Struktura organizacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura organizacyjna"

Transkrypt

1 Struktura organizacyjna DYREKTOR Monika Bochenek Wykształcenie wyższe ekonomiczne Ukończone w 2006r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział ekonomii; specjalność: strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne. Wykształcenie uzupełniające: - Akademia Pedagogiczna w Krakowie, studia podyplomowe, specjalność: Pedagogika, rok ukończenia: Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, studia podyplomowe, specjalność: Psychologia zarządzania personelem, rok ukończenia: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie studia podyplomowe, specjalność: Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE, rok ukończenia: Akademia Rolnicza w Krakowie, studia podyplomowe, specjalność: Agro unia, rok ukończenia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Studia podyplomowe, Specjalność: Księgi rachunkowe w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego, rok ukończenia: Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Studia podyplomowe, Specjalność: Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE, rok ukończenia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Studia podyplomowe, Specjalność: Menedżer ekonomii społecznej, rok ukończenia: Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Studia podyplomowe, Specjalność: Zarządzanie firmą, rok ukończenia: 2011 Ukończone kursy i szkolenia /przykładowe/: - Certyfikat Małopolskiego Pełnomocnika Funduszy Europejskich - Certyfikat Menadżer Funduszy Strukturalnych - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,finanse w ramach projektu jak opracować budżet projektu i planować źródła finansowania

2 - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,podstawowe źródła działań organizacji pozarządowych przegląd grantów - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,jak przygotować projekt i opracować wniosek grantowy - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,aspekty obsługi księgowej projektów finansowanych z EFS - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,program Operacyjny Kapitał Ludzki jako źródło finansowania projektów na rzecz osób niepełnosprawnych - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,jak napisać uzasadnienie projektu we wniosku aplikacyjnym PO KL - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,wniosek aplikacyjny EFS dla średniozaawansowanych - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,założenia, cele i zakres PO KL Świadectwo ukończenia szkoleniu pn.,, Zarządzanie projektem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Certyfikat ukończenia szkolenia pn.,,administrator Zdalnego Nauczania. Inżynier Wiedzy On-line. - Certyfikat ukończenia kursu językowego poziom średnio zaawansowany, język angielski - Politechnika Krakowska im. Tadeusz Kościuszki w Krakowie, Zaświadczenie ukończenia kursu pt.,, System HACCP zasady, wdrażanie, utrzymywanie - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,realizacja projektów współfinansowanych z EFS z elementami audytu i kontroli - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,inicjatywa wspólnotowa Leader- PROW Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu PRINCE2 Foundation Doświadczenie zawodowe: 10 letni staż pracy w zakresie opracowywania oraz wdrażania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Autor 98 projektów zarówno inwestycyjnych jak i,,miękkich. Doświadczenie zawodowe w pracy w organizacjach pozarządowych oraz sektorze publicznym. Trener w zakresie zarządzania, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, opracowywania wniosków o dofinasowanie, rozliczania oraz wdrażania projektów. Doświadczenie w przeprowadzeniu ponad 420 godzin zajęć. ZASTĘPCA DYREKTORA Danuta Krok GŁÓWNY KSIĘGOWY Główny księgowy PCFE - Alina Zając Wykształcenie wyższe: ukończone Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Studia magisterskie uzupełniające Zarządzanie finansami i Wyższe Studia Zawodowe Zarządzanie i marketing -Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego -Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie Wykształcenie uzupełniające: Kurs księgowości w spółkach prawa cywilnego i handlowego, Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych,ukończone szkolenia z zakresu : rachunkowosci budżetowej, ewidencji księgowej, projektów, sporządzania wniosków o płatność, zasad kwalifikowalności wydatków w POKL, kontroli zarządczej, itp. Doswiadczenie zawodowe: 20-letni staż pracy na stanowisku: główny księgowy w jednostkach budżetowych i jednostkach prawa handlowego, wykładowca przedmiotu Rachunkowosć i Analiza Ekonomiczna, trener różnego rodzaju szkoleń specjalistycznych z zakresu finansów i zarządzania,

3 autorka publikacji naukowych z dziedziny finansów, zarządzania, metod ilosciowych. Tel ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ Podinspektor - pracownik administracyjno - biurowy w projekcie "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" Natalia Domalik Ukończone studia wyższe magisterskie, jak również kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami POKL. Posiada trzyletnie doświadczenie w realizowaniu projektów unijnych. Tel. kom Informatyk - Mirosław Jakób Inżynier - Informatyka stosowana, Stanowisko - Podinspektor Informatyk, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, 6 lat doświadczenia zawodowego, Ukończony kurs z zakresu zarządzania projektami oraz kurs Netasque. Tel wew. 26 ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Inspektor ds. zamówień publicznych: Grzegorz Poręba Wykształcenie wyższe, magister ekonomii. Ukończone studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz procedur FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych (Politechnika Krakowska). Złożony z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, ukończony kurs zarządzania projektami. Praca związana z obsługą zamówień publicznych od 2006 roku. Tel wew. 17 Specjalista ds. szkoleń w projekcie Twoja Szansa - Anna Poręba Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada Tytuł Certified Project Management Associate IPMA Level D. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami POKL oraz z zakresu księgowości i badania sprawozdań finansowych. Posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe m.in. z zakresu marketingu i analiz rynkowych oraz audytu sprawozdań finansowych. Od 2010 roku pracownik samorządowy specjalista ds. zamówień publicznych. W Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich zatrudniona od 2011 roku na stanowiskach: specjalista ds. obsługi finansowo księgowej, specjalista ds. zamówień publicznych, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkoleń i metodyki. Tel wew. 17 ZESPÓŁ KADROWO-PŁACOWY Podinspektor ds. kadr i płac - Małgorzata Kos-Fryzowicz Wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończona Akademia Ekonomiczna w Krakowie - kierunek: ekonomia. Posiada ukończony kurs z ochrony danych osobowych. Posiada 7-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze kadr i płac, w tym 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Podinspektor ds. kadr i płac w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich. Tel , wew. 15. Podinspektor ds. kadr i płac - Kinga Bomba wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność: rachunkowość i finanse, administracja publiczna, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Posiadam 11-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym 10-letnie doświadczenie w dziale kadr i płac. Tel: , wew. 15.

4 ZESPÓŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY Zastępca Głównego Księgowego Agnieszka Chmielowiec Wykształcenie wyższe licencjackie, od 2001 r. posiada świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dziesięcioletnie doświadczenie w realizowaniu projektów. Pracuje w PCFE od I/2010 Tel wew. 15 Księgowy Kinga Cygan Wykształcenie wyższe, mgr Zarządzania finansami Ukończone kursy i szkolenia z zakresu wydatkowania środków w ramach projektów realizowanych w ramach POKL oraz rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego Doświadczenie zawodowe: Księgowy, Podinspektor ds. księgowo rozliczeniowych, Starszy referent ds. księgowych w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. Tel wew. 15 ZESPÓŁ DS. WDRAŻANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH Zespół Projektowy - Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego: Kierownik Projektu Katarzyna Wójtowicz Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada tytuł Certified Project Management Associate IPMA Level D oraz certyfikat PRINCE2 Foundation. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami POKL. Od 2005 roku związana z projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. W Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich zatrudniona od 2011 roku na stanowisku Główny Specjalista Kierownik Projektu. Tel. Kom Asystent kierownika projektu Wojciech Ślusarczyk Wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył kursy i szkolenia dotyczące projektów POKL. Doświadczenie zawodowe: wieloletni nauczyciel, asystent projektu, koordynator sieci współpracy i samokształcenia. W latach Burmistrz Miasta Grybów w PCFE od IX/2011 Inspektor ds. szkoleń oraz metodyki Kamila Łacny Wykształcenie wyższe magisterskie. Uzyskała certyfikat PRINCE2 Foundation. Ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami z POKL. Doświadczenie zawodowe: Podinspektor kierownik projektu, Podinspektor asystent kierownika projektu, Specjalista ds. promocji, Podinspektor ds. programów rozwojowych w rolnictwie, Podinspektor ds. rozliczeń, Inspektor ds. szkoleń w Powiatowy Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. Tel. kom Podinspektor ds. rekrutacji i obsługi szkoleń Magdalena Morańska Wykształcenie wyższe magisterskie; uzyskała certyfikat IPMA poz. D, ukończone szkolenia dot. realizacji projektów POKL. Doświadczenie zawodowe: w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich zatrudniona od kwietnia 2010 r. na stanowiskach: Podinspektor ds. kadrowo- biurowych oraz Podinspektor ds. kadr i płac. Tel. kom Podinspektor ds. platformy e-learning Katarzyna Dzikowska Wykształcenie wyższe licencjackie. Ukończony kurs z zakresu ochrony danych osobowych.

5 Doświadczenie zawodowe: w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu zatrudniona od września 2011 roku na stanowisku Podinspektor ds. platformy e- learning. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe związane było z branżą turystyczną oraz informatyczną. Tel. kom Doradca zawodowy Kinga Bocheńska Wykształcenie wyższe magisterskie, podyplomowe. Doświadczenie zawodowe: nauczyciel. Pracuje w PCFE od VIII/2013 Specjalista ds. obsługi SporeTrap Monika Gasparska Ukończyła studia wyższe magisterskie o specjalności ogrodnictwo. Pracuje w PCFE od I/2012r. Tel. kom Specjalista ds. technicznych Krzysztof Gądek Ukończył studia wyższe magisterskie o specjalności ogrodnictwo. Pracuje w PCFE od I/2012 (umowa zlecenie) V/2012 umowa o pracę Tel. kom Specjalista ds. obsługi terenowej systemu Rafał Golonka Wykształcenie średnie o specjalności agroturystyka, tytuł naukowy - rolnik Pracuje w PCFE od I/2012 Tel. kom Podinspektor ds. programów rozwojowych w rolnictwie Paulina Kłapacz Ukończyła studia wyższe magisterskie, kursy i szkolenia dotyczące projektów POKL. Pracuje w PCFE od IX/2011 Tel. kom Zespół projektowy - E-powiat nowosądecki Kierownik projektu - Szymon Obrzut Wykształcenie wyższe, mgr na kierunku administracja, specjalność: administracja publiczna. Uzyskał tytuł Certified Project Management Associate. Ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami z POKL. Doświadczenie zawodowe: Specjalista ds. administracyjnych, Asystent kierownika projektu, obecnie Kierownik Projektu w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. Tel wew. 25 Asystent kierownika projektu - Piotr Obrzut Wykształcenie wyższe, mgr ekonomii. Uzyskał tytuł Certified Project Management Associate. Ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami z POKL. Doświadczenie zawodowe: Specjalista ds. rekrutacji, Kierownik projektu, Specjalista ds. doskonalenia nauczycieli w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. Tel.: wew. 25 Specjalista ds. monitoringu Iwona Ząbek Wykształcenie wyższe, mgr ekonomii. Uzyskała tytuł Certified Project Management Associate. Ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami z POKL. Doświadczenie zawodowe: Specjalista ds. monitoringu, Asystent Kierownika projektów finansowanych ze środków unijnych, Specjalista ds. szkoleń w Powiatowym Centrum Funduszy

6 Europejskich w Nowym Sączu. Tel.: wew. 25 Zespół Projektowy - Niepełnosprawni sprawni w pracy Kierownik projektu - Elżbieta Bożek - Winiarska Wykształcenie wyższe ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jedenastoletnie doświadczenie zawodowe we wdrażaniu i zarządzaniu projektami finansowanymi najpierw ze środków przedakcesyjnych, kolejno ze środków unijnych i Mechanizmu Szwajcarskiego. Ukończone kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, rachunkowość w jst, zamówienia publiczne partnerstwo publiczno prawne. Tel.: wew. 25 Asystent kierownika projektu- Marta Baj Wykształcenie wyższe ukończone studia magisterskie na kierunku Politologia w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Półroczny okres studiów na Rīgas Stradiņa Universitate w Rydze. Od 1 października 2010 r. do 30 września 2013 praca na stanowisku Asystent na Wydziale Studiów Politycznych w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Pracownik projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Administracja dla gospodarki - podniesienie potencjału uczelni w zakresie oferty dla administracji publicznej. Tel.: wew.25 Inspektor ds. księgowych - Gabriela Michalik Wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (kierunek: finanse i rachunkowość, specjalność: rachunkowość i rewizja finansowa)oraz studia podyplomowe w PWSZ w Nowym Sączu (kierunek: księgi rachunkowe w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego). Brała udział w kursach językowych oraz księgowych. Posiada tytuł Certified Project Management Associate IPMA D. Posiada 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy księgowej. Tel wew. 22 Zespół Projektowy - Sądeckie Konsultacje Społeczne Asystent kierownika - Magdalena Damasiewicz Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku Ekonomia, specjalność Administracja i finanse sektora publicznego oraz studiów uzupełniających w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Pracuje od stycznia 2011 zatrudniona w PCFE Tel wew. 11 Specjalista ds. merytorycznego opracowywania konsultacji społecznych - Władysław Matczuk Absolwent m.in. Akademii Rolniczej we Wrocławiu - dyplom mgr inż. Ekonomiki i technologii Produkcji Rolniczej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe. Organizator spotkań w zakresie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego oraz prowadzący konsultacje społeczne z członkami stowarzyszeń na terenie Małopolski od 1997 roku. Zainteresowania: historia powszechna świata, malarstwo, literatura Tel wew. 25 Informatyk - Artur Lorek Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, specjalność Informatyka Stosowana oraz studiów uzupełniających na Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalność Inżynieria Oprogramowania

7 Tel wew. 26 Zespół projektowy - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Starszy Referent ds. Administracyjno-finansowych - Jolanta Kijak Wykształcenie wyższe (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) z zakresu rachunkowości. Praktyka zawodowa (22 lata) na stanowiskach: własna działalność gospodarcza, firma prywatna: referent ds. księgowości, referent ds. rozliczeń, księgowa, specjalista ds. sprzedaży i marketingu. Stowarzyszenie: koordynator projektu współpracy. tel wew. 14 Specjalista do spraw merytorycznych - Anna Mordarska Wykształcenie wyższe - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji, Kierunek Politologia, specjalizacja społeczno-samorządowa; Ukończone liczne kursy i szkolenia m.in: Podstawy pozyskiwania funduszy europejskich, PRINCE2 Foundation. Doświadczenie: staż na stanowisku technik administracji, Pomoc administracyjna ds. rekrutacji w projekcie "Niepełnosprawni sprawni w pracy", zlecenie obsługa V Sądeckiego Jarmarku Regionalnego w ramach projektu "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego Powiatu Gorlickiego i Nowosądeckiego", Starszy referent - kierownik projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy; zlecenie - koordynator projektu "Razem w Europie - turystyka bez granic" tel wew. 14 Zespół projektowy - Akademia Organizacji Pozarządowych Asystent kierownika projektu - Adrianna Wójcikowska-Śliwa Wykształcenie wyższe - magister psychologii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie); studia podyplomowe - Psychologia Zarządzania Personelem (Wyższa Szkoła Biznesu-NLU w Nowym Sączu), Menedżer ekonomii społecznej (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie); Doświadczenie zawodowe: Asystent kierownika projektu - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS, Fundacja Wiedza i Rozwój przy PWSZ w Nowym Sączu, BrothersB W.R. Bochniarz Sp. j. (3 lata); Specjalista ds. informacji i promocji Regionalny Ośrodek EFS w Nowym Sączu (2 lata); Doradca zawodowy, psycholog Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, Fundacja Wiedza i Przyszłość, Fundacja Europa+, Instytut Karpacki w Starym Sączu, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (11 lat). kursy szkolenia: ukończone liczne kursy z zakresu zarządzania funduszami UE oraz zarządzania projektami (PRINCE2 Foundation, IPMA-D, prawo zamówień publicznych, kwalifikowalność kosztów, pomoc publiczna i deminimis, rozliczanie projektów). Tel wew. Animator lokalny - Sławomir Kożuch Wykształcenie wyższe - magister Administracji (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie); studia podyplomowe - Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Zarządzanie (Wyższa Szkoła Biznesu-NLU w Nowym Sączu); Doświadczenie zawodowe: Asystent Kierownika Projektu - Fundacja Europa + (2 lata); Specjalista ds. informacji - Punkt Informacji o EFS WUP Kraków ZZ Nowy Sącz (3 lata); Ukończone liczne kursy z zakresu zarządzania funduszami UE oraz zarządzania projektami (IPMA- D, kwalifikowalność kosztów, elastyczne formy zatrudnienia, prawo zamówień publicznych). Tel Koordynator PCWOP - Agata Żyłka

8 Wykształcenie policealne o kierunku administracja państwowa. Ukończone kursy z zakresu współpracy zagranicznej, pozyskiwania środków zewnętrznych, zamówień publicznych, PR, technik legislacyjnych, konsultacji społecznych, zlecania zadań i rozliczania NGOs z wykonywania zadań publicznych, ochrony danych osobowych; Doświadczenie zawodowe: Inspektor w Biurze Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą - współpraca zagraniczna w zakresie turystyki - Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (1999- obecnie); Wojewódzka Komisja Planowania oraz Wydział Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu (13 lat od ); udział w realizacji projektów - Programy: PHARE CBC, INTERREG, Leonardo da Vinci, Town Twinning, Europa dla Obywateli, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, EFRR, Norweski Mechanizm Finansowy, PO KL. kwalifikacje: Tel wew. 24, Zespół Projektowy - Powiatowe Centrum Edukacji Kierownik projektu - mgr Anna Plata Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi od czerwca 2012 zatrudniona w PCFE na stanowiskach: asystent kierownika i kierownik projektu Szkolenia i kursy: ukończone liczne kursy i szkolenia, w tym: zarządzanie projektami (IPMA, Prince 2 Foundation, POKL) Tel wew. 11 Asystent kierownika projektu mgr Liliana Wańczyk Wykształcenie: wyższe magisterskie (zarządzanie i marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi), studia podyplomowe Menadżer ekonomii społecznej. Doświadczenie zawodowe: 23 lata (stanowiska: Instruktor, Inspektor, Kierownik) Szkolenia i kursy: ukończone liczne kursy i szkolenia, w tym: zarządzanie projektami (IPMA, Prince 2 Foundation, POKL), ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, bezpieczeństwo teleinformatyczne, kurs kierowniczy i kurs pedagogiczny. Tel wew. 22 Specjalista ds. rozliczeń Mateusz Wiatr Wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończona Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie kierunek: Administracja-studia pierwszego stopnia; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie-studia drugiego stopnia. Doświadczenie zawodowe: 3-letnie doświadczenie w zakresie projektów finansowanych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki min. Koordynator powiatowy w ramach programu CHLEBEM i SOLĄ, Specjalista ds. rekrutacji w ramach projektu ZAZnaj pracy oraz "Niepełnosprawni sprawni w pracy". Ukończone szkolenia "PROGRAMY UNIJNE" oraz "Zarządzanie projektami finansowanymi z POKL". Tel , wew. 15. Specjalista ds. doskonalenia nauczycieli mgr Iwona Mrozowska - Struk Tel wew. 23 Zespół projektowy - Twoja Szansa Kierownik Projektu - Iwona Mrozowska-Struk Wykształcenie: wyższe magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, specjalność Stosunki międzynarodowe, studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą, przygotowania

9 pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela, aspektów prawnych i ekonomicznych w nadzorze właścicielskim. Posiada Tytuł Certified Project Management Associate IPMA Level D. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami POKL. Ukończyła studia MBA (Master of Business Administration) w Maastricht School of Management, Holandia. Doświadczenie zawodowe: 19 lat na stanowiskach: kierownik projektu, asystent projektu, sp. ds. szkoleń, wiceprezes zarządu spółki z o. o. do 2013r. Od 2014r. wiceprezes fundacji. Tel wew. 23 Asystent Kierownika Projektu - Magdalena Damasiewicz Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku Ekonomia, specjalność Administracja i finanse sektora publicznego oraz studiów uzupełniających w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Od stycznia 2011 zatrudniona w PCFE. Tel Specjalista ds. Rozliczeń - Iwona Orzechowska Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Ukończyła Studia podyplomowe w zakresie Aspektów prawa i Zarządzania. Ukończyła kursy i zdobyła certyfikaty z: Rachunkowości i podatków, Audytu i kontroli wewnętrznej, Kierowania zespołami pracowniczymi, Psychologii warsztatów komunikacji interpersonalnej oraz wiele innych. Doświadczenie zdobyła jako inspektor ekonomiczny w Banku oraz menager zespołu. Przez ostatnie 5 lat pracowała na stanowisku Kierownika projektu i Koordynatora projektu finansowanego z POKL. Trener, szkoleniowiec z zakresu Finansów i rozliczeń środków finansowych. Obecnie pracuje w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w projekcie "Twoja Szansa". Tel wew. 17 Specjalista ds. szkoleń w projekcie Twoja Szansa - Anna Poręba Tel wew. 17 Specjalista ds. obsługi B O w biurze terenowym w Powiecie Gorlickim - Wojciech Jasiński Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu - Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym na kierunku Ekonomia (lic.) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw na kierunku Zarządzanie (mag.) Doświadczenie: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich Staż ( ) Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich Projekt Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego - Referent ds. programów rozwojowych w rolnictwie ( ) Tel Specjalista ds. Obsługi BO - Aneta Tabak Wykształcenie: studia licencjackie i magisterskie na kierunku politologia (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), studia podyplomowe - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie - Zarządzanie Funduszami UE, Akademia Pedagogiczna w Krakowie - Orientacja i doradztwo zawodowe. Doświadczenie zdobywałam w Urzędzie Miejskim w Grybowie, Firmie FHU Wiśniowski, Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego oraz w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich. Tel Specjalista ds. Obsługi BO w biurze terenowym w Powiecie Limanowskim - Urszula Król Absolwentka WSB - NLU w Nowym Sączu, specjalność: Zarządzanie Finansami -5 letnie magisterskie. Dosiwiadczenie: - Zespół Szkół w Pasierbcu Sekretarka,- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej /Biuro Projektu/ - Pracownik biurowy,- Dom Pomocy Społecznej w Limanowej - Referent w księgowości,- Starostwo Powiatowe w Limanowej Młodszy Referent Tel:

10 Liczba odwiedzin: 1049 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu Mirosław Jakób Monika Bochenek Czas wytworzenia: :37:55 Czas publikacji: :55:51 Data przeniesienia do archiwum: Brak

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ I ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWEJ PRZEDSZKOLA

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ I ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWEJ PRZEDSZKOLA WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ I ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWEJ PRZEDSZKOLA Nazwa placówki: Przedszkole Integracyjne Bajkowa Kraina w Biczycach Dolnych rok szkolny 2017/2018 Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie (szkoła,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7731 Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi.

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi. Agenda spotkania Szkolenie 21.02.2014 r. UM Dąbrowa Górnicza dla Audytorów i Kontrolerów JST szkolenie bezpłatne organizowane przez IIA Polska Koło Audytorów AW JST Biuro Audytu Wewnętrznego UM Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Uwaga: warunkiem zawarcia angaży jest podpisanie umowy na realizację projektu!

Uwaga: warunkiem zawarcia angaży jest podpisanie umowy na realizację projektu! W związku z przystąpieniem do realizacji projektu Góra pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze poszukuje osób na poniższe stanowiska: Uwaga: warunkiem zawarcia angaży jest podpisanie

Bardziej szczegółowo

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo dojrzałości Curriculum Vitae Anna Jakubowska Adres: ul. Skromna 19 35-332 Rzeszów Data urodzenia: 13.03.1958 Stan cywilny: wolna Telefon: 509 799 900 E-mail: Strona www: Wykształcenie: annajakubowska1@gmail.com www.annajakubowska.biz

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36 Prowadzenie rachunkowości Oraz po ukończeniu szkoły

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI zaprasza do Tarnobrzega na kolejną edycję prestiżowych dwusemestralnych studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Planowane rozpoczęcie zajęć 3 października 2015 r. Zakończenie 30 marca 2016 r. W zajęciach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY

WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SP.Z O.O. W przypadku pytań proszę o kontakt: Piotr Żegliński Menedżer ds. szkoleń tel. 0 22/ 464-97-19 fax.0 22/ 537-01-81

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Stanowisko: Dyrektor Biura LGD

Stanowisko: Dyrektor Biura LGD ul. Słowackiego 1; 72-100 Goleniów ogłasza nabór pracowników Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse BezdroŜy Gmin Powiatu Goleniowskiego moŝe być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim, 2) posiada kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa Wojewódzki Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza - oferujących wsparcie ze środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania dodatkowe:

2. Wymagania dodatkowe: OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA NIŻEJ WYMIENIONE STANOWISKA W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ GMINY NAŁĘCZÓW W ZAKŁADZIE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NAŁĘCZOWIE UL. SPÓŁDZIELCZA 17, 24-150 NAŁĘCZÓW Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

A. Tabela opłat za studia podyplomowe. Wpisowe w złotych. Kierunek studiów podyplomowych. Czesne w złotych

A. Tabela opłat za studia podyplomowe. Wpisowe w złotych. Kierunek studiów podyplomowych. Czesne w złotych Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

W roku 2006 ukończyła kurs dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

W roku 2006 ukończyła kurs dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem dla kandydatów na członków rad nadzorczych. KATARZYNA ANNA NOWACKA Absolwentka Wydziału Filologii Germańskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Studium MenedŜerskiego MMBA przy Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania w Łodzi. W roku

Bardziej szczegółowo

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; Zbigniew Sienkiewicz Wykształcenie: wyższe prawnicze, Radca Prawny - od 1991 do1996 studia wyższe prawnicze - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończony z wyróżnieniem, - od 1997

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość WSB Szczecin - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać kierunek Finanse i rachunkowość? Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L European Business Competence*

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Janusz Rybka Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii

Bardziej szczegółowo

DORADCY INFORMATOR. Tomasz Kusio. Imię i nazwisko: OPIEKUN BIZNESPLANU

DORADCY INFORMATOR. Tomasz Kusio. Imię i nazwisko: OPIEKUN BIZNESPLANU DORADCY INFORMATOR Projekt: System naczyń połączonych firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej EDYCJA II i III Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2874/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 2874/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 stycznia 2017 roku Zarządzenie Nr 2874/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Zespołów zadaniowych oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: Sprawność

Bardziej szczegółowo

Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk

Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Załącznik nr 1 do regulaminu biura Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Zgodnie z 21 ust. 3 pkt 7 statutu LGD zarząd Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Opracowanie dotyczy spółek powstałych na bazie przekształconych samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Marek

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości dla Projektu pt. Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i informatyki.

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości dla Projektu pt. Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i informatyki. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Szkoleniowe Oddziału Okręgowego w Częstochowie 42-216 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22 tel/fax (34) 363 38 54; (34) 363 05 69 biuro@czestochowa.skwp.pl ;

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski

24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski Agnieszka Heba, Ph.D. Curriculum Vitae Dane osobowe E-mail www Data i miejsce ur. agnieszka_heba@o2.pl agnieszka.heba@gmail.com www.agnieszkaheba.pl 24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski Telefon 0 665 564

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (studia modułowe)

Rachunkowość (studia modułowe) Rachunkowość (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej

Bardziej szczegółowo

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych)

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych) Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo dla Doliny Baryczy, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno - biurowych - pracownik sekretariatu 2. Menager finansowy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Ustka przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy przewiduje organizację staży w Urzędzie Miasta Ustka

Burmistrz Miasta Ustka przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy przewiduje organizację staży w Urzędzie Miasta Ustka Inne oferty pracy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy przewiduje organizację staży

Bardziej szczegółowo

IV. Struktura organizacyjna OPS

IV. Struktura organizacyjna OPS IV. Struktura organizacyjna OPS DYREKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY DZIAŁ ADMINISTRACYJNY DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RADCA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3254/2013. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 20 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 3254/2013. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 20 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 3254/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie powołania Zespołu projektowego oraz określenie obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: Matematyka

Bardziej szczegółowo

Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe)

Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe) Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Audyt podatkowy i finansowy - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Audyt podatkowy polega na dokładnym przyjrzeniu

Bardziej szczegółowo

DORADCY INFORMATOR. Projekt: System naczyń połączonych firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej EDYCJA II i III

DORADCY INFORMATOR. Projekt: System naczyń połączonych firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej EDYCJA II i III DORADCY INFORMATOR Projekt: System naczyń połączonych firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej EDYCJA II i III Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Stanowiska kierownicze urzędnicze. Kierownik działu XII - XIX 7 wyższe 2) 5. X - XVII 4 wyższe 2) 4. Stanowiska urzędnicze

Stanowiska kierownicze urzędnicze. Kierownik działu XII - XIX 7 wyższe 2) 5. X - XVII 4 wyższe 2) 4. Stanowiska urzędnicze Załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego Minimalne wymagania kwalifikacyjne 1) wykształcenie oraz umiejętności zawodowe 1

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Celem kształcenia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KOD ZAWODU 242217 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

SPECJALISTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KOD ZAWODU 242217 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KOD ZAWODU 242217 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista administracji publicznej to jeden z 2360 zawodów

Bardziej szczegółowo

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości Adres Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13 Telefon

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości Adres Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13 Telefon Projekt pt; "Podnoszenie kwalifikacji Twoja inwestycja w przyszłość! w ramach Priorytetu VIII Kapitał Ludzki, Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk

Zasady zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Załącznik nr 1 do regulaminu biura Zasady zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Zgodnie z 21 ust. 3 pkt 7 statutu LGD zarząd Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk

Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Załącznik nr 1 do regulaminu biura Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Zgodnie z 21 ust. 3 pkt 7 statutu LGD zarząd Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 28.01.2014 r. CRZL.052.13.2014

Zielona Góra, 28.01.2014 r. CRZL.052.13.2014 Zielona Góra, 28.01.2014 r. CRZL.052.13.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze realizujący od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r. Projekt pod nazwą: Żywe kultury ulicy ogłasza nabór na nw.

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego 12.01.2015r., Szczecin MW Consulting, Pl. Batorego 3/214, 70-207 Szczecin Numer z rejestru instytucji szkoleniowych: 2.32/00022/2010 Tel.: + 48 791

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Zarząd Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Zarząd Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Starszy Specjalista ds. projektów i zamówień publicznych Wymiar etatu 1 pełny etat Zatrudnienie: umowa o pracę na czas zastępstwa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Rachunkowość i doradztwo finansowe. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Rachunkowość i doradztwo finansowe. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Rachunkowość i doradztwo finansowe Tryb studiów niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Kierunek rachunkowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2017. STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 44/2017. STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 44/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krosno: Wybór koordynatora projektu pt. Akademia technologii informatycznych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 37/2012. Data: 2012-06-15. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Raport bieżący nr 37/2012. Data: 2012-06-15. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Raport bieżący nr 37/2012 Data: 2012-06-15 Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w związku z upływem z dniem 29 czerwca 2012 r. bieżącej kadencji Rady

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003 roku.

Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003 roku. Mirosław Stanisławski Przewodniczący Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Budownictwa Lądowego. Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. CYKL SZKOLEŃ PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. CYKL SZKOLEŃ PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. CYKL SZKOLEŃ PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/09/5795/9152 Cena netto 1 450,00 zł Cena brutto 1 783,50 zł Cena netto za godzinę 65,91 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Białego Boru. ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w ramach projektu

Burmistrz Białego Boru. ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w ramach projektu Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w ramach projektu Gmina Biały Bór wspiera aktywnie poszukujących pracy szkolenia z obsługi komputera i Internetu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Katedra Rachunkowości ci UŁU Oferta dla studentów Wydziału Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Marketing Rzut oka na rachunkowość RZECZYWISTOŚĆ Transakcje

Bardziej szczegółowo

Ulan-Majorat: Zatrudnienie koordynatora, księgowej, pracownika

Ulan-Majorat: Zatrudnienie koordynatora, księgowej, pracownika Ulan-Majorat: Zatrudnienie koordynatora, księgowej, pracownika administracyjno-biurowego w ramach projektu pn. Kolorowe przedszkola szansą dla dzieci wiejskich Numer ogłoszenia: 49380-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Poziom Poziom Minimalne wymagania kwalifikacyjne 1) Stanowisko umiejętności zawodowe (w latach) 1 2 3 4 5

Poziom Poziom Minimalne wymagania kwalifikacyjne 1) Stanowisko umiejętności zawodowe (w latach) 1 2 3 4 5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników MOPS w Suwałkach TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH Poziom Poziom

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów drugiego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Certyfikacja zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Certyfikacja zawodu księgowego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 1 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1907 2011 ZADANIA STATUTOWE SKwP Działalność wydawnicza w zakresie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2.

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2. Lista wniosków odrzuconych (pierwsze posiedzenie KOP przeprowadzone w dniach 5 marca - 24 kwietnia 2009 roku) 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZATRUDNIANIA WYKŁADOWCÓW PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZATRUDNIANIA WYKŁADOWCÓW PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 3 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN DOTYCZĄCY ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

W przypadku pytań proszę o kontakt:

W przypadku pytań proszę o kontakt: W przypadku pytań proszę o kontakt: Bartłomiej Sikora Koordynator ds. szkoleń tel. 0 22/ 464-97-19 fax.0 22/ 537-01-81 tel. kom. 508 083 524 bartlomiej.sikora@irip.pl www.irip.pl II TEMATY SZKOLEŃ DLA

Bardziej szczegółowo

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd TESGAS S.A. ( Spółka ), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

... Białystok, dn. 03.04.2009r. nazwa i adres Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE

... Białystok, dn. 03.04.2009r. nazwa i adres Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE ... Białystok, dn. 03.04.2009r. nazwa i adres Zamawiającego znak sprawy: 412-6/2009 ZAPYTANIE OFERTOWE EDUCENTRUM Policealna Szkoła Edukacji Alternatywnej, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3, 15 094 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU WYŻSZA JAKOŚĆ I WZROST KOMPETENCJI URZĘDNICZYCH = SPRAWNY SAMORZĄD POWIATU LIMANOWSKIEGO 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy Obecnie zadania służby bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

Analiza etapu przygotowawczego. oraz etapów identyfikowania i dokumentowania. dla kwalifikacji "Trener zarządzania"

Analiza etapu przygotowawczego. oraz etapów identyfikowania i dokumentowania. dla kwalifikacji Trener zarządzania Analiza etapu przygotowawczego oraz etapów identyfikowania i dokumentowania dla kwalifikacji "Trener zarządzania" 28.04.2015r., Kraków Adam Matyaszek Kierownik Projektu HEURESIS Certyfikowani Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Książka telefoniczna urzędu

Książka telefoniczna urzędu Książka telefoniczna urzędu UL. PABIANICKA 17/19 CENTRALA 44 635 86 00 Starosta Waldemar Wyczachowski Sekretariat tel. 44 635 86 01 Wicestarosta Grzegorz Gryczka Sekretariat tel. 44 635 86 69 Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Opis kierunku Celem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno- biurowych- pracownik sekretariatu

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH. Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH. Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Kurs ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komp.) BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Tytuł szkolenia Organizator Termin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 14/2015 z dn.. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 14/2015 z dn.. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 14/2015 z dn.. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy Na podstawie 23 ust. 2 lit. j, k, l, Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy:

Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy: Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy: Lp. Nazwa stanowiska 1 Specjalista ds. projektów i edukacji nieformalnej Wymiar czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w ramach projektu

Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w ramach projektu Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w ramach projektu Rozwijanie zainteresować i talentów dzieci i młodzieży z gminy Biały Bór Priorytet IX Rozwijanie wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo