ROR SENIOR ROR JUNIOR ROR CZYNSZOWE. 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł. 5,00 zł 2,50 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROR SENIOR ROR JUNIOR ROR CZYNSZOWE. 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł. 5,00 zł 2,50 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł"

Transkrypt

1 DZIAŁ I: IA: KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI BIEŻĄCE TRYB POBIERANIA OPŁATY ROR ROR SENIOR ROR JUNIOR ROR CZYNSZOWE ROR MŁODZI 1 Otwarcie rachunku jednorazowo 2 Prowadzenie rachunku 5,00 zł 2,50 zł 5,00 zł 3 Wpłaty gotówkowe 4 Wpłaty gotówkowe dokonane we wpłatomacie w Oddziale Koło 5 Wypłaty gotówkowe RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ROR DOBRY ZYSK ROR DOBRY ZYSK BIS 1-sza operacja w miesiącu bez opłaty, za każdą kolejną 6,00zł 1-sza operacja w miesiącu bez opłaty, za każdą kolejną 6,00zł 6 Przelewy złożone w placówce LBS na rachunek prowadzony w Banku za każdy przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1-sza operacja w miesiącu bez opłaty, za każdą kolejną 6,00zł 1-sza operacja w miesiącu bez opłaty, za każdą kolejną 6,00zł 7 8 Przelewy złożone w placówce LBS na rachunek prowadzony w innym banku Przelewy do ZUS i US złożone w placówce LBS O/Koło za każdy przelew za każdy przelew 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 1-sza operacja w miesiącu bez opłaty, za każdą kolejną 6,00zł 1-sza operacja w miesiącu bez opłaty, za każdą kolejną 6,00zł 1-sza operacja w miesiącu bez opłaty, za każdą kolejną 6,00zł 1-sza operacja w miesiącu bez opłaty, za każdą kolejną 6,00zł 9 Przelew między rachunkami jednego klienta za każdy przelew 10 Przelewy realizowane za pomocą karty lokalnej X-Card* 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 11 Polecenie zapłaty na rachunek odbiorcy (beneficjenta) w Banku 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 12 Polecenie zapłaty na rachunek odbiorcy (beneficjenta) w innym banku 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 13 Odwołanie polecenia zapłaty za dyspozycję 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł jednorazowo: za przyjęcie zlecenia od każdej 14 Zlecenia stałe pozycji/modyfikacja każdej pozycji zlecenia stałego (PLUS 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł prowizja za wykonany przelew zgodna z taryfą) Zmiana parametrów rachunku (zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie) Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa na rachunku Przelew zagraniczny 10,00zł + 10,00zł + 10,00zł + 10,00zł + za każdy przelew 10,00zł + prow. SGB 10,00zł + prow. SGB 10,00zł + prow. SGB prow. SGB prow. SGB prow. SGB prow. SGB 18 Wyciągi: za wysyłkę raz w miesiącu raz w miesiącu za sporządzenie drugiego i każdego kolejnego wyciągu w miesiącu od każdego wyciągu 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł za wysyłkę drugiego i każdego kolejnego wyciągu w miesiącu od każdego wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł * dotyczy tylko Oddziału w Strzałkowie

2 DZIAŁ I: IA: Czeki: wydanie czeków za każdy blankiet 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 19 potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego (od kazdego czeku) za każdy blankiet 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł przyjecie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo Za sporzadzenie komputerowej kopii przelewu 20 na zlecenie klienta celem wykonania dyspozycji przelewu za każdą kopię 3,00 zł 21 Za udzielenie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 3,00 zł 22 Za wydanie każdego zaświadczenia dotyczacego rachunku** za każde zaświadczenie 3,00 zł 23 Za sporządzenie kopii wyciągu lub kopii dowodu księgowego na wniosek klienta za każdą kopię 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Za sporządzenie historii rachunku za okres wcześniejszy niż ostatni miesiąc Teleserwis za udostępnienie usługi użytkowanie jednorazowo 3,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 26 Za realizację tytułu wykonawczego z rachunku KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI BIEŻĄCE TRYB POBIERANIA OPŁATY ROR ROR SENIOR ROR JUNIOR ROR CZYNSZOWE ROR MŁODZI 0, 5,00zł, max. 50,00zł RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ROR DOBRY ZYSK ROR DOBRY ZYSK BIS 3,00 zł 3,00 zł 27 Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci 28 Za realizację zapisu na wypadek śmierci 29 Za uruchomienie salda debetowego - od kwoty przyznanego debetu Blokada środków na realizację umów z innymi 30 podmiotami (z wyłączeniem blokad zleceń zagranicznych) za każdy zapis za każdą operację/blokadę 4% min. 15,00 zł 4% min. 15,00 zł 4% min. 15,00 zł 31 Monity, upomnienia i wezwania do zapłaty za każdy monit/upomnienie 2 32 Za usługę SMS (funkcje aktywne i pasywne) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł ** opłata za wydanie zaświadczenia na wniosek innego Banku lub osoby nie będącej klientem LBS jest powiększana o kwotę podatku VAT

3 DZIAŁ I: IB: KLIENCI INDYWIDUALNI KARTY TRYB POBIERANIA OPŁATY ROR ROR SENIOR ROR JUNIOR ROR CZYNSZOWE ROR MŁODZI RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ROR DOBRY ZYSK ROR DOBRY ZYSK BIS 1 Wydanie karty dla posiadacza rachunku, współposiadacza rachunku, osoby wskazanej za każdą kartę Wznowienie karty dla posiadacza rachunku, współposiadacza rachunku, osoby wskazanej za każdą kartę 1 1 Użytkowanie karty karty debetowe: Maestro 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Visa Electron 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Visa Electron paywave 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3 Visa Electron Młodzieżowa 2,00 zł Visa Electron Młodzieżowa paywave 2,00 zł MasterCard Paypass 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł MasterCard Debit PayPass Młodzieżowa 2,00 zł 2,00 zł MasterCard Paypass KKS Lech 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł karta lokalna X-Card Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub 4 utraconej jednorazowo karty debetowe karty lokalne X-Card Wypłata gotówki w bankomacie BS i zrzeszeń w bankomacie obcym Maestro 1,30 zł 1,30 zł Visa Electron 1,30 zł 1,30 zł Visa Electron paywave 2% min. 5,00zł 2% min. 5,00zł 2% min. 5,00 zł Visa Electron Młodzieżowa 1,30 zł 1,30 zł Visa Electron Młodzieżowa paywave 2% min. 5,00zł 2% min. 5,00zł MasterCard Paypass 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł MasterCard Debit PayPass Młodzieżowa 1,30 zł 1,30 zł MasterCard Paypass KKS Lech 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł w kasach BS i zrzeszeń Maestro 1,50 zł 1,50 zł Visa Electron 1,50 zł 1,50 zł Visa Electron paywave 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł Visa Electron Młodzieżowa 1,50 zł 1,50 zł Visa Electron Młodzieżowa paywave 1,50 zł 1,50 zł MasterCard Paypass 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł MasterCard Debit PayPass Młodzieżowa 1,50 zł 1,50 zł MasterCard Paypass KKS Lech 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 5 za każdą operację

4 5 w kasach banków obcych Maestro Visa Electron Visa Electron paywave Visa Electron Młodzieżowa Visa Electron Młodzieżowa paywave MasterCard Paypass MasterCard Debit PayPass Młodzieżowa MasterCard Paypass KKS Lech wypłata gotówki za granicą Maestro Visa Electron Visa Electron paywave Visa Electron Młodzieżowa Visa Electron Młodzieżowa paywave MasterCard Paypass MasterCard Debit PayPass Młodzieżowa MasterCard Paypass KKS Lech za każdą operację 2% min. 10,00zł 2% min. 10,00zł 2% min. 10,00zł 2% min. 4,50 zł 2% min. 10,00 zł 10,00zł Wypłata gotówki w ramach usługi cashback (punkty handlowe) Maestro 0,60 zł 0,60 zł Visa Electron 0,60 zł 0,60 zł 6 Visa Electron paywave 0,60 zł 0,60 zł za każdą operację Visa Electron Młodzieżowa 0,60 zł 0,60 zł Visa Electron Młodzieżowa paywave MasterCard Paypass 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł MasterCard Debit PayPass Młodzieżowa 0,60 zł 0,60 zł MasterCard Paypass KKS Lech 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł

5 DZIAŁ I: IB: KLIENCI INDYWIDUALNI KARTY TRYB POBIERANIA OPŁATY ROR JUNIOR ROR CZYNSZOWE 7 Zmiana parametrów karty, zmiana limitów Odblokowanie karty X-Card z powodu trzykrotnie wpisanego błędnego PIN Ponowne przesłanie numeru PIN na wniosek klienta Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 11 Zmiana PIN w bankomacie obcym 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12 Zapytanie o saldo w bankomacie obcym 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13 Przesłanie zestawienia operacji miesięcznych (opłata wg stawki SGB) 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 14 Przesłanie ponownego zestawienia operacji miesięcznych na życzenie klienta (opłata wg miesiecznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł stawki SGB) 15 Transakcje bezgotówkowe/zbliżeniowe za każdą operację ROR ROR SENIOR ROR MŁODZI RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ROR DOBRY ZYSK ROR DOBRY ZYSK BIS DZIAŁ I: IC: 1 Użytkowanie CUI 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2 Realizacja przelewów autoryzacja przy użyciu tokena za każdy przelew za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł autoryzacja kodem sms za każdy przelew 1,00 zł* 1,00 zł* 1,00 zł* 1,00 zł* 1,00 zł* 3 Wydanie pierwszego tokena jednorazowo Wznowienie tokena po upływie jego ważności Wydanie każdego kolejnego tokena do tego samego rachunku Wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego KLIENCI INDYWIDUALNI CUI - KONTO INTERNETOWE TRYB POBIERANIA OPŁATY ROR ROR SENIOR ROR JUNIOR ROR CZYNSZOWE ROR MŁODZI RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ROR DOBRY ZYSK ROR DOBRY ZYSK BIS 6,00 zł** 6,00 zł** 7 Wykonanie na wniosek klienta zablokowania lub odblokowania kanału dostępu 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 8 Wydanie pierwszego tokena VASCO jednorazowo 225,00 zł ,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 9 Wznowienie tokena Vasco po upływie jego ważności 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 10 Wydanie każdego kolejnego tokena VASCO do tego samego rachunku 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 11 Wydanie tokena Vasco w miejsce utraconego, uszkodzonego 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 12 Płatnosci mobilne: za aktywację usłagi * w przypadku autoryzacji przelewów kodem sms opłatę pobiera się od czwartego przelewu wykonanego w miesiącu ** 1-sza operacja w miesiącu bez opłat; opłata pobierana jest za każdą kolejną operację realizowaną w danym miesiącu

6 DZIAŁ II: KLIENCI INSTYTUCJONALNI II A: RACHUNKI BIEŻĄCE TRYB POBIERANIA OPŁATY PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZEDSIĘBIORSTWA INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE, ROLNICY SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE INDYWIDUALNE STOWARZYSZENIA EXTRA ZUS 1 Otwarcie rachunku jednorazowo 2 2 Prowadzenie rachunku 35,00 zł * 0,25% od wpływów, min. 4,00zł, max. 2 3,00 zł 3,00 zł 3 Wpłaty gotówkowe 0,1% min. 2,00zł, max. 20,00zł 4 Wpłaty gotówkowe ODDZIAŁ KOŁO, FILIA OSIEK MAŁY 0,15% min. 3,00zł 0,15% min. 3,00zł 5 Wpłaty gotówkowe dokonane we wpłatomacie w Oddziale Koło 6 Wypłaty gotówkowe Przelewy złożone w placówce LBS na rachunek prowadzony w Banku Przelewy złozone w placówce LBS na rachunek prowadzony w innym banku Przelewy do ZUS i US złożone w placówce LBS O/Koło Przelew między rachunkami jednego klienta za każdy przelew za każdy przelew za każdy przelew za każdy przelew 0,10% min. 2,00zł, max. 20,00zł 0,10% min. 2,00zł, max. 20,00zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 11 Polecenie zapłaty na rachunek odbiorcy (beneficjenta) w Banku 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 12 Polecenie zapłaty na rachunek odbiorcy (beneficjenta) w innym banku 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 13 Polecenie zapłaty (umowa podpisana z odbiorcą polecenia zapłaty) za aktywację usługi jednorazowo za złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty za każde zlecenie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł za odwołanie polecenia zapłaty 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł jednorazowo: za przyjęcie zlecenia od każdej pozycji / 14 Zlecenia stałe modyfikacja każdej pozycji zlecenia stałego (PLUS 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł prowizja za wykonany przelew zgodna z taryfą) * w przypadku rolników opłata nie jest pobierana miesiącznie, ale od każdego wpływu na rachunek

7 DZIAŁ II: II A: Likwidacja rachunku przez klienta w ciagu 90 dni od założenia (nie dotyczy w przypadku śmierci posiadacza) Likwidacja rachunku przez klienta po 90 dniach od założenia (nie dotyczy w przypadku śmierci posiadacza) KLIENCI INSTYTUCJONALNI RACHUNKI BIEŻĄCE TRYB POBIERANIA OPŁATY jednorazowo jednorazowo PRZEDSIĘBIORSTWA, SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE ROLNICY PRZEDSIĘBIORSTWA INDYWIDUALNE INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE, STOWARZYSZENIA EXTRA ZUS ,00 zł 17 Zmiana parametrów rachunku (zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie) Przelew zagraniczny za każdy przelew 20,00zł + prow. SGB 19 Wyciągi: 20,00zł + prow. SGB 20,00zł + prow. SGB 20,00zł + prow. SGB 20,00zł + prow. SGB za wysyłkę raz w miesiącu raz w miesiącu za sporządzenie drugiego i każdego kolejnego wyciągu w miesiącu od każdego wyciągu 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł za wysyłkę drugiego i każdego kolejnego wyciągu w miesiącu od każdego wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Czeki: wydanie czeków za każdy blankiet 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 20 potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego od każdego czeku 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo

8 DZIAŁ II: II A: KLIENCI INSTYTUCJONALNI RACHUNKI BIEŻĄCE TRYB POBIERANIA OPŁATY PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE, SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE PRZEDSIĘBIORSTWA INDYWIDUALNE STOWARZYSZENIA EXTRA ZUS 21 Za sporządzenie komputerowej kopii przelewu na zlecenie klienta celem wykonania dyspozycji przelewu za każdą kopię 5,00zł + opłata za przelew Za udzielenie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku Za wydanie każdego zaświadczenia dotyczącego rachunku*** za każde zaświadczenie 3,00 zł 24 Za sporządzenie kopii wyciągu lub kopii dowodu księgowego na wniosek klienta za każdą kopię Za sporządzenie historii rachunku za okres wcześniejszy niż ostatni miesiąc Teleserwis za udostępnienie usługi użytkowanie Za realizację tytułu wykonawczego z rachunku Za realizację udzielonej cesji z rachunku bieżącego Blokada środków na realizację umów z innymi podmiotami (z wyłączeniem blokad zleceń zagranicznych) Monity, upomnienia i wezwania do zapłaty Za usługę SMS (funkcje aktywne i pasywne) Usługa płatności masowych: za aktywowanie usługi za każdy rachunek wirtualny Za odzyskanie środków pieniężnych na żądanie posiadacza rachunku w przypadku podania błędnego numeru NRB przy dyspozycji przelewu środków jednorazowo za każdą pozycję za każdą operację/blokadę za każdy monit/upomnienie jednorazowo 5,00 zł 3,00 zł 0, 5,00zł, max. 50,00zł 2 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 5 0,25 gr od każdego rachunku wirtualnego, łącznie nie mniej niż 10 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

9 DZIAŁ II: KLIENCI INSTYTUCJONALNI II B: KARTY TRYB POBIERANIA OPŁATY PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZEDSIĘBIORSTWA INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE, ROLNICY SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE INDYWIDUALNE STOWARZYSZENIA 1 Wydanie karty za każdą kartę Wznowienie karty za każdą kartę Użytkowanie karty Visa Business Electron 3,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3 Visa Business Electron paywave 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł EXTRA ZUS MasterCard Business PayPass 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4 5 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej karty debetowe jednorazowo Zastrzeżenie karty karty debetowe jednorazowo Wypłata gotówki w bankomacie BS i zrzeszeń w bankomacie obcym (Visa Business Electron) 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł Visa Business Electron paywave 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł MasterCard Business PayPass 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł w kasach BS i zrzeszeń (Visa Business Electron; MasterCard Business PayPass) 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 6 Visa Business Electron paywave w kasach banków obcych (Visa Business Electron; MasterCard Business PayPass) za każdą operację 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł Visa Business Electron paywave wypłata gotówki za granicą (Visa Business Electron; MasterCard Business PayPass) 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł Visa Business Electron paywave 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Wypłata gotówki w ramach usługi 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł cashback (punkty handlowe) Visa 7 Business Electron) za każdą operację MasterCard Business PayPass 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 8 Visa Business Electron paywave Zmiana parametrów karty, zmiana limitów

10 DZIAŁ II: II B: KLIENCI INSTYTUCJONALNI KARTY TRYB POBIERANIA OPŁATY PRZEDSIĘBIORSTWA, SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE ROLNICY PRZEDSIĘBIORSTWA INDYWIDUALNE INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE, STOWARZYSZENIA EXTRA ZUS 9 10 Ponowne przesłanie numeru PIN na wniosek klienta Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB ,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 11 Zmiana PIN w bankomacie obcym 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł Zapytanie o saldo w bankomacie obcym Przesłanie zestawienia operacji miesięcznych (opłata wg stawki SGB) Przesłanie ponownego zestawienia operacji miesięcznych na życzenie klienta (opłata wg stawki SGB) 15 Transakcje bezgotówkowe/zbliżeniowe za każdą operację 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

11 DZIAŁ II: KLIENCI INSTYTUCJONALNI II C: CUI - KONTO INTERNETOWE TRYB POBIERANIA OPŁATY PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZEDSIĘBIORSTWA INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE, ROLNICY SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE INDYWIDUALNE STOWARZYSZENIA EXTRA ZUS 1 Użytkowanie CUI 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 2 Realizacja przelewów autoryzacja przy użyciu tokena za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł autoryzacja kodem sms za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3 Wydanie pierwszego tokena jednorazowo Wznowienie tokena po upływie jego ważności Wydanie każdego kolejnego tokena do tego samego rachunku 6 Wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego Zastrzeżenia tokena Wydanie pierwszego tokena VASCO jednorazowo 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 9 Wznowienie tokena VASCO po upływie jego ważności 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 10 Wydanie każdego kolejnego tokena VASCO do tego samego 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł rachunku 11 Wydanie tokena VASCO w miejsce utraconego, 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł 225,00 zł uszkodzonego 12 Zastrzeżenia tokena VASCO Wydanie czytnika 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 14 Wydanie czytnika w miejsce utraconego, uszkodzonego Wydanie karty chipowej 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 16 Wydanie karty chipowej w miejsce utraconej, uszkodzonej Zastrzeżenie karty chipowej Likwidacja CUI w ciągu 12 miesięcy od dnia aktywowania usługi jednorazowo Wykonanie na wniosek klienta zablokowania lub odblokowania kanału dostępu 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 20 Opłata za przedłużenie certyfikatu karty Udostępnienie usługi u klienta (ustawienie przeglądarki WWW, szkolenie, instalacja czytnika kart, instalacja Java (Sun))-instalacja przez pracownika Banku

12 Usunięcie awarii systemu u klienta na jego wniosek Płatności mobilne: za aktywację usługi 20,00zł - 200,00zł 20,00zł - 200,00zł 20,00zł - 200,00zł 20,00zł - 200,00zł 20,00zł - 200,00zł

13 DZIAŁ III III A KLIENCI INDYWIDUALNI KREDYTY I POŻYCZKI TRYB POBIERANIA OPŁATY RODZINA NA SWOIM udzielany do r. MIESZKANIOWY SGB TWÓJ DOM- MIESZKANIE udzielany do r. KREDYTY MIESZKANIOWE KONSOLIDACYJNY NA BUDOWĘ DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH Z DOPŁATĄ NFOŚiGW KREDYTY MIESZKANIOWE "Mieszkanie dla młodych" ODNAWIALNY W ROR POŻYCZKA HIPOTECZNA KONSUMPCYJNY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH STUDENCKIE POZOSTAŁE 2 1 Prowizja przygotowawcza za udzielenie/przyznanie kredytu/pożyczki 0,00% 1,00% -2,00% 1,50% - okres kredytowania do do 10 lat, 2,00% - okres kredytowania od lat, 2,50% okres kredytowania powyżej 20 lat. 1,00% -2,00% 1,00% -2,00% 1,50% min. Klienci posiadający rachunek min. 12 m-cy, 2,00% min. pozostali Klienci 2,00% 2,50% 2,50% 1,50% od każdej wypłaconej transzy 1,00% - 4,00% min. 2 3 Za odnowienie limitu kredytu w rachunku Prowizja administracyjna *nie dotyczy kredytów preferencyjnych udzielonych od r. Do r. co roku 0,00% 0,10% 0,10% dla kredytów do ,00zł, 0,20% - 0,50% dla kredytów pow ,00zł 1,50% min. 0,00% 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 Prowizja rekompensacyjna (za wcześniejszą spłatę w ciągu 3 lat od podpisania umowy), dotyczy kredytów niekonsumenckich (pow ,00zł) **nie dotyczy kredytów udzielonych od r. 0,00% 1,00%-3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5 Za udzielenie prolongaty, konwersji (od kwoty prolongowanej, konwertowanej) 0,50% - 4,00%, min. 0,50% - 4,00%, min. 0,50% - 4,00%, min. 1 0,50% - 4,00%, min. 0,50% - 4,00%, min. 0,50% - 4,00% min. 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% - 4,00%, min. 0,50% - 4,00%, min. 6 Za zmianę warunków umowy i sporządzenie aneksu na wniosek klienta (nie dotyczy odnowień) Za sporządzenie nowego planu spłaty (harmonogramu) kredytu, pożyczki na wniosek Klienta bez opłat 8 Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej 10

14 DZIAŁ III III A KLIENCI INDYWIDUALNI KREDYTY I POŻYCZKI KREDYTY MIESZKANIOWE TRYB POBIERANIA OPŁATY NA ZAKUP I TWÓJ DOM- KREDYTY KONSUMPCYJNY NA BUDOWĘ DOMÓW ODNAWIALNY W POŻYCZKA MONTAŻ RODZINA NA MIESZKANIOWY MIESZKANIE MIESZKANIOWE ZABEZPIECZONY KONSOLIDACYJNY ENERGOOSZCZĘDNYCH ROR HIPOTECZNA KOLEKTORÓW SWOIM SGB udzielany do "Mieszkanie dla HIPOTECZNIE Z DOPŁATĄ NFOŚiGW SŁONECZNYCH r. młodych" STUDENCKIE POZOSTAŁE Zawarcie umowy ugody, od kwoty należności objętej umową ugody Za udzielenie gwarancji bankowej co roku 1,00% od pozostałej kwoty do spłaty 0,50% - 4,00% min. 100,00zł 11 Za zezwolenie na wykreślenie hipoteki, wpisu z dowodu rejestracyjnego 12 Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości 10 (bez dodatkowych opłat) 13 Uiszczenie składek na ubezpieczenie za dłużnika (pobierane łącznie ze składką) Wydanie na wniosek klienta zaświadczenie dot. kredytu, pożyczki Za sporządzenie na wniosek Klienta duplikatu umowy kredytu, pożyczki Za pisemne wezwanie klienta do dostarczenia dokumentów niezbednych dla oceny zdolności kredytowej i stosowanych zabezpieczeń Upomnienie, wezwanie do za każde 14 zapłaty upomnienie/wezwanie do *** opłata za wydanie zaświadczenia na wniosek innego banku lub osoby nie będącej klientem LBS jest powiększana o kwotę podatku VAT 1 dotyczy umów kredytowych zawartych do dnia r. 2 3,00zł *** nie dotyczy kredytów okolicznościowych, dla których prowizja ustalana jest Uchwałą Zarządu

15 DZIAŁ IV IV A KLIENCI INSTYTUCJONALNI KREDYTY I POŻYCZKI TRYB POBIERANIA OPŁATY KREDYTY PREFERENCYJNE z pomocą ARiMR udzielane od 2015r. KREDYTY KOMERCYJNE KREDYTY PREFERENCYJNE (udzielane do r.) Prowizja przygotowawcza za udzielenie/przyznanie kredytu/pożyczki Za odnowienie limitu kredytu w rachunku Prowizja administracyjna (nie dotyczy kredytów preferencyjnych udzielonych od r. do r.) Prowizja administracyjna (dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR udzielanych od r.) Za udzielenie prolongaty, konwersji (od kwoty prolongowanej, konwertowanej) co roku co roku INWESTYCYJNE INWESTYCYJNE (W TYM UNIJNY) 1,85% 5 1,00% - 4,00% min. dot. kr. inwestycyjnego długoterminowego: 0,10% - 0,50% 0,50% - 4,00% min. OBROTOWE 1,00% - 4,00% min. 0,50% - 4,00% min. OSM ŁOWICZ 1,50% 0,50% - 4,00% min. OBROTOWY (LIMIT) W RB 1,20% - 2,50% min. 80,00zł 3 ; OBROTOWY (LIMIT) W RBR 2,00% - 4,50% min. 80,00zł 1 ; 2,50% - 5,00% min. 80,00zł 2 1,80% min. 80,00zł 3 POZOSTAŁE INWESTYCYJNE KLĘSKOWE 1,00% - 4,00% min. dot. kr. długoterminowego: 0,10% - 0,50% 0,50% - 4,00% min. 1,00% 1,00% 0,10% - 0,50% 0,20% 0,50% - 4,00% min. 1,00% - 3,00% 6 Za zmianę warunków umowy i sporządzenie aneksu na wniosek klienta (nie dotyczy odnowień) Za sporządzenie nowego planu spłaty (harmonogramu) kredytu, pożyczki na wniosek Klienta Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej bez opłat 10

16 DZIAŁ IV IV A KLIENCI INSTYTUCJONALNI KREDYTY I POŻYCZKI TRYB POBIERANIA OPŁATY KREDYTY PREFERENCYJNE z pomocą ARiMR udzielane od 2015r. KREDYTY KOMERCYJNE KREDYTY PREFERENCYJNE (udzielane do r.) 9 10 Zawarcie umowy ugody, od kwoty należności objętej umową ugody Za udzielenie gwarancji bankowej co roku INWESTYCYJNE INWESTYCYJNE (W TYM UNIJNY) OBROTOWE OSM ŁOWICZ OBROTOWY (LIMIT) W RB OBROTOWY (LIMIT) W RBR 1,00% od pozostałej kwoty do spłaty 0,50% - 4,00% min. 100,00zł POZOSTAŁE INWESTYCYJNE KLĘSKOWE 11 Za zezwolenie na wykreślenie hipoteki, wpisu z dowodu rejestracyjnego 12 Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości Uiszczenie składek na ubezpieczenie za dłużnika (pobierane łącznie ze składką) 10 (bez dodatkowych opłat) 2 13 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenie dot. kredytu, pożyczki Za sporządzenie na wniosek Klienta duplikatu umowy kredytu, pożyczki 40,00zł ** Za pisemne wezwanie klienta do dostarczenia dokumentów niezbednych dla oceny zdolności kredytowej i stosowanych zabezpieczeń 2 14 Upomnienie, wezwanie do zapłaty za każde upomnienie/wezwanie do zapłaty Za wydanie promesy w ramach programów Unijnych dla: 15 rolnika 0,20% kwoty kredytu, min. 100,00zł, max ,00zł gminy 0,20% kwoty kredytu, min. 100,00zł, max ,00zł firmy 0,50% kwoty kredytu, min. 100,00zł, max ,00zł 1 Klienci posiadający RB, RBR min. 12 miesięcy: 2,00% min. 80,00zł - kredyt udzielony na 1 rok; 3,50% min. 80,00zł - kredyt udzielony na 2 lata; 4,50% min. 80,00zł - kredyt udzielony na 3 lata 2 Klienci posiadający RB, RBR do 12 miesięcy: 2,50% min. 80,00zł - kredyt udzielony na 1 rok; 4,00% min. 80,00zł - kredyt udzielony na 2 lata; 5,00% min. 80,00zł - kredyt udzielony na 3 lata 3 Dotyczy umów kredytowych zawartych do dnia r. 2

17 4 Dotyczy umów kredytowych zawartych do dnia r. 5 Suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR udzielonym od 2015 r. nie może przekroczyć stawki prowizji przygotowawczej wskazanej w taryfie ** opłata za wydanie zaświadczenia na wniosek innego banku lub osoby nie będącej klientem LBS jest powiększana o kwotę podatku VAT

18 DZIAŁ V V A 1 Otwarcie rachunku lokaty, wkładu terminowego OSZCZĘDNOŚCI LOKATY I WKŁADY TERMINOWE TRYB POBIERANIA OPŁATA OPŁATY bez opłat Prowadzenie rachunku lokaty, 2 wkładu terminowego bez opłat 3 Wpłaty i wypłaty z rachunku bez opłat Za sporządzenie/realizację 4 zapisu na wypadek śmierci Wydanie zaświadczenia dot. 5 oszczędności 3,00 zł 6 Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa 1 DZIAŁ V V B 1 Wystawienie nowej książeczki a'vista w miejsce utraconej lub zniszczonej OSZCZĘDNOŚCI KSIĄŻECZKI A'VISTA TRYB POBIERANIA OPŁATY OPŁATA 2 Umorzenie utraconej książeczki 3 Przepisanie książeczki w związku z przelaniem praw na inną osobę 4 Potwierdzenie faksem kwoty wypłaconej z książeczki Przelewy złożone w placówce 5 LBS na rachunek prowadzony w Banku 1 2,00 zł

19 DZIAŁ V V B Przelewy złożone w placówce 6 LBS na rachunek prowadzony w innym banku Za sporządzenie/realizację 7 zapisu na wypadek śmierci Inne czynności związane z 8 rachunkiem Wydanie zaświadczenia dot. 9 oszczędności 10 Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa OSZCZĘDNOŚCI KSIĄŻECZKI A'VISTA TRYB POBIERANIA OPŁATY wg Tabeli dla ROR OPŁATA 2,50 zł wg Tabeli dla ROR 3,00 zł 1 DZIAŁ V V C 1 2 Wypłata z IKE przed upływem 6 miesięcy od otwarcia rachunku IKE po upływie 6 miesięcy do 12 miesięcy od otwarcia rachunku IKE po upływie 12 miesięcy od otwarcia rachunku IKE Wydanie zaświadczenia dot. oszczędności OSZCZĘDNOŚCI IKE TRYB POBIERANIA OPŁATY OPŁATA 10 75,00 zł bez opłat 3,00 zł

20 DZIAŁ VI 1 Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach POZOSTAŁE CZYNNOŚCI BANKOWE TRYB POBIERANIA OPŁATA OPŁATY 2,50zł do kwoty 1 000,00zł, powyżej 1,00% od kwoty, max. 100,00zł 2 Wpłaty gotówkowe osób trzecich na rachunki LBS podmiotów nie będących konsumentami 2,00 zł 3 Wpłaty gotówkowe na rzecz: KRUS, ZUS, US, podatki na rzecz budżetu terenowego dotyczące wywozu nieczystości stałych za energię elektryczną RKO Strzałkowo SM Strzałkowo Zakład Wodociągów Gminny Związek Działkowców Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun" opłata radiowo-telewizyjna 2,50 zł 1,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł bez opłat na cele charytatywne, na rzecz organizacji pożytku publicznego bez opłat na rachunki obsługi kredytów i odsetek w Banku oraz innych zobowiązań w stosunku do Banku bez opłat 4 Za realizację zleceń do wypłaty 0,50% nie mniej niż 5,00zł

21 DZIAŁ VI POZOSTAŁE CZYNNOŚCI BANKOWE TRYB POBIERANIA OPŁATA OPŁATY 5 Wypłata czeków gotówkowych potwierdzonych przez inne banki 0,50% nie mniej niż 10,00zł 6 Za przyjęcie czeku banku krajowego i zagranicznego do inkasa 7 Za obsługę weksli (przedstawienie do zapłaty, zgłaszanie protestu, inkaso weksli) 8 Wymiana gotówki na bilon (dot. klientów nie posiadających rachunku w LBS) 5,00 zł 9 Za przechowywanie depozytu kwartalnie 4 10 Za portfel do skarbca nocnego lub klucz do drzwi wrzutowych do skarbca nocnego Potwierdzenie wykonania 11 przelewu w CUI Potwierdzenie faksem kwoty wypłaconego czeku, 12 zrealizowanego przelewu lub dowolnej dyspozycji klienta Niepodjęcie kwoty wypłaty 13 awizowanej w uzgodnionym terminie jednorazowo 2,00 zł 5,00 zł 0,15% od kwoty 14 Zastrzeżenie dowodu osobistego 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo