Feedback Creativity Personality Planning

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Feedback Creativity Personality Planning"

Transkrypt

1 Innovation Project Management AON 01 Spring School 1 3 March 01 Feedback Creativity Personality Planning Innovation Project Management Wiosenna Szkoła Prowadzenia Projektów Innowacji AON 1 3 Marca 01 Sprzężenie zwrotne Kreatywność Osobowość Planowanie Projekt Nr 51/PMKI/U/ /011 finansowany w ramach programu MNiSzW Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 1

2 Management Summary Informacja skrótowa Innowacja jest nowym produktem bądź usługą powstał z kombinacji dostępnych ekonomicznych możliwości, które z sukcesem przebiły się na rynku. O sukcesie decyduje innowacyjne zaangażowanie innowatora: obok umiejętności fachowych jego kreatywność i umiejetność przetworzenia pomysłu w nowy produkt lub usługę: realizacji projektu innowacji. Rozwojowi kreatywności i umiejętności prowadzenia projektu innowacji dedykowane jest -tygodniowe szkolenie Wiosennej Szkoły Prowadzenia Projektów Innowacji AON 01. Innowacyjne samo w sobie szkolenie koncentruje się na czterech istotnych dziedzinach rozwoju niezbędnych umiejętności: Sprzężenie zwrotne, refleksja Kreatywność Osobowość Planowanie Refleksja jest narzędziem pracy innowatora. Sprzężenie zwrotne podstawą działania i zrozumienia cybernetycznej natury prowadzenia projektów. Po wprowadzeniu pierwszego dnia szkolenia (SZ-1), i ćwiczeniach w kolejnych dniach, procesy sprzężenia zwrotnego i refleksje zamykają ostatni dzien szkolenia. Kreatywności poświęcone są kolejne 3 dni szkolenia (SZ-). Uczestnik uczy się metod wzbogacenia umiejętności percepcji pozornie niezwiązanych zdarzeń otoczenia, celowej selekcji związków, systemiki zależności i wzajemnego wpływu komponentów. Trzeci 3-dniowy blok zajęć (SZ-4 i SZ-5) dedykowany jest osobowości innowatora jako prowadzącego projekt. Tematyzowane i ćwiczone jest przywództwo, rozwój własnej osobowości jak i drugie narzędzie pracy innowatora pracownika wiedzy: interakcja z otoczeniem. Dwudniowy blok (SZ-3 i SZ-4) czwarty kształci umiejetności planowania i realizacji projektu innowacji. W oparciu o założenia programu kształcenia kapitału ludzkiego i własności intelektualnej innowatora, uczestnik praktycznie ćwiczy zarządzanie procesami organizacji, inwestycji, rozwiązań ryzyka, zmian, wiedzy i dokumentacji prowadzenia projektów. Absolwenci szkolenia otrzymują wspólny certyfikat Akademii Obrony Narodowej i Polsko-Szwajcarskiej Szkoły Prowadzenia Projektów w języku angielskim potwierdzający udział w szkoleniu. Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona

3 Wprowadzenie Mit Innovationen geht ein Unternehmen immer Risiken ein. Ohne Innovationen geht ein Unternehmen immer ein. (Z innowacjami podejmuje przedsiębiorstwo zawsze pewne ryzyko. Bez innowacji przedsiębiorstwo przestaje istnieć.) Dornberg 1 Przed dokładnie 100 laty Joseph Schumpeter zdefiniował innowacje jako nowy produkt (usługi) powstały z kombinacji dostępnych ekonomicznych możliwości, który z sukcesem przebił sie na rynku. Podobnie, od strony sukcesu rynkowego, innowacje określa również Knight 3. Tak więc nie każdy dobry pomysł i patent zasługuje automatycznie na miano innowacji. Kreatywność jest niezbędnym, ale nie wystarczającym czynnikiem innowacyjności. Sukces rynkowy jako miernik innowacyjności podsumował Dr. Andreas Schön, szef innowacji Grupy BMW, cytując Sir Denysa Lisdun: (naszym) zadaniem jest dać klientowi, coś co on chce, ale nigdy nie był świadom, że tego szuka, a kiedy to dostanie, mówi o tym, że zawsze to chciał 4. Innowacja może być inkrementalna - drogą małych ulepszeń, integratywna, najlepiej odpowiadająca pojęciu innowacji Schumpetera kiedy z istniejących produktów (usług) powstaje nowy produkt (usługa) i transformatywna - związana najczęściej z zmianami procesowymi, kiedy wprowadzone są na rynek nowe produkty/usługi pozwalające na szybsze, tańsze lub prostsze osiągniecie dotąd inaczej realizowanych celów. 1 Dornberger, R. (006), Innovation Management, Wyd. FHNHW, Basel-Olten, Szwajcaria, str. 3 Schumpeter, J.(191, 006), Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Duncker und Humbold, Leipzig, Berlin, Niemcy 3 Knight, K.E. (1967), A descriptive Model of the Intra-firm Innovation Process, The Journal of Business, Vol. 40, No 4, Oct 1967, Chicago, USA, str Schön, A. (00), Innovation bei BMW, Vortrag an der Universität St. Gallen, , Materia³y pokonferencyjne, USG, St.Gallen, Szwajcaria. Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 3

4 Innowacja jest cykliczna w dłuższym okresie czasu, ma charakter procesu, zmienia wzorce, wprowadzając dynamikę kreatywnego ich niszczenia, a przez to wymaga siły przezwyciężenia wielu trudności, umiejetności prowadzenia tego procesu jako projektu i kreatywności. Powyższe cechy innowacyjnych projektów wymagają szczególnego zaangażowania osób, biorących udział w tym projekcie, a z całą pewnością szczególnego zaangażowania prowadzącego taki projekt. Michalik 5 określa to innowacyjne zaangażowanie jako dobrowolne i w pełni odpowiedzialne zachowanie się w procesie tworzenia innowacji, charakteryzujące się przez podjęte z własnej inicjatywy ambitne i nie krótkotrwałe działania osób skłonnych do podjęcia wysokiego ryzyka, dużej woli wytrwania i przynajmniej okresowo bardzo wysokiej intensywności innowacyjnych kroków. Osobę tą dalej nazywać będziemy innowatorem. Innowacyjne zaangażowanie określone jest przez: Chcenie/Odwagę: Innowator musi niejedno przezwyciężyć, podjąć ryzyko. Potencjał: Zarówno wiedza osobista, jak i wsparcie zespołu. Możliwości: Kreatywność, zdolność/możliwość przemyśleń i realizacji. Na te trzy wymiary wpływ mają cechy osobiste zaangażowanej w innowacyjny nieistniejący projekt osoby, otoczenie w jakim pracuje i atmosfera pracy. Fenomenologiczne zestawienie zależności pozwala na określenie wpływu jak w Tabeli 1. Tabela 1. Zależności fenomenologiczne innowacyjnego zaangażowania się Wymiar zachowań Cechy osobiste innowatora Innowacyjność otoczenia Innowacyjność klimatu pracy Chcieć Motywacja wewnętrzna Motywacja zewnętrzna organizacyjna Motywacja zewnętrzna społeczna Potrafić Umiejętności i wiedza własna Dostęp i jakość wyposażenia Gotowość wsparcia fachowego przez Móc Elastyczność organizacyjna, kreatywność Dostęp i (nie-)świadome wsparcie dla innowatora Opracowanie własne na bazie 6 str. 17 otoczenie Przyzwolenia i chęć wsparcia psychologicznego przez otoczenie 5 Michalik, C. (003), Innovatives Engagement, Eine empirische Untersuchung zum Phänomen des Bootlegging, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden, Niemcy, str. 15 i dalsze 6 tam e Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 4

5 W operacjonalizacji modelu innowacyjnego zaangażowania, zachowania związane z chceniem/odwagą określone są jako skłonność do innowacji, zachowania uwarunkowane możliwościami i potencjałem zsumowane są do zdolności innowacyjnej. Środki motywujące warunkują efekt współdziałania osobowości innowatora i jego otoczenia w wytworzeniu innowacyjnego klimatu. Na ostateczne innowacyjne zaangażowanie wpływ mają osobiste i administracyjne bariery. Cele Szkolenia Wiosenna Szkoła Prowadzenia Projektów Innowacji AON 01 celuje w wyposażenie uczestników w sprawdzone i efektywne metody i narzędzia wzbogacające warsztat cech osobistych innowatora, umożliwiające mu skuteczniejsze działanie w wymiarach zachowań: Chcieć Potrafić Móc Zdolność innowacyjna w zakresie dziedziny fachowości uczestnika, problematyka innowacyjnego klimatu otoczenia w którym pracuje, jak i osobiste i administracyjne bariery są przedmiotem osobnych szkoleń. Skoncentrowane na wzbogaceniu cech osobistych innowatora szkolenie adresuje szeroką grupę zainteresowanych innowacją w całym wachlarzu dziedzin gospodarczych i administracyjnych. Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 5

6 Koncepcja Szkolenia Innowacyjna jest też sama w sobie ukierunkowana na powyższe cele koncepcja szkolenia. Opiera się ona o cztery elementy: Sprzężenie zwrotne, refleksja (Feedback) Kreatywność (Creativity) Osobowość (Personality) Planowanie (Planning) Refleksja jest narzędziem pracy innowatora. Sprzężenie zwrotne podstawą działania i zrozumienia cybernetycznej natury prowadzenia projektów 7. Odpowiednio wprowadzone jest pojecie sprzężenia zwrotnego w pierwszym dniu szkolenia (Day 1), ćwiczone w kolejnych dniach i zamknięte sprzężeniem zwrotnym ostatniego dnia szkolenia (Day 10, Rysunek 1). Feedback Creativity Personality Planning Feedback Day 1 Day Day 3 Day 4 Day 5 Innovation Project Management Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Rysunek 1. Koncepcja szkolenia Wiosennej Szko³y Prowadzenia Projektów Innowacji AON Lent, B. (011), Leader Manager Expert: The Project Management System, Wydawnictwo AON 011, Warszawa, Str. Intro 1 i dalsze Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 6

7 Kreatywności poświęcone są kolejne 3 dni szkolenia. Uczestnik uczy się metod wzbogacenia umiejętności percepcji pozornie niezwiązanych zdarzeń otoczenia, celowej selekcji związków i systemiki zależności i wzajemnego wpływu komponentów 8. Trzeci blok zajeć: dzien piąty (ostatni w pierwszym tygodniu) i kolejne dwa dni w drugim tygodniu, dedykowane są osobowości innowatora jako prowadzącego projekt. Tematyzowane i ćwiczone jest przywództwo, rozwój własnej osobowości jak i drugie narzędzie pracy innowatora pracownika wiedzy: interakcja z otoczeniem. Dwudniowy (dzień 8 i 9) blok czwarty kształci umiejetności planowania i realizacji projektu innowacji. W oparciu o założenia programu kształcenia kapitału ludzkiego i własności intelektualnej innowatora, uczestnik praktycznie ćwiczy zarządzanie procesami organizacji, inwestycji, rozwiązań ryzyka, zmian, wiedzy i dokumentacji prowadzenia projektów. Sprzężenie zwrotne cybernetyki prowadzenia projektów ćwiczone jest w ostatnim, nawiązujacym do pierwszego dnia szkolenia dniu, poświęconemu kontroli postępu i ocenie wynikow projektu (cybernetyka I rzędu), zapewnienia stałej weryfikacji procesów (cbyernetyka II rzędu) i repetytorium celującego w utrwalenie wiedzy zdobytej przez uczestników w trakcie szkolenia (cybernetyka III rzędu). Poruszony jest specjalny zakres niezwykle ważnych dla gospodarki, a prawie kompletnie pomijanych w szkoleniach, tzw. Nieistniejących Projektów Innowacyjnych INP (ang. Bootlegging) 9. 8 Ninck, A. Bürki, L., Systemik, Vernetztes Denken in komplexem Situationen, 004, Verlag Industrielle Organisation, Zürich 9 Lent, B. (011), Rola i uwarunkowania nieistniejących projektów w innowacyjności przedsiębiorstw w Innovative Activities of Enterprises Versus Customer's Satisfaction conference, Warszawa Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 7

8 Metoda Szkolenia 1. Wprowadzenie: Charakterystyka Prowadzenia Projektów, jako Przedmiotu Nauczania 1.1. Cechy szczególne prowadzenia projektów i wynikające z tego konsekwencje Współczesna gospodarka oparta jest na realizacji przedsięwzięć w formie projektów. Umiejętne prowadzenie tych projektów jest kluczowym czynnikiem decydującym o wynikach finansowych przedsięwzięcia. Projekty tworzone są w określonym momencie w celu wypracowania w ograniczonym czasie gorzej lub lepiej zdefiniowanych rezultatów. Odpowiednie normy niemieckie 10 uzupełniają tę definicję o ograniczenia finansowe i zasobowe, jak i specyficzną dla danego projektu organizację. ISO/DIS 1500:011 definiuja projekt jako unikalny zbiór procesów, składających się z skoordynowanych i kontrolowanych czynności mających swoje daty początku i końca, podjętych w celu osiągniecia realizacji zadań (projektu). Osiągnięcie realizacji zadań wymaga dostarczenia produktów zgodnych z specyficznymi wymaganiami z uwzględnieniem wielu ograniczeń, takich jak czas, koszt, zasoby 11. Unikalny charakter projektu prowadzi do nieuniknionych nieciągłości i naturalnej konieczności zmian w trakcie jego realizacji. Prowadzący projekt musi umieć pracować na granicy chaosu. Projekty realizowane są nie przez przewidywalne automaty tylko przez ludzi, z całą złożonością ich problemów zawodowych, osobistych i nastrojów przez to nawet najprostsze zadanie staje się skomplikowanym wyzwaniem menadżerskim. Uwzględniając jednocześnie wyżej wymienione ograniczenie czasu realizacji projektu, uzyskujemy wszelkie uwarunkowania powstania sytuacji stresowej dla prowadzącego projekt. 10 DIN Deutsches Institut für Normung e. V., DIN , Beuth Verlag GmbH, (Herausgeber), Berlin, Deutschland, ISO/DIS 1500:011 (011): Guidance on Project Management, ICS , ISO Geneva, Szwajcaria, 011, str. 8 Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 8

9 Według Singh i Singh 1 skutecznym postępowaniem wobec chaosu i skomplikowanych wyzwań menadżerskich jest ciągłe balansowanie między liniowymi i nieliniowymi systemami zarządzania. Systemy liniowe, z apogeum po wprowadzeniu Zrównoważonej Karty Wyników (Balance Scorecard) przez Kaplana i Nortona 13 w latach 1990-tych, koncentrują się na analizach ilościowych (np. zarządzanie osiągnięciem celu, zarządzanie rozwiązaniami ryzyka) i kontroli projektu (np. kontrola postępu, zarządzanie jakością). Istotną słabością systemów liniowych jest przyjęty w ich wypracowaniu model, który już tylko ze względu na złożoność projektu, zawiera uproszczenia i założenia, których istnienia stosujący ten model nawet nie jest świadom. Istotnym negatywnym skutkiem ubocznym tego sposobu myślenia jest także ograniczenie umiejętności percepcji przypadkowych wydarzeń i umiejętności oceny ich wpływu na zmiany w projekcie, często z katastrofalnym skutkiem dla całego przedsięwzięcia. Nic dziwnego, że statystyki projektów zakończonych sukcesem 14 pozostają niezmiennie przez ostatnie 0 lat na niskim 30-40% poziomie. W sytuacjach stresowych, zorientowany na osiągniecie sukcesu prowadzący projekt, najczęściej postępuje wbrew zaleceniom linowych systemów zarządzania: zamiast analizy sytuacji, oceny alternatyw, analizy ryzyka i wreszcie realizacji, intuicyjnie i spontanicznie szuka rozwiązania problemu, niekoniecznie rozważając założenia i implikacje działania i najczęściej udaje mu się to! Taka reakcja jest efektem naszej umiejętności podejmowania sensownych decyzji (sense making, Dervin 15 ) i tworzenia nowych, nieliniowych systemów zarządzania. Wykształcenie właściwych w tym kontekście umiejętności u studiujących prowadzenie projektów na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie jest misją autorów i zespołu AON Singh, H. & Singh, A., Principles of complexity and chaos theory in project execution: a new approach to management cost engineering, Cost Engineering, 00, Vol. 44, Issue 1, December, str Kaplan, R.S., Norton D.P., The Balance Scorecard, translating strategy into action, Harvard. Business School Press, 1996, str. 31, Boston, MA. Standish Group International. Extreme CHAOS. 001, URL:http://www.standishgroup.com/sample_research/PDFpages/extreme_chaos.pdf. Dervin, B., Sense-making theory and practice: an overview of user interests in knowledge seeking and use, Journal of Knowledge Management, 1998, Vol., Issue, str , MCB UP Ltd, UK. Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 9

10 1.. Model mentalny prowadzenia projektów oparty na systemie repetycyjnie wykonywanych procesów Świadomość potencjału wystąpienia nieciągłości jest pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu. Wypracowanie czułego systemu detekcji nieciągłości, połączone z odpowiednią częstotliwością jego aktywacji rokuje nadzieje, na sensowne połączenie liniowych i nieliniowych systemów zarządzania. Prowadzący projekt wykonuje kilkaset pojedynczych czynności (800 w przykładzie (Rufenacht 16 ) z licznymi wzajemnymi liniowymi i nieliniowymi zależnościami. Liniowe zależności między tymi czynnościami i nieliniowe wydarzenia wykryte przez system detekcji nieciągłości bądź doświadczone przez prowadzącego projekt, dadzą się uszeregować w ciąg operacji, pogrupowanych w 18 procesów (Rysunek ). Każdy z tych procesów ma określone warunki realizacji operacji i wyniki, do jakich ma doprowadzić (Lent 17 ). Dwanaście procesów obejmuje czynności policzalne jak np. zarządzanie osiągnięciem celu, zarządzanie rozwiązaniami ryzyka, kontrola postępu, zarządzanie jakością, określone łącznie jako administracja projektu. Czynnik ludzki ujęty jest w sześciu złożonych procesach: jak np. kierowanie zespołem, rozwój własnej osobowości, itd. Heurystyczny dobór procesów jest wynikiem szerokiego doświadczenia autora, literatury i analizy interakcji poszczególnych czynności. KP Postęp ZPI Inwestycj e ZJ Jakość KZ Zespół ZSO ZRP Problem ZRK Konflikt ZRR Ryzyka ZIM Informacja PROWADZENIE PROJEKTU Administracja Czynnik ludzki MLPP Lent.ch AG L-Timer RWO Sprawy Własna ZZW ZO osobowe osobowość Zasób Organizacja KW wiadomści Kierowanie ZOC współpracownikami Osiągnięcie ZPD Dokumentacja celu OW Ocena wyników Rysunek. System L-Timer ZPZ Zmiany ZI Integracja 16 Rufenacht, U.; Projektschlussbeurteilung P05/ProCur (Final report on Project P05/ProCur), Internal Report Swiss Ministry of Finances, 005, Bern, Switzerland 17 Lent, B. (011), Leader Manager Expert: The Project Management System, Wydawnictwo AON 011, Warszawa, Str. Intro 14 i dalsze Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 10

11 Model stosowany jest w praktyce od roku 003 i publikowany był w kilkunastu publikacjach autora i członków zespołu (Lent 18, Pinkowska 19 ). Nauczany jest na Uniwersytetach w Bernie, Szwajcaria, Bangkoku, Tajlandia i Bydgoszczy, a także na dwóch innych szwajcarskich i niemieckich uniwersytetach przez niezwiązane z autorem zespoły. Procesowe podejście do prowadzenia projektów, w odróżnieniu od sterowanych wyłącznie czynnościami bądź wydarzeniami koncepcji, faworyzowane jest także przez istotnych dla dalszego ciągu niniejszych rozważań autorów Thomas i Mengel 0. Dla ułatwienia zrozumienia repetycji procesów wprowadzono mnemonikę zegara: z powtarzającą się codziennie godziną 7:00 rano czy :00 wieczorem. System L-Timer przyporządkowuje 1 procesów administracyjnych kolejnym godzinom dnia w pewnej logicznej kolejności wynikającej z analizy makroliniowych zależności (7:00 zarządzanie osiągnięciem celu, 8:00 zarządzanie organizacją itd.). W dwugodzinnych odstępach poczynając od godz. 0:00 przyporządkowane są procesy związane z czynnikiem ludzkim. Kolejność wynika zarówno z analizy makroliniowych zależności między procesami. Powtarzalna realizacja poszczególnych procesów w trakcie projektu prowadzi przez jego kolejne fazy: inicjalizację, planowanie, realizację i zakończenie, w przeciwieństwie do często spotykanych koncepcji przyporządkowania określonych procesów pojedynczym fazom projektu (PMI 1, IPMA, Bredillet 3 ). Ciągłość poszczególnych procesów przez jego wszystkie fazy zapewnia holistyczne uwzględnienie ewentualnych nieciągłości i zmian w projekcie przy w pełni asynchronicznej realizacji każdego procesu. Model wspomagany jest zrealizowanym przy współpracy Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Olten, Szwajcaria i Uniwersytetu Kasetsart w Bangkoku, Tajlandia narzędziem informatycznym L-TimerPowerUser 4, będącym rozszerzeniem rządowego szwajcarskiego narzędzia prowadzenia projektów HERMES PowerUser dostep www malgorzatapinkowska.lent.pl, dostep Thomas, J. & Mengel, T., Preparing project managers to deal with complexity Advanced project management education, International Journal of Project Management, 008, Vol. 6, Issue 3, April, str Project Management Institute, A Guide to the project management body of knowledge 4th ed., 008, Project Management Institute, Pennsylvania, USA Caupin, G. et al.., International Project Management Association: International Competence Baseline (version 3). ISBN , IPMA, Bredillet, C. N., Learning and acting in project situations through a meta-method (MAP) a case study: Contextual and situational approach for project management governance in management education, International Journal of Project Management, 008, Vol. 6, Issue 3, April, str Altherr, L.: L-TimerPowerUser, Retrieved on October 008, URL: 5 Informatikstrategieorgan Bund, PowerUserV.0, Retrieved on October 008, URL: 008 Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 11

12 . Zakres docelowych umiejętności i kompetencji kształconych w zakresie prowadzenia projektów. Prowadzenie projektów jest w pierwszym rzędzie czynnością kognitywną. Wykształcenie właściwych umiejętności w tym zakresie jest podstawowym zadaniem nauczających (Carroll 6, cytowany i w nowszych publikacjach). Dickens 7 precyzuje oba pojęcia umiejętności i umiejętności kognitywnych. Odwołując się do Caroll 6 umiejętność określa Dickens, jako cechę jednostki, wyróżniającą ją w warunkach granicznych, decydujących o wykonaniu lub niewykonaniu określonej złożonej czynności, ewentualnie wymiernie podaną wynikami pomiarów zachowań jednostki w takich warunkach granicznych, o ile takie pomiary są możliwe, w zdefiniowanej sytuacji, w której wszystkie warunki zewnętrzne są wystarczające korzystne, by pewna grupa zadań mogła być wykonana z sukcesem. Umiejętności kognitywne są według tej definicji umiejętnościami związanymi z pewną klasą zadań kognitywnych. W prowadzonych pracach i niniejszej pracy pojęcie kognitywne (umiejętności) zdefiniowano według łacińskiego Cognoscere (= rozpoznać, poznawać), obejmującego zarówno myślenie liniowe jak i nieliniowe. Umiejętności kognitywne związane z procesami psychoneurologicznymi jednostki nie są przedmiotem rozważań. Umiejętności kognitywne określają nasz poziom inteligencji. Pierwszą grupą zadań w prowadzeniu projektów są wszystkie zadania wypracowania oceny możliwych dalszych kroków na podstawie analizy sytuacji (np. planowanie), mające miejsce we wszystkich 18- tu procesach. Ta umiejętność statycznego wypracowania rezultatów nazywana jest dalej inteligencją intelektualną (intellectual intelligence IQ). Kształcąc IQ kształcimy dobrych ekspertów i tylko ekspertów Przypominając, że projekty realizowane są przez człowieka, dodajemy złożoności do już skomplikowanych procesów myśleniowych IQ. Umiejętności empatii aktualnych odczuć osób związanych z projektem pozwalają na ocenę dynamiki wypracowanych przez IQ rozwiązań, trudno kwantyfikowalnej analitycznymi procedurami. Umiejętność monitorowania własnych i obcych odczuć i emocji, ich rozróżniania i wykorzystania tej informacji w budowaniu decyzji sposobu wykonania własnych zadań definiują Salovey i Mayer 8 jako inteligencję emocjonalną (emotional intelligence EQ). 6 Carroll, J. B., Human Cognitive Abilities A Survey of Factor-Analytic Studies, 1993, Cambridge University Press, UK 7 Dickens, W. T., Cognitive Ability in Edited by Blume, L. E. & Durlauf, S. N., The New Palgrave Dictionary of Economics, Palgrave Macmillan Basingstoke, UK Salovey, P. & Mayer, JD., Emotional intelligence, Imagination. Cognit Personal, 1990, Vol. 9 Issue 3, str Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 1

13 Odpowiednio w przeciwieństwie do Dulewicz i Higgs 9 jak i Goleman et al 30 autor uważa, że inteligencja intelektualna IQ połączona z inteligencją emocjonalną EQ cechuje dobrego menadżera, ale łącznie nie wystarcza do pokrycia wszystkich wyzwań prowadzącego projekt. Wymagana jest umiejętność kognitywna i podejmowanie decyzji związanych z niepewnościami w projekcie. Ani IQ (algorytmy) ani EQ (empatia) nie pokrywają problemu niepewności. Przywołując nasze codzienne sytuacje musimy stwierdzić, że i prowadzący projekt i każdy z nas na ogół dobrze radzi sobie z niepewnościami. Dzieje się to dzięki umiejętności pracy w nieliniowych systemach myśleniowych (zarządzania). Obserwacja rożnych niezwiązanych wydarzeń, wyłączenie IQ i EQ oraz próba powiązania tych pozornie niezwiązanych elementów w nowy system określane są łącznie podejmowaniem sensownych decyzji (Dervin 31 Sense Making), a związaną z tym umiejętność Thomas i Mengel 0 definiują jako Inteligencję podejmowania sensownych decyzji (Sense Making Intelligence SQ). Podejmowanie sensownych decyzji wsparte jest systemiką, (Ninck 8 ), narzędziem analizy chaosu (prowadzącego do niepewności) i tworzenia w nim nowych nieliniowych systemów. SQ, będące niezbędną umiejętnością prowadzącego projekt nie może być zatem osiągnięte bez współdziałania IQ i EQ. Zależności i docelowy profil nauczania przedstawione są na Rysunku 3. Drugim wymiarem docelowego kształcenia jest zakres kompetencji. Spencers 3 definiuje kompetencje, jako wyznacznik jednostki (osoby) związany z pewnym odniesieniem do ustalonych kryteriów i lepszym według tych kryteriów wykonaniem zadania. Zarówno nauka (El-Saaba 33 Kerzer 34, NATO Research Center 35 ) jak i ekonomia przedsięwzięć (IBM 36 ), uznają za niezbędne opanowanie trzech zakresów kompetencyjnych przez prowadzących projekty: Kompetencje w zakresie czynnika ludzkiego (najważniejsze); Kompetencje metod biznesowych, organizacji i ekonomii; Kompetencje technologiczne narzędzi i przedmiotu projektu. 9 Dulewicz, V & Higgs, M., Design of a new instrument to assess leadership dimensions and styles, Henley working paper series, 003, vol. HWP0311. Henley-On-Thames 30 Goleman, D., Boyatzis, RE. & McKee, A., Primal leadership: learning to lead with emotional intelligence, 004, Harvard Business School Press, USA 31 Dervin, B., Sense-making theory and practice: an overview of user interests in knowledge seeking and use, Journal of Knowledge Management, 1998, Vol., Issue, str , MCB UP Ltd, UK 3 Spencer, LM. & Spencer, SM., Competence at work, 1993, John Wiley & Sons, USA 33 El-Sabaa, S., The skills and career path of an effective project manager, International Journal of Project Management, 001, Vol. 19, Elsevier Science, UK, str Kerzner, H., Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 003, Wiley, 8 edition. 35 RTO/NATO, Exploring New Command and Control Concepts and Capabilities, RTO Technical Report TR-SAS-050, IBM, Service Science, Management, and Engineering, URL: accessed in June 007 Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 13

14 SQ Niepewność Lider IQ Ekspert Profil nauczania Złożoność Menadżer EQ Rysunek 3. Inteligencja podejmowania sensownychh decyzji SQ według Thomas i Mengel 0. Przed nauczającym prowadzenie projektów stoi więc wyzwanie właściwego doboru elementów kształcących umiejętności kognitywne IQ, EQ, SQ w trzech zakresach powyższych kompetencji. Na Rysunku 4 przedstawiono graficznie płaszczyznę docelowych umiejętności i kompetencji nauczanego przedmiotu prowadzenia projektów. Rezultaty jakie ostatecznie zostaną osiągnięte w procesie nauczania przedmiotu, w dużym stopniu zależą od osobistej motywacji nauczanych w połączeniu z przypadkowymi pozytywnymi uwarunkowaniami (opportunity window) nazywanych tez po prostu czynnikiem szczęścia (Lent i Pinkowska 37 ). Powstający trzeci wymiar określany jest potencjałem opanowania przedmiotu. I w tym zakresie nauczający istotnie wpływa zarówno na motywację nauczanych jak i możliwości nauczenia się. Potencjał opanowania przedmiotu Osobista motywacja i możliwości Indywidualny poziom opanowania EQ = Inteligencja sensownych decyzji Czynnik ludzki Biznes EQ = Inteligencja emocjonalna IQ = Inteligencja intelektualna Technologia Rysunek 4. Zakres nauczania przedmiotu prowadzenie projektów. 37 Lent, B. & Pinkowska, M., Assessment and Management of the Human Factor Impact on Human Factor Intense Projects Challenging the Challenge, The Proceedings of 0 th IPMA World Congress on Project Management, Volume, Shanghai, 006 Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 14

15 3. Paradygmaty programu nauczania W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie wyżej opisanych umiejętności kognitywnych i kompetencji w prowadzeniu projektów przyjęto następujące paradygmaty przygotowanego programu nauczania: Oparcie o andragoniczne nauczanie dorosłych w odróżnieniu od podejścia pedagogicznego Pedagogika uczy deklaratywne wiedz: co, proceduralne wiedz: jak, warunkowe wiedz: kiedy, przypadkowe wiedz: dlaczego i relacyjne wiedz: po co. Takie nauczanie prowadzi w najlepszym wypadku do wykształcenia dobrze wytrenowanych techników stosujących przekazaną wiedzę (Crawford 38 ). Andragogiczne (andragogika = gr. ανηρ, ανδρος - mężczyzna + αγω prowadzę, Knowles et al 39 ) nauczanie wykorzystuje wiedzę, jaką posiadają nauczani i kieruje się mottem postaraj się zrozumieć: dlaczego i jak dalej (care-why). Kształceni są w ten sposób reflektujący praktycy co w kontekście rozwoju inteligencji sensownych decyzji SQ ma zasadnicze znaczenie i przewagę nad pedagogiką. Zbalansowanie zakresów wiedzy między kompetencją związaną z czynnikiem ludzkim, biznesem i technologią w kontekście programu studiów Program jest zbalansowany zarówno, jeżeli chodzi o czynnik ludzki, jak i o metody biznesowe. Technologia nie jest przedmiotem zajęć prowadzenia projektow innowacji. Rożnie kształcone są poziomy IQ/EQ/SQ oraz szczegółowe zakresy kompetencji podporządkowane osiągnięciu umiejętności care-why Crawford L, Morris P, Thomas J, Winter M., Practitioner development: from trained technicians to reflective practitioners. International Journal of Project Management, 006, Vol. 4, Issue 8, str. 7. Knowles, M.S., Elwood, F.H.III, Swanson, R.A., Edukacja dorosłych, 009, PWN Warszawa, 376 str. Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 15

16 Zbalansowanie nauczanego materiału, czasu i uwagi między kształceniem umiejętności IQ/EQ/SQ w przeciwieństwie do dyseminacji wiedzy o prowadzeniu projektów Ograniczony czas zajęć stawia arbitralne granice wiedzy, jaką można przekazać studentom. Standardy prowadzenia projektów PMI 40, IPMA 41 z bogatym zakresem wiedzy i indykatorami mającymi określić jakość jej opanowania (certyfikaty IPMA, PMP i dalsze), nie podają podstaw doboru ani tematów, ani ilości wiedzy ujętej w standard. Standardy te są listą na zakupy bez określenia sposobu nauczania i opanowania wymaganej wiedzy i bez refleksji:, kiedy, do jakiego typu projektu, na jakim poziomie, w jakim celu. Uczący i przygotowujący do testów certyfikacyjnych obarczony jest odpowiedzialnością za wykształcenie właściwych umiejętności. Podejście Haute-Coiture PMP prowadzi przede wszystkim do niepewności: co było wczoraj ważne i przedmiotem testu, jest już dzisiaj drugorzędne i tak od 40 lat. Dlatego w nauczaniu na AON priorytet położono na wykształcenie umiejętności kognitywnych, umiejętnego wypracowania i stosowania liniowych i nieliniowych systemów zarządzania. Prerogatywem efektywnego nauczania prowadzenia projektów jest kształcenie inteligencji podejmowania sensownych decyzji. Rozwój umiejętności systemicznego rozwiązywania problemów w miejsce rozpowszechniania wiedzy o standardach i najlepszych praktykach Każdy projekt, z definicji, jest inny. W związku z tym wiedza posiadana przez prowadzącego projekt w tym momencie jest tylko w części przydatna. Nauczanie prowadzenia projektów ma na celu rozwój umiejętności systemicznego myślenia i podejmowania sensownych decyzji rozpoznania elementów wokół sytuacji, konstrukcji nieliniowego systemu wiążącego te elementy (zakres zarządzania zasobem wiadomości, Knowledge Management), zgodnie z teorią Dervin 15 i epistemologicznym podejściem Bredillet 3. W oparciu o paradygmat andragonicznego nauczania, koncentracja wokół rozwiązania problemu jest próbą wykształcenia myślenia dlaczego i jak dalej (care-why), zamiast poświęcenia czasu na zrozumienie przyczyn. 40 Project Management Institute, A Guide to the project management body of knowledge 4th ed., 008, Project Management Institute, Pennsylvania, USA 41 Caupin, G. et al.., International Project Management Association: International Competence Baseline (version 3). ISBN , IPMA, 007 Prowadzenie Projektow Innowacji 01 V1.1 Strona 16

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Zmiana paradygmatu. Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektami. Ukryty potencjał innowacji. Siedem szkół zarządzania projektami

Zmiana paradygmatu. Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektami. Ukryty potencjał innowacji. Siedem szkół zarządzania projektami Publikacja wydawana przez Project Management Institute www.strefapmi.pl czerwiec 2015 nr 9 ISSN 2353-3137 Ukryty potencjał innowacji Grzegorz Szałajko, PMP s. 6 7 s. 13 15 Galaktyka certyfikacji Agile

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami 1. Metodyka zarządzania projektami podstawy definicyjne Punktem wyjścia dla zdefiniowania i wyjaśnienia pojęcia metodyki zarządzania projektami powinno

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING PROCESOWY JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ

BENCHMARKING PROCESOWY JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Katarzyna Anna Kuźmicz Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka BENCHMARKING PROCESOWY JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ Autoreferat rozprawy

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Tomasz Kozyra Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 4(12) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod,

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak doc.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE EWALUACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ FUNKCJE, STANDARDY I WARUNKI STOSOWANIA Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem

Bardziej szczegółowo