozwój i ewolucja samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie prawa 8

10 Sekcja: Europa i świat konflikty i współpraca. Współczesna problematyka polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 153 (i PIĘTRO) tura I, godz Moderator: doc. dr Małgorzata Czermińska Współczesna gospodarka światowa płaszczyzny współpracy i konfliktów 1. Dr Karolina Kotulewicz Przebieg współpracy polityczno-gospodarczej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej w latach płk. dypl. mgr Eugeniusz Januła Brics nowa jakość świata czy efemeryda mgr Sandra Fiałek Rynek handlu kwotami emisyjnymi na przykładzie Unii Europejskiej arkadiusz Wróżek Polityczne i społeczne problemy rozwoju transportu w Polsce jarosław Momot Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na politykę klimatyczną Polski 9

11 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 153 (i PIĘTRO) TURA II, godz Moderator: doc. dr Jan Staszków Integracja europejska wobec wyzwań współpracy i bezpieczeństwa międzynarodowego 1. Dr hab. Tadeusz Kołodziej Przesłanki udanej integracji kontynentu europejskiego a wyzwania przyszłości 2. Dr Beata Jagiełło Kraje muzułmańskie w polityce Unii Europejskiej 3. DR Anna Paterek Między ambicjami a realiami pomoc na rzecz rozwoju jako instrument polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony 4. mgr Anna Diawoł Maroko uprzywilejowany partner Unii Europejskiej 5. DR Marcin Lasoń Stanowisko wybranych partii politycznych wobec udziału Wojska Polskiego w operacji ISAF w Afganistanie 6. mgr Sabina Sanetra-Półgrabi Euroregiony jako formy współpracy przygranicznej analiza wybranych struktur w Europie Środkowej 10

12 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 153 (i PIĘTRO) TURA III, godz Moderator: dr Anna Paterek Niemcy i Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego i integracji europejskiej 1. prof. dr hab. Erhard Cziomer Polityczno-gospodarcze implikacje kryzysu atomowego w Fukushimie dla Niemiec 2. Dr Beata Molo Niemcy wobec geopolitycznych wyzwań międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku 3. Dr Ewa Bojenko-Izdebska Rola Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu w strefie euro 4. mgr Anna Piziak-Rapacz Wyzwania Polski w dostosowaniu się do wymogów polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej u progu XXI wieku 5. mgr Jakub Stankiewicz Istota i znaczenie kontrowersji polsko-niemieckich wokół modyfikacji mechanizmu decyzyjnego UE w traktacie lizbońskim 6. mgr Justyna Ożóg Rola i znaczenie Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych dla stosunków polsko- -rosyjskich 7. mgr Paulina Habas Wyzwania dla partnerstwa strategicznego Polski z Ukrainą w XXI wieku 11

13 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 153 (i PIĘTRO) tura I, godz Moderator: doc. dr Stafan Sacha W poszukiwaniu tożsamości we współczesnym świecie aspekty polityczne, społeczne i kulturowe 1. prof. zw. dr hab. Grzegorz Babiński Konflikty etniczne i uwarunkowania przemian społeczeństw wielokulturowych 3. Dr Radosław Rybkowski Zmierzch europejskiego uniwersytetu? Perspektywy międzynarodowej współpracy europejskich uczelni 4. mgr Monika Sadlok W poszukiwaniu ustroju idealnego. Próba odpowiedzi na pytanie, jakiego ustroju polityczno-gospodarczego oczekuje współczesne społeczeństwo w dobie globalizacji 5. mgr Anna Wójtowicz Populizm zagrożenie czy triumf demokracji we współczesnym świecie? 6. mgr Katarzyna Vanevska Globalizacja a budowanie tożsamości mniejszości narodowej w kraju wieloetnicznym na przykładzie mniejszości romskiej w Republice Macedonii 12

14 Sekcja: Współczesne problemy rozwoju gospodarczego 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 155 (i PIĘTRO) tura I, godz Moderator: prof. dr hab. Andrzej Łysak Problemy zarządzania w ujęciu regionalnym 1. prof. zw. dr hab. Marian Huczek Rola przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym regionu 2. dr inż. Aleksy Gałka Uproszczona uprawa jako element zarządzania środowiskowego w rolnictwie 3. dr Edward Jakubowski Determinanty rozwoju województwa lubuskiego 4. mgr Magda Belniak Krakowskie Zabłocie jako przykład rewitalizacji terenów poprzemysłowych 5. dr Piotr Raźniak Procesy migracyjne a dochody gmin w wybranych obszarach metropolitalnych południowej Polski 6. prof. dr hab. Rajmund Mydel Cudzoziemcy na japońskim rynku pracy 7. prof. dr hab. Andrzej Łysak Analiza internetowych ofert agroturystycznych w województwie małopolskim, cz 2: Wyniki ankiet listowych 13

15 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 155 (i PIĘTRO) Tura II, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chodyński Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania 1. mgr Marek Wyrwicz Problematyka społecznej odpowiedzialność biznesu w wymiarze międzynarodowym 2. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chodyński Sieciowość w koncepcjach biznesu aspekty społeczne i ekologiczne 3. mgr Wojciech Huszlak Ogólne i sektorowe standardy raportowania społecznego i ekologicznego 4. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chodyński, mgr Wojciech Huszlak Realizacja potrzeb społecznych jako przejaw elastyczności przedsiębiorstwa 14

16 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 155 (i PIĘTRO) tura III, godz Moderator: doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk Teoria i praktyka rachunkowości w rozwiązywaniu problemów gospodarczych 1. prof. zw. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk Budżetowanie parametryczne działalności przedsiębiorstwa 2. prof. dr hab. Mieczysław Dobija Makroekonomiczny wskaźnik produktywności pracy 3. doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk Analiza punktów krytycznych jako metoda optymalizacji podatku dochodowego obciążającego mikroprzedsiębiorców 4. mgr Barbara Oliwkiewicz Wpływ polityki podatkowej na funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw w Polsce w latach doc. dr Anna Dębska-Rup Kierunki zmian w rachunkowości budżetowej po roku

17 14 czerwca r. wtorek budynek A, sala 155 (i PIĘTRO) tura I, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Wiktor Adamus Makroekonomiczne determinanty zarządzania 1. prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Modelowanie w naukach ekonomicznych za pomocą funkcji potęgowo- -wykładniczych 2. mgr Magdalena Mielus Asymetria w sferze gospodarczej wybrane problemy 3. mgr Justyna Węgrzynowicz Akcje nieme jako odpowiedź na współczesne problemy rozwoju gospodarczego 4. mgr Bartosz Baron Wybrane regulacje prawne, ich zastosowanie i wpływ na rozwój innowacyjności gospodarki 5. dr Piotr Dziwiński Ochrona rynku konkurencji w Unii Europejskiej w ramach programu leniency 6. prof. nadzw. dr hab. Wiktor Adamus Zarządzanie jakością w szpitalach w kontekście walki z zakażeniami 7. dr Dominika Sozańska Współczesne poglądy Kościoła na rozwój gospodarczy 8. prof. dr hab. Marianna Księżyk, dr inż. Marek Ł. Michalski Ocena prywatyzacji emerytur w Polsce na tle wybranych krajów świata 16

18 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 155 (i PIĘTRO) tura II, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmian gospodarczych dr Barbara Trzaska Determinanty efektywności strategii organizacji niedochodowych w warunkach konkurencji doc. dr Janusz Ziarko Teoria aktora sieci w zarządzaniu bezpieczeństwem na stanowisku pracy dr Bogdan Rogoda Przedsiębiorstwa wobec spowolnienia gospodarczego zmiany w zarządzaniu mgr inż. Adam Jakubiec Restrukturyzacja przedsiębiorstw poprzez wdrożenie komputerowego systemu zarządzania projektami 17

19 Sekcja: Edukacja optymalna w okresie kryzysu wychowawczego rodziny i szkoły 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 243 (ii PIĘTRO) tura I, godz Moderator: dr Joanna Aksman Kryzys wychowawczy rodziny i szkoły w Polsce na tle problemów edukacyjnych współczesnego świata 1. prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander Problemy edukacyjne współczesnego świata (w świetle materiałów VI Międzynarodowej Konferencji UNESCO) 2. prof. zw. Dr hab. Józef Kuźma Szkoła przyszłości wobec kryzysu i spadku prestiżu nauczyciela 3. prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka Wychowanie dziecka do wartości w obliczu kryzysu wychowawczego 18

20 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 243 (ii PIĘTRO) tura II, godz Moderator: doc. dr Stanisław Nieciuński Propozycje urzeczywistnienia edukacji optymalnej w teoriach pedagogicznych i działaniach dydaktycznych 1. prof. zw. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz Pedagogika holistyczna jako urzeczywistnienie edukacji optymalnej w okresie kryzysu wychowawczego rodziny i szkoły 2. prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh Superwizja jako próba wsparcia szkoły w kryzysie 3. dr Andrzej Mirski Edukacja twórcza drogą do edukacji optymalnej 4. dr Joanna Aksman Edukacja medialna i jej współczesne oblicza w drodze do edukacji optymalnej 19

21 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 243 (ii PIĘTRO) tura III, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh Sposoby przeciwdziałania kryzysowi wychowawczemu rodziny i szkoły 1. Dr Beata Zinkiewicz Profilaktyczny wymiar współpracy rodziny i szkoły w obliczu kryzysu wychowania 2. Dr Tomasz Rachwał, dr Sławomir Kurek Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów gimnazjum w warunkach reformy programowej oświaty 3. Dr Maria Kliś Rozumienie tekstu jako proces budowania jego reprezentacji w umyśle czytelnika 4. Mgr Ewa Pałka Lekcje szczęścia nauczanie psychologii w szkole ponadgimnazjalnej jako jeden ze sposobów przeciwdziałania kryzysowi wychowawczemu rodziny i szkoły 20

22 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 243 (ii PIĘTRO) tura I, godz Moderator: dr Krystyna Grzesiak Wsparcie rozwoju młodego człowieka 1. prof. nadzw. dr hab. Ewa Wysocka Wschodząca dorosłość jako rezultat kryzysu wychowawczego rodziny i szkoły. Wyzwania dla systemu wsparcia rozwoju młodego pokolenia 2. doc. dr Danuta Skulicz Realizacja założeń psychologiczno-pedagogicznego wsparcia uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych 3. mgr Agnieszka Misiuk Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem programu profilaktyczno- -wychowawczego Spójrz inaczej jako sposób wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci 21

23 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 243 (ii PIĘTRO) tura II, godz Moderator: doc. dr Danuta Skulicz Praktyka szkolna przeciw kryzysowi wychowania głosy nauczycieli i pedagogów szkolnych 1. dr Agnieszka Guzik, lic. Magdalena Błaszczak Problemy dydaktyczno-wychowawcze współczesnej szkoły i sposoby ich rozwiązywania na przykładzie działań nauczycieli pracujących metodą Marii Montessori 2. doc. dr Teresa Olearczyk Dylematy edukacji współczesnej: wychowanie elitarne czy egalitarne 22

24 Sekcja: fenomen kultury popularnej w kontekstach społeczno-cywilizacyjnych 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 244 (II PIĘTRO) Tura I, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pucek 1. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Loska Swój i obcy oblicza wielokulturowości we współczesnym kinie japońskim 2. mgr Maciej Pletnia Pomiędzy Wschodem a Zachodem, pomiędzy tradycją a nowoczesnością współczesna japońska kultura popularna 3. Dr Marta du Vall Sacrum i polityka w amerykańskim teatrze alternatywnym lat Dr Renata Hołda O popularnych urokach monarchii 5. Dr Dariusz Grzonka Rytuał i codzienność: konteksty obrzędowych tekstów zachowania w tajnych stowarzyszeniach XVIII i XIX wieku 6. Dr Urszula Chowaniec Język literatury i kultury popularnej jako zwierciadło nowoczesnych pragnień analiza projekcji pragnień na wybranych przykładach bestsellerów ostatniej dekady 23

25 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 244 (II PIĘTRO) Tura II, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Loska 1. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pucek Kulturowe zakorzenienia vs pop-tożsamość 2. Dr Anna G. Piotrowska Kontekst społeczno-kulturowy w polskim i amerykańskim rocku (w perspektywie porównawczej) 3. Dr Joanna Bierówka Styl emo jako przejaw ponowoczesności 4. mgr Agnieszka Ostafińska-Konik Śmietnisko sztuka Vika Muniza w kontekście społecznym 5. Dr Marta Raczek Flâneuse à rebours o pewnym aspekcie kultury nowoczesnej 24

26 Sekcja: polityka w zwierciadle kultury współczesne formy dyskursu politycznego 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 217 (II PIĘTRO) Tura I, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Dr Marta du Vall, dr Agnieszka Walecka-Rynduch Politicaltainment jako syndrom współczesnej polityki Dr Wojciech Furman Pseudowydarzenie jako technika dyskursu politycznego Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski, dr Agnieszka Gałkowska Personalizacja polityki Dr Marta Majorek Memetyzacja komunikowania politycznego u progu XXI stulecia Mgr Agnieszka Dęsoł Nurty recepcji biopolityki i jej potencjał w polityczno-ekonomicznym zarządzaniu społeczeństwem 25

27 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 217 (II PIĘTRO) Tura II, godz Moderator: doc. dr Anna Frątczak Prof. dr hab. Maciej Kawka Współczesny polski dyskurs polityczny w perspektywie KAD style dyskursu Dr Dariusz Baran W kulturze mediów, w mediach bez kultury wypowiedź polityczna jako impuls publicznej pseudodebaty Dr Krzysztof Janik O niektórych chorobach polskiej polityki Jarosław Grzybczak Czy Polakom są potrzebne tygodniki opinii? Dr Piotr Marecki Zasady odwróconej ekonomii w zarządzaniu kulturą niezależną w Polsce po 1989 roku 26

28 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 217 (II PIĘTRO) tura III, godz Moderator: dr Marta du Vall Prof. dr hab. Jarosław Rokicki Katastrofa smoleńska w świetle teorii mechanizmu kozła ofiarnego René Girarda Dr Zbigniew Bajka List do czytelnika w 400 tysiącach egzemplarzy, czyli fenomen tygodnika Angora Mgr Katarzyna Czajkowska Debata nad uniwersalnością praw człowieka głos islamski Dr Anna Kargol Sztuka i mit u podłoża państwowych koncepcji siły i odrodzenia Stacha z Warty Szukalskiego MGR Szczepan Urlik Kultura polityczna 2.0 w kontekście wyborów prezydenckich w Rosji w 2012 roku 27

29 Sekcja: Kryzys rodziny i jego psychospołeczne konsekwencje 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 307 (III PIĘTRO) tura I, godz Moderator: dr Krystyna Kluz Odpowiedzialne rodzicielstwo dr Maria Kliś Rola empatii w funkcjonowaniu rodziny dr Monika Wasilewska Ocena postaw rodzicielskich a stosunek do małżeństwa kobiet wchodzących w dorosłość mgr Anna Pabiańczyk, mgr Aleksandra Litawa Przygotowanie do rodzicielstwa w opinii uczestników katechezy dla narzeczonych mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć Z60.2 Samotność 28

30 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 307 (III PIĘTRO) tura II, godz Moderator: doc. dr Teresa Olearczyk Potencjalne zagrożenia funkcjonowania współczesnej rodziny dr Wiesław Szot Współczesne zagrożenia w funkcjonowaniu rodziny i ich wpływ na wychowanie dziecka dr inż. Weronika Zaremba Konflikty w rodzinie i ich konsekwencje psychospołeczne dr Krzysztof Gerc Orientacje życiowe oraz deklarowane wartości rodziców i ich dorosłych dzieci w rodzinach osób zdrowych i niepełnosprawnych dr n. med. Joanna Zyznawska Młodzież środowisk patologicznych wobec cierpienia człowieka chorego 29

31 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 307 (III PIĘTRO) tura iii, godz Moderator: doc. dr Małgorzata Leśniak Instytucje wobec kryzysu rodziny dr Marek Majczyna Kryzys przełom w rozwoju jednostki i rodziny dr Jacek Szwaja Kryzys w rodzinie zadania administracji publicznej (Crisis in the Family Public Administration Tasks) prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski Aspekty kryzysu rodziny polskiej w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do rodaków dr Mariusz Parlicki Poradnictwo obywatelskie jako aktywizacyjna forma pomocy oferowana jednostkom i rodzinom 30

32 Sekcja: Kreatywność i samorealizacja 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 231 (ii piętro) tura i, godz Moderator: dr Anna Czerniak Wybrane zagadnienia metodologii badań psychologicznych mgr Natalia Mirska Nieinstrumentalne metody wykrywania kłamstwa dr Andrzej Mirski Metodologia badań psychologicznych w zakresie kreatywności i twórczości Prof. zw. dr hab. Natalia Wiszniakowa-Zielinsky Diagnostyka kreatywnego potencjału i modelowania osobistej przyszłości w stosowanej akmeologii kreatywnej 31

33 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 231 (ii piętro) tura ii, godz Moderator: dr n. med. Stanisław Wójcik Kreatywność, samorealizacja i radzenie sobie ze stresem dr Marek Majczyna Autokreacja podmiotowy kontekst stawania się i bycia sobą prof. nadzw. dr hab. Ewa Wysocka Kreacja i samorealizacja jako wyzwanie dla procesu wychowania młodego pokolenia teoretyczne i empiryczne egzemplifikacje dr Andrzej Mirski Uzdolnienie twórcze a procesy poznawcze i osobowościowe mgr Julia Kluzowicz, mgr Magdalena Rzepa Kreatywność i samorealizacja w perspektywie Relational Art dr n. med. Joanna Zyznawska Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na poczucie skuteczności radzenia sobie w trudnych sytuacjach u kobiet po radykalnym leczeniu raka piersi 32

34 Sekcja: adaptacja CZŁOWIEKA DO ZMIENNYCH WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala Senacka (parter) tura iii, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. n. med. Filip Gołkowski Środowiskowe uwarunkowania zdrowia 1. Dr Grzegorz Sokołowski prof. nadzw. dr hab. n. med. Filip Gołkowski Wpływ czynników środowiskowych na czynność układu endokrynnego 2. Dr n. med. Mariola Seń, dr n. med. Anna Felińczak Otyłość i nadciśnienie tętnicze wśród dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich 3. Dr Grzegorz Sokołowski, prof. nadzw. dr hab. n. med. Filip Gołkowski Stan profilaktyki jodowej na świecie 4. Dr Sylwia Mętel, mgr Anna Gruchała, dr Elżbieta Szczygieł Wpływ regularnego treningu zdrowotnego na zdolność koncentracji oraz sprawność funkcjonalną starszych kobiet 5. Dr Wojciech Czajkowski Psychologiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zdrowia jednostki w interpretacji wzoru zachowania A 6. Dr Anna Ziółkowska Efektywność funkcjonowania ratowników górniczych w sytuacjach społecznych w kontekście ich zachowań prozdrowotnych oraz cech temperamentalnych 33

35 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala Senacka (parter) tura i, godz Moderator: dr Grażyna Rogala-Pawelczyk Społeczno-psychologiczne uwarunkowania zdrowia 1. Dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, dr n. med. Grażyna Dębska Zespół wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opieki długoterminowej 2. Dr n. med. Grażyna Dębska, mgr Edyta Laska, mgr Edyta Janiczek Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w szpitalnych oddziałach ratunkowych 3. Dr n. med. Mariola Seń, dr n. med. Anna Felińczak, mgr Marta Szczepanik, mgr Marzena Krysa Wiedza w zakresie profilaktyki raka sutka wśród kobiet leczonych psychiatrycznie 4. Dr n. med. Grażyna Cepuch, mgr Katarzyna Kozień Ocena satysfakcji z życia młodzieży niskorosłej 5. lic. piel. Małgorzata Dyduch, dr n. med. Grażyna Dębska, dr Violetta Ławska Jakość życia pacjentów w aspekcie zdrowia fizycznego z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych brokerami TNF-α 6. lic. piel. Alicja Ziółkowska, dr n. med. Grażyna Dębska, dr Violetta Ławska Wpływ obturacyjnego bezdechu sennego na jakość życia pacjenta 34

36 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala Senacka (parter) tura ii, godz Moderator: prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz Przewlekłe choroby: leczenie rehabilitacja opieka 1. Dr Grzegorz Sokołowski, prof. nadzw. dr hab. n. med. Filip Gołkowski Leczenie pacjentów z zaawansowanymi nowotworami układu endokrynnego 2. Dr Magdalena Jurzak, dr Anna Goździalska Keloidy łagodne nowotwory tkanki łącznej powstające w wyniku zaburzeń gojenia 3. Dr Małgorzata Karpińska-Ochałek, mgr Magdalena Obrzud Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako szansa na wczesną rehabilitację dziecka niepełnosprawnego. Ograniczenia i próby ich pokonywania w ramach organizacji zajęć terapeutycznych 4. lek. med. Aneta Kucharczyk-Foltyn Charakterystyka i efekty rehabilitacji po zabiegach kardiochirurgicznych na przykładzie Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna w Busku-Zdroju 5. Dr Grzegorz Kaczmarczyk, dr Grzegorz Machnik, mgr Ewa Pelc, mgr Monika Czapla Najnowsze techniki biologii molekularnej w profilaktyce przewlekłych zakażeń wirusowych 6. mgr Magdalena Kowalczyk Medycyna paliatywna jako jedna z form opieki nad pacjentem w stanie terminalnym 35

37 Sekcja: Forma a materia w architekturze i sztuce 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 310 (iii piętro) Tura i, godz O formie w architekturze Rozpoczęcie obrad prof. Stanisław Hryń Dziekan Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych dr Agnieszka Damasiewicz Konkurencja czy współpraca relacje między formą a materią we współczesnej architekturze holenderskiej prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska Kreacje i hybrydy współczesnej przestrzeni architektonicznej 36

38 Tura ii, godz O formie, materii i użyteczności w architekturze dr Dariusz Juruś O formie w architekturze dr inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura Farmy pionowe jako alternatywne rozwiązania budynków inwentarskich doc. dr inż. arch. Piotr Wróbel Od aerodromu do aerotropolis Tura iii, godz O formie i materii w sztuce dr Marcin Cziomer Przestrzeń i forma w obrębie dzieła graficznego mgr Joanna łapińska Kamień, nożyce, papier dr Zbigniew Latała Forma i materia jako wyzwanie dla grafiki komputerowej 37

39 Sekcja: Perspektywy bezpieczeństwa międzynarodowego w świetle nowej strategii NATO 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 323 (iii piętro) Tura i, godz Moderator: dr Monika Ostrowska Bezpieczeństwo w XXI wieku gen. bryg. prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Kręcikij Bezpieczeństwo Polski w świetle nowej koncepcji strategicznej NATO postęp czy stagnacja? prof. nadzw. dr hab. Ladislav Hofreiter Indykatory współczesnego bezpieczeństwa prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer Wyzwania i problemy bezpieczeństwa drugiej dekady XXI w. perspektywie Niemiec dr Zyta Dymińska Zjawisko terroryzmu w Polsce fikcja czy rzeczywistość dr Kazimierz Kraj Koncepcja strategiczna NATO i jej znaczenie dla polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej 38

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo ROK XII 2012 nr 2 POD REDAKCJĄ FILIPA GOŁKOWSKIEGO I STANISŁAWA KWIATKOWSKIEGO Kraków 2012 Państwo i Społeczeństwo czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM: KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Sympozjum Naukowe Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Sympozjum Naukowe Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sympozjum Naukowe Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach Pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Krakowskiej Akademii im.

Bardziej szczegółowo

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM PROF. ZW.

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Wykłady otwarte dla studentów SHUS

Wykłady otwarte dla studentów SHUS Wykłady otwarte dla studentów SHUS godziny temat wykładowca sala termin Poniedziałek 08:00-11:15 Wykład monograficzny: Konflikty etniczne we współczesnej Europie prof. Sergiej Segeda 114 21.03; 11,18.04;

Bardziej szczegółowo

UBEZPIEC «**, itudia. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego B 378300. Jacek Lisowski.

UBEZPIEC «**, itudia. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego B 378300. Jacek Lisowski. UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU itudia UBEZPIEC Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego «**, B 378300 * * 4 181 Redaktor naukowy Jacek Lisowski Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Międzynarodowej Konferencji Naukowej WSPÓŁCZESNA OBRONA CYWILNA WYZWANIA, RYZYKA, ZAGROŻENIA. Kraków, 23 listopada 2017 roku

P R O G R A M. Międzynarodowej Konferencji Naukowej WSPÓŁCZESNA OBRONA CYWILNA WYZWANIA, RYZYKA, ZAGROŻENIA. Kraków, 23 listopada 2017 roku P R O G R A M Międzynarodowej Konferencji Naukowej WSPÓŁCZESNA OBRONA CYWILNA WYZWANIA, RYZYKA, ZAGROŻENIA Kraków, 23 listopada 2017 roku O R G A N I Z A T O R Z Y Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa) RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-

Bardziej szczegółowo

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Program konferencji pt. SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, SIŁY ZBROJNE WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Nieporęcie z siedzibą w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04.

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04. Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015 Program szczegółowy środa, 22.04.2015 SESJA 1 / sala 25 / godz. 10:00 11:30 Terapia i poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności redakcja naukowa Lidia Pawelec CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNOŚĆ W EDUKACJI PROBLEMY I ROZWIĄZANIA Część II. Kierunki współczesnego wychowania rola rodziny Kielce 2013

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Halinowie Siedziba: Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 (II piętro, sala konferencyjna)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Halinowie Siedziba: Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 (II piętro, sala konferencyjna) INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE HALINÓW W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 ROKU Na podstawie art. 182 10 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek

Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek Publikacja ma na celu przedstawienie współczesnych ważniejszych problemów ekonomiki bezpieczeństwa i wyposażenie Czytelnika

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie pod redakcją Ditty Baczały Jacka J. Błeszyńskiego Marzenny Zaorskiej Toruń 2009 Spis treści Wstęp.....................................................

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia stacjonarne I stopnia

POLITOLOGIA Studia stacjonarne I stopnia HARMONOGRAM SESJI zimowej 2016/2017 EGZAMINY 1 Historia polityczna Polski XX w POLITOLOGIA Studia stacjonarne I stopnia Dr Olga Szura-Olesińska 07.02.2017 Godz.12:00 Sala 208 s.208 2 Najnowsza historia

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD SOCJOLOGII Program Ogólnopolskiej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt. 1 oraz 2 pkt.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Lipowej /siedziba - Szkoła Podstawowa w Lipowej, Lipowa 771 /33/ Nazwisko członka komisji

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Lipowej /siedziba - Szkoła Podstawowa w Lipowej, Lipowa 771 /33/ Nazwisko członka komisji Załącznik do zarządzenia nr 114/2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 05 października 2015 r. 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Lipowej /siedziba - Szkoła Podstawowa w Lipowej, Lipowa 771 /33/867 13-79 1. Karolina,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76G/15 Wójta Gminy Branice z dnia 5 października 2015r.

Zarządzenie Nr 76G/15 Wójta Gminy Branice z dnia 5 października 2015r. Zarządzenie Nr 76G/15 Wójta Gminy Branice z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Branice celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO STAN 112013 INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ dr Remigiusz Kijak Dorosłość i seksualność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (rozprawa habilitacyjna) 2009

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wydział Zarządzania i Dowodzenia Zapraszają do udziału

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia r.

Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia r. Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 05.10.2015r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych Na podstawie art.182 1 pkt. 1 ustawy Kodeks wyborczy z dnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akad. 2015/2016na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych14.09.

STUDIA STACJONARNE TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akad. 2015/2016na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych14.09. STUDIA STACJONARNE TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akad. 2015/2016na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych14.09.2016 Przedmiot Egzaminator Termin egzaminu i miejsce Forma egzaminu Termin

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI numer 34 29 32 37 43 25 23 26 4 22 20 19 31 załoga nazwisko i imię Wyrwich Andrzej, Barbara Gałęzowski Sebastian, Barbara, Joanna, Aurelia Wojciechowski Maciej, Alina Łaganowski Jakub, Ewa, Olga Łaganowski

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowem z dnia 23 października 2014 roku o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jeżowe.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowem z dnia 23 października 2014 roku o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jeżowe. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowem z dnia 23 października 2014 roku o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jeżowe. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum 1 Teresa Irena

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W ŁADZY

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W ŁADZY OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR W ŁADZY nr Budynek byłej Szkoły Podstawowej ul. Reymonta 3, Ładza Ewa Zdzisława LIZAK 2 Katarzyna Anna CHAMOT 3 Jolanta Anna SZELĄG 4 5 Zenon NOWACKI Mateusz Maksymilian LETKI

Bardziej szczegółowo

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania Patronat medialny nad wydarzeniem: Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku L Imię i nazwisko Adres zamieszkania funkcja Zgłaszający p. 1. Sara Wiktoria Chrulenko Pieńsk członek Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji zimowej 2015/2016. Politologia. Imię i Nazwisko Specjalnośd Przedmiot Rok Stopieo Stacjonarne/ niestacjonar ne

Harmonogram sesji zimowej 2015/2016. Politologia. Imię i Nazwisko Specjalnośd Przedmiot Rok Stopieo Stacjonarne/ niestacjonar ne Harmonogram sesji zimowej 2015/2016 Politologia Imię i Nazwisko Specjalnośd Przedmiot Rok Stopieo Stacjonarne/ niestacjonar ne I termin, godz., sala II termin, godz., sala Dr Sebastian Kubas dziennikarstwo,

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

pt.: Afganistan 2014 rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości

pt.: Afganistan 2014 rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości Seminarium eksperckie z cyklu: O Bezpieczeństwie na Koszarowej pt.: Afganistan 2014 rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości 5 listopada 2014 roku Instytut Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - 1. Historia klubów sportowych Górnego Śląska i Zagłębia oraz regionów ościennych 2. Biografia znanych sportowców: trenerów

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty dla Doktorantów i Habilitantów, Szczecin, września 2017

VIII Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty dla Doktorantów i Habilitantów, Szczecin, września 2017 VIII Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty dla Doktorantów i Habilitantów, Szczecin, 25-26 września 2017 Miejsce obrad: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny,

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Ratunkowa Wieku Dziecięcego Lublin, 25 luty 2017 r.

PROGRAM Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Ratunkowa Wieku Dziecięcego Lublin, 25 luty 2017 r. PROGRAM Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Ratunkowa Wieku Dziecięcego Lublin, 25 luty 2017 r. Collegium Maximum Uniwersytetu Medycznego w ul. Staszica 4/6 PATRONAT HONOROWY Prof. dr hab. n. med.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie lecznictwa szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem wieku rozwojowego

Finansowanie lecznictwa szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem wieku rozwojowego System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań Red.: Ewelina Nojszewska Wykaz skrótów str. 9 Wstęp str. 11 Część pierwsza Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce str. 15 str. 15 Finansowanie lecznictwa

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

Dzień września 2017 roku poniedziałek

Dzień września 2017 roku poniedziałek PROGRAM VIII Ogólnopolskich Europeistycznych Warsztatów Metodologicznych dla Doktorantów i Habilitantów, Szczecin, 25-26 września 2017 Miejsce obrad: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego,

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego z okazji X-lecia działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum 1 Danuta Piędel Stowarzyszenie Wspólnota Jeżowe 2 Dominika Tomczyk Fundacja Wolność i Nadzieja Sójkowa 3 Tomasz Furtak Fundacja Kisiela Jata 4 Elżbieta Kopacz

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

XIII Międzynarodowa konferencja naukowa krakowskiej akademii im. andrzeja frycza Modrzewskiego. PAŃstwO, GOsPOdArkA, społeczeństwo PROGRAM

XIII Międzynarodowa konferencja naukowa krakowskiej akademii im. andrzeja frycza Modrzewskiego. PAŃstwO, GOsPOdArkA, społeczeństwo PROGRAM XIII Międzynarodowa konferencja naukowa krakowskiej akademii im. andrzeja frycza Modrzewskiego PAŃstwO, GOsPOdArkA, społeczeństwo PROGRAM 2 PROGRAM RAMOWY XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Państwo,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. WPROWADZENIE (Dorota RONDALSKA, Andrzej ZDUNIAK) R O Z D Z I A Ł I DYLEMATY I NADZIEJE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI 17

SPIS TREŚCI. WPROWADZENIE (Dorota RONDALSKA, Andrzej ZDUNIAK) R O Z D Z I A Ł I DYLEMATY I NADZIEJE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI 17 EDUKACYJNE ZAGROŻENIA I WYZWANIA MŁODEGO POKOLENIA EDUKACJA XXI WIEKU 17 5 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Dorota RONDALSKA, Andrzej ZDUNIAK) 9 R O Z D Z I A Ł I DYLEMATY I NADZIEJE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI 17

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Konferencja Naukowa Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz nowatorskie metody terapeutyczne Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r.

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r. U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r. Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ uchwala

Bardziej szczegółowo