METODYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZIELONYCH PRZEDSZKOLACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZIELONYCH PRZEDSZKOLACH"

Transkrypt

1 METODYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZIELONYCH PRZEDSZKOLACH Podstawa programowa zajęć dydaktycznych w przedszkolu Zajęcia i metody realizowane dla wszystkich dzieci uczęszczające do Zielonych Przedszkoli w zawierają pełen zakres określony w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego zgodnej z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Na zajęciach dydaktycznych realizujemy program wychowania przedszkolnego autorstwa J. Pytlarczyk W kręgu zabawy, którego celami są: - uczyć się, aby wiedzieć (nabyć wiedzę) - uczyć się, aby działać (nabyć umiejętności) - uczyć się, aby być (wpoić system wartości i postaw) - uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi (współistnieć i współdziałać z całym światem) W grupach trzylatków i czterolatków realizujemy przewodniki metodyczne i pakiety dydaktyczne Kuferek Trzylatka (K. Kamińska, wydawnictwo Juka) oraz Kuferek Czterolatka (M. Cieśla i M. Słojewska, wydawnictwo Juka). Na zajęciach dydaktycznych opartych na scenariuszach z przewodnika wykorzystywane są różne formy aktywności w zakresie tematyki bliskiej dziecku. Ich podstawę stanowi zabawa i ruch. Istotną rolę pełni również samodzielne doświadczanie, manipulowanie, obcowanie z literaturą i muzyką, eksperymenty plastyczne i badawcze, ćwiczenia językowe oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie pojęć matematycznych i przyrodniczych. Pięciolatki i sześciolatki pracują w oparciu o pakiet Szkoła nas woła wydawnictwa Nowa Era - jest to roczne, urozmaicone przygotowanie do pierwszej klasy. Ta propozycja to zbiór zabaw, zadań i ćwiczeń wspomagających rozwój dzieci we wszystkich obszarach kluczowych dla odniesienia szkolnego sukcesu. Jako uzupełniające zadania dodatkowe, zachęcające dzieci do pracy poza przedszkolem stosujemy pakiet edukacyjny Poznaje świat bo mam 6 lat (J. Białobrzeska, Wydawnictwo Didasko) Metody stosowane przez naszych pedagogów w codziennej pracy dydaktycznej. Metoda Projektu Metoda ta polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań edukacyjnych, gdzie punktem wyjścia dla projektu jest sytuacja problemowa, wzbudzająca zainteresowanie dzieci. Pozwala zatem dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań, kierowanie własnym uczeniem się, podczas gdy nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, kierującą i organizującą. W metodzie projektu proces uczenia się odbywa się poprzez działanie. Działalność praktyczną wiąże się z aktywnością poznawczą, w której dziecko poszukuje, stawia pytania, eksperymentuje, działa, dokonuje wyborów i ocenia wykonane zadanie. Projekt, to metoda w której dziecko lub grupa prowadzą badania na określony temat, który jest dla nich ważny i odnosi się do ich życiowych doświadczeń. Aktywność badawcza może trwać dłuższy czas. Dzieci planują działania samodzielnie lub w strona 1/9

2 grupach, wybierają miejsca zajęć terenowych i wybierają materiały źródłowe. Projekt pomaga dzieciom uwierzyć we własne siły, uczy, jak stawiać pytania oraz gdzie i w jaki sposób szukać na nie odpowiedzi, kształtuje umiejętność wypowiedzi, planowania, czy pracy w grupie. Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej Metoda bazująca na potrzebie ruchu dziecka, która integruje poszczególne obszary rozwoju. Aktywizacja wielozmysłowa w działaniu dziecka służy czemuś - podczas zabawy powstaje nowa jakość, np. praca plastyczna. Metoda wykorzystuje m.in. rozmaite ćwiczenia graficzne angażujące motorykę całego ciała połączone z rytmicznym reagowaniem na bodźce słuchowe. Istotnym elementem metody jest wykorzystanie tzw. origami płaskiego, głównie kół i kwadratów. Zabawy z origami integrują następujące funkcje: myślenie, małą motorykę, koordynację ruchowo-wzrokową, klasyfikowanie itp. Zajęcia wykorzystujące naturalny ruch dziecka polegające na działaniach rytmizujących, mają na celu usprawnić pracę dłoni, a także ukształtować równoważenie lateralne, czy wyrównać napięcie mięśniowe po obu stronach ciała. Wykonywane ćwiczenia mające charakter grafomotoryczny / manipulacyjny odbywają się w rytm słuchanej muzyki. Końcowym efektem mogą być proste obrazy (np. składające się z kropek, kresek), jednak najważniejszy jest proces ich tworzenia, w czasie którego dzieci, w sposób zintegrowany, ćwiczą sprawność, koordynację, koncentrację, motorykę, umiejętność wypowiedzi oraz pracę w grupie. Pedagogika zabawy według Klanza Metoda pracy z grupą, mająca na celu zbudowanie pozytywnych relacji pomiędzy jej członkami oraz ułatwienie procesu uczenia, a wykorzystująca gry i zabawy integracyjne. Chusta choć bardzo prosta, jest zarazem intrygującą pomocą dydaktyczną. Podstawowym atrybutem wykorzystywanym w pracy opisywaną metodą jest duża, kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy. Jest ona wspaniałym środkiem do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni, kiedy staje się balonem, wiatrem, łodzią, siecią rybacką oraz tym wszystkim, o czym tylko można pomarzyć. Możliwości jej zastosowania są nieograniczone, dlatego staje się ona dowodem na to, że im prostsze formy i pomoce, tym lepsza zabawa. Zapewnia ona doznania wielozmysłowe takie jak: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe oraz łączy je z doznaniami ruchowymi. Zabawa nią może przybierać różne formy, zawsze jednak dostarcza wielu wrażeń dzieciom ucząc ich: współdziałania w grupie, czekania na swoją kolej, doskonali spostrzegawczość i refleks, ćwiczy poczucie rytmu, a przede wszystkim daje Nam wszystkim wiele radości z wspólnej zabawy oraz wpływa na dobre samopoczucie. Metoda ta zwykle kojarzona wyłącznie z kolorową chustą animacyjną Klanzy, w rzeczywistości stosująca przeróżne środki wyrazu: ruch, taniec, dramę, techniki plastyczne itp. strona 2/9

3 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz Ta metoda rozwija u dzieci funkcję analizatorów: słuchowego, wzrokowego i dotykowokinestetycznego, a także wpływającą na rozwój językowy oraz motorykę zarówno dużą i małą. Celem metody jest również kształtowanie lateralizacji czyli ustalenie ręki dominującej i orientacji prawej i lewej strony ciała oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Założenia metody opierają się na aktywnym wielozmysłowym poznawaniu, wspieraniu, rozwijaniu aktywności niezbędnych w procesie nauki czytania i pisania. Istotą aktywnego rozwijania powyższych funkcji staje się zintegrowanie procesów spostrzegania oraz aktywności motorycznej. Zatem proces uczenia się nabiera wymiaru całościowego (holistycznego) rozwijania funkcji (i ich współdziałania): wzrokowo-przestrzennych, słuchowo językowych oraz ruchowych. Metoda czytania globalnego G. Domana Metoda zwana jest również metodą czytania całościowego, podczas którego dziecko rozpoznaje wyraz jako całość. Wyraz początkowo jest swego rodzaju obrazem graficznym, którego kształt, czy też schemat zapamiętujemy. Z czasem jednak dziecko zaczyna uświadamiać sobie strukturę wyrazu, dostrzega poszczególne znaki graficzne, podejmuje próby analizy i syntezy słuchowej (głosowanie, sylabizowanie) oraz prostych przykładów analizy i syntezy wzrokowej. Metoda Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej Jest to metoda składająca się z 12 kręgów tematycznych, uwzględniający stopniowanie trudności, którego głównym celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci oraz zachęcenie od najmłodszych lat zajęciami matematycznymi. W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowiące budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia (matematyczne) oraz umiejętności. Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole. Ta metoda doskonale wykorzystuje możliwości i prawidłowości rozwojowe małego dziecka. Pozwala dziecku działać, doświadczać, rozwiązywać problemy, wyciągać wnioski, przewidywać, cieszyć się z każdego działania. Uczy logicznego myślenia i pozwija wyobraźnię. Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss Metoda Batii Strauss powstała z myślą o przybliżeniu muzyki klasycznej najmłodszym, a jej niewątpliwą zaletą jest umożliwienie dzieciom aktywnego uczestniczenia w utworze muzycznym. Dzieci, poprzez zabawę, biorą niejako udział w procesie tworzenia tekstu kultury, krok po kroku zagłębiając się w niego. Dzięki poszczególnym etapom pracy z utworem, takim jak np. fabularyzacja, realizacja poprzez proste ruchy rytmiczne, realizacja strona 3/9

4 poprzez taniec, czy grę na instrumentach, dzieci, w sposób zintegrowany, kształcą zdolności socjalne i wyobraźnię dźwiękową, umiejętności tańca, śpiewu, gry na instrumentach, dramy itp., a dzięki możliwości swobodnej zmiany ról, w jakich dzieci występują, utwory, nawet pomimo wielokrotnego słuchania, nie tracą na atrakcyjności. Dzięki tej metodzie dzieci poznają strukturę utworu muzycznego. Zabawa materiałem Montessori To zajęcia oparte na głównych zasadach metody M. Montessori, czyli nauce poprzez doświadczenie. Zgodnie z koncepcja Marii Montessori Pozwól zrobić mi to samemu dzieci między innymi doskonalą umiejętności życiowe (np. czynności samoobsługowe), rozwijają zmysły i język, a także kształcą umiejętności liczenia. Odmienna metody czytania Ireny Majchrzak Ta odmienna metoda nauki czytania stosowana jest już wśród bardzo małych dzieci (2 3 latki). Punktem wyjścia jest pokazanie dziecku jego imienia wizytówki, a następnie imion znanych bliskich mu osób. Dzięki temu dziecko zauważa, iż imię można nie tylko usłyszeć i wymówić, lecz również zobaczyć, że samo dziecko zostało przedstawione w kształcie liter, lub, że zostało schowane za zasłoną liter. Następne etapy to wiele gier i zabaw pozwalających dzieciom na poznanie pozostałych imion, wyrazów oraz liter alfabetu. Metoda twórczego myślenia J. Osborne Burza mózgów Metoda ta jest szczególnie polecana podczas rozwiązywania problemów. Wszyscy uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje pomysły, ponieważ nie podlegają one ocenie. Ważna jest duża ilość pomysłów, lecz nie jest istotne, kto jest ich autorem. Metoda twórczego myślenia polecana jest w codziennej pracy z dziećmi, gdyż wspaniale integruje grupę, rozwija fantazję i rozbudza w dziecku wyobraźnię twórczą. Gry dydaktyczne Jest to metoda zawierająca treści dydaktyczne i wychowawcze. Uczy ścisłego przestrzegania reguł, aktywizuje uczniów, integruje różne dziedziny aktywności oraz przyspiesza ich rozwój. Gry planszowe uczą twórczego myślenia, rozwijają wyobraźnię, nadają sens pracy, zmuszają do współdziałania, uczą planowania pracy, dają satysfakcję z wykonywanej pracy. strona 4/9

5 Metoda gimnastyki twórczej R. Labana Opiera się na improwizacji ruchowej. Ćwiczenie pojmowane jest jako zadanie otwarte pobudzające wyobraźnię, chęć twórczej ekspresji. Metoda obejmuję pięć aspektów rozwoju ruchowego: - rozwijanie świadomości własnego ciała - wyczucie ciężaru ciała i czasu - wyczucie przestrzeni - rozwijanie płynności ruchów - adaptacja ruchów własnych do ruchów partnera. Metoda W. Sherborne Wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: potrzebują czuć się we własnym ciele, jak w domu, oraz umieć nawiązywać relacje (Weronika Sherborne, 1990 Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego) Proponowane zajęcia tej metody działają na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka. Dzięki zastosowaniu tej metody nasze pociechy nauczą się rozładowywać stresy, bardziej świadomie posługiwać swoim ciałem i współdziałać w otoczeniu i pośród innych ludzi. Decoupage Decoupage opiera się na dekorowaniu przedmiotów poprzez naklejanie na nie papierowych oraz ryżowych serwetek, wykorzystanie farb akrylowych, płatków złota, suszonych kwiatów, lakierów na bazie wody, obrazków i wiele innych materiałów. Metodą decoupage dodaje niezwykłe inspiracje, poszerza fantazje i rozwija umysł. Warsztaty plastyczne To zajęcia, które dają dzieciom możliwość ekspresji plastycznej wyrażenia siebie poprzez kreację plastyczną. Dzieci mają okazję do kontrolowanego rozładowania swoich wewnętrznych napięć, do tzw. twórczego wyżycia się. Podczas tych zajęć ważniejsze od wizualnego efektu końcowego pracy jest samopoczucie dziecka, jego radość z tworzenia, z działania wybranymi narzędziami i materiałami. Obok ekspresji plastycznej, drugim fundamentalnym celem zajęć jest rozwijanie sprawności manualnej dzieci. Program Ćwiczeń Integrujących INPP Jest to zestaw ćwiczeń ruchowych mający na celu uzyskania przez dziecko pełnej kontroli nad ciałem (integracja sensoryczna). strona 5/9

6 ZAJĘCIA REALIZOWANE DLA WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW W RAMACH PAKIETU PODSTAWOWEGO. Poza wyżej wspomnianymi metodami pracy dydaktycznej, wszystkie dzieci 1) uczęszczające do Zielonych Przedszkoli uczestniczą aktywnie w następujących zajęciach: Język angielski - codzienne zajęcia z lektorem (www.poliglotek.pl) Ćwiczenia z językiem angielskim odbywają się u nas każdego dnia. Dzieci uczą się przez zabawę, piosenki i wierszyki. Maluchy przyswajają język w sposób naturalny i podchodzą do zajęć z dużym entuzjazmem. Dzięki systematycznym, codziennym zajęciom nauka języka angielskiego są one bardzo efektywne. Doskonale przygotowują dzieci do oswojenia się z podstawowym w dzisiejszym świecie języku komunikacji na świecie. Warsztaty kulinarne - zdrowe nawyki żywieniowe (www.pyszoty.pl) To jedne z najbardziej lubianych i wyczekiwanych przez dzieci zajęć. W trakcie warsztatów kulinarnych przebierają się w małych kucharzy i wraz z paniami z Pyszot wspólnie przygotowują między innymi bałwanki z białego sera, zielone samochody z ogórków i innych warzyw oraz sprawdzają gdzie mieszkają witaminki, przygotowują surówki. Na koniec oczywiście chętnie zjadają wszystko to co przygotowały na zajęciach. Dzięki temu przez zabawę przekonujemy dzieci do próbowania rzeczy, których na co dzień nie chcą jeść i w ten sposób wpajamy zdrowe nawyki żywieniowe. Opieka i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne (www.ideownia.pl) Dzięki stałej współpracy z Ideownią uczymy maluchy radzić sobie z mniej lub bardziej trudnymi sytuacjami jakie im się przydarzają. To właśnie w przedszkolu nabieramy zdolności funkcjonowania w grupie społecznej. Uczymy się dzielić, szanować potrzeby innych i wspierać nawzajem. Wspólne obserwacje naszych pedagogów oraz regularne konsultacje z psychologami pozwalają na wstępne zdiagnozowanie potencjalnych problemów, a także pozwalają na rozwój warsztatu pracy nauczycielek. strona 6/9

7 ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH PAKIETU ROZSZERZONEGO. Pakiet rozszerzony zawiera cztery dodatkowe rodzaje zajęć, a mianowicie: Zajęcia Logopedyczne Podczas grupowych zajęć logopedycznych przeprowadzamy ćwiczenia mające na celu ukształtowanie właściwej mowy w okresie intensywnego jej rozwoju. W przypadku stwierdzenia pewnych niedociągnięć sugerujemy rodzicom skorzystanie z indywidualnych zajęć, podczas których pracujemy nad eliminowaniem zaburzeń mowy. Dala Państwa wygody zajęcia indywidualne organizujemy w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Zajęcia mają także na celu kontrolowanie oddziaływania ewentualnych wad na psychikę. Nauka tańca Taniec rozwija wiele umiejętności ruchowych. Zwiększa świadomość własnego ciała, polepsza koordynacje, wzmacnia kondycję, rozwija mięśnie i uelastycznia ciało. Pozwala zgromadzić pozytywną energię jednocześnie korygując postawę i ucząc elegancji ruchów. Taniec jest sposobem wyrażania siebie oraz okazywania swoich uczuć i emocji. Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne. Rytmika Ćwiczenia rytmiczne maksymalnie aktywizują ciało i psychikę dziecka, tworzą nowe odruchy i rozwijają sprawność, wpływaj na opanowanie nieśmiałości i zaburzeń w zachowaniu dzieci, wspomagają wiarę we własne siły, ćwiczą i rozwijają umiejętność koncentracji uwagi, przyczyniają się do rozwoju spostrzegawczości, umiejętności porównywania, analizy, pamięci. To poznawanie różnych instrumentów muzycznych i różnego rodzaju muzyki, od poważnej, poprzez rozrywkową, aż do muzyki wydobywanej z przedmiotów codziennego użytku: kubeczki, sztućce, patyki, klocki. Kids Academy Kids Academy to zajęcia ruchowe stymulujące rozwój dziecka, przygotowujące dzieci do różnych dyscyplin sportowych, takich jak: tenis, pływanie, narciarstwo, piłka nożna, sztuki walki, itp. Celem projektu jest rozwój układu stawowo mięśniowego oraz ośrodków mózgowych odpowiedzialnych za koordynacje i koncentrację. Zabawy opierają się na treningu priorecepcji (czucie głębokie mięśnia), widzenia przestrzennego, kinezjologii edukacyjnej, zawierają w sobie elementy gimnastyki korekcyjnej oraz koordynacji ruchowej. Podczas ćwiczeń dzieci uczą się współpracy, rywalizacji i kreatywnego myślenia. strona 7/9

8 ZAJĘCIA DODATKOWE PŁATNE. Poza standardowymi pakietami, każdy z rodziców ma możliwość zapisania dziecka na dodatkowe zajęcia, których szeroki wybór znajdą Państwa w naszej ofercie. Zakres tych zajęć uzależniony jest od zainteresowania nimi w danej placówce. Karate z Akademią Karate (www.akademiakarate.com.pl) Dzieci w tym wieku mają naturalną potrzebę ruchu i odczuwają radość z podejmowania czynności ruchowych. Celem treningu jest nabycie przez dzieci nowych form ruchu a wspólny trening w dobrej atmosferze powoduje kształtowanie się pozytywnych postaw, dzieci uczą się także przełamywać własne słabości, a także szacunku dla pozostałych dzieci i dla Sensei - Mistrza. Trening dla tej grupy wiekowej jest kombinacją gier i zabaw ruchowych przeplatanych nauką elementów karate. Zajęcia Plastyczne z Adrianną Andryszewską Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości. Ogromną zaletą jest to, ze długo podziwiać można efekty w postaci obrazu, rzeźby, czegoś co widać, co można wziąć do ręki. Akademia Reksia - piłka nożna (www.akademiareksia.pl) Akademia Reksia to zajęcia zabawowo-sprawnościowe dla chłopców i dziewczynek w wieku od 3. do 6. roku życia, rozwijające koordynację, postrzeganie, czucie, umiejętność pracy w grupie oraz zdobywanie nawyków dobrej postawy. Partnerem merytorycznym projektu jest największa szkółka piłkarska w Polsce- Akademia Reissa. Zapewnia ona najwyższy poziom zajęć dzięki doświadczonej i specjalnie przeszkolonej kadrze oraz nowoczesnemu zapleczu technicznemu. Język hiszpański (www.poliglotek.pl) Hola! Como estas? Niektóre dzieci już potrafią odpowiedzieć na to pytanie. Podobnie jak w przypadku języka angielskiego stosujemy metody pozwalające przyswoić zupełnie nowy język. Nasi lektorzy realizują program stworzony na potrzeby najmłodszych. strona 8/9

9 EduRobot - robotyka (www.edurobot.pl) Lego Education WeDo to zestaw ponad 150 klocków, który umożliwia dzieciom już w wieku 5 lat zbudowanie robota wyposażonego w silniki i sensory. Po zbudowaniu robota dzieci ożywiają go, podłączając go do komputera i programując. Dzieci mogą zbudować między innymi samolot, różne zwierzaki czy piłkarza. Balet Zajęcia z baletu mają wiele zalet. Przede wszystkim podczas lekcji wyrabia się wrażliwość na piękno muzyki poważnej. Maluchy nabierają pewności ruchów i gibkości, uczą się ładnie poruszać oraz akceptować własne ciało. Podczas zajęć dzieci uczą się również pewności siebie oraz swobody poruszania. W trakcie występów dla rodziców dzieci muszą przełamać w sobie naturalną tremę, a tak zdobyta odwaga procentuje później, także w dorosłym życiu. Basen Basen To jest to, co Dzieci uwielbiają robić najbardziej - wodne harce, a przy okazji podstawowa nauka pływania. Pływanie wpływa szczególnie korzystnie na ogólny rozwój psychofizyczny i sprawność dzieci, kształtuje podstawowe cechy motoryczne, wyrabia pożądane cechy osobowościowe np. odwagę, zdyscyplinowanie, wpływa również na rozwój społeczny czyli zgodne współdziałanie w zespole, odpowiedzialność za drugą osobę znajdującą się w wodzie, jest doskonałą formą spędzania czasu wolnego. Jazda Konna Jaki rodzaj sportu polecić dziecku? Najlepiej taki, który rozwinie nie tylko jego zdolności fizyczne, ale pomoże także nabrać pewności siebie, stać się bardziej odpowiedzialnym człowiekiem, a jednocześnie sprawi pociechom wielką frajdę! Polecamy jazdę konną. Dzięki uprawianiu tego rodzaju sportu dziecko nie tylko wreszcie przestanie się garbić, nabierze siły fizycznej, ale także doświadczy kontaktu ze zwierzęciem, nauczy się, jak o nie dbać i szanować. Jazda konna może wydawać się sportem niebezpiecznym. Jednak pod okiem doświadczonego instruktora dziecku nie stanie się nic złego. 1) W przypadku przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej 182 zakres zajęć może być odmienny od przedstawionego powyżej. strona 9/9

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 2 Joanna Matejczuk Rozwój dziecka Wiek przedszkolny wiek: 2/3 5/6 lat

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart

Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart Wpływ działań realizowanych w ramach Programu KidSmart na rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie doświadczeń z 15 krajów brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 3 Anna Kamza Rozwój dziecka Wczesny wiek szkolny wiek: 5/6 8/9 lat Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie,myślenie twórcze i osobowość twórczą?

Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie,myślenie twórcze i osobowość twórczą? Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dorota Gębuś Beata Pawlica Edyta Widawska Zbigniew Wieczorek Ewa Wysocka Jak rozwijać swoje zdolności:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTAĆ W SZKOLE POTENCJAŁ MÓZGU?

JAK WYKORZYSTAĆ W SZKOLE POTENCJAŁ MÓZGU? Biblioteczka refleksyjnego praktyka Marzena Żylińska JAK WYKORZYSTAĆ W SZKOLE POTENCJAŁ MÓZGU? Biblioteczka refleksyjnego praktyka Wrocław, maj 2012 www.praktykinauczycielskie.dsw.edu.pl Szkoła dla mózgu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 MIEJSCE REALIZACJI: SZKOŁA PODSTAWOWA 108 WROCŁAW UL. B. CHROBREGO 3 AUTOR I REALIZATOR : ELŻBIETA GRZELAK 1 I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo