Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych"

Transkrypt

1 Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura , nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s "Kwadrans dla mowy" : ćwiczenia logopedyczne w pracy grupowej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym / Jadwiga Kaczkowska // Kwartalnik Edukacyjny , nr 3, s "Niepełnosprawni są wśród nas" - Spartakiada Integracyjna / Marzena Polok- Latusek, Violetta Wlach // Lider , nr 11, s "Otwarci na świat" - program dotyczący włączania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim (w tym z deficytami wzroku) w życie kulturalne społeczności lokalnej / Anita Małecka // Szkoła Specjalna , nr 1, s "Wspierać i być wspieranym" : projekt współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych / Maria Rafalska [et al.] // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , z. 9, s Aktywność ruchowa - jej znaczenie i rola w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Karpińska-Sukiennik, Jarosław Filipiak // Lider , nr 4, s Aspekty prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Jacek Maciej Kwapisz // Szkoła Specjalna , nr 1, s Asystent i specjaliści w szkole fińskiej : elastyczne wykorzystanie funkcji asystenta / Anna Florek // Dyrektor Szkoły , nr 11, s Automarginalizacja młodzieży niepłnosprawnej / Joanna Kirsten // Journal of Modern Science , T. 2, s Autorski program zajęć wf dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością / Danuta Palica, Gabriela Karkoszka, Teresa Bzikot // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 10, s Błędy w pisemnych wypowiedziach uczniów szkoły specjalnej / Mirosław Michalik // Szkoła Specjalna , nr 2, s Być człowiekiem / Lidia M. Mierzwa // Wychowawca , nr 10, s Czytanie ze zrozumieniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na przykładzie pracy w klasie V i VI ZSS w Białej Podlaskiej / Joanna Hackiewicz, Dorota Tomczyszyn // Szkoła Specjalna , nr 5, s Dbajmy o integrację / Gabriela Chmielewska // Edukacja i Dialog , nr 1, s

2 15. Doskonalenie percepcji wzrokowej i spostrzegania wzrokowego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Joanna Przybyszewska // Szkoła Specjalna , nr 5, s Doświadczenia organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji małych dzieci / Marta Białek-Graczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 6, s Droga do dorosłości - rola nauczyciela / Małgorzata Rękosiewicz // Remedium , nr 11, s Dwa światy / Jadwiga Bogucka ; rozm. przepr. Marta Lipczyńska // Twórcza Szkoła , nr 3, s Dyskusja na temat zmian w systemie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / oprac. Alina Smyczek na podstawie tekstów współredagowanych przez Marzannę Czarnocką [et al.] // Dyrektor Szkoły , nr 7, s Dzieci niepełnosprawne w klasie integracyjnej / Maria Ożóg-Radew // Oświata Mazowiecka , nr 3 (13), s Dzieci niepełnosprawne w szkole włoskiej / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Nowa Szkoła , nr 8, s Dziecko ma problem, chcę mu pomóc / Emilia Wojdyła // Oświata Mazowiecka , nr 2(16), s Dziecko niepełnosprawne fizycznie w szkole / Kinga Rusin // Doradca Dyrektora Szkoły , nr 2 (30), s Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły , nr 4, s Dziecko z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną w szkole / Magdalena Grochowska-Popławska // Dyrektor Szkoły , nr 10, s , Dziecko z upośledzeniem umysłowym nadaje się do szkoły / Jolanta Romanowska // Edukacja i Dialog , nr 5, s Edukacja bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie Wielkiej Brytanii / Aneta Wnuk // Szkoła Specjalna , nr 3, s Edukacja dzieci z niepełnosprawnością w ujęciu konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna , nr 2, s Edukacja dziecka z zaburzeniami uwagi / Marzena Dżuman // Meritum , nr 2, s

3 30. Edukacja inkluzyjna - geneza, istota, perspektywy / Grzegorz Szumski // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 1, s Edukacja muzyczna w programie kształcenia specjalnego dla klas 1-3 / Maria Januszewska-Warych // Nauczyciel i Szkoła , nr 3/4, s Edukacja niepełnosprawnych - tacy sami, a jednak... / Agnieszka Jachowicz // Dyrektor Szkoły , nr 4, s Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim : próba oceny dokonań pedagogicznych / Elżbieta Domarecka-Malinowska // Szkoła Specjalna , nr 2, s Edukacja osób niepełnosprawnych : rozważania nad podstawą programową kształcenia ogólnego / Sławomir Olszewski, Katarzyna Parys // Szkoła Specjalna , nr 4, s Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia / Katarzyna Dobrosz-Teperek, Beata Dasiewicz // Meritum , nr 2, s Edukacja włączająca - nowa perspektywa pedagogiczna : uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Tamara Zacharuk, Beata Bocian // Oświata Mazowiecka , nr 2 (7), s Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów / Tamara Zacharuk // Meritum , nr 1, s Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych / Ewa Materka // Edukacja i Dialog , nr 7, s Egzamin gimnazjalny z języka obcego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska // Języki Obce w Szkole , nr 3, s Festiwal kulinarny / Beata Wegner-Trzaska // Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 5, s Formy kształcenia integracyjnego / Laura Jurga // Edukacja i Dialog , nr 8, s Gościnne koncerty orkiestry Mazowiacy w placówkach specjalnych w obiektywnych badaniach i odczuciach uczestników / Leszek Ploch // Wychowanie Muzyczne w Szkole , nr 1, s Indywidualizacja jako nadrzędna zasada działań edukacyjnych wobec osób niepełnosprawnych / Beata Rola // Meritum , nr 2, s Indywidualizacja uczenia - to nie tylko marzenie : rozmowa z wiceminister Lillą Jaroń / Lilla Jaroń ; rozm. przepr. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły , nr 12, s. 6-9

4 45. Integracja dzieci niepełnosprawnych w polskiej szkole / Jadwiga Bogucka, Dorota Żyro // Remedium , nr 10, s Integracja w nauczaniu / Bożena Tomaszek // Remedium , nr 4, s Integracja w szkole - minusy i plusy : (fragmenty książki "Cela") / Anna Sobolewska // Twórcza Szkoła , nr 3, s Integracja wielowymiarowa uczniów z niepełnosprawnością / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 3, s Jak pracować z uczniem niepełnosprawnym w szkole masowej? / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny , nr 27, s Jak realizować indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? / Darosława Nowacka // Dyrektor Szkoły , nr 4, s Jak tworzyć indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? / Darosława Nowacka // Dyrektor Szkoły , nr 4, s Jak w polskich szkołach funkcjonują uczniowie niepełnosprawni intelektualnie / Lidia Klaro-Celej // Dyrektor Szkoły , nr 5, s Jakość życia a niepelnosprawność intelektualna : współczesne ujęcie teoretyczne / Katarzyna Serwatko // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae , R. 7, s Jędrzej Śniadecki jako prekursor wychowania fizycznego specjalnego / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 1, s Klasy integrujące - dobrym rozwiązaniem / Elżbieta Bocheńska, Elżbieta Zborowska // Meritum , nr 1, s Klasy terapeutyczne - obserwacje i uwagi praktyka / Ewa Gürtler-Wójcik // Meritum , nr 1, s Komputer w edukacji specjalnej / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły , nr 5, s Koncepcja wczesnego wspomagania rozwoju w kontekście unijnych wskazań i polskich rozwiązań / Zofia Palak // Meritum , nr 2, s Książka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii : dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Jolanta Pawłowska // Biblioteka w Szkole , nr 6, s Kształcenie integracyjne - szansa czy zagrożenie? / Agnieszka Komorowska // Kultura i Edukacja , nr 4, s

5 61. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. 1 / Barbara Marcinkowska // Szkoła Specjalna , nr 3, s Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. 2 / Barabara Marcinkowska // Szkoła Specjalna , nr 4, s Kształcenie zawodowe niepełnosprawnych intelektualnie / Jolanta Wojciechowska // Dyrektor Szkoły , nr 9, s. 18, Kultura fizyczna - jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 9, s Kultura fizyczna jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprwnych / Tadeusz Maszczak // Lider 2009, nr 12, s Kwasy (nie tylko) karboksylowe w integracji / Jadwiga Radwańska // Głos Pedagogiczny , nr 3, s Mechanizmy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu osób niepełnosprawnych / Jolanta Suchodolska // Ruch Pedagogiczny , nr 4, s Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Monika Gęga // Nowa Szkoła , nr 4, s Metodyka języka angielskiego w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Monika Skura // Szkoła Specjalna , nr 2, s Międzykulturowość w pedagogice specjalnej / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog ,, nr 3, s Możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej / Hanna Kasperowicz // Oświata Mazowiecka , nr 3 (13), s Możliwości rozwijania umiejętności życiowych osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych poprzez dramę i teatr / Lucyna Maksymowicz // Edukacja , nr 4, s Możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym / Hanna Fuerst, Dorota Mazurek-Osmańska // Szkoła Specjalna , nr 1, s Narzędzia cyfrowe ułatwiające pracę nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - na przykładzie nauki języka obcego / Elżbieta Gajek // Meritum , nr 1, s

6 75. Nauczanie indywidualne jako czynnik rozwoju gimnazjalisty : studium przypadku - wstępna prezentacja wyników badań / Krzysztof Przybylski // Wychowanie na co Dzień , nr 12, s Nauczanie języka angielskiego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Małgorzata Burzyńska // Języki Obce w Szkole , nr 3, s Nauczanie języka angielskiego uczniów z dysfunkcją wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną / Sebastian Krzysztof Romantowski // Szkoła Specjalna , nr 3, s Nauczanie języka obcego osób ze sprzężoną niepełnosprawnością / Tomasz Kacperski // Szkoła Specjalna , nr 4, s Nauczanie kierowane jako metoda łącząca pedagogikę i fizjoterapię w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym : doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 w Warszawie / Katarzyna Cichowska-Segiet, Sławomira Sadowska // Szkoła Specjalna , nr 3, s Nauczyciel wspomagający: przepisy są, pieniędzy brak / Paulina Gumowska // Dyrektor Szkoły , nr 12, s Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej o swojej pracy z dzieckiem lekko niepełnosprawnym intelektualnie : wyniki badań podłużnych / Zenon Gajdzica // Ruch Pedagogiczny , nr 4, s Nie wszystko stracone / Julia Łońska // Edukacja i Dialog , nr 8, s Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym - doświadczenia praktyczne w szkole ogólnodostępnej / Joanna Szadkowska // Oświata Mazowiecka , nr 3, (13), s Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 1, Edukacja / Marta Doroba // Szkoła Specjalna , nr 1, s Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 2, Aktywność zawodowa i partycypacja kulturowa / Marta Doroba // Szkoła Specjalna , nr 2, s O zwiększaniu szans edukacyjnych / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły , nr 7, s Od komputera do książki : zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie / Ewa Gajcy // Guliwer , nr 3, s Odkrywać siebie i innych / Anna Niziołek // Wychowawca , nr 10, s Optymalizacja kształcenia dzieci z niepełnosprawnością / Grażyna Domanowska, Alina Anna Żmudzińska // Oświata Mazowiecka , nr 4 (5), s

7 90. Organizacja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Edukacja dla przyszłości / Renata Flis // Edukacja i Dialog , nr 1/2, s Osoby niepełnosprawne w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym / Piotr Mazur // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 1, s Pedagogika osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - konteksty historyczne i współczesne / Marzenna Zaorska // Wychowanie na co Dzień , nr 12, s Planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Bożena Świderska // Meritum , nr 1, s Podręczniki specjalne / Helena Siwek // Matematyka , nr 6, s Podróż do Krainy Radości : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Jolanta Pawłowska // Biblioteka w Szkole , nr 6, s Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a regulacje dotyczące kształcenia specjalnego / Teresa Serafin // Dyrektor Szkoły , nr 10, s Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w fińskim systemie nauczania / Mirosława Suchocka // Dyrektor Szkoły , nr 6, s Porozmawiaj ze mną : wspomaganie komunikacji dzieci / Agnieszka Majewska, Monika Kwapisiewicz, Ewa Wojna // Wychowanie w Przedszkolu , nr 8, s Postawy nauczycieli wobec niepełnosprawnych na poziomie studiów wyższych / Marcin Paweł Panek // Edukacja i Dialog , nr 3, s Praca z dzieckiem z inteligencją niższą niż przeciętna / Hanna Krauze-Sikorska // Życie Szkoły , nr 3, s Prawo do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Mirosława Suchocka // Dyrektor Szkoły , nr 2, s Procedura dotycząca wydłużenia etapu edukacyjnego ucznia // Doradca Dyrektora Szkoły , nr 2 (30), s Program terapeutyczny "magic circle" jako forma podnoszenia umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym / Ewa Domagała-Zyśk // Szkoła Specjalna , nr 1, s Projekt edukacji ekologicznej dla klas 4-6 szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Beata Zich // Szkoła Specjalna , nr 3, s

8 105. Przygoda z bajką w przedszkolu specjalnym / Iwona Ewa Sabała // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Razem w naszej szkole / Anna Pobożny // Edukacja i Dialog , nr 1, s Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci niewidome i słabowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością / Paulina Zawadzka // Szkoła Specjalna , nr 1, s Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - warunek i efekt integracji / Mirosław Rutkowski // Nauczanie Początkowe /2008, nr 3, s Rola komputera w kształceniu ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Jolanta Wójcikiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 3, s Rozważania o skutecznej współpracy z rodzicami niepełnosprawnych uczniów / Katarzyna Szymańska, Bożena Świderska // Meritum , nr 2, s Rozwijanie kompetencji społecznych w gimnazjum specjalnym / Ditta Baczała // Szkoła Specjalna , nr 3, s Rozwój struktur opiekuńczo-wychowawczych w trosce o niepełnosprawnych : rys historyczny / Elżbieta Bednarz // Katecheta , nr 1, s, Schemat indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny , nr 27, s Segregacja w integracji edukacyjnej / Agnieszka Sakowicz-Boboryko // Edukacja , nr 3, s Socjopedagogiczne aspekty współpracy pedagoga specjalnego z rodzicami dziecka niepełnosprawnego / Maria Chodkowska // Szkoła Specjalna , nr 1, s Społeczna integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Katarzyna Łupińska, Agnieszka Soroczyńska // Oświata Mazowiecka , nr 4(14), s Sprawne ręce / Joanna Przybyszewska // Szkoła Specjalna , nr 1, s Stres u pedagogów pracujących z osobami z niepełnosprawnością / Agnieszka Trela // Remedium , nr 9, s Szkoła dla dziecka z niepełnosprawnością : praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny , nr 27, s. 5-7

9 120. Szkoła dla każdego / Jadwiga Bogucka // Psychologia w Szkole , nr 1, s Szkoła specjalna czy klasa integracyjna? / Olga Czosnyka // Remedium , nr 1, s Tacy sami, a ściana między nami... / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny , nr 43, s Teoria a praktyka nauczania gry na trąbce na przykładzie ucznia niewidomego niepełnosprawnego intelektualnie / Wiktor Szablewski // Szkoła Specjalna , nr 2, s Trudna droga integracji / Teresa Oleszko // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Uczą się być razem / Joanna Dembińska // Integracja , nr 2, s Uczeń upośledzony umysłowo / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły , nr 2, s Uczeń z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w polskiej szkole / Lidia Klaro-Celej // Dyrektor Szkoły , nr 6, s , Uczeń ze SPE w świetle nowej reformy / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły , nr 12, s Uczniowie z problemami intelektualnymi w szkole masowej / Mirosława Suchocka // Dyrektor Szkoły , nr 11, s Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska // Szkoła Specjalna. 2013, nr 1, s W poszukiwaniu mechanizmów przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych / Jolanta Suchodolska // Ruch Pedagogiczny , nr 2, s W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej / Joanna Głodkowska // Meritum , nr 2, s Warsztat i umiejętności zawodowe nauczyciela w pozawerbalnym komunikowaniu się z osobami upośledzonymi umysłowo / Justyna Turek // Szkoła Specjalna , nr 4, s Warsztaty teatralne z elementami psychodramy : jako metoda pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Edyta Bąk-Buczak // Wszystko dla Szkoły , nr 3, s. 9-10

10 135. Wolna Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Anna Kostrzewa // Wychowawca , nr 11, s Wpływ realizacji programu nauczania na zasób słownictwa uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Jacek Sikorski // Kwartalnik Edukacyjny , nr 3, s Wspieranie metodami komputerowymi alternatywnego porozumiewania się za pomocą piktografów / Katarzyna Piasecka // Szkoła Specjalna , nr 5, s Współczesne zadania nauczyciela szkoły specjalnej / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły , nr 9, s Współpraca szkoły z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły , nr 21, s Współpraca szkoły z rodziną dzieci upośledzonych umysłowo : rewalidacja - między powinnością a rzeczywistością / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły , nr 12, s Współpraca z rodzicami wyznacznikiem sukcesów dziecka / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny nr 27, s Wybrane aspekty jakości życia uczniów w szkole : perspektywa zróżnicowanych form systemu kształcenia a zadowolenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z zajęć pozalekcyjnych i działań opiekńczych szkoły / Sławomira Sadowska // Wychowanie na co Dzień , nr 4/5, s Wychowani według metody Montessori / Daria Muzyczka // Edukacja i Dialog , nr 1, s Wydłużenie etapu edukacyjnego / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny , nr 43, s Wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych w edukacji zintegrowanej dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim / Stanisława Piotrowska // W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - S Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej, Cz 1, Rola tablicy interaktywnej w nauczaniu niepełnosprawnych intelektualnie / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna , nr 3, s Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 2, Pierwsze kroki przy tablicy / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna , nr 4, s

11 148. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 3, Tablica jako ekran interaktywny / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna , nr 5, s Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 4, Notatnik / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna , nr 1, s Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 5, Praktyczne wykorzytsanie notebooka w pracy z dziećmi - wybrane przykłady / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna , nr 2, s Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 6, Tworzenie prezentacji w programie Power Point / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna , nr 3, s Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 7, Korzystanie z galerii / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna , nr 4, s Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym / Ewa Kondracka, Dorota Wróbel // Meritum , nr 2, s Wyrównywanie trudności w nauczaniu matematyki uczniów lekko upośledzonych umysłowo / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna , nr 1, s Wyspa dla Mamy : (scenariusz zajęć w klasie 3 integracyjnej) / Lucyna Łukaszewska, Lucyna Sawicka // Wszystko dla Szkoły , nr 11, s Z mojej praktyki... / Anna Zająkała // Życie Szkoły , nr 10, s Zajęcia informatyczne w edukacji specjalnej / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły , nr 6, s Zastosowanie komputerów w nauczaniu języka obcego dzieci z obniżoną normą intelektualną / Daniel Makus // Języki Obce w Szkole , nr 4, s Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego / Marta Handzlik // Doradca Dyrektora Szkoły , nr 3 (31), s Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły , nr 12, s Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata na temat: specjalne potrzeby edukacyjne / Anna Bakierzyńska // Meritum , nr 1, s Znaczenie arteterapii w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi / Dagna Czerwonka // Wychowanie na co Dzień , nr 12, s

12 Artykuły z prac zbiorowych 1. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - co to znaczy? / Krystyna Baranowicz // W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, S Metody nauczania a poziom aktywności poznawczej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia / Katarzyna Parys, Jan Pilecki // W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, S Praca z uczniem z globalnym obniżeniem sprawności intelektualnej / Janina Wyczesany // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, S Psychospołeczne aspekty rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgowymi / Stanisław Siwek, Ewa Zawadzka // W: Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, S Warunki i możliwości zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole. Z opinii dyrektorów szkół ogólnodostępnych / Katarzyna Zatorska // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", S Zastosowanie komputera w pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim i umiarkowanym / Joanna Inez Świadkowska // W: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, S Oprac. Wanda Golec

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie Wydawnictwa zwarte: Bonder Danuta: Przygotowanie do zawodu osób upośledzonych umysłowo. W: Psychologia praktyczna w systemie oświaty. Pod red. Krystyny

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM Książki 1. ABC doradcy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE. Edukacja włączająca

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE. Edukacja włączająca CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Edukacja włączająca Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło 2014 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej zestawienie bibliograficzne w wyborze (materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkie) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Dąbrowie Górniczej EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Edukacja dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2014

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Edukacja dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2014 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Edukacja dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2014 Przygotowała Ewelina Jurek Skarżysko Kamienna, luty 2015

Bardziej szczegółowo

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie pod redakcją Ditty Baczały Jacka J. Błeszyńskiego Marzenny Zaorskiej Toruń 2009 Spis treści Wstęp.....................................................

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU UCZEŃ CHORY I NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki nauczania

Metody i techniki nauczania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody i techniki nauczania zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Beata Kusiak Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Adamek, Irena : Wspieranie

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA SENSORYCZNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014

INTEGRACJA SENSORYCZNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 INTEGRACJA SENSORYCZNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 Wydawnictwa zwarte: 1. BIEŃKOWSKA. Izabela Zaburzenia integracji sensorycznej a osiągnięcia i zachowanie uczniów klas początkowych

Bardziej szczegółowo

NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY DZIECKA zestawienie bibliograficzne

NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY DZIECKA zestawienie bibliograficzne NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY DZIECKA zestawienie bibliograficzne I WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi,

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Tablica interaktywna

Tablica interaktywna Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Nowe technologie w procesie nauczania Tablica interaktywna Bibliografia w wyborze z artykułów z czasopism Wybór i oprac. Anna Kula-Lubaszewska Chełm, czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE

UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE (wybór książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach do 2013 roku) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w masowej szkole / klasy integracyjne

Uczeń niepełnosprawny w masowej szkole / klasy integracyjne Uczeń niepełnosprawny w masowej szkole / klasy integracyjne ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Buryn, Urszula, Hulboj, Teresa, Kowalska, Marzena, Podziemska, Tamara : Mój uczeń

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE TEATROTERAPIA Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI: PRZYCZYNY, DIAGNOZA I TERAPIA. (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) Wydawnictwa zwarte: 1. BERESIŃSKA ANNA Edukacja matematyczna

Bardziej szczegółowo

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : przewodnik. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2010. - 96 s. ; 21 cm. - Na

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , Dyskalkulia Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji / pod red. Marzeny Buchnat, Beaty Tylewskiej-Nowak. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

Hasła: oligofrenopedagogika, dziecko niepełnosprawne umysłowo, młodzież niepełnosprawna umysłowo, dziecko z zespołem Downa, niedorozwój umysłowy

Hasła: oligofrenopedagogika, dziecko niepełnosprawne umysłowo, młodzież niepełnosprawna umysłowo, dziecko z zespołem Downa, niedorozwój umysłowy Dziecko niepełnosprawne umysłowo : wybór literatury z lat 2004-2015 ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. gen bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Hasła: oligofrenopedagogika, dziecko niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Nierówności edukacyjne

Nierówności edukacyjne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nierówności edukacyjne (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ Zestawienie bibliograficzne w wyborze

PRACA Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ Zestawienie bibliograficzne w wyborze PRACA Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Druki zwarte 1. Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Red. S. Mihilewicz. Kraków,

Bardziej szczegółowo

TABLICA INTERAKTYWNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze

TABLICA INTERAKTYWNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYDZIAŁ WSPOMAGANIA PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OPRAC. ANETA GNYP TABLICA INTERAKTYWNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPIEŃ. Instytut Pedagogiki Specjalnej

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPIEŃ. Instytut Pedagogiki Specjalnej SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPIEŃ Instytut Pedagogiki Specjalnej Lp. Nazwisko i imię promotora Mirosław- Nawrocka 1 Katarzyna Tytuł naukowy Katedra/ Zakład Temat- zagadnienia doktor Zakład Psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka do przedszkola

Adaptacja dziecka do przedszkola PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adaptacja dziecka do przedszkola (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Anna

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze od 2000 roku

INTEGRACJA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze od 2000 roku INTEGRACJA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze od 2000 roku Celem integracji uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem jest przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji tych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori Pedagogika Marii Montessori (publikacje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Łomży) Łomża, 13.12.2013 r. WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne / Beata

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. Pedagogika specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. Pedagogika specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I OBSZAR Miejsce: Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych ul. Wojska Polskiego 3 43-400 Cieszyn Grupa nr 1: Terminy: 2.01, 3.01, 9.01, 10.01, 16.01.2012 N. Róża 721 K. Krystyna, Joanna 824

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej

Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością: teoria i możliwości praktyczne. Moduł 190.: Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Postawy uczniowskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Postawy uczniowskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Postawy uczniowskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2016 (Sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

TYFLOPEDAGOGIKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010. Wydawnictwa zwarte

TYFLOPEDAGOGIKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010. Wydawnictwa zwarte TYFLOPEDAGOGIKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wydawnictwa zwarte 1. BOGDANOWICZ Marta, Okrzesik Dariusz: Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Bardziej szczegółowo

Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu

Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO (Braille, Tyflografika, itp.) (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO (Braille, Tyflografika, itp.) (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 24.02.2015 KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO (Braille, Tyflografika, itp.) (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Zobacz również bibliografie: KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA.

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018 Krystyna Skalik Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r.poz.1578) w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s.

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE Zestawienie bibliograficzne (w wyborze) wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism z lat 2001-2012 dostępnych w PBW Filia w Szubinie Opracowała : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ANIMALOTERAPIA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2009) Wybór i opracowanie: Renata Zubowicz, Joanna Trznadel

ANIMALOTERAPIA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2009) Wybór i opracowanie: Renata Zubowicz, Joanna Trznadel ANIMALOTERAPIA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2009) Wybór i opracowanie: Renata Zubowicz, Joanna Trznadel Wydawnictwa zwarte 1. BARTKIEWICZ, Wioletta Pies terapeuta i przyjaciel rodziny:

Bardziej szczegółowo

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu)

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu metodycznego RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) KsiąŜki: 1. Carr Janet Pomoc dziecku upośledzonemu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

Edukacja czytelniczo integracyjna

Edukacja czytelniczo integracyjna Edukacja czytelniczo integracyjna Międzyszkolny Program Czytelniczo Integracyjny Poczytaj mi, przyjacielu Autorka programu: Marzena Gołębiowska nauczyciel bibliotekarz 1 Spis treści: Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MIRKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MIRKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 . ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIRKOWIE ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MIRKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 28 maja 2013r. (uchwała

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005)

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) AUTYZM (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) Wydawnictwa zwarte 1. Autyzm / Hanna Olechnowicz // W : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku / pod red. Tadeusza Pilcha.- Warszawa : Wydaw.

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie PROPONUJE

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie PROPONUJE Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie PROPONUJE Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Autyzm Zespół Aspergera Ewa Pisula: Autyzm - przyczyny, symptomy,

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ WZROKU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ WZROKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ WZROKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w roku szkolnym 2011/2012

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w roku szkolnym 2011/2012 Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w roku szkolnym 2011/2012 Zajęcia z profilaktyki 6 godzin Lp. Rodzaj prowadzonych zajęć Ilość godzin Prowadzący zajęcia 1. Mini piłka ręczna i mini piłka koszykowa dziewcząt

Bardziej szczegółowo

II ETAP EDUKACYJNY. Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 szkoły podstawowej, Słowa z uśmiechem. Ewa Horwath, Anita Żegleń.

II ETAP EDUKACYJNY. Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 szkoły podstawowej, Słowa z uśmiechem. Ewa Horwath, Anita Żegleń. II ETAP EDUKACYJNY KLASA ZAJĘCIA EDUKACYJNE TYTUŁ PROGRAMU Numer w szkolnym zestawie IV-V Język polski polskiego w klasach 4 6 szkoły podstawowej, Słowa z uśmiechem. Ewa Horwath, Anita Żegleń. 11/SP/13/14

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE 1993 2013

KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE 1993 2013 KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE 1993 2013 KSIĄŻKI: 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

DYSKALKULIA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

DYSKALKULIA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Udostępniania Zbiorów DYSKALKULIA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 ) Opracowała Agnieszka Sobczak

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , Żłobki Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych ZBIORY

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Opr. Monika Wajda-Mazur

INTEGRACJA. Opr. Monika Wajda-Mazur INTEGRACJA Opr. Monika Wajda-Mazur 1 W świetle przepisów uczeń niepełnosprawny to: uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający publicznej poradni

Bardziej szczegółowo

Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych

Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych Wybór literatury ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN 1. Gry i zabawy w procesie nauczania języków obcych / Aneta Mróz // Języki Obce w Szkole. 2005,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika Oligofrenopedagogika (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2013) Wydawnictwa zwarte 1. ABC pedagoga specjalnego: poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Rok studiów: Forma zajęć: Liczba godzin: PROGRAM ZAJĘĆ 1. Problemy rozwoju, nauczania i wychowania dziecka niesłyszącego.

Nazwa przedmiotu: Rok studiów: Forma zajęć: Liczba godzin: PROGRAM ZAJĘĆ 1. Problemy rozwoju, nauczania i wychowania dziecka niesłyszącego. Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna Rok studiów: II rok, pierwszego stopnia, pedagogika, WSE UAM Forma zajęć: konwersatoria Liczba godzin: 15 PROGRAM ZAJĘĆ 1. Problemy rozwoju, nauczania i wychowania

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 3. Karta przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zestaw programów nauczania Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej na rok szkolny 2015/2016

Zestaw programów nauczania Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej na rok szkolny 2015/2016 Zestaw Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w BielskuBiałej na rok szkolny 2015/2016 Zestaw w klasie Ia A1 SP 24/kl. Ia/ A2 SP 24/kl. Ia/ A3 SP 24/kl. Ia/ A4 SP 24/kl. Ia/ Doświadczanie świata.

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze Metoda Montessori to system wychowawczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który został stworzony przez włoską lekarkę Marię Montessori

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07 Wersja od: 7 sierpnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE ZINTEGROWANE Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor,

NAUCZANIE ZINTEGROWANE Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, NAUCZANIE ZINTEGROWANE Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, Podręcznik: autor, tytuł, kształcenie zintegrowane Edukacja wczesnoszkolna Janina Witkowska Magdalena Imbiorowska Aneta Golczyk - Szypowska

Bardziej szczegółowo