ROCZNA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TURKU SŁONECZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TURKU SŁONECZNE"

Transkrypt

1 5 ROCZNA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TURKU SŁONECZNE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ

2 Zadania do realizacji Sposoby realizacji Bezpieczne dziecko w bezpiecznym przedszkolu I. Przedszkolne procedury bezpieczeństwa 1. Zapoznanie rodziców z procedurą przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola (także odbiór przez osoby upoważnione) 2. Poinformowanie rodziców o zasadach bezpieczeństwa dotyczących przebywania dzieci w przedszkolu 3. Zapoznanie rodziców z: - organizacją pierwszej pomocy przedmedycznej - odpowiedzialnością nauczycieli i personelu podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, spacerów i wycieczek - postępowanie w przypadku zagrożenia pożarowego (alarmy próbne) - postępowanie w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore (opracowanie procedur) 4. Poinformowanie o postępowaniu w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka wobec którego stosowana jest przemoc w rodzinie lub zachowania agresywne II. Realizacja podstawy programowej w zakresie bezpieczeństwa 1. Zapoznanie dzieci z regulaminem bezpiecznego korzystania z terenu ogrodu przedszkolnego 2. Poznanie numerów alarmowych 3. Wycieczki i spacery utrwalające zasady bezpiecznego poruszania się po najbliższej okolicy (wykorzystanie kamizelek odblaskowych)

3 4. Ustalenie z dziećmi norm postępowania w sali i innych pomieszczeniach przedszkolnych graficzne regulaminy w sali i w łazience 5. Uwrażliwienie dzieci na bezpieczne zabawy w różnych porach roku z wykorzystaniem literatury III. Organizowanie spotkań z przedstawicielami: 1. Policji - wyrabianie nawyków przestrzegania przepisów i zasad ruchu drogowego (jak być bardziej widocznym na drodze) - zwrócenie uwagi na inne niebezpieczeństwa np. obcy niebezpieczny 2. Straży Pożarnej - czego dzieci powinny się wystrzegać i co robić w sytuacjach niebezpiecznych 3. Służby zdrowia - poznanie zasad zdrowego odżywiania się i nawyków higienicznych (jak dbać o własne zdrowie) IV. Utworzenie kącika komunikacyjnego w sali z wykorzystaniem pomocy z EFS i autochodzika

4 V. Konkurs wiedzy lub plastyczny Jestem bezpieczny - wystawa prac VI.Rada szkoleniowa Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu Wdrażanie zasad równych praw i obowiązków I. Kodeks przedszkolaka sposoby wdrażania bezpiecznych zachowań w codzienność przedszkolną (w każdej grupie prawa przedszkolaka, wykorzystanie pomocy z EFS) II. Przestrzeganie norm społecznych 1. Równe prawa wszystkich ludzi zapoznanie z prawami człowieka oraz Konwencją Praw Dziecka (także z obowiązkami) 2. Zwrócenie uwagi przez nauczycieli na zachowania wychowanków zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci (zapoznanie dzieci z zasadami zachowań w szatni, sali, łazience, podczas spożywania posiłków) 3. Reagowanie na zachowania niepożądane wychowawczo i wzmacnianie pożądanych zachowań dzieci 4. Organizowanie różnych sytuacji, w których dzieci będą miały okazję odpowiednio się zachować 5. Stwarzanie sytuacji do zabaw i działań zespołowych

5 III. Pełnienie dyżurów przez dzieci 1. Zawieszenie tablicy dyżurów w każdej grupie 2. Dyżur w łazience 3. Dyżur przy posiłkach rozkładanie talerzy, prawidłowe rozmieszczenie sztućców, układanie serwetek 4. Pełnienie dyżurów w kącikach zainteresowań - zwrócenie uwagi na utrzymanie porządku w kącikach, odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce 5. Dyżur dzieci podczas zabaw i zajęć organizowanych IV. Kontynuowanie działań związanych z samodzielnością dziecka, jako członka grupy 1. Samodzielność podczas spożywania posiłków - własnoręczne komponowanie kanapek - nalewanie zupy z wazy (dzieci ) - używanie noża podczas posiłku (dzieci 6- cio letnie), widelcy u dzieci młodszych 2. Wdrażanie do samodzielności w łazience - zwrócenie uwagi na prawidłowe mycie rąk i zębów - wyrabianie nawyku mycia rąk przed posiłkiem i po powrocie ze spaceru - samodzielne korzystanie z toalety 3. Samodzielność w szatni - umiejętność rozbierania i ubierania się do ćwiczeń gimnastycznych oraz przy wychodzeniu z przedszkola i powrocie - wdrażanie do samodzielnego sznurowania i wiązania butów

6 - kształtowanie umiejętności składania ubrań, wieszania na wieszaczku - rozpoznawania swoich półek na podstawie oznaczeń Wspieranie i harmonizowanie rozwoju dzieci przy zastosowaniu metod aktywnych I. Wykorzystanie elementów metody KLANZA, jako czynnik wspierający integrację grupy i wyzwalający pozytywne emocje we wspólnej zabawie 1. Stosowanie zabaw ułatwiających poznanie się 2. Wykorzystanie chusty animacyjnej 3. Stwarzanie dzieciom możliwości zabawy z muzyką i literaturą - zabawy relaksujące: bajki terapeutyczne i muzykoterapia - zabawy dramowe, naśladowcze, pantomimiczne II. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez udział dzieci w konkursach,koncertach muzycznych (śpiew indywidualny, zbiorowy) 1. Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki żywej i z nagrań 2. Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej przy użyciu instrumentów perkusyjnych(elementy metody B. Strauss) - przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej - aktywne słuchanie muzyki klasycznej wg metody B Strauss integrowanie poprzez wspólne uczenie się zabaw muzyczno ruchowych, tańców - rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:

7 * doskonalenie gry na instrumentach (B. Strauss) * urządzenie w salach kącików muzycznych III. Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i budzenie świadomości własnego ciała (wykorzystanie elementów metody V. Shherborne) 1. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez - prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi (R. Labana, C. Orffa, A. M. Kniessów), prowadzenie zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego V. Sherborne - organizowanie zabaw i ćwiczeń w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu IV. Wyrównywanie szans edukacyjnych kształtowanie gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania wg Metody Dobrego Startu, metody E. Gruszczyk Kolczyńskiej 1. Tworzenie kącików zainteresowań 2. Zachęcanie dzieci do przynoszenia swoich ulubionych książek 3. Zachęcanie rodziców do codziennego czytania dzieciom 4. Zastosowanie ćwiczeń ruchowych, ruchowo-słuchowych, ruchowo-słuchowo-wzrokowych Metodą Dobrego Startu w celu stymulacji i aktywizacji rozwoju funkcji percepcyjnomotorycznych dzieci V. Stosowanie elementów metody M. Montessori w rozwoju samodzielności i wiary we własne siły 1. Prowadzenie systematycznych obserwacji dzieci podczas zabaw tematycznych 2. Tworzenie kącików tematycznych VI. Rada szkoleniowa Wspieranie i harmonizowanie rozwoju dzieci przy zastosowaniu metod aktywnych

8 Każde dziecko jest zdolne I. Dziecko widzem, aktorem, muzykiem i konstruktorem stwarzanie odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka 1. Zorganizowanie w salach różnorodnych kącików zainteresowań - kącik plastyczny gromadzenie różnorodnych materiałów plastycznych, przyborów i narzędzi - kącik muzyczny wyposażenie w instrumenty perkusyjne, płytotekę do słuchania utworów muzycznych - kącik teatralny wyposażony w rekwizyty, stroje, pacynki, kukiełki itp. - kącik książki wyposażony w literaturę dziecięcą - biblioteczka dla rodziców i dzieci - kącik przyrodniczy gromadzenie materiałów przyrody ożywionej i nieożywionej - kącik matematyczny wyposażony w gry dydaktyczne, łamigłówki, liczmany itp. - kącik komputerowy - kącik manipulowania - kąciki tematyczne zawiązane z realizacją tematyki kompleksowej II. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka 1. włączanie rodziców w działania przedszkola: - zebrania z rodzicami - współorganizowanie imprez, uroczystości prezentacje umiejętności dzieci - zajęcia otwarte - warsztaty dla rodziców

9 2. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych rozwijających indywidualne zainteresowania: - szkoła tańca Bogdan - kółko plastyczne - gimnastyka korekcyjno kompensacyjna - spotkania z muzyką - szkoła szachowa Szachmistrz - gimnastyka z elementami karate III. Kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku w celu wspomagania rozwoju zainteresowań dziecka 1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 2. Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku 3. Miejski Dom Kultury w Turku 4. Stowarzyszenie Przystań 5. Szkoła tańca Bogdan 6. Spotkania z muzyką 7. Teatrzyki w wykonaniu aktorów różnych scen 8. Nadleśnictwo Turek 9. Komenda Powiatowa Policji w Turku 10. Dom Dziecka w Turku

10 Moja mała ojczyzna kultywowanie tradycji patriotycznych rodzinnych I. Turek moja miejscowość zapoznanie z legendą i herbem miasta 1. Konkurs wiedzy lub plastyczny Moje miasto II. Poznanie symboli narodowych godło, flaga, hymn, rozumienie słowa ojczyzna III. Zorganizowanie w salach kącików regionalnych IV. Poznawanie ciekawych miejsc naszego miasta 1. Skwer Mehoffera 2. Muzeum Rzemiosła Tkackiego wystawy 3. Pomniki V. Zorganizowanie wystawy fotograficznej Turek moja mała ojczyzna VI. Poznanie kultury, tradycji regionu poprzez uczestnictwo w obrzędach związanych ze świętami i uroczystościami - Mikołaj - Święta Bożego Narodzenia - Tradycje wielkanocne VII. Przygotowanie do imprez organizowanych przez miasto Turek np. Przegląd Twórczości Przedszkoli

11 Współpraca ze środowiskiem jako czynnik sprzyjający wszechstronnemu rozwojowi osobowości dziecka w przygotowaniu go do życia w społeczeństwie I. Miejski Dom Kultury - udział dzieci w organizowanych konkursach, festiwalach, przedstawieniach teatralnych, wystawach II. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - wykonanie różnorodnych prac dzieci na aukcje charytatywne, zbiórka pieniędzy III. Nadleśnictwo Turek - organizowanie spotkań z leśnikiem - pozyskiwanie sadzonek drzew do wysadzenia w ogrodzie przedszkolnym - wycieczka do izby edukacyjnej nadleśnictwa i do lasu IV. Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Turku - udział dzieci, nauczycieli i rodziców w projektach edukacyjnych organizowanych przez Sanepid V. Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku - współpraca nauczycieli i pracowników muzeum w organizowaniu warsztatów dla rodziców - udział nauczycieli w warsztatach organizowanych przez muzeum - wycieczka do muzeum, oglądanie wystaw VI. Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów - organizacja spotkania z górnikami - wzbogacanie kącików o kopaliny wydobyte podczas wykopywania węgla VII. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

12 - prowadzenie badań przesiewowych dzieci 6-cio letnich - prowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci 6-cio letnich - prowadzenie szkoleń dla nauczycieli (emisja głosu) - prowadzenie konsultacji indywidualnych dla rodziców VIII. Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży - udział dzieci w Festiwalu Piosenki Integracyjnej IX. Towarzystwo Nasz Dom - zbiórka pieniędzy na akcję Góra Grosza i przekazanie na rzecz pomocy dzieciom z domu dziecka X. Szkoła Podstawowa nr 5 w Turku - udział dzieci starszych w lekcjach organizowanych w szkole - wycieczka do szkoły - zorganizowanie spotkania nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego z rodzicami dzieci 5-cio letnich XI. Dom Kultury w Dobrej - udział naszych wychowanków w konkursach organizowanych przez Dom Kultury Dobra XII. Miejska Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku - udział dzieci w organizowanych konkursach, imprezach i lekcjach bibliotecznych

13 XIII. Szkoła tańca Bogdan - prowadzenie zajęć tanecznych dla chętnych dzieci - prezentacja umiejętności dzieci podczas ogólnoprzedszkolnych uroczystości (forma promocji przedszkola w lokalnym środowisku) - wsparcie nauczycieli przedszkola w doborze ruchu do melodii XIV. Artystyczna Agencja Muzyczna ART-ES - prowadzenie audycji muzycznych dla wychowanków z naszego przedszkola - przedstawianie dzieciom instrumentów i utworów muzycznych przez artystów XV. Komenda Powiatowa Policji w Turku - organizowanie spotkań z Policjantami - przekazywanie informacji na temat bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu XVI. Spółka Lekarzy Rodzinnych MEDYK - organizowanie spotkań z lekarzem - przekazywanie informacji na temat prawidłowych zachowań prozdrowotnych XVII. Gmina Miejska Turek - udział dzieci w imprezach organizowanych przez miasto XVIII. Firma Tymbark, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska - realizacja projektu Kubusiowi przyjaciele natury - uzyskanie certyfikatu

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (poz. 977) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Nowa podstawa programowa Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej

Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej Szkolna świetlica stanowi wewnątrzszkolną strukturę wychowawczo-opiekuńczą. Jest bardzo ważnym uzupełnieniem pracy szkoły we wszystkich

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo