INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH"

Transkrypt

1 INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku

2 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy. Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning). W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, oddziałami związku nauczycielstwa polskiego oraz uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym studentom wysoki poziom nauczania oraz zajęcia dydaktyczne jak najbliżej miejsca zamieszkania studenta Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia, którego ofertę prezentujemy, są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rynku. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych Warszawa 2014

3 Nazwa kierunku Ilość semestrów Czesne za semestr KIERUNKI PEDAGOGICZNE 1. Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) zł 2. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa zł 3. Doradztwo zawodowe zł 4. Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy zł 5. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna zł 6. Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią zł 7. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną zł 8. Pedagogika przedszkolna Marii Montessori zł 9. Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną zł 10. Przygotowanie Pedagogiczne (kwalifikacje pedagogiczne) zł 11. Surdopedagogika zł 12. Terapia pedagogiczna zł 13. Terapia zajęciowa zł 14. Wczesne nauczanie języka obcego zł 15. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zł PROMOCJE: drugi kierunek za 50%, absolwenci WSKPiSM oraz WSSMiA otrzymują 50% zniżki czesnego za przygotowanie pedagogiczne i 20% zniżki za pozostałe kierunki

4 Nazwa kierunku Ilość semestrów Czesne za semestr cd. KIERUNKI PEDAGOGICZNE 16. Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną zł 17. Zarządzanie oświatą zł KIERUNKI ADMINISTRACYJNE 18. Administracja publiczna zł 19. E-administracja zł 20. Kontrola zarządcza zł 21. Samorząd terytorialny zł KIERUNKI ZWIĄZANE Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ 22. Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej zł 23. Opieka farmaceutyczna zł 24. Logopedia zł 25. Neurologopedia zł 26. Zarządzanie w służbie zdrowia zł KIERUNKI POZOSTAŁE 27. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe zł PROMOCJE: drugi kierunek za 50%, absolwenci WSKPiSM oraz WSSMiA otrzymują 50% zniżki czesnego za przygotowanie pedagogiczne i 20% zniżki za pozostałe kierunki

5 Nazwa kierunku Ilość semestrów Czesne za semestr cd. KIERUNKI POZOSTAŁE 28. Logistyka zł 29. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) zł 30. Zarządzanie kancelarią, archiwum zakładowym i składnicą akt zł 31. Mediacje i Negocjacje zł OFERTA DLA ABSOLWENTÓW ODN Absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli zapraszamy na uzupełniające (jeden semestr). Czesne za całość studiów tylko 1000 zł! zł PROMOCJE: drugi kierunek za 50%, absolwenci WSKPiSM oraz WSSMiA otrzymują 50% zniżki czesnego za przygotowanie pedagogiczne i 20% zniżki za pozostałe kierunki

6 EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) Przedstawię wam klasę i pokażę salęnauczania lekcyjną. StudiaXprzygotowują słuchaczy donaszą prowadzenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną..ukończenie studiów pozwoli na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności pedagogicznych w zakresie oligofrenopedagogiki. Absolwenci studiów znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z pracą z osobami niepełnosprawnymi pozwoli im dołączyć do grona specjalistów w zakresie oligofrenopedagogiki. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę Opis studiów podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Ramowy program studiów 3 semestry (w tym jeden on-line) od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Pedagogika specjalna 6. Kształcenie integracyjne 2. Oligofrenopedagogika 7. Arteterapia w pracy z dzieckiem uposledzonym umysłowo 3. Podstawy psychologii i rewalidacji 8. Elementy psychiatrii i psychopatologii 4. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo 9. Metodyka wychowania w internacie 5. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych 10. Diagnoza i terapia pedagogiczna umysłowo 11.Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2400 zł (3 x 800 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

7 TERAPIA PEDAGOGICZNA studiów jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i jej praktyczne zastosowanie w PrzedstawięCelem wam klasęi korekcji i pokażę salęi uczeniu lekcyjną. profilaktyce,x diagnozie zaburzeńnaszą w zachowaniu się człowieka od urodzenia, poprzez wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny i szkolny. Absolwenci studiów wyposażeni zostaną w umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowiednich działań. Otrzymają również przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 3 semestry (w tym jeden on line), od do r., studia w trybie niestacjonarnym 1. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 8. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno psychologicznej i terapii pedagog. 2. Zagadnienia psychologii rozwojowej, 9. Podstawy komunikacji wychowawczej i klinicznej 3. Zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy 10. Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju 4. Metodyka kształcenia zintegrowanego 5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych 11. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD) 6. Organizacja procesu terapeutycznego 12. Arteterapia 7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z 13. Tworzenie, dokumentowanie i ewaluacja programu pracy zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i z dziećmi w trakcie prowadzenia zespołów korekcyjno społecznego kompensacyjnych 8. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej 14. Praktyki zawodowe 3000 zł (3 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł), opłata rekrutacyjna 100zł OpisJeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę studiów podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Ramowy program studiów

8 MEDIACJE I NEGOCJACJE Opis studiów Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy pod względem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia negocjacji i mediacji oraz rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy, konfliktów w środowiskach lokalnych, konfliktów między pracodawcami a związkami zawodowymi, negocjacji politycznych, handlowych a także mediacji policyjnych, sądowych, itp. Studia spełniają także ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji. W programie przewidziane są także spotkania z wybitnymi praktykami życia społecznego, gospodarczego i politycznego, zaangażowanymi w negocjacje i mediacje przy aktualnych konfliktach społecznych, zagrożeniach strajkowych, sporach politycznych, negocjacjach biznesowych, w mediacjach sądowych spraw karnych i cywilnych. 2 semestry, od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Podstawy mediacji i negocjacji 9. Etyka w mediacjach i negocjacjach 2. Podstawy psychologii społecznej 3. Twórcze przywództwo 10. Konflikt - analiza i zarządzanie 4. Negocjacje i mediacje w polskim prawie 11. Psychologia kłamstwa Ramowy program studiów cywilnym i karnym 5. Komunikacja werbalna 6. Mediacje w sytuacjach kryzysowych 7. Strategie taktyki negocjacji 8. Elementy psychologii osobowosci 2400 zł (2x1200 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

9 PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Opis studiów Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę (w tym jeden on-line), od do , tryb studiów niestacjonarnych podnieść rękę 3i semestry zaczekać na wywołanie. 10. Elementy diagnostyki 1. Psychologia ogólna i uczenia się 7. Elementy pedeutologii 8. Podstawy dydaktyki ogólnej i zawodowej psychopedagogicznej 11. Metodyka nauczania (wybranego przedmiotu) 12. Organizacja pracy nauczyciela 13. Wykład monograficzny z zakresu metodyki 14. Technologie informacyjne 15. Emisja głosu i komunikacja interpersonalna 16. Podstawy prawa oświatowego 17. Podstawy BHP 9. Podstawy współczesnej dydaktyki szczegółowej 18. Praktyka pedagogiczna 2. Psychologia rozwojowa osobowości 3. Psychologia różnic indywidualnych Ramowy program studiów 4. Podstawy pedagogiki współczesnej 5. Teoretyczne podstawy kształcenia 6. Teoretyczne podstawy wychowania 2400 zł (3 x 800 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

10 ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy oświatowej i administracji samorządowej. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Opis studiów Ramowy program studiów 2 semestry, od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Zarządzanie oświatą 9. Finanse publiczne 2. Zarządzanie szkołą 10. Zamówienia publiczne 3. Nadzór pedagogiczny 4. Ekonomia menadżerska w oświacie 11. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej 5. Podstawy zarządzania placówką oświatową 12. Prawo samorządowe i oświatowe 6. Umiejętności kierownicze 13. Podstawy prawa pracy 7. Marketing edukacyjny 14. Prawo gospodarcze 8. Public relations w szkole i oświacie 2400 zł (2 x 1200 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

11 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Studia przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salęprogram lekcyjną. nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje. studiów obejmuje wszystkie najważniejsze Opis studiów zagadnienia związane z metodyką prowadzenia kształcenia z uwzględnieniem problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, a także zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem pedagogicznym prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 3 semestry (w tym jeden on-line), od do , studia w trybie niestacjonarnym 11. Edukacja w zakresie plastyki i zajęć 1. Pedagogika działań twórczych technicznych z metodyką 2. Pedagogika zabawy 12. Wykład monograficzny z zakresu metodyki 3. Metody aktywizujące we wczesnej edukacji 13. Pedagogika przedszkolna z metodyką 4. Podstawy kształcenia zintegrowanego 14. Emisja głosu 5. Diagnoza pedagogiczna 15. Psychologia rozwojowa i osobowości 16. Zasady bezpieczeństwa i udzielania I 6. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD) pomocy 7. Terapia pedagogiczna 17. Wykorzystanie technologii ITC w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 18. Edukacja motoryczno zdrowotna z 8. Edukacja polonistyczna z metodyką metodyką 19. Praktyka - edukacja przedszkolna 9. Edukacja matematyczna z metodyką 20. Praktyka - edukacja wczesnoszkolna 10. Edukacja środowiskowa z metodyką 3000 zł (3 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł), opłata rekrutacyjna 100zł Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę Czaspodnieść trwania rękę i zaczekać na wywołanie. Ramowy program

12 LOGOPEDIA Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Opis studiów Ramowy program studiów Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej. 4 semestry (w tym jeden on-line), od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Wprowadzenie do logopedii 13. Terapia logopedyczna 2. Nauka o języku 14. Emisja głosu i dykcja 3. Anatomia, fizjologia człowieka i biomed. podst. mowy 15. Mowa dzieci z rozszczepem 4. Fonologia i fonetyka artykulacyjna 16. Afazja 5. Elementy pedagogiki specjalnej 17. Komunikacja wspomagająca i alternatywna 6. Psychologia rozwojowa i wychowawcza 18. Dyzatria 7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka 19. Fonatria 8. Neurologia a elem. Pediatrii i geriatrii 20. Audiofonologia 9. Dyslalia 21. Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej 10. Profilaktyka logopedyczna 22. Zaburzenie płynności mówienia 11. Trudności w czytaniu i pisaniu 23. Praktyka logopedyczna 12. Metody badań logopedycznych 4000 zł (4 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 400 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

13 DORADZTWO ZAWODOWE zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw PrzedstawięUczestnicy wamstudiów X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym. Program studiów obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych. Zakres przygotowania merytorycznego jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. OpisJeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę studiów podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. 3 semestry (w tym jeden on-line), od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Struktura doradztwa zawodowego w Polsce 9. Poradnictwo psych. pedagogiczne dla dzieci i młodzieży 2. Biomedyczne podstawy rozwoju 3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego 10. Psychologia rozwoju dziecka 4. Wybrane problemy psychologii komunikacji i z 11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym zarządzania personelem Ramowy program studiów 12. Komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego 5. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych 13. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego 6. Zawodoznawstwo 14. Wybrane zagadnienia z prawa i etyki zawodowej 7. Socjologia edukacji i moralności 15. Psychologia komunikacji 8. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych 16. Planowanie kariery zawodowej 3000 zł (3 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

14 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść kierowane rękę są i do zaczekać osób z wykształceniem na wywołanie. wyższym i przygotowaniem pedagogicznym. Opis studiów Ramowy program studiów Celem kształcenia jest przygotowanie do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem. Program studiów obejmuje problematykę niezbędna do opracowania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i działań wspomagających rodzinę. Absolwenci studiów otrzymają uprawnienia do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych. Studia 3 semestry (w tym jeden on - line), od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Diagnoza autyzmu 11. Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych 2. Psychologia i pedagogika dziecka 12. Reedukacja dzieci z trudnosciami w nauce 3. Podstawy pediatrii 13. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem 4. Podstawy pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki 14. Metodyka pracy z dziećmi do 10 roku życia 5. Profilaktyka z elem. poradnictwa i wczesn. interwencji 15. Metodyka naucznia i wych. dzieci z autyzmem 6. Wybrane zagadnienia psychiatrii 16. Wsparcie rodziców dziecka we wczesnym etapie rozwoju 7. Stymulacja psychoruchowa i opieka nad dzieckiem 8. Podstawy terapii psychopedagogicznej 17. Podsatwy prawne kształcenia i rehabilitacji dzieci o 9. Komputerowe systemy biblioteczno - informacyjne różnych potrzebach edukacyjnych 10. Elementy logopedii 3000 zł (3 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

15 PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z SOCJOTERAPIĄ Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, dorosłymi oraz wybranymi grupami społecznymi. Ukończenie studiów pozwoli na pracę w placówkach resocjalizacyjnych, oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i organizacjach samopomocowych. Studia na tym kierunku pozwalają słuchaczom zdobyć wiedzę w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej. Pozwoli to na analizowanie uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego i wykorzystania odpowiednich form wsparcia społecznego oraz działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Opis studiów Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść3rękę i zaczekać na wywołanie. semestry (w tym 1 semestr on-line) od do , studia w trybie niestacjonarnym Ramowy program studiów 1. Pedagogika ogólna 12. Metodyka wychowania resocjalizującego 2. Psychologiczne koncepcje człowieka 13. Nauczanie resocjalizujące 3. Teoretyczne podstawy wychowania 4. Psychologia rozwoju dziecka i młodzieży 5. Pedagogika specjalna 14. Profilaktyka niedostosowania społecznego 6. Psychologia niedostosowania społecznego 15. Metody diagnozy i terapii pedagogicznej 16. Terapia uzależnień 17. Kuratela sądowa 18. Praca z dzieckiem zdolnym 19. Trening umiejętności wychowawczych 7. Teorie kryminologiczne 8. Patologie społeczne 9. Prawne podstawy resocjalizacji, opieki i terapii 20. Warsztat pracy z grupą niedostosowanych społecznie 10. Pedagogika resocjalizacyjna 21. Praktyka zawodowa 11. Komunikacja interpersonalna w wychowaniu resocjalizacyjnym 3000 zł (3x1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

16 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Z DYDAKTYKĄ PIERWSZEJ POMOCY Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Propozycja skierowana do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnych, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa adresowane są do nauczycieli, którzy nie posiadają odpowiedniego przygotowania do samodzielnego prowadzenia zajęć z nowowprowadzonego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Ponadto ich adresatem mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi, a zainteresowanych zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających np. pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli. 3 semestry (w tym jeden on-line), od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Pedagogika wobec zagrożeń i kryzysów 9. Elementy międzynarodowego prawa humanitarnego 2. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa 3. Psychologia rozwoju z elem. psych. rozwoju 10. Psychologiczne uwarunkowania człowieka w sytuacji zagrożeń 4. Dydaktyka ratownictwa i pierwszej pomocy 11. Podstawy komunikacji interpersonalnej w sytuacji 5. Metodyka nauczania bezpieczeństwa 6. Teoria profilaktyki z elementami terapii zagrożeń zagrożeń 12. System obronności i bezpieczeństwa państwa szkolnych 7. Podstawy zarządzania kryzysowego 13.Wypadki i katastrofy techniczne i komunikacyjne 8. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i 14. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pokoju 15. Praktyka zawodowa 3000 zł (3 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł), opłata rekrutacyjna 100zł Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę Opis studiów podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Ramowy program studiów

17 BIBLOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Słuchacze podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mas mediami i Internetem). Słuchacze otrzymują także merytorycznej metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno - wizualnych materiałów dydaktycznych i gazetek szkolnych. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Opis studiów 3 semestry (w tym 1 on-line) od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Nauka o ksiązce 2. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo 11. Działalność informacyjna biblioteki 12. Prawo biblioteczne i autorskie 3. Czasopisma dziecięce, młodziezowe i naukowe 13. Media i multimedia cyfrowe 4. Cywilizacja wiedzy - technologie informacyjne 14. Organizacja zbiorów bibliotecznych Ramowy 5. Internet w informacji i edukacji program studiów 6. Czytelnictwo, dydaktyka pracy z czytelnikiem 7. Literatura dziecieca i młodziezowa 8. Bazy danych 15. Źródła informacji piśmienniczej 16. Podstawy nauki o ksiązce i bibliotece 9. Komputerowe systemy biblioteczno - informacyjne 10. Literatura współczesna 2400 zł (3 x 800 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

18 HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA W OPIECE ZDROWOTNEJ Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób: - posiadających tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra - zatrudnionych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach oświaty zdrowotnej, szpitalach i poradniach leczniczo-zapobiegawczych oraz zawodowo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Narodowym Funduszu Zdrowia, podmiotach prowadzących działalność prozdrowotną, szkołach publicznych i prywatnych, systemie ubezpieczeń społecznych - zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie aktualnych problemów zdrowotnych, epidemiologii zakażeń, metod analizy sytuacji zdrowotnej populacji oraz opracowaniem strategii profilaktycznych. Studia umożliwiają również praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. 2 semestry, od do , studia w trybie niestacjonarnym SEMESTR I SEMESTR II 1. Promocja zdrowia, profilaktyka, edukacja 1. Zakażenia szpitalne 2. Higiena komunalna 2. Epidemiologia chorób zakaźnych 3. Higiena i epidemiologia żywienia i żywności 3. Epidemiologia chorób pasożytniczych OpisJeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę studiów podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. 4. Biologia bakterii patogennych i patogeneza zakażeń 4. Nadzór sanitarno - epidemiologicznych Ramowy program studiów 5. Bioterroryzm 6. Ekonomia i finansowanie w ochronie zdrowia 7. Epidemiologia chorób zakaźnych 5. Żywienie człowieka i choroby dietozależne 6. Ochrona zdrowia w UE i w Polsce 7. Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia pacjenta 8. Metody badań epidemiologicznych i intepretacja 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia wyników 9. Jakość usług medycznych 9. Środowiskowe zagrożenia zdrowia i życia 10. Marketing usług medycznych 2400 zł (2 x 1200 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

19 Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie.

20 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Przedstawię wamzapoznają X klasę i pokażę naszą salęzwiązanymi lekcyjną. Uczestnicy studiów się z podstawowymi zagadnieniami z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie BHP. Studia przygotowują do pracy na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia BHP. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach BHP oraz kwalifikacje do pełnienia starszego inspektora - głównego specjalisty do spraw BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Opis studiów Ramowy program studiów 2 semestry, od do , studia w trybie niestacjonarnym 9. Ochrona przeciwpożarowa w 1. Prawo pracy środowisku pracy 2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym 10. Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezp. Pracy 3. Organizacja bezpiecznej pracy 11. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń 4. Audyty bezpieczeństwa pracy 12. Zarządzanie jakością 5. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy 13. Międzynarodowe normy systemu bezpieczeństwa pracy 6. Psychologia pracy 7. Metodyka pracy służb BHP 8. Zasady udzielania pierwszej pomocy 14. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 15. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe 2400 zł (2 x 1200 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100zł Rekrutacja: Punkt Konsultacyjno Rekrutacyjny ul. Kopernika 19/16, Lubsko

21 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. środowiskowe domy opieki), Przedstawię Xszkolnych klasęoraz i pokażę naszą salę lekcyjną. internatach i wam świetlicach na stanowisku pedagoga szkolnego. Studia na kierunku pedagogiki opiekuńczoopis studiów wychowawczej pozwolą słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, dadzą umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Niniejszy kierunek promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę 3 semestry, od do , studia w trybie niestacjonarnym podnieść rękę i zaczekać na wywołanie.12. Praca z uczniem mającym trudności w nauce 1. Podstawy psychologii klinicznej 2. Pedagogika opiekuńcza 3. Prawo rodzinne i opiekuńcze 4. Teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej Ramowy 5. Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych program studiów 6. Podstawy terapii pedagogicznej 7. Zadania zespołu do spraw specjalnych potrzeb eduka. 8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 9. Diagnoza pedagogiczna 10. Specyfika pracy pedagoga szkolnego 11. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży 13. Projektowanie i ewaluacja działań wychowawczoprofilaktycznych 14. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 15. Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka 16. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych 17. Podstawy pracy z rodziną 18. Praca z dzieckiem zdolnym 19. Trening umiejętności wychowawczych 20. Warsztaty pracy z grupą 3000zł (3 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

22 Wymagane dokumenty: - oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterskie); - kserokopia dowodu osobistego; - 3 zdjęcia legitymacyjne (35 x 45 mm); - podanie /formularz o przyjęcie na studia - formularz studenta - upoważnienie Rekrutacja na studia jest otwarta i trwa do 15 października 2014r. Odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Dokumenty należy składać: osobiście lub listownie : Filia Instytutu ul. Kopernika 19/16, Lubsko komplet dokumentów do pobrania ze strony: lub Promocje: drugi kierunek 50% czesnego nasi absolwenci (WSKPiSM i WSSMiA) studiów magisterskich i licencjackich otrzymują 50% zniżki czesnego za przygotowanie pedagogiczne i 20% zniżki czesnego na pozostałe kierunki W razie pytań pisz na adres: lub Rekrutacja: Filia Instytutu Studiów Podyplomowychul. Kopernika 19/16, Lubsko

23 Filia Instytutu Studiów Podyplomowych: ul. Kopernika 19/ Lubsko tel. kom , Sławomir Jasiński Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Aleje Jerozolimskie Warszawa Zapraszamy!

Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. 790 790 316, www.wskpism.edu.pl

Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. 790 790 316, www.wskpism.edu.pl OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH www.wskpism.edu.pl INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej

Bardziej szczegółowo

Aleje Jerozolimskie 44, Warszawa, tel ,

Aleje Jerozolimskie 44, Warszawa, tel , OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie www.wskpism.edu.pl INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna STUDIA PODYPLOMOWE Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nawiązał współpracę z Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, która w naszym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH podyplomowe.info Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7784 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 14,80 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy terapeuty z zakresu diagnozy, terapii mowy i wymowy pracującego z dziećmi, młodzieżą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych w roku akademickim 2015/16

Informator o Studiach Podyplomowych w roku akademickim 2015/16 Studiuj w Białogardzie tel. 504 442 139 *** 501 018 785*** 1 e-mail: wssmia.okr.bialogard.@o2.pl Ośrodek Konsultacyjno-Rekrutacyjny WSSMiA w Białogardzie Informator o Studiach Podyplomowych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI dr Elżbieta Hajduga Adiunkt Katedry Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Opieka merytoryczna prof. dr hab. Grażyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII I. CZAS TRWANIA: 3 semestry II. ADRESAT STUDIÓW: Studia adresowane są przede wszystkim do osób z

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

NOWA SPECJALNOŚĆ KIERUNEK: PEDAGOGIKA 2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

NOWA SPECJALNOŚĆ KIERUNEK: PEDAGOGIKA 2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA NOWA SPECJALNOŚĆ KIERUNEK: PEDAGOGIKA 2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Dla absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA Informacje ogólne. RAMOWY PLAN studiów dla kierunku PEDAGOGIKA: ) planowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (opisanych tabelami odrębnie dla każdej formy) ) realizowany jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Dietetyka 2 osoby IV kwartał 2013 rok Geriatria i opieka długoterminowa 3 osoby IV

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Zakłada się, że na zdrowie ludzkie ma wpływ wiele czynników pozamedycznych związanych ze środowiskiem życia, takich

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to oferta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Współczesne problemy socjologii 1 wykład 15 3 Z/O 1900-117-s2 Badania historyczne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Mediacje i negocjacje NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH podyplomowe.info Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA WRAZ Z SYLWETKĄ ABSOLWENTA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA WRAZ Z SYLWETKĄ ABSOLWENTA Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r. CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA WRAZ Z SYLWETKĄ ABSOLWENTA Studia na kierunku pedagogika prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych. 50% zniżki na drugi kierunek

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych. 50% zniżki na drugi kierunek 50% zniżki na drugi kierunek STRUKTURA INSTYTUTU INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OGÓLNOPOLSKIE BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW FILIE INSTYTUTU PARTNERZY BEŁCHATÓW ŁOMŻA ODN KLUCZBORK ODN WOŁOW KOŚCIERZYNA SIERPC

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

I. STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UW

I. STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UW 1 I. STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PEDAGOGIKA Wydział Pedagogiczny od roku akademickiego 2007/2008, w ramach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika proponuje

Bardziej szczegółowo