Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży"

Transkrypt

1 SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014

2 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki oświatowej Państwa. Kolejny rok wdrażania nowej podstawy programowej, zmiany formuły egzaminów zewnętrznych. Problemem jest malejąca liczba uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych miasta. Widoczna jest wzrastająca liczba dzieci i młodzieży wymagającej pomocy psychologicznopedagogicznej. Kłopoty sprawiają uczniowie z trudnościami wychowawczymi. Wyzwaniem są ambicje rodziców wymagających od przedszkola, szkoły, bursy coraz większej efektywności i wysokiej pozycji w gazetowych rankingach. Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji chce wyjść naprzeciw tym wyzwaniom tworząc system działań wspierających nauczycieli w ich pracy. Proponujemy Państwu, obok działań w ramach projektu, również inną tematykę szkoleń, która mamy nadzieję, spełni Państwa oczekiwania w zakresie osobistego rozwoju zawodowego i będzie wsparciem rozwoju Państwa przedszkoli, szkół i placówek. Proponujemy Państwu spotkania z naszymi konsultantami, doradcami metodycznymi, doradcami zawodowymi, logopedami, psychologami i pedagogami na szkoleniach w siedzibie ŁCRE oraz Waszej szkole, placówce, na posiedzeniach rady pedagogicznej, zespołu samokształceniowego czy wreszcie w ramach konsultacji indywidualnych. W ramach Priorytetu III POKL - Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.5 Kompleksowe wsparcie rozwoju szkół projekt: Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepsza jakość edukacji w powiecie m. Łomża, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości PLN. Są to pieniądze przeznaczone dla Państwa. To Wy macie największy wpływ na jakie formy doskonalenia,a zwłaszcza w jakich obszarach tematycznych zostaną one spożytkowane. W naszym informatorze znajdziecie Państwo obszary i tematy szkoleń wybranych przez szkoły i przedszkola, które zostaną zrealizowane w rozpoczynającym się roku szkolnym. Nasz informator nie jest zbiorem zamkniętym. Będziemy w miarę Państwa sugestii i zapotrzebowania oraz naszych możliwości odpowiadać na Państwa potrzeby. Życząc Państwu wspaniałego roku szkolnego, obfitującego w sukcesy zawodowe i prywatne, zapraszam do współpracy. Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji mgr inż. Wojciech Kowalik

3 KONT Z NAMI: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Łomża ul. Polna 16 Telefon/fax Strona internetowa Maciej Listowski - Agata Reszewicz Anna Ruszczyk Ewa Frołow Maria Sieczka Anna Modzelewska - Izabela Czajkowska Anna Borkowska Marzena Wasilewska Dariusz Kisiel Janusz Kossakowski

4 Anna Modzelewska doradca metodyczny nauczycieli języków obcych Lp Temat zajęć Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1 Nowa formuła egzaminów zewnętrznych w 2015r zmiany w maturze z jęz. angielskiego październik 2013 szkolenie Zainteresowani nauczyciele języków obcych - szkoła podstawowa 2 Nowa formuła egzaminów zewnętrznych w 2015 egzamin z języka angielskiego po 6 klasie szkoły podstawowej po ukazaniu się informatorów szkolenie Zainteresowani nauczyciele języków obcych - liceum 3 Wdrażanie i monitorowanie podstawy programowej listopad 2013 szkolenie Zainteresowani nauczyciele języków obcych 4 Metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych Listopad - grudzień 2013 warsztaty Zainteresowani nauczyciele języków obcych 5 Praca z dyslektykiem i ocenianie uczniów dyslektycznych na lekcjach języków obcych styczeń 2014 szkolenie Zainteresowani nauczyciele języków obcych 6 Indywidualizacja pracy na lekcjach języka angielskiego luty marzec 2014 warsztaty Zainteresowani nauczyciele języków obcych 7 Gry i zabawy językowe i ich rola w nauczaniu języków obcych marzec 2014 warsztaty Zainteresowani nauczyciele języków obcych

5 8 Poskramianie lęku przed mówieniem, przełamanie bariery komunikacyjnej kwiecień 2014 warsztaty Zainteresowani nauczyciele języków obcych 9 Jak przeżyć szkołę? Nie daj się wypalić czyli o motywacji nauczycieli kwiecień maj 2014 warsztaty Zainteresowani nauczyciele 10 Udział w lekcjach otwartych, obserwacja i rozmowa z nauczycielem do ustalenia konsultacje Zainteresowani nauczyciele języków obcych 11 Konsultacje dla szkolnych zespołów przedmiotowych języków obcych do ustalenia konsultacje Zainteresowani nauczyciele języków obcych zainteresowana placówka 12 Konsultacje indywidualne dla nauczycieli każdy czwartek konsultacje Zainteresowani nauczyciele języków obcych ŁCRE Szczegółowe informacje dotyczące doskonalenia znajdują się na stronie internetowej ośrodka w zakładce Materiały doradców/anna Modzelewska.

6 Anna Ruszczyk doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych Lp. Temat zajęć Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1. Realizacja treści geograficznych w zakresie rozszerzonym w szkołach ponadgimnazjalnych (formy, metody pracy) cały rok warsztaty, konsultacje Nauczyciele geografii w szkołach ponadgimnazjalnych 2. Realizacja podstawy programowej w kontekście kształcenia kompetencji kluczowych (efekty miękkie) cały rok warsztaty Zainteresowani nauczyciele 3. Nowa formuła egzaminów zewnętrznych w roku 2015 (Praca z nowym informatorem maturalnym na 2015r. realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym, w kontekście podnoszenia jakości nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych) cały rok (głównie I semestr) warsztaty, konsultacje Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego w 2015r. 4. Rozwijanie pasji, uzdolnień i zainteresowań uczniów na lekcjach i zajęciach dodatkowych. cały rok szkolenie rady pedagogicznej lub zespołów samokształceniowych Rady pedagogiczne 5. Projekt edukacyjny jako metoda nauczania w szkole i przedszkolu strategia dydaktyczna wspomagająca rozwój ucznia i realizację podstawy programowej. cały rok szkolenie rady pedagogicznej lub zespołów samokształceniowych Rady pedagogiczne

7 6. Ocenianie szkolne w teorii i w praktyce z uwzględnieniem oceniania kształtującego. cały rok szkolenie rady pedagogicznej lub zespołów samokształceniowych Rady pedagogiczne 7. Podstawa programowa i programy nauczania przedmiotów uzupełniających (głównie przyrody) w szkołach ponadgimnazjalnych. wrzesień/październik konsultacje, szkolenie zespołów samokształceniowych Zainteresowani nauczyciele 8. Metody aktywizujące pracę ucznia na lekcji a motywowanie ucznia do pracy. cały rok warsztaty Zainteresowani nauczyciele 9. Bezpieczeństwo w szkole tworzenie scenariuszy godzin wychowawczych poruszających tematyką bezpieczeństwa w szkole. cały rok warsztaty Zainteresowani nauczyciele 10. Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowawcy wybrane metody pracy z grupą. cały rok warsztaty Zainteresowani nauczyciele 11. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli każdy czwartek konsultacje Zainteresowani nauczyciele ŁCRE KONKURS!!! Realizujemy humanistyczne i przyrodnicze projekty edukacyjne (z wykorzystaniem np. pracy w terenie, wycieczki ) konkurs pt.: Metoda projektu edukacyjnego jako strategia dydaktyczna wspomagająca rozwój ucznia i realizację podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych

8 Agata Reszewicz doradca metodyczny przedmiotów humanistycznych. Lp. Temat, forma i zakres zajęć Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1. Nowa formuła egzaminów zewnętrznych w roku 2015 w kontekście realizacji nauczycielskich programów nauczania. wrzesień/listopad Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum i szkoły podstawowej Rady pedagogiczne 2. Projekt edukacyjny jako metoda nauczania w szkole i przedszkolu. (Konkurs na projekt edukacyjny.) cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej Rady pedagogiczne 3. Od analizy wyników sprawdzianów szkolnych i egzaminu zewnętrznego do efektów kształcenia. październik/listopad Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej Rady pedagogiczne

9 4. Indywidualizacja pracy z uczniem. Metody i formy pracy na języku polskim. cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej 5. Kryteria oceniania na lekcji i na egzaminie holistycznie czy analitycznie? Różne sposoby i obszary oceniania w szkole w kontekście nowej podstawy programowej i planowanych rozwiązań egzaminacyjnych. cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum, szkoły podstawowej Rady pedagogiczne 6. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej Rady pedagogiczne 7. Jak rozwijać pasje, uzdolnienia i zainteresowania uczniów na lekcjach i zajęciach dodatkowych. Praca z uczniem zdolnym wyzwaniem dla nauczyciela. cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej Rady pedagogiczne

10 8. Edukacja medialna na wszystkich etapach nauczania. Sposoby i cele wykorzystania filmu na lekcji. cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej Rady pedagogiczne 9. Ocenianie kształtujące jako forma wspierania rozwoju ucznia. Szkolne i przedmiotowe zasady oceniania. cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych liceum Rady pedagogiczne 10. Konstruowanie i ewaluacja programów nauczania do nowej podstawy programowej w liceum (poziom rozszerzony, przedmioty uzupełniające, przedmioty dodatkowe). cały rok Warsztaty, konsultacje, Szkolenie zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych Nauczyciele wszystkich przedmiotów liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej 11. Konsultacje dla nauczycieli każdy czwartek Konsultacje indywidualne Nauczyciele języka polskiego ŁCRE

11 Maria Sieczka doradca metodyczny nauczycieli religii L.p Temat zajęć Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1. Jak kształtować postawy uczniów na lekcji religii? Projektowanie pracy wychowawczej katechety. październik spotkanie odbędzie się w dwóch grupach (6godzin) katecheci wszystkich typów szkół ŁCRE 2. Zadania nauczyciela religii w świetle Nowej Podstawy Programowej. październik godziny księża katechizujący w szkołach ponadpodstawowych, gimnazjach i szkołach podstawowych Prowadzący: Maria Sieczka, Ks. dr Zbigniew Pyskło ŁCRE 3. Ocenianie kształtujące ocenianie, które pomaga uczyć. październik godziny księża katechizujący na wszystkich poziomach edukacji Prowadzący: Maria Sieczka, Ks. dr Wojciech Turowski ZSEiO nr 6 w Łomży 4. Zagrożenia płynące z ideologii gender. listopad /grudzień godziny - katecheci wszystkich szkół na terenie miasta Łomży Prowadzący: Maria Sieczka, Bogumiła Rzepnicka ŁCRE

12 5. Umiejętności psychologiczne nauczyciela. praca systematyczna cotygodniowe spotkania w każdy wtorek 20 godzin - nauczyciele religii, którzy rozpoczynają pracę katechetyczną oraz studenci WSD odbywający praktykę katechetyczną gimnazjach i szkołach średnich Prowadzący: Maria Sieczka, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży 6. Ludzka seksualność: piękno czy zagrożenie? Wizja człowieka, a koncepcja wychowania seksualnego. grudzień godziny - katecheci wszystkich szkół na terenie miasta Łomży Prowadzący: Maria Sieczka, Bogumiła Rzepnicka Anna Najda ŁCRE 7. Mężczyźni zasługują na ubóstwienie przez swe czyny, kobiety przez swoją mądrość (J. Grimm). Cechy kobiety katechetki: mądrość, dobroć, królewskość, wspaniałomyślność i duchowość podstawą i siłą w prowadzeniu innych do Boga. listopad 2013r 3 godziny - panie katechetki, które katechizują przez 15 lat i dłużej Prowadzący: Maria Sieczka, Bożena Skuriat ZSEiO nr 6 w Łomży 8. Rozważania na niełatwe tematy. Tematyczne sesje dyskusyjne według ustalonych tematów. Tworzenie scenariuszy lekcji. 2 godziny w każdym miesiącu 10 godzin - zainteresowani nauczyciele religii oraz studenci teologii odbywający praktyki katechetyczne w szkołach ponadgimnazjalnych Prowadzący: Maria Sieczka i zespół powołany do realizacji tematyki tworzenia scenariuszy lekcji ZSEiO nr 6 w Łomży

13 9. Lekcje otwarte. jedna lekcja otwarta na każdym poziomie edukacji 6 godzin - katecheci poszczególnych typów szkół. Prowadzący: Maria Sieczka i katecheci prowadzący lekcje otwarte; wyznaczone szkoły 10. Osobista formacja duchowa warunkiem rozwoju powołania katechetycznego. styczeń rekolekcje zamknięte 3 dni - zgłoszeni katecheci Prowadzący: Zaproszeni rekolekcjoniści Bursa Katolicka w Łomży 11. Indywidualne spotkania z katechetami. według potrzeb katechetów - katecheci wszystkich typów szkół. w poszczególnych szkołach, oraz w zespołach katechetów na terenie poszczególnych parafii w Łomży (wg. haromonogramu spotkań) 12. Olimpiada i Konkurs: Olimpiada Myśli Jana Pawła II ; zgodnie z ustalonymi terminami; - - opiekunowie zgłoszonych uczniów Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego; konkurs recytatorski o tematyce wiary; listopad opiekunowie zgłoszonych uczniów; ŁCRE w Łomży 13. Szanse i trudności katechezy dla dorosłych. Cel, funkcje, formy i metody katechezy dorosłych. luty godzin katecheci wszystkich typów szkół Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

14 14. Ewangelizacja a katecheza w szkole. luty/marzec godziny katecheci wszystkich typów szkół Prowadzący: Maria Sieczka Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży 15. Rodzaje i formy modlitwy według Katechizmu Kościoła Katolickiego. Sposoby modlitewnego uwielbienia Boga. marzec godziny katecheci wszystkich typów szkół Instytut Teologiczny w Łomży - kaplica Wieczystej Adoracji w katedrze 16. Multimedia w katechezie. Tablica interaktywna na lekcji religii. marzec godziny katecheci wszystkich typów Prowadzący: Maria Sieczka Anna Domurat ZSEiO nr 6 w Łomży 17. Umiejętności psychologiczne nauczyciela. praca systematyczna cotygodniowe spotkania w każdy wtorek 20 godzin nauczyciele religii, którzy rozpoczynają pracę katechetyczną oraz studenci WSD odbywający praktykę katechetyczną w gimnazjach i szkołach średnich Prowadzący: Maria Sieczka, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży 18. Hierarchia wartości w kontekście współczesnych zagrożeń moralnych. Wychowanie do dawania świadectwa maj/czerwiec godziny katecheci wszystkich typów szkół Prowadzący: Maria Sieczka ŁCRE w Łomży

15 19. Powtórzenie materiału z zastosowaniem tablicy interaktywnej. luty 2014 luty 2014 katecheci wszystkich typów szkół Prowadzący: Maria Sieczka Anna Domurat ZSEiO nr 6 w Łomży 20. Rozważania na niełatwe tematy. Tematyczne sesje dyskusyjne według ustalonych tematów. Tworzenie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem Internetu. 2 godziny w każdym miesiącu 10 godzin zainteresowani nauczyciele religii oraz studenci teologii odbywający praktyki katechetyczne w szkołach ponadgimnazjalnych Prowadzący: Maria Sieczka i zespół powołany do realizacji tematyki tworzenia scenariuszy lekcji ZSEiO nr 6 w Łomży 21. Lekcje otwarte z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. jedna lekcja otwarta na każdym poziomie edukacji 6 godz. po przeprowadzonej lekcji planuje się wspólne omówienie jej katecheci wszystkich typów szkół Prowadzący: Maria Sieczka Anna Domurat i katecheci prowadzący lekcje otwarte; Zajęcia w wyznaczonych szkołach 22. Osobista formacja duchowa warunkiem rozwoju powołania katechetycznego. luty dni rekolekcje zamknięte zgłoszeni katecheci Prowadzący: zaproszeni rekolekcjoniści; Bursa katolicka w Łomży

16 23. Indywidualne spotkania z katechetami. według potrzeb katechetów katecheci wszystkich typów szkół Prowadzący: Maria Sieczka w poszczególnych szkołach oraz w zespołach katechetów na terenie poszczególnych parafii w Łomży (według harmonogramu spotkań) 24. Olimpiada i Konkurs: Olimpiada Myśli Jana Pawła II zgodnie z ustalonymi terminami realizacja podczas I i II semestru roku szkolnego 2013/2014 opiekunowie zgłoszonych uczniów Prowadzacy: Ks. Dr W. Turowski Ks. Dr Z. Pyskło Maria Sieczka Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego

17 Ewa Frołow doradca metodyczny w zakresie wychowania i opieki LP. Temat zajęć Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi Nauczyciele, Koordynacja: Ewa wychowawcy Frołow warsztaty zainteresowani Prowadzenie: każde spotkanie rozwijaniem swoich Urszula Bielicka 1. Bank pomysłów warsztaty artystyczne raz w miesiącu* ok. 2-3 godz. pasji Gronek Miejsce: Pracownia plastyczna ŁCRE Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem negocjacji i mediacji Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Edukacja włączająca dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej Konferencja naukowo - metodyczna Rodzice są partnerami szkoły i przedszkola do uzgodnienia IX-XI-XII * do uzgodnienia warsztaty warsztaty cykl 10-ciu spotkań 3-godz. (raz w tygodniu) konferencja + warsztaty szkolenie rady pedagogicznej rady pedagogiczne przedszkoli oraz wszystkich typów szkół rodzice, nauczyciele, wychowawcy Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, pedagodzy i psycholodzy, nauczyciele wspomagający nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół w Łomży Prowadzenie: Ewa Frołow Małgorzata Dąbrowska pracownik Poradni Psychologiczno Pedogogicznej nr 2 zainteresowana tematem Ewa Frołowcertyfikowany realizator programu Organizacja: Ewa Frołow Joanna Truszkowska Miejsce: PWSIiP Łomża lub ŁCRE ŁCRE bądź zainteresowana placówka

18 Godzina wychowawcza (nie)wychowawcza W zgranym zespole siła Jak być takim zespołem? Komunikuj się bez przeszkód - warsztaty do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia szkolenie rady pedagogicznej warsztaty dla grupy ok.20-osobowej warsztaty 9. Mediacje w szkole do uzgodnienia szkolenie nauczyciele wszystkich typów szkół nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół ŁCRE bądź zainteresowana placówka ŁCRE bądź zainteresowana placówka ŁCRE bądź zainteresowana placówka ŁCRE bądź zainteresowana placówka Powyższy plan jest propozycją, do skorzystania z której spróbuję zachęcić dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek. Ponad wszystko wyrażam gotowość odpowiedzi na potrzeby poszczególnych szkół w zakresie doskonalenia kompetencji nauczycielskich. Szczegółowe informacje dotyczące doskonalenia znajdują się na stronie internetowej ośrodka w zakładce Materiały doradców / Ewa Frołow

19 Plan pracy doradców zawodowych w roku szkolnym LP. Temat zajęć Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi rady pedagogiczne łomżyńskich,, Organizacja wewnątrzszkolnego placówek systemu doradztwa zawodowego I semestr X XII oświatowych:,, Wspierająca rola nauczyciela w 2013 terminy zostaną - udział w radach - przedszkoli, 1. kształtowaniu ścieżki edukacyjnej i uzgodnione zawodowej ucznia II semestr II V pedagogicznych - szkół podstawowych z dyrekcją szkół gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych - burs szkolnych 2.,, Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,, Wsparcie wychowanków burs w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej I sesja październik sesje doradcze dla pedagogów i dyrektorów ds. wychowania (łącznie 8 sesji) pedagodzy i dyrektorzy ds. wychowania łomżyńskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych a także przedszkoli i burs szkolnych sesje będą organizowane oddzielnie dla każdego rodzaju szkół; celem sesji będzie dopasowanie działań doradczych do zapotrzebowania szkół,, Elementy edukacji zawodoznawczej w przedszkolu II sesja maj sesje doradcze dla pedagogów i dyrektorów ds. wychowania (łącznie 8 sesji) łomżyńskie szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne a także przedszkola i bursy szkolne organizowane oddzielnie dla każdego rodzaju szkół. Cel: podsumowanie działań doradczych w I semestrze

20 3.,, Prezentacja działalności doradców zawodowych ŁCRE,, Udzielanie konsultacji indywidualnych dla młodzieży i rodziców dotyczących wyboru ścieżki kształcenia i zawodu - udział w dniach otwartych, giełdach edukacyjnych i organizacja giełdy szkół ponadgimnazjalnych marzec 2014 marzec 2014 giełda giełda - I Łomżyńska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych uczniowie gimnazjum i ich rodzice - XIV Giełda Pomysłów na Życie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ich rodzice organizacja giełdy, quizy zawodoznawcze, poradnictwo zawodowe, rozstrzygnięcie konkursu zawodoznawczego dla gimnazjum III LO, organizacja stanowiska poradnictwo zawodowe dla uczniów marzec - kwiecień 2014 konsultacje Udział w Dniach otwartych łomżyńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych organizacja stanowiska poradnictwo zawodowe dla uczniów 4.,, Rola nauczyciela w kształtowaniu wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego, Tematyka i scenariusz lekcji: - zawodoznawczych o treściach wspierających rozwój zainteresowań ucznia wrzesień 2013 czerwiec konsultacje indywidualne dla nauczycieli wychowawcy klas, pedagodzy, dyrektorzy ds. wychowania oraz nauczyciele łomżyńskich gimnazjów konsultacje będą odbywać się w ŁCRE lub w szkołach w terminach uzgodnionych indywidualnie z nauczycielami

21 5.,, Diagnoza predyspozycji zawodowych testy, kwestionariusze, wywiady,, Jak rozwijać swoje zainteresowania,, Skuteczne metody uczenia się,, Jak rozwijać swoją kreatywność,, Wybór dalszej ścieżki kształcenia,, Zawody przyszłości,, Przedszkolaki poznają świat zawodów,, Specyfika współczesnego rynku pracy,, Elastyczny rynek pracy,, Wejście na rynek pracy dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna,, Umiejętności miękkie (soft skills ) niezbędne na rynku pracy,, Trudne sytuacje na rynku pracy: mobilność zawodowa, zmiany w zaplanowanej karierze zawodowej, bezrobocie wrzesień 2013 czerwiec lekcje doradcze uczniowie szkół łomżyńskich: - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli i burs szkolnych terminy zostaną uzgodnione z dyrekcją szkół 6.,, Diagnoza predyspozycji zawodowych,, Wybór ścieżki kształcenia w kontekście zainteresowań i predyspozycji zawodowych,, Wybór zawodu wrzesień 2013 czerwiec konsultacje indywidualne dla uczniów uczniowie szkół łomżyńskich: - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych oraz burs szkolnych terminy zostaną uzgodnione z dyrekcją szkół i burs oraz uczniami

22 7.,, Kształtuję swoją przyszłość - badanie predyspozycji zawodowych - rozwój zainteresowań - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy - wybór ścieżki kształcenia - wybór zawodu styczeń - marzec warsztaty doradcze uczniowie szkół łomżyńskich: - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych oraz burs szkolnych terminy zostaną uzgodnione z dyrekcją szkół i burs 8. -,, Zawody przyszłości konkurs plastyczny klasy V i VI szkoły podstawowe -,, Znam lokalny rynek pracy quiz zawodoznawczy uczniowie gimnazjum luty kwiecień organizacja dwóch konkursów zawodoznawczych uczniowie szkół łomżyńskich: - szkół podstawowych (klasy VI) - gimnazjów terminy zostaną uzgodnione z dyrekcją szkół 9. -,, Jak wspierać swoje dziecko w wyborze dalszej ścieżki kształcenia -,, Jak wspierać swoje dziecko w wyborze przyszłego zawodu październik 2013 kwiecień udział w zebraniach z rodzicami rady pedagogiczne łomżyńskich placówek oświatowych: - przedszkoli, - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych oraz burs szkolnych terminy zostaną uzgodnione z dyrekcją szkół oraz wychowawcami klas

23 10.,,Aktualne dane na temat rynku pracy oraz oferty edukacyjnej szkół i uczelni wyższych wrzesień 2013 czerwiec gromadzenie danych i zamieszczanie informacji oraz artykułów na stronie internetowej ŁCRE rady pedagogiczny łomżyńskich szkół, uczniowie oraz ich rodzice tematyka artykułów dotyczyć będzie aktualnych zmian w dziedzinie edukacji i rynku pracy

24 Janusz Kossakowski konsultant ds. technologii informacyjno komunikacyjnych Lp. Temat Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1. Nowe spojrzenie na prezentację multimedialną tworzenie prezentacji w programie PREZI. wrzesień, październik godzinne warsztaty, oraz szkolenie Rad Pedagogicznych Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych; rady pedagogiczne szkół i przedszkoli Zajęcia w trzech terminach 2. Tworzenie materiałów dydaktycznych wspomagających proces nauczania w programie Hot Potatoes. listopad, grudzień godzinne warsztaty, oraz szkolenie Rad Pedagogicznych Nauczyciele I, II i III poziomu edukacyjnego wszystkich przedmiotów Zajęcia w trzech terminach 3. Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej usługa Google Docs. styczeń, godzinne warsztaty, oraz szkolenie Rad Pedagogicznych Nauczyciele wszystkich przedmiotów we wszystkich typach szkół Zajęcia w trzech terminach 4. Kurs doskonalący Bazy danych Access marzec godzinne warsztaty, przedmiotów we wszystkich typach szkół Nauczyciele wszystkich Zajęcia w dwóch terminach 5. Multimedialne pokazy zdjęć w programie PhotoStory 3. kwiecień godzinne warsztaty, oraz szkolenie Rad Pedagogicznych Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych; rady pedagogiczne szkół i przedszkoli Zajęcia w dwóch terminach 6. Edytor tekstu Word dla zaawansowanych. kwiecień godzinne warsztaty, Nauczyciele wszystkich przedmiotów we wszystkich typach szkół Zajęcia w dwóch terminach 7. Arkusz kalkulacyjny Excel dla zaawansowanych. maj godzinne warsztaty, Nauczyciele wszystkich przedmiotów we wszystkich typach szkół Zajęcia w dwóch terminach

25 8. Praca w e-dzienniku Librus cały rok nauczycieli; konsultacje indywidualne konsultacje dla grup Zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów we wszystkich typach szkół Uwaga: zajęcia z wybranego tematu mogą odbyć się w innym terminie, gdy zbierze się grupa (6 12 osób), a także na konsultacjach indywidualnych z wybranej tematyki. Szczegółowe informacje dotyczące doskonalenia znajdują się na stronie internetowej ośrodka w zakładce Technologie informacyjno komunikacyjne.

26 Dariusz Kisiel konsultant wychowania fizycznego Lp. Temat Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi Nordic Walking dla wszystkich. 1. Zabawy i gry z wykorzystaniem kijów nordic walking. Ćwiczenia lekkoatletyczne z wykorzystaniem kijów nordic walking. Ćwiczenia koordynacyjne z wykorzystaniem kijów nordic walking. Ćwiczenia siłowe z wykorzystaniem kijów nordic walking cały rok Zajęcia praktyczne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: Dariusz Kisiel 2. Wykorzystanie komputera na zajęciach wychowania fizycznego. cały rok Konsultacje, zajęcia praktyczne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: Dariusz Kisiel Janusz Kossakowski ŁCRE 3. Ćwiczenia koordynacyjne o złożonej strukturze ruchu. cały rok Wykład, zajęcia praktyczne, konsultacje indywidualne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: Wykładowcy z PWSIiP w Łomży, Dariusz Kisiel ŁCRE 4. Bieg na orientację poznajemy swoją okolicę. Marsze na orientację z wykorzystaniem kijów nordic walking cały rok Wykład, zajęcia praktyczne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: Dariusz Kisiel ŁCRE

27 5. Technika Pilatesa ( gimnastyka rozumna ) cały rok Zajęcia praktyczne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: Instruktor pilatess ŁCRE 6. Gry i zabawy wprowadzające do piłki siatkowej cały rok Zajęcia praktyczne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: Dariusz Kisiel ŁCRE Lekcje otwarte Lekkoatletyka Gimnastyka Koszykówka Piłka nożna Piłka ręczna Piłka siatkowa Edukacja zdrowotna na wychowaniu fizycznym cały rok cały rok Obserwacja lekcji Wykład, konsultacje indywidualne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: Nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy ŁCRE 9. Wychowanie fizyczne z uczniem niepełnosprawnym cały rok Wykład, konsultacje indywidualne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Prowadzący: instruktorzy, trenerzy, Dariusz Kisiel ŁCRE 10. Wychowanie fizyczne w klasach I-III cały rok Wykład, konsultacje indywidualne Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

28 Propozycje Szkoleń Rad Pedagogicznych LP. Temat Realizacja 2. Ocenianie kształtujące. 3. Metody aktywizujące w nauczaniu. 4. Umiejętności psychologiczne nauczyciela Sposób realizacji podstawy programowejprogramy nauczania i plany dydaktyczne. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych- rozwiązania organizacyjne i metodyczne. Liczba godzin Koszt w zł. Prowadzący Maria Sieczka Maria Sieczka Maria Sieczka Agata Reszewicz Agata Reszewicz Miejsce Zgłoszenie /NIE Monitorowanie realizacji podstawy programowej w kontekście pracy dyrektora i nauczyciela. Konstruowanie programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową oraz specyfiką i potrzebami szkoły. Agata Reszewicz Agata Reszewicz

29 Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego do modyfikacji programów nauczania i tworzenia planów dydaktycznych. Analiza wyników egzaminu zewnętrznego jako element ewaluacji wewnętrznej szkoły. Projekt edukacyjny w szkole a rozwój zainteresowań i uzdolnień ucznia. Ocenianie szkolne w teorii i w praktyce. ( oceniane kształtujące, sumujące, orientujące; konteksty oceniania; pomiar dydaktyczny). Międzynarodowe badania osiągnięć szkolnych w Polsce na tle przemian edukacji Diagnostyka edukacyjna w szkole. Rola trafnych i rzetelnych narzędzi pomiaru. Aktywizujące metody pracy z grupą wychowawczą. Interpretacja edukacyjnej wartości doadnej (EWD) Ocenianie szkolne jako informacja zwrotna o postępach ucznia w nauce oraz motywowanie do dalszej pracy. Agata Reszewicz Agata Reszewicz Agata Reszewicz Agata Reszewicz Agata Reszewicz Agata Reszewicz Doradca metodyczny /konsultant ŁCRE Doradca metodyczny /konsultant ŁCRE Doradca metodyczny /konsultant ŁCRE

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo