50 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "50 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach"

Transkrypt

1 50 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach MONOGRAFIA Katowice, 29 marca 2012r.

2

3 SPIS TREŚCI Z dziejów szkoły. 7 Za jego przykładem iść chcemy błogosławiony Jan Paweł II - patron szkoły Oddziały pedagogiki Montessori w szkole. 12 Rozmowa o szkole z dyrektor mgr Bogusławą Wróblewską. 13 Pracownicy szkoły.. 16 Osiągnięcia naszych uczniów. 21 Uroczystości trwale wpisane w życie szkoły.. 28 Zwiedzamy Polskę i świat.. 39 Zielone szkoły. 42 Letni i zimowy wypoczynek Pomoc otrzymywana i dawana Baza szkoły i zajęcia rewalidacyjne Organizacje i kółka zainteresowań działające w naszej szkole. 53 Szkoła w oczach rodziców, nauczycieli, absolwentów i uczniów. 59 Bibliografia. 71 Zespół redakcyjny monografii dziękuje Wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. Słowa wdzięczności kierujemy do rodziców, nauczycieli, absolwentów, dzieci, dzielących się swoją wiedzą, doświadczeniem i wspomnieniami. Dziękujemy dyrekcji szkoły, która zainicjowała powstanie niniejszej pracy, nie bała się trudnych pytań i chętnie na nie odpowiadała. Dziękujemy również autorom zdjęć, osobom dokonującym korekty oraz tym, którzy pomagali w znajdowaniu potrzebnych informacji. Zespół redakcyjny: mgr Małgorzata Michalik mgr Joanna Snożnik mgr Bożena Wolny-Stachurska 3

4

5 Wyróżnia nas : życzliwa, ciepła atmosfera, gościnność, zaufanie ze strony rodziców, pozytywne postawy uczniów wobec szkoły, estetyczny wystrój wnętrz, szeroka i ciekawa oferta zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych i pozalekcyjnych, fachowa opieka specjalistyczna, powroty do szkół masowych uczniów skierowanych do kształcenia specjalnego, którzy wyrównali opóźnienia dydaktyczne i rozwojowe, systematyczne poszerzanie oferty edukacyjnej, bezpieczna i przyjazna atmosfera w szkole, dobra marka w środowisku lokalnym i ościennych miastach. Systematycznie publikujemy w BYĆ RAZEM okolicznościowej gazetce szkolnej oraz na szkolnej stronie

6

7 To tutaj są nasze źródła budynek klasztorny Sióstr Świętej Jadwigi Z DZIEJÓW SZKOŁY Historia naszej placówki jest ściśle związana z prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Zakładem Wychowawczym Caritas. To właśnie w nim od 1886 do 1931 roku funkcjonowała trzyklasowa szkoła powszechna dla polskich sierot, którą później przekształcono w siedmioklasową. Ta ostatnia przetrwała do 1961 roku. 1 września 1961 Kuratorium Oświaty i Wychowania powołało do życia SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 39 SPECJALNĄ w Katowicach-Bogucicach. Od początku swojego istnienia do 1998 roku mieściła się ona w gmachu klasztoru, zaś największą grupę uczniów placówki stanowili wychowankowie sióstr Jadwiżanek. Pierwszym jej kierownikiem został Wacław Kiciński. Szkoła posiadała wówczas osiem niewyposażonych sal, w których uczyło się 150 uczniów. Kadra pedagogiczna liczyła ośmiu nauczycieli, którzy nie mieli specjalistycznego przygotowania w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. W latach szkołą kierowała mgr Elżbieta Domańska. Działała wówczas drużyna ZHP założona przez druhnę Annę Holewik. Organizację harcerską reaktywowano w 2003 roku. Obecnie w szkole istnieje 101 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku Przyjaciele Wielkiego Błękitu. Prowadzą ją instruktorki: Bożena Wolny-Stachurska i Alicja Walusiak, podtrzymując chlubną tradycję zapoczątkowaną ponad czterdzieści lat temu. W zbiórkach bierze udział dwudziestu harcerzy. Od 20 lutego 2006 roku drużyna posiada swój numer i statut. Kolejnym dyrektorem placówki była mgr Kazimiera Raczyńska, pracująca tutaj od 1962 roku. Funkcję tę pełniła przez 19 lat od 1972 do 1991 roku. Szkoła, oprócz wypełniania zadań edukacyjnych, dbała o wszechstronny rozwój uczęszczających do niej dzieci. Organizowano rozgrywki sportowe, działał zespół muzyczny prowadzony przez pana Feliksa Wołka, który pod jego kierunkiem zdobywał nagrody i wyróżnienia. Założono także kółko plastyczne. Uczniowie jeździli na wycieczki, biwaki i obozy harcerskie Nieprzetartego szlaku. W latach 80. Wydział Oświaty zaczął organizować wyjazdy na tzw. zielone szkoły. Odtąd co roku bierze w nich udział większość wychowanków placówki. Stopniowo wzrastała liczba uczniów bogucickiej placówki oświatowej. Musiało się zatem powiększać grono pedagogiczne. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje, aby pracować coraz lepiej i efektywniej, zgodnie z nowymi trendami obowiązującymi w pedagogice. 7

8 1 września 1991 roku dyrektorem szkoły wyłonionym na drodze postępowania konkursowego została mgr Joanna Aleksandrowicz. Funkcję pełniła przez 18 lat, do sierpnia 2009 roku. W czasie jej kadencji szkoła obchodziła uroczyście 30- i 40-lecie istnienia. W roku 1994 powstał kierowany przez Małgorzatę Stolarczyk, Bernadetę Sierszecką i Katarzynę Bałdys eksperymentalny oddział klasowy prowadzony z zastosowaniem metody pedagogicznej Marii Montessori. Był to pierwszy oddział montessoriański w południowej Polsce. Dzisiaj szkoła posiada aż sześć takich oddziałów. Szczególnie ważny dla historii placówki był rok W październiku tego roku nadano jej bowiem imię Jana Pawła II, a ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki, poświęcił sztandar szkoły. To wzniosłe i niezwykle ważne dla społeczności szkolnej wydarzenie zostało poprzedzone pielgrzymką do Rzymu w lipcu 1996 roku. W czasie pełnienia funkcji dyrektora przez mgr Joannę Aleksandrowicz odbyło się siedem takich wyjazdów szlakiem Patrona do Włoch. W każdym uczestniczyli uczniowie wraz z opiekunami, nauczyciele oraz darczyńcy. Mieliśmy szczęście spotykać się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas audiencji prywatnych w Castel Gandolfo. Uczestniczyliśmy także zarówno w audiencjach generalnych na Placu św. Piotra, jak i specjalnych, Pierwszy sztandar szkoły dla wyznaczonych grup pielgrzymów, w Sali Klementyńskiej. Po śmierci Patrona modliliśmy się przy jego grobie w krypcie Bazyliki św. Piotra. W związku z powiększającą się liczbą uczniów, a co za tym idzie niewystarczającą bazą lokalowo-dydaktyczną, dyrektor Aleksandrowicz rozpoczęła starania o pozyskanie nowej siedziby dla szkoły, gdyż pomieszczenia w klasztorze okazały się za małe. Jej starania poparło Kuratorium Oświaty i Wychowania. Realizacja zamierzeń była możliwa dzięki ogromnej życzliwości i przychylności władz samorządowych Miasta Katowice, które stały się od 1stycznia 1994 roku organem prowadzącym szkołę. Starania dyrekcji zostały uwieńczone sukcesem. Miejska uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny 1998/1999 miała już miejsce w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 39 Specjalnej im. Jana Pawła II w Katowicach przy ulicy Ks. Ścigały 17. W obiekcie tym dawniej mieścił się hotel robotniczy Kopalni Katowice Kleofas, który został przekazany Miastu Katowice. Decyzją Zarządu Miasta budynek wyremontowano i zaadaptowano na potrzeby placówki specjalnej. W wyniku wprowadzenia reformy szkolnictwa od 1 września 1999 roku Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna im. Jana Pawła II została przekształcona w Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Katowicach. W jego 8 Nowa szkoła przy ul. Ścigały 17. Hotel robotniczy stał się placówką oświatową.

9 skład weszły: Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna im. Jana Pawła II i Gimnazjum Specjalne nr 26. Nie był to koniec zmian. W 2002 roku nadano imię Jana Pawła II całemu Zespołowi Szkół Specjalnych nr 2. Rok później oficjalna nazwa placówki brzmiała już: Zespół Szkół Specjalnych nr 9 imienia Jana Pawła II, zaś w 2010 roku imię wielkiego Patrona uzyskało również wchodzące w skład zespołu Gimnazjum nr 26. W tym czasie nawiązaliśmy kontakt z Rodziną Szkół im. Jana Pawła II. W 2001 roku na Jasnej Górze Rodzina spotkała się na pierwszej ogólnopolskiej pielgrzymce. Uczestniczyliśmy w tym zjeździe, który zapoczątkował wspaniałą tradycję spotkań jednoczących wszystkie placówki oświatowe noszące imię wielkiego papieża. Byliśmy zaszczyceni, gdy w kwietniu 2010 roku mogliśmy być gospodarzami Archidiecezjalnego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II organizowanego w piątą rocznicę śmierci Patrona. Szczycimy się wieloletnią współpracą ze Szkołą Specjalną w Ostrawie, rozpoczętą 23 kwietnia 1998 roku i trwającą do dzisiaj. Owocuje ona spotkaniami integrującymi uczniów podczas Dnia Dziecka, konkursami wiedzy i umiejętności, konferencjami naukowymi, na których wymieniane są doświadczenia dotyczące pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tablica pamiątkowa znajdująca się w holu szkoły Od 1992 roku szkoła pomaga powrócić do placówek masowych uczniom, którzy w wyniku zaniedbań środowiskowych i pedagogicznych byli skierowani do kształcenia specjalnego. Od tego czasu, dzięki rekwalifikacji, ponad 20 z nich na różnych etapach edukacyjnych mogło kontynuować naukę w placówkach ogólnodostępnych. Życie szkoły to także organizowane konferencje, kursy, szkolenia czy warsztaty. Należały do nich: konferencja Za dzieckiem propagującą pedagogikę Marii Montessori (1999), wojewódzka konferencja naukowo-metodyczna Wykorzystanie idei i dorobku pedagogicznego M. Montessori w rewalidacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (2001), organizowany we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego tygodniowy kurs propedeutyczny Wychowanie religijne dziecka metodą Montessori (2002), udział w realizacji projektu arteterapeutycznego Intersemiotyczne wykorzystanie muzyki do działań terapeutycznych, zakończonego aukcją prac plastycznych uczniów w auli Uniwersytetu Śląskiego (2002). Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno- Edukacyjnym w Katowicach METIS zorganizowano konferencję metodyczną dla nauczycieli Znaczenie sztuki w rozwoju dziecka z obniżoną sprawnością intelektualną (2006). W naszej placówce odbyły się również: konferencja dla nauczycieli przedszkoli i dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dziecka niepełnosprawnego umysłowo w ramach kształcenia specjalnego i integracyjnego (2007) oraz warsztaty dla katechetów Wychowanie religijne w pedagogice Marii Montessori (2012). 9

10 r. społeczność uczniowska i nasz nowy sztandar - sztandar Zespołu Szkół nr 9 im. Jana Pawła II Na przestrzeni lat wyjeżdżaliśmy zarówno na wycieczki krajowe jak i zagraniczne. Jest im poświęcony osobny rozdział niniejszej publikacji Dyrektorem Zespołu Szkół nr 9 od września 2009 roku jest mgr Bogusława Wróblewska. Kontynuuje ona dobre tradycje szkoły. W maju 2010 roku wyjechaliśmy już po raz ósmy do Włoch. Uzyskaliśmy certyfikaty: Szkoła bez przemocy (2011), Szkoła przyjazna dziecku choremu na cukrzycę (2011), które dołączyły do posiadanych już od 2003 i 2004 roku dyplomów: Szkoła z klasą i Cogito. Nasi uczniowie to dzieci niepełnosprawne intelektualnie z wielorakimi sprzężeniami, które chcą jednak dzielić się tym, co posiadają, z jeszcze bardziej niż oni potrzebującymi. Włączyliśmy się w akcję Adopcja serca (2006). Nasz afrykański kolega już ukończył szkołę, teraz staramy się, by wykształcenie zdobyła również zaadoptowana w październiku 2011 roku Katrin, pochodząca z Kamerunu. Wzbogacamy także bazę materialną szkoły. W minionych latach udało się stworzyć bardzo dobrze wyposażone pracownie: EEG Biofeedback, polisensoryczną, sensoryczną, muzykoterapii, dzięki czemu uczniowie mogą korzystać z najnowszych metod terapeutycznych. W 2011 roku urządzono w placówce Salę zabaw, a na podwórku oddano do użytku nowy Plac zabaw zrealizowany w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. Dyrektor kontynuuje również podjęte przed laty trudne wyzwanie, jakim niewątpliwie jest doprowadzenie do utworzenia sali gimnastycznej w budynku szkoły. Wierzymy, że plany te zostaną zrealizowane już w najbliższym czasie. Dbając o wykorzystanie najnowszych technik komunikacyjno-informacyjnych w procesie edukacyjnym, poszerzono zasięg bezprzewodowej sieci internetowej w szkole. Dzięki temu każda sala może mieć dostęp do zasobów internetowych, co znacznie wzbogaca i urozmaica zajęcia dydaktyczne. Na bieżąco, systematycznie unowocześniana jest baza komputerowa oraz posiadane przez placówkę oprogramowanie. W 2010 roku powstała strona internetowa szkoły. Pod adresem znajdują się informacje dotyczące ważnych wydarzeń z życia naszej społeczności. Zainteresowani przeczytać też mogą krótkie notki o poszczególnych członkach grona pedagogicznego. Kontynuowana jest również tradycja organizowania półkolonii i zimowisk. Dzięki tej formie wypoczynku nasi uczniowie pozostający w czasie wolnym w domach mogą bezpiecznie wypoczywać, rozwijając jednocześnie swoje pasje. Troszcząc się o wszechstronny rozwój uczniów, chcemy, by poznawali świat. W czerwcu bieżącego roku udamy się na wielodniową wycieczkę. Zwiedzimy Wrocław, Berlin oraz Paryż. Pomagają nam w tym przedsięwzięciu ludzie życzliwi, wspierający szkołę od wielu lat. 10

11 Jesteśmy dumni z osiągnięć dyrektorów, nauczycieli, pracowników i uczniów współtworzących przez lata tradycję szkoły. Wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem wszystkich, którzy wspierają naszą placówkę oświatową, sprawiając, że jest ona miejscem, w którym zarówno dzieci jak i pedagodzy mogą się rozwijać i ubogacać. Życzliwość i serce, których doświadczamy, mobilizują nas do podejmowania nowych wyznań oraz jeszcze większej dbałości o naszą społeczność. Licząca już pół wieku szkoła posiada swój ceremoniał, hymn i sztandar. Ma Patrona, którego nauki stanowią drogowskaz, wzór oraz ideał, z którego dorobku czerpać mogą obecne i kolejne pokolenia uczniów. Jego słowa: W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem są naszym mottem, mottem ponadczasowym. ZA JEGO PRZYKŁADEM IŚĆ CHCEMY BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II PATRON SZKOŁY 17 października 2012 roku obchodzić będziemy 15 rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II. Tak naprawdę nasza droga z Ojcem Świętym rozpoczęła się w 1996 roku pielgrzymką do Rzymu. Nasunęła ona myśl, aby Papież Polak został patronem szkoły. W wyniku wielu starań, po uzyskaniu poparcia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Uczniowskiej, po akceptacji ks. Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Damiana Zimonia wystąpiono do Prezydenta Miasta Katowice, pana Henryka Dziewiora, z prośbą o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby. Uchwała Rady Miasta Nr XVI/422/97 z dnia r. sprawiła, że nasze marzenia stały się faktem. Radosną dla społeczności szkolnej wiadomość przekazali nam Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice pan Henryk Adler oraz radny pan Józef Kocurek. Od 17 października 1997r. nosimy zaszczytne imię Ojca Świętego Jana Pawła II. Uczestniczyliśmy w życiu naszego Patrona, śledząc jego nauczanie, pielgrzymki, spotkania z wiernymi. Braliśmy udział w spotkaniach z Janem Pawłem II zarówno w Rzymie jak i podczas jego podróży do Polski. Głęboko przeżyliśmy odejście Wielkiego Papieża do domu Ojca. Radością napełnił nas fakt ogłoszenia go błogosławionym. 11

12 A jak jest teraz? Uczymy się i pracujemy w szkole noszącej imię Jana Pawła II. To powód do dumy i radości, ale i wielkie zobowiązanie. Patron naucza nas słowem, ale przede wszystkim przykładem własnego życia. Szczególną troską i miłością otaczał zawsze najsłabszych, najbiedniejszych, chorych i cierpiących. Przesłanie miłosierdzia, jakie kierował do nas i całego świata, pokazuje wymownie jak postępować, jak się odnosić do siebie wzajemnie, jak żyć bez lęku, nie tracić nadziei i być człowiekiem pełnym prawdziwej radości. Wartości płynące z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II chcemy przekazywać naszym uczniom. Pragniemy, by przyjęli je za swoje i kierowali się nimi w dorosłym życiu. Kochać dziecko to znaczy służyć mu, jak daleko to możliwe Maria Montessori ODDZIAŁY PEDAGOGIKI MONTESSORI W SZKOLE W 1994 roku z inicjatywy nieżyjącej już dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej, dyrektor naszej szkoły mgr Joanny Aleksandrowicz oraz rodziców zainteresowanych alternatywnymi metodami edukacyjnymi, powstał pierwszy oddział edukacyjno-terapeutyczny prowadzony elementami pedagogiki Marii Montessori. Do oddziału zakwalifikowano dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, z wielorakiego rodzaju zaburzeniami psychofizycznymi. Wprowadzenie owej Innowacji Pedagogicznej w naszej szkole zatwierdziło Kuratorium Oświaty. Pozytywne zmiany w zachowaniu społecznym uczniów oraz w ich rozwoju psychofizycznym dały podstawę do kontynuowania próby nowatorskiej metodą Marii Montessori. W bieżącym roku szkolnym w oparciu o metodę pracuje w placówce pięć oddziałów w szkole podstawowej i jeden w gimnazjum. Klasy prowadzą nauczyciele mający uprawnienia do pracy tą metodą, zdobyte w kraju i za granicą. Aby umożliwić dziecku pełny rozwój, swoją metodę włoska lekarka oparła o następujące zasady: 12

13 indywidualne podejście do każdego dziecka, każde dziecko uczy się zgodnie ze swoimi możliwościami, zgodnie ze swoim tempem rozwoju Daj mi czas, dziecko samo wybiera to, czego chce się uczyć, ma wolną wolę, a nauczyciel pomaga mu w dojściu do celu osiąganiu nowych umiejętności Pomóż mi zrobić to samemu. Specyfiką tej metody jest przygotowane otoczenie, które organizuje dzieciom nauczyciel do ich spontanicznej, twórczej aktywności. Przygotowane otoczenie jest pomocą dla dziecka w rozwoju, drogowskazem do podejmowania działań prowadzących do rozwoju osobowości. W skład przygotowanego otoczenia wchodzą materiał rozwojowy, nauczyciel, środowisko, w którym dziecko przebywa (klasa szkolna, szkoła). Materiał rozwojowy, terapeutyczny to odpowiednio opracowane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka i ułatwiające mu poznanie rzeczywistości. Umożliwiają one dzieciom przejście od myślenia konkretnego do myślenia pojęciowego, przyczyniając się do organizowania inteligencji i osobowości. ROZMOWA O SZKOLE Z DYREKTOR MGR BOGUSŁAWĄ WRÓBLEWSKĄ 1. W naszej szkole pracuje Pani od 1995 roku, to już siedemnaście lat. Jak Pani wspomina początki pracy? Początki nigdy nie są łatwe, prawda? Te też nie były. Nie byłam zupełnie pozbawiona doświadczenia zawodowego, bo miałam za sobą sześć lat pracy jako nauczycielka, tyle że w placówce o zupełnie innym profilu nauczania, jaką było katowickie Państwowe Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego. W naszej szkole objęłam stanowisko wychowawcy dość trudnego zespołu klasowego, składającego się z szesnastu energicznych i wymagających szczególnej opieki wychowawczej chłopaków. Wielu z nich miało jednak spore potencjały dydaktyczne, których odkrywania i wykorzystywania uczyliśmy się wspólnie, choć każde na swój sposób. Mnie nowa sytuacja zawodowa zmusiła do podjęcia intensywnego samokształcenia, w którym mogłam liczyć na życzliwość, zrozumienie i pomoc moich nowych Koleżanek i Kolegów. 13

14 2. Czy, kiedy rozpoczynała Pani pracę w szkole, myślała Pani o tym, aby zostać dyrektorem? Nie, nie miałam takich planów, nie było takiego pomysłu na życie, zresztą zrodził się on dużo później i nie do końca wynikał z mojej inwencji. Wtedy oprócz poczucia, że jestem na początku zawodowej drogi i wiele jeszcze przede mną nauki i nabywania doświadczenia, miałam także sporo obowiązków wynikających z bycia mamą dwóch urwisów. Moje ówczesne plany i cele ograniczały się do intensywnych starań, by oba te najistotniejsze obszary życia realizowały się płynnie obok siebie bez uszczerbku dla żadnego z nich. Ja wiem, to minimalistyczny plan, ale realny, dający szansę na jego zrealizowanie. 3. Do jakich momentów swojej pracy chętnie powraca Pani we wspomnieniach? Gdybym była uczennicą, odpowiedziałabym do wakacji? No dobrze, będzie już poważnie. Tak naprawdę wiele jest takich chwil. Bardzo różnych, może okiem kogoś patrzącego z boku nieistotnych, małoznaczących. Były zielone szkoły, podczas których poznawało się każdego swojego ucznia z bliska, w codziennych sytuacjach, w okolicznościach, które sprzyjały rozmowom, wspólnemu pokonywaniu małych i dużych kłopotów, uczenia dzieciaków samodzielności, rozsądnych zachowań, kultury i wzajemnej życzliwości. Były wycieczki dalekie i bliskie, podczas których z dumą i radością obserwowałam zachowanie naszych uczniów. A potem efekty w postaci zapamiętanych faktów, widoków, ale i zwykłych wspomnień, które pozostaną w nas wszystkich. Były sukcesy duże, jak I miejsce w Herodach, gdzie uczniowie naszej szkoły pokonali w konkurencji kilkadziesiąt zespołów, wśród których nie było ani jednego z placówki naszego typu, były za to liczne amatorskie zespoły aktorskie. To szczególna satysfakcja, wspólna dla obu stron, poczucie radości z sukcesu, z tego, że poradziliśmy sobie w trudnych, nietypowych, stresujących przez tremę okolicznościach. Były sukcesy małe, które może nie każdy za sukcesy by uznał. Kiedy Dawid przeczytał pierwszy wyraz. Sam. Bez pomocy. Kiedy Jasiek, który raz jeden miał swoje własne dziesięć złotych poprosił, żeby z nim pójść i kupić cukierki dla wszystkich kolegów. Mała miarka? Może Oczywiście, były i porażki. Wagary i ich skutki, niepowodzenia szkolne uczniów mimo udzielanego im wsparcia, absolwenci, którzy splątali swoje losy... Trzeba pamiętać, wyciągać wnioski, wykorzystać te trudne lekcje. Choć nie jest tak, że każdy wysiłek wynagrodzony jest powodzeniem, zawsze trzeba go podejmować, próbować zbliżyć się do celu. 4. Jaka jest Pani dewiza życiowa? Oj, troszkę tych życiowych drogowskazów jest, nie wszystkie łatwo w kilku słowach ująć. W pracy chyba te o mądrym, przemyślanym, skutecznym działaniu, w każdym jego aspekcie. Nie za wszelką cenę, zważywszy na możliwości, ludzi, ich potrzeby, emocje, potencjały. Troszkę tak jak powiedział Ralph Waldo Emerson Myśleć to działać albo jak Henri Bergson Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu. 14

15 5. Czym dla Pani jest szkoła? Znowu trudne pytanie. Bo jak ująć taką treść w kilka słów? Jest moim miejscem pracy. Ale też w pewien sposób miejscem na Ziemi? Bardzo wymagającym, ale też dającym wiele satysfakcji, poczucia, że robi się coś, co ma sens, komuś służy, ma tę pozamaterialną wartość, dla której chce się coś robić, podejmować wysiłek, nie pytać, czy nie mógłby ktoś inny? albo dlaczego ja? Cóż, nie jest to praca, nie jest to miejsce, które zostawia się za drzwiami, wychodząc do domu, które nie zajmowałoby myśli nieomal bez przerwy. 6. Dwa i pół roku stażu dyrektorskiego za Panią. Jak je Pani ocenia? Co było największym sukcesem, a może pojawiły się jakieś porażki? Trochę to zbyt krótki czas na podsumowania, przyjdzie na nie moment, kiedy będzie się kończył okres, na który Prezydent Miasta Katowice powierzył mi pełnienie funkcji dyrektora. Realizuję swoją koncepcję pracy i zawarte w niej zadania, które sobie wyznaczyłam. Powstały plac zabaw i miejsce zabaw zrealizowane w ramach programu Radosna Szkoła, poszerzamy stale dostęp uczniów i nauczycieli do bazy wyposażenia w tym także komputerowego i sieci internetowej. Umożliwiamy dzieciakom wycieczki po regionie i kraju oraz wyjazdy poza jego granice (tu głęboki ukłon w stronę osób, które pomagają nam to osiągnąć szczególnie dziękuję Dyrekcji i Pracownikom Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG). Co dalej? Co więcej? Czas pokaże. 7. Jak układa się współpraca z gronem pedagogicznym? Jakie cechy szczególnie ceni Pani w nauczycielach? Radę Pedagogiczną naszej szkoły stanowi liczna, bo blisko czterdziestoosobowa grupa nauczycieli. Wszyscy są wykwalifikowanymi pedagogami, na ogół posiadającymi dwie i więcej specjalności. Większość nauczycieli posiada spory staż pracy, a więc i spory bagaż doświadczenia zawodowego. Myślę, że współpraca układa się dobrze, bo staramy się rzetelnie wykonywać swoje zadania, w szacunku do siebie wzajemnie, do naszych uczniów, ze świadomością, że to co dobre nie lubi przychodzić łatwo, że efekty okupione są naszym wspólnym wysiłkiem i konsekwencją w działaniach. A te cenne, budzące szacunek cechy, to przede wszystkim umiejętność współpracy z nauczycielami i uczniami, nieustanne szukanie nowych dróg, by uzyskać możliwie najlepsze efekty pracy, to kreatywność i nieustająca chęć rozwoju. 8. Mówiliśmy już o sukcesach i porażkach, porozmawiajmy też o przyszłości. Jakie plany dotyczące naszej szkoły ma Pani Dyrektor? Plany troszkę się biorą z marzeń. Ale to marzenia stanowią o rozwoju, o postępie, nie pozwalają stać w miejscu. Ktoś bardzo mądry powiedział mi kiedyś: Ostrożnie z marzeniami, mogą się spełnić. Oby tak się stało. Za chwilę powstanie w naszej szkole piękna, nowa sala gimnastyczna. Wcześniej grupa naszych uczniów pojedzie do Francji, zwiedzi Paryż, a po drodze, przy okazji niejako także Wrocław i Berlin. W codziennym życiu szkoły wierzę, że uda się utrzymać dobrą markę placówki, bo szkoła to uczniowie, dla nich jesteśmy my, bez nich nie ma ani planów, ani marzeń. 15

16 9. Bardzo zmienia się otoczenie naszej szkoły. Tuż za miedzą powstaje nowa siedziba Muzeum Śląskiego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Centrum Kongresowe. Patrzy Pani na to z optymizmem i widzi szansę rozwoju, czy raczej napawa to Panią obawą? Nie, nie ma we mnie strachów i obaw, jestem wieczną optymistką. To, że miasto zbliża się do nas z tą najbogatszą sferą swojego życia jest źródłem nadziei, że i nam będzie do niego bliżej, że łatwiej nam będzie wejść w życie miasta, uczestniczyć w nim w tych aspektach, które są najbliższe naszym dzieciom, które są szczególnie wrażliwe na sztukę, dla których jest ona często jedynym środkiem wyrazu, przekazu, źródłem radości i narzędziem samorealizacji. Myślę także, że społeczność naszej szkoły mocno identyfikuje się z Bogucicami, zatem rozwój i podniesienie rangi naszej dzielnicy w mieście napawa nas dumą i radością. 10. Co chciałaby Pani Dyrektor przekazać wszystkim pracownikom i uczniom w tak szczególnym czasie? Krótko: Róbmy swoje. Najlepiej jak umiemy, z największą na jaką nas stać radością i wkładając w to co robimy wszystkie swoje bezcenne talenty. Naznaczajmy każdy dzień tym co w nas dobre. Czy szkoła jest dla nas miejscem nauki, czy pracy, chcemy czy nie, oddajemy jej kawałek siebie. Ale ona nam też. To w nas zostanie. Zadbajmy więc, by ten kawałek nas był najlepszy, jaki być może. To naprawdę zależy w dużym stopniu od nas. 11. Czego życzyć pani Dyrektor z okazji Jubileuszu? Tego czego wszystkim, czego całej społeczności szkolnej uczniom, pracownikom, rodzicom i opiekunom. To nasza wspólna dróżka, razem po niej idziemy, mamy podobne cele. Więc niechby nam się razem dobrze szło, niech się nam chce jakieś trudy podjąć, niech nasze wysiłki przyniosą dobre efekty. Wszystkim, każdemu, bez wyjątku. PRACOWNICY SZKOŁY Pięćdziesięcioletnia historia szkoły to rzetelna, mozolna praca pięciu dyrektorów i ponad stu pięćdziesięciu wybitnych pedagogów i wychowawców, ludzi zasłużonych dla oświaty, często pasjonatów, którzy całe swoje życie zawodowe związali z nauczaniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów naszej szkoły. W ciągu całego okresu istnienia szkoły jej pedagodzy nie tylko pracowali z powierzonymi im uczniami, ale włączali się w ich życie, wspierali rodziców, współpracowali z siostrami Jadwiżankami opiekunkami dzieci, integrowali podopiecznych ze zdrową częścią społeczeństwa, uczyli tolerancji, akceptacji, przeciwdziałali izolacji niepełnosprawnych. Nauczyciele stale i systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, podejmują studia z zakresu pedagogiki specjalnej, uczestniczą w kursach doskonalenia zawodowego, biorą udział w konferencjach metodycznych i samokształceniowych, śledzą nowości edukacyjne. 16

17 W czasie 50 letniej historii szkoły jej działalnością kierowało pięciu dyrektorów: Wacław Kiciński ( ) Elżbieta Domańska ( ) Kazimiera Raczyńska ( ) Joanna Aleksandrowicz ( ) Bogusława Wróblewska (2009 do nadal) W roku rozpoczynającym działalność naszej szkoły pracowało w niej ośmiu nauczycieli: Elżbieta Gietka-Dziechciarczyk Kazimiera Raczyńska Irena Gowarzewska-Machura Lucjan Cygan Wiesław Kuboszek Tadeusz Żerdziński Janina Rzempielowa Ewa Paszka W placówce od początku jej istnienia, tj. od r., pracowali: Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin: Adamiec Grażyna Baranowski Aleksandrowicz Joanna Baron Antoni 17

18 Baron Krzysztof Basiuk-Wiszniowska Bożena Bilińska Władysława Bracik Danuta s. Krescencja Buczek Izabela Budzisz Władysława Chimiczewska Maria Ciszewska Renata Danysz Irena Domańska Elżbieta Duda Joanna Duszyńska Alina Dziechciarczyk Elżbieta Fielek Irmina Filipecka Wanda Forgaczowa Kvetoslava s. Fidelis Gołda Maria Gowarzewska Irena Gmurczyk Teresa Grosz Adrian Grzesiński Dariusz Guzior Justyna Hajda Marta Huńkowska-Grześkowiak Imiela Anna Janusz Aurelia Jasińska Krystyna Jendyk Piotr Jurga Magdalena Kaczmarzyk Barbara Kalinowska Janina Kamińska Genowefa Kantorowicz Barbara Kasztelan -Ataman Ewa Kiciński Wacław Kliś Beata Kociołek Anna Kołakowska Lechosława Koniecka Grażyna Kopeć Anna Kopeć Sebastian Kordecka Magdalena Kowalska Ewa Krawczyk Danuta Krukar Anna s. Augustyna Kubiak Krystyna Kuboszek Mirosław Kuboszek Wiesław Kura Katarzyna Kurpas Wiktoria Libera Anna Łakomik Anna Machura Bożena Madej Ewa Magdziak Aleksandra Majchrowicz Barbara Marciszak Katarzyna Maszczyk Janusz Miazga Danuta Michalik Małgorzata Mikołajewski Józef Mrozek Ludwik Nendza Ilona Nowacka Barbara Nowak Beata Nowak Edyta Olszowska Danuta Pająk Dorota Paszka Ewa Pawlikowska-Kozieł Agnieszka Pawłowska Barbara Pewińska Natalia Płonka Władysława Polesa Danuta Popławska Łucja Puton Aleksandra Pyt Agnieszka Raczyńska Kazimiera Rudzik Lucyna Ryng-Bury Krystyna Rzempiel Janina Sielska Katarzyna Sierszecka Bernadeta Sikora Andrzej Simka Franciszek Siwek Kamila Skarysz Antoni Szklińska Alicja 18

19 Skwara Sobocka Barbara Snożnik Joanna Sosnowska Irena Stalka Weronika Stolarczyk Małgorzata Stefani-Haneczok Maria Synowiec Małgorzata Szefer Zdzisława Szczepaniak Anna Szczurek Urszula Szuba Ewa Śliwka Mikołaj Świątkowska-Bat Joanna Tokarska Maria Turek Jolanta Urban-Dudek Zofia Walusiak Alicja Weznik Janina Wolny-Stachurska Bożena Wołek Feliks Wróblewska Bogusława Wyciszkiewicz Alicja Wypich Jolanta Zając Joanna Zalewska Maria Zjawińska Wioletta Żerdziński Tadeusz Żurek Jadwiga Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin: Aleksandrowicz Marcin Kliś Elżbieta Andrzejak Bożena Kołodziej Danuta Bajerska Urszula Kopciuszewska Krystyna Barton Bożena Kubiak Krystyna Borek Zbigniew Mały Maria ks. Buchta Jan Mikuła Grażyna Chmielowiec Bożena Minoł Helena katechetka Czenczek Lucyna Molęda Janina Cyroń Barbara ks. Pastwa Andrzej Domagała Halina Petrus Ewa Dydkowska Agata Piechaczek Joanna katechetka Dzierka Zofia Staszewska Agnieszka Gołda Maria Surowiec Krystyna Gołkowska Eryka Szczepaniak Anna Handerska Jolanta Szczurek Karol Januszek Alicja Szmigiel Ewelina Jasińska Krystyna Szymańska Gabriela Juda-Guzek Jadwiga Szyroka Grażyna Jurgowska Anna Tkocz Anna Jurkiewicz Jan Walot Cecylia Karwot-Rudzik Agnieszka Witor Piotr Kazik Hanna Złotos Magdalena Kędziora Małgorzata Zug Krzysztof Pracownicy administracji i obsługi: Kalder Waltranda Smugo-Bojarun Eulalia Barra Anita Bujara Małgorzata 19

20 Bujara Sylwia Dobrzańska Maja Dyrda Jadwiga Fabisiak Jadwiga Frejno Elżbieta Gamrat Andrzej Gamrat Czesława Glonkowska Ilona Hajduk Elżbieta Holewik Anna Holewik Zbigniew Igła Mirosława Jeska Barbara Kaczmarczyk Beata Kołodziej Jan Kołdziej Elżbieta Konieczny Gabriela Król Barbara Krzyżowska Bożena Łebek Ewa Majchrowicz Janusz Majchrowska Katarzyna Malmiga Helena Marek Łukasz Mikuła Grażyna Mosler Barbara Nowak Eugeniusz Nowak Małgorzata Ozga Marta Potempa Alojzy Pypłacz Magdalena Raczek Marzena Ratajczyk Teresa Słowik Zuzanna Surowiec Bronisław Szklarz Izabela Śmigiel Adam Urban Anna Żogała Jerzy Nauczyciele pracujący w roku jubileuszowym 2011/2012 Wróblewska Bogusława - dyrektor Nowacka Barbara Olszowska Danuta - wicedyrektor Nowak Edyta Aleksandrowicz Marcin Pawlikowska-Kozieł Agnieszka Adamiec Grażyna Puśledzka Ilona Ciszewska Renata Pyt Agnieszka Duszyńska Alina Rudzik Lucyna Grosz Adrian Ryng-Bury Krystyna Grzesiński Dariusz Snożnik Joanna Guzior Justyna Sielska Katarzyna Jurga Magdalena Sierszecka Bernadeta Kantorowicz Barbara Stefani-Haneczok Maria Kociołek Anna Stolarczyk Małgorzata Koniecka Grażyna Świątkowska-Bat Joanna Kopeć Sebastian Szefer Zdzisława Kosmalska-Kołakowska Lechosława Tokarska Maria Kopeć Anna Walusiak Alicja Kura Katarzyna Wolny-Stachurska Bożena Libera Anna Wypich Jolanta Mały Maria Zjawińska Wioletta Michalik Małgorzata 20

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY

WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY WYWIAD Z PANIĄ MARIĄ NOWAKOWSKĄ - PIERWSZYM DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻYCIEL. Pomysłodawcą i założycielem oraz długoletnim dyrektorem szkoły był pedagog mgr Władysław Kuś. Funkcję pełnił w latach 1960 1973.

ZAŁOŻYCIEL. Pomysłodawcą i założycielem oraz długoletnim dyrektorem szkoły był pedagog mgr Władysław Kuś. Funkcję pełnił w latach 1960 1973. ZAŁOŻYCIEL Pomysłodawcą i założycielem oraz długoletnim dyrektorem szkoły był pedagog mgr Władysław Kuś. Funkcję pełnił w latach 1960 1973. POWSTANIE SZKOŁY Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 powstała

Bardziej szczegółowo

3 grudnia 2014 r. - Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia 2014 r. - Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach Przykłady działań i przedsięwzięć podejmowanych w trakcie realizacji programu Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją (informacje o wszystkich

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim uczestniczących w projekcie. Wzięło w nim udział 48

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Nagoszewka Druga 89, 07-300 Ostrów Mazowiecka www.pspnagoszewka.szkolnastrona.pl, pspnagoszewka@onet.poczta.pl Do Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Dzień 1 września to dzień szczególny dla wszystkich: dla dzieci, młodzieży, dla ich rodziców i nauczycieli. Zawsze towarzyszy mu wiele emocji. Dla

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

Plan działań Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018

Plan działań Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018 Plan działań Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018 Plan działań szkół o zasięgu wojewódzkim str. 2 WRZESIEŃ 2017 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie Konkurs

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

Uczeń z autyzmem od wczesnego wspomagania rozwoju do szkoły przysposabiającej do pracy

Uczeń z autyzmem od wczesnego wspomagania rozwoju do szkoły przysposabiającej do pracy Uczeń z autyzmem od wczesnego wspomagania rozwoju do szkoły przysposabiającej do pracy Jolanta Miękina Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie W skład Zespołu Szkół Nr 23 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Agnieszka Czajka, Joanna Michalik -Pietraszak. Klub Wsparcia Rówieśniczego Integracja.

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Agnieszka Czajka, Joanna Michalik -Pietraszak. Klub Wsparcia Rówieśniczego Integracja. Zielona Góra 24.10.2013 r. ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY (adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (np.

Bardziej szczegółowo

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu WITAMY w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu ul. Gdańska 10 tel./fax: 32 271-61-80 www.sp14.zabrze.pl sekretariatsp14zabrze@gmail.com Nasza szkoła to miejsce,

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Koncepcja pracy i rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w latach 2012-2017 Wizja szkoły Dzisiaj uczymy się tego, co będzie ważne jutro Kontynuujemy najlepsze tradycje, orientujemy nasze wszystkie

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach jest placówką oświatową o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM LICEUM I GIMNAZJUM im. ST. STASZICA W PLESZEWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM na rok szkolny 2013/2014 II G mgr Szymon Smułka Plan pracy wychowawczej klas drugich Obszar działania 1. Profil wychowawczy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

Internat naszym drugim domem

Internat naszym drugim domem Internat naszym drugim domem Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą jest częścią integralną placówki i bezpośrednio podlega władzom Ośrodka.

Bardziej szczegółowo

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO program integrujący klasę. Autor programu mgr Ewa Lejowska Ustrzyki

Bardziej szczegółowo

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR Tak to się zaczęło. Pan dyrektor Wyskiel Obchody 1-majowe Jedna z sal w latach 70-tych Zabawa karnawałowa Pani Morawiec z uczniami w czasie zabawy noworocznej Wybieramy przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA

METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA Lp. ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu 1. Zapoznanie uczniów z obowiązującym w szkole Regulaminem Bezpieczeństwa. Przypomnienie zasad

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. im. dr. med. Alojzego Pawelca.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. im. dr. med. Alojzego Pawelca. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. im. dr. med. Alojzego Pawelca. 2008 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. 20 czerwca 2008r. I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne.

Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. 1 Usytuowanie przedszkola w sąsiedztwie szkoły sprzyja wzajemnej integracji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna;

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna; BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY OBSZARY DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN Bezpieczna droga do szkoły spotkania funkcjonariusza policji z uczniami klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 1964/65 Kierownikiem szkoły zostaje pan Henryk Goździński, a jego zastępczynią pani Anna Wróblewska.

Rok szkolny 1964/65 Kierownikiem szkoły zostaje pan Henryk Goździński, a jego zastępczynią pani Anna Wróblewska. Rok szkolny 1963/64 Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świebodzinie powstają dwie klasy specjalne, w których uczą: - kl. II p. Janina Frydlowa - kl. IV p. Janina Magdziarek Rok szkolny 1964/65 Kierownikiem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016 Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Samorząd

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2016/2017. Opiekunowie: Hanna Skorupa Stanisław Zych

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2016/2017. Opiekunowie: Hanna Skorupa Stanisław Zych PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2016/2017 Opiekunowie: Hanna Skorupa Stanisław Zych ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Samorząd

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Społeczna Szkoła Podstawowa 82-500 Kwidzyn ul. Chopina 4 woj. pomorskie Wymaganie: Szkoła ubiega się o nadanie imienia Polskich Noblistów Spodziewane efekty:

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo

1

1 0 1 2 3 4 5 KLASA I II III IV V VI WARTOŚĆ rodzina kultura osobista patriotyzm lokalny nauka i rozwój uzdolnień uczciwość przyjaźń 6 7 8 Uczeń czuje więzi emocjonalne z rodziną i uczestniczy w jej życiu.

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ

VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ Kolejna, ósma już edycja Przeglądu Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych odbyła się 26.02.2015 r., w gościnnych murach VI Liceum

Bardziej szczegółowo

Autorzy prezentacji: Renata Gradzińska i Agnieszka Witek

Autorzy prezentacji: Renata Gradzińska i Agnieszka Witek Autorzy prezentacji: Renata Gradzińska i Agnieszka Witek Koordynatorzy i realizatorzy projektu: Nauczycielki prowadzące zajęcia dodatkowe w przedszkolu : Kółko taneczne Tańczące Promyczki (Agnieszka Witek,

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 (załącznik do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum) Nie idź przede

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA OGÓLNE FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA 1. Rozwój wewnętrzny ucznia. 1. Dokonywanie samooceny podczas lekcji wychowawczych. 2. Udział

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2016

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28 Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku Program adaptacyjny dla klasy I Jestem pierwszakiem w Szkole Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku ,,Dzieci różnią się od

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Twórcze i artystyczne wychowanie, czy tez lepiej wychowanie przez sztukę, może okazad się szczególnie ważne, nie tylko dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy na lata 2011/ /16

Koncepcja pracy na lata 2011/ /16 Koncepcja pracy na lata 2011/12 2015/16 Wizja przedszkola Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka jest miejscem radosnej i mądrej zabawy. Tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy i sukcesu. Nasze przedszkole:

Bardziej szczegółowo

A jak odebrali nas, aktorów, widzowie? Oto sprawozdanie jednego z nich uczennicy klasy VI:

A jak odebrali nas, aktorów, widzowie? Oto sprawozdanie jednego z nich uczennicy klasy VI: Jasełka W dniu 21 grudnia o godzinie 10:45 na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się uroczyste przedstawienie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Jasełka z Małym Księciem przygotowane

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU PODSTAWA PRAWNA: *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA DZIAŁANIA PODEJMOWANE W SZKOLE. Łódź, dn r.

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA DZIAŁANIA PODEJMOWANE W SZKOLE. Łódź, dn r. EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA DZIAŁANIA PODEJMOWANE W SZKOLE Łódź, dn. 05.12.2017 r. UCZEŃ OBJĘTY EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ Pracuję w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym, do której uczęszcza uczeń z orzeczeniem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I OBSZAR Miejsce: Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych ul. Wojska Polskiego 3 43-400 Cieszyn Grupa nr 1: Terminy: 2.01, 3.01, 9.01, 10.01, 16.01.2012 N. Róża 721 K. Krystyna, Joanna 824

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.

S T A T U T Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie. Załącznik do zarządzenia nr 35 Ministra Kultury z dnia 22 maja 2002 r. S T A T U T Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie. 1. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie, zwany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku

Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku Szkolny Zespół Taneczny Gama założony został w 2009 roku. Uczestnikami zespołu są uczniowie z klas I III oraz IV. Grupa liczy 15 osób. Celem zespołu jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. STEFANA BATOREGO w BRODACH

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. STEFANA BATOREGO w BRODACH PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. STEFANA BATOREGO w BRODACH W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OD ZABAWY DO SPORTU. PROGRAM NADOBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DZIECI Z KLAS I III DLA M.ST. WARSZAWY nauczanie zintegrowane

PROGRAM OD ZABAWY DO SPORTU. PROGRAM NADOBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DZIECI Z KLAS I III DLA M.ST. WARSZAWY nauczanie zintegrowane PROGRAM OD ZABAWY DO SPORTU PROGRAM NADOBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DZIECI Z KLAS I III DLA M.ST. WARSZAWY nauczanie zintegrowane I. INFORMACJE OGÓLNE Przedstawiony projekt ma na celu

Bardziej szczegółowo

CHEŁM, CZERWIEC 2012 R.

CHEŁM, CZERWIEC 2012 R. CHEŁM, CZERWIEC 2012 R. Początki 2003/2004 ROK 2003 MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYCH Obecnie - 2011/2012 Po dziewięciu latach funkcjonowania Integracji w ZSO Nr 7 w Chełmie, stworzyliśmy 2 oddziały

Bardziej szczegółowo

Cofnijmy się w przeszłość

Cofnijmy się w przeszłość Cofnijmy się w przeszłość Idea integracji zrodziła się wraz z powstaniem w naszej szkole w 2002 roku pierwszej klasy integracyjnej; Do naszej szkoły zaczęli uczęszczać uczniowie niepełnosprawni; Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach 46-324 Kościeliska www.pspkoscieliska.pl OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny klasy IID

Projekt edukacyjny klasy IID Projekt edukacyjny klasy IID 17 października 2005 r. Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach przyjął imię Jana Pawła II. Od tego momentu postać papieża często pojawia się w twórczości dzieci i młodzieży naszej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 01.09.2014 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami - pasowanie na ucznia klasy

Bardziej szczegółowo

INTERNAT NASZYM DRUGIM DOMEM

INTERNAT NASZYM DRUGIM DOMEM INTERNAT NASZYM DRUGIM DOMEM Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą jest częścią integralną placówki i bezpośrednio podlega władzom Ośrodka.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią. Dziecko

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA W WINIARACH 2014/2015 2018/2019 MISJA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WINIARACH JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków!

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków! Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/szkola-podstawowa-nr-1-zaprasza-na-zajecia-otw arte-wazne-informacje-dla-rodzicow-szesciolatkow/idn:1330/printpdf Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ r.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ r. C Y K L I CZNE I M P REZY S Z KO L NE DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2011r. KOCHAM CIĘ POLSKO - pod takim hasłem odbył się w naszej szkole turniej nauczycielski zorganizowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Program Adam Mickiewicz patronem naszej szkoły

Program Adam Mickiewicz patronem naszej szkoły Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Program Adam Mickiewicz patronem naszej szkoły opracowany na lata szkolne: 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Autorki programu: Joanna Małkowska Katarzyna

Bardziej szczegółowo

w Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach Rok szkolny 2016/17

w Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach Rok szkolny 2016/17 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach Rok szkolny 2016/17 I. Opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum - p. Agata Świderska Opiekun Samorządu Uczniowskiego Szkoły

Bardziej szczegółowo