Feedback Creativity Personality Planning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Feedback Creativity Personality Planning"

Transkrypt

1 Innovation Project Management AON 01 Spring School 1 3 March 01 Feedback Creativity Personality Planning Innovation Project Management Wiosenna Szkoła Prowadzenia Projektów Innowacji AON 1 3 Marca 01 Sprzężenie zwrotne Kreatywność Osobowość Planowanie Projekt Nr 51/PMKI/U/ /011 finansowany w ramach programu MNiSzW Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 1

2 Management Summary Informacja skrótowa Innowacja jest nowym produktem bądź usługą powstał z kombinacji dostępnych ekonomicznych możliwości, które z sukcesem przebiły się na rynku. O sukcesie decyduje innowacyjne zaangażowanie innowatora: obok umiejętności fachowych jego kreatywność i umiejetność przetworzenia pomysłu w nowy produkt lub usługę: realizacji projektu innowacji. Rozwojowi kreatywności i umiejętności prowadzenia projektu innowacji dedykowane jest -tygodniowe szkolenie Wiosennej Szkoły Prowadzenia Projektów Innowacji AON 01. Innowacyjne samo w sobie szkolenie koncentruje się na czterech istotnych dziedzinach rozwoju niezbędnych umiejętności: Sprzężenie zwrotne, refleksja Kreatywność Osobowość Planowanie Refleksja jest narzędziem pracy innowatora. Sprzężenie zwrotne podstawą działania i zrozumienia cybernetycznej natury prowadzenia projektów. Po wprowadzeniu pierwszego dnia szkolenia (SZ-1), i ćwiczeniach w kolejnych dniach, procesy sprzężenia zwrotnego i refleksje zamykają ostatni dzien szkolenia. Kreatywności poświęcone są kolejne 3 dni szkolenia (SZ-). Uczestnik uczy się metod wzbogacenia umiejętności percepcji pozornie niezwiązanych zdarzeń otoczenia, celowej selekcji związków, systemiki zależności i wzajemnego wpływu komponentów. Trzeci 3-dniowy blok zajęć (SZ-4 i SZ-5) dedykowany jest osobowości innowatora jako prowadzącego projekt. Tematyzowane i ćwiczone jest przywództwo, rozwój własnej osobowości jak i drugie narzędzie pracy innowatora pracownika wiedzy: interakcja z otoczeniem. Dwudniowy blok (SZ-3 i SZ-4) czwarty kształci umiejetności planowania i realizacji projektu innowacji. W oparciu o założenia programu kształcenia kapitału ludzkiego i własności intelektualnej innowatora, uczestnik praktycznie ćwiczy zarządzanie procesami organizacji, inwestycji, rozwiązań ryzyka, zmian, wiedzy i dokumentacji prowadzenia projektów. Absolwenci szkolenia otrzymują wspólny certyfikat Akademii Obrony Narodowej i Polsko-Szwajcarskiej Szkoły Prowadzenia Projektów w języku angielskim potwierdzający udział w szkoleniu. Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona

3 Wprowadzenie Mit Innovationen geht ein Unternehmen immer Risiken ein. Ohne Innovationen geht ein Unternehmen immer ein. (Z innowacjami podejmuje przedsiębiorstwo zawsze pewne ryzyko. Bez innowacji przedsiębiorstwo przestaje istnieć.) Dornberg 1 Przed dokładnie 100 laty Joseph Schumpeter zdefiniował innowacje jako nowy produkt (usługi) powstały z kombinacji dostępnych ekonomicznych możliwości, który z sukcesem przebił sie na rynku. Podobnie, od strony sukcesu rynkowego, innowacje określa również Knight 3. Tak więc nie każdy dobry pomysł i patent zasługuje automatycznie na miano innowacji. Kreatywność jest niezbędnym, ale nie wystarczającym czynnikiem innowacyjności. Sukces rynkowy jako miernik innowacyjności podsumował Dr. Andreas Schön, szef innowacji Grupy BMW, cytując Sir Denysa Lisdun: (naszym) zadaniem jest dać klientowi, coś co on chce, ale nigdy nie był świadom, że tego szuka, a kiedy to dostanie, mówi o tym, że zawsze to chciał 4. Innowacja może być inkrementalna - drogą małych ulepszeń, integratywna, najlepiej odpowiadająca pojęciu innowacji Schumpetera kiedy z istniejących produktów (usług) powstaje nowy produkt (usługa) i transformatywna - związana najczęściej z zmianami procesowymi, kiedy wprowadzone są na rynek nowe produkty/usługi pozwalające na szybsze, tańsze lub prostsze osiągniecie dotąd inaczej realizowanych celów. 1 Dornberger, R. (006), Innovation Management, Wyd. FHNHW, Basel-Olten, Szwajcaria, str. 3 Schumpeter, J.(191, 006), Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Duncker und Humbold, Leipzig, Berlin, Niemcy 3 Knight, K.E. (1967), A descriptive Model of the Intra-firm Innovation Process, The Journal of Business, Vol. 40, No 4, Oct 1967, Chicago, USA, str Schön, A. (00), Innovation bei BMW, Vortrag an der Universität St. Gallen, , Materia³y pokonferencyjne, USG, St.Gallen, Szwajcaria. Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 3

4 Innowacja jest cykliczna w dłuższym okresie czasu, ma charakter procesu, zmienia wzorce, wprowadzając dynamikę kreatywnego ich niszczenia, a przez to wymaga siły przezwyciężenia wielu trudności, umiejetności prowadzenia tego procesu jako projektu i kreatywności. Powyższe cechy innowacyjnych projektów wymagają szczególnego zaangażowania osób, biorących udział w tym projekcie, a z całą pewnością szczególnego zaangażowania prowadzącego taki projekt. Michalik 5 określa to innowacyjne zaangażowanie jako dobrowolne i w pełni odpowiedzialne zachowanie się w procesie tworzenia innowacji, charakteryzujące się przez podjęte z własnej inicjatywy ambitne i nie krótkotrwałe działania osób skłonnych do podjęcia wysokiego ryzyka, dużej woli wytrwania i przynajmniej okresowo bardzo wysokiej intensywności innowacyjnych kroków. Osobę tą dalej nazywać będziemy innowatorem. Innowacyjne zaangażowanie określone jest przez: Chcenie/Odwagę: Innowator musi niejedno przezwyciężyć, podjąć ryzyko. Potencjał: Zarówno wiedza osobista, jak i wsparcie zespołu. Możliwości: Kreatywność, zdolność/możliwość przemyśleń i realizacji. Na te trzy wymiary wpływ mają cechy osobiste zaangażowanej w innowacyjny nieistniejący projekt osoby, otoczenie w jakim pracuje i atmosfera pracy. Fenomenologiczne zestawienie zależności pozwala na określenie wpływu jak w Tabeli 1. Tabela 1. Zależności fenomenologiczne innowacyjnego zaangażowania się Wymiar zachowań Cechy osobiste innowatora Innowacyjność otoczenia Innowacyjność klimatu pracy Chcieć Motywacja wewnętrzna Motywacja zewnętrzna organizacyjna Motywacja zewnętrzna społeczna Potrafić Umiejętności i wiedza własna Dostęp i jakość wyposażenia Gotowość wsparcia fachowego przez Móc Elastyczność organizacyjna, kreatywność Dostęp i (nie-)świadome wsparcie dla innowatora Opracowanie własne na bazie 6 str. 17 otoczenie Przyzwolenia i chęć wsparcia psychologicznego przez otoczenie 5 Michalik, C. (003), Innovatives Engagement, Eine empirische Untersuchung zum Phänomen des Bootlegging, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden, Niemcy, str. 15 i dalsze 6 tam e Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 4

5 W operacjonalizacji modelu innowacyjnego zaangażowania, zachowania związane z chceniem/odwagą określone są jako skłonność do innowacji, zachowania uwarunkowane możliwościami i potencjałem zsumowane są do zdolności innowacyjnej. Środki motywujące warunkują efekt współdziałania osobowości innowatora i jego otoczenia w wytworzeniu innowacyjnego klimatu. Na ostateczne innowacyjne zaangażowanie wpływ mają osobiste i administracyjne bariery. Cele Szkolenia Wiosenna Szkoła Prowadzenia Projektów Innowacji AON 01 celuje w wyposażenie uczestników w sprawdzone i efektywne metody i narzędzia wzbogacające warsztat cech osobistych innowatora, umożliwiające mu skuteczniejsze działanie w wymiarach zachowań: Chcieć Potrafić Móc Zdolność innowacyjna w zakresie dziedziny fachowości uczestnika, problematyka innowacyjnego klimatu otoczenia w którym pracuje, jak i osobiste i administracyjne bariery są przedmiotem osobnych szkoleń. Skoncentrowane na wzbogaceniu cech osobistych innowatora szkolenie adresuje szeroką grupę zainteresowanych innowacją w całym wachlarzu dziedzin gospodarczych i administracyjnych. Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 5

6 Koncepcja Szkolenia Innowacyjna jest też sama w sobie ukierunkowana na powyższe cele koncepcja szkolenia. Opiera się ona o cztery elementy: Sprzężenie zwrotne, refleksja (Feedback) Kreatywność (Creativity) Osobowość (Personality) Planowanie (Planning) Refleksja jest narzędziem pracy innowatora. Sprzężenie zwrotne podstawą działania i zrozumienia cybernetycznej natury prowadzenia projektów 7. Odpowiednio wprowadzone jest pojecie sprzężenia zwrotnego w pierwszym dniu szkolenia (Day 1), ćwiczone w kolejnych dniach i zamknięte sprzężeniem zwrotnym ostatniego dnia szkolenia (Day 10, Rysunek 1). Feedback Creativity Personality Planning Feedback Day 1 Day Day 3 Day 4 Day 5 Innovation Project Management Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Rysunek 1. Koncepcja szkolenia Wiosennej Szko³y Prowadzenia Projektów Innowacji AON Lent, B. (011), Leader Manager Expert: The Project Management System, Wydawnictwo AON 011, Warszawa, Str. Intro 1 i dalsze Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 6

7 Kreatywności poświęcone są kolejne 3 dni szkolenia. Uczestnik uczy się metod wzbogacenia umiejętności percepcji pozornie niezwiązanych zdarzeń otoczenia, celowej selekcji związków i systemiki zależności i wzajemnego wpływu komponentów 8. Trzeci blok zajeć: dzien piąty (ostatni w pierwszym tygodniu) i kolejne dwa dni w drugim tygodniu, dedykowane są osobowości innowatora jako prowadzącego projekt. Tematyzowane i ćwiczone jest przywództwo, rozwój własnej osobowości jak i drugie narzędzie pracy innowatora pracownika wiedzy: interakcja z otoczeniem. Dwudniowy (dzień 8 i 9) blok czwarty kształci umiejetności planowania i realizacji projektu innowacji. W oparciu o założenia programu kształcenia kapitału ludzkiego i własności intelektualnej innowatora, uczestnik praktycznie ćwiczy zarządzanie procesami organizacji, inwestycji, rozwiązań ryzyka, zmian, wiedzy i dokumentacji prowadzenia projektów. Sprzężenie zwrotne cybernetyki prowadzenia projektów ćwiczone jest w ostatnim, nawiązujacym do pierwszego dnia szkolenia dniu, poświęconemu kontroli postępu i ocenie wynikow projektu (cybernetyka I rzędu), zapewnienia stałej weryfikacji procesów (cbyernetyka II rzędu) i repetytorium celującego w utrwalenie wiedzy zdobytej przez uczestników w trakcie szkolenia (cybernetyka III rzędu). Poruszony jest specjalny zakres niezwykle ważnych dla gospodarki, a prawie kompletnie pomijanych w szkoleniach, tzw. Nieistniejących Projektów Innowacyjnych INP (ang. Bootlegging) 9. 8 Ninck, A. Bürki, L., Systemik, Vernetztes Denken in komplexem Situationen, 004, Verlag Industrielle Organisation, Zürich 9 Lent, B. (011), Rola i uwarunkowania nieistniejących projektów w innowacyjności przedsiębiorstw w Innovative Activities of Enterprises Versus Customer's Satisfaction conference, Warszawa Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 7

8 Metoda Szkolenia 1. Wprowadzenie: Charakterystyka Prowadzenia Projektów, jako Przedmiotu Nauczania 1.1. Cechy szczególne prowadzenia projektów i wynikające z tego konsekwencje Współczesna gospodarka oparta jest na realizacji przedsięwzięć w formie projektów. Umiejętne prowadzenie tych projektów jest kluczowym czynnikiem decydującym o wynikach finansowych przedsięwzięcia. Projekty tworzone są w określonym momencie w celu wypracowania w ograniczonym czasie gorzej lub lepiej zdefiniowanych rezultatów. Odpowiednie normy niemieckie 10 uzupełniają tę definicję o ograniczenia finansowe i zasobowe, jak i specyficzną dla danego projektu organizację. ISO/DIS 1500:011 definiuja projekt jako unikalny zbiór procesów, składających się z skoordynowanych i kontrolowanych czynności mających swoje daty początku i końca, podjętych w celu osiągniecia realizacji zadań (projektu). Osiągnięcie realizacji zadań wymaga dostarczenia produktów zgodnych z specyficznymi wymaganiami z uwzględnieniem wielu ograniczeń, takich jak czas, koszt, zasoby 11. Unikalny charakter projektu prowadzi do nieuniknionych nieciągłości i naturalnej konieczności zmian w trakcie jego realizacji. Prowadzący projekt musi umieć pracować na granicy chaosu. Projekty realizowane są nie przez przewidywalne automaty tylko przez ludzi, z całą złożonością ich problemów zawodowych, osobistych i nastrojów przez to nawet najprostsze zadanie staje się skomplikowanym wyzwaniem menadżerskim. Uwzględniając jednocześnie wyżej wymienione ograniczenie czasu realizacji projektu, uzyskujemy wszelkie uwarunkowania powstania sytuacji stresowej dla prowadzącego projekt. 10 DIN Deutsches Institut für Normung e. V., DIN , Beuth Verlag GmbH, (Herausgeber), Berlin, Deutschland, ISO/DIS 1500:011 (011): Guidance on Project Management, ICS , ISO Geneva, Szwajcaria, 011, str. 8 Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 8

9 Według Singh i Singh 1 skutecznym postępowaniem wobec chaosu i skomplikowanych wyzwań menadżerskich jest ciągłe balansowanie między liniowymi i nieliniowymi systemami zarządzania. Systemy liniowe, z apogeum po wprowadzeniu Zrównoważonej Karty Wyników (Balance Scorecard) przez Kaplana i Nortona 13 w latach 1990-tych, koncentrują się na analizach ilościowych (np. zarządzanie osiągnięciem celu, zarządzanie rozwiązaniami ryzyka) i kontroli projektu (np. kontrola postępu, zarządzanie jakością). Istotną słabością systemów liniowych jest przyjęty w ich wypracowaniu model, który już tylko ze względu na złożoność projektu, zawiera uproszczenia i założenia, których istnienia stosujący ten model nawet nie jest świadom. Istotnym negatywnym skutkiem ubocznym tego sposobu myślenia jest także ograniczenie umiejętności percepcji przypadkowych wydarzeń i umiejętności oceny ich wpływu na zmiany w projekcie, często z katastrofalnym skutkiem dla całego przedsięwzięcia. Nic dziwnego, że statystyki projektów zakończonych sukcesem 14 pozostają niezmiennie przez ostatnie 0 lat na niskim 30-40% poziomie. W sytuacjach stresowych, zorientowany na osiągniecie sukcesu prowadzący projekt, najczęściej postępuje wbrew zaleceniom linowych systemów zarządzania: zamiast analizy sytuacji, oceny alternatyw, analizy ryzyka i wreszcie realizacji, intuicyjnie i spontanicznie szuka rozwiązania problemu, niekoniecznie rozważając założenia i implikacje działania i najczęściej udaje mu się to! Taka reakcja jest efektem naszej umiejętności podejmowania sensownych decyzji (sense making, Dervin 15 ) i tworzenia nowych, nieliniowych systemów zarządzania. Wykształcenie właściwych w tym kontekście umiejętności u studiujących prowadzenie projektów na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie jest misją autorów i zespołu AON Singh, H. & Singh, A., Principles of complexity and chaos theory in project execution: a new approach to management cost engineering, Cost Engineering, 00, Vol. 44, Issue 1, December, str Kaplan, R.S., Norton D.P., The Balance Scorecard, translating strategy into action, Harvard. Business School Press, 1996, str. 31, Boston, MA. Standish Group International. Extreme CHAOS. 001, URL:http://www.standishgroup.com/sample_research/PDFpages/extreme_chaos.pdf. Dervin, B., Sense-making theory and practice: an overview of user interests in knowledge seeking and use, Journal of Knowledge Management, 1998, Vol., Issue, str , MCB UP Ltd, UK. Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 9

10 1.. Model mentalny prowadzenia projektów oparty na systemie repetycyjnie wykonywanych procesów Świadomość potencjału wystąpienia nieciągłości jest pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu. Wypracowanie czułego systemu detekcji nieciągłości, połączone z odpowiednią częstotliwością jego aktywacji rokuje nadzieje, na sensowne połączenie liniowych i nieliniowych systemów zarządzania. Prowadzący projekt wykonuje kilkaset pojedynczych czynności (800 w przykładzie (Rufenacht 16 ) z licznymi wzajemnymi liniowymi i nieliniowymi zależnościami. Liniowe zależności między tymi czynnościami i nieliniowe wydarzenia wykryte przez system detekcji nieciągłości bądź doświadczone przez prowadzącego projekt, dadzą się uszeregować w ciąg operacji, pogrupowanych w 18 procesów (Rysunek ). Każdy z tych procesów ma określone warunki realizacji operacji i wyniki, do jakich ma doprowadzić (Lent 17 ). Dwanaście procesów obejmuje czynności policzalne jak np. zarządzanie osiągnięciem celu, zarządzanie rozwiązaniami ryzyka, kontrola postępu, zarządzanie jakością, określone łącznie jako administracja projektu. Czynnik ludzki ujęty jest w sześciu złożonych procesach: jak np. kierowanie zespołem, rozwój własnej osobowości, itd. Heurystyczny dobór procesów jest wynikiem szerokiego doświadczenia autora, literatury i analizy interakcji poszczególnych czynności. KP Postęp ZPI Inwestycj e ZJ Jakość KZ Zespół ZSO ZRP Problem ZRK Konflikt ZRR Ryzyka ZIM Informacja PROWADZENIE PROJEKTU Administracja Czynnik ludzki MLPP Lent.ch AG L-Timer RWO Sprawy Własna ZZW ZO osobowe osobowość Zasób Organizacja KW wiadomści Kierowanie ZOC współpracownikami Osiągnięcie ZPD Dokumentacja celu OW Ocena wyników Rysunek. System L-Timer ZPZ Zmiany ZI Integracja 16 Rufenacht, U.; Projektschlussbeurteilung P05/ProCur (Final report on Project P05/ProCur), Internal Report Swiss Ministry of Finances, 005, Bern, Switzerland 17 Lent, B. (011), Leader Manager Expert: The Project Management System, Wydawnictwo AON 011, Warszawa, Str. Intro 14 i dalsze Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 10

11 Model stosowany jest w praktyce od roku 003 i publikowany był w kilkunastu publikacjach autora i członków zespołu (Lent 18, Pinkowska 19 ). Nauczany jest na Uniwersytetach w Bernie, Szwajcaria, Bangkoku, Tajlandia i Bydgoszczy, a także na dwóch innych szwajcarskich i niemieckich uniwersytetach przez niezwiązane z autorem zespoły. Procesowe podejście do prowadzenia projektów, w odróżnieniu od sterowanych wyłącznie czynnościami bądź wydarzeniami koncepcji, faworyzowane jest także przez istotnych dla dalszego ciągu niniejszych rozważań autorów Thomas i Mengel 0. Dla ułatwienia zrozumienia repetycji procesów wprowadzono mnemonikę zegara: z powtarzającą się codziennie godziną 7:00 rano czy :00 wieczorem. System L-Timer przyporządkowuje 1 procesów administracyjnych kolejnym godzinom dnia w pewnej logicznej kolejności wynikającej z analizy makroliniowych zależności (7:00 zarządzanie osiągnięciem celu, 8:00 zarządzanie organizacją itd.). W dwugodzinnych odstępach poczynając od godz. 0:00 przyporządkowane są procesy związane z czynnikiem ludzkim. Kolejność wynika zarówno z analizy makroliniowych zależności między procesami. Powtarzalna realizacja poszczególnych procesów w trakcie projektu prowadzi przez jego kolejne fazy: inicjalizację, planowanie, realizację i zakończenie, w przeciwieństwie do często spotykanych koncepcji przyporządkowania określonych procesów pojedynczym fazom projektu (PMI 1, IPMA, Bredillet 3 ). Ciągłość poszczególnych procesów przez jego wszystkie fazy zapewnia holistyczne uwzględnienie ewentualnych nieciągłości i zmian w projekcie przy w pełni asynchronicznej realizacji każdego procesu. Model wspomagany jest zrealizowanym przy współpracy Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Olten, Szwajcaria i Uniwersytetu Kasetsart w Bangkoku, Tajlandia narzędziem informatycznym L-TimerPowerUser 4, będącym rozszerzeniem rządowego szwajcarskiego narzędzia prowadzenia projektów HERMES PowerUser dostep www malgorzatapinkowska.lent.pl, dostep Thomas, J. & Mengel, T., Preparing project managers to deal with complexity Advanced project management education, International Journal of Project Management, 008, Vol. 6, Issue 3, April, str Project Management Institute, A Guide to the project management body of knowledge 4th ed., 008, Project Management Institute, Pennsylvania, USA Caupin, G. et al.., International Project Management Association: International Competence Baseline (version 3). ISBN , IPMA, Bredillet, C. N., Learning and acting in project situations through a meta-method (MAP) a case study: Contextual and situational approach for project management governance in management education, International Journal of Project Management, 008, Vol. 6, Issue 3, April, str Altherr, L.: L-TimerPowerUser, Retrieved on October 008, URL: 5 Informatikstrategieorgan Bund, PowerUserV.0, Retrieved on October 008, URL: 008 Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 11

12 . Zakres docelowych umiejętności i kompetencji kształconych w zakresie prowadzenia projektów. Prowadzenie projektów jest w pierwszym rzędzie czynnością kognitywną. Wykształcenie właściwych umiejętności w tym zakresie jest podstawowym zadaniem nauczających (Carroll 6, cytowany i w nowszych publikacjach). Dickens 7 precyzuje oba pojęcia umiejętności i umiejętności kognitywnych. Odwołując się do Caroll 6 umiejętność określa Dickens, jako cechę jednostki, wyróżniającą ją w warunkach granicznych, decydujących o wykonaniu lub niewykonaniu określonej złożonej czynności, ewentualnie wymiernie podaną wynikami pomiarów zachowań jednostki w takich warunkach granicznych, o ile takie pomiary są możliwe, w zdefiniowanej sytuacji, w której wszystkie warunki zewnętrzne są wystarczające korzystne, by pewna grupa zadań mogła być wykonana z sukcesem. Umiejętności kognitywne są według tej definicji umiejętnościami związanymi z pewną klasą zadań kognitywnych. W prowadzonych pracach i niniejszej pracy pojęcie kognitywne (umiejętności) zdefiniowano według łacińskiego Cognoscere (= rozpoznać, poznawać), obejmującego zarówno myślenie liniowe jak i nieliniowe. Umiejętności kognitywne związane z procesami psychoneurologicznymi jednostki nie są przedmiotem rozważań. Umiejętności kognitywne określają nasz poziom inteligencji. Pierwszą grupą zadań w prowadzeniu projektów są wszystkie zadania wypracowania oceny możliwych dalszych kroków na podstawie analizy sytuacji (np. planowanie), mające miejsce we wszystkich 18- tu procesach. Ta umiejętność statycznego wypracowania rezultatów nazywana jest dalej inteligencją intelektualną (intellectual intelligence IQ). Kształcąc IQ kształcimy dobrych ekspertów i tylko ekspertów Przypominając, że projekty realizowane są przez człowieka, dodajemy złożoności do już skomplikowanych procesów myśleniowych IQ. Umiejętności empatii aktualnych odczuć osób związanych z projektem pozwalają na ocenę dynamiki wypracowanych przez IQ rozwiązań, trudno kwantyfikowalnej analitycznymi procedurami. Umiejętność monitorowania własnych i obcych odczuć i emocji, ich rozróżniania i wykorzystania tej informacji w budowaniu decyzji sposobu wykonania własnych zadań definiują Salovey i Mayer 8 jako inteligencję emocjonalną (emotional intelligence EQ). 6 Carroll, J. B., Human Cognitive Abilities A Survey of Factor-Analytic Studies, 1993, Cambridge University Press, UK 7 Dickens, W. T., Cognitive Ability in Edited by Blume, L. E. & Durlauf, S. N., The New Palgrave Dictionary of Economics, Palgrave Macmillan Basingstoke, UK Salovey, P. & Mayer, JD., Emotional intelligence, Imagination. Cognit Personal, 1990, Vol. 9 Issue 3, str Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 1

13 Odpowiednio w przeciwieństwie do Dulewicz i Higgs 9 jak i Goleman et al 30 autor uważa, że inteligencja intelektualna IQ połączona z inteligencją emocjonalną EQ cechuje dobrego menadżera, ale łącznie nie wystarcza do pokrycia wszystkich wyzwań prowadzącego projekt. Wymagana jest umiejętność kognitywna i podejmowanie decyzji związanych z niepewnościami w projekcie. Ani IQ (algorytmy) ani EQ (empatia) nie pokrywają problemu niepewności. Przywołując nasze codzienne sytuacje musimy stwierdzić, że i prowadzący projekt i każdy z nas na ogół dobrze radzi sobie z niepewnościami. Dzieje się to dzięki umiejętności pracy w nieliniowych systemach myśleniowych (zarządzania). Obserwacja rożnych niezwiązanych wydarzeń, wyłączenie IQ i EQ oraz próba powiązania tych pozornie niezwiązanych elementów w nowy system określane są łącznie podejmowaniem sensownych decyzji (Dervin 31 Sense Making), a związaną z tym umiejętność Thomas i Mengel 0 definiują jako Inteligencję podejmowania sensownych decyzji (Sense Making Intelligence SQ). Podejmowanie sensownych decyzji wsparte jest systemiką, (Ninck 8 ), narzędziem analizy chaosu (prowadzącego do niepewności) i tworzenia w nim nowych nieliniowych systemów. SQ, będące niezbędną umiejętnością prowadzącego projekt nie może być zatem osiągnięte bez współdziałania IQ i EQ. Zależności i docelowy profil nauczania przedstawione są na Rysunku 3. Drugim wymiarem docelowego kształcenia jest zakres kompetencji. Spencers 3 definiuje kompetencje, jako wyznacznik jednostki (osoby) związany z pewnym odniesieniem do ustalonych kryteriów i lepszym według tych kryteriów wykonaniem zadania. Zarówno nauka (El-Saaba 33 Kerzer 34, NATO Research Center 35 ) jak i ekonomia przedsięwzięć (IBM 36 ), uznają za niezbędne opanowanie trzech zakresów kompetencyjnych przez prowadzących projekty: Kompetencje w zakresie czynnika ludzkiego (najważniejsze); Kompetencje metod biznesowych, organizacji i ekonomii; Kompetencje technologiczne narzędzi i przedmiotu projektu. 9 Dulewicz, V & Higgs, M., Design of a new instrument to assess leadership dimensions and styles, Henley working paper series, 003, vol. HWP0311. Henley-On-Thames 30 Goleman, D., Boyatzis, RE. & McKee, A., Primal leadership: learning to lead with emotional intelligence, 004, Harvard Business School Press, USA 31 Dervin, B., Sense-making theory and practice: an overview of user interests in knowledge seeking and use, Journal of Knowledge Management, 1998, Vol., Issue, str , MCB UP Ltd, UK 3 Spencer, LM. & Spencer, SM., Competence at work, 1993, John Wiley & Sons, USA 33 El-Sabaa, S., The skills and career path of an effective project manager, International Journal of Project Management, 001, Vol. 19, Elsevier Science, UK, str Kerzner, H., Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 003, Wiley, 8 edition. 35 RTO/NATO, Exploring New Command and Control Concepts and Capabilities, RTO Technical Report TR-SAS-050, IBM, Service Science, Management, and Engineering, URL: accessed in June 007 Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 13

14 SQ Niepewność Lider IQ Ekspert Profil nauczania Złożoność Menadżer EQ Rysunek 3. Inteligencja podejmowania sensownychh decyzji SQ według Thomas i Mengel 0. Przed nauczającym prowadzenie projektów stoi więc wyzwanie właściwego doboru elementów kształcących umiejętności kognitywne IQ, EQ, SQ w trzech zakresach powyższych kompetencji. Na Rysunku 4 przedstawiono graficznie płaszczyznę docelowych umiejętności i kompetencji nauczanego przedmiotu prowadzenia projektów. Rezultaty jakie ostatecznie zostaną osiągnięte w procesie nauczania przedmiotu, w dużym stopniu zależą od osobistej motywacji nauczanych w połączeniu z przypadkowymi pozytywnymi uwarunkowaniami (opportunity window) nazywanych tez po prostu czynnikiem szczęścia (Lent i Pinkowska 37 ). Powstający trzeci wymiar określany jest potencjałem opanowania przedmiotu. I w tym zakresie nauczający istotnie wpływa zarówno na motywację nauczanych jak i możliwości nauczenia się. Potencjał opanowania przedmiotu Osobista motywacja i możliwości Indywidualny poziom opanowania EQ = Inteligencja sensownych decyzji Czynnik ludzki Biznes EQ = Inteligencja emocjonalna IQ = Inteligencja intelektualna Technologia Rysunek 4. Zakres nauczania przedmiotu prowadzenie projektów. 37 Lent, B. & Pinkowska, M., Assessment and Management of the Human Factor Impact on Human Factor Intense Projects Challenging the Challenge, The Proceedings of 0 th IPMA World Congress on Project Management, Volume, Shanghai, 006 Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 14

15 3. Paradygmaty programu nauczania W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie wyżej opisanych umiejętności kognitywnych i kompetencji w prowadzeniu projektów przyjęto następujące paradygmaty przygotowanego programu nauczania: Oparcie o andragoniczne nauczanie dorosłych w odróżnieniu od podejścia pedagogicznego Pedagogika uczy deklaratywne wiedz: co, proceduralne wiedz: jak, warunkowe wiedz: kiedy, przypadkowe wiedz: dlaczego i relacyjne wiedz: po co. Takie nauczanie prowadzi w najlepszym wypadku do wykształcenia dobrze wytrenowanych techników stosujących przekazaną wiedzę (Crawford 38 ). Andragogiczne (andragogika = gr. ανηρ, ανδρος - mężczyzna + αγω prowadzę, Knowles et al 39 ) nauczanie wykorzystuje wiedzę, jaką posiadają nauczani i kieruje się mottem postaraj się zrozumieć: dlaczego i jak dalej (care-why). Kształceni są w ten sposób reflektujący praktycy co w kontekście rozwoju inteligencji sensownych decyzji SQ ma zasadnicze znaczenie i przewagę nad pedagogiką. Zbalansowanie zakresów wiedzy między kompetencją związaną z czynnikiem ludzkim, biznesem i technologią w kontekście programu studiów Program jest zbalansowany zarówno, jeżeli chodzi o czynnik ludzki, jak i o metody biznesowe. Technologia nie jest przedmiotem zajęć prowadzenia projektow innowacji. Rożnie kształcone są poziomy IQ/EQ/SQ oraz szczegółowe zakresy kompetencji podporządkowane osiągnięciu umiejętności care-why Crawford L, Morris P, Thomas J, Winter M., Practitioner development: from trained technicians to reflective practitioners. International Journal of Project Management, 006, Vol. 4, Issue 8, str. 7. Knowles, M.S., Elwood, F.H.III, Swanson, R.A., Edukacja dorosłych, 009, PWN Warszawa, 376 str. Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 15

16 Zbalansowanie nauczanego materiału, czasu i uwagi między kształceniem umiejętności IQ/EQ/SQ w przeciwieństwie do dyseminacji wiedzy o prowadzeniu projektów Ograniczony czas zajęć stawia arbitralne granice wiedzy, jaką można przekazać studentom. Standardy prowadzenia projektów PMI 40, IPMA 41 z bogatym zakresem wiedzy i indykatorami mającymi określić jakość jej opanowania (certyfikaty IPMA, PMP i dalsze), nie podają podstaw doboru ani tematów, ani ilości wiedzy ujętej w standard. Standardy te są listą na zakupy bez określenia sposobu nauczania i opanowania wymaganej wiedzy i bez refleksji:, kiedy, do jakiego typu projektu, na jakim poziomie, w jakim celu. Uczący i przygotowujący do testów certyfikacyjnych obarczony jest odpowiedzialnością za wykształcenie właściwych umiejętności. Podejście Haute-Coiture PMP prowadzi przede wszystkim do niepewności: co było wczoraj ważne i przedmiotem testu, jest już dzisiaj drugorzędne i tak od 40 lat. Dlatego w nauczaniu na AON priorytet położono na wykształcenie umiejętności kognitywnych, umiejętnego wypracowania i stosowania liniowych i nieliniowych systemów zarządzania. Prerogatywem efektywnego nauczania prowadzenia projektów jest kształcenie inteligencji podejmowania sensownych decyzji. Rozwój umiejętności systemicznego rozwiązywania problemów w miejsce rozpowszechniania wiedzy o standardach i najlepszych praktykach Każdy projekt, z definicji, jest inny. W związku z tym wiedza posiadana przez prowadzącego projekt w tym momencie jest tylko w części przydatna. Nauczanie prowadzenia projektów ma na celu rozwój umiejętności systemicznego myślenia i podejmowania sensownych decyzji rozpoznania elementów wokół sytuacji, konstrukcji nieliniowego systemu wiążącego te elementy (zakres zarządzania zasobem wiadomości, Knowledge Management), zgodnie z teorią Dervin 15 i epistemologicznym podejściem Bredillet 3. W oparciu o paradygmat andragonicznego nauczania, koncentracja wokół rozwiązania problemu jest próbą wykształcenia myślenia dlaczego i jak dalej (care-why), zamiast poświęcenia czasu na zrozumienie przyczyn. 40 Project Management Institute, A Guide to the project management body of knowledge 4th ed., 008, Project Management Institute, Pennsylvania, USA 41 Caupin, G. et al.., International Project Management Association: International Competence Baseline (version 3). ISBN , IPMA, 007 Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 16

Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON

Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi AON 2012 Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON 08 19 Października 2012 Projekt Nr 51/PMKI/U/14-06.10/2011 finansowany w ramach programu MNiSzW Kreator

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Koordynator projektu: Schulungszentrum Fohnsdorf Instytucje partnerskie: University of Gothenburg

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie Projektem Project management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji Stacjonarny / niestacjonarny II

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

Opis. Brak wymagań wstępnych. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Brak wymagań wstępnych. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Zarządzanie... nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (PMP Prep)* Zarządzanie Projektami zgodnie ze standardami PMI Zawartość oferty: I. WSTĘP II. EFEKTY SZKOLENIA III. METODY KSZTAŁCENIA IV. TRENERZY V. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza problemów i potrzeb oraz planowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników w firmie./ Moduł 133.: Psychologia społeczna w

Bardziej szczegółowo

Coaching in Project Management Coaching w Zarządzaniu Projektami

Coaching in Project Management Coaching w Zarządzaniu Projektami Coaching in Project Management Coaching w Zarządzaniu Projektami Mariusz Augustyniak Project Manager & Coach Coaching w Zarządzaniu Projektami Zamiast wstępu Aspiracje i doświadczenie Co wiemy o? Coaching

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzania Innowacjami Innovation Management

Zarządzania Innowacjami Innovation Management KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 203/4 Zarządzania Innowacjami Innovation Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Wellness. Kierunek studió Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Dr Agnieszka Brzuszek

Wellness. Kierunek studió Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Dr Agnieszka Brzuszek Sylabus przedmiotu: WELLNESS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wellness Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o zdrowiu, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK Instrumentalistyka OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Information Architecture

Information Architecture Information Architecture KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Architektura Informacji Information Architecture Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego.

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego. POZIOM ZAAWANSOWANY Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany jest to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych.

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Praktyka 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-212-jn Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu. Psychospołeczne aspekty zarządzania. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia. Psychosocial aspects of management.

Sylabus przedmiotu. Psychospołeczne aspekty zarządzania. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia. Psychosocial aspects of management. Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Psychospołeczne aspekty zarządzania Nazwa w języku angielskim Psychosocial aspects of management Język wykładowy Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

Kompetencje w zarządzaniu projektem

Kompetencje w zarządzaniu projektem Kompetencje w zarządzaniu projektem Zarzadzanie projektami (ang: Project Management) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zarządzania. Dotyczy to szczególnie ludzkich aspektów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 21 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-2-202-TP-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw Poziom studiów: Studia II stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Podlaska Strategia Innowacji budowa systemu wdrażania

Podlaska Strategia Innowacji budowa systemu wdrażania 1 WSTEPNE ZAKRESY POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH MODUŁ 1 Jerzy Wołkowycki, Arkadiusz Niedźwiecki Definiowanie innowacyjności i sposoby jej finansowania Definicje innowacji i wpływ otoczenia na rozwój

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe szkolenie...

Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo skuteczne zarządzanie w dobie kryzysu Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo to świadomy wybór, a nie zajmowane stanowisko Stephen R. Covey Korzyści z udziału w szkoleniu Rozpoznanie własnego stylu

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Procesy naprawcze i rozwojowe w ch Corrective and developmental processes in enterprises Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP.G4.D4K.06 Management and Production

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela W formie pracy samodzielnej

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela W formie pracy samodzielnej Tryb studiów Niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Innowacyjne modele biznesu w sieci Rocznik studiów 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Terminy szkolenia 23-25 wrzesień 2015r., Warszawa - Akademia Szybkiej Nauki 7-9 październik 2015r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED.

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. Możliwość uzyskania 23 punktów PDU Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie efektywności działań uczestników szkolenia w projektach

Bardziej szczegółowo