Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży"

Transkrypt

1 SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014

2 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki oświatowej Państwa. Kolejny rok wdrażania nowej podstawy programowej, zmiany formuły egzaminów zewnętrznych. Problemem jest malejąca liczba uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych miasta. Widoczna jest wzrastająca liczba dzieci i młodzieży wymagającej pomocy psychologicznopedagogicznej. Kłopoty sprawiają uczniowie z trudnościami wychowawczymi. Wyzwaniem są ambicje rodziców wymagających od przedszkola, szkoły, bursy coraz większej efektywności i wysokiej pozycji w gazetowych rankingach. Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji chce wyjść naprzeciw tym wyzwaniom tworząc system działań wspierających nauczycieli w ich pracy. Proponujemy Państwu, obok działań w ramach projektu, również inną tematykę szkoleń, która mamy nadzieję, spełni Państwa oczekiwania w zakresie osobistego rozwoju zawodowego i będzie wsparciem rozwoju Państwa przedszkoli, szkół i placówek. Proponujemy Państwu spotkania z naszymi konsultantami, doradcami metodycznymi, doradcami zawodowymi, logopedami, psychologami i pedagogami na szkoleniach w siedzibie ŁCRE oraz Waszej szkole, placówce, na posiedzeniach rady pedagogicznej, zespołu samokształceniowego czy wreszcie w ramach konsultacji indywidualnych. W ramach Priorytetu III POKL - Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.5 Kompleksowe wsparcie rozwoju szkół projekt: Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepsza jakość edukacji w powiecie m. Łomża, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości PLN. Są to pieniądze przeznaczone dla Państwa. To Wy macie największy wpływ na jakie formy doskonalenia,a zwłaszcza w jakich obszarach tematycznych zostaną one spożytkowane. W naszym informatorze znajdziecie Państwo obszary i tematy szkoleń wybranych przez szkoły i przedszkola, które zostaną zrealizowane w rozpoczynającym się roku szkolnym. Nasz informator nie jest zbiorem zamkniętym. Będziemy w miarę Państwa sugestii i zapotrzebowania oraz naszych możliwości odpowiadać na Państwa potrzeby. Życząc Państwu wspaniałego roku szkolnego, obfitującego w sukcesy zawodowe i prywatne, zapraszam do współpracy. Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji mgr inż. Wojciech Kowalik

3 KONT Z NAMI: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Łomża ul. Polna 16 Telefon/fax Strona internetowa Maciej Listowski - Agata Reszewicz Anna Ruszczyk Ewa Frołow Maria Sieczka Anna Modzelewska - Izabela Czajkowska Anna Borkowska Marzena Wasilewska Dariusz Kisiel Janusz Kossakowski

4 Anna Modzelewska doradca metodyczny nauczycieli języków obcych Lp Temat zajęć Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1 Nowa formuła egzaminów zewnętrznych w 2015r zmiany w maturze z jęz. angielskiego październik 2013 szkolenie Zainteresowani nauczyciele języków obcych - szkoła podstawowa 2 Nowa formuła egzaminów zewnętrznych w 2015 egzamin z języka angielskiego po 6 klasie szkoły podstawowej po ukazaniu się informatorów szkolenie Zainteresowani nauczyciele języków obcych - liceum 3 Wdrażanie i monitorowanie podstawy programowej listopad 2013 szkolenie Zainteresowani nauczyciele języków obcych 4 Metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych Listopad - grudzień 2013 warsztaty Zainteresowani nauczyciele języków obcych 5 Praca z dyslektykiem i ocenianie uczniów dyslektycznych na lekcjach języków obcych styczeń 2014 szkolenie Zainteresowani nauczyciele języków obcych 6 Indywidualizacja pracy na lekcjach języka angielskiego luty marzec 2014 warsztaty Zainteresowani nauczyciele języków obcych 7 Gry i zabawy językowe i ich rola w nauczaniu języków obcych marzec 2014 warsztaty Zainteresowani nauczyciele języków obcych

5 8 Poskramianie lęku przed mówieniem, przełamanie bariery komunikacyjnej kwiecień 2014 warsztaty Zainteresowani nauczyciele języków obcych 9 Jak przeżyć szkołę? Nie daj się wypalić czyli o motywacji nauczycieli kwiecień maj 2014 warsztaty Zainteresowani nauczyciele 10 Udział w lekcjach otwartych, obserwacja i rozmowa z nauczycielem do ustalenia konsultacje Zainteresowani nauczyciele języków obcych 11 Konsultacje dla szkolnych zespołów przedmiotowych języków obcych do ustalenia konsultacje Zainteresowani nauczyciele języków obcych zainteresowana placówka 12 Konsultacje indywidualne dla nauczycieli każdy czwartek konsultacje Zainteresowani nauczyciele języków obcych ŁCRE Szczegółowe informacje dotyczące doskonalenia znajdują się na stronie internetowej ośrodka w zakładce Materiały doradców/anna Modzelewska.

6 Anna Ruszczyk doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych Lp. Temat zajęć Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1. Realizacja treści geograficznych w zakresie rozszerzonym w szkołach ponadgimnazjalnych (formy, metody pracy) cały rok warsztaty, konsultacje Nauczyciele geografii w szkołach ponadgimnazjalnych 2. Realizacja podstawy programowej w kontekście kształcenia kompetencji kluczowych (efekty miękkie) cały rok warsztaty Zainteresowani nauczyciele 3. Nowa formuła egzaminów zewnętrznych w roku 2015 (Praca z nowym informatorem maturalnym na 2015r. realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym, w kontekście podnoszenia jakości nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych) cały rok (głównie I semestr) warsztaty, konsultacje Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego w 2015r. 4. Rozwijanie pasji, uzdolnień i zainteresowań uczniów na lekcjach i zajęciach dodatkowych. cały rok szkolenie rady pedagogicznej lub zespołów samokształceniowych Rady pedagogiczne 5. Projekt edukacyjny jako metoda nauczania w szkole i przedszkolu strategia dydaktyczna wspomagająca rozwój ucznia i realizację podstawy programowej. cały rok szkolenie rady pedagogicznej lub zespołów samokształceniowych Rady pedagogiczne

7 6. Ocenianie szkolne w teorii i w praktyce z uwzględnieniem oceniania kształtującego. cały rok szkolenie rady pedagogicznej lub zespołów samokształceniowych Rady pedagogiczne 7. Podstawa programowa i programy nauczania przedmiotów uzupełniających (głównie przyrody) w szkołach ponadgimnazjalnych. wrzesień/październik konsultacje, szkolenie zespołów samokształceniowych Zainteresowani nauczyciele 8. Metody aktywizujące pracę ucznia na lekcji a motywowanie ucznia do pracy. cały rok warsztaty Zainteresowani nauczyciele 9. Bezpieczeństwo w szkole tworzenie scenariuszy godzin wychowawczych poruszających tematyką bezpieczeństwa w szkole. cały rok warsztaty Zainteresowani nauczyciele 10. Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowawcy wybrane metody pracy z grupą. cały rok warsztaty Zainteresowani nauczyciele 11. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli każdy czwartek konsultacje Zainteresowani nauczyciele ŁCRE KONKURS!!! Realizujemy humanistyczne i przyrodnicze projekty edukacyjne (z wykorzystaniem np. pracy w terenie, wycieczki ) konkurs pt.: Metoda projektu edukacyjnego jako strategia dydaktyczna wspomagająca rozwój ucznia i realizację podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych

8 Agata Reszewicz doradca metodyczny przedmiotów humanistycznych. Lp. Temat, forma i zakres zajęć Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1. Nowa formuła egzaminów zewnętrznych w roku 2015 w kontekście realizacji nauczycielskich programów nauczania. wrzesień/listopad Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum i szkoły podstawowej Rady pedagogiczne 2. Projekt edukacyjny jako metoda nauczania w szkole i przedszkolu. (Konkurs na projekt edukacyjny.) cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej Rady pedagogiczne 3. Od analizy wyników sprawdzianów szkolnych i egzaminu zewnętrznego do efektów kształcenia. październik/listopad Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej Rady pedagogiczne

9 4. Indywidualizacja pracy z uczniem. Metody i formy pracy na języku polskim. cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej 5. Kryteria oceniania na lekcji i na egzaminie holistycznie czy analitycznie? Różne sposoby i obszary oceniania w szkole w kontekście nowej podstawy programowej i planowanych rozwiązań egzaminacyjnych. cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum, szkoły podstawowej Rady pedagogiczne 6. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej Rady pedagogiczne 7. Jak rozwijać pasje, uzdolnienia i zainteresowania uczniów na lekcjach i zajęciach dodatkowych. Praca z uczniem zdolnym wyzwaniem dla nauczyciela. cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej Rady pedagogiczne

10 8. Edukacja medialna na wszystkich etapach nauczania. Sposoby i cele wykorzystania filmu na lekcji. cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej Rady pedagogiczne 9. Ocenianie kształtujące jako forma wspierania rozwoju ucznia. Szkolne i przedmiotowe zasady oceniania. cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum Rady pedagogiczne 10. Konstruowanie i ewaluacja programów nauczania do nowej podstawy programowej w liceum (poziom rozszerzony, przedmioty uzupełniające, przedmioty dodatkowe). cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele wszystkich przedmiotów liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej 11. Konsultacje dla nauczycieli każdy czwartek Konsultacje indywidualne Nauczyciele języka polskiego ŁCRE

11 Maria Sieczka doradca metodyczny nauczycieli religii L.p Temat zajęć Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1. Jak kształtować postawy uczniów na lekcji religii? Projektowanie pracy wychowawczej katechety. październik spotkanie odbędzie się w dwóch grupach (6godzin) katecheci wszystkich typów szkół ŁCRE 2. Zadania nauczyciela religii w świetle Nowej Podstawy Programowej. październik godziny księża katechizujący w szkołach ponadpodstawowych, gimnazjach i szkołach podstawowych Prowadzący: Maria Sieczka, Ks. dr Zbigniew Pyskło ŁCRE 3. Ocenianie kształtujące ocenianie, które pomaga uczyć. październik godziny księża katechizujący na wszystkich poziomach edukacji Prowadzący: Maria Sieczka, Ks. dr Wojciech Turowski ZSEiO nr 6 w Łomży 4. Zagrożenia płynące z ideologii gender. listopad /grudzień godziny - katecheci wszystkich szkół na terenie miasta Łomży Prowadzący: Maria Sieczka, Bogumiła Rzepnicka ŁCRE

12 5. Umiejętności psychologiczne nauczyciela. praca systematyczna cotygodniowe spotkania w każdy wtorek 20 godzin - nauczyciele religii, którzy rozpoczynają pracę katechetyczną oraz studenci WSD odbywający praktykę katechetyczną gimnazjach i szkołach średnich Prowadzący: Maria Sieczka, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży 6. Ludzka seksualność: piękno czy zagrożenie? Wizja człowieka, a koncepcja wychowania seksualnego. grudzień godziny - katecheci wszystkich szkół na terenie miasta Łomży Prowadzący: Maria Sieczka, Bogumiła Rzepnicka Anna Najda ŁCRE 7. Mężczyźni zasługują na ubóstwienie przez swe czyny, kobiety przez swoją mądrość (J. Grimm). Cechy kobiety katechetki: mądrość, dobroć, królewskość, wspaniałomyślność i duchowość podstawą i siłą w prowadzeniu innych do Boga. listopad 2013r 3 godziny - panie katechetki, które katechizują przez 15 lat i dłużej Prowadzący: Maria Sieczka, Bożena Skuriat ZSEiO nr 6 w Łomży 8. Rozważania na niełatwe tematy. Tematyczne sesje dyskusyjne według ustalonych tematów. Tworzenie scenariuszy lekcji. 2 godziny w każdym miesiącu 10 godzin - zainteresowani nauczyciele religii oraz studenci teologii odbywający praktyki katechetyczne w szkołach ponadgimnazjalnych Prowadzący: Maria Sieczka i zespół powołany do realizacji tematyki tworzenia scenariuszy lekcji ZSEiO nr 6 w Łomży

13 9. Lekcje otwarte. jedna lekcja otwarta na każdym poziomie edukacji 6 godzin - katecheci poszczególnych typów szkół. Prowadzący: Maria Sieczka i katecheci prowadzący lekcje otwarte; wyznaczone szkoły 10. Osobista formacja duchowa warunkiem rozwoju powołania katechetycznego. styczeń rekolekcje zamknięte 3 dni - zgłoszeni katecheci Prowadzący: Zaproszeni rekolekcjoniści Bursa Katolicka w Łomży 11. Indywidualne spotkania z katechetami. według potrzeb katechetów - katecheci wszystkich typów szkół. w poszczególnych szkołach, oraz w zespołach katechetów na terenie poszczególnych parafii w Łomży (wg. haromonogramu spotkań) 12. Olimpiada i Konkurs: Olimpiada Myśli Jana Pawła II ; zgodnie z ustalonymi terminami; - - opiekunowie zgłoszonych uczniów Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego; konkurs recytatorski o tematyce wiary; listopad opiekunowie zgłoszonych uczniów; ŁCRE w Łomży 13. Szanse i trudności katechezy dla dorosłych. Cel, funkcje, formy i metody katechezy dorosłych. luty godzin katecheci wszystkich typów szkół Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

14 14. Ewangelizacja a katecheza w szkole. luty/marzec godziny katecheci wszystkich typów szkół Prowadzący: Maria Sieczka Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży 15. Rodzaje i formy modlitwy według Katechizmu Kościoła Katolickiego. Sposoby modlitewnego uwielbienia Boga. marzec godziny katecheci wszystkich typów szkół Instytut Teologiczny w Łomży - kaplica Wieczystej Adoracji w katedrze 16. Multimedia w katechezie. Tablica interaktywna na lekcji religii. marzec godziny katecheci wszystkich typów Prowadzący: Maria Sieczka Anna Domurat ZSEiO nr 6 w Łomży 17. Umiejętności psychologiczne nauczyciela. praca systematyczna cotygodniowe spotkania w każdy wtorek 20 godzin nauczyciele religii, którzy rozpoczynają pracę katechetyczną oraz studenci WSD odbywający praktykę katechetyczną w gimnazjach i szkołach średnich Prowadzący: Maria Sieczka, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży 18. Hierarchia wartości w kontekście współczesnych zagrożeń moralnych. Wychowanie do dawania świadectwa maj/czerwiec godziny katecheci wszystkich typów szkół Prowadzący: Maria Sieczka ŁCRE w Łomży

15 19. Powtórzenie materiału z zastosowaniem tablicy interaktywnej. luty 2014 luty 2014 katecheci wszystkich typów szkół Prowadzący: Maria Sieczka Anna Domurat ZSEiO nr 6 w Łomży 20. Rozważania na niełatwe tematy. Tematyczne sesje dyskusyjne według ustalonych tematów. Tworzenie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem Internetu. 2 godziny w każdym miesiącu 10 godzin zainteresowani nauczyciele religii oraz studenci teologii odbywający praktyki katechetyczne w szkołach ponadgimnazjalnych Prowadzący: Maria Sieczka i zespół powołany do realizacji tematyki tworzenia scenariuszy lekcji ZSEiO nr 6 w Łomży 21. Lekcje otwarte z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. jedna lekcja otwarta na każdym poziomie edukacji 6 godz. po przeprowadzonej lekcji planuje się wspólne omówienie jej katecheci wszystkich typów szkół Prowadzący: Maria Sieczka Anna Domurat i katecheci prowadzący lekcje otwarte; Zajęcia w wyznaczonych szkołach 22. Osobista formacja duchowa warunkiem rozwoju powołania katechetycznego. luty dni rekolekcje zamknięte zgłoszeni katecheci Prowadzący: zaproszeni rekolekcjoniści; Bursa katolicka w Łomży

16 23. Indywidualne spotkania z katechetami. według potrzeb katechetów katecheci wszystkich typów szkół Prowadzący: Maria Sieczka w poszczególnych szkołach oraz w zespołach katechetów na terenie poszczególnych parafii w Łomży (według harmonogramu spotkań) 24. Olimpiada i Konkurs: Olimpiada Myśli Jana Pawła II zgodnie z ustalonymi terminami realizacja podczas I i II semestru roku szkolnego 2013/2014 opiekunowie zgłoszonych uczniów Prowadzacy: Ks. Dr W. Turowski Ks. Dr Z. Pyskło Maria Sieczka Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego

17 Ewa Frołow doradca metodyczny w zakresie wychowania i opieki LP. Temat zajęć Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi Nauczyciele, Koordynacja: Ewa wychowawcy Frołow warsztaty zainteresowani Prowadzenie: każde spotkanie rozwijaniem swoich Urszula Bielicka 1. Bank pomysłów warsztaty artystyczne raz w miesiącu* ok. 2-3 godz. pasji Gronek Miejsce: Pracownia plastyczna ŁCRE Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem negocjacji i mediacji Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Edukacja włączająca dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej Konferencja naukowo - metodyczna Rodzice są partnerami szkoły i przedszkola do uzgodnienia IX-XI-XII * do uzgodnienia warsztaty warsztaty cykl 10-ciu spotkań 3-godz. (raz w tygodniu) konferencja + warsztaty szkolenie rady pedagogicznej rady pedagogiczne przedszkoli oraz wszystkich typów szkół rodzice, nauczyciele, wychowawcy Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, pedagodzy i psycholodzy, nauczyciele wspomagający nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół w Łomży Prowadzenie: Ewa Frołow Małgorzata Dąbrowska pracownik Poradni Psychologiczno Pedogogicznej nr 2 zainteresowana tematem Ewa Frołowcertyfikowany realizator programu Organizacja: Ewa Frołow Joanna Truszkowska Miejsce: PWSIiP Łomża lub ŁCRE ŁCRE bądź zainteresowana placówka

18 Godzina wychowawcza (nie)wychowawcza W zgranym zespole siła Jak być takim zespołem? Komunikuj się bez przeszkód - warsztaty do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia szkolenie rady pedagogicznej warsztaty dla grupy ok.20-osobowej warsztaty 9. Mediacje w szkole do uzgodnienia szkolenie nauczyciele wszystkich typów szkół nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół ŁCRE bądź zainteresowana placówka ŁCRE bądź zainteresowana placówka ŁCRE bądź zainteresowana placówka ŁCRE bądź zainteresowana placówka Powyższy plan jest propozycją, do skorzystania z której spróbuję zachęcić dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek. Ponad wszystko wyrażam gotowość odpowiedzi na potrzeby poszczególnych szkół w zakresie doskonalenia kompetencji nauczycielskich. Szczegółowe informacje dotyczące doskonalenia znajdują się na stronie internetowej ośrodka w zakładce Materiały doradców / Ewa Frołow

19 Plan pracy doradców zawodowych w roku szkolnym LP. Temat zajęć Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi rady pedagogiczne łomżyńskich,, Organizacja wewnątrzszkolnego placówek systemu doradztwa zawodowego I semestr X XII oświatowych:,, Wspierająca rola nauczyciela w 2013 terminy zostaną - udział w radach - przedszkoli, 1. kształtowaniu ścieżki edukacyjnej i uzgodnione zawodowej ucznia II semestr II V pedagogicznych - szkół podstawowych z dyrekcją szkół gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych - burs szkolnych 2.,, Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,, Wsparcie wychowanków burs w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej I sesja październik sesje doradcze dla pedagogów i dyrektorów ds. wychowania (łącznie 8 sesji) pedagodzy i dyrektorzy ds. wychowania łomżyńskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych a także przedszkoli i burs szkolnych sesje będą organizowane oddzielnie dla każdego rodzaju szkół; celem sesji będzie dopasowanie działań doradczych do zapotrzebowania szkół,, Elementy edukacji zawodoznawczej w przedszkolu II sesja maj sesje doradcze dla pedagogów i dyrektorów ds. wychowania (łącznie 8 sesji) łomżyńskie szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne a także przedszkola i bursy szkolne organizowane oddzielnie dla każdego rodzaju szkół. Cel: podsumowanie działań doradczych w I semestrze

20 3.,, Prezentacja działalności doradców zawodowych ŁCRE,, Udzielanie konsultacji indywidualnych dla młodzieży i rodziców dotyczących wyboru ścieżki kształcenia i zawodu - udział w dniach otwartych, giełdach edukacyjnych i organizacja giełdy szkół ponadgimnazjalnych marzec 2014 marzec 2014 giełda giełda - I Łomżyńska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych uczniowie gimnazjum i ich rodzice - XIV Giełda Pomysłów na Życie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ich rodzice organizacja giełdy, quizy zawodoznawcze, poradnictwo zawodowe, rozstrzygnięcie konkursu zawodoznawczego dla gimnazjum III LO, organizacja stanowiska poradnictwo zawodowe dla uczniów marzec - kwiecień 2014 konsultacje Udział w Dniach otwartych łomżyńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych organizacja stanowiska poradnictwo zawodowe dla uczniów 4.,, Rola nauczyciela w kształtowaniu wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego, Tematyka i scenariusz lekcji: - zawodoznawczych o treściach wspierających rozwój zainteresowań ucznia wrzesień 2013 czerwiec konsultacje indywidualne dla nauczycieli wychowawcy klas, pedagodzy, dyrektorzy ds. wychowania oraz nauczyciele łomżyńskich gimnazjów konsultacje będą odbywać się w ŁCRE lub w szkołach w terminach uzgodnionych indywidualnie z nauczycielami

21 5.,, Diagnoza predyspozycji zawodowych testy, kwestionariusze, wywiady,, Jak rozwijać swoje zainteresowania,, Skuteczne metody uczenia się,, Jak rozwijać swoją kreatywność,, Wybór dalszej ścieżki kształcenia,, Zawody przyszłości,, Przedszkolaki poznają świat zawodów,, Specyfika współczesnego rynku pracy,, Elastyczny rynek pracy,, Wejście na rynek pracy dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna,, Umiejętności miękkie (soft skills ) niezbędne na rynku pracy,, Trudne sytuacje na rynku pracy: mobilność zawodowa, zmiany w zaplanowanej karierze zawodowej, bezrobocie wrzesień 2013 czerwiec lekcje doradcze uczniowie szkół łomżyńskich: - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli i burs szkolnych terminy zostaną uzgodnione z dyrekcją szkół 6.,, Diagnoza predyspozycji zawodowych,, Wybór ścieżki kształcenia w kontekście zainteresowań i predyspozycji zawodowych,, Wybór zawodu wrzesień 2013 czerwiec konsultacje indywidualne dla uczniów uczniowie szkół łomżyńskich: - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych oraz burs szkolnych terminy zostaną uzgodnione z dyrekcją szkół i burs oraz uczniami

22 7.,, Kształtuję swoją przyszłość - badanie predyspozycji zawodowych - rozwój zainteresowań - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy - wybór ścieżki kształcenia - wybór zawodu styczeń - marzec warsztaty doradcze uczniowie szkół łomżyńskich: - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych oraz burs szkolnych terminy zostaną uzgodnione z dyrekcją szkół i burs 8. -,, Zawody przyszłości konkurs plastyczny klasy V i VI szkoły podstawowe -,, Znam lokalny rynek pracy quiz zawodoznawczy uczniowie gimnazjum luty kwiecień organizacja dwóch konkursów zawodoznawczych uczniowie szkół łomżyńskich: - szkół podstawowych (klasy VI) - gimnazjów terminy zostaną uzgodnione z dyrekcją szkół 9. -,, Jak wspierać swoje dziecko w wyborze dalszej ścieżki kształcenia -,, Jak wspierać swoje dziecko w wyborze przyszłego zawodu październik 2013 kwiecień udział w zebraniach z rodzicami rady pedagogiczne łomżyńskich placówek oświatowych: - przedszkoli, - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych oraz burs szkolnych terminy zostaną uzgodnione z dyrekcją szkół oraz wychowawcami klas

23 10.,,Aktualne dane na temat rynku pracy oraz oferty edukacyjnej szkół i uczelni wyższych wrzesień 2013 czerwiec gromadzenie danych i zamieszczanie informacji oraz artykułów na stronie internetowej ŁCRE rady pedagogiczny łomżyńskich szkół, uczniowie oraz ich rodzice tematyka artykułów dotyczyć będzie aktualnych zmian w dziedzinie edukacji i rynku pracy

24 Janusz Kossakowski konsultant ds. technologii informacyjno komunikacyjnych Lp. Temat Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1. Nowe spojrzenie na prezentację multimedialną tworzenie prezentacji w programie PREZI. wrzesień, październik godzinne warsztaty, oraz szkolenie Rad Pedagogicznych Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych; rady pedagogiczne szkół i przedszkoli Zajęcia w trzech terminach 2. Tworzenie materiałów dydaktycznych wspomagających proces nauczania w programie Hot Potatoes. listopad, grudzień godzinne warsztaty, oraz szkolenie Rad Pedagogicznych Nauczyciele I, II i III poziomu edukacyjnego wszystkich przedmiotów Zajęcia w trzech terminach 3. Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej usługa Google Docs. styczeń, godzinne warsztaty, oraz szkolenie Rad Pedagogicznych Nauczyciele wszystkich przedmiotów we wszystkich typach szkół Zajęcia w trzech terminach 4. Kurs doskonalący Bazy danych Access marzec godzinne warsztaty, przedmiotów we wszystkich typach szkół Nauczyciele wszystkich Zajęcia w dwóch terminach 5. Multimedialne pokazy zdjęć w programie PhotoStory 3. kwiecień godzinne warsztaty, oraz szkolenie Rad Pedagogicznych Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych; rady pedagogiczne szkół i przedszkoli Zajęcia w dwóch terminach 6. Edytor tekstu Word dla zaawansowanych. kwiecień godzinne warsztaty, Nauczyciele wszystkich przedmiotów we wszystkich typach szkół Zajęcia w dwóch terminach 7. Arkusz kalkulacyjny Excel dla zaawansowanych. maj godzinne warsztaty, Nauczyciele wszystkich przedmiotów we wszystkich typach szkół Zajęcia w dwóch terminach

25 8. Praca w e-dzienniku Librus cały rok nauczycieli; konsultacje indywidualne konsultacje dla grup Zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów we wszystkich typach szkół Uwaga: zajęcia z wybranego tematu mogą odbyć się w innym terminie, gdy zbierze się grupa (6 12 osób), a także na konsultacjach indywidualnych z wybranej tematyki. Szczegółowe informacje dotyczące doskonalenia znajdują się na stronie internetowej ośrodka w zakładce Technologie informacyjno komunikacyjne.

26 Dariusz Kisiel konsultant wychowania fizycznego Lp. Temat Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi Nordic Walking dla wszystkich. 1. Zabawy i gry z wykorzystaniem kijów nordic walking. Ćwiczenia lekkoatletyczne z wykorzystaniem kijów nordic walking. Ćwiczenia koordynacyjne z wykorzystaniem kijów nordic walking. Ćwiczenia siłowe z wykorzystaniem kijów nordic walking cały rok Zajęcia praktyczne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: Dariusz Kisiel 2. Wykorzystanie komputera na zajęciach wychowania fizycznego. cały rok Konsultacje, zajęcia praktyczne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: Dariusz Kisiel Janusz Kossakowski ŁCRE 3. Ćwiczenia koordynacyjne o złożonej strukturze ruchu. cały rok Wykład, zajęcia praktyczne, konsultacje indywidualne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: Wykładowcy z PWSIiP w Łomży, Dariusz Kisiel ŁCRE 4. Bieg na orientację poznajemy swoją okolicę. Marsze na orientację z wykorzystaniem kijów nordic walking cały rok Wykład, zajęcia praktyczne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: Dariusz Kisiel ŁCRE

27 5. Technika Pilatesa ( gimnastyka rozumna ) cały rok Zajęcia praktyczne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: Instruktor pilatess ŁCRE 6. Gry i zabawy wprowadzające do piłki siatkowej cały rok Zajęcia praktyczne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: Dariusz Kisiel ŁCRE Lekcje otwarte Lekkoatletyka Gimnastyka Koszykówka Piłka nożna Piłka ręczna Piłka siatkowa Edukacja zdrowotna na wychowaniu fizycznym cały rok cały rok Obserwacja lekcji Wykład, konsultacje indywidualne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: Nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy ŁCRE 9. Wychowanie fizyczne z uczniem niepełnosprawnym cały rok Wykład, konsultacje indywidualne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: instruktorzy, trenerzy, Dariusz Kisiel ŁCRE 10. Wychowanie fizyczne w klasach I-III cały rok Wykład, konsultacje indywidualne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

28 Propozycje Szkoleń Rad Pedagogicznych LP. Temat Realizacja 2. Ocenianie kształtujące. 3. Metody aktywizujące w nauczaniu. 4. Umiejętności psychologiczne nauczyciela Sposób realizacji podstawy programowejprogramy nauczania i plany dydaktyczne. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych- rozwiązania organizacyjne i metodyczne. Liczba godzin Koszt w zł. Prowadzący Maria Sieczka Maria Sieczka Maria Sieczka Agata Reszewicz Agata Reszewicz Miejsce Zgłoszenie /NIE Monitorowanie realizacji podstawy programowej w kontekście pracy dyrektora i nauczyciela. Konstruowanie programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową oraz specyfiką i potrzebami szkoły. Agata Reszewicz Agata Reszewicz

29 Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego do modyfikacji programów nauczania i tworzenia planów dydaktycznych. Analiza wyników egzaminu zewnętrznego jako element ewaluacji wewnętrznej szkoły. Projekt edukacyjny w szkole a rozwój zainteresowań i uzdolnień ucznia. Ocenianie szkolne w teorii i w praktyce. ( oceniane kształtujące, sumujące, orientujące; konteksty oceniania; pomiar dydaktyczny). Międzynarodowe badania osiągnięć szkolnych w Polsce na tle przemian edukacji Diagnostyka edukacyjna w szkole. Rola trafnych i rzetelnych narzędzi pomiaru. Aktywizujące metody pracy z grupą wychowawczą. Interpretacja edukacyjnej wartości doadnej (EWD) Ocenianie szkolne jako informacja zwrotna o postępach ucznia w nauce oraz motywowanie do dalszej pracy. Agata Reszewicz Agata Reszewicz Agata Reszewicz Agata Reszewicz Agata Reszewicz Agata Reszewicz Doradca metodyczny /konsultant ŁCRE Doradca metodyczny /konsultant ŁCRE Doradca metodyczny /konsultant ŁCRE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: ul. Polna 16; 18 400 Łomża tel./fax (86) 218 05 44 NIP: 718 213 72 79, Regon: 200718240 Znak postępowania: ŁCRE/POKL/068/37/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych. ZSMiO nr5 w Łomży. Anna Ruszczyk. od września 2011

Nowe zasady egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych. ZSMiO nr5 w Łomży. Anna Ruszczyk. od września 2011 LP Temat/adresat Termin 2 3 1 Nowe zasady egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych. Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum przedstawienie nowych zasad egzaminu gimnazjalnego zadania

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na: Przetarg nieograniczony na: PROWADZENIE PRZEZ EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKŁADÓW, WARSZTATÓW I KONSULTACJI GRUPOWYCH podczas realizacji projektu Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stanisława Staszica WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO AKTY PRAWNE : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na: Przetarg nieograniczony na: PROWADZENIE PRZEZ EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKŁADÓW, WARSZTATÓW I KONSULTACJI GRUPOWYCH podczas realizacji projektu Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Łomżyńskie Centrum Rozwoju edukacji w Łomży

Łomżyńskie Centrum Rozwoju edukacji w Łomży Oferta szkoleniowa Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku szkolnym 2014/2015 Zadania wynikające z polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian. 1.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie 1. Podstawa prawna w odniesieniu do doradztwa zawodowego: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247091-2013 data 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie I. Podstawowe akty prawne 1. Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji przedstawia Państwu ofertę szkoleniową na rok szkolny 2016/2017. W związku z reorganizacją kadrową Samorządowego Ośrodka Doradztwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 Skład zespołu ewaluacyjnego : Tomasz Manderla Przemysław Grzybek Joanna Kowalska

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Strzelin 2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Nr 15/2015 z 26 lutego 2015 r. Podstawa prawna:

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Nr 15/2015 z 26 lutego 2015 r. Podstawa prawna: Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Nr 15/2015 z 26 lutego 2015 r. Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO P R O P O Z Y C J A

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO P R O P O Z Y C J A WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO P R O P O Z Y C J A PRZEPISY PRAWNE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNEGO ZAWODOWEGO. w Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

PROGRAM I PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNEGO ZAWODOWEGO. w Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Zespół Szkół nr 3 w Zamościu PROGRAM I PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNEGO ZAWODOWEGO w Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Zamość 2015r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. O programie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. Publiczne Gimnazjum im. Stefana Wyszyńskiego w Leśnej Podlaskiej

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. Publiczne Gimnazjum im. Stefana Wyszyńskiego w Leśnej Podlaskiej SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na rok szkolny 2016/2017 Publiczne Gimnazjum im. Stefana Wyszyńskiego w Leśnej Podlaskiej zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 14 września 2016 r. Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zadania szkół, poradni

Zadania szkół, poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie Zadania szkół, poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Piaseczno, 22 lutego 2016 r. Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 15 września 2015 r. 1 1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmują się

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DORADZTW0 ZAWODOWE w Gimnazjum im. POW w Lądku DROGA DO KARIERY OPRACOWAŁA: U. LORITZ

WEWNĄTRZSZKOLNE DORADZTW0 ZAWODOWE w Gimnazjum im. POW w Lądku DROGA DO KARIERY OPRACOWAŁA: U. LORITZ WEWNĄTRZSZKOLNE DORADZTW0 ZAWODOWE w Gimnazjum im. POW w Lądku DROGA DO KARIERY OPRACOWAŁA: U. LORITZ SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 2. CELE PROGRAMU 3. ZADANIA PROGRAMOWE 4. FORMY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE DLA NAJMŁODSZYCH

DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE DLA NAJMŁODSZYCH NUMER SZKOLENIA: 104 DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE DLA NAJMŁODSZYCH ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego Po zakończeniu szkolenia nauczyciel: samodzielnie przygotowuje doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W ROKU SZKOLNYM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W ROKU SZKOLNYM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI 1. Funkcjonowanie WSDZ. 2. Rola i zadania szkoły. 3. Metody i formy pracy adresowane do uczniów. 4. Metody i formy pracy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM MIEJSKIM IM MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU W ROKU SZKLONYM 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM MIEJSKIM IM MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU W ROKU SZKLONYM 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM MIEJSKIM IM MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU W ROKU SZKLONYM 2015/2016 DORADCA ZAWODOWY: mgr ELWIRA MARCINKOWSKA-OSMÓLSKA GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP)

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, RP Metoda projektów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) Temat/ cele i treści Proponowana Ilość

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok kalendarzowy 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY PROGRESFERA ZA ROK 2012. Poznań, marzec 2013. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY PROGRESFERA ZA ROK 2012. Poznań, marzec 2013. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZA ROK 2012 Poznań, marzec 2013 Strona1 I. Wstęp Progresfera jest placówką oświatową, zajmującą się doskonaleniem

Bardziej szczegółowo