Podręcznik Użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel , +48 (22) Poniedziałek-piątek

2 Spis Treści 2 1. Informacje wstępne Wymaganie techniczne Logowanie krok po kroku Okno Główne Zaprojektuj Stronę Startową Moje ustawienia wybór formatu daty i kwoty Rachunki Podgląd Raporty i Analizy Zapytania i wyszukiwanie (salda i operacje) Płatności Informacje ogólne Tworzenie nowej płatności Przelew Krajowy Przelew do ZUS Przelew do Urzędu Skarbowego Przelew Zagraniczny Przelew SEPA Przelew Zbiorczy Elektroniczny Przekaz Pocztowy Autoryzacja i wysyłanie płatności... 24

3 1. Informacje wstępne 3 CitiDirect Ewolucja Bankowości (CitiDirect EB) jest systemem bankowości elektronicznej umożliwiającym łączenie się za pomocą przeglądarki internetowej z serwerami Banku i zarządzanie środkami finansowymi. Najwyższe bezpieczeństwo pracy zapewnia protokół SSL 3.0 szyfrujący wszelkie dane przesyłane między Klientem a Bankiem. Logowanie do programu odbywa się za pomocą karty SafeWord generatora haseł jednorazowych - zabezpieczonej czterocyfrowym kodem PIN. 1.1 Wymaganie techniczne System operacyjny Miejsce na dysku Przeglądarka internetowa Ustawienia / dostęp do sieci Windows Vista Windows 7 Minimum 300 MB Internet Explorer 8.0 (Windows Vista) Internet Explorer 8.0 (Windows 7) Włączona obsługa protokołu SSL3 (128bit) Otwarte porty http (80) i https (443) Transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs 1.2 Logowanie krok po kroku Krok 1 Otwórz adres: https://portal.citidirect.com Podczas pierwszego wywołania lub po usunięciu plików cookie pojawi się witryna z wyborem kraju. Wybierz Poland i kliknij Go. Otworzy się strona logowania: Program domyślnie wyświetla się po polsku. Istnieje możliwość zmiany na wersję angielską. W polu Metoda logowania wybierz Karta SafeWord.

4 4 Krok 2 W polu Identyfikator logowania wpisz, małymi literami, nazwę podaną przez Bank (nazwa jest wysyłana przez Bank na adres Użytkownika podany przez Klienta we wniosku konfiguracyjnym). Krok 3 Posługując się kartą SafeWord wygeneruj hasło: Naciśnij ON, aby włączyć Kartę. Krok 4 Na wyświetlaczu pojawi się napis ENTER PIN. Wpisz swój PIN. Z chwilą naciśnięcia ostatniej cyfry PIN-u na wyświetlaczu pojawi się napis HOST?. Krok 5 Naciśnij cyfrę 2. Na wyświetlaczu pojawi się sześcioznakowe hasło. UWAGA! Hasło może składać się z cyfr i liter. Wielkość liter nie ma znaczenia. Literami mogą być tylko takie znaki, które nie mogą być cyframi. W razie wątpliwości czy wpisać literę czy cyfrę pierwszeństwo ma zawsze cyfra (np. Zawsze 0 nigdy O ). Hasło jest jednorazowe. Przy każdym logowaniu musi być generowane od nowa. Krok 6 Przepisz hasło do odpowiedniego pola na stronie logowania. Naciśnij Zaloguj, aby uruchomić program. Zaznaczenie opcji Pamiętaj mój identyfikator logowania na tym komputerze pozwoli przy kolejnych logowaniach wybierać identyfikator z listy. Usunięcie plików cookie spowoduje, że Identyfikator trzeba będzie wpisać ponownie. Ważne: Brak logowania do CitiDirect EB przez ponad 1 rok, spowoduje, że karta SafeWord zostanie trwale usunięta z systemu i będzie konieczna jej wymiana.

5 1.3 Okno Główne Po zalogowaniu się Użytkownik, w zależności od swoich uprawnień, zobaczy ekran analogiczny do poniższego: 5 Pasek Nawigacyjny Pozwala na dostęp do wszystkich funkcji systemu, do których użytkownik jest uprawniony. Trade opcja w menu dostępna dla klientów korzystających z produktów Finansowania Handlu. Szczegóły w podręczniku Citi Trade Portal Zapytania i wyszukiwanie Tutaj znajdziesz informacje dotyczące sald i operacji. Samoobsługa Tutaj możesz nadać rachunkom nazwy własne. Panel Listy Zadań Umożliwia szybki dostęp wszystkich czynności, do jakich użytkownik jest uprawniony w płatnościach, poleceniach zapłaty i wzorcach. DOSTOSUJ WYGLĄD - wybierz elementy jakie mają być widoczne na Stronie Głównej. Kliknij na ikonę aby DOSTOSOWAĆ zakres i sposób prezentacji informacji w danym Panelu. Ta funkcja jest dostępna w każdym z paneli, które są widoczne na Stronie Głównej. Panel Rachunków Pozwala na podgląd aktualnych sald oraz umożliwia łatwe przejście do historii operacji. Panel Wzorców Biblioteka zapamiętanych kontrahentów. Podgląd do informacji o liczbie i sumie uznań/obciążeń na rachunkach.

6 1.4 Zaprojektuj Stronę Startową Aby zmienić wygląd Strony Głównej, kliknij przycisk Zaprojektuj Stronę Startową. 6 Możesz wybrać jeden z kilku układów Strony Głównej. Za pomocą tych przycisków możesz dodać lub usuwać panele widoczne na Twojej Stronie Głównej Aby zapamiętać ustawienia, kliknij Zapisz

7 1.5 Moje ustawienia wybór formatu daty i kwoty Korzystanie z CitiDirect EB zacznij od wyboru formatu daty i kwoty. Możesz to zrobić wykonując cztery proste kroki Moje ustawienia 2. Globalne 3. Wybierz format daty i kwoty zgodnie ze swoimi preferencjami. Zalecamy wybór ustawień przedstawionych na poniższym przykładzie 4. Zatwierdź w celu zapisania ustawień

8 2. Rachunki Podgląd Dostęp do rachunków jest możliwy w panelu Rachunki na Stronie Głównej lub w Pasku Nawigacyjnym. Data i godzina ostatniej zmiany salda Wypadkowe saldo (suma) wszystkich rachunków widocznych na liście. TUTAJ możesz dostosować bieżący widok. Po ustawieniu nowej szerokości kolumn, zaznacz tą opcję jeśli chcesz zapisać zmianę. Możesz dostosować zakres prezentowanych informacji oraz zmieniać kolejność kolumn. Domyślnie będą widoczne wszystkie rachunki Klienta. Panel może wyświetlić maksymalnie 100 pozycji. Aby dostosować liczbę i zakres informacji wyświetlanych rachunków wybierz opcję Dostosuj. Wybrane rachunki będą wyświetlane wyłącznie w dni robocze.

9 2.2 Raporty i analizy W menu Raporty i analizy masz dostęp do modułu wymiany plików Delphi (szczegóły w podręczniku Delphi pliki i wyciągi ) jak również możesz wykonać eksport informacji o rachunku w formacie SWIFT MT940 i SAP MT940: 9 Krok 1 Wybierz numer rachunku 1.Kliknij, aby wybrać z listy numer rachunku. Na Twoim ekranie pojawi się nowe okno Za pomocą strzałek przejdź do kolejnej strony, aby wyświetlić pozostałe numery rachunków 2. Zaznacz numer rachunku i kliknij Dodaj do wyboru 3. Kliknij Ok, aby zatwierdzić wybrany numer rachunku

10 Krok 2 Wybierz ustawienia eksportu danych 10 Program domyślnie wyświetla zakładkę eksportu danych Za dzień poprzedni. Zapisz jako wzorzec eksportu Ta opcja umożliwia zapisanie ustawienia dla eksportowanych plików. Nazwa wzorca eksportu Tu wpisz nazwę wzorca eksportu, której będziesz mógł używać eksportując dane przy użyciu opcji wzorca eksportu. Kliknij, aby zapisać jedynie wzorzec eksportu. Zaznacz pole, aby Przejrzeć szczegóły eksportu lub Pobrać plik Możesz wybrać także opcję Za zakres dat lub opcję eksportu danych Przy użyciu wzorca eksportu. Wybierając opcję Przy użyciu wzorca eksportu, możesz wybrać jeden z zapisanych przez siebie wcześniej wzorców lub skorzystać ze standardowych wzorców proponowanych przez system.

11 2.3 Zapytania i wyszukiwanie (salda i operacje) W menu Zapytania i wyszukiwanie, opcja Szukaj transakcji umożliwia wgląd do historii zaksięgowanych operacji. Podsumowanie sald, pozwala na wyświetlenie sald wszystkich rachunków, do których Użytkownik ma dostęp: 11 Wybierz walutę Wybierz Zakres dat wyciągu Kliknij, aby wybrać z listy numer rachunku. Na Twoim ekranie pojawi się nowe okno Ustaw jako domyślne wyszukiwanie przy kolejnym wejściu w zakładkę Podsumowanie sald system będzie automatycznie wyświetlał w kryteriach wyszukiwania zapisane domyślne wartości Ustaw jako domyślne wyszukiwanie z autouruchomieniem system będzie wyświetlał oraz wykona automatycznie wyszukanie według zapisanych kryteriów domyślnych Usuń domyślne wyszukiwanie ta opcja usuwa domyślnie zapisane kryteria wyszukiwania Zaznacz numer rachunku. Kliknij Dodaj do wyboru i Ok, aby zatwierdzić numer rachunku

12 12 Aby dostosować widok bieżący tj. określić jakie informacje powinny być widoczne na liście oraz aby zapamiętać ustawioną szerokość kolumn, skorzystaj z opcji dostępnych po kliknięciu na ikonę dostosowania, jak na rysunku poniżej. Kliknij tutaj, aby zapisać ustawioną szerokość kolumn.

13 3. Płatności Informacje ogólne System CitiDirect Ewolucja Bankowości umożliwia wykonywanie następujących płatności: Krajowa do ZUS, do Urzędu Skarbowego, przelew zagraniczny przelew europejski SEPA Dostęp do płatności możliwy jest na Stronie Głównej w Liście Zadań lub w Pasku Nawigacyjnym w zakładce Płatności.

14 3.2 Tworzenie nowej płatności W Pasku Nawigacyjnym wejdź w Płatności i wybierz Wprowadź płatność. 14 Wybierając zakładkę Zapłać używając wzorca aby wprowadzić płatność z wzorca, możesz wyszukać i następnie wybrać jeden lub kilka wzorców płatności naraz. Krok 1 Wybieranie wzorca płatności Wypełnij dane, aby znaleźć poszukiwany wzorzec płatności oraz kliknij Szukaj. Zaznacz dany Wzorzec Płatności na liście i kliknij Rozpocznij płatność Możesz szukać również za pomocą kryterium Typu wzorca

15 Krok 2 Wprowadzanie płatności z wzorca Wprowadzając poszczególne płatności z wybranego wzorca (wzorców) dostępny jest podgląd do informacji jakie wzorce i ile razy zostały już wykorzystane. 15 Tworzenie płatności z wybranych wzorców Liczba (#) przy nazwie wzorca wskazuje na to ile razy została wprowadzona płatność z danego wzorca. Na pokazanym przykładzie: wzorzec testowy wprowadzone 2 płatności, wzorze adc wprowadzona 1 płatność, wzorzec a - brak wprowadzonych płatności. W celu zmiany wzorca dla kolejnej wykonywanej płatności, wybierz wzorzec z listy. Na liście rozwijanej widoczne są wszystkie wybrane wcześniej wzorce. Po uzupełnieniu szczegółów płatności i zatwierdzeniu przelewu automatycznie pojawi się ekran do wprowadzenia kolejnej płatności z ostatnio wybranego wzorca.

16 Możesz także dokonać płatności (nie wykorzystując wzorca) wybierając opcję Formularz nowej nłatności. 1. Wybierz Formularz nowej nłatności, aby wypełnić przelew ręcznie Dodaj do listy Zaznacz to pole, aby dodać płatność do listy, która potem będzie autoryzowana i wysyłana łącznie. 5. Pamiętaj te ustawienia Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że po każdym wybraniu Formularza nowej płatności system będzie wybierał określony rodzaj przelewu i rachunek obciążany. 3.Metoda płatności/typ płatności Tu wybierz rodzaj przelewu, jaki chcesz wykonać. 4.Numer rachunku obciążanego Wybierz z listy, rachunek do obciążenia. 6.Kontynuuj Po wybraniu rodzaju płatności i rachunku do obciążenia kliknij Kontynuuj, aby przejść do wypełniania szczegółów przelewu. Płatność z wzorca możesz wprowadzić również poprzez kliknięcie na nazwę wzorca (jak na rysunku poniżej).

17 3.2.1 Przelew Krajowy 17 UWAGA! Aby dowiedzieć się co, spowoduje zaznaczenie tego pola, uważnie zapoznaj się z informacjami w dolnej części strony. Płatność Priorytetowa Zaznaczenie opcji spowoduje, że przy tej płatności na liście pojawi się czerwony wykrzyknik, który ma informować osoby autoryzujące, że jest to płatność ważna. Szczegóły Transakcji System nie pozwoli na wpisanie niektórych, zabronionych znaków w tym polu. Zachowaj jako wzorzec Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz dodać odbiorcę do bazy. Gdy wszystkie szczegóły płatności są wprowadzone, kliknij Zatwierdź, aby przesłać przelew do autoryzacji/wysłania. Zachowaj jako kopię roboczą W każdej chwili możesz zapamiętać przelew i kontynuować jego edycję później. Numer rachunku beneficjenta wpisz bez spacji. Pole Sorbnet Pole utworzone w celu skierowania przelewów poniżej kwoty PLN do innych banków krajowych poprzez system SORBNET. Zaznaczenie opcji spowoduje realizację przelewu systemem rozliczeń wysokokwotowych SORBNET i może spowodować naliczenie wyższych kosztów. Nie zaznaczaj pola Sorbnet, gdy: - kwota płatności jest równa lub wyższa od PLN lub - odbiorca przelewu posiada konto w Citi Handlowy - cyfry od 3-ciej do 6-tej w numerze jego rachunku to "1030"

18 3.2.2 Przelew do ZUS 18 Wyszukaj ZUS Kliknij tutaj, aby wybrać rachunek ZUS z listy. Nie wypełniaj numeru rachunku ręcznie! Płatność Priorytetowa Zaznaczenie opcji spowoduje, że przy tej płatności na liście pojawi się czerwony wykrzyknik, który ma informować osoby autoryzujące, że jest to płatność ważna. Format: RRRR/MM NIP wpisz jednym ciągiem, bez myślników. Gdy wszystkie szczegóły płatności są wprowadzone, kliknij Zatwierdź, aby przesłać przelew do autoryzacji/wysłania. Numer identyfikacyjny Podaj numer innego identyfikatora jednym ciągiem, bez odstępów lub myślników. Poprawność jest weryfikowana.

19 3.2.3 Przelew do Urzędu Skarbowego 19 Jeżeli wpisujesz numer rachunku ręcznie, wpisz bez spacji. Wybierz z listy typ podatku, jaki chcesz zapłacić. Nie wpisuj ręcznie. Dostępne pozycje do wyboru zależą od wybranego numeru rachunku urzędu, do którego dokonujesz płatność. Możesz wyszukać urząd skarbowy z listy. Podaj dwie ostatnie cyfry roku. Podaj numer wybranego okresu: 1. Dekada/Dzień - 4 cyfry numer dnia/dekady i numer miesiąca, np. 0103, Kwartał/Miesiąc/Półrocze - 2 cyfry 3. Rok pozostaw pole puste Numer wybranego identyfikatora wpisz jednym ciągiem, bez myślników. Po wybraniu opcji Wyszukaj Urząd Skarbowy z listy możliwy jest podgląd typów formularzy płatności podatkowych obsługiwanych przez poszczególne Urzędy Skarbowe.

20 3.2.4 Przelew Zagraniczny Określ, kto poniesie opłaty za przelew: 1.Beneficjent wszystkie opłaty poniesie odbiorca 2.Nasze wszystkie opłaty poniesie Zleceniodawca 3.Wspólne każda ze stron poniesie koszty swojego banku. Wybierz rachunek do obciążenia opłatami. Opcja aktywna dla typów opłat Nasz i Wspólne. Rachunek beneficjenta powinien być wpisany w formacie międzynarodowym odpowiednim dla danego kraju. 20 Nazwa Banku Beneficjenta wyświetli się automatycznie po wpisaniu Kodu Banku Beneficjenta. Nie należy wypełniać tego pola ręcznie. Wpisz Kod Banku Beneficjenta zgodnie z wybraną metodą płatności Dostępne do wyboru metody zależą od waluty przelewu. Pole przeznaczone na dodatkowe instrukcje do Banku. Pole należy wypełniać zgodnie z ustaleniami z bankiem wypełnianie innymi wartościami lub w sposób nieuzgodniony z bankiem spowoduje opóźnienie w realizacji przelewu: 1. VD0 zlecenie realizacji przelewu w trybie ekspresowym - uznanie rachunku beneficjenta nastąpi w dniu realizacji przelewu 2. VD1 zlecenie realizacji przelewu w trybie pilnym uznanie rachunku beneficjenta nastąpi następnego dnia po realizacji przelewu 3. Przewalutowanie podaj wartość wynegocjowanego kursu i nazwisko pracownika Banku z którym został zawarty kontrakt. 4. TARGET2 zlecenie realizacji przelewu w EUR w trybie RTGS; należy podać opcję opłat Wspólne, numer rachunku Beneficjanta w formacie IBAN oraz SWIFT jako metodę płatności.

21 3.2.5 Przelew SEPA Przelew SEPA umożliwia przesyłanie pieniędzy w walucie EUR pomiędzy rachunkami różnych banków na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. 21 Uwaga: Metoda płatności SEPA nie może być wykorzystana do wykonywania przelewów wewnętrznych (tj. pomiędzy rachunkami w Citi Handlowy) w walucie EUR. W tym celu, prosimy o korzystanie z dotychczasowego sposobu, tj. standardowego formularza płatności zagranicznej. Aby wykonać przelew SEPA należy wybrać formularz przelewu SEPA i wypełnić go zgodnie z instrukcją podaną poniżej. Wpisz rachunek beneficjenta w formacie IBAN, jednym ciągiem, bez odstępów. Tutaj wpisz wyłącznie kod SWIFT/BIC Banku Beneficjenta. Po wpisaniu SWIFT/BIC Banku Beneficjenta, Nazwa Banku Beneficjenta zostanie uzupełniona automatycznie. Tutaj wpisz Nazwę i Adres Beneficjenta. UWAGA! Nazwa Beneficjenta nie powinna przekraczać 35 znaków. Opcja opłat jest automatycznie uzupełniona przez system jako Shared (wspólne), ponieważ jest to jedyna dopuszczalna wartość dla przelewów SEPA.

22 3.2.6 Przelew Zbiorczy Kliknij, aby wprowadzić dane do przelewu 22 Kliknij, aby wybrać numer rachunku Beneficjenta Tu wpisz kwotę płatności Kliknij, aby zaimportować dane Beneficjenta z wcześniej zapisanego Wzorca Kliknij Zatwierdź, aby wysłać przelew 1. Zaznacz Wzorzec Płatności 2. Zaznacz Beneficjenta i kliknij Ok, aby zaimportować dane

23 3.2.7 Elektroniczny Przekaz Pocztowy Uwaga! Korzystanie z Elektronicznego Przekazu Pocztowego wymaga zawarcia odrębnej umowy z Bankiem. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Opiekunem Rachunku. 23 Przekaz może być wyłącznie w PLN. Tutaj wybierz typ przekazu: Z Zwykły ZP Zwykły z potwierdzeniem odbioru R Poste Restante (Odbiór na Poczcie) RP Poste Restante z potwierdzeniem odbioru Nie stosuj skrótu ul.. Nazwę miejscowości podaj tylko w przypadku, gdy nie ma nazwy ulicy. Nr rachunku Poczty Polskiej uzupełniany jest automatycznie. Tutaj wpisz jedynie cyfry. Znak - uzupełni się automatycznie.

24 3.3 Autoryzacja i wysyłanie płatności Instrukcje wykonane w systemie podlegają przed wysyłką weryfikacji, zgodnie z przyjętym w firmie schematem autoryzacji. Czynności te są dostępne w Menu Płatności Lista Zadań Płatności lub na Stronie Głównej w Pasku Nawigacyjnym Przejdź do listy zadań Płatności. 24 Do Edycji/Autoryzacji/Wysłania Wybierz odpowiednią zakładkę w zależności od operacji, którą chcesz przeprowadzić. Listy płatności Tu wybierasz, czy chcesz autoryzować/zwalniać pojedyncze płatności czy paczki (listy płatności). Wybierz płatności do autoryzacji/zwolnienia. Kliknij to pole, aby zaznaczyć wszystkie płatności do autoryzacji/zwolnienia. Status transakcji informuje, na jakim etapie realizacji znajduje się płatność. Klikając na ikonę reprezentującą Inne działania możesz wykonać inne działania dotyczące płatności np. obejrzeć historię i przepływ transakcji. O tym, jakie czynności Użytkownik może wykonać decydują nadane uprawnienia. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy oraz CitiDirect są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Logowanie i nowy układ menu

Logowanie i nowy układ menu 1 CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Logowanie i nowy układ menu CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi pliki i wyciągi CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-33-978, +8 () 690-15-1 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów

CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking 1 CitiDirect Online Banking Depozyty / Wnioski Depozyty, Wnioski, Potwierdzenia, Zaświadczenia CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal

CitiDirect EB Portal CitiDirect EB Portal Płatności 15.05.2017 Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek - Piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal Eksport

CitiDirect EB Portal Eksport CitiDirect EB Portal Eksport Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek - Piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking 1 CitiDirect Online Banking Polecenie Zapłaty CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Spis Treści 2 MENU GŁÓWNE...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Eksport

CitiDirect Online Banking Eksport CitiDirect Online Banking Eksport CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Klienta CitiDirect. Zamówienie gotówki przez CitiDirect. LLipiec 2011. Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku

Akademia Klienta CitiDirect. Zamówienie gotówki przez CitiDirect. LLipiec 2011. Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Akademia Klienta CitiDirect Zamówienie gotówki przez CitiDirect LLipiec 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Plan szkolenia 1. Wstęp 2. Formularz zamówienia gotówki przygotowanie pliku 3. Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. CitiDirect Mobile

Podręcznik Użytkownika. CitiDirect Mobile CitiDirect System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect Mobile KONTAKT: CitiService, Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

ewnioski Instrukcja użytkownika

ewnioski Instrukcja użytkownika ewnioski Instrukcja użytkownika 09.2016 CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Spis Treści 2 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Płatności

CitiDirect Online Banking Płatności CitiDirect Online Banking Płatności Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Maj 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Akademia Klienta CitiDirect. Przelew zbiorczy. Czerwiec 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku

Akademia Klienta CitiDirect. Przelew zbiorczy. Czerwiec 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Akademia Klienta CitiDirect Czerwiec 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku to rozwiązanie dla firm dokonujących wielu płatności: Umożliwiające lepsze zarządzanie zleceniami płatniczymi, możliwość

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal. Zapytania i wyszukiwanie, Raporty

CitiDirect EB Portal. Zapytania i wyszukiwanie, Raporty , CitiDirect EB Portal Zapytania i wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów oraz potwierdzenie transakcji Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy system bankowości internetowej Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Akademia Klienta CitiDirect. Powiadomienia o Zdarzeniach. Sierpień 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku

Akademia Klienta CitiDirect. Powiadomienia o Zdarzeniach. Sierpień 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Akademia Klienta CitiDirect Powiadomienia o Zdarzeniach Sierpień 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Plan szkolenia 1. Wstęp 2. Jak uruchomić usługę? 3. Konfiguracja 4. Przeglądanie subskrypcji

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

MultiCash instrukcja obsługi modułu RFT

MultiCash instrukcja obsługi modułu RFT MultiCash instrukcja obsługi modułu RFT Wersja 1.0 Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni.

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni. Zaloguj się do Internet Banku Zaloguj się przy pomocy internetowego kodu dostępu 1. Wpisz swój identyfikator klienta w pole "identyfikator użytkownika. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Export Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Informacja dla firm partnerskich Microsoft: Realizacja kursów następuje w trybie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni.

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni. Zaloguj się do Internet Banku Zaloguj się przy pomocy internetowego kodu dostępu 1. Wpisz swój identyfikator klienta w pole "identyfikator użytkownika. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Pekao24

Aplikacja mobilna Pekao24 Aplikacja mobilna Pekao24 Instrukcja krok po kroku System Windows Phone impekao24.pl Co to jest aplikacja mobilna i do czego służy? Aplikacja mobilna Pekao24 to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dostępu

Bardziej szczegółowo

Serwis Inwestycje Polbank24

Serwis Inwestycje Polbank24 Serwis Inwestycje Polbank24 Spis Treści: 1. Logowanie do Serwisu Inwestycje Polbank24...2 1.1. Logowanie do serwisu...2 1.2. Zmiana hasła...3 1.3. Wylogowanie...3 2. Aktualizacja danych...4 2.1. Rachunek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PORTALU RZECZOZNAWCY W APLIKACJI INTERNETOWEJ WEBEWID

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PORTALU RZECZOZNAWCY W APLIKACJI INTERNETOWEJ WEBEWID STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PORTALU RZECZOZNAWCY W APLIKACJI INTERNETOWEJ WEBEWID (autor oprogramowania: GEOMATYKA-KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal MobilePASS Instrukcja obsługi

CitiDirect EB Portal MobilePASS Instrukcja obsługi CitiDirect EB Portal MobilePASS Instrukcja obsługi CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 0 801 343 978, +48 22 690 15 21 poniedziałek piątek; 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com www.citihandlowy.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa Alior Banku

Bankowość internetowa Alior Banku Bankowość internetowa Alior Banku Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku możesz w dowolnym czasie, bez wychodzenia z domu, zrealizować dyspozycje, które do tej pory zlecałeś w oddziale.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24)

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą Systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank 1 / 30 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank WITAMY W SYSTEMIE BAKOWOŚCI INTERNETOWEJ EBANKNET Dziękujemy za wybranie Usługi Bankowości Internetowej ebanknet Polskiego Banku

Bardziej szczegółowo