PROGRAM PODNOSZENIA KOMPETENCJI SAMOOBSŁUGOWYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZOSIA SAMOSIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PODNOSZENIA KOMPETENCJI SAMOOBSŁUGOWYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZOSIA SAMOSIA"

Transkrypt

1 PROGRAM PODNOSZENIA KOMPETENCJI SAMOOBSŁUGOWYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZOSIA SAMOSIA Spis treści: 1. Wstęp 2. Cele i zadania programu Cele ogólne programu Cele szczegółowe Procedury osiągania celów 3. Treść i struktura programu 4. Formy, metody i organizacja pracy Formy pracy Metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną Podstawowe zasady pracy z dzieckiem Metody i formy wykorzystywane przy realizacji programu 5. Ewaluacja 6. Bibliografia 1

2 1. WSTĘP Idea napisania programu zrodziła się z potrzeby zebrania w jednym miejscu usystematyzowanych działań prowadzących do osiągnięcia samodzielności w samoobsłudze. Program przeznaczony jest do realizacji w przedszkolu specjalnym dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Program ukierunkowany jest na wspomaganie rozwoju dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez stworzenie mu optymalnych warunków i sytuacji pozwalających na zdobycie doświadczeń, wyzwalanie jego aktywności sprawczej i poznawczej, realizację jego potrzeb i potencjalnych zdolności, w celu wykształcenia u niego sprawności niezbędnych do przyszłego, w miarę możliwości samodzielnego życia w społeczeństwie. Organizowanie zajęć mających na celu usprawnianie bądź naukę funkcji samoobsługowych dzieci należy do jednych z głównych zadań przedszkola specjalnego. Celem naszego oddziaływania jest wyposażenie dziecka w takie umiejętności i sprawności, aby jak najlepiej było przygotowane do realizacji zadań życia codziennego. W szczególności należy dążyć do ukształtowania umiejętności samoobsługi w następujących dziedzinach: Opanowania czynności fizjologicznych z pomocą i bez pomocy, Pielęgnacji i higieny osobistej, Ubierania i rozbierania się, Spożywania posiłków, Dodatkowych umiejętności np.: używania chusteczek do nosa. Wymienione wyżej cele mogą być osiągnięte poprzez prowadzenie wczesnych i systematycznych oddziaływań uczących samoobsługi, dostosowanie ich do możliwości dzieci, przy ścisłej współpracy z domem rodzinnym. 2. CELE I ZADANIA PROGRAMU Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Celem programu Zosia - Samosia jest wyposażenie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w takie sprawności i umiejętności, aby było ono przygotowane do realizacji zadań życia codziennego w miarę samodzielnie, niezależnie i godnie. Cele szczegółowe programu Toaleta opanowanie czynności fizjologicznych z pomocą i bez pomocy - Nabywanie umiejętności samodzielnego zaspokajania potrzeb fizjologicznych (oddawanie moczu wypróżnianie się) w miejscu do tego przeznaczonym (nocnik, sedes), - Wdrażanie do kontroli własnych potrzeb fizjologicznych oraz sygnalizowanie ich słownie lub za pomocą określonego sygnału, - Ćwiczenie umiejętności i nawyku zdejmowania odzieży przed skorzystaniem z toalety, - Kształtowanie umiejętności korzystania z nocnika, toalety (właściwe siadanie na sedesie, korzystanie z papieru toaletowego, spuszczanie wody), - Wyrabianie nawyku mycia rąk po wyjściu z toalety (ubikacji). Pielęgnacja i higiena osobista - Kształtowanie nawyku mycia rąk w konkretnych sytuacjach: po powrocie z zabaw na powietrzu, po zajęciach plastycznych i ruchowych, przed i po posiłkach, korzystaniu z toalety, - Wdrażanie samodzielnego mycia rąk, twarzy i zębów, - Ćwiczenia w odkręcaniu i zakręcaniu wody, 2

3 - Nauka korzystania z mydła namydlanie rąk, spłukiwanie rąk wodą, - Ćwiczenia w posługiwaniu się szczoteczką do rąk, - Nauka wycierania rąk ręcznikiem, - Wdrażanie do dbałości o higienę jamy ustnej ćwiczenia w samodzielnym myciu zębów (nakładanie pasty, szczotkowanie zębów, płukanie jamy ustnej wodą, opłukiwanie szczoteczki i kubka po myciu zębów, - Wdrażanie do dbania o estetykę własnego wyglądu czesanie włosów własną szczotką lub grzebieniem, Ubieranie i rozbieranie się - Naśladowanie czynności nakładania i zdejmowania poszczególnych elementów odzieży: swetra, bluzy, spodni, skarpet, butów, - Ćwiczenia w dobieraniu poszczególnych elementów garderoby do odpowiednich części ciała np.: buty na nogi, czapka na głowę, - Samodzielne nakładanie wybranych elementów garderoby, - Wdrażanie do stosowania odpowiedniej odzieży do warunków pogodowych (co zakładamy gdy jest gorąco, co gdy zimno), - Nauka przekładania guzików przez dziurki, zasuwania i rozsuwania suwaków, zapinania i rozpinania rzepów, wiązania kokardek, zawiązywania i rozwiązywania sznurowadeł, - Kształtowanie nawyku dbałości o estetykę wyglądu: prawidłowe zapinanie guzików, nakładanie butów na właściwą nogę, - Wieszanie odzieży wierzchniej na wieszakach w szatni, ustawianie butów obok siebie, składanie odzieży. Spożywanie posiłków - Doskonalenie umiejętności przełykania spożywania pokarmów płynnych i półpłynnych, - Kształtowanie umiejętności gryzienia i żucia spożywanie pokarmów stałych, - Nauka posługiwania się łyżką, widelcem i nożem. Prawidłowe trzymanie sztućców w dłoni, nabieranie pokarmu na łyżkę i widelec, podnoszenie łyżki do buzi, zbieranie pokarmu z łyżki, odkładanie łyżki, krojenie i smarowanie nożem., - Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas spożywania posiłków nie należy wymachiwać sztućcami, trzeba ostrożnie posługiwać się nożem, - Zachęcanie do estetycznego spożywania posiłków zachowanie właściwej postawy przy stole, - Wdrażanie do zachowania dobrych manier podczas spożywania posiłków: nie jedzenie palcami, nie zapychanie się kęsami jedzenia, likwidowanie nawyku siorbania, nie zabieranie jedzenia z cudzego talerza, nie rozrzucanie jedzenia, likwidowanie nawyku przeciągania jedzenia, - Wdrażanie do przygotowywania prostych posiłków, - Opanowanie umiejętności w zakresie picia płynów: picie z kubka, trzymanie kubka w dłoni, odstawianie kubka. Dodatkowe umiejętności - Właściwe korzystanie z serwetek, - Wdrażanie do posługiwania się chustką do nosa, - Nauka nakładania kremu na twarz. 3

4 Procedury osiągania celów. - podstawą planowania pracy terapeutycznej z każdym dzieckiem jest diagnoza funkcjonalna jego umiejętności, sporządzona na podstawie stosowanych w przedszkolu narzędzi diagnostycznych, - w realizacji treści programu będą brały udział nauczycielki, rodzice/opiekunowie dzieci oraz personel pomocniczy po uprzednim instruktażu, - program będzie realizowany na terenie przedszkola oraz w domach dzieci w porozumieniu z rodzicami, - w organizacji pracy nauczyciele będą uwzględniali indywidualizuję oczekiwań i wymagań, - w trakcie realizacji programu dopuszczalna jest modyfikacja realizowanych celów, - treści zawarte w programie będą realizowane w trakcie zajęć dydaktycznych (indywidualnych i grupowych), czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, posiłków, - w trakcie realizowania treści programowych wskazane jest korzystanie ze specjalistycznego sprzętu: pionizatory, krzesełka, boczne sztućce, kubeczki itp., który ułatwi dzieciom opanowanie umiejętności, - program zakłada stosowanie wzmocnień pozytywnych i negatywnych, - wszystkie realizowane cele muszą uwzględniać poszanowanie godności dzieci, a szczególnie prawa do intymności. 3. TREŚĆ I STRUKTURA PROGRAMU Dzieci z upośledzeniem umysłowym muszą nauczyć się bycia niezależnym w wielu zadaniach życia codziennego. Istotna jest więc praca z tymi dziećmi w zakresie samodzielności i samoobsługi. Rozpocząć ją należy jak najwcześniej. Program Zosia Samosia zawiera ogólny układ treści. Na jego podstawie można tworzyć indywidualne programy dla każdego dziecka w zależności od jego możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb. Zadania należy dobrać w taki sposób, aby były one osiągalne przez dziecko i mieściły się w jego strefie najbliższego rozwoju. Ważne jest też wykorzystanie wszystkich możliwości jakie stwarza pobyt w przedszkolu oraz środowisko rodzinne dziecka. Proponowany przez nas program obejmuje następujące kierunki działania: Toaleta opanowanie czynności fizjologicznych z pomocą i bez pomocy Pielęgnacja i higiena osobista - Mycie rąk - Wycieranie rąk - Mycie twarzy - Wycieranie twarzy - Szczotkowanie włosów (używanie grzebienia, czesanie włosów) - Czyszczenie zębów Ubieranie i rozbieranie się - Zdejmowanie spodni - Zakładanie spodni - Zdejmowanie swetra (bluzki) - Nakładanie swetra (bluzki) - Zdejmowanie skarpet - Nakładanie skarpet - Wkładanie butów zdejmowanie butów - Zawiązywanie sznurowadeł 4

5 - Zapinanie i rozpinanie zapięć: guzików, suwaków - Wkładanie i zdejmowanie czapki i rękawiczek Spożywanie posiłków - Spożywanie pokarmów płynnych, mas papkowatych, pokarmów stałych - Dokładne gryzienie, żucie i przełykanie - posługiwanie się łyżką - jedzenie widelcem - krojenie i smarowanie nożem - picie z filiżanki, kubka lub szklanki Dodatkowe umiejętności - Używanie chustek do nosa ( wycieranie nosa w chusteczkę, zakrywanie nosa podczas kichania, wycieranie nosa w chusteczkę) - Używanie serwetek przy stole - Nakładanie kremu na twarz 4. FORMY, METODY I ORGANIZCJA PRACY Podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć stosowanymi przedszkolu specjalnym są: - praca indywidualna - praca zespołowa - praca zbiorowa Metody prowadzenia zajęć odnoszą się do sposobów pracy nauczyciela z dziećmi i służą realizacji wyznaczonych celów zajęć. Wyróżnia się trzy grupy metod. Są to: - metody oparte na obserwacji - metody oparte na słowie - metody praktycznego działania Nauczyciel, chcąc zachęcić dziecko do podjęcia działań wykorzystuje w swej pracy metody, które poprzez różne formy aktywności dziecka sprowokują je do wspólnych doświadczeń. Podczas realizacji powyższego programu rozwoju umiejętności samoobsługowych u dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwoju korzystamy z wielu metod psychologicznych i pedagogicznych, które wzbogacamy własnymi przemyśleniami i pomysłami. Są to miedzy innymi: Uczenie się przez naprowadzanie Uczenie się przez stopniowe dochodzenie do pożądanych reakcji Uczenie się przez podpowiadanie Dzielenie czynności na elementarne etapy Uczenie się przez odtwarzanie Nauczyciel prowadząc pracę dydaktyczno-wychowawczą ma prawo wyboru poszczególnych metod i form pracy z dzieckiem, kierując się ich przewidywaną skutecznością, własnym doświadczeniem. Na każdym etapie pracy począwszy od planowania, obowiązuje nauczyciela stosowanie podstawowych metod ortodydaktyki. Są to: 5

6 Gruntowna znajomość dziecka i przychodzenie mu z racjonalną, specjalistyczną pomocą, Dostosowanie poczynań pedagogicznych do możliwości i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych: Indywidualizacja wymagań, metod, doboru środków dydaktycznych oraz organizacji i tempa pracy, Przystępność treści nauczania, Stopniowanie trudności. Aktywny świadomy udział dziecka w procesie nauczania uczenia się, Wszechstronna poglądowość i przykład, Zintegrowane oddziaływanie, Trwałość osiągnięć, umiejętność korzystania a nich i dalsze ich doskonalenie: Systematyczność (planowy i logiczny układ materiału nauczania), Trwałość wiedzy (stałe utrwalanie nabytych wiadomości, umiejętności), Wiązanie teorii z praktyką (zastosowanie w życiu codziennym). Ucząc dzieci samoobsługi warto stosować wzmocnienia i nagrody. UCZENIE SIĘ PRZEZ NAPROWADZANIE Stopniowe dochodzenie do pożądanych reakcji Jest to jedna z metod służąca uczeniu dziecka nowych czynności. Polega ona na nagradzaniu dziecka za zrobienie czegoś, co nie odpowiada dokładnie naszym zamiarom, ale staje się stopniowo coraz bliższe naszym wyjściowym założeniom. Metoda podpowiadania Polega ona na czynnym wspomaganiu dziecka w trakcie wykonywania polecenia, a następnie stosowaniu wzmocnień, aby nabrało ochoty na powtarzanie nagrodzonej czynności. Tu stosujemy wzmocnienia i nagrody. Nagradzamy po bezbłędnym wykonaniu przez dziecko zadania, czynności, natomiast wzmocnienia stosujemy, gdy może stanowić ono zachętę do jego wykonania. Istnieją trzy rodzaje podpowiadania: fizyczne, podpowiadanie przez gestykulację, podpowiadanie werbalne. Podpowiadanie fizyczne: w metodzie tej naprowadzamy dziecko na pożądaną działalność poruszając bezpośrednio jego kończynami, tak aby wykonało czynność, której chcemy ją nauczyć. Dzięki temu zaczyna ono samo odczuwać, poprzez ruchy swego ciała, jak powinno wykonywać daną czynność, a ponieważ wykonanie czynności podlega wzmacnianiu, dziecko chętniej wykonuje ją ponownie Podpowiadanie przez gestykulację: gestykulacja może pomóc dziecku zrozumieć, czego od niego chcemy. Gesty używamy aby podkreślić przekazywaną treść. Podpowiadanie werbalne: to powiedzenie dziecku, co ma zrobić. Mają one zastosowanie, u dzieci rozumiejących treści zawarte w słowach Dzielenie czynności na elementarne etapy. Gdy zaczynamy dziecko uczyć jakiejś czynności, która dla niego jest zbyt trudna, najlepiej jest rozbić ją na serię elementarnych etapów i nauczać oddzielnie każdego z nich. Gdy zadanie jest podzielone na poszczególne etapy, uczymy dziecko pierwszego, później drugiego, następnie 6

7 należy połączyć je razem. Łączenie od początku oznacza uczenie dziecka najpierw pierwszego etapu, później łączenie go z drugim i tak dalej. Możemy także stosować metodę łączenia od końca. Wtedy uczymy dziecko ostatniego etapu, następnie uczymy je etapu poprzedniego, po którym umie już wykonać ostatni, więc znów szybko osiąga wzmocnienie. Za każdym razem uzyskanie wzmocnienia leży w bezpośrednim zasięgu jego możliwości, co wydaje się szczególnie pomocne. NAŚLADOWANIE UCZENIE SIĘ PRZEZ ODTWARZANIE Małe dzieci uczą się wielu rzeczy, naśladując to co widzą u innych ludzi. Jest to użyteczna metoda nabywania skomplikowanych umiejętności. W nauce naśladowania stosujemy wszystkie omówione dotychczas metody, a dodatkowo jeszcze jedną modelowanie, czyli demonstrowanie. Tutaj my sami pełnimy rolę modela i wykonujemy czynność, którą dziecko ma odtworzyć, nakłaniamy je do naśladowania oraz nagradzamy wykonanie. Po pewnym czasie, gdy odtwarzanie demonstrowanej czynności idzie mu już lepiej, stopniowo zaczynamy ograniczać pouczenia, aż dziecko daje sobie radę bez ich pomocy. Gdy uczymy dziecko naśladowania: - Mówimy: zrób to, - Demonstrujemy czynność, - Podpowiadamy dziecku, - Stosujemy wzmocnienie za wykonanie podpowiedzianej czynności. Zaczynamy od nauki dużych prostych ruchów. Gdy nauczymy dziecko jednej czynności, przechodzimy do następnej, a potem ćwiczymy je na zmianę. Od prostych ruchów przechodzimy do bardziej skomplikowanych i delikatnych (rąk i palców), a potem do ruchów twarzy i ust. Praca idzie łatwiej, gdy jedna osoba pełni role modela i daje wzmocnienia, a druga podpowiada. Chętnie naśladujemy lubiane i podziwiane przez siebie osoby, tak samo jest z dziećmi. Rodzice, rodzeństwo, serdeczny kolega, spełniają warunki, aby być dobrymi modelami. Dużo korzyści może przynieść użycie w roli modela kogoś, kogo dziecko lubi najbardziej ze wszystkich. Naśladowanie jest jednym ze sposobów nauczenia dziecka czegoś nowego. Potem będzie ono potrzebowało nauczenia się dwóch łączących się z tym umiejętności: uogólniania i wyróżniania. Uogólnianie oznacza, że czynność wykonaną w jednej sytuacji, dziecko potrafi wykonać w innych sytuacjach. Dziecko musi się nauczyć, że dana umiejętność opanowana podczas określonej lekcji, w obecności określonej osoby i w określonej sytuacji może być równie dobrze zastosowana w zupełnie innym miejscu i czasie z różnymi osobami i przedmiotami Nauka uogólniania może być konieczna wraz ze wzmacnianiem za powtarzanie tego samego ćwiczenia w różnych okolicznościach. Rozróżnianie oznacza, że dziecko poznaje, iż pewne rzeczy wolno mu robić tylko w określonej sytuacji. Odróżnienia uczymy wzmacniając zachowanie dziecka tylko wówczas, gdy jest ono adekwatne do sytuacji, a nie robimy tego w innych przypadkach. STOSOWANIE WZMOCNIEŃ I NAGRÓD Wzmocnienie jest czymś, co następuje bezpośrednio po pewnym elemencie zachowania i zwiększa prawdopodobieństwo jego ponownego wystąpienia. Wyróżniamy wzmocnienia pozytywne i negatywne: pozytywne polega na tym, że po danym zachowaniu następuje rzecz przyjemna, natomiast w przypadku negatywnego usuwamy rzecz nieprzyjemną. Wzmocnienie negatywne potęguje dane zachowanie i nie jest tym samym co karanie. 7

8 Wyróżniamy cztery rodzaje wzmocnień: Wzmocnienia pierwotne- wzmocnienia konieczne do życia: jedzenie, picie, Wzmocnienia wtórne, które same w sobie nie są dla dziecka użyteczne, ale mają tę zaletę, że za nie może otrzymać to czego pragnie (pieniądze). Wzmocnienia społeczne- czyli to co jest określane jako okazywanie uwagi, pochwały, pocałunki, uściski, Wzmocnienia stymulujące- ich rola wzmacniająca polega na tym, że dostarczają dziecku nowych bodźców i interesujących wrażeń. Należy pamiętać o odpowiednim doborze wzmocnień dla każdego dziecka, poznać jego indywidualne predyspozycje. Ważne jest również właściwe stosowanie wzmocnień: Wzmocnienie powinno następować tylko po tych zachowaniach, które są pożądane, Powinno wystąpić bezpośrednio po wystąpieniu zachowania, Musi być stosowane w sposób wyraźny. Początkowo gdy dziecko uczy się czegoś nowego należy stosować wzmocnienia ciągle, za każde wykonane zadanie. Potem stosujemy wzmocnienia tylko od czasu do czasu. W sytuacji gdy dziecko opanuje daną umiejętność, to aby ją pamiętać dobrze jest zastosować schemat wzmocnień zmiennych. Wzmocnienie zmienne polega na tym, że dziecko otrzymuje tę samą całkowitą liczbę wzmocnień, ale liczba poprawnych reakcji lub przedział czasu, w którym wykonuje swoje zadanie są zmienne. Niemożność przewidywania nagrody w schematach zmiennych wpływa bardzo korzystnie na za zachęcenie dziecka do pamiętania wyuczonych uprzednio umiejętności. Ekwiwalenty są pewnym rodzajem wzmocnień, to wszystkie rodzaje wzmocnień wtórnych, takich jak: punkty, żetony itp., czyli to co potem dziecko może wymienić na ulubiony przedmiot. Układając program ekwiwalentów należy pamiętać o czterech ważnych elementach: Sposób zachowania, który chcemy zmienić: najpierw musimy jak najdokładniej zdefiniować dane zachowanie, a następnie każdorazowo nagradzać ekwiwalentem, możemy też je odbierać za złe zachowanie. Liczba ekwiwalentów, dawanych dziecku za wykonana czynność: początkowo premiujemy każdy przejaw dobrego zachowania lub każdy określony odstęp czasu, w którym dziecko jest grzeczne. Potem możemy postępować dwojako: zmienić schemat wzmacniania ekwiwalentami lub zmienić częstość wymiany ekwiwalentów: Jeśli okaże się, że nasze oczekiwania były zbyt wygórowane należy ułatwić zdobycie wzmocnienia: polega ono na dawaniu większej liczby ekwiwalentów lub stawianiu mniejszych wymagań. Jeśli dziecko robi zbyt szybkie postępy należy utrudnić zdobycie wzmocnienia, możemy wówczas zmniejszyć liczbę ekwiwalentów za dane zachowanie lub wymagać od dziecka więcej ekwiwalentów podczas wymiany. Wymiana ekwiwalentów na wzmocnienia (nagrody): tutaj wszystko zależy od naszej pomysłowości i znajomości dziecka. Liczba ekwiwalentów, jaka ma być oddana za jedno wzmocnienie: należy kierować się zdrowym rozsądkiem, musimy założyć racjonalną częstość wymian. Środek wzmocnienia zachowania powinien być możliwy do osiągnięcia przez dziecko i musi ono oczekiwać otrzymania go z radością. 8

9 W programie dopuszcza się, w przypadku złego zachowania odbieranie ekwiwalentów, pozwala nam to na stosowanie kar obok systemu wzmacniania zachowań. 5. EWALUCJA Założenia. - zlokalizować zmiany w umiejętnościach, zachowaniach i wiedzy dzieci; zmiany, które zachodzą w trakcie trwania programu ( arkusz diagnostyczny w załączeniu + stosowane narzędzia diagnozy), - określić kategorie tych zmian i obserwować je oddzielnie ( umiejętności, zachowania i wiedza), - określić aspekty programu, które warto zmienić ( procedury, treść, sposób mierzenia postępów dzieci, czy samą ewaluację), - zbierać dane i wprowadzać zmiany w czasie trwania programu, obserwując efekty ( poprzez diagnozę, obserwację, ankiety wśród rodziców i nauczycieli, zapis wideo), - określić rzeczywiste źródło zmian, (nastawienie nauczycieli, intensywność działań, zakup dodatkowego sprzętu, zmiana postawy rodziców). Będziemy stosować ewaluację dotyczącą EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA. W tym celu należy: - określić, które cele zostały zrealizowane w pełni, - wskazanie celów, które nie zostały zrealizowane, - procentowe oszacowanie realizacji celów częściowo zrealizowanych, - ocenienie czy uzyskane umiejętności, to skutek wprowadzenia programu, czy rezultat nauczania, jaki odbywał się w toku jego realizacji ( czy nakłada się na to działanie pozaszkolne, np. uczęszczanie dziecka do innych ośrodków, czy samodzielna, intensywna praca rodziców, wolontariuszy). STRUKTURA PROCESU EWALUACJI: 1. Ewaluację prowadzić będą wszyscy nauczyciele pracujący w danej grupie, 2. Ewaluację przeprowadzamy, aby dowiedzieć się, w jakich obszarach dzieci będą czynić postępy, w jakich obszarach postępy będą nikłe lub ich nie będzie. Wtedy należy poszukać przyczyn tego stanu rzeczy: co zmienić w programie, aby dzieci były bardziej samodzielne? Wyniki ewaluacji będą przedstawiane na Radzie Pedagogicznej i rodzicom. 3. W celu przeprowadzenia ewaluacji nauczyciel musi: - wypełnić dla każdego dziecka arkusz diagnostyczny i ankietę, - ułożyć indywidualny program terapeutyczny dotyczący nauki konkretnych umiejętności i zachowań samoobsługowych dziecka, - dokonywać zmian w tych programach z uwzględnieniem wyników ewaluacji, - zapoznać rodziców z indywidualnym programem dziecka, - zebrać za pomocą ankiety opracowanej dla rodziców dane nt. umiejętności samoobsługowych dziecka ( proponujemy arkusz wywiadu wstępnego opracowany przez p. M. Wiśniewską), - przekazać do wypełnienia ankietę rodzicom dziecka i zadbać o jej zwrot, - nawiązać ścisłą współpracę z rodzicami dziecka: ustalić, z rodzicami, co mogą i powinni robić w domu; przekazać te ustalenia na piśmie, - prowadzić ukierunkowaną obserwację dziecka i sporządzać notatki, - rejestrować na wideo postępy dziecka i przedstawiać je rodzicom ( w momencie zakupu odpowiedniego sprzętu), - opisać wdrożenie i realizację programu oraz wnioski. 4. Narzędzia zbierania danych: 9

10 - diagnozy stosowane w danych grupach i arkusz diagnostyczny ( w załączeniu), - Kwestionariusz wywiadu wstępnego dla rodziców, - Ankieta końcowa dla rodziców, - ankieta końcowa dla nauczycieli, - notatki z obserwacji, - zapis na kasecie wideo, - skala szacunkowa podsumowująca umiejętności, zachowania i wiedzę wszystkich dzieci. 5. Harmonogram działań. Miesiąc Działania Osoba odpowiedzialna Wrzesień Przeprowadzenie diagnozy dziecka. Nauczyciele z Wypełnienie arkuszy diagnozy. grupy dziecka. Ułożenie indywidualnego planu terapeutycznego. Zapoznanie rodziców z indywidualnym planem terapeutycznym. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców nt. umiejętności dziecka w zakresie samoobsługi. Ustalić z rodzicami działania, które powinni podjąć na terenie domu. Przekazać te ustalenia na piśmie. Luty Powtórna diagnoza kompetencji Nauczyciele z samoobsługowych dzieci. grupy dziecka. Dokonanie zmian w indywidualnych planach terapeutycznych. Sprawozdanie i wnioski w podsumowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze. Cały rok szkolny Dokonywanie obserwacji zachowań dziecka i Nauczyciele prowadzenie notatek z obserwacji. Nagrania wideo. Czerwiec Diagnoza kompetencji dziecka. Nauczyciele z Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców. grupy dziecka. Sprawozdanie i zawarcie wniosków z Dyrektor. ewaluacji w sprawozdaniu z pracy dydaktyczno- wychowawczej za dany rok szkolny. Wypełnienie ankiety nt. programu. Czerwiec Podsumowanie wyników pomiaru. Propozycje zmian w programie. Dyrektor. 6. Opis realizacji programu powinien zawierać: - informacje, jakie ograniczenia i trudności nastąpiły w zbieraniu danych, - jakie trudności nastąpiły podczas realizacji programu, - określenie trudności interpretacyjnych, - propozycje, jak zmienić program i ewaluację, aby działania były skuteczniejsze, szybsze, prowadzone mniejszym nakładem. 7. W celu podsumowania wdrożenia i realizacji programu można przyjąć model socjologiczny, tj.: 10

11 - ustalić jakie są efekty wprowadzenia programu, - określić, co jest przyczyną uzyskiwania określonych efektów, - określić, jakie skutki powodują określone działania, - wyjaśnić zróżnicowanie uzyskanych efektów, podać przyczyny ich powstania. Bądź zbudować model SWOT: a. opis zjawisk i czynników uznawanych za mocne punkty programu (S), b. opis zjawisk i czynników uznanych za słabe punkty programu (W), c. opis zjawisk i czynników, które uznane zostaną za szanse na przyszłość (O), d. opis zjawisk i czynników, które uznamy za zagrożenia dla programu (T). 6. Bibliografia: 1. Wadsworth B.: Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój człowieka. WSiP, Warszawa Frohlich A. : Stymulacja od podstaw. WSiP, Warszawa Affolter F.: Spostrzeganie, rzeczywistość, język. WSiP, Warszawa Piotrowicz R.: Rozwiązywanie codziennych problemów. Metoda F. Affolter w procesie uczenia się. Szkoła specjalna 2001, nr 3 5. Olechnowicz H.: Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo. WSiP, Warszawa Olechnowicz H.: U źródeł rozwoju dziecka. Nasza Ksiegarnia, Warszawa Franczyk A., Krajewska K.: Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami w rozwoju. Impuls, Kraków Pilecki J.: Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym. Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków Kielin J. (red.): Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Lovaas O.I.: Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. WSiP, Warszawa Dansing M., Schopler E., Waters L.: Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. 12. Carr J.: Pomoc dziecku upośledzonemu. PZWK, Warszawa Miksza M.: Zrozumieć Montessori. Impuls, Kraków Steenberg U.: Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu. Jedność, Kielce Dominik K.: Zarys ortopedii szczękowej. T.1, Wyd. UJ, Kraków Florek A.: Gryzienia można się nauczyć. W: Tu jesteśmy nr 7, Florek A.: Trudna sztuka połykania. W: Tu jesteśmy nr 6,

12 1. TOALETA 1.1 Sygnalizuje gdy ma mokro. 1.2 Sygnalizuje gestem, ruchem lub głosem potrzebę skorzystania z toalety. 1.3 Opuszcza spodnie / spódnicę. 1.4 Siada na sedes. 1.5 Korzysta z nocnika / pisuaru. 1.6 Korzysta z papieru toaletowego. 1.7 Spuszcza wodę w toalecie. 1.8 Podciąga spodnie / spódnicę. 1.9 Zapina spodnie / spódnicę / pasek Myje ręce po wyjściu z toalety. 2. UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE 2.1 Wyciera nos w chusteczkę. 2.2 Dmucha nos w chusteczkę. 2.3 Zakrywa nos kiedy kicha. 2.4 Używa serwetki przy stole. 2.5 Używa grzebienia. 2.6 Czesze się. 2.7 Nakłada krem na twarz. 12

13 3. ZACHOWANIE W CZASIE POSIŁKU. PICIE Z FILIŻANKI LUB SZKLANKI 3.1 Dziecko wcale nie potrafi utrzymać filiżanki. 3.2 Dziecko trzyma filiżankę i pije, jeśli mu pomagasz. 3.3 Dziecko stawia filiżankę na stole, jeśli mu pomogłeś przy piciu i opuszczaniu filiżanki. 3.4 Dziecko stawia filiżankę na stole, jeśli mu pomogłeś przy piciu. 3.5 Dziecko pije z filiżanki, jeśli pomogłeś mu, np.: przy uniesieniu filiżanki do ust i odstawieniu filiżanki na stół. 3.6 Dziecko pije z filiżanki, jeśli pomogłeś mu unieść nieznacznie, a później odstawić filiżankę na stół. 3.7 Dziecko pije z filiżanki zupełnie samodzielnie używając obu rąk. 3.8 Dziecko umie przelać wodę z jednej szklanki do innej rozlewając minimalną ilość. 4. ZACHOWANIE W CZASIE POSIŁKU. JEDZENIE ŁYŻKĄ 4.1 Dziecko nie potrafi wykonać żadnej czynności składającej się na jedzenie łyżką. 4.2 Dziecko potrafi podnieść łyżkę do ust z pomocą dorosłego jeśli on napełni ją pożywieniem. 4.3 Dziecko potrafi podnieść łyżkę do ust, jeśli napełniłeś ją jedzeniem i uniosłeś trochę. 4.4 Dziecko potrafi podnieść łyżkę do ust i umieścić ją z powrotem w pożywieniu, jeśli napełniłeś ja jedzeniem i uniosłeś trochę. 4.5 Dziecko potrafi podnieść łyżkę do ust samodzielnie, jeśli napełniłeś ją, a potem umieścić ją w jedzeniu. 4.6 Dziecko umie jeść samodzielnie, jeśli pomożesz mu nabrać jedzenie. 4.7 Dziecko umie jeść stałe pożywienie np.: pure z kartofli, owsiankę. 4.8 Dziecko umie jeść zupę samodzielnie. 4.9 Dziecko umie nabrać małe ilości pożywienia na łyżkę aby uniknąć rozlewania i rozrzucania pokarmu Dziecko potrafi używać łyżki zupełnie samodzielnie. 13

14 5. ZACHOWANIE W CZASIE POSIŁKU. JEDZENIE WIDELCEM 5.1 Dziecko nie umie zupełnie jeść widelcem. 5.2 Dziecko używa widelca podobnie jak łyżki, tj. czerpie pokarm widelcem. 5.3 Dziecko nakłuwa pożywienie widelcem z twoją pomocą. 5.4 Dziecko może nakłuwać pożywienie widelcem wg twoich instrukcji. 5.5 Dziecko może jeść widelcem zupełnie samodzielnie. 6. ZACHOWANIE W CZASIE POSIŁKU. SMAROWANIE NOŻEM 6.1 Dziecko nie umie wykonać czynności smarowania nożem. 6.2 Dziecko umie posmarować część kromkę chleba z twoją pomocą. 6.3 Dziecko umie posmarować całą kromkę chleba z twoja pomocą. 6.4 Dziecko może posmarować kromkę chleba, jeśli mówisz mu gdzie ma posmarować. 6.5 Dziecko potrafi posmarować cały kawałek chleba wg twoich instrukcji, jeśli nałożyłeś mu dżem na chleb. 6.6 Dziecko umie nałożyć dżem na chleb z twoja pomocą i umie rozsmarować dżem samodzielnie. 6.7 Dziecko potrafi położyć dżem na chleb i rozsmarować go zupełnie samodzielnie. 14

15 7. ZACHOWANIE W CZASIE POSIŁKU. KROJENIE 7.1 Dziecko nie umie wykonać czynności krojenia nożem. 7.2 Dziecko potrafi dokonać krojenie mięsa (które ty zacząłeś), jeśli pomagasz mu trzymać mięso widelcem. 7.3 Dziecko umie całkowicie przekroić mięso z twoją pomocą, o ile pomagasz mu mocno trzymać mięso. 7.4 Dziecko może samodzielnie dokończyć krojenie mięsa o ile pomagasz mu trzymać mięso widelcem. 7.5 Dziecko potrafi samodzielnie przekroić mięso, o ile pomagasz mu mocno trzymać mięso widelcem. 7.6 Jeśli umieścisz widelec w mięsie, dziecko potrafi trzymać go mocno i samodzielnie podczas krojenia. 7.7 Dziecko potrafi umieścić widelec w mięsie i kroić je samodzielnie. 8. PIELĘGNACJA I HIGIENA OSOBISTA. WYCIERANIE RĄK 8.1 Dziecko nie umie wykonać żadnej z czynności składającej się na wycieranie rąk 8.2 Dziecko potrafi wycierać spód dłoni, jeśli trzymasz mu ręcznik. 8.3 Dziecko umie wytrzeć wierzch dłoni jeśli trzymasz mu ręcznik. 8.4 Dziecko może trzymać ręcznik i wycierać spód dłoni. 8.5 Dziecko trzyma ręcznik samodzielnie i wyciera wierzch dłoni. 8.6 Dziecko umie wycierać wierzch i spód dłoni samodzielnie. 15

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wynikające z nich zasady terapii 1. Wioletta Błaż

Potrzeby osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wynikające z nich zasady terapii 1. Wioletta Błaż Potrzeby osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wynikające z nich zasady terapii 1 Wioletta Błaż Potrzeby to zespół oczekiwań i warunków potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania osoby w najbliższym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

Witaj na świecie, Maleństwo

Witaj na świecie, Maleństwo Witaj na świecie, Maleństwo Poradnik dla rodziców dzieci w wieku 0 6 lat Witaj na świecie, Maleństwo Beata Geratowska Karolina Górska Małgorzata Jaszczerska Anna Kordzińska-Grabowska Magdalena Kownacka

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu 1 Opracowanie Anna Klimowicz Materiały dystrybuowane bezpłatnie 2 Wprowadzenie Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w przygotowaniu się do pójścia do przedszkola?

Jak pomóc dziecku w przygotowaniu się do pójścia do przedszkola? Jak pomóc dziecku w przygotowaniu się do pójścia do przedszkola? Dziecko powinno wiedzieć, jak wygląda przedszkole. Wybierz się choćby na krótki spacer dookoła terenu przedszkola. Jeśli będą dni otwarte,

Bardziej szczegółowo