Projekt Pollina:Prezentacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Pollina:Prezentacja"

Transkrypt

1 Projekt Pollina:Prezentacja 7 lipca 2000

2 Perspektywy rynkowe - kontekst ogólny Upowszechnienie się bankowości telefonicznej i szybko zdobywający popularność Internet, w tym dostęp za pośrednictwem telefonu komórkowego (WAP), stworzyły podstawy dla wprowadzenia przez niektóre podmioty rynku finansowego nowego modelu biznesowego bankowości detalicznej, którego główne cechy charakterystyczne to: wyjątkowo korzystne ceny oferowanych produktów i usług możliwe do zaoferowania ze względu na odmienną od tradycyjnego modelu strukturę kosztów; ograniczona liczba produktów i usług o prostej, zrozumiałej dla klienta konstrukcji; agresywna promocja marki i oferowanie produktów wskazujące głównie na atrybuty cenowe, wygodę i możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb; zdalny dostęp za pośrednictwem nowoczesnych technologii (Internet, WAP, Call Center, bankomaty-atm, karta debetowo/kredytowa); grupy docelowe definiowane raczej przy użyciu kryteriów wyróżniających style życia niż wiek i poziom dochodów, zawsze jednakże koncentrujących się na użytkownikach nowych technologii, ludziach wykształconych i nastawionych na wzrost pozycji społecznej i zawodowej. Niektóre przykłady takiego podejścia to: EGG ING DIRECT WING SPAN WELLS FARGO CITI DIRECT ADVANCE BANK i wiele innych Trudno dziś wyrokować, czy nowy model biznesowy przyjmie się powszechnie, jeszcze trudniej, czy zagrozi tradycyjnemu (co jest możliwe!). Większość banków zareagowała już na jego pojawienie się. 2

3 Perspektywy rynkowe - kontekst BRE BANK S.A. BRE BANK S.A. ma unikalną szansę dla zaadoptowania nowego modelu biznesowego bankowości detalicznej: brak działalności detalicznej - agresywna polityka cenowa i promocyjna nie powoduje kanibalizacji istniejących produktów i marki, nie obniża bieżącej rentowności struktura bilansu i trwałe zapotrzebowanie na środki po stronie pasywów stwarza szansę dla przedsięwzięcia dostarczającego stabilnych depozytów, a punktem odniesienia w zakresie ceny przychodów ze środków finansowych są alternatywne koszty ich pozyskania (WIBOR) bank posiada technologię, która po relatywnie małych adaptacjach jest doskonale dostosowana do obsługi modelu biznesowego bankowości detalicznej opartego wyłącznie na zdalnym dostępie BRE BANK S.A. może osiągnąć wielorakie i niezwykle istotne korzyści w przypadku osiągnięcia sukcesu w realizacji wdrożenia nowego modelu biznesu bankowości detalicznej: relatywnie niskie koszty wdrożenia projektu dają uzasadnienie dla zebrania doświadczeń, które mogą w ostateczny sposób zweryfikować przyjętą koncepcję rozwoju pełnego zakresu bankowości detalicznej w ramach BRE BANK S.A. (proponowany Multibank) premia za ryzyko wejścia na rynek polski z nowym modelem w przypadku osiągnięcia sukcesu jest bardzo wysoka ugruntowanie reputacji BRE BANK S.A. jako nowoczesnego, innowacyjnego banku komercyjnego 3

4 Transformacja instytucji finansowych w gospodarce elektronicznej Stopień złożoności modelu biznesowego Migracja tradycyjna (rozbudowa kanałów dystrybucji) Key Bank Bank of America Citibank Bank One Wells Fargo Ewolucja modelu biznesowego (transformacja działalności) American Express Charles Schwab Samodzielny rozwój od podstaw WingspanBank EGG 4

5 Nowi gracze na rynku usług finansowych w gospodarce elektronicznej Wytwórca Dystrybutor Pośrednik Bank Wirtualny NetBank Bank Wirtualny pod znaną marką Internetowa portmonetka Specjalista produktowy Virgin E*TRADE CheckFree Bank niszowy Konkurent sieci tradycyjnej Portal finansowy Elektroniczny market G&L Bank 5 BankZip E-Loan Quicken Priceline

6 Cele projektu Szybkie zaistnienie na rynku - BRE wejdzie szybko na rynek wirtualnej bankowości detalicznej Pozyskanie klientów - znacząca część docelowych segmentów rynku Multibanku i Polliny pokrywa się. Pozyskanie przez Pollinę znaczącej liczby klientów zapewni identyfikację i łatwiejsze pozyskanie przyszłych klientów Multibanku Weryfikacja modelu - Pollina będzie do pewnego stopnia stanowiła pilotaż modelu biznesowego Multibanku Pozyskanie klientów - pozyskanie dostatecznie dużej bazy klientów w celu zapewnienia dochodowości przedsięwzięcia Multibanku Wartość dodana dla Grupy BRE - stworzenie przedsięwzięcia, które wniesie znaczącą wartość dodaną do Grupy BRE Banku. Oszacowana wartość w 3 roku (PLN 000): wg mnożnika P/E: wg wartości klientów: wg wartości końcowej:

7 Produkt: Koncepcja biznesowa BRE Max - rachunek oszczędnościowy na żądanie ze stopą procentową znacznie powyżej średniej rynkowej (około dwa razy wyżej niż średnia dla rachunków bieżących w znaczących bankach detalicznych), brak funkcji kredytowych i funkcji płatności, swobodny, szybki i wygodny sposób przekazywania środków pieniężnych na podstawowy rachunek bieżący KO - osobisty rachunek bieżący z wieloma metodami płatności oraz urozmaiconymi, swobodnymi i dogodnymi funkcjami zarządzania (stopa niższa niż dla BRE Max, ale powyżej średniej rynkowej, szczegółowa funkcjonalność będzie określona później) Kanały: Internet, Call Center (voice, IVR), WAP, SMS, Transakcje: przelewy z i na JEDEN predefiniowany rachunek, wypłaty z bankomatów, płatności kartą debetową 7

8 Szczegółowe cechy produktu - BRE Max Rachunek oszczędnościowy bez funkcji płatności lub funkcji kredytowych, Stopniowana (jeden próg średniomiesięcznego salda, sugerowana kwota 10 tysięcy PLN) wysoka stopa procentowa, obecnie 14%, obliczana na podstawie średniego miesięcznego salda, Brak opłaty za prowadzenie rachunku, Zdalny dostęp 7x24 do usług poprzez Call Center, Internet i WAP (bez odwiedzania oddziału), Transfer środków z/na JEDEN predefiniowany rachunek poza BRE i na rachunki wewnątrz BRE (np. KO) bez opłat, Miesięczne wyciągi z rachunku dostarczane em lub pocztą, Jeden właściciel rachunku, Karta debetowa (do potwierdzania): Visa Electron dla płatności i wypłat z bankomatów na terenie kraju z dostępem 7x24, Brak opłat i prowizji przy zakupach płaconych kartą, Opłata po koszcie przy wypłatach z bankomatu 8

9 Szczegółowe cechy produktu - KO Rachunek bieżący, Stopa procentowa poniżej BRE Max (dokładna wartość i mechanizm wyliczania do ustalenia), Opłata za prowadzenie rachunku poniżej średniej rynkowej, Zdalny dostęp 7x24 do usług poprzez Call Center, Internet i WAP (bez odwiedzania oddziału), Debetowa karta Visa Electron dla płatności i wypłat z bankomatów na terenie kraju z dostępem 7x24, Debetowa karta Gold Visa, Brak opłat i prowizji przy zakupach płaconych kartą, Wypłaty z bankomatu bez prowizji i opłat w wybranej sieci bankomatów (np. Euronet) Opłata po koszcie przy wypłatach ze wszystkich innych bakomatów, Transfer środków z/na predefiniowane przez użytkownika rachunki z opłatą poniżej średniej rynkowej, Jeden właściciel rachunku, Miesięczne wyciągi z rachunku dostarczane em lub pocztą 9

10 Ryzyko polityczne/rynkowe Czynniki ryzyka Kontynuacja szybkiego rozwoju ekonomicznego: założenia dotyczące średnich sald i pozyskiwania klienta zależą od kontynuacji wzrostu ekonomicznego, co objawi się zwiększoną zamożnością grupy docelowej i stałym jej powiększaniem się. Bariera psychologiczna: stopień nowoczesności produktu może być zbyt wielki w stosunku do zdolności/szybkości przyswajania przez rynek. Brak fizycznej obecności, a także tradycyjne przyzwyczenia Polskiej ludności mogą powstrzymać klientów przed założeniem rachunku. Niska lojalność klientów: klienci prawdopodobnie będą postrzegać produkt jako prosty towar, czego skutkiem będzie kierowanie się ceną i wysoka rotacja klientów. Konkurencja: konkurencja może relatywnie łatwo skopiować naszą koncepcję, ich silna kontrakcja może obalić nasze założenia dotyczące pozyskiwania klienta, marż i średnich stanów kont. Ryzyko prawne Dostosowanie wszystkich aspektów koncepcji do polskiego prawa bankowego i handlowego: niektóre elementy koncepcji (np. podpisywanie kontraktu poprzez zewnętrzego agenta) mogą zostać zakwestionowane przez ciała kontrolne. 10 Strategie przeciwdziałania Żada. Pollina nie posiada metod pozwalających wpływać na makroekonomiczne lub polityczne otoczenie w Polsce. Bezpieczeństwo, łatwość posługiwania, bardziej konwencjonalne alternatywy dostępu do środków (bankomaty, Call Center) i powiązanie z BRE podkreślane w trakcie kampanii reklamowych. Znacząca początkowa inwestycja w markę. Dokładne monitorowanie zachowania klientów i reakcji konkurencji. Podkreślanie wyjątkowych cech produktu: dostęp 7/24 skądkolwiek, wielość kanałów. Całościowa weryfikacja pod względem prawnym koncepcji, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych cech produktów i usług.

11 Model operacyjny - BRE Max Informacja Konsultant Call Center Pomoc dla użytkow nika - pełna Pomoc dla użytkow nika - prosta Informacja o produkcie (procedura otw ierania rachunku) Usługi związane z rachunkiem IVR Internet WAP SMS / Wniosek Zapytanie o saldo rachunku Zmiana danych personalnych Poczta przychodząca Krótka historia rachunku Pełna historia rachunku (dla dow olnego okresu) Zamów ienie duplikatu potw ierdzenia Przelew pieniędzy na predefiniow any rachunek * Zmiana predefiniow anego numeru rachunku Potw ierdzenie przelew u na rachunek Karta debetow a (funkcja opcjonalna) Wniosek o w ydanie karty ** ** Pobranie gotów ki lub w niosek o zmianę limitu w ypłat Aktyw acja karty debetow ej Blokada karty Marketing Inne Zażalenie klienta Poczta marketingow a Zmiana 'PIN-u telefonicznego' / hasła Legenda: - w ybrane operacje / usługi * - możliw e, ale nie zalecane ** - tylko dla rachunków istniejących - sugerow ane dla fazy II Transakcja / Usługa Dystrybucja wielokanałowa Poczta wychodząca 11

12 Model operacyjny - KO Informacja Konsultant Call Center Pomoc dla użytkow nika - pełna Pomoc dla użytkow nika - prosta Informacja o produkcie (procedura otw ierania rachunku) Usługi zw iązane z rachunkiem IVR Internet WAP SMS / Wniosek o otw arcie rachunku Zapytanie o saldo rachunku Zmiana danych personalnych Poczta przychodząca Krótka historia rachunku Pełna historia rachunku (dla dow olnego okresu) Zamów ienie duplikatu potw ierdzenia Przelew pieniędzy na predefiniow any rachunek * Zmiana predefiniow anego numeru rachunku Potw ierdzenie przelew u na rachunek Karta debetow a (standardow a lub Złota) Wniosek o w ydanie karty ** ** Pobranie gotów ki lub w niosek o zmianę limitu w ypłat Aktyw acja karty debetow ej Blokada karty Marketing Inne Zażalenie klienta Poczta marketingow a Zmiana 'PIN-u telefonicznego' / hasła Legenda: - w ybrane operacje / usługi * - możliw e, ale nie zalecane ** - tylko dla rachunków istniejących Transakcja / Usługa Dystrybucja wielokanałowa Poczta wychodząca - sugerow ane dla fazy II 12

13 Segment docelowy - klasa wyższa średnia i wyższa ŚWIADOMI UŻYTKOWNICY Styl życia osób należących do tego segmentu powoduje intensywne korzystanie z produktów i usług bankowych. Posiadają oni wiele produktów, realizują wiele transakcji i używają wielu rodzajów kanałów dystrybucji. Są wrażliwi na poziomy oprocentowania, prowizji i opłat wybranych produktów i usług. Oczekują łatwości i szybkości korzystania z oferty banku. Wiek Miejsce zamieszkania Cechy demograficzne Przeważają ludzie młodzi i w średnim wieku. 35% % % 60+ Zamieszkują średnie i duże miasta. Dochody Zawód Wykształcenie Wielkość segmentu Status społeczny Osoby z tego segmentu mają średnie lub wysokie dochody. 50% z nich zarabia miesięcznie ponad 2000 PLN netto. Typowe zawody dla tego segmentu to menedżerowie, specjaliści i wolne zawody. Większość posiada wykształcenie wyższe. 2.3 mln Posiadają bardzo duże zasoby finansowe i potrzebują pomocy banku w zakresie zarządzania nimi. Ponieważ reprezentują elitę finansową oczekują wysokiej jakości, indywidualnej obsługi. Są stosunkowo wrażliwi na oprocentowanie, prowizje i opłaty. Profile osób należących do tego segmentu mogą znacznie różnić się między sobą. Wielkość podgrupy 200 tys. Podgrupa: REKINY 13

14 Model pozyskiwania klientów - tylko Pollina Kanał pozyskiwania Marketing masowy Sprzedaż bezpośrednia Listy indywidualne Program członkowski Liczba nowych klientów (w zaokrągleniu) Łączna liczba nowych klientów Szczegółowe założenia dotyczące modelu są zawarte w Załączniku 2 14

15 Alternatywne wyceny Polliny - w oparciu o BRE Max Rok 0 Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Liczba klientów Przepływ Gotówki Netto (PLN '000) (21 115) (28 479) Zysk Brutto (PLN '000) (8 776) (23 362) Wycena w Roku 3 (PLN '000) - mnożnik P/E: - wartość klientów: - wartość końcowa: Szczegółowe założenia i obliczenia są zawarte w Załączniku 3 15

Bankowość mobilna dla klientów indywidualnych TRENDY 2015-2016 RAPORT SPECJALNY 01 / 2015

Bankowość mobilna dla klientów indywidualnych TRENDY 2015-2016 RAPORT SPECJALNY 01 / 2015 Bankowość mobilna dla klientów indywidualnych TRENDY 2015-2016 RAPORT SPECJALNY 01 / 2015 PATRON MEDIALNY: RAPORT PRZYGOTOWANY EKSKLUZYWNIE NA KONFERENCJĘ: WSPÓŁPRACA: MIŁOSZ BRAKONIECKI Obserwatorium.biz

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna rewolucja w finansach

Elektroniczna rewolucja w finansach S t r a t e g i a i n n o w a c j i n a p ę d e m w z r o s t u bycia urządzenia pracującego na bazie GPS stanowi poważną barierę dla popularyzacji tego rozwiązania, ale wraz z pakietem dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Na co zwracać uwagę przy wyborze banku dla milionera?

Na co zwracać uwagę przy wyborze banku dla milionera? 24 Na co zwracać uwagę przy wyborze banku dla milionera? dla ludzi bogatych na polskim rynku jest stosunkowo młodą, lecz coraz dynamiczniej rozwijającą się usługą na rynku finansowym. Z roku na rok przybywa

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT PL NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT Jak urzeczywistnić Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) Dokument jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności pt. Making SEPA a Reality Wersja anglojęzyczna

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Ümobilny bank dla firm

Ümobilny bank dla firm raport Ümobilny bank dla firm 1. Mobilność: dostęp do banku przez smartfon, netbook, laptop, wszędzie, gdzie chcesz. raport Ümobilny bank dla firm mobilny Michał opala Menadżment odpowiedzialny za finanse

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Przykład: Business Success Consulting Branża: Usługi Przykładowy Biznes Plan dla trzyletniego okresu rozpoczynającego się w miesiącu Maj 2000

Przykład: Business Success Consulting Branża: Usługi Przykładowy Biznes Plan dla trzyletniego okresu rozpoczynającego się w miesiącu Maj 2000 Przykład: Business Success Consulting Branża: Usługi Przykładowy Biznes Plan dla trzyletniego okresu rozpoczynającego się w miesiącu Maj 2000 Jan Kowalski ulica Morska 15 07-222 Warszawa, Tel: (+48 22)

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo