Program Ramowy Horyzont 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Ramowy Horyzont 2020"

Transkrypt

1 Konferencja Horyzont 2020 wyzwania i szanse dla polskiej nauki Olsztyn, 6 listopada 2014 r. Program Ramowy Horyzont 2020 Prelegent: Anna Pytko W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1

2 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN Kim jesteśmy? Od 1999r. nominowani przez Ministra ds. nauki jako KPK do 5 Programu Ramowego KPK do PR Horyzont 2020 i Euratom-Fission w Polsce - Eksperci do Komitetów Programowych H NCPs w 22 obszarach H2020 Koordynator Sieci KPK - KPK i 11 Regionalnych PK współpracujemy z Branżowymi Punktami Kontaktowymi Koordynator sieci EURAXESS 2

3 Plan Prezentacji 1. Udział Polski w 7PR 2. Co nowego w PR Horyzont 2020? 3. Wyniki po pierwszych konkursach PR Horyzont Pakt dla Horyzontu działania Sieci KPK 3

4 Udział Polski w 7PR 4

5 Horyzont 2020 Programy Ramowe UE (w mld euro) ok. 77, , ,27 5,36 6,6 19,11 14,96 13, PR PR PR PR PR PR PR H2020 5

6 Polska w 5, 6 i 7PR Polska uzyskała w 5, 6 i 7PR łącznie ponad 766 mln PR 6PR 7PR Liczba dofinansowywanych projektów z udziałem zespołów z Polski (bez koordynacji) Liczba projektów z polską koordynacją Dofinansowanie zespołów z Polski [ ] - dane z Liczba polskich uczestnictw w dofinansowywanych projektach 0 6

7 7PR - wyniki Polski na tle krajów członkowskich Liczba uczestnictw we wnioskach Liczba uczestnictw w projektach Wskaźnik sukcesu Dofinansowanie w mln Koordynacje EU MS ,58% , PL ,79% 439, Udział PL 2,29% 1,88% 1,09% 1,06% 7

8 Uczestnicy we wnioskach i dofinansowanych projektach UE28 w 7PR 8

9 Dofinansowanie we wnioskach i projektach UE28 w 7PR 9

10 Liczba polskich uczestnictw w projektach 7PR HES OTH PRC PUB REC 113 HES - Higher or secondary education PRC - Private for profit (excluding education) PUB - Public body (excluding research and education) REC - Research organisations OTH - Other Opracowanie KPK na podstawie baz ecorda po 484 konkursach (v.17.0 z r.) 10

11 Dofinansowanie polskich instytucji w 7PR (w mln euro) 200,00 180,00 184,72 160,00 140,00 143,47 120,00 100,00 93,59 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 3,35 12,10 HES OTH PRC PUB REC Opracowanie KPK na podstawie baz ecorda po 484 konkursach (v.17.0 z r.) 11

12 Dofinansowanie w poszczególnych obszarach 7PR (w mln euro) 12

13 Liczba projektów 7PR na 1000 badaczy FTE 425,2 90,8 38,7 29,4 26,6 26,3 13

14 Liczba polskich koordynacji w 7PR HES PRC PUB REC Opracowanie KPK na podstawie baz ecorda po 484 konkursach (v.17.0 z r.) 14

15 Polskie koordynacje w podziale na obszary 7PR Opracowanie KPK na podstawie baz ecorda po 484 konkursach (v.17.0 z r.) 15

16 Lista Top20 Instytucja Opracowanie KPK na podstawie baz ecorda po 484 konkursach (v.17.0 z r.) 16 Liczba uczestnictw UNIWERSYTET WARSZAWSKI 93 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 81 UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 65 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 54 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN 50 AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 50 POLITECHNIKA WROCLAWSKA 48 NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU 33 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 30 POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 29 ITTI SP ZOO 27 POLITECHNIKA SLASKA 22 POLITECHNIKA LODZKA 22 UNIWERSYTET GDANSKI 22 CENTRUM BADAN KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 21 POLITECHNIKA GDANSKA 20 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 20 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 19 MOSTOSTAL WARSZAWA SA 19 INSTYTUT LOTNICTWA 19

17 Program Horyzont 2020 Gdzie znaleźć potrzebne informacje? 17

18 Program Horyzont 2020 Gdzie znaleźć potrzebne informacje? 18

19 Program Horyzont 2020 Gdzie znaleźć potrzebne informacje? 19

20 Program Horyzont 2020 Gdzie znaleźć potrzebne informacje? 20

21 Co nowego w PR Horyzont 2020? 21

22 Horyzont 2020 ( ) Jeden program, łączący trzy oddzielne programy/inicjatywy budżet innowacyjność konkurencyjność Instrument wdrażania strategii rozwoju UE Europa 2020, w tym inicjatywy flagowej Unia Innowacji i ERA, narzędzie wzmacniania konkurencyjności UE na świecie, z budżetem ~ 77 mld 22

23 Horyzont 2020 struktura budżetu Doskonała baza naukowa Wiodąca pozycja w przemyśle Wyzwania społeczne Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 0,60 3,52 2,47 1,06 31,73 38,53 22,09 23

24 Horyzont nowy program, nowe podejście Podejście nakierowane na kompleksowe rozwiązywanie problemów Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Nacisk na wyzwania społeczne Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach Podkreślenie interdyscyplinarności Podkreślenie kwestii przekrojowych nauki społeczno-humanistyczne, współpraca międzynarodowa, równowaga płci Synergia z innymi funduszami, w tym z FS 24

25 Cykle programowania H Strategic Programme (12 obszarów) Work Programme 1 (plus tentative information for 2016) Strategic Programme Work Programme 2 (plus tentative information for 2018) Strategic Programme Work Programme 3 (plus tentative information for 2020) Work Programme 4 Grupy robocze i ciała doradcze, kształtowanie polityk, zawartości Programów Strategicznych ważny udział przedstawicieli polskich instytucji 25

26 Horyzont aktualne obszary Spersonalizowana opieka medyczna Zrównoważone bezpieczeństwo żywności Niebieski wzrost: wykorzystanie potencjału oceanów Inteligentne miasta i środowiska Konkurencyjna energia niskowęglowa Efektywność energetyczna Mobilność na rzecz wzrostu Odpady: materiały do recyklingu, ponownego użycia i odzyskania surowców Innowacje w zakresie wody: wykorzystanie jej zalet dla Europy Przezwyciężanie kryzysu: nowe pomysły, strategie i struktury zarządzające dla Europy Odporność na klęski: bezpieczeństwo społeczeństwa, w tym adaptacja do zmian klimatycznych Bezpieczeństwo cyfrowe 26

27 Technology Readiness Levels TRL 0: Idea. Unproven concept, no testing has been performed. TRL 1: Basic research. Principles postulated and observed but no experimental proof available. TRL 2: Technology formulation. Concept and application have been formulated. TRL 3: Applied research. First laboratory tests completed; proof of concept. TRL 4: Small scale prototype built in a laboratory environment ("ugly" prototype). TRL 5: Large scale prototype tested in intended environment. TRL 6: Prototype system tested in intended environment close to expected performance. TRL 7: Demonstration system operating in operational environment at precommercial scale. TRL 8: First of a kind commercial system. Manufacturing issues solved. TRL 9: Full commercial application, technology available for consumers. 27

28 Logika interwencji w Horyzont

29 Typy projektów rodzaje finansowania Research and innovation actions (RIA) projekty badawczo-innowacyjne Innovation actions (IA) projekty innowacyjne Coordination and support actions projekty wspierające SME instrument Instrument MŚP ERANET Co-fund Pre-commercial procurement Co-fund (PCP) Przedkomercyjne Zamówienia Publiczne Public procurement of innovative solutions Co-fund (PPI) Zamówienia Publiczne na Innowacyjne Rozwiązania Inducement Prizes Nagrody motywacyjne Fast Track to Innovation Szybka Ścieżka do innowacji 29

30 Podstawowe zasady Projekty badawcze realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych) poza kilkoma wyjątkami Finansowanie: o Instytucje z krajów członkowskich i stowarzyszonych (np. Niemcy, Polska, Turcja) o Instytucje z krajów trzecich (np. Ukraina, Gruzja, Algieria) Projekty finansowane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE Jakość projektów oceniana przez niezależnych ekspertów 30

31 Uproszczenie zasad finansowych Jeden projekt jeden poziom finansowania podstawowy poziom finansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów innowacyjnych do 70% kosztów kwalifikowanych WYJĄTEK: w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100% VAT jest kosztem kwalifikowanym, jeśli instytucja NIE MOŻE go odzyskać Koszty pośrednie 25% 31

32 WYNAGRODZENIA Brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji projektu. Limit na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach (wyjątek MSCA) dodatkowe wynagrodzenie może być kwalifikowane do kwoty rocznie na osobę. W przypadku osób, które nie pracują wyłącznie na rzecz danego działania, stosuje się limit godzinowy, który jest wyliczany poprzez podzielenie przez liczbę godzin rocznego efektywnego czasu pracy Możliwość wypłacania dodatkowych wynagrodzeń jedynie w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym. 32

33 Participant Portal Uproszczony dostęp dla wszystkich uprawnionych (uczelni, przedsiębiorstw, instytucji) w krajach UE i poza nią Łatwiejsze zasady aplikowania o dofinansowanie, uczestniczenia w projektach i ich rozliczania Elektroniczne podpisywanie umowy grantowej i sprawozdań (legal/financial signatory) Participant Portal jedno narzędzie do składania wniosków, komunikacji z KE, raportowania Jedna instytucja = 1 PIC = 1 LEAR Jedna osoba = jedno konto na PP z dostępem do informacji, wniosków, projektów, oceny wniosków (ewaluatorzy KE) 33

34 Participant portal Personalised access to the IT tools Personalised access to the user account 34

35 Ewaluatorzy wniosków BAZA EKSPERTÓW udział w ocenie to doskonała szkoła pisania projektów; za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje honorarium /dzień, refundację kosztów podróży, dietę dzienną; ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczorozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji; udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego eksperta zachęcamy ekspertów do wpisywania się do bazy KE 35

36 Eksperci ewaluatorzy 36

37 Portal KE Horyzont

38 Horyzont 2020 Wstępne wyniki po pierwszych 38 konkursach Na podstawie danych z platformy ecorda, udostępnionej przez KE w dniu r. 38

39 Polska na tle krajów członkowskich H2020 FP7 Liczba uczestnictw we wnioskach Liczba uczestnictw w projektach Wskaźnik sukcesu Dofinansowanie w mln Koordynacje EU MS ,58% 14,28% ,36 105, PL ,79% 15,88% 439,28 24, Udział PL 2,29% 1,80% 1,88% 2,00% 1,09% 1,14% 1,06% 1,24% 39

40 Polska na tle krajów członkowskich Horyzont 2020 Uczelnie w pierwszych konkursach 40

41 Polska uczestnictwo wg typów organizacji Wskaźnik sukcesu 17,6% 44 12,0% 40 Liczba uczestnictw w projektach 20,0% ,0% 5,9% HES OTH PRC PUB REC HES - Higher or secondary education PRC - Private for profit (excluding education) PUB - Public body (excluding research and education) REC - Research organisations OTH - Other 41

42 Polska dofinansowanie wg typów organizacji 12 w mln EURO ,74 9,72 Horyzont 2020 Uczelnie w pierwszych 6,54 konkursach ,06 0,97 HES OTH PRC PUB REC 42

43 Polska uczestnictwo wg województw 43

44 Polska uczestnictwo wg województw 44

45 Polska uczestnictwo wg województw 1. INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT i BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN CSA - MSCA-NIGHT

46 Polska uczestnictwo wg województw 46

47 Wyniki Polski w poszczególnych obszarach H2020 Obszar Opracowanie KPK na podstawie baz ecorda po 38 konkursach ( r.) 47 Liczba uczestnictw we wnioskach Liczba uczestnictw w projektach Wskaźnik Sukcesu Dofinansowanie w mln EURO I. Doskonała baza naukowa: ,28% 4 312,49 1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 0 0-0,00 2. Przyszłe i powstające technologie (FET) ,75% 573,75 3. Działania Maria Skłodowska-Curie ,71% 3 060,24 4. Europejska infrastruktura badawcza ,00% 678,50 II. Wiodąca pozycja w przemyśle: ,08% ,80 1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych ,45% ,80 2. Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 9 0 0,00% 0,00 3. Innowacje w MŚP 1 0 0,00% 0,00 III. Wyzwania społeczne: ,92% 7 799,83 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan ,66% 3 114,29 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka 4 0 0,00% 0,00 3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia ,56% 1 464,63 4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport ,56% 57,91 5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce 6. Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 7. Bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli ,00% 2 536, ,04% 626, ,00 IV. Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa ,00% 568,75 V. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa ,00% 307,25 Razem: ,88% ,12

48 Polskie koordynacje (11) Konkurs Typ projektu Instytucja Miasto MSCA-NIGHT-2014 CSA POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POZNAN MSCA-NIGHT-2014 CSA Instytut Rozrodu Zwierzat i Badan Zywnosci Polskiej Akademii Nauk Horyzont 2020 OLSZTYN MSCA-NIGHT-2014 CSA MALOPOLSKA VOIVODSHIP KRAKOW MSCA-NIGHT-2014 WIDESPREAD CSA CSA Uczelnie w pierwszych konkursach ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK SZCZECIN WARSZAWA GALILEO CSA Black Pearls Sp. z o.o. GDANSK SC5-11a-2014 RIA KGHM POLSKA MIEDZ SA LUBIN MSCA-RISE-2014 MSCA-RISE UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAN ICT CSA INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN POZNAN MSCA-RISE-2014 MSCA-RISE INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK WARSZAWA ICT SME-1 Pixel Legend SZCZECIN Opracowanie KPK na podstawie baz ecorda po 38 konkursach ( r.) 48

49 Działania Sieci KPK (Pakt dla Horyzontu następna prezentacja MNiSW) 49

50 Strategia działania KPK do PR H2020 Utrzymanie spójnego krajowego systemu KPK Aktywna działalność w ramach europejskich sieci NCPs Rola ekspertów do Komitetów Programowych H2020 i grup doradczych Działajmy wspólnie - UMOWY o współpracy z krajowymi instytucjami: KRASP, PAN, RGIB, OPI, NCN, FNP, PARP/EEN, KRAB, ARP Stała i ugruntowana współpraca w wymiarze europejskim: KE, PE, EBI, Europejskie Platformy Technologiczne, EARMA, a także Stałe Przedstawicielstwo RP, Biuro PolSCA, Biura Regionalne 50

51 Wsparcie administracyjne Kształcenie menedżerów Studia podyplomowe ( ) Research Project Management and Commercialization of Research Results - 17 postgraduate standarized courses at the seven universities - completed by more than 400 academic and administrative staff - 45 universities and 99 research institutes across Poland - about 60 per cent of participants qualified as IPMA certified PM associates D level - seminars for policymakers and leaders of scientific institutions. EdP, KPK, EARMA, KRAB, IPMA Polska Program studiów magisterskich w zakresie zarządzania projektami badawczymi Projekt Edukacja dla rozwoju badań i innowacji

52 Ważne informacje: Przykład podpunktów Stopień niżej i jeszcze niżej Stopień najniższy 52

53 Ważne informacje: Przykład podpunktów Stopień niżej i jeszcze niżej Stopień najniższy KPK 53

54 54

55 55

56 HORYZONT konferencje regionalne r. Region Centralny BUW UW Region Poł.-Zach. Wrocław Region Płn.-Wsch. Olsztyn Region Południowy Kraków Region Płn.-Zach. Szczecin Region Wschodni Lublin Region Śląski Gliwice Region Podlaski Białystok Region Zachodni Poznań Region Północny Gdańsk Region Łódzki Łódź 56

57 Nagroda Kryształowej Brukselki Dla najlepszych naukowców, zespołów i instytucji uczestniczących w Programach Ramowych 57

58 Dziękuję za uwagę Osoby do kontaktu: Anna Pytko ul. Krzywickiego Warszawa tel: fax:

Skrócony raport po 79 konkursach

Skrócony raport po 79 konkursach Skrócony raport po 79 konkursach Opracowane przez: Zespół Analiz i Statystyk KPK PB UE Warszawa, 25. marca 205 r. Spis treści Jak interpretować przedstawione w raporcie informacje?... 3 Dane zbiorcze na

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne www.pwc.pl Subskrypcja newslettera na http://www.taxonline.pl Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne Program Horyzont 2020 to największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Nauka w Polsce w obliczu nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 i nowego programu ramowego tej perspektywy Horizon 2020

Nauka w Polsce w obliczu nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 i nowego programu ramowego tej perspektywy Horizon 2020 NAUKA 2/2012 43-52 JERZY DUSZYŃSKI, MARCIN SZUMOWSKI Nauka w Polsce w obliczu nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 i nowego programu ramowego tej perspektywy Horizon 2020 Niski poziom nakładów na

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

JAK NAPISAĆ PROJEKT W NOWYM BUDŻECIE UE NA LATA 2014-2020 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

JAK NAPISAĆ PROJEKT W NOWYM BUDŻECIE UE NA LATA 2014-2020 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 84 Nr kol. 1907 Sylwester MARKUSIK 1,2 JAK NAPISAĆ PROJEKT W NOWYM BUDŻECIE UE NA LATA 2014-2020 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR)

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR) Badania europejskie w działaniu SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR) Wysuwanie badań europejskich na pierwszy plan Ustanawianie nowego standardu badań europejskich Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju

Bardziej szczegółowo

RYNEK USŁUG IT W POLSCE

RYNEK USŁUG IT W POLSCE 2015 RYNEK USŁUG IT W POLSCE Koordynator projektu: Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl Autorzy raportu: Piotr Czupryn, IT Operations Manager, Kemira rozdział 7 Janusz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2014 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Etap III Programu stanowić będzie kontynuację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw 46 PRZEDSIĘBIORSTWO MAREK SMOLEŃ I REGION NR 6/2014 Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw Marek Smoleń 1 Wstęp Kończąca się perspektywa finansowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo