Oferta szkoleń 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleń 2011/2012"

Transkrypt

1 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka Słupsk tel/fax

2 2

3 Spis treści WSTĘP... 5 ORGANIZACJA... 6 Zgłoszenie... 6 Odpłatnośd... 6 Potwierdzenie ukooczenia kursu... 6 Organizacja zajęd... 6 KURSY GRANTOWE... 7 Diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci 5 i 6-letnich... 7 Modele pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi... 8 Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju osobistego... 9 Profilaktyczne działania szkoły wobec agresywnych zachowao uczniów i nadużywania nowych środków psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) KURSY KWALIFIKACYJNE KURSY, WARSZTATY PRZEDMIOTOWE Biblioteka szkolna Biologia i przyroda Chemia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Fizyka Historia Języki obce Język polski Katecheza Matematyka Muzyka Wychowanie fizyczne Przedmioty zawodowe Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Technologia informacyjna Wychowanie do życia w rodzinie i terapia pedagogiczna PROBLEMOWE Edukacja regionalna Emisja i higiena głosu Fundusze unijne Kolonie, obozy, wycieczki Metody nauczania Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne Podnoszenie jakości pracy szkoły i placówki Profilaktyka, opieka i wychowanie Projekt edukacyjny

4 Prawo oświatowe Zdrowie i bezpieczeostwo RADY PEDAGOGICZNE Dydaktyka i metodyka pracy Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Profilaktyka, opieka i wychowanie Standardy kształcenia i egzaminowania Zarządzanie placówką, organizacja i ewaluacja pracy szkoły KARTA ZGŁOSZENIA na wybraną formę indywidualnego doskonalenia KARTA ZGŁOSZENIA na radę pedagogiczną, kurs, warsztaty dla nauczycieli macierzystej placówki lub gminy

5 WSTĘP Otwarcie na ludzi Diagnozowanie potrzeb Nowatorskie rozwiązania Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku to: publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli z ponad 20-letnią tradycją, której wysoką jakośd pracy potwierdza akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty Nasz Ośrodek: PROWADZI profesjonalne szkolenia edukacyjne, w tym e-learningowe, dostosowane do aktualnych potrzeb placówek oświatowych DYSPONUJE wykwalifikowaną kadrą wykładowców WSPÓŁPRACUJE z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą UCZESTNICZY w projektach unijnych STOSUJE nowoczesne środki dydaktyczne OFERUJE atrakcyjne ceny za szkolenia POSIADA własne wydawnictwo otwarte na publikacje nauczycieli ZAPEWNIA miłą atmosferę i wysoką jakośd merytoryczną szkoleo DOSKONALI dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli różnych specjalności Przedstawiamy Paostwu ofertę doskonalenia na rok szkolny 2011/2012. Skierowana jest ona do wszystkich pracowników oświaty w województwie pomorskim: nauczycieli, dyrektorów, urzędników jednostek samorządów terytorialnych, nadzoru pedagogicznego. W tym roku ofertę kursów i warsztatów doskonalących opracowaliśmy w taki sposób, aby każdy zainteresowany mógł znaleźd coś dla siebie szukając w obszarze nauczanego przedmiotu lub interesującego problemu. Podzieliliśmy również na 5 obszarów tematy rad pedagogicznych. Mamy nadzieję, że to ułatwi Paostwu znalezienie potrzebnego szkolenia. Jak co roku jesteśmy także otwarci na Paostwa propozycje dotyczące tematyki szkoleo i innych form współpracy. Życzę Paostwu sukcesów z wykonywanej pracy oraz satysfakcjonującej współpracy z naszym Ośrodkiem. Z wyrazami szacunku Małgorzata Kowalska Dyrektor ODN w Słupsku 5

6 ORGANIZACJA Zgłoszenie Udział w wybranej formie doskonalenia należy zgłaszać poprzez wypełnienie i wysłanie druku indywidualnej karty zgłoszenia dostępnej: na naszej stronie internetowej (do POBRANIA plik WORD ) na stronie 38 tego informatora. Sposoby wysłania zgłoszenia: faksem numer: pocztą tradycyjną na adres ODN (ODN, ul. Bałtycka 29, Słupsk) em jako załącznik na adres bezpośrednie wysłanie zgłoszenia wypełniając formularz elektroniczny Terminy zajęd będą podawane na bieżąco w zależności od napływu zgłoszeo. Uruchomienie kursu rozpocznie się tylko wówczas, gdy zgłosi się minimum 15 zainteresowanych osób. O zakwalifikowaniu się na daną formę, odpłatności i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Paostwa pisemnie na 1 tydzieo przed pierwszym spotkaniem. Odpłatność KURSY: Ceny kursów uzależnione są od liczby uczestników i liczby godzin dydaktycznych. W związku z tym podane ceny w tabelach mogą ulec niewielkiej zmianie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na daną formę prosimy dokonad wpłaty na konto: KREDYT BANK S.A. O/SŁUPSK RADY PEDAGOGICZNE: Szkolenie RP trwa 2-3 godz. lekcyjne. Odpłatnośd w wysokości 450 zł należy uiścid po odbytych zajęciach, przelewem na konto: KREDYT BANK S.A. O/SŁUPSK Potwierdzenie ukończenia kursu Po ukooczeniu kursu kwalifikacyjnego uczestnicy otrzymują świadectwo według wzoru MEN. Ukooczenie kursu doskonalącego potwierdzone jest zaświadczeniem według wzoru ODN. Organizacja zajęć W większości zajęcia odbywad się będą w naszej bazie dydaktycznej w systemie piątkowo-sobotnio- -niedzielnym. W przypadku kursów kwalifikacyjnych przewiduje się sesję zimową. Istnieje również możliwość organizowania kursów w miejscu pracy nauczycieli. Zgłoszenie wypełnia dyrektor placówki. Druk karty zgłoszenia organizacja doskonalenia w placówce oświatowej: na naszej stronie internetowej (do POBRANIA plik WORD ) na stronie 39 tego informatora bezpośrednio wypełniając formularz elektroniczny Informacji dotyczących programów i organizacji zajęd udzielają konsultanci odpowiedzialni za daną formę lub konsultant ds. doskonalenia nauczycieli Ewa Misiewicz, codziennie od 8 00 do 15 00, tel wew.40. Ewa Misiewicz konsultant ds. doskonalenia nauczycieli w ODN w Słupsku 6

7 KURSY GRANTOWE Diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci 5 i 6-letnich Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych klas I-III Informacje organizacyjne: Liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika: 20 Liczba grup: 4 Liczba nauczycieli w grupie: 25 Całkowita odpłatnośd uczestnika: 20 zł Formularz zgłoszeniowy do pobrania plik WORD Zgłoszenia prosimy przesład faksem: , bądź em: Organizator: Alina Rabowska Grupa zajęciowa Grupa I Słupsk Grupa II Wejherowo Grupa III Lębork Grupa IV Bytów Miejsce szkolenia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ul. Bałtycka Słupsk (dawny MEDYK) Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Nanicka Wejherowo Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Kościuszki Lębork Przedszkole Nr 1 ul. Mierosławskiego Bytów Terminy zajęć 17 i 24 IX 2011 r. rozpoczęcie o godz i 08 X 2011 r. rozpoczęcie o godz i 29 X 2011 r. rozpoczęcie o godz XI i 19 XI 2011 r. rozpoczęcie o godz

8 Modele pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Informacje organizacyjne: Liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika: 30 (w tym 7 godzin e-learningu) Liczba grup: 4 Liczba nauczycieli w grupie: 25 Całkowita odpłatnośd uczestnika: 30 zł Formularz zgłoszeniowy do pobrania plik WORD Zgłoszenia prosimy przesład faksem: , bądź em: Organizator: Bożena Żuk Grupa zajęciowa Miejsce szkolenia Terminy zajęć Grupa I Bytów Gimnazjum nr 1 ul. Mierosławskiego Bytów 30 IX - 1 X oraz 7 X - 8 X Grupa II Słupsk Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ul. Bałtycka Słupsk (dawny MEDYK) 7 X - 8 X oraz 21 X - 22 X Grupa III Wejherowo OSW nr 2 dla Niedosłyszących ul. Sobieskiego Wejherowo 21 X - 22 X oraz 5 XI - 4 XI Grupa IV Słupsk Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ul. Bałtycka Słupsk (dawny MEDYK) 4 XI - 5 XI oraz 18 XI - 19 XI 8

9 Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju osobistego Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Informacje organizacyjne: Liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika: 20 Liczba grup: 4 Liczba nauczycieli w grupie: 25 Całkowita odpłatnośd uczestnika: 20 zł Formularz zgłoszeniowy do pobrania plik WORD Zgłoszenia prosimy przesład faksem: , bądź em: Organizator: Halina Krupa Grupa zajęciowa Grupa I Słupsk Grupa II Gdaosk Grupa III Tczew Grupa IV Chojnice Miejsce szkolenia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ul. Bałtycka Słupsk (dawny MEDYK) Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdaosku al. Gen. J. Hallera Gdaosk Szkoła Podstawowa nr 12 im. B. Malinowskiego w Tczewie ul. Topolowa Tczew Gimnazjum Nr 2 ul. Szpitalna Chojnice Terminy zajęć I dzieo: sobota: 15 X 2011r. godz II dzieo: niedziela: 16 X 2011r. godz I dzieo: sobota: 22 X 2011r. godz II dzieo: niedziela:23 X 2011r. godz I dzieo: sobota: 5 XI 2011r. godz II dzieo: niedziela: 6 XI 2011r. godz I dzieo: sobota: 19 XI 2011r. godz II dzieo: niedziela: 20 XI 2011r. godz

10 Profilaktyczne działania szkoły wobec agresywnych zachowań uczniów i nadużywania nowych środków psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy szkolni, psychologowie, wychowawcy Informacje organizacyjne: Liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika: 20 Liczba grup: 4 Liczba nauczycieli w grupie: 25 Całkowita odpłatnośd uczestnika: 20 zł Formularz zgłoszeniowy do pobrania plik WORD Zgłoszenia prosimy przesład faksem: , bądź em: Organizator: Renata Kołosowska Grupa zajęciowa Grupa I Słupsk Grupa II Miastko Grupa III Chojnice Grupa IV Wejherowo Miejsce szkolenia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ul. Bałtycka Słupsk (dawny MEDYK) Gimnazjum im. Jana Pawła II ul. Wrzosowa Miastko Bursa Młodzieżowa ul. Świętopełka 1a Chojnice Szkoła Podstawowa Nr 9 Os lecia PP Wejherowo Terminy zajęć X 2011 r X 2011 r XI 2011 r XI 2011 r. 10

11 KURSY KWALIFIKACYJNE Bibliotekoznawstwo Oligofrenopedagogika Pedagogika opiekuocza Terapia pedagogiczna Wychowanie do życia w rodzinie Zarządzanie w oświacie Termin napływu zgłoszeo: nabór cały rok Liczba godzin: 300 (2 semestry) Odpłatność: ok zł Liczba miejsc: ograniczona 11

12 KURSY, WARSZTATY PRZEDMIOTOWE Biblioteka szkolna Temat: Przywracamy życie książce Liczba godzin: 6 Odpłatność: 45 zł Organizator: Elżbieta Pliszka Temat: Rozwijanie kompetencji czytelniczych warunkiem twórczej osobowości młodzieży XXI wieku Organizator: Elżbieta Pliszka Temat: Tworzenie prezentacji multimedialnych dla potrzeb biblioteki Organizator: Elżbieta Pliszka 12

13 Biologia i przyroda Temat: Formy i metody pracy na lekcjach biologii i przyrody Organizator: Irena Czyż Temat: Jak zorganizowad samodzielną pracę ucznia na lekcjach biologii? propozycje zastosowania w praktyce wybranych metod aktywizujących Liczba godzin: 6 Organizator: Irena Czyż, Tamara Kropiowska Temat: Nie bójmy się lekcji w terenie praktyczne propozycje ciekawych zajęd Liczba godzin: 4 Organizator: Irena Czyż, Tamara Kropiowska Temat: Proste doświadczenia na lekcjach biologii i przyrody Liczba godzin: 4 Organizator: Irena Czyż, Tamara Kropiowska Temat: Wykorzystanie metody projektu do realizacji treści biologicznych, ekologicznych i zdrowotnych Liczba godzin: 6 Organizator: Irena Czyż, Tamara Kropiowska 13

14 Chemia Temat: Nowa podstawa programowa z chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Planowanie pracy, warsztat nauczyciela chemii Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Wymagania doświadczalne czyli eksperyment uczniowski w nowej podstawie programowej z chemii Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Małgorzata Buczak Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Temat: ABC współpracy z rodzicami Organizator: Alina Rabowska Temat: Czarodziej Baltic sposób na ciekawe zajęcia komputerowe dla najmłodszych (własny notebook) Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Diagnoza dziecka 6-letniego Organizator: Elżbieta Wild Temat: Odpłatność: Uwagi: Organizator: Edukacja przez sztukę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej forma bezpłatna konferencja metodyczna Elżbieta Wild 14

15 Temat: Gotowośd szkolna w edukacji wczesnoszkolnej Organizator: Elżbieta Wild Temat: Odpłatność: Uwagi: Organizator: Improwizacje taneczne symbolika ciała socjoterapia forma bezpłatna konferencja metodyczna Elżbieta Wild Temat: Jak bawid się muzyką aktywizowanie dziecka poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach, ruch i taniec Organizator: Ewa Misiewicz Temat: Komputer i Internet w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Organizator: Dorota Iwanowicz, Alina Rabowska Temat: Matematyka już w przedszkolu Organizator: Alina Rabowska Temat: Podstawy muzykoterapii Organizator: Ewa Misiewicz Temat: Odpłatność: Uwagi: Organizator: Radosna matematyka forma bezpłatna konferencja metodyczna Elżbieta Wild Temat: Odpłatność: Uwagi: Organizator: Skuteczne uczenie się w edukacji wczesnoszkolnej forma bezpłatna konferencja metodyczna Elżbieta Wild 15

16 Temat: Techniki plastyczne w edukacji przedszkolnej Organizator: Elżbieta Wild Temat: Twórczośd plastyczna z elementami edukacji przez ruch Organizator: Alina Rabowska Fizyka Temat: Dlaczego wykresy na lekcji fizyki są tak ważne? Liczba godzin: 3 Organizator: dr Mirosław Brozis Temat: O błędach i niepewnościach pomiarowych Liczba godzin: 3 Organizator: dr Mirosław Brozis Temat: Projekt z fizyki w gimnazjum Liczba godzin: 3 Organizator: dr Mirosław Brozis Temat: Proste doświadczenia fizyczne w gimnazjum Liczba godzin: 3 Organizator: dr Mirosław Brozis Temat: Zastosowanie komputera w pomiarach fizycznych Liczba godzin: 3 Organizator: dr Mirosław Brozis 16

17 Historia Temat: Praktyczne wykorzystanie multimediów na lekcjach historii Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Wykorzystanie ekspozycji muzealnych do pracy metodą projektu Organizator: Marzena Tuliszka, Grażyna Przybylak Temat: Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach historii Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Języki obce Temat: Indywidualne potrzeby edukacyjne na lekcji języka obcego Odpłatność: 200 zł Organizator: dr Dorota Werbioska, Zofia Pstrągowska-Misiuk Temat: Interakcja w klasie języka obcego Organizator: dr Dorota Werbioska, Zofia Pstrągowska-Misiuk Temat: Odpłatność: Uwagi: Organizator: Klub refleksyjnego nauczyciela języka obcego forma bezpłatna comiesięczne spotkania cykliczne dr Dorota Werbioska, Zofia Pstrągowska-Misiuk 17

18 Język polski Temat: Kształtowanie humanistycznych zainteresowao uczniów Organizator: Bożena Żuk Temat: Monitorowanie realizacji podstawy programowej języka polskiego Organizator: Bożena Żuk Temat: Nowe sposoby pracy z lekturą szkolną Organizator: Bożena Żuk Temat: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z języka polskiego Liczba godzin: 20 Odpłatność: 120 zł Organizator: Jolanta Gierszewska, Bożena Żuk Temat: Program na miarę ucznia Organizator: Bożena Żuk Temat: Przygotowanie ucznia do egzaminu gimnazjalnego Organizator: Bożena Żuk Temat: Przygotowanie ucznia do konkursów i olimpiad przedmiotowych Organizator: Jolanta Gierszewska Temat: Różne sposoby pracy z tekstem poetyckim Organizator: Jolanta Gierszewska 18

19 Temat: Skuteczne sposoby komunikowania się Organizator: Jolanta Gierszewska Temat: Odpłatność: Uwagi: Organizator: Wykorzystanie tablicy interaktywnej i multimediów w pracy nauczyciela języka polskiego forma bezpłatna konferencja metodyczna Iwona Poźniak Temat: Wymagania edukacyjne z języka polskiego w nowej podstawie programowej Organizator: Bożena Żuk Katecheza Temat: Czego i jak uczyd na religii w zreformowanej szkole czyli Podstawa programowa 2010 : labirynt czy trampolina? Organizator: Grażyna Maciejewska Temat: Decoupage krok po kroku. Warsztat dekoracji techniką decoupage u Liczba godzin: 4 Odpłatność: 15 zł Organizator: Grażyna Maciejewska Temat: Emisja głosu dwiczenia oddechowo-fonacyjno-emisyjne Liczba godzin: 4 Organizator: Grażyna Maciejewska Temat: Katechezy Dobrego Pasterza realizowane metodą Marii Montessori Odpłatność: 75 zł Organizator: Grażyna Maciejewska 19

20 Temat: Kościół naszym domem (komunia jako dzieło Ducha Świętego, ekumenizm, współodpowiedzialnośd za Kościół) Odpłatność: 35 zł Organizator: Grażyna Maciejewska Temat: Pomoce dydaktyczne w katechezie Odpłatność: 70 zł Organizator: Grażyna Maciejewska Temat: Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy nauczyciela katechety Organizator: Grażyna Maciejewska Temat: Zabawy twórcze w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Liczba godzin: 4 Odpłatność: 20 zł Organizator: Grażyna Maciejewska Matematyka Temat: Jak planowad pracę na lekcji matematyki w oparciu o nową podstawę programową Organizator: Jerzy Paczkowski Temat: Wykorzystanie multimediów na lekcji matematyki Organizator: Jerzy Paczkowski 20

21 Muzyka Temat: Choreografia Liczba godzin: 30 Odpłatność: 200 zł Organizator: Ewa Misiewicz Temat: Muzykoterapia Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Ewa Misiewicz Temat: Taneczne spotkanie z Klanzą Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Ewa Misiewicz Wychowanie fizyczne Temat: Aktywizujące metody i formy pracy na zajęciach gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej i wychowania fizycznego Liczba godzin: 16 Odpłatność: 95 zł Temat: Gry i zabawy przeciw agresji Liczba godzin: 16 Odpłatność: 95 zł Temat: Wychowanie i profilaktyka poprzez sport, rekreację oraz gry i zabawy Liczba godzin: 16 Odpłatność: 95 zł 21

22 Przedmioty zawodowe Temat: Analiza i ewaluacja wyników zewnętrznych egzaminów zawodowych Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Etyka w poradnictwie zawodowym Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Metody aktywnego nauczania w kształceniu zawodowym Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Poradnictwo indywidualne w procesie podejmowania decyzji edukacyjnozawodowych młodzieży Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do zewnętrznego egzaminowania zawodowego Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Reforma kształcenia zawodowego od 2012 roku Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Sprawdzanie i ocenianie osiągnięd uczniów w kształceniu zawodowym Organizator: Małgorzata Buczak Temat: Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Organizator: Małgorzata Buczak 22

23 Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Temat: Budowanie pozytywnych interakcji z dzieckiem głęboko, wielorako niepełnosprawnym Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Diagnozowanie potrzeb uczniów szkół masowych o specjalnych potrzebach edukacyjnych Organizator: Bożena Żuk Temat: Doskonalenie kompetencji pedagoga specjalnego w zakresie pracy opiekuoczo-wychowawczej Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Integracja sensoryczna we wspomaganiu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Jak organizowad edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Muzyka i ruch w kształceniu osób z niepełnosprawnością intelektualną Organizator: Władysława Hanuszewicz 23

24 Temat: Praca z uczniem dysfunkcyjnym Organizator: Bożena Żuk Temat: Praca z uczniem zdolnym Organizator: Bożena Żuk Temat: Przygotowanie absolwentów Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy do wejścia na otwarty rynek pracy Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Terapia dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania Liczba godzin: 25 Odpłatność: 160 zł Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Wczesna terapia oraz profilaktyka zaburzeo psychomotorycznych wg metody M. Montessori Odpłatność: 75 zł Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Władysława Hanuszewicz Temat: Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się Organizator: Władysława Hanuszewicz 24

25 Technologia informacyjna Temat: Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Tworzenie ciekawych materiałów dydaktycznych prezentacje multimedialne (wstawianie filmu, dźwięku, animacji, w tym darmowych zasobów) Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Tworzenie druków okolicznościowych na potrzeby szkoły (dyplomy, zaproszenia, podziękowania) Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Tworzenie szkolnej strony WWW za pomocą systemu Joomla. Od instalacji po redagowanie treści Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Wykorzystanie darmowych narzędzi Google do organizacji pracy nauczyciela (poczta, kalendarz, powiadomienia, przypomnienia) Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski 25

26 Wychowanie do życia w rodzinie i terapia pedagogiczna Temat: Co powinniśmy wiedzied o seksualności dzieci i młodzieży? Organizator: Halina Krupa Temat: Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD Odpłatność: 50 zł Organizator: Halina Krupa Temat: Profilaktyka wypalenia zawodowego Organizator: Halina Krupa Temat: Psychoedukacja warunkiem rozwoju osobistego dzieci i młodzieży Liczba godzin: 8 Organizator: Halina Krupa Temat: Style wychowania w rodzinie, a odpowiedzialnośd szkoły za edukację seksualną Liczba godzin: 8 Organizator: Halina Krupa Temat: Techniki relaksacyjne wspierające nauczyciela w pokonaniu stresu i wewnętrznego oporu Odpłatność: 50 zł Organizator: Halina Krupa Temat: Wykorzystanie elementów Kinezjologii Edukacyjnej w pracy z uczniem Liczba godzin: 8 Odpłatność: 50 zł Organizator: Halina Krupa Temat: Wykorzystanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w ramach tworzenia pomocy uczniom w szkole Organizator: Halina Krupa, Renata Kołosowska 26

27 PROBLEMOWE Edukacja regionalna Temat: Edukacja wielokulturowa w zintegrowanej szkole Podróże dalekie i bliskie Liczba godzin: 8 Odpłatność: 80 zł Organizator: Grażyna Przybylak Temat: VIII Słupskie Forum Edukacji Regionalnej Liczba godzin: 15 Odpłatność: forma bezpłatna Uwagi: w ramach Forum odbędą się warsztaty pt. Jednośd w różnorodności Organizator: Grażyna Przybylak Emisja i higiena głosu Temat: Emisja i higiena głosu Organizator: Ewa Misiewicz Fundusze unijne Temat: Możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych dla potrzeb szkół i innych placówek oświatowych Liczba godzin: 8 Odpłatność: 50 zł Organizator: Grażyna Wieczorek Temat: Projekty Comeniusa dla szkół Organizator: Grażyna Wieczorek 27

28 Kolonie, obozy, wycieczki Temat: Kurs e-learningowy przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku Liczba godzin: 36 Odpłatność: 75 zł Organizator: Renata Kołosowska Temat: Kurs kierowników placówek wypoczynku Organizator: Renata Kołosowska Temat: Kurs kierowników wycieczek szkolnych Organizator: Ewa Misiewicz Metody nauczania Temat: E-learning w nauczaniu Organizator: Bożena Żuk Temat: Interaktywne metody pracy na lekcjach polskiego Organizator: Jolanta Gierszewska Temat: Jak nauczyd ucznia uczyd się? Organizator: Bożena Żuk Temat: Kompetencje psychologiczno-społeczne nauczyciela Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Bożena Żuk 28

29 Temat: Mój uczeo i ja pracujemy aktywnie Organizator: Bożena Żuk Temat: Mój uczeo lubi szkołę i chce się uczyd działania nauczyciela wpływające na motywację ucznia do nauki Organizator: Tamara Kropiowska, Halina Krupa Temat: Multimedia w nauczaniu Uwagi: 10 zł Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez dobór właściwych metod i form pracy w zakresie przedmiotów humanistycznych Liczba godzin: 20 Odpłatność: 120 zł Organizator: Jolanta Gierszewska Temat: Prezentacja zespołowa w gimnazjum Organizator: Bożena Żuk Temat: Projekt jako metoda nauczania Uwagi: 10 zł Organizator: Bożena Żuk Temat: Strategie realizacji treści zawartych w podstawie programowej Organizator: Jolanta Gierszewska Temat: Strategie skutecznego nauczania i uczenia się Organizator: Bożena Żuk 29

30 Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne Temat: Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego Organizator: Jolanta Gierszewska Temat: Praktyczne zastosowanie pomiaru dydaktycznego Liczba godzin: 20 Odpłatność: 120 zł Organizator: Bożena Żuk Podnoszenie jakości pracy szkoły i placówki Temat: Diagnozowanie jakości pracy szkoły (placówki) planowanie, organizacja, budowanie narzędzi, ewaluacja, dokumentowanie Liczba godzin: 12 Odpłatność: 70 zł Organizator: Jerzy Paczkowski Temat: Ewaluacja pracy szkoły badania ankietowe (konstrukcja, analiza) Liczba godzin: 6 Organizator: Jerzy Paczkowski Temat: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej Liczba godzin: 8 Organizator: Jerzy Paczkowski Temat: Wewnątrzszkolna analiza wskaźników EWD jako wstęp do ewaluacji wewnętrznej w gimnazjum Liczba godzin: 8 Uwagi: kurs można łączyd z dodatkowym szkoleniem Rady Pedagogicznej Organizator: Tamara Kropiowska, Jerzy Paczkowski Temat: Wykorzystanie analiz oceniania wewnętrznego i zewnętrznego do poprawy wyników nauczania czyli praktyczne działania na lekcji Liczba godzin: 8 Uwagi: kurs można łączyd z dodatkowym szkoleniem Rady Pedagogicznej Organizator: Tamara Kropiowska, Jerzy Paczkowski 30

31 Profilaktyka, opieka i wychowanie Temat: Gry i zabawy integracyjne usprawnienie procesu właściwej komunikacji interpersonalnej i utworzenia efektywnej grupy klasowej Organizator: Renata Kołosowska Temat: Komunikacja nauczyciel uczeo. Jak byd asertywnym nauczycielem Organizator: Renata Kołosowska Temat: Niedostosowanie społeczne młodzieży Organizator: Małgorzata Lipioska Temat: Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej Organizator: Małgorzata Lipioska Temat: Problemy adaptacyjne dziecka rozpoczynającego naukę Organizator: Małgorzata Lipioska Temat: Rola nauczyciela w procesie skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych Liczba godzin: 15 Odpłatność: 95 zł Organizator: Renata Kołosowska Temat: Skuteczna praca nauczyciela z rodzicami Organizator: Małgorzata Lipioska 31

32 Temat: Strategie postępowania nauczycieli wobec agresji, przemocy oraz uzależnieo dzieci i młodzieży Liczba godzin: 20 Odpłatność: 120 zł Organizator: Renata Kołosowska Temat: Trening rozwiązywania konfliktów w placówce oświatowej i wychowawczej Liczba godzin: 20 Odpłatność: 120 zł Organizator: Renata Kołosowska Temat: Uczeo w trudnej sytuacji losowej Organizator: Małgorzata Lipioska Temat: Zachowania samobójcze młodzieży, diagnoza i pomoc psychologiczna Liczba godzin: 20 Odpłatność: 120 zł Organizator: Renata Kołosowska Projekt edukacyjny Temat: Interdyscyplinarny projekt edukacyjny współpraca uczniów i nauczycieli w praktyce szkolnej Uwagi: kurs można łączyd z dodatkowym szkoleniem Rady Pedagogicznej Organizator: dr Mirosław Brozis, Jolanta Gierszewska, Tamara Kropiowska Temat: Możliwości współpracy międzynarodowej dla wszystkich typów placówek oświatowych (projekty unijne: Comenius Regio, e-twinning, Fundusze strukturalne) Organizator: Grażyna Wieczorek Temat: Projekt edukacyjny w gimnazjum Organizator: Grażyna Wieczorek 32

33 Temat: Tworzenie witryny internetowej zespołu projektowego bez informatyka Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Wykonanie i technika skutecznej prezentacji multimedialnej wyników pracy zespołów projektowych Organizator: Marzena Tuliszka, Marek Wróblewski Temat: Wykorzystanie multimediów i narzędzi internetowych w realizacji i dokumentowaniu projektu gimnazjalnego Organizator: Dorota Iwanowicz, Iwona Poźniak Temat: Zasady tworzenia i realizacji projektu Organizator: Grażyna Wieczorek Temat: Zastosowanie metody projektów na wszystkich etapach nauczania Organizator: Grażyna Wieczorek 33

34 Prawo oświatowe Temat: Awans zawodowy nauczyciela aspekty prawne, przygotowanie dokumentacji awansowej Organizator: Jerzy Byczkowski Temat: Awans zawodowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych Organizator: Bożena Żuk Temat: Szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek Karta Nauczyciela w praktyce Organizator: Jerzy Byczkowski Temat: Szkolenie dla pracowników JST w zakresie oświatowego prawa pracy Organizator: Jerzy Byczkowski Zdrowie i bezpieczeństwo Temat: Pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ucznia Organizator: Ewa Misiewicz 34

35 RADY PEDAGOGICZNE Szkolenie rady pedagogicznej trwa 2-3 godz. lekcyjne. Odpłatnośd w wysokości 450 zł należy uiścid po odbytych zajęciach, przelewem na konto: KREDYT BANK S.A. O/SŁUPSK Dydaktyka i metodyka pracy Badanie gotowości szkolnej w edukacji wczesnoszkolnej Indywidualizacja pracy z dzieckiem w przedszkolu Jak kształtowad kompetencje kluczowe i jak formułowad wymagania edukacyjne? w oparciu o nową podstawę programową Jak pracowad nad międzyprzedmiotowym projektem edukacyjnym? współpraca uczniów i nauczycieli (szkolenie można łączyd z dodatkowym kursem dla wybranej grupy nauczycieli) Jak wykorzystad elementy oceniania kształtującego na lekcji? czyli o motywowaniu i współpracy z uczniem Kompetencje nauczyciela poprawnie diagnozującego rozwój dziecka Mapy Myśli efektywny sposób notowania. Wykorzystywanie wolnego oprogramowania komputerowego Metoda projektów w gimnazjum Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu Monitoring pracy ucznia w edukacji wczesnoszkolnej Multimedia tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Office Power- Point Opracowanie wstępnych osiągnięd ucznia w klasach integracyjnych dla uczniów z deficytami Oprogramowanie biurowe proste operacje obliczeniowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel Praca z dzieckiem zdolnym Prezentacja i ocenianie projektu edukacyjnego w gimnazjum Program rewalidacji w edukacji wczesnoszkolnej Projekt edukacyjny w praktyce Projekt jako metoda nauczania (wszystkie etapy edukacji) Projekty Comeniusa dla szkół Redagowanie szkolnej witryny w systemie Joomla Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka w przedszkolu/ w szkole Tworzenie publikacji na potrzeby szkoły (dyplomy, zaproszenia, ogłoszenia) Usprawnienie funkcji słuchowych, wzrokowych, kinestetyczno-ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela Wykorzystanie tablicy interaktywnej na różnych przedmiotach nauczania 35

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2017 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu

Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu Plan opracowano w oparciu o : 1. Podstawowe kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU wrzesień, październik 2017 r.

TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU wrzesień, październik 2017 r. TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU wrzesień, październik 2017 r. Szanowni Państwo Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem form doskonalenia organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku Gdańsk, luty 2014 I. Wprowadzenie Kuratorium Oświaty w Gdańsku Tegoroczne badanie, podobnie jak

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wrocław, dnia 25.05.06 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 60 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: I-III 2018 r. konferencje

Harmonogram szkoleń: I-III 2018 r. konferencje Oddział tel/fax 83 343-42-60, konsultanci 83-342-50-90, organizacja ów 83-342-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: I-III 2018 r. konferencje Odpła -tność Miejsce szkolenia Dla

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4 SPIS TREŚCI: 1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4 2. Kursy doskonalące: a) awans zawodowy nauczyciela...str. 5 b) dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania...str. 6 3. Szkolenia rad pedagogicznych...str.

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP)

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, RP Metoda projektów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) Temat/ cele i treści Proponowana Ilość

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4 SPIS TREŚCI: 1. Kursy kwalifikacyjne...str. 4 2. Kursy doskonalące: a) awans zawodowy nauczyciela...str. 5 b) dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania...str. 6 3. Szkolenia rad pedagogicznych...str.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA DOŚWIADCZENIE

WIEDZA PRAKTYKA DOŚWIADCZENIE CENTRUM EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE WIEDZA PRAKTYKA DOŚWIADCZENIE www.odnomega.pl OFERTA 2014/2015 ROZWOJU ZAWODOWEGO Z oferty pracowni może skorzystać zarówno kadra dydaktyczna przedszkoli, szkół, placówek

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa oferta SCE

Dodatkowa oferta SCE Dodatkowa oferta SCE OD-1/11/12 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegające się o stanowisko kierownika (skierowanie z

Bardziej szczegółowo

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 2 2. Studia Podyplomowe- NOWOŚĆ..str. 3

1. Kursy kwalifikacyjne...str. 2 2. Studia Podyplomowe- NOWOŚĆ..str. 3 SPIS TREŚCI: 1. Kursy kwalifikacyjne...str. 2 2. Studia Podyplomowe- NOWOŚĆ..str. 3 3. Kursy doskonalące: a) awans zawodowy nauczyciela...str. 4 b) dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania...str.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna Oddział tel/fax 83 343-42-60, konsultanci 83-342-50-90, organizacja ów 83-342-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna Oddział tel/fax 83 33-2-60, konsultanci 83-32-50-90, organizacja ów 83-32-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA (AUTOEWALUACJA) CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU W R. SZK. 2013/2014 ARKUSZ DO ANALIZY TREŚCI - 02

EWALUACJA WEWNĘTRZNA (AUTOEWALUACJA) CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU W R. SZK. 2013/2014 ARKUSZ DO ANALIZY TREŚCI - 02 EWALUACJA WEWNĘTRZNA (AUTOEWALUACJA) CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU W R. SZK. 2013/2014 ARKUSZ DO ANALIZY TREŚCI - 02 Dokumenty poddane analizie: Oferta szkoleniowa Centrum na I i II semestr roku

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na lata 2013 2018

Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na lata 2013 2018 Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na lata 2013 2018 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Diagnoza potrzeb szkoleniowych Diagnoza potrzeb szkoleniowych Poniżej znajduje się lista tematów w tabeli, która ułatwi wyznaczenie potrzeb szkoleniowych niezbędnych stworzenia wewnętrznego planu doskonalenia nauczycieli w Państwa placówce.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej ZARZĄDZENIE NR 12/2015 z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego Działając na podstawie 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH na rok szkolny 2015/2016 W skład zespołu wchodzą nauczyciele: Chudy Ewa- matematyka, geografia Chudy Sylwester- geografia, technika

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2016r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/88/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7.12.2011r.

Uchwała Nr 37/88/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7.12.2011r. Uchwała Nr 37/88/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7.12.2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

1. Kursy kwalifikacyjne, nadające uprawnienia str Studia Podyplomowe- NOWOŚĆ..str. 3

1. Kursy kwalifikacyjne, nadające uprawnienia str Studia Podyplomowe- NOWOŚĆ..str. 3 SPIS TREŚCI: 1. Kursy kwalifikacyjne, nadające uprawnienia str. 2 2. Studia Podyplomowe- NOWOŚĆ..str. 3 3. Kursy doskonalące: a) awans zawodowy nauczyciela...str. 4 b) dla nauczycieli wszystkich poziomów

Bardziej szczegółowo

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych. INFORMATOR SZKOLEŃ i KURSÓW

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych. INFORMATOR SZKOLEŃ i KURSÓW Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ i KURSÓW K U R S Y KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU KIEROWNIK WYPOCZYNKU S Z K O L E N

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH

CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH ZAPRASZA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, DYREKTORÓW SZKÓŁ NA: Kursy kwalifikacyjne Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na STYCZEŃ 2015 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na STYCZEŃ 2015 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2015 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2015 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WODN Łódź zaprasza w marcu i kwietniu 2016 r.

WODN Łódź zaprasza w marcu i kwietniu 2016 r. CERTYFIKAT ISO 9001 AKREDYTACJA ŁKO WODN Łódź zaprasza w marcu i kwietniu 2016 r. Nr szkolenia Tytuł formy Adresat Kierownik formy Liczba godzin Koszt szkolenia Planowane terminy szkolenia Termin zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU listopad, grudzień 2017 r.

TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU listopad, grudzień 2017 r. TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU listopad, grudzień 2017 r. Szanowni Państwo Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem form doskonalenia organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUKI LEKTIKON

INSTYTUT NAUKI LEKTIKON NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI INSTYTUT NAUKI LEKTIKON Oferta na rok szkolny 2017/2018 Czy wiesz, że..? W kwietniu 2017 roku NPDN IN Lektikon przeszła proces ewaluacji zewnętrznej i we

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14 Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14 Cele główne WDN-u to: 1. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów 2. Wspieranie dziecka 6-letniego 3. Monitorowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Bydgoszcz, 1 września 2003r. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BYDGOSZCZY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego okres stażu: od 1 września

Bardziej szczegółowo

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat L.p. Kierunek Termin rozpoczęci a 1. Administracja: prawo, zarządzanie i organizacja 2. Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej 3. Biologia i geografia - nauczanie biologii i geografii 4. Biologia

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Kursy kwalifikacyjne

1. Kursy kwalifikacyjne SPIS TREŚCI: 1. Kursy kwalifikacyjne, nadające uprawnienia... str. 2 2. Studia Podyplomowe - NOWOŚĆ... str. 3 3. Kursy doskonalące: a) awans zawodowy nauczyciela... str. 4 b) dla nauczycieli wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo