Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie"

Transkrypt

1 1 / SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych LAN do budynku nr 63 rys. 1 Schemat okablowania strukturalnego i łączności telefonicznej rys. 2 Plan instalacji okablowania strukturalnego rzut przyziemia rys. 3 Plan instalacji okablowania strukturalnego rzut parteru rys. 4 Plan instalacji okablowania strukturalnego rzut piętra rys. 5 Widoki i elewacje szaf logicznych GPD rys. 6 Widoki i elewacje szaf logicznych LDP1; LPD2; LPD3; LPD4; LPD5 rys Zestawienia podstawowych materiałów

2 2 / Opis techniczny instalacje okablowania strukturalnego 2.1 Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, Projekt architektoniczny inwentaryzacja budowlana Inwentaryzacja na obiekcie Wytyczne Inwestora dotyczące rozmieszczenia gniazd teletechnicznych Uzgodnienia z Inwestorem Projekt instalacji wymiany instalacji elektrycznych Tom1 Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2.2 Zakres opracowania. Tematem opracowania jest wykonanie okablowania strukturalnego w budynku użyteczności publicznej nr 63 oraz między budynkowego kabla światłowodowego między budynkiem nr 63 a budynkiem nr 100 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej. Zakres opracowania obejmuje: - wykonania nowego przyłącza światłowodowego w między budynkami nr 63 i nr przeniesienie istniejących urządzeń okablowania strukturalnego z istniejącej do nowej serwerowni wraz z przepięciem istniejących światłowodów - przedłużenie istniejącego kabla telefonicznego - demontaż istniejącej instalacji okablowania strukturalnego - wykonanie niezbędnych prac budowlanych towarzyszących - dostawa i montaż szaf logicznych GPD i LPD z wyposażeniem - wykonania instalacji okablowania pionowego - wykonania instalacji okablowania poziomego - dostaw i montaż gniazd logicznych - dostawa i montaż urządzeń aktywnych - dostawa i montaż patchcordów Główne trasy kablowe (koryta teletechniczne, kanały, kasety podłogowe) dla rozprowadzenia instalacji teletechnicznych zostały ujęte w projekcie wymiany instalacji elektrycznych Tom Charakterystyka budynku. Budynek nr 63 znajduje się na terenie kompleksu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stanowi on wyodrębnioną samodzielną bryłę, nieprzylegającą do innych budynków. Budynek niski, posiada 1-kondygancję podziemną i 2 kondygnacje nadziemne. Jest to budynek użyteczności publicznej o przeznaczeniu dydaktyczno biurowym z salami laboratoryjnymi. W budynku znajdują się pomieszczenia dydaktyczne w postaci sal wykładowych, sal laboratoryjnych oraz pomieszczeń administracyjno-naukowych dla kadry naukowej. Budynek podlega ochronie całego kompleksu znajdującej się przy bramach głównych wjazdowych na teren WAT, jak również będzie podłączony do nadzoru obiektu do pomieszczenia Dyżurnego Oficera znajdującego się w budynku 1 w odległości 200m. Wejście do budynku frontowe przez klatkę główną oraz dodatkowe poprzez klatkę ewakuacyjną. Budynek posiada wymieniona stolarkę okienną i jest przygotowywany do remontu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Stolarka wewnętrzna drewniana, nieszczelna. Drzwi do rozdzielni głównej w budynku bez odporności ogniowej.

3 3 / 14 Obiekt wyposażony w instalacje elektryczne oraz teletechniczne. Obecnie na korytarzach nie ma sufitów podwieszanych oraz w pomieszczeniach biurowych, natomiast w części pomieszczeń laboratoryjnych wykonane są sufity podwieszane kasetonowe i GK. Zalecenia budowlane Zgodnie z uzgodnieniami z użytkownikiem na etapie remontu tj. wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych zostaną wykonane przez Inwestora: - sufity podwieszane na korytarzach - zostaną wymienione drzwi serwerowni - rozdzielnicy głównej na drzwi z odpornością pożarową, - zostanie wykonana instalacja wentylacji i klimatyzacji umożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie serwerowni - inwestor rozważy decyzję związaną z wymianą wewnętrznej stolarki drzwiowej. Prace te nie są przedmiotem niniejszego opracowania oraz zakresu robót. W zakresie robót Wykonawcy w ramach wymiany instalacji teletechnicznych należy: - wykonanie demontażu istniejących instalacji - wykonanie niezbędnych prac budowlanych przygotowawczych związanych z koniecznością wymiany instalacji elektrycznej (demontażu starej oraz wykonania nowej instalacji) np. kucie wnęk, bruzd, przebicia, przekucia - wykonaniem niezbędnego demontażu istniejących nawierzchni i podłoży wraz z przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego tj. wykonaniem prac remontowo budowlanych i naprawczych np. szpachlowanie, naprawy tynków i zaprawianie bruzd, malowanie. 2.4 Stan istniejący Obiekt obecnie wyposażony jest w instalacje teleinformatyczne. Do budynku na poziomie parteru znajduje się obecnie serwerownia, do której dochodzą/wychodzą trzy światłowody z zewnątrz. Ponadto do budynku dochodzi kabel telefoniczny wieloparowy XzTKMXpw 25x4x0,5 jest zakończony głowicą na poziomie przyziemie, skąd jest rozprowadzona instalacja telefoniczna po budynku. W pomieszczeniach biurowych oraz sal wykładowych wykonana jest instalacje teleinformatyczna p/t. W salach laboratoryjnych wykonana jest instalacja LAN, jako p/t lub w kanałach PCV z lokalnych switch znajdujących się w danych pomieszczeniach laboratoryjnych. 2.5 Wykonanie nowego przyłącza światłowodowego między budynkowego Zgodnie z ustaleniami z działem łączności WAT między budynkiem nr 63 pomieszczeniem nowej serwerowni na poziomie przyziemia a pom. nr 41 działu łączności w budynku nr 100. W tym celu projektuje się kabel światłowodowy zewnętrzny z osłoną antygryzoniową jednomodowy 8 włóknowy typu A-DQ(ZN)B2Y, G652.D.8J w istniejącej kanalizacji pierwotnej między budynkami. W budynku nr 63 światłowód prowadzić na w wydzielonej części korytka kablowego K200 z przegrodą. Światłowód z budynku nr 100 w pom. nr 41 światłowód prowadzić w listwie PCV 50x40 i zakończyć panelem światłowodowym w istniejącej szafie RACK lub przełącznicą światłowodową. W budynku nr 63 światłowód wprowadzić do szafy GPD i zakończyć na panelu światłowodowym. Istniejąca kampusowa sieć światłowodowa doprowadzona jest do istniejącej krosownicy światłowodowej. Projektuje się przeniesienie istniejącej infrastruktury światłowodowej do

4 4 / 14 pomieszczenia projektowanej serwerowni. Po przeniesieniu przełącznicy istniejące światłowody zaspawać w przeniesionych przełącznicach Należy, zatem wykonać inwentaryzacje istniejących kabli i połączeń. Następnie należy zdemontować istniejące przełącznice, kable cofnąć i wprowadzić do pomieszczenia nowej serwerowni. W pomieszczeniu tym należy na ścianach zamontować istniejące przełącznice światłowodowe oraz odtworzyć strukturę połączeń (światłowody spawać z istniejącymi pigtailami). Od przełącznicy światłowodowej w pom. serwerowni należy wykonać połączenie patchcordem światłowodowym do projektowanej szafy GPD. Schemat i plan przyłącza światłowodowego pokazano na rysunkach. 2.6 Wykonanie wewnętrznej linii telefonicznej w bud. nr 63 Na poziomie przyziemia do budynku wchodzi istniejący kabel telefoniczny typu XzTKMXpw 25x4x0,5. Na poziomie przyziemia w miejscu wejścia kabla zewnętrznego do budynku należy zamontować nowa przełącznice telefoniczną typu BOX 50parowy z gniezdnikiem na 5 łączówek 10 parowych ABS p/t. Na korytku obok światłowodów ułożyć kable wieloparowy YTKSY 25x4x0,5 i rozszyć i zakończyć na panelu telefonicznym w szafie GPD w nowej serwerowni. 2.7 Ogólna struktura sieci Sieć strukturalną w obiekcie projektuje się w systemie zapewniającym pełną obsługę potrzeb telekomunikacyjnych i sieci LAN z możliwością rozbudowy. Stanowiska robocze instalacji logicznej projektuje się w topologii gwiazdy. Każde gniazdo RJ45 sieci strukturalnej dostępne dla użytkownika jest bezpośrednio połączone z gniazdem w patchpanelu odpowiedniego dla topologii budynku punktu dystrybucyjnego (gniazda ogólne zakończone w GPD, gniazda w salach komputerowych w odpowiednim punkcie LPD. Sieć strukturalna umożliwia transmisje dowolnego sygnału sieciowego bez konieczności zmiany konstrukcji sieci oraz charakteryzuje się dużą elastycznością w przypadku awarii. Ogólna struktura instalacji okablowania strukturalnego w budynku 63 przedstawiona jest na rysunku nr 17. Projektuje się Główny Punkt Dystrybucyjny GPD w pomieszczeniu serwerowni na poziomie przyziemia. GPD stanowi punkt wyjścia budynkowego okablowania pionowego oraz zakończenie okablowania poziomego kat. 6. Na korytarzach przewidziano gniazda natynkowym 1xRJ45 dla potrzeb instalacji urządzeń hotspot. W salach komputerowych projektuje się Lokalne Punkty Dystrybucyjne LPD. 2.8 Okablowanie pionowe Pomiędzy Głównym Punktem Dystrybucyjnym a Lokalnymi Punktami w salach komputerowych projektuje się także okablowanie pionowe w postaci wiązki przewodów 2x F/UTP 4x2x0,5 kat.6, kabla telefonicznego YTKSY 7x2x0,5 oraz światłowodu 8G 50/125 OM3. Kable skrętkowe i telefoniczne zakańczać LPD na panelach krosowych. Kabel światłowodowy zakończyć metodą spawania w kasecie światłowodowej. 2.9 Okablowanie poziome Instalację okablowania poziomego należy wykonać przewodem F/UTP 4x2x0,5 kat.6 w powłoce LSOH, od paneli rozdzielczych w odpowiednim punkcie dystrybucyjnym, do każdego stanowiska roboczego z gniazdem przyłączeniowym 1xRJ45 lub 2xRJ45. Połączenia te powinny być bezpośrednie, bez stosowania w żyłach kabla złączek, zacisków, lutowań i

5 5 / 14 skręceń. Długość kabla w okablowaniu poziomym w żadnym przypadku nie przekracza 90m. Każdy koniec kabla powinien posiadać minimalny rozplot żył w parze. Taki sposób okablowania umożliwi wykorzystanie instalacji, jako telefonicznej lub logicznej. Należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniego zapasu kabla zarówno po stronie gniazdka jak i w punkcie dystrybucyjnym. Przy krosowaniu kabli w gniazdach RJ45 i panelach należy stosować sekwencję EIA/TIAT568B. Sekwencja ta jest stosowana najczęściej w instalacjach okablowania strukturalnego i pokrywa się z 10Base-T i ISDN oraz jest zgodna z dowolnym dwuparowym systemem telefonicznym w sekwencji USUC, przy czym w tym przypadku para 1 i 3 sekwencji 568B pokrywa się z parami 1 i 2 sekwencji USOC. Rozmieszczenie gniazd oraz szaf logicznych z podaniem ich adresów krosowych pokazano na planie instalacji elektrycznych poszczególnych kondygnacji. Kable należy trwale oznakować, co da możliwość jednoznacznej identyfikacji punktu dystrybucyjnego, numeru panelu krosowego oraz miejsca na panelu krosującym odpowiadającemu danemu gniazdku. Numer identyfikacyjny powinien zawierać nazwę punktu dystrybucyjnego / literę oznaczającą grupę panela krosującego / numer gniazda na panelu krosującym; np. GPD/A/01. Każdy kabel powinien być oznakowany z dwóch stron (od strony panelu krosującego i od strony gniazda). Okablowanie poziome należy układać w projektowanych korytach kablowych teletechnicznych. Pionowe zejścia do gniazd należy wykonać podtynkowo w rurkach instalacyjnych RVKL22 lub w posadzce w peselach typu wzmocnionego 750N. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie dopuszczalnego promienia gięcia (8x średnica kabla) oraz unikanie skręcenia przewodu F/UTP zarówno w miejscu wprowadzenia przewodu do puszek instalacyjnych gniazd, jak również w przebiciach ścian i na korytach instalacyjnych. Niedopuszczalne jest zbyt mocne zaciskanie opaski kablowej na wiązce przewodów oraz zbyt duże upakowanie kabli wewnątrz koryt może to doprowadzić do deformacji kabli a w konsekwencji do pogorszenia warunków transmisyjnych. Przy przejściach z prowadzenia poziomego na pionowe lub odwrotnie kable powinny być układane jeden obok drugiego, nie mogą być ułożone jeden na drugim. Minimalne parametry, jakimi powinny się charakteryzować elementy systemu okablowania strukturalnego przedstawiają załączone karty katalogowe. Wykonawca ma udzielić systemowej gwarancji na okablowanie strukturalne minimum 25 lat.

6 6 / 14 W celu uzyskania wymaganej przez Inwestora funkcjonalności sieci strukturalnej należy dostarczyć odpowiednie urządzenia aktywne. Na potrzeby uruchomienia sieci przewiduje się instalacje switchy (switch typ 1 w GPD i typ 2 w punktach LPD) wyposażonych w odpowiednie moduły SFP, urządzeń typu accespoint. W załączonych tabelach znajdują się minimalne parametry tych urządzeń oraz ich ilości. Dodatkowo w tabelach z zestawieniami materiałowymi znajdują się wymagane ilości urządzeń, patchcordów i elementów szaf GPD oraz LPD Stanowisko robocze Stanowisko pracy (oprócz sal komputerowych) stanowić będzie podtynkowe gniazdko 2xRJ45 (za wyjątkiem gniazd oznaczonych Wifi, które posiadają gniazdo 1xRJ45 dla urządzenia hot spot) oraz pom. nr 17 gdzie gniazd będą instalowane w kanałach podparapetowych DLP 165/85 oraz w kasetach podłogowych w miejscach pokazanych na planie instalacji. Gniazda logiczne montować we wspólnych zestawach z gniazdami elektrycznymi oraz DATA tworząc punktu PEL. We wszystkich punktach należy zastosować odpowiednio jeden lub dwa moduły RJ-K45 HK kat.6 FTP, 568A/B. Moduły należy montować w puszce instalacyjnej poprzez suport wraz z gniazdami sieci elektrycznej przy użyciu odpowiedniego adaptera. Cześć stanowisk pracy montowanych będzie w kasetach podłogowych (oznaczono na rysunku). Wszystkie moduły RJ45 muszą być zakończone z wykorzystaniem wszystkich par kabla. Wszystkie stanowiska robocze powinny być trwale przymocowane do struktury budynku. Gniazda należy trwale oznakować, w celu jednoznacznej ich identyfikacji na panelach rozdzielczych w poszczególnych punktach dystrybucyjnych. Numer identyfikacyjny powinien zawierać nazwę punktu dystrybucyjnego/ literę oznaczającą grupę panela krosującego/numer portu/ System powinien spełniać wymagania aktualnych norm ISO/IEC Jakość i metody wykonania instalacji powinny być równoważne albo lepsze niż w normie PN-EN Punkty dystrybucyjne Główny Punkt Dystrybucyjny - GPD W pomieszczeniu serwerowni na poziomie przyziemia projektuje się Główny Punkt Dystrybucyjny - GPD. Lokalizacja szafy powinna zapewnić swobodny dostęp do kontroli, zakańczania kabli i dokonywania połączeń krosowych. W tym celu w pomieszczeniu serwerowni należy zainstalować 2x szafę wolnostojącą 42U. W jednej z szaf należy zainstalować UPS-a 4kVA z bateriami; panele zasilające; patchpanele teleinformatyczne krosujące, półki, switche typu 1, do okablowanie strukturalnego natomiast w drugiej zainstalować UPS-a 4kVA z bateriami, urządzenia i serwery do kontroli dostępu, włamani i napadu oraz rejestrator telewizji dozorowej CCTV oraz pozostawić miejsce na montaż serwerów. Szafa wolnostojąca o wysokości 42U zostanie wyposażona w 4-wentylatorowy panel wentylacyjny z termostatem oraz listwę zasilającą z wyłącznikiem. Wszystkie przewody zostaną wprowadzone do szafy od góry poprzez przepusty. Wiązki kablowe nie powinny blokować dostępu do instalacji i powodować konieczności wysuwania komponentów z szafy w celu ich obsługi. Szafę należy wyposażyć w dwa panele światłowodowe przystosowane do montażu gniazd typu SC. Do paneli tych montowane będą pigtaile z gniazdami, SC, które należy pospawać z kablami światłowodowymi przychodzącymi do GPD od KS, oraz wychodzące do

7 7 / 14 do szaf LPD. Zapas kabli światłowodowych należy ułożyć w cokole szafy lub półce umieszczonej pod panelami światłowodowymi. Dla zakończenia okablowania pionowego FTP 4x2x0,5 kat.6 projektuje się panel rozdzielczy kat.6. W szafie należy zamontować dwa panele rozdzielcze wyposażone w moduły, na których zakończone zostaną przewody FTP okablowania poziomego. Panele należy trwale oznakować pozwalając na jednoznaczną identyfikacje miejsca na panelu odpowiadającemu danemu gniazdku (połączeniu kablowemu). Numer identyfikacyjny powinien zawierać numer szafy / numer panelu krosującego/ numer gniazda na panelu krosującym, np. GPD/2/12. W cokole szafy należy zostawić zapas skrętki w postaci dwóch pełnych zwojów (ok. 3m). Wieloparowy kabel telefoniczny YTKSY 25x4x0,5 należy rozszyć na łączówkach 10 parowych LSA montowanych w magazynie typu Voice. Następnie należy wykonać krosowanie odpowiednich par tego przewodu z łączówek na panele telefoniczne kat.3 wyposażone w gniazda RJ45. Krosowanie pomiędzy urządzeniami aktywnymi i panelami telefonicznymi a panelami krosowymi, oraz należy wykonać kablami krosowymi FTP RJ45-RJ45 dł. 2m i 1m, natomiast krosowania dla połączeń szkieletowych kablami krosowymi FTP RJ45-RJ45 dł. 2m. Wszystkie kable krosowe powinny być montowane i zakańczane fabrycznie. Szafę należy wyposażyć w panele porządkujące w celu ułożenia przewodów kabli krosowych w taki sposób, aby nie przeszkadzały w dokonywaniu innych połączeń na polach krosowych. W szafach LPD należy zainstalować switch typ 1 wg. specyfikacji punktu 4 oraz przewidziano miejsce na urządzenia aktywne (serwery). Elewację oraz wyposażenie szaf GPD pokazano na rysunku 18. Lokalny punkt dystrybucyjny LPD W pomieszczeniu laboratoryjnych projektuje się Lokalne Punkty Dystrybucyjny LPD1;2;3;4;5. Lokalizacja szafy powinna zapewnić swobodny dostęp do kontroli, zakańczania kabli i dokonywania połączeń krosowych. Szafa wisząca dzielona o wysokości wg. rysunków 12U zostanie wyposażona w listwę zasilającą z wyłącznikiem. Wszystkie przewody zostaną doprowadzone wprowadzone do szafy od góry przez przepust szczotkowy. Sposób i miejsce montażu muszą zapewnić możliwość odchylania korpusu szafy w momencie montażu okablowania zapobiegnie to konieczności wysuwania komponentów z szafy w celu ich obsługi. Szafę należy wyposażyć w panel światłowodowy przystosowany do montażu gniazd typu SC. Do panelu montowane będą pigtaile z gniazdami, SC, które należy pospawać z kablem światłowodowym przychodzącymi z GPD. Zapas kabla światłowodowego należy ułożyć na spodzie szafy lub półce umieszczonej pod panelami światłowodowymi. W szafie należy zamontować panele rozdzielcze wyposażone w moduły, na których zakończone zostaną przewody FTP okablowania poziomego. Dla zakończenia okablowania pionowego w szafach LPD FTP 4x2x0,5 kat.6 oraz YTKSY 7x2x0, 5 wykorzystać panel rozdzielczy. Panele należy trwale oznakować pozwalając na jednoznaczną identyfikacje miejsca na panelu odpowiadającemu danemu gniazdku (połączeniu kablowemu). Numer identyfikacyjny powinien zawierać numer szafy / numer panelu krosującego / numer gniazda na panelu krosującym, np. PPD1/1/12. W podstawie szafy należy zostawić zapas skrętki w postaci dwóch pełnych zwojów (ok. 3m).

8 8 / 14 Krosowanie pomiędzy urządzeniami aktywnymi a panelami krosowymi należy wykonać kablami krosowymi FTP RJ45-RJ45 dł. 2m i 1m. Wszystkie kable krosowe powinny być montowane i zakańczane fabrycznie. Szafę należy wyposażyć w panele porządkujące w celu ułożenia przewodów kabli krosowych w taki sposób, aby nie przeszkadzały w dokonywaniu innych połączeń na polach krosowych. W szafach LPD należy zainstalować switch typ 2 wg. specyfikacji punktu 4 oraz przewidziano miejsce na urządzenia aktywne. Elewację oraz wyposażenie szaf LPD pokazano na rysunku Połączenia wyrównawcze Połączenia wyrównawcze zostały ujęte w projekcie wymiany instalacji elektrycznych. Dla instalacji okablowania strukturalnego projektuje się niezależną instalację połączeń wyrównawczych. Metalowe elementy szaf dystrybucyjnych (cokół, boki, drzwi, wentylatory) należy połączyć linką LgYżo 10 z zaciskiem PE a następnie z szynami LSW, które następnie połączyć ze sobą linką LgYżo 16 i wprowadzić do GSU a następnie z uziemieniem budynku. 3 Urządzenia aktywne 3.1 Wyposażenie szafy GPD. W zakresie wykonania instalacji teleinformatycznej należy wyposażyć szafy GPD w przełączniki sieciowe Switch typ 1 typu hp2910 z wyjściem POE 6+1 rezerwowy, (7) wg poniższej specyfikacji. Minimalne parametry urządzenia Ilość portów min. 44 portów 10/100/1000, min. 4 porty dual-personality 10/100/1000 lub mini-gbic, możliwosć rozbudowy o 4 porty 10-GbE (w standardzie SFP+) Obudowa wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" Rozmiar tablicy routingu min Rozmiar tablicy adresów MAC min Zarządzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C - RJ45) Warstwa przełącznia 2.3 Funkcje warstwy 3 static IP routing, RIP, RIPv2 Prędkość magistrali min. 176 Gbps Przepustowość min. 131 mpps Ilość obsługiwanych VLAN-ów min. 256 (802.1q) Funkcje wysokiej dostępności Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s), Bezpieczeństwo Radius, TACACS+, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, Acces control lists (ACLs), Identity-driven ACL auto MDIX autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP QoS prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzętowych, rate-limiting Moniotorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW

9 9 / 14 Oprogramowanie Aktualizacje dostępne na stronie producenta Gwarancja Wieczysta Zasilanie Zasilacz 230 VAC możliwość podłączenia zewnętrznego awaryjnego zasilacza poprzez dedykowane łącze Serwis Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie Pozostałe funkcje LLDP,LLDP-MED, dual flash images,usb autorun, obsługa ramek typu Jumbo, iscsi, DHCP snooping, BPDU Guard, BPDU Protection, UDLD 3.2 Wyposażenie szaf LPD W szafach LPD należy zainstalować przełączniki typ 2 typu hp2810 z poe z wyjściem POE - 5 Minimalne parametry urządzenia. Obudowa wolnostojąca, metalowa, montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). montaż wyłącznie w pozycji poziomej, wysokość 1U Ilość portów 44 porty 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base- T Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab); 1 port szeregowy konsoli RJ-45; 4 porty typu dual-personality mogą służyć jako porty RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX 802.3u, 1000Base-T Gigabit Ethernet 802.3ab) lub jako wolne porty mini-gbic (na transceivery mini-gbic) Zarządzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C) Warstwa przełącznia 2 Prędkość magistrali min. 96 Gbps Przepustowość min. 71,4 mpps Ilość obsługiwanych VLAN-ów min. 256 (802.1q) Funkcje wysokiej dostępności Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Trees (802.1s), Bezpieczeństwo Radius, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, RFC 3176 sflow auto MDIX autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP QoS prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ Moniotorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events Oprogramowanie Bezpłatne aktualizacje przez cały okres posiadania sprzętu - dostępne na stronie producenta Zasilacz / V; 50/60 Hz, 1,25/0,75 A Gwarancja Wieczysta (obejmuje zasilacze i wentylatory) Serwis Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie Pozostałe funkcje RFC 783 TFTP; RFC 951 BootP; RFC 1542 BootP; RFC 854 Telnet; RFC 768 UDP; RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 3376 IGMPv1/v2/v3;; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS; RFC 2866 RADIUS Accounting; SSHv2 Secure Shell; Secure Sockets Layer (SSL); IEEE 802.1X Network Login; IEEE 802.1Q sieci VLAN; IEEE 802.1Q GVRP; IEEE 802.1p Priority; SNMPv1/v2c/v3; zarządzanie przez WWW (HTML) i telnet; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1213 MIB II; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2737 Entity MIB; RFC 2863 Evolution of Interface; RFC 2665 Ethernet MIB; RFC 2819 cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 (zdarzenia); RFC 2021

10 10 / 14 konfiguracja sondy RMON (RMON v2); RFC MAU MIB; RFC 2613 SMON; RFC p i IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting MIB; RFC 3176 sflow lub Netflow 3.3 Wyposażenie punktów Wifi Jako komunikację bezprzewodową internetu należy zapewnić dodatkowo łączność WIFI za pomocą urządzeń urządzenie do pracy w sieci bezprzewodowej typu hp msn 430 poe 6 Minimalne parametry urządzenia 1. Musi posiadać oprogramowanie do pracy w trybie samodzielnym oraz tzw lekkiego AP pod kontrolą kontrolera bezprzewodowego. Przełączenie w odpowiedni tryb pracy musi odbywać się za pomocą oprogramowania bez konieczności wymiany firmwaru. Kontroler do kontroli punktu bezprzewodowego musi być dostępny w chwili dostarczenia punktu bezprzewodowego. 2. Minimalne wymagania od kontrolerów to: - obsługa protokołu umożliwiającego oddzielenie ruchu lokalnego (wychodzącego bezpośrednio z AP) od ruchu kierowanego do kontrolera. 3. Wymaganie szczegółowe do punktu bezprzewodowego: a. Obsługiwane standardy radiowe: - min a/b/g/n, jednoczesna obsługa min 16ssid/bssid b. Ilość portów: - min 1 RJ-45 auto-sensing 10/100/1000 port (IEEE Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, 1000BASE-T Full-duplex) c. Duplex: half or full d. 1 RJ-45 port konsoli szeregowej e. Ilość zainstalowanych modułów radiowych 2 f. Radio 1: a/b/g/n g. Radio 2: a/n h. Przepustowość: - 3 strumienie przestrzenne o przepustowości 450 Mbps na radio. i. Obudowa: - Metalowa zewnętrzna wodoodporna j. Standard złącza antenowego: - Wodoodporne N-Type żeńskie k. Możliwość podłączenia zewnętrznych anten: - 6 l. Temperatura pracy: - od -40º do 55º C m. Zasilanie: - Zewnętrzny zasilacz AC 230VAC oraz zasilanie zgodne z 802.3af, zużycie energii: maks 12,9W. Do pracy poniżej -20 stopni celcjusza wymagany standard 802.3at dla zasilenia wewnętrznego podgrzewacza n. Certyfikaty dot. Bezpieczeństwa: - min. UL 2043; UL 60950; IEC 60950; EN ; CSA 22.2 No ; CAN/CSA-C22.2 No ; EN o. Pozostałe certyfikaty: - min. EN Class B; EN ; EN ; ICES-003 Class B; FCC Part 15, Class B 3.4 Uwagi końcowe Całość instalacji wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami, PN i zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami producenta danego systemu okablowania. Wszystkie

11 11 / 14 zastosowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobów. Wszystkie elementy systemu: kable, złącza, szafy i ich wyposażenie powinny pochodzić od jednego producenta, a instalator powinien posiadać certyfikat producenta o możliwości instalacji i udzieleniu minimum 25 letniej gwarancji dotyczącej wad ukrytych materiałów jak i jakości wykonania i niezawodności działania w tym okresie. Przed oddaniem instalacji do użytkowania należy wykonać próby i pomiary, które pozwolą zweryfikować, czy wykonana instalacja spełnia wymogi zakładanej kategorii dla poszczególnych części okablowania oraz nie zawiera błędów instalacyjnych. W celu wykonania pomiarów torów miedzianych należy zastosować układ pomiaru w opcji Pernament Link przy użyciu miernika o dokładności pomiaru minimum Level III z adapterami Pernament Link. Pomiary połączeń światłowodowych ( tłumienności i parametru Return Loss) z racji wykorzystania kabli wielodomowych prowadzone powinny być w dwóch optycznych oknach transmisyjnych 850nm i 1300nm. Pomiary powinny być przeprowadzone z obu stron kabli w celu sprawdzenia poprawności wykonanych spawów włókien. Wyniki pomiarów w postaci protokołów z pomiarami należy przekazać użytkownikowi wraz z dokumentacją powykonawczą, atestami i certyfikatami na zastosowane materiały i urządzenia.

12 12 / 14 L.p. Zbiorcze zestawienie podstawowych materiałów Nazwa materiału J.m. Ilość Trasy kablowe + kable + gniazda abonenckie 1. Rura karbowana fi 25mm wzmocniona m. 740,00 2. Rura karbowana fi 50mm wzmocniona m. 50,00 3. Adapter 2xRJ45 kątowy 259,00 4. Moduł krosowy XQ (keystone) kategoria 6 FTP 518,00 5. Kabel 350 MHz LSZH F/UTP kategorii 6 m ,00 7. Kabel światłowodowy A-DQ(ZN)B2Y, G.652.D, 8J m. 380,00 8. Kabel światłowodowy 8G 50/125 LSOH 1000N OM3 m. 360,00 9. Kabel YTKsY 7x2x0,5 m. 320, Kabel YTKsY 25x4x0,5 m. 5 Box wewnętrzny 50 parowy (z gniezdnikiem na 5 łączówek parowych) - ABS p/t 12. Łączówka na 10 par 5, Panel światłowodowy ze złączami 12xSC-APC + 8 x pigtail SM SC-APC kpl. 14. Kabel krosowy 3m FTP kategori 6 150, Skrzynia zapasu kabla ze stelażem zamykana na klucz kpl. 4, Urządzenie do pracy w sieci bezprzewodowej + AP 6,00 Materiały pomocnicze; instalacyjne wg. przedmiaru kosztorysowego i kpl 17. obmiaru wykonawcy 1 Główny Punkt Dystrybucyjny Serwerowa szafa ramowa stojąca 42U, 800/1000/1980, drzwi przednie jednoskrzydłowe perforowane i osłona tylna skrócona z blachy 2,00 1. perforowanej (konstrukcja spawana - nośność 1000 kg) 2. Cokół 100 mm, do szafy o szer 800 i głęb 1000 mm 2,00 3. Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat 2,00 4. Półka stała 19", 1U, o gł. 750 mm., mocowana w czterech punktach 5. Listwa zas. 9x230V 1U 19" 5,00 6. Organizator kabli 19" 7,00 7. Panel światłowodowy ze złączami 12xSC-APC + 8 x pigtail SM SC-APC Panel światłowodowy ze złączami 24xLC-duplex + 24 x pigtail MM LC 8. OM3 9. Fibrain Data Patchpanel 0.5U Quick 6 FTP/STP 24 Ports XQ , Switch typ 1 7, Moduł Mini-GIBIC jednomodowy do switch typ 1 2, Moduł Mini-GIBIC wielemodowy do switch typ 1 18, Fibrain Data Patchpanel 1U Voice 3 25 Ports XV , Kabel krosowy 0,5m FTP kategori 6 szary 100, Kabel krosowy 1m FTP kategori 6 szary 100, Kabel krosowy 2m FTP kategori 6 szary 50, Kabel krosowy 2m UTP kategori 5e niebieski (krosowanie telefonów) 50, Patchcord LC/APC-SC/APC (9/125um) duplex 2m 4, Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m 10, UPS 4kVA z bateriami kpl Elementy i urządzenia ACS i IAS; CCTV wg. projektu TOM3 wg. TOM Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD1 Szafa wisząca dwuczęściowa 12U, 600/600/600 (konstrukcja spawana - 1. nośność 50 kg) Panel światłowodowy ze złączami 12xLC-duplex + 24 x pigtail MM LC 2. OM3 3. Półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., mocowana z przodu

13 13 / Listwa zas. 9x230V 1U 19" 5. Organizator kabli 19" 6. Switch typ 2 7. Moduł Mini-GIBIC wielemodowy do switch typ 2 8. Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m 9. Kabel krosowy 0,5m FTP kategori 6 szary 18, Kabel krosowy 1m FTP kategori 6 szary 18, Fibrain Data Patchpanel 0.5U Quick 6 FTP/STP 24 Ports XQ ,00 Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD2 Szafa wisząca dwuczęściowa 12U, 600/600/600 (konstrukcja spawana - 1. nośność 50 kg) Panel światłowodowy ze złączami 12xLC-duplex + 24 x pigtail MM LC 2. OM3 3. Półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., mocowana z przodu 4. Listwa zas. 9x230V 1U 19" 5. Organizator kabli 19" 6. Switch typ 2 7. Moduł Mini-GIBIC wielemodowy do switch typ 2 8. Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m 9. Kabel krosowy 0,5m FTP kategori 6 szary 18, Kabel krosowy 1m FTP kategori 6 szary 18, Fibrain Data Patchpanel 0.5U Quick 6 FTP/STP 24 Ports XQ ,00 Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD3 Szafa wisząca dwuczęściowa 12U, 600/600/600 (konstrukcja spawana - 1. nośność 50 kg) Panel światłowodowy ze złączami 12xLC-duplex + 24 x pigtail MM LC 2. OM3 3. Półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., mocowana z przodu 4. Listwa zas. 9x230V 1U 19" 5. Organizator kabli 19" 6. Switch typ 2 7. Moduł Mini-GIBIC wielemodowy do switch typ 2 8. Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m 9. Kabel krosowy 0,5m FTP kategori 6 szary 25, Kabel krosowy 1m FTP kategori 6 szary 25, Fibrain Data Patchpanel 0.5U Quick 6 FTP/STP 24 Ports XQ ,00 Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD4 Szafa wisząca dwuczęściowa 12U, 600/600/600 (konstrukcja spawana - 1. nośność 50 kg) Panel światłowodowy ze złączami 12xLC-duplex + 24 x pigtail MM LC 2. OM3 3. Półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., mocowana z przodu 4. Listwa zas. 9x230V 1U 19" 5. Organizator kabli 19" 6. Switch typ 2 7. Moduł Mini-GIBIC wielemodowy do switch typ 2 8. Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m 9. Kabel krosowy 0,5m FTP kategori 6 szary 24, Kabel krosowy 1m FTP kategori 6 szary 24, Fibrain Data Patchpanel 0.5U Quick 6 FTP/STP 24 Ports XQ ,00 Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD5 Szafa wisząca dwuczęściowa 12U, 600/600/600 (konstrukcja spawana - 1. nośność 50 kg) Panel światłowodowy ze złączami 12xLC-duplex + 24 x pigtail MM LC 2. OM3

14 14 / Półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., mocowana z przodu 4. Listwa zas. 9x230V 1U 19" 5. Organizator kabli 19" 6. Switch typ 2 7. Moduł Mini-GIBIC wielemodowy do switch typ 2 8. Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m 9. Kabel krosowy 0,5m FTP kategori 6 szary 23, Kabel krosowy 1m FTP kategori 6 szary 23, Fibrain Data Patchpanel 0.5U Quick 6 FTP/STP 24 Ports XQ ,00

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej AKADEMIA LOKALNA CISCO Projekt sieci komputerowej Wykonał: Wojciech Wilk login: wilk_w 1. Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania dokumentacji. 1.2 Lokalizacja inwestycji. 2. Instalacja logiczna. 2.1 Normy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY Obiekt Adres Inwestor Adres Budynek B Al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 Temat Projekt okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Zakres prac: wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN, w kategorii 6, wykorzystanie jako medium transmisyjnego, ekranowanej skrętki 4 parowej, zapewnienie transmisji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo