Podręcznik Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel , +48 (22) Poniedziałek-piątek

2 Spis Treści 2 1. Informacje wstępne Wymaganie techniczne Logowanie krok po kroku Okno Główne Zaprojektuj Stronę Startową Moje ustawienia wybór formatu daty i kwoty Rachunki Podgląd Raporty i Analizy Zapytania i wyszukiwanie (salda i operacje) Płatności Informacje ogólne Tworzenie nowej płatności Przelew Krajowy Przelew do ZUS Przelew do Urzędu Skarbowego Przelew Zagraniczny Przelew SEPA Przelew Zbiorczy Elektroniczny Przekaz Pocztowy Autoryzacja i wysyłanie płatności... 24

3 1. Informacje wstępne 3 CitiDirect Ewolucja Bankowości (CitiDirect EB) jest systemem bankowości elektronicznej umożliwiającym łączenie się za pomocą przeglądarki internetowej z serwerami Banku i zarządzanie środkami finansowymi. Najwyższe bezpieczeństwo pracy zapewnia protokół SSL 3.0 szyfrujący wszelkie dane przesyłane między Klientem a Bankiem. Logowanie do programu odbywa się za pomocą karty SafeWord generatora haseł jednorazowych - zabezpieczonej czterocyfrowym kodem PIN. 1.1 Wymaganie techniczne System operacyjny Miejsce na dysku Przeglądarka internetowa Ustawienia / dostęp do sieci Windows Vista Windows 7 Minimum 300 MB Internet Explorer 8.0 (Windows Vista) Internet Explorer 8.0 (Windows 7) Włączona obsługa protokołu SSL3 (128bit) Otwarte porty http (80) i https (443) Transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs 1.2 Logowanie krok po kroku Krok 1 Otwórz adres: https://portal.citidirect.com Podczas pierwszego wywołania lub po usunięciu plików cookie pojawi się witryna z wyborem kraju. Wybierz Poland i kliknij Go. Otworzy się strona logowania: Program domyślnie wyświetla się po polsku. Istnieje możliwość zmiany na wersję angielską. W polu Metoda logowania wybierz Karta SafeWord.

4 4 Krok 2 W polu Identyfikator logowania wpisz, małymi literami, nazwę podaną przez Bank (nazwa jest wysyłana przez Bank na adres Użytkownika podany przez Klienta we wniosku konfiguracyjnym). Krok 3 Posługując się kartą SafeWord wygeneruj hasło: Naciśnij ON, aby włączyć Kartę. Krok 4 Na wyświetlaczu pojawi się napis ENTER PIN. Wpisz swój PIN. Z chwilą naciśnięcia ostatniej cyfry PIN-u na wyświetlaczu pojawi się napis HOST?. Krok 5 Naciśnij cyfrę 2. Na wyświetlaczu pojawi się sześcioznakowe hasło. UWAGA! Hasło może składać się z cyfr i liter. Wielkość liter nie ma znaczenia. Literami mogą być tylko takie znaki, które nie mogą być cyframi. W razie wątpliwości czy wpisać literę czy cyfrę pierwszeństwo ma zawsze cyfra (np. Zawsze 0 nigdy O ). Hasło jest jednorazowe. Przy każdym logowaniu musi być generowane od nowa. Krok 6 Przepisz hasło do odpowiedniego pola na stronie logowania. Naciśnij Zaloguj, aby uruchomić program. Zaznaczenie opcji Pamiętaj mój identyfikator logowania na tym komputerze pozwoli przy kolejnych logowaniach wybierać identyfikator z listy. Usunięcie plików cookie spowoduje, że Identyfikator trzeba będzie wpisać ponownie. Ważne: Brak logowania do CitiDirect EB przez ponad 1 rok, spowoduje, że karta SafeWord zostanie trwale usunięta z systemu i będzie konieczna jej wymiana.

5 1.3 Okno Główne Po zalogowaniu się Użytkownik, w zależności od swoich uprawnień, zobaczy ekran analogiczny do poniższego: 5 Pasek Nawigacyjny Pozwala na dostęp do wszystkich funkcji systemu, do których użytkownik jest uprawniony. Trade opcja w menu dostępna dla klientów korzystających z produktów Finansowania Handlu. Szczegóły w podręczniku Citi Trade Portal Zapytania i wyszukiwanie Tutaj znajdziesz informacje dotyczące sald i operacji. Samoobsługa Tutaj możesz nadać rachunkom nazwy własne. Panel Listy Zadań Umożliwia szybki dostęp wszystkich czynności, do jakich użytkownik jest uprawniony w płatnościach, poleceniach zapłaty i wzorcach. DOSTOSUJ WYGLĄD - wybierz elementy jakie mają być widoczne na Stronie Głównej. Kliknij na ikonę aby DOSTOSOWAĆ zakres i sposób prezentacji informacji w danym Panelu. Ta funkcja jest dostępna w każdym z paneli, które są widoczne na Stronie Głównej. Panel Rachunków Pozwala na podgląd aktualnych sald oraz umożliwia łatwe przejście do historii operacji. Panel Wzorców Biblioteka zapamiętanych kontrahentów. Podgląd do informacji o liczbie i sumie uznań/obciążeń na rachunkach.

6 1.4 Zaprojektuj Stronę Startową Aby zmienić wygląd Strony Głównej, kliknij przycisk Zaprojektuj Stronę Startową. 6 Możesz wybrać jeden z kilku układów Strony Głównej. Za pomocą tych przycisków możesz dodać lub usuwać panele widoczne na Twojej Stronie Głównej Aby zapamiętać ustawienia, kliknij Zapisz

7 1.5 Moje ustawienia wybór formatu daty i kwoty Korzystanie z CitiDirect EB zacznij od wyboru formatu daty i kwoty. Możesz to zrobić wykonując cztery proste kroki Moje ustawienia 2. Globalne 3. Wybierz format daty i kwoty zgodnie ze swoimi preferencjami. Zalecamy wybór ustawień przedstawionych na poniższym przykładzie 4. Zatwierdź w celu zapisania ustawień

8 2. Rachunki Podgląd Dostęp do rachunków jest możliwy w panelu Rachunki na Stronie Głównej lub w Pasku Nawigacyjnym. Data i godzina ostatniej zmiany salda Wypadkowe saldo (suma) wszystkich rachunków widocznych na liście. TUTAJ możesz dostosować bieżący widok. Po ustawieniu nowej szerokości kolumn, zaznacz tą opcję jeśli chcesz zapisać zmianę. Możesz dostosować zakres prezentowanych informacji oraz zmieniać kolejność kolumn. Domyślnie będą widoczne wszystkie rachunki Klienta. Panel może wyświetlić maksymalnie 100 pozycji. Aby dostosować liczbę i zakres informacji wyświetlanych rachunków wybierz opcję Dostosuj. Wybrane rachunki będą wyświetlane wyłącznie w dni robocze.

9 2.2 Raporty i analizy W menu Raporty i analizy masz dostęp do modułu wymiany plików Delphi (szczegóły w podręczniku Delphi pliki i wyciągi ) jak również możesz wykonać eksport informacji o rachunku w formacie SWIFT MT940 i SAP MT940: 9 Krok 1 Wybierz numer rachunku 1.Kliknij, aby wybrać z listy numer rachunku. Na Twoim ekranie pojawi się nowe okno Za pomocą strzałek przejdź do kolejnej strony, aby wyświetlić pozostałe numery rachunków 2. Zaznacz numer rachunku i kliknij Dodaj do wyboru 3. Kliknij Ok, aby zatwierdzić wybrany numer rachunku

10 Krok 2 Wybierz ustawienia eksportu danych 10 Program domyślnie wyświetla zakładkę eksportu danych Za dzień poprzedni. Zapisz jako wzorzec eksportu Ta opcja umożliwia zapisanie ustawienia dla eksportowanych plików. Nazwa wzorca eksportu Tu wpisz nazwę wzorca eksportu, której będziesz mógł używać eksportując dane przy użyciu opcji wzorca eksportu. Kliknij, aby zapisać jedynie wzorzec eksportu. Zaznacz pole, aby Przejrzeć szczegóły eksportu lub Pobrać plik Możesz wybrać także opcję Za zakres dat lub opcję eksportu danych Przy użyciu wzorca eksportu. Wybierając opcję Przy użyciu wzorca eksportu, możesz wybrać jeden z zapisanych przez siebie wcześniej wzorców lub skorzystać ze standardowych wzorców proponowanych przez system.

11 2.3 Zapytania i wyszukiwanie (salda i operacje) W menu Zapytania i wyszukiwanie, opcja Szukaj transakcji umożliwia wgląd do historii zaksięgowanych operacji. Podsumowanie sald, pozwala na wyświetlenie sald wszystkich rachunków, do których Użytkownik ma dostęp: 11 Wybierz walutę Wybierz Zakres dat wyciągu Kliknij, aby wybrać z listy numer rachunku. Na Twoim ekranie pojawi się nowe okno Ustaw jako domyślne wyszukiwanie przy kolejnym wejściu w zakładkę Podsumowanie sald system będzie automatycznie wyświetlał w kryteriach wyszukiwania zapisane domyślne wartości Ustaw jako domyślne wyszukiwanie z autouruchomieniem system będzie wyświetlał oraz wykona automatycznie wyszukanie według zapisanych kryteriów domyślnych Usuń domyślne wyszukiwanie ta opcja usuwa domyślnie zapisane kryteria wyszukiwania Zaznacz numer rachunku. Kliknij Dodaj do wyboru i Ok, aby zatwierdzić numer rachunku

12 12 Aby dostosować widok bieżący tj. określić jakie informacje powinny być widoczne na liście oraz aby zapamiętać ustawioną szerokość kolumn, skorzystaj z opcji dostępnych po kliknięciu na ikonę dostosowania, jak na rysunku poniżej. Kliknij tutaj, aby zapisać ustawioną szerokość kolumn.

13 3. Płatności Informacje ogólne System CitiDirect Ewolucja Bankowości umożliwia wykonywanie następujących płatności: Krajowa do ZUS, do Urzędu Skarbowego, przelew zagraniczny przelew europejski SEPA Dostęp do płatności możliwy jest na Stronie Głównej w Liście Zadań lub w Pasku Nawigacyjnym w zakładce Płatności.

14 3.2 Tworzenie nowej płatności W Pasku Nawigacyjnym wejdź w Płatności i wybierz Wprowadź płatność. 14 Wybierając zakładkę Zapłać używając wzorca aby wprowadzić płatność z wzorca, możesz wyszukać i następnie wybrać jeden lub kilka wzorców płatności naraz. Krok 1 Wybieranie wzorca płatności Wypełnij dane, aby znaleźć poszukiwany wzorzec płatności oraz kliknij Szukaj. Zaznacz dany Wzorzec Płatności na liście i kliknij Rozpocznij płatność Możesz szukać również za pomocą kryterium Typu wzorca

15 Krok 2 Wprowadzanie płatności z wzorca Wprowadzając poszczególne płatności z wybranego wzorca (wzorców) dostępny jest podgląd do informacji jakie wzorce i ile razy zostały już wykorzystane. 15 Tworzenie płatności z wybranych wzorców Liczba (#) przy nazwie wzorca wskazuje na to ile razy została wprowadzona płatność z danego wzorca. Na pokazanym przykładzie: wzorzec testowy wprowadzone 2 płatności, wzorze adc wprowadzona 1 płatność, wzorzec a - brak wprowadzonych płatności. W celu zmiany wzorca dla kolejnej wykonywanej płatności, wybierz wzorzec z listy. Na liście rozwijanej widoczne są wszystkie wybrane wcześniej wzorce. Po uzupełnieniu szczegółów płatności i zatwierdzeniu przelewu automatycznie pojawi się ekran do wprowadzenia kolejnej płatności z ostatnio wybranego wzorca.

16 Możesz także dokonać płatności (nie wykorzystując wzorca) wybierając opcję Formularz nowej nłatności. 1. Wybierz Formularz nowej nłatności, aby wypełnić przelew ręcznie Dodaj do listy Zaznacz to pole, aby dodać płatność do listy, która potem będzie autoryzowana i wysyłana łącznie. 5. Pamiętaj te ustawienia Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że po każdym wybraniu Formularza nowej płatności system będzie wybierał określony rodzaj przelewu i rachunek obciążany. 3.Metoda płatności/typ płatności Tu wybierz rodzaj przelewu, jaki chcesz wykonać. 4.Numer rachunku obciążanego Wybierz z listy, rachunek do obciążenia. 6.Kontynuuj Po wybraniu rodzaju płatności i rachunku do obciążenia kliknij Kontynuuj, aby przejść do wypełniania szczegółów przelewu. Płatność z wzorca możesz wprowadzić również poprzez kliknięcie na nazwę wzorca (jak na rysunku poniżej).

17 3.2.1 Przelew Krajowy 17 UWAGA! Aby dowiedzieć się co, spowoduje zaznaczenie tego pola, uważnie zapoznaj się z informacjami w dolnej części strony. Płatność Priorytetowa Zaznaczenie opcji spowoduje, że przy tej płatności na liście pojawi się czerwony wykrzyknik, który ma informować osoby autoryzujące, że jest to płatność ważna. Szczegóły Transakcji System nie pozwoli na wpisanie niektórych, zabronionych znaków w tym polu. Zachowaj jako wzorzec Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz dodać odbiorcę do bazy. Gdy wszystkie szczegóły płatności są wprowadzone, kliknij Zatwierdź, aby przesłać przelew do autoryzacji/wysłania. Zachowaj jako kopię roboczą W każdej chwili możesz zapamiętać przelew i kontynuować jego edycję później. Numer rachunku beneficjenta wpisz bez spacji. Pole Sorbnet Pole utworzone w celu skierowania przelewów poniżej kwoty PLN do innych banków krajowych poprzez system SORBNET. Zaznaczenie opcji spowoduje realizację przelewu systemem rozliczeń wysokokwotowych SORBNET i może spowodować naliczenie wyższych kosztów. Nie zaznaczaj pola Sorbnet, gdy: - kwota płatności jest równa lub wyższa od PLN lub - odbiorca przelewu posiada konto w Citi Handlowy - cyfry od 3-ciej do 6-tej w numerze jego rachunku to "1030"

18 3.2.2 Przelew do ZUS 18 Wyszukaj ZUS Kliknij tutaj, aby wybrać rachunek ZUS z listy. Nie wypełniaj numeru rachunku ręcznie! Płatność Priorytetowa Zaznaczenie opcji spowoduje, że przy tej płatności na liście pojawi się czerwony wykrzyknik, który ma informować osoby autoryzujące, że jest to płatność ważna. Format: RRRR/MM NIP wpisz jednym ciągiem, bez myślników. Gdy wszystkie szczegóły płatności są wprowadzone, kliknij Zatwierdź, aby przesłać przelew do autoryzacji/wysłania. Numer identyfikacyjny Podaj numer innego identyfikatora jednym ciągiem, bez odstępów lub myślników. Poprawność jest weryfikowana.

19 3.2.3 Przelew do Urzędu Skarbowego 19 Jeżeli wpisujesz numer rachunku ręcznie, wpisz bez spacji. Wybierz z listy typ podatku, jaki chcesz zapłacić. Nie wpisuj ręcznie. Dostępne pozycje do wyboru zależą od wybranego numeru rachunku urzędu, do którego dokonujesz płatność. Możesz wyszukać urząd skarbowy z listy. Podaj dwie ostatnie cyfry roku. Podaj numer wybranego okresu: 1. Dekada/Dzień - 4 cyfry numer dnia/dekady i numer miesiąca, np. 0103, Kwartał/Miesiąc/Półrocze - 2 cyfry 3. Rok pozostaw pole puste Numer wybranego identyfikatora wpisz jednym ciągiem, bez myślników. Po wybraniu opcji Wyszukaj Urząd Skarbowy z listy możliwy jest podgląd typów formularzy płatności podatkowych obsługiwanych przez poszczególne Urzędy Skarbowe.

20 3.2.4 Przelew Zagraniczny Określ, kto poniesie opłaty za przelew: 1.Beneficjent wszystkie opłaty poniesie odbiorca 2.Nasze wszystkie opłaty poniesie Zleceniodawca 3.Wspólne każda ze stron poniesie koszty swojego banku. Wybierz rachunek do obciążenia opłatami. Opcja aktywna dla typów opłat Nasz i Wspólne. Rachunek beneficjenta powinien być wpisany w formacie międzynarodowym odpowiednim dla danego kraju. 20 Nazwa Banku Beneficjenta wyświetli się automatycznie po wpisaniu Kodu Banku Beneficjenta. Nie należy wypełniać tego pola ręcznie. Wpisz Kod Banku Beneficjenta zgodnie z wybraną metodą płatności Dostępne do wyboru metody zależą od waluty przelewu. Pole przeznaczone na dodatkowe instrukcje do Banku. Pole należy wypełniać zgodnie z ustaleniami z bankiem wypełnianie innymi wartościami lub w sposób nieuzgodniony z bankiem spowoduje opóźnienie w realizacji przelewu: 1. VD0 zlecenie realizacji przelewu w trybie ekspresowym - uznanie rachunku beneficjenta nastąpi w dniu realizacji przelewu 2. VD1 zlecenie realizacji przelewu w trybie pilnym uznanie rachunku beneficjenta nastąpi następnego dnia po realizacji przelewu 3. Przewalutowanie podaj wartość wynegocjowanego kursu i nazwisko pracownika Banku z którym został zawarty kontrakt. 4. TARGET2 zlecenie realizacji przelewu w EUR w trybie RTGS; należy podać opcję opłat Wspólne, numer rachunku Beneficjanta w formacie IBAN oraz SWIFT jako metodę płatności.

21 3.2.5 Przelew SEPA Przelew SEPA umożliwia przesyłanie pieniędzy w walucie EUR pomiędzy rachunkami różnych banków na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. 21 Uwaga: Metoda płatności SEPA nie może być wykorzystana do wykonywania przelewów wewnętrznych (tj. pomiędzy rachunkami w Citi Handlowy) w walucie EUR. W tym celu, prosimy o korzystanie z dotychczasowego sposobu, tj. standardowego formularza płatności zagranicznej. Aby wykonać przelew SEPA należy wybrać formularz przelewu SEPA i wypełnić go zgodnie z instrukcją podaną poniżej. Wpisz rachunek beneficjenta w formacie IBAN, jednym ciągiem, bez odstępów. Tutaj wpisz wyłącznie kod SWIFT/BIC Banku Beneficjenta. Po wpisaniu SWIFT/BIC Banku Beneficjenta, Nazwa Banku Beneficjenta zostanie uzupełniona automatycznie. Tutaj wpisz Nazwę i Adres Beneficjenta. UWAGA! Nazwa Beneficjenta nie powinna przekraczać 35 znaków. Opcja opłat jest automatycznie uzupełniona przez system jako Shared (wspólne), ponieważ jest to jedyna dopuszczalna wartość dla przelewów SEPA.

22 3.2.6 Przelew Zbiorczy Kliknij, aby wprowadzić dane do przelewu 22 Kliknij, aby wybrać numer rachunku Beneficjenta Tu wpisz kwotę płatności Kliknij, aby zaimportować dane Beneficjenta z wcześniej zapisanego Wzorca Kliknij Zatwierdź, aby wysłać przelew 1. Zaznacz Wzorzec Płatności 2. Zaznacz Beneficjenta i kliknij Ok, aby zaimportować dane

23 3.2.7 Elektroniczny Przekaz Pocztowy Uwaga! Korzystanie z Elektronicznego Przekazu Pocztowego wymaga zawarcia odrębnej umowy z Bankiem. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Opiekunem Rachunku. 23 Przekaz może być wyłącznie w PLN. Tutaj wybierz typ przekazu: Z Zwykły ZP Zwykły z potwierdzeniem odbioru R Poste Restante (Odbiór na Poczcie) RP Poste Restante z potwierdzeniem odbioru Nie stosuj skrótu ul.. Nazwę miejscowości podaj tylko w przypadku, gdy nie ma nazwy ulicy. Nr rachunku Poczty Polskiej uzupełniany jest automatycznie. Tutaj wpisz jedynie cyfry. Znak - uzupełni się automatycznie.

24 3.3 Autoryzacja i wysyłanie płatności Instrukcje wykonane w systemie podlegają przed wysyłką weryfikacji, zgodnie z przyjętym w firmie schematem autoryzacji. Czynności te są dostępne w Menu Płatności Lista Zadań Płatności lub na Stronie Głównej w Pasku Nawigacyjnym Przejdź do listy zadań Płatności. 24 Do Edycji/Autoryzacji/Wysłania Wybierz odpowiednią zakładkę w zależności od operacji, którą chcesz przeprowadzić. Listy płatności Tu wybierasz, czy chcesz autoryzować/zwalniać pojedyncze płatności czy paczki (listy płatności). Wybierz płatności do autoryzacji/zwolnienia. Kliknij to pole, aby zaznaczyć wszystkie płatności do autoryzacji/zwolnienia. Status transakcji informuje, na jakim etapie realizacji znajduje się płatność. Klikając na ikonę reprezentującą Inne działania możesz wykonać inne działania dotyczące płatności np. obejrzeć historię i przepływ transakcji. O tym, jakie czynności Użytkownik może wykonać decydują nadane uprawnienia. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy oraz CitiDirect są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEM BIZ ONLINE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja 1.1 BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Płatności za pośrednictwem witryny podręcznik integracji

Płatności za pośrednictwem witryny podręcznik integracji Płatności za pośrednictwem witryny podręcznik integracji 2006 PayPal Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. PayPal i logo PayPal są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy PayPal Inc. Inne znaki towarowe i marki

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo