P R O F E S J O N A L N Y S E K R E T A R I A T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O F E S J O N A L N Y S E K R E T A R I A T"

Transkrypt

1 F A B R Y K A K O M P E T E N C J I M A R I O L A K U L A W C Z U K OFERTA SZKOLENIOWA P R O F E S J O N A L N Y S E K R E T A R I A T Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w szkoleniu: Profesjonalny sekretariat. Warsztat skierowany jest do asystentów, pracowników sekretariatów pracujących w instytucjach Państwowych oraz do wszystkich osób, które pracują lub chcą podjąć pracę na podobnym stanowisku i pragną poszerzyć swoją wiedzę na dany temat. współpracy stawiamy na profesjonalizm, etykę w biznesie i dbamy o relacje międzyludzkie. Przygotowując szkolenia, kursy, warsztaty dostosowujemy je do specyfiki i profilu działalności instytucji. Dzięki temu, Klient otrzymuje indywidualnie przygotowany program, dopasowany do oczekiwań uczestników szkoleń. Wysoką jakość naszych szkoleń gwarantuje doświadczona kadra trenerska. Zapewniamy jej zaangażowanie podczas szkolenia i wsparcie na etapie wdrażania nowych umiejętności. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z ofertą szkoleniową i zapraszam do współpracy. Niniejsza oferta ma charakter poufny a jej treść jest znana tylko stronom. Oferta ważna do dnia r. Przekazywana przez nas wiedza opiera się na doświadczeniu zawodowym oraz najnowszych przepisach prawa, strategiach z zarządzania czy rozwoju osobistego. W swoich działaniach na każdym etapie Z poważaniem Mariola Kulawczuk właściciel Fabryki Kompetencji

2 S T R. 2 O FIRMIE FABRYKA KOMPETENCJI działa nieprzerwanie od stycznia 2011r. Zespół trenerski FABRYKI KOMPETENCJI składa się z ponad dwudziestu stale współpracujących, doświadczonych, certyfikowanych trenerów biznesu, coachów, ekspertów z zakresu prawa, IT, HR, PR, sprzedaży, doradców zawodowych. Każdy z naszych szkoleniowców realizuje szkolenia w oparciu o wnikliwe analizy potrzeb szkoleniowych, na podstawie autorskich programów. Naszymi klientami są korporacje, MŚP, Urzędy, organizacje pozarządowe dla których przeszkoliliśmy ponad 700 pracowników. Uczestnicy naszych szkoleń podkreślają kompetencje trenerów, atrakcyjne programy i profesjonalne prowadzenie szkoleń. Wysoko oceniają też dostosowanie programów do możliwości grupy szkoleniowej. Nasi trenerzy, prowadząc warsztaty, szkolenia, kursy, spędzili na salach szkoleniowych ponad 2000 godzin każdy. Mówca tak powinien Każdy projekt szkoleniowy, który realizujemy jest traktowany przez nas indywidualnie. Zawsze uważnie słuchamy naszych klientów. Przeprowadzamy wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych z zamawiającym i dedykowanymi uczestnikami w celu dostosowania programu do stawianych wymagań i oczekiwań. skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat ale nie wyczerpać słuchaczy Winston Churchill ZESPÓŁ TRENERSKI, KTÓRY PRZEPROWADZI SZKOLENIE Warsztaty poprowadzą doskonali szkoleniowcy: Ryszard Lichuta (dzień I oraz dzień II pkt 1-3), Marta Wojsa - prawnik (dzień II pkt 4-6). Szczegółowe informacje o doświadczeniu zawodowym, trenerskim oraz zrealizowanych projektach znajdują się w notkach trenerskich, które zostały zamieszczone za programem szkolenia. O F E R T A S Z K O L E N I O W A

3 P R O F E S J O N A L N Y S E K R E T A R I A T S T R. 3 UCZESTNICY SZKOLENIA Asystentki, asystenci, osoby prowadzące sekretariaty w urzędach, jednostkach organizacyjnych, pracownicy biur obsługi interesantów. Grupa może liczyć maksymalnie 16 osób. MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Miejsce realizacji szkolenia Olsztyn, Restauracja Przystań ul. Żeglarska 2. Termin realizacji szkolenia otwartego r. Ilość godzin dydaktycznych razem 16 godzin (2 dni po 8 godzin szkoleniowych 1godz szkol =45min). Ilość dni szkolenia 2 dni. CENA SZKOLENIA 780zł za 1 uczestnika za dwudniowe szkolenie (czyli 390 za dzień szkoleniowy). CENA OBEJMUJE Wynagrodzenie trenerów (przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb i oczekiwań uczestników, firmy). Materiały dla uczestników (CD - prezentacja trenerska, skrypt zawierający zestawy ćwiczeń/testów, notes, długopis). Certyfikat ukończenia szkolenia. Przez miesiąc po zakończeniu szkolenia konsultacje z trenerami telefoniczne lub mailowe. Rekomendacje i wskazówki trenera. Pozostałe koszty logistyki - wynajem sali, wyżywienie (przerwa kawowa, lunch).

4 S T R. 4 METODY PRACY Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową (40% wykładu, 60% ćwiczeń) wykorzystując krótkie wykłady jako element wprowadzenia w omawiane zagadnienia. Inspirujące przykłady z branż reprezentowanych przez uczestników, case study. Praca indywidualna i zespołowa. Panele dyskusyjne, sesje burzy mózgów. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych oraz innych dostępnych narzędzi. Testy, ćwiczenia praktyczne - mające na celu przećwiczenie omówionej umiejętności przy wykorzystaniu metod szkoleniowych (symulacja, studium przypadku itd.). REALIZACJA ZLECENIA KROKI MILOWE O F E R

5 P R O F E S J O N A L N Y S E K R E T A R I A T S T R. 5 CELE SZKOLENIA Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy na stanowisku pracownika biurowego (sekretarki, asystentki), budowanie pozytywnego wizerunku urzędu. Zapoznanie z zasadami organizacji pracy wielozadaniowej w sekretariacie, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami organizacji spotkań, redagowaniem pism oficjalnych, kultury zawodu, zagadnieniami prawnymi i prawem pracy, archiwizacją, ochroną danych osobowych. Po szkoleniu uczestnik będzie umiał: 1. Skutecznie zarządzać pracą w sekretariacie. 2. Wykorzystać w pracy zawodowej nowoczesne narzędzia w celu efektywnego zarządzania czasem pracy. 3. Wychodzić z sytuacji trudnych, rozwiązywać konflikty. 4. Postępować z klientami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm. 5. Prawidłowo prowadzić dokumentację, archiwizować, pisać i redagować pisma, organizować spotkania i zebrania. Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział: 1. Jak udzielać informacji zwrotnej, w jaki sposób wyrażać swoje opinie uwagi. 2. Jak się zachowywać, postępować w celu budowania pozytywnego wizerunku Urzędu/ Instytucji, budowania zaufania społecznego. KORZYŚCI DLA INSTYTUCJI I PRACOWNIKÓW 1. Poprawa jakości pracy sekretariatu w Urzędzie/Instytucji. 2. Wzrost zaufania społecznego. 3. Uwrażliwienie uczestników na etyczne aspekty ich działań zawodowych. 4. Wzrost poczucia dumy i satysfakcji z odpowiedzialnej i rzetelnej pracy. 5. Poprawa relacji interpersonalnych w życiu zawodowym i osobistym. 6. Nabycie/rozwinięcie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych oraz radzenia sobie z emocjami. 7. Wypracowanie własnego skutecznego stylu zarządzania czasem. 8. Uwrażliwienie na stosowanie zasad prowadzenia dokumentacji w sekretariacie w tym w szczególności przechowywanie akt, postępowanie z pismami niejawnymi, ochrona danych osobowych.

6 S T R. 6 PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I 1. Organizacja pracy wielozadaniowej w sekretariacie Kategorie zadań do wykonania. Zadania do wykonania samodzielnie, zadania częściowe, zadania przeznaczone do outsourcingu jak pracować z poszczególnymi ich rodzajami. Jak nie pogubić się w wielu w dodatku wielowątkowych zadaniach software, tablice zarządzania wzrokowego, systemy monitorowania wykonania zadań. Stanąć w prawdzie czyli bilansowanie czasu i pozostałych zasobów w celu określenia realności osiągnięcia założonych celów. Zarządzanie czasem w kontekście pojedynczego dnia pracy i porcji zadań rozplanowanych w skali jednego dnia. 2. Efektywne definiowanie problemów decyzyjnych Podstawowa sprzeczność tworząca problem jej wyszukiwanie i definiowane. Nie daj się wpuścić w maliny czyli identyfikacja problemów zastępczych i pseudo problemów. Nietypowe sposoby wspomagające efektywne definiowanie problemów (koło analogii i mapowanie problemu). 3. Zasady wykorzystywania rozbudowanych technik wspomagających twórcze rozwiązywanie problemów Wykres Ishikawy - rozwiązywanie praktycznego problemu o charakterze zarządczym. Burza mózgów i jej odmiany. Analizy funkcjonalna i jej zastosowanie. Możliwości zastosowań synektyki w rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych. 4. Komunikacja interpersonalna nastawiona na współpracę. Jak dogadać się z każdym czyli dlaczego branie pod uwagę osobowości swojej i współpracowników jest takie ważne. Pozycje percepcyjne czyli jak zrozumieć drugą stronę. Rywalizacja vs współpraca - co można lub należy zmienić w miejscu pracy. Ustalanie reguł pracy w relacji z szefem jako podstawa skutecznej komunikacji. Mowa ciała - co nam mówi o rozmówcy, jak wykorzystywać informacje w niej zawarte, jak posługiwać się własnym językiem ciała. Metody szkoleniowe: prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, praca w Internecie. Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych (9:00 16:00) O F E R T A S Z K O L E N I O W A

7 P R O F E S J O N A L N Y S E K R E T A R I A T S T R. 7 DZIEŃ II 1. Asertywność w praktyce czyli zasady prowadzenia trudnych rozmów ze współpracownikami Metodyka udzielania informacji zwrotnych. Zasady wypowiadania ocen i opinii. Wypowiadanie uwag i pretensji - jak przeprowadzić trudną rozmowę w taki sposób, aby załatwić sprawę i jednocześnie utrzymać dobre relacje z rozmówcą. Zarządzanie własnymi emocjami w trakcie prowadzenia trudnych rozmów. 2. Etyka i savoir vivre w miejscu pracy Wizerunek pracownika: wygląd zewnętrzny, ubiór, podstawowe zasady ubioru panów i pań pracowników sekretariatów, asystentów, asystentek. Savoir-vivre w relacjach międzyludzkich: punktualność, witanie się, przedstawianie, zajmowanie miejsc w pomieszczeniach, prowadzenie rozmów, zajmowanie miejsc w samochodzie, telefony. Wybrane zagadnienia etyki pracownika sekretariatu. Kultura organizacyjna instytucji. Patologiczne zjawiska w miejscu pracy. Kształtowanie stosunków interpersonalnych zasady dobrego zachowania. 3. Organizacja spotkań i zebrań 4. Organizacja obiegu pism Dokumentacja biurowa i jej rodzaje. Znaczenie i zasady właściwego obiegu pism. Prowadzenie dokumentacji biurowej. Systemy kancelaryjny. 5. Korespondencja w instytucji - zasady Co to jest korespondencja? Rodzaje. System kancelaryjny: dziennikowy i bezdziennikowy. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji. Przechowywanie akt. Postępowanie z pismami niejawnymi. Ochrona danych osobowych. 6. Pisma charakterystyka. Redagowanie pism Elementy składowe pisma i zasady ich rozmieszczania (data, adresowanie, rozpoczynanie pism, akapit, zwrot kończący pismo). Adresowanie kopert. Protokoły, pisma przewodnie, zaświadczenia, zaproszenia, sprawozdania. Metody szkoleniowe: prezentacja multimedialna, studium przypadku, dyskusja, Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych (9:00-16:00)

8 S T R. 8 RYSZARD LICHUTA Psycholog, trener biznesu i konsultant. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunek psychologia pracy. Ukończył zaawansowane szkolenia z zakresu wykorzystywania neurolingwistycznego programowania (NLP) w terapii systemów i w biznesie prowadzone wg standardów Institute for Integrative Communication w Monachium, Certyfikat Praktyka NLP Polskiego Instytutu NLP. Ukończył szkolenie zarządzania projektami według standardów IPMA na poziomie D (Firma 2000), obecnie w trakcie studiów podyplomowych Profesjonalna Szkoła Psychoterapii, organizowanych przez SWPS w Warszawie i Instytut Psychologii Zdrowia. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Prowadzi rozbudowane projekty szkoleniowe pomyślane jako realne wsparcie konkretnych projektów biznesowych, np. w jednym z banków programy "Migracja klientów i transakcji do kanałów automatycznych", oraz "Segmantacja klientów i CRM". DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE Ma na swoim koncie ponad godzin szkoleniowych dla biznesu i sektora publicznego. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z wykorzystaniem psychologii w biznesie w zakresie zarządzania (od narzędzi i stanowisk podstawowych, aż po wyższą kadrę menedżerską i elementy zarządzania strategicznego), organizacji pracy biura, sprzedaży i negocjacji (branża FMCG, farmaceutyczna, B2B) oraz rozwoju pracowników (coaching) i rozwoju Organizacji (Total Quality Management). Zajmuje się także szkoleniami z zakresu szeroko rozumianej, profesjonalnej obsługi klienta zewnętrznego, oraz budową relacji z klientem wewnętrznym, komunikacji interpersonalnej wewnątrz firmy, budową, rozwojem i zarządzaniem pracą zespołów projektowych. NAJWAŻNIEJSI KLIENCI Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Państwowa Inspekcja Handlowa. O F E R T A S Z K O L E N I O W A

9 P R O F E S J O N A L N Y S E K R E T A R I A T S T R. 9 MARTA WOJSA Radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie, członek rady nadzorczej spółki komunalnej Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Specjalistka z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa samorządowego. Dotychczasowe kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyła wykonując zawód prawnika w Kancelarii Prawnej Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c. Obecnie prowadzi obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz ich jednostek organizacyjnych. Świadczy również usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym spółek prawa handlowego. Członek rady nadzorczej spółki komunalnej. DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników administracji publicznej m.in. z zakresu postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zasad techniki prawodawczej. Uczestniczyła jako trener m.in. w projekcie Procedury administracyjne w czynnościach urzędnika, w którym uczestniczyli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

10 FABRYKA KOMPETENCJI Mariola Kulawczuk Olsztyn, ul. Paukszty 53 tel.: www: fabryka-kompetencji.com.pl Misją naszego działania jest wspieranie pracowników przedsiębiorstw i instytucji w rozwoju osobistym oraz zawodowym, inspirowanie środowiska biznesowego do myślenia o jutrze. DODATKOWE INFORMACJE Piszemy i realizujemy projekty szkoleniowe dofinansowane ze środków UE. Oferujemy wysoką jakość prowadzonych szkoleń. Tworzymy kompleksowe, autorskie programy szkoleniowe (ramowe programy przesyłamy na życzenie Klientów). Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską. Stosujemy nowoczesne i różnorodne formy szkoleń, np: tzw metoda coachingowa, gry szkoleniowe. Prowadzimy szkolenia, przygotowujemy programy oraz materiały szkoleniowe w językach: angielskim, rosyjskim. Przeprowadzamy przed szkoleniem szczegółową analizę potrzeb szkoleniowych opartą o metodologię HPI, po szkoleniu badamy efektywność szkoleń wg metodologii DONALD A KIRKPATRICKA. Oferujemy wsparcie doświadczonych trenerów, autorów programów szkoleniowych, doradców zawodowych konsultacje do 30 dni po zakończeniu szkolenia. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: kompetencji.com.pl

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szkolenia wewnętrzne. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Szkolenia wewnętrzne Naszą ofertę kierujemy do Firm zarządzanych w sposób przemyślany - które budując swoją pozycję na rynku, dostrzegają siłę kapitału ludzkiego. Dostarczamy skuteczne narzędzia do realizacji

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ civil SERVANT 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia.

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia. Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy Spis treści: 1. Opis firmy gwarancja jakości 2. Opis metod i miejsc prowadzenia szkoleń 3. Oferta szkoleniowa dla pracowników: Temat szkolenia ABC profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo