Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych"

Transkrypt

1 Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura , nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s "Kwadrans dla mowy" : ćwiczenia logopedyczne w pracy grupowej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym / Jadwiga Kaczkowska // Kwartalnik Edukacyjny , nr 3, s "Niepełnosprawni są wśród nas" - Spartakiada Integracyjna / Marzena Polok- Latusek, Violetta Wlach // Lider , nr 11, s "Otwarci na świat" - program dotyczący włączania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim (w tym z deficytami wzroku) w życie kulturalne społeczności lokalnej / Anita Małecka // Szkoła Specjalna , nr 1, s "Wspierać i być wspieranym" : projekt współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych / Maria Rafalska [et al.] // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , z. 9, s Aktywność ruchowa - jej znaczenie i rola w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Karpińska-Sukiennik, Jarosław Filipiak // Lider , nr 4, s Aspekty prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Jacek Maciej Kwapisz // Szkoła Specjalna , nr 1, s Asystent i specjaliści w szkole fińskiej : elastyczne wykorzystanie funkcji asystenta / Anna Florek // Dyrektor Szkoły , nr 11, s Automarginalizacja młodzieży niepłnosprawnej / Joanna Kirsten // Journal of Modern Science , T. 2, s Autorski program zajęć wf dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością / Danuta Palica, Gabriela Karkoszka, Teresa Bzikot // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 10, s Błędy w pisemnych wypowiedziach uczniów szkoły specjalnej / Mirosław Michalik // Szkoła Specjalna , nr 2, s Być człowiekiem / Lidia M. Mierzwa // Wychowawca , nr 10, s Czytanie ze zrozumieniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na przykładzie pracy w klasie V i VI ZSS w Białej Podlaskiej / Joanna Hackiewicz, Dorota Tomczyszyn // Szkoła Specjalna , nr 5, s Dbajmy o integrację / Gabriela Chmielewska // Edukacja i Dialog , nr 1, s

2 15. Doskonalenie percepcji wzrokowej i spostrzegania wzrokowego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Joanna Przybyszewska // Szkoła Specjalna , nr 5, s Doświadczenia organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji małych dzieci / Marta Białek-Graczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 6, s Droga do dorosłości - rola nauczyciela / Małgorzata Rękosiewicz // Remedium , nr 11, s Dwa światy / Jadwiga Bogucka ; rozm. przepr. Marta Lipczyńska // Twórcza Szkoła , nr 3, s Dyskusja na temat zmian w systemie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / oprac. Alina Smyczek na podstawie tekstów współredagowanych przez Marzannę Czarnocką [et al.] // Dyrektor Szkoły , nr 7, s Dzieci niepełnosprawne w klasie integracyjnej / Maria Ożóg-Radew // Oświata Mazowiecka , nr 3 (13), s Dzieci niepełnosprawne w szkole włoskiej / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Nowa Szkoła , nr 8, s Dziecko ma problem, chcę mu pomóc / Emilia Wojdyła // Oświata Mazowiecka , nr 2(16), s Dziecko niepełnosprawne fizycznie w szkole / Kinga Rusin // Doradca Dyrektora Szkoły , nr 2 (30), s Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły , nr 4, s Dziecko z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną w szkole / Magdalena Grochowska-Popławska // Dyrektor Szkoły , nr 10, s , Dziecko z upośledzeniem umysłowym nadaje się do szkoły / Jolanta Romanowska // Edukacja i Dialog , nr 5, s Edukacja bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie Wielkiej Brytanii / Aneta Wnuk // Szkoła Specjalna , nr 3, s Edukacja dzieci z niepełnosprawnością w ujęciu konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna , nr 2, s Edukacja dziecka z zaburzeniami uwagi / Marzena Dżuman // Meritum , nr 2, s

3 30. Edukacja inkluzyjna - geneza, istota, perspektywy / Grzegorz Szumski // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 1, s Edukacja muzyczna w programie kształcenia specjalnego dla klas 1-3 / Maria Januszewska-Warych // Nauczyciel i Szkoła , nr 3/4, s Edukacja niepełnosprawnych - tacy sami, a jednak... / Agnieszka Jachowicz // Dyrektor Szkoły , nr 4, s Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim : próba oceny dokonań pedagogicznych / Elżbieta Domarecka-Malinowska // Szkoła Specjalna , nr 2, s Edukacja osób niepełnosprawnych : rozważania nad podstawą programową kształcenia ogólnego / Sławomir Olszewski, Katarzyna Parys // Szkoła Specjalna , nr 4, s Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia / Katarzyna Dobrosz-Teperek, Beata Dasiewicz // Meritum , nr 2, s Edukacja włączająca - nowa perspektywa pedagogiczna : uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Tamara Zacharuk, Beata Bocian // Oświata Mazowiecka , nr 2 (7), s Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów / Tamara Zacharuk // Meritum , nr 1, s Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych / Ewa Materka // Edukacja i Dialog , nr 7, s Egzamin gimnazjalny z języka obcego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska // Języki Obce w Szkole , nr 3, s Festiwal kulinarny / Beata Wegner-Trzaska // Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 5, s Formy kształcenia integracyjnego / Laura Jurga // Edukacja i Dialog , nr 8, s Gościnne koncerty orkiestry Mazowiacy w placówkach specjalnych w obiektywnych badaniach i odczuciach uczestników / Leszek Ploch // Wychowanie Muzyczne w Szkole , nr 1, s Indywidualizacja jako nadrzędna zasada działań edukacyjnych wobec osób niepełnosprawnych / Beata Rola // Meritum , nr 2, s Indywidualizacja uczenia - to nie tylko marzenie : rozmowa z wiceminister Lillą Jaroń / Lilla Jaroń ; rozm. przepr. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły , nr 12, s. 6-9

4 45. Integracja dzieci niepełnosprawnych w polskiej szkole / Jadwiga Bogucka, Dorota Żyro // Remedium , nr 10, s Integracja w nauczaniu / Bożena Tomaszek // Remedium , nr 4, s Integracja w szkole - minusy i plusy : (fragmenty książki "Cela") / Anna Sobolewska // Twórcza Szkoła , nr 3, s Integracja wielowymiarowa uczniów z niepełnosprawnością / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 3, s Jak pracować z uczniem niepełnosprawnym w szkole masowej? / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny , nr 27, s Jak realizować indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? / Darosława Nowacka // Dyrektor Szkoły , nr 4, s Jak tworzyć indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? / Darosława Nowacka // Dyrektor Szkoły , nr 4, s Jak w polskich szkołach funkcjonują uczniowie niepełnosprawni intelektualnie / Lidia Klaro-Celej // Dyrektor Szkoły , nr 5, s Jakość życia a niepelnosprawność intelektualna : współczesne ujęcie teoretyczne / Katarzyna Serwatko // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae , R. 7, s Jędrzej Śniadecki jako prekursor wychowania fizycznego specjalnego / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 1, s Klasy integrujące - dobrym rozwiązaniem / Elżbieta Bocheńska, Elżbieta Zborowska // Meritum , nr 1, s Klasy terapeutyczne - obserwacje i uwagi praktyka / Ewa Gürtler-Wójcik // Meritum , nr 1, s Komputer w edukacji specjalnej / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły , nr 5, s Koncepcja wczesnego wspomagania rozwoju w kontekście unijnych wskazań i polskich rozwiązań / Zofia Palak // Meritum , nr 2, s Książka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii : dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Jolanta Pawłowska // Biblioteka w Szkole , nr 6, s Kształcenie integracyjne - szansa czy zagrożenie? / Agnieszka Komorowska // Kultura i Edukacja , nr 4, s

5 61. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. 1 / Barbara Marcinkowska // Szkoła Specjalna , nr 3, s Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. 2 / Barabara Marcinkowska // Szkoła Specjalna , nr 4, s Kształcenie zawodowe niepełnosprawnych intelektualnie / Jolanta Wojciechowska // Dyrektor Szkoły , nr 9, s. 18, Kultura fizyczna - jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 9, s Kultura fizyczna jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprwnych / Tadeusz Maszczak // Lider 2009, nr 12, s Kwasy (nie tylko) karboksylowe w integracji / Jadwiga Radwańska // Głos Pedagogiczny , nr 3, s Mechanizmy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu osób niepełnosprawnych / Jolanta Suchodolska // Ruch Pedagogiczny , nr 4, s Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Monika Gęga // Nowa Szkoła , nr 4, s Metodyka języka angielskiego w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Monika Skura // Szkoła Specjalna , nr 2, s Międzykulturowość w pedagogice specjalnej / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog ,, nr 3, s Możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej / Hanna Kasperowicz // Oświata Mazowiecka , nr 3 (13), s Możliwości rozwijania umiejętności życiowych osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych poprzez dramę i teatr / Lucyna Maksymowicz // Edukacja , nr 4, s Możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym / Hanna Fuerst, Dorota Mazurek-Osmańska // Szkoła Specjalna , nr 1, s Narzędzia cyfrowe ułatwiające pracę nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - na przykładzie nauki języka obcego / Elżbieta Gajek // Meritum , nr 1, s

6 75. Nauczanie indywidualne jako czynnik rozwoju gimnazjalisty : studium przypadku - wstępna prezentacja wyników badań / Krzysztof Przybylski // Wychowanie na co Dzień , nr 12, s Nauczanie języka angielskiego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Małgorzata Burzyńska // Języki Obce w Szkole , nr 3, s Nauczanie języka angielskiego uczniów z dysfunkcją wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną / Sebastian Krzysztof Romantowski // Szkoła Specjalna , nr 3, s Nauczanie języka obcego osób ze sprzężoną niepełnosprawnością / Tomasz Kacperski // Szkoła Specjalna , nr 4, s Nauczanie kierowane jako metoda łącząca pedagogikę i fizjoterapię w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym : doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 w Warszawie / Katarzyna Cichowska-Segiet, Sławomira Sadowska // Szkoła Specjalna , nr 3, s Nauczyciel wspomagający: przepisy są, pieniędzy brak / Paulina Gumowska // Dyrektor Szkoły , nr 12, s Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej o swojej pracy z dzieckiem lekko niepełnosprawnym intelektualnie : wyniki badań podłużnych / Zenon Gajdzica // Ruch Pedagogiczny , nr 4, s Nie wszystko stracone / Julia Łońska // Edukacja i Dialog , nr 8, s Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym - doświadczenia praktyczne w szkole ogólnodostępnej / Joanna Szadkowska // Oświata Mazowiecka , nr 3, (13), s Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 1, Edukacja / Marta Doroba // Szkoła Specjalna , nr 1, s Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 2, Aktywność zawodowa i partycypacja kulturowa / Marta Doroba // Szkoła Specjalna , nr 2, s O zwiększaniu szans edukacyjnych / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły , nr 7, s Od komputera do książki : zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie / Ewa Gajcy // Guliwer , nr 3, s Odkrywać siebie i innych / Anna Niziołek // Wychowawca , nr 10, s Optymalizacja kształcenia dzieci z niepełnosprawnością / Grażyna Domanowska, Alina Anna Żmudzińska // Oświata Mazowiecka , nr 4 (5), s

7 90. Organizacja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Edukacja dla przyszłości / Renata Flis // Edukacja i Dialog , nr 1/2, s Osoby niepełnosprawne w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym / Piotr Mazur // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 1, s Pedagogika osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - konteksty historyczne i współczesne / Marzenna Zaorska // Wychowanie na co Dzień , nr 12, s Planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Bożena Świderska // Meritum , nr 1, s Podręczniki specjalne / Helena Siwek // Matematyka , nr 6, s Podróż do Krainy Radości : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Jolanta Pawłowska // Biblioteka w Szkole , nr 6, s Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a regulacje dotyczące kształcenia specjalnego / Teresa Serafin // Dyrektor Szkoły , nr 10, s Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w fińskim systemie nauczania / Mirosława Suchocka // Dyrektor Szkoły , nr 6, s Porozmawiaj ze mną : wspomaganie komunikacji dzieci / Agnieszka Majewska, Monika Kwapisiewicz, Ewa Wojna // Wychowanie w Przedszkolu , nr 8, s Postawy nauczycieli wobec niepełnosprawnych na poziomie studiów wyższych / Marcin Paweł Panek // Edukacja i Dialog , nr 3, s Praca z dzieckiem z inteligencją niższą niż przeciętna / Hanna Krauze-Sikorska // Życie Szkoły , nr 3, s Prawo do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Mirosława Suchocka // Dyrektor Szkoły , nr 2, s Procedura dotycząca wydłużenia etapu edukacyjnego ucznia // Doradca Dyrektora Szkoły , nr 2 (30), s Program terapeutyczny "magic circle" jako forma podnoszenia umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym / Ewa Domagała-Zyśk // Szkoła Specjalna , nr 1, s Projekt edukacji ekologicznej dla klas 4-6 szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Beata Zich // Szkoła Specjalna , nr 3, s

8 105. Przygoda z bajką w przedszkolu specjalnym / Iwona Ewa Sabała // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Razem w naszej szkole / Anna Pobożny // Edukacja i Dialog , nr 1, s Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci niewidome i słabowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością / Paulina Zawadzka // Szkoła Specjalna , nr 1, s Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - warunek i efekt integracji / Mirosław Rutkowski // Nauczanie Początkowe /2008, nr 3, s Rola komputera w kształceniu ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Jolanta Wójcikiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 3, s Rozważania o skutecznej współpracy z rodzicami niepełnosprawnych uczniów / Katarzyna Szymańska, Bożena Świderska // Meritum , nr 2, s Rozwijanie kompetencji społecznych w gimnazjum specjalnym / Ditta Baczała // Szkoła Specjalna , nr 3, s Rozwój struktur opiekuńczo-wychowawczych w trosce o niepełnosprawnych : rys historyczny / Elżbieta Bednarz // Katecheta , nr 1, s, Schemat indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny , nr 27, s Segregacja w integracji edukacyjnej / Agnieszka Sakowicz-Boboryko // Edukacja , nr 3, s Socjopedagogiczne aspekty współpracy pedagoga specjalnego z rodzicami dziecka niepełnosprawnego / Maria Chodkowska // Szkoła Specjalna , nr 1, s Społeczna integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Katarzyna Łupińska, Agnieszka Soroczyńska // Oświata Mazowiecka , nr 4(14), s Sprawne ręce / Joanna Przybyszewska // Szkoła Specjalna , nr 1, s Stres u pedagogów pracujących z osobami z niepełnosprawnością / Agnieszka Trela // Remedium , nr 9, s Szkoła dla dziecka z niepełnosprawnością : praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny , nr 27, s. 5-7

9 120. Szkoła dla każdego / Jadwiga Bogucka // Psychologia w Szkole , nr 1, s Szkoła specjalna czy klasa integracyjna? / Olga Czosnyka // Remedium , nr 1, s Tacy sami, a ściana między nami... / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny , nr 43, s Teoria a praktyka nauczania gry na trąbce na przykładzie ucznia niewidomego niepełnosprawnego intelektualnie / Wiktor Szablewski // Szkoła Specjalna , nr 2, s Trudna droga integracji / Teresa Oleszko // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Uczą się być razem / Joanna Dembińska // Integracja , nr 2, s Uczeń upośledzony umysłowo / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły , nr 2, s Uczeń z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w polskiej szkole / Lidia Klaro-Celej // Dyrektor Szkoły , nr 6, s , Uczeń ze SPE w świetle nowej reformy / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły , nr 12, s Uczniowie z problemami intelektualnymi w szkole masowej / Mirosława Suchocka // Dyrektor Szkoły , nr 11, s Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska // Szkoła Specjalna. 2013, nr 1, s W poszukiwaniu mechanizmów przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych / Jolanta Suchodolska // Ruch Pedagogiczny , nr 2, s W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej / Joanna Głodkowska // Meritum , nr 2, s Warsztat i umiejętności zawodowe nauczyciela w pozawerbalnym komunikowaniu się z osobami upośledzonymi umysłowo / Justyna Turek // Szkoła Specjalna , nr 4, s Warsztaty teatralne z elementami psychodramy : jako metoda pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Edyta Bąk-Buczak // Wszystko dla Szkoły , nr 3, s. 9-10

10 135. Wolna Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Anna Kostrzewa // Wychowawca , nr 11, s Wpływ realizacji programu nauczania na zasób słownictwa uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Jacek Sikorski // Kwartalnik Edukacyjny , nr 3, s Wspieranie metodami komputerowymi alternatywnego porozumiewania się za pomocą piktografów / Katarzyna Piasecka // Szkoła Specjalna , nr 5, s Współczesne zadania nauczyciela szkoły specjalnej / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły , nr 9, s Współpraca szkoły z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły , nr 21, s Współpraca szkoły z rodziną dzieci upośledzonych umysłowo : rewalidacja - między powinnością a rzeczywistością / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły , nr 12, s Współpraca z rodzicami wyznacznikiem sukcesów dziecka / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny nr 27, s Wybrane aspekty jakości życia uczniów w szkole : perspektywa zróżnicowanych form systemu kształcenia a zadowolenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z zajęć pozalekcyjnych i działań opiekńczych szkoły / Sławomira Sadowska // Wychowanie na co Dzień , nr 4/5, s Wychowani według metody Montessori / Daria Muzyczka // Edukacja i Dialog , nr 1, s Wydłużenie etapu edukacyjnego / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny , nr 43, s Wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych w edukacji zintegrowanej dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim / Stanisława Piotrowska // W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - S Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej, Cz 1, Rola tablicy interaktywnej w nauczaniu niepełnosprawnych intelektualnie / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna , nr 3, s Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 2, Pierwsze kroki przy tablicy / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna , nr 4, s

11 148. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 3, Tablica jako ekran interaktywny / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna , nr 5, s Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 4, Notatnik / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna , nr 1, s Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 5, Praktyczne wykorzytsanie notebooka w pracy z dziećmi - wybrane przykłady / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna , nr 2, s Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 6, Tworzenie prezentacji w programie Power Point / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna , nr 3, s Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 7, Korzystanie z galerii / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna , nr 4, s Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym / Ewa Kondracka, Dorota Wróbel // Meritum , nr 2, s Wyrównywanie trudności w nauczaniu matematyki uczniów lekko upośledzonych umysłowo / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna , nr 1, s Wyspa dla Mamy : (scenariusz zajęć w klasie 3 integracyjnej) / Lucyna Łukaszewska, Lucyna Sawicka // Wszystko dla Szkoły , nr 11, s Z mojej praktyki... / Anna Zająkała // Życie Szkoły , nr 10, s Zajęcia informatyczne w edukacji specjalnej / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły , nr 6, s Zastosowanie komputerów w nauczaniu języka obcego dzieci z obniżoną normą intelektualną / Daniel Makus // Języki Obce w Szkole , nr 4, s Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego / Marta Handzlik // Doradca Dyrektora Szkoły , nr 3 (31), s Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły , nr 12, s Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata na temat: specjalne potrzeby edukacyjne / Anna Bakierzyńska // Meritum , nr 1, s Znaczenie arteterapii w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi / Dagna Czerwonka // Wychowanie na co Dzień , nr 12, s

12 Artykuły z prac zbiorowych 1. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - co to znaczy? / Krystyna Baranowicz // W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, S Metody nauczania a poziom aktywności poznawczej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia / Katarzyna Parys, Jan Pilecki // W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, S Praca z uczniem z globalnym obniżeniem sprawności intelektualnej / Janina Wyczesany // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, S Psychospołeczne aspekty rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgowymi / Stanisław Siwek, Ewa Zawadzka // W: Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, S Warunki i możliwości zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole. Z opinii dyrektorów szkół ogólnodostępnych / Katarzyna Zatorska // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", S Zastosowanie komputera w pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim i umiarkowanym / Joanna Inez Świadkowska // W: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, S Oprac. Wanda Golec

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s.

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s. CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory (książki, czasopisma) zgromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filii w Lublińcu Czasopisma:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Krystyna Sochacka Białystok SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Streszczenie W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i problemy związane z wdrażaniem zmian mających na celu wyrównanie szans

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Redakcja naukowa: Ewa Domagała-Zyśk Lublin 2012 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA Jeżeli nauczyciel nie umie badać tego co robi Nigdy nie będzie postępu w dydaktyce. Leon Leja PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA I. Podstawa prawna oraz źródła planowania

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła Nauczyciel i Szkoła Nr 2(54) Mysłowice 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Redaktor Serii: prof. nadzw. dr hab. Piotr P. Barczyk

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Humanistyczny, socjologia, 2006, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor 1 Adamczyk Marlena 2 Adamiec Karolina Natalia

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami

Propozycja systemu edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami Propozycja systemu edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami Kluczowe elementy nowego systemu: - Nowa definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - Karta Potrzeb i Świadczeo (KPS)

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Spendel Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice

Małgorzata Spendel Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY Małgorzata Spendel Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice Specjalne potrzeby edukacyjne - SPE Specjalne potrzeby edukacyjne to takie potrzeby,

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo