50 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "50 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach"

Transkrypt

1 50 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach MONOGRAFIA Katowice, 29 marca 2012r.

2

3 SPIS TREŚCI Z dziejów szkoły. 7 Za jego przykładem iść chcemy błogosławiony Jan Paweł II - patron szkoły Oddziały pedagogiki Montessori w szkole. 12 Rozmowa o szkole z dyrektor mgr Bogusławą Wróblewską. 13 Pracownicy szkoły.. 16 Osiągnięcia naszych uczniów. 21 Uroczystości trwale wpisane w życie szkoły.. 28 Zwiedzamy Polskę i świat.. 39 Zielone szkoły. 42 Letni i zimowy wypoczynek Pomoc otrzymywana i dawana Baza szkoły i zajęcia rewalidacyjne Organizacje i kółka zainteresowań działające w naszej szkole. 53 Szkoła w oczach rodziców, nauczycieli, absolwentów i uczniów. 59 Bibliografia. 71 Zespół redakcyjny monografii dziękuje Wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. Słowa wdzięczności kierujemy do rodziców, nauczycieli, absolwentów, dzieci, dzielących się swoją wiedzą, doświadczeniem i wspomnieniami. Dziękujemy dyrekcji szkoły, która zainicjowała powstanie niniejszej pracy, nie bała się trudnych pytań i chętnie na nie odpowiadała. Dziękujemy również autorom zdjęć, osobom dokonującym korekty oraz tym, którzy pomagali w znajdowaniu potrzebnych informacji. Zespół redakcyjny: mgr Małgorzata Michalik mgr Joanna Snożnik mgr Bożena Wolny-Stachurska 3

4

5 Wyróżnia nas : życzliwa, ciepła atmosfera, gościnność, zaufanie ze strony rodziców, pozytywne postawy uczniów wobec szkoły, estetyczny wystrój wnętrz, szeroka i ciekawa oferta zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych i pozalekcyjnych, fachowa opieka specjalistyczna, powroty do szkół masowych uczniów skierowanych do kształcenia specjalnego, którzy wyrównali opóźnienia dydaktyczne i rozwojowe, systematyczne poszerzanie oferty edukacyjnej, bezpieczna i przyjazna atmosfera w szkole, dobra marka w środowisku lokalnym i ościennych miastach. Systematycznie publikujemy w BYĆ RAZEM okolicznościowej gazetce szkolnej oraz na szkolnej stronie

6

7 To tutaj są nasze źródła budynek klasztorny Sióstr Świętej Jadwigi Z DZIEJÓW SZKOŁY Historia naszej placówki jest ściśle związana z prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Zakładem Wychowawczym Caritas. To właśnie w nim od 1886 do 1931 roku funkcjonowała trzyklasowa szkoła powszechna dla polskich sierot, którą później przekształcono w siedmioklasową. Ta ostatnia przetrwała do 1961 roku. 1 września 1961 Kuratorium Oświaty i Wychowania powołało do życia SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 39 SPECJALNĄ w Katowicach-Bogucicach. Od początku swojego istnienia do 1998 roku mieściła się ona w gmachu klasztoru, zaś największą grupę uczniów placówki stanowili wychowankowie sióstr Jadwiżanek. Pierwszym jej kierownikiem został Wacław Kiciński. Szkoła posiadała wówczas osiem niewyposażonych sal, w których uczyło się 150 uczniów. Kadra pedagogiczna liczyła ośmiu nauczycieli, którzy nie mieli specjalistycznego przygotowania w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. W latach szkołą kierowała mgr Elżbieta Domańska. Działała wówczas drużyna ZHP założona przez druhnę Annę Holewik. Organizację harcerską reaktywowano w 2003 roku. Obecnie w szkole istnieje 101 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku Przyjaciele Wielkiego Błękitu. Prowadzą ją instruktorki: Bożena Wolny-Stachurska i Alicja Walusiak, podtrzymując chlubną tradycję zapoczątkowaną ponad czterdzieści lat temu. W zbiórkach bierze udział dwudziestu harcerzy. Od 20 lutego 2006 roku drużyna posiada swój numer i statut. Kolejnym dyrektorem placówki była mgr Kazimiera Raczyńska, pracująca tutaj od 1962 roku. Funkcję tę pełniła przez 19 lat od 1972 do 1991 roku. Szkoła, oprócz wypełniania zadań edukacyjnych, dbała o wszechstronny rozwój uczęszczających do niej dzieci. Organizowano rozgrywki sportowe, działał zespół muzyczny prowadzony przez pana Feliksa Wołka, który pod jego kierunkiem zdobywał nagrody i wyróżnienia. Założono także kółko plastyczne. Uczniowie jeździli na wycieczki, biwaki i obozy harcerskie Nieprzetartego szlaku. W latach 80. Wydział Oświaty zaczął organizować wyjazdy na tzw. zielone szkoły. Odtąd co roku bierze w nich udział większość wychowanków placówki. Stopniowo wzrastała liczba uczniów bogucickiej placówki oświatowej. Musiało się zatem powiększać grono pedagogiczne. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje, aby pracować coraz lepiej i efektywniej, zgodnie z nowymi trendami obowiązującymi w pedagogice. 7

8 1 września 1991 roku dyrektorem szkoły wyłonionym na drodze postępowania konkursowego została mgr Joanna Aleksandrowicz. Funkcję pełniła przez 18 lat, do sierpnia 2009 roku. W czasie jej kadencji szkoła obchodziła uroczyście 30- i 40-lecie istnienia. W roku 1994 powstał kierowany przez Małgorzatę Stolarczyk, Bernadetę Sierszecką i Katarzynę Bałdys eksperymentalny oddział klasowy prowadzony z zastosowaniem metody pedagogicznej Marii Montessori. Był to pierwszy oddział montessoriański w południowej Polsce. Dzisiaj szkoła posiada aż sześć takich oddziałów. Szczególnie ważny dla historii placówki był rok W październiku tego roku nadano jej bowiem imię Jana Pawła II, a ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki, poświęcił sztandar szkoły. To wzniosłe i niezwykle ważne dla społeczności szkolnej wydarzenie zostało poprzedzone pielgrzymką do Rzymu w lipcu 1996 roku. W czasie pełnienia funkcji dyrektora przez mgr Joannę Aleksandrowicz odbyło się siedem takich wyjazdów szlakiem Patrona do Włoch. W każdym uczestniczyli uczniowie wraz z opiekunami, nauczyciele oraz darczyńcy. Mieliśmy szczęście spotykać się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas audiencji prywatnych w Castel Gandolfo. Uczestniczyliśmy także zarówno w audiencjach generalnych na Placu św. Piotra, jak i specjalnych, Pierwszy sztandar szkoły dla wyznaczonych grup pielgrzymów, w Sali Klementyńskiej. Po śmierci Patrona modliliśmy się przy jego grobie w krypcie Bazyliki św. Piotra. W związku z powiększającą się liczbą uczniów, a co za tym idzie niewystarczającą bazą lokalowo-dydaktyczną, dyrektor Aleksandrowicz rozpoczęła starania o pozyskanie nowej siedziby dla szkoły, gdyż pomieszczenia w klasztorze okazały się za małe. Jej starania poparło Kuratorium Oświaty i Wychowania. Realizacja zamierzeń była możliwa dzięki ogromnej życzliwości i przychylności władz samorządowych Miasta Katowice, które stały się od 1stycznia 1994 roku organem prowadzącym szkołę. Starania dyrekcji zostały uwieńczone sukcesem. Miejska uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny 1998/1999 miała już miejsce w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 39 Specjalnej im. Jana Pawła II w Katowicach przy ulicy Ks. Ścigały 17. W obiekcie tym dawniej mieścił się hotel robotniczy Kopalni Katowice Kleofas, który został przekazany Miastu Katowice. Decyzją Zarządu Miasta budynek wyremontowano i zaadaptowano na potrzeby placówki specjalnej. W wyniku wprowadzenia reformy szkolnictwa od 1 września 1999 roku Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna im. Jana Pawła II została przekształcona w Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Katowicach. W jego 8 Nowa szkoła przy ul. Ścigały 17. Hotel robotniczy stał się placówką oświatową.

9 skład weszły: Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna im. Jana Pawła II i Gimnazjum Specjalne nr 26. Nie był to koniec zmian. W 2002 roku nadano imię Jana Pawła II całemu Zespołowi Szkół Specjalnych nr 2. Rok później oficjalna nazwa placówki brzmiała już: Zespół Szkół Specjalnych nr 9 imienia Jana Pawła II, zaś w 2010 roku imię wielkiego Patrona uzyskało również wchodzące w skład zespołu Gimnazjum nr 26. W tym czasie nawiązaliśmy kontakt z Rodziną Szkół im. Jana Pawła II. W 2001 roku na Jasnej Górze Rodzina spotkała się na pierwszej ogólnopolskiej pielgrzymce. Uczestniczyliśmy w tym zjeździe, który zapoczątkował wspaniałą tradycję spotkań jednoczących wszystkie placówki oświatowe noszące imię wielkiego papieża. Byliśmy zaszczyceni, gdy w kwietniu 2010 roku mogliśmy być gospodarzami Archidiecezjalnego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II organizowanego w piątą rocznicę śmierci Patrona. Szczycimy się wieloletnią współpracą ze Szkołą Specjalną w Ostrawie, rozpoczętą 23 kwietnia 1998 roku i trwającą do dzisiaj. Owocuje ona spotkaniami integrującymi uczniów podczas Dnia Dziecka, konkursami wiedzy i umiejętności, konferencjami naukowymi, na których wymieniane są doświadczenia dotyczące pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tablica pamiątkowa znajdująca się w holu szkoły Od 1992 roku szkoła pomaga powrócić do placówek masowych uczniom, którzy w wyniku zaniedbań środowiskowych i pedagogicznych byli skierowani do kształcenia specjalnego. Od tego czasu, dzięki rekwalifikacji, ponad 20 z nich na różnych etapach edukacyjnych mogło kontynuować naukę w placówkach ogólnodostępnych. Życie szkoły to także organizowane konferencje, kursy, szkolenia czy warsztaty. Należały do nich: konferencja Za dzieckiem propagującą pedagogikę Marii Montessori (1999), wojewódzka konferencja naukowo-metodyczna Wykorzystanie idei i dorobku pedagogicznego M. Montessori w rewalidacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (2001), organizowany we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego tygodniowy kurs propedeutyczny Wychowanie religijne dziecka metodą Montessori (2002), udział w realizacji projektu arteterapeutycznego Intersemiotyczne wykorzystanie muzyki do działań terapeutycznych, zakończonego aukcją prac plastycznych uczniów w auli Uniwersytetu Śląskiego (2002). Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno- Edukacyjnym w Katowicach METIS zorganizowano konferencję metodyczną dla nauczycieli Znaczenie sztuki w rozwoju dziecka z obniżoną sprawnością intelektualną (2006). W naszej placówce odbyły się również: konferencja dla nauczycieli przedszkoli i dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dziecka niepełnosprawnego umysłowo w ramach kształcenia specjalnego i integracyjnego (2007) oraz warsztaty dla katechetów Wychowanie religijne w pedagogice Marii Montessori (2012). 9

10 r. społeczność uczniowska i nasz nowy sztandar - sztandar Zespołu Szkół nr 9 im. Jana Pawła II Na przestrzeni lat wyjeżdżaliśmy zarówno na wycieczki krajowe jak i zagraniczne. Jest im poświęcony osobny rozdział niniejszej publikacji Dyrektorem Zespołu Szkół nr 9 od września 2009 roku jest mgr Bogusława Wróblewska. Kontynuuje ona dobre tradycje szkoły. W maju 2010 roku wyjechaliśmy już po raz ósmy do Włoch. Uzyskaliśmy certyfikaty: Szkoła bez przemocy (2011), Szkoła przyjazna dziecku choremu na cukrzycę (2011), które dołączyły do posiadanych już od 2003 i 2004 roku dyplomów: Szkoła z klasą i Cogito. Nasi uczniowie to dzieci niepełnosprawne intelektualnie z wielorakimi sprzężeniami, które chcą jednak dzielić się tym, co posiadają, z jeszcze bardziej niż oni potrzebującymi. Włączyliśmy się w akcję Adopcja serca (2006). Nasz afrykański kolega już ukończył szkołę, teraz staramy się, by wykształcenie zdobyła również zaadoptowana w październiku 2011 roku Katrin, pochodząca z Kamerunu. Wzbogacamy także bazę materialną szkoły. W minionych latach udało się stworzyć bardzo dobrze wyposażone pracownie: EEG Biofeedback, polisensoryczną, sensoryczną, muzykoterapii, dzięki czemu uczniowie mogą korzystać z najnowszych metod terapeutycznych. W 2011 roku urządzono w placówce Salę zabaw, a na podwórku oddano do użytku nowy Plac zabaw zrealizowany w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. Dyrektor kontynuuje również podjęte przed laty trudne wyzwanie, jakim niewątpliwie jest doprowadzenie do utworzenia sali gimnastycznej w budynku szkoły. Wierzymy, że plany te zostaną zrealizowane już w najbliższym czasie. Dbając o wykorzystanie najnowszych technik komunikacyjno-informacyjnych w procesie edukacyjnym, poszerzono zasięg bezprzewodowej sieci internetowej w szkole. Dzięki temu każda sala może mieć dostęp do zasobów internetowych, co znacznie wzbogaca i urozmaica zajęcia dydaktyczne. Na bieżąco, systematycznie unowocześniana jest baza komputerowa oraz posiadane przez placówkę oprogramowanie. W 2010 roku powstała strona internetowa szkoły. Pod adresem znajdują się informacje dotyczące ważnych wydarzeń z życia naszej społeczności. Zainteresowani przeczytać też mogą krótkie notki o poszczególnych członkach grona pedagogicznego. Kontynuowana jest również tradycja organizowania półkolonii i zimowisk. Dzięki tej formie wypoczynku nasi uczniowie pozostający w czasie wolnym w domach mogą bezpiecznie wypoczywać, rozwijając jednocześnie swoje pasje. Troszcząc się o wszechstronny rozwój uczniów, chcemy, by poznawali świat. W czerwcu bieżącego roku udamy się na wielodniową wycieczkę. Zwiedzimy Wrocław, Berlin oraz Paryż. Pomagają nam w tym przedsięwzięciu ludzie życzliwi, wspierający szkołę od wielu lat. 10

11 Jesteśmy dumni z osiągnięć dyrektorów, nauczycieli, pracowników i uczniów współtworzących przez lata tradycję szkoły. Wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem wszystkich, którzy wspierają naszą placówkę oświatową, sprawiając, że jest ona miejscem, w którym zarówno dzieci jak i pedagodzy mogą się rozwijać i ubogacać. Życzliwość i serce, których doświadczamy, mobilizują nas do podejmowania nowych wyznań oraz jeszcze większej dbałości o naszą społeczność. Licząca już pół wieku szkoła posiada swój ceremoniał, hymn i sztandar. Ma Patrona, którego nauki stanowią drogowskaz, wzór oraz ideał, z którego dorobku czerpać mogą obecne i kolejne pokolenia uczniów. Jego słowa: W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem są naszym mottem, mottem ponadczasowym. ZA JEGO PRZYKŁADEM IŚĆ CHCEMY BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II PATRON SZKOŁY 17 października 2012 roku obchodzić będziemy 15 rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II. Tak naprawdę nasza droga z Ojcem Świętym rozpoczęła się w 1996 roku pielgrzymką do Rzymu. Nasunęła ona myśl, aby Papież Polak został patronem szkoły. W wyniku wielu starań, po uzyskaniu poparcia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Uczniowskiej, po akceptacji ks. Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Damiana Zimonia wystąpiono do Prezydenta Miasta Katowice, pana Henryka Dziewiora, z prośbą o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby. Uchwała Rady Miasta Nr XVI/422/97 z dnia r. sprawiła, że nasze marzenia stały się faktem. Radosną dla społeczności szkolnej wiadomość przekazali nam Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice pan Henryk Adler oraz radny pan Józef Kocurek. Od 17 października 1997r. nosimy zaszczytne imię Ojca Świętego Jana Pawła II. Uczestniczyliśmy w życiu naszego Patrona, śledząc jego nauczanie, pielgrzymki, spotkania z wiernymi. Braliśmy udział w spotkaniach z Janem Pawłem II zarówno w Rzymie jak i podczas jego podróży do Polski. Głęboko przeżyliśmy odejście Wielkiego Papieża do domu Ojca. Radością napełnił nas fakt ogłoszenia go błogosławionym. 11

12 A jak jest teraz? Uczymy się i pracujemy w szkole noszącej imię Jana Pawła II. To powód do dumy i radości, ale i wielkie zobowiązanie. Patron naucza nas słowem, ale przede wszystkim przykładem własnego życia. Szczególną troską i miłością otaczał zawsze najsłabszych, najbiedniejszych, chorych i cierpiących. Przesłanie miłosierdzia, jakie kierował do nas i całego świata, pokazuje wymownie jak postępować, jak się odnosić do siebie wzajemnie, jak żyć bez lęku, nie tracić nadziei i być człowiekiem pełnym prawdziwej radości. Wartości płynące z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II chcemy przekazywać naszym uczniom. Pragniemy, by przyjęli je za swoje i kierowali się nimi w dorosłym życiu. Kochać dziecko to znaczy służyć mu, jak daleko to możliwe Maria Montessori ODDZIAŁY PEDAGOGIKI MONTESSORI W SZKOLE W 1994 roku z inicjatywy nieżyjącej już dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej, dyrektor naszej szkoły mgr Joanny Aleksandrowicz oraz rodziców zainteresowanych alternatywnymi metodami edukacyjnymi, powstał pierwszy oddział edukacyjno-terapeutyczny prowadzony elementami pedagogiki Marii Montessori. Do oddziału zakwalifikowano dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, z wielorakiego rodzaju zaburzeniami psychofizycznymi. Wprowadzenie owej Innowacji Pedagogicznej w naszej szkole zatwierdziło Kuratorium Oświaty. Pozytywne zmiany w zachowaniu społecznym uczniów oraz w ich rozwoju psychofizycznym dały podstawę do kontynuowania próby nowatorskiej metodą Marii Montessori. W bieżącym roku szkolnym w oparciu o metodę pracuje w placówce pięć oddziałów w szkole podstawowej i jeden w gimnazjum. Klasy prowadzą nauczyciele mający uprawnienia do pracy tą metodą, zdobyte w kraju i za granicą. Aby umożliwić dziecku pełny rozwój, swoją metodę włoska lekarka oparła o następujące zasady: 12

13 indywidualne podejście do każdego dziecka, każde dziecko uczy się zgodnie ze swoimi możliwościami, zgodnie ze swoim tempem rozwoju Daj mi czas, dziecko samo wybiera to, czego chce się uczyć, ma wolną wolę, a nauczyciel pomaga mu w dojściu do celu osiąganiu nowych umiejętności Pomóż mi zrobić to samemu. Specyfiką tej metody jest przygotowane otoczenie, które organizuje dzieciom nauczyciel do ich spontanicznej, twórczej aktywności. Przygotowane otoczenie jest pomocą dla dziecka w rozwoju, drogowskazem do podejmowania działań prowadzących do rozwoju osobowości. W skład przygotowanego otoczenia wchodzą materiał rozwojowy, nauczyciel, środowisko, w którym dziecko przebywa (klasa szkolna, szkoła). Materiał rozwojowy, terapeutyczny to odpowiednio opracowane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka i ułatwiające mu poznanie rzeczywistości. Umożliwiają one dzieciom przejście od myślenia konkretnego do myślenia pojęciowego, przyczyniając się do organizowania inteligencji i osobowości. ROZMOWA O SZKOLE Z DYREKTOR MGR BOGUSŁAWĄ WRÓBLEWSKĄ 1. W naszej szkole pracuje Pani od 1995 roku, to już siedemnaście lat. Jak Pani wspomina początki pracy? Początki nigdy nie są łatwe, prawda? Te też nie były. Nie byłam zupełnie pozbawiona doświadczenia zawodowego, bo miałam za sobą sześć lat pracy jako nauczycielka, tyle że w placówce o zupełnie innym profilu nauczania, jaką było katowickie Państwowe Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego. W naszej szkole objęłam stanowisko wychowawcy dość trudnego zespołu klasowego, składającego się z szesnastu energicznych i wymagających szczególnej opieki wychowawczej chłopaków. Wielu z nich miało jednak spore potencjały dydaktyczne, których odkrywania i wykorzystywania uczyliśmy się wspólnie, choć każde na swój sposób. Mnie nowa sytuacja zawodowa zmusiła do podjęcia intensywnego samokształcenia, w którym mogłam liczyć na życzliwość, zrozumienie i pomoc moich nowych Koleżanek i Kolegów. 13

14 2. Czy, kiedy rozpoczynała Pani pracę w szkole, myślała Pani o tym, aby zostać dyrektorem? Nie, nie miałam takich planów, nie było takiego pomysłu na życie, zresztą zrodził się on dużo później i nie do końca wynikał z mojej inwencji. Wtedy oprócz poczucia, że jestem na początku zawodowej drogi i wiele jeszcze przede mną nauki i nabywania doświadczenia, miałam także sporo obowiązków wynikających z bycia mamą dwóch urwisów. Moje ówczesne plany i cele ograniczały się do intensywnych starań, by oba te najistotniejsze obszary życia realizowały się płynnie obok siebie bez uszczerbku dla żadnego z nich. Ja wiem, to minimalistyczny plan, ale realny, dający szansę na jego zrealizowanie. 3. Do jakich momentów swojej pracy chętnie powraca Pani we wspomnieniach? Gdybym była uczennicą, odpowiedziałabym do wakacji? No dobrze, będzie już poważnie. Tak naprawdę wiele jest takich chwil. Bardzo różnych, może okiem kogoś patrzącego z boku nieistotnych, małoznaczących. Były zielone szkoły, podczas których poznawało się każdego swojego ucznia z bliska, w codziennych sytuacjach, w okolicznościach, które sprzyjały rozmowom, wspólnemu pokonywaniu małych i dużych kłopotów, uczenia dzieciaków samodzielności, rozsądnych zachowań, kultury i wzajemnej życzliwości. Były wycieczki dalekie i bliskie, podczas których z dumą i radością obserwowałam zachowanie naszych uczniów. A potem efekty w postaci zapamiętanych faktów, widoków, ale i zwykłych wspomnień, które pozostaną w nas wszystkich. Były sukcesy duże, jak I miejsce w Herodach, gdzie uczniowie naszej szkoły pokonali w konkurencji kilkadziesiąt zespołów, wśród których nie było ani jednego z placówki naszego typu, były za to liczne amatorskie zespoły aktorskie. To szczególna satysfakcja, wspólna dla obu stron, poczucie radości z sukcesu, z tego, że poradziliśmy sobie w trudnych, nietypowych, stresujących przez tremę okolicznościach. Były sukcesy małe, które może nie każdy za sukcesy by uznał. Kiedy Dawid przeczytał pierwszy wyraz. Sam. Bez pomocy. Kiedy Jasiek, który raz jeden miał swoje własne dziesięć złotych poprosił, żeby z nim pójść i kupić cukierki dla wszystkich kolegów. Mała miarka? Może Oczywiście, były i porażki. Wagary i ich skutki, niepowodzenia szkolne uczniów mimo udzielanego im wsparcia, absolwenci, którzy splątali swoje losy... Trzeba pamiętać, wyciągać wnioski, wykorzystać te trudne lekcje. Choć nie jest tak, że każdy wysiłek wynagrodzony jest powodzeniem, zawsze trzeba go podejmować, próbować zbliżyć się do celu. 4. Jaka jest Pani dewiza życiowa? Oj, troszkę tych życiowych drogowskazów jest, nie wszystkie łatwo w kilku słowach ująć. W pracy chyba te o mądrym, przemyślanym, skutecznym działaniu, w każdym jego aspekcie. Nie za wszelką cenę, zważywszy na możliwości, ludzi, ich potrzeby, emocje, potencjały. Troszkę tak jak powiedział Ralph Waldo Emerson Myśleć to działać albo jak Henri Bergson Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu. 14

15 5. Czym dla Pani jest szkoła? Znowu trudne pytanie. Bo jak ująć taką treść w kilka słów? Jest moim miejscem pracy. Ale też w pewien sposób miejscem na Ziemi? Bardzo wymagającym, ale też dającym wiele satysfakcji, poczucia, że robi się coś, co ma sens, komuś służy, ma tę pozamaterialną wartość, dla której chce się coś robić, podejmować wysiłek, nie pytać, czy nie mógłby ktoś inny? albo dlaczego ja? Cóż, nie jest to praca, nie jest to miejsce, które zostawia się za drzwiami, wychodząc do domu, które nie zajmowałoby myśli nieomal bez przerwy. 6. Dwa i pół roku stażu dyrektorskiego za Panią. Jak je Pani ocenia? Co było największym sukcesem, a może pojawiły się jakieś porażki? Trochę to zbyt krótki czas na podsumowania, przyjdzie na nie moment, kiedy będzie się kończył okres, na który Prezydent Miasta Katowice powierzył mi pełnienie funkcji dyrektora. Realizuję swoją koncepcję pracy i zawarte w niej zadania, które sobie wyznaczyłam. Powstały plac zabaw i miejsce zabaw zrealizowane w ramach programu Radosna Szkoła, poszerzamy stale dostęp uczniów i nauczycieli do bazy wyposażenia w tym także komputerowego i sieci internetowej. Umożliwiamy dzieciakom wycieczki po regionie i kraju oraz wyjazdy poza jego granice (tu głęboki ukłon w stronę osób, które pomagają nam to osiągnąć szczególnie dziękuję Dyrekcji i Pracownikom Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG). Co dalej? Co więcej? Czas pokaże. 7. Jak układa się współpraca z gronem pedagogicznym? Jakie cechy szczególnie ceni Pani w nauczycielach? Radę Pedagogiczną naszej szkoły stanowi liczna, bo blisko czterdziestoosobowa grupa nauczycieli. Wszyscy są wykwalifikowanymi pedagogami, na ogół posiadającymi dwie i więcej specjalności. Większość nauczycieli posiada spory staż pracy, a więc i spory bagaż doświadczenia zawodowego. Myślę, że współpraca układa się dobrze, bo staramy się rzetelnie wykonywać swoje zadania, w szacunku do siebie wzajemnie, do naszych uczniów, ze świadomością, że to co dobre nie lubi przychodzić łatwo, że efekty okupione są naszym wspólnym wysiłkiem i konsekwencją w działaniach. A te cenne, budzące szacunek cechy, to przede wszystkim umiejętność współpracy z nauczycielami i uczniami, nieustanne szukanie nowych dróg, by uzyskać możliwie najlepsze efekty pracy, to kreatywność i nieustająca chęć rozwoju. 8. Mówiliśmy już o sukcesach i porażkach, porozmawiajmy też o przyszłości. Jakie plany dotyczące naszej szkoły ma Pani Dyrektor? Plany troszkę się biorą z marzeń. Ale to marzenia stanowią o rozwoju, o postępie, nie pozwalają stać w miejscu. Ktoś bardzo mądry powiedział mi kiedyś: Ostrożnie z marzeniami, mogą się spełnić. Oby tak się stało. Za chwilę powstanie w naszej szkole piękna, nowa sala gimnastyczna. Wcześniej grupa naszych uczniów pojedzie do Francji, zwiedzi Paryż, a po drodze, przy okazji niejako także Wrocław i Berlin. W codziennym życiu szkoły wierzę, że uda się utrzymać dobrą markę placówki, bo szkoła to uczniowie, dla nich jesteśmy my, bez nich nie ma ani planów, ani marzeń. 15

16 9. Bardzo zmienia się otoczenie naszej szkoły. Tuż za miedzą powstaje nowa siedziba Muzeum Śląskiego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Centrum Kongresowe. Patrzy Pani na to z optymizmem i widzi szansę rozwoju, czy raczej napawa to Panią obawą? Nie, nie ma we mnie strachów i obaw, jestem wieczną optymistką. To, że miasto zbliża się do nas z tą najbogatszą sferą swojego życia jest źródłem nadziei, że i nam będzie do niego bliżej, że łatwiej nam będzie wejść w życie miasta, uczestniczyć w nim w tych aspektach, które są najbliższe naszym dzieciom, które są szczególnie wrażliwe na sztukę, dla których jest ona często jedynym środkiem wyrazu, przekazu, źródłem radości i narzędziem samorealizacji. Myślę także, że społeczność naszej szkoły mocno identyfikuje się z Bogucicami, zatem rozwój i podniesienie rangi naszej dzielnicy w mieście napawa nas dumą i radością. 10. Co chciałaby Pani Dyrektor przekazać wszystkim pracownikom i uczniom w tak szczególnym czasie? Krótko: Róbmy swoje. Najlepiej jak umiemy, z największą na jaką nas stać radością i wkładając w to co robimy wszystkie swoje bezcenne talenty. Naznaczajmy każdy dzień tym co w nas dobre. Czy szkoła jest dla nas miejscem nauki, czy pracy, chcemy czy nie, oddajemy jej kawałek siebie. Ale ona nam też. To w nas zostanie. Zadbajmy więc, by ten kawałek nas był najlepszy, jaki być może. To naprawdę zależy w dużym stopniu od nas. 11. Czego życzyć pani Dyrektor z okazji Jubileuszu? Tego czego wszystkim, czego całej społeczności szkolnej uczniom, pracownikom, rodzicom i opiekunom. To nasza wspólna dróżka, razem po niej idziemy, mamy podobne cele. Więc niechby nam się razem dobrze szło, niech się nam chce jakieś trudy podjąć, niech nasze wysiłki przyniosą dobre efekty. Wszystkim, każdemu, bez wyjątku. PRACOWNICY SZKOŁY Pięćdziesięcioletnia historia szkoły to rzetelna, mozolna praca pięciu dyrektorów i ponad stu pięćdziesięciu wybitnych pedagogów i wychowawców, ludzi zasłużonych dla oświaty, często pasjonatów, którzy całe swoje życie zawodowe związali z nauczaniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów naszej szkoły. W ciągu całego okresu istnienia szkoły jej pedagodzy nie tylko pracowali z powierzonymi im uczniami, ale włączali się w ich życie, wspierali rodziców, współpracowali z siostrami Jadwiżankami opiekunkami dzieci, integrowali podopiecznych ze zdrową częścią społeczeństwa, uczyli tolerancji, akceptacji, przeciwdziałali izolacji niepełnosprawnych. Nauczyciele stale i systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, podejmują studia z zakresu pedagogiki specjalnej, uczestniczą w kursach doskonalenia zawodowego, biorą udział w konferencjach metodycznych i samokształceniowych, śledzą nowości edukacyjne. 16

17 W czasie 50 letniej historii szkoły jej działalnością kierowało pięciu dyrektorów: Wacław Kiciński ( ) Elżbieta Domańska ( ) Kazimiera Raczyńska ( ) Joanna Aleksandrowicz ( ) Bogusława Wróblewska (2009 do nadal) W roku rozpoczynającym działalność naszej szkoły pracowało w niej ośmiu nauczycieli: Elżbieta Gietka-Dziechciarczyk Kazimiera Raczyńska Irena Gowarzewska-Machura Lucjan Cygan Wiesław Kuboszek Tadeusz Żerdziński Janina Rzempielowa Ewa Paszka W placówce od początku jej istnienia, tj. od r., pracowali: Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin: Adamiec Grażyna Baranowski Aleksandrowicz Joanna Baron Antoni 17

18 Baron Krzysztof Basiuk-Wiszniowska Bożena Bilińska Władysława Bracik Danuta s. Krescencja Buczek Izabela Budzisz Władysława Chimiczewska Maria Ciszewska Renata Danysz Irena Domańska Elżbieta Duda Joanna Duszyńska Alina Dziechciarczyk Elżbieta Fielek Irmina Filipecka Wanda Forgaczowa Kvetoslava s. Fidelis Gołda Maria Gowarzewska Irena Gmurczyk Teresa Grosz Adrian Grzesiński Dariusz Guzior Justyna Hajda Marta Huńkowska-Grześkowiak Imiela Anna Janusz Aurelia Jasińska Krystyna Jendyk Piotr Jurga Magdalena Kaczmarzyk Barbara Kalinowska Janina Kamińska Genowefa Kantorowicz Barbara Kasztelan -Ataman Ewa Kiciński Wacław Kliś Beata Kociołek Anna Kołakowska Lechosława Koniecka Grażyna Kopeć Anna Kopeć Sebastian Kordecka Magdalena Kowalska Ewa Krawczyk Danuta Krukar Anna s. Augustyna Kubiak Krystyna Kuboszek Mirosław Kuboszek Wiesław Kura Katarzyna Kurpas Wiktoria Libera Anna Łakomik Anna Machura Bożena Madej Ewa Magdziak Aleksandra Majchrowicz Barbara Marciszak Katarzyna Maszczyk Janusz Miazga Danuta Michalik Małgorzata Mikołajewski Józef Mrozek Ludwik Nendza Ilona Nowacka Barbara Nowak Beata Nowak Edyta Olszowska Danuta Pająk Dorota Paszka Ewa Pawlikowska-Kozieł Agnieszka Pawłowska Barbara Pewińska Natalia Płonka Władysława Polesa Danuta Popławska Łucja Puton Aleksandra Pyt Agnieszka Raczyńska Kazimiera Rudzik Lucyna Ryng-Bury Krystyna Rzempiel Janina Sielska Katarzyna Sierszecka Bernadeta Sikora Andrzej Simka Franciszek Siwek Kamila Skarysz Antoni Szklińska Alicja 18

19 Skwara Sobocka Barbara Snożnik Joanna Sosnowska Irena Stalka Weronika Stolarczyk Małgorzata Stefani-Haneczok Maria Synowiec Małgorzata Szefer Zdzisława Szczepaniak Anna Szczurek Urszula Szuba Ewa Śliwka Mikołaj Świątkowska-Bat Joanna Tokarska Maria Turek Jolanta Urban-Dudek Zofia Walusiak Alicja Weznik Janina Wolny-Stachurska Bożena Wołek Feliks Wróblewska Bogusława Wyciszkiewicz Alicja Wypich Jolanta Zając Joanna Zalewska Maria Zjawińska Wioletta Żerdziński Tadeusz Żurek Jadwiga Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin: Aleksandrowicz Marcin Kliś Elżbieta Andrzejak Bożena Kołodziej Danuta Bajerska Urszula Kopciuszewska Krystyna Barton Bożena Kubiak Krystyna Borek Zbigniew Mały Maria ks. Buchta Jan Mikuła Grażyna Chmielowiec Bożena Minoł Helena katechetka Czenczek Lucyna Molęda Janina Cyroń Barbara ks. Pastwa Andrzej Domagała Halina Petrus Ewa Dydkowska Agata Piechaczek Joanna katechetka Dzierka Zofia Staszewska Agnieszka Gołda Maria Surowiec Krystyna Gołkowska Eryka Szczepaniak Anna Handerska Jolanta Szczurek Karol Januszek Alicja Szmigiel Ewelina Jasińska Krystyna Szymańska Gabriela Juda-Guzek Jadwiga Szyroka Grażyna Jurgowska Anna Tkocz Anna Jurkiewicz Jan Walot Cecylia Karwot-Rudzik Agnieszka Witor Piotr Kazik Hanna Złotos Magdalena Kędziora Małgorzata Zug Krzysztof Pracownicy administracji i obsługi: Kalder Waltranda Smugo-Bojarun Eulalia Barra Anita Bujara Małgorzata 19

20 Bujara Sylwia Dobrzańska Maja Dyrda Jadwiga Fabisiak Jadwiga Frejno Elżbieta Gamrat Andrzej Gamrat Czesława Glonkowska Ilona Hajduk Elżbieta Holewik Anna Holewik Zbigniew Igła Mirosława Jeska Barbara Kaczmarczyk Beata Kołodziej Jan Kołdziej Elżbieta Konieczny Gabriela Król Barbara Krzyżowska Bożena Łebek Ewa Majchrowicz Janusz Majchrowska Katarzyna Malmiga Helena Marek Łukasz Mikuła Grażyna Mosler Barbara Nowak Eugeniusz Nowak Małgorzata Ozga Marta Potempa Alojzy Pypłacz Magdalena Raczek Marzena Ratajczyk Teresa Słowik Zuzanna Surowiec Bronisław Szklarz Izabela Śmigiel Adam Urban Anna Żogała Jerzy Nauczyciele pracujący w roku jubileuszowym 2011/2012 Wróblewska Bogusława - dyrektor Nowacka Barbara Olszowska Danuta - wicedyrektor Nowak Edyta Aleksandrowicz Marcin Pawlikowska-Kozieł Agnieszka Adamiec Grażyna Puśledzka Ilona Ciszewska Renata Pyt Agnieszka Duszyńska Alina Rudzik Lucyna Grosz Adrian Ryng-Bury Krystyna Grzesiński Dariusz Snożnik Joanna Guzior Justyna Sielska Katarzyna Jurga Magdalena Sierszecka Bernadeta Kantorowicz Barbara Stefani-Haneczok Maria Kociołek Anna Stolarczyk Małgorzata Koniecka Grażyna Świątkowska-Bat Joanna Kopeć Sebastian Szefer Zdzisława Kosmalska-Kołakowska Lechosława Tokarska Maria Kopeć Anna Walusiak Alicja Kura Katarzyna Wolny-Stachurska Bożena Libera Anna Wypich Jolanta Mały Maria Zjawińska Wioletta Michalik Małgorzata 20

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu 2004 Zespół redakcyjny: Elżbieta Marciniszyn, Agnieszka Włoch, Alfred Prudzienica, Dariusz Romanowski Skład: Michał Duda Projekt okładki: Włodzimierz Marchowski, Michał Duda Rysunek na okładce: Michalina

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6)

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) W naszej Pomarańczowej Sieci miejsc aktywnych są już: Banie Mazurskie Bartoszyce Bielice Biskupiec Bukwałd Braniewo Dywity Działdowo Elbląg Ełk Giżycko

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Dzieciak OD PRZEWODNICZĄCEGO: OD REDAKCJI: Bezpłatny kwartalnik Towarzystwa Nasz Dom Numer 8: Marzec 2014 SPIS TREŚCI

Dzieciak OD PRZEWODNICZĄCEGO: OD REDAKCJI: Bezpłatny kwartalnik Towarzystwa Nasz Dom Numer 8: Marzec 2014 SPIS TREŚCI Dzieciak Bezpłatny kwartalnik Towarzystwa Nasz Dom Numer 8: Marzec 2014 OD PRZEWODNICZĄCEGO: Wciąż jeszcze w Nowym Roku, którego dni tak szybko mijają, pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych zapracowanych

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce TAPETA MIESIĘCZNIK DOBCZYCKI Adres redakcji: 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 Tel. 012-27-16-758 Fax. 012-27-16-757 Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce efekt półrocznych przygotowań wokalnych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej 80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej Sprawozdanie z uroczystości Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, dziękują teŝ tym, którzy przyjęli zaproszenie

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego Krzysztof Daukszewicz w Leźnicy Wielkiej str. 12 Nr 9 / 2010 sierpień wrzesień bezplatne ISSN 2080-1122 Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ

CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ Wielu z nas zna przysłowie: Choćby cię smażono w smole, nie mów, co się dzieje w szkole. Jednak jubileusz, jakim jest 40-lecie szkoły, to z pewnością okoliczność, która

Bardziej szczegółowo

Do zaczytania jeden krok...

Do zaczytania jeden krok... 22 maja 2015 Nr 11 (860) Do zaczytania jeden krok... Główną ideą festiwalu jest zachęcenie dzieci do czytania, ale także zachęcenie rodziców do głośnego czytania dzieciom mówi Izabela Kula, dyrektorka

Bardziej szczegółowo

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Półserio maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Drudzy na pudle Centrum sportowe otwarte Gościu, siądź pod mym parasolem! Uczymy się dla siebie 2 PÓŁSERIO

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007 Nr 7 (102) Wrzesień 2007 W dniach 24-26 sierpnia br,. na zaproszenie Burmistrza Dubnnicy nad Vahom Ing. Josefa Gasparika przedstawiciele Gminy Zawadzkie uczestniczyli w XIV edycji Festiwalu Folkloru zespołów

Bardziej szczegółowo

Dożynki wojewódzkie. w Pietrowicach Wielkich. bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie. czytaj na str. 3. październik 2010 r.

Dożynki wojewódzkie. w Pietrowicach Wielkich. bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie. czytaj na str. 3. październik 2010 r. amandów cyprzanów gródczanki kornice krowiarki lekartów maków pawłów pietrowice wielkie samborowice żerdziny październik 2010 r. nr 3 (92) ISSN 1509-1112 bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo