za godzinę opieki nad dzieckiem, co w pełnym wymiarze daje średnio 1600 euro miesięcznie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "za godzinę opieki nad dzieckiem, co w pełnym wymiarze daje średnio 1600 euro miesięcznie."

Transkrypt

1 Edukacja w Holandii Edukacja dzieci w Holandii na tle pozostałych krajów europejskich rozpoczyna się stosunkowo wcześnie, bo już od czwartego roku życia dziecka i trwa obowiązkowo do szesnastego włącznie. Nauka w publicznych szkołach w całości finansowana jest przez państwo. Edukacja w Holandii podlega Minsterstwu Edukacji, Kultury i Nauki / het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap oraz samorządom. Popularnie nazwana w Polsce Holandia to w rzeczywistości Królestwo Niderlandzkie. A Holandia Północna i Południowa to jedynie dwa z pośród dwunastu regionów tego kraju, którego terytorium obejmuje km 2 i, dla porównania, pod względem powierzchni stanowi jedną siódmą powierzchni Polski. Ludność to około 16 mln. Językiem urzędowym jest język niderlandzki w mowie potocznej zwany holenderskim. Stolicą państwa jest Amsterdam, jednakże zarówno parlament, jak i władze sytuowane są w Hadze. Obecną królową monarchii dziedzicznej jest Betrix, a następcą jest jej syn książę Orański Willem Aleksander. Autorzy niniejszego artykułu celowo używają pojęcia j.holenderski i Holandia. Ze względu na trudności w przetłumaczeniu niektórych typów szkół został zastosowany model skrótu literowego powszechnie obowiązującego w Holandii. Do lat 50/60 XX-ego wieku opiekę nad dziećmi sprawowała kobieta, w czasach rozwoju przemysłu wprowadzono system opieki nad dziećmi, który podlega ciągłym przemianom. Model rodziny to średnio troje dzieci, oboje pracujący rodzice. Czas pracy rodziców wg najnowszych badań to średnio 7,5 godziny dziennie. Przedszkole / Kinderopvang Do czwartego roku życia dziecka rodzice mogą posyłać swoją pociechę do ośrodka całodziennej opieki, który nazywany jest kinderopvang/opieka nad dzieckiem, kinderdagverblijf/dzienny pobyt dziecka (w skrócie KDV) lub crèche/żłobek. Jest to instytucja szeroko rozumiana jako żłobek w połączeniu z przedszkolem. W założeniu są one prywatne, a opieka obejmuje mieszane grupy dzieci począwszy od pierwszego miesiąca życia aż do czterech lat. Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zdobyte minimalnie na poziomie szkoły średniej z ukończeniem odpowiednich kierunków. Utrzymanie dziecka w takim ośrodku należy do rodziców, jednakże istnieje możliwość uzyskania dofinansowania od państwa do 80% miesięcznych kosztów. Refundacja kosztów jest zależna od wysokości finansowych dochodów obojga rodziców. Koszt to średnio sześć euro (w roku 2011) za godzinę opieki nad dzieckiem, co w pełnym wymiarze daje średnio 1600 euro miesięcznie. Obok KDV popularną instytucją sprawującą opiekę nad dziećmi od 0 do 12 roku życia dziecka jest tzw. Gastouderopvang, w wolnym tłumaczeniu gościnna niania, która opiekuje się maksymalnie czwórką dzieci do 12 lat w swoim domu lub domu rodzinnym dziecka. Gościnna niania ma przygotowanie zawodowe minimum

2 dyplom Helpende Zorg en Welzijn poziom 2 - kurs z zakresu ogólnej opieki medycznej. Koszt tej formy opieki nad dziećmi, w zależności od wysokości osiąganych dochodów rodziców/opiekunów, jest również refundowany przez państwo. Ze względu na styl pracy od +/- 8:30 do 18:00 jest to bardzo popularna forma opieki nad dziećmi. Podkreślić należy, iż w większości przypadków w placówkach KVD rodzice sami muszą troszczyć się o posiłki dla swoich dzieci. Ośrodki te nie serwują dzieciom gorących posiłków, a jedynie owoce pomiędzy 9:00 a 10:00. W okolicach południa podawane są kanapki lub ewentualnie posiłki do odgrzania przyniesione przez rodziców. KVD posiadają jedynie małe zaplecze kuchenne, zazwyczaj w większości jest to jedynie aneks kuchenny. Catering występuje nielicznie i jest dodatkowym kosztem nierefundowanym przez gminy. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku niań dochodzących, które troszczą się o podawanie gorących posiłków w porozumieniu z rodzicami. Dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli/żłobków na terenie Holandii (KDV) w wieku od dwóch do czterech lat, mają szansę na kilkugodzinne zorganizowane zajęcia w grupie zwanej de peuterspeelzaal (PSZ) /sala zabaw maluchów. PSZ jest to miejsce, gdzie dzieci pierwszy raz zostają na dłużej bez opieki rodziców (maksymalnie do trzech godzin). Organizowana forma gier i zabaw przygotowuje do współżycia w grupie, co ma w przyszłości pomóc dziecku zaaklimatyzować się w szkole. Zajęcia odbywają się o wybranej przez rodziców porze dnia w godzinach porannych lub popołudniowych, od dwóch do trzech razy w tygodniu. Wiele PSZ prowadzi zajęcia według programu VVE (Voor en Vroegse Educatie / Przed i Wczesna Edukacja). Edukacja dzieci w wieku od 2 do 4 lat szczególnie troszczy się o poziom rozwoju językowego dziecka, aby wyrównać jego braki przed pójściem do szkoły. Holandia to kraj wielokulturowy, gdzie ludność pochodzi z różnych części świata i język niderlandzki jest drugim językiem dziecka. Rodzice, którzy mieszkają tu od pokoleń, bardzo często sami nie posługują się biegle tym językiem, stąd troska państwa o poprawność języka. Szkoła Podstawowa / Basisonderwijs W Holandii każdego dnia do szkoły podstawowej z alternatywnym programem nauczania uczęszcza około 1,5 miliona dzieci. Rodzice mają szerokie pole wyboru szkoły, a w klasach uczniowie umieszczani są według wieku, chociaż można spotkać szkoły, gdzie podstawą podziału klas/grup jest rozwój intelektualny dziecka. Szkoła podstawowa to osiem klas, a edukacja zaczyna się od 4 roku, przy czym od 5 roku życia jest ona obowiązkowa. Szkolnictwo jest sprywatyzowane, mocno zróżnicowane i bazuje na wielu metodach. Najbardziej popularne szkoły, które można spotkać w tym kraju to: szkoły publiczne bez podstaw religijnych i ideologicznych (openbare) szkoły vrijeschool znane jako waldorfskie oparte na pedagogice Rudolfa Steinera szkoły montessori oparte na pedagogice stworzonej przez Marię Montessori szkoły protestanckie/ chrześcijańskie (christelijke school)

3 szkoły katolickie (katholike school) szkoły jena oparte na metodzie profesora Petera Petersena z Jeny szkoły daltońskie oparte na metodzie amerykańskiej nauczycielki Helen Parkhurst szkoły pestalozzi oparte na pedagogice Johanna Heinricha Pestalozzi. Występują jeszcze szkoły islamskie, żydowskie i hinduskie. Popularne są również szkoły typu: The British School, American School, Franse School czy Interntional School. Edukacja w tych szkoła oparta jest z reguły na programach pochodzących z kraju, z którego wywodzi się dana szkoła, a zasady przyjęcia dzieci do szkoły regulują specjalne rozporządzenia. Roczny koszt utrzymania dziecka w tych szkołach waha się od 3500 do euro. Zasobniejsze firmy refundują czesne dzieciom swoich pracowników w tych szkołach. Szkoły podstawowe są kontrolowane przez odpowiednik polskiego Kuratorium Oświaty / Algemene Inspectie van Onderwijs. Do jego zadań należy przede wszystkim weryfikacja, czy poziom nauczania jest na odpowiednim poziomie. W razie konieczności za uchybienia w realizacji planu nauczania szkołę z końcem roku może zamknąć. Wszystkie gminy dysponują informacją o poziomie edukacji szkół na swoim terytorium. Wyznacznikiem poziomu jest współczynnik ilości dzieci, które kończą szkołę z wysokim wynikiem testu CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling Instytucji państwowej zajmującej się układaniem wszelakich testów egzaminacyjnych dla szkolnictwa holenderskiego na różnorodnych poziomach nauczania od PSZ do edukacji dla dorosłych. Szkoła podstawowa dzieli się na: onderbouw/klasy najmłodsze (klasy 1 i 2) middenbouw/klasy średnie (klasy 3, 4 i 5) bovenbouw/klasy najstarsze (klasy 6, 7 i 8) Edukacja na etapie podstawówki kończy się wspomnianym już wcześniej końcowym testem CITO. Zajęcia w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku, jednakże wiele szkół zachowało system z lat 50-tych, kiedy to zajęcia w środy we wszystkich szkołach podstawowych trwały do południa, to jest do 12:30. Dodatkowo dzieci z klas najmłodszych w piątki mają wolne bądź zajęcia trwają do południa. Zajęcia w szkołach podstawowych kończą się miedzy 15:00 a 15:30. W czasie zajęć dzieci mają dwie przerwy. Przerwa 15-minutowa na owoce (drugie śniadanie) w okolicach godziny 10:00 i obiadowa godzinna lub półtoragodzinna od 12:00. Najdłuższa przerwa związana jest z zabraniem dzieci ze szkoły do domu na posiłek. Ze względu na tryb pracy rodziców i brak możliwości odbierania dzieci na czas najdłuższej przerwy w szkołach organizowane są dyżury rodziców, którzy opiekują się w tym czasie dziećmi na podwórku i korytarzach szkoły. Jednakże często można się jeszcze spotkać

4 z sytuacją, że rodzice i opiekunowie odbierają dzieci ze szkoły w czasie tej najdłuższej przerwy. W szkołach podstawowych nie występują stołówki ani kantyny, gdzie można dostać ciepły posiłek. Z reguły nie występują automaty z fast foodem. Każda szkoła podstawowa posiada swój własny plac zabaw lub miejsce rekreacji. W ciągu roku organizowane są różnego rodzaju wycieczki krajoznawcze i naukowe. Od sposobności i zamożności szkoły zależy to, czy program zostanie wzbogacony o dodatkowe atrakcje takie jak: teatry, wycieczki czy ciekawi goście. Wszystkie materiały, pomoce naukowe, książki, a także materiały biurowe dostępne są w szkole i tam pozostają. Wykształcenie średnie / Voortgezet onderwijs Szkoła średnia jest kontynuacją nauki po szkole podstawowej dla dzieci od 12 życia i przygotowuje młodzież do szkolnictwa wyższego i zawodowego. Edukacją w szkołach średnich w Holandii w roku szkolnym 2009/2010 objętych było uczniów. Szkoły średnie mogą mieć różne podłoże nauczania: religijne (np. protestanckie, katolickie), publiczne o wybranym systemie pedagogicznym (np szkoły dalton, vrije scholen powszechnie znane jako szkoły waldorfowskie itp.). System edukacji holenderskiej bardzo często wspierany jest przez badania rynku, zapotrzebowania specjalistów w danym sektorze. Ministerstwo Edukacji współpracuje z gminami i organizacjami w celu ustalenia planu strategicznego w oparciu o statystyki i badania rynku. Podział przedstawiony poniżej jest jedynie próbą pokazania zarysu ogólnego edukacji w tym kraju. W szkołach średnich występuje brugklas / klasa przejściowa lub pomostowa (rok lub dwa lata). Założeniem tej klasy jest wyrównanie różnic pod względem znajomości języka holenderskiego i matematyki. Pobyt dziecka w tej klasie ma także pomóc przezwyciężyć trudności związane z rozpoczęciem edukacji w szkole średniej. Na terenie Holandii szkoły średnie można podzielić na: vwo havo vmbo praktijkonderwijs. Vwo to voorbereidend wetenschappelijk onderwijs/edukacja przygotowująca do nauczania wyższego, w którym wyróżnia się atheneum i gymnazjum (z łaciną i greką). Nauka trwa 6 lat i kończy się egzaminem z języka holenderskiego, angielskiego i matematyki. Wyróżnić można tu podział na klasy: onderbouw/młodsze bovenbouw/starsze. Onderbouw: może oferować młodzieży nauczanie według wybranych programów np.:

5 nauczanie dwujęzykowe, gdzie językiem wiodącym jest język angielski i uczniowie po trzecim roku intensywnej nauki zdają egzamin Certificate in Advanced English/CAE. Havo to hoger algemeen voortgezet onderwijs/edukacja średnia z ograniczoną maturą, typ szkoły o profilu ogólnokształcącym, jednakże szkoła kształci uczniów jedynie do uczelni wyższych, ale nie uniwersyteckich. Edukacja w szkołach tego typu trwa 5 lat i kończy sie egzaminem z matematyki, języka holenderskiego i angielskiego. Absolwenci tego poziomu nauczania mogą kontynuować swoją naukę na uczelniach wyższych HBO (Hogerberoeponderwijs), gdzie są przygotowywani do zawodów, w których wymagane są wyższe kwalifikacje. Jeśli absolwenci havo chcą w przyszłości podjąć naukę na uczelni uniwersyteckiej, to po otrzymaniu dyplomu havo muszą kontynuować naukę przez dodatkowe 2 lata na poziomie vwo (bovenbouw). W ostatnich dwóch latach edukacji w szkołach havo i w trzech w szkołach vwo uczniowie muszą dokonać wyboru profilu powszechnie znanego jako pakiet przedmiotów, którego celem jest lepsze przygotowanie do nauki na uczelniach wyższych lub uniwersytetach. Wyróżnia się następujące profile: Przyroda i Technika (Natuur en Techniek) Przyroda i Zdrowie (Natuur en Gezondheid) Ekonomia i Społeczeństwo (Economie en Maatschappij) Kultura i Społeczeństwo (Cultuur en Maatschappij). Vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs/przygotowanie do zawodu) to typ szkoły przygotowującej uczniów (od 12 do 16 lat) do nauki zawodu w mbo (middelbaaberoeps onderwijs). Szkoły vmbo dzielą się na: vmbo teoretische leerweg (tl), teoretyczne przygotowanie do zawodu vmbo gemengde leerweg (gl), teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu vmbo kadeberoepsgerichte leerweg (kb lub kbl), nauka zawodu przez praktykę vmbo basisberoepgerichte leerweg (bb), przygotowanie do zawodu bez podstaw teoretycznych vmbo leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), nauka zawodu dla słabych uczniów. Po ukończeniu edukacji na poziomie vmbo młodzież kontynuje naukę (przez dwa dodatkowe lata) na poziomie havo (bovenbouw). Dotyczy to uczniów poziomu vmbo tl, natomiast uczniowie pozostałych szkół

6 vmbo z wyjątkiem vmbo lwoo, mogą kontynuować edukacje wybranego zawodu na poziomie MBO (middelbaar beroepsonderwijs) w wybranym sektorze. Edukacja zawodowa dla dzieci ze szczególną trudnością w przyswajaniu wiedzy. W Polsce powszechnie znane były to szkoły jako przyuczenie do zawodu. Dodatkowo dzieci uczą się życia, jak mieszkać, pracować, współżyć z otoczeniem. Wyznaczniekiem skierowania dziecka do takiego typu szkoły są wyniki testu na inteligencję dziecka (IQ od 60 do 80) i wniosek ze szkoły, że dziecko ma zaległości w nauce minimum 3 lata w 8 klasie szkoły podstawowej. Nauka trwa 5 lat i granicą jest wiek ukończenia 18 roku życia. Tutaj nie ma przejścia do systemu VMBO. We wszystkich wymienionych typach szkół czas edukacji trwa różnie. Jednakże założeniem całego systemu edukacyjnego w Holandii jest indywidualne spojrzenie na ucznia w zależności od jego umiejętności i rozwoju społeczno-emocjonalnego z dopasowaniem do odpowiedniej szkoły. Na wszystkich poziomach nauczania, w szczególności KDV i szkołach podstawowych, duży akcent kładzie się na rozwój emocjonalno-społeczny dziecka, czyli na umiejętności współżycia z rówieśnikami w grupie. Bardzo ważną przepustką ze szkoły podstawowej do szkoły średniej są wyniki testu CITO ( havo, vwo, 536) i opinia nauczyciela o postępach ucznia w nauce w ciągu co najmniej 3 lat nauki w szkole podstawowej. Niektóre szkoły średnie oraz uniwersytety szczycące się wysokim poziomem nauczania mogą wprowadzić specjalną procedurę rekrutacyjną. Uczniowie, studenci obok wysokich not w swoich raportach (świadectwo ukończenia nauki) muszą w obecności notariusza ciągnąć los lub zdawać wewnętrzne egzaminy dopuszczające z wybranych przedmiotów. Anna Sartanowicz Nijssen Tomasz Norbert Karawajczyk

7 przewód doktorski MBO na asystenta podstawowe zawodowe średnie zawodowe Kszta!- cenie średnie administracyjne specjalistyczne H B O w y ż s z a s z k o ł a WO uniwersytet Open Universiteit uniwersytet korespondencyjny uczelnie wyższe szkoły średnie 6 edukacja specjalna BBL GL KBL TL HAVO VWO edukacja zawodowa edukacja dla doros!ych kształcenie ogólne z możliwością zmiany profilu 2 1 szkoła podstawowa klasa Schemat systemu edukacji w Holandii z różnymi przejściami

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Polskie Dzieci w Brytyjskich Szkołach Podstawowych PRZEWODNIK DLA RODZICÓW Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Kwiecień 2010 1 2 Spis Treści Wstęp 5 Struktura szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową.

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Przedstawiam Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Zawody są podzielone na grupy: edukacja: nauczyciel,bibliotekarz, opiekunka dziecięca, pedagogika finanse

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach RAPORT Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach Konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika dr Michał Sitek Autorzy: Wojciech Grajkowski, Pracownia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki i Niniejszy przewodnik ma Państwu pomóc w przejściu ze znanego, ale należącego już do przeszłości świata szkoły średniej do świata akademickiego, w

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SŁOWENIA SPIS TREŚCI 3. Warunki życia... 1 3.1. Zakwaterowanie... 1 3.2. Prawo jazdy... 1 3.3. System edukacji... 1 3.4. Uznawalność dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych... 3 3.5. System opieki

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI?

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BERNARD VAN LEER FOUNDATION. PUBLIKACJA

Bardziej szczegółowo