Struktura organizacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura organizacyjna"

Transkrypt

1 Struktura organizacyjna DYREKTOR Monika Bochenek Wykształcenie wyższe ekonomiczne Ukończone w 2006r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział ekonomii; specjalność: strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne. Wykształcenie uzupełniające: - Akademia Pedagogiczna w Krakowie, studia podyplomowe, specjalność: Pedagogika, rok ukończenia: Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, studia podyplomowe, specjalność: Psychologia zarządzania personelem, rok ukończenia: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie studia podyplomowe, specjalność: Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE, rok ukończenia: Akademia Rolnicza w Krakowie, studia podyplomowe, specjalność: Agro unia, rok ukończenia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Studia podyplomowe, Specjalność: Księgi rachunkowe w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego, rok ukończenia: Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Studia podyplomowe, Specjalność: Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE, rok ukończenia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Studia podyplomowe, Specjalność: Menedżer ekonomii społecznej, rok ukończenia: Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Studia podyplomowe, Specjalność: Zarządzanie firmą, rok ukończenia: 2011 Ukończone kursy i szkolenia /przykładowe/: - Certyfikat Małopolskiego Pełnomocnika Funduszy Europejskich - Certyfikat Menadżer Funduszy Strukturalnych - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,finanse w ramach projektu jak opracować budżet projektu i planować źródła finansowania

2 - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,podstawowe źródła działań organizacji pozarządowych przegląd grantów - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,jak przygotować projekt i opracować wniosek grantowy - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,aspekty obsługi księgowej projektów finansowanych z EFS - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,program Operacyjny Kapitał Ludzki jako źródło finansowania projektów na rzecz osób niepełnosprawnych - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,jak napisać uzasadnienie projektu we wniosku aplikacyjnym PO KL - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,wniosek aplikacyjny EFS dla średniozaawansowanych - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,założenia, cele i zakres PO KL Świadectwo ukończenia szkoleniu pn.,, Zarządzanie projektem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Certyfikat ukończenia szkolenia pn.,,administrator Zdalnego Nauczania. Inżynier Wiedzy On-line. - Certyfikat ukończenia kursu językowego poziom średnio zaawansowany, język angielski - Politechnika Krakowska im. Tadeusz Kościuszki w Krakowie, Zaświadczenie ukończenia kursu pt.,, System HACCP zasady, wdrażanie, utrzymywanie - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,realizacja projektów współfinansowanych z EFS z elementami audytu i kontroli - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pn.,,inicjatywa wspólnotowa Leader- PROW Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu PRINCE2 Foundation Doświadczenie zawodowe: 10 letni staż pracy w zakresie opracowywania oraz wdrażania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Autor 98 projektów zarówno inwestycyjnych jak i,,miękkich. Doświadczenie zawodowe w pracy w organizacjach pozarządowych oraz sektorze publicznym. Trener w zakresie zarządzania, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, opracowywania wniosków o dofinasowanie, rozliczania oraz wdrażania projektów. Doświadczenie w przeprowadzeniu ponad 420 godzin zajęć. ZASTĘPCA DYREKTORA Danuta Krok GŁÓWNY KSIĘGOWY Główny księgowy PCFE - Alina Zając Wykształcenie wyższe: ukończone Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Studia magisterskie uzupełniające Zarządzanie finansami i Wyższe Studia Zawodowe Zarządzanie i marketing -Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego -Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie Wykształcenie uzupełniające: Kurs księgowości w spółkach prawa cywilnego i handlowego, Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych,ukończone szkolenia z zakresu : rachunkowosci budżetowej, ewidencji księgowej, projektów, sporządzania wniosków o płatność, zasad kwalifikowalności wydatków w POKL, kontroli zarządczej, itp. Doswiadczenie zawodowe: 20-letni staż pracy na stanowisku: główny księgowy w jednostkach budżetowych i jednostkach prawa handlowego, wykładowca przedmiotu Rachunkowosć i Analiza Ekonomiczna, trener różnego rodzaju szkoleń specjalistycznych z zakresu finansów i zarządzania,

3 autorka publikacji naukowych z dziedziny finansów, zarządzania, metod ilosciowych. Tel ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ Podinspektor - pracownik administracyjno - biurowy w projekcie "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" Natalia Domalik Ukończone studia wyższe magisterskie, jak również kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami POKL. Posiada trzyletnie doświadczenie w realizowaniu projektów unijnych. Tel. kom Informatyk - Mirosław Jakób Inżynier - Informatyka stosowana, Stanowisko - Podinspektor Informatyk, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, 6 lat doświadczenia zawodowego, Ukończony kurs z zakresu zarządzania projektami oraz kurs Netasque. Tel wew. 26 ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Inspektor ds. zamówień publicznych: Grzegorz Poręba Wykształcenie wyższe, magister ekonomii. Ukończone studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz procedur FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych (Politechnika Krakowska). Złożony z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, ukończony kurs zarządzania projektami. Praca związana z obsługą zamówień publicznych od 2006 roku. Tel wew. 17 Specjalista ds. szkoleń w projekcie Twoja Szansa - Anna Poręba Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada Tytuł Certified Project Management Associate IPMA Level D. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami POKL oraz z zakresu księgowości i badania sprawozdań finansowych. Posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe m.in. z zakresu marketingu i analiz rynkowych oraz audytu sprawozdań finansowych. Od 2010 roku pracownik samorządowy specjalista ds. zamówień publicznych. W Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich zatrudniona od 2011 roku na stanowiskach: specjalista ds. obsługi finansowo księgowej, specjalista ds. zamówień publicznych, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkoleń i metodyki. Tel wew. 17 ZESPÓŁ KADROWO-PŁACOWY Podinspektor ds. kadr i płac - Małgorzata Kos-Fryzowicz Wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończona Akademia Ekonomiczna w Krakowie - kierunek: ekonomia. Posiada ukończony kurs z ochrony danych osobowych. Posiada 7-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze kadr i płac, w tym 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Podinspektor ds. kadr i płac w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich. Tel , wew. 15. Podinspektor ds. kadr i płac - Kinga Bomba wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność: rachunkowość i finanse, administracja publiczna, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Posiadam 11-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym 10-letnie doświadczenie w dziale kadr i płac. Tel: , wew. 15.

4 ZESPÓŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY Zastępca Głównego Księgowego Agnieszka Chmielowiec Wykształcenie wyższe licencjackie, od 2001 r. posiada świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dziesięcioletnie doświadczenie w realizowaniu projektów. Pracuje w PCFE od I/2010 Tel wew. 15 Księgowy Kinga Cygan Wykształcenie wyższe, mgr Zarządzania finansami Ukończone kursy i szkolenia z zakresu wydatkowania środków w ramach projektów realizowanych w ramach POKL oraz rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego Doświadczenie zawodowe: Księgowy, Podinspektor ds. księgowo rozliczeniowych, Starszy referent ds. księgowych w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. Tel wew. 15 ZESPÓŁ DS. WDRAŻANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH Zespół Projektowy - Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego: Kierownik Projektu Katarzyna Wójtowicz Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada tytuł Certified Project Management Associate IPMA Level D oraz certyfikat PRINCE2 Foundation. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami POKL. Od 2005 roku związana z projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. W Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich zatrudniona od 2011 roku na stanowisku Główny Specjalista Kierownik Projektu. Tel. Kom Asystent kierownika projektu Wojciech Ślusarczyk Wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył kursy i szkolenia dotyczące projektów POKL. Doświadczenie zawodowe: wieloletni nauczyciel, asystent projektu, koordynator sieci współpracy i samokształcenia. W latach Burmistrz Miasta Grybów w PCFE od IX/2011 Inspektor ds. szkoleń oraz metodyki Kamila Łacny Wykształcenie wyższe magisterskie. Uzyskała certyfikat PRINCE2 Foundation. Ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami z POKL. Doświadczenie zawodowe: Podinspektor kierownik projektu, Podinspektor asystent kierownika projektu, Specjalista ds. promocji, Podinspektor ds. programów rozwojowych w rolnictwie, Podinspektor ds. rozliczeń, Inspektor ds. szkoleń w Powiatowy Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. Tel. kom Podinspektor ds. rekrutacji i obsługi szkoleń Magdalena Morańska Wykształcenie wyższe magisterskie; uzyskała certyfikat IPMA poz. D, ukończone szkolenia dot. realizacji projektów POKL. Doświadczenie zawodowe: w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich zatrudniona od kwietnia 2010 r. na stanowiskach: Podinspektor ds. kadrowo- biurowych oraz Podinspektor ds. kadr i płac. Tel. kom Podinspektor ds. platformy e-learning Katarzyna Dzikowska Wykształcenie wyższe licencjackie. Ukończony kurs z zakresu ochrony danych osobowych.

5 Doświadczenie zawodowe: w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu zatrudniona od września 2011 roku na stanowisku Podinspektor ds. platformy e- learning. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe związane było z branżą turystyczną oraz informatyczną. Tel. kom Doradca zawodowy Kinga Bocheńska Wykształcenie wyższe magisterskie, podyplomowe. Doświadczenie zawodowe: nauczyciel. Pracuje w PCFE od VIII/2013 Specjalista ds. obsługi SporeTrap Monika Gasparska Ukończyła studia wyższe magisterskie o specjalności ogrodnictwo. Pracuje w PCFE od I/2012r. Tel. kom Specjalista ds. technicznych Krzysztof Gądek Ukończył studia wyższe magisterskie o specjalności ogrodnictwo. Pracuje w PCFE od I/2012 (umowa zlecenie) V/2012 umowa o pracę Tel. kom Specjalista ds. obsługi terenowej systemu Rafał Golonka Wykształcenie średnie o specjalności agroturystyka, tytuł naukowy - rolnik Pracuje w PCFE od I/2012 Tel. kom Podinspektor ds. programów rozwojowych w rolnictwie Paulina Kłapacz Ukończyła studia wyższe magisterskie, kursy i szkolenia dotyczące projektów POKL. Pracuje w PCFE od IX/2011 Tel. kom Zespół projektowy - E-powiat nowosądecki Kierownik projektu - Szymon Obrzut Wykształcenie wyższe, mgr na kierunku administracja, specjalność: administracja publiczna. Uzyskał tytuł Certified Project Management Associate. Ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami z POKL. Doświadczenie zawodowe: Specjalista ds. administracyjnych, Asystent kierownika projektu, obecnie Kierownik Projektu w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. Tel wew. 25 Asystent kierownika projektu - Piotr Obrzut Wykształcenie wyższe, mgr ekonomii. Uzyskał tytuł Certified Project Management Associate. Ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami z POKL. Doświadczenie zawodowe: Specjalista ds. rekrutacji, Kierownik projektu, Specjalista ds. doskonalenia nauczycieli w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. Tel.: wew. 25 Specjalista ds. monitoringu Iwona Ząbek Wykształcenie wyższe, mgr ekonomii. Uzyskała tytuł Certified Project Management Associate. Ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami z POKL. Doświadczenie zawodowe: Specjalista ds. monitoringu, Asystent Kierownika projektów finansowanych ze środków unijnych, Specjalista ds. szkoleń w Powiatowym Centrum Funduszy

6 Europejskich w Nowym Sączu. Tel.: wew. 25 Zespół Projektowy - Niepełnosprawni sprawni w pracy Kierownik projektu - Elżbieta Bożek - Winiarska Wykształcenie wyższe ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jedenastoletnie doświadczenie zawodowe we wdrażaniu i zarządzaniu projektami finansowanymi najpierw ze środków przedakcesyjnych, kolejno ze środków unijnych i Mechanizmu Szwajcarskiego. Ukończone kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, rachunkowość w jst, zamówienia publiczne partnerstwo publiczno prawne. Tel.: wew. 25 Asystent kierownika projektu- Marta Baj Wykształcenie wyższe ukończone studia magisterskie na kierunku Politologia w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Półroczny okres studiów na Rīgas Stradiņa Universitate w Rydze. Od 1 października 2010 r. do 30 września 2013 praca na stanowisku Asystent na Wydziale Studiów Politycznych w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Pracownik projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Administracja dla gospodarki - podniesienie potencjału uczelni w zakresie oferty dla administracji publicznej. Tel.: wew.25 Inspektor ds. księgowych - Gabriela Michalik Wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (kierunek: finanse i rachunkowość, specjalność: rachunkowość i rewizja finansowa)oraz studia podyplomowe w PWSZ w Nowym Sączu (kierunek: księgi rachunkowe w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego). Brała udział w kursach językowych oraz księgowych. Posiada tytuł Certified Project Management Associate IPMA D. Posiada 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy księgowej. Tel wew. 22 Zespół Projektowy - Sądeckie Konsultacje Społeczne Asystent kierownika - Magdalena Damasiewicz Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku Ekonomia, specjalność Administracja i finanse sektora publicznego oraz studiów uzupełniających w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Pracuje od stycznia 2011 zatrudniona w PCFE Tel wew. 11 Specjalista ds. merytorycznego opracowywania konsultacji społecznych - Władysław Matczuk Absolwent m.in. Akademii Rolniczej we Wrocławiu - dyplom mgr inż. Ekonomiki i technologii Produkcji Rolniczej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe. Organizator spotkań w zakresie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego oraz prowadzący konsultacje społeczne z członkami stowarzyszeń na terenie Małopolski od 1997 roku. Zainteresowania: historia powszechna świata, malarstwo, literatura Tel wew. 25 Informatyk - Artur Lorek Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, specjalność Informatyka Stosowana oraz studiów uzupełniających na Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalność Inżynieria Oprogramowania

7 Tel wew. 26 Zespół projektowy - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Starszy Referent ds. Administracyjno-finansowych - Jolanta Kijak Wykształcenie wyższe (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) z zakresu rachunkowości. Praktyka zawodowa (22 lata) na stanowiskach: własna działalność gospodarcza, firma prywatna: referent ds. księgowości, referent ds. rozliczeń, księgowa, specjalista ds. sprzedaży i marketingu. Stowarzyszenie: koordynator projektu współpracy. tel wew. 14 Specjalista do spraw merytorycznych - Anna Mordarska Wykształcenie wyższe - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji, Kierunek Politologia, specjalizacja społeczno-samorządowa; Ukończone liczne kursy i szkolenia m.in: Podstawy pozyskiwania funduszy europejskich, PRINCE2 Foundation. Doświadczenie: staż na stanowisku technik administracji, Pomoc administracyjna ds. rekrutacji w projekcie "Niepełnosprawni sprawni w pracy", zlecenie obsługa V Sądeckiego Jarmarku Regionalnego w ramach projektu "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego Powiatu Gorlickiego i Nowosądeckiego", Starszy referent - kierownik projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy; zlecenie - koordynator projektu "Razem w Europie - turystyka bez granic" tel wew. 14 Zespół projektowy - Akademia Organizacji Pozarządowych Asystent kierownika projektu - Adrianna Wójcikowska-Śliwa Wykształcenie wyższe - magister psychologii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie); studia podyplomowe - Psychologia Zarządzania Personelem (Wyższa Szkoła Biznesu-NLU w Nowym Sączu), Menedżer ekonomii społecznej (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie); Doświadczenie zawodowe: Asystent kierownika projektu - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS, Fundacja Wiedza i Rozwój przy PWSZ w Nowym Sączu, BrothersB W.R. Bochniarz Sp. j. (3 lata); Specjalista ds. informacji i promocji Regionalny Ośrodek EFS w Nowym Sączu (2 lata); Doradca zawodowy, psycholog Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, Fundacja Wiedza i Przyszłość, Fundacja Europa+, Instytut Karpacki w Starym Sączu, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (11 lat). kursy szkolenia: ukończone liczne kursy z zakresu zarządzania funduszami UE oraz zarządzania projektami (PRINCE2 Foundation, IPMA-D, prawo zamówień publicznych, kwalifikowalność kosztów, pomoc publiczna i deminimis, rozliczanie projektów). Tel wew. Animator lokalny - Sławomir Kożuch Wykształcenie wyższe - magister Administracji (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie); studia podyplomowe - Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Zarządzanie (Wyższa Szkoła Biznesu-NLU w Nowym Sączu); Doświadczenie zawodowe: Asystent Kierownika Projektu - Fundacja Europa + (2 lata); Specjalista ds. informacji - Punkt Informacji o EFS WUP Kraków ZZ Nowy Sącz (3 lata); Ukończone liczne kursy z zakresu zarządzania funduszami UE oraz zarządzania projektami (IPMA- D, kwalifikowalność kosztów, elastyczne formy zatrudnienia, prawo zamówień publicznych). Tel Koordynator PCWOP - Agata Żyłka

8 Wykształcenie policealne o kierunku administracja państwowa. Ukończone kursy z zakresu współpracy zagranicznej, pozyskiwania środków zewnętrznych, zamówień publicznych, PR, technik legislacyjnych, konsultacji społecznych, zlecania zadań i rozliczania NGOs z wykonywania zadań publicznych, ochrony danych osobowych; Doświadczenie zawodowe: Inspektor w Biurze Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą - współpraca zagraniczna w zakresie turystyki - Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (1999- obecnie); Wojewódzka Komisja Planowania oraz Wydział Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu (13 lat od ); udział w realizacji projektów - Programy: PHARE CBC, INTERREG, Leonardo da Vinci, Town Twinning, Europa dla Obywateli, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, EFRR, Norweski Mechanizm Finansowy, PO KL. kwalifikacje: Tel wew. 24, Zespół Projektowy - Powiatowe Centrum Edukacji Kierownik projektu - mgr Anna Plata Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi od czerwca 2012 zatrudniona w PCFE na stanowiskach: asystent kierownika i kierownik projektu Szkolenia i kursy: ukończone liczne kursy i szkolenia, w tym: zarządzanie projektami (IPMA, Prince 2 Foundation, POKL) Tel wew. 11 Asystent kierownika projektu mgr Liliana Wańczyk Wykształcenie: wyższe magisterskie (zarządzanie i marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi), studia podyplomowe Menadżer ekonomii społecznej. Doświadczenie zawodowe: 23 lata (stanowiska: Instruktor, Inspektor, Kierownik) Szkolenia i kursy: ukończone liczne kursy i szkolenia, w tym: zarządzanie projektami (IPMA, Prince 2 Foundation, POKL), ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, bezpieczeństwo teleinformatyczne, kurs kierowniczy i kurs pedagogiczny. Tel wew. 22 Specjalista ds. rozliczeń Mateusz Wiatr Wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończona Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie kierunek: Administracja-studia pierwszego stopnia; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie-studia drugiego stopnia. Doświadczenie zawodowe: 3-letnie doświadczenie w zakresie projektów finansowanych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki min. Koordynator powiatowy w ramach programu CHLEBEM i SOLĄ, Specjalista ds. rekrutacji w ramach projektu ZAZnaj pracy oraz "Niepełnosprawni sprawni w pracy". Ukończone szkolenia "PROGRAMY UNIJNE" oraz "Zarządzanie projektami finansowanymi z POKL". Tel , wew. 15. Specjalista ds. doskonalenia nauczycieli mgr Iwona Mrozowska - Struk Tel wew. 23 Zespół projektowy - Twoja Szansa Kierownik Projektu - Iwona Mrozowska-Struk Wykształcenie: wyższe magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, specjalność Stosunki międzynarodowe, studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą, przygotowania

9 pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela, aspektów prawnych i ekonomicznych w nadzorze właścicielskim. Posiada Tytuł Certified Project Management Associate IPMA Level D. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami POKL. Ukończyła studia MBA (Master of Business Administration) w Maastricht School of Management, Holandia. Doświadczenie zawodowe: 19 lat na stanowiskach: kierownik projektu, asystent projektu, sp. ds. szkoleń, wiceprezes zarządu spółki z o. o. do 2013r. Od 2014r. wiceprezes fundacji. Tel wew. 23 Asystent Kierownika Projektu - Magdalena Damasiewicz Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku Ekonomia, specjalność Administracja i finanse sektora publicznego oraz studiów uzupełniających w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Od stycznia 2011 zatrudniona w PCFE. Tel Specjalista ds. Rozliczeń - Iwona Orzechowska Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Ukończyła Studia podyplomowe w zakresie Aspektów prawa i Zarządzania. Ukończyła kursy i zdobyła certyfikaty z: Rachunkowości i podatków, Audytu i kontroli wewnętrznej, Kierowania zespołami pracowniczymi, Psychologii warsztatów komunikacji interpersonalnej oraz wiele innych. Doświadczenie zdobyła jako inspektor ekonomiczny w Banku oraz menager zespołu. Przez ostatnie 5 lat pracowała na stanowisku Kierownika projektu i Koordynatora projektu finansowanego z POKL. Trener, szkoleniowiec z zakresu Finansów i rozliczeń środków finansowych. Obecnie pracuje w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w projekcie "Twoja Szansa". Tel wew. 17 Specjalista ds. szkoleń w projekcie Twoja Szansa - Anna Poręba Tel wew. 17 Specjalista ds. obsługi B O w biurze terenowym w Powiecie Gorlickim - Wojciech Jasiński Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu - Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym na kierunku Ekonomia (lic.) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw na kierunku Zarządzanie (mag.) Doświadczenie: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich Staż ( ) Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich Projekt Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego - Referent ds. programów rozwojowych w rolnictwie ( ) Tel Specjalista ds. Obsługi BO - Aneta Tabak Wykształcenie: studia licencjackie i magisterskie na kierunku politologia (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), studia podyplomowe - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie - Zarządzanie Funduszami UE, Akademia Pedagogiczna w Krakowie - Orientacja i doradztwo zawodowe. Doświadczenie zdobywałam w Urzędzie Miejskim w Grybowie, Firmie FHU Wiśniowski, Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego oraz w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich. Tel Specjalista ds. Obsługi BO w biurze terenowym w Powiecie Limanowskim - Urszula Król Absolwentka WSB - NLU w Nowym Sączu, specjalność: Zarządzanie Finansami -5 letnie magisterskie. Dosiwiadczenie: - Zespół Szkół w Pasierbcu Sekretarka,- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej /Biuro Projektu/ - Pracownik biurowy,- Dom Pomocy Społecznej w Limanowej - Referent w księgowości,- Starostwo Powiatowe w Limanowej Młodszy Referent Tel:

10 Liczba odwiedzin: 1049 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu Mirosław Jakób Monika Bochenek Czas wytworzenia: :37:55 Czas publikacji: :55:51 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Doradztwo Biznesowe

Małopolskie Doradztwo Biznesowe 1 zaprasza do udziału w projekcie Małopolskie Doradztwo Biznesowe Szansa na rozwój Twojej firmy! 2 Małopolskie Doradztwo Biznesowe Skorzystaj z możliwości bezpłatnej usługi doradczej. Oferujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 PRZEWODNIK EDUKACYJNY Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Isaac Newton Spis treści Wprowadzenie. Najlepszą inwestycją jest

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo