E- Hazard w Polsce i w Europie jak to dział a? Prowadzący: Tomasz Piotrowski - Betsson.com

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E- Hazard w Polsce i w Europie jak to dział a? Prowadzący: Tomasz Piotrowski - Betsson.com"

Transkrypt

1 E- Hazard w Polsce i w Europie jak to dział a? Prowadzący: Tomasz Piotrowski - Betsson.com

2 01.1 S pis treś ci 1. Czym zajmuje się Betsson.com? 3. Co to jest e- hazard? 5. E- rozrywka a prawo (polskie i europejskie) 7. Klienci korzystający z e- rozrywki kim są? 9. Przyszł ość e- rozrywki w Polsce i na świecie

3 Czym zaj muj e s i ę Bet s s on. com? WHAT S YOUR THRI LL?

4 02.1 K rótki opis firmy B ets s on? Firma Betsson powstał a w 2000 roku i uruchomił a platformę Betsson.com w 2002 roku Jest obecna w 13 krajach - na polskim rynku jesteśmy od marca 2006 roku Betsson Malta Ltd. firma, której 100% akcjonariuszem jest spół ka Betsson notowana na gieł dzie w Sztokholmie Betsson zatrudnia obecnie ponad 100 pracowników, podczas gdy cał a grupa Betsson zatrudnia ponad 800. Prawie klientów wszystkich serwisów Betsson, w tym ponad aktywnych w zeszł ym kwartale

5 02.2 Produkty firmy Zakłady B ukmachers kie (S ports book) Tradycyjne zakł ady bukmacherskie dla Internautów Oferujemy zakł ady dla prawie wszystkich najważniejszych lig pił ki nożnej w Europie (również polskie) Zakł ady w innych sportach oraz wydarzeniach na świecie Betsson oferuje znacznie lepsze kursy niż tradycyjne punkty zakł adów wzajemnych Możliwość stawiania zakł adów na jedno lub więcej wydarzeń

6 02.3 Produkty firmy G iełda Zakładów (B ets s on Exchang e) Gieł da Zakł adów = gieł da na której handluje się zakł adami zamiast akcji Zakł ady pomiędzy graczami gdzie Betsson jest tylko pośrednikiem, który pobiera za to prowizję w wysokości 4% wygranej Znacznie wyższe kursy niż w tradycyjnej formie zakł adów bukmacherskich (średnio 30% wyższe kursy) Można nawet stawiać na przegranych zamiast tylko na wygranych Im więcej wygrywają nasi klienci tym więcej na tym zyskujemy nie mamy interesu w tym by klienci przegrywali

7 02.4 Produkty firmy Poker (B ets s on Poker) Betsson Poker jest częścią największej sieci pokerowej na świecie Ongame Network, która zrzesza ponad 6 milionów graczy. Na stolikach oferowanych w Betsson Poker można grać zarówno mał ymi jak i dużymi stawkami oraz bez pieniędzy Codziennie organizowane są turnieje dla graczy, w których można rywalizować nawet z 2500 graczami W danym momencie w pokera w portalu Betsson.com można spotkać od 10 do 20 tysięcy graczy online jednocześnie Dostępny również poker moblie (dla telefonów komórkowych w krajach skandynawskich)

8 02.5 Produkty firmy K as yno internetowe (B ets s on C as ino) Oferta skł ada się z kilkudziesięciu różnych gier a ich liczba ciągle rośnie Kasyno jest rozwijane przez firmę z grupy Betsson NetEnt. Gra odbywa się w przeglądarce bez konieczności instalowania osobnego oprogramowania na wł asnym komputerze Najpopularniejsze w Kasynie Betsson obecnie to gry wrzutowe, ruletka, black jack i videopoker Obecnie Jackpoty dostępne w Kasynie Betsson wynoszą ł ącznie ponad 2 miliony zł otych

9 02.6 Produkty firmy ezdrapka - TR IO Elektroniczna wersja popularnych zdrapek Wygrywa więcej niż 1 na 3 ezdrapki (wyższa szansa wygranej niż w tradycyjnych zdrapkach) Gra odbywa się w przeglądarce bez konieczności instalowania osobnego oprogramowania na wł asnym komputerze Najwyższa możliwa wygrana przy cenie kuponu 2 Euro: Euro

10 02.6 Produkty firmy B ing o Elektroniczna popularnej gry losowej Produkt skierowany do kobiet Interaktywność : czat z moderatorem Gra odbywa się w przeglądarce bez konieczności instalowania osobnego oprogramowania na wł asnym komputerze Jackpot w wysokości kilkudziesięciu tysięcy Koron Szwedzkich

11 Co to jest e- rozrywka? WHAT S YOUR THRI LL?

12 03.1 Co to jest e- hazard? E- gambling (e- hazard) wszelkiego rodzaju interaktywne gry losowe i zakł ady wzajemne, za które klient musi zapł acić i w których może wygrywać pieniądze korzystająć z tych usł ug przez Internet, telefon komórkowy, palmtop, interaktywna telewizja lub podobne. Rynek e- hazardu to: jeden z najszybciej rozwijających się rynków obecnie na świecie Rynek o wartości na świecie w 2005 roku 12 miliardów USD Szacowany na 25,2 miliardy USD wartości w 2010 roku 5,5% wartości cał ego rynku hazardowego na świecie

13 03.2 Rodzaje e- hazardu Przykł adowe e- rozrywki dostępne w Internecie: Zakł ady bukmacherskie, Poker, Gry kasynowe, Gieł dy zakł adów, Loterie, Bingo, Wirtualne gry i zakł ady ezdrapki, inne

14 03.3 Gł ówne róznice pomiędzy rozrywką online i offline Rozrywka offline Rozrywka online 2. Ograniczona dostępność. 2. Łatwa dostępność. 3. Wyższe marże w zakł adach wysokie podatki krajowe 3. Wyższe kursy w zakł adach niższe podatki 4. Dł ugie rozliczanie zakł adów. 5. Niedostępność różnych usł ug w jednym czasie. 6. Sposoby pł atności: gotówka 7. Czynne w określonych godzinach 8. Interakcja z ograniczoną liczbą osób 9. Wiarygodniejsze ze względu na fakt istnienia fizycznego punktu 10. Wypł ata wygranej w gotówce na miejscu 4. Szybkie rozliczanie zakł adów. 5. Możliwość gry na kilku różnych produktach 6. Sposoby pł atności: wszystkie internetowe 7. Czynne 24h7 8. Interakcja z bardzo duża liczbą osób 9. Mniejsza wiarygodność dla graczy 10. Wypł ata wygranej uzależniona od formy pł atności

15 E- r ozr ywka a pr awo WHAT S YOUR THRI LL?

16 04.1 Krótkie omówienie prawa dotyczącego e- hazardu w Polsce 1. Ni e ma e- haz ar du wg pr awa pol s ki ego i s t ni ej ą t y l ko punkt y naz i emne. 3. Fi r my l egal ni e dz i ał aj ąc e w i nny c h kr aj ac h Uni i Eur opej s ki ej mogą dz i ał ać r ówni eż na t er eni e Pol s ki, poni eważ pr awo pol s ki e ni e nor muj e t ej kwes t i i a pr awo eur opej s ki e s t oi po s t r oni e s wobodnego pr z epł y wu us ł ug. 5. Fi r my, kt ór e pos i adaj ąc e konc es j ę na t er eni e Pol s ki NI E mogą dz i ał ać w I nt er nec i e ( naj nows z y pr oj ekt us t awy c hc e t o j as no okr eś l i ć ). 7. Ws z y s t ki e f i r my obowi ąz uj e z akaz r ekl amowani a haz ar du na t er eni e Pol s ki w pos t ac i namawi ani a do uc z es t ni c t wa w ni m.

17 04.1 Krótkie omówienie prawa dotyczącego e- hazardu w Europie 1. Każ dy kr aj Uni i Eur opej s ki ej s t os uj e wł as ne 3. Fi r my l egal ni e dz i ał aj ąc e w i nny c h kr aj ac h Uni i Eur opej s ki ej mogą dz i ał ać r ówni eż na t er eni e Pol s ki, poni eważ pr awo pol s ki e ni e nor muj e t ej kwes t i i a pr awo eur opej s ki e s t oi po s t r oni e s wobodnego pr z epł y wu us ł ug. 5. Fi r my, kt ór e pos i adaj ąc e konc es j ę na t er eni e Pol s ki NI E mogą dz i ał ać w I nt er nec i e ( naj nows z y pr oj ekt us t awy c hc e t o j as no okr eś l i ć ). 7. Ws z y s t ki e f i r my obowi ąz uj e z akaz r ekl amowani a haz ar du na t er eni e Pol s ki w pos t ac i namawi ani a do uc z es t ni c t wa w ni m.

18 Kl i enci kor zys t aj ący z er ozr ywki WHAT S YOUR THRI LL?

19 05.1 Świadomość społ eczeństwa Skojarzenia hazardu w Polsce : Wstyd nie mówimy gł ośno o grze Niezbyt legalne Mafijne powiązania Nieuczciwe praktyki Dla elit nie dla mas Loteria nie jest pojmowana jako hazard Media zawsze opisują niesł usznie firmy takie jak Betsson używając sł ów nielegalne, niezgodne z polskim prawem itp. co jest nieprawdziwe Strach przed Internetem Ludzie nadal nie są przekonani do pł atności online Nie wierzą w uczciwość firm zajmujących się e- rozrywką Wciąż niska penetracja kart kredytowych w Polsce i pł atności nimi

20 05.2 Korzystający z e- rozrywki w Polsce Ponad deklarujących lub korzystających z usł ug e- rozrywki w Polsce Mężczyźni w wieku lat posiadający Internet Kobiety na razie margines korzystających z e- rozrywki Ludzie zamożniejsi niewielka grupa ogół em Średnia kwota wpł acana miesięcznie to okoł o 130 zł na Betsson.com

21 05.3 Porównanie klientów online i offline Onl i ne Of f l i ne Gł ównie mężczyźni Gł ównie mężczyźni Ludzie mł odzi w wieku lat Ludzie mł odzi w wieku lat lub pow. 60 Mieszkańcy dużych miast (niezależnie od produktu) Mieszkańcy dużych (kasyna i zakł ady) i średnich miast (zakł ady) Duża część to single Większość to ludzie zamężni Posiadający Internet w pracy lub w domu Grający w ciągu tygodnia i weekendy Dochody niskie lub średnie Dochody niskie (zakł ady) i wyższe (kasyna)

22 05.4 Co jest ważne dla klienta? Pewność i szybkość wypł aty wygranej Sposoby wpł at Wiarygodność firmy obsł ugującej zakł ady Szeroka oferta zakł adów i gier Dostępność 24/7 Pomoc w języku klienta Język samego serwisu Lokalne wydarzenia w serwisie Lokalni przedstawiciele firmy Globalna oferta Liczba graczy online inne

23 05.5 Licencje i bezpieczeńs two Firma notowana na gieł dzie Bookmakers Permit (Pozwolenie bukmacherskie) Audyt - Ernst & Young The Global Gambling Guidance Group (G4) Znane banki i dostawcy usł ug bankowych mbank Betsson jedynym partnerem na polskim rynku Royal Bank of Scotland Group, Barclays Bank, Raiffeisen Bank, SEB, Garanti Bank i Nordea. Neteller i Moneybookers. VeriSign SSL

24 Dzi ękuj ę za uwagę! WHAT S YOUR THRI LL?

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

2015 rok na rynku walut

2015 rok na rynku walut 61 RYNEK WYMIANY WALUT W INTERNECIE 2015 rok na rynku walut Rok 2015 rozpoczął się bardzo ciekawie ze względu na kilka czynników determinujących gospodarkę światową. Możemy do nich zaliczyć bardzo niskie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Biznes w Sieci Wiosna 2013

Biznes w Sieci Wiosna 2013 Biznes w Sieci Wiosna 2013 BIZNES W SIECI Motorem postępu często bywa lenistwo lub pieniądze. W przypadku sieci mamy do czynienia z jednym i z drugim. Gospodarka internetowa - warstwy Narzędzia - Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Ümobilny bank dla firm

Ümobilny bank dla firm raport Ümobilny bank dla firm 1. Mobilność: dostęp do banku przez smartfon, netbook, laptop, wszędzie, gdzie chcesz. raport Ümobilny bank dla firm mobilny Michał opala Menadżment odpowiedzialny za finanse

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A 2013

I N F O R M A C J A 2013 INFORM A C J A 2013 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku 4 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 132/2014 Z DNIA 18 MARCA 2014 ROKU Na podstawie art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

MARKETING MOBILNY. www.interaktywnie.com/biznes/raporty

MARKETING MOBILNY. www.interaktywnie.com/biznes/raporty STYCZEŃ 2013 LUTY 2013 MARZEC 2013 KWIECIEŃ 2013 MAJ 2013 CZERWIEC 2013 LIPIEC 2013 SIERPIEŃ 2013 WRZESIEŃ 2013 PAŹDZIERNIK 2013 LISTOPAD 2013 GRUDZIEŃ 2013 MARKETING MOBILNY www.interaktywnie.com/biznes/raporty

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Poker gra szczęścia czy umiejętności?

Poker gra szczęścia czy umiejętności? Poker gra szczęścia czy umiejętności? Przegląd analiz teoretycznych i empirycznych oraz wnioski dla regulacji MIKOŁAJ CZAJKOWSKI * Streszczenie Na temat tego, czy poker jest grą szczęścia (losową) czy

Bardziej szczegółowo

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze 22 RYNEK OBROTU WALUTAMI W INTERNECIE Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze Obecnie pieniądze możemy wymienić na kilka sposobów: w banku, w kantorze stacjonarnym i kantorze lub platformie

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

rynek obrotu walutami w internecie

rynek obrotu walutami w internecie 29 listopada 5 grudnia 2013 r. 23 rynek obrotu walutami w internecie Popularność e-kantorów w Polsce Szacujemy, że obecnie z oferty kantorów i platform internetowych korzysta przeszło pięćset tysięcy Polaków.

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Analiza branży gier w Polsce i w Berlinie Berlin, styczeń 2014 1 Wydawca wersji polskiej: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Nie przejmuję się krytyką!

Nie przejmuję się krytyką! WSZYSTKO O e-biznesie Maj 2012 Nie przejmuję się krytyką! Rozmowa miesiąca z Grzegorzem Marczakiem Show me the Money Pomysły muszą zarabiać! O czym piszą i mówią? Podsłuchujemy polskiego Facebooka Pokolenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

Magazyny zintegrowane z e-sklepami. 5 11 grudnia 2014 r. RYNEK E-COMMERCE W POLSCE

Magazyny zintegrowane z e-sklepami. 5 11 grudnia 2014 r. RYNEK E-COMMERCE W POLSCE 22 RYNEK E-COMMERCE W POLSCE Magazyny zintegrowane z e-sklepami E-commerce to bardzo wymagający i konkurencyjny rynek, na którym z biznesowego punktu widzenia ważne są przede wszystkim dwa elementy: jak

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Modele biznesowe e-usług

Modele biznesowe e-usług Michał Śliwiński UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Michał Śliwiński UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetowych platform biznesowych w nauczaniu akademickim

Wykorzystanie internetowych platform biznesowych w nauczaniu akademickim Piotr Smejda Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wykorzystanie internetowych platform biznesowych w nauczaniu akademickim Opracowanie przedstawia możliwości inwestycyjne, jakie stwarza internet

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna rewolucja w finansach

Elektroniczna rewolucja w finansach S t r a t e g i a i n n o w a c j i n a p ę d e m w z r o s t u bycia urządzenia pracującego na bazie GPS stanowi poważną barierę dla popularyzacji tego rozwiązania, ale wraz z pakietem dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

E-commerce w Polsce 2014 Gemius dla e-commerce Polska

E-commerce w Polsce 2014 Gemius dla e-commerce Polska E-commerce w Polsce Gemius dla e-commerce Polska E-commerce w Polsce. Gemius dla e-commerce Polska Wstęp Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport E-Commerce w Polsce. Gemius

Bardziej szczegółowo

"Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych"

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych "Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych" W dobie globalnego spowolnienia gospodarczego kwestia oszczędzania pojawia się znowu w centrum uwagi

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Łódź 2010 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk Publikacja dofinansowana przez Prorektora

Bardziej szczegółowo