Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego... 8 b. Szkoły podstawowe... 8 c. Gimnazja... 8 d. Licea ogólnokształcące... 9 e. Szkoły zawodowe... 9 f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe /42

4 f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Zasiłki szkolne, stypendia socjalne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Wyposażenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Inne istotne informacje o jednostkach w dzielnicy Finanse Struktura wydatków w roku szkolnym 2010/ Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Szkoły zawodowe (rozdział 80130) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406) Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych w roku szkolnym 2010/ Zwiększanie wskaźnika upowszechniania wychowania przedszkolnego Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych a. Wyposażenie oraz umiejscowienie oddziałów przedszkolnych b. Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Wsparcie ucznia uzdolnionego a. Klub Olimpijczyka oraz Kuźnia Noblistów b. WARS i SAWA Wspieranie i wzbogacanie oferty szkolnictwa zawodowego Racjonalizacja sieci szkół a. Zmiany obwodów szkół podstawowych b. Zmiany obwodów gimnazjów Programy typu Wiem, co jem ; Profilaktyka medyczna ; Stop cyberprzemocy ; Kulturalny kibic, Bezpieczna Szkoła i inne a. Wiem, co jem /42

5 b. Dzień Dobrego Jedzenia c Internet d. Warszawa stolicą czystości e. Godzina dla Ziemi f. Bieg po zieloną gałązkę Lato i zima w mieście a. Zima w mieście b. Lato w mieście Młodzieżowa Rada Dzielnicowa a. Wieczorki kulturalne b. Amatorskie ligi sportowe c. Rozbudowa szatni szkolnych Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Projekty edukacji kulturalnej Projekty unijne a. Zagrajmy o sukces b. Comenius Dzielnicowe fora oświatowe (formy kontaktu ze środowiskiem) Doskonalenie nauczycieli i kadr Współpraca z organizacjami pozarządowymi Inwestycje, remonty, termomodernizacje Wdrażanie zaawansowanych technologii Rozszerzanie współpracy międzynarodowej /42

6 6/42

7 1. Wprowadzenie Dzielnica Białołęka, jako część Warszawy położona na obrzeżach stolicy, jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów m. st. Warszawy. Położona jest na bardzo dużym obszarze, na którym powstaje coraz więcej nowych osiedli blokowisk oraz domów jednorodzinnych.około dwie trzecie mieszkańców Dzielnicy żyje na osiedlach o charakterze bloków mieszkalnych są to: Nowodwory, Tarchomin oraz Nowe Świdry. Dzięki nieustającej budowie lokalnych dróg, gazociągów oraz wodociągów, obok ogromnych osiedli domów wielorodzinnych, na terenach, które jeszcze do niedawna uznawane były za rolnicze, rozwijają się również osiedla domków jednorodzinnych. Stosunkowo niskie ceny mieszkań budowanych na terenie Dzielnicy oraz wydawanie przez Biuro Architektury zgody deweloperom na budowę dużych osiedli mieszkaniowych bez powiadomienia władz Dzielnicy, powodują niekontrolowany napływ ludności. W Białołęce osiedlają się przede wszystkim ludzie młodzi, którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w związku z czym przyrost uczniów jest coraz większy z każdym rokiem szkolnym. Poniższa tabela przedstawia porównanie liczby uczniów w placówkach publicznych w roku szkolnym 2009/10 i 2010/11 wg stanu na 10 września. Rok szkolny 2009/10 Rok szkolny 2010/11 Różnica Liczba uczniów ogółem (SP, GIM, LO) Liczba oddziałów ogółem Na terenie Białołęki funkcjonuje 6 przedszkoli samorządowych, 10 szkół podstawowych, 6 gimnazjów oraz 1 liceum ogólnokształcące. W związku z bardzo dużym przyrostem uczniów Dzielnica stara się zapewnić miejsca wszystkim dzieciom i dlatego też dotychczas istniejące szkoły i przedszkola są systematycznie rozbudowywane. W roku szkolnym 2010/11 zakończono rozbudowę Przedszkola nr 64 oraz 226, a także Zespołu Szkół nr 43, Szkoły Podstawowej nr 231 oraz Szkoły Podstawowej nr 112, która przeniesiona została do budynku przy ul. Zaułek. W Dzielnicy powstaje coraz więcej placówek niepublicznych. Ze względu na niewielką liczbę miejsc w przedszkolach publicznych, obszarem który rozwija się najszybciej, są przedszkola niepubliczne. Poniższa tabela przedstawia porównanie liczby placówek niepublicznych oraz ilości uczniów w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2009/10 i 2010/11. Rok szkolny 2009/10 Rok szkolny 2010/11 Różnica Liczba placówek ogółem 52 (w tym 40 przedszkoli) 62 (w tym 49 przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego) 10 Liczba uczniów ogółem Warunki, w jakich rozwija się oświata w Białołęce są niewątpliwie bardzo trudne. Zmiany społeczne zachodzące w Dzielnicy stawiają przed władzami Dzielnicy nowe wyzwania, którym władze te zawsze gotowe są sprostać. 7/42

8 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Dane statystyczne zamieszczono w Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie Część I Oświata w liczbach. 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W Dzielnicy Białołęka działa łącznie 49 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, w tym 6 przedszkoli prowadzonych przez m. st. Warszawę. W przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych jest ok dzieci. Do przedszkoli publicznych uczęszcza 1040 dzieci. Według danych BAISO z dnia r. w Białołęce mieszka 4705 dzieci w wieku 3 5 lat. Z powyższych danych wynika, że tylko 368 dzieci nie korzysta wcale z opieki przedszkolnej. Całkowity wskaźnik uprzedszkonienia wynosi 92%. Jednak gdyby wziąć pod uwagę tylko placówki publiczne, to wyniósłby on jedynie 22%. Dwa przedszkola samorządowe posiadają oddziały integracyjne są to: Przedszkole nr 65 Tarchominek 3 oddziały oraz Przedszkole nr 226 im. Małego Europejczyka 4 oddziały. Do oddziałów integracyjnych uczęszcza w sumie 156 dzieci. b. Szkoły podstawowe W Dzielnicy Białołęka działa 10 samorządowych szkół podstawowych, z czego 8 w samodzielnych budynkach. Szkoła Podstawowa nr 31 połączona jest z Gimnazjum nr 125 w Zespół Szkół nr 43. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 112, na czas rozbudowy swojej siedziby przy ul. Zaułek 34, użytkuje budynek wspólnie z Gimnazjum nr 164, nie stanowiąc jednak zespołu. 4 szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Dzielnicy prowadzą oddziały integracyjne: - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. M. Kownackiej; - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego; - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. J. M. Szancera; - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego. Ponadto 2 szkoły posiadają oddziały sportowe: Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi (siatkówka) oraz Szkoła Podstawowa nr 344 im. Powstania Warszawskiego (pływanie). c. Gimnazja W Dzielnicy Białołęka jest 6 gimnazjów, z czego 3 w budynkach samodzielnych. Gimnazjum nr 125 wraz ze Szkołą Podstawową nr 31 tworzy Zespół Szkół nr 43, a Gimnazjum nr 122 wraz z CV Liceum Ogólnokształcącym tworzy Zespół Szkół nr 106. Gimnazjum nr 164 użytkuje czasowo, jeszcze przez okres roku szkolnego 2010/11, budynek wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 112, nie tworząc jednak zespołu. 2 gimnazja prowadzą oddziały integracyjne: - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 123 im. Jana Pawła II; - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 164. Ponadto niektóre gimnazja posiadają oddziały dwujęzyczne oraz sportowe. Są to: - Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 122 im. gen. De Gaulle`a (oddziały dwujęzyczne i sportowe); - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 123 im. Jana Pawła II (oddziały dwujęzyczne i sportowe); - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 164 (oddziały sportowe). 8/42

9 d. Licea ogólnokształcące W Dzielnicy Białołęka jest jedno liceum CV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, które użytkuje budynek wspólnie z Gimnazjum nr 122 tworząc Zespół Szkół nr 106. W tym obiekcie znajduje także siedzibę Białołęcki Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. e. Szkoły zawodowe W Dzielnicy Białołęka nie funkcjonują szkoły zawodowe ani placówki edukacji pozaszkolnej. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Na terenie Dzielnicy działa jedna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 21 mieszcząca się przy ul. Marywilskiej 44. Rocznie opieką swoją obejmuje ona około 1800 dzieci i młodzieży - niezależnie od dzieci i młodzieży objętych programami profilaktycznymi na terenie szkół. Ponad 800 podopiecznych objętych zostało takimi formami pomocy jak: terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, zajęcia socjoterapeutyczne i pomoc psychoterapeutyczna. Poradnia gwarantuje pomoc świadczoną przez specjalistów o wielokierunkowych profilach przygotowania psychologów, pedagogów, w tym pedagogów specjalnych, psychoterapeutów, socjoterapeutów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, pedagogów terapeutów, logopedów, w tym neurologopedów, pedagogów doradców zawodowych, specjalistów ds. integracji sensorycznej i innych terapii wspomagających. Celem funkcjonowania ośrodka jest zapewnienie globalnej, optymalnej, świadczonej na najwyższym poziomie pomocy psychologiczno pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej, dla dzieci i młodzieży uczącej się lub w przypadku dzieci nieobjętych edukacją zamieszkałych na terenie Dzielnicy Białołęka. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 21, zgodnie z założeniami statutowymi, to ośrodek niosący pomoc psychologiczno pedagogiczną dziecku, młodemu człowiekowi i jego rodzinie z rejonu Białołęki. Ma służyć informacją i doradztwem, nieść pomoc psychologiczno pedagogiczną, logopedyczną i inną specjalistyczną wszystkim uczniom, przedszkolakom, a także dzieciom w wieku 0 3 lata - w szczególności dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi, fragmentarycznymi i parcjalnymi deficytami rozwojowymi, dzieciom i młodzieży z trudnościami szkolnymi. Zadaniem Poradni jest pomoc w rozwiązywaniu problemów wymagających stymulacji poznawczej, ale także wsparcie w przypadkach trudności o charakterze emocjonalno osobowościowym, problemów adaptacyjnych w grupie rówieśniczej, w tym też zmiany środowiska edukacyjno wychowawczego. Poradnia służy także doradztwem dotyczącym wyboru dalszego kształcenia, a w konsekwencji wyboru zawodu. Zadaniem zatrudnionych specjalistów jest poprzez właściwą diagnozę i kompleksową terapię psychologiczno pedagogiczną oraz logopedyczną wyeliminować lub zminimalizować skutki problemów okresu dziecięcego i okresu adolescencji. Terapia prowadzona jest we współpracy z rodzicami (lub opiekunami prawnymi), a za ich zgodą również z placówkami oświatowymi i służby zdrowia. Poradnia służy pomocą, wsparciem i doradztwem (w szerokim rozumieniu tego słowa) dla rodziców i nauczycieli z placówek edukacyjnych z terenu Białołęki oraz dla pedagogów i wychowawców z placówek oświatowo wychowawczych. Aby usprawnić pracę na rzecz dobra dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w Poradni funkcjonują następujące działy: dział opiekuńczo wychowawczy: - opieka nad szkołami 940 podopiecznych, - opieka nad przedszkolami i dziećmi nieobjętymi edukacją przedszkolną ok. 530 dzieci; dział ds. orzecznictwa specjalnego i indywidualnego, w tym organizacja wczesnego wspomagania rozwoju (obszar diagnozy i ukierunkowywania stymulacji, harmonizowania rozwoju, kształcenia i wychowania) 74 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 49 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego; 9/42

10 dział poradnictwa zawodowego, orientacji i informacji zawodowej ok. 500 uczniów; dział diagnozy i terapii logopedycznej ok. 200 podopiecznych; dział ds. diagnozy i wspomagania rozwoju małego dziecka (0 3 r. ż.) ok. 150 dzieci; dział ds. terapii psychologiczno pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i edukacji rodziny ok. 110 podopiecznych; dział ds. profilaktyki społecznej i socjoterapii ok. 40 uczniów objętych socjoterapią, ok.1800 objętych działaniami profilaktycznymi; dział ds. psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin ok. 60 rodzin i 30 uczniów w terapii indywidualnej; dział ds. profilaktyki uzależnień ok. 20 osób; dział terapii i edukacji polonistycznej z logopedią ok.250 uczniów; dział terapii pedagogicznej z zakresu matematyki około 150 podopiecznych; dział terapii wspomagających ok. 160 podopiecznych: - terapia integracji sensorycznej (SI), - terapia metodą biofeedback, - zajęcia stymulujące rozwój grafomotoryczny dziecka z elementami plastykoterapii i kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona, - stymulacja rozwoju psychomotorycznego według metody M. Procus, M. Block, - zajęcia ortoptyczne, stymulujące rozwój bazowych umiejętności w zakresie percepcji wzrokowej, - baśnioterapia z elementami muzykoterapii dla dzieci młodszych, - baśnioterapia jako element wspomagający proces terapeutyczny u dzieci młodszych; - trening twórczego myślenia, - terapia metodą Weroniki Sherborne (możliwa do uruchomienia w zależności od potrzeb), - inne w zależności od potrzeb; zespoły wczesnego wspomagania rozwoju obejmujące dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia obowiązku szkolnego, funkcjonujące w oparciu o opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju 5. dzieci; Ponadto w roku szkolnym 2010/11 powstał nowy zespół zespół pomocy psychologicznej dziecku wykorzystywanemu seksualnie, działający w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie, pod opieką którego znajduje się obecnie 4 dzieci. Do zadań tego zespołu należy: - prowadzenie działań diagnostycznych (psychologicznych i pedagogicznych) wobec dzieci i młodzieży ofiar krzywdzenia i wykorzystywania seksualnego, - prowadzenie poradnictwa, konsultacji dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci wykorzystywanych seksualnie, - prowadzenie działań terapeutycznych skierowanych do dzieci krzywdzonych i niekrzywdzących opiekunów - wsparcie rodziny dziecka, wobec którego doszło do wykorzystania seksualnego, - pomoc rodzicom, opiekunom i profesjonalistom w sytuacjach podejrzenia wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży. Poradnia powołała również do życia punkt ds. pomocy rodzicom dzieci specjalnej troski oferujący wsparcie dla rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych w tym ze szczególnym uwzględnieniem rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Pod opieką punktu znajduje się obecnie 10 rodzin. 10/42

11 Oprócz swoich własnych programów, opracowanych przez pracowników Poradni, ośrodek realizuje również programy zakrojone na szerszą skalę zgodne z Uchwałą nr XXVII/871/2008 Rady m.st. Warszawy w latach z dnia 3 kwietnia 2008 r. Są to m. in.: 1. Realizacja zadań Dzielnicowego Centrum Integracji ds. opieki, wychowania i edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2. Realizacja zadań w zespole interwentów oświatowych m. st. Warszawy działania interwencyjne na poziomie miasta stołecznego Warszawy podejmowane w sytuacjach kryzysowych na wniosek dyrektora placówki edukacyjnej - w koordynacji z Biurem Edukacji. 3. Udział w programie ogólnomiejskim WARS i SAWA adresowanym do uczniów uzdolnionych. 4. Udział w organizacji systemu opieki i wsparcia dla dzieci najmłodszych w przedziale wiekowym 0 3 r. ż. we współpracy z Fundacją - Dzieci Niczyje. 5. Udział w programie przeciwdziałania przemocy wypracowywanie systemu szybkiego i adekwatnego działania w sytuacji kryzysowej i zapobiegania sytuacjom kryzysowym. 6. Organizacja i realizacja zadań przez zespół pomocy psychologicznej dziecku wykorzystywanemu seksualnie, funkcjonujący w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Krzywdzonym, w tym Wykorzystywanym Seksualnie. 7. Udział w przygotowaniu grupy mediatorów dla m. st. Warszawy zespołu do realizacji zadań mediacyjnych dla potrzeb placówek oświatowych miasta (zakończony etap szkoleniowy zaplanowany na rok szkolny 2010/2011). 2. Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 64 programy własne: A czy wy tak potraficie? ; Świat muzyką malowany ; Bezpieczny przedszkolak. Przedszkole nr 65 programy własne: Zanim będę uczniem ; Kolorowy świat ; - Zmysłowe i eksperymentalne odkrywanie świata z wykorzystaniem metody M. Montessori, Wesołe przygody- program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lata, Profilaktyka zaburzeń procesów poznawczych w terapii przez sztukę (grupa integracyjna dla dzieci 3 letnich); - Dobry start- program adaptacyjny Przedszkola nr 65 (grupy 3 latków); - Znać swoje prawa to ważna sprawa- program edukacyjno-profilaktyczny oraz Mówiące paluszkirozwijanie wyobraźni i postaw twórczych dziecka poprzez wykorzystanie elementów pantomimy i znaków języka migowego ( grupy 5 latków). Przedszkole nr 76 programy własne: - Niedźwiadek - program adaptacyjny (dzieci 3 oraz 5 letnie); - Przedszkolny program wychowawczy oraz Poznajemy naszą stolicę Warszawę - program edukacji regionalnej (programy realizowane we wszystkich grupach dzieci). Przedszkole nr 192 programy własne: Literka w krainie baśni ; Praca z dzieckiem nadpobudliwym w przedszkolu ; Dziecko zdolne ; Program rozwijania uzdolnień muzycznych dzieci. 11/42

12 Innowacje pedagogiczne: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Przedszkole bez zabawek innowacja pedagogiczna realizowana w jednej z grup przez okres dwóch tygodni w ciągu roku szkolnego. Przedszkole nr 226 programy własne: - Przedszkole dobrego startu w szkole, Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci w wieku przedszkolnym (grupy dzieci 5 letnich); - Program adaptacyjny Niedźwiadek (grupy dzieci 3 letnich). Przedszkole nr 414 programy własne: - Ku Dziecku ; - Zanim będę uczniem ; - Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków. b. Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 31 programy własne: - program zajęć plastycznych oraz teatralno muzycznych realizowanych w klasach I. Szkoła Podstawowa nr 110 programy własne: - program wychowania fizycznego dla klas IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 118 programy własne: - Mały Polak - Europejczyk, Poznawanie właściwości zespołu klasowego programy realizowane w klasach I; - Spójrz inaczej (program profilaktyczno wychowawczy dla klas I VI). Szkoła Podstawowa nr 314 innowacja pedagogiczna: - Move to learn realizowana w klasach 0. Szkoła Podstawowa nr 342 programy własne: - program nauczania etyki zajęcia międzyoddziałowe prowadzone wśród dzieci z klas I III. Szkoła Podstawowa nr 344 programy własne: - program nauczania w interdyscyplinarnej klasie sportowej o charakterze ogólnorozwojowym z elementami pływania szkolenie sportowe we wszystkich klasach pływackich. c. Gimnazja Gimnazjum nr 121 programy własne: - program własny nauczania języka hiszpańskiego. Innowacja pedagogiczna: - realizacja 2 godzin fakultatywnych WF we wszystkich klasach jako innowacja pedagogiczna. Gimnazjum nr 122 programy własne: - program zajęć artystycznych w zakresie plastyki i muzyki; - program nauczania języka francuskiego w klasie dwujęzycznej z językiem francuskim. Gimnazjum nr 123 programy własne: - edukacja plastyczna oraz zdrowotna (klasy I III); - program własny z zakresu nauczania matematyki w klasie II; - edukacja filozoficzna (zajęcia międzyoddziałowe dla chętnych uczniów); - fakultatywne zajęcia wychowawczo-fizyczne dla klas III. 12/42

13 Gimnazjum nr 124 innowacje pedagogiczne: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych - Nowe horyzonty oraz Od ucznia do redaktora -innowacje humanistyczna; - Matematyka w gimnazjum -innowacja matematyczna. Gimnazjum nr 125 programy własne: - program zajęć sportowych piłka nożna oraz tenis ziemny realizowany w klasach I i II. Gimnazjum nr 164 programy własne: - program autorski do zajęć artystycznych (zajęcia muzyczne); - program autorski do zajęć artystycznych (zajęcia plastyczne); - program szkolenia sportowego w lekkiej atletyce dla klas I-III; - autorski program wychowania fizycznego ze specjalnością piłka nożna dla klas sportowych I-III. d. Licea ogólnokształcące CV Liceum Ogólnokształcące znajdujące się na terenie Dzielnicy Białołęka nie realizuje własnych programów nauczania, nie prowadzi również innowacji ani eksperymentów pedagogicznych. e. Szkoły zawodowe Nie ma szkół zawodowych na terenie Dzielnicy. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Programy realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 21: - Program Model wspomagania pracy oczu i mózgu stymulacja, wspieranie bazowych umiejętności dziecka w obszarze percepcji wzrokowej; - Od przedszkolaka do ucznia przygotowywanie dzieci w wieku przedszkolnym do podjęcia obowiązku szkolnego; - Przedszkolak idzie do szkoły, czyli gotowość dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w klasie I; - Program Lubię szkołę, czyli zajęcia stymulujące rozwój dziecka na terenie przedszkola w ramach jego przygotowania do podjęcia obowiązku szkolnego; - Ja i moi koledzy program modelowania właściwych relacji społecznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym; - Czemu jeszcze nie czyta program adresowany do dzieci klas I SP pomoc dla dzieci z dysharmoniami rozwojowymi i ich rodziców; - Piszemy ładniej program adresowany do dzieci i młodzieży od klasy III SP; - Sprawne rączki stymulacja rozwoju grafomotorycznego dziecka młodszego przedszkolnego i rozpoczynającego naukę w szkole; - Usprawnianie tabliczki mnożenia adresowany do uczniów klas IV V SP. 3. Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W białołęckich przedszkolach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe: - sportowe: gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna, judo; - inne: język angielski, zajęcia umuzykalniając rytmiczne, taniec (również balet); warsztaty teatralne oraz koła plastyczne. 13/42

14 b. Szkoły podstawowe Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych W szkołach podstawowych realizowane są następujące zajęcia dodatkowe: - zajęcia oraz programy sportowe: Zabawa i sport, Od zabawy do sportu, Sportowa Białołęka, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia szachowe, taneczne, tenis stołowy, tenis ziemny, piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, zajęcia ogólnosportowe dla oddziałów przedszkolnych, minizapasy, zapasy. - koła przedmiotowe: matematyczne, koło tabliczki mnożenia, Przygoda z matematyką, Pogotowie matematyczno-informatyczne, koło informatyczne, zajęcia z komputerem dla klas 0 III, przyrodnicze, ekologiczno przyrodnicze, koło przyrodnicze z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, geograficzne, koło historyczne, Klub przyjaciół Wojska, zajęcia ortograficzne, koło polonistyczne (również z elementami warsztatów dziennikarskich), kącik literacki, koła językowe: język angielski (również dla oddziałów 0 ), język niemiecki Deutsch ist mein Hobby, koło plastyczne. - koła zainteresowań: zajęcia z komputerem, e- Twinning, zajęcia Zdolny matematyk, Przyroda i ja, Klub Młodego Globtrotera, koło europejskie, koło regionalne,, Nasze miasto, Nasza mała Ojczyzna, Klub Młodego Warszawiaka Miłośnika Sztuki, Klub Miłośników Warszawy Spacerkiem po Warszawie, Ciekawostki przyrodnicze, koło ekologiczne, W świecie kultury, zajęcia Ortografitti, Gry i zabawy logopedyczne, Gry i zabawy ortograficzno językowe, koło dziennikarskie, literackie, czytelnicze, zajęcia Wiem, co czytam, Bibliolandia, Bibliomania, Wierszykarnia warsztaty twórczości, Opowieści różnej treści bajkoterapia, Zabawy słowami, koło liturgiczno biblijne, koło misyjne, koło piosenki religijnej Śpiewajmy Panu, koło umuzykalniające, zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne dla oddziałów przedszkolnych, zajęcia muzyczno teatralne, chór Wiolinki, Zabawy przy sztuce i muzyce, koło gitarowe, zajęcia muzyczne Śpiewać każdy może, Gry, zabawy i piosenki w języku angielskim, koło teatralne, Scena dla malucha, Zabawa w teatr, zajęcia dramowe, zajęcia plastyczno techniczne: orgiami, Supełek z pętelką, szydełkowanie, Sprawne ręce, koło majsterkowicza, - inne: zajęcia rozwijające logiczne myślenie Łamigłówki mądrej główki, Taki mały taki duży zajęcia integracyjne, gry i zabawy edukacyjne, trening pewności siebie, Ratujemy i uczymy ratować, gry i zabawy ruchowe, zajęcia Nasze dylematy, koło wolontariatu, trening zastępowania agresji, zajęcia Rozwiązywanie trudnych sytuacji, gimnastyka mózgu, Mały ratownik, Klub Wiewiórka, - zajęcia wspierające: przedmiotowe zajęcia wyrównawcze, wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia usprawniające naukę czytania, zajęcia usprawniające słuch fonematyczny, zajęcia z elementami zabaw wspierających rozwój funkcji poznawczych dla klas I - III, gry i zabawy reedukacyjne, zajęcia przygotowujące do sprawdzianu kompetencji dla klas VI, zajęcia psychologiczno terapeutyczne, pomoc w odrabianiu prac, zajęcia logopedyczne. - zajęcia poświęcone uczniom zdolnym: koło polonistyczne praca z uczniem zdolnym dla klas IV VI, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, polonistyczne, informatyczne, z j. angielskiego. c. Gimnazja W białołęckich gimnazjach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe: - zajęcia i programy sportowe: Otwarte obiekty sportowe, Sportowa Białołęka, Klub biegacza, zajęcia sportowe Szybciej, więcej, mocniej, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, fitness, siłownia, turystyka rowerowa, tenis stołowy, lekkoatletyka, unihokej, akrobatyka sportowa, taniec. - zajęcia przedmiotowe: koło matematyczne, informatyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, koło turystyczno krajoznawcze, koła lingwistyczne: kultury romańskiej, z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, koło historyczne, Koło Miłośników WOS, koło polonistyczne, Ostry dyżur polonistyczny, koło muzyczne, koło plastyczne - koła zainteresowań: chór, zajęcia teatralne, dyskusyjny Klub Filmowy, koło artystyczne, zajęcia Spotkania ze sztuką, zajęcia z malarstwa, zajęcia kulturowe Hieronimus, Klub Kultury Japońskiej, koło regionalne, koło Przyjaciół Książki i Biblii, koło dziennikarskie, Klub młodego historyka, Śladami przeszłości, koło szachowe, zespół muzyczny, koło filozoficzne - inne: koło gier logicznych, zajęcia Życiowe wybory, Klub europejski Comenius, Klub Europejski, wolontariat, pierwsza pomoc, zajęcia umuzykalniające, etyka, zajęcia Spójrz inaczej, warsztaty adaptacyjno-integracyjne, unijno-społeczne, trening zastępowania agresji 14/42

15 - zajęcia wspierające: zajęcia wyrównawcze obejmujące tematyką treści przedmiotowe, zajęcia przygotowujące do egzaminów, warsztaty Planuję karierę edukacyjno-zawodową, zajęcia z elementami socjoterapii, wspomaganie psychologiczno pedagogiczne. - zajęcia poświęcone uczniom zdolnym: Kuźnia Noblistów, Klub Olimpijczyka, poszczególne koła przedmiotowe. d. Licea ogólnokształcące W CV LO odbywają się następujące zajęcia dodatkowe: - zajęcia sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, fitness, zajęcia kulturystyczne, Klub biegacza. - koła przedmiotowe: matematyczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne, turystyczno-krajoznawcze, koło języka angielskiego, kultury romańskiej, historyczne, filozoficzne, polonistyczne. - koła zainteresowań: koło teatralne, chór szkolny, koło techniczne. - zajęcia wspierające wyrównawcze oraz poświęcone pracy z uczniem zdolnym. e. Szkoły zawodowe Nie ma szkół zawodowych na terenie Dzielnicy. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nie ma zajęć dodatkowych. 4. Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 76: - III nagroda w kategorii Teatr w Ogólnopolskim Festiwalu Tradycji Bożonarodzeniowych X Betlejem u Avetek organizowanym przez Polski Komitet Organizacji Wychowania Przedszkolnego; - 3 finalistów oraz 3 laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla dzieci Spotkania z Chopinem. Ponadto w Przedszkolu działa od roku 2010 Teatr Rodzicielski Odkryta 18. Przedszkole bardzo aktywnie i z dużymi sukcesami wspiera rozmaite akcje charytatywne. Przedszkole nr 226 otrzymało dofinansowanie dla dwóch programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych: Mamo, tato czas na bajkę oraz Bezpieczny przedszkolak. b. Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 31: - finalista Ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego Test Oxford plus ; - finalista Ogólnopolskiego Konkursu STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA w kategorii matematycznej; - 2 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA w kategorii plastycznej. Szkoła Podstawowa nr 110: - laureat kuratoryjnego konkursu historycznego,, Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ; - laureat konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka organizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Szkoła Podstawowa nr 112: - I miejsce szkoły w Mazowieckim Wieloboju Szachowym; 15/42

16 - laureat Mistrzostw Mazowsza Juniorów w szachach; Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych - laureat Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Szachach; - laureat Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzieży w Szachach; - laureat Ogólnopolskiego Konkursu języka angielskiego FOX ; - 3 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego Pingwin 2010 ; - 4 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego. Panda Szkoła Podstawowa nr 154: - laureat oraz finalista konkursu humanistycznego ALFIK ; - finalista konkursu matematycznego ALFIK. Szkoła Podstawowa nr 231: - 4 laureatów konkursu Olimpus matematyczny; - laureat konkursu Olimpus z języka angielskiego; - laureat konkursu przyrodniczego Olimpu; - 2 finalistów VII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego Z poprawną polszczyzną na co dzień ; - 2 finalistów oraz 2 laureatów VIII Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas III szkół podstawowych m. st. Warszawy Z ortografią za pan brat ; - Szkoła Podstawowa nr 231 uzyskała II miejsce w Dzielnicy, jeżeli chodzi o wyniki egzaminu 6 klasistów (30,9 punktu). Szkoła Podstawowa nr 257: - 3 laureatów Konkursu matematycznego TORUS ; - 3 laureatów konkursu Alfik matematyczny; - 5 laureatów Konkursu języka niemieckiego Papperlapapp 3 ; - finalista konkursu Warszawskiej Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL-L ; - Szkoła Podstawowa nr 257 uzyskała I miejsce w Dzielnicy, jeżeli chodzi o wyniki egzaminów dla 6 klasistów (31,7 punktu). Szkoła Podstawowa nr 314: - 8 finalistów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży w piłce siatkowej. Szkoła Podstawowa nr 342: - finalista Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Szkoła Podstawowa nr 344: - laureat Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego OMNIBUS 2011 ; - 2 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego OLIMPUS ; - 6 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego ALFIK 2010 ; - 2 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKO PLANETA ; - 30 osobowy chór finalistą Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej w Łodzi; - 2 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny; - 7 laureatów konkursu MIX matematyczno-przyrodniczy; - 10 finalistów w Turnieju o złotą piłkę rocznik i ; - 12 finalistów XIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Ostrołęka 2011 koszykówka chłopców; - 16 finalistów XIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu szkół podstawowych dziewcząt i chłopców; 16/42

17 - miejsce finałowe w Drużynowym Wieloboju Pływackim w kategorii dzieci (11 lat) w Ciechanowie; - 7 finalistów oraz laureat Ogólnopolskich Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików w Ostrowcu Swiętokrzyskim organizowanych przez Polski Związek Pływacki; - Szkoła Podstawowa nr 344 plasuje się na III pozycji, jeśli chodzi o wyniki egzaminów 6 klasistów (średnie wyniki dla szkoły to 30,1 punktu). c. Gimnazja Spośród licznych osiągnięć i działań podejmowanych przez białołęckie Gimnazja wymienić należy: Gimnazjum nr 121: - laureat kuratoryjnej Olimpiady Fizycznej. Gimnazjum nr 122: - finalista Mazowieckiego Konkursu Filozoficznego. Gimnazjum nr 123: - 4 uczniów otrzymało Stypendium Prezydenta Miasta; - 1 uczeń, który otrzymał Stypendium Jana Pawła II; - finalista Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego; - finalista Kuratoryjnego Przedmiotowego Konkursu Matematycznego; - finalista Kuratoryjnego Przedmiotowego Konkursu Polonistycznego; - 4 finalistki dzielnicowej sztafety dziewcząt; - 11 finalistów oraz 1 laureat dzielnicowej sztafety chłopców; - 7 finalistek oraz 8 finalistów w dzielnicowych rozgrywkach unihokeja; - 3 finalistki w dzielnicowych rozgrywkach tenisa stołowego dziewcząt; - laureat Mistrzostw Polski CHI VAT (sztuki walki); - finalista oraz laureat XVI Pucharu Polski w Tańcu Sportowym; - laureat Mistrzostw Świata w Tańcu Sportowym; - laureat Mistrzostw Polski na Ergometrze Wioślarskim; - Gimnazjum nr 123 otrzymało dofinansowanie w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych na realizację dwóch autorskich programów: Street art sztuka ulicy oraz Warsztaty artystyczne ilustracje do wierszy Czechowicza ; - w Gimnazjum funkcjonowało 6 klas dwujęzycznych (1 z wykładowym językiem niemieckim, 5 z językiem angielskim) i realizowano rozszerzoną ofertę przedmiotów nauczanych dwujęzycznie o geografię i WOS po angielsku; - od września 2010r. do czerwca 2011r. w szkole pracowało 2 native speakerów 2 Australijczyków, którzy prowadzili z anglistami lekcje (dzięki współpracy z Fundacją LATTITUDE ); - zrealizowano 3 wyjazdowe edukacyjne projekty językowe (2 w Wielkiej Brytanii, 1 w Niemczech); - szkoła współpracowała też ze Stowarzyszeniem AISEC, dzięki czemu 2 grupy międzynarodowych studentów, dwukrotnie realizowały warsztaty po angielsku na temat Przedsiębiorczości i różnic kulturowych wśród młodzieży ; - uczeń klasy III realizował indywidualny tok nauki z matematyki i fizyki (został finalistą Konkursu Kuratoryjnego z matematyki i informatyki), uczennica klasy II realizowała indywidualny tok nauki z geografii i historii (została laureatką Konkursu Kuratoryjnego z geografii); - w roku szkolnym 2010/2011 szkoła miała 1 laureata konkursów kuratoryjnych (geografia) oraz 3 finalistów tych konkursów (matematyka, informatyka, jęz. polski); 17/42

18 - Gimnazjum nr 123 przystąpiło do programu WARS i SAWA wspierającego ucznia zdolnego i otrzymało certyfikat we wrześniu, potwierdzający zasadność działań w tym obszarze. Cały rok kontynuowano prace zgodnie z wytycznymi programu; - Gimnazjum 123 otrzymało we wrześniu tytuły: Innowacyjna szkoła, Innowacyjny nauczyciel, Innowacyjny scenariusz innowacyjny (wyróżnienie MSCDN); - szkoła złożyła projekt edukacyjny międzynarodowy do programu Comenius - projekt językowy finansowany ze środków Unii Europejskiej; - szkoła złożyła aplikację w konkursie w Biurze Edukacji Szkoła z pomysłem w kategorii Szkoła ma pomysł na kulturę ; - szkolny projekt artystyczny Szkicownik reprezentował Dzielnicę Bialołęka w Warszawskim Programie Kulturalnym; - realizowano edukację filmową we współpracy z warszawskimi kinami; - realizowano liczne autorskie działania z zakresu edukacji kulturalnej, w tym projekty plastyczne z L.O. im. Cervantesa i Zespołem Szkół im. J. Kilińskiego w Warszawie oraz coroczny Przegląd Małych Form Artystycznych ; - realizowano w formie zajęć fakultatywnych zajęcia artystyczne w klasie II zgodnie z wymogami podstawy programowej (12 warsztatów); - szkoła uzyskała II miejsce w Dzielnicowych Rozgrywkach sportowych i otrzymała nagrodę Burmistrza Białołęki; - uczniowie Gimnazjum 123 zajęli czołowe miejsca w Białołęckim Plebiscycie na Młodego Sportowca; - w szkole funkcjonowało 11 oddziałów integracyjnych (uczyło się w nich 48 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego); - szkoła uzyskała wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego stanin wysoki (7) i potwierdziła stabilność przygotowania uczniów do tego egzaminu; - Gimnazjum nr 123 wraz z Towarzystwem Przyjaciół Gimnazjum nr 123 po raz ósmy zorganizowało Białołęckie Zawody Pływackie dla uczniów niepełnosprawnych i III Bal Charytatywny, z którego dochód przeznaczono na wspieranie uczniów niepełnosprawnych, drugi obóz socjoterapeutyczny dla uczniów Gimnazjum nr 123; - zorganizowano, jak co roku Debatę Papieską i Rajd Papieski; - działał Klub Ośmiu wolontariacka grupa w ramach Fundacji Świat na Tak ; - Gimnazjum nr 123 otrzymało wyróżnienie Centrum Kopernika za pracę w projekcie klimatycznym; - nauczyciele i rodzice korzystali przez cały rok z e-dziennika, wprowadzając nową jakość pracy szkoły; - rodzice uczestniczyli w regularnych zajęciach prowadzonych przez szkolnych pedagogów Akademia dla Rodziców (1 raz w miesiącu); - klasy II rozpoczęły pracę metodą projektową i zrealizowały projekt edukacyjny. Forma pracy została pozytywnie oceniona przez uczniów i nauczycieli; - opracowano program własny nauczania zdrowotnego i fakultatywnych zajęć z wychowania fizycznego; - wszyscy uczniowie klas I, w październiku uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach profilaktycznych, sfinansowanych przez Wydział Spraw Społecznych Białołęki. Gimnazjum nr 124: - 2 finalistów Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów; - 2 finalistów X Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów; - uczniowie Gimnazjum nr 124 uzyskali najwyższe wyniki w Dzielnicy w części matematycznej (30,8 punktu) oraz języków obcych (39,9 punktu) egzaminu gimnazjalnego wyniki przewyższające średnią dla m. st. Warszawy (wynoszącą odpowiednio 27,8 i 35,49 punktu) oraz bardzo wysokie wyniki (32,3 punktu), również ponadprzeciętne, z części humanistycznej. 18/42

19 Gimnazjum nr 125: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych - 2 finalistów oraz 2 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego zatytułowanego Bitwa Warszawska 1920 roku w świadomości młodych Polaków", którego organizatorami są Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Warszawski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów; - 2 finalistów Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego; - uczniowie Gimnazjum nr 125 osiągnęli najwyższe wyniki w Dzielnicy (35,6 punktu) oraz dużo przewyższające średnią dla m. st. Warszawy (wynoszącą 30,53 punktu) z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego; Gimnazjum nr 164: - 2 laureatów Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych Olimpus; - 8 laureatów Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych Olimpus z języka angielskiego; - 2 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego Z poprawną polszczyzną na co dzień ; - 2 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Multitest z chemii; - finalista Ogólnopolskiego Konkursu Albus z chemii; - laureat Mistrzostw Warszawy w lekkiej atletyce; - laureat Mistrzostw Mazowsza w biegach przełajowych; - 2 laureatów Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej w konkursie tanecznym; - laureat Dzielnicowego Konkursu Ekologicznego; - 3 laureatów oraz 2 wyróżnienia w Konkursie plastycznym Najpiękniejsze ikony prawosławia ; - 2 laureatów Dzielnicowego Konkursu Matematycznego; - 2 laureatów Dzielnicowego Konkursu Chemicznego; - Gimnazjum nr 164 uczestniczy w takich projektach jak: Szkoła z pomysłem oraz WARS I SAWA system wspierania uczniów uzdolnionych. - otrzymało dofinansowanie w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych na realizację projektu edukacyjnego Roślina w słoiku, kto, jak i po co ją tam umieścił we współpracy z Uczelniami Wyższymi. d. Licea ogólnokształcące CV LO funkcjonujące na terenie Dzielnicy Białołęka może poszczycić się następującymi sukcesami: - finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Ekologicznej; - 1 uczeń, który otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów e. Szkoły zawodowe Nie ma szkół zawodowych na terenie Dzielnicy. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Prężnie działająca na terenie Dzielnicy Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna może pochwalić się następującymi osiągnięciami: - w ramach II edycji Grantów Biura Edukacji Poradnia białołęcka wygrała 9 z 32 Grantów przyznanych w Warszawie poradniom psychologiczno pedagogicznym. Dzięki nim udało się zrealizować takie programy jak: w obszarze wspieranie rodziny z małym dzieckiem szczególnie 5 i 6 - letnim; wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców i nauczycieli; potrzeby środowiska lokalnego: 19/42

20 o Program optymalnego przygotowania dzieci z klas zerowych do podjęcia obowiązku szkolnego; o o Program przesiewowych badań słuchu i wzroku przy użyciu programu komputerowego sygnowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; Kształtowanie umiejętności prospołecznych w przedszkolu i szkole dzieci 5 i 6 letnich; w obszarze wspieranie rodziny z małym dzieckiem szczególnie 5 i 6 - letnim; wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców i nauczycieli: o o o Model wspomagania pracy oczu i mózgu, wzbogacony o elementy terapii integracji sensorycznej (SI) jako wsparcie bazowych sprawności percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym; Terapia psychomotoryczna według M. Procus, M. Block; Naucz mnie ładnie pisać kształtowanie sprawności manualnej dziecka letniego przygotowującego się / rozpoczynającego obowiązek szkolny; w obszarze wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców i nauczycieli: o Program wspomagania rozwoju dzieci siedmioletnich z dysfunkcjami rozwojowymi; w obszarze praca z uczniem zdolnym: o Wspomaganie rodziców w rozwoju i wychowaniu dziecka zdolnego; w obszarze doradztwo zawodowe dla młodzieży: o Poradnictwo zawodowe skierowane do uczniów uzdolnionych z III klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. - w ramach III edycji Grantów Biura Edukacji Poradnia Białołęcka wygrała 8 z 31 Grantów przyznanych w Warszawie poradniom psychologiczno pedagogicznym. Dzięki nim udało się zrealizować takie programy jak: w obszarze wspieranie rodziny z małym dzieckiem szczególnie 5 i 6 - letnim; wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców i nauczycieli; potrzeby środowiska lokalnego: o Program optymalnego przygotowania dzieci z klas zerowych Szkoły Podstawowej Nr 110 do podjęcia obowiązku szkolnego; o Program przesiewowych badań słuchu i wzroku przy użyciu programu komputerowego sygnowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; o Grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze spectrum autyzmu; w obszarze wspieranie rodziny z małym dzieckiem szczególnie 5 i 6 - letnim; wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców i nauczycieli: o Podróż żaglowcem dookoła świata trening twórczego myślenia (adresowany do dzieci 6 i 7 - letnich); o Naucz mnie ładnie pisać kształtowanie sprawności manualnej dziecka letniego przygotowującego się / rozpoczynającego obowiązek szkolny; o Model wspomagania pracy oczu i mózgu, wzbogacony o elementy SI jako wsparcie bazowych sprawności percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; w obszarze wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców i nauczycieli: o Trening percepcji wzrokowej dla dzieci z trudnościami w czytaniu; 20/42

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY W metodyce pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2017 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 Szkoła Podstawowa Nr 218 organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna:

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna: Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie przyjęty Uchwała Nr V 2013/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie z dnia 14 października 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WIZJA I MISJA SZKOŁY

WIZJA I MISJA SZKOŁY 1.września 1990 r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła swoją działalność. Koncepcja szkoły to pomysł P. Ligii Krajewskiej, pierwszego dyrektora szkoły. 1 września 1998 r. Dzieci rozpoczęły naukę

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65

Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Jesteśmy szkołą integracyjną, w której każdy czuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony nauczycieli lubiących swoją pracę, mających wiele ciekawych pomysłów.

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI TĘCZOWA PRZYSTAŃ PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI "TĘCZOWA PRZYSTAŃ" Poradnia wpisana jest do rejestru niepublicznych szkół i placówek prezydenta miasta Szczecin. Posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

METODY I FORMY REWALIDACJI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ I ICH ZASTOSOWANIE. SOSW NOWOGARD

METODY I FORMY REWALIDACJI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ I ICH ZASTOSOWANIE. SOSW NOWOGARD METODY I FORMY REWALIDACJI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ I ICH ZASTOSOWANIE. SOSW NOWOGARD Opracowanie: mgr Joanna Wardzińska mgr Elżbieta Ceranka FORMY TERAPEUTYCZNE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7. W Statucie Gimnazjum nr 7 wprowadza się Aneksem nr 1 następujące zmiany:

Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7. W Statucie Gimnazjum nr 7 wprowadza się Aneksem nr 1 następujące zmiany: Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7 Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7 został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Uchwała nr 25/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 12.09.2011r. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r. Informacja o planowanych zajęciach w szkołach prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016 w dniach 15.02 26.02.2016 r. Lp Szkoła Rodzaj planowanych zajęć

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl Publiczne Gimnazjum Nr 35 Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org.pl Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła promująca

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów w Liceum Ogólnokształcącym Nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu dotyczy kandydatów do klasy: A, B, E, F) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU SZKOŁY KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W Szkole Podstawowej Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoły. Oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6-letnich. Klasa 1 Nauka pływania już od drugiego semestru. Klasa 2 Dodatkowe zajęcia

Oferta szkoły. Oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6-letnich. Klasa 1 Nauka pływania już od drugiego semestru. Klasa 2 Dodatkowe zajęcia Oferta szkoły Oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6-letnich Dodatkowe zajęcia: Muzycznie i rytmicznie Klasa 1 Nauka pływania już od drugiego semestru Klasa 2 Dodatkowe zajęcia Kreatywne zajęcia z dźwiękiem,

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN. EDUKACJA XXI WIEKU współfinansowany z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT PN. EDUKACJA XXI WIEKU współfinansowany z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego Kontynuacja programu rozwojowego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 387 320,00 zł Zajęcia dodatkowe 3109 godzin, w tym: matematyczno przyrodnicze (matematyka, geografia, biologia, fizyka), humanistyczne

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów w Liceum Ogólnokształcącym Nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu dotyczy kandydatów do oddziału 1preIB i 1 IB-MYP Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów:

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów: FERIE W SZKOLE Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie zimowych: Szkoły podstawowe, które

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE ZAPEWNIAMY: PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ W SZKOLE DODATKOWE ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSPIERANIE INTEGRACJI W ŚRODOWISKU RÓWIEŚNICZYM ŻYCZLIWYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017 OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny /2017 PROPOZYCJE KLAS Klasa DSD drugim językiem obowiązkowym jest niemiecki w wymiarze 6 godzin tygodniowo (intensywna nauka j. niemieckiego zakończona

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze Poznaj nas bliżej Oferta edukacyjna Szczególne osiągnięcia Zaplecze techniczne i sale szkolne Sport w naszej

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. na rok szkolny 2017/2018

Oferta szkoleń. na rok szkolny 2017/2018 Oferta szkoleń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 w Krakowie DLA UCZNIÓW indywidualne formy pomocy na rok szkolny 2017/2018 badania, diagnoza psychologiczno- pedagogiczna, opieka postdiagnostyczna,*

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE Szkoła Podstawowa nr 357 jest placówką publiczną; organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo;

Bardziej szczegółowo

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu "Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli 1. Zasoby osobowe szkoły: W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli w tym: 31 nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze w roku szkolnym 2004/2005 [ opracowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999r. Mieści się w dzielnicy Łódź Widzew przy ulicy Fabrycznej 4. Co roku 70-75% wszystkich uczniów

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999r. Mieści się w dzielnicy Łódź Widzew przy ulicy Fabrycznej 4. Co roku 70-75% wszystkich uczniów Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999r. Mieści się w dzielnicy Łódź Widzew przy ulicy Fabrycznej 4. Co roku 70-75% wszystkich uczniów stanowią uczniowie spoza rejonu. W bliskim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo