Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego ING oraz V.me by Visa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego ING oraz V.me by Visa"

Transkrypt

1 Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego ING oraz V.me by Visa 1. Definicje 1) Portfel Elektroniczny ING - zwany też Portfelem ING - portfel elektroniczny funkcjonujący w ramach serwisu V.me by Visa, który jest obsługiwany przez Visa, oferowany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w kwocie ,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie ,00 zł, NIP , o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) INGBPLPW i adresie poczty elektronicznej: podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej ING Bank Śląski. 2) V.me by Visa - serwis oferowany przez Visa, w ramach którego ING Bank Śląski oferuje Portfel Elektroniczny ING. 3) Wydawca portfela - ING Bank Śląski, który oferuje Portfel Elektroniczny ING w ramach serwisu 4) Wydawca karty - dowolny bank w obszarze działania Visa Europe, który wydaje karty. 5) Visa - Visa Europe. 6) Karta - karta debetowa, przedpłacona, kredytowa, wydana przez dowolny bank w obszarze działania Visa Europe, zarówno z organizacji płatniczej Visa jak i MasterCard, umożliwiająca dokonywanie transakcji na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty (w internecie). 7) Posiadacz portfela - osoba, która zarejestruje się do Portfela Elektronicznego ING. 8) Obszar działania Visa Europe - obszar, wskazany przez Visa Europe na stronie internetowej 9) Sklep - sklep internetowy, który udostępnia na swojej stronie metodę płatności 10) Kod identyfikacyjny - poufny numer, hasło lub inne oznaczenie weryfikujące posiadacza karty, które może być wymagane od niego w przypadku dokonywania transakcji przy użyciu Portfela Elektronicznego ING w ramach serwisu Może to być 3D secure, kod CVV lub SMS kod, różny w zależności od wydawcy karty. Podanie kodu może być wymagane podczas dodawania karty do Portfela Elektronicznego ING, podczas pierwszej płatności po rejestracji opisanej w pkt 3.1a), podczas płatności dokonanych przy użyciu kart MasterCard (o ile sklep wymaga dodatkowej autentykacji), a także w sytuacji dodatkowych kontroli systemu lub transakcji podejrzanych. 11) Ogólne warunki - niniejsze Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego ING oraz 2. Postanowienia ogólne 1) Portfel Elektroniczny ING w ramach serwisu V.me by Visa może być przeznaczony do: a) zapisywania w nim danych kart, przy użyciu których dokonywane są zakupy w sklepach internetowych, b) dokonywania płatności online przy użyciu danych kart zapisanych w Portfelu Elektronicznym ING, o ile na stronie danego sklepu udostępniona jest metoda płatności 2) Posiadacz portfela przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność i dokładność informacji przechowywanych w Portfelu Elektronicznym ING w ramach serwisu V.me by Visa. Wydawca portfela nie ma możliwości aktualizowania tych danych. 3) Wydawca Portfela Elektronicznego ING zapewnia jedynie platformę, ułatwiającą płatności online za zakupy w internecie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje zawierane pomiędzy posiadaczem portfela a sklepem. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących transakcji wykonanej przy użyciu karty zapisanej w Portfelu Elektronicznym ING, należy skontaktować się z danym sklepem lub wydawcą danej karty. Kontakt z wydawcą portfela

2 zalecany jest tylko wtedy, gdy transakcja była wykonana przy użyciu karty wydanej przez wydawcę portfela, tj. ING Bank Śląski. 4) Przed dokonaniem rejestracji do Portfela Elektronicznego ING, konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z ogólnymi warunkami i towarzyszącą im polityką prywatności, akceptacja ich oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Jednocześnie należy wyrazić zgodę na wykorzystanie danych osobowych do wszystkich celów związanych z Portfelem Elektronicznym ING, opisanych w polityce prywatności. Polityka wyjaśnia jak wydawca portfela zbiera, wykorzystuje i dzieli się danymi osobowymi dla celów związanych z działaniem Portfela Elektronicznego ING oraz jak Visa to robi w ramach działania serwisu 3. Rejestracja w Portfelu Elektronicznym ING 1) Korzystanie z Portfela Elektronicznego ING wymaga dokonania rejestracji. Istnieją dwie możliwości: a) rejestracja przez koszyk: podczas zakupów w internecie, po wybraniu płatności poprzez serwis V.me by Visa, b) rejestracja do serwisu V.me by Visa i Portfela Elektronicznego ING przez link udostępniany przez wydawcę portfela. 2) Podczas rejestracji wymagana jest akceptacja niniejszych ogólnych warunków. 3) Rejestracja wiąże się z podaniem adresu , który będzie stanowił login, numeru telefonu komórkowego, szczegółowych danych dotyczących kart, które mają zostać zapisane oraz utworzeniem hasła zabezpieczającego do usługi. Po dokonaniu rejestracji, posiadacz portfela nie będzie musiał już nigdy podawać pełnych danych karty podczas płatności za zakupy online w internecie przy użyciu Portfela Elektronicznego ING. 4) Posiadacz portfela potwierdza, że przekazane dane są prawdziwe, kompletne i aktualne, a w przypadku ich zmiany zobowiązany jest do ich aktualizacji, logując się do Portfela Elektronicznego ING. 5) Wydawca portfela i Visa mogą wykorzystywać dane osobowe w celu uwierzytelnienia i identyfikacji posiadacza portfela podczas korzystania z Portfela Elektronicznego ING w ramach serwisu Szczegółowe informacje o tym, jak dane osobowe będą wykorzystywane, zawarte są w polityce prywatności. 6) Dodanie karty do Portfela Elektronicznego ING podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1a) następuje wraz z płatnością, która, jako pierwsza transakcja dokonana w ten sposób, wymaga weryfikacji, tj. podania kodu identyfikacyjnego. Kod ten może być różny w zależności od wydawcy karty. Dokonanie płatności jest równoznaczne z aktywacją Portfela Elektronicznego ING. 7) Dodanie karty do Portfela Elektronicznego ING podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1b) wymaga potwierdzenia, że posiadacz portfela jest uprawniony do użytkowania dodawanej karty. Posiadacz karty zostanie poproszony o podanie kodu identyfikacyjnego, który może być różny w zależności od wydawcy karty. W trakcie rejestracji lub przed dokonaniem pierwszej transakcji, Portfel Elektroniczny ING musi zostać aktywowany poprzez wpisanie hasła wysłanego na wskazany przy rejestracji adres . 8) Posiadacz portfela może zapisać w Portfelu Elektronicznym ING tylko karty, których jest użytkownikiem. Maksymalnie można dodać 10 kart. 9) Podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1a), dodana karta staje się domyślną, którą posiadacz portfela zamierza dokonywać płatności. 10) Podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1b), należy wskazać domyślną kartę, którą posiadacz portfela zamierza dokonywać płatności. 11) W dowolnym czasie można wskazać inną kartę jako domyślną, logując się do swojego Portfela Elektronicznego ING lub użyć innej karty podczas dokonywania płatności. 12) Login i hasło są znane tylko posiadaczowi portfela i pozwalają na dostęp do swojego Portfela Elektronicznego ING. 13) Login i hasło muszą być przechowywane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający wejście w ich posiadanie przez osobę trzecią.

3 14) Posiadacz portfela przyjmuje do wiadomości i zgadza się z poniższymi postanowieniami: a) wydawca portfela i Visa nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej lub wynikającej z błędnych lub nieaktualnych danych zapisanych w Portfelu Elektronicznym ING, b) posiadacz portfela jest odpowiedzialny za ochronę swojego loginu i hasła dostępu, c) wydawca portfela i Visa nie ponoszą odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku nieuprawnionego użycia Portfela Elektronicznego ING. 4. Dokonywanie płatności V.me by Visa 1) Posiadacz portfela dokonuje płatności na stronach internetowych sklepów, po wybraniu metody płatności V.me by Visa oraz po zalogowaniu się do Portfela Elektronicznego ING przy użyciu adresu i ustanowionego hasła. Płatność będzie przeprowadzana przy użyciu szczegółów zapisanej w Portfelu Elektronicznym ING karty, bez konieczności wpisywania jej danych na stronie sklepu. 2) Jeśli karta została dodana do Portfela Elektronicznego ING, ale nie zweryfikowana, pierwsza transakcja dokonana przy użyciu tej karty wymaga weryfikacji czy z karty korzysta uprawniony do jej użytkowania posiadacz. W tej sytuacji koniecznym jest podanie kodu identyfikacyjnego, który może być różny w zależności od wydawcy karty. 3) Jeśli karta została zweryfikowana, płatności poprzez serwis V.me by Visa dokonane za pośrednictwem kart Visa zapisanych w Portfelu Elektronicznym ING będą zabezpieczone i autentykowane 3D secure po stronie organizacji płatniczej Visa i nie będą już wywoływać dodatkowej autentykacji po stronie banku wydawcy (o ile dany wydawca karty oferuje taką usługę). 4) Płatności poprzez serwis V.me by Visa dokonane za pośrednictwem kart MasterCard zapisanych w Portfelu Elektronicznym ING, w zależności od wymagań sklepu uczestniczącego, mogą wymagać podawania kodu identyfikacyjnego podczas każdej transakcji. 5) System przeciwdziałania oszustwom serwisu V.me by Visa może dokonywać dodatkowych kontroli by zagwarantować, że stale utrzymywany jest najwyższy poziom zabezpieczeń. Oznacza to, że w dowolnym momencie posiadacz portfela może zostać poproszony o podanie kodu identyfikacyjnego. 6) Wydawca portfela nie pobiera żadnych opłat z tytułu korzystania z Portfela Elektronicznego ING. 7) Wydawca portfela i Visa nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne opłaty lub koszty związane z użytkowaniem kart oferowanych przez innych wydawców kart lub związane z samym zakupem. 8) W przypadku kart wydanych przez wydawcę portfela, tj. ING Bank Śląski, przed dokonaniem transakcji na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty (w internecie), zaleca się zweryfikowanie wysokości ustawionego limitu na tego typu transakcje w bankowości internetowej banku. Limit na tego typu transakcje musi być większy niż 0 zł. W przeciwnym razie transakcje w internecie nie będą mogły zostać zrealizowane. 9) Dokonywanie płatności za pomocą Portfela Elektronicznego ING nie ma wpływu na dotychczasowe regulacje umowne w obszarze kart wiążące posiadacza portfela z wydawcą karty. 5. Zarządzenie Portfelem ING 1) Posiadacz portfela może w dowolnym czasie samodzielnie zarządzać swoim Portfelem Elektronicznym ING, tj. dodawać i usuwać karty, edytować ich dane, przeglądać historię zakupów dokonanych z V.me by Visa, zmieniać ustawienia, w tym adres , numer telefonu i hasło dostępu. Zarządzenie Portfelem Elektronicznym ING możliwe jest po zalogowaniu się do niego przez link udostępniany przez wydawcę portfela na jego stronie internetowej. 2) Posiadacz portfela może również resetować hasło do serwisu jeśli je zapomniał. Opcja dostępna jest na stronie logowania do Portfela Elektronicznego ING. 3) Dodatkowo, posiadacz portfela może skontaktować się telefonicznie z wydawcą portfela pod numerem Obsługi Kart (32) w celu uzyskania informacji na temat samego Portfela Elektronicznego ING oraz poprosić o reset hasła w jego imieniu.

4 4) W celu otrzymania informacji o transakcjach dokonanych przy użyciu kart zapisanych w Portfelu Elektronicznym ING, posiadacz portfela winien skontaktować się z wydawcą użytej karty. 6. Reklamacje, zamknięcie i zawieszenie Portfela ING 1) Posiadacz portfela ma prawo składać reklamacje, przy czym należy pamiętać, że reklamacje transakcji zgłaszane powinny być jedynie do wydawcy karty, której sprawa dotyczy. W przypadku kart wydanych przez ING Bank Śląski, zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji są określone w obowiązujących regulacjach i nie ulegają zmianie. 2) Posiadacz portfela powinien niezwłocznie skontaktować się z wydawcą portfela pod numerem telefonu (+48 32) , w sytuacji stwierdzenia: a) nieuprawnionego użycia Portfela Elektronicznego ING lub hasła, b) podejrzenia jakiegokolwiek działania nieuczciwego lub kompromitacji danych związanych z kartą wydaną przez wydawcę portfela tj. ING Bank Śląski lub samym Portfelem Elektronicznym ING, c) wszelkich innych rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa odnoszących się do Portfela Elektronicznego ING. 3) Jeśli istnieje podejrzenie działania nieuczciwego lub kompromitacji danych związanych z kartą wydaną przez innego niż ING Bank Śląski wydawcę karty, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwego wydawcę karty, której dane zostały użyte do transakcji. 4) Jeśli jakakolwiek karta zapisana w Portfelu Elektronicznym ING uległa zagubieniu lub została skradziona, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do wydawcy takiej karty. 5) W przypadku podejrzenia nieodpowiedniego korzystania z Portfela Elektronicznego ING lub nie stosowania się do niniejszych ogólnych warunków, zarówno wydawca portfela jak i Visa mogą dokonać zawieszenia Portfela Elektronicznego ING do czasu wyjaśnienia sprawy, jak również mogą dokonać jego zamknięcia bez uprzedzenia o tym posiadacza portfela. Z chwilą jego zamknięcia, posiadacz portfela nie ma możliwości korzystania z niego, a informacje o nim mogą być udzielane przez wydawcę portfela do 90 dni od momentu jego zamknięcia. 6) W przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia Portfela Elektronicznego ING lub niestosowania się do niniejszych ogólnych warunków, wydawca portfela zastrzega sobie prawo do podjęcia kontaktu z posiadaczem portfela za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu podanego podczas rejestracji. 7) Zamknięcie Portfela Elektronicznego ING może również nastąpić na wniosek posiadacza portfela po zalogowaniu do portfela i wybraniu odpowiedniej opcji w ustawieniach lub poprzez kontakt z wydawcą portfela. 8) Wydawca portfela nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zawieszenia serwisu dokonane przez Visa. 9) Wydawca portfela nie ponosi odpowiedzialności za zaprzestanie korzystania z serwisu przez posiadacza portfela lub dokonania zmiany dostępu czy ustawień Portfela Elektronicznego ING. 10) W sytuacji usunięcia Portfela Elektronicznego ING, na posiadaczu portfela spoczywa odpowiedzialność za wszystkie transakcje dokonane przy użyciu tego serwisu i postępowanie zgodnie z zaakceptowanymi warunkami ogólnymi. 7. Postanowienia końcowe i odpowiedzialność 1) Posiadacz portfela może mieć więcej niż jeden portfel elektroniczny oferowany w ramach serwisu V.me by Visa, w tym również innych wydawców portfeli, przy czym portfele nie mogą być zarejestrowane na ten sam adres . 2) Posiadacz portfela może zapisać te same karty w różnych portfelach elektronicznych i karty te mogą być wydane przez różnych wydawców kart. 3) Wydawca portfela nie gwarantuje, że każda karta innego wydawcy niż ING Bank Śląski, będzie mogła zostać dodana do Portfela Elektronicznego ING. 4) Po zamknięciu Portfela Elektronicznego ING, w dowolnym czasie istnieje możliwość ponownej rejestracji.

5 5) Wydawca portfela może dokonywać zmian w ogólnych warunkach. Aktualne ogólne warunki będą dostępne na stronie Portfela Elektronicznego ING. 6) Wydawca portfela nie gwarantuje, że Portfel Elektroniczny ING będzie dostępny nieprzerwalnie. Dostęp może zostać tymczasowo i bez zapowiedzi ograniczony przez Visa w przypadku awarii, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn od nich niezależnych. 7) Posiadacz portfela będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku nie stosowania się do niniejszych ogólnych warunków. 8) Żadne z wymienionych postanowień w ogólnych warunkach nie mają wpływu na dotychczasowe regulacje, które wiążą posiadaczy kart ze swoim wydawcą karty. Polityka Prywatności 1. Dane niezbędne do rejestracji do Portfela Elektronicznego ING posiadacz portfela samodzielnie i dobrowolnie podaje VISA EUROPE SERVICES INC., która jest spółką zależną Visa Europe Limited ( Visa Europe ), zarejestrowaną w Delaware, działającą za pośrednictwem oddziału w Londynie, z siedzibą pod adresem 1 Sheldon Square, London W2 6TT, zwaną dalej ( Visa ). Dane te służą w celu korzystania z Portfela Elektronicznego ING w ramach serwisu Visa jest organizacją kartową współpracującą z wydawcą portfela w realizacji usługi V.me by Visa za pomocą Portfela Elektronicznego ING. 2. Rejestracja posiadacza portfela następuje elektronicznie na stronie Visa, zgodnie z pkt 3. ogólnych warunków. W celu rejestracji należy podać Visa wymagane dane: numer telefonu komórkowego, adres , adres korespondencyjny oraz ustanowić hasło. 3. Z chwilą rejestracji, Visa staje się administratorem danych posiadacza portfela, o których mowa w pkt. 2 i które mogą być wykorzystywane w celu wykonywania usługi 4. Z chwilą zapisania danych podanych przez posiadacza, Visa spełni obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych. 5. Dane podane przez posiadacza portfela mogą być przetwarzane przez wydawcę portfela. 6. Wydawca portfela może umieszczać na stronie Portfela Elektronicznego ING informacje o ofertach, produktach czy promocjach wydawcy portfela. 7. Visa nie będzie przekazywać danych posiadacza portfela innym podmiotom, chyba, że obowiązek taki wynikał będzie z przepisu prawa lub orzeczenia uprawnionego organu/sądu. Ogólne warunki obowiązują od 11 marca 2015 r.

Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank oraz V.me by Visa (Ogólne warunki)

Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank oraz V.me by Visa (Ogólne warunki) Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank oraz V.me by Visa (Ogólne warunki) Niniejsze Ogólne warunki zostały wydane przez Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portfela Elektronicznego Getin Bank oraz V.me by Visa

Regulamin korzystania z Portfela Elektronicznego Getin Bank oraz V.me by Visa Regulamin korzystania z Portfela Elektronicznego Getin Bank oraz V.me by Visa I. Definicje: 1) Karta - karta płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. nr 199

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania z Portfela MasterPass Raiffeisen Polbank (Ogólne warunki)

Ogólne warunki korzystania z Portfela MasterPass Raiffeisen Polbank (Ogólne warunki) Ogólne warunki korzystania z Portfela MasterPass Raiffeisen Polbank (Ogólne warunki) Niniejsze Ogólne warunki zostały wydane przez Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie. RPOL_O_079_1605_01_INT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania z Portfela MasterPass Raiffeisen Polbank

Ogólne warunki korzystania z Portfela MasterPass Raiffeisen Polbank Ogólne warunki korzystania z Portfela MasterPass Raiffeisen Polbank (Ogólne warunki) Niniejsze Ogólne warunki zostały wydane przez Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie. 1. Definicje. Wyrazy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin przeprowadzania egzaminów za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego SMART przez TDM TOTAL DIPLAY Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01-01-2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 TDM Total Display

Bardziej szczegółowo

Spraw sobie cały dzień dobry z Visa!

Spraw sobie cały dzień dobry z Visa! Spraw sobie cały dzień dobry z Visa! Warunki uczestnictwa w Promocji Spraw sobie cały dzień dobry z Visa" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizator Promocji 1. Organizatorem promocji Spraw sobie cały dzień

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY Biuro Obsługi Klienta ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: +48 12 688 2600 Fax :+48 12 688 2699 Email: Hbiuro@dotpay.pl Strona 2 4BSPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Cyfrowego portfela BZ WBK MasterPass

Regulamin korzystania z Cyfrowego portfela BZ WBK MasterPass Regulamin korzystania z Cyfrowego portfela BZ WBK MasterPass I. Zakres Usługi: Cyfrowy portfel BZWBK MasterPass to usługa świadczona przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kampanii promocyjnej VISA. Wstęp

Regulamin kampanii promocyjnej VISA. Wstęp Regulamin kampanii promocyjnej VISA 1. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej na Allegro, pod nazwą VISA. 2. Organizatorami kampanii promocyjnej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 5x0% na dobry początek

Regulamin Promocji Kredyt 5x0% na dobry początek Regulamin Promocji Kredyt 5x0% na dobry początek 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Regulamin Promocji: Nagroda od mpay za płatność portfelem elektronicznym Masterpass

Aneks nr 1 do Regulamin Promocji: Nagroda od mpay za płatność portfelem elektronicznym Masterpass Aneks nr 1 do Regulamin Promocji: Nagroda od mpay za płatność portfelem elektronicznym Masterpass Wydany w dniu 10 października 2017 roku przez Organizatora mpay S.A z siedzibą w Warszawie, ul Grochowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej Polityka ) określa zasady wykorzystywania plików cookies oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI Regulamin Kredyt 10x0% - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Pożycz i zyskaj więcej. 1 Organizator

Regulamin promocji. Pożycz i zyskaj więcej. 1 Organizator Regulamin promocji Pożycz i zyskaj więcej 1 Organizator Organizatorem promocji pod nazwą Pożycz i zyskaj więcej (zwana dalej Promocją ) jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - Praktiker (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - OBI

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - OBI Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - OBI 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0%-Bricomarche (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ochrony Użytkowników końcowych 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Ochrony Użytkowników końcowych 1 Postanowienia ogólne Regulamin Programu Ochrony Użytkowników końcowych 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu Programu Ochrony Użytkowników końcowych (zwany dalej Program) jest określenie zasad i warunków skorzystania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES 1. Spis treści: POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES www.pozyczkaplus.pl I. Definicje wykorzystane w niniejszym dokumencie......... II. Cel Polityki..... III. Administrator danych osobowych.....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 5x0% na dobry początek. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 5x0% na dobry początek. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 5x0% na dobry początek 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 5x0% na dobry początek (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin kampanii promocyjnej Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa. Wstęp

Regulamin kampanii promocyjnej Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa. Wstęp Regulamin kampanii promocyjnej Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej pod nazwą Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa. 2. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Regulamin kampanii promocyjnej Dodaj nową kartę Visa

Regulamin kampanii promocyjnej Dodaj nową kartę Visa Regulamin kampanii promocyjnej Dodaj nową kartę Visa 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej na Allegro, pod nazwą Dodaj nową kartę Visa. 2. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł zwaną

Bardziej szczegółowo

Kredyt 0% w RTV EURO AGD

Kredyt 0% w RTV EURO AGD REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta 1 Zasady ogólne 1. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - Bricomarche (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BANKUJESZ-ZYSKUJESZ

REGULAMIN PROGRAMU BANKUJESZ-ZYSKUJESZ REGULAMIN PROGRAMU BANKUJESZ-ZYSKUJESZ 1. Definicje 1.1. Regulamin - niniejszy regulamin Programu bankujesz-zyskujesz, który określa warunki uczestnictwa i zasady funkcjonowania Programu. 1.2. Bank - ING

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje: "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu, na nieoznaczonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 5x0% - OBI

Regulamin Promocji Kredyt 5x0% - OBI Regulamin Promocji Kredyt 5x0% - OBI 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 5x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany Regulaminem) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu BIG STAR Premium Card (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program BIG STAR Premium Card ma na celu nagradzanie Klientów BIG STAR Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

Umowa w zakresie obsługi i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i instrumentów płatniczych

Umowa w zakresie obsługi i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i instrumentów płatniczych ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Umowa w zakresie obsługi i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i instrumentów płatniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bez opłat

Regulamin Promocji Bez opłat UWAGA! Informujemy, iż z korzystaniem z Karty NFC mogą wiązać się dodatkowe koszty. Do dnia 22 marca 2016r. w ramach Promocji Bez opłat nie poniesiesz opłaty związanej z Kartą NFC. Po tym terminie opłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym FOR MEN działającym pod adresem www.formen.com.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6 Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate 1 Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków korzystania przez Użytkowników

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.01.2017 r. do 01.10.2017 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo