zakwalifikowane do odbywania studiów pomostowych, posiadające status osoby zatrudnionej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zakwalifikowane do odbywania studiów pomostowych, posiadające status osoby zatrudnionej."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi i Wydziału Zamiejscowego w Warszawie. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi od października 2008 roku kształci czynne zawodowo pielęgniarki ze średnim wykształceniem na studiach licencjackich (pomostowych) na kierunku PIELĘGNIARSTWO w ramach projektu systemowego "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie Doskonalenie zawodowe kadr medycznych. Grupę docelową projektu stanowią czynne zawodowo pielęgniarki posiadające świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia szkoły średniej lub policealnej będące absolwentami: pięcioletnich liceów medycznych, dwuletnich medycznych szkół zawodowych, dwuipółletnich oraz trzyletnich medycznych szkół zawodowych, zakwalifikowane do odbywania studiów pomostowych, posiadające status osoby zatrudnionej. Na tle innych uczelni wyróżniamy się prowadząc studia pomostowe na wszystkich ścieżkach kształcenia. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w Wydziale Zamiejscowym w Warszawie: - Zarządzanie w ochronie zdrowia - Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki - Bezpieczeństwo zdrowotne - Edukacja zdrowotna w zarządzaniu placówkami SPA & Wellness - Bezpieczeństwo i higiena pracy - Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem umysłowym - Marketing farmaceutyczny - Szkoła Trenerów Biznesu - Terapia pedagogiczna z elementami logopedii - Zarządzanie innowacyjne - kompetencje personalne menadżera Naszą Uczelnię wyróżnia również bogata oferta studiów podyplomowych on-line! Studia podyplomowe przez internet stanowią znakomitą propozycję dla wszystkich, którzy chcą: zdobyć nowe kompetencje, uzupełnić wykształcenie, uzyskać kwalifikacje do wykonywania atrakcyjnych zawodów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą \Udemia Hnmioistyczno-Ekonomiczna w lodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie ul. Wolność 2A Warszawa

2 n o w y paradygmat kształcenia /AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI

3 /AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI Uczelnia btetazlolcl UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym umożliwiła Akademii inną niż dotychczas organizację kształcenia. Zgodnie z Europejskimi Standardami Edukacyjnymi gruntownie przebudowaliśmy programy studiów. Współczesne studiowanie służy przede wszystkim nabywaniu nowych umiejętności interpersonalnych i społecznych oraz kształtowaniu postaw, wiedza zaś jest skutkiem studiowania. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi wprowadziła Europejskie Standardy Edukacyjne, realizując w ten sposób nowy paradygmat edukacji, elementami: Nowe metody który charakteryzuje się następującymi W Akademii na każdym roku studiów do prowadzenia zajęć wykorzystujemy metodę projektów i metodę warsztatową. Za pomocą tych metod studenci rozwijają kompetencje, uczą się rozwiązywania problemów, rozwijają umiejętności i kształtują postawy. W dotychczasowym modelu edukacji dominuje zakuwanie" wiedzy, w nowym dzięki samodzielnemu rozwiązywaniu problemów studenci rozwijają swoją osobowos'ć. Najlepsze projekty nagradzamy wczterech kategoriach: projekt w zakresie przedsiębiorczości, projekt prospołeczny, projekt nastawiony na rozwój osobisty, projekt artystyczny. W roku akademickim 2012/2013 najwyżej oceniono warsztat filozoficzny dla dzieci ze szkoły podstawowej na temat przyjaźni, interaktywną stronę internetową Motywator, akcję charytatywną na rzecz schroniska dla zwierząt oraz projekt rozpowszechniania sztuki street art w Polsce. W toku studiów odbywają się warsztaty rozwijające umiejętność komunikacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów czy też negocjacji. Nowe treści Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej prowadzimy kształcenie na wyższym poziomie. Według nowego paradygmatu student, rozwiązując problemy i realizując projekty, rozwija osobowość i uzyskuje nowe kompetencje. W tradycyjnym modelu zdobywa wiedzę, jak standardowo rozwiązywać problemy. W nowym paradygmacie trenuje samodzielne myślenie i działanie, planuje swój rozwój, ponadto w trakcie pracy nad problemami weryfikuje przyjęte rozwiązania. Kształcenie tradycyjne polega na uczeniu się działania według schematu. Studenci AHE uczestniczą w przedmiotach specjalnie dedykowanych rozwojowi postawy kreatywnej i przedsiębiorczej: działania twórcze i projekt własnego przedsięwzięcia. W ten sposób zdobywają umiejętności przełamywania schematów w myśleniu i działaniu, uczą się, jak w innowacyjny i niestandardowy sposób rozwiązywać problemy, a także jak radzić sobie w życiu zawodowym i prywatnym. Młoda kadra Ten nowy program edukacyjny możemy realizować tylko dzięki entuzjazmowi i zaangażowaniu młodej kadry pracującej w AHE. To oni prowadzą zajęcia metodą projektów i metodą warsztatową. To oni współpracują z przedsiębiorcami, przygotowują projekty zaczerpnięte z praktyki życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Wśród organizowanych przez studentów przedsięwzięć wyróżnić można liczne wystawy, koncerty, wykłady edukacyjne, imprezy kulturalne, pokazy taneczne czy akcje dobroczynne. Sukcesy tych projektów owocują pozytywnymi rekomendacjami przedsiębiorców. Studenci w pracy projektowej rozwiązują realne problemy firm i w ten sposób tworzą własne portfolio potwierdzające zdobyte przez nich kompetencje. 20 lat doświadczeń Rok 2013 to dla nas rok wyjątkowy, ponieważ Uczelnia świętuje swoje dwudziestolecie. W ciągu dwóch dekad Akademia Humanistyczno- -Ekonomiczna w Łodzi stała się jednym z największych niepublicznych ośrodków akademickich w kraju. Baza lokalowa Uczelnia wyposażona jest w kilkadziesiąt sal wykładowych, laboratoria komputerowe i multimedialne, studio radiowe i telewizyjne, pracownie naukowe i galerie wystawowe ze słynnym już w Polsce Patio", a także największą wśród uczelni niepublicznych w Łodzi bibliotekę. W przyjaznym otoczeniu, dostosowanym również do potrzeb osób niepełnosprawnych, na różne sposoby mogą zaistnieć: ekspresja, twórczość, zabawa i nauka, a także doświadczanie, przeżycie i refleksja. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna mieści się w XTX-wiecznych budynkach pofabrycznych. W świetnie zachowanych, odrestaurowanych murach o niepowtarzalnym, industrialnym klimacie odbywają się wydarzenia edukacyjne, imprezy kulturalne oraz biznesowe. Jeśli chcesz uczestniczyć w nowym modelu edukacji, dołącz do Nas! Kształcenie w Akademii Rozwój kompetencji osobowościowych Stosowanie niestandardowych rozwiązań Uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów Radość studiowania Wspieranie rozwoju kariery zawodowej Projekty dla firm / 2

4 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Akademia jeszcze bliżej Ciebie studia I stopnia Administracja Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Kulturoznawstwo Pedagogika Politologia Filologia angielska Filologia germańska Filologia polska Pielęgniarstwo Grafika Taniec Transport studia II stopnia Filologia angielska Filologia germańska Filologia polska Pedagogika Politologia Grafika studia podyplomowe Wysokie stypendia Oferta studiuj z tabletem Wpisowe Ozł

5 /AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI Polski Uniwersytet Wirtualny nowoczesna strona edukacji Dlaczego e-learning? W największym skrócie e-learning to studia za pośrednictwem internetu. Ktoś porównał odkrycie internetu do odkrycia Ameryki. Słusznie. Okazuje się, że na tym nowym lądzie" z powodzeniem i skutecznie można urządzać szkoły i uniwersytety. Pozornie zmienił się jedynie sposób przekazu - z tradycyjnego na wirtualny. Ale to tylko część prawdy! W istocie zmienił się cały model pozyskiwania wiedzy, a nawet funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Prehistorią są gliniane tabliczki czy papirus, do lamusa historii odchodzą też książki papierowe. Dzisiejszy człowiek jest całkowicie zanurzony w elektronicznej chmurze! Tam mieszka jego umysł, tam są deponowane zasoby ludzkości, stamtąd też należy je czerpać. E-learning to kształcenie, a nawet życie przez internet... Dlaczego Polski Uniwersytet Wirtualny? PUW to specjaliści z 11-letnim doświadczeniem. Od ponad dekady budujemy silną markę, opartą na bogatej ofercie studiów i szkoleń. Dysponujemy największą w Polsce bazą materiałów dydaktycznych liczącą kilkaset kompletnych kursów on- -line. Współpracujemy z gronem kilkuset wykładowców przeszkolonych z zakresu metodyki zdalnego nauczania. Jako jedyni wprowadziliśmy system elektronicznej obsługi studentów, ograniczający do minimum formalności i gwarantujący skuteczną komunikację w zakresie dydaktyki i organizacji studiów. Nie dziwi zatem, że naszą wirtualną uczelnię ukończyło ponad absolwentów! Dlaczego u nas się rozwiniesz? Najistotniejszą wartością, jaką PUW oferuje studentom, jest wysoka jakość kształcenia. Nasi absolwenci często nadmieniają, że wbrew pozorom włożyli w studia więcej pracy niż w zwykłym trybie zaocznym, że wykładowcy ich nie oszczędzali, że cotygodniowe zaliczenia uczą systematyczności, że końcowy dyplom został okupiony dużym wysiłkiem. Ale dodają również, że poznali na PU W-ie smak nowoczesnej wiedzy, opartej na rozwiązywaniu praktycznych problemów, dyskusjach z wykładowcami i innymi studentami. Kilkuletnia edukacja na platformie kształtuje dobrych specjalistów danej dyscypliny, a także ludzi świetnie przygotowanych do funkcjonowania w świecie nowych mediów i technologii. Ale założeniem naszej uczelni jest budowanie kompetencji, a nie przekazywanie informacji. Nasz student tworzy zasoby, a nie biernie je przyjmuje. Dziś nikt już nie wierzy w martwą wiedzę oznajmianą przez tradycyjną szkołę. Społeczność ucząca się jakież to mądre sformułowanie! Nasz student uczy się od wykładowcy, od koleżanki i kolegi, zagląda do setek źródeł, krytykuje, błądzi, powraca, na nowo interpretuje rzeczywistość, wybiera. On po prostu tworzy wiedzę, tworzy siebie, tworzy własną przyszłość. I może to robić o każdej porze i w każdym miejscu. Na przykład na plaży lub w tramwaju... Studia I stopnia: Pedagogika Administracja Transport Politologia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Kulturoznawstwo Zarządzanie / 4

6 Uczę się polskiuniwersytetwirtualny Studia II stopnia: Pedagogika Filologia angielska Filologia germańska Filologia polska Politologia "**" Studia podyplomowe, kursy i szkolenia on-line z zakresu zarządzania, ekonomii, informatyki, pedagogiki, psychologii, prawa, nauk medycznych, nauk ścisłych bezpłatna infolinia

7 /AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI Studia podyplomowe lepsza p r z y s z ł o ś ć Studia podyplomowe otwierają możliwości zdobycia nowych kompetencji, uprawnień czy nawet nowego zawodu. Zalety i aspekty studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego przybliża nam Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych dr Andrzej Zbonikowski. Czym są studia podyplomowe, czym różnią się od kursów i szkoleń? Jakie korzyści dają absolwentom? Studia podyplomowe są formą kształcenia, pozwalającą nabyć nowe kompetencje, uprawnienia czy nawet nowy zawód. Ponieważ są kierowane do absolwentów studiów wyższych, nie obejmują już kształcenia ogólnego, a przede wszystkim przedmioty specjalistyczne związane ze studiowanym kierunkiem. Ze względu na coraz większą potrzebę przekwalifikowania się lub zdobywania uzupełniających kwalifikacji jest to forma edukacji szczególnie adekwatna do wymogów współczesnego rynku pracy. W porównaniu z kursami studia podyplomowe odznaczają się akademickim prestiżem i obejmują kompetencje wymagające wyższego wykształcenia. Warto jednak zauważyć, iż znaczna część studiów podyplomowych trwa tylko dwa semestry, a kształcenie można podejmować już na podbudowie studiów pierwszego stopnia (licencjat), nawet równolegle z uzupełniającymi studiami magisterskimi. Jak rozpoznać dobrą ofertę studiów podyplomowych? Ważny jest czytelny opis studiów - jednoznacznie wskazujący na nabywane kwalifikacje, a także specjalistyczna kadra, która powinna być zaprezentowana wraz z ofertą kształcenia. Ponadto zawsze warto słuchać szeptanych" opinii rynku - osób, które ukończyły dany kierunek w uczelni lub z innych źródeł posiadają opinię na jego temat. Czym wyróżnia się oferta studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego? Można by wymienić wiele atutów studiów podyplomowych w CKP. Myślę, że najważniejszym jest sprofilowanie kształcenia w sposób umożliwiający słuchaczom uzyskanie ugruntowanych kompetencji praktycznych. Dzięki temu absolwenci są dobrze przygotowani do wchodzenia w nowe role zawodowe i znacznie przewyższają w tym zakresie absolwentów studiów podyplomowych prowadzonych w formule wykładowo-teoretycznej". Ten walor jest także wskazywany przez naszych słuchaczy, którzy dzięki temu nie obawiają się podejmowania nowych obowiązków zawodowych związanych z nabytymi kwalifikacjami. Ważnym atutem studiów podyplomowych jest także stała aktualizacja programów kształcenia pod kątem potrzeb rynku i oczekiwań samych uczestników studiów. Które kierunki studiów podyplomowych z oferty CKP cieszą się obecnie największą popularnością? Przede wszystkim studia kierowane do nauczycieli, nadające uprawnienia pedagogiczne lub przygotowujące do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia danego rodzaju zajęć. W tym zakresie CKP pozyskało dobre opinie i ugruntowało swoją pozycję rynkową już kilka lat temu. Na niektórych kierunkach - jak Oligofrenopedagogika czy Terapia pedagogiczna wykształcenie zdobyli słuchacze już ponad 40 edycji studiów. Do kogo są skierowane studia podyplomowe z oferty Centrum Kształcenia Podyplomowego? Oferta skierowana jest do każdego, kto chciałby doskonalić się zawodowo, zdobywać nowe kwalifikacje i umiejętności. Większość kierunków można podejmować bez względu na posiadane kwalifikacje, ważne jest legitymowanie się wykształceniem wyższym. Co oznacza, że oferta studiów podyplomowych CKP jest zgodna z Europejskimi Standardami Edukacji? Oznacza to, iż programy kształcenia są zgodne z kształceniem kompetencyjnym opisanym w Europejskich Ramach Kwalifikacji, kładącym nacisk nie tylko na wiedzę, ale także na umiejętności fachowe oraz kompetencje osobiste. Słuchacz jest traktowany jako podmiot w procesie całożyciowego kształcenia się. W wymiarze formalnym studia podyplomowe są kompatybilne z formami kształcenia w Unii Europejskiej, a ich realizacja wiąże się z pozyskiwaniem punktów ECTS (European Credit Transfer System). Jak wygląda w CKP oferta studiów na kierunkach podyplomowych w kontekście bardzo modnego ostatnio szkolenia e-learningowego? Można powiedzieć, że kształcenie e-learningowe przebojem podbija współczesny świat, to bardzo atrakcyjna forma kształcenia. Pozwala uczyć się w domu, niemal nie ruszając się z fotela, korzystając z platformy cyfrowej i elektronicznych zbiorów bibliotecznych. CKP stale poszerza swoją ofertę kierunków studiów, które można studiować w ten sposób, a do uczelni przyjeżdżać tylko na zajęcia praktyczne i zaliczenia. Z dr. Andrzejem Zbonikowskim rozmawiał Piotr Koska / 6

8 Centrum Kształcenia Podyplomowego Poszerzamy Twoje perspektywy Studia podyplomowe Europejskie Standardy Edukacyjne Arteterapia Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja techniczna Edukacja plastyczna z elem. grafiki komputerowej Edukacja włączająca Historia w szkole Informatyka z elementami e-learningu Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori Innowacyjne nauczanie języka polskiego Logopedia Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem umysłowym Przygotowanie pedagogiczne Pedagogika opiekuńczo-wychowawczą z elem. profilaktyki Pedagogika resocjalizacyjna Przedsiębiorczość w szkole podstawowej i gimnazjum Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Socjoterapia Terapia pedagogiczna z elem. logopedii Wychowanie fizyczne z elem. tańca i aerobiku Wychowanie do życia w rodzinie Wiedza o społeczeństwie Wiedza o kulturze Zarządzanie w oświacie

9 SZKOŁY EDUKACJI INNOWACYJNEJ Gimnazjum i Liceum Ogólnok Jednoroczna Policealna Szkoła Policealna Szkoła Zawód Sprawdź ofertę w Twoim mieście: Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 46a, teł ; Ciechanów, ul. Sienkiewicza 28a, tel , ; Głogów, ul. Obozowa 3, tel ; Grudziądz, ul. Sobieskiego 12, tel ; Hrubieszów, ul. Zamojska 16, tel ; Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, tel ; Jasło, ul. Sokoła 6, tel ; Kartuzy, Osiedle Wybickiego 33, tel ; Kobylnica, ul. Poznańskiego 1, tel ; Konin, ul. Przemysłowa 85, tel ; Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 22, tel ; Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 58a, tel ; Lublin, ul. Bursaki 12, tel ; Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, tel ; Łuków, ul. Wyszyńskiego 41, tel ; Opole, ul. Maja 141, tel ; Piotrków Trybunalski, ul. Leonarda 12/14, tel ; Radomsko, ul. Brzeźnicka 22, tel ; Sieradz, ul. Mickiewicza 6, tel ; Sochaczew, ul. Staszica 106, pok. nr 10, tel ; Starachowice, ul. Leśna 2, tel ; Trzcianka, ul. 27-go Stycznia 100, tel ; Warszawa, ul. Wolność 2a, tel ; Wieluń, ul. Śląska 23, tel ; Wodzisław Śląski, ul. 1 Maja 23b, tel ; Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 8, tel ; Zakopane, ul. Nowotarska 42, tel

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-06-26 dla loginu: internetowagp

Wygenerowano dnia 2015-06-26 dla loginu: internetowagp Wygenerowano dnia 0-0- dla loginu: internetowagp IX RANKING WYDZIAŁÓW PRAWA e k s t r a Piątek niedziela Tradycja górą. Prawo najlepsze w Krakowie i Warszawie Trudna sztuka wiosłowania Dominika Sikora

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2015/2016

studia II stopnia 2015/2016 studia II stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA II STOPNIA STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI na kierunkach: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NOWOŚĆ w przygotowaniu FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE Już

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sosnowiec, 24 czerwca 2015 rok Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów (2015) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo