Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego... 8 b. Szkoły podstawowe... 8 c. Gimnazja... 8 d. Licea ogólnokształcące... 9 e. Szkoły zawodowe... 9 f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe /42

4 f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Zasiłki szkolne, stypendia socjalne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Wyposażenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Inne istotne informacje o jednostkach w dzielnicy Finanse Struktura wydatków w roku szkolnym 2010/ Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Szkoły zawodowe (rozdział 80130) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406) Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych w roku szkolnym 2010/ Zwiększanie wskaźnika upowszechniania wychowania przedszkolnego Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych a. Wyposażenie oraz umiejscowienie oddziałów przedszkolnych b. Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Wsparcie ucznia uzdolnionego a. Klub Olimpijczyka oraz Kuźnia Noblistów b. WARS i SAWA Wspieranie i wzbogacanie oferty szkolnictwa zawodowego Racjonalizacja sieci szkół a. Zmiany obwodów szkół podstawowych b. Zmiany obwodów gimnazjów Programy typu Wiem, co jem ; Profilaktyka medyczna ; Stop cyberprzemocy ; Kulturalny kibic, Bezpieczna Szkoła i inne a. Wiem, co jem /42

5 b. Dzień Dobrego Jedzenia c Internet d. Warszawa stolicą czystości e. Godzina dla Ziemi f. Bieg po zieloną gałązkę Lato i zima w mieście a. Zima w mieście b. Lato w mieście Młodzieżowa Rada Dzielnicowa a. Wieczorki kulturalne b. Amatorskie ligi sportowe c. Rozbudowa szatni szkolnych Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Projekty edukacji kulturalnej Projekty unijne a. Zagrajmy o sukces b. Comenius Dzielnicowe fora oświatowe (formy kontaktu ze środowiskiem) Doskonalenie nauczycieli i kadr Współpraca z organizacjami pozarządowymi Inwestycje, remonty, termomodernizacje Wdrażanie zaawansowanych technologii Rozszerzanie współpracy międzynarodowej /42

6 6/42

7 1. Wprowadzenie Dzielnica Białołęka, jako część Warszawy położona na obrzeżach stolicy, jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów m. st. Warszawy. Położona jest na bardzo dużym obszarze, na którym powstaje coraz więcej nowych osiedli blokowisk oraz domów jednorodzinnych.około dwie trzecie mieszkańców Dzielnicy żyje na osiedlach o charakterze bloków mieszkalnych są to: Nowodwory, Tarchomin oraz Nowe Świdry. Dzięki nieustającej budowie lokalnych dróg, gazociągów oraz wodociągów, obok ogromnych osiedli domów wielorodzinnych, na terenach, które jeszcze do niedawna uznawane były za rolnicze, rozwijają się również osiedla domków jednorodzinnych. Stosunkowo niskie ceny mieszkań budowanych na terenie Dzielnicy oraz wydawanie przez Biuro Architektury zgody deweloperom na budowę dużych osiedli mieszkaniowych bez powiadomienia władz Dzielnicy, powodują niekontrolowany napływ ludności. W Białołęce osiedlają się przede wszystkim ludzie młodzi, którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w związku z czym przyrost uczniów jest coraz większy z każdym rokiem szkolnym. Poniższa tabela przedstawia porównanie liczby uczniów w placówkach publicznych w roku szkolnym 2009/10 i 2010/11 wg stanu na 10 września. Rok szkolny 2009/10 Rok szkolny 2010/11 Różnica Liczba uczniów ogółem (SP, GIM, LO) Liczba oddziałów ogółem Na terenie Białołęki funkcjonuje 6 przedszkoli samorządowych, 10 szkół podstawowych, 6 gimnazjów oraz 1 liceum ogólnokształcące. W związku z bardzo dużym przyrostem uczniów Dzielnica stara się zapewnić miejsca wszystkim dzieciom i dlatego też dotychczas istniejące szkoły i przedszkola są systematycznie rozbudowywane. W roku szkolnym 2010/11 zakończono rozbudowę Przedszkola nr 64 oraz 226, a także Zespołu Szkół nr 43, Szkoły Podstawowej nr 231 oraz Szkoły Podstawowej nr 112, która przeniesiona została do budynku przy ul. Zaułek. W Dzielnicy powstaje coraz więcej placówek niepublicznych. Ze względu na niewielką liczbę miejsc w przedszkolach publicznych, obszarem który rozwija się najszybciej, są przedszkola niepubliczne. Poniższa tabela przedstawia porównanie liczby placówek niepublicznych oraz ilości uczniów w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2009/10 i 2010/11. Rok szkolny 2009/10 Rok szkolny 2010/11 Różnica Liczba placówek ogółem 52 (w tym 40 przedszkoli) 62 (w tym 49 przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego) 10 Liczba uczniów ogółem Warunki, w jakich rozwija się oświata w Białołęce są niewątpliwie bardzo trudne. Zmiany społeczne zachodzące w Dzielnicy stawiają przed władzami Dzielnicy nowe wyzwania, którym władze te zawsze gotowe są sprostać. 7/42

8 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Dane statystyczne zamieszczono w Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie Część I Oświata w liczbach. 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W Dzielnicy Białołęka działa łącznie 49 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, w tym 6 przedszkoli prowadzonych przez m. st. Warszawę. W przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych jest ok dzieci. Do przedszkoli publicznych uczęszcza 1040 dzieci. Według danych BAISO z dnia r. w Białołęce mieszka 4705 dzieci w wieku 3 5 lat. Z powyższych danych wynika, że tylko 368 dzieci nie korzysta wcale z opieki przedszkolnej. Całkowity wskaźnik uprzedszkonienia wynosi 92%. Jednak gdyby wziąć pod uwagę tylko placówki publiczne, to wyniósłby on jedynie 22%. Dwa przedszkola samorządowe posiadają oddziały integracyjne są to: Przedszkole nr 65 Tarchominek 3 oddziały oraz Przedszkole nr 226 im. Małego Europejczyka 4 oddziały. Do oddziałów integracyjnych uczęszcza w sumie 156 dzieci. b. Szkoły podstawowe W Dzielnicy Białołęka działa 10 samorządowych szkół podstawowych, z czego 8 w samodzielnych budynkach. Szkoła Podstawowa nr 31 połączona jest z Gimnazjum nr 125 w Zespół Szkół nr 43. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 112, na czas rozbudowy swojej siedziby przy ul. Zaułek 34, użytkuje budynek wspólnie z Gimnazjum nr 164, nie stanowiąc jednak zespołu. 4 szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Dzielnicy prowadzą oddziały integracyjne: - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. M. Kownackiej; - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego; - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. J. M. Szancera; - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego. Ponadto 2 szkoły posiadają oddziały sportowe: Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi (siatkówka) oraz Szkoła Podstawowa nr 344 im. Powstania Warszawskiego (pływanie). c. Gimnazja W Dzielnicy Białołęka jest 6 gimnazjów, z czego 3 w budynkach samodzielnych. Gimnazjum nr 125 wraz ze Szkołą Podstawową nr 31 tworzy Zespół Szkół nr 43, a Gimnazjum nr 122 wraz z CV Liceum Ogólnokształcącym tworzy Zespół Szkół nr 106. Gimnazjum nr 164 użytkuje czasowo, jeszcze przez okres roku szkolnego 2010/11, budynek wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 112, nie tworząc jednak zespołu. 2 gimnazja prowadzą oddziały integracyjne: - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 123 im. Jana Pawła II; - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 164. Ponadto niektóre gimnazja posiadają oddziały dwujęzyczne oraz sportowe. Są to: - Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 122 im. gen. De Gaulle`a (oddziały dwujęzyczne i sportowe); - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 123 im. Jana Pawła II (oddziały dwujęzyczne i sportowe); - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 164 (oddziały sportowe). 8/42

9 d. Licea ogólnokształcące W Dzielnicy Białołęka jest jedno liceum CV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, które użytkuje budynek wspólnie z Gimnazjum nr 122 tworząc Zespół Szkół nr 106. W tym obiekcie znajduje także siedzibę Białołęcki Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. e. Szkoły zawodowe W Dzielnicy Białołęka nie funkcjonują szkoły zawodowe ani placówki edukacji pozaszkolnej. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Na terenie Dzielnicy działa jedna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 21 mieszcząca się przy ul. Marywilskiej 44. Rocznie opieką swoją obejmuje ona około 1800 dzieci i młodzieży - niezależnie od dzieci i młodzieży objętych programami profilaktycznymi na terenie szkół. Ponad 800 podopiecznych objętych zostało takimi formami pomocy jak: terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, zajęcia socjoterapeutyczne i pomoc psychoterapeutyczna. Poradnia gwarantuje pomoc świadczoną przez specjalistów o wielokierunkowych profilach przygotowania psychologów, pedagogów, w tym pedagogów specjalnych, psychoterapeutów, socjoterapeutów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, pedagogów terapeutów, logopedów, w tym neurologopedów, pedagogów doradców zawodowych, specjalistów ds. integracji sensorycznej i innych terapii wspomagających. Celem funkcjonowania ośrodka jest zapewnienie globalnej, optymalnej, świadczonej na najwyższym poziomie pomocy psychologiczno pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej, dla dzieci i młodzieży uczącej się lub w przypadku dzieci nieobjętych edukacją zamieszkałych na terenie Dzielnicy Białołęka. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 21, zgodnie z założeniami statutowymi, to ośrodek niosący pomoc psychologiczno pedagogiczną dziecku, młodemu człowiekowi i jego rodzinie z rejonu Białołęki. Ma służyć informacją i doradztwem, nieść pomoc psychologiczno pedagogiczną, logopedyczną i inną specjalistyczną wszystkim uczniom, przedszkolakom, a także dzieciom w wieku 0 3 lata - w szczególności dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi, fragmentarycznymi i parcjalnymi deficytami rozwojowymi, dzieciom i młodzieży z trudnościami szkolnymi. Zadaniem Poradni jest pomoc w rozwiązywaniu problemów wymagających stymulacji poznawczej, ale także wsparcie w przypadkach trudności o charakterze emocjonalno osobowościowym, problemów adaptacyjnych w grupie rówieśniczej, w tym też zmiany środowiska edukacyjno wychowawczego. Poradnia służy także doradztwem dotyczącym wyboru dalszego kształcenia, a w konsekwencji wyboru zawodu. Zadaniem zatrudnionych specjalistów jest poprzez właściwą diagnozę i kompleksową terapię psychologiczno pedagogiczną oraz logopedyczną wyeliminować lub zminimalizować skutki problemów okresu dziecięcego i okresu adolescencji. Terapia prowadzona jest we współpracy z rodzicami (lub opiekunami prawnymi), a za ich zgodą również z placówkami oświatowymi i służby zdrowia. Poradnia służy pomocą, wsparciem i doradztwem (w szerokim rozumieniu tego słowa) dla rodziców i nauczycieli z placówek edukacyjnych z terenu Białołęki oraz dla pedagogów i wychowawców z placówek oświatowo wychowawczych. Aby usprawnić pracę na rzecz dobra dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w Poradni funkcjonują następujące działy: dział opiekuńczo wychowawczy: - opieka nad szkołami 940 podopiecznych, - opieka nad przedszkolami i dziećmi nieobjętymi edukacją przedszkolną ok. 530 dzieci; dział ds. orzecznictwa specjalnego i indywidualnego, w tym organizacja wczesnego wspomagania rozwoju (obszar diagnozy i ukierunkowywania stymulacji, harmonizowania rozwoju, kształcenia i wychowania) 74 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 49 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego; 9/42

10 dział poradnictwa zawodowego, orientacji i informacji zawodowej ok. 500 uczniów; dział diagnozy i terapii logopedycznej ok. 200 podopiecznych; dział ds. diagnozy i wspomagania rozwoju małego dziecka (0 3 r. ż.) ok. 150 dzieci; dział ds. terapii psychologiczno pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i edukacji rodziny ok. 110 podopiecznych; dział ds. profilaktyki społecznej i socjoterapii ok. 40 uczniów objętych socjoterapią, ok.1800 objętych działaniami profilaktycznymi; dział ds. psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin ok. 60 rodzin i 30 uczniów w terapii indywidualnej; dział ds. profilaktyki uzależnień ok. 20 osób; dział terapii i edukacji polonistycznej z logopedią ok.250 uczniów; dział terapii pedagogicznej z zakresu matematyki około 150 podopiecznych; dział terapii wspomagających ok. 160 podopiecznych: - terapia integracji sensorycznej (SI), - terapia metodą biofeedback, - zajęcia stymulujące rozwój grafomotoryczny dziecka z elementami plastykoterapii i kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona, - stymulacja rozwoju psychomotorycznego według metody M. Procus, M. Block, - zajęcia ortoptyczne, stymulujące rozwój bazowych umiejętności w zakresie percepcji wzrokowej, - baśnioterapia z elementami muzykoterapii dla dzieci młodszych, - baśnioterapia jako element wspomagający proces terapeutyczny u dzieci młodszych; - trening twórczego myślenia, - terapia metodą Weroniki Sherborne (możliwa do uruchomienia w zależności od potrzeb), - inne w zależności od potrzeb; zespoły wczesnego wspomagania rozwoju obejmujące dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia obowiązku szkolnego, funkcjonujące w oparciu o opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju 5. dzieci; Ponadto w roku szkolnym 2010/11 powstał nowy zespół zespół pomocy psychologicznej dziecku wykorzystywanemu seksualnie, działający w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie, pod opieką którego znajduje się obecnie 4 dzieci. Do zadań tego zespołu należy: - prowadzenie działań diagnostycznych (psychologicznych i pedagogicznych) wobec dzieci i młodzieży ofiar krzywdzenia i wykorzystywania seksualnego, - prowadzenie poradnictwa, konsultacji dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci wykorzystywanych seksualnie, - prowadzenie działań terapeutycznych skierowanych do dzieci krzywdzonych i niekrzywdzących opiekunów - wsparcie rodziny dziecka, wobec którego doszło do wykorzystania seksualnego, - pomoc rodzicom, opiekunom i profesjonalistom w sytuacjach podejrzenia wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży. Poradnia powołała również do życia punkt ds. pomocy rodzicom dzieci specjalnej troski oferujący wsparcie dla rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych w tym ze szczególnym uwzględnieniem rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Pod opieką punktu znajduje się obecnie 10 rodzin. 10/42

11 Oprócz swoich własnych programów, opracowanych przez pracowników Poradni, ośrodek realizuje również programy zakrojone na szerszą skalę zgodne z Uchwałą nr XXVII/871/2008 Rady m.st. Warszawy w latach z dnia 3 kwietnia 2008 r. Są to m. in.: 1. Realizacja zadań Dzielnicowego Centrum Integracji ds. opieki, wychowania i edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2. Realizacja zadań w zespole interwentów oświatowych m. st. Warszawy działania interwencyjne na poziomie miasta stołecznego Warszawy podejmowane w sytuacjach kryzysowych na wniosek dyrektora placówki edukacyjnej - w koordynacji z Biurem Edukacji. 3. Udział w programie ogólnomiejskim WARS i SAWA adresowanym do uczniów uzdolnionych. 4. Udział w organizacji systemu opieki i wsparcia dla dzieci najmłodszych w przedziale wiekowym 0 3 r. ż. we współpracy z Fundacją - Dzieci Niczyje. 5. Udział w programie przeciwdziałania przemocy wypracowywanie systemu szybkiego i adekwatnego działania w sytuacji kryzysowej i zapobiegania sytuacjom kryzysowym. 6. Organizacja i realizacja zadań przez zespół pomocy psychologicznej dziecku wykorzystywanemu seksualnie, funkcjonujący w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Krzywdzonym, w tym Wykorzystywanym Seksualnie. 7. Udział w przygotowaniu grupy mediatorów dla m. st. Warszawy zespołu do realizacji zadań mediacyjnych dla potrzeb placówek oświatowych miasta (zakończony etap szkoleniowy zaplanowany na rok szkolny 2010/2011). 2. Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 64 programy własne: A czy wy tak potraficie? ; Świat muzyką malowany ; Bezpieczny przedszkolak. Przedszkole nr 65 programy własne: Zanim będę uczniem ; Kolorowy świat ; - Zmysłowe i eksperymentalne odkrywanie świata z wykorzystaniem metody M. Montessori, Wesołe przygody- program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lata, Profilaktyka zaburzeń procesów poznawczych w terapii przez sztukę (grupa integracyjna dla dzieci 3 letnich); - Dobry start- program adaptacyjny Przedszkola nr 65 (grupy 3 latków); - Znać swoje prawa to ważna sprawa- program edukacyjno-profilaktyczny oraz Mówiące paluszkirozwijanie wyobraźni i postaw twórczych dziecka poprzez wykorzystanie elementów pantomimy i znaków języka migowego ( grupy 5 latków). Przedszkole nr 76 programy własne: - Niedźwiadek - program adaptacyjny (dzieci 3 oraz 5 letnie); - Przedszkolny program wychowawczy oraz Poznajemy naszą stolicę Warszawę - program edukacji regionalnej (programy realizowane we wszystkich grupach dzieci). Przedszkole nr 192 programy własne: Literka w krainie baśni ; Praca z dzieckiem nadpobudliwym w przedszkolu ; Dziecko zdolne ; Program rozwijania uzdolnień muzycznych dzieci. 11/42

12 Innowacje pedagogiczne: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Przedszkole bez zabawek innowacja pedagogiczna realizowana w jednej z grup przez okres dwóch tygodni w ciągu roku szkolnego. Przedszkole nr 226 programy własne: - Przedszkole dobrego startu w szkole, Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci w wieku przedszkolnym (grupy dzieci 5 letnich); - Program adaptacyjny Niedźwiadek (grupy dzieci 3 letnich). Przedszkole nr 414 programy własne: - Ku Dziecku ; - Zanim będę uczniem ; - Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków. b. Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 31 programy własne: - program zajęć plastycznych oraz teatralno muzycznych realizowanych w klasach I. Szkoła Podstawowa nr 110 programy własne: - program wychowania fizycznego dla klas IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 118 programy własne: - Mały Polak - Europejczyk, Poznawanie właściwości zespołu klasowego programy realizowane w klasach I; - Spójrz inaczej (program profilaktyczno wychowawczy dla klas I VI). Szkoła Podstawowa nr 314 innowacja pedagogiczna: - Move to learn realizowana w klasach 0. Szkoła Podstawowa nr 342 programy własne: - program nauczania etyki zajęcia międzyoddziałowe prowadzone wśród dzieci z klas I III. Szkoła Podstawowa nr 344 programy własne: - program nauczania w interdyscyplinarnej klasie sportowej o charakterze ogólnorozwojowym z elementami pływania szkolenie sportowe we wszystkich klasach pływackich. c. Gimnazja Gimnazjum nr 121 programy własne: - program własny nauczania języka hiszpańskiego. Innowacja pedagogiczna: - realizacja 2 godzin fakultatywnych WF we wszystkich klasach jako innowacja pedagogiczna. Gimnazjum nr 122 programy własne: - program zajęć artystycznych w zakresie plastyki i muzyki; - program nauczania języka francuskiego w klasie dwujęzycznej z językiem francuskim. Gimnazjum nr 123 programy własne: - edukacja plastyczna oraz zdrowotna (klasy I III); - program własny z zakresu nauczania matematyki w klasie II; - edukacja filozoficzna (zajęcia międzyoddziałowe dla chętnych uczniów); - fakultatywne zajęcia wychowawczo-fizyczne dla klas III. 12/42

13 Gimnazjum nr 124 innowacje pedagogiczne: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych - Nowe horyzonty oraz Od ucznia do redaktora -innowacje humanistyczna; - Matematyka w gimnazjum -innowacja matematyczna. Gimnazjum nr 125 programy własne: - program zajęć sportowych piłka nożna oraz tenis ziemny realizowany w klasach I i II. Gimnazjum nr 164 programy własne: - program autorski do zajęć artystycznych (zajęcia muzyczne); - program autorski do zajęć artystycznych (zajęcia plastyczne); - program szkolenia sportowego w lekkiej atletyce dla klas I-III; - autorski program wychowania fizycznego ze specjalnością piłka nożna dla klas sportowych I-III. d. Licea ogólnokształcące CV Liceum Ogólnokształcące znajdujące się na terenie Dzielnicy Białołęka nie realizuje własnych programów nauczania, nie prowadzi również innowacji ani eksperymentów pedagogicznych. e. Szkoły zawodowe Nie ma szkół zawodowych na terenie Dzielnicy. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Programy realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 21: - Program Model wspomagania pracy oczu i mózgu stymulacja, wspieranie bazowych umiejętności dziecka w obszarze percepcji wzrokowej; - Od przedszkolaka do ucznia przygotowywanie dzieci w wieku przedszkolnym do podjęcia obowiązku szkolnego; - Przedszkolak idzie do szkoły, czyli gotowość dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w klasie I; - Program Lubię szkołę, czyli zajęcia stymulujące rozwój dziecka na terenie przedszkola w ramach jego przygotowania do podjęcia obowiązku szkolnego; - Ja i moi koledzy program modelowania właściwych relacji społecznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym; - Czemu jeszcze nie czyta program adresowany do dzieci klas I SP pomoc dla dzieci z dysharmoniami rozwojowymi i ich rodziców; - Piszemy ładniej program adresowany do dzieci i młodzieży od klasy III SP; - Sprawne rączki stymulacja rozwoju grafomotorycznego dziecka młodszego przedszkolnego i rozpoczynającego naukę w szkole; - Usprawnianie tabliczki mnożenia adresowany do uczniów klas IV V SP. 3. Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W białołęckich przedszkolach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe: - sportowe: gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna, judo; - inne: język angielski, zajęcia umuzykalniając rytmiczne, taniec (również balet); warsztaty teatralne oraz koła plastyczne. 13/42

14 b. Szkoły podstawowe Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych W szkołach podstawowych realizowane są następujące zajęcia dodatkowe: - zajęcia oraz programy sportowe: Zabawa i sport, Od zabawy do sportu, Sportowa Białołęka, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia szachowe, taneczne, tenis stołowy, tenis ziemny, piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, zajęcia ogólnosportowe dla oddziałów przedszkolnych, minizapasy, zapasy. - koła przedmiotowe: matematyczne, koło tabliczki mnożenia, Przygoda z matematyką, Pogotowie matematyczno-informatyczne, koło informatyczne, zajęcia z komputerem dla klas 0 III, przyrodnicze, ekologiczno przyrodnicze, koło przyrodnicze z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, geograficzne, koło historyczne, Klub przyjaciół Wojska, zajęcia ortograficzne, koło polonistyczne (również z elementami warsztatów dziennikarskich), kącik literacki, koła językowe: język angielski (również dla oddziałów 0 ), język niemiecki Deutsch ist mein Hobby, koło plastyczne. - koła zainteresowań: zajęcia z komputerem, e- Twinning, zajęcia Zdolny matematyk, Przyroda i ja, Klub Młodego Globtrotera, koło europejskie, koło regionalne,, Nasze miasto, Nasza mała Ojczyzna, Klub Młodego Warszawiaka Miłośnika Sztuki, Klub Miłośników Warszawy Spacerkiem po Warszawie, Ciekawostki przyrodnicze, koło ekologiczne, W świecie kultury, zajęcia Ortografitti, Gry i zabawy logopedyczne, Gry i zabawy ortograficzno językowe, koło dziennikarskie, literackie, czytelnicze, zajęcia Wiem, co czytam, Bibliolandia, Bibliomania, Wierszykarnia warsztaty twórczości, Opowieści różnej treści bajkoterapia, Zabawy słowami, koło liturgiczno biblijne, koło misyjne, koło piosenki religijnej Śpiewajmy Panu, koło umuzykalniające, zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne dla oddziałów przedszkolnych, zajęcia muzyczno teatralne, chór Wiolinki, Zabawy przy sztuce i muzyce, koło gitarowe, zajęcia muzyczne Śpiewać każdy może, Gry, zabawy i piosenki w języku angielskim, koło teatralne, Scena dla malucha, Zabawa w teatr, zajęcia dramowe, zajęcia plastyczno techniczne: orgiami, Supełek z pętelką, szydełkowanie, Sprawne ręce, koło majsterkowicza, - inne: zajęcia rozwijające logiczne myślenie Łamigłówki mądrej główki, Taki mały taki duży zajęcia integracyjne, gry i zabawy edukacyjne, trening pewności siebie, Ratujemy i uczymy ratować, gry i zabawy ruchowe, zajęcia Nasze dylematy, koło wolontariatu, trening zastępowania agresji, zajęcia Rozwiązywanie trudnych sytuacji, gimnastyka mózgu, Mały ratownik, Klub Wiewiórka, - zajęcia wspierające: przedmiotowe zajęcia wyrównawcze, wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia usprawniające naukę czytania, zajęcia usprawniające słuch fonematyczny, zajęcia z elementami zabaw wspierających rozwój funkcji poznawczych dla klas I - III, gry i zabawy reedukacyjne, zajęcia przygotowujące do sprawdzianu kompetencji dla klas VI, zajęcia psychologiczno terapeutyczne, pomoc w odrabianiu prac, zajęcia logopedyczne. - zajęcia poświęcone uczniom zdolnym: koło polonistyczne praca z uczniem zdolnym dla klas IV VI, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, polonistyczne, informatyczne, z j. angielskiego. c. Gimnazja W białołęckich gimnazjach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe: - zajęcia i programy sportowe: Otwarte obiekty sportowe, Sportowa Białołęka, Klub biegacza, zajęcia sportowe Szybciej, więcej, mocniej, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, fitness, siłownia, turystyka rowerowa, tenis stołowy, lekkoatletyka, unihokej, akrobatyka sportowa, taniec. - zajęcia przedmiotowe: koło matematyczne, informatyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, koło turystyczno krajoznawcze, koła lingwistyczne: kultury romańskiej, z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, koło historyczne, Koło Miłośników WOS, koło polonistyczne, Ostry dyżur polonistyczny, koło muzyczne, koło plastyczne - koła zainteresowań: chór, zajęcia teatralne, dyskusyjny Klub Filmowy, koło artystyczne, zajęcia Spotkania ze sztuką, zajęcia z malarstwa, zajęcia kulturowe Hieronimus, Klub Kultury Japońskiej, koło regionalne, koło Przyjaciół Książki i Biblii, koło dziennikarskie, Klub młodego historyka, Śladami przeszłości, koło szachowe, zespół muzyczny, koło filozoficzne - inne: koło gier logicznych, zajęcia Życiowe wybory, Klub europejski Comenius, Klub Europejski, wolontariat, pierwsza pomoc, zajęcia umuzykalniające, etyka, zajęcia Spójrz inaczej, warsztaty adaptacyjno-integracyjne, unijno-społeczne, trening zastępowania agresji 14/42

15 - zajęcia wspierające: zajęcia wyrównawcze obejmujące tematyką treści przedmiotowe, zajęcia przygotowujące do egzaminów, warsztaty Planuję karierę edukacyjno-zawodową, zajęcia z elementami socjoterapii, wspomaganie psychologiczno pedagogiczne. - zajęcia poświęcone uczniom zdolnym: Kuźnia Noblistów, Klub Olimpijczyka, poszczególne koła przedmiotowe. d. Licea ogólnokształcące W CV LO odbywają się następujące zajęcia dodatkowe: - zajęcia sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, fitness, zajęcia kulturystyczne, Klub biegacza. - koła przedmiotowe: matematyczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne, turystyczno-krajoznawcze, koło języka angielskiego, kultury romańskiej, historyczne, filozoficzne, polonistyczne. - koła zainteresowań: koło teatralne, chór szkolny, koło techniczne. - zajęcia wspierające wyrównawcze oraz poświęcone pracy z uczniem zdolnym. e. Szkoły zawodowe Nie ma szkół zawodowych na terenie Dzielnicy. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nie ma zajęć dodatkowych. 4. Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 76: - III nagroda w kategorii Teatr w Ogólnopolskim Festiwalu Tradycji Bożonarodzeniowych X Betlejem u Avetek organizowanym przez Polski Komitet Organizacji Wychowania Przedszkolnego; - 3 finalistów oraz 3 laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla dzieci Spotkania z Chopinem. Ponadto w Przedszkolu działa od roku 2010 Teatr Rodzicielski Odkryta 18. Przedszkole bardzo aktywnie i z dużymi sukcesami wspiera rozmaite akcje charytatywne. Przedszkole nr 226 otrzymało dofinansowanie dla dwóch programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych: Mamo, tato czas na bajkę oraz Bezpieczny przedszkolak. b. Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 31: - finalista Ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego Test Oxford plus ; - finalista Ogólnopolskiego Konkursu STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA w kategorii matematycznej; - 2 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA w kategorii plastycznej. Szkoła Podstawowa nr 110: - laureat kuratoryjnego konkursu historycznego,, Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ; - laureat konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka organizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Szkoła Podstawowa nr 112: - I miejsce szkoły w Mazowieckim Wieloboju Szachowym; 15/42

16 - laureat Mistrzostw Mazowsza Juniorów w szachach; Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych - laureat Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Szachach; - laureat Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzieży w Szachach; - laureat Ogólnopolskiego Konkursu języka angielskiego FOX ; - 3 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego Pingwin 2010 ; - 4 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego. Panda Szkoła Podstawowa nr 154: - laureat oraz finalista konkursu humanistycznego ALFIK ; - finalista konkursu matematycznego ALFIK. Szkoła Podstawowa nr 231: - 4 laureatów konkursu Olimpus matematyczny; - laureat konkursu Olimpus z języka angielskiego; - laureat konkursu przyrodniczego Olimpu; - 2 finalistów VII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego Z poprawną polszczyzną na co dzień ; - 2 finalistów oraz 2 laureatów VIII Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas III szkół podstawowych m. st. Warszawy Z ortografią za pan brat ; - Szkoła Podstawowa nr 231 uzyskała II miejsce w Dzielnicy, jeżeli chodzi o wyniki egzaminu 6 klasistów (30,9 punktu). Szkoła Podstawowa nr 257: - 3 laureatów Konkursu matematycznego TORUS ; - 3 laureatów konkursu Alfik matematyczny; - 5 laureatów Konkursu języka niemieckiego Papperlapapp 3 ; - finalista konkursu Warszawskiej Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL-L ; - Szkoła Podstawowa nr 257 uzyskała I miejsce w Dzielnicy, jeżeli chodzi o wyniki egzaminów dla 6 klasistów (31,7 punktu). Szkoła Podstawowa nr 314: - 8 finalistów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży w piłce siatkowej. Szkoła Podstawowa nr 342: - finalista Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Szkoła Podstawowa nr 344: - laureat Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego OMNIBUS 2011 ; - 2 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego OLIMPUS ; - 6 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego ALFIK 2010 ; - 2 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKO PLANETA ; - 30 osobowy chór finalistą Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej w Łodzi; - 2 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny; - 7 laureatów konkursu MIX matematyczno-przyrodniczy; - 10 finalistów w Turnieju o złotą piłkę rocznik i ; - 12 finalistów XIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Ostrołęka 2011 koszykówka chłopców; - 16 finalistów XIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu szkół podstawowych dziewcząt i chłopców; 16/42

17 - miejsce finałowe w Drużynowym Wieloboju Pływackim w kategorii dzieci (11 lat) w Ciechanowie; - 7 finalistów oraz laureat Ogólnopolskich Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików w Ostrowcu Swiętokrzyskim organizowanych przez Polski Związek Pływacki; - Szkoła Podstawowa nr 344 plasuje się na III pozycji, jeśli chodzi o wyniki egzaminów 6 klasistów (średnie wyniki dla szkoły to 30,1 punktu). c. Gimnazja Spośród licznych osiągnięć i działań podejmowanych przez białołęckie Gimnazja wymienić należy: Gimnazjum nr 121: - laureat kuratoryjnej Olimpiady Fizycznej. Gimnazjum nr 122: - finalista Mazowieckiego Konkursu Filozoficznego. Gimnazjum nr 123: - 4 uczniów otrzymało Stypendium Prezydenta Miasta; - 1 uczeń, który otrzymał Stypendium Jana Pawła II; - finalista Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego; - finalista Kuratoryjnego Przedmiotowego Konkursu Matematycznego; - finalista Kuratoryjnego Przedmiotowego Konkursu Polonistycznego; - 4 finalistki dzielnicowej sztafety dziewcząt; - 11 finalistów oraz 1 laureat dzielnicowej sztafety chłopców; - 7 finalistek oraz 8 finalistów w dzielnicowych rozgrywkach unihokeja; - 3 finalistki w dzielnicowych rozgrywkach tenisa stołowego dziewcząt; - laureat Mistrzostw Polski CHI VAT (sztuki walki); - finalista oraz laureat XVI Pucharu Polski w Tańcu Sportowym; - laureat Mistrzostw Świata w Tańcu Sportowym; - laureat Mistrzostw Polski na Ergometrze Wioślarskim; - Gimnazjum nr 123 otrzymało dofinansowanie w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych na realizację dwóch autorskich programów: Street art sztuka ulicy oraz Warsztaty artystyczne ilustracje do wierszy Czechowicza ; - w Gimnazjum funkcjonowało 6 klas dwujęzycznych (1 z wykładowym językiem niemieckim, 5 z językiem angielskim) i realizowano rozszerzoną ofertę przedmiotów nauczanych dwujęzycznie o geografię i WOS po angielsku; - od września 2010r. do czerwca 2011r. w szkole pracowało 2 native speakerów 2 Australijczyków, którzy prowadzili z anglistami lekcje (dzięki współpracy z Fundacją LATTITUDE ); - zrealizowano 3 wyjazdowe edukacyjne projekty językowe (2 w Wielkiej Brytanii, 1 w Niemczech); - szkoła współpracowała też ze Stowarzyszeniem AISEC, dzięki czemu 2 grupy międzynarodowych studentów, dwukrotnie realizowały warsztaty po angielsku na temat Przedsiębiorczości i różnic kulturowych wśród młodzieży ; - uczeń klasy III realizował indywidualny tok nauki z matematyki i fizyki (został finalistą Konkursu Kuratoryjnego z matematyki i informatyki), uczennica klasy II realizowała indywidualny tok nauki z geografii i historii (została laureatką Konkursu Kuratoryjnego z geografii); - w roku szkolnym 2010/2011 szkoła miała 1 laureata konkursów kuratoryjnych (geografia) oraz 3 finalistów tych konkursów (matematyka, informatyka, jęz. polski); 17/42

18 - Gimnazjum nr 123 przystąpiło do programu WARS i SAWA wspierającego ucznia zdolnego i otrzymało certyfikat we wrześniu, potwierdzający zasadność działań w tym obszarze. Cały rok kontynuowano prace zgodnie z wytycznymi programu; - Gimnazjum 123 otrzymało we wrześniu tytuły: Innowacyjna szkoła, Innowacyjny nauczyciel, Innowacyjny scenariusz innowacyjny (wyróżnienie MSCDN); - szkoła złożyła projekt edukacyjny międzynarodowy do programu Comenius - projekt językowy finansowany ze środków Unii Europejskiej; - szkoła złożyła aplikację w konkursie w Biurze Edukacji Szkoła z pomysłem w kategorii Szkoła ma pomysł na kulturę ; - szkolny projekt artystyczny Szkicownik reprezentował Dzielnicę Bialołęka w Warszawskim Programie Kulturalnym; - realizowano edukację filmową we współpracy z warszawskimi kinami; - realizowano liczne autorskie działania z zakresu edukacji kulturalnej, w tym projekty plastyczne z L.O. im. Cervantesa i Zespołem Szkół im. J. Kilińskiego w Warszawie oraz coroczny Przegląd Małych Form Artystycznych ; - realizowano w formie zajęć fakultatywnych zajęcia artystyczne w klasie II zgodnie z wymogami podstawy programowej (12 warsztatów); - szkoła uzyskała II miejsce w Dzielnicowych Rozgrywkach sportowych i otrzymała nagrodę Burmistrza Białołęki; - uczniowie Gimnazjum 123 zajęli czołowe miejsca w Białołęckim Plebiscycie na Młodego Sportowca; - w szkole funkcjonowało 11 oddziałów integracyjnych (uczyło się w nich 48 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego); - szkoła uzyskała wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego stanin wysoki (7) i potwierdziła stabilność przygotowania uczniów do tego egzaminu; - Gimnazjum nr 123 wraz z Towarzystwem Przyjaciół Gimnazjum nr 123 po raz ósmy zorganizowało Białołęckie Zawody Pływackie dla uczniów niepełnosprawnych i III Bal Charytatywny, z którego dochód przeznaczono na wspieranie uczniów niepełnosprawnych, drugi obóz socjoterapeutyczny dla uczniów Gimnazjum nr 123; - zorganizowano, jak co roku Debatę Papieską i Rajd Papieski; - działał Klub Ośmiu wolontariacka grupa w ramach Fundacji Świat na Tak ; - Gimnazjum nr 123 otrzymało wyróżnienie Centrum Kopernika za pracę w projekcie klimatycznym; - nauczyciele i rodzice korzystali przez cały rok z e-dziennika, wprowadzając nową jakość pracy szkoły; - rodzice uczestniczyli w regularnych zajęciach prowadzonych przez szkolnych pedagogów Akademia dla Rodziców (1 raz w miesiącu); - klasy II rozpoczęły pracę metodą projektową i zrealizowały projekt edukacyjny. Forma pracy została pozytywnie oceniona przez uczniów i nauczycieli; - opracowano program własny nauczania zdrowotnego i fakultatywnych zajęć z wychowania fizycznego; - wszyscy uczniowie klas I, w październiku uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach profilaktycznych, sfinansowanych przez Wydział Spraw Społecznych Białołęki. Gimnazjum nr 124: - 2 finalistów Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów; - 2 finalistów X Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów; - uczniowie Gimnazjum nr 124 uzyskali najwyższe wyniki w Dzielnicy w części matematycznej (30,8 punktu) oraz języków obcych (39,9 punktu) egzaminu gimnazjalnego wyniki przewyższające średnią dla m. st. Warszawy (wynoszącą odpowiednio 27,8 i 35,49 punktu) oraz bardzo wysokie wyniki (32,3 punktu), również ponadprzeciętne, z części humanistycznej. 18/42

19 Gimnazjum nr 125: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych - 2 finalistów oraz 2 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego zatytułowanego Bitwa Warszawska 1920 roku w świadomości młodych Polaków", którego organizatorami są Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Warszawski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów; - 2 finalistów Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego; - uczniowie Gimnazjum nr 125 osiągnęli najwyższe wyniki w Dzielnicy (35,6 punktu) oraz dużo przewyższające średnią dla m. st. Warszawy (wynoszącą 30,53 punktu) z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego; Gimnazjum nr 164: - 2 laureatów Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych Olimpus; - 8 laureatów Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych Olimpus z języka angielskiego; - 2 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego Z poprawną polszczyzną na co dzień ; - 2 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Multitest z chemii; - finalista Ogólnopolskiego Konkursu Albus z chemii; - laureat Mistrzostw Warszawy w lekkiej atletyce; - laureat Mistrzostw Mazowsza w biegach przełajowych; - 2 laureatów Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej w konkursie tanecznym; - laureat Dzielnicowego Konkursu Ekologicznego; - 3 laureatów oraz 2 wyróżnienia w Konkursie plastycznym Najpiękniejsze ikony prawosławia ; - 2 laureatów Dzielnicowego Konkursu Matematycznego; - 2 laureatów Dzielnicowego Konkursu Chemicznego; - Gimnazjum nr 164 uczestniczy w takich projektach jak: Szkoła z pomysłem oraz WARS I SAWA system wspierania uczniów uzdolnionych. - otrzymało dofinansowanie w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych na realizację projektu edukacyjnego Roślina w słoiku, kto, jak i po co ją tam umieścił we współpracy z Uczelniami Wyższymi. d. Licea ogólnokształcące CV LO funkcjonujące na terenie Dzielnicy Białołęka może poszczycić się następującymi sukcesami: - finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Ekologicznej; - 1 uczeń, który otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów e. Szkoły zawodowe Nie ma szkół zawodowych na terenie Dzielnicy. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Prężnie działająca na terenie Dzielnicy Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna może pochwalić się następującymi osiągnięciami: - w ramach II edycji Grantów Biura Edukacji Poradnia białołęcka wygrała 9 z 32 Grantów przyznanych w Warszawie poradniom psychologiczno pedagogicznym. Dzięki nim udało się zrealizować takie programy jak: w obszarze wspieranie rodziny z małym dzieckiem szczególnie 5 i 6 - letnim; wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców i nauczycieli; potrzeby środowiska lokalnego: 19/42

20 o Program optymalnego przygotowania dzieci z klas zerowych do podjęcia obowiązku szkolnego; o o Program przesiewowych badań słuchu i wzroku przy użyciu programu komputerowego sygnowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; Kształtowanie umiejętności prospołecznych w przedszkolu i szkole dzieci 5 i 6 letnich; w obszarze wspieranie rodziny z małym dzieckiem szczególnie 5 i 6 - letnim; wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców i nauczycieli: o o o Model wspomagania pracy oczu i mózgu, wzbogacony o elementy terapii integracji sensorycznej (SI) jako wsparcie bazowych sprawności percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym; Terapia psychomotoryczna według M. Procus, M. Block; Naucz mnie ładnie pisać kształtowanie sprawności manualnej dziecka letniego przygotowującego się / rozpoczynającego obowiązek szkolny; w obszarze wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców i nauczycieli: o Program wspomagania rozwoju dzieci siedmioletnich z dysfunkcjami rozwojowymi; w obszarze praca z uczniem zdolnym: o Wspomaganie rodziców w rozwoju i wychowaniu dziecka zdolnego; w obszarze doradztwo zawodowe dla młodzieży: o Poradnictwo zawodowe skierowane do uczniów uzdolnionych z III klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. - w ramach III edycji Grantów Biura Edukacji Poradnia Białołęcka wygrała 8 z 31 Grantów przyznanych w Warszawie poradniom psychologiczno pedagogicznym. Dzięki nim udało się zrealizować takie programy jak: w obszarze wspieranie rodziny z małym dzieckiem szczególnie 5 i 6 - letnim; wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców i nauczycieli; potrzeby środowiska lokalnego: o Program optymalnego przygotowania dzieci z klas zerowych Szkoły Podstawowej Nr 110 do podjęcia obowiązku szkolnego; o Program przesiewowych badań słuchu i wzroku przy użyciu programu komputerowego sygnowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; o Grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze spectrum autyzmu; w obszarze wspieranie rodziny z małym dzieckiem szczególnie 5 i 6 - letnim; wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców i nauczycieli: o Podróż żaglowcem dookoła świata trening twórczego myślenia (adresowany do dzieci 6 i 7 - letnich); o Naucz mnie ładnie pisać kształtowanie sprawności manualnej dziecka letniego przygotowującego się / rozpoczynającego obowiązek szkolny; o Model wspomagania pracy oczu i mózgu, wzbogacony o elementy SI jako wsparcie bazowych sprawności percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; w obszarze wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców i nauczycieli: o Trening percepcji wzrokowej dla dzieci z trudnościami w czytaniu; 20/42

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo