Oferta szkoleń 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleń 2011/2012"

Transkrypt

1 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka Słupsk tel/fax

2 2

3 Spis treści WSTĘP... 5 ORGANIZACJA... 6 Zgłoszenie... 6 Odpłatnośd... 6 Potwierdzenie ukooczenia kursu... 6 Organizacja zajęd... 6 KURSY GRANTOWE... 7 Diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci 5 i 6-letnich... 7 Modele pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi... 8 Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju osobistego... 9 Profilaktyczne działania szkoły wobec agresywnych zachowao uczniów i nadużywania nowych środków psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) KURSY KWALIFIKACYJNE KURSY, WARSZTATY PRZEDMIOTOWE Biblioteka szkolna Biologia i przyroda Chemia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Fizyka Historia Języki obce Język polski Katecheza Matematyka Muzyka Wychowanie fizyczne Przedmioty zawodowe Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Technologia informacyjna Wychowanie do życia w rodzinie i terapia pedagogiczna PROBLEMOWE Edukacja regionalna Emisja i higiena głosu Fundusze unijne Kolonie, obozy, wycieczki Metody nauczania Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne Podnoszenie jakości pracy szkoły i placówki Profilaktyka, opieka i wychowanie Projekt edukacyjny

4 Prawo oświatowe Zdrowie i bezpieczeostwo RADY PEDAGOGICZNE Dydaktyka i metodyka pracy Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Profilaktyka, opieka i wychowanie Standardy kształcenia i egzaminowania Zarządzanie placówką, organizacja i ewaluacja pracy szkoły KARTA ZGŁOSZENIA na wybraną formę indywidualnego doskonalenia KARTA ZGŁOSZENIA na radę pedagogiczną, kurs, warsztaty dla nauczycieli macierzystej placówki lub gminy

5 WSTĘP Otwarcie na ludzi Diagnozowanie potrzeb Nowatorskie rozwiązania Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku to: publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli z ponad 20-letnią tradycją, której wysoką jakośd pracy potwierdza akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty Nasz Ośrodek: PROWADZI profesjonalne szkolenia edukacyjne, w tym e-learningowe, dostosowane do aktualnych potrzeb placówek oświatowych DYSPONUJE wykwalifikowaną kadrą wykładowców WSPÓŁPRACUJE z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą UCZESTNICZY w projektach unijnych STOSUJE nowoczesne środki dydaktyczne OFERUJE atrakcyjne ceny za szkolenia POSIADA własne wydawnictwo otwarte na publikacje nauczycieli ZAPEWNIA miłą atmosferę i wysoką jakośd merytoryczną szkoleo DOSKONALI dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli różnych specjalności Przedstawiamy Paostwu ofertę doskonalenia na rok szkolny 2011/2012. Skierowana jest ona do wszystkich pracowników oświaty w województwie pomorskim: nauczycieli, dyrektorów, urzędników jednostek samorządów terytorialnych, nadzoru pedagogicznego. W tym roku ofertę kursów i warsztatów doskonalących opracowaliśmy w taki sposób, aby każdy zainteresowany mógł znaleźd coś dla siebie szukając w obszarze nauczanego przedmiotu lub interesującego problemu. Podzieliliśmy również na 5 obszarów tematy rad pedagogicznych. Mamy nadzieję, że to ułatwi Paostwu znalezienie potrzebnego szkolenia. Jak co roku jesteśmy także otwarci na Paostwa propozycje dotyczące tematyki szkoleo i innych form współpracy. Życzę Paostwu sukcesów z wykonywanej pracy oraz satysfakcjonującej współpracy z naszym Ośrodkiem. Z wyrazami szacunku Małgorzata Kowalska Dyrektor ODN w Słupsku 5

6 ORGANIZACJA Zgłoszenie Udział w wybranej formie doskonalenia należy zgłaszać poprzez wypełnienie i wysłanie druku indywidualnej karty zgłoszenia dostępnej: na naszej stronie internetowej (do POBRANIA plik WORD ) na stronie 38 tego informatora. Sposoby wysłania zgłoszenia: faksem numer: pocztą tradycyjną na adres ODN (ODN, ul. Bałtycka 29, Słupsk) em jako załącznik na adres bezpośrednie wysłanie zgłoszenia wypełniając formularz elektroniczny Terminy zajęd będą podawane na bieżąco w zależności od napływu zgłoszeo. Uruchomienie kursu rozpocznie się tylko wówczas, gdy zgłosi się minimum 15 zainteresowanych osób. O zakwalifikowaniu się na daną formę, odpłatności i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Paostwa pisemnie na 1 tydzieo przed pierwszym spotkaniem. Odpłatność KURSY: Ceny kursów uzależnione są od liczby uczestników i liczby godzin dydaktycznych. W związku z tym podane ceny w tabelach mogą ulec niewielkiej zmianie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na daną formę prosimy dokonad wpłaty na konto: KREDYT BANK S.A. O/SŁUPSK RADY PEDAGOGICZNE: Szkolenie RP trwa 2-3 godz. lekcyjne. Odpłatnośd w wysokości 450 zł należy uiścid po odbytych zajęciach, przelewem na konto: KREDYT BANK S.A. O/SŁUPSK Potwierdzenie ukończenia kursu Po ukooczeniu kursu kwalifikacyjnego uczestnicy otrzymują świadectwo według wzoru MEN. Ukooczenie kursu doskonalącego potwierdzone jest zaświadczeniem według wzoru ODN. Organizacja zajęć W większości zajęcia odbywad się będą w naszej bazie dydaktycznej w systemie piątkowo-sobotnio- -niedzielnym. W przypadku kursów kwalifikacyjnych przewiduje się sesję zimową. Istnieje również możliwość organizowania kursów w miejscu pracy nauczycieli. Zgłoszenie wypełnia dyrektor placówki. Druk karty zgłoszenia organizacja doskonalenia w placówce oświatowej: na naszej stronie internetowej (do POBRANIA plik WORD ) na stronie 39 tego informatora bezpośrednio wypełniając formularz elektroniczny Informacji dotyczących programów i organizacji zajęd udzielają konsultanci odpowiedzialni za daną formę lub konsultant ds. doskonalenia nauczycieli Ewa Misiewicz, codziennie od 8 00 do 15 00, tel wew.40. Ewa Misiewicz konsultant ds. doskonalenia nauczycieli w ODN w Słupsku 6

7 KURSY GRANTOWE Diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci 5 i 6-letnich Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych klas I-III Informacje organizacyjne: Liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika: 20 Liczba grup: 4 Liczba nauczycieli w grupie: 25 Całkowita odpłatnośd uczestnika: 20 zł Formularz zgłoszeniowy do pobrania plik WORD Zgłoszenia prosimy przesład faksem: , bądź em: Organizator: Alina Rabowska Grupa zajęciowa Grupa I Słupsk Grupa II Wejherowo Grupa III Lębork Grupa IV Bytów Miejsce szkolenia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ul. Bałtycka Słupsk (dawny MEDYK) Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Nanicka Wejherowo Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Kościuszki Lębork Przedszkole Nr 1 ul. Mierosławskiego Bytów Terminy zajęć 17 i 24 IX 2011 r. rozpoczęcie o godz i 08 X 2011 r. rozpoczęcie o godz i 29 X 2011 r. rozpoczęcie o godz XI i 19 XI 2011 r. rozpoczęcie o godz

8 Modele pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Informacje organizacyjne: Liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika: 30 (w tym 7 godzin e-learningu) Liczba grup: 4 Liczba nauczycieli w grupie: 25 Całkowita odpłatnośd uczestnika: 30 zł Formularz zgłoszeniowy do pobrania plik WORD Zgłoszenia prosimy przesład faksem: , bądź em: Organizator: Bożena Żuk Grupa zajęciowa Miejsce szkolenia Terminy zajęć Grupa I Bytów Gimnazjum nr 1 ul. Mierosławskiego Bytów 30 IX - 1 X oraz 7 X - 8 X Grupa II Słupsk Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ul. Bałtycka Słupsk (dawny MEDYK) 7 X - 8 X oraz 21 X - 22 X Grupa III Wejherowo OSW nr 2 dla Niedosłyszących ul. Sobieskiego Wejherowo 21 X - 22 X oraz 5 XI - 4 XI Grupa IV Słupsk Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ul. Bałtycka Słupsk (dawny MEDYK) 4 XI - 5 XI oraz 18 XI - 19 XI 8

9 Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju osobistego Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Informacje organizacyjne: Liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika: 20 Liczba grup: 4 Liczba nauczycieli w grupie: 25 Całkowita odpłatnośd uczestnika: 20 zł Formularz zgłoszeniowy do pobrania plik WORD Zgłoszenia prosimy przesład faksem: , bądź em: Organizator: Halina Krupa Grupa zajęciowa Grupa I Słupsk Grupa II Gdaosk Grupa III Tczew Grupa IV Chojnice Miejsce szkolenia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ul. Bałtycka Słupsk (dawny MEDYK) Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdaosku al. Gen. J. Hallera Gdaosk Szkoła Podstawowa nr 12 im. B. Malinowskiego w Tczewie ul. Topolowa Tczew Gimnazjum Nr 2 ul. Szpitalna Chojnice Terminy zajęć I dzieo: sobota: 15 X 2011r. godz II dzieo: niedziela: 16 X 2011r. godz I dzieo: sobota: 22 X 2011r. godz II dzieo: niedziela:23 X 2011r. godz I dzieo: sobota: 5 XI 2011r. godz II dzieo: niedziela: 6 XI 2011r. godz I dzieo: sobota: 19 XI 2011r. godz II dzieo: niedziela: 20 XI 2011r. godz

10 Profilaktyczne działania szkoły wobec agresywnych zachowań uczniów i nadużywania nowych środków psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy szkolni, psychologowie, wychowawcy Informacje organizacyjne: Liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika: 20 Liczba grup: 4 Liczba nauczycieli w grupie: 25 Całkowita odpłatnośd uczestnika: 20 zł Formularz zgłoszeniowy do pobrania plik WORD Zgłoszenia prosimy przesład faksem: , bądź em: Organizator: Renata Kołosowska Grupa zajęciowa Grupa I Słupsk Grupa II Miastko Grupa III Chojnice Grupa IV Wejherowo Miejsce szkolenia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ul. Bałtycka Słupsk (dawny MEDYK) Gimnazjum im. Jana Pawła II ul. Wrzosowa Miastko Bursa Młodzieżowa ul. Świętopełka 1a Chojnice Szkoła Podstawowa Nr 9 Os lecia PP Wejherowo Terminy zajęć X 2011 r X 2011 r XI 2011 r XI 2011 r. 10

11 KURSY KWALIFIKACYJNE Bibliotekoznawstwo Oligofrenopedagogika Pedagogika opiekuocza Terapia pedagogiczna Wychowanie do życia w rodzinie Zarządzanie w oświacie Termin napływu zgłoszeo: nabór cały rok Liczba godzin: 300 (2 semestry) Odpłatność: ok zł Liczba miejsc: ograniczona 11

12 KURSY, WARSZTATY PRZEDMIOTOWE Biblioteka szkolna Temat: Przywracamy życie książce Liczba godzin: 6 Odpłatność: 45 zł Organizator: Elżbieta Pliszka Temat: Rozwijanie kompetencji czytelniczych warunkiem twórczej osobowości młodzieży XXI wieku Organizator: Elżbieta Pliszka Temat: Tworzenie prezentacji multimedialnych dla potrzeb biblioteki Organizator: Elżbieta Pliszka 12

13 Biologia i przyroda Temat: Formy i metody pracy na lekcjach biologii i przyrody Organizator: Irena Czyż Temat: Jak zorganizowad samodzielną pracę ucznia na lekcjach biologii? propozycje zastosowania w praktyce wybranych metod aktywizujących Liczba godzin: 6 Organizator: Irena Czyż, Tamara Kropiowska Temat: Nie bójmy się lekcji w terenie praktyczne propozycje ciekawych zajęd Liczba godzin: 4 Organizator: Irena Czyż, Tamara Kropiowska Temat: Proste doświadczenia na lekcjach biologii i przyrody Liczba godzin: 4 Organizator: Irena Czyż, Tamara Kropiowska Temat: Wykorzystanie metody projektu do realizacji treści biologicznych, ekologicznych i zdrowotnych Liczba godzin: 6 Organizator: Irena Czyż, Tamara Kropiowska 13

14 Chemia Temat: Nowa podstawa programowa z chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Planowanie pracy, warsztat nauczyciela chemii Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Wymagania doświadczalne czyli eksperyment uczniowski w nowej podstawie programowej z chemii Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Małgorzata Buczak Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Temat: ABC współpracy z rodzicami Organizator: Alina Rabowska Temat: Czarodziej Baltic sposób na ciekawe zajęcia komputerowe dla najmłodszych (własny notebook) Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Diagnoza dziecka 6-letniego Organizator: Elżbieta Wild Temat: Odpłatność: Uwagi: Organizator: Edukacja przez sztukę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej forma bezpłatna konferencja metodyczna Elżbieta Wild 14

15 Temat: Gotowośd szkolna w edukacji wczesnoszkolnej Organizator: Elżbieta Wild Temat: Odpłatność: Uwagi: Organizator: Improwizacje taneczne symbolika ciała socjoterapia forma bezpłatna konferencja metodyczna Elżbieta Wild Temat: Jak bawid się muzyką aktywizowanie dziecka poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach, ruch i taniec Organizator: Ewa Misiewicz Temat: Komputer i Internet w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Organizator: Dorota Iwanowicz, Alina Rabowska Temat: Matematyka już w przedszkolu Organizator: Alina Rabowska Temat: Podstawy muzykoterapii Organizator: Ewa Misiewicz Temat: Odpłatność: Uwagi: Organizator: Radosna matematyka forma bezpłatna konferencja metodyczna Elżbieta Wild Temat: Odpłatność: Uwagi: Organizator: Skuteczne uczenie się w edukacji wczesnoszkolnej forma bezpłatna konferencja metodyczna Elżbieta Wild 15

16 Temat: Techniki plastyczne w edukacji przedszkolnej Organizator: Elżbieta Wild Temat: Twórczośd plastyczna z elementami edukacji przez ruch Organizator: Alina Rabowska Fizyka Temat: Dlaczego wykresy na lekcji fizyki są tak ważne? Liczba godzin: 3 Organizator: dr Mirosław Brozis Temat: O błędach i niepewnościach pomiarowych Liczba godzin: 3 Organizator: dr Mirosław Brozis Temat: Projekt z fizyki w gimnazjum Liczba godzin: 3 Organizator: dr Mirosław Brozis Temat: Proste doświadczenia fizyczne w gimnazjum Liczba godzin: 3 Organizator: dr Mirosław Brozis Temat: Zastosowanie komputera w pomiarach fizycznych Liczba godzin: 3 Organizator: dr Mirosław Brozis 16

17 Historia Temat: Praktyczne wykorzystanie multimediów na lekcjach historii Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Wykorzystanie ekspozycji muzealnych do pracy metodą projektu Organizator: Marzena Tuliszka, Grażyna Przybylak Temat: Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach historii Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Języki obce Temat: Indywidualne potrzeby edukacyjne na lekcji języka obcego Odpłatność: 200 zł Organizator: dr Dorota Werbioska, Zofia Pstrągowska-Misiuk Temat: Interakcja w klasie języka obcego Organizator: dr Dorota Werbioska, Zofia Pstrągowska-Misiuk Temat: Odpłatność: Uwagi: Organizator: Klub refleksyjnego nauczyciela języka obcego forma bezpłatna comiesięczne spotkania cykliczne dr Dorota Werbioska, Zofia Pstrągowska-Misiuk 17

18 Język polski Temat: Kształtowanie humanistycznych zainteresowao uczniów Organizator: Bożena Żuk Temat: Monitorowanie realizacji podstawy programowej języka polskiego Organizator: Bożena Żuk Temat: Nowe sposoby pracy z lekturą szkolną Organizator: Bożena Żuk Temat: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z języka polskiego Liczba godzin: 20 Odpłatność: 120 zł Organizator: Jolanta Gierszewska, Bożena Żuk Temat: Program na miarę ucznia Organizator: Bożena Żuk Temat: Przygotowanie ucznia do egzaminu gimnazjalnego Organizator: Bożena Żuk Temat: Przygotowanie ucznia do konkursów i olimpiad przedmiotowych Organizator: Jolanta Gierszewska Temat: Różne sposoby pracy z tekstem poetyckim Organizator: Jolanta Gierszewska 18

19 Temat: Skuteczne sposoby komunikowania się Organizator: Jolanta Gierszewska Temat: Odpłatność: Uwagi: Organizator: Wykorzystanie tablicy interaktywnej i multimediów w pracy nauczyciela języka polskiego forma bezpłatna konferencja metodyczna Iwona Poźniak Temat: Wymagania edukacyjne z języka polskiego w nowej podstawie programowej Organizator: Bożena Żuk Katecheza Temat: Czego i jak uczyd na religii w zreformowanej szkole czyli Podstawa programowa 2010 : labirynt czy trampolina? Organizator: Grażyna Maciejewska Temat: Decoupage krok po kroku. Warsztat dekoracji techniką decoupage u Liczba godzin: 4 Odpłatność: 15 zł Organizator: Grażyna Maciejewska Temat: Emisja głosu dwiczenia oddechowo-fonacyjno-emisyjne Liczba godzin: 4 Organizator: Grażyna Maciejewska Temat: Katechezy Dobrego Pasterza realizowane metodą Marii Montessori Odpłatność: 75 zł Organizator: Grażyna Maciejewska 19

20 Temat: Kościół naszym domem (komunia jako dzieło Ducha Świętego, ekumenizm, współodpowiedzialnośd za Kościół) Odpłatność: 35 zł Organizator: Grażyna Maciejewska Temat: Pomoce dydaktyczne w katechezie Odpłatność: 70 zł Organizator: Grażyna Maciejewska Temat: Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy nauczyciela katechety Organizator: Grażyna Maciejewska Temat: Zabawy twórcze w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Liczba godzin: 4 Odpłatność: 20 zł Organizator: Grażyna Maciejewska Matematyka Temat: Jak planowad pracę na lekcji matematyki w oparciu o nową podstawę programową Organizator: Jerzy Paczkowski Temat: Wykorzystanie multimediów na lekcji matematyki Organizator: Jerzy Paczkowski 20

21 Muzyka Temat: Choreografia Liczba godzin: 30 Odpłatność: 200 zł Organizator: Ewa Misiewicz Temat: Muzykoterapia Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Ewa Misiewicz Temat: Taneczne spotkanie z Klanzą Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Ewa Misiewicz Wychowanie fizyczne Temat: Aktywizujące metody i formy pracy na zajęciach gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej i wychowania fizycznego Liczba godzin: 16 Odpłatność: 95 zł Temat: Gry i zabawy przeciw agresji Liczba godzin: 16 Odpłatność: 95 zł Temat: Wychowanie i profilaktyka poprzez sport, rekreację oraz gry i zabawy Liczba godzin: 16 Odpłatność: 95 zł 21

22 Przedmioty zawodowe Temat: Analiza i ewaluacja wyników zewnętrznych egzaminów zawodowych Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Etyka w poradnictwie zawodowym Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Metody aktywnego nauczania w kształceniu zawodowym Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Poradnictwo indywidualne w procesie podejmowania decyzji edukacyjnozawodowych młodzieży Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do zewnętrznego egzaminowania zawodowego Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Reforma kształcenia zawodowego od 2012 roku Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Sprawdzanie i ocenianie osiągnięd uczniów w kształceniu zawodowym Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Organizator: Małgorzata Buczak 22

23 Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Temat: Budowanie pozytywnych interakcji z dzieckiem głęboko, wielorako niepełnosprawnym Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Diagnozowanie potrzeb uczniów szkół masowych o specjalnych potrzebach edukacyjnych Organizator: Bożena Żuk Temat: Doskonalenie kompetencji pedagoga specjalnego w zakresie pracy opiekuoczo-wychowawczej Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Integracja sensoryczna we wspomaganiu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Jak organizowad edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Muzyka i ruch w kształceniu osób z niepełnosprawnością intelektualną Organizator: Władysława Hanuszewicz 23

24 Temat: Praca z uczniem dysfunkcyjnym Organizator: Bożena Żuk Temat: Praca z uczniem zdolnym Organizator: Bożena Żuk Temat: Przygotowanie absolwentów Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy do wejścia na otwarty rynek pracy Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Terapia dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania Liczba godzin: 25 Odpłatność: 160 zł Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Wczesna terapia oraz profilaktyka zaburzeo psychomotorycznych wg metody M. Montessori Odpłatność: 75 zł Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się Organizator: Władysława Hanuszewicz 24

25 Technologia informacyjna Temat: Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Tworzenie ciekawych materiałów dydaktycznych prezentacje multimedialne (wstawianie filmu, dźwięku, animacji, w tym darmowych zasobów) Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Tworzenie druków okolicznościowych na potrzeby szkoły (dyplomy, zaproszenia, podziękowania) Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Tworzenie szkolnej strony WWW za pomocą systemu Joomla. Od instalacji po redagowanie treści Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Wykorzystanie darmowych narzędzi Google do organizacji pracy nauczyciela (poczta, kalendarz, powiadomienia, przypomnienia) Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski 25

26 Wychowanie do życia w rodzinie i terapia pedagogiczna Temat: Co powinniśmy wiedzied o seksualności dzieci i młodzieży? Organizator: Halina Krupa Temat: Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD Odpłatność: 50 zł Organizator: Halina Krupa Temat: Profilaktyka wypalenia zawodowego Organizator: Halina Krupa Temat: Psychoedukacja warunkiem rozwoju osobistego dzieci i młodzieży Liczba godzin: 8 Organizator: Halina Krupa Temat: Style wychowania w rodzinie, a odpowiedzialnośd szkoły za edukację seksualną Liczba godzin: 8 Organizator: Halina Krupa Temat: Techniki relaksacyjne wspierające nauczyciela w pokonaniu stresu i wewnętrznego oporu Odpłatność: 50 zł Organizator: Halina Krupa Temat: Wykorzystanie elementów Kinezjologii Edukacyjnej w pracy z uczniem Liczba godzin: 8 Odpłatność: 50 zł Organizator: Halina Krupa Temat: Wykorzystanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w ramach tworzenia pomocy uczniom w szkole Organizator: Halina Krupa, Renata Kołosowska 26

27 PROBLEMOWE Edukacja regionalna Temat: Edukacja wielokulturowa w zintegrowanej szkole Podróże dalekie i bliskie Liczba godzin: 8 Odpłatność: 80 zł Organizator: Grażyna Przybylak Temat: VIII Słupskie Forum Edukacji Regionalnej Liczba godzin: 15 Odpłatność: forma bezpłatna Uwagi: w ramach Forum odbędą się warsztaty pt. Jednośd w różnorodności Organizator: Grażyna Przybylak Emisja i higiena głosu Temat: Emisja i higiena głosu Organizator: Ewa Misiewicz Fundusze unijne Temat: Możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych dla potrzeb szkół i innych placówek oświatowych Liczba godzin: 8 Odpłatność: 50 zł Organizator: Grażyna Wieczorek Temat: Projekty Comeniusa dla szkół Organizator: Grażyna Wieczorek 27

28 Kolonie, obozy, wycieczki Temat: Kurs e-learningowy przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku Liczba godzin: 36 Odpłatność: 75 zł Organizator: Renata Kołosowska Temat: Kurs kierowników placówek wypoczynku Organizator: Renata Kołosowska Temat: Kurs kierowników wycieczek szkolnych Organizator: Ewa Misiewicz Metody nauczania Temat: E-learning w nauczaniu Organizator: Bożena Żuk Temat: Interaktywne metody pracy na lekcjach polskiego Organizator: Jolanta Gierszewska Temat: Jak nauczyd ucznia uczyd się? Organizator: Bożena Żuk Temat: Kompetencje psychologiczno-społeczne nauczyciela Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Bożena Żuk 28

29 Temat: Mój uczeo i ja pracujemy aktywnie Organizator: Bożena Żuk Temat: Mój uczeo lubi szkołę i chce się uczyd działania nauczyciela wpływające na motywację ucznia do nauki Organizator: Tamara Kropiowska, Halina Krupa Temat: Multimedia w nauczaniu Uwagi: 10 zł Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez dobór właściwych metod i form pracy w zakresie przedmiotów humanistycznych Liczba godzin: 20 Odpłatność: 120 zł Organizator: Jolanta Gierszewska Temat: Prezentacja zespołowa w gimnazjum Organizator: Bożena Żuk Temat: Projekt jako metoda nauczania Uwagi: 10 zł Organizator: Bożena Żuk Temat: Strategie realizacji treści zawartych w podstawie programowej Organizator: Jolanta Gierszewska Temat: Strategie skutecznego nauczania i uczenia się Organizator: Bożena Żuk 29

30 Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne Temat: Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego Organizator: Jolanta Gierszewska Temat: Praktyczne zastosowanie pomiaru dydaktycznego Liczba godzin: 20 Odpłatność: 120 zł Organizator: Bożena Żuk Podnoszenie jakości pracy szkoły i placówki Temat: Diagnozowanie jakości pracy szkoły (placówki) planowanie, organizacja, budowanie narzędzi, ewaluacja, dokumentowanie Liczba godzin: 12 Odpłatność: 70 zł Organizator: Jerzy Paczkowski Temat: Ewaluacja pracy szkoły badania ankietowe (konstrukcja, analiza) Liczba godzin: 6 Organizator: Jerzy Paczkowski Temat: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej Liczba godzin: 8 Organizator: Jerzy Paczkowski Temat: Wewnątrzszkolna analiza wskaźników EWD jako wstęp do ewaluacji wewnętrznej w gimnazjum Liczba godzin: 8 Uwagi: kurs można łączyd z dodatkowym szkoleniem Rady Pedagogicznej Organizator: Tamara Kropiowska, Jerzy Paczkowski Temat: Wykorzystanie analiz oceniania wewnętrznego i zewnętrznego do poprawy wyników nauczania czyli praktyczne działania na lekcji Liczba godzin: 8 Uwagi: kurs można łączyd z dodatkowym szkoleniem Rady Pedagogicznej Organizator: Tamara Kropiowska, Jerzy Paczkowski 30

31 Profilaktyka, opieka i wychowanie Temat: Gry i zabawy integracyjne usprawnienie procesu właściwej komunikacji interpersonalnej i utworzenia efektywnej grupy klasowej Organizator: Renata Kołosowska Temat: Komunikacja nauczyciel uczeo. Jak byd asertywnym nauczycielem Organizator: Renata Kołosowska Temat: Niedostosowanie społeczne młodzieży Organizator: Małgorzata Lipioska Temat: Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej Organizator: Małgorzata Lipioska Temat: Problemy adaptacyjne dziecka rozpoczynającego naukę Organizator: Małgorzata Lipioska Temat: Rola nauczyciela w procesie skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Renata Kołosowska Temat: Skuteczna praca nauczyciela z rodzicami Organizator: Małgorzata Lipioska 31

32 Temat: Strategie postępowania nauczycieli wobec agresji, przemocy oraz uzależnieo dzieci i młodzieży Liczba godzin: 20 Odpłatność: 120 zł Organizator: Renata Kołosowska Temat: Trening rozwiązywania konfliktów w placówce oświatowej i wychowawczej Liczba godzin: 20 Odpłatność: 120 zł Organizator: Renata Kołosowska Temat: Uczeo w trudnej sytuacji losowej Organizator: Małgorzata Lipioska Temat: Zachowania samobójcze młodzieży, diagnoza i pomoc psychologiczna Liczba godzin: 20 Odpłatność: 120 zł Organizator: Renata Kołosowska Projekt edukacyjny Temat: Interdyscyplinarny projekt edukacyjny współpraca uczniów i nauczycieli w praktyce szkolnej Uwagi: kurs można łączyd z dodatkowym szkoleniem Rady Pedagogicznej Organizator: dr Mirosław Brozis, Jolanta Gierszewska, Tamara Kropiowska Temat: Możliwości współpracy międzynarodowej dla wszystkich typów placówek oświatowych (projekty unijne: Comenius Regio, e-twinning, Fundusze strukturalne) Organizator: Grażyna Wieczorek Temat: Projekt edukacyjny w gimnazjum Organizator: Grażyna Wieczorek 32

33 Temat: Tworzenie witryny internetowej zespołu projektowego bez informatyka Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Wykonanie i technika skutecznej prezentacji multimedialnej wyników pracy zespołów projektowych Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Wykorzystanie multimediów i narzędzi internetowych w realizacji i dokumentowaniu projektu gimnazjalnego Organizator: Dorota Iwanowicz, Iwona Poźniak Temat: Zasady tworzenia i realizacji projektu Organizator: Grażyna Wieczorek Temat: Zastosowanie metody projektów na wszystkich etapach nauczania Organizator: Grażyna Wieczorek 33

34 Prawo oświatowe Temat: Awans zawodowy nauczyciela aspekty prawne, przygotowanie dokumentacji awansowej Organizator: Jerzy Byczkowski Temat: Awans zawodowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych Organizator: Bożena Żuk Temat: Szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek Karta Nauczyciela w praktyce Organizator: Jerzy Byczkowski Temat: Szkolenie dla pracowników JST w zakresie oświatowego prawa pracy Organizator: Jerzy Byczkowski Zdrowie i bezpieczeństwo Temat: Pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ucznia Organizator: Ewa Misiewicz 34

35 RADY PEDAGOGICZNE Szkolenie rady pedagogicznej trwa 2-3 godz. lekcyjne. Odpłatnośd w wysokości 450 zł należy uiścid po odbytych zajęciach, przelewem na konto: KREDYT BANK S.A. O/SŁUPSK Dydaktyka i metodyka pracy Badanie gotowości szkolnej w edukacji wczesnoszkolnej Indywidualizacja pracy z dzieckiem w przedszkolu Jak kształtowad kompetencje kluczowe i jak formułowad wymagania edukacyjne? w oparciu o nową podstawę programową Jak pracowad nad międzyprzedmiotowym projektem edukacyjnym? współpraca uczniów i nauczycieli (szkolenie można łączyd z dodatkowym kursem dla wybranej grupy nauczycieli) Jak wykorzystad elementy oceniania kształtującego na lekcji? czyli o motywowaniu i współpracy z uczniem Kompetencje nauczyciela poprawnie diagnozującego rozwój dziecka Mapy Myśli efektywny sposób notowania. Wykorzystywanie wolnego oprogramowania komputerowego Metoda projektów w gimnazjum Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu Monitoring pracy ucznia w edukacji wczesnoszkolnej Multimedia tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Office Power- Point Opracowanie wstępnych osiągnięd ucznia w klasach integracyjnych dla uczniów z deficytami Oprogramowanie biurowe proste operacje obliczeniowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel Praca z dzieckiem zdolnym Prezentacja i ocenianie projektu edukacyjnego w gimnazjum Program rewalidacji w edukacji wczesnoszkolnej Projekt edukacyjny w praktyce Projekt jako metoda nauczania (wszystkie etapy edukacji) Projekty Comeniusa dla szkół Redagowanie szkolnej witryny w systemie Joomla Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka w przedszkolu/ w szkole Tworzenie publikacji na potrzeby szkoły (dyplomy, zaproszenia, ogłoszenia) Usprawnienie funkcji słuchowych, wzrokowych, kinestetyczno-ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela Wykorzystanie tablicy interaktywnej na różnych przedmiotach nauczania 35

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo