EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Wydawnictwa zwarte

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010. Wydawnictwa zwarte"

Transkrypt

1 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Wydawnictwa zwarte 1. ADAMEK Irena : Rozwiązywanie problemów przez dzieci. - Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS, s. Sygnatura : Mg / w 2. BĄDŹ Mistrzem - Przyjaciel czyli Edukacja ekologiczna na wesoło / oprac. Dorota Soida. - Kraków : Regionalny ośrodek Edukacji Ekologicznej, s. Sygnatura: Mg / w 3. BOGDANOWICZ Marta: Metoda Dobrego Startu : od wierszyka do literki / Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : Harmonia, 2006, - 2 z.: Z s. Sygnatura Mg / w Z.2-53 s. Sygnatura: Mg /w 4. BOGUSZEWSKA Anna, Weiner Agnieszka : 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III : edukacja plastyczno-muzyczna : książka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach / Anna Boguszewska, Agnieszka Weiner. - Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg / w 5. CZAJA-CHUDYBA Iwona : Jak rozwijać zdolności dziecka? / Iwona Czaja-Chudyba. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, s. Sygnatura: Mg / w 6. CZY kolor różowy może być smutny? : z doświadczeń nauczycieli plastyki w nauczaniu początkowym / pod red. Krystyny Michejdy-Kowalskiej. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, s. Sygnatura : Mg / w 7. DRZAŁ Elwira, Skibińska-Czechowicz Iwonna : Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym / Elwira Drzał, Iwonna Skibińska-Czechowicz. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, s. Sygnatura : Mg / ud 8. DURAJ-NOWAKOWA Krystyna : Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej : modernizacja teorii i praktyki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS, s. Sygnatura: Mg / ud

2 9. DUSZYŃSKA Grażyna : Drama w kształceniu zintegrowanym / Grażyna Duszyńska. - Płock : Wydaw. "KOREPETYTOR" - M. Gałczyński, s. Sygnatura : Mg / w 10. DYKA Franciszka, Kida Jan, Hadała Anna : Koncepcje metodyczne pracy z lekturami w klasach I-III / Franciszka Dyka, Jan Kida, Anna Hadała. - Rzeszów : Wydaw. Oświat. FOSZE, s. Sygnatura : Mg / w 11. FILIPIAK Ewa, Smolińska-Rębas Halina : Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej : w poszukiwaniu modelu wczesnej edukacji, czyli o tym jak organizować sytuacje edukacyjne wyzwalające aktywność własną dziecka / Ewa Filipiak, Halina Rębas-Smolińska. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP w Bydgoszczy, s. Sygnatura : Mg / w 12. GIACONE Elio, Schiavette Massimo : Zabawa na każdy dzień / Elio Giacone, Massimo Schiavette. - Kielce : Wydaw. "Jedność", 2002, 2. cz. Cz [sto osiemdziesiąt trzy] zabawy ruchowe s. Sygnatura: Mg / w Cz [sto pięćdziesiąt dwie] zabawy ruchowe s. Sygnatura : Mg / w 13. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, Zielińska Ewa : Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : WSiP, s. Mg / w 14. HELM Judy Harris, Katz Lilian G.: Mali badacze : metoda projektu w edukacji elementarnej / Judy Haris Helm, Lilian G. Katz. - Warszawa : Wydaw. CODN, s. Sygnatura: Mg / w 15. JAKUBOWICZ-BRYX Anna : Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku / Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, s. Sygnatura: Mg / w 16. KIEZIK-KORDZIEŃSKA Ewa : Czy śmieci to problem?: edukacja ekologiczna w nauczaniu początkowym. / Ewa Kiezik-Kordzieńska. - Warszawa : WSiP, s. Sygnatura: Mg / w 17. KSZTAŁCENIE zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. Janina Wyczesany, Adam Mikrut. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, s. Sygnatura: Mg / w 18. KUJAWA Ewa, Kurzyna Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zestawy do ćwiczeń analizy i syntezy

3 słuchowej / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. - Warszawa : WSiP, s Sygnatura : Mg / w 19. KUJAWIŃSKI Jerzy : Metody edukacyjne nauczania i wspierania w klasach początkowych : edukacja wczesnoszkolna sprzyjająca doświadczeniu podmiotowości i współpodmiotowości uczniów i nauczycieli / Jerzy Kujawiński. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, s. Sygnatura : Mg / ud 20. LENKIEWICZ Krystyna : Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I - III. - Warszawa : WSiP, s. Sygnatura : Mg / w 21. MIKSZA Małgorzata : Zrozumieć Montessori : czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka / Małgorzata Miksza. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Jedność", 1997 [i. e. 2001] s Sygnatura: Mg / w 22. NEHRING Alicja, Sawicka Lidia, Szelągowska-Strzyga Anna : Uczyć ciekawiej, to znaczy jak? : nauczanie zintegrowane - scenariusze zajęć metodami aktywizującymi / Alicja Nehring, Lidia Sawicka, Anna Szelągowska-Strzyga. - Toruń : Aksjomat, s. Sygnatura : Mg / ud 23. SZCZEPAŃSKA Mariola : Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Mariola Szczepańska.- Kraków: Impuls, s. Sygnatura: Mg / w 24. STASICA Jadwiga : 160 [sto sześćdziesiąt] pomysłów na nauczanie zintegrowane z przyrody w klasach I - III / Jadwiga Stasica. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg / w 25. STRZELCZAK Elżbieta : Twórcze lekcje : scenariusze zajęć integralnych dla klas III / Elżbieta Strzelczak. - Poznań : Oficyna Wydaw. G & P, s. Sygnatura: Mg / w 26. UCZEŃ w Nowej Szkole : edukacja humanistyczna : praca zbiorowa / red. Maria Kujawska. - Poznań : Inst. Historii UAM, s. Mg / w 27. WYCHOWANIE fizyczne w kształceniu zintegrowanym / red. Seweryn Sulisz. - Warszawa : WSiP, cop s. Sygnatura: Mg / w Artykuły z czasopism 1. ADAMEK Irena : Od nauczania do uczenia się - wspieranie rozwoju dziecka // Nowa Szkoła nr 4 s. 4-7

4 2. ANTONIAK-LIPIEC : Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II z wykorzystaniem metod aktywizujących // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane /2006 nr 4 s BAZANIAK Joanna : Wychowanie do tolerancji // Życie Szkoły nr 9 s BOGACKA-OSIŃSKA Bogumiła : Edukacja dla bezpiecznego życia // Życie Szkoły nr 6 s BORACZYŃSKA Małgorzata : Prace pisemne w szkole podstawowej // Polskie w Praktyce nr 3 s BOREK-ALEKSANDROWICZ Małgorzata : Nie igraj z ogniem!: potrafię zachować się w razie pożaru i udzielić pomocy przy oparzeniu // Lider nr 5 s CUDZIK Edyta : Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole - metoda projektu // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane /2009 nr 1 - s CYRAN Teresa : Wykorzystanie dramy // Życie Szkoły nr 7 s CYWIŃSKA Małgorzata: Rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci // Życie Szkoły nr 7 s CZAJA-CHUDYBA Iwona : Dziecko jako badacz - o uczeniu się przez krytyczną refleksję // Nowa Szkoła nr 4 s CZEKAJ Bogumiła : Pomóżmy zwierzętom // Życie Szkoły nr 11 s CZELAKOWSKA Danuta : Rozwijamy umiejętności językowe dzieci // Życie Szkoły nr 9 s CHYŁA-SZYPUŁOWA Irena : Muzyka Fryderyka Chopina w recepcji dziecięcej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane /2009 nr 4 s DĄBEK Krystyna: Matematyka i ruch // Życie Szkoły nr 11 s DĘBCZYŃSKA Izabela: Scenariusz inscenizacji Baba Jaga u dentysty // Życie Szkoły nr 1 s DYLĄG Jerzy : Uczenie się przez przeżywanie : jako strategia kształcenia muzycznego w edukacji zintegrowanej // Nowa Szkoła nr 4 s GRABOWSKA Tatiana : Drama - jedna z metod pracy : refleksje młodego nauczyciela // Życie Szkoły nr 9 s GROBELNA-DANIKOWSKA Katarzyna : Wyzwalanie radości u dzieci w edukacji wczesnoszkolnej // Edukacja i Dialog nr 5 s HINZ Iwona: Bezpieczny na drodze // Życie Szkoły nr 10 s

5 20. JABŁOŃSKA Iwona : Na każdym kroku... matematyka // Życie Szkoły nr 4 s JAKUBOWSKA Małgorzata : Co rośnie w lesie? : śmieci! : scenariusz przedstawienia ekologicznego // Życie Szkoły nr 4 s JAŁOWIECKA Aneta: W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - (2008/2009) nr 3 s JARGIŁO Jolanta : Zajęcia twórcze w nauczaniu zintegrowanym // Życie Szkoły nr 9 s KOŁODZIEJSKI Maciej : Głośno i cicho : scenariusz zajęć muzycznych w klasie I według koncepcji Edwina E. Gordona // Życie Szkoły nr 11 s KRÓLIKOWKA Monika: Przyjaciel przyrody // Życie Szkoły nr 4 s KURKA Hanna : Kolorowa ortografia // Życie szkoły nr 2 s KURKA Hanna : Pobawmy się... może korkami // Życie Szkoły nr 7 s KUŹNIAK-GARSTECKA Karina: Turniej drugoklasisty // Życie Szkoły nr 5 s KWAŚNIEWSKA Małgorzata : Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania : propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych// Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane /2008 nr 2 s LACHIEWICZ Elżbieta : Rozwijam aktywność twórczą // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze nr 9 s LAZIK-WODARZ Sabina: Czy znasz Dzieci z Bullerbyn Astrid Lindgren?: scenariusz konkursu // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji nr 3 s ŁUCAK Wiesław : Jak pokochać przyrodę? : program edukacji ekologicznej // Życie Szkoły nr 4 s MIELESZKIEWICZ Ewa: Trudności w uczeniu się matematyki - jak im zapobiegać? // Życie Szkoły nr 11 s PAPKALLA Wiesława : Zmagania z ortografią // Głos Nauczycielski nr 16 s PARCZEWSKA Teresa : Praca domowa // Życie Szkoły nr 25/26 s PAŚKO Ingrid : Kształtowanie postaw ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej // Nowa Szkoła nr 4 s

6 37. PYDA-GRAJPEL Anna: Elementy rytmiki i ruchu w edukacji wczesnoszkolnej // Wychowanie Muzyczne w Szkole nr 4 s RAJSKA Bogusława: Od grosika do złotówki, czyli finanse bez tajemnic // Gazeta Szkolna: aktualności nr 4 s RURA Grażyna : (Roz)poznawanie (nie)nowych liter w klasie pierwszej // Życie Szkoły nr 7 s SŁYK Małgorzata: Praca a uczniem zdolnym // Życie Szkoły nr 4 s STRZELEC Wanda : Techniki plastyczne // Życie Szkoły nr 7 s STRÓŻEWSKA Anna: Dobre maniery // Życie Szkoły nr 2 s. 49-[52] 43. STRUZIK Anna: Wdrażanie uczniów klas I - III do autodedukcji // Nowa Szkoła nr 7 s SWĘDRAK Joanna : Drama w pracy pedagoga szkolnego // Życie Szkoły nr 7 s SYNDOMAN Joanna : Choinki z masy solnej // Życie Szkoły nr 10 s SYNDOMAN Joanna : Jesienne liście // Życie Szkoły nr 9 s SYNDOMAN Joanna: Makaronowe aniołki // Życie Szkoły nr 11 s SYNDOMAN Joanna : Maski karnawałowe // Życie Szkoły nr 1 s SYNDOMAN Joanna : Okręciki na letnie przyjęcie // Życie Szkoły nr 6 s SYNDOMAN Joanna : Pachnące serduszka // Życie Szkoły nr 2 s SYNDOMAN Joanna : Róża dla mamy // Życie Szkoły nr 5 s. [44] SYNDOMAN Joanna : Teatrzyk kukiełkowy // Życie Szkoły nr 7 s SYNDOMAN Joanna : Wielkanocne kogutki // Życie Szkoły nr 4 s ŚLĘZAK Katarzyna : Łąka - królestwo ziół // Życie szkoły nr 5 s ŚLIWA Grażyna : Scenariusz wieloboju ekologicznego dla uczniów klas drugich // Aura nr 7 nr 118 s SZAFLER Elżbieta : Jak pracować z historyjkami obrazkowymi? // Życie Szkoły nr 8 s SZATKOWSKA Alina: Przygody dzieci z Bullerbyn // Życie Szkoły nr 2 s SZATKOWSKA Alina: Zachęcamy do czytania // Życie Szkoły nr 1 s

7 59. SZMIDT Krzysztof : Jak stymulować zdolności myślenia pytającego uczniów? // Życie Szkoły nr 7 s TANONA Monika: W kraju Anaruka : projekt edukacyjny // Życie Szkoły nr 1 s TOMALKA-SADOWNIK Agnieszka : Żabi list - bajka ekologiczna // Życie Szkoły nr 6 s TOMASIAK Małgorzata : Konkursy tematyczne : z wykorzystaniem fragmentów literatury dziecięcej // Życie Szkoły nr 8 s USZYŃSKA Irena : Praca z książką // Życie Szkoły nr 8 s WIECZOREK Barbara : Idziemy na wycieczkę // Życie Szkoły nr 7 s WIELGOSZ Ewa : Jak rozwijać aktywność uczniów klas I - III? // Życie Szkoły nr 7 s WOJCIECHOWSKA Katarzyna : Muzyka w klasach 1-3 // Życie Szkoły nr 3 s WOJTASZEWSKA Lidia : Nasze prawa : scenariusz zajęć // Życie Szkoły nr 6 s WOŹNICZKA Ewa : Aktywne formy muzyczne // Życie Szkoły nr 11 s WOŹNY Paweł : Piłka nożna w szkole podstawowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 2 s ZAREMBA Danuta: Zgaduje zgadula // Matematyka nr 9 s ZYSIK Elżbieta : Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane /2009 nr 1 s ŻOŁYŃSKI Stanisław : Konspekt lekcji koleżeńskiej z wychowania fizycznego w klasie III // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 4 s Oprac. Hanna Ciepiela Dział Informacji i Doradztwa

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze.

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. 1. Dzieci z zaburzeniami mowy / Barbara Sawa.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. Sygnatura: 83695, 75667, 75668, 75669

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s.

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s. CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory (książki, czasopisma) zgromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filii w Lublińcu Czasopisma:

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego Edukacja wczesnoszkolna ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI. dr Barbara Wolny

Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego Edukacja wczesnoszkolna ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI. dr Barbara Wolny Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego Edukacja wczesnoszkolna ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI dr Barbara Wolny Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze KsiąŜki 1. Zrozumieć Chińczyków : kulturowe kody społeczności chińskich / pod red. nauk. Ewy Zajdler. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog,

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła Nauczyciel i Szkoła Nr 2(54) Mysłowice 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Redaktor Serii: prof. nadzw. dr hab. Piotr P. Barczyk

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Psychoedukacja dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej Cykl I. Odosobnienie i brak akceptacji w grupie. Nieśmiałość

Psychoedukacja dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej Cykl I. Odosobnienie i brak akceptacji w grupie. Nieśmiałość Psychoedukacja dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej Cykl I. Odosobnienie i brak akceptacji w grupie. Nieśmiałość W roku szkolnym 2014/2015 pracownicy Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Anna Pikała Łódź, Polska pikala@toya.net.pl Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, edukacja kulturalna, przedmioty artystyczne w szkołach

Bardziej szczegółowo