KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin"

Transkrypt

1 S t r e s z c z e n i a a r t y k u ł ó w, P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h - s t y c z e ń KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin Nr 8 Wiosna 2013 Temat numeru: IX Międzynarodowe Sympozjum PTPB W tym numerze: artykuły s. Wywiad z prof. dr hab. med. E w a M a r c i n o w s k ą - Suchowierską Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce stan rozwoju opieki psychiatrycznej i zadania na przyszłość. Model biomedycznego podejścia do depresji, zaburzeń lękowych, schizofrenii, ADHD, dziecięcego zaburzenia dwubiegunowego i ataków złości: przełom naukowy czy iluzja? Wczesna intensywna terapia behawioralna u dzieci z autyzmem teoria i badania Picture Exchange Communication System (PECS): Przewodnik dla lekarzy. Nauka i pseudonauka w terapii autyzmu Wykorzystywanie technologii nauczania dystansowego w czasie szkolenia klinicystów do pracy z dziećmi z autyzmem: Teoria umysłu jako jedna z teorii wyjaśniających deficyty w zakresie umiejętności społecznych Funkcjonalno-kontekstualne rozumienie problemów zdrowotnych Z życia szkoły 13 Z życia przedszkola 14 Kącik logopedyczny: Ćwiczenia języka i warg wspomagające rozwój mowy czynnej u dziecka 15 Informacja o szkoleniu 16 Wstęp Szanowni Państwo, Wiosenny numer naszego Newslettera ukazuje się na kilka dni przed kolejną edycją Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej (PTPB). W tym roku jest to już 9. Sympozjum, a trzecie, w którego organizacji uczestniczy Fundacja KROK PO KROKU. Kilka lat temu okazało się, że PTPB, Katedra Analizy Zachowania Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Fundacja mają zbieżny cel szerzenia wiedzy na temat terapii behawioralnej dzieci o zaburzonym rozwoju. Wspólnie staramy się realizować ten cel Temat przewodni tegorocznego sympozjum to Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej" (Warszawa, 6-7 kwietnia 2013 r.). Prezentacje wygłoszą psychiatrzy, lekarze innych specjalności i psychologowie z USA, Polski, Włoch i Norwegii. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać, między innymi, prof. Ireny Namysłowskiej, prof. Bruce a Hesse a, prof. Tomasza Wolańczyka, dr Elin Walker Jones, idr Nanniego Presti. Sympozjum jest połączone z wydaniem specjalnego numeru Postępów Nauk Medycznych poświęconego całościowym zaburzeniom rozwoju i opartym na dowodach terapii tych zaburzeń. W związku z tym, wiosenne wydanie Newslettera zawiera rozszerzone streszczenia artykułów zawartych w styczniowym numerze PNM. O Fundacji Misją Fundacji KROK PO KROKU jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju, ich rodzinom i specjalistom zajmującym się tą tematyką. Fundacja KROK PO KROKU powstała w 2007r. aby polepszać sytuację dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin w Polsce. Oprócz współorganizacji Sympozjum, Fundacja rozpoczęła realizowanie ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Dzielnicy Ursynów projektu KROK PO KROKU program kompleksowego wsparcia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodziców. W projekcie biorą udział rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z terenu dzielnicy Ursynów w Warszawie. Poprzez udział w zajęciach szkoleniowych i warsztatowych, rodzice zdobędą wiedzę i nowe umiejętności do lepszego radzenia sobie z dziećmi w sytuacjach dnia codziennego, a także do wzmocnienia efektów profesjonalnej rehabilitacji dzieci. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o szkoleniu na s. 16. Zapraszamy! Wiosna, to również czas wypełniania zeznań podatkowych zachęcamy Państwa do wsparcia naszej działalności i przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji KROK PO KROKU. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami jak można przekazać nam 1% podatku (patrz dołączona ulotka). Z góry dziękujemy za wsparcie! W oczekiwaniu na pierwsze promyki wiosennego słońca zachęcamy Państwa do zapoznania się z wiosennym numerem Newslettera i życzymy przyjemnej i ciekawej lektury. Zarząd Fundacji KROK PO KROKU Partner Fundacji s. 1

2 wywiad Wywiad z prof. dr hab. med. Ewą Marcinowską - Suchowierską Kierownikiem Kliniki Medycyny Rodzinnej Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Założycielem KROK PO KROKU Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin Dlaczego Pani Profesor - wybitny znawca chorób wewnętrznych i chorób kości, a zatem chorób występujących u dorosłych - tak żywo interesuje się problemami całościowych zaburzeń rozwoju u dzieci? Istotnie od ponad 40 lat moja działalność zawodowa łączy się z leczeniem pacjentów i nauczaniem lekarzy w zakresie szeroko pojętej interny i chorób kości. Jednak od ponad 20 lat instytucja, w której pracuję tj. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie kształci także lekarzy rodzinnych. Jest to specjalizacja, której absolwenci będą mieli do czynienia z całymi rodzinami, także dziećmi typowo i nietypowo rozwijającymi się. Na przestrzeni mojej pracy zawodowej obserwuję duże zmiany w rozumieniu przez lekarzy czym są całościowe zaburzenia rozwoju. Niestety, muszę jednak przyznać, że poziom wiedzy o autyzmie i pokrewnych mu zaburzeniach jest wciąż niewystarczający wśród lekarzy. Zatem, w ramach ustawicznego szkolenia koledzy już specjaliści w medycynie rodzinnej przyjeżdżają z całej Polski na coroczne spotkania interdyscyplinarne o różnej tematyce, między innymi dotyczącej całościowych zaburzeń rozwoju u dzieci. Pani Profesor, ale skąd tyle zainteresowania dziećmi? Ponieważ dzieci są naszą przyszłością! Wiedząc na podstawie badań epidemiologicznych, że częstość diagnozowania autyzmu jest większa w obecnych czasach niż przed 20 laty a także fakt, iż wczesna diagnoza wiąże się ze znacznie lepszymi prognozami rozwojowymi, zrozumiałam, że lekarze pierwszego kontaktu (tj. lekarze rodzinni, lekarze pediatrzy, interniści) powinni mieć rzetelną i aktualną wiedzę dotyczącą autyzmu. Tematyka wczesnej diagnozy i interwencji jest szczególnie ważna, ponieważ tak wiele można jeszcze zrobić dla małych dzieci. W związku z tym, jedno z pierwszych szkoleniowych spotkań interdyscyplinarnych, połączone z publikacją w Postępach Nauk Medycznych (tom XXII, nr 5, 2009), poświęcone było rozpoznawaniu autyzmu oraz roli lekarza pierwszego kontaktu w procesie diagnostycznym. Bardzo ważne było także jednoznaczne przedstawienie braku związku pomiędzy występowaniem spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) z szczepieniami dzieci. Od kilkunastu lat trwały bowiem dyskusje i towarzyszące im zainteresowanie mediów i opinii publicznej, że jedną z rzekomych przyczyn ASD jest potrójna szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR). Zauważaliśmy jako lekarze praktycy, że coraz więcej rodziców nie chce szczepić dzieci uważając, że MMR jest powodem ASD. Cykl publikacji na ten temat ułatwia pediatrom i lekarzom rodzinnym informowanie rodziców o braku związku przyczynowoskutkowego pomiędzy szczepionką MMR a ASD (tom XXIII, nr 5, 2010). Pani Profesor, znana jest nam przychylność władz CMKP w udostępnianiu Postępów Nauk Medycznych dla innych specjalności i dziedzin, nie zawsze bezpośrednio związanych z medycyną Rzeczywiście tak jest! Miesięcznik Postępy Nauk Medycznych, wydawany pod patronatem CMKP, poświęcony dokształcaniu i udostępnianiu aktualnej wiedzy medycznej, za zgodą Redaktora Naczelnego raz w roku udostępnia swoje łamy specjalistom z różnych dziedzin, którzy równocześnie z corocznymi spotkaniami przygotowują specjalny numer poświęcony omawianym zagadnieniom. Jest on rozprowadzany wśród uczestników spotkań jako materiał szkoleniowy, stanowi też źródło wiedzy dla lekarzy innych specjalności interesujących się danym zagadnieniem, chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Nasze dotychczasowe opracowania dotyczące całościowych zaburzeń rozwoju (rok 2009, 2010, 2011) spotka- s. 2

3 ły się z bardzo dobrym przyjęciem nie tylko w środowisku lekarzy rodzinnych, ale i ogółu czytelników Postępów Nauk Medycznych. Pani Profesor, czujemy pomoc nie tylko Pani ale i CMKP na polu szerzenia wiedzy o całościowych zaburzeniach rozwoju: nie tylko w diagnozowaniu ale i optymalizacji postępowania, czego dowodem jest styczniowy numer z roku Proszę o krótki komentarz. Istotnie informacja o tym, że IX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej ma być poświęcone zaburzeniom rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej była dla mnie sygnałem, że powinniśmy (tj. CMKP) umożliwić poznanie zagadnień związanych z ASD ogółowi lekarzy. Rozmowy z Przewodniczącą Sympozjum - dr Moniką Suchowierską - która nie tylko ujawniła tematykę spotkania ale powiedziała, że zaproszeni wykładowcy - światowej sławy eksperci - są gotowi przygotować materiał w formie artykułów naukowych, skłoniła mnie do podjęcia rozmów z innymi członkami Rady Naukowej Postępów Nauk Medycznych o przygotowaniu numeru specjalnego poświęconego zaburzeniom rozwoju. Fakt, iż nad całością wydania zgodziły się czuwać bezpośrednio Pani Profesor Irena Namysłowska - wielki autorytet w psychiatrii dziecięcej - i dr Monika Suchowierska psycholog rozwojowy i analityk zachowania spowodował, że propozycja została przyjęta z ogromnym zainteresowaniem i publikacja ukazała się w styczniu tego roku. Odzwierciedleniem zapotrzebowania środowiska lekarzy na wiedzę o całościowych zaburzeniach rozwoju jest to, że styczniowe PNM musiało być dodrukowywane. Wstęp PNM wyjaśnia wszystko dlatego pozwolę sobie go przytoczyć: Obecny numer Postępów Nauk Medycznych w całości poświęcony jest problemom związanym z zaburzeniami rozwoju psychicznego u dzieci i metodach ich terapii -opartych na dowodach naukowych. Jest on przygotowany, przez osoby uznane za ekspertów w tej dziedzinie, celem przybliżenia lekarzom różnych specjalności a zwłaszcza lekarzom rodzinnym, pediatrom i praktykującym w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wiedzy o możliwościach kompleksowej terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju psychicznego. Biorąc za podstawę fakt coraz częstszego występowania zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży przy jednoczesnych niedomaganiach systemu pomocy tym osobom w Polsce wydaje się działaniem niezbędnym przekazanie interdyscyplinarnej wiedzy lekarzom, do których często zgłaszają się rodzice dziecka jako do pierwszych osób szukając pomocy dla swoich pociech. Oczywistym jest, że nie mogą oni zapewnić młodym pacjentom pomocy, która wykracza poza ich profesję, ale jeśli są oni wyposażeni w wiedzę kto i w jaki sposób może pomóc, to kompleksowa opieka staje się możliwa. Sztuką jest jednak, aby przy zalewie informacji o różnych możliwościach terapeutycznych całościowych zaburzeń rozwoju wybrać te oddziaływania, które są oparte na dowodach naukowych EBI (Evidence-Based Interventions) i uznane za najbardziej odpowiednie. Jako, że terapia behawioralna spełnia kryteria EBI i jest uznana za fundamentalną została ona szeroko omówiona w obecnym numerze PNM. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas wydanie PNM spełni założone cele, tj. ułatwi lekarzom zrozumienia współczesnych problemów związanych z zaburzeniami rozwoju psychicznego u dzieci, a przedstawienie przykładów opartych na dowodach oddziaływań w stosunku do tych zaburzeń ułatwi wybór rodzaju terapii. Nie przewidujemy, że lekarze będą wykorzystywali zdobytą wiedzę w codziennej pracy, ale jest naszą bardzo dużą nadzieją, że gdy zgłosi się do nich rodzic dziecka nietypowo funkcjonującego, będą oni wiedzieli jakie wytyczne przekazać rodzicowi w kwestii rodzaju oddziaływań terapeutycznych i dalszego toku postępowania, tak aby dziecko otrzymało skuteczną pomoc jak najszybciej. Pani Profesor, dużo Pani mówi o CMKP, kształceniu lekarzy, ale wiemy też o Pani działaniu na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych autyzmem, czyli o działalności pro bono. Istotnie założenie przez nas (z mężem Jerzym Suchowierskim) KROK PO KROKU Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin jest uzupełnieniem działalności zawodowej. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat naszej pracy Polsce, a także wzbogaceni postępami wiedzy w zakresie autyzmu (w cza- s. 3

4 PNM - styczeń 2013 sie prywatnych pobytów w USA, gdzie doktoryzowała się i pracowała nasza córka), stykając się na co dzień z problemami zdrowotnymi i ludzkim nieszczęściem widzieliśmy, że dzieci z autyzmem mają ograniczony dostęp do nowoczesnego, skutecznego leczenia i terapii,a większość lekarzy nie ma wystarczającej wiedzy na temat zaburzeń autystycznych. Widzieliśmy także, że Rodzice dzieci z autyzmem albo nie poddają dzieci kompleksowej terapii, ograniczając się do doraźnej pomocy, albo stosują wątpliwe i naukowo niepotwierdzone oddziaływania, opierając się na informacjach z Internetu lub od znajomych. Zdając sobie sprawę, że Warszawie, podobnie jak w innych miejscach na świecie, nie ma wystarczającej liczby profesjonalistów i placówek zajmujących się efektywną i opartą na dowodach terapią dzieci z ASD, założyliśmy Fundacją skupiając wokół siebie ludzi dobrej woli i profesjonalistów chcących pomagać dzieciom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. Zdając sobie sprawę, że sama terapia jest bardzo droga i równocześnie nie jest finansowana przez NFZ, przez co jest praktycznie niedostępna dla większości rodziców, zaczęliśmy zabiegać o środki pozwalające na oferowanie zajęć za darmo lub za symboliczną opłatą. Nie jest to łatwe zadanie, ale nie poddajemy się. Dzięki współpracy z innymi placówkami o podobnych celach (na przykład: Niepubliczna Szkoła Specjalna Krok po Kroku im. bł. E. Bojanowskiego lub Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Iskierka ) mamy poczucie zespołowej pracy na rzecz potrzebujących dzieci i ich rodzin. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce stan rozwoju opieki psychiatrycznej i zadania na przyszłość. Irena Namysłowska W artykule zostały przeanalizowane uwarunkowania zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, a także dylematy i zadania opieki psychiatrycznej nad tymi grupami w Polsce. Na początku XXI wieku wskaźniki zdrowia fizycznego dzieci prawie na całym świecie, (w tym także w Polsce) uległy poprawie, podczas gdy wskaźniki zdrowia psychicznego pogorszyły się. Według danych World Health Organization (WHO) na 7,5mln dzieci i młodzieży żyjących w Polsce, 20% cierpi na szeroko pojęte zaburzenia psychiczne. Badania Wolańczyka pokazują, że 9% tej populacji (ok. 750 tysięcy dzieci) charakteryzują zaburzenia emocjonalne. Na powstawanie tych zaburzeń dzieci i młodzieży wpływa wiele czynników. Można je podzielić na: biologiczne (genetyczne, infekcyjne, toksyczne), jak i czynniki psychospołeczne (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Pojedyncze geny są rzadko odpowiedzialne za zaburzenia psychiczne, najczęściej dotyczą one niektórych postaci upośledzenia umysłowego, podczas gdy w przypadku większości zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, autyzm, zaburzenia odżywiania jest wiele podejrzanych obszarów w genomie, ale nie ma dowodów na istnienie konkretnego, odpowiedzialnego genu. Czynniki psychospołeczne, które mają wpływ na rozwój dziecka możemy podzielić na te związane z dużą, społeczną patologią rodziny, taką jak przestępczość, alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, prostytucja, fizyczne maltretowanie lub seksualne wykorzystywanie dziecka, a także poważne choroby jednego z rodziców, zwłaszcza choroby psychiczne. Wśród nich szczególną traumę dla dziecka stanowi przemoc w rodzinie, zarówno fizyczna, jak i seksualne wykorzystanie. Przemoc w rodzinie ma niekorzystny wpływ zarówno na psychikę dziecka, jak i na jego struktury mózgowe. Ważne są też czynniki dotyczące struktury rodziny oraz jej cech, takich jak wielkość, obecność obojga lub jednego rodzica, kolejność urodzenia dziecka. System komunikowania się pomiędzy członkami rodziny, a także sposób wychowania dziecka (autorytarny, nadmiernie permisywny, zaniedbanie) również rzutuje na jego rozwój. Znaczącą zmianą w życiu dziecka, która wpływa na s. 4

5 PNM - styczeń 2013 jego zdrowie psychiczne, jest pójście do szkoły. Okres szkolny to czas wzrastającej samodzielności dziecka, nabywania w grupie rówieśniczej nowych umiejętności interpersonalnych i nowych kompetencji. Uczeń musi sprostać wymaganiom systemu nauczania, a także odnaleźć się w grupie kolegów i koleżanek. Znaczenie rówieśników zarówno dla kształtowania zdrowia oraz jako czynnik zaburzeń psychicznych dzieci rośnie wraz z wiekiem i ma szczególne znacznie u nastolatków. W tym trudnym okresie rozwojowym związki z grupą rówieśniczą pomagają w procesie separacji, są bowiem konkurencją dla związku z rodzicami, a jednocześnie oparciem, dostarczają wzorców do identyfikacji i poczucia przynależności, tak ważnych wobec prób nastolatka dystansowania się od rodziny. Wyżej wymienione czynniki charakteryzuje interakcja doświadczeń, począwszy od charakteru przywiązania, relacji interpersonalnych z jednej strony, a funkcjonowania mózgu oraz wyposażenia genetycznego z drugiej. Zasady opieki psychiatrycznej należy rozpatrywać w powiązaniu z tymi właśnie uwarunkowaniami zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prof. Namysłowska wymienia następujące cele systemu opieki: wspieranie rodzin, nauczycieli, służb społecznych, prawnych, pediatrów, lekarzy rodzinnych i jednostek opieki nad matką i niemowlęciem oraz innych agend społecznych w procesie wychowywania dzieci, rozwijanie systemów wczesnej interwencji, efektywność i bezpieczeństwo leczenia oraz dostępność dla wszystkich dzieci po to, aby zredukować cierpienie, ograniczyć niesprawność i pomagać w ujawnieniu potencjału rozwojowego. Do realizacji tak sformułowanych zadań potrzebna jest, między innymi kadra dobrze wykształconych profesjonalistów, a także instytucje, głównie o charakterze środowiskowym takie jak, poradnie, oddziały dzienne, hostele dla młodzieży, szkoły terapeutyczne, centra pomocy rodzinie, które powinny być nastawione na prewencję, diagnozę i leczenie. Instytucje te powinny oferować pełną dostępność dla wszystkich potrzebujących pomocy rodzin oraz dzieci i młodzieży. W Polsce system opieki nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi nie spełnia całkowicie tych wysokich wymagań. Psychiatrię dzieci i młodzieży cechuje nierównomierne rozmieszczenie instytucji pomocy, zbytnia koncentracja na leczeniu szpitalnym, które charakteryzuje dobry poziom opieki oraz duża dostępność, przy zbyt małym rozwoju służb środowiskowych oraz niewystarczającym finansowaniu. Niedostateczna liczba psychiatrów dzieci i młodzieży utrudnia szybkie i konieczne przekształcenia w tym systemie. Rozwiązaniem niektórych problemów może być połączenie zakrojonych na szeroką skalę programów profilaktycznych za skutecznymi, bezpiecznymi i ogólnie dostępnymi formami terapii. Model biomedycznego podejścia do depresji, zaburzeń lękowych, schizofrenii, ADHD, dziecięcego zaburzenia dwubiegunowego i ataków złości: przełom naukowy czy iluzja? W. Joseph Wyatt Artykuł jest poświęcony silnie obecnemu w Stanach Zjednoczonych fenomenowi medykalizacji czyli nadmiernego odwoływania się do modelu medycznego przy wyjaśnianiu przyczyn powstania niektórych zaburzeń psychicznych. Fenomen ten istnieje w USA od co najmniej czterech dekad, ale w ostatnich latach nienaukowe wyjaśnienia takich problemów jak: depresja, zaburzenia lekowe, ADHD, zaburzenia zachowania są tak często przytaczane, że zostały przyjęte jako fakt, mimo, że nie mają potwierdzenia w badaniach empirycznych. Wiemy, że zaburzenia rozwojowe mają podłoże biologiczne. Do s. 5

6 PNM - styczeń 2013 zaburzeń tych, należą miedzy innymi autyzm, zespół Downa, inne genetyczne formy opóźnienia rozwoju, jak również zaburzenia, które są związane z urazem mózgu, narażeniem na toksyny a także z czynnikami endokrynologicznymi i metabolicznymi. W USA istnieje jednak szeroko rozpowszechnione przekonanie, że to przyczyny biologiczne leżą u genezy depresji, zaburzeń lękowych, ataków złości oraz nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Aż 75% społeczeństwa amerykańskiego jest przekonana o tym, że zaburzenia psychiczne mają podłoże biologiczne. Taki stan rzeczy rodzi wiele problemów związanych z upatrywaniem winy w ciele pacjenta, a także mniejszą nadzieją na poprawę odczuwaną przez samych chorych, którzy uważają, że biologiczne przyczyny ich zaburzenia są niemodyfikowalne. O rozpowszechnieniu medykalizacji w USA świadczy fakt, że w latach od 2001 do 2004 wzrósł odsetek recept przepisywanych dla dzieci z ADHD poniżej 5 roku życia. Obecnie, 8% populacji dzieci w USA ma stwierdzone ADHD i połowa z nich przyjmuje leki. Badania wykonane przez jedną z rządowych organizacji w USA (US Government Accounting Office) pokazały, że w latach 1995 do 1996 około 500,000 tysięcy dzieci (w wieku 2 do 18 lat) przyjmowało leki antypsychotyczne. W roku liczba ta wzrosła do 2,5 miliona. Powodami, dla których w USA najbardziej popularnym podejściem do problemów psychiatrycznych i psychologicznych jest model biomedyczny są: dążenie psychiatrii do utrzymania silnej pozycji jako dyscypliny monopolizującej leczenie oraz działanie firm farmaceutycznych mające na celu w celu zysk finansowy ze sprzedaży leków. Biorąc pod uwagę, że psychiatria i przemysł farmaceutyczny są przedsięwzięciami ogólnoświatowymi, fenomen medykalizacji może szybko rozprzestrzenić się poza Stany Zjednoczone. Takie podejście do zdrowia psychicznego prawdopodobnie będzie prowadziło do poczucia pacjenta, że poprawa jest mało prawdopodobna i stygmatyzacji związanej z umieszczeniem zaburzenia w osobie. Innym niekorzystnym zjawiskiem medykalizacji jest poleganie na leczeniu farmakologicznym jako głównym sposobie oddziaływania, a przez to poświęcanie zbyt małej uwagi oddziaływaniom psychologicznym (np. terapii behawioralnej), których efektywność jest potwierdzona naukowo. Wczesna intensywna terapia behawioralna u dzieci z autyzmem teoria i badania Monika Suchowierska, Monika Rupińska W 1943 roku Leo Kanner opisał po raz pierwszy w literaturze przedmiotu przypadki dzieci prezentujących autystyczne symptomy. Wtedy autyzm traktowany był jako choroba, wręcz psychoza i był zaliczany do schizofrenii dziecięcej. W ciągu następnych czterdziestu lat definicja i rozumienie autyzmu zmieniało się i obecnie autyzm jest określany jako całościowe zaburzenie rozwoju. Wyodrębniono trzy obszary, w których ujawniają się charakterystyczne dla tego zaburzenia nieprawidłowości: interakcje społeczne, zaburzona komunikacja oraz sztywne wzorce aktywności i zainteresowań. Schorzenie to jest cały czas określane jako enigma ze względu na brak jednoznacznych odpowiedzi na wiele pytań z nim związanych. Jednak ponad 50 lat badań klinicznych zaowocowało pokaźnym zasobem wiedzy na temat oddziaływań terapeutycznych. Wiedza ta jest dobrze ugruntowana, gdyż teoria autyzmu i terapia behawioralna opierają się na badaniach empirycznych, a połączenie teorii z wynikami badań ma swoje odzwierciedlenie w praktyce klinicznej. Według badań najbardziej efektywną terapią dla osób z autyzmem jest terapia oparta na założeniach stosowanej analizy zachowania. Jest ona rekomendowaną metodą oddziaływań zarówno w USA, jak i w Europie. Wczesna intensywna terapia behawioralna (Early Intensive Behavioral Intervention -EIBI) stanowi kompleksowe oddziaływania dla osób z autyzmem. Podej- s. 6

7 ście to charakteryzuje się indywidualnym opracowaniem celów i metod terapii opartych na behawioralnych metodach oddziaływania. W podejściu tym ważna jest też współpraca dotycząca planowania terapii wspólnie z rodzicami dziecka autystycznego. W początkowej fazie dziecko uczone jest w naturalnym środowisku w czasie sesji jeden-najeden (indywidualne zajęcia z terapeutą) w wymiarze godzin tygodniowo. Celem jest stopniowe wdrażanie do środowiska przedszkolnego i szkolnego, czyli do funkcjonowania w grupie. Istotne jest jak najszybsze rozpoczęcie terapii, najlepiej gdy dziecko nie ma jeszcze ukończonych 3 lat. Przeprowadzone meta-analizy i badania nad wczesną intensywną terapią behawioralną potwierdzają jej efektywność. Wskazują, że jest bardziej skuteczna niż eklektyczne metody oddziaływań, czyli w tym przypadku więcej nie oznacza lepiej. Podsumowując, autyzm jest zaburzeniem rozwoju, którego nie można wyleczyć. Jednak wiele małych dzieci, poddanych wczesnej i skutecznej terapii, której celem jest zmniejszenie nasilenia objawów ze spektrum autyzmu może samodzielnie funkcjonować w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Poniżej w zamieszczonej tabelce znajdują się nazwy ośrodków, które specjalizują się w terapii behawioralnej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Lista ta może służyć jako źródło rekomendacji dla rodziców dzieci z autyzmem. W Polsce istnieje ponad 20 instytucji / klinik, w których wykorzystywana jest terapia behawioralna dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Poniżej podane są te największe. Instytucje/ Kliniki Adres Usługi Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem ul. Dąbrowszczaków Gdańsk tel./fax.: Terapia dla dzieci i młodzieży z autyzmem Filia nr 1 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 os. Zielone Kraków tel./fax.: Terapia dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi w wieku przedszkolnym i szkolnym Przedszkole i Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza ul. Szamarzewskiego 78/ Poznań tel./fax.: Terapia dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i szkolnym Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych ul. Zaściankowa 92 lok Warszawa tel.: / Gdańsk tel.: cdit.pl Terapia dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami zachowania, deficytami w komunikacji i z ADHD Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania,w szczególności nauczanie zachowań werbalnych i zmniejszenie zachowań problemowych Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka ul. Malczewskiego Gdańsk tel.: tel./fax.: Terapia dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym Diagnoza, konsultacje dla rodziców dzieci z autyzmem, wizyty domowe, konsultacje w przedszkolach i w szkołach, nadzór specjalistów pracy z dzieci z autyzmem s. 7

8 PNM - styczeń 2013 Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej Centrum Terapii Behawioralnej os. Zielone Kraków tel./fax.: pstb.org/atb.htm Filia Ambulatorium Terapii Behawioralnej we Wrocławiu kontakt j.w. Gliwice ul. Młyńska 3 tel.: Diagnoza i terapia indywidualna dla dzieci z autyzmem (w Krakowie) Konsultacje dla dzieci ze spektrum autyzmu (we Wrocławiu) Krótkoterminowa i intensywna interwencja dla osób z autyzmem lub zaburzeniami pokrewnymi w sytuacji kryzysowej Trening umiejętności społecznych dla osób z zespołem Aspergera lub wysoko funkcjonujących osób z autyzmem Terapia grupowa dla dzieci z autyzmem Informacja ( ; Diagnostyka i leczenie Konsultacje Szkolenia Praktyka Obozy rehabilitacyjne Picture Exchange Communication System (PECS): Przewodnik dla lekarzy Monika Suchowierska, Monika Rupińska, Andy Bondy Artykuł stanowi swego rodzaju poradnik dla lekarzy zainteresowanych praktycznymi metodami rozwiązywania niektórych problemów dzieci o zaburzonym rozwoju, a także dla lekarzy, którzy mogą mieć do czynienia z dziećmi z autyzmem. Założeniem artykułu jest przekazanie lekarzom wiedzy potrzebnej do dawania rekomendacji rodzicom odnośnie udowodnionych naukowo metod terapeutycznych dla dzieci z autyzmem. Lekarze pediatrzy w swojej pracy spotykają się z dziećmi autystycznymi, dlatego ważne jest, aby mieli jak największą wiedzę na temat autyzmu, która przekładałaby się do zwiększenia kompetencji w ich codziennej praktyce. Około 25% dzieci z autyzmem nie rozwija funkcjonalnej mowy. Oznacza to, że dzieci, które nie komunikują się w żaden społecznie akceptowany sposób, nie są w stanie przekazać innym swoich potrzeb i pragnień. Funkcję komunikatów przyjmują zachowanie społecznie nieakceptowalne. Terapia behawioralna opiera się na procedurach stosowanej analizy zachowania (ABA). Jest ona rekomendowana jako najbardziej efektywna forma terapii dla dzieci autystycznych. Behawioralne strategie są wykorzystywane między innymi do nauczania języka u dzieci nietypowo rozwijających się. Stosuje się je zarówno u tych dzieci, u których mowa jest rozwinięta, ale opóźniona jak i u tych, dla których mowa jest bardzo trudna lub w ogóle niemożliwa. System komunikacji obrazkowej Picture Exchange Communication System (PECS) powstał w odpowiedzi na potrzeby niewerbalnych dzieci z autyzmem. PECS jest oparty na zasadach stosowanej analizy zachowania, a w szczególności na analizie zachowań werbalnych B.F. Skinnera. System PECS został opracowany przez dr Andy Bondiego i Lori Frost. PECS w zależności od możliwości dziecka może służyć jako komunikacja alternatywna i/lub wspomagająca. Założeniem tego systemu jest nauczenie dziecka spontanicznych i funkcjonalnych umiejętności społecznokomunikacyjnych. Według definicji, komunikacja funkcjonalna jest to proces wymiany informacji między co najmniej dwiema osobami. Informacja może być przekazywana za pomocą słów, gestów, tekstu, obrazków czy symboli. W związku z tym komunikację możemy podzielić na: werbalną (słowa, wokalizacje, tekst) i niewerbalną (gesty, mimika, obrazki, symbole). Jednak, aby można było mówić o komunikacji muszą zostać spełnione określone warunki takie jak: co najmniej dwie osoby ( mówca i słuchający ), osoba słuchająca musi od- s. 8

9 PNM - styczeń 2013 powiednio reagować na to, co mówi mówca, komunikacja ta musi być zrozumiała dla obu stron. W PECS, jak sama nazwa sugeruje, obrazki są wykorzystywane jako sposób przekazywania informacji. System PECS stosowany jest nie tylko dla osób z autyzmem, ale także dla dzieci, u których występują opóźnienia rozwoju mowy. Prawidłowe wprowadzanie protokołu nauczania PECS (protokół składa się z 6 faz) ostatecznie powinno doprowadzić do niezależnego porozumiewania się osób, które wcześniej miały z tym trudności. Efektywność systemu PECS oceniono w kilkunastu odrębnych badaniach oraz dzięki kilku meta-analizom. Podsumowując, wyniki wskazują, że dla wielu osób z autyzmem trening PECS jest efektywną interwencją,w wyniku której rozwijana jest funkcjonalna, alternatywna (lub wspomagająca mowa) komunikacja. Ponadto trening PECS może wspomóc redukcję zachowań trudnych. Więcej informacji na temat PECS można znaleźć na stronie: Nauka i pseudonauka w terapii autyzmu Monika Suchowierska, Gary Novak Pojęcia, takie jak metody oparte na dowodach lub empirycznie udowodnione metody odnoszą się do ważnego aspektu pracy klinicznej mówią one o znaczeniu nauki w ocenianiu efektywności danego oddziaływania. Niestety w terapii osób z zaburzeniami rozwojowymi wykorzystywane są często niesprawdzone empirycznie techniki. W artykule Suchowierskiej i Novak a zwrócono uwagę na to, iż metody oparte na dowodach są jedynym źródłem informacji, których skuteczność została oparta na danych zebranych empirycznie. Jednocześnie zauważono, iż mimo potwierdzonej efektywności metody naukowej, jest wiele powodów dla których osoby postronne nie są jej przychylne, na przykład żmudny i powolny proces zbierania danych. Pseudonauka zaś swoje interwencje opiera na anegdotach, studiach przypadków oraz innych metodach bazujących na danych jakościowych. Wyniki te są łatwo dostępne, gdyż rozpowszechniane bezpośrednio do środków masowego przekazu i często promowane przez osoby publiczne, dlatego tak atrakcyjne dla ogółu społeczeństwa. Wymieniono powody, dla których rodzice dzieci z autyzmem skłaniają się ku eksperymentalnym, czyli niesprawdzonym oddziaływaniom. Rodzice, którzy dowiadują się, że ich dziecku do końca życia towarzyszyć będzie niepełnosprawność uciekają się do różnych metod, które dają nadzieję na poprawę funkcjonowania ich dziecka. Istnieje wiele mitów dotyczących autyzmu, które zachęcają rodziców do podjęcia leczenia obiecującego pozornie szybkie efekty. Istotne jest, by rodzic wybrał dla swojego dziecka metodę terapii, o której skuteczności świadczą wyniki badań naukowych. W praktyce nie jest to jednak łatwe. Nie można oczekiwać, by opiekun oceniał siłę dowodów na własną rękę. Dlatego ważne jest, by informować osoby zainteresowane o aktualnym statusie wytycznych do praktyki w zakresie terapii autyzmu. Streszczono wyniki najnowszego raportu dotyczącego praktyki klinicznej opracowanego przez Narodowe Centrum Autyzmu (National Autism Center; NAC) w USA. Raport zawiera 775 przeglądów badań, które zostały przeanalizowane przez grupę ekspertów. Dostarcza on informacji o skuteczności leczenia w zależności od wieku, rodzaju zaburzenia i celów terapeutycznych. Ustalono cztery poziomy klasyfikacji: zakładające wystarczające dowody o korzystnych skutkach metody; mówiące o tym, że jedno lub więcej badań wykazuje korzystny efekt metody, lecz potrzebne są dodatkowe badania; te, w których jest niewiele lub brak dowodów o skuteczności metody; oraz metody nieskuteczne bądź szkodliwe. Zaproponowano także kilka wytycznych dla profesjonalistów mogących mieć do czynienia z rodzicami dzieci o zaburzonym rozwoju. Rodzice dzieci z autyzmem i specjaliści powinni rozważnie dobierać metody według jakich pracują ze swoimi podopiecznymi, czyli powinni opierać się na dowodach nau- s. 9

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo