Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015"

Transkrypt

1 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015

2 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jest ona zaproszeniem do współpracy skierowanym w Państwa stronę. Zaproszeniem do spotkań, wymiany doświadczeń i twórczej konfrontacji trwających przez cały rok szkolny. Oferta szkoleń ZCDN-u na rok 2014/2015 jest skoncentrowana wokół zagadnień zgodnych z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. Znaleźć w niej można propozycje z zakresu wspierania rozwoju dziecka młodszego, podnoszenia jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, profilaktyki agresji i przemocy oraz edukacji włączającej. Jestem przekonana, ze każdy z Państwa wybierze coś dla siebie spośród wielu przedstawionych tu propozycji. Od tego roku zapraszamy wszystkie szkoły i ich pracowników do nowej formy współpracy kompleksowego wspomagania. W jej ramach zapewniamy rzetelną diagnozę, wsparcie w poszukiwaniu obszaru rozwojowego szkoły i pomoc w jego wypełnieniu efektywnymi działaniami. Serdecznie zachęcamy grona pedagogiczne do zaangażowania się w tę efektywną, choć wymagającą, formę doskonalenia. Urszula Pańka dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

3 Spis treści ABY SIĘ Z NAMI SZKOLIĆ, WYSTARCZY JUŻ TYLKO KRÓTKA PRZERWA KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ Rozdział I kursy kwalifikacyjne I/1 Organizacja i zarządzanie oświatą. Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej I/2 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży I/3 Kurs przygotowujący nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy I/4 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych I/5 Teksty kultury wizualnej interpretacje Rozdział II RADY PEDAGOGICZNE II/1 Poradnictwo zawodowe w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jako profilaktyka bezrobocia absolwentów II/2 Kompetencje komunikacyjne nauczyciela II/3 Ciekawe lekcje wychowawcze. Współczesny savoir vivre dla nastolatków II/4 Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? Metoda Porozumienie Bez Przemocy M. Rosenberga II/5 Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda Konstruktywna konfrontacja II/6 Jak sobie radzić z agresją i przemocą wśród uczniów? II/7 Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w świetle nowelizacji rozporządzenia MEN-u w sprawie nadzoru pedagogicznego II/8 Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej do rozwoju szkoły/placówki II/9 Autoewaluacja w pracy nauczyciela II/10 Konstruowanie narzędzi do prowadzonej w szkole/placówce diagnozy lub ewaluacji wewnętrznej II/11 Metody i techniki badań jakościowych w diagnozie i ewaluacji wewnętrznej II/12 Projektowanie działań na rzecz wzrostu efektów nauczania z wykorzystaniem metody Edukacyjnej Wartości Dodanej II/13 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych II/14 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych z elementami pierwszej pomocy II/15 Technologie informacyjne we wspomaganiu pracy szkoły kompetencje cyfrowe nauczycieli II/16 Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnych Rozdział III WARSZTATY A. JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY III/A/1 Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w świetle nowelizacji rozporządzenia MEN-u w sprawie nadzoru pedagogicznego III/A/2 Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej do rozwoju szkoły/placówki III/A/3 Autoewaluacja w pracy nauczyciela III/A/4 Konstruowanie narzędzi do prowadzonej w szkole/placówce diagnozy lub ewaluacji wewnętrznej III/A/5 Metody i techniki badań jakościowych w diagnozie i ewaluacji wewnętrznej

4 III/A/6 Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach w trakcie zajęć szkolnych III/A/7 E-nauczyciel skutecznym sposobem podniesienia jakości pracy szkoły B. WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA III/B/1 Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? Metoda Porozumienie Bez Przemocy M. Rosenberga III/B/2 Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda Konstruktywna konfrontacja III/B/3 Jak sobie radzić z agresją i przemocą wśród uczniów? III/B/4 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskie karty w praktyce szkolnej C. WARSZTAT EDUKACYJNY NAUCZYCIELA Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna III/C/1 Diagnoza przedszkolna w grupie 5-latków III/C/2 Tworzenie programów własnych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego III/C/3 Rozpoznawanie cech dziecka nadpobudliwego psychoruchowo oraz dziecka zdolnego III/C/4 Na dobry start w klasie I. Wspieranie dziecka przedszkolnego w osiąganiu umiejętności niezbędnych szkole III/C/5 Barwa i kształt. Wybrane techniki plastyczne stosowane w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym III/C/6 Zabawa z papierem. Wybrane techniki papieroplastyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym III/C/7 Sposoby rozwijania twórczej aktywności dziecka III/C/8 Jak pracować z podręcznikiem Nasz elementarz cz III/C/9 Ocena poznawczych i społecznych umiejętności uczniów Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty (SFP) III/C/10 Ortografia w edukacji wczesnoszkolnej III/C/11 Twory z natury i makulatury, czyli coś z niczego na cztery pory roku III/C/12 Metoda Marii Montessori w praktyce nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego III/C/13 Przyrodnicze eksperymenty w edukacji wczesnoszkolnej III/C/14 Dzieci obywatele. Uczniowskie projekty edukacyjne w klasach I III szkoły podstawowej Przedmioty przyrodnicze III/C/15 Poznajemy tajemnice pszczół III/C/16 Doświadczenia uczniowskie, pokazy nauczyciela oraz komputerowe animacje z fizyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej III/C/17 Uczymy przyrody poprzez zajęcia terenowe w otoczeniu szkoły III/C/18 III/C/19 Poznajemy przyrodnicze walory Puszczy Bukowej i Szczecińskie Centrum Informacji Turystycznej nad Jeziorem Szmaragdowym Zajęcia terenowe w Puszczy Bukowej obserwacje roślin i zwierząt w ekosystemach lądowym i wodnym Matematyka III/C/20 Zadania tekstowe w klasach IV VI szkoły podstawowej III/C/21 Oceniać, by wspierać rozwój ucznia na lekcji matematyki III/C/22 Rozumowanie i argumentacja na matematyce w gimnazjum III/C/23 Umiem uzasadnić prowadzenie rozumowania przez ucznia szkoły podstawowej

5 III/C/24 Wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej a efektywność nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej Zajęcia techniczne III/C/25 Modele papierowe, kartonowo-drewniane i drewniano-styropianowe na zajęciach technicznych, świetlicowych i pozalekcyjnych Zajęcia komputerowe/informatyka/technologia informacyjna III/C/26 Prezi moje prezentacje w chmurze III/C/27 Multimedia w szkole grafika komputerowa III/C/28 Multimedia w szkole film III/C/29 Moje lekcje w internecie III/C/30 Multimedia w nauczaniu III/C/31 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu nauczycieli Historia i wiedza o społeczeństwie III/C/32 Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych III/C/33 Edukacja prawna w podstawie programowej liceum ogólnokształcącego i technikum.. 82 Doradztwo zawodowe III/C/34 Metody poradnictwa grupowego i indywidualnego III/C/35 Metodologia tworzenia Indywidualnego Planu Działania III/C/36 Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej III/C/37 Bądź aktywny na rynku pracy Biblioteka szkolna III/C/38 Selekcja materiałów bibliotecznych warunkiem racjonalnego gromadzenia zbiorów III/C/39 Obsługa bibliotecznego programu komputerowego Biblioteka Szkolna MOL III/C/40 Opis bibliograficzny wydawnictw zwartych D. Rozwój zawodowy nauczyciela III/D/1 Asertywność w pracy nauczyciela III/D/2 Autoprezentacja, czyli jak przygotować się do egzaminu na nauczyciela mianowanego? III/D/3 Metody i techniki aktywizujące w pracy nauczyciela III/D/4 Kompetencje komunikacyjne nauczyciela III/D/5 Ciekawe lekcje wychowawcze. Trening kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów III/D/6 Ciekawe lekcje wychowawcze. Współczesny savoir vivre dla nastolatków III/D/7 Ciekawe lekcje wychowawcze w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Człowiek wśród ludzi III/D/8 Ciekawe lekcje wychowawcze w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka III/D/9 Ciekawe lekcje wychowawcze w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Sztuka skutecznego działania III/D/10 Jak uczyć o prawach człowieka, dziecka, ucznia na wszystkich etapach edukacyjnych III/D/11 Kształcenie kompetencji społecznych uczniów. Sztuka dyskutowania i debatowania III/D/12 Uczniowskie projekty edukacyjne w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej III/D/13 Dzieci aktywne w społeczności. Uczniowskie projekty edukacyjne w klasach IV VI szkoły podstawowej III/D/14 Budowanie wizerunku profesjonalnego pracownika oświaty. Dress code III/D/15 Awans zawodowy nauczyciela stażysty III/D/16 Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

6 III/D/17 Awans zawodowy nauczyciela mianowanego III/D/18 Opis i analiza problemu wychowawczego/edukacyjnego w kontekście awansu zawodowego III/D/19 Marketing w oświacie III/D/20 Drama jako metoda nauczania i wychowania III/D/21 Siła głosu moją siłą. Warsztaty emisji głosu III/D/22 Teatr w nas. Projekt edukacji teatralnej dla nauczycieli i instruktorów III/D/23 Warsztaty teatralne dla nauczycieli III/D/24 Nauczyciel jako coach. Warsztaty z elementami coachingu III/D/25 Nauczyciel wobec problemu nieczytelnego pisma uczniów E. FORA III/E/1 Forum Nauczycieli Matematyki Szkoły Podstawowej III/E/2 Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej. Praca z uczniem zdolnym na przedmiocie wiedza o społeczeństwie III/E/3 Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej. Egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie Rozdział IV SZKOLENIA E-LEARNINGOWE Edukacja wczesnoszkolna IV/1 Cyfrowa szkoła w edukacji wczesnoszkolnej Zajęcia komputerowe IV/2 MS Word IV/3 MS Excel IV/4 MS PowerPoint 2013 (on- i of f-line) lub Prezi (on-line) IV/5 Nowoczesne narzędzia dydaktyczne i bezpłatne aplikacje komputerowe wspomagające pracę nauczycieli przedmiotów humanistycznych IV/6 Nowoczesne narzędzia dydaktyczne i bezpłatne aplikacje komputerowe wspomagające pracę nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Kształcenie zawodowe IV/7 Metody nauczania w kształceniu zawodowym IV/8 Przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego w nowej formule IV/9 Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych IV/10 Programy nauczania w szkołach zawodowych IV/11 Praca nauczyciela kształcenia zawodowego Rozdział V SIECI WSPÓŁPRACY V/1 Opiekun aktywnego samorządu uczniowskiego V/2 Współpraca i samokształcenie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych V/3 Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody V/4 Sieć wsparcia nauczycieli zajęć technicznych V/5 Sieć wsparcia nauczycieli rozpoczynających nauczanie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa V/6 Sieć nauczycieli na rzecz równości

7 V/7 Wyzwania na stanowisku kierowniczym. Sieć współpracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Rozdział VI KONSULTACJE VI/1 Tworzenie oraz modyfikacja nauczycielskich programów nauczania/wychowania/profilaktyki VI/2 E-podręczniki do kształcenia ogólnego VI/3 Organizacja pracy biblioteki szkolnej VI/4 Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów w komputerowym programie bibliotecznym VI/5 Metodyka pracy z czytelnikiem VI/6 Normalizacja w pracy nauczyciela bibliotekarza Rozdział VII KONFERENCJE VII/1 Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie VII/2 Moje doświadczenia w pracy z podręcznikiem Nasz elementarz cz VII/3 Wybrane umiejętności matematyczne uczniów kończących klasę trzecią i czwartą. Analiza jakościowa wyników badań OBUT umiejętności matematyczne i DUMa uczniów szkół podstawowych VII/4 Fizyka i chemia wysokich energii w edukacji szkolnej VII/5 Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej w szkole VII/6 Wspomaganie nauczyciela w pracy z uczniem niepełnosprawnym w szkołach ogólnodostępnych VII/7 Zacznijmy uczyć na miarę XXI wieku VII/8 Algorytmika w szkole VII/9 Obszary (nie)równości w polskiej szkole VII/10 Nowe formy doskonalenia nauczycieli wynikające ze zmian w prawie oświatowym VII/11 Sytuacja materialna uczniów jako wyzwanie wychowawcze i metodyczne nauczyciela VII/12 Polska szkoła wobec zagadnienia równości. Przemoc a płeć VII/13 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/ VII/14 Neurodydaktyka. Jak wiedza o mózgu może usprawnić proces nauczania i uczenia się Rozdział VIII GRANTY ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY VIII/1 Metody pracy nauczyciela i ucznia na lekcji z wykorzystaniem e-podręczników VIII/2 Konstruowanie narzędzi do prowadzonych w szkole/placówce badań diagnostycznych i ewaluacyjnych VIII/3 Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w planowaniu działań szkoły/placówki

8 Aby się z nami szkolić, wystarczy już tylko krótka przerwa Chcąc skorzystać z Oferty szkoleń Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wystarczy mieć do dyspozycji komputer z dostępem do internetu oraz chwilę wolnego czasu. Rejestracje na wszystkie formy doskonalenia są przyjmowane przez cały rok szkolny, za pośrednictwem wygodnego i łatwego w obsłudze Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń (ISOS), który jest dostępny na stronie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakładce Szkolenia. Kiedy po zalogowaniu się lub w przypadku nowych użytkowników po założeniu indywidualnego i bezpiecznego konta, zdecydują się Państwo zapisać na wybraną formę doskonalenia (którym zostały przyporządkowane stałe w danym roku szkolnym symbole alfanumeryczne) należy wejść w jej opis i skorzystać z funkcji Dodaj do koszyka, wyświetlającej się u dołu strony. Następnie, wchodząc w zakładkę Koszyk, wystarczy już tylko wybrać opcję Zapisz się, by dołączyć do grupy uczestników. W chwili, gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych na dane szkolenie, wyślemy na Państwa adres prośbę o potwierdzenie udziału w szkoleniu, we wskazanym w treści wiadomości terminie. Jeśli zaproponowany przez nas termin będzie dla Państwa dogodny, prosimy o przesłanie akceptacji, poprzez wybranie zawartej w treści wiadomości opcji Potwierdź. 8

9 Opłat za szkolenia prosimy dokonywać najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć, wyłącznie przelewem na konto: PKO BP I Oddział w Szczecinie Zachęcamy Państwa również do stałego monitorowania informacji pojawiających się na naszej stronie internetowej (www.zcdn.edu.pl). Znajdą tam Państwo najnowsze, nieujęte w Ofercie szkoleń, formy doskonalenia, wynikające z sugestii i preferencji naszych Klientów. Wszelkich informacji na temat oferowanych przez ZCDN form doskonalenia udziela pracownik Organizacji Szkoleń, tel , 9

10 K o m p l e k s o w e w s p o m a g a n i e

11 Kompleksowe wspomaganie szkół Kompleksowe wspomaganie szkół stanowi nową formę doskonalenia nauczycieli realizowaną w miejscu, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, czyli w instytucji oświatowej. Ma na celu wspieranie nauczycieli oraz pracowników oświaty w procesie doskonalenia kompetencji zawodowych. Pełen cykl wspomagania obejmuje diagnozę potrzeb, zaplanowanie i wykonanie działań szkoleniowych oraz wdrożenie nabytych umiejętności i wypracowanych procedur do codziennej pracy. Proces jest demokratyczny i bezstronny, a jego koordynator nie ocenia, ani nie narzuca rozwiązań; jego rola polega na wspieraniu pracowników instytucji w dążeniu do wyznaczonego przez nich celu. Serdecznie zachęcamy Państwa do rozważenia korzyści, jakie płyną z kompleksowego wspomagania realizowanego we współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Gwarantujemy rzetelne oraz profesjonalne doradztwo prowadzone na mocy umowy zapewniającej stałą opiekę koordynatora procesu wspomagania oraz bezpłatne konsultacje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i wyłonionym spośród jej członków zespołem zadaniowym. Spotkania te mają służyć zdiagnozowaniu potrzeb oraz ustaleniu obszarów, które należy objąć wparciem. Następnie zespół zadaniowy przy wsparciu koordynatora przygotowuje harmonogram działań (szkoleń, warsztatów, spotkań) oraz wypracowuje procedury, które usprawnią funkcjonowanie placówki. Terminy i liczba sesji są dobierane stosownie do potrzeb, a kosztorys szkoleń ustalany w porozumieniu z dyrektorem. Cecha wyróżniającą kompleksowe wspomaganie szkół spośród innych form doskonalenia to szczególna dbałość o wdrażanie umiejętności nabytych na szkoleniach 11

12 do codziennej pracy. Dlatego w ewaluacji przebiegu procesu wspomagania jest oceniana faktyczna zmiana w funkcjonowaniu instytucji, a nie liczba odbytych spotkań szkoleniowych. Ewaluacja stanowi ostatni etap procesu, ale może również być pierwszym krokiem do kontynuacji współpracy w kolejnych latach. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli dysponuje przeszkoloną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji kadrą, dzięki której w pełni odpowiedzialnie podejmie rolę partnera Państwa szkoły. Nasi pracownicy są doświadczonymi doradcami wspierającymi oświatę na Pomorzu Zachodnim, znają więc specyfikę regionu i potrzeby szkół. ZCDN, jako instytucja doskonaląca nauczycieli, dysponuje także siecią ekspertów prowadzących warsztaty i szkolenia, które dobrane precyzyjnie do potrzeb wspieranej placówki pozwolą doskonalić kompetencje pracowników Państwa szkoły. ZCDN szczególnie poleca tę formę doskonalenia, ponieważ kompleksowe wspomaganie szkół przynosi same korzyści. Odbywa się na miejscu, dzięki czemu oszczędzają Państwo czas i pieniądze; jest dostosowane do potrzeb instytucji, co powoduje, że rozwiązywane są rzeczywiste i aktualne problemy z wykorzystaniem dostępnych środków. Realizowane szkolenia służą rozwijaniu konkretnych kompetencji i są skoncentrowane na ich wdrażaniu w codziennej pracy. Demokratyczny proces uwzględnia zarówno potrzeby dyrektora, nauczycieli, jak i rodziców i dzieci oraz skupiony jest na rozwiązywaniu problemów, a nie krytycznej ocenie. Dzięki temu zachodzące zmiany są potrzebne i akceptowane przez grono pedagogiczne, które jest ich inicjatorem, twórcą i wykonawcą. Dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych zainteresowanych współpracą w ramach kompleksowego wspomagania prosimy o kontakt z ekspertem ds. kompleksowego wspomagania szkół, tel

13 K u r s y k w a l i f i k a c y j n e

14 KURSY I/1 O rganizacja i zarządzanie oświat ą. Kurs k walifikac yjny dla oświatowej kadr y kierownic zej Ogólna teoria organizacji i zarządzania. Prawo oświatowe. Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. Kierowanie zmianą. Zarządzanie jakością, badanie jakości pracy placówki. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową. Projektowanie programu placówki oświatowej. Organizacja procesu pedagogicznego placówki. Placówka a środowisko lokalne. Technologie informacyjne w zarządzaniu placówką. Praktyka kierownicza Kurs adresowany jest do nauczycieli planujących ubieganie się o pełnienie funkcji kierowniczych i obejmuje problematykę organizacji i zarządzania w oświacie, zgodnie z programem ramowym MEN-u. Nadzór nad realizacją kursu sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Kurs nadaje kwalifikacje do zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi. Zasady naboru: o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, rekrutacja trwa do końca września 2014 r. Liczba godzin 220 Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Wyższej Szkoły Humanistycznej, nauczyciele konsultanci i pracownicy ZCDN-u, dyrektorzy szkół Koordynatorka Urszula Pańka 1500 zł płatne w dwóch ratach oraz wpisowe w wysokości 100 zł, które przepada w przypadku rezygnacji 14

15 KURSY I/2 Kurs instruk t ażow y dla k ierowników w y poc z y nku dzieci i m łodzież y Dokumentowanie funkcjonowania wypoczynku. Organizacja wypoczynku. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w trakcie wypoczynku. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku Kwalifikacyjny kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku jest organizowany dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek, którzy przygotowują się do kierowania różnego rodzaju formami wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Warunkiem dodatkowym kierowania wypoczynkiem jest posiadanie minimum trzyletniego stażu pracy pedagogicznej w szkołach lub innych placówkach oświatowych. Kurs jest organizowany za zgodą i pod nadzorem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenia Liczba godzin 11 Teresa Dembińska, Zdzisław Nowak, Tadeusz Twardowski, Maria Flisznik Koordynator Zdzisław Nowak 110 zł 15

16 KURSY I/3 Kurs prz ygotowując y nauc z ycieli edukacji dla bezpieczeńst wa do prowadzenia z ajęć w z ak resie udzielania pier ws zej pomoc y Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego. Wezwanie pomocy. Zadławienia. Poszkodowany nieprzytomny. Zatrucia. Podstawowa resuscytacja krążeniowo- -oddechowa. Urazy. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran. Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć. Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania. Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego. Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Wsparcie psychiczne poszkodowanego. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych Kurs kierowany jest do nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa i innych pracowników oświaty. Nadzór nad realizacją kursu sprawuje Ministerstwo Zdrowia. Szkolenie kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez 5 lat Zasady naboru: o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, rekrutacja odbywa się do końca września 2014 r. Liczba godzin 30 godzin w systemie weekendowym Ratownicy medyczni i inne osoby z uprawnieniami do prowadzenia tego typu szkoleń Koordynator Waldemar Zaborski 550 zł 16

17 KURSY I/4 Kurs dla k ierowników w yciec zek szkolnych Prawne aspekty organizowania wycieczek szkolnych. Wycieczki szkolne w nowej podstawie programowej. Planowanie i realizacja wycieczek szkolnych. Baza turystyczna i edukacyjna dla wycieczek szkolnych. Ochrona zdrowia i życia uczestników wycieczek szkolnych. Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach podczas wycieczek Krajoznawstwo i turystyka szkolna to ważny element szkolnej edukacji. Znajomość prawa w zakresie związanym z organizacją wycieczek szkolnych, umiejętność zapewnienia bezpiecznych warunków ich przeprowadzania, a także wieloaspektowego wykorzystania wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno- -wychowawczym są nieodzowne do pełnienia funkcji kierownika lub opiekuna. Kurs daje także możliwość zapoznania się ze stale rozwijającą się bazą szkolnego krajoznawstwa i turystyki. W aktualnym stanie prawnym kurs ma charakter doskonalący Liczba godzin 8 Zdzisław Nowak, Maria Flisznik Koordynator Zdzisław Nowak 80 zł 17

18 KURSY I/5 Tek st y kultur y wizualnej interpretacje Podstawowa terminologia z zakresu historii sztuki, kultury popularnej, filmoznawstwa i sztuk per formatywnych niezbędna do opisu i interpretacji tekstu. Interpretuje tekstu z zakresu publicystyki kulturalnej, kultury wizualnej i audiowizualnej. Najważniejsze dzieła plastyczne i filmowe powiązane z literaturą wskazaną w podstawie programowej; Opracowywanie cyklów zajęć poświęconych kontekstualnej interpretacji tekstu kultury Kurs jest adresowany do nauczycieli zainteresowanych zdobyciem wiedzy i rozszerzeniem umiejętności zawodowych dotyczących interpretacji teksów kultury. Celem kursu jest doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów kultury oraz metodologii interpretacji tych tekstów, zgodnie z wymaganiami stawianymi od 2015 roku na ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego. Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia: klasyfikacja tekstów kultury, podstawy ikonografii dzieła sztuki, reklama wizualna, podstawy sztuk performatywnych, korespondencje literatury i innych sztuk problemy interpretacji dzieła sztuki, plakatu, komiksu, kadru filmowego, sztuki współczesnej, kształcenie praktycznych umiejętności analizy i interpretacji kontekstualnej dzieła sztuki. Program kursu został przygotowany przez pracowników naukowych Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Liczba godzin 32 Pracownicy naukowi Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego Koordynatorzy Agnieszka Gruszczyńska, Piotr Lachowicz 200 zł Opłaty za kurs należy dokonywać przelewem na konto wskazane przez pracownika Organizacji Szkoleń (nie na konto Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wskazane w części wstępnej Oferty szkoleń) 18

19 R a d y p e d a g o g i c z n e

20 RADY PEDAGOGICZNE II/1 Poradnic t wo zawodowe w gimnazjach i szko ł ach ponadgimnazjalnych jako prof ilak t yka bezrobocia absolwentów Rola i cele poradnictwa zawodowego. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz organizowanie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia w gimnazjum. Wewnątrzszkolny system doradztwa na poziomie liceum ogólnokształcącego. Rola i zadania doradcy zawodowego Młodzi ludzie mają dziś znacznie większe możliwości podejmowania zróżnicowanych wyborów w sferze edukacyjno-zawodowej. Jednocześnie bogata oferta edukacyjna, powstawanie nowych zawodów, wszechobecna kultura sukcesu oraz duża konkurencja na rynku pracy stwarzają potrzebę wspierania młodzieży w procesie podejmowania decyzji. Ważne jest, aby wybory edukacyjno-zawodowe były zgodne z ich zainteresowaniami, uzdolnieniami oraz hierarchią wartości. Istotne jest również, aby wobec coraz bardziej złożonych problemów współczesnego świata, przygotować młodzież do radzenia sobie na postmodernistycznym rynku pracy. Należy pamiętać, że trafność wyborów edukacyjnych i zawodowych przyczyni się do samorealizacji i rzeczywistej satysfakcji z wykonywania zawodu. Odpowiednio prowadzone doradztwo zawodowe pełni istotną rolę w budowaniu społeczeństwa wiedzy, dlatego też rozwój poradnictwa w tym obszarze jest w szkołach tak potrzebny. Szkoła, ale także inne instytucje edukacyjne powinny wyposażać uczniów w umiejętności, które ułatwią im znalezienie się na rynku pracy, oraz orientację zawodową Liczba godzin 5 Prowadząca Ewa Jaklewicz-Walewicz Koordynatorka Ewa Jaklewicz-Walewicz 750 zł 20

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY Uwaga! Przy zamówieniu szkolenia dla rady pedagogicznej lub innej grupy zorganizowanej istnieje możliwość negocjacji ceny szkolenia. DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2015/2016 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2015/2016 Szczecin 2015 Rozpoczynamy rok szkoły otwartej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2013/2014

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2013/2014 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2013/2014 Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli od ponad sześciu dekad wspiera wszystkich nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Ferie w ZCDN-ie już po raz drugi!

Ferie w ZCDN-ie już po raz drugi! Ferie w ZCDN-ie już po raz drugi! Już po raz drugi mamy przyjemność zaprosić Państwa do aktywnego spędzenia ferii i uczestnictwa w specjalnie przygotowanych szkoleniach. Jesteśmy przekonani, że również

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Agnieszka Jakubowska nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Opracowany na podstawie Rozporządzenia z dn. 01.12.2004r. w sprawie uzyskania stopnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Biblioteki pedagogiczne jako jeden z elementów systemu wspomagania szkół Kontekst zmian 1. Nowa koncepcja wspomagania

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki i technologii informacyjnej SP,G,SPG 1. Matematyka w programowaniu (doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE:

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE: Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną Kaszczuk dotyczyła potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Golemo Miejsce pracy: Zespół Szkół w Bystrzycy Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 września 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 września 2012 r. PSP.40- /12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla kursu dokształcającego Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Rad Pedagogicznych termin do ustalenia z dyrektorem szkoły lub CKU

Szkolenie Rad Pedagogicznych termin do ustalenia z dyrektorem szkoły lub CKU Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi OFERTA DOSKONALENIA DORADCY METODYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 R. DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I NAUCZYCIELI PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247091-2013 data 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Izabella Lutze, Jolanta Rafał-Łuniewska

Izabella Lutze, Jolanta Rafał-Łuniewska Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (edukacja wczesnoszkolna). Rozpoznawanie ryzyka dysleksji. Izabella Lutze, Jolanta Rafał-Łuniewska

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II ul. M. Kopernika 9 21-040 Świdnik 081 468 77 00 fax: 081 468 77 02 e-mail: sekretariat.gimnazju m1 @swidnik.edu.pl www.gimn azju m1.swidnik.edu.pl Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zespół Szkół Specjalnych w Opolu PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Adriana Gabryś Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r. Okres

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo