Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie"

Transkrypt

1 1 / SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych LAN do budynku nr 63 rys. 1 Schemat okablowania strukturalnego i łączności telefonicznej rys. 2 Plan instalacji okablowania strukturalnego rzut przyziemia rys. 3 Plan instalacji okablowania strukturalnego rzut parteru rys. 4 Plan instalacji okablowania strukturalnego rzut piętra rys. 5 Widoki i elewacje szaf logicznych GPD rys. 6 Widoki i elewacje szaf logicznych LDP1; LPD2; LPD3; LPD4; LPD5 rys Zestawienia podstawowych materiałów

2 2 / Opis techniczny instalacje okablowania strukturalnego 2.1 Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, Projekt architektoniczny inwentaryzacja budowlana Inwentaryzacja na obiekcie Wytyczne Inwestora dotyczące rozmieszczenia gniazd teletechnicznych Uzgodnienia z Inwestorem Projekt instalacji wymiany instalacji elektrycznych Tom1 Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2.2 Zakres opracowania. Tematem opracowania jest wykonanie okablowania strukturalnego w budynku użyteczności publicznej nr 63 oraz między budynkowego kabla światłowodowego między budynkiem nr 63 a budynkiem nr 100 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej. Zakres opracowania obejmuje: - wykonania nowego przyłącza światłowodowego w między budynkami nr 63 i nr przeniesienie istniejących urządzeń okablowania strukturalnego z istniejącej do nowej serwerowni wraz z przepięciem istniejących światłowodów - przedłużenie istniejącego kabla telefonicznego - demontaż istniejącej instalacji okablowania strukturalnego - wykonanie niezbędnych prac budowlanych towarzyszących - dostawa i montaż szaf logicznych GPD i LPD z wyposażeniem - wykonania instalacji okablowania pionowego - wykonania instalacji okablowania poziomego - dostaw i montaż gniazd logicznych - dostawa i montaż urządzeń aktywnych - dostawa i montaż patchcordów Główne trasy kablowe (koryta teletechniczne, kanały, kasety podłogowe) dla rozprowadzenia instalacji teletechnicznych zostały ujęte w projekcie wymiany instalacji elektrycznych Tom Charakterystyka budynku. Budynek nr 63 znajduje się na terenie kompleksu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stanowi on wyodrębnioną samodzielną bryłę, nieprzylegającą do innych budynków. Budynek niski, posiada 1-kondygancję podziemną i 2 kondygnacje nadziemne. Jest to budynek użyteczności publicznej o przeznaczeniu dydaktyczno biurowym z salami laboratoryjnymi. W budynku znajdują się pomieszczenia dydaktyczne w postaci sal wykładowych, sal laboratoryjnych oraz pomieszczeń administracyjno-naukowych dla kadry naukowej. Budynek podlega ochronie całego kompleksu znajdującej się przy bramach głównych wjazdowych na teren WAT, jak również będzie podłączony do nadzoru obiektu do pomieszczenia Dyżurnego Oficera znajdującego się w budynku 1 w odległości 200m. Wejście do budynku frontowe przez klatkę główną oraz dodatkowe poprzez klatkę ewakuacyjną. Budynek posiada wymieniona stolarkę okienną i jest przygotowywany do remontu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Stolarka wewnętrzna drewniana, nieszczelna. Drzwi do rozdzielni głównej w budynku bez odporności ogniowej.

3 3 / 14 Obiekt wyposażony w instalacje elektryczne oraz teletechniczne. Obecnie na korytarzach nie ma sufitów podwieszanych oraz w pomieszczeniach biurowych, natomiast w części pomieszczeń laboratoryjnych wykonane są sufity podwieszane kasetonowe i GK. Zalecenia budowlane Zgodnie z uzgodnieniami z użytkownikiem na etapie remontu tj. wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych zostaną wykonane przez Inwestora: - sufity podwieszane na korytarzach - zostaną wymienione drzwi serwerowni - rozdzielnicy głównej na drzwi z odpornością pożarową, - zostanie wykonana instalacja wentylacji i klimatyzacji umożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie serwerowni - inwestor rozważy decyzję związaną z wymianą wewnętrznej stolarki drzwiowej. Prace te nie są przedmiotem niniejszego opracowania oraz zakresu robót. W zakresie robót Wykonawcy w ramach wymiany instalacji teletechnicznych należy: - wykonanie demontażu istniejących instalacji - wykonanie niezbędnych prac budowlanych przygotowawczych związanych z koniecznością wymiany instalacji elektrycznej (demontażu starej oraz wykonania nowej instalacji) np. kucie wnęk, bruzd, przebicia, przekucia - wykonaniem niezbędnego demontażu istniejących nawierzchni i podłoży wraz z przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego tj. wykonaniem prac remontowo budowlanych i naprawczych np. szpachlowanie, naprawy tynków i zaprawianie bruzd, malowanie. 2.4 Stan istniejący Obiekt obecnie wyposażony jest w instalacje teleinformatyczne. Do budynku na poziomie parteru znajduje się obecnie serwerownia, do której dochodzą/wychodzą trzy światłowody z zewnątrz. Ponadto do budynku dochodzi kabel telefoniczny wieloparowy XzTKMXpw 25x4x0,5 jest zakończony głowicą na poziomie przyziemie, skąd jest rozprowadzona instalacja telefoniczna po budynku. W pomieszczeniach biurowych oraz sal wykładowych wykonana jest instalacje teleinformatyczna p/t. W salach laboratoryjnych wykonana jest instalacja LAN, jako p/t lub w kanałach PCV z lokalnych switch znajdujących się w danych pomieszczeniach laboratoryjnych. 2.5 Wykonanie nowego przyłącza światłowodowego między budynkowego Zgodnie z ustaleniami z działem łączności WAT między budynkiem nr 63 pomieszczeniem nowej serwerowni na poziomie przyziemia a pom. nr 41 działu łączności w budynku nr 100. W tym celu projektuje się kabel światłowodowy zewnętrzny z osłoną antygryzoniową jednomodowy 8 włóknowy typu A-DQ(ZN)B2Y, G652.D.8J w istniejącej kanalizacji pierwotnej między budynkami. W budynku nr 63 światłowód prowadzić na w wydzielonej części korytka kablowego K200 z przegrodą. Światłowód z budynku nr 100 w pom. nr 41 światłowód prowadzić w listwie PCV 50x40 i zakończyć panelem światłowodowym w istniejącej szafie RACK lub przełącznicą światłowodową. W budynku nr 63 światłowód wprowadzić do szafy GPD i zakończyć na panelu światłowodowym. Istniejąca kampusowa sieć światłowodowa doprowadzona jest do istniejącej krosownicy światłowodowej. Projektuje się przeniesienie istniejącej infrastruktury światłowodowej do

4 4 / 14 pomieszczenia projektowanej serwerowni. Po przeniesieniu przełącznicy istniejące światłowody zaspawać w przeniesionych przełącznicach Należy, zatem wykonać inwentaryzacje istniejących kabli i połączeń. Następnie należy zdemontować istniejące przełącznice, kable cofnąć i wprowadzić do pomieszczenia nowej serwerowni. W pomieszczeniu tym należy na ścianach zamontować istniejące przełącznice światłowodowe oraz odtworzyć strukturę połączeń (światłowody spawać z istniejącymi pigtailami). Od przełącznicy światłowodowej w pom. serwerowni należy wykonać połączenie patchcordem światłowodowym do projektowanej szafy GPD. Schemat i plan przyłącza światłowodowego pokazano na rysunkach. 2.6 Wykonanie wewnętrznej linii telefonicznej w bud. nr 63 Na poziomie przyziemia do budynku wchodzi istniejący kabel telefoniczny typu XzTKMXpw 25x4x0,5. Na poziomie przyziemia w miejscu wejścia kabla zewnętrznego do budynku należy zamontować nowa przełącznice telefoniczną typu BOX 50parowy z gniezdnikiem na 5 łączówek 10 parowych ABS p/t. Na korytku obok światłowodów ułożyć kable wieloparowy YTKSY 25x4x0,5 i rozszyć i zakończyć na panelu telefonicznym w szafie GPD w nowej serwerowni. 2.7 Ogólna struktura sieci Sieć strukturalną w obiekcie projektuje się w systemie zapewniającym pełną obsługę potrzeb telekomunikacyjnych i sieci LAN z możliwością rozbudowy. Stanowiska robocze instalacji logicznej projektuje się w topologii gwiazdy. Każde gniazdo RJ45 sieci strukturalnej dostępne dla użytkownika jest bezpośrednio połączone z gniazdem w patchpanelu odpowiedniego dla topologii budynku punktu dystrybucyjnego (gniazda ogólne zakończone w GPD, gniazda w salach komputerowych w odpowiednim punkcie LPD. Sieć strukturalna umożliwia transmisje dowolnego sygnału sieciowego bez konieczności zmiany konstrukcji sieci oraz charakteryzuje się dużą elastycznością w przypadku awarii. Ogólna struktura instalacji okablowania strukturalnego w budynku 63 przedstawiona jest na rysunku nr 17. Projektuje się Główny Punkt Dystrybucyjny GPD w pomieszczeniu serwerowni na poziomie przyziemia. GPD stanowi punkt wyjścia budynkowego okablowania pionowego oraz zakończenie okablowania poziomego kat. 6. Na korytarzach przewidziano gniazda natynkowym 1xRJ45 dla potrzeb instalacji urządzeń hotspot. W salach komputerowych projektuje się Lokalne Punkty Dystrybucyjne LPD. 2.8 Okablowanie pionowe Pomiędzy Głównym Punktem Dystrybucyjnym a Lokalnymi Punktami w salach komputerowych projektuje się także okablowanie pionowe w postaci wiązki przewodów 2x F/UTP 4x2x0,5 kat.6, kabla telefonicznego YTKSY 7x2x0,5 oraz światłowodu 8G 50/125 OM3. Kable skrętkowe i telefoniczne zakańczać LPD na panelach krosowych. Kabel światłowodowy zakończyć metodą spawania w kasecie światłowodowej. 2.9 Okablowanie poziome Instalację okablowania poziomego należy wykonać przewodem F/UTP 4x2x0,5 kat.6 w powłoce LSOH, od paneli rozdzielczych w odpowiednim punkcie dystrybucyjnym, do każdego stanowiska roboczego z gniazdem przyłączeniowym 1xRJ45 lub 2xRJ45. Połączenia te powinny być bezpośrednie, bez stosowania w żyłach kabla złączek, zacisków, lutowań i

5 5 / 14 skręceń. Długość kabla w okablowaniu poziomym w żadnym przypadku nie przekracza 90m. Każdy koniec kabla powinien posiadać minimalny rozplot żył w parze. Taki sposób okablowania umożliwi wykorzystanie instalacji, jako telefonicznej lub logicznej. Należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniego zapasu kabla zarówno po stronie gniazdka jak i w punkcie dystrybucyjnym. Przy krosowaniu kabli w gniazdach RJ45 i panelach należy stosować sekwencję EIA/TIAT568B. Sekwencja ta jest stosowana najczęściej w instalacjach okablowania strukturalnego i pokrywa się z 10Base-T i ISDN oraz jest zgodna z dowolnym dwuparowym systemem telefonicznym w sekwencji USUC, przy czym w tym przypadku para 1 i 3 sekwencji 568B pokrywa się z parami 1 i 2 sekwencji USOC. Rozmieszczenie gniazd oraz szaf logicznych z podaniem ich adresów krosowych pokazano na planie instalacji elektrycznych poszczególnych kondygnacji. Kable należy trwale oznakować, co da możliwość jednoznacznej identyfikacji punktu dystrybucyjnego, numeru panelu krosowego oraz miejsca na panelu krosującym odpowiadającemu danemu gniazdku. Numer identyfikacyjny powinien zawierać nazwę punktu dystrybucyjnego / literę oznaczającą grupę panela krosującego / numer gniazda na panelu krosującym; np. GPD/A/01. Każdy kabel powinien być oznakowany z dwóch stron (od strony panelu krosującego i od strony gniazda). Okablowanie poziome należy układać w projektowanych korytach kablowych teletechnicznych. Pionowe zejścia do gniazd należy wykonać podtynkowo w rurkach instalacyjnych RVKL22 lub w posadzce w peselach typu wzmocnionego 750N. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie dopuszczalnego promienia gięcia (8x średnica kabla) oraz unikanie skręcenia przewodu F/UTP zarówno w miejscu wprowadzenia przewodu do puszek instalacyjnych gniazd, jak również w przebiciach ścian i na korytach instalacyjnych. Niedopuszczalne jest zbyt mocne zaciskanie opaski kablowej na wiązce przewodów oraz zbyt duże upakowanie kabli wewnątrz koryt może to doprowadzić do deformacji kabli a w konsekwencji do pogorszenia warunków transmisyjnych. Przy przejściach z prowadzenia poziomego na pionowe lub odwrotnie kable powinny być układane jeden obok drugiego, nie mogą być ułożone jeden na drugim. Minimalne parametry, jakimi powinny się charakteryzować elementy systemu okablowania strukturalnego przedstawiają załączone karty katalogowe. Wykonawca ma udzielić systemowej gwarancji na okablowanie strukturalne minimum 25 lat.

6 6 / 14 W celu uzyskania wymaganej przez Inwestora funkcjonalności sieci strukturalnej należy dostarczyć odpowiednie urządzenia aktywne. Na potrzeby uruchomienia sieci przewiduje się instalacje switchy (switch typ 1 w GPD i typ 2 w punktach LPD) wyposażonych w odpowiednie moduły SFP, urządzeń typu accespoint. W załączonych tabelach znajdują się minimalne parametry tych urządzeń oraz ich ilości. Dodatkowo w tabelach z zestawieniami materiałowymi znajdują się wymagane ilości urządzeń, patchcordów i elementów szaf GPD oraz LPD Stanowisko robocze Stanowisko pracy (oprócz sal komputerowych) stanowić będzie podtynkowe gniazdko 2xRJ45 (za wyjątkiem gniazd oznaczonych Wifi, które posiadają gniazdo 1xRJ45 dla urządzenia hot spot) oraz pom. nr 17 gdzie gniazd będą instalowane w kanałach podparapetowych DLP 165/85 oraz w kasetach podłogowych w miejscach pokazanych na planie instalacji. Gniazda logiczne montować we wspólnych zestawach z gniazdami elektrycznymi oraz DATA tworząc punktu PEL. We wszystkich punktach należy zastosować odpowiednio jeden lub dwa moduły RJ-K45 HK kat.6 FTP, 568A/B. Moduły należy montować w puszce instalacyjnej poprzez suport wraz z gniazdami sieci elektrycznej przy użyciu odpowiedniego adaptera. Cześć stanowisk pracy montowanych będzie w kasetach podłogowych (oznaczono na rysunku). Wszystkie moduły RJ45 muszą być zakończone z wykorzystaniem wszystkich par kabla. Wszystkie stanowiska robocze powinny być trwale przymocowane do struktury budynku. Gniazda należy trwale oznakować, w celu jednoznacznej ich identyfikacji na panelach rozdzielczych w poszczególnych punktach dystrybucyjnych. Numer identyfikacyjny powinien zawierać nazwę punktu dystrybucyjnego/ literę oznaczającą grupę panela krosującego/numer portu/ System powinien spełniać wymagania aktualnych norm ISO/IEC Jakość i metody wykonania instalacji powinny być równoważne albo lepsze niż w normie PN-EN Punkty dystrybucyjne Główny Punkt Dystrybucyjny - GPD W pomieszczeniu serwerowni na poziomie przyziemia projektuje się Główny Punkt Dystrybucyjny - GPD. Lokalizacja szafy powinna zapewnić swobodny dostęp do kontroli, zakańczania kabli i dokonywania połączeń krosowych. W tym celu w pomieszczeniu serwerowni należy zainstalować 2x szafę wolnostojącą 42U. W jednej z szaf należy zainstalować UPS-a 4kVA z bateriami; panele zasilające; patchpanele teleinformatyczne krosujące, półki, switche typu 1, do okablowanie strukturalnego natomiast w drugiej zainstalować UPS-a 4kVA z bateriami, urządzenia i serwery do kontroli dostępu, włamani i napadu oraz rejestrator telewizji dozorowej CCTV oraz pozostawić miejsce na montaż serwerów. Szafa wolnostojąca o wysokości 42U zostanie wyposażona w 4-wentylatorowy panel wentylacyjny z termostatem oraz listwę zasilającą z wyłącznikiem. Wszystkie przewody zostaną wprowadzone do szafy od góry poprzez przepusty. Wiązki kablowe nie powinny blokować dostępu do instalacji i powodować konieczności wysuwania komponentów z szafy w celu ich obsługi. Szafę należy wyposażyć w dwa panele światłowodowe przystosowane do montażu gniazd typu SC. Do paneli tych montowane będą pigtaile z gniazdami, SC, które należy pospawać z kablami światłowodowymi przychodzącymi do GPD od KS, oraz wychodzące do

7 7 / 14 do szaf LPD. Zapas kabli światłowodowych należy ułożyć w cokole szafy lub półce umieszczonej pod panelami światłowodowymi. Dla zakończenia okablowania pionowego FTP 4x2x0,5 kat.6 projektuje się panel rozdzielczy kat.6. W szafie należy zamontować dwa panele rozdzielcze wyposażone w moduły, na których zakończone zostaną przewody FTP okablowania poziomego. Panele należy trwale oznakować pozwalając na jednoznaczną identyfikacje miejsca na panelu odpowiadającemu danemu gniazdku (połączeniu kablowemu). Numer identyfikacyjny powinien zawierać numer szafy / numer panelu krosującego/ numer gniazda na panelu krosującym, np. GPD/2/12. W cokole szafy należy zostawić zapas skrętki w postaci dwóch pełnych zwojów (ok. 3m). Wieloparowy kabel telefoniczny YTKSY 25x4x0,5 należy rozszyć na łączówkach 10 parowych LSA montowanych w magazynie typu Voice. Następnie należy wykonać krosowanie odpowiednich par tego przewodu z łączówek na panele telefoniczne kat.3 wyposażone w gniazda RJ45. Krosowanie pomiędzy urządzeniami aktywnymi i panelami telefonicznymi a panelami krosowymi, oraz należy wykonać kablami krosowymi FTP RJ45-RJ45 dł. 2m i 1m, natomiast krosowania dla połączeń szkieletowych kablami krosowymi FTP RJ45-RJ45 dł. 2m. Wszystkie kable krosowe powinny być montowane i zakańczane fabrycznie. Szafę należy wyposażyć w panele porządkujące w celu ułożenia przewodów kabli krosowych w taki sposób, aby nie przeszkadzały w dokonywaniu innych połączeń na polach krosowych. W szafach LPD należy zainstalować switch typ 1 wg. specyfikacji punktu 4 oraz przewidziano miejsce na urządzenia aktywne (serwery). Elewację oraz wyposażenie szaf GPD pokazano na rysunku 18. Lokalny punkt dystrybucyjny LPD W pomieszczeniu laboratoryjnych projektuje się Lokalne Punkty Dystrybucyjny LPD1;2;3;4;5. Lokalizacja szafy powinna zapewnić swobodny dostęp do kontroli, zakańczania kabli i dokonywania połączeń krosowych. Szafa wisząca dzielona o wysokości wg. rysunków 12U zostanie wyposażona w listwę zasilającą z wyłącznikiem. Wszystkie przewody zostaną doprowadzone wprowadzone do szafy od góry przez przepust szczotkowy. Sposób i miejsce montażu muszą zapewnić możliwość odchylania korpusu szafy w momencie montażu okablowania zapobiegnie to konieczności wysuwania komponentów z szafy w celu ich obsługi. Szafę należy wyposażyć w panel światłowodowy przystosowany do montażu gniazd typu SC. Do panelu montowane będą pigtaile z gniazdami, SC, które należy pospawać z kablem światłowodowym przychodzącymi z GPD. Zapas kabla światłowodowego należy ułożyć na spodzie szafy lub półce umieszczonej pod panelami światłowodowymi. W szafie należy zamontować panele rozdzielcze wyposażone w moduły, na których zakończone zostaną przewody FTP okablowania poziomego. Dla zakończenia okablowania pionowego w szafach LPD FTP 4x2x0,5 kat.6 oraz YTKSY 7x2x0, 5 wykorzystać panel rozdzielczy. Panele należy trwale oznakować pozwalając na jednoznaczną identyfikacje miejsca na panelu odpowiadającemu danemu gniazdku (połączeniu kablowemu). Numer identyfikacyjny powinien zawierać numer szafy / numer panelu krosującego / numer gniazda na panelu krosującym, np. PPD1/1/12. W podstawie szafy należy zostawić zapas skrętki w postaci dwóch pełnych zwojów (ok. 3m).

8 8 / 14 Krosowanie pomiędzy urządzeniami aktywnymi a panelami krosowymi należy wykonać kablami krosowymi FTP RJ45-RJ45 dł. 2m i 1m. Wszystkie kable krosowe powinny być montowane i zakańczane fabrycznie. Szafę należy wyposażyć w panele porządkujące w celu ułożenia przewodów kabli krosowych w taki sposób, aby nie przeszkadzały w dokonywaniu innych połączeń na polach krosowych. W szafach LPD należy zainstalować switch typ 2 wg. specyfikacji punktu 4 oraz przewidziano miejsce na urządzenia aktywne. Elewację oraz wyposażenie szaf LPD pokazano na rysunku Połączenia wyrównawcze Połączenia wyrównawcze zostały ujęte w projekcie wymiany instalacji elektrycznych. Dla instalacji okablowania strukturalnego projektuje się niezależną instalację połączeń wyrównawczych. Metalowe elementy szaf dystrybucyjnych (cokół, boki, drzwi, wentylatory) należy połączyć linką LgYżo 10 z zaciskiem PE a następnie z szynami LSW, które następnie połączyć ze sobą linką LgYżo 16 i wprowadzić do GSU a następnie z uziemieniem budynku. 3 Urządzenia aktywne 3.1 Wyposażenie szafy GPD. W zakresie wykonania instalacji teleinformatycznej należy wyposażyć szafy GPD w przełączniki sieciowe Switch typ 1 typu hp2910 z wyjściem POE 6+1 rezerwowy, (7) wg poniższej specyfikacji. Minimalne parametry urządzenia Ilość portów min. 44 portów 10/100/1000, min. 4 porty dual-personality 10/100/1000 lub mini-gbic, możliwosć rozbudowy o 4 porty 10-GbE (w standardzie SFP+) Obudowa wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" Rozmiar tablicy routingu min Rozmiar tablicy adresów MAC min Zarządzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C - RJ45) Warstwa przełącznia 2.3 Funkcje warstwy 3 static IP routing, RIP, RIPv2 Prędkość magistrali min. 176 Gbps Przepustowość min. 131 mpps Ilość obsługiwanych VLAN-ów min. 256 (802.1q) Funkcje wysokiej dostępności Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s), Bezpieczeństwo Radius, TACACS+, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, Acces control lists (ACLs), Identity-driven ACL auto MDIX autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP QoS prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzętowych, rate-limiting Moniotorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW

9 9 / 14 Oprogramowanie Aktualizacje dostępne na stronie producenta Gwarancja Wieczysta Zasilanie Zasilacz 230 VAC możliwość podłączenia zewnętrznego awaryjnego zasilacza poprzez dedykowane łącze Serwis Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie Pozostałe funkcje LLDP,LLDP-MED, dual flash images,usb autorun, obsługa ramek typu Jumbo, iscsi, DHCP snooping, BPDU Guard, BPDU Protection, UDLD 3.2 Wyposażenie szaf LPD W szafach LPD należy zainstalować przełączniki typ 2 typu hp2810 z poe z wyjściem POE - 5 Minimalne parametry urządzenia. Obudowa wolnostojąca, metalowa, montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). montaż wyłącznie w pozycji poziomej, wysokość 1U Ilość portów 44 porty 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base- T Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab); 1 port szeregowy konsoli RJ-45; 4 porty typu dual-personality mogą służyć jako porty RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX 802.3u, 1000Base-T Gigabit Ethernet 802.3ab) lub jako wolne porty mini-gbic (na transceivery mini-gbic) Zarządzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C) Warstwa przełącznia 2 Prędkość magistrali min. 96 Gbps Przepustowość min. 71,4 mpps Ilość obsługiwanych VLAN-ów min. 256 (802.1q) Funkcje wysokiej dostępności Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Trees (802.1s), Bezpieczeństwo Radius, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, RFC 3176 sflow auto MDIX autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP QoS prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ Moniotorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events Oprogramowanie Bezpłatne aktualizacje przez cały okres posiadania sprzętu - dostępne na stronie producenta Zasilacz / V; 50/60 Hz, 1,25/0,75 A Gwarancja Wieczysta (obejmuje zasilacze i wentylatory) Serwis Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie Pozostałe funkcje RFC 783 TFTP; RFC 951 BootP; RFC 1542 BootP; RFC 854 Telnet; RFC 768 UDP; RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 3376 IGMPv1/v2/v3;; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS; RFC 2866 RADIUS Accounting; SSHv2 Secure Shell; Secure Sockets Layer (SSL); IEEE 802.1X Network Login; IEEE 802.1Q sieci VLAN; IEEE 802.1Q GVRP; IEEE 802.1p Priority; SNMPv1/v2c/v3; zarządzanie przez WWW (HTML) i telnet; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1213 MIB II; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2737 Entity MIB; RFC 2863 Evolution of Interface; RFC 2665 Ethernet MIB; RFC 2819 cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 (zdarzenia); RFC 2021

10 10 / 14 konfiguracja sondy RMON (RMON v2); RFC MAU MIB; RFC 2613 SMON; RFC p i IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting MIB; RFC 3176 sflow lub Netflow 3.3 Wyposażenie punktów Wifi Jako komunikację bezprzewodową internetu należy zapewnić dodatkowo łączność WIFI za pomocą urządzeń urządzenie do pracy w sieci bezprzewodowej typu hp msn 430 poe 6 Minimalne parametry urządzenia 1. Musi posiadać oprogramowanie do pracy w trybie samodzielnym oraz tzw lekkiego AP pod kontrolą kontrolera bezprzewodowego. Przełączenie w odpowiedni tryb pracy musi odbywać się za pomocą oprogramowania bez konieczności wymiany firmwaru. Kontroler do kontroli punktu bezprzewodowego musi być dostępny w chwili dostarczenia punktu bezprzewodowego. 2. Minimalne wymagania od kontrolerów to: - obsługa protokołu umożliwiającego oddzielenie ruchu lokalnego (wychodzącego bezpośrednio z AP) od ruchu kierowanego do kontrolera. 3. Wymaganie szczegółowe do punktu bezprzewodowego: a. Obsługiwane standardy radiowe: - min a/b/g/n, jednoczesna obsługa min 16ssid/bssid b. Ilość portów: - min 1 RJ-45 auto-sensing 10/100/1000 port (IEEE Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, 1000BASE-T Full-duplex) c. Duplex: half or full d. 1 RJ-45 port konsoli szeregowej e. Ilość zainstalowanych modułów radiowych 2 f. Radio 1: a/b/g/n g. Radio 2: a/n h. Przepustowość: - 3 strumienie przestrzenne o przepustowości 450 Mbps na radio. i. Obudowa: - Metalowa zewnętrzna wodoodporna j. Standard złącza antenowego: - Wodoodporne N-Type żeńskie k. Możliwość podłączenia zewnętrznych anten: - 6 l. Temperatura pracy: - od -40º do 55º C m. Zasilanie: - Zewnętrzny zasilacz AC 230VAC oraz zasilanie zgodne z 802.3af, zużycie energii: maks 12,9W. Do pracy poniżej -20 stopni celcjusza wymagany standard 802.3at dla zasilenia wewnętrznego podgrzewacza n. Certyfikaty dot. Bezpieczeństwa: - min. UL 2043; UL 60950; IEC 60950; EN ; CSA 22.2 No ; CAN/CSA-C22.2 No ; EN o. Pozostałe certyfikaty: - min. EN Class B; EN ; EN ; ICES-003 Class B; FCC Part 15, Class B 3.4 Uwagi końcowe Całość instalacji wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami, PN i zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami producenta danego systemu okablowania. Wszystkie

11 11 / 14 zastosowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobów. Wszystkie elementy systemu: kable, złącza, szafy i ich wyposażenie powinny pochodzić od jednego producenta, a instalator powinien posiadać certyfikat producenta o możliwości instalacji i udzieleniu minimum 25 letniej gwarancji dotyczącej wad ukrytych materiałów jak i jakości wykonania i niezawodności działania w tym okresie. Przed oddaniem instalacji do użytkowania należy wykonać próby i pomiary, które pozwolą zweryfikować, czy wykonana instalacja spełnia wymogi zakładanej kategorii dla poszczególnych części okablowania oraz nie zawiera błędów instalacyjnych. W celu wykonania pomiarów torów miedzianych należy zastosować układ pomiaru w opcji Pernament Link przy użyciu miernika o dokładności pomiaru minimum Level III z adapterami Pernament Link. Pomiary połączeń światłowodowych ( tłumienności i parametru Return Loss) z racji wykorzystania kabli wielodomowych prowadzone powinny być w dwóch optycznych oknach transmisyjnych 850nm i 1300nm. Pomiary powinny być przeprowadzone z obu stron kabli w celu sprawdzenia poprawności wykonanych spawów włókien. Wyniki pomiarów w postaci protokołów z pomiarami należy przekazać użytkownikowi wraz z dokumentacją powykonawczą, atestami i certyfikatami na zastosowane materiały i urządzenia.

12 12 / 14 L.p. Zbiorcze zestawienie podstawowych materiałów Nazwa materiału J.m. Ilość Trasy kablowe + kable + gniazda abonenckie 1. Rura karbowana fi 25mm wzmocniona m. 740,00 2. Rura karbowana fi 50mm wzmocniona m. 50,00 3. Adapter 2xRJ45 kątowy 259,00 4. Moduł krosowy XQ (keystone) kategoria 6 FTP 518,00 5. Kabel 350 MHz LSZH F/UTP kategorii 6 m ,00 7. Kabel światłowodowy A-DQ(ZN)B2Y, G.652.D, 8J m. 380,00 8. Kabel światłowodowy 8G 50/125 LSOH 1000N OM3 m. 360,00 9. Kabel YTKsY 7x2x0,5 m. 320, Kabel YTKsY 25x4x0,5 m. 5 Box wewnętrzny 50 parowy (z gniezdnikiem na 5 łączówek parowych) - ABS p/t 12. Łączówka na 10 par 5, Panel światłowodowy ze złączami 12xSC-APC + 8 x pigtail SM SC-APC kpl. 14. Kabel krosowy 3m FTP kategori 6 150, Skrzynia zapasu kabla ze stelażem zamykana na klucz kpl. 4, Urządzenie do pracy w sieci bezprzewodowej + AP 6,00 Materiały pomocnicze; instalacyjne wg. przedmiaru kosztorysowego i kpl 17. obmiaru wykonawcy 1 Główny Punkt Dystrybucyjny Serwerowa szafa ramowa stojąca 42U, 800/1000/1980, drzwi przednie jednoskrzydłowe perforowane i osłona tylna skrócona z blachy 2,00 1. perforowanej (konstrukcja spawana - nośność 1000 kg) 2. Cokół 100 mm, do szafy o szer 800 i głęb 1000 mm 2,00 3. Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat 2,00 4. Półka stała 19", 1U, o gł. 750 mm., mocowana w czterech punktach 5. Listwa zas. 9x230V 1U 19" 5,00 6. Organizator kabli 19" 7,00 7. Panel światłowodowy ze złączami 12xSC-APC + 8 x pigtail SM SC-APC Panel światłowodowy ze złączami 24xLC-duplex + 24 x pigtail MM LC 8. OM3 9. Fibrain Data Patchpanel 0.5U Quick 6 FTP/STP 24 Ports XQ , Switch typ 1 7, Moduł Mini-GIBIC jednomodowy do switch typ 1 2, Moduł Mini-GIBIC wielemodowy do switch typ 1 18, Fibrain Data Patchpanel 1U Voice 3 25 Ports XV , Kabel krosowy 0,5m FTP kategori 6 szary 100, Kabel krosowy 1m FTP kategori 6 szary 100, Kabel krosowy 2m FTP kategori 6 szary 50, Kabel krosowy 2m UTP kategori 5e niebieski (krosowanie telefonów) 50, Patchcord LC/APC-SC/APC (9/125um) duplex 2m 4, Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m 10, UPS 4kVA z bateriami kpl Elementy i urządzenia ACS i IAS; CCTV wg. projektu TOM3 wg. TOM Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD1 Szafa wisząca dwuczęściowa 12U, 600/600/600 (konstrukcja spawana - 1. nośność 50 kg) Panel światłowodowy ze złączami 12xLC-duplex + 24 x pigtail MM LC 2. OM3 3. Półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., mocowana z przodu

13 13 / Listwa zas. 9x230V 1U 19" 5. Organizator kabli 19" 6. Switch typ 2 7. Moduł Mini-GIBIC wielemodowy do switch typ 2 8. Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m 9. Kabel krosowy 0,5m FTP kategori 6 szary 18, Kabel krosowy 1m FTP kategori 6 szary 18, Fibrain Data Patchpanel 0.5U Quick 6 FTP/STP 24 Ports XQ ,00 Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD2 Szafa wisząca dwuczęściowa 12U, 600/600/600 (konstrukcja spawana - 1. nośność 50 kg) Panel światłowodowy ze złączami 12xLC-duplex + 24 x pigtail MM LC 2. OM3 3. Półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., mocowana z przodu 4. Listwa zas. 9x230V 1U 19" 5. Organizator kabli 19" 6. Switch typ 2 7. Moduł Mini-GIBIC wielemodowy do switch typ 2 8. Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m 9. Kabel krosowy 0,5m FTP kategori 6 szary 18, Kabel krosowy 1m FTP kategori 6 szary 18, Fibrain Data Patchpanel 0.5U Quick 6 FTP/STP 24 Ports XQ ,00 Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD3 Szafa wisząca dwuczęściowa 12U, 600/600/600 (konstrukcja spawana - 1. nośność 50 kg) Panel światłowodowy ze złączami 12xLC-duplex + 24 x pigtail MM LC 2. OM3 3. Półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., mocowana z przodu 4. Listwa zas. 9x230V 1U 19" 5. Organizator kabli 19" 6. Switch typ 2 7. Moduł Mini-GIBIC wielemodowy do switch typ 2 8. Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m 9. Kabel krosowy 0,5m FTP kategori 6 szary 25, Kabel krosowy 1m FTP kategori 6 szary 25, Fibrain Data Patchpanel 0.5U Quick 6 FTP/STP 24 Ports XQ ,00 Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD4 Szafa wisząca dwuczęściowa 12U, 600/600/600 (konstrukcja spawana - 1. nośność 50 kg) Panel światłowodowy ze złączami 12xLC-duplex + 24 x pigtail MM LC 2. OM3 3. Półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., mocowana z przodu 4. Listwa zas. 9x230V 1U 19" 5. Organizator kabli 19" 6. Switch typ 2 7. Moduł Mini-GIBIC wielemodowy do switch typ 2 8. Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m 9. Kabel krosowy 0,5m FTP kategori 6 szary 24, Kabel krosowy 1m FTP kategori 6 szary 24, Fibrain Data Patchpanel 0.5U Quick 6 FTP/STP 24 Ports XQ ,00 Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD5 Szafa wisząca dwuczęściowa 12U, 600/600/600 (konstrukcja spawana - 1. nośność 50 kg) Panel światłowodowy ze złączami 12xLC-duplex + 24 x pigtail MM LC 2. OM3

14 14 / Półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., mocowana z przodu 4. Listwa zas. 9x230V 1U 19" 5. Organizator kabli 19" 6. Switch typ 2 7. Moduł Mini-GIBIC wielemodowy do switch typ 2 8. Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m 9. Kabel krosowy 0,5m FTP kategori 6 szary 23, Kabel krosowy 1m FTP kategori 6 szary 23, Fibrain Data Patchpanel 0.5U Quick 6 FTP/STP 24 Ports XQ ,00

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane Za cznik nr 9 Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia Prze czniki sieci LAN Prze cznik sieci LAN Typ I 2 sztuki, ka dy z dwóch prze czników spe niaj cy co najmniej poni sze wymagania: Parametr Warto

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. INFRASTRUKTURA SIECIOWA PASYWNA I AKTYWNA... 2 5. GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY - GPD A... 2 6. LOKALNY

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin Projekt wykonawczy Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miasta Szczecin Nr projektu: 05-2008 Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Projektował: Certyfikat: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - demontaż na parterze i II piętrze urządzeń nie nadających się do ponownego montażu - Gniazdo 2xRJ45

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - demontaż na parterze i II piętrze urządzeń nie nadających się do ponownego montażu - Gniazdo 2xRJ45 Przediar okablowania WFOSiGW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Dokuentacja kosztorysowa infrastruktury sieci okablowania strukturalnego parteru i II piętra w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Adaptacji pomieszczeń na 5 piętrze w obiekcie przy ul. Francuskiej 70 w

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH INWESTOR: Gmina Władysławowo ul. Gen. Józefa Hallera 19, 84-120 Władysławowo TEMAT: Projekt Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chłapowie Ul. Władysławowska 87, 84-120 Chłapowo

Bardziej szczegółowo

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości Spis zawartości 1. Informacje ogólne...3 1.1. Temat projektu...3 1.2. Zakres projektu...3 1.3. Podstawa opracowania projektu...3 2. Instalacja komputerowa...3 3. Instalacja telefoniczna...4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu rozbudowy sieci światłowodowej wraz z kanalizacją teletechniczną na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie I. Opis

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Załączniki: 2.1. - Zał. Nr 1 Oświadczenie projektanta 2.2. - Zał. Nr 2 Kopia uprawnień projektowych projektanta 2.3. - Zał. Nr 3 Kopia zaświadczenia z LOIIB

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ DO POTRZEB SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU REMONT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W POMIESZCZENIU SERWEROWNI W PIWNICY ORAZ W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU REMONT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W POMIESZCZENIU SERWEROWNI W PIWNICY ORAZ W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU REMONT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W POMIESZCZENIU SERWEROWNI W PIWNICY ORAZ W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Obiekt: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści Przedmiot dokumentacji... 1.Standard okablowania logiczno-elektrycznego... 1.Ogólne wytyczne...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW E415/4-00. Specyfikacja zawiera 7 ponumerowanych stron

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW E415/4-00. Specyfikacja zawiera 7 ponumerowanych stron Specyfikacja zawiera ponumerowanych stron Demontaże 1 Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach poddasza oraz w salach 223 do 226 przed ostatecznym demontażem uzgodnić szczegóły i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NR PROJEKTU: Projekt nr: 134 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PRZEDMIAR ROBÓT. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: : TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. NR 2 Klasa: 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE. CPV 45310000-3. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit-gaz.lublin@wp.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Ip 1 2 3 4 czynność przygotowanie otworów pod trasy kablowe wykonanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O

S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O FAZA : P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y BRANŻA I N S T A L A C J E T E L E I N F O R M A T Y

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r.

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę switchy dla PIP Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU NA LATA SUPRAŚL

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU NA LATA SUPRAŚL ELEKTROENERGETYKA Wojciech Grudziński Ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok Telefon: (85) 743 26 30 Faks: (85) 740 78 40 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE EMITERNET DLA BUDYNKÓW WG NOWYCH PRZEPISÓW

OKABLOWANIE EMITERNET DLA BUDYNKÓW WG NOWYCH PRZEPISÓW OKABLOWANIE EMITERNET DLA BUDYNKÓW WG NOWYCH PRZEPISÓW W listopadzie 2012 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące zmiany warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adaptacji pomieszczeń na 13 piętrze w obiekcie przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach na potrzeby MOPS Katowice.

PROJEKT WYKONAWCZY. Adaptacji pomieszczeń na 13 piętrze w obiekcie przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach na potrzeby MOPS Katowice. PROJEKT WYKONAWCZY Adaptacji pomieszczeń na 13 piętrze w obiekcie przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach na potrzeby MOPS Katowice. Branża: Inwestor: Instalacje teletechniczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych 1 CPV - 32420000-3 - urządzenia sieciowe Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rezerwowych urządzeń sieciowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR /AKTUALIZACJA/

PRZEDMIAR /AKTUALIZACJA/ PRZEDMIAR /AKTUALIZACJA/ NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA BUDYNKU ADRES INWESTYCJI : MILANÓWEK SPACEROWA 4 INWESTOR : URZĄD MIEJSKI MILANÓWEK ADRES INWESTORA : MILANÓWEK UL KOŚCIUSZKI 45 BRANŻA : SIECI STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy Spis treści Strona 2 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy 2. Część techniczna. 2.1 Stan istniejący. 2.2 Stan projektowany. 2.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T R O Z B U D O W Y S I E C I K O M P U T E R O W E J

P R O J E K T R O Z B U D O W Y S I E C I K O M P U T E R O W E J Załącznik nr 3 Z A K Ł A D T E C H N I K I E L E K T R O N I C Z N E J O B L I C Z E N I O W E J S p ó ł k a z o. o. w Z i e l o n e j G ó r z e 65-021 ZIELONA GÓRA ul. Dąbrowskiego nr 25 t e l.068 4512-512,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót UL. KS.J.JAŁOWEGO, RZESZÓW Data opracowania przedmiaru robót: Data opracowania:

Przedmiar robót UL. KS.J.JAŁOWEGO, RZESZÓW Data opracowania przedmiaru robót: Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45231600-1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO

ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO INWESTOR: OBIEKT: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Zakład Obsługi Urzędu 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych domnet rozwiązanie systemu Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu domnet. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach jednorodzinnych, małych hotelach,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Instalacja teleinformatyczna. Urząd Miejski w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1, Szczecin

Projekt wykonawczy. Instalacja teleinformatyczna. Urząd Miejski w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1, Szczecin Projekt wykonawczy Instalacja teleinformatyczna Nr projektu:. Inwestor: Obiekt: Branża: Kod CPV: Projektował: Urząd Miejski w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1, Szczecin Urząd Miejski w Szczecinie Budynek

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości Spis zawartości 1. Informacje ogólne...3 1.1. Temat projektu...3 1.2. Zakres projektu...3 1.3. Podstawa opracowania projektu...3 2. Stan istniejący...3 3. Stan projektowany...4 3.1. Założenia projektowe...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV

PROJEKT WYKONAWCZY CPV PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH CPV 45314320-0 INWESTYCJA : PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA DOMU ŻOŁNIERZA NA OŚRODEK KULTURY 05-530 GÓRA KALWARIA, UL. KS. SAJNY DZ. NR EWID. 37/1,37/5

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Projekt Wyposażenia

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Projekt Wyposażenia ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Projekt Wyposażenia Dokument: PROJEKT WYPOSAŻENIA DLA BUDOWY SIECI LAN MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU Inwestor: MAZOWIECKI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK 18

INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK 18 P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK 18 Data: 2013-09-30 Inwestor: Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych Gliwice ul. Bojkowska 16,18 Obiekt: Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS na wykonanie systemu okablowania strukturalnego pawilonów handlowych A, B, G, C - PRZEDMIARY

KOSZTORYS na wykonanie systemu okablowania strukturalnego pawilonów handlowych A, B, G, C - PRZEDMIARY TK SYSTEM 25-627 Kielce, ul. Władysława Łokietka 8 KOSZTORYS na wykonanie systeu okablowania strukturalnego pawilonów handlowych A, B, G, C - PRZEDMIARY Nazwa Inwestycji : Okablowanie Strukturalne Pawilonów

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO INWENTARYZACJI 3 3. OPIS TECHNICZNY 4 3.1. ISTNIEJĄCA

Bardziej szczegółowo

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Dom NET Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu Dom NET. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne W budynku projektowana struktura okablowania obejmować będzie podsystem okablowania poziomego. Okablowanie poziome należy wykonać na bazie skrętki czteroparowej

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY...2 1.Dane Ogólne...2 1.1.Zakres rzeczowy projektu...2 1.2. Podstawa opracowania...2 2.Założenia projektowe...2 3.Okablowanie strukturalne...2 4.GPD...3 5.Połączenie szkieletowe...3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wymiana sieci LAN oraz sieci teletechnicznej IP

PRZEDMIAR. Wymiana sieci LAN oraz sieci teletechnicznej IP KORI Ptak Krzysztof 05-200 Wołoin, ul. 1 Maja 11/24 Wyiana sieci LAN oraz sieci teletechnicznej IP Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3

Bardziej szczegółowo

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii. Załącznik nr 5 SIWZ oznaczenie sprawy: IN.2710.5.2012 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/-

LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/- LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/- 1. OPIS TECHNICZNY-INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotową dokumentację opracowano

Bardziej szczegółowo

IV INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE

IV INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE IV INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE 1 z 7 Spis treści 1. Opis techniczny...3 1.1 Struktura instalacji teleinformatycznej... 3 1.2 Sekwencja połączeń w gniazdach RJ45.... 3 1.3 Oznaczenia gniazd... 4 1.4 Centrala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Numer projektu: 21.3/2006 Data: Maj 2006 Egz.: 4. ul. Szkolna 1, Czerwonak. Nazwa projektu:

PROJEKT TECHNICZNY. Numer projektu: 21.3/2006 Data: Maj 2006 Egz.: 4. ul. Szkolna 1, Czerwonak. Nazwa projektu: PROJEKT TECHNICZNY Numer projektu: 21.3/2006 Data: Maj 2006 Egz.: 4 Obiekt: Nazwa projektu: GIMNAZJUM im. Jana Pawła II ul. Szkolna 1, 62-004 Czerwonak Projekt instalacji teleinformatycznej Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY

Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ W POWIATOWYM CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Wrocław, 3 września 2012 r. FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 20_p08 1.Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów Przykład NR1

Przykłady projektów Przykład NR1 Przykłady projektów Przykład NR1 Projekt okablowania i telefonów Założenia techniczne Założenia techniczne do instalacji logicznej W budynku zostanie podłączonych 80 stanowisk na każdym piętrze. Ilość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ W USTRONIU SST E5 ROBOTY ELEKTRYCZNE OKABLOWANIE STRUKTURALNE GRUPA: Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. 1 Uwaga ogólna: Jeżeli w remontowanym pomieszczeniu istnieje instalacja położona w korytkach, które przechodzi

Bardziej szczegółowo

SZAFY RACK 19" I AKCESORIA

SZAFY RACK 19 I AKCESORIA SZAFY RACK 19" I AKCESORIA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA KATALOG PRODUKTÓW WWW.RACKSYSTEMS.PL SZAFY RACK 19" WISZĄCE Wymiar y opakowania szaf y złożonej Wymiar y opakowania szaf y rozłożonej Objętość [m³]

Bardziej szczegółowo

1. Punkt dostępowy łączności bezprzewodowej z przyłączem

1. Punkt dostępowy łączności bezprzewodowej z przyłączem 1. Punkt dostępowy łączności bezprzewodowej z przyłączem 1.1 Punkt dostępowy dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 25. punktów dostępowych łączności bezprzewodowej: 1. Obudowa z wizualną sygnalizacją

Bardziej szczegółowo

Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdańskiej

Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdańskiej POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Usług Informatycznych Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdańskiej Wersja 0.01 Gdańsk Data: 2013-02-06 Liczba stron:6 Metryka

Bardziej szczegółowo

K3 System Sp. z o.o. ul.patriotów 303; 04-767 Warszawa. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Kostrzewa DATA OPRACOWANIA : 07.09.2015

K3 System Sp. z o.o. ul.patriotów 303; 04-767 Warszawa. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Kostrzewa DATA OPRACOWANIA : 07.09.2015 K3 Syste Sp. z o.o. ul.patriotów 303; 04-767 Warszawa PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku biurowy i hali produkcyjno-ontażowej ADRES INWESTYCJI : ul. Gen.S. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Branża: ELEKTRYCZNA Nazwa obiektu: Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie Nazwa zamówienia: Remont obiektów CL OR KOD CPV 45311 000 0 Roboty

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWNIA: I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY II CZEŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWNIA: I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY II CZEŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWNIA: I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY II CZEŚĆ RYSUNKOWA rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 5 rys. 6 rys. 7 Rzut Instalacje siłowe Rzut instalacje oświetlenia Rzut instalacje

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą EN 50173 okablowanie strukturalne budynków EN 50167 okablowanie poziome EN 50168 okablowanie pionowe EN 50169 okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą normą dotyczącą okablowania strukturalnego była norma

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKU BIOCHEMII KLINICZNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

PROJEKT SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKU BIOCHEMII KLINICZNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROJEKT SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKU BIOCHEMII KLINICZNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 72 branża: instalacje, okablowanie strukturalne projektował: mgr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ NA WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Załącznik nr 11 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1.1. WYKAZ POLSKICH NORM PN 50173 : 2004 - Systemy okablowania strukturalnego, EN 50167 - Okablowanie poziome, EN 50168 - Okablowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2 Spis zawartości 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Temat projektu... 3 1.2. Zakres projektu... 3 1.3. Podstawa opracowania projektu... 3 2. Instalacja komputerowo-telefoniczna (teleinformatyczna)... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo