PGE EJ 1 sp. z o.o. Program budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 9 Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej. Warszawa, 15 listopada 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PGE EJ 1 sp. z o.o. Program budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 9 Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej. Warszawa, 15 listopada 2017 r."

Transkrypt

1 PGE EJ 1 sp. z o.o. Program budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej 9 Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej Warszawa, 15 listopada 2017 r.

2 2 Agenda: 1. Podstawowe informacje o Spółce PGE EJ 1 2. Podejście i historia realizacji Programu 3. Obecny zakres i okres finansowania Programu 4. Obecnie prowadzone działania operacyjne 5. Harmonogram realizacji Programu, zgodnie z jego obecnym zakresem

3 3 Podstawowe informacje o Spółce PGE EJ 1 PGE EJ 1 sp. z o.o. jest spółką celową odpowiadającą za realizację procesu inwestycyjnego, związanego z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 Mwe. Organy Spółki: 1. Zgromadzenie Wspólników 70% 10% 10% 10% 2. Rada Nadzorcza 3. Zarząd Obecnie spółka koncentruje się na : przeprowadzeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych w rozważanych lokalizacjach budowy EJ, opracowaniu raportu środowiskowego i lokalizacyjnego m.in w oparciu o przeprowadzone badania, wskazaniu posadowienia EJ, bezpiecznego dla ludzi oraz środowiska.

4 4 Agenda: 1. Podstawowe informacje o Spółce PGE EJ 1 2. Podejście i historia realizacji Programu 3. Obecny zakres i okres finansowania Programu 4. Obecnie prowadzone działania operacyjne 5. Harmonogram realizacji Programu, zgodnie z jego obecnym zakresem

5 5 Podejście i historia realizacji programu Zgodność Programu budowy pierwszej polskiej EJ z fazami rozwoju energetyki jądrowej zdefiniowanymi przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej MAEA Kamień Milowy 1 Gotowość do podjęcia świadomej decyzji o zaangażowaniu w Program Jądrowy MAEA Kamień Milowy 2 Gotowość do przekazania zapytania ofertowego na technologię EJ MAEA Kamień Milowy 3 Gotowość do uruchomienia i eksploatacji EJ MAEA Faza 1 MAEA Faza 2 MAEA Faza 3 Rozruch, eksploatacja i likwidacja EJ Przeprowadzenie analiz dotyczących EJ, w tym przygotowanie wstępnego studium wykonalności Przygotowanie i przyjęcie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej Badania lokalizacyjne i środowiskowe (wybór lokalizacji) uzyskanie decyzji środowiskowej (DŚU) Komunikacja i edukacja (akceptacja społeczna) Przygotowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Budowa kadr i kompetencji Przygotowanie i uruchomienie postępowania związanego z wyborem technologii EJ uzyskanie gotowości do przekazania SIWZ potencjalnym wykonawcom Polski Program EJ obecnie w Fazie 2 Przeprowadzenie procesu ofertowania i negocjacji związanego z wyborem technologii EJ Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (DUL) Wybór technologii EJ Koncepcja infrastruktury lokalizacji i krajowej (drogi, kolej, media, sieci) Przygotowanie modelu inwestycyjnego i modelu finansowania EJ Przygotowania studium wykonalności Uzyskanie Decyzji Zasadniczej Przygotowanie szczegółowego projektu technicznego elektrowni jądrowe Przygotowanie wstępnego raportu bezpieczeństwa Uzyskanie kluczowych decyzji, pozwoleń i zezwoleń: Zezwolenie na budowę Prezesa PAA Pozwolenie na budowę EJ i pozwolenie środowiskowe Podpisanie umowy przyłączeniowej z PSE S.A. Przygotowanie i realizacja infrastruktury towarzyszącej dla budowy EJ Komunikacja (akceptacja społeczna) Rozpoczęcie budowy kluczowych kadr operatora EJ Zamknięcie finansowania Podjęcie Finalnej Decyzji Inwestycyjnej Zamówienie i dostawa kluczowych komponentów reaktora Przygotowanie placu budowy i rozpoczęcie prac w pełnym zakresie Wylanie pierwszego betonu Budowa EJ Instalacja symulatora Budowa kompetencji i rozwój docelowej organizacji operatora EJ Testy systemowe Przygotowanie infrastruktury towarzyszącej lokalizacji i infrastruktury krajowej dla eksploatacji EJ Budowa linii blokowej i przyłączenie EJ do sieci elektroenergetycznej Zezwolenie Prezesa PAA na załadunek paliwa Testy mocy Zezwolenie Prezesa PAA na rozruch EJ Synchronizacja EJ z KSE Zezwolenie Prezesa PAA na eksploatację EJ Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej Komercyjna eksploatacja elektrowni (COD) Prowadzenie ruchu EJ Bieżąca eksploatacja EJ Gospodarka paliwowa Gospodarka odpadami Przygotowanie i likwidacja EJ Przyjęcie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) (styczeń 2014) Obecny status początek Fazy 2 Uzyskanie decyzji Zasadniczej Finalna decyzja inwestycyjna Załadunek paliwa

6 6 Podsumowanie historii rozwoju Programu MAEA Faza 1 MAEA Faza 2 Przygotowanie Programu ( ) Zmiana koncepcji realizacji i rozpoczęcie wdrożenia Postępowania Zintegrowanego (PZ) ( ) Zmiana organizacyjnoprawna badań wraz z intensyfikacją prac oraz budową zespołu do uruchomienia PZ (2015-I poł. 2016) Wstrzymanie PZ, ograniczenie Programu budowy EJ, rozpoczęcie badań (II poł obecnie) Uchwała RM wyznaczenie PGE SA do budowy pierwszej polskiej EJ Przyjęcie Programu PPEJ Uchwała RM Zaprezentowanie strategii GK PGE na lata Aktualizacja Strategii GK PGE Współpraca z dostawcami i operatorami technologii EJ (EDF, Westinghouse, GEH) Zdefiniowanie strategii postępowania przetargowego, przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu i oceny wniosków przy założeniu, że przetarg będzie realizowany zgodnie z prawem zamówień publicznych Budowa Zespołu PGE EJ 1 Przygotowanie koncepcji Postępowania Zintegrowanego (PZ) Rozpoczęcie dialogu z dostawcami technologii w ramach wdrożenia koncepcji PZ Rozpoczęcie analiz realizacji PZ poza prawem zamówień publicznych Wybór WorleyParsons i rozpoczęcie badań lokalizacyjnych i środowiskowych Strategia GK PGE potwierdzenie kontynuacji procesu dywersyfikacji portfela wytwórczego Grupy, w tym realizację projektu budowy elektrowni jądrowej Rozwiązanie umowy z WorleyParsons i zmiana koncepcji organizacyjno-prawnej prowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych Wdrożenie nowej koncepcji badań Kontynuacja dialogu z dostawcami technologii EJ Otrzymanie deklaracji udziału w PZ od 5 Wykonawców Przygotowanie zaproszenia do Postępowania Zintegrowanego (etap kwalifikacji Wykonawców) Budowa Zespołu PGE EJ 1 do uruchomienia PZ Aktualizacja Strategii GK PGE EJ jako opcja do realizacji (po wypracowaniu modelu gwarantującego efektywność ekonomiczną inwestycji) Ograniczenie Programu budowy EJ do badań i przygotowania Raportu OOŚ i Raportu Lokalizacyjnego Wstrzymanie Postępowania Zintegrowanego Powtórne rozpoczęcie badań lokalizacyjnych i środowiskowych Dostosowanie Zespołu PGE EJ 1 do zaakceptowanego przez udziałowców zakresu Programu

7 7 Technologie oferowane przez firmy które złożyły deklaracje udziału w PZ EPR AREVA NP PWR 1650 MWe ABWR GE-Hitachi BWR 1350 MWe AP1000 Westinghouse / Toshiba PWR 1100 MWe ESBWR GE-Hitachi BWR 1535 MWe APR1400 KEPCO PWR 1400 MWe EC6 Candu Energy PHWR 700 MWe Źródło: Opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych informacji

8 8 Instytucje zaangażowane w program jądrowy KTO JESZCZE Z NAMI REALIZUJE PROJEKT? ADMINISTRACJA RZĄDOWA KRAJOWI PARTNERZY BIZNESOWI

9 9 Agenda : 1. Podstawowe informacje o Spółce PGE EJ 1 2. Podejście i historia realizacji Programu 3. Obecny zakres i okres finansowania Programu 4. Obecnie prowadzone działania operacyjne 5. Harmonogram realizacji Programu, zgodnie z jego obecnym zakresem

10 10 Aktualizacja zakresu i harmonogramu finansowania Programu Aktualizacja zakresu Programu EJ Aktualizacja harmonogramu finansowania Działania ograniczone zostały do badań lokalizacyjnych i środowiskowych do momentu przygotowania Raportu z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ) i Raportu Lokalizacyjnego Prace nad Postępowaniem Zintegrowanym oraz inne działania Spółki nie związane bezpośrednio z badaniami zostały wstrzymane 21 grudnia 2016 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji przez Spółkę zaktualizowanego Harmonogramu Finansowania w okresie 2015 I połowa 2020 r. Finansowanie po tym okresie będzie uzależnione od planowanego do przyjęcia przez RM zaktualizowanego PPEJ

11 11 Agenda : 1. Podstawowe informacje o Spółce PGE EJ 1 2. Podejście i historia realizacji Programu 3. Obecny zakres i okres finansowania ProgramuJ 4. Obecnie prowadzone działania operacyjne 5. Harmonogram realizacji Programu, zgodnie z jego obecnym zakresem

12 12 Projekty realizowane obecnie przez PGE EJ 1 w ramach Programu W chwili obecnej wszystkie projekty realizowane przez Spółkę w ramach Programu służą przeprowadzeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych 2 Rozwój i zapewnienie gotowości organizacji 3 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania 1 Przygotowanie Raportów OOŚ* i Lokalizacyjnego 4 Wymagania prawne, uzgodnienia i zalecenia niezbędne do sporządzenia Raportów OOŚ i Lokalizacyjnego 5 Akceptacja społeczna w lokalizacjach 6 Zapewnienie informacji o infrastrukturze towarzyszącej EJ do Raportów OOŚ i Lokalizacyjnego *Raport OOŚ Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

13 13 Projekty realizowane w ramach Programu EJ przez PGE EJ 1 Lp. Projekty realizowane w ramach Programu EJ Cel Projektu 1. Przygotowanie Raportów OOŚ i Lokalizacyjnego 2. Rozwój i zapewnienie gotowości organizacji (Capacity Building) 3. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przeprowadzenie badań i przygotowanie Raportu OOŚ i Raportu Lokalizacyjnego na potrzeby uzyskania decyzji DŚU (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) i DUL (decyzja o ustaleniu lokalizacji). Zapewnienie zasobów ludzkich (rozwój i utrzymanie) o odpowiednich kwalifikacjach do realizacji programu EJ, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa oraz wytycznymi MAEA. Standaryzacja działań, podniesienie efektywności i zapewnienie bezpieczeństwa w działaniu PGE EJ 1 oraz spełnienie wymagań polskiego i międzynarodowego prawa dla branży jądrowej oraz wytycznych MAEA, poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania 4. Wymagania prawne, uzgodnienia i zalecenia niezbędne do sporządzenia Raportów OOŚ i Lokalizacyjnego 5. Akceptacja społeczna w lokalizacjach 6. Zapewnienie informacji o infrastrukturze towarzyszącej EJ do Raportów OOŚ i Lokalizacyjnego Zapewnienie zgodności raportu lokalizacyjnego z przepisami, wytycznymi MAEA oraz zaleceniami i uzgodnieniami z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki i innymi organami (jeżeli wymagane), w celu uzyskania wyprzedzającej opinii prezesa PAA dot. lokalizacji i uzyskania DUL (wyprzedzająca opinia Prezesa PAA i DUL są poza obecnie przyjętym zakresem Programu EJ) Zapewnienie zgodności raportu OOŚ z przepisami, wytycznymi, postanowieniem scopingowym oraz uzgodnieniami z GDOŚ i innymi organami (jeżeli wymagane), w celu uzyskania DŚU (DŚU jest poza obecnie przyjętym zakresem Programu EJ). Uzyskanie i utrzymanie poziomu poparcia społecznego, dostarczenie wiedzy na temat energetyki jądrowej i programu EJ w planowanych lokalizacjach EJ (docelowo w wybranej lokalizacji). Zapewnienie informacji o infrastrukturze towarzyszącej EJ, w zakresie niezbędnym do przygotowania raportów OOŚ i lokalizacyjnego dla EJ

14 14 Przygotowanie Raportów OOŚ i Lokalizacyjnego W chwili obecnej prace w ramach Programu koncentrują się na przeprowadzeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych W 2016 roku wybrano dwie lokalizacje: (1) Lubiatowo-Kopalino i (2) Żarnowiec do przeprowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych W marcu 2017 r. rozpoczęto badania lokalizacyjne i środowiskowe w obu lokalizacjach Badania środowiskowe Ocena możliwego oddziaływania EJ na środowisko, mieszkańców i otoczenie, na potrzeby przygotowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport OOŚ), w procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) Czas trwania min. 12 mies. Badania lokalizacyjne Ocena właściwości terenu i wpływu otoczenia na bezpieczeństwo funkcjonowania EJ, na potrzeby przygotowania Raportu Lokalizacyjnego, w procesie uzyskania Decyzji o Ustalenie Lokalizacji (DUL) Czas trwania min. 24 mies. Lokalizacja Lubiatowo- Kopalino Lokalizacja Żarnowiec

15 15 Badania lokalizacyjne i środowiskowe Lokalizacja Lubiatowo Kopalino Położenie administracyjne - północna części gminy Choczewo Położenie geograficzne w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego w obrębie nadmorskiego pasa wydmowego Teren porośnięty lasem sosnowym (intensywna gospodarka leśna) Obszar wykorzystywany rekreacyjnie (szlaki turystyczne) Teren płaski min. 7 m n.p.m. a także wał wydmowy do 20 m n.p.m. Źródło: PGE EJ 1

16 16 Badania lokalizacyjne i środowiskowe Lokalizacja Żarnowiec Położenie administracyjne - Gminy: Gniewino (powiat wejherowski) i Krokowa (powiat pucki) Położenie geograficzne - nad Jeziorem Żarnowieckim, przylega do jego południowo-wschodniego brzegu Odległość do morza ok 10 km Teren płaski 9 m n.p.m., głęboko wcięta rynna polodowcowa Źródło: PGE EJ 1 Zagospodarowanie terenu lokalizacji: obszar industrialny na terenie zaniechanej budowy elektrowni, obecnie głównie teren PSSE

17 17 Akceptacja społeczna w lokalizacjach Stały, otwarty dialog z władzami i mieszkańcami gmin lokalizacyjnych Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, obejmujący działania edukacyjno-informacyjne, inicjatywy CSR, zaangażowanie w realizację gminnych projektów inwestycyjnych Lokalne Punkty Informacyjne, stoiska edukacyjne, wyjazdy studyjne, zajęcia dla dzieci i młodzieży, konferencje tematyczne, materiały edukacyjne Spotkania informacyjne dla lokalnych interesariuszy

18 18 Poparcie dla Inwestycji WYSOKI I STABILNY POZIOM POPARCIA DLA INWESTYCJI W GMINACH LOKALIZACYJNYCH Większość mieszkańców gmin lokalizacyjnych popiera budowę elektrowni jądrowej w sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania. W 2015 r. poziom poparcia oscylował na poziomie ok. 70%

19 19 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) Wybór optymalnej pod kątem bezpieczeństwa lokalizacji to jeden z kluczowych aspektów zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego (memento: Fukushima) oraz efektywnej i niezawodnej pracy EJ. Zgodnie z wytycznymi MAEA przeprowadzenie badań lokalizacyjnych i środowiskowych wymaga wdrożenia odpowiedniego zakresu ZSZ oraz realizacji zadań w obszarach związanych m.in. z rozwojem potencjału organizacji, zapewnieniem jakości łańcucha dostaw oraz kulturą bezpieczeństwa Bezpieczeństwo (jądrowe) Zdrowie Środowisko Bezpieczeństwo fizyczne Czynniki ludzkie i organizacyjne Jakość Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) Aspekty społeczne i ekonomiczne Zapewnienie jakości łańcucha dostaw Badania lokalizacyjne i środowiskowe wraz z przygotowaniem Raportów OOŚ i Lokalizacyjnego Rozwój i zapewnienie gotowości organizacji Kultura bezpieczeństwa

20 20 Agenda : 1. Podstawowe informacje o Spółce PGE EJ 1 2. Podejście i historia realizacji Programu 3. Obecny zakres i okres finansowania Programu 4. Obecnie prowadzone działania operacyjne 5. Harmonogram realizacji Programu, zgodnie z jego obecnym zakresem

21 21 Harmonogram realizacji Programu EJ Program budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej koncentruje się na przeprowadzeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych do momentu przygotowania Raportu OOŚ i Raportu Lokalizacyjnego Wdrożenie ZSZ i uzyskanie certyfikacji ISO 9001:2015 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Utrzymacie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Pozyskanie danych archiwalnych Badania geofizyczne głębokiego podłoża Wariant lokalizacji wskazany Raport OOŚ opracowany 1 Badania środowiskowe, przygotowanie Raportu OOŚ Uzyskanie DŚU DŚU Przygotowanie Raportów OOŚ i Lokalizacyjnego Badania lokalizacyjne z modelowaniem wyników, przygotowanie Raportu Lokalizacyjnego Uzyskanie DUL DUL Raport Lokalizacyjny opracowany 3 Opracowanie studiów: korytarza HV i zasilania, Transportowego, Zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Zapewnienie informacji o infrastrukturze towarzyszącej EJ do Raportów OOŚ i Lokalizacyjnego Przygotowanie informacji technicznych do Raportu Lokalizacyjnego i Środowiskowego Wymagania prawne, uzgodnienia i zalecenia niezbędne do opracowania Raportu Lokalizacyjnego i OOŚ Wymagania prawne, uzgodnienia i zalecenia Rozwój i zapewnienie gotowości organizacji Rozwój i zapewnienie gotowości organizacji Utrzymanie akceptacji społecznej w potencjalnych lokalizacjach EJ Utrzymanie akceptacji społecznej w potencjalnych lokalizacjach EJ Aktualny postęp prac

22 Dziękuję za uwagę

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich Mariusz Wójcik Prezentacja Wybrane dotychczasowe działania FNEZ Program rozwoju morskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowy elektrowni jądrowej

Projekt budowy elektrowni jądrowej Projekt budowy elektrowni jądrowej KONFERENCJA MĄDRALIN 2013 NAUKA I TECHNIKA WOBEC WYZWANIA BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ Warszawa, 13 luty 2013 Informacje ogólne o inwestorze PGE Polska Grupa Energetyczna

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STANU ZAAWANSOWANIA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH I LOKALIZACYJNYCH PIERWSZEJ POLSKIEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ

PODSUMOWANIE STANU ZAAWANSOWANIA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH I LOKALIZACYJNYCH PIERWSZEJ POLSKIEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ PGE EJ 1 Sp. z o.o. 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2 tel. 22 340 10 53, fax 22 340 10 41 PODSUMOWANIE STANU ZAAWANSOWANIA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH I LOKALIZACYJNYCH PIERWSZEJ POLSKIEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ Stan:

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej

Program polskiej energetyki jądrowej 2 Podstawa prawna do przygotowania Programu PEJ Ustawa z dnia 29 lipca 2000 r. Prawo atomowe art. 108a pkt 1 Minister właściwy do spraw gospodarki opracowuje projekty planów i strategii w zakresie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Farma Wiatrowa Czernice Borowe

Farma Wiatrowa Czernice Borowe Farma Wiatrowa Czernice Borowe woj. mazowieckie pow. przasnyski gm. Czernice Borowe PROKON New Energy Poland Sp. z o.o.. O grupie kapitałowej PROKON Unternehmensgruppe PROKON należy do niemieckiej grupy

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII 1 Przedmiot kampanii Kampania dialogu społecznego dla projektu morskiej farmy wiatrowej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA NOWEGO SKŁADOWISKA POWIERZCHNIOWEGO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

BUDOWA NOWEGO SKŁADOWISKA POWIERZCHNIOWEGO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej KRAJOWY PLAN POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI I WYPALONYM PALIWEM JĄDROWYM BUDOWA NOWEGO SKŁADOWISKA POWIERZCHNIOWEGO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Współspalanie odpadów innych niż niebezpieczne w energetyce zawodowej procedura wdrożenia, koszty, konflikty, korzyści

Współspalanie odpadów innych niż niebezpieczne w energetyce zawodowej procedura wdrożenia, koszty, konflikty, korzyści Warszawa, 14.11.2012 r. Współspalanie odpadów innych niż niebezpieczne w energetyce zawodowej procedura wdrożenia, koszty, konflikty, korzyści Czesław Andryjowicz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie strategiczne Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej

Przedsięwzięcie strategiczne Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej Przedsięwzięcie strategiczne Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej RafałWasil Departament Infrastruktury UMWP POTENCJAŁ WODNY

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce perspektywa inwestora

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce perspektywa inwestora Rozwój energetyki jądrowej w Polsce perspektywa inwestora XXIV Kongresu Techników Polskich Konferencja naukowo-techniczna Elektrownia jądrowa w Województwie Pomorskim Gdaosk, 19 maja 2011 r. Dlaczego PGE?

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE LOKALIZACJA ELEKTROWNI Teren w Woli w gminie Miedźna w powiecie pszczyńskim, Teren obejmuje działki wyłączonej kopalni Czeczott oraz obszar na północ

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej (projekt) stan realizacji i perspektywy

Program polskiej energetyki jądrowej (projekt) stan realizacji i perspektywy Program polskiej energetyki jądrowej (projekt) stan realizacji i perspektywy Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki Zbigniew Kubacki 2 Agenda Energetyka jądrowa na świecie i

Bardziej szczegółowo

Raport Zarządu PGE Energia Jądrowa SA, PGE EJ 1 Sp. z o.o. z prac wykonanych w ciągu ostatniego roku

Raport Zarządu PGE Energia Jądrowa SA, PGE EJ 1 Sp. z o.o. z prac wykonanych w ciągu ostatniego roku http://www.pgeej1.pl/aktualnosci/raport-zarzadu-pge-energia-jadrowa-sa-pge-ej-1-sp-z-o-o-z-pracwykonanych-w-ciagu-ostatniego-roku Raport Zarządu PGE Energia Jądrowa SA, PGE EJ 1 Sp. z o.o. z prac wykonanych

Bardziej szczegółowo

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków dr inż. Andrzej Tyszecki Poznań, 21 listopada 2012 Aspekty prawne Obszary: lądowe i morskie Prawo: krajowe, UE i międzynarodowe Problemy: zmienność

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE INFRASTRUKTURY DLA BUDOWY PIERWSZEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE

PRZYGOTOWANIE INFRASTRUKTURY DLA BUDOWY PIERWSZEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE PRZYGOTOWANIE INFRASTRUKTURY DLA BUDOWY PIERWSZEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE Tomasz Jackowski Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Rys. 1. Podstawowy dokument dotyczący infrastruktury dla energetyki jądrowej.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO OCENY NA PODSTAWIE KRYTERIÓW: FORMALNYACH,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP

Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółka komandytowa Zespół PPP i Energetyki ZALETY PPP W OBSZARZE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Potencjał partnerstwa publiczno-prywatnego.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: Narodowe Centrum Badań Jądrowych PATRONAT:

ORGANIZATOR: Narodowe Centrum Badań Jądrowych PATRONAT: ORGANIZATOR: Narodowe Centrum Badań Jądrowych PATRONAT: SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE: Termin: 7-10 maja 2012 roku Miejsce: Warszawa (wykłady) oraz Świerk (warsztaty) Limit miejsc: Warsztaty + wykłady 100 osób

Bardziej szczegółowo

Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków

Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków Maciej Rossa Dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku GDOŚ maciej.rossa@gdos.gov.pl Obszary działania

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Program polskiej energetyki jądrowej Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Program polskiej energetyki jądrowej PLAN PREZENTACJI 1. Polski program energetyki

Bardziej szczegółowo

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r.

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Integracja elektrowni jądrowej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Bardziej szczegółowo

Maciej Stryjecki. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Maciej Stryjecki. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Maciej Stryjecki Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej 3 fundamenty rynku MFW Dostępność lokalizacji System wyboru i rezerwacji lokalizacji Ocena oddziaływania na środowisko Efektywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Technologia i doświadczenie firmy. dla polskiego programu energii jądrowej. Spotkanie z przedsiębiorstwami Pomorza Gdańsk, 20 kwietnia 2012 roku

Technologia i doświadczenie firmy. dla polskiego programu energii jądrowej. Spotkanie z przedsiębiorstwami Pomorza Gdańsk, 20 kwietnia 2012 roku Technologia i doświadczenie firmy dla polskiego programu energii jądrowej Spotkanie z przedsiębiorstwami Pomorza Gdańsk, 20 kwietnia 2012 roku Plan prezentacji 1 2 3 4 5 6 Słowo wstępne o grupie AREVA

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

PREZES URE (ustawa, struktura, kompetencje) Energetyka jądrowa

PREZES URE (ustawa, struktura, kompetencje) Energetyka jądrowa PREZES URE (ustawa, struktura, kompetencje) Energetyka jądrowa Historia, teraźniejszość i przyszłość polskiej EJ Jacek Górski Północno Zachodni O.T. URE w Szczecinie Szczecin, dnia 23.05.2012 ul. Chłodna

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE W PROCESIE PRZYGOTOWANIA MFW W POLSCE DO STANU READY TO BUILD

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE W PROCESIE PRZYGOTOWANIA MFW W POLSCE DO STANU READY TO BUILD PROCEDURY ADMINISTRACYJNE W PROCESIE PRZYGOTOWANIA MFW W POLSCE DO STANU READY TO BUILD KONIECZNOŚĆ STWORZENIA MECHANIZMÓW PRAWNYCH SPRZYJAJĄCYCH UTWORZENIU PEŁNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW I USŁUG NA KOLEJNYCH

Bardziej szczegółowo

Perspektywy energetyki jądrowej j Polsce Procesy inwestycyjne Tomasz Jackowski Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Perspektywy energetyki jądrowej j Polsce Procesy inwestycyjne Tomasz Jackowski Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Perspektywy energetyki jądrowej j w Polsce Procesy inwestycyjne 18.09.2008 Tomasz Jackowski Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki T. J., Min.Gosp., 18 września 2008 1 35000 30000 25000 20000 15000

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Problemy w zakresie ochrony środowiska

Problemy w zakresie ochrony środowiska Problemy w zakresie ochrony środowiska www.plk-sa.pl Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan prezentacji 1. Zagadnienia priorytetowe 2. Inne ważne Regulacje ustawowe 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UMOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("Zamawiający") realizuje projekt budowy instalacji do wychwytywania,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych.

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. 1 Rozwój partnerstwa publicznoprywatnego. Nowe możliwości i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. Robert Kałuża, radca ministra Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce 2 Regulacje Prawne 3 Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r.

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r. Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa Lublin, 23 maja 2013 r. O czym będzie mowa Projekt nowej polityki energetycznej Polski (NPE) Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej oraz stanowisko MG wobec technologii SMR

Program polskiej energetyki jądrowej oraz stanowisko MG wobec technologii SMR oraz stanowisko MG wobec technologii SMR Dariusz Szymański, główny specjalista w Ministerstwie Gospodarki Łukasz Kuźniarski, specjalista w Ministerstwie Gospodarki 2 Energetyka jądrowa w strukturze wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej Inwestycje w energetykę jądrową

Program polskiej energetyki jądrowej Inwestycje w energetykę jądrową Program polskiej energetyki jądrowej Inwestycje w energetykę jądrową potencjalne efekty dla innych sektorów gospodarki Zbigniew Kubacki Dyrektor Departament Energii Jądrowej 13/10/2014 Kongres Nowego Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NATURA 2000 PROCEDURA OOŚ. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

OBSZARY NATURA 2000 PROCEDURA OOŚ. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego PROCEDURA OOŚ PROCEDURA OOŚ PROCEDURA OOŚ: Brak spójności dokumentów: wniosek, załączniki, studium wykonalności. Zakres oraz warianty przedsięwzięcia w dokumentacji OOŚ nie są spójne z zakresem i wariantami

Bardziej szczegółowo

Program Polskiej Energetyki Jądrowej

Program Polskiej Energetyki Jądrowej Program Polskiej Energetyki Jądrowej Kierunki działania Zmieniamy Polski Przemysł Warszawa, 25 stycznia 2010r. Ramowy Harmonogram Działań dla Energetyki Jądrowej Etapy I do 31.12.2010 opracowanie i przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zmiany w polskich przepisach dotyczących OOŚ Jakość OOŚ/unikanie błędów

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Troska o klienta Cele strategiczne Troska o klienta Dialog i współpraca w partnerami społecznymi i biznesowymi Poszanowanie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i zakres projektu pozakonkursowego dla miast:

Koncepcja i zakres projektu pozakonkursowego dla miast: Koncepcja i zakres projektu pozakonkursowego dla miast: Przygotowanie lub aktualizacja planów adaptacji do zmian klimatu w miastach - POIiŚ 2014-2020 Szymon Tumielewicz Departament Zrównoważonego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ. na lata 2013-2020. WARSZTATY REGIONALNE POWIAT LĘBORSKI, PUCKI, WEJHEROWSKI WEJHEROWO, 23 maja 2012 r.

KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ. na lata 2013-2020. WARSZTATY REGIONALNE POWIAT LĘBORSKI, PUCKI, WEJHEROWSKI WEJHEROWO, 23 maja 2012 r. KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM na lata 2013-2020 WARSZTATY REGIONALNE POWIAT LĘBORSKI, PUCKI, WEJHEROWSKI WEJHEROWO, 23 maja 2012 r. Program spotkania Wprowadzenie: omówienie

Bardziej szczegółowo

Plan Działań PAA w sprawie wdrożenia rekomendacji i sugestii IRRS

Plan Działań PAA w sprawie wdrożenia rekomendacji i sugestii IRRS Plan Działań PAA w sprawie wdrożenia rekomendacji i sugestii IRRS R/S R1 Rekomendacja/Sugestia Rząd powinien przyjąć jeden czytelny dokument określający politykę i strategię bezpieczeństwa. Działania OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. Prof. dr hab. inż. Ewald Macha Dr inż. Piotr Chwastyk Dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska Dr inż. Zbigniew Marciniak

Politechnika Opolska. Prof. dr hab. inż. Ewald Macha Dr inż. Piotr Chwastyk Dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska Dr inż. Zbigniew Marciniak Prof. dr hab. inż. Ewald Macha Dr inż. Piotr Chwastyk Dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska Dr inż. Zbigniew Marciniak Zadanie badawcze Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w spółkach jądrowych PGE

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w spółkach jądrowych PGE Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w spółkach jądrowych PGE dr inż. Krzysztof W. Fornalski PGE EJ 1 Sp. z o.o. Plan wystąpienia Dlaczego bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna? Polskie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE TEMATYCZNE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE TEMATYCZNE Załącznik do uchwały nr 27/1067/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

W ramach drugiego etapu badao wykonawca rozpocznie prace i analizy w terenie, a także przygotowanie niezbędnych raportów i uzyskiwanie pozwoleo.

W ramach drugiego etapu badao wykonawca rozpocznie prace i analizy w terenie, a także przygotowanie niezbędnych raportów i uzyskiwanie pozwoleo. Zarządy spółek PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ 1 sp. z o.o. pod kierownictwem Aleksandra Grada (zwane dalej spółkami jądrowymi ), powołanych w celu przygotowania projektu budowy pierwszej polskiej

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej. Zbigniew Kubacki Departament Energii Jadrowej Ministerstwo Gospodarki

Program polskiej energetyki jądrowej. Zbigniew Kubacki Departament Energii Jadrowej Ministerstwo Gospodarki Zbigniew Kubacki Departament Energii Jadrowej Ministerstwo Gospodarki 2 Podstawa prawna do przygotowania Programu PEJ Ustawa z dnia 29 lipca 2000 r. Prawo atomowe art. 108a pkt 1 Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Zadania GDOŚ Współudział

Bardziej szczegółowo

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA: PO TORACH DO CELU

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA: PO TORACH DO CELU POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA: PO TORACH DO CELU Krzysztof Rudziński, PKM SA, Gdańsk,7 maja 2012 r Okres I : wstępne prace studialne 1)Wstępne Studium Wykonalności, 2007 r., zamawiający: PKP PLK wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości xxxxxxxxx, xxxxxxx2011 Program budowy linii duŝych prędkości w Polsce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie: - prace przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Budowa Elektrowni Puławy

Budowa Elektrowni Puławy Budowa Elektrowni Puławy Tereny zabudowane w otoczeniu Elektrowni Puławy Najbliższe otoczenie elektrowni stanowią tereny o charakterze przemysłowym Wólka Gołębska Elektrownia Puławy Bałtów 2,3 [km] Wronów

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Partnerstwo Publiczno-Prywatne Grabówko, dnia 27 września 2017 Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. e-mail: agnieszka.pasztaleniec-szczerkowska@arp.gda.pl kom.: 607 970 007

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk 2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r.

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Data wpływu / Numer kancelaryjny Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Kursy: 11 grup z zakresu: 1. Kurs zawodowy dla dekarzy, elektryków i hydraulików w zakresie pozyskiwania energii słonecznej za pomocą ogniw

Bardziej szczegółowo

Projekt Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi Faza II

Projekt Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi Faza II Projekt Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi Faza II Robert Wdowiak Wydział Gospodarki Komunalnej Departament Infrastruktury i Lokali Urząd Miasta Łodzi 1 System gospodarki odpadami w Łodzi Łódź jest

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA. Oceny oddziaływania na środowisko

Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA. Oceny oddziaływania na środowisko Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA Oceny oddziaływania na środowisko Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ grudzień 2010 r. Projekty finansowane ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI.

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. Klara Malecka Fundacja Wspomagania Wsi Białystok, 15 lutego 2010 e-vita Fundacja Wspomagania Wsi Polsko Amerykaoska Fundacja Wolności

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wypalonym paliwem jądrowym analiza opcji dla energetyki jądrowej w Polsce

Gospodarka wypalonym paliwem jądrowym analiza opcji dla energetyki jądrowej w Polsce Gospodarka wypalonym paliwem jądrowym analiza opcji dla energetyki jądrowej w Polsce Stefan Chwaszczewski Program energetyki jądrowej w Polsce: Zainstalowana moc: 6 000 MWe; Współczynnik wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Lokalizacje elektrowni jądrowych

Lokalizacje elektrowni jądrowych Lokalizacje elektrowni jądrowych mgr inż. Andrzej Patrycy ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA W artykule omówiono podstawowe wytyczne Międzynarodowej Agencji Atomistyki (MAEA) w zakresie niezbędnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wałbrzych, 14.09.2016r. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, 5-6 listopada 2013 r. Projekt CCS w PGE GiEK SA - blaski i cienie

Kraków, 5-6 listopada 2013 r. Projekt CCS w PGE GiEK SA - blaski i cienie Kraków, 5-6 listopada 2013 r. Projekt CCS w PGE GiEK SA - blaski i cienie Pełen łańcuch wartości Projektu CCS, PGE GiEK SA W ramach bełchatowskiego Projektu CCS zdefiniowano w 2009 r. następujące kluczowe

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny budowy farmy fotowoltaicznej:

Proces inwestycyjny budowy farmy fotowoltaicznej: POROZUMIENIE PARTNERSKIE DOLINA ZIELAWY Proces inwestycyjny budowy farmy fotowoltaicznej: - przebieg - bariery Partnerskie porozumienie DOLINA ZIELAWY Gmina Partnerskie porozumienie DOLINA ZIELAWY Gminy

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia Załącznik do Uchwały nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i zakres projektu pozakonkursowego dla miast:

Koncepcja i zakres projektu pozakonkursowego dla miast: Koncepcja i zakres projektu pozakonkursowego dla miast: Przygotowanie lub aktualizacja planów adaptacji do zmian klimatu w miastach - POIiŚ 2014-2020 Szymon Tumielewicz Departament Zrównoważonego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia GAZ-SYSTEM S.A. do 2025 roku

Strategia GAZ-SYSTEM S.A. do 2025 roku Strategia GAZ-SYSTEM S.A. do 2025 roku Tomasz Stępień, Prezes Zarządu Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Kierunki strategiczne KIERUNEK 1 Budowa pozycji Spółki dzięki aktywnemu zaangażowaniu

Bardziej szczegółowo

Seminarium upowszechniające

Seminarium upowszechniające Seminarium upowszechniające Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych Kraków, 23 września 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

DROGA WODNA ŁĄCZĄCA KRAINĘ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH Z POJEZIERZEM EŁCKIM I KANAŁEM AUGUSTOWSKIM. ETAP I

DROGA WODNA ŁĄCZĄCA KRAINĘ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH Z POJEZIERZEM EŁCKIM I KANAŁEM AUGUSTOWSKIM. ETAP I DROGA WODNA ŁĄCZĄCA KRAINĘ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH Z POJEZIERZEM EŁCKIM I KANAŁEM AUGUSTOWSKIM. ETAP I Koncepcja połączenia KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Wykład 11. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 1 1. Istota i funkcje zarządzania środowiskowego: Racjonalne zagospodarowanie środowiska wymaga, aby rozwój działalności rozpatrywać w kontekście trzech sfer:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach 18-19 maja 2010 / ul. Śląska 11/13, 42-217 w projekcie Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu kwiecień 2008 r. kwiecień 2011 r. ul. Śląska 11/13, 42-217 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozbudowy infrastruktury technicznej o charakterze metropolitalnym

Kierunki rozbudowy infrastruktury technicznej o charakterze metropolitalnym Kierunki rozbudowy infrastruktury technicznej o charakterze metropolitalnym Potencjalne obszary pod lokalizacje obiektów energetyki odnawialnej Krzysztof Pyszny Maciej Binder Roman Bednarek Rafał Wróżyński

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo