Koncepcja programowa międzynarodowego, czesko-polskiego Klubu Przedszkolaka Děti Země - Dzieci Ziemi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja programowa międzynarodowego, czesko-polskiego Klubu Przedszkolaka Děti Země - Dzieci Ziemi"

Transkrypt

1 Koncepcja programowa międzynarodowego, czesko-polskiego Klubu Przedszkolaka Děti Země - Dzieci Ziemi "Najważniejszy okres w życiu to nie czas studiów uniwersyteckich, ale pierwszy okres, od urodzenia do szóstego roku życia". dr Maria Montessori Możliwość wyboru przez rodziców sposobu opieki nad dzieckiem i jego kształcenia, przedszkola oraz szkoły daje obecnie ogromne szanse im i ich dzieciom, ale spoczywa na nich także duża odpowiedzialność, aby tego wyboru dokonać właściwie, biorąc pod uwagę fakt, że szczególnie doniosłe znaczenie ma praca z małymi dziećmi w wieku od urodzenia do lat sześciu. W tej twórczej, konstruktywnej fazie życia powstaje szkielet indywidualności, charakteru i osobowości. Na podstawie obserwacji doktor i pedagog Maria Montessori stwierdziła, a współczesna nauka potwierdziła, że w czasie pierwszych sześciu lat życia dziecko uczy się więcej niż kiedykolwiek później, dzieci opanowują język często więcej niż jeden rozwijają umiejętności poznawcze i ruchowe, zaczynają naśladować dorosłych, mają własne oczekiwania wobec świata ich otaczającego. Dziecko w tym okresie nieustannie myśli i pracuje, chłonąc wszystko, co go otacza. Stowarzyszenie Campanella, które prowadzi Centrum Montessori w Czeskim Cieszynie przy ul. Zielonej 3, pragnie przedstawić Państwu ofertę edukacyjną dla dzieci w wieku 3-6 lat, zawierającą pełny wachlarz ogólnorozwojowych zajęć, zapewniającą fachową opiekę oraz dobre przygotowanie dziecka do nauki nie tylko w szkole podstawowej, ale pozwala im jak najlepiej rozwinąć swoje zdolności, właściwie spożytkować energię, osiągnąć równowagę i dobrze przygotować do życia w ciągle zmieniającym się świecie. Poniżej wypunktowane są najważniejsze elementy, na których bazuje nasz program. Zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone w duchu pedagogiki Montessori Założenia Marii Montessori zostały potwierdzone przez współczesną naukę, a jej koncepcje pracy z dzieckiem, którą rozpoczęła na początku XX wieku, są obecnie szeroko znane i realizowane w wielu przedszkolach i szkołach. Pedagogika Montessori umożliwia taki rozwój dziecka, który pozwala mu stać się osobą ciekawą, otwartą, pewną swoich możliwości, ale przynależną do społeczności w której żyje i pracującą na jej rzecz. Ta przynależność do jednego świata daje człowiekowi świadomość, że wspólna egzystencja i pokój są jedyną szansą przetrwania ludzkości (dlatego Dzieci Ziemi). Jeśli chcemy zmienić życiowy wzór człowieka, musimy zacząć od dziecka. Musimy stworzyć dziecku takie warunki rozwoju, aby miało możliwość budowania własnej wartości, aby w przyszłości stało się osobą odpowiedzialną, a jednocześnie kreatywną. Na pierwszym planie stoi dziecko, wychowawcy i opiekunowie maja podążać za dzieckiem i służyć mu pomocą wtedy, kiedy jest to potrzebne.,pomóż mi zrobić to samodzielnie - wychowanie według Marii Montessori to pomoc w osiąganiu niezależności. Pragniemy zapewnić dzieciom dogodne warunki do zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w przemyślanym i przygotowanym środowisku. Przygotowane otoczenie w pełni wspomaga harmonijny rozwój osobowości dziecka, sprawia, że czuje sią ono radosne, usatysfakcjonowane, szybko i chętnie się uczy. Wszystkie potrzebne materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne, umieszczone w zasięgu ręki dziecka. Zajęcia odbywają się zgodnie z zasadą porządku i wolności, wychowawcy wspierają dziecko tak, aby osiągnęło ono optimum rozwoju indywidualnego i społecznego. 1

2 Praca z materiałem Montessori w przygotowanym otoczeniu umożliwia edukację w zakresie: 1. czynności praktycznych (przybory do przesypywania, przelewania, sortowania, składania serwetek, czyszczenia metalu, wiązania, zapinania, zamiatania itp., pranie, sprzątanie, przygotowywanie prostych posiłków, nauka grzeczności na codzień, ćwiczenia ciszy i in.) 2. kształcenia zmysłów (wzroku, dotyku, słuchu, smaku, węchu. Materiał wprowadzający w świat wymiarów, kształtów, powierzchni i brył; ) 3. edukacji językowej (wprowadzająca w sztukę pisania, czytania, rozwijająca mowę dziecka;) 2

3 4. edukacji matematycznej (w przystępny, ukonkretniony sposób tłumaczący świat matematyki 5. wychowania kosmicznego środowiskowego (wychodzące globalnie naprzeciw zainteresowaniu dzieci otaczającym je światem, elementy geografii, biologii, historii, wychowanie dla pokoju itp.) Ćwiczenia logopedyczne na wesoło czyli zabawy rozwijające mowę dziecka Poprzez ciekawą i umiejętnie poprowadzoną zabawę możemy wpływać na proces nauczania i wychowania. Dotyczy to również mowy dziecka. Forma zabawy i ciekawe rekwizyty do każdego ćwiczenia zachęcają dziecko do systematycznego usprawniania mowy. Zajęcia ruchowe wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR), to ćwiczenia ruchowe, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, tj. dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne, rozszerzanie świadomości własnego ciała, jak również pogłębianie kontaktu z dorosłymi w trakcie ćwiczeń-zabaw-relacji ruchowych. Podstawowym jej celem jest rozwijanie sfery emocjonalno społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu. 3

4 Zajęcia wzbogacone są również o ćwiczenia twórcze /z kocami, tunelem, chustą animacyjną spadochronem itp./, wierszyki, kołysanki i dziecięce masażyki. Zajęcia na świeżym powietrzu, hartowanie ciała, hodowla kwiatów, ziół i innych roślin w miniogródku Jak najczęściej, ale stosownie do sytuacji panującej na dworze, ciągły monitoring aktualnego zanieczyszczenia powietrza. Planowana jest organizacja Leśnego Klubu pobytu na łonie natury, w górach Pielęgnowanie ścisłego zwiazku z przyrodą, poszanowanie dla środowiska naturalnego, rozwijanie postawy proekologicznej. Wycieczki i wyjazdy z odwiedzaniem ciekawych miejsc Wychowanie regionalne Pielęgnowanie tradycji, rozwijanie tożsamości kulturowej, poznawanie piękna ziemi i regionu, w którym się żyje. Kontakt z językiem czeskim Niektóre zajęcia prowadzone w tym języku przez rodowitego Czecha (i odwrotnie dla grupy czeskiej język polski). Język angielski codziennie jako część edukacji językowej wg metody Think in English opartej o metodę Montessori Codziennie dla wszystkich dzieci w ramach czesnego z wykorzystaniem gier językowo ruchowych, kart obrazkowych, piosenek. Dla starszych dzieci (5-6-latków) dłuższe zajęcia (ok min.) z wykorzystaniem specjalnych materiałów do nauki w przedszkolu i w domu (karty obrazkowe, książeczki, płyty CD) w cenie ok. 700,- kcz na cały rok. 4

5 Edukacja kulturalna Zajęcia plastyczne, słuchanie muzyki (także poważnej) i śpiewanie piosenek, elementy wychowania dramatycznego, teatr przedstawienia Teatru Lalek Bajka i inne Projekty (np. Pory roku, Miesiące, Święta, Kosmos, Świat Kontynenty, Człowiek, Zwierzęta, Rośliny, Woda itp.) 5

6 Wszystkie prace dziecka, głównie wykonywane w ramach zajęć projektowych, umieszczane będą w portfoliach, które po skończonym projekcie zabiorą do domu do wglądu rodziców, dyskusji z nimi i ewentualnego poszerzenia wiadomości, dalszej pracy nad nimi czy po prostu poczucia zadowolenia z wykonanej pracy. Uczestnictwo rodziców w życiu grupy Udział rodziców w spotkaniach, wspólne konferencje i warsztaty, możliwość udziału rodzica w codziennych zajęciach jako asystenta wychowawcy Rodzinna atmosfera, szacunek do dziecka, rozwijanie współpracy w grupie bez niepotrzebnej rywalizacji i współzawodnictwa Nasze dzieci są przyszłością, a my jesteśmy dla nich wzorem i od tego, jak będziemy je traktować, zależy ich przyszłość. Dzieci, które są nieodpowiednio traktowane, noszą w sobie ból i frustrację przez całe życie, natomiast dzieci, które doznają ciepła, miłości, szacunku, zrozumienia, mają szansę stać się pełnowartościowymi ludźmi. Możliwość obniżenia czesnego przy zadeklarowaniu pomocy w pracy klubu brygady, asystent wychowawcy, inna pomoc przy organizowaniu wycieczek, imprez itp. wg odpracowanych godzin. Zniżka 15% dla drugiego dziecka, 20% dla trzeciego i kolejnych zapisanych w tym samym czasie do klubu. 6

7 Klub Przedszkolaka otwarty będzie w godzinach 7.00(7.30) 16.00(16.30). Czesne około 3500 kcz/miesiąc, lub w razie skróconego pobytu ok. 200 kcz/dzień. Wpisowe (jednorazowa opłata przy zapisie) ok kcz. Oferujemy również smaczne i zdrowe obiady w cenie ok. 40,- kcz/obiad. Dzień Otwartych Drzwi i zapisy będą w maju lub czerwcu 2013 (dokładne daty będą podane w najbliższym czasie). Warunkiem otwarcia klubu będzie zgłoszenie przynajmniej 15 dzieci z całodziennym pobytem. Klub jest obecnie w fazie przygotowań, będzie mieścić się w budowie przedszkola w Mostach k. Czeskiego Cieszyna, ok. 2 km od centrum miasta. Znajduje się w pięknym, spokojnym i cichym miejscu na Mosteckim Wzgórzu, za osiedlem domków jednorodzinnych, w pobliżu łąk i lasów. Do dyspozycji będziemy mieli przestrzenny ogród z miejscami w cieniu orzechów i nasłonecznionymi na rozległym trawniku. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie wstępnego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: lub kontakt telefoniczny. Chętnie udzielimy bliższych informacji lub odpowiemy na ewentualne pytania pod nr tel (CZ), lub (PL). Orientacyjny rozkład dnia: 7:30 9:00 dzieci schodzą się do przedszkola, powitanie, praca indywidualna 9:00 spotkanie w kręgu, rozmowa o planach na dzień 9:15 11:30 praca z materiałami Montessori. Każde dziecko pracuje według własnego tempa i możliwości. Może ćwiczyć umiejętności które opanowało, może też podejmować nowe wyzwania. Swobodnie wybiera rodzaj, miejsce pracy. Pracuje samodzielnie lub w małej grupie. Jest to czas kiedy dzieci uczą się koncentracji na zadaniu, organizacji pracy i współdziałania. Drugie śniadanie podane jest przy jednym stoliku. Dzieci podchodzą do niego według potrzeby, po skończeniu pracy lub w czasie przerwy w pracy. Inne opcje: zajęcia w ogrodzie szkolnym, praca nad projektem. 11:30 12:30 przygotowanie do obiadu, obiad, toaleta 12:30 14:00 relaks, czytanie książek 7

8 14:00 16:30 zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zabawy ruchowe w ogrodzie, rozejście dzieci do domów. Warte podkreślenia jest to, że poza porami posiłków i zajęć tematycznych, czas nie jest żelaznym wyznacznikiem działania. Wiele zależy od tego, jak w danym dniu czują się dzieci, jak bardzo są zaangażowane w swoje aktywności. Staramy się, by jak najmniej było pośpiechu, przerywania podjętych przez dzieci zajęć, rutyny i nudy. A jednocześnie ramowy plan dnia zapewnia poczucie pewnego rytmu, którego małe dzieci potrzebują. W naszych dzieciach skryty jest niezmierny potencjał, naszym zadaniem jest pomóc im go uwolnić i rozwinąć dr M. Montessori Pomóżmy im w tym razem - serdecznie zapraszamy! 8

9 Wstępna karta zgłoszenia dziecka do międzynarodowego Klubu Przedszkolaka Dzieci Ziemi Rok szkolny Imię i nazwisko dziecka: 2. Data urodzenia: 3. Pobyt całodzienny dopołudniowy: 4. Imię i nazwisko ojca matki prawnego opiekuna: 5. Telefon kontaktowy 6. Miejsce zamieszkania: 7. Inne uwagi: 9

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. CZĘŚĆ I Wprowadzenie

WSTĘP. CZĘŚĆ I Wprowadzenie SPIS TREŚCI 4 6 WSTĘP CZĘŚĆ I Wprowadzenie W jaki sposób uczą się małe dzieci? Grupy Zabawowe w Europie 12 14 18 21 28 32 35 40 46 CZĘŚĆ II Grupy zabawowe krok po kroku 1. Czym jest Grupa Zabawowa? 2.

Bardziej szczegółowo

RADOSNE DZIECKO Niezbędnik Montessori od Narodzenia do Lat Trzech

RADOSNE DZIECKO Niezbędnik Montessori od Narodzenia do Lat Trzech RADOSNE DZIECKO Niezbędnik Montessori od Narodzenia do Lat Trzech 2008, SUSAN MAYCLIN STEPHENSON Każde dziecko przychodzące na świat jest znakiem, że Bóg jeszcze nie zwątpił w ludzkość. - Rabindranath

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Klub dziecięcy Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Klub dziecięcy pod redakcją Moniki Rościszewskiej-Woźniak Fundacja

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Żłobek Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Żłobek pod redakcją Moniki Rościszewskiej-Woźniak Fundacja Rozwoju Dzieci

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH ANNA MARTYKA* CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH CHILDREN S FREE TIME IN THE CONTEMPORARY POLISH CITIES. INTRODUCTION

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Etapy i strategie. Opracowanie: mgr Beata Cześniuk

Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Etapy i strategie. Opracowanie: mgr Beata Cześniuk Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Etapy i strategie. Opracowanie: mgr Beata Cześniuk 1 Wstęp Rodzice są jak ogrodnicy, którzy kupują nasiona. Tyle, że w przypadku dzieci

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI?

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BERNARD VAN LEER FOUNDATION. PUBLIKACJA

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Polskie Dzieci w Brytyjskich Szkołach Podstawowych PRZEWODNIK DLA RODZICÓW Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Kwiecień 2010 1 2 Spis Treści Wstęp 5 Struktura szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo