Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego ING oraz V.me by Visa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego ING oraz V.me by Visa"

Transkrypt

1 Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego ING oraz V.me by Visa 1. Definicje 1) Portfel Elektroniczny ING - zwany też Portfelem ING - portfel elektroniczny funkcjonujący w ramach serwisu V.me by Visa, który jest obsługiwany przez Visa, oferowany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w kwocie ,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie ,00 zł, NIP , o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) INGBPLPW i adresie poczty elektronicznej: podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej ING Bank Śląski. 2) V.me by Visa - serwis oferowany przez Visa, w ramach którego ING Bank Śląski oferuje Portfel Elektroniczny ING. 3) Wydawca portfela - ING Bank Śląski, który oferuje Portfel Elektroniczny ING w ramach serwisu 4) Wydawca karty - dowolny bank w obszarze działania Visa Europe, który wydaje karty. 5) Visa - Visa Europe. 6) Karta - karta debetowa, przedpłacona, kredytowa, wydana przez dowolny bank w obszarze działania Visa Europe, zarówno z organizacji płatniczej Visa jak i MasterCard, umożliwiająca dokonywanie transakcji na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty (w internecie). 7) Posiadacz portfela - osoba, która zarejestruje się do Portfela Elektronicznego ING. 8) Obszar działania Visa Europe - obszar, wskazany przez Visa Europe na stronie internetowej 9) Sklep - sklep internetowy, który udostępnia na swojej stronie metodę płatności 10) Kod identyfikacyjny - poufny numer, hasło lub inne oznaczenie weryfikujące posiadacza karty, które może być wymagane od niego w przypadku dokonywania transakcji przy użyciu Portfela Elektronicznego ING w ramach serwisu Może to być 3D secure, kod CVV lub SMS kod, różny w zależności od wydawcy karty. Podanie kodu może być wymagane podczas dodawania karty do Portfela Elektronicznego ING, podczas pierwszej płatności po rejestracji opisanej w pkt 3.1a), podczas płatności dokonanych przy użyciu kart MasterCard (o ile sklep wymaga dodatkowej autentykacji), a także w sytuacji dodatkowych kontroli systemu lub transakcji podejrzanych. 11) Ogólne warunki - niniejsze Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego ING oraz 2. Postanowienia ogólne 1) Portfel Elektroniczny ING w ramach serwisu V.me by Visa może być przeznaczony do: a) zapisywania w nim danych kart, przy użyciu których dokonywane są zakupy w sklepach internetowych, b) dokonywania płatności online przy użyciu danych kart zapisanych w Portfelu Elektronicznym ING, o ile na stronie danego sklepu udostępniona jest metoda płatności 2) Posiadacz portfela przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność i dokładność informacji przechowywanych w Portfelu Elektronicznym ING w ramach serwisu V.me by Visa. Wydawca portfela nie ma możliwości aktualizowania tych danych. 3) Wydawca Portfela Elektronicznego ING zapewnia jedynie platformę, ułatwiającą płatności online za zakupy w internecie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje zawierane pomiędzy posiadaczem portfela a sklepem. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących transakcji wykonanej przy użyciu karty zapisanej w Portfelu Elektronicznym ING, należy skontaktować się z danym sklepem lub wydawcą danej karty. Kontakt z wydawcą portfela

2 zalecany jest tylko wtedy, gdy transakcja była wykonana przy użyciu karty wydanej przez wydawcę portfela, tj. ING Bank Śląski. 4) Przed dokonaniem rejestracji do Portfela Elektronicznego ING, konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z ogólnymi warunkami i towarzyszącą im polityką prywatności, akceptacja ich oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Jednocześnie należy wyrazić zgodę na wykorzystanie danych osobowych do wszystkich celów związanych z Portfelem Elektronicznym ING, opisanych w polityce prywatności. Polityka wyjaśnia jak wydawca portfela zbiera, wykorzystuje i dzieli się danymi osobowymi dla celów związanych z działaniem Portfela Elektronicznego ING oraz jak Visa to robi w ramach działania serwisu 3. Rejestracja w Portfelu Elektronicznym ING 1) Korzystanie z Portfela Elektronicznego ING wymaga dokonania rejestracji. Istnieją dwie możliwości: a) rejestracja przez koszyk: podczas zakupów w internecie, po wybraniu płatności poprzez serwis V.me by Visa, b) rejestracja do serwisu V.me by Visa i Portfela Elektronicznego ING przez link udostępniany przez wydawcę portfela. 2) Podczas rejestracji wymagana jest akceptacja niniejszych ogólnych warunków. 3) Rejestracja wiąże się z podaniem adresu , który będzie stanowił login, numeru telefonu komórkowego, szczegółowych danych dotyczących kart, które mają zostać zapisane oraz utworzeniem hasła zabezpieczającego do usługi. Po dokonaniu rejestracji, posiadacz portfela nie będzie musiał już nigdy podawać pełnych danych karty podczas płatności za zakupy online w internecie przy użyciu Portfela Elektronicznego ING. 4) Posiadacz portfela potwierdza, że przekazane dane są prawdziwe, kompletne i aktualne, a w przypadku ich zmiany zobowiązany jest do ich aktualizacji, logując się do Portfela Elektronicznego ING. 5) Wydawca portfela i Visa mogą wykorzystywać dane osobowe w celu uwierzytelnienia i identyfikacji posiadacza portfela podczas korzystania z Portfela Elektronicznego ING w ramach serwisu Szczegółowe informacje o tym, jak dane osobowe będą wykorzystywane, zawarte są w polityce prywatności. 6) Dodanie karty do Portfela Elektronicznego ING podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1a) następuje wraz z płatnością, która, jako pierwsza transakcja dokonana w ten sposób, wymaga weryfikacji, tj. podania kodu identyfikacyjnego. Kod ten może być różny w zależności od wydawcy karty. Dokonanie płatności jest równoznaczne z aktywacją Portfela Elektronicznego ING. 7) Dodanie karty do Portfela Elektronicznego ING podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1b) wymaga potwierdzenia, że posiadacz portfela jest uprawniony do użytkowania dodawanej karty. Posiadacz karty zostanie poproszony o podanie kodu identyfikacyjnego, który może być różny w zależności od wydawcy karty. W trakcie rejestracji lub przed dokonaniem pierwszej transakcji, Portfel Elektroniczny ING musi zostać aktywowany poprzez wpisanie hasła wysłanego na wskazany przy rejestracji adres . 8) Posiadacz portfela może zapisać w Portfelu Elektronicznym ING tylko karty, których jest użytkownikiem. Maksymalnie można dodać 10 kart. 9) Podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1a), dodana karta staje się domyślną, którą posiadacz portfela zamierza dokonywać płatności. 10) Podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1b), należy wskazać domyślną kartę, którą posiadacz portfela zamierza dokonywać płatności. 11) W dowolnym czasie można wskazać inną kartę jako domyślną, logując się do swojego Portfela Elektronicznego ING lub użyć innej karty podczas dokonywania płatności. 12) Login i hasło są znane tylko posiadaczowi portfela i pozwalają na dostęp do swojego Portfela Elektronicznego ING. 13) Login i hasło muszą być przechowywane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający wejście w ich posiadanie przez osobę trzecią.

3 14) Posiadacz portfela przyjmuje do wiadomości i zgadza się z poniższymi postanowieniami: a) wydawca portfela i Visa nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej lub wynikającej z błędnych lub nieaktualnych danych zapisanych w Portfelu Elektronicznym ING, b) posiadacz portfela jest odpowiedzialny za ochronę swojego loginu i hasła dostępu, c) wydawca portfela i Visa nie ponoszą odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku nieuprawnionego użycia Portfela Elektronicznego ING. 4. Dokonywanie płatności V.me by Visa 1) Posiadacz portfela dokonuje płatności na stronach internetowych sklepów, po wybraniu metody płatności V.me by Visa oraz po zalogowaniu się do Portfela Elektronicznego ING przy użyciu adresu i ustanowionego hasła. Płatność będzie przeprowadzana przy użyciu szczegółów zapisanej w Portfelu Elektronicznym ING karty, bez konieczności wpisywania jej danych na stronie sklepu. 2) Jeśli karta została dodana do Portfela Elektronicznego ING, ale nie zweryfikowana, pierwsza transakcja dokonana przy użyciu tej karty wymaga weryfikacji czy z karty korzysta uprawniony do jej użytkowania posiadacz. W tej sytuacji koniecznym jest podanie kodu identyfikacyjnego, który może być różny w zależności od wydawcy karty. 3) Jeśli karta została zweryfikowana, płatności poprzez serwis V.me by Visa dokonane za pośrednictwem kart Visa zapisanych w Portfelu Elektronicznym ING będą zabezpieczone i autentykowane 3D secure po stronie organizacji płatniczej Visa i nie będą już wywoływać dodatkowej autentykacji po stronie banku wydawcy (o ile dany wydawca karty oferuje taką usługę). 4) Płatności poprzez serwis V.me by Visa dokonane za pośrednictwem kart MasterCard zapisanych w Portfelu Elektronicznym ING, w zależności od wymagań sklepu uczestniczącego, mogą wymagać podawania kodu identyfikacyjnego podczas każdej transakcji. 5) System przeciwdziałania oszustwom serwisu V.me by Visa może dokonywać dodatkowych kontroli by zagwarantować, że stale utrzymywany jest najwyższy poziom zabezpieczeń. Oznacza to, że w dowolnym momencie posiadacz portfela może zostać poproszony o podanie kodu identyfikacyjnego. 6) Wydawca portfela nie pobiera żadnych opłat z tytułu korzystania z Portfela Elektronicznego ING. 7) Wydawca portfela i Visa nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne opłaty lub koszty związane z użytkowaniem kart oferowanych przez innych wydawców kart lub związane z samym zakupem. 8) W przypadku kart wydanych przez wydawcę portfela, tj. ING Bank Śląski, przed dokonaniem transakcji na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty (w internecie), zaleca się zweryfikowanie wysokości ustawionego limitu na tego typu transakcje w bankowości internetowej banku. Limit na tego typu transakcje musi być większy niż 0 zł. W przeciwnym razie transakcje w internecie nie będą mogły zostać zrealizowane. 9) Dokonywanie płatności za pomocą Portfela Elektronicznego ING nie ma wpływu na dotychczasowe regulacje umowne w obszarze kart wiążące posiadacza portfela z wydawcą karty. 5. Zarządzenie Portfelem ING 1) Posiadacz portfela może w dowolnym czasie samodzielnie zarządzać swoim Portfelem Elektronicznym ING, tj. dodawać i usuwać karty, edytować ich dane, przeglądać historię zakupów dokonanych z V.me by Visa, zmieniać ustawienia, w tym adres , numer telefonu i hasło dostępu. Zarządzenie Portfelem Elektronicznym ING możliwe jest po zalogowaniu się do niego przez link udostępniany przez wydawcę portfela na jego stronie internetowej. 2) Posiadacz portfela może również resetować hasło do serwisu jeśli je zapomniał. Opcja dostępna jest na stronie logowania do Portfela Elektronicznego ING. 3) Dodatkowo, posiadacz portfela może skontaktować się telefonicznie z wydawcą portfela pod numerem Obsługi Kart (32) w celu uzyskania informacji na temat samego Portfela Elektronicznego ING oraz poprosić o reset hasła w jego imieniu.

4 4) W celu otrzymania informacji o transakcjach dokonanych przy użyciu kart zapisanych w Portfelu Elektronicznym ING, posiadacz portfela winien skontaktować się z wydawcą użytej karty. 6. Reklamacje, zamknięcie i zawieszenie Portfela ING 1) Posiadacz portfela ma prawo składać reklamacje, przy czym należy pamiętać, że reklamacje transakcji zgłaszane powinny być jedynie do wydawcy karty, której sprawa dotyczy. W przypadku kart wydanych przez ING Bank Śląski, zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji są określone w obowiązujących regulacjach i nie ulegają zmianie. 2) Posiadacz portfela powinien niezwłocznie skontaktować się z wydawcą portfela pod numerem telefonu (+48 32) , w sytuacji stwierdzenia: a) nieuprawnionego użycia Portfela Elektronicznego ING lub hasła, b) podejrzenia jakiegokolwiek działania nieuczciwego lub kompromitacji danych związanych z kartą wydaną przez wydawcę portfela tj. ING Bank Śląski lub samym Portfelem Elektronicznym ING, c) wszelkich innych rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa odnoszących się do Portfela Elektronicznego ING. 3) Jeśli istnieje podejrzenie działania nieuczciwego lub kompromitacji danych związanych z kartą wydaną przez innego niż ING Bank Śląski wydawcę karty, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwego wydawcę karty, której dane zostały użyte do transakcji. 4) Jeśli jakakolwiek karta zapisana w Portfelu Elektronicznym ING uległa zagubieniu lub została skradziona, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do wydawcy takiej karty. 5) W przypadku podejrzenia nieodpowiedniego korzystania z Portfela Elektronicznego ING lub nie stosowania się do niniejszych ogólnych warunków, zarówno wydawca portfela jak i Visa mogą dokonać zawieszenia Portfela Elektronicznego ING do czasu wyjaśnienia sprawy, jak również mogą dokonać jego zamknięcia bez uprzedzenia o tym posiadacza portfela. Z chwilą jego zamknięcia, posiadacz portfela nie ma możliwości korzystania z niego, a informacje o nim mogą być udzielane przez wydawcę portfela do 90 dni od momentu jego zamknięcia. 6) W przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia Portfela Elektronicznego ING lub niestosowania się do niniejszych ogólnych warunków, wydawca portfela zastrzega sobie prawo do podjęcia kontaktu z posiadaczem portfela za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu podanego podczas rejestracji. 7) Zamknięcie Portfela Elektronicznego ING może również nastąpić na wniosek posiadacza portfela po zalogowaniu do portfela i wybraniu odpowiedniej opcji w ustawieniach lub poprzez kontakt z wydawcą portfela. 8) Wydawca portfela nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zawieszenia serwisu dokonane przez Visa. 9) Wydawca portfela nie ponosi odpowiedzialności za zaprzestanie korzystania z serwisu przez posiadacza portfela lub dokonania zmiany dostępu czy ustawień Portfela Elektronicznego ING. 10) W sytuacji usunięcia Portfela Elektronicznego ING, na posiadaczu portfela spoczywa odpowiedzialność za wszystkie transakcje dokonane przy użyciu tego serwisu i postępowanie zgodnie z zaakceptowanymi warunkami ogólnymi. 7. Postanowienia końcowe i odpowiedzialność 1) Posiadacz portfela może mieć więcej niż jeden portfel elektroniczny oferowany w ramach serwisu V.me by Visa, w tym również innych wydawców portfeli, przy czym portfele nie mogą być zarejestrowane na ten sam adres . 2) Posiadacz portfela może zapisać te same karty w różnych portfelach elektronicznych i karty te mogą być wydane przez różnych wydawców kart. 3) Wydawca portfela nie gwarantuje, że każda karta innego wydawcy niż ING Bank Śląski, będzie mogła zostać dodana do Portfela Elektronicznego ING. 4) Po zamknięciu Portfela Elektronicznego ING, w dowolnym czasie istnieje możliwość ponownej rejestracji.

5 5) Wydawca portfela może dokonywać zmian w ogólnych warunkach. Aktualne ogólne warunki będą dostępne na stronie Portfela Elektronicznego ING. 6) Wydawca portfela nie gwarantuje, że Portfel Elektroniczny ING będzie dostępny nieprzerwalnie. Dostęp może zostać tymczasowo i bez zapowiedzi ograniczony przez Visa w przypadku awarii, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn od nich niezależnych. 7) Posiadacz portfela będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku nie stosowania się do niniejszych ogólnych warunków. 8) Żadne z wymienionych postanowień w ogólnych warunkach nie mają wpływu na dotychczasowe regulacje, które wiążą posiadaczy kart ze swoim wydawcą karty. Polityka Prywatności 1. Dane niezbędne do rejestracji do Portfela Elektronicznego ING posiadacz portfela samodzielnie i dobrowolnie podaje VISA EUROPE SERVICES INC., która jest spółką zależną Visa Europe Limited ( Visa Europe ), zarejestrowaną w Delaware, działającą za pośrednictwem oddziału w Londynie, z siedzibą pod adresem 1 Sheldon Square, London W2 6TT, zwaną dalej ( Visa ). Dane te służą w celu korzystania z Portfela Elektronicznego ING w ramach serwisu Visa jest organizacją kartową współpracującą z wydawcą portfela w realizacji usługi V.me by Visa za pomocą Portfela Elektronicznego ING. 2. Rejestracja posiadacza portfela następuje elektronicznie na stronie Visa, zgodnie z pkt 3. ogólnych warunków. W celu rejestracji należy podać Visa wymagane dane: numer telefonu komórkowego, adres , adres korespondencyjny oraz ustanowić hasło. 3. Z chwilą rejestracji, Visa staje się administratorem danych posiadacza portfela, o których mowa w pkt. 2 i które mogą być wykorzystywane w celu wykonywania usługi 4. Z chwilą zapisania danych podanych przez posiadacza, Visa spełni obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych. 5. Dane podane przez posiadacza portfela mogą być przetwarzane przez wydawcę portfela. 6. Wydawca portfela może umieszczać na stronie Portfela Elektronicznego ING informacje o ofertach, produktach czy promocjach wydawcy portfela. 7. Visa nie będzie przekazywać danych posiadacza portfela innym podmiotom, chyba, że obowiązek taki wynikał będzie z przepisu prawa lub orzeczenia uprawnionego organu/sądu. Ogólne warunki obowiązują od 11 marca 2015 r.

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.]

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] 1. Niniejszy regulamin Poznańskiego Systemu Roweru Publicznego (zwany dalej PRM ) określa reguły i warunki korzystania z Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15]

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] 1. Niniejszy regulamin Wrocławskiego Roweru Miejskiego ( Regulamin WRM ) określa reguły i warunki korzystania z Wrocławskiego Roweru Miejskiego

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Rafineria, zwaną dalej SKOK lub Kasą usługi bankowości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo