Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet):"

Transkrypt

1 Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet): zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Korekta Marta Boszczyk. DEWEY JOHN 1. Araszkiewicz, Feliks W. : John Dewey ( ) / Feliks W. Araszkiewicz // Nowa Szkoła , nr 5, s Amerykański filozof, psycholog i pedagog. Stworzył system pedagogiczny oparty na założeniu, że treści i metody nauczania należy przystosować do natury dziecka, a główną zasadą winno być uczenie się przez działanie. Był inicjatorem koncepcji szkoły pracy, w której uczniowie zdobywali wiedzę przez wykonywanie różnych prac rzemieślniczych. 2. Brejnak, Hanna : Deweyowska wspomagająca rola nauczyciela / Hanna Brejnak // Edukacja i Dialog , nr 8, s John Dewey, amerykański filozof, pedagog i socjolog, twórca Mojego pedagogicznego credo. Dostęp online: agajaca_rola_nauczyciela,1502.html 3. Koziełło, Jolanta : Zbliżamy pracę szkoły do dziecięcych potrzeb / Jolanta Koziełło // Życie Szkoły , nr 3, s. 45(173)-47(175) Nowe wychowanie w/g Johna Deweya. 4. Mazur, Dariusz : Wychowywać - ale jak? : kilka refleksji pedagogicznych / Dariusz Mazur // Opieka, Wychowanie, Terapia , [nr] 4, s Wychowanie człowieka. Wychowanie jako proces złożony i trudny. Teoria i praktyka wychowania według poszczególnych teoretyków (Durkheim (socjolog), Znaniecki (socjolog), Montessori (pedagog), Rousseau (filozof), Dewey (filozof, psycholog, pedagog), Korczak (pedagog) i in.). Humanistyczna psychologia terapeutyczna. 5. Parzęcki, Ryszard : Spór o pedagogikę Deweya / Ryszard Parzęcki // Pedagogika Pracy , [nr] 39, s John Dewey ( ) stworzył szkołę eksperymentalną, która stała się głośna w całym świecie jako ośrodek nowoczesnych prób dydaktycznych i badań naukowych.

2 6. Pieter, Józef : Johna Dewey'a myśli przewodnie o wychowaniu / Józef Pieter // Chowanna. Z. 5/6 (1958), s Poglądy Johna Deweya, J.S. Brunera, Jeana Piageta na proces uczenia się, zdobywania wiedzy, rozwiązywania problemów. Dostępne online: ukacji,1794.html 7. Sławińska, Małgorzata : Konstruktywizm w edukacji / Małgorzata Sławińska // Edukacja i Dialog , nr 6, s Szeląg, Barbara : Nauczyciel twórcą efektywnego środowiska edukacyjnego przedszkola. Cz. 2 / Barbara Szeląg // Bliżej Przedszkola , nr 1, s Krótka prezentacja idei konstruktywizmu według pedagogów i psychologów: J. Deweya, J. Piageta, L. S. Wygotskiego i J. S. Brunera. Rola nauczyciela w ujęciu konstruktywistycznym, jako organizatora procesu dydaktycznowychowawczego. Zadania oraz działania przedszkola na rzecz wspomagania środowiska rodzinnego, rozwoju kulturowego oraz twórczej aktywności dziecka. MONTESSORI MARIA 9. Baran, Zofia : Metoda Marii Montessori - historia i współczesność / Zofia Baran, Alfreda Cyran, Zofia Momora // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s Baranowska, Joanna : O dylematach swobody w edukacji przedszkolnej / Joanna Baranowska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 7, s Wolność w wychowaniu w/g Jana Jakuba Rousseau, Jana Henryka Pestalozziego, Ellen Key, Marii Montessori, Alekxandra S. Neilla i Bogdana Nawroczyńskiego. 11. Bednarczuk, Beata : Formy organizacji pracy uczniów w metodzie Marii Montessori / Beata Bednarczuk // Wychowanie na Co Dzień , nr 4/5, s Bednarczuk, Beata : Ocena pracy dziecka według Montessori / Beata Bednarczuk // Edukacja i Dialog , nr 7, s Edukacja wczesnoszkolna. Dostępne online: _wedlug_montessori,1343.html

3 13. Bednarczuk, Beata : Teoriopoznawcze podstawy edukacji metodą Marii Montessori / Beata Bednarczuk // Życie Szkoły , nr 1, s Borowska, Bożena : Odkurzone metody wychowawcze / Bożena Borowska // Gazeta Szkolna , nr 16, s. 11 Stosowanie elementów pedagogiki montessoriańskiej w edukacji wczesnoszkolnej. 15. Guz, Sabina : Edukacja środowiskowa w szkołach Montessori / Sabina Guz // Wychowanie na Co Dzień , nr 1/2, s. 3-7 Obszar edukacji środowiskowej nazwany został przez Marię Montessori edukacją kosmiczną lub wychowaniem dla wszechświata. Materiały i program realizowany w ramach tego obszaru są tak przygotowane, że dzieci mogą poznawać zarówno to, co jest im bliskie, jak również to, co odległe w czasie i przestrzeni. Zasady doboru i układu treści programowych w systemie Montessori. 16. Guz, Sabina : Edukacja w systemie Marii Montessori / Sabina Guz // Wychowanie w Przedszkolu , nr 4, s Przedszkole. 17. Guz, Sabina : Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka / Sabina Guz // Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s. 3(259)- 11(267) Materiały sensoryczne to przedmioty uporządkowane wg właściwości ciał: rozmiar, forma, barwa, faktura, ciężar, sprężystość, smak, zapach i dźwięk. Dzieci przedszkolne. Dostępne online: 18. Guz, Sabina : Metoda Montessori a zachowania społeczne / Sabina Guz // Wychowanie w Przedszkolu , [nr] 9, s Metoda M. Montessori regulująca zachowanie społeczne dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym - gotowość do zachowań prospołecznych, wrażliwość empatyczna dzieci. Wyniki badań. 19. Guz, Sabina : Podmiotowość dziecka w klasach Montessori - założenia i ich realizacja / Sabina Guz // Wychowanie na Co Dzień , nr 2, s Guz, Sabina : Pozycja społeczna dzieci w oddziałach jednorodnych i zróżnicowanych pod względem wieku w przedszkolu i szkole / Sabina Guz // Wychowanie na Co Dzień , nr 1/2, s. 3-8 Wyniki badań socjometrycznych. Badania ukazują podobieństwa i różnice w stosunkach społecznych między dziećmi uczącymi się w oddziałach Montessori oraz w oddziałach tradycyjnych.

4 21. Guz, Sabina : Przygotowanie dzieci do udziału w życiu społecznym : z doświadczeń szkoły Montessori / Sabina Guz // Wychowanie na Co Dzień , nr 6, s Janowska, Julia : Atmosfera, która wpływa na uczenie się dzieci : edukacja Montessori / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola , nr 2, s. 61-[63] Badania przeprowadzone w siedmiu montessoriańskich przedszkolach. Nauczyciele pracujący metodą Montessori. 23. Janowska, Julia : Drogi Nauczycielu Stażysto! / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola , nr 10, s Przedstawienie badań autorki dotyczących współczesnej interpretacji założeń pedagogiki Marii Montessori. 24. Janowska, Julia : Jak dzieci się uczą? : Edukacja Montessori / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola , nr 11, s. 68-[71] W artykule przeczytamy m.in.: o relacji pomiędzy ruchem a efektywnością uczenia się, o uczeniu się przez powtarzanie, o koncentracji uwagi u dzieci jako ważnym aspekcie procesu uczenia się oraz o znaczeniu uczenia się na własnych błędach. 25. Janowska, Julia : Montessori o obserwacji : Edukacja Montessori / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola , nr 1, s O proponowanych w ramach Edukacji Montessori dwojakiego rodzaju metodach obserwacji, a także o wadze prowadzenia nauczycielskich obserwacji dla rozwoju dziecka. 26. Janowska, Julia : Źródła mitów i uprzedzeń dotyczących pedagogiki Marii Montessori / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola , nr 10, s. 28-[31] Przedszkola w okresie międzywojennym. 27. Jordan, Alicja : Od aktywności motorycznej do formowania charakteru : pedagogika Marii Montessori / Alicja Jordan // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Aktywność motoryczna w wieku przedszkolnym jako stymulator rozwoju osobowości dziecka. Ważne jest dostrzeżenie u dziecka chęci samodzielnego działania i pozwolenie mu na to (pedagogika Montessori). 28. Jurkiewicz, Ewa : Szkoła montessoriańska / Ewa Jurkiewicz // Gazeta Szkolna , nr 15, s. 22 Metody stosowane w szkołach tego typu. 29. Klinowska, Dorota : Pedagogika Marii Montessori / Dorota Klinowska // Dyrektor Szkoły , nr 1, s. 50, 52 Uczenie dzieci ciszy. Ćwiczenie ciszy. Edukacja przedszkolna.

5 30. Kucha, Ryszard : Maria Montessori ( ) : dorastanie do przyszłych zadań edukacyjnych / Ryszard Kucha // Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s. 12 (268)-18(274) Życie i praca pedagogiczna Marii Montessori. 31. Kucha, Ryszard : Maria Montessori - droga do sukcesu / Ryszard Kucha // Wychowanie w Przedszkolu , nr 2, s. 18(82)-23(87) Pierwsze doświadczenia pedagogiczne. Sukces pedagogiczny Marii Montessori. 32. Kurzyńska, Bożena : Nauczyciel w poglądach Marii Montessori / Bożena Kurzyńska, Izabela Kamińska // Bliżej Przedszkola , nr 7/8, dod. Magazyn Specjalny z. 2, s. 40-[41] Propozycje dotyczące postawy nauczyciela i jego relacji z dziećmi w pedagogice M. Montessori w świetle poszukiwania nowych, alternatywnych rozwiązań. 33. Leśniak, Zofia : Rola nauczyciela wykorzystującego metody aktywizujące w rozwijaniu twórczej postawy dziecka / Zofia Leśniak // Bliżej Przedszkola , nr 7/8, dod. Magazyn Specjalny z. 2, s Zwrócenie uwagi na koncepcje M. Montessorii, M. Kielar-Turskiej, techniki Freineta, metody Carla Orffa, W. Sherborne, dramę, pedagogikę zabawy, edukację matematyczną E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Kinezjologię Edukacyjną Paula Dennisona na etapie wieku przedszkolnego. 34. Lewandowska-Muller, Anna : Pomóż mi policzyć to samemu : dzieci poznają liczby w zakresie 0-10 poprzez Montessori / Anna Lewandowska-Muller // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Propozycja ćwiczeń i środków dydaktycznych służących edukacji matematycznej w przedszkolu zgodnie z metodą Montessori ( lekcja trójstopniowa", szorstkie cyfry", wrzecionka w skrzyneczkach", cyferki i czerwone żetony"). 35. Lipowska, Iwona : Jak uczyć dziecko samodzielności w rozwiązywaniu problemów / Iwona Lipowska // Bliżej Przedszkola , nr 1, s Przedszkole. Samodzielność dziecka w kontekście filozofii Marii Montessori. Otoczenie dziecka. Ochronić dziecko. Poznać dziecko. 36. Łatacz, Ewa : Nauczanie globalne Montessori / Ewa Łatacz // Edukacja i Dialog , nr 6, s Metody nauczania Marii Montessori. 37. Łatacz, Ewa : Pedagogika Marii Montessori - próba wykorzystania w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi / Ewa Łatacz // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 11 (2000), s. [42]-46

6 38. Łatacz, Ewa : Trud wychowania Marii Montessori dla cywilizacji miłości / Ewa Łatacz // Wychowanie na Co Dzień , nr 1/2, s Zabieganie Montessori o społeczną miłość. 39. Maghen, Joanna : Fantazja a wyobraźnia : jak Montessori tłumaczy potrzeby dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 6, s. 37-[39] Twórcze myślenie w przedszkolu poprzez wprowadzanie dziecka w realny świat. Edukacja Montessori sposobem na odważne i bezlękowe życie. 40. Maghen, Joanna : Jak dostosować edukację do potrzeb dziecka? : edukacja dr M. Montessori / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 3, s Maghen, Joanna : Montessori - czyli Wolność jako warunek optymalnego rozwoju / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 12, s. 19-[21] Przedszkole. Zasady: wolność w wyborze aktywności, prawo do popełniana błędów, wolność rozwoju we własnym tempie. Proces uczenia się a aktywność dzieci. 42. Maghen, Joanna : Naturalne prawa wewnętrznego rozwoju dziecka / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 9, s Artykuł o studium systemu pedagogicznego stworzonego przez Marię Montessori. Informacje o nauce przez działanie, o naturalnym prawie pracy (Montessori pracą nazwała rozwój, któremu podlega dziecko) oraz o pozostałych prawach uwagi, woli, inteligencji, życia emocjonalnego i duchowego, wyobraźni i kreatywności. Omówiono cztery etapy rozwoju psychicznego dziecka wg Marii Montessori. 43. Maghen, Joanna : Ręka Marii Montessori : o rozwoju manualnym przedszkolaka / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 7/8, s. 48- [51] Rozwój manualny przedszkolaka wg Marii Montessori. Przykładowe ćwiczenia dla dzieci pomocne w przygotowaniu ręki do pisania i chwytania. 44. Maghen, Joanna : Rola nauczyciela Montessori - rola każdego nauczyciela / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 5, s. 37-[39] Nauczyciele przedszkola Montessori. 45. Maghen, Joanna : Teoria Montessori a praktyka / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 4, s. 30-[33] Zbiór zasad montessoriańskich - relacje wychowawca-dziecko. Przedszkole. 46. Maghen, Joanna : Zamieszanie w Montessori / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 11, s. 30-[31]

7 Metoda Marii Montessori w przedszkolu. Sposób pracy z dziećmi. Przygotowane środowisko dla dzieci. Nauczyciele-przewodnicy. 47. Marczak-Pilipczuk, Magdalena : Lekcje ciszy / Magdalena Marczak-Pilipczuk // Wychowanie w Przedszkolu , nr 4, s Przykłady scenariuszy lekcji ciszy, zgodnych z pedagogiką M. Montessori. 48. Marczak-Pilipczuk, Magdalena : Praca nauczyciela według metody Marii Montessori / Magdalena Marczak-Pilipczuk // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Założenia i cele metody. Rola i zadania nauczyciela w tej metodzie. Przykład zajęć do wykorzystania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. 49. Marczak-Pilipczuk, Magdalena : Wszystko, co najlepsze dla najmłodszego / Magdalena Marczak-Pilipczuk // Bliżej Przedszkola , nr 12, s Prezentacja metody M. Montessori (zasady pedagogiczne, podział materiałów do pracy) na przykładzie działań podejmowanych w pracy przedszkola. Przykłady zajęć realizowanych zgodnie z pedagogiką M. Montessori. 50. Miksza, Małgorzata : Kierunki rozwoju ruchu montessoriańskiego w Polsce po roku 1990 : źródła i motywy zainteresowania pedagogiką Marii Montessori ( ) po 1990 r. / Małgorzata Miksza // Wszystko dla Szkoły , nr 2, s Miksza, Małgorzata : Nauczycielka nauczycieli, uczennica dzieci / Małgorzata Miksza // Psychologia w Szkole , nr 3, s Sylwetka Marii Montessori. 52. Miksza, Małgorzata : Pedagogika Marii Montessori. Cz. 1 / Małgorzata Miksza // Przegląd Edukacyjny , nr 3, s Miksza, Małgorzata : W łódzkim przedszkolu / Małgorzata Miksza // Przegląd Edukacyjny , nr 4, s. 6-8 Metoda Montessori. 54. Misiak, Dawid : System otwarty na medytację / Dawid Misiak // Psychologia w Szkole , nr 3, s System Marii Montessori i medytacja a rozwój dziecka. 55. Naskręt, Małgorzata : Czego ręce dotkną - rozum zapamięta / Małgorzata Naskręt, Justyna Demczyszak // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Pedagogika Marii Montessori.

8 56. Naumanowicz, Elżbieta : Montessori w Polsce / Elżbieta Naumanowicz // Poznaj Świat , nr 9, s Szkoły Montessori w Polsce. Metoda edukacyjna Montessori. 57. Nicholls, Katarzyna : Wspieranie autonomii dziecka na lekcjach języka obcego - o pedagogice Marii Montessori w praktyce / Katarzyna Nicholls // Języki Obce w Szkole , nr 6, s Wspieranie autonomii dziecka poprzez zastosowanie w pracy z małym uczniem założeń pedagogiki Marii Montessori - na lekcjach języka obcego. Nauka poprzez działanie, dokonywanie własnych "odkryć", uczenie się na swoich błędach. Rola pochwały i zachęty w nauczaniu według pedagogiki Marii Montessori. 58. Raczek, Halina : Metoda M. Montessori w placówkach przedszkolnych Drugiej Rzeczypospolitej / Halina Raczek // Wychowanie w Przedszkolu , nr 4, s Rohrs, Hermann : Maria Montessori ( ) / Hermann Rohrs // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 3/4, s. [51] Rotowska, Dorota : Pedagogika Montessori - szansa czy utopia? / Dorota Rotowska // Meritum , nr 3, s Jednym z nowo odkrywanych jest pedagogika Montessori. Stworzona w ubiegłym stuleciu przez Włoszkę Marię Montessori. Ostatnie lata to prawdziwy wysyp przedszkoli opartych w całości lub częściowo o założenia i pomoce rozwojowe stworzone dla tej metody. Coraz częściej też nauczyciele szkolni, w poszukiwaniu aktywnych metod i środków nauczania, zaczynają sięgać do źródeł montessoriańskich. 61. Sawicki, Marcin : Nauczanie geografii metodą Montessori / Marcin Sawicki // Poznaj Świat , nr 7/8, s Przedszkole i szkoła podstawowa. 62. Sikorska, Iwona : Jeden dzień z życia przedszkola Montessori / Iwona Sikorska, Beata Strzępek // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s Przykłady pracy, jak przedszkole rozwija życie praktyczne, zmysły, mowę, pojęcia matematyczne oraz życie religijne. 63. Skwarna, Bogusława : Edukacja inaczej / Bogusława Skwarna // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu. 64. Stawiarska, Izabela : Obserwuj dziecko w rozwoju / Izabela Stawiarska, Elżbieta Hila // Edukacja i Dialog , nr 7, s

9 System pedagogiczny Marii Montessori oparty m.in. na obserwacji dziecka. Przedszkole. 65. Surma, Barbara : Katecheza Dobrego Pasterza : innowacyjne rozwiązania w wychowaniu religijnym dziecka / Barbara Surma // Wychowawca , nr 4, s Przekaz prawd wiary dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Katecheza Dobrego Pasterza a metoda Montessori. 66. Surma, Barbara : Wolność i indywidualizm w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori a wychowanie do dialogu / Barbara Surma // Kultura i Edukacja , nr 2, s. [7]-27 Potencjalna wartość koncepcji wychowania Marii Montessori dla współczesnej praktyki pedagogicznej w Polsce w kontekście wychowania do dialogu opartego na personalizmie. 67. Szablewska, Magdalena : O pedagogice Marii Montessori i mojej szkole / Magdalena Szablewska // Życie Szkoły , nr 10, s Troska o otoczenie i wyposażenie szkoły, zgodnie z teorią M. Montessori i wykorzystanie metod wychowawczych. 68. Śliwerski, Bogusław : Edukacja alternatywna w Polsce na przykładzie recepcji pedagogiki montessoriańskiej / Bogusław Śliwerski // Wszystko dla Szkoły , nr 2, s Śliwerski, Bogusław : Pedagogika Marii Montessori w Polsce / Bogusław Śliwerski // Wychowanie na Co Dzień , nr 12, s. 7-9 Dlaczego pedagogika Marii Montessori jest nadal aktualna. 70. Śliwerski, Bogusław : Pedagogika niedyrektywna / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog , nr 9/10, s Pedagogika oparta na poglądach Carla Rogersa, Marii Montessori, Celestyna Freineta i Owidiusza Decroly ego. Dostępne online: 71. Tarnowska, Małgorzata : Program językowy dla klas początkowych w szkołach Montessori / Małgorzata Tarnowska // Edukacja i Dialog , nr 2, s Dostęp online: ch_montessori,952.html

10 72. Wierucka, Jolanta : Maria Montessori - o pisaniu i czytaniu dzieci / Jolanta Wierucka, Iwona Zwierzchowska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Edukacja językowa: społeczne funkcje języka, antropologiczne znaczenie języka, język a umysł absorbujący, język a formy wrażliwe, prawidłowości rozwoju językowego, rola dorosłego w rozwoju mowy dziecka, pochwała osiągnięć dziecka w rozwijaniu mowy, materiał językowy Montessori. Nauka bez elementarza. Etapy pisania. Etapy czytania. Praca z przedszkolakami. 73. Włodarczyk, Renata : Ćwiczenia codziennego dnia / Renata Włodarczyk // Edukacja i Dialog , nr 6, s Ćwiczenia pozwalające na integrację ciała, psychiki i ducha w/g Marii Montessori. Dostępne online: _dnia,867.html 74. Włodarczyk, Renata : Ćwiczenia codziennego dnia / Renata Włodarczyk // Edukacja i Dialog , nr 10, s Integracja ciała i psychiki dokonujące się przez ruch w/g Marii Montessori. 75. Żółtak, Zofia : Wykorzystanie idei i dorobku pedagogicznego Marii Montessori w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo / Zofia Żółtak // Wychowanie na Co Dzień , nr 6, s. 5-6 FREINET CELESTYN 76. Barańska, Ewa : Freinet i ekologia / Ewa Barańska // Życie Szkoły , nr 2, s Kształtowanie wyobraźni oraz wrażliwości na otaczający świat przez kontakt z przyrodą i wykorzystanie techniki Freineta. Nauczanie początkowe. 77. Bargielska, Anna : Swobodna twórczość językowa uczniów - możliwości zastosowania w dramie / Anna Bargielska // Drama. Z. 37 (2001), s. 6-8 Propozycja włączenia techniki swobodnego tekstu" C. Freineta do edukacji przez dramę. 78. Bochra, Ewa : Czytające przedszkolaki / Ewa Bochra // Wychowanie w Przedszkolu , nr 2, s Techniki C. Freineta do zastosowania na zajęciach przedszkolnych: naturalna metoda czytania, minidrukarnia, korespondencja dźwiękowa, ekspresja artystyczna, żywy teatr, fiszki autokorektywne.

11 79. Brzana, Mirosław : Dlaczego Freinet? / Mirosław Brzana // Życie Szkoły , nr 5, s Najciekawsze elementy freinetowskiej pedagogiki. 80. Chmurzyńska, Wanda : Pedagogika Celestyna Freineta a edukacja regionalna / Wanda Chmurzyńska // Życie Szkoły , nr 4, s Ciombor, Anna : Swobodne teksty jako jedna z technik Celestyna Freineta / Anna Ciombor // Nauczanie Początkowe /97, nr 6, s Nauczanie początkowe. 82. Filipiak, Ewa : Organizowanie sytuacji edukacyjnych inspirowanych freinetowską techniką doświadczeń poszukujących / Ewa Filipiak, Halina Smolińska-Rębas // Życie Szkoły , nr 6, s Istota techniki doświadczeń poszukujących i edukacja środowiskowa w nauczaniu początkowym. 83. Filipiak, Ewa : Portret wychowawcy : Celestyn Freinet / Ewa Filipiak // Psychologia w Szkole , nr 2, s Filozofia Freineta, techniki pedagogiczne. Komunikacja i edukacja obywatelska w koncepcji pedagogicznej C. Feineta. 84. Franica, Katarzyna : Nowe trendy w wychowaniu - szansa czy zagrożenie? / Katarzyna Franica // Wychowawca , nr 12, s Krótka charakterystyka nurtów pedagogiki proponujących wychowanie alternatywne - Celestyn Freinet, Alexander S. Neill, Rudolf Steiner. Wychowanie religijne jako przeciwwaga dla antypedagogiki. 85. Gajda, Kinga Anna : Ekspresja słowna dziecka w dialogu z otoczeniem, czyli o relacji pomiędzy arteterapią dzieci a teorią Freineta / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole IV-VI /2011, nr 3, s Omówienie na przykładzie przedstawienia, relacji pomiędzy arteterapią a metodą Celestyna Freineta - połączenie ekspresji teatralnej, edukacji estetycznej poprzez teatr z nowatorskim systemem dydaktycznym Freineta. Opis celów arteterapii, wykorzystania metody Freineta w dialogicznym procesie leczenia zaburzeń psychicznych. 86. Głuchowska, Teresa : Powrót do integracji w edukacji wczesnoszkolnej / Teresa Głuchowska // Edukacja i Dialog , nr 9, s Nauczanie zintegrowane w klasie I-III. Twórcy nauczania zintegrowanego: Ovidiusz Decroly, Karol Linke, Celestyn Freinet, Jadwiga Walczyna. Dostępne online: acji_wczesnoszkolnej,776.html

12 87. Graboś, Iwona : Korespondencja międzyszkolna / Iwona Graboś // Życie Szkoły , nr 1, s. 45[45]-49[49] Włączanie w proces nauczania i wychowania elementów pedagogicznej koncepcji Celestyna Freineta. Edukacja wczesnoszkolna. Dostęp online df 88. Jabłońska, Iwona : Koncepcje pedagogiczne Celestyna Freineta : scenariusz zajęć w klasie III / Iwona Jabłońska // Życie Szkoły , nr 6, s. 31-[33] Szkoła podstawowa. Temat dnia: Świat znaków, kolorów, symboli i gestów. 89. Jurkiewicz, Ewa : Ruch freinetowski : niepubliczny nurt szkolnictwa europejskiego. [Cz. 1] / Ewa Jurkiewicz // Gazeta Szkolna , nr 18, s. 22 Założenia wybitnego reformatora szkoły tradycyjnej, twórcy oryginalnej i ciągle aktualnej koncepcji pedagogicznej - Celestyna Freineta. 90. Jurkiewicz, Ewa : Ruch freinetowski : niepubliczny nurt szkolnictwa europejskiego. [Cz. 2] / Ewa Jurkiewicz // Gazeta Szkolna , nr 19, s. 22 Sporządzanie przez uczniów własnych planów pracy. Wygłaszanie przez uczniów referatów na dowolnie wybrane tematy. 91. Kędra, Marzena : Freinetowskie inspiracje w działalności pedagogicznej / Marzena Kędra // Szkoła Specjalna , nr 2, s Przybliżono koncepcje pedagogiki Celestyna Freineta i jego idee w praktyce pedagogicznej z uwzględnieniem propozycji ćwiczeń z dziećmi. 92. Kłeczek, Dorota : Swobodna ekspresja plastyczna / Dorota Kłeczek // Życie Szkoły , nr 10, s Przykładowe scenariusze zajęć dla klasy III szkoły podstawowej, z wykorzystaniem technik Freineta w zakresie swobodnej ekspresji plastycznej. 93. Kłosińska, Natalia : Pionierzy i animatorzy ruchu freinetowskiego w Polsce / Natalia Kłosińska // Życie Szkoły , nr 11, s Prezentacja zasług oraz dokonań osób propagujących ideę szkoły i techniki C. Freineta na gruncie polskim (m.in. Halina Semenowicz, Bogumiła Kollek, Regina Chorn, Grażyna Moszczyńska-Góra). 94. Kłosińska, Tatiana : Nauczyciele kreatywni : animatorzy pedagogiki Celestyna Freineta / Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły , nr 10, s. 5-8 Poszukiwanie idealnego wizerunku nauczyciela. Powiązania kreatywnych

13 nauczycieli z ruchem freinetowskim w Polsce. Funkcje nauczyciela według koncepcji pedagogicznych Freineta. 95. Kolowca, Krystyna : I ty możesz zostać poetą... : scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II / Krystyna Kolowca // Życie Szkoły , nr 11, s , Zajęcia mające na celu rozwijanie inwencji twórczej oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego układania wierszy i rymowanek (załączniki). Praca nadesłana na konkurs Realizacja koncepcji Celestyna Freineta w kształceniu zintegrowanym". 96. Kołodziejska, Dorota : Freinet a współczesna pedagogika / Dorota Kołodziejska // Nowe w Szkole , [nr] 7/8, s. 4-5, 6-7 Swobodna ekspresja dziecka w pedagogice C. Freineta. 97. Konopnicka, Iwona : Rola edukacji środowiskowej w kształceniu zintegrowanym w kontekście pedagogiki Celestyna Freineta / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły , nr 10, s. 25-[29] Prezentacja scenariusza zajęć z edukacji środowiskowej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej pt. Las źródłem energii życiowej człowieka". 98. Kościuszko, Maria : O walorach techniki swobodnego tekstu / Maria Kościuszko // Nowe w Szkole /2000, nr 5, s Technika Freineta. 99. Krzesińska, Beata : Pedagogika Celestyna Freineta - stosowanie, naśladowanie czy inspiracja / Beata Krzesińska, Zofia Olek-Redlarska // Życie Szkoły , nr 9, s Nauczanie początkowe Kubiczek, Agnieszka : Projektujemy zamek dla królewny : grupa wiekowa : 6- latki / Agnieszka Kubiczek // Bliżej Przedszkola , nr 7/8, dod. Magazyn Specjalny z. 2, s. 21 Scenariusz zajęć. Wykorzystanie elementów metody pedagogiki zabawy, technik C. Freineta Kurzyp, Maria : Rola tekstu swobodnego w rozwoju twórczych dyspozycji uczniów kl. V szkoły podstawowej : bogacenie słownictwa / Maria Kurzyp // Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe w Szkole. - T. 7 (1993), s. [75]-98 Opis wpływu pracy techniką swobodnego tekstu Celestyna Freineta na rozwój twórczości i bogacenia słownictwa uczniów na języku polskim.

14 102. Kuźnicka, Grażyna : Koncepcja Celestyna Freineta inspiracją w kształceniu twórczej postawy dziecka / Grażyna Kuźnicka // Bliżej Przedszkola , nr 7/8, dod. Magazyn Specjalny z. 2, s Zadania realizowane technikami Freineta w przedszkolu Kuźnik, Marta : Tropiciele przyrody / Marta Kuźnik // Świetlica w Szkole , nr 1, s Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej z wykorzystaniem koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta Kuźnik, Marta : Wpływ technik Celestyna Freineta na rozwój twórczej aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym : na podstawie wyników badań własnych / Marta Kuźnik // Edukacja i Dialog , [nr] 3/4, s Zadania dydaktyczno-wychowawcze w pracy z uczniami klas I-III Kwasiborska, Maria : Elementy gimnastyki z wykorzystaniem technik pedagogicznych Freineta / Maria Kwasiborska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , [nr] 10, dod. s. (15)-(16) Temat: Naskok kuczny na skrzynię i zeskok w głąb z wyprostem Lachiewicz, Elżbieta : Jak rozwijam twórczą aktywność uczniów / Elżbieta Lachiewicz // Życie Szkoły , [nr] 10, s Rozwijanie twórczości poprzez zabawę, wykorzystanie technik Freineta w edukacji wczesnoszkolnej Lepka, Maria : Fiszki autokorektywne Freineta : na lekcjach matematyki w klasach III-IV / Maria Lepka, Marzena Rudzka-Kupczyńska // Wszystko dla Szkoły , nr 11, s Rozwiązywanie zadań tekstowych Leśniak, Zofia : Rola nauczyciela wykorzystującego metody aktywizujące w rozwijaniu twórczej postawy dziecka / Zofia Leśniak // Bliżej Przedszkola , nr 7/8, dod. Magazyn Specjalny z. 2, s Zwrócenie uwagi na koncepcje M. Montessorii, M. Kielar-Turskiej, techniki Freineta, metody Carla Orffa, W. Sherborne, dramę, pedagogikę zabawy, edukację matematyczną E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Kinezjologię Edukacyjną Paula Dennisona na etapie wieku przedszkolnego Lewin, Aleksander : Uniwersalne wartości dorobku pedagogów-nowatorów - ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny Janusza Korczaka / Aleksander Lewin // Ruch Pedagogiczny , [nr] 5/6, s Idea pedagogiczna Janusza Korczaka, Antona Makarenki i Celestyna Freineta zwana Nowym Wychowaniem".

15 110. Lubaszka, Dorota : Wykorzystanie technik Freineta oraz pedagogiki zabawy : scenariusz zajęć w klasie II / Dorota Lubaszka // Życie Szkoły , [nr] 1, s Łojek, Jolanta : Sposób na rutynę : praca technikami C. Freineta // Gazeta Szkolna , nr 2, s. 5 Odkrywanie w nauczaniu technik Freineta na nowo Magda, Marzenna : Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta / Marzenna Magda // Życie Szkoły , nr 9, s Magda, Marzenna : Wychowawcze założenia pedagogiki Celestyna Freineta / Marzenna Magda // Wszystko dla Szkoły , nr 10, s Magnowska, A. : Próba zastosowania elementów technik Freineta w organizowaniu czasu wolnego dziecka upośledzonego umysłowo / A. Magnowska, M. Olejarczyk // Szkoła Specjalna , nr 1, s Makrzyszewska, Danuta : Twórczość dziecka / Danuta Makrzyszewska // Życie Szkoły , nr 10, s Wykorzystanie technik Freineta w pracy z dziećmi. Nauczanie początkowe Maszczyńska-Góra, Grażyna : Idea pedagogiki Celestyna Freineta / Grażyna Maszczyńska-Góra // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII /1993, z. 1, s Maszczyńska-Góra, Grażyna : Nowoczesna szkoła francuska technik C. Freineta podstawą innowacji we współczesnym modelu edukacji wczesnoszkolnej / Grażyna Maszczyńska-Góra // Nauczanie Początkowe /2004, nr 2, s Planowanie - jedna z technik C. Freineta Maszczyńska-Góra, Grażyna : O szkołę twórczą / Grażyna Maszczyńska- Góra // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII /1993, nr 3, s. 3-7 Z inspiracji pedagogiki C. Freineta Maszczyńska-Góra, Grażyna : Twórca nowoczesnej szkoły francuskiej - Celestyn Freinet / Grażyna Maszczyńska-Góra // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII /1996, nr 6, s Matusiak, Ewa : Niezmienne prawdy pedagogiczne" Freineta wciąż aktualne / Ewa Matusiak // Gazeta Szkolna , nr 40, s. 13 Techniki Freineta stosowane w pracy z dziećmi w klasach I-III Matuszak, Elżbieta : Freinet wciąż pożyteczny... / Elżbieta Matuszak ; rozm. przepr. E. S. Barłowski // NEWS - Nowości Oświaty , nr 5/6, s. 2, 22-

16 23 Nauczanie początkowe prowadzone technikami Freineta Matuszewska, Mirosława : Zielona szkoła - wykorzystanie technik Freineta / Mirosława Matuszewska // Życie Szkoły , nr 6, s. 27(411)-30(414) Blok tematyczny, harmonogram dnia, regulamin zielonej szkoły, techniki Freineta. Dostępne online: pdf 123. Miernik, Magdalena : Pisanie jako rodzaj aktywności - kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne / Magdalena Miernik // Nauczanie Początkowe /2012, nr 4, s Scenariusz zajęć z języka polskiego z zastosowaniem techniki swobodnego tekstu - edukacja wczesnoszkolna Muchlewicz, Małgorzata : Piątki z literaturą / Małgorzata Muchlewicz // Nauczanie Początkowe /2003, nr 2, s Stosowanie techniki Celestyna Freineta w zajęciach z literatury. Tworzenie swobodnych tekstów. Nauczanie początkowe Napiórkowska, Zofia : Edukacja do demokracji / Zofia Napiórkowska // Życie Szkoły , nr 10, s Wartości i zasady demokracji w pedagogice Freineta (rola praktyki w wychowaniu). Funkcjonowanie klasy freinetowskiej (narada klasowa, tygodniowy plan pracy, odpowiedzialności, reguły życia w klasie, gazetka wychowawcza) Pawłowska-Niedbała, Anna : Mali twórcy i magiczne koło / Anna Pawłowska- Niedbała // Wychowanie w Przedszkolu , nr 7, s. 22-[25] Techniki Celestyna Freineta w przedszkolu. Zabawy dydaktyczne Piwko, Kazimiera : Miejsce dziecka w pedagogice Celestyna Freineta / Kazimiera Piwko // Życie Szkoły , nr 11, s. 5-[11 Charakterystyka pedagogiki Freineta. Prezentacja narzędzia do opracowania profilu życiowego dziecka. Techniki C. Freineta Piwko, Kazimiera : O doświadczeniach poszukujących / Kazimiera Piwko // Życie Szkoły , nr 10, s Doświadczenia poszukujące w pedagogice Freineta. Zastosowanie techniki doświadczeń poszukujących w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Przykładowe opisy realizacji zajęć techniką doświadczeń poszukujących (edukacja wczesnoszkolna).

17 129. Prekiel, Barbara : Elementy koncepcji Freineta w rozwijaniu świadomego stosunku dzieci do własnego ciała / Barbara Prekiel // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 4, s. (79)-(80) 130. Romanowska, Alicja : Zastosowanie technik Freineta w intelektualizacji procesu wychowania fizycznego / Alicja Romanowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , [nr] 2, s. (2)-(8) 131. Skarzyńska, Krystyna : Listy pomagają w nauce / Krystyna Skarzyńska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Badania mające na celu stwierdzenie w jakim stopniu pisanie listów w/g metody C. Freineta ma wpływ na naukę czytania w wieku przedszkolnym Skórzyńska, M. : Zastosowanie technik Freineta w organizacji czasu wolnego dzieci przewlekle chorych / M. Skórzyńska // Szkoła Specjalna , nr 2/3, s Sowa, Dorota : Cudze chwalicie, swego nie znacie... : odkrywamy tajemnice wadowskiego parku / Dorota Sowa // Życie Szkoły , nr 4, s Ratowanie dworku znajdującego się obok starego parku w Wadowie k. Krakowa. Zapoznanie uczniów z tematem, celem i metodami, formami i zadaniami pracy, w jaką powinni się zaangażować, realizując poszczególne zadania. Realizacja koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta w kształceniu zintegrowanym Stawczyk-Mizińska, Renata : Zajęcia z wykorzystaniem technik Celestyna Freineta / Renata Stawczyk-Mizińska, Anna Korzeniewska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 8, s Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Techniki, z których swobodnie można korzystać w przedszkolu: ekspresja artystyczna, swobodne teksty, fiszki autokreatywne, fiszka inspirująca, korespondencja międzyprzedszkolna, gazetki przedszkolne, doświadczenia poszukujące, Księga Życia Grupy, technika zdobywania sprawności. Przykłady zajęć Stawczyk-Mizińska, Renata : Życie i praca Haliny Semenowicz / Renata Stawczyk-Mizińska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 8, s Życie i działalność pedagogiczna Haliny Semenowicz - założycielki Stowarzyszenia i prekursorki pedagogiki Celestyna Freineta w Polsce. Olbrzymie zasługi dla polskiej pedagogiki oraz ruchu freinetowskiego. Przykład nauczyciela otwartego na potrzeby i możliwości dziecka Stępień, Bogumiła : Dziecięce marzenia : tworzenie i pisanie swobodnych tekstów / Bogumiła Stępień // Życie Szkoły , nr 11, s Scenariusz zajęć w klasie III Tworzenie i pisanie swobodnych tekstów na temat marzeń dzieci" (fragment pracy nadesłanej na konkurs pod hasłem

18 Realizacja koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta w kształceniu zintegrowanym"). Dostęp online: _zycieszkolu_11_2010_artykul.pdf 137. Stucka-Bogdan, Ewa : Technika "doświadczeń poszukujących" C. Freineta i jej zastosowanie w praktyce szkolnej / Ewa Stucka-Bogdan // Wychowanie na Co Dzień , nr 9, dod. s. I-VIII Klasy I-III Stucka-Bogdan, Ewa : Tworzenie książeczek lekturowych / Ewa Stucka- Bogdan // Nauczanie Początkowe /1999, nr 6, s Lekcje języka polskiego z klasą I-III związane z tworzeniem i opracowywaniem swobodnych tekstów inspirowanych lekturami (technika Freineta) Śliwerski, Bogusław : Pedagogika niedyrektywna / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog , nr 9/10, s Pedagogika oparta na poglądach Carla Rogersa, Marii Montessori, Celestyna Freineta i Owidiusza Decroly ego. Dostępne online: Śliwerski, Bogusław : Wolność w edukacji / Bogusław Śliwerski // Bliżej Przedszkola , nr 12, s. [21]-23 O sytuacji pedagoga nowatora w systemie edukacji publicznej na przykładzie postaw życiowych oraz poglądów reformatorów pedagogiki - F. Froebla, C. Freineta i A. S. Neilla Śliwińska, Teresa : Korespondencja międzyszkolna - źródłem radości : techniki Freineta / Teresa Śliwińska // Życie Szkoły , nr 9, s. 13 [527]-18 [532] Jak we własnej pracy pedagogicznej wykorzystać techniki pracy Freineta. Edukacja wczesnoszkolna Więckowski, Ryszard : Techniki Freineta we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły , nr 1, s. 3-6 Swobodny tekst, swobodna ekspresja plastyczna Więczkowska, Małgorzata : Technika Celestyna Freineta w przedszkolu / Małgorzata Więczkowska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 1, s Więczkowska, Małgorzata : Znaczenie logosfery w edukacji językowej - wykorzystanie technik Celestyna Freineta / Małgorzata Więczkowska //

19 Wszystko dla Szkoły , nr 6, s. 1-4 Kształtowanie osobowości dziecka poprzez swobodną ekspresję językową Wincenicak, Witold : O możliwościach wykorzystania niektórych elementów pedagogiki Celestyna Freineta w realizacji treści edukacji regionalnej / Witold Wincenciak // Wychowanie na Co Dzień , nr 12, s Wiśniewska, Krystyna : Moje doświadczenia z pedagogiką Freineta / Krystyna Wiśniewska // Życie Szkoły , nr 3, s Praca z dziećmi w klasach początkowych techniką Celestyna Freineta Witt, Lesława : Celestyn Freinet w przedszkolu / Lesława Witt, Justyna Wilk // Bliżej Przedszkola , nr 10, s Ogólna charakterystyka koncepcji pedagogicznej C. Freineta. Przykładowe techniki wykorzystywane w pracy przedszkola (gazetka przedszkolna, korespondencja międzyprzedszkolna, różnorodne formy ekspresji) Zaworska, Małgorzata : Inspirowana pedagogiką Freineta / Małgorzata Zaworska // Życie Szkoły , nr 3, s Pedagogika Celestyna Freineta jako pomoc w wyzwalaniu swobodnej działalności twórczej dziecka w wieku wczesnoszkolnym (urozmaicanie zajęć poprzez m.in. pisanie tekstów swobodnych przez dzieci, fiszki autokorektywne, doświadczenia poszukujące, gazetkę wychowawczą oraz reguły życia klasy) Zyzik, Elżbieta : Wykorzystanie techniki swobodnych tekstów Celestyna Freineta w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym / Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe /2004, nr 2, s Scenariusz zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem technik Freineta.

KONCEPCJA PEDAGOGICZNA CELESTYNA FREINETA

KONCEPCJA PEDAGOGICZNA CELESTYNA FREINETA KONCEPCJA PEDAGOGICZNA CELESTYNA FREINETA BIBLIOGRAFIA NA PODSTAWIE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ FILII W NAKLE NAD NOTECIĄ Książki oraz artykuły z książek 1. École moderne Celestyna Freineta

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Metoda Celestyna Freineta : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Metoda Celestyna Freineta : zestawienie bibliograficzne w wyborze Metoda Celestyna Freineta : zestawienie bibliograficzne w wyborze KsiąŜki 1. Filipiak Ewa Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej w poszukiwaniu modelu wczesnej edukacji, czyli o tym jak organizować

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori Pedagogika Marii Montessori (publikacje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Łomży) Łomża, 13.12.2013 r. WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne / Beata

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA

PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIERADZU FILIA W PODDĘBICACH PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA ZESTAWIENIE TEMATYCZNE OPRACOWAŁA: KATARZYNA GAJKOWSKA CELESTYN FREINET (1896 1966) Pedagog francuski, kierownik ośrodka

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze Metoda Montessori to system wychowawczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który został stworzony przez włoską lekarkę Marię Montessori

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori, Celestyna Freineta i Rudolfa Steinera.

Pedagogika Marii Montessori, Celestyna Freineta i Rudolfa Steinera. Pedagogika Marii Montessori, Celestyna Freineta i Rudolfa Steinera. I. Druki zwarte: 1. Adamek Irena, Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. Sygn. 33025. 2. Carlgren

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY POWINNY ODZNACZAĆ SIĘ POSTAWĄ WSPOMAGAJĄCĄ I CZYNIĆ WSZYSTKO, ABY DZIECKO MOGŁO PRZEZWYCIĘŻYĆ TRUDNOŚCI I ZASPOKOIĆ SWOJĄ

SZKOŁY POWINNY ODZNACZAĆ SIĘ POSTAWĄ WSPOMAGAJĄCĄ I CZYNIĆ WSZYSTKO, ABY DZIECKO MOGŁO PRZEZWYCIĘŻYĆ TRUDNOŚCI I ZASPOKOIĆ SWOJĄ SZKOŁY POWINNY ODZNACZAĆ SIĘ POSTAWĄ WSPOMAGAJĄCĄ I CZYNIĆ WSZYSTKO, ABY DZIECKO MOGŁO PRZEZWYCIĘŻYĆ TRUDNOŚCI I ZASPOKOIĆ SWOJĄ POTRZEBĘ POCZUCIA MOCY. C. Freinet Opracowała: Iwona Sztabińska SSP nr 4

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ALTERNATYWNA W POLSCE I NA ŚWIECIE

EDUKACJA ALTERNATYWNA W POLSCE I NA ŚWIECIE EDUKACJA ALTERNATYWNA W POLSCE I NA ŚWIECIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin Metoda Montessori Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki nauczania

Metody i techniki nauczania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody i techniki nauczania zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Beata Kusiak Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Adamek, Irena : Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki Rada Wydziału 23.04.2014 Kierunek studiów - PEDAGOGIKA Tezy egzaminacyjne (podstawowe) 1. Znaczenie pojęć pedagogicznych: pedagog, edukacja, wychowanie, socjalizacja, pedagogia, pedagogika. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Edukacja w systemie Marii Montessori wychowaniem do wartości

Edukacja w systemie Marii Montessori wychowaniem do wartości W dniach 15-17 marca 2013 roku w Warszawie odbyły się po raz pierwszy Polskie Dni Montessori. Głównymi organizatorami tego spotkania był Polski Ośrodek Edukacji Montessori oraz Polskie Stowarzyszenie Montessori.

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

Rola nauczyciela w przedszkolu. Nauczyciel wspomagający

Rola nauczyciela w przedszkolu. Nauczyciel wspomagający Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola nauczyciela w przedszkolu. Nauczyciel wspomagający zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2012 Korekta Bożena

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka edukacji przedszkolnej (ćwiczenia) semestr / letni 011 r. Studia I stopnia Semestr IV Liczba godzin: 14 ECTS 6 Rok akademicki 010/011 CELE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KOLUMBUS W POZNANIU 2017/2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KOLUMBUS W POZNANIU 2017/2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KOLUMBUS W POZNANIU 2017/2018 KONCEPCJA - PRZEDSZKOLA KOLUMBUS JEST OPARTA NA KONCEPCJI STWORZONEJ PRZEZ CELESTYNA FREINETA - PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA Działania, które

Bardziej szczegółowo

Program Polskich Dni Montessori

Program Polskich Dni Montessori Program Polskich Dni Montessori Centrum Widowiskowo - Konferencyjnym Lutnia w Łodzi Piątek, 16 maja 2014 r. 13.00 15.00 Rejestracja uczestników 15:00-15.30 Otwarcie Polskich Dni Montessori Słowo organizatorów

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia

Pytania do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia Załącznik nr 4 a Pytania do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia Pytania kierunkowe i specjalnościowe PYTANIA KIERUNKOWE Z PEDAGOGIKI I STOPIEŃ 1. Pedagogika jako nauka, subdyscypliny pedagogiki.

Bardziej szczegółowo

METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI SZEŚCIOLETNIMI W SZKOLE

METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI SZEŚCIOLETNIMI W SZKOLE Nr 1/W OCENA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ Cel - doskonalenie umiejętności obserwacji z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej i Kryteriów Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka Adresat - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WYBIERAM MONTESSORI?

DLACZEGO WYBIERAM MONTESSORI? PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DLACZEGO WYBIERAM MONTESSORI? Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie i jej filii Opracowanie: Iwona Wojtalik Konin 2017 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Zabawa-rozwój-kreatywność. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych. Od 8 do 10 spotkań raz w tygodniu po 90 minut

OFERTA DLA UCZNIÓW. Zabawa-rozwój-kreatywność. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych. Od 8 do 10 spotkań raz w tygodniu po 90 minut OFERTA DLA UCZNIÓW Zabawa-rozwój-kreatywność Zajęcia grupowe Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przy szczególnym udziale zadań

Bardziej szczegółowo

Tablica interaktywna

Tablica interaktywna Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Nowe technologie w procesie nauczania Tablica interaktywna Bibliografia w wyborze z artykułów z czasopism Wybór i oprac. Anna Kula-Lubaszewska Chełm, czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły Opracowanie: dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak Artykuł: Maria Grzegorzewska wśród nas Autor: Janina Doroszewska Rok wydania: 1967 Czasopismo: Szkoła Specjalna

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

Pedagogika przedszkolna wykład (30 godzin) sylabus wersja rozszerzona

Pedagogika przedszkolna wykład (30 godzin) sylabus wersja rozszerzona Pedagogika przedszkolna wykład (30 godzin) sylabus wersja rozszerzona Prowadzący: dr Marta Kotarba-Kańczugowska Instytut: Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Katedra: Pedagogiki Małego Dziecka Cele

Bardziej szczegółowo

Oferta tematyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w roku szkolnym 2011/2012.

Oferta tematyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w roku szkolnym 2011/2012. Oferta tematyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w roku szkolnym 2011/2012. Zajęcia dla uczniów Lp. Temat Forma pracy Adresat Termin realizacji Osoby realizujące 1. Program profilaktyczno-wychowawczy

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Zespołu szkolno - przedszkolnego Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym2013/2014

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym2013/2014 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013/2014 z dnia 13.09.2013r. Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Skierniewicach w sprawie ustalenia planu nadzoru pedagogicznego a przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA LOGICUS W ROKIETNICY

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA LOGICUS W ROKIETNICY KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA LOGICUS W ROKIETNICY 1 KONCEPCJA - CZTERECH ŻYWIOŁÓW. KONCEPCJA PRZEDSZKOLA LOGICUS JEST OPARTA NA KONCEPCJI STWORZONEJ PRZEZ CELESTYNA FREINETA Pedagogika Celestyna Freineta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Reforma edukacji od nowego roku szkolnego 2017/2018 Zmiany w przepisach Nowa ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r.,

Bardziej szczegółowo

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie pod redakcją Ditty Baczały Jacka J. Błeszyńskiego Marzenny Zaorskiej Toruń 2009 Spis treści Wstęp.....................................................

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej zestawienie bibliograficzne w wyborze (materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkie) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 836/E/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 836/E/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2017 r. Zarządzenie Nr 836/E/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika Kierunek: Pedagogika 1. Dziedziny wychowania (moralne, estetyczne, techniczne). 2. Rola i zadania pedagoga. Tradycja a współczesność. 3. Istota i zadania procesu wychowawczego. 4. Oświata dorosłych i kształcenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA 2011/2012

OFERTA PROGRAMOWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA 2011/2012 Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2011/2012 Zapraszamy do korzystania z naszych warsztatów metodami KLANZY Dbamy o to, aby nasza oferta warsztatowa była dla wszystkich atrakcyjna, ciekawa i wyjątkowa.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: I-III 2018 r. konferencje

Harmonogram szkoleń: I-III 2018 r. konferencje Oddział tel/fax 83 343-42-60, konsultanci 83-342-50-90, organizacja ów 83-342-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: I-III 2018 r. konferencje Odpła -tność Miejsce szkolenia Dla

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część.

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część. Pedagogika specjalna Temat Metoda ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne - I część. Adresat Nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych i integracyjnych, pedagodzy specjalni, rehabilitanci ruchowi.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. Jan Paweł II

Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. Jan Paweł II KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 w WIEPRZU Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. Jan Paweł II Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Kształcenie alternatywne

Kształcenie alternatywne Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Koncepcje i zasady kształcenia alternatywnego dr Sabina Zalewska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 12 grudnia 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

METODA DOBREGO STARTU

METODA DOBREGO STARTU Centrum Edukacji Nauczycieli Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Adres: Centrum Edukacji Nauczycieli Dział Informacji Pedagogicznej - Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI (Zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRACA Z UCZNIEM Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) PRACA Z UCZNIEM Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) DRUKI ZWARTE: 1. Czajkowska Irena, Herda Kazimierz: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Przewodnik

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej

WYCHOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej WYCHOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej I. Wychowanie ogólne 1. WYCHOWANIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ (Teresa Olearczyk)

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych

OFERTA DLA UCZNIÓW. Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych OFERTA DLA UCZNIÓW Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej Zajęcia grupowe Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2016/2017

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2016/2017 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2016/2017 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 14 września 2016 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Skład zespołu: Przewodniczący: Renata Zarzycka-Masłowska Członkowie:

Bardziej szczegółowo

Metoda Marii Montessori

Metoda Marii Montessori Metoda Marii Montessori Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej

Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej 3 Grzegorz Łuszczak Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM Kraków 2012 5 Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczniowie słabowidzący. mgr Małgorzata Śliwińska. Zajęcia dla dzieci 5,6 - letnich

OFERTA DLA UCZNIÓW. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczniowie słabowidzący. mgr Małgorzata Śliwińska. Zajęcia dla dzieci 5,6 - letnich OFERTA DLA UCZNIÓW Zajęcia dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum Doskonalenie funkcji percepcyjno motorycznych, ćwiczenie koncentracji uwagi, wzmacnianie

Bardziej szczegółowo

Konferencje przedmiotowo-metodyczne I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Konferencje przedmiotowo-metodyczne I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Oferta edukacyjna Konferencje przedmiotowo-metodyczne I półrocze Lp. Temat Prowadzący Adresat Data, godzina, miejsce Zakres tematyczny 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nowe technologie jako element środowiska uczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz form doskonalenia uruchamianych w miesiącach luty marzec 2017 roku

Wykaz form doskonalenia uruchamianych w miesiącach luty marzec 2017 roku Wykaz form doskonalenia uruchamianych w miesiącach luty marzec 2017 roku SIEĆ WSPÓŁPRACY LP. TYTUŁ FORMY TERMIN MIEJSCE SZKOLENIA GODZINA 1. Świetlica szkolną przestrzenią czasu wolnego 08.02.2017 r. 13.00

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI. Zakład Wczesnej Edukacji. Katedra Podstaw Pedagogiki

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI. Zakład Wczesnej Edukacji. Katedra Podstaw Pedagogiki SEMINARIA STUDIA STACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora 1 Józefa Bałachowicz tytuł naukowy 2. Danuta Gielarowska Sznajder Prof. Katedra/Zakład Zakład Wczesnej Katedra Podstaw

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015 Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015 Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Rodzaj zajęć Miejsce zajęć Dzień tygodnia Godziny zajęć s. Dorota Ostolska religia zajęcia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania

Początkowa nauka czytania i pisania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Początkowa nauka czytania i pisania zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania

Początkowa nauka czytania i pisania Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Początkowa nauka czytania i pisania - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły w roku szkolnym 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe. Szkoła Podstawowa nr 149 rok szkolny 2017/2018

Zajęcia dodatkowe. Szkoła Podstawowa nr 149 rok szkolny 2017/2018 Zajęcia dodatkowe Szkoła Podstawowa nr 149 rok szkolny 2017/2018 Błaut Anna matematyka Zajęcia uzupełniające z matematyki dla uczniów: Kółko matematyczne dla uczniów klas 2 poniedziałek, godzina 13:40-14:25,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania Centrum Edukacji Nauczycieli Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05, (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zatwierdzony do użytku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 PROGRAMY OBOWIĄZKOWE Klasa Numer w szkolnym zestawie programów 0 1/2015/2016 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie wychowania przedszkolnego Informacje organizacyjne:

Oferta w zakresie wychowania przedszkolnego Informacje organizacyjne: Oferta w zakresie wychowania przedszkolnego Informacje organizacyjne: 1. Na szkolenia z oferty prosimy kierować zgłoszenia wyłącznie elektroniczne zgodnie z zasadami przyjmowania zgłoszeń zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

1. Adameczek Małgorzata, Wakulak Joanna: Scenariusz tygodniowych zajęć zintegrowanych w klasie trzeciej. Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej

1. Adameczek Małgorzata, Wakulak Joanna: Scenariusz tygodniowych zajęć zintegrowanych w klasie trzeciej. Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej 1. Adameczek Małgorzata, Wakulak Joanna: Scenariusz tygodniowych zajęć zintegrowanych w klasie trzeciej. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej 2. Borkowicz Magdalena: Konspekt zajęć korekcyjno kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 4196560 lub 730 019 119 email: sodid@cku.zgora.pl, www.cku.zgora.pl Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

nauczyciele religii wszystkich publicznych, niepublicznych Częstochowy oraz szkół ponadpodstawowych powiatu myszkowskiego

nauczyciele religii wszystkich publicznych, niepublicznych Częstochowy oraz szkół  ponadpodstawowych powiatu myszkowskiego Konferencje przedmiotowo-metodyczne I półrocze roku szkolnego 2017/2018 NIE PRZENOŚIĆ DO NOWEJ LINII POPRAWIAĆ LITERÓWKI, STYL, ORTOGRAFIĘ, PRZECINKI Symbol Temat Prowadzący Adresat Data, godzina, miejsce

Bardziej szczegółowo

Wszystkimi zmysłami poznajemy światzabawy sensoryczne w edukacji przedszkolnej

Wszystkimi zmysłami poznajemy światzabawy sensoryczne w edukacji przedszkolnej KURSY I SZKOLENIA PRZEDMIOTOWE Wychowanie przedszkolne Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi w przedszkolu Cel szkolenia Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu. www.smartschool.edu.pl

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu. www.smartschool.edu.pl Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu www.smartschool.edu.pl EDUKACJA DWUJĘZYCZNA CLIL (Content and Language Integrated Learning Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe)

Bardziej szczegółowo

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 04- Zestawienie zajęć wykładowców wg harmonogramu Rok akademicki :

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 04- Zestawienie zajęć wykładowców wg harmonogramu Rok akademicki : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 04- Zestawienie zajęć wykładowców wg harmonogramu Rok akademicki : 201-2018 Zestawienie zajęć za : Wszystkie miesiące wg harmonogramów 201-2018

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne - rok szkolny 2016/2017 semestr II

Zajęcia pozalekcyjne - rok szkolny 2016/2017 semestr II Zajęcia pozalekcyjne - rok szkolny 2016/2017 semestr II IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA Barłowska Ewa RODZAJ ZAJĘĆ KLASA Teatr Lolek - zajęcia z dziećmi komunijnymi Bartnik Dorota Zajęcia muzyczne dla klas

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PROGRAMY OBOWIĄZKOWE Klasa Numer w szkolnym zestawie programów 0 1/2016/2017 Przedmiot Roczne przygotowanie dziecka 6 letniego do szkoły 0 2/2016/2017

Bardziej szczegółowo