MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EDUKACJA ALTERNATYWNA-DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EDUKACJA ALTERNATYWNA-DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI 19.10.2012-21.10.2012"

Transkrypt

1 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EDUKACJA ALTERNATYWNA-DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI Organizatorzy konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej oraz Dom Spotkań z Historią Patronat: Partnerzy konferencji:

2 Miejsce konferencji (o ile nie zaznaczono inaczej) Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 Warszawa Dojazd do DSH (przystanek Hotel Bristol) autobusami: 116, 222, 178, 180, 195 PLAN KONFERENCJI PIĄTEK REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI OTWARCIE KONFERENCJI, POWITANIE GOŚCI I UCZESTNIKÓW KONFERENCJI WYKŁAD Prof. dr hab. Klaus-Jürgen Tillmann Universität Bielefeld Die Sicht der Eltern auf die deutsche Schulentwicklung - repräsentative Daten und erziehungswissenschaftliche Reflexionen Spojrzenie rodziców na rozwój niemieckiej szkoły. Refleksja nauk o wychowaniu nad reprezentatywnymi wynikami badań WYKŁAD Prof. dr hab. Hein Retter Technische Universität Braunschweig Probleme der Reform und der Bildungsgerechtigkeit in der liberalen Demokratie Problemy reform a sprawiedliwość kształcenia w liberalnej demokracji WYKŁAD Dr. Johannes Kiersch / Barbara Kowalewska Institut für Waldorfpädagogik, Witten/ Ruhr Den Sinn des Lernens entdecken: Rudolf Steiner und Ernst Cassirer Odkrywania sensu uczenia się: Rudolf Steiner und Ernst Cassirer I przerwa kawowa WYKŁAD Dr Michael Kirchner Universität Bielefeld Mgr Michael Schneider Goethe-Universität Frankfurt am Main Janusz Korczak: Die Partizipation des Kindes innerhalb des pädagogischen Verhältnisses (Uczestniczenie dziecka w relacjach pedagogicznych) Prof. Dr. Sabine Andresen, Goethe-Universität Frankfurt am Main Mgr Kristina Schierbaum, Goethe-Universität Frankfurt am Main Die Bedeutung des 'Moratoriums' für das Kind im Anschluss an J. Korczak und A. Makarenko" (Znaczenie moratorium dla

3 dziecka w nawiązaniu do J. Korczaka i A. Makarenki. WYKŁAD Dr hab. Stanisław Dylak, prof. UAM Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Strategia kształcenia wyprzedzającego czyli nauczyciel jako architekt wiedzy uczniowskiej WYKŁAD Dr Volker Edlinger Jak kochać dziecko? Inspiracje korczakowskie Wykłady w jęz. niemieckim będą tłumaczone na język polski LUNCH 1. SESJE NAUKOWO-WARSZTATOWE W GRUPACH TEMATYCZNYCH II przerwa kawowa Pedagogika alternatywna w praktyce (miejsce obrad- ChAT-sala Synodalna i sala nr V) Przewodniczący: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski PODSEKCJA Przewodnicząca Dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska OBRADY W SEKCJACH Pedagogika J. Korczaka współczesna recepcja idei a procesy demokratyzacji szkoły Przewodniczący: dr Stefan Kwiatkowski Pedagogika kultury i międzykulturowa Przewodniczący: Dr hab. Beata Jachimczak Alternatywy w szkolnictwie wyższym i kształceniu nauczycieli Przewodniczący: Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska Dr Dawid Misiak Idea planu daltońskiego a prawo do indywidualizmu edukacyjnego dziecka Dr Justyna Dobrołowicz Edukacja alternatywna na łamach opiniotwórczych tygodników Dr Paweł Zieliński Sofrologia w edukacji Dr hab. prof. UKSW Dariusz Stępkowski Wychowanie do demokracji w pedagogii religijnej Jana Bosko Dr hab. Maria Groenwald Między trudnym wyborem a sytuacją bez wyjścia o nauczycielskich dylematach moralnych i sposobach ich Dr hab. Alicja Żywczok Pedagogika pomyślnej egzystencji jako reaktywowanie postawy afirmacji życia w kulturze europejskiej Dr Mirosława Cylkowska-Nowak Dyskryminacja Ainu i Burakumin w edukacji japońskiej Od wymuszonej alternatywy do Dr hab. prof. UZ Marzenna Magda- Adamowicz Nauczyciele twórczy pedagogicznie w edukacji alternatywnej Dr Dorota Zawadzka Nauczyciel interwent.

4 (system A. Caycedo) Dr Lidia Wollman Społeczny i emocjonalny aspekt uczenia się zaniedbane obszary polskiej szkoły Mgr Katarzyna Dryjas, dr Ewa Lewandowska Koncepcja edukacji daltońskiej Mgr Elżbieta Nerwińska Pozytywna Edukacja - Tutoring jako metoda wspierania w nauce i dorastaniu Dr Renata Brzezińska Akademia EuGeniusza w Toruniu jako alternatywna placówka wspierania rozwoju dziecka Mgr Magdalena Kucharska Alternatywna forma pracy opiekuńczowychowawczej w szkole -Tutoring wychowawczorozwojowy - wnioski z 4 lat doświadczeń Dr Krzysztof Zajdel Podcast w nauczaniu zintegrowanym (prezentacja 20 min) Mgr Katarzyna Zwierzchowska Pedagogika Montessori odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji Mgr Anna Kędzierska Przedmioty artystyczne w programie szkół waldorfskich ich rola i znaczenie Mgr Lidia Michałowicz Racja bytu społecznego przedszkola waldorfskiego w obecnym systemie edukacyjnym Mgr Adam Winiarczyk Pedagogika z ducha czasu rzecz o pewnych aspektach pedagogiki waldorfskiej Mgr Beata Borkowska rozstrzygania, ilustrowanych przypadkami oceniania szkolnego Dr Barbara Surma Edukacja i pokój w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori w kontekście wychowania do demokracji Dr Klaudia Węc Ryzyko jako warunek rozwoju. Korczakowska perspektywa wychowania transgresyjnego Dr Anna Bystrzycka Janusz Korczak jako rzeźbiarz duszy dziecięcej mgr Angelika Maj mgr Kinga Chmiel Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka a filozofia IB - podmiotowość ucznia w procesie nauczania Dr Jolanta Sajdera Edukacja przedszkolna w Polsce jako układ sprawdzający zaangażowanie społeczeństwa Mgr Aleksandra Olszańska Odpowiedzialność w procesie nauczania w różnych modelach kształcenia Dr Bożena Tołwińska Kierowanie szkołą w ujęciu alternatywnym Dr Teresa Wejner- Jaworska Prawa dziecka i jego wychowawców w edukacji alternatywnej Dr Jarosław Bąbka Uczenie we współpracy jako edukacja ku demokracji teoretyczne poszukiwania, badawcze egzemplifikacje Mgr Tomasz Bilicki Czy psychoanaliza i marksizm jest potrzebny współczesnej pedagogice? O naszej pogardzie dla Ericha Fromma. wybranych szkół eksperymentalnych Dr Małgorzata Muszyńska Gdy metoda staje się metodologią badan jakościowych w koncepcji art.-based inquiry-projekt własny Mgr Alicja Ostrowska Twórczość a metoda projektu w gimnazjum Mgr Michał Górczyński Edukacja komponowana-tworzenie partytur edukacyjnych Dr Dagna Sadkowska Twórcze spotkania z muzyką współczesną Doc. Adriana Wiegerova Nowe alternatywy w pracy edukacyjnej, socjalnej i zdrowotnej INTERRA 16 słowacko-czesko polska grupa naukowa InteRRa 16. Nové alternativy v edukační, sociální a zdravotnické práci (Nowe alternatywy w pracy edukacyjnej, socjalnej i zdrowotnej) Doc. PhDr Jaroslav Balvin mgr Michaela Jurtíková mgr. Jana Kitlinská, Bc. Stanislav Daniel, PhDr. Vladimir Hendrych Policejní akademie Holešov Edukacja uczniów z mniejszości etnicznych w Wyższej Szkole Policji Ministerstwa Szkół Spraw Wewnętrznych w Holešov Doc.PhDr. Lenka prób fałszywej inkluzji grup mniejszościowych Dr Marta Galewska- Kustra Szkolne bariery twórczości ucznia i możliwości ich pokonywania - na przykładzie działalności Konieczność przygotowywania pedagogów szkolnych do reagowania w sytuacjach kryzysu Dr Beata Owczarska Doskonalenie nauczycieli a rozwój szkoły Mgr Edyta Zawadzka, mgr Agnieszka Przybylak Studia doktoranckie akademicki czyściec Dr Janusz Tomiło Niektóre teoretycznometodologiczne problemy badań edukacji dorosłych przez Internet Mgr Maria Sarnecka Pierwszoosobowe badania w działaniu jedną z alternatyw twórczego (samo)rozwoju nauczyciela dyplomowanego Dr Katarzyna Szorc Idea edukacji alternatywnej w pracy nauczyciela stan rzeczywisty, potrzeba i oczekiwania Mgr Aleksandra Maj Atelier jako miejsce nieskrępowanej aktywności dziecka - z doświadczeń przedszkoli w Reggio Emilia we Włoszech Dr Joanna Sosnowska Centrum Wsparcia Metodycznego Nauczycieli i Studentów jako praktyczna pomoc w przygotowaniu do

5 Teatrzyk lalkowy w przedszkolu waldorfskim Mgr Mariusz Nieroda Pedagogika waldorfskawychowanie ku wolności w kontekście codziennej praktyki pedagogicznej Mgr Maria Świerczek Pedagogika waldorfska w Polsce-stan obecny i perspektywy Dr. Alicja Leix i Doc. Adriana Wiegerova Język angielski w przedszkolach: dylematy psychologiczne i pedagogiczne" mgr Katarzyna Miłek mgr Maria Jamruszka- Grzeluszka Twórcze relacje pomiędzy nauczycielem a dzieckiem w przedszkolu Heger Vladimír, PaedDr. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem Škola jako veřejný prostor (Szkola jak publiczna przestrzeń) Haburajová Ilavská, PhDr. Vladimír Heger, Ph. Mgr. Alena Kajanová, Dr. Ilona Moravcová, Doc. PhDr. Boris Titzl, PhDr. Tomáš Turzák, PhDr. David Urban, Mgr. Jana Turtíková, PhDr.Katarína Minarovičová, PhD. Rozvoj rodičovských zručností klientov- silné stránky spolupráce sociálnych pracovníkov s členmi dysfunčných rodín (Rozwój rodzicielskich umiejętności silne strony współpracy pracowników socjalnych z rodzinami dysfunkcyjnymi) Doc. PhDr. Lenka Haburajova Ilavská, PhD. i PhDr. Daniela Baková, Komparatívna analýza modelov riešenia problematiky bezdomovectva v krajinách V4. (Analiza porównawcza modeli rozwiązywania problemów bezdomności w krajach V4). zawodu nauczyciela wczesnej edukacji - funkcjonowanie w przestrzeni akademickiej Mgr. Monika Szimethová, PhD. Alternatywne przedskole - rozwoj tworczej aktywnosci dziecka Dr Marzena Bogus Praktyczna strona medalu, czyli artystycznopedagogiczne warsztaty dla dużych i małych Mgr Jurtíková Michaela - sesja plakatowa pt. Edukacja międzykulturowa (Intercultural Education) Mgr Jana Kitlinská, Sesja plakatowa pt. Edukacja seniorów w Czeskiej Republice (Edukace seniorů v ČR) Dla osób chętnych w godzinach spacer po Warszawie z wykorzystaniem aplikacji My Warsaw-Warszawa jest moja wirtualnego przewodnika po mieście śladami Janusza Korczaka. Język komunikacji - angielski. Prowadzi: Marta Dulinicz DSH 3. PROGRAM WIECZORNY FILM: Sie sind frei Doktor Korczak reż. Aleksander Ford (film z polską listą dialogową)

6 Pierwsza w Polsce emisja zakazanego w okresie PRL filmu, specjalnie sprowadzonego z Niemiec, staraniem Domu Spotkań z Historią OBRADY PLENARNE SOBOTA WYKŁAD Prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Metafory odzwierzęce w szkole i o szkole, jako wskaźniki jej dehumanizacji WYKŁAD Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. Uniwersytet Pardubice Rola asertywności w aktywności zawodowej alternatywnych pedagogów przerwa kawowa WYKŁAD Prof. nadzw. dr. hab. Zofia Agnieszka Kłakówna Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Czy polska szkoła ma szansę na zmianę? WYKŁAD Prof. dr hab. Amadeusz Krause Uniwersytet Gdański Pedagogika różnic i zróżnicowania jako teoretyczny i praktyczny opór na centralizm, uniformizm, polityczną poprawność, ideologiczny autyzm czy nietolerancję na INNOŚĆ WYKŁAD Dr hab. Jaroslav Veteska, prof. UJAK Uniwersytet Jana Amosa Komeńskiego w Pradze Možnosti vzdělávání dospělých (v České republice) Możliwości kształcenia dorosłych (na przykładzie Czeskiej Republiki) WYKŁAD Prof. dr hab. Olga Czerniawska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Edukacja drugiej szansy w badaniach biograficznych LUNCH 1. WARSZTATY METODYCZNE Osoba prowadząca Tytuł problematyka warsztatu 1 Elżbieta Hornowska (Klanza) Pedagogika zabawy w nauczaniu matematyki w zakresie nauczania początkowego

7 2 Dr Grażyna Walczewska- Klimczak (Klanza) 3 Zofia Żuczkowska 4 Mariusz Budzyński 5 Dr Johannes Kiersch i polscy nauczyciele waldorfscy Maria Agata Chłopecka Lidia Michałowicz Beata Borkowska Przedszkole Okienko Warszawa 6 Krzysztof Piwowarski 7 Dorota Piwowarska 8 Agnieszka Sojka 9 Michał Jankowski ChAT Audytorium nr III Wykorzystanie metod pedagogiki zabawy w pracy z książką. Warsztat do tekstu "Pamiętnik Blumki" DSH Pedagogika Jespera Juula Nonviolent Communication (NVC) skandynawski model wspierania dzieci w rozwoju DSH Dlaczego i jak wprowadzać Tutoring wychowawczo-rozwojowy do szkoły DSH Szkoła waldorfska po (niemal) 100 latach swego istnienia oraz teatrzyk lalkowy w przedszkolu waldorfskim ChAT Audytorium nr II i VIII Warsztat Zagrajmy w biznes alternatywne metody nauczania przedsiębiorczości ChAT Audytorium nr VII Warsztat gra finansowa Cashflow ChAT Audytorium nr VII Warsztat "Obudzić wnętrze nauczyciela - wychowawcy... (by) pobudzić ucznia - wychowanka" ChAT Audytorium nr III Poznańska szkoła demokratyczna typu Summerhill projekt pedagogiczny film ChAT Audytorium nr V UWAGA: W budynku ChAT-u przy ulicy Miodowej 21c będzie udostępniona wystawa prezentująca zabawki i materiały z warszawskiego przedszkola waldorfskiego oraz zeszyty i prace uczniów szkół waldorfskich (od klas najmłodszych aż po klasy maturalne) Po warsztatach organizatorzy zapraszają wszystkich Uczestników na kawę do Domu Spotkań z Historią II przerwa kawowa

8 2. PROGRAM WIECZORNY Przedstawienie wykorzystujące sztukę opowiadania w wykonaniu grupy Studnia O NIEDZIELA WYKŁAD Dr Guy Claxton Centre for Real-World Learning The University of Winchester Building Learning Power BLP WYKŁAD dr Jacek Pyżalski, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Czy potrzebujemy edukacji medialnej 2.0? przerwa kawowa DYSKUSJA PANELOWA PERSPEKTYWY ALTERNATYWNOŚCI W EDUKACJI, AUTONOMII SZKOŁY i DEMOKRATYZACJI EDUKACJI moderatorzy: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. prof. Renata Nowakowska-Siuta, dr Anna Ziarkowska uczestniczą: dr hab. Piotr Błajet, dr hab. Marek Budajczak, prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, dr hab. Beata Jachimczak, dr hab. prof. Mariusz Jędrzejko, dr hab. prof. Jolanta Kruk, mgr inż. Janusz Moos, dr hab. prof. Inetta Nowosad, dr Paweł Rudnicki, dr Alina Wróbel ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI Konferencji towarzyszyć będzie wystawa poświęcona pedagogice Janusza Korczaka, udostępniona dzięki życzliwości i zaangażowaniu dr Volkera Edlingera

Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015. 22 VI 2015 (poniedziałek)

Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015. 22 VI 2015 (poniedziałek) Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015 7.30-8.30 śniadanie (DW Jawor - Ustroń) 8.45 Przejazd autokarem do Cieszyna 22 VI 2015 (poniedziałek)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH 2 3. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA p o d h o n o r o w y m p a t r o n a t e m JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Prof. zw. dr. hab. Michała Śliwy Patronat medialny: KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła Nauczyciel i Szkoła Nr 2(54) Mysłowice 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Redaktor Serii: prof. nadzw. dr hab. Piotr P. Barczyk

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin NR 2805 Czas społeczny

Bardziej szczegółowo

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI Poznać Zrozumieć Doświadczyć Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 18 (2) 2012 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne pod redakcją Marii Jolanty Żmichrowskiej Wydawnictwo Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA Jeżeli nauczyciel nie umie badać tego co robi Nigdy nie będzie postępu w dydaktyce. Leon Leja PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA I. Podstawa prawna oraz źródła planowania

Bardziej szczegółowo

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach Michał Klichowski O społecznych konstrukcjach M I E DZ Y LIN EAR N OSCIA a KLIKANIEM podejsc do uczenia sie Michał Klichowski Między linearnością a klikaniem O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Program konferencji

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Program konferencji Program konferencji Między lękiem i nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Poznań 7-8 maja 2015 r. Patronat honorowy Komisja Mniejszości

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Humanistyczny, socjologia, 2006, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor 1 Adamczyk Marlena 2 Adamiec Karolina Natalia

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo