PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO"

Transkrypt

1 XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW CZERWCA 2011 r.

2 sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty systemu społecznego warunkujące aktualne zmiany w tworzeniu i stosowaniu prawa... 4 Sekcja: europa i świat konflikty i współpraca. Współczesna problematyka polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa... 9 Współczesna gospodarka światowa płaszczyzny współpracy i konfliktów... 9 Integracja europejska wobec wyzwań współpracy i bezpieczeństwa międzynarodowego Niemcy i Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego i integracji europejskiej W poszukiwaniu tożsamości we współczesnym świecie aspekty polityczne, społeczne i kulturowe Sekcja: współczesne problemy rozwoju gospodarczego problemy zarządzania w ujęciu regionalnym Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania Teoria i praktyka rachunkowości w rozwiązywaniu problemów gospodarczych Makroekonomiczne determinanty zarządzania Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmian gospodarczych Sekcja: edukacja optymalna w okresie kryzysu wychowawczego rodziny i szkoły Kryzys wychowawczy rodziny i szkoły w Polsce na tle problemów edukacyjnych współczesnego świata Propozycje urzeczywistnienia edukacji optymalnej w teoriach pedagogicznych i działaniach dydaktycznych Sposoby przeciwdziałania kryzysowi wychowawczemu rodziny i szkoły... 20

3 Wsparcie rozwoju młodego człowieka Praktyka szkolna przeciw kryzysowi wychowania głosy nauczycieli i pedagogów szkolnych Sekcja: fenomen kultury popularnej w kontekstach społeczno-cywilizacyjnych Sekcja: polityka w zwierciadle kultury współczesne formy dyskursu politycznego Sekcja: kryzys rodziny i jego psychospołeczne konsekwencje Odpowiedzialne rodzicielstwo Potencjalne zagrożenia funkcjonowania współczesnej rodziny Instytucje wobec kryzysu rodziny Sekcja: Kreatywność i samorealizacja Wybrane zagadnienia metodologii badań psychologicznych Kreatywność, samorealizacja i radzenie sobie ze stresem Sekcja: adaptacja CZŁOWIEKA DO ZMIENNYCH WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH Środowiskowe uwarunkowania zdrowia Społeczno-psychologiczne uwarunkowania zdrowia PRZEWLEKŁE CHOROBY: LECZENIE REHABILITACJA OPIEKA Sekcja: Forma a materia w architekturze i sztuce O formie w architekturze O formie, materii i użyteczności w architekturze O formie i materii w sztuce Sekcja: perspektywy bezpieczeństwa międzynarodowego w świetle nowej strategii NATO Bezpieczeństwo w XXI wieku Współczesne koncepcje bezpieczeństwa Problemy bezpieczeństwa i obronności... 40

4 Poniedziałek, 13 czerwca 2011 r Rejestracja uczestników konferencji 9.00 otwarcie konferencji: prof. dr hab. Jerzy Malec, Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego budynek A, aula 026 (PARTER) 9.15 Wykład inaugurujący konferencję: Prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz, Źródła materialne: czy można rozmawiać z kamieniami? budynek A, aula 026 (PARTER) Przerwa na kawę Obrady w sekcjach Przerwa na kawę Obrady w sekcjach Obiad Obrady w sekcjach Bankiet, budynek C Wtorek, 14 czerwca 2011 r Obrady w sekcjach Przerwa na kawę Obrady w sekcjach Obiad 3

5 Sekcja: Determinanty systemu społecznego warunkujące aktualne zmiany w tworzeniu i stosowaniu prawa 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 120 (I PIĘTRO) TURA I, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat 1. prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Działania natury logiczno-językowej nadzieją polskiego prawa 2. Dr Jarosław Antoniuk Elektroniczne postępowanie upominawcze 3. Dr Jakub Biernat Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym 4. mgr Iga Bałos Czynniki społeczne wpływające na stosowanie klauzuli porządku publicznego w prawie prywatnym międzynarodowym (Social Factors Influencing the Application of Public Policy Clause in Private International Law) 5. mgr Piotr Józefczyk Precedens Dred Scott v. Stanford a kwestia legalności federalnego Missouri Compromise 6. mgr Monika Suchojad Modele Sieci Wnioskowań (Models of Inference Networks) 4

6 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 120 (I PIĘTRO) TURA II, godz Moderator: dr Marcin Pieniążek 1. prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szostak Podstawy odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone wykonawcom ubiegającym się o zamówienie publiczne na tle wymagań prawa europejskiego 2. mgr Andrzej Owczarek O potrzebie nowych regulacji prawnych w zakresie odpowiedzialności za produkt zmodyfikowany genetycznie 3. Dr Marcin Sala-Szczypiński Zakład opieki zdrowotnej jako przedsiębiorca analiza de lege lata i de lege ferenda 4. Dr Wojciech Fill Nowa hipoteka jako instrument poprawy społeczno-gospodarczej efektywności zabezpieczania wierzytelności 5. Dr Stefan Poździoch Uwarunkowania systemowe determinujące stosowanie prawa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy 6. mgr Justyna Węgrzynowicz Akcja niema jako odpowiedź na współczesne oczekiwania inwestorów i spółek akcyjnych 5

7 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 120 (I PIĘTRO) TURA III, godz Moderator: doc. dr Helena Franaszek 1. prof. NADZW. dr hab. Irena Czaja-Hliniak Wpływ transportu drogowego na podatki i opłaty 2. Doc. dr Andrzej Buczek Konstytucyjne determinanty tworzenia norm prawa finansowego 3. Dr Sebastian Koczur Relacje pojęć minimalne i godziwe wynagrodzenie za pracę w obliczu zmian sytuacji ekonomicznej 4. mgr Marek Klink Kształt preferencji podatkowych w świetle istniejącego systemu społecznego w Polsce 5. mgr Paweł Klimek Prawnofinansowe instrumenty polityki prorodzinnej postulat zmian inspirowanych brytyjskim systemem Child Trust Fund 6. mgr Klaudia Krużołek Prawnofinansowe aspekty zwalczania lichwy bankowej 7. mgr Justyna Wilkosz-Kopeć Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych jako przesłanka zabezpieczenia praworządności działań administracji państwowej 8. mgr Sebastian Kumięga Determinanty systemu społecznego warunkujące zmiany w prawie wyborczym w Polsce 6

8 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 120 (I PIĘTRO) TURA I, godz Moderator: dr Renata Pawlik 1. Dr hab. Marek Lubelski Interkulturowe źródła współczesnego prawa karnego (prawo karne w warunkach globalizacji) 2. mgr Mieszko Nowicki Odpowiedzialność karna związana z treściami pornograficznymi określonymi w znowelizowanym artykule 202 kodeksu karnego 3. mgr Agnieszka Zelek Problematyka eksperymentu medycznego w świetle prawa polskiego 4. mgr Mateusz Witański Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych bilingowych 5. mgr Marcin Cichoński Oparcie społecznej szkodliwości czynu zabronionego na warunkujących jej stosowanie założeniach aksjologicznych społeczeństwa 6. mgr Monika Skowyra Problematyka stalkingu w polskim prawie karnym 7. mgr Adam Strzelec Uwagi na temat środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową 7

9 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 120 (I PIĘTRO) TURA II, godz Moderator: dr Marcin Sala-Szczypiński 1. Dr hab. Jerzy Paśnik Teoretyczne i praktyczne aspekty regulacji stosunków państwo Kościół w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP 2. mgr Agnieszka Bednarczyk Nadzór i kontrola nad uczelnią jako zakładem administracyjnym 3. mgr Piotr Feczko Trudność z organem administracji przed sądem administracyjnym 4. mgr Marcin Kusion Internet i podsłuchy, czyli prowokacja artystyczna i dziennikarska przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii jako okoliczność wyłączająca bezprawność 5. mgr Magdalena Kumela-Romańska Wpływ demokratyzacji życia społecznego na administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce 6. mgr Krzysztof Streb Rzeczywistość wyborcza po kodyfikacji przepisów prawa wyborczego 7. mgr Joanna Chodór Wpływ terroryzmu na politykę Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 8. mgr Piotr Kopec Czy obecna organizacja zespolonej administracji rządowej w województwie spełnia wymagania i zapotrzebowanie systemu społecznego 9. mgr Tomasz Pistol Powstanie, rozwój i ewolucja samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie prawa 8

10 Sekcja: Europa i świat konflikty i współpraca. Współczesna problematyka polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 153 (i PIĘTRO) tura I, godz Moderator: doc. dr Małgorzata Czermińska Współczesna gospodarka światowa płaszczyzny współpracy i konfliktów 1. Dr Karolina Kotulewicz Przebieg współpracy polityczno-gospodarczej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej w latach płk. dypl. mgr Eugeniusz Januła Brics nowa jakość świata czy efemeryda mgr Sandra Fiałek Rynek handlu kwotami emisyjnymi na przykładzie Unii Europejskiej arkadiusz Wróżek Polityczne i społeczne problemy rozwoju transportu w Polsce jarosław Momot Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na politykę klimatyczną Polski 9

11 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 153 (i PIĘTRO) TURA II, godz Moderator: doc. dr Jan Staszków Integracja europejska wobec wyzwań współpracy i bezpieczeństwa międzynarodowego 1. Dr hab. Tadeusz Kołodziej Przesłanki udanej integracji kontynentu europejskiego a wyzwania przyszłości 2. Dr Beata Jagiełło Kraje muzułmańskie w polityce Unii Europejskiej 3. DR Anna Paterek Między ambicjami a realiami pomoc na rzecz rozwoju jako instrument polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony 4. mgr Anna Diawoł Maroko uprzywilejowany partner Unii Europejskiej 5. DR Marcin Lasoń Stanowisko wybranych partii politycznych wobec udziału Wojska Polskiego w operacji ISAF w Afganistanie 6. mgr Sabina Sanetra-Półgrabi Euroregiony jako formy współpracy przygranicznej analiza wybranych struktur w Europie Środkowej 10

12 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 153 (i PIĘTRO) TURA III, godz Moderator: dr Anna Paterek Niemcy i Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego i integracji europejskiej 1. prof. dr hab. Erhard Cziomer Polityczno-gospodarcze implikacje kryzysu atomowego w Fukushimie dla Niemiec 2. Dr Beata Molo Niemcy wobec geopolitycznych wyzwań międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku 3. Dr Ewa Bojenko-Izdebska Rola Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu w strefie euro 4. mgr Anna Piziak-Rapacz Wyzwania Polski w dostosowaniu się do wymogów polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej u progu XXI wieku 5. mgr Jakub Stankiewicz Istota i znaczenie kontrowersji polsko-niemieckich wokół modyfikacji mechanizmu decyzyjnego UE w traktacie lizbońskim 6. mgr Justyna Ożóg Rola i znaczenie Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych dla stosunków polsko- -rosyjskich 7. mgr Paulina Habas Wyzwania dla partnerstwa strategicznego Polski z Ukrainą w XXI wieku 11

13 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 153 (i PIĘTRO) tura I, godz Moderator: doc. dr Stafan Sacha W poszukiwaniu tożsamości we współczesnym świecie aspekty polityczne, społeczne i kulturowe 1. prof. zw. dr hab. Grzegorz Babiński Konflikty etniczne i uwarunkowania przemian społeczeństw wielokulturowych 3. Dr Radosław Rybkowski Zmierzch europejskiego uniwersytetu? Perspektywy międzynarodowej współpracy europejskich uczelni 4. mgr Monika Sadlok W poszukiwaniu ustroju idealnego. Próba odpowiedzi na pytanie, jakiego ustroju polityczno-gospodarczego oczekuje współczesne społeczeństwo w dobie globalizacji 5. mgr Anna Wójtowicz Populizm zagrożenie czy triumf demokracji we współczesnym świecie? 6. mgr Katarzyna Vanevska Globalizacja a budowanie tożsamości mniejszości narodowej w kraju wieloetnicznym na przykładzie mniejszości romskiej w Republice Macedonii 12

14 Sekcja: Współczesne problemy rozwoju gospodarczego 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 155 (i PIĘTRO) tura I, godz Moderator: prof. dr hab. Andrzej Łysak Problemy zarządzania w ujęciu regionalnym 1. prof. zw. dr hab. Marian Huczek Rola przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym regionu 2. dr inż. Aleksy Gałka Uproszczona uprawa jako element zarządzania środowiskowego w rolnictwie 3. dr Edward Jakubowski Determinanty rozwoju województwa lubuskiego 4. mgr Magda Belniak Krakowskie Zabłocie jako przykład rewitalizacji terenów poprzemysłowych 5. dr Piotr Raźniak Procesy migracyjne a dochody gmin w wybranych obszarach metropolitalnych południowej Polski 6. prof. dr hab. Rajmund Mydel Cudzoziemcy na japońskim rynku pracy 7. prof. dr hab. Andrzej Łysak Analiza internetowych ofert agroturystycznych w województwie małopolskim, cz 2: Wyniki ankiet listowych 13

15 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 155 (i PIĘTRO) Tura II, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chodyński Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania 1. mgr Marek Wyrwicz Problematyka społecznej odpowiedzialność biznesu w wymiarze międzynarodowym 2. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chodyński Sieciowość w koncepcjach biznesu aspekty społeczne i ekologiczne 3. mgr Wojciech Huszlak Ogólne i sektorowe standardy raportowania społecznego i ekologicznego 4. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chodyński, mgr Wojciech Huszlak Realizacja potrzeb społecznych jako przejaw elastyczności przedsiębiorstwa 14

16 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 155 (i PIĘTRO) tura III, godz Moderator: doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk Teoria i praktyka rachunkowości w rozwiązywaniu problemów gospodarczych 1. prof. zw. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk Budżetowanie parametryczne działalności przedsiębiorstwa 2. prof. dr hab. Mieczysław Dobija Makroekonomiczny wskaźnik produktywności pracy 3. doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk Analiza punktów krytycznych jako metoda optymalizacji podatku dochodowego obciążającego mikroprzedsiębiorców 4. mgr Barbara Oliwkiewicz Wpływ polityki podatkowej na funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw w Polsce w latach doc. dr Anna Dębska-Rup Kierunki zmian w rachunkowości budżetowej po roku

17 14 czerwca r. wtorek budynek A, sala 155 (i PIĘTRO) tura I, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Wiktor Adamus Makroekonomiczne determinanty zarządzania 1. prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Modelowanie w naukach ekonomicznych za pomocą funkcji potęgowo- -wykładniczych 2. mgr Magdalena Mielus Asymetria w sferze gospodarczej wybrane problemy 3. mgr Justyna Węgrzynowicz Akcje nieme jako odpowiedź na współczesne problemy rozwoju gospodarczego 4. mgr Bartosz Baron Wybrane regulacje prawne, ich zastosowanie i wpływ na rozwój innowacyjności gospodarki 5. dr Piotr Dziwiński Ochrona rynku konkurencji w Unii Europejskiej w ramach programu leniency 6. prof. nadzw. dr hab. Wiktor Adamus Zarządzanie jakością w szpitalach w kontekście walki z zakażeniami 7. dr Dominika Sozańska Współczesne poglądy Kościoła na rozwój gospodarczy 8. prof. dr hab. Marianna Księżyk, dr inż. Marek Ł. Michalski Ocena prywatyzacji emerytur w Polsce na tle wybranych krajów świata 16

18 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 155 (i PIĘTRO) tura II, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmian gospodarczych dr Barbara Trzaska Determinanty efektywności strategii organizacji niedochodowych w warunkach konkurencji doc. dr Janusz Ziarko Teoria aktora sieci w zarządzaniu bezpieczeństwem na stanowisku pracy dr Bogdan Rogoda Przedsiębiorstwa wobec spowolnienia gospodarczego zmiany w zarządzaniu mgr inż. Adam Jakubiec Restrukturyzacja przedsiębiorstw poprzez wdrożenie komputerowego systemu zarządzania projektami 17

19 Sekcja: Edukacja optymalna w okresie kryzysu wychowawczego rodziny i szkoły 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 243 (ii PIĘTRO) tura I, godz Moderator: dr Joanna Aksman Kryzys wychowawczy rodziny i szkoły w Polsce na tle problemów edukacyjnych współczesnego świata 1. prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander Problemy edukacyjne współczesnego świata (w świetle materiałów VI Międzynarodowej Konferencji UNESCO) 2. prof. zw. Dr hab. Józef Kuźma Szkoła przyszłości wobec kryzysu i spadku prestiżu nauczyciela 3. prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka Wychowanie dziecka do wartości w obliczu kryzysu wychowawczego 18

20 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 243 (ii PIĘTRO) tura II, godz Moderator: doc. dr Stanisław Nieciuński Propozycje urzeczywistnienia edukacji optymalnej w teoriach pedagogicznych i działaniach dydaktycznych 1. prof. zw. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz Pedagogika holistyczna jako urzeczywistnienie edukacji optymalnej w okresie kryzysu wychowawczego rodziny i szkoły 2. prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh Superwizja jako próba wsparcia szkoły w kryzysie 3. dr Andrzej Mirski Edukacja twórcza drogą do edukacji optymalnej 4. dr Joanna Aksman Edukacja medialna i jej współczesne oblicza w drodze do edukacji optymalnej 19

21 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 243 (ii PIĘTRO) tura III, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh Sposoby przeciwdziałania kryzysowi wychowawczemu rodziny i szkoły 1. Dr Beata Zinkiewicz Profilaktyczny wymiar współpracy rodziny i szkoły w obliczu kryzysu wychowania 2. Dr Tomasz Rachwał, dr Sławomir Kurek Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów gimnazjum w warunkach reformy programowej oświaty 3. Dr Maria Kliś Rozumienie tekstu jako proces budowania jego reprezentacji w umyśle czytelnika 4. Mgr Ewa Pałka Lekcje szczęścia nauczanie psychologii w szkole ponadgimnazjalnej jako jeden ze sposobów przeciwdziałania kryzysowi wychowawczemu rodziny i szkoły 20

22 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 243 (ii PIĘTRO) tura I, godz Moderator: dr Krystyna Grzesiak Wsparcie rozwoju młodego człowieka 1. prof. nadzw. dr hab. Ewa Wysocka Wschodząca dorosłość jako rezultat kryzysu wychowawczego rodziny i szkoły. Wyzwania dla systemu wsparcia rozwoju młodego pokolenia 2. doc. dr Danuta Skulicz Realizacja założeń psychologiczno-pedagogicznego wsparcia uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych 3. mgr Agnieszka Misiuk Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem programu profilaktyczno- -wychowawczego Spójrz inaczej jako sposób wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci 21

23 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala 243 (ii PIĘTRO) tura II, godz Moderator: doc. dr Danuta Skulicz Praktyka szkolna przeciw kryzysowi wychowania głosy nauczycieli i pedagogów szkolnych 1. dr Agnieszka Guzik, lic. Magdalena Błaszczak Problemy dydaktyczno-wychowawcze współczesnej szkoły i sposoby ich rozwiązywania na przykładzie działań nauczycieli pracujących metodą Marii Montessori 2. doc. dr Teresa Olearczyk Dylematy edukacji współczesnej: wychowanie elitarne czy egalitarne 22

24 Sekcja: fenomen kultury popularnej w kontekstach społeczno-cywilizacyjnych 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 244 (II PIĘTRO) Tura I, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pucek 1. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Loska Swój i obcy oblicza wielokulturowości we współczesnym kinie japońskim 2. mgr Maciej Pletnia Pomiędzy Wschodem a Zachodem, pomiędzy tradycją a nowoczesnością współczesna japońska kultura popularna 3. Dr Marta du Vall Sacrum i polityka w amerykańskim teatrze alternatywnym lat Dr Renata Hołda O popularnych urokach monarchii 5. Dr Dariusz Grzonka Rytuał i codzienność: konteksty obrzędowych tekstów zachowania w tajnych stowarzyszeniach XVIII i XIX wieku 6. Dr Urszula Chowaniec Język literatury i kultury popularnej jako zwierciadło nowoczesnych pragnień analiza projekcji pragnień na wybranych przykładach bestsellerów ostatniej dekady 23

25 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala 244 (II PIĘTRO) Tura II, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Loska 1. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pucek Kulturowe zakorzenienia vs pop-tożsamość 2. Dr Anna G. Piotrowska Kontekst społeczno-kulturowy w polskim i amerykańskim rocku (w perspektywie porównawczej) 3. Dr Joanna Bierówka Styl emo jako przejaw ponowoczesności 4. mgr Agnieszka Ostafińska-Konik Śmietnisko sztuka Vika Muniza w kontekście społecznym 5. Dr Marta Raczek Flâneuse à rebours o pewnym aspekcie kultury nowoczesnej 24

26 Sekcja: polityka w zwierciadle kultury współczesne formy dyskursu politycznego 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 217 (II PIĘTRO) Tura I, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Dr Marta du Vall, dr Agnieszka Walecka-Rynduch Politicaltainment jako syndrom współczesnej polityki Dr Wojciech Furman Pseudowydarzenie jako technika dyskursu politycznego Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski, dr Agnieszka Gałkowska Personalizacja polityki Dr Marta Majorek Memetyzacja komunikowania politycznego u progu XXI stulecia Mgr Agnieszka Dęsoł Nurty recepcji biopolityki i jej potencjał w polityczno-ekonomicznym zarządzaniu społeczeństwem 25

27 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 217 (II PIĘTRO) Tura II, godz Moderator: doc. dr Anna Frątczak Prof. dr hab. Maciej Kawka Współczesny polski dyskurs polityczny w perspektywie KAD style dyskursu Dr Dariusz Baran W kulturze mediów, w mediach bez kultury wypowiedź polityczna jako impuls publicznej pseudodebaty Dr Krzysztof Janik O niektórych chorobach polskiej polityki Jarosław Grzybczak Czy Polakom są potrzebne tygodniki opinii? Dr Piotr Marecki Zasady odwróconej ekonomii w zarządzaniu kulturą niezależną w Polsce po 1989 roku 26

28 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 217 (II PIĘTRO) tura III, godz Moderator: dr Marta du Vall Prof. dr hab. Jarosław Rokicki Katastrofa smoleńska w świetle teorii mechanizmu kozła ofiarnego René Girarda Dr Zbigniew Bajka List do czytelnika w 400 tysiącach egzemplarzy, czyli fenomen tygodnika Angora Mgr Katarzyna Czajkowska Debata nad uniwersalnością praw człowieka głos islamski Dr Anna Kargol Sztuka i mit u podłoża państwowych koncepcji siły i odrodzenia Stacha z Warty Szukalskiego MGR Szczepan Urlik Kultura polityczna 2.0 w kontekście wyborów prezydenckich w Rosji w 2012 roku 27

29 Sekcja: Kryzys rodziny i jego psychospołeczne konsekwencje 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 307 (III PIĘTRO) tura I, godz Moderator: dr Krystyna Kluz Odpowiedzialne rodzicielstwo dr Maria Kliś Rola empatii w funkcjonowaniu rodziny dr Monika Wasilewska Ocena postaw rodzicielskich a stosunek do małżeństwa kobiet wchodzących w dorosłość mgr Anna Pabiańczyk, mgr Aleksandra Litawa Przygotowanie do rodzicielstwa w opinii uczestników katechezy dla narzeczonych mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć Z60.2 Samotność 28

30 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 307 (III PIĘTRO) tura II, godz Moderator: doc. dr Teresa Olearczyk Potencjalne zagrożenia funkcjonowania współczesnej rodziny dr Wiesław Szot Współczesne zagrożenia w funkcjonowaniu rodziny i ich wpływ na wychowanie dziecka dr inż. Weronika Zaremba Konflikty w rodzinie i ich konsekwencje psychospołeczne dr Krzysztof Gerc Orientacje życiowe oraz deklarowane wartości rodziców i ich dorosłych dzieci w rodzinach osób zdrowych i niepełnosprawnych dr n. med. Joanna Zyznawska Młodzież środowisk patologicznych wobec cierpienia człowieka chorego 29

31 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 307 (III PIĘTRO) tura iii, godz Moderator: doc. dr Małgorzata Leśniak Instytucje wobec kryzysu rodziny dr Marek Majczyna Kryzys przełom w rozwoju jednostki i rodziny dr Jacek Szwaja Kryzys w rodzinie zadania administracji publicznej (Crisis in the Family Public Administration Tasks) prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski Aspekty kryzysu rodziny polskiej w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do rodaków dr Mariusz Parlicki Poradnictwo obywatelskie jako aktywizacyjna forma pomocy oferowana jednostkom i rodzinom 30

32 Sekcja: Kreatywność i samorealizacja 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 231 (ii piętro) tura i, godz Moderator: dr Anna Czerniak Wybrane zagadnienia metodologii badań psychologicznych mgr Natalia Mirska Nieinstrumentalne metody wykrywania kłamstwa dr Andrzej Mirski Metodologia badań psychologicznych w zakresie kreatywności i twórczości Prof. zw. dr hab. Natalia Wiszniakowa-Zielinsky Diagnostyka kreatywnego potencjału i modelowania osobistej przyszłości w stosowanej akmeologii kreatywnej 31

33 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 231 (ii piętro) tura ii, godz Moderator: dr n. med. Stanisław Wójcik Kreatywność, samorealizacja i radzenie sobie ze stresem dr Marek Majczyna Autokreacja podmiotowy kontekst stawania się i bycia sobą prof. nadzw. dr hab. Ewa Wysocka Kreacja i samorealizacja jako wyzwanie dla procesu wychowania młodego pokolenia teoretyczne i empiryczne egzemplifikacje dr Andrzej Mirski Uzdolnienie twórcze a procesy poznawcze i osobowościowe mgr Julia Kluzowicz, mgr Magdalena Rzepa Kreatywność i samorealizacja w perspektywie Relational Art dr n. med. Joanna Zyznawska Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na poczucie skuteczności radzenia sobie w trudnych sytuacjach u kobiet po radykalnym leczeniu raka piersi 32

34 Sekcja: adaptacja CZŁOWIEKA DO ZMIENNYCH WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek A, sala Senacka (parter) tura iii, godz Moderator: prof. nadzw. dr hab. n. med. Filip Gołkowski Środowiskowe uwarunkowania zdrowia 1. Dr Grzegorz Sokołowski prof. nadzw. dr hab. n. med. Filip Gołkowski Wpływ czynników środowiskowych na czynność układu endokrynnego 2. Dr n. med. Mariola Seń, dr n. med. Anna Felińczak Otyłość i nadciśnienie tętnicze wśród dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich 3. Dr Grzegorz Sokołowski, prof. nadzw. dr hab. n. med. Filip Gołkowski Stan profilaktyki jodowej na świecie 4. Dr Sylwia Mętel, mgr Anna Gruchała, dr Elżbieta Szczygieł Wpływ regularnego treningu zdrowotnego na zdolność koncentracji oraz sprawność funkcjonalną starszych kobiet 5. Dr Wojciech Czajkowski Psychologiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zdrowia jednostki w interpretacji wzoru zachowania A 6. Dr Anna Ziółkowska Efektywność funkcjonowania ratowników górniczych w sytuacjach społecznych w kontekście ich zachowań prozdrowotnych oraz cech temperamentalnych 33

35 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala Senacka (parter) tura i, godz Moderator: dr Grażyna Rogala-Pawelczyk Społeczno-psychologiczne uwarunkowania zdrowia 1. Dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, dr n. med. Grażyna Dębska Zespół wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opieki długoterminowej 2. Dr n. med. Grażyna Dębska, mgr Edyta Laska, mgr Edyta Janiczek Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w szpitalnych oddziałach ratunkowych 3. Dr n. med. Mariola Seń, dr n. med. Anna Felińczak, mgr Marta Szczepanik, mgr Marzena Krysa Wiedza w zakresie profilaktyki raka sutka wśród kobiet leczonych psychiatrycznie 4. Dr n. med. Grażyna Cepuch, mgr Katarzyna Kozień Ocena satysfakcji z życia młodzieży niskorosłej 5. lic. piel. Małgorzata Dyduch, dr n. med. Grażyna Dębska, dr Violetta Ławska Jakość życia pacjentów w aspekcie zdrowia fizycznego z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych brokerami TNF-α 6. lic. piel. Alicja Ziółkowska, dr n. med. Grażyna Dębska, dr Violetta Ławska Wpływ obturacyjnego bezdechu sennego na jakość życia pacjenta 34

36 14 czerwca 2011 r. wtorek budynek A, sala Senacka (parter) tura ii, godz Moderator: prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz Przewlekłe choroby: leczenie rehabilitacja opieka 1. Dr Grzegorz Sokołowski, prof. nadzw. dr hab. n. med. Filip Gołkowski Leczenie pacjentów z zaawansowanymi nowotworami układu endokrynnego 2. Dr Magdalena Jurzak, dr Anna Goździalska Keloidy łagodne nowotwory tkanki łącznej powstające w wyniku zaburzeń gojenia 3. Dr Małgorzata Karpińska-Ochałek, mgr Magdalena Obrzud Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako szansa na wczesną rehabilitację dziecka niepełnosprawnego. Ograniczenia i próby ich pokonywania w ramach organizacji zajęć terapeutycznych 4. lek. med. Aneta Kucharczyk-Foltyn Charakterystyka i efekty rehabilitacji po zabiegach kardiochirurgicznych na przykładzie Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna w Busku-Zdroju 5. Dr Grzegorz Kaczmarczyk, dr Grzegorz Machnik, mgr Ewa Pelc, mgr Monika Czapla Najnowsze techniki biologii molekularnej w profilaktyce przewlekłych zakażeń wirusowych 6. mgr Magdalena Kowalczyk Medycyna paliatywna jako jedna z form opieki nad pacjentem w stanie terminalnym 35

37 Sekcja: Forma a materia w architekturze i sztuce 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 310 (iii piętro) Tura i, godz O formie w architekturze Rozpoczęcie obrad prof. Stanisław Hryń Dziekan Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych dr Agnieszka Damasiewicz Konkurencja czy współpraca relacje między formą a materią we współczesnej architekturze holenderskiej prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska Kreacje i hybrydy współczesnej przestrzeni architektonicznej 36

38 Tura ii, godz O formie, materii i użyteczności w architekturze dr Dariusz Juruś O formie w architekturze dr inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura Farmy pionowe jako alternatywne rozwiązania budynków inwentarskich doc. dr inż. arch. Piotr Wróbel Od aerodromu do aerotropolis Tura iii, godz O formie i materii w sztuce dr Marcin Cziomer Przestrzeń i forma w obrębie dzieła graficznego mgr Joanna łapińska Kamień, nożyce, papier dr Zbigniew Latała Forma i materia jako wyzwanie dla grafiki komputerowej 37

39 Sekcja: Perspektywy bezpieczeństwa międzynarodowego w świetle nowej strategii NATO 13 czerwca 2011 r. poniedziałek budynek C, sala 323 (iii piętro) Tura i, godz Moderator: dr Monika Ostrowska Bezpieczeństwo w XXI wieku gen. bryg. prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Kręcikij Bezpieczeństwo Polski w świetle nowej koncepcji strategicznej NATO postęp czy stagnacja? prof. nadzw. dr hab. Ladislav Hofreiter Indykatory współczesnego bezpieczeństwa prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer Wyzwania i problemy bezpieczeństwa drugiej dekady XXI w. perspektywie Niemiec dr Zyta Dymińska Zjawisko terroryzmu w Polsce fikcja czy rzeczywistość dr Kazimierz Kraj Koncepcja strategiczna NATO i jej znaczenie dla polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej 38

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo ROK XII 2012 nr 2 POD REDAKCJĄ FILIPA GOŁKOWSKIEGO I STANISŁAWA KWIATKOWSKIEGO Kraków 2012 Państwo i Społeczeństwo czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Sympozjum Naukowe Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Sympozjum Naukowe Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sympozjum Naukowe Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach Pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Krakowskiej Akademii im.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04.

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04. Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015 Program szczegółowy środa, 22.04.2015 SESJA 1 / sala 25 / godz. 10:00 11:30 Terapia i poradnictwo

Bardziej szczegółowo

UBEZPIEC «**, itudia. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego B 378300. Jacek Lisowski.

UBEZPIEC «**, itudia. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego B 378300. Jacek Lisowski. UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU itudia UBEZPIEC Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego «**, B 378300 * * 4 181 Redaktor naukowy Jacek Lisowski Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO STAN 112013 INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ dr Remigiusz Kijak Dorosłość i seksualność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (rozprawa habilitacyjna) 2009

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie pod redakcją Ditty Baczały Jacka J. Błeszyńskiego Marzenny Zaorskiej Toruń 2009 Spis treści Wstęp.....................................................

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności redakcja naukowa Lidia Pawelec CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNOŚĆ W EDUKACJI PROBLEMY I ROZWIĄZANIA Część II. Kierunki współczesnego wychowania rola rodziny Kielce 2013

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

XIII Międzynarodowa konferencja naukowa krakowskiej akademii im. andrzeja frycza Modrzewskiego. PAŃstwO, GOsPOdArkA, społeczeństwo PROGRAM

XIII Międzynarodowa konferencja naukowa krakowskiej akademii im. andrzeja frycza Modrzewskiego. PAŃstwO, GOsPOdArkA, społeczeństwo PROGRAM XIII Międzynarodowa konferencja naukowa krakowskiej akademii im. andrzeja frycza Modrzewskiego PAŃstwO, GOsPOdArkA, społeczeństwo PROGRAM 2 PROGRAM RAMOWY XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Państwo,

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r. Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ uchwala

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r.

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r. U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - 1. Historia klubów sportowych Górnego Śląska i Zagłębia oraz regionów ościennych 2. Biografia znanych sportowców: trenerów

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Jacek Czaputowicz, Marcin Sakowicz Administracja publiczna na tle dwóch dekad zmian społeczno-gospodarczych w Polsce 15 Dariusz Kotłowski Znaczenie i

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum 1 Danuta Piędel Stowarzyszenie Wspólnota Jeżowe 2 Dominika Tomczyk Fundacja Wolność i Nadzieja Sójkowa 3 Tomasz Furtak Fundacja Kisiela Jata 4 Elżbieta Kopacz

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Czynny udział w konferencjach naukowych:

Czynny udział w konferencjach naukowych: Czynny udział w konferencjach naukowych: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Pedagogiczna, Kraków 22 24 październik 2002, referat: Rola aktywności

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja więźniów

Resocjalizacja więźniów Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Resocjalizacja więźniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Porównanie obecnego kryzysu z roku 2007 z Wielkim Kryzysem z lat 1929-1933 str. 33

Porównanie obecnego kryzysu z roku 2007 z Wielkim Kryzysem z lat 1929-1933 str. 33 Spis treści: Wstęp str. 9 1.Przyczyny wahań cyklicznych Gabriela Wronowska str. 15 Pojęcie i fazy cyklu koniunkturalnego str. 15 Teorie wahań cyklicznych str. 19 Historia wahań cyklicznych str. 29 Porównanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO KOBIETY - KOBIETY I BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO KOBIETY - KOBIETY I BEZPIECZEŃSTWO KONFERENCJA NAUKOWA BEZPIECZEŃSTWO KOBIETY - KOBIETY I BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZATOR: Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji WSPÓŁORGANIZATOR: Stowarzyszenie Ewa Maria Krystyna Kobiety dla Kobiet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015 WÓJTA GMINY z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie lecznictwa szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem wieku rozwojowego

Finansowanie lecznictwa szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem wieku rozwojowego System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań Red.: Ewelina Nojszewska Wykaz skrótów str. 9 Wstęp str. 11 Część pierwsza Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce str. 15 str. 15 Finansowanie lecznictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16 SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora ROK AKADEMICKI 2015/16 tytuł naukowy /zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Rodzina, szkoła i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania na terenie miasta Leżajska Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH. Program

PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH. Program JEDEN DZIĘKI DRUGIEMU BIEGŁYM W SZTUCE SIĘ STAJE KONFERENCJA Z OKAZJI 20 LECIA INTEGRACJI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH Organizatorzy: Zespół

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e nr 58/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14.08.2015r.

Z a r z ą d z e n i e nr 58/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14.08.2015r. Z a r z ą d z e n i e nr 58/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14.08.2015r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum Na podstawie art.13 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o referendum

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2014 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Sala Caritas,

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa:

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, Babczuk Arkadiusz, Bal-Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Katea / strona internetowa Katey Katea Gospodarki Regionalnej al/3486/katea_gospodarki_regio

Bardziej szczegółowo

konsekwencje Świecie

konsekwencje Świecie Tematy referatów, Autobus I na zajęciach Wyjazdy technologiczne i terenowe Bańska Niżna (18.04.2013) prowadzonych w ramach projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością (POKL.04.01.02-00-040/11)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Programu Studiów Doktoranckich WIM na rok akademicki 2011/2012

Załącznik nr 1 do Programu Studiów Doktoranckich WIM na rok akademicki 2011/2012 Załącznik nr 1 do Programu Studiów Doktoranckich na rok akademicki 2011/ Plan dla uczestników I roku Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2011/ Semestr I a 1. X.2011 Aula Główna Inauguracja roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie Instytut Studiów Politycznych PAN Komitet Nauk Politycznych PAN INPiSM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uczelnia Łazarskiego Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MASZEWIE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MASZEWIE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych UCHWAŁA NR 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MASZEWIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Jędykiewicz Joanna, zam. ; 2. Kuźmiński Dariusz Radosław, zam. Julianowo; 3. Pijarowska Sylwia Magdalena, zam. Knieja

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7 Spis treści Wstęp.............................................. 5 Część pierwsza WYCHOWANIE, KSZTAŁCENIE, EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU SERIA mediapoczątku XXIw. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego TOM 7 Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Michał

Bardziej szczegółowo

Pedagogika alternatywna - tom 2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne

Pedagogika alternatywna - tom 2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne Pedagogika alternatywna - tom 2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne Autor: Bogusław Śliwerski Dane techniczne: ISBN: 978-83-7308-712-5 Wydanie I, Kraków 2007, Format B5, Objętośd 420 stron, Oprawa

Bardziej szczegółowo

Demokracja w XXI wieku z perspektywy jednostki deklarowane wartości a rzeczywistość

Demokracja w XXI wieku z perspektywy jednostki deklarowane wartości a rzeczywistość Program międzynarodowej konferencji zorganizowanej w związku z Europejskim Rokiem Obywateli Demokracja w XXI wieku z perspektywy jednostki deklarowane wartości a rzeczywistość Nałęczów 3-5. VI. 2013 Obrady

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna PROGRAM

Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna PROGRAM III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna Kraków, 25-27 listopada 2012 r. PROGRAM Organizatorzy Konferencja realizowana w ramach IV Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - -

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - ADAMOWICZ KATARZYNA 08:00-14:00-14:00-17:00 - - BAJOR BARBARA DERMATOLOGIA 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-15:00 14:00-18:00

Bardziej szczegółowo