Współpraca przedszkola z rodzicami z uwzględnieniem środowiska wiejskiego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca przedszkola z rodzicami z uwzględnieniem środowiska wiejskiego zestawienie bibliograficzne w wyborze"

Transkrypt

1 Współpraca przedszkola z rodzicami z uwzględnieniem środowiska wiejskiego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac r. Marta Boszczyk, Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Wydawnictwa zwarte 1. Andrzejewska, Jolanta : Współudział rodziców w planie rozwoju i działalności przedszkola // W: Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana, S Bulera, Maria : Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców / Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska. - Toruń : Akapit, s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s Współpraca oraz partnerstwo nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej: Współpraca i partnerstwo w relacjach nauczyciele-rodzice. Zasady usprawniające edukację przedszkolną z partnerskim udziałem rodziców. Relacje interpersonalne między partnerami edukacji przedszkolnej. Konieczność i potrzeba organizowania współpracy i działań partnerskich nauczycieli i rodziców ; Oczekiwania rodziców wobec przedszkola w świetle wyników niektórych badań ; Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców na tle warunków środowiskowych: Poznawanie środowiska dziecka warunkiem prawidłowej współpracy przedszkola z rodzicami. Współuczestnictwo rodziców w przedszkolnej edukacji dzieci. Rola rodziny i przedszkola w wychowaniu i rozwoju dziecka ; Założenia współpracy przedszkola z rodzicami: Funkcje przedszkola wobec rodziców. Cele, zadania i techniki współpracy przedszkola z rodzicami. Rodzaje kontaktów we współpracy nauczyciela z rodzicami ; Formy współpracy przedszkola z rodzicami: Charakterystyka form współpracy z rodzicami z uwagi na cel podejmowanych działań. Formy współpracy w okresie wczesnej adaptacji dziecka do przedszkola ; Planowanie współpracy przedszkola z rodzicami: Potrzeba planowania współpracy przedszkola z rodzicami. Cechy dobrego planu współpracy przedszkola z rodzicami. Współpraca z rodzicami w perspektywicznym planie przedszkola. Sygn Bulera, Maria : Integracja przedszkola i domu rodzinnego - potrzeba czy konieczność? // W: Integracja w edukacji : dylematy teorii i praktyki / pod red. Jana Jakóbowskiego i Anny Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, S Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Magazyn parter 4. Bulera Maria, Gładyszewska Maria : Współpraca przedszkola z rodzicami jako powinność wychowawcza : (sprawozdanie z badań) // W: Społeczna troska o dziecko w XX wieku / pod red. ks. Józefa Wilka. - Lublin : Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, (W służbie dziecku ; 3). - S Bulera Maria, Knasińska-Szymańska Grażyna : Nauczyciele i rodzice partnerami w trudnym okresie adaptacji dziecka w przedszkolu // W: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna : w warunkach przemian początku XXI wieku / pod red. Anny

2 Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, S Sygn Sygn , Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 6. Domalewski, Jarosław : Zróżnicowanie oświaty na obszarach wiejskich // W: Nadzieja na zmianę : szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowiska wiejskiego / red. nauk. Danuta Waloszek, Krzysztof Wąż. - Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, S Fiutowska, Teresa : Dziecko w domu i w przedszkolu : vademecum dla rodziców i nauczycieli / Teresa Fiutowska, Anna Rumińska ; [oprac. graf. Beata Łęska-Jasiak]. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, S : Współdziałanie przedszkola z rodzicami Sygn Gerłowska, Mirosława : Wpływ współpracy nauczycielki z rodzicami na efekty wychowawczo-dydaktyczne dzieci 6-letnich // W: Z praktyki wychowania przedszkolnego / pod red. Anny Klim-Klimaszewskiej. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, S Badania własne. 9. Hautumm Anette, Roger Prott : 12 zasad współpracy pomiędzy nauczycielkami a rodzicami // W: Nigdy nie jest za wcześnie : rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, S Sygn Jacewicz, Agata : Przestrzeń działania i formy partnerskiej współpracy nauczyciela wychowania przedszkolnego z rodziną // W: W trosce o współczesną rodzinę : teoria, badania, wsparcie, ujęcie interdyscyplinarne / pod red. nauk. Jadwigi Izdebskiej i Agaty Popławskiej. - Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, S Jagiełło, Ewa : Kultura partnerstwa nauczycieli i rodziców przedszkolaków // W: Edukacja - wczoraj, dziś i jutro. T. 2, Tradycyjne i współczesne aspekty edukacyjne : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jagiełło, Renaty Matysiuk, Urszuli Tyluś. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, S Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Biblioteka Główna UMCS w Lublinie, Biblioteka Uniwersytecka KUL, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medium, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Szkoły

3 Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Książnica Pomorska w Szczecinie 12. Jakubowska Grażyna, Irena Orzechowska : Współpraca przedszkola z rodzicami - formy, efektywność // W: Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. T. 2, Z doświadczeń nauczycieli / red. nauk. i oprac. Zdzisław Ratajek, Małgorzata Kwaśniewska. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, S Sygn Sygn Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 13. Jaszczyszyn, Elżbieta : Jakość kontaktów interpersonalnych rodziców i nauczycieli w trakcie procesu edukacyjnego : (na przykładzie przedszkoli i szkół średnich) // W: Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana, S Karbowniczek, Jolanta : Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, S : Uczestnicy (podmioty) procesu edukacyjnego w przedszkolu M.in. Udział rodziców w edukacji małych dzieci, s Sygn Kienig, Anna : Dziecko w nowym środowisku - rola wsparcia społecznego rodziców i nauczycieli // W: Dziecko - nauczyciel - rodzice : konteksty edukacyjne / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, S Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do przedszkola. Przygotowanie nauczycieli przedszkola do pracy z rodzicami. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Biblioteka Główna UMCS w Lublinie, Biblioteka Uniwersytecka KUL, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medium, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 16. Klim-Klimaszewska, Anna : Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, S : Współpraca środowiska przedszkolnego i rodzinnego w procesie wychowawczo-dydaktycznym Sygn Klim-Klimaszewska, Anna : Sylwetka nauczyciela przedszkola w opinii dzieci, rodziców i nauczycieli // W: Kompetencje nauczyciela edukacji początkowej / pod red.

4 Kazimierza Żegnałka. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, S Zawiera wyniki badań autorki. Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Wolny dostęp - zwarte 18. Klim-Klimaszewska, Anna : Trzylatek w przedszkolu : gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, S : Rodzice w edukacji przedszkolnej dziecka Sygn Lubowiecka, Jadwiga : Przedszkole jest szansą edukacyjną dla dzieci wiejskich // W: Nadzieja na zmianę : szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowiska wiejskiego / red. nauk. Danuta Waloszek, Krzysztof Wąż. - Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, S Marchlewski, Wojciech : Edukacja przedszkolna na terenach wiejskich // W: Edukacja przedszkolna : polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej / Paweł Swianiewicz [et al. ; pod red. Pawła Swianiewicza]. - Warszawa : Wydawnictwo Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, S Charakterystyka obszarów wiejskich w Polsce. Specyfika przedszkoli wiejskich. Długosiodło - przedszkole dla każdego. Prabuty - przedszkola niepubliczne. Lubawa - edukacja przedszkolna poza systemem oświaty. Sygn Sygn Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 21. Marszałek, Lidia : Miejsce rodziny i instytucji przedszkola w wychowaniu dziecka - stan aktualny i możliwości // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, S Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Wolny dostęp zwarte 22. Miko-Giedyk, Justyna : Przedszkole i nauczyciel w środowisku wiejskim // W: Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. T. 1 / red. nauk. i oprac. Zdzisław Ratajek, Małgorzata Kwaśniewska. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, S Sygn Miko-Giedyk, Justyna : Współczesne dylematy polskiej wsi oraz edukacji w środowisku wiejskim ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej // W: Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej / pod red. Władysława Szlufika, Teresy Banaszkiewicz, Anny Pękali. - Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, S Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Biblioteka Główna UMCS w Lublinie, Biblioteka Uniwersytecka KUL, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Biblioteka

5 Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu, Jagiellońskiego - Collegium Medium, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Książnica Pomorska w Szczecinie 24. Nauczyciel w edukacji przedszkolnej / red. Ewa Smak. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach Trzy części tematyczne: Podstawy teoretyczne kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego, Kompetencje nauczyciela i jego działalność praktyczna, Współpraca nauczyciela przedszkola ze środowiskiem rodzinnym. Problem dostępu dzieci do edukacji, kompetencje zawodowe i osobowościowe nauczyciela przedszkola, współpraca przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Sygn Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 25. Sitarczyk, Małgorzata : Działalność informacyjno-edukacyjna przedszkola w kształtowaniu postaw wychowawczych rodziców // W: Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci : wybrane zagadnienia / pod red. Sabiny Guz. - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, S Smółka, Lucyna : Jakiego przedszkola chcą dla swoich dzieci rodzice? // W: Nauczyciel w edukacji przedszkolnej / pod red. Ewy Smak. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, S Wyniki badań ankietowych. Sygn Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Wydawnictwa ciągłe 27. Andrzejewska, Jolanta : Dialog z rodzicami / Jolanta Andrzejewska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 2, s Beta, Barbara : Pracujemy dla rodziny / Barbara Beta // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Bielecka, Halina : Rodzinne spotkania / Halina Bielecka // Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s Broda-Bajak, Maria : Pedagogizacja bez infantylizacji. [Cz. 1] / Maria Broda- Bajak // Bliżej Przedszkola , nr 11, s W artykule przeczytamy o zasadach, jakimi powinni kierować się nauczyciele przy organizowaniu współpracy z rodzicami, a także zapoznamy się z wymaganiami stawianymi nauczycielowi pedagogizującemu. Scenariusz przykładowych zajęć otwartych o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia autorstwa Karoliny Gawlik. Dostęp on-line:

6 31. Broda-Bajak, Maria : Pedagogizacja bez infantylizacji. [Cz. 2] / Maria Broda- Bajak // Bliżej Przedszkola , nr 1, s. 82-[85] O czterech problemach istotnie wpływających na zaburzenie procesu pedagogizacji i współpracy z rodzicami, za które uznano niepartnerskie relacje między rodzicami a przedstawicielami instytucji edukacyjnych, bierność rodziców wobec problemów edukacji, brak asekuracji przy przechodzeniu na kolejne szczeble edukacji oraz zagubienie początkujących rodziców. Autorka opisała także kategorię rodziców helikopterów i rodziców trudnych. 32. Chrzanowska, Emilia : W atmosferze zaufania i życzliwości / Emilia Chrzanowska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 10, s Współpraca z rodzicami. 33. Czeglik, Agnieszka : Efektywna komunikacja nauczyciela z rodzicami / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola , nr 4, s. 38-[43] Rodzice dzieci przedszkolnych. Zasady budowania relacji. Dekalog nauczyciela. Dekalog rodzica. 34. Czeglik, Agnieszka : Gdy w progach przedszkola pojawi się trudny rodzic... / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola , nr 1, s Wnikliwa charakterystyka różnych typów tzw. trudnych rodziców oraz sposoby postępowania z nimi, których zastosowanie zaowocuje nawiązaniem autentycznej współpracy. O rodzicach m.in. zależno-roszczeniowych, awanturniczych, wielkościowych i kontrolujących. 35. Czeglik, Agnieszka : Warsztatowy dialog z rodzicami / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola , nr 11, s Z Współpraca nauczycieli przedszkola z rodzicami. Jak przygotować się do spotkań warsztatowych z rodzicami. Jak przygotować rodziców. Trudności związane z zebraniami. 36. Daniek-Salawa, Jadwiga : Zajęcia otwarte dla rodziców : stres czy dobrodziejstwo? / Jadwiga Daniek-Salawa // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Dmowska-Kielar, Jolanta : Spotkania to nasza specjalność / Jolanta Dmowska-Kielar // Wychowanie w Przedszkolu , nr 7, s Dobkowska, Maja : O dobrej współpracy z rodzicami przedszkolaków / Maja Dobkowska // Języki Obce w Szkole , nr 4, s

7 40. Dzierzgowska, Irena : Przedszkola wielu możliwości / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły , nr 10, s Flajszer, Aleksandra : Pikniki z rodzicami / Aleksandra Flajszer // Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s Gąsior, Iwona : Zajęcia popołudniowe / Iwona Gąsior, Edyta Korbasińska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s Guzik, Ewa : Wiosenne spotkanie z rodzicami / Ewa Guzik // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Hadrian, Helena : Oczekiwania rodziców / Helena Hadrian // Wychowanie w Przedszkolu , nr 2, s Wyniki ankiety, której celem było uzyskanie opinii rodziców na temat form współpracy z przedszkolem. 45. Jaczun, Alicja : Wspólne działania / Alicja Jaczun // Wychowanie w Przedszkolu , nr 8, s Współpraca z opiekunami dziecka. 46. Jaszczyszyn, Elżbieta : Jakość kontaktów interpersonalnych rodziców i nauczycieli w placówkach wychowania przedszkolnego / Elżbieta Jaszczyszyn // Edukacja , nr 4, s Omówienie badań. 47. Klinkowska, Dorota : Droga Mamo, kochany Tato! / Dorota Klinkowska // Dyrektor Szkoły , nr 6, s Współpraca przedszkoli z rodzicami. 48. Kopek, Renata : O potrzebie współdziałania z rodzicami / Renata Kopek // Wychowanie w Przedszkolu , nr 11, s Korczewska, Elżbieta : Rodzic w przedszkolu / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola , nr 12, s Funkcje przedszkola wobec rodziców. Zasady współpracy przedszkola z rodziną. Formy współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym. 50. Korczewska, Elżbieta : Wspólny front z rodzicem / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola , nr 20, s Współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym. Dlaczego współpraca jest tak ważna.

8 Co jest punktem wyjścia do kreowania dobrej współpracy. Współpraca z rodzicami - przepisy prawne. Plan współpracy nauczyciela przedszkola ze środowiskiem rodzinnym. Sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach dziecka. Indywidualny kontakt z rodzicem. Informacje przekazywane rodzicom - gdy dziecko stwarza problemy wychowawcze. Jak poprawić współpracę ze środowiskiem rodzinnym. 51. Kubala-Kulpińska, Aleksandra : Ankieta dla rodziców na temat oczekiwań w zakresie współpracy ze szkołą / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny , nr 46, s Lubowiecka, Jadwiga : O co pytają rodzice? / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu , nr 10, s Machulik, Jolanta : Dobry pomysł / Jolanta Machulik, Jolanta Sambok // Wychowanie w Przedszkolu , nr 8, s Majsak, Sylwia : Owocna współpraca / Sylwia Majsak, Elżbieta Sobczak, Katarzyna Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s Mendel, Maria : Formy współpracy z rodzicami. Cz. 1 / Maria Mendel ; oprac. Kinga Kurczek // Bliżej Przedszkola , nr 11, s Rodzice dzieci przedszkolnych. Rozmowy indywidualne. Badania sondażowe. Odwiedziny nauczyciela w domu rodzinnym dziecka. Kącik lub pokój dla rodziców w przedszkolu. Zebrania grupowe. Zajęcia otwarte. Gazetka przedszkolna. Strona internetowa. 56. Mendel, Maria : O sztuce porozumiewania się / Maria Mendel ; oprac. Kinga Kurczek // Bliżej Przedszkola , nr 2, s Przedszkole i porozumiewanie się z rodzicami dzieci. 57. Mendel, Maria : Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy / Maria Mendel ; oprac. Kinga Kurczek // Bliżej Przedszkola , nr 9, s Współpraca między nauczycielem przedszkola a rodzicami. Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców. 58. Mendel, Maria : Zadania nauczyciela i przedszkola w rozwijaniu współuczestnictwa rodziców w procesie edukacji dzieci / Maria Mendel ; oprac. Kinga Kurczek // Bliżej Przedszkola , nr 1, s. 72-[75] 59. Migdał, Katarzyna : Trudne partnerstwo. [Cz. 1] / Katarzyna Migdał // Bliżej Przedszkola , nr 1, s Poruszenie problemu kontaktów nauczycieli wychowania przedszkolnego z rodzicami podopiecznych. Podstawowe wiadomości na temat komunikacji. Elementy wypowiedzi.

9 Znaczenie komunikacji niewerbalnej (mowy ciała). Aspekty komunikacji, na które warto zwrócić uwagę przy budowaniu relacji z rodzicami wychowanków. 60. Migdał, Katarzyna : Trudne partnerstwo. [Cz. 2] / Katarzyna Migdał // Bliżej Przedszkola , nr 2, s Typy relacji pomiędzy rodzicami a wychowawcami przedszkolnymi - uwarunkowania i konsekwencje. Opisy oraz przykłady gier psychologicznych (stosowanie i wpływ na relacje z ludźmi) wraz z krótką prezentacją teoretycznych podstaw tzw. analizy transakcyjnej E. Berne. 61. Migdał, Katarzyna : Trudne partnerstwo. [Cz. 3] / Katarzyna Migdał // Bliżej Przedszkola , nr 3, s. 24-[26] Uruchamianie mechanizmów obronnych osobowości w kontaktach nauczyciela wychowania przedszkolnego z rodzicami podopiecznych. Sztuka zdrowego dystansu w relacjach wychowawca - rodzic. 62. Mitros, Katarzyna : O różnych formach kontaktów z rodzicami / Katarzyna Mitros // Wychowanie w Przedszkolu , nr 4, s. 52(244)-53(247) Przedszkole. 63. Nowosad, Inetta : Bądźmy razem, a nie obok / Inetta Nowosad // Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s Współpraca przedszkoli z rodzicami. 64. Nowosad, Inetta : Nauczyciele i rodzice w edukacji przedszkolnej / Inetta Nowosad // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Współpraca przedszkola z rodzicami. Funkcje przedszkola wobec rodziców. 65. Pasternak, Agnieszka : Trudne rozmowy : przyjąć spojrzenie wychowawcy. Cz. 2 / Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola , nr 11, s Współpraca nauczyciela z rodzicami dzieci przedszkolnych. Punkt widzenia wychowawcy. Rozpoznanie ryzyka trudnej rozmowy z rodzicami. Pozytywne nastawienie i zaangażowanie nauczyciela. Przyjęcie odpowiedzialności. 66. Pawlak, Bożena : Pedagogizacja rodziców - wątpliwości, kontrowersje, kierunki zmian / Bożena Pawlak // Bliżej Przedszkola , nr 10, s. 56-[61] Relacje rodziny i szkoły/przedszkola. Znaczenie pedagogizacji oraz jej nowe konteksty. Zadania nauczyciela w kontekście pedagogizacji. Warsztaty, dyskusje oraz uroczystości jako formy pedagogizacji.

10 67. Petrynka-Szymańska, Natalia : Wy nie wiecie, a ja wiem... : jak nawiązywać poprawne relacje rodzic-nauczyciel? / Natalia Petrynka-Szymańska // Bliżej Przedszkola , nr 11, s Rodzice dzieci przedszkolnych. Osobowość rodzica. 68. Pietrucha, Iwona : Rodzice w przedszkolu / Iwona Pietrucha // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Piotrowska, Małgorzata : Rodzice w przedszkolu : ważni i potrzebni / Małgorzata Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 8, s Polan, Urszula : Pobaw się ze mną! / Urszula Polan // Wychowanie w Przedszkolu , nr 7, s Współpraca rodziców z przedszkolem. 71. Powałek, Małgorzata : O współpracy z rodzicami / Małgorzata Powałek // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s Współpraca przedszkola z rodzicami. 72. Pruś, Stanisława : Samo się - zajęcia otwarte / Stanisława Pruś // Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s Raczyńska, Irena : O dobre kontakty przedszkola z rodziną / Irena Raczyńska // Wychowanie na Co Dzień , nr 4/5, dod., s. XII Przykłady współpracy przedszkola z rodzinami dzieci. 74. Relacja między rodzicami, przedszkolem i szkołą // Remedium , nr 4, s. 4-5 Rodzice w życiu przedszkola i szkoły. 75. Rogocz, Iwona : Z rodzicami przez cały rok / Iwona Rogocz, Mariola Smodis // Wychowanie w Przedszkolu , nr 7, s Sambok, Jolanta : Angażowanie rodziców w życie przedszkola / Jolanta Sambok, Jolanta Machulik // Wychowanie na co Dzień , nr 6, s Sieczka, Marek : Znaczenie przedszkoli wiejskich w tworzeniu szans edukacyjnych / Marek Sieczka // Wychowanie w Przedszkolu , nr 2, s

11 78. Smoleń, Dorota : Dla dobra dziecka : jak współpracować z nauczycielami? / Dorota Smoleń // Bliżej Przedszkola , nr 9, s Kontakty nauczyciela przedszkola z rodzicami dzieci. Co doświadczeni nauczyciele radzą rodzicom. Czego unikać w kontaktach z nauczycielami. 79. Smoleń, Dorota : Jak współpracować z rodzicami? : 10 rad dla nauczycieli / Dorota Smoleń // Bliżej Przedszkola , nr 5, s. 60-[63] Przedszkole. Co zrobić, by współpraca z rodzicami przebiegała sprawnie. Czego unikać w kontaktach z rodzicami. 80. Socha, Joanna : Dziecko w przedszkolu : praca z rodzicami / Joanna Socha, Aneta Lodzik // Wychowawca , nr 11, s Stańczyk, Małgorzata : Efektywnie, czyli jak? / Małgorzata Stańczyk // Bliżej Przedszkola , nr 1, s Współpraca nauczyciela przedszkola z rodzicami. 82. Stępień, Kamila Olga : Notka ze spotkania z rodzicem / Kamila Olga Stępień // Doradca Nauczyciela Przedszkola , nr 20, s Spotkanie nauczyciela przedszkola z rodzicem dziecka. 83. Szafrańska, Anna : W trosce o samodzielność i aktywność dzieci / Anna Szafrańska // Wychowanie w Przedszkolu , [nr] 8, s Współpraca przedszkola z rodzicami w zakresie wzajemnej pomocy w rozwoju dziecka. 84. Szczęsna, Anna : W atmosferze zaufania / Anna Szczęsna // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Współpraca z rodzicami. 85. Szlendak, Aleksandra : Nasi partnerzy / Aleksandra Szlendak // Wychowanie w Przedszkolu , [nr] 2, s Szoć, Krystyna : O współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych / Krystyna Szoć, Maria Raszewska // Szkoła Specjalna , nr 3, s Przedszkole specjalne. 87. Szumna, Dorota : O nową jakość pedagogicznych relacji przedszkola i rodziny / Dorota Szumna // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s Rodzina i przedszkole w dobie przemian społecznych.

12 88. Śliwerski, Bogusław : Niech mnie pani nie uczy, jak wychowywać dzieci! / Bogusław Śliwerski // Bliżej Przedszkola , nr 1, s. 73-[75] Relacje nauczyciela przedszkola z rodzicami dzieci. 89. Truszkowska-Wojtkowiak, Maria : Współpraca nauczyciela przedszkola z rodzicami dziecka - rzeczywistość i oczekiwania / Maria Truszkowska-Wojtkowiak. - (Dzieci, młodzież, dorośli w systemie edukacji / red. Józef Żerko) // Studia i Badania Naukowe = Scientific Studies and Research. Pedagogika , nr 2, s Formy współpracy z rodzicami dominujące w pracy nauczyciela przedszkola. Oczekiwania rodziców wobec przedszkola. Metoda sondażu diagnostycznego, technika ankiety. Dostęp ACADEMICA Informatorium Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 90. Trybuchowska, Anna : Ankieta : dla rodziców przedszkolaków / Anna Trybuchowska // Wychowawca , nr 1, s. 27 Celem ankiety jest poznanie potrzeb w zakresie współpracy z przedszkolem. 91. Tulik-Hamelak, Małgorzata : Emigracyjne sieroty / Małgorzata Tulik-Hamelak // Bliżej Przedszkola , nr 1, s Współpraca nauczycieli przedszkoli z rodzicami. 92. Tuszyńska-Bogucka, Violetta : Potrzeby i oczekiwania wobec siebie, przedszkola i rodziny oraz ich zaspokajanie / Violetta Tuszyńska-Bogucka // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 24 (2004), s. [151]-161 Zagadnienie współpracy rodziców ze środowiskiem. 93. Wioska, Katarzyna : Nić porozumienia / Katarzyna Wioska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 1, s Witko, Beata : Bajkowe wieczory / Beata Witko // Wychowanie w Przedszkolu , nr 11, s Witkowska, Maria : Partnerstwo rodziców i przedszkola w przygotowaniu dzieci do pisania / Maria Witkowska // Wychowanie na co Dzień , nr 9, s Żmuda, Renata : Współpraca przedszkola i rodziny warunkiem skutecznych oddziaływań wychowawczych / Renata Żmuda // Bliżej Przedszkola , nr 1, s Funkcje i zadania przedszkola na tle sytuacji współczesnej rodziny. Prezentacja własnych doświadczeń w ramach poszukiwania atrakcyjnych form współpracy rodziców i przedszkola.

13 Dokumenty elektroniczne 97. Bartczak, Maria : Współpraca i współdziałanie przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu : Kuc-Mazurek, Beata : Przedszkole współpraca z rodzicami i środowiskiem [Dokument elektroniczny] / Beata Kuc-Mazurek. Sieradz : Biblioteka Pedagogiczna, s. Tryb dostępu : %20wspolpraca%20z%20rodzicami%20i%20srodowiskiem.pdf#page=4&zoom=auto, -82, Marchlewski, Wojciech : Organizacja wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich [Dokument elektroniczny] / Wojciech Marchlewski, Stefan Bobrowski. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, S : Udział rodziców w edukacji przedszkolnej. Tryb dostępu : Palka, Katarzyna : Działania organizacji pozarządowych na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowiska wiejskiego [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu : Suchocka, Mirosława : Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu : Szczepkowska-Szczęśniak Katarzyna, Uniszewska Katarzyna : Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu :

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek,

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka do przedszkola

Adaptacja dziecka do przedszkola PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adaptacja dziecka do przedszkola (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Anna

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - POWSZECHNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2008)

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - POWSZECHNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2008) WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - POWSZECHNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2008) WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. Bulera, Maria Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Multimedialne Centrum Informacji i Promocji Oprac. Aneta Gnyp WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2006

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu zestawienie bibliograficzne w wyborze Zajęcia dodatkowe w przedszkolu zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wydawnictwa zwarte 1. Bonna, Beata : Rodzina i

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Kompetencje zawodowe nauczycieli nauczania początkowego

Kompetencje zawodowe nauczycieli nauczania początkowego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Kompetencje zawodowe nauczycieli nauczania początkowego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Dorota

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel idealny w opinii rodziców: zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte

Nauczyciel idealny w opinii rodziców: zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte Nauczyciel idealny w opinii rodziców: zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac.: Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Kuźma, Józef : Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Adaptacja przedszkolna: zestawienie bibliograficzne w wyborze

Adaptacja przedszkolna: zestawienie bibliograficzne w wyborze Adaptacja przedszkolna: zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Wydawnictwa zwarte Korekta Magdalena Mularczyk 1. Adaptacja dziecka do przedszkola i szkoły : [materiały

Bardziej szczegółowo

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

Obowiązek szkolny zestawienie bibliograficzne w wyborze

Obowiązek szkolny zestawienie bibliograficzne w wyborze Obowiązek szkolny zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Anna Knajder-Sowa Wydawnictwa zwarte 1. Czuba-Wąsowska, Magdalena : Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej

Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Wybór i opracowanie: Joanna Trznadel

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Wybór i opracowanie: Joanna Trznadel WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2006 Wybór i opracowanie: Joanna Trznadel Wydawnictwa zwarte 1. EDUKACJA kulturalna w środowisku wsi i małego miasta /

Bardziej szczegółowo

Kompetencje nauczyciela

Kompetencje nauczyciela Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Kompetencje nauczyciela zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2018 w oparciu o zbiory Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie i jej filii Wydawnictwa zwarte: 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia

Bardziej szczegółowo

METODA DOBREGO STARTU

METODA DOBREGO STARTU METODA DOBREGO STARTU wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej WYDAWNICTWA ZWARTE : w Koninie i jej filii 1. DROGA Metody Dobrego Startu do Republiki Czeskiej / Jana Swierkoszova

Bardziej szczegółowo

13. Kozłowski, Waldemar : Poczucie własnej skuteczności zawodowej. W: Edukacja , nr 4, s

13. Kozłowski, Waldemar : Poczucie własnej skuteczności zawodowej. W: Edukacja , nr 4, s Edukacja przedzawodowa dzieci klas I-III : zestawienie bibliograficzne Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2016 Wydawnictwa zwarte 1. Jakimiuk, Beata : Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K.

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K. Laureaci z poszczególnych dni: 16-02-2018 Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N. 17-02-2018 Michał K. Elżbieta J. Grzegorz P. Agata Sz. Krzysztof K. Karina

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania wychowawcze rodziców w procesie adaptacji dziecka trzyletniego do przedszkola zestawienie bibliograficzne w wyborze

Oddziaływania wychowawcze rodziców w procesie adaptacji dziecka trzyletniego do przedszkola zestawienie bibliograficzne w wyborze Oddziaływania wychowawcze rodziców w procesie adaptacji dziecka trzyletniego do przedszkola zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Bibliografia: Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa ciągłe 1.DIALOG i współpraca nauczycieli i rodziców / Mikołaj Winiarski // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 4-8 2.DOTRZYMAĆ

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU Zestawienie bibliograficzne w wyborze

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Bardziej szczegółowo

Eurosieroctwo : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Eurosieroctwo : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Eurosieroctwo : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005 2018 (Sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej) Wybór

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , Żłobki Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych ZBIORY

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Czas wolny uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Czas wolny uczniów klas I-III szkoły podstawowej Czas wolny uczniów klas I-III szkoły podstawowej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Wydawnictwa zwarte 1. Czas wolny w różnych jego aspektach / red. Jolanta Kędzior

Bardziej szczegółowo

Rola nauczyciela w przedszkolu. Nauczyciel wspomagający

Rola nauczyciela w przedszkolu. Nauczyciel wspomagający Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola nauczyciela w przedszkolu. Nauczyciel wspomagający zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2012 Korekta Bożena

Bardziej szczegółowo

Zabawa, integracja : definicje, rodzaje : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zabawa, integracja : definicje, rodzaje : zestawienie bibliograficzne w wyborze Zabawa, integracja : definicje, rodzaje : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2014 Książki, rozdziały w książkach 1. Brzezińska,

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wychowanie patriotyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze aneks Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2007 POZYCJE ZWARTE 1. Salij Jacek : Patriotyzm

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA NAUCZYCIELA

SAMOOCENA NAUCZYCIELA Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl SAMOOCENA NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn. Poprawność graficzna pisma uczniów : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Książki i rozdziały w książkach 1. Bogdanowicz,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2014

Sześciolatek w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2014 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Sześciolatek w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2014 (Sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja dziecka w żłobku. zestawienie bibliograficzne. Książki

Opieka i edukacja dziecka w żłobku. zestawienie bibliograficzne. Książki Opieka i edukacja dziecka w żłobku zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne odnotowuje zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku w wyborze za lata 2005-2015 oraz aktualne źródła

Bardziej szczegółowo

Mieczysława B. Małgorzata R.

Mieczysława B. Małgorzata R. Imię i Nazwisko Małgorzata K. Joanna W. Anna Z. Elżbieta G. Dorota D. Aneta Ś. Justyna Z. Marek M. Bożena N. Cecylia M. Maria Z. Aneta S. Taisa R. Justyna G. Jadwiga C. Paula W. Monika M. Marcin G. Marta

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I OBSZAR Miejsce: Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych ul. Wojska Polskiego 3 43-400 Cieszyn Grupa nr 1: Terminy: 2.01, 3.01, 9.01, 10.01, 16.01.2012 N. Róża 721 K. Krystyna, Joanna 824

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata WSPÓŁPRACA RODZICÓW ZE SZKOŁĄ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wydawnictwa zwarte 1. BABIUCH Małgorzata : Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów / Małgorzata Babiuch. - Warszawa:

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte

PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. CHOJNOWSKI Szymon : PR-owskie mity, czyli jak wizerunek odbiega od rzeczywistości // W : Nowa szkoła.

Bardziej szczegółowo

Sieroctwo społeczne eurosieroctwo

Sieroctwo społeczne eurosieroctwo Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Sieroctwo społeczne eurosieroctwo zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Andrzejewski,

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M.

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Nierówności edukacyjne

Nierówności edukacyjne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nierówności edukacyjne (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie. Filia w Turku. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie. Filia w Turku. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Turku Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Zestawienie bibliograficzne Opracowanie: Katarzyna Łazuga Turek, 2017 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA (INKLUZYJNA) Kluczowa strategia Edukacji dla Wszystkich. Daje osobom marginalizowanym, odrzuconym szansę zdobycia wykształcenia.

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA (INKLUZYJNA) Kluczowa strategia Edukacji dla Wszystkich. Daje osobom marginalizowanym, odrzuconym szansę zdobycia wykształcenia. EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA (INKLUZYJNA) Kluczowa strategia Edukacji dla Wszystkich. Daje osobom marginalizowanym, odrzuconym szansę zdobycia wykształcenia. NAJWAŻNIEJSZE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Mowa i jej zaburzenia

Mowa i jej zaburzenia Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Mowa i jej zaburzenia - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2015 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja więźniów

Resocjalizacja więźniów Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Resocjalizacja więźniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL EDUKACJI ELEMENTARNEJ

NAUCZYCIEL EDUKACJI ELEMENTARNEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE NAUCZYCIEL EDUKACJI ELEMENTARNEJ Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie i jej filii Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T.

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra M. Daniel S. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , Dyskalkulia Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

Dzieci ulicy. Streetworking ( pedagogika ulicy ): zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Dzieci ulicy. Streetworking ( pedagogika ulicy ): zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Dzieci ulicy. Streetworking ( pedagogika ulicy ): zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2015 (Sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2012 Druki zwarte 1. Bałandynowicz A.: System psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji a

Bardziej szczegółowo

Języki obce w nauczaniu wczesnoszkolnym

Języki obce w nauczaniu wczesnoszkolnym Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Języki obce w nauczaniu wczesnoszkolnym zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2017 w oparciu o zbiory Powiatowej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania 1 Bronisław K. zweryfikowany 2 Marta B. w trakcie weryfikacji 3 Kazimierz S. zweryfikowany 4 Damian L. w trakcie weryfikacji 5 Marek Ś. w trakcie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Lęk i stres szkolny zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW w Kielcach Filia Staszów Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2007 2

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Tolerancja (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH w SP im. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY w STARYCH SKOSZEWACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH w SP im. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY w STARYCH SKOSZEWACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2013r. ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH w SP im. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY w STARYCH SKOSZEWACH W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Praca nauczyciela nauczania początkowego wybór artykułów z czasopism pedagogicznych za lata

Praca nauczyciela nauczania początkowego wybór artykułów z czasopism pedagogicznych za lata Praca nauczyciela nauczania początkowego wybór artykułów z czasopism pedagogicznych za lata 2011-2014 Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielcach 1. Arkabus, Agata

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE WYDAWNICTWA ZWARTE:

DORADZTWO ZAWODOWE WYDAWNICTWA ZWARTE: DORADZTWO ZAWODOWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2018 ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach) WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. ABC poradnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Polityka regionalna region wschodni, województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ogniska wychowawcze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ogniska wychowawcze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ogniska wychowawcze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2012 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Droga do zawodu nauczyciela

Droga do zawodu nauczyciela Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Droga do zawodu nauczyciela zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2009 2 Wydawnictwa zwarte 1. Baróg, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami dzieci 3, 4 letnich w roku szkolnym 2012/2013

Plan współpracy z rodzicami dzieci 3, 4 letnich w roku szkolnym 2012/2013 Plan współpracy z rodzicami dzieci 3, 4 letnich w roku szkolnym 2012/2013 Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko wg jakiegoś wzoru lub ideału, ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis Autorów. Wychowanie w Rodzinie 12,

Alfabetyczny spis Autorów. Wychowanie w Rodzinie 12, Alfabetyczny spis Autorów Wychowanie w Rodzinie 12, 439-442 2015 Wychowanie w Rodzinie t. XII (2\2015) 439 Alfabetyczy spis Autorów Authors in alphabetical order Danuta APANEL dr e-mail: dapanel@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Prostytucja wśród nieletnich

Prostytucja wśród nieletnich Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Prostytucja wśród nieletnich - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2016 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo