Analiza wpływu wybranych czynników na efektywność funkcjonowania komunikacji tramwajowej Miasta Szczecina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wpływu wybranych czynników na efektywność funkcjonowania komunikacji tramwajowej Miasta Szczecina"

Transkrypt

1 Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Statystyczne metody w budowie feasibility study Analiza wpływu wybranych czynników na efektywność funkcjonowania komunikacji tramwajowej Miasta Szczecina Tomasz Hanć Przemysław Kędzierski Marek Malucha 1

2 Wstęp Celem niniejszej publikacji jest analiza zależności czynników wpływających na efektywność funkcjonowania komunikacji tramwajowej Miasta Szczecina. W szczególności skoncentrowano się na poszukiwaniu przyczyn różnic w czasach przejazdów poszczególnych kursów danej linii w ciągu dnia. W związku z tym badaniem zostały objęte: ilość przewożonych pasażerów oraz porę dnia, w której dany kurs miał miejsce. Lokalny transport zbiorowy 1 Lokalny transport zbiorowy organizowany jest w imieniu Gminy Miasto Szczecin przez miejski zakład budżetowy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Usługi przewozowe realizowane są w wyniku zawartych umów pomiędzy Gminą Miasto Szczecin (ZDiTM) a: Tramwajami Szczecińskimi sp. z o.o., Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym Klonowica sp. z o.o., Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym Dąbie sp. z o.o., Szczecińsko - Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej nocna komunikacja autobusowa. Szczecińska sieć komunikacji tworzona jest z: A. trakcji autobusowej: 4 linie zwykłe i 7 linii pospiesznych o średniej długości 574,01 km obsługiwanych przez 00 autobusów w szczytach przewozowych, w tym: 34 linie zwykłe o łącznej długości 337,87 km oraz 6 linii pospiesznych o łącznej długości 99,6 km, obsługiwanych przez SPA Klonowica i SPA Dąbie (teren Szczecina i miejscowości Kołbaskowo i Przecław na terenie gminy Kołbaskowo); 8 linii zwykłych o łącznej długości 10,08 km i linia pospieszna o długości 16,8 km obsługiwanych przez SPPK (połączenie Szczecina i Polic oraz wewnętrzna komunikacja w Policach); 13 linii nocnych o łącznej długości 36,16 km obsługiwanych przez 19 autobusów SPA Klonowica, SPA Dąbie, PKS Szczecin oraz SPPK (w zakresie linii o łącznej długości 54,6 km stanowiących połączenia Polic i Szczecina). B. trakcji tramwajowej: 11 linii tramwajowych o łącznej długości 100,08 km, obsługiwanych 9 pociągami, na których kursuje 149 wagonów tramwajowych (produkcji polskiej typu: 105N 1 Szczecin - Raport o stanie miasta, 008

3 i przegubowe 10N, produkcji niemieckiej przegubowe GT 6 i czeskie KT4) z dwóch zajezdni: Pogodno i Golęcino. Transport publiczny dotowany jest z budżetu Miasta. Wielkość dotacji wyniosła odpowiednio: w 006 roku blisko 51,3 mln zł, a w 007 roku 53,6 mln zł. Oznacza to, że z budżetu Szczecina w 007 roku co miesiąc przeznaczano po ok. 11zł na każdego mieszkańca. Analiza sieci tramwajowej pod kątem funkcjonalności 3 Linia nr 1 Linia wspomagająca system komunikacji tramwajowej, będąca de facto pewnym wariantem trasy dla linii 9, kursującej w tej samej relacji. Linia 1 posiada dwa warianty swojej trasy: pełny do pętli Głębokie i skrócony do pętli Pogodno. Do badania wzięto pod uwagę wariant skrócony. Potoki pasażerskie lekko asymetryczne, nieco większe po stronie pętli Potulicka. Napełnienia małe i bardzo małe. Linia nr Jedna z podstawowych linii tramwajowych w mieście. Obsługuje duże potoki z rejonu Niebuszewa do Śródmieścia. Przedłużenie trasy z rejonu ul. Dworcowej w kierunku Basenu Górniczego spowodowało znaczne uatrakcyjnienie połączenia tramwajowego dla pasażerów z kierunku Dąbia, gdyż obie dotychczas kursujące tam linie (7, 8) przez całe Śródmieście przejeżdżają identyczną trasę. Linia nr 3 Linia o podstawowym znaczeniu w układzie komunikacyjnym Szczecina. Napełnienia dość symetryczne wzdłuż trasy, jednak o bardzo dużej dysproporcji między częścią centralną, a fragmentami trasy w pobliżu końcówek trasy. Linia nr 4 Linia wspomagająca, kursująca tylko w dni robocze w okresie wzmożonych podróży pasażerskich. Potoki pasażerskie wyraźnie niesymetryczne wzdłuż trasy, co świadczy o niezbyt trafnie dobranej trasie tej linii. Zaskakująco duże dysproporcje w napełnieniach nawet między kolejnymi kursami następującymi bezpośrednio po sobie. Na podstawie opracowania Więźba ruchu, Szczecin 006 Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 3 Potoki ruchu przedstawiono na wykresach zamieszczonych w Załączniku 1 3

4 Linia nr 5 Linia śródmiejska, łącząca rejon stoczni poprzez śródmieście z zachodnią częścią Szczecina. Potoki pasażerskie dość symetryczne wzdłuż trasy, chociaż wyraźnie mniejsze w rejonie stoczni. Napełnienia w poszczególnych kursach duże i średnie. Linia nr 6 Linia stanowi ważny element układu komunikacyjnego miasta, przebiegająca wzdłuż Odry z pominięciem ścisłego centrum miasta. Potoki pasażerskie dość symetryczne wzdłuż trasy z kulminacją w centralnej części trasy. W dni robocze linia podstawowa wspomagana w godzinach szczytów przez dodatkowe kursy na skróconej trasie jako 6 bis. Największe napełnienia występują przed godziną 6.00, wtedy, gdy na większości innych linii jeździ jeszcze mała liczba pasażerów. Linia nr 7 Linia tramwajowa o podstawowym znaczeniu dla systemu miejskiej komunikacji zbiorowej, łącząca zachodnią i wschodnią część lewobrzeżnego Szczecina poprzez ścisłe centrum miasta. Potoki pasażerskie lekko asymetrycznie rozłożone wzdłuż trasy, większe od strony Basenu Górniczego, ale już na czwartym przystanku od pętli Krzekowo również osiągają porównywalne wartości, co świadczy, że linia jest poprawnie wytrasowana. Wyraźnie zbyt duża w stosunku do potoków pasażerskich liczba kursów w weekendy, szczególnie rano. Napełnienia w poszczególnych kursach duże lub średnie. Linia nr 8 Linia tramwajowa tworząca podstawowy układ komunikacyjny w Szczecinie. Przebiega w układzie wschód zachód w lewobrzeżnej części miasta. Potoki pasażerskie nieco asymetrycznie rozłożone wzdłuż linii, z przewagą po stronie pętli Gumieńce, co świadczy o powstaniu pewnej rezerwy zdolności przewozowej linii 8 na odcinku od Bramy Portowej do Basenu Górniczego. Napełnienia w poszczególnych kursach średnie lub duże z dość wyraźnie zarysowanymi szczytami komunikacyjnymi. Linia nr 9 Linia wspomagająca w systemie miejskiego transportu zbiorowego w Szczecinie, tworząca parę z linią 1 kursującą w tej samej relacji, ale nieco odmienną trasą w części śródmiejskiej, stąd bardzo ważna jest potrzeba ścisłej synchronizacji rozkładów jazdy obu linii. Potoki pasażerskie 4

5 asymetryczne, większe w pobliżu pętli Potulicka, niż pętli Głębokie. Napełnienia w poszczególnych kursach małe lub średnie, wcześnie rano i późno wieczorem wręcz znikome. Linia nr 11 Linia tworząca podstawowy układ połączeń tramwajowych w Szczecinie. Wraz z linią 1 są to najczęściej kursujące linie w mieście. Wyraźnie widoczne wzmożone przewozy w godzinach szczytów, jednak oferta przewozowa w tych godzinach jest ewidentnie zbyt duża w stosunku do potoków pasażerskich. Linia nr 1 Linia o podstawowym znaczeniu dla systemu komunikacji tramwajowej w mieście. Potoki wzdłuż trasy symetryczne, co świadczy o trafnym wytrasowaniu tej linii. Napełnienia w poszczególnych kursach duże lub średnie z wyraźnie zarysowanym szczytem komunikacyjnym. Wzmocnienia dodatkowymi kursami w szczycie porannym uzasadnione tylko w godzinach (w dni robocze). 5

6 Metodologia Dane użyte do analiz pochodzą z badań ankietowych zleconych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego i przeprowadzonych w 006 roku na próbie około 45 tysięcy osób w dniu roboczym, ok. 7 tysięcy osób w sobotę oraz ok. 18 tysięcy w niedzielę. Rozszerzając próbę na całą populację mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej w Szczecinie określono liczbę realizowanych podróży w dniu roboczym na ok. 360 tysięcy, (przy liczbie przejazdów ok. 500,5 tysiąca), w sobotę ok. 05 tysięcy, (przy liczbie przejazdów ok. 95,0 tysięcy) i w niedzielę ok. 150 tysięcy, (przy liczbie przejazdów ok. 05 tysięcy). Oznacza to, iż na jedną realizowaną podróż przeciętnie wykonuje się w dniu roboczym około 1,4 przejazdów, w sobotę około 1,5 przejazdów, a w niedzielę około 1,4 przejazdów. Ilość pasażerów oraz czas przejazdu trasy w danej godzinie podane są jako wartości średnie wszystkich kursów w danym okresie. Ilości pasażerów i czasy przejazdów zostały przeliczone dla kursów realizowanych z centrum w kierunku obrzeży (dane te różnią się nieznacznie w zależności od kierunku jazdy) Do zbadania związku pomiędzy porą dnia, ilością pasażerów oraz czasem realizacji danej trasy przeprowadzono analizę korelacji cząstkowej i wielorakiej 4. Zmienne objaśniające: x 1 godzina przejazdu x ilość pasażerów w pojeździe Zmienna objaśniana: y czas przejazdu (w minutach) 1. Obliczenie współczynnika korelacji liniowej dla każdej pary cech: a. Wartość średnia cechy 1 = =1 1 = =1 =1 = b. Średnia iloczynów dwóch cech 4 I. Bąk, I. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak, Statystyka w zadaniach, cz.i statystyka opisowa, WNT, Warszawa 001,00 6

7 = = = c. Wariancja 1 = =1 1 1 = =1 = =1 d. Współczynnik korelacji liniowej dla każdej pary cech = = =. Budowa macierzy korelacyjnej i obliczenie jej wyznacznika: 1 = 1 1 det = Budowa macierzy korelacji między cechami objaśniającymi i obliczenie jej wyznacznika: = 1 1 det =1 4. Współczynnik korelacji wielorakiej:. =1 det det 5. Współczynnik korelacji cząstkowej, po wyeliminowaniu wpływu ilości pasażerów w pociągu.. =. = 1 7

8 Obliczenia Tabela 1: Linia nr 1 n x 1 x. 1 x y x 1 x y x 1 *x x 1 *y x *y 1 04:00-05:00 4, , :00-06:00 5, , , :00-07:00 6, , ,5 175, :00-08:00 7, , , :00-09:00 8, , , :00-10:00 9, , , :00-11:00 10, , , :00-1:00 11, , ,5 333, :00-13:00 1, , , :00-14:00 13, , ,5 364, :00-15:00 14, , , :00-16:00 15, , ,5 449, :00-17:00 16, , :00-18:00 17, , ,5 507, :00-19:00 18, , , :00-0:00 19, , , :00-1:00 0, , ,5 553, :00-:00 1, , , :00-3:00, , :00-00:00 3, , ,5 634, SUMA: ŚREDNIA: 14 56,4 6 9,5 3815, 71,4 761,05 376,7 1553,5 S x1= 33,5 S x= 634,4 S y= 686,40 S x1 = 5,77 S x = 5,18 S y = 6,0 r x1x = -0,197 r x1y = 0,084 r xy = 0,13 1 0,084 0,13 Rn= 0, ,197 det Rn= 0,933 0,13-0, ,197-0,197 1 R y.x1x = 0,173 r yx1.x = 0,564 det 0,961 8

9 Tabela : Linia nr n x 1 x. 1 x y x 1 x y x 1 *x x 1 *y x *y 1 04:00-05:00 4, , :00-06:00 5, , , :00-07:00 6, , ,5 110, :00-08:00 7, , ,5 14, :00-09:00 8, , , :00-10:00 9, , , :00-11:00 10, , :00-1:00 11, , , :00-13:00 1, , , :00-14:00 13, , ,5 56, :00-15:00 14, , , :00-16:00 15, , , :00-17:00 16, , , :00-18:00 17, , :00-19:00 18, , :00-0:00 19, , , :00-1:00 0, , , :00-:00 1, , :00-3:00, , , :00-00:00 3, , S x1= 33,5 S x= 1877,76 S y= 64,40 S x1 = 5,77 S x = 43,33 S y = 16,6 r x1x = -0,177 r x1y = -0,06 r xy = 0,50 1-0,06 0,50 Rn= -0,06 1-0,177 det Rn= 0,908 0,50-0, ,177-0,177 1 R y.x1x = 0,51 r yx1.x = 0,108 det 0,969 SUMA: , ŚREDNIA: 14 86, 15,85 9,5 9308, 80,5 116,6 19, ,75 9

10 Tabela 3: Linia nr 3 n x 1 x. 1 x y x 1 x y x 1 *x x 1 *y x *y 1 04:00-05:00 4, , :00-06:00 5, , ,5 170, :00-07:00 6, , ,5 01, :00-08:00 7, , :00-09:00 8, , ,5 63, :00-10:00 9, , , :00-11:00 10, , , :00-1:00 11, , , :00-13:00 1, , , :00-14:00 13, , , :00-15:00 14, , ,5 478, :00-16:00 15, , , :00-17:00 16, , , :00-18:00 17, , , :00-19:00 18, , , :00-0:00 19, , , :00-1:00 0, , :00-:00 1, , , :00-3:00, , , :00-00:00 3, , S x1= 33,5 S x= 3690,35 S y= 937,0 S x1 = 5,77 S x = 60,75 S y = 30,61 r x1x = -0,140 r x1y = -0,095 r xy = 0, ,095 0,144 Rn= -0, ,140 det Rn= 0,955 0,144-0, ,140-0,140 1 R y.x1x = 0,16 r yx1.x = -0,539 det 0,980 SUMA: ,5 8135, ŚREDNIA: 14 17,95 30,5 9,5 0061,55 967,45 174,75 406, ,4 10

11 Tabela 4: Linia nr 4 n x 1 x. 1 x y x 1 x y x 1 *x x 1 *y x *y 1 04:00-05:00 4, , :00-06:00 5, , :00-07:00 6, , , :00-08:00 7, , ,5 3, :00-09:00 8, , :00-10:00 9, , ,5 94, :00-11:00 10, , , :00-1:00 11, , , :00-13:00 1, , ,5 41, :00-14:00 13, , , :00-15:00 14, , , :00-16:00 15, , ,5 511, :00-17:00 16, , ,5 544, :00-18:00 17, , ,5 54, :00-19:00 18, , :00-0:00 19, , :00-1:00 0, , :00-:00 1, , :00-3:00, , :00-00:00 3, , S x1= 33,5 S x= 3548,91 S y= 605,70 S x1 = 5,77 S x = 59,57 S y = 4,61 r x1x = -0,33 r x1y = -0,63 r xy = 0, ,63 0,598 Rn= -0,63 1-0,33 det Rn= 0,568 0,598-0, ,33-0,33 1 R y.x1x = 0,60 r yx1.x = -0,44 det 0,890 SUMA: , ŚREDNIA: 14 66,7 19,35 9,5 7997,8 65,05 819,7 33,55 166,9 11

12 Tabela 5: Linia nr 5 n x 1 x. 1 x y x 1 x y x 1 *x x 1 *y x *y 1 04:00-05:00 4, , , :00-06:00 5, , :00-07:00 6, , ,5 175, :00-08:00 7, , ,5 17, :00-09:00 8, , ,5 9, :00-10:00 9, , ,5 56, :00-11:00 10, , , :00-1:00 11, , ,5 333, :00-13:00 1, , , :00-14:00 13, , :00-15:00 14, , , :00-16:00 15, , ,5 449, :00-17:00 16, , , :00-18:00 17, , :00-19:00 18, , :00-0:00 19, , ,5 565, :00-1:00 0, , :00-:00 1, , ,5 537, :00-3:00, , :00-00:00 3, , S x1= 33,5 S x= 1788,39 S y= 68,0 S x1 = 5,77 S x = 4,9 S y = 6,1 r x1x = 0,083 r x1y = -0,091 r xy = 0, ,091 0,150 Rn= -0, ,083 det Rn= 0,960 0,150 0, ,083 0,083 1 R y.x1x = 0,183 r yx1.x = -0,68 det 0,993 SUMA: , ŚREDNIA: ,75 5,9 9,5 1760,95 708,1 1486, ,85 878,7 1

13 Tabela 6: Linia nr 6 n x 1 x. 1 x y x 1 x y x 1 *x x 1 *y x *y 1 04:00-05:00 4, , :00-06:00 5, , , :00-07:00 6, , ,5 14, :00-08:00 7, , , :00-09:00 8, , :00-10:00 9, , , :00-11:00 10, , ,5 35, :00-1:00 11, , , :00-13:00 1, , :00-14:00 13, , , :00-15:00 14, , :00-16:00 15, , , :00-17:00 16, , , :00-18:00 17, , :00-19:00 18, , :00-0:00 19, , ,5 643, :00-1:00 0, , , :00-:00 1, , :00-3:00, , :00-00:00 3, , S x1= 33,5 S x= 1549,09 S y= 919,0 S x1 = 5,77 S x = 39,36 S y = 30,3 r x1x = -0,59 r x1y = -0,007 r xy = 0,61 1-0,007 0,61 Rn= -0, ,59 det Rn= 0,866 0,61-0, ,59-0,59 1 R y.x1x = 0,69 r yx1.x = 0,45 det 0,933 SUMA: ŚREDNIA: 14 91,9 9, 9,5 9994,7 948,4 17,9 407,65 995,45 13

14 Tabela 7: Linia nr 7 n x 1 x. 1 x y x 1 x y x 1 *x x 1 *y x *y 1 04:00-05:00 4, , :00-06:00 5, , , :00-07:00 6, , , :00-08:00 7, , ,5 47, :00-09:00 8, , ,5 80, :00-10:00 9, , ,5 313, :00-11:00 10, , ,5 346, :00-1:00 11, , :00-13:00 1, , ,5 437, :00-14:00 13, , , :00-15:00 14, , ,5 478, :00-16:00 15, , , :00-17:00 16, , , :00-18:00 17, , ,5 577, :00-19:00 18, , :00-0:00 19, , , :00-1:00 0, , , :00-:00 1, , :00-3:00, , , :00-00:00 3, , S x1= 33,5 S x= 317,13 S y= 99,30 S x1 = 5,77 S x = 56,3 S y = 30,48 r x1x = -0,35 r x1y = 0,00 r xy = 0,4 1 0,00 0,4 Rn= 0,00 1-0,35 det Rn= 0,836 0,4-0, ,35-0,35 1 R y.x1x = 0,57 r yx1.x = 0,57 det 0,895 SUMA: ,5 86, ŚREDNIA: ,35 9,35 9, ,85 958, ,45 411, ,15 14

15 Tabela 8: Linia nr 8 n x 1 x. 1 x y x 1 x y x 1 *x x 1 *y x *y 1 04:00-05:00 4, , :00-06:00 5, , :00-07:00 6, , :00-08:00 7, , , :00-09:00 8, , ,5 46, :00-10:00 9, , :00-11:00 10, , :00-1:00 11, , ,5 333, :00-13:00 1, , ,5 36, :00-14:00 13, , ,5 391, :00-15:00 14, , , :00-16:00 15, , , :00-17:00 16, , , :00-18:00 17, , ,5 47, :00-19:00 18, , ,5 536, :00-0:00 19, , , :00-1:00 0, , , :00-:00 1, , , :00-3:00, , ,5 56, :00-00:00 3, , S x1= 33,5 S x= 1790,09 S y= 68,50 S x1 = 5,77 S x = 4,31 S y = 6,1 r x1x = -0,154 r x1y = -0,030 r xy = 0,73 1-0,030 0,73 Rn= -0, ,154 det Rn= 0,903 0,73-0, ,154-0,154 1 R y.x1x = 0,73 r yx1.x = 0,085 det 0,976 SUMA: , ŚREDNIA: ,5 5, 9, ,15 707,7 1365, ,35 87,95 15

16 Tabela 9: Linia nr 9 n x 1 x. 1 x y x 1 x y x 1 *x x 1 *y x *y 1 04:00-05:00 4, , :00-06:00 5, , , :00-07:00 6, , ,5 14, :00-08:00 7, , , :00-09:00 8, , , :00-10:00 9, , , :00-11:00 10, , , :00-1:00 11, , , :00-13:00 1, , ,5 41, :00-14:00 13, , , :00-15:00 14, , :00-16:00 15, , :00-17:00 16, , :00-18:00 17, , , :00-19:00 18, , , :00-0:00 19, , :00-1:00 0, , , :00-:00 1, , , :00-3:00, , , :00-00:00 3, , S x1= 33,5 S x= 1801,79 S y= 849,80 S x1 = 5,77 S x = 4,45 S y = 9,15 r x1x = -0,83 r x1y = -0,044 r xy = 0,6 1-0,044 0,6 Rn= -0, ,83 det Rn= 0,87 0,6-0, ,83-0,83 1 R y.x1x = 0,7 r yx1.x = 0,074 det 0,90 SUMA: ,5 7707, ŚREDNIA: 14 74,75 8,05 9,5 7389,35 877,85 977,75 385,

17 Tabela 10: Linia nr 11 n x 1 x. 1 x y x 1 x y x 1 *x x 1 *y x *y 1 04:00-05:00 4, , , :00-06:00 5, , , :00-07:00 6, , :00-08:00 7, , , :00-09:00 8, , , :00-10:00 9, , , :00-11:00 10, , , :00-1:00 11, , ,5 379, :00-13:00 1, , , :00-14:00 13, , :00-15:00 14, , :00-16:00 15, , , :00-17:00 16, , ,5 544, :00-18:00 17, , :00-19:00 18, , :00-0:00 19, , , :00-1:00 0, , :00-:00 1, , :00-3:00, , , :00-00:00 3, , S x1= 33,5 S x= 197,14 S y= 1007,60 S x1 = 5,77 S x = 43,90 S y = 31,74 r x1x = 0,49 r x1y = -0,087 r xy = 0,19 1-0,087 0,19 Rn= -0, ,49 det Rn= 0,908 0,19 0, ,49 0,49 1 R y.x1x = 0,178 r yx1.x = -0,483 det 0,938 SUMA: ŚREDNIA: ,6 31,4 9, , ,5 43, ,8 17

18 Tabela 11: Linia nr 1 n x 1 x. 1 x y x 1 x y x 1 *x x 1 *y x *y 1 04:00-05:00 4, , :00-06:00 5, , , :00-07:00 6, , , :00-08:00 7, , , :00-09:00 8, , , :00-10:00 9, , :00-11:00 10, , , :00-1:00 11, , , :00-13:00 1, , , :00-14:00 13, , ,5 391, :00-15:00 14, , ,5 40, :00-16:00 15, , :00-17:00 16, , ,5 478, :00-18:00 17, , , :00-19:00 18, , :00-0:00 19, , ,5 565, :00-1:00 0, , , :00-:00 1, , ,5 537, :00-3:00, , , :00-00:00 3, , S x1= 33,5 S x= 31,93 S y= 679,50 S x1 = 5,77 S x = 56,68 S y = 6,07 r x1x = -0,083 r x1y = -0,017 r xy = 0,34 1-0,017 0,34 Rn= -0, ,083 det Rn= 0,939 0,34-0, ,083-0,083 1 R y.x1x = 0,34 r yx1.x = 0,09 det 0,993 SUMA: ,5 6990, ŚREDNIA: ,65 5,15 9,5 1790,75 704, , ,55 339,75 18

19 Wyniki i interpretacja W środkowej kolumnie przedstawiono współczynniki korelacji wielorakiej, obrazujące wpływ ilości pasażerów w pociągu i pory dnia na czas przejazdu kursu dla danej linii. Natomiast ostatnia kolumna zawiera współczynniki korelacji cząstkowej po wyeliminowaniu wpływu ilości pasażerów na czas trwania kursu. Tabela 1: Współczynniki korelacji wielorakiej i cząstkowej dla poszczególnych linii Nr linii R y.x1x r yx1.x 1 0,173 0,564 0,51 0, ,16-0, ,60-0,44 5 0,183-0,68 6 0,69 0,45 7 0,57 0,57 8 0,73 0, ,7 0, ,178-0, ,34 0,09 Wykres 1. Współczynniki korelacji wielorakiej i cząstkowej dla poszczególnych linii 0,800 0,600 0,400 0,00 0,000-0,00-0,400-0, Ry.x1x r yx1.x Źródło: Opracowanie własne Z dokonanej analizy wynika, iż ilość pasażerów w pociągu i pora dnia kursu nie mają większego wpływu na długość przejazdu całej trasy. Wartości współczynnika korelacji wielorakiej, wiążącej te trzy wielkości oscylują około 0,00 a więc korelacja słaba. Może 19

20 to wynikać z faktu, iż większość tras tramwajowych prowadzi po wydzielonych torowiskach, a więc zwiększony ruch na drogach związany z poszczególnymi szczytami komunikacyjnymi w ciągu dnia nie ma bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie sieci tramwajowej. Wyjątek stanowi linia 4, dla której współczynnik korelacji wielorakiej jest umiarkowanie wysoki i wynosi 0,60. Z pewnością ma to związek z faktem, iż jest to linia wspomagająca podstawowy układ sieci, w godzinach od 6:00 do 18:00. Jej trasa przebiega przez ścisłe śródmieście co sprawa, że linia ta jest mocno obciążona. Po wyeliminowaniu wpływu ilości pasażerów na czas przejazdu widać, że sytuacja jedynie nieznacznie zmienia się. Wartości bezwzględnie współczynnika cząstkowego pozostają w okolicach 0,. Umiarkowany ujemny wpływ pory dnia na czas przejazdu można zaobserwować dla linii 3 i 11. Oznacza to, że im później w ciągu dnia, tym trasa pokonywana jest wyraźnie szybciej niż na pozostałych liniach. Ma to swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Linia 3 w znacznej części biegnie niewydzielonym torowiskiem. Trasa przebiega przez tak kluczowe punkty jak: Szpital Arkoński, Kołłątaja, Plac Rodła, Brama Portowa, Dworzec Główny PKP. Są to miejsca, gdzie rano i w okolicach południa mogą się tworzyć zatory, jednakże popołudniu i wieczorem ruch wokół tych punktów znacznie maleje. Bibliografia: 1. Szczecin - Raport o stanie miasta, 008. Opracowanie Więźba ruchu, Szczecin 006 Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 3. I. Bąk, I. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak, Statystyka w zadaniach, cz.i statystyka opisowa, WNT, Warszawa 001,00 0

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej ul. Niemierzyńska 18a 71-441 Szczecin STAN ISTNIEJĄCY Więźba

Bardziej szczegółowo

Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego

Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego Stan obecny Komunikacja miejska działająca na zlecenie ZDiTM Szczecin opiera się na komunikacji tramwajowej i autobusowej. Usługi

Bardziej szczegółowo

Raport z badań popytu w komunikacji miejskiej w Elblągu w 2015

Raport z badań popytu w komunikacji miejskiej w Elblągu w 2015 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Browarna 9 82-3 Elbląg tel. 55-23-79- fax. 55-23-79-1 www.zkm.elblag.com.pl e-mail: zkm@elblag.com.pl komunikacja szybka

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Stan obecny Linie tramwajowe Obecnie komunikację pomiędzy prawo a lewobrzeżem Szczecina obsługuje zarówno komunikacja autobusowa jak i

Bardziej szczegółowo

Organizacja ruchu w dniu 04/ (piątek)

Organizacja ruchu w dniu 04/ (piątek) Organizacja ruchu w dniu 04/05.08.2017 (piątek) Zostanie wydłużone kursowanie linii tramwajowych nr 2, 3, 7, 8, 12 i 16 do godziny 01:00 z częstotliwością co 30 minut: Nr 2 z Wyszyńskiego do Dworca Niebuszewo:

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o. KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH Łódź, 21 września 2011 r. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o. Cele zmian 1) Wzmocnienie obsługi komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu

Zmiany w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu Zmiany w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu Szczecin, 8 sierpnia 2016 Duże imprezy plenerowe wiążą się ze zmianami w kursowaniu transportu publicznego i organizacji ruchu w mieście. Podczas Festiwalu

Bardziej szczegółowo

Niezbędne zmiany w obsłudze prawobrzeża Miasta Szczecina transportem publicznym po wybudowaniu I etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Niezbędne zmiany w obsłudze prawobrzeża Miasta Szczecina transportem publicznym po wybudowaniu I etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju VI konferencja naukowo techniczna ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO W AGLOMERACJI SZCZECIŃSKIEJ Szczecin 03.10.2013 Niezbędne zmiany w obsłudze prawobrzeża Miasta Szczecina transportem publicznym po wybudowaniu

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A PLANOWANIA I ORGANIZACJI PRZEWOZÓW ZKM ZA 1997 ROK

A N A L I Z A PLANOWANIA I ORGANIZACJI PRZEWOZÓW ZKM ZA 1997 ROK A N A L I Z A PLANOWANIA I ORGANIZACJI PRZEWOZÓW ZKM ZA 1997 ROK ORGANIZACJA RUCHU W 1997 roku Zarząd Komunikacji Miejskiej był organizatorem usług przewozowych na rzecz mieszkańców Szczecina, Gminy Police

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Charakterystyka linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE

ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE Wykonawca: 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 9/1A www.transeko.pl Warszawa, grudzień 2009 Analiza i ocena efektywności wdrożenia TTA na Trasie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w układzie linii autobusowych na obszarze Kiekrza, Smochowic i Woli w ramach integracji komunikacji Miasta Poznań oraz gminy Rokietnica

Zmiany w układzie linii autobusowych na obszarze Kiekrza, Smochowic i Woli w ramach integracji komunikacji Miasta Poznań oraz gminy Rokietnica Zmiany w układzie linii autobusowych na obszarze Kiekrza, Smochowic i Woli w ramach integracji komunikacji Miasta Poznań oraz gminy Rokietnica Stan obecny na obszarze Poznania Obsługa obszaru: Krzyżowniki-Smochowice,

Bardziej szczegółowo

SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ

SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Szczecin SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Co warto wiedzieć o nowym połączeniu tramwajowym pomiędzy Mostem Długim a pętlą przy ul. Turkusowej? Nowa trasa tramwajowa to połączenie dwóch realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

związku z dniem Wszystkich Świętych poniŝej przedstawiamy funkcjonowanie komunikacji miejskiej w dniach od roku do roku.

związku z dniem Wszystkich Świętych poniŝej przedstawiamy funkcjonowanie komunikacji miejskiej w dniach od roku do roku. W związku z dniem Wszystkich Świętych poniŝej przedstawiamy funkcjonowanie komunikacji miejskiej w dniach od 24.10.2009 roku do 01.11.2009 roku. Dnia 24.10.2009 r. (sobota) na wszystkich liniach tramwajowych

Bardziej szczegółowo

linie tramwajowe nr 9, 11 i 50 planuje się skierować przez nowa estakadę;

linie tramwajowe nr 9, 11 i 50 planuje się skierować przez nowa estakadę; W poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku, zostaną wprowadzone powakacyjne rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Jednocześnie uruchomione zostanie nowe torowisko tramwajowe na estakadzie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU (SST) ANALIZA KOMUNIKACYJNA

KONCEPCJA PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU (SST) ANALIZA KOMUNIKACYJNA KONCEPCJA PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU (SST) Układ prezentacji: Charakterystyka systemu transportowego Szczecina Główne generatory ruchu Badania preferencji pasażerskich Więźba

Bardziej szczegółowo

Dnia r. (niedziela) na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych

Dnia r. (niedziela) na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych W związku z dniem Wszystkich Świętych poniŝej przedstawiamy funkcjonowanie komunikacji miejskiej w dniach od 29.10-02.11.2011 roku. Dnia 29.10.2011 r. (sobota) na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska w okresie świątecznym.

Komunikacja miejska w okresie świątecznym. Komunikacja miejska w okresie świątecznym. Ze względu na zmniejszoną liczbę pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Trzech Króli, Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Nowy Model Taktowania w tramwajowych rozkładach jazdy. Adam Szuba Dział organizacji przewozów Sekcja Rozkładów Jazdy

Nowy Model Taktowania w tramwajowych rozkładach jazdy. Adam Szuba Dział organizacji przewozów Sekcja Rozkładów Jazdy Nowy Model Taktowania w tramwajowych rozkładach jazdy Adam Szuba Dział organizacji przewozów Sekcja Rozkładów Jazdy Model Taktowania (MT) to zbiór danych i parametrów niezbędnych do konstrukcji rozkładów

Bardziej szczegółowo

Adam Szuba. Jeden pojazd dwa kierunki. Rola tramwajów dwukierunkowych w kształtowaniu oferty przewozowej w Warszawie. ZTM Warszawa

Adam Szuba. Jeden pojazd dwa kierunki. Rola tramwajów dwukierunkowych w kształtowaniu oferty przewozowej w Warszawie. ZTM Warszawa Adam Szuba Jeden pojazd dwa kierunki. Rola tramwajów dwukierunkowych w kształtowaniu oferty przewozowej w Warszawie. ZTM Warszawa Jeden pojazd dwa kierunki zrealizowane planowane Wykorzystanie tramwajów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Załącznik Nr 2 do Druku NR 1 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Na wykonanie Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej. Opracowanie zostanie wykonane w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Szczecin 28.06.2011. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej i Dni Odry 2011 - organizacja ruchu

Szczecin 28.06.2011. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej i Dni Odry 2011 - organizacja ruchu Szczecin 28.06.2011 BPII/2/TK/0530/308/11 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej i Dni Odry 2011 - organizacja ruchu Obchody przejęcia Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej i Dni Odry 2011 odbędą się

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmniejszenia kosztów w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie miasta Biała Podlaska.

Propozycja zmniejszenia kosztów w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie miasta Biała Podlaska. Załącznik nr. 16 Propozycja zmniejszenia kosztów w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie miasta Biała Podlaska. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej w wyniku analizy kursów z najmniejszym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka linii. Czas jazdy. Numer linii. Długość linii. Liczba przystanków (w tym na żądanie )

Charakterystyka linii. Czas jazdy. Numer linii. Długość linii. Liczba przystanków (w tym na żądanie ) 1) Opis mapy - wersja 4.0.1 Mapa Projekt Szczecin umożliwia przejazd liniami autobusowymi na terenie Szczecina, miasta położonego w północno-zachodniej części Polski. Organizatorem przewozów na nw. liniach

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Plan Szczecina przed likwidacją twierdzy 1870 Źródło: rysunek zaczerpnięto ze strony http://www.mars.slupsk.pl/fort/01

Plan Szczecina przed likwidacją twierdzy 1870 Źródło: rysunek zaczerpnięto ze strony http://www.mars.slupsk.pl/fort/01 Stanisław Majer, WBiA ZUT, SITK O/Szczecin Komunikacja tramwajowa w Szczecinie rys historyczny i kierunki rozwoju Twierdza po rozbudowie 1735 http://sedina.pl/albums/userpics/10089/no_a_1735_festung.jpg

Bardziej szczegółowo

Do czego służą kompleksowe badania ruchu?

Do czego służą kompleksowe badania ruchu? WARSZAWSKIE BADANIE RUCHU 2015 - Do czego służą kompleksowe badania ruchu? Kompleksowe badania ruchu są niezbędnym elementem prowadzenia racjonalnej polityki transportowej w miastach. Umożliwiają one podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r.

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. SPIS TREŚCI 1 Tło badań 2 Problem 3 Metoda rozwiązania 4 Zastosowanie metody

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA PRZYKŁADY, ROZWIĄZANIA ZANIA Krótka charakterystyka komunikacji miejskiej w Krakowie W Krakowie organizatorem i zarządcą transportu

Bardziej szczegółowo

1. W punkcie tabela nr 6 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela 6. Trasy kursowania pozostałych linii autobusowych i mikrobusowych MZK Tychy.

1. W punkcie tabela nr 6 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela 6. Trasy kursowania pozostałych linii autobusowych i mikrobusowych MZK Tychy. W planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminy Tychy wprowadza się następujące aktualizacje: 1. W punkcie

Bardziej szczegółowo

Linia D1 (tramwajowa) kursować będzie w dniach 29 i 30 października co 20 minut i w dniu 1 listopada co 15 minut.

Linia D1 (tramwajowa) kursować będzie w dniach 29 i 30 października co 20 minut i w dniu 1 listopada co 15 minut. Wszystkich Świętych wiążę się ze zmianami w komunikacji miejskiej i organizacją ruchu wokół cmentarzy. Pojawią się dodatkowe linie które pozwolą na łatwiejszy dojazd do największych nekropolii w naszym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym i STAN ISTNIEJĄCY 2 i Więźba ruchu komunikacji miejskiej Szczyt poranny 3 i Więźba ruchu komunikacji miejskiej Szczyt

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2006

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2006 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2006 MIEJSKI TRANSPORT SZYNOWY 5 grudnia 2006, Politechnika Warszawska STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DLA KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW NA

Bardziej szczegółowo

1. W punkcie tabela nr 6 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela 6. Trasy kursowania pozostałych linii autobusowych i mikrobusowych MZK Tychy.

1. W punkcie tabela nr 6 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela 6. Trasy kursowania pozostałych linii autobusowych i mikrobusowych MZK Tychy. Linia http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=276961 ` Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/378/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 listopada 2015 r. W planie zrównoważonego rozwoju publicznego

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 24 listopada 2014 r

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 24 listopada 2014 r Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 24 listopada 2014 r 1 Czynniki mające wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej: Oddanie do ruchu nowego mostu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY WDROŻENIA TTA NA TRASIE W-Z

EFEKTY WDROŻENIA TTA NA TRASIE W-Z IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 EFEKTY WDROŻENIA TTA NA TRASIE W-Z ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, MAGDALENA REZWOW MOSAKOWSKA Politechnika Warszawska, TransEko sp.j. 24 lutego 2010 Politechnika

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PO URUCHOMIENIU CENTRALNEGO ODCINKA II LINII METRA

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PO URUCHOMIENIU CENTRALNEGO ODCINKA II LINII METRA ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PO URUCHOMIENIU CENTRALNEGO ODCINKA II LINII METRA Dział Organizacji Przewozów Warszawa, 27 lutego 2015 r. Niniejsza prezentacja przedstawia projekt zmian

Bardziej szczegółowo

Obsługa komunikacyjna szkoły w Dąbrowie Leśnej

Obsługa komunikacyjna szkoły w Dąbrowie Leśnej Obsługa komunikacyjna szkoły w Dąbrowie Leśnej Obsługę komunikacyjną szkoły w Dąbrowie Leśnej zapewnią linie: ŁD, ŁZ i 701. W celu poprawy dojazdu w bezpośredni rejon szkoły, proponujemy korektę trasy

Bardziej szczegółowo

Rada Osiedla Poznań Świerczewo

Rada Osiedla Poznań Świerczewo Rada Osiedla Poznań Świerczewo skr. pocztowa nr 3 60-992 Poznań 42 http://www.poznan-swierczewo.prv.pl numer telefonu osoby prowadzącej sprawę: 695 306 977 Nr wniosku: SWR/0123- /09 Poznań, dnia 6 maja

Bardziej szczegółowo

Załóżmy, że obserwujemy nie jedną lecz dwie cechy, które oznaczymy symbolami X i Y. Wyniki obserwacji obu cech w i-tym obiekcie oznaczymy parą liczb

Załóżmy, że obserwujemy nie jedną lecz dwie cechy, które oznaczymy symbolami X i Y. Wyniki obserwacji obu cech w i-tym obiekcie oznaczymy parą liczb Współzależność Załóżmy, że obserwujemy nie jedną lecz dwie cechy, które oznaczymy symbolami X i Y. Wyniki obserwacji obu cech w i-tym obiekcie oznaczymy parą liczb (x i, y i ). Geometrycznie taką parę

Bardziej szczegółowo

Ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów

Ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów Ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów W niedzielę, 12 października wchodzi w życie ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów. Prace na głównych liniach wchodzą w końcowy etap. Po ich zakończeniu, już

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r.

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r. Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r. Niniejsza prezentacja przedstawia projekt zmian w komunikacji na

Bardziej szczegółowo

Metrem czy tramwajem po Krakowie?

Metrem czy tramwajem po Krakowie? Metrem czy tramwajem po Krakowie? Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych mbauer@pk.edu.pl CO KORZYSTNIEJSZE DLA KRAKOWA? WIELE ASPEKTÓW OCENY: zdolność przewozowa (warunki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska i drogi na wakacje

Komunikacja miejska i drogi na wakacje 25-10-17 1/6 30.06.2017 11:04 Tomasz Andrzejewki / ZDiT kategoria: Aktualności - Transport i komunikacja Okres wakacji to zmniejszona liczba pasażerów i samochodów. Ten czas wykorzystujemy na prace drogowe.

Bardziej szczegółowo

RAPORT DROGOWY EURO 2012

RAPORT DROGOWY EURO 2012 RAPORT DROGOWY EURO 2012 Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej już za kilkanaście dni. MZD ma dobrą informację dla wszystkich kierowców i kibiców z Płocka, którzy planują wyjazd własnym autem na mecze EURO

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości podaży i popytu na usługi przewozowe realizowane na terenie ROF

Badanie wielkości podaży i popytu na usługi przewozowe realizowane na terenie ROF Badanie wielkości podaży i popytu na usługi przewozowe realizowane na terenie ROF Główny cel badania Badanie miało na celu oszacowanie wielkości popytu i podaży na usługi przewozowe realizowane na terenie

Bardziej szczegółowo

NOWY DWÓR i MUCHOBÓR WIELKI. Porównanie: system tramwajowy a system metrobusowy

NOWY DWÓR i MUCHOBÓR WIELKI. Porównanie: system tramwajowy a system metrobusowy NOWY DWÓR i MUCHOBÓR WIELKI Porównanie: system tramwajowy a system metrobusowy OKREŚLENIE OBU POJĘĆ (W TYM PORÓWNANIU) Przez system tramwajowy rozumie się zaplanowany nowy system obsługi miejską komunikacją

Bardziej szczegółowo

O 42% więcej pociągów

O 42% więcej pociągów O 42% więcej pociągów bez dodatkowych nakładów finansowych fot. NEWAG SA Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie świętokrzyskim to jedyne miasto w Polsce, gdzie nie ma pociągu na godzinę ósmą

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja naukowo techniczna PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIASTA SZCZECINA modelowanie, symulacje, prognozowanie. Szczecin, 19 listopad 2009 r.

IV Konferencja naukowo techniczna PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIASTA SZCZECINA modelowanie, symulacje, prognozowanie. Szczecin, 19 listopad 2009 r. IV Konferencja naukowo techniczna PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIASTA SZCZECINA modelowanie, symulacje, prognozowanie Szczecin, 19 listopad 2009 r. Nowe linie tramwajowe w Szczecinie na tle potoków ruchu pasaŝerskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 listopada 2014 r. Poz Porozumienie międzygminne

Wrocław, dnia 28 listopada 2014 r. Poz Porozumienie międzygminne DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 5103 Porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Miłkowice zadania z zakresu lokalnego

Bardziej szczegółowo

Efektywność. pasa autobusowego na przykładzie Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. Marcin Bednarczyk

Efektywność. pasa autobusowego na przykładzie Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. Marcin Bednarczyk pasa autobusowego na przykładzie Trasy Plan prezentacji Materiały źródłowe Analizowany odcinek na tle sieci miejskiej Wyniki pomiarów Porównanie stanu przed i po wprowadzeniu wydzielonego pasa dla autobusów

Bardziej szczegółowo

Nowy rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych w województwie podlaskim ważny od 14 XII 2014 r. do 12 XII 2015 r.

Nowy rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych w województwie podlaskim ważny od 14 XII 2014 r. do 12 XII 2015 r. Nowy rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych w województwie podlaskim ważny od 14 XII 2014 r. do 12 XII 2015 r. 1. W rozkładzie jazdy obowiązującym od 14 grudnia 2014 r. będzie kursowało: 2 pociągi

Bardziej szczegółowo

Sieć drogowo-uliczna Krakowa

Sieć drogowo-uliczna Krakowa II. TRANSPORT II-1 II.1. System transportowy Transport i komunikacja w Krakowie tworzą wieloelementowy system złożony z sieci drogowo-ulicznej wraz z parkingami, komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Etap I Przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie zintegrowanego systemu transportu publicznego Listopad

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH POLITYKA (2014-03-05 Autor: ADAM GRZESZAK Str.: 42) POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA (2014-03-05 Autor: JANUSZ KAJDA Str.: 8) 2014-03-04, 18:22 Autor: Sławomir

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz Porozumienie międzygminne

Wrocław, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz Porozumienie międzygminne DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 340 Porozumienie międzygminne z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Miłkowice zadania

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK Estera Górecka Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Informacja prasowa z dnia 10 sierpnia 2011 r. dotyczy: możliwości rozwoju i funkcjonowania podsystemu tramwajowego w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Swarzędz i Gminą Pobiedziska w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE AUTORZY: DR INŻ. ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, MGR INŻ. TOMASZ DYBICZ (PUBLIKACJA: TRANSPORT MIEJSKI 2/2002) WSTĘP Na system transportu zbiorowego w Warszawie składają się z cztery

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań potoków pasażerów korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie województwa łódzkiego

Wyniki badań potoków pasażerów korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie województwa łódzkiego Grzegorz Sapoń, Wiesław Starowicz Wyniki badań potoków pasażerów korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie województwa łódzkiego W artykule przedstawiono wyniki badań identyfikujące

Bardziej szczegółowo

T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym

T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym za rok 2009 Portal

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza kosztów funkcjonowania połączenia autobusowego i tramwajowego na trasie Pabianice Łódź.

Analiza porównawcza kosztów funkcjonowania połączenia autobusowego i tramwajowego na trasie Pabianice Łódź. funkcjonowania połączenia autobusowego i tramwajowego na trasie Pabianice - Łódź Pabianice, marzec 2009 Spis treści WSTĘP... 3 KOSZT POŁĄCZENIA TRAMWAJOWEGO ZAŁOŻENIA... 4 KOSZT POŁĄCZENIA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

O 63,7% więcej pociągów

O 63,7% więcej pociągów O 63,7% więcej pociągów bez dodatkowych nakładów finansowych fot. NEWAG SA Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie świętokrzyskim to jedyne miasto w Polsce, gdzie nie ma pociągu na godzinę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY Bydgoszcz, dnia 25.03.2014 r. TO-0506/ 266 /14 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 11 85-153 BYDGOSZCZ Dotyczy: uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Założenia do zmian w komunikacji miejskiej

Założenia do zmian w komunikacji miejskiej Założenia do zmian w komunikacji miejskiej Podstawowa koncepcja linii autobusowych w Raciborzu ukształtowała się kilkadziesiąt lat temu. W miarę powiększania się obszaru miasta wydłużano linie lub modyfikowano

Bardziej szczegółowo

Badania i opracowanie planu transportowego

Badania i opracowanie planu transportowego Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej Biuro inżynierii Transportu to działająca od 21 lat na rynku poznańska firma, zajmująca się badaniem, planowaniem i projektowaniem systemów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Czernica. Wyniki konsultacji społecznych. w sprawie gminnych przewozów pasażerskich. na liniach komunikacyjnych 845 i 855

Wójt Gminy Czernica. Wyniki konsultacji społecznych. w sprawie gminnych przewozów pasażerskich. na liniach komunikacyjnych 845 i 855 Wójt Gminy Czernica Wyniki konsultacji społecznych w sprawie gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych 845 i 855 przebiegających przez teren Gminy Czernica Czernica 14 czerwca 216 r. Pyt.

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska w środę, 1 listopada 2017 r.

Komunikacja miejska w środę, 1 listopada 2017 r. Komunikacja miejska w środę, 1 listopada 2017 r. 2017-10-26 W związku ze zwiększonymi potrzebami przewozowymi w rejonie cmentarzy w okresie uroczystości Wszystkich Świętych, w środę, 1 listopada zostaną

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miłkowice w celu wspólnej realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT SZYNOWY. Zbigniew Komar. Wrocławskie Forum Mobilności 17 października 2015

TRANSPORT SZYNOWY. Zbigniew Komar. Wrocławskie Forum Mobilności 17 października 2015 TRANSPORT SZYNOWY Zbigniew Komar Założenia Rola i uwarunkowania połączeń kolejowych (3 istotne postulaty) System tramwajowy (3 kluczowe problemy planistyczne) Założenia bazowe O b o w i ą z u j e a k t

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym

T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Ranking najwolniejszych miast w Polsce

RAPORT: Ranking najwolniejszych miast w Polsce RAPORT: Ranking najwolniejszych miast w Polsce Przygotowania do Euro 2012 oraz liczne remonty drogowe sparaliżowały ruch samochodowy w polskich miastach. Niektóre z nich spadły w rankingu najwolniejszych

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

ASPEKT EKOLOGII W TRANSPORCIE SZYNOWYM

ASPEKT EKOLOGII W TRANSPORCIE SZYNOWYM ASPEKT EKOLOGII W TRANSPORCIE SZYNOWYM MPK S.A. W KRAKOWIE SZYNOWY TRANSPORT MIEJSKI KRAKÓW Tak rozpoczynaliśmy Działamy nadal, ale zmieniamy się PODSTAWA DZIAŁALNOŚCIŚ Podstawą działalności ł ś i MPK

Bardziej szczegółowo

UNOWOCZEŚNIENIE KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ W CENTRUM NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA

UNOWOCZEŚNIENIE KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ W CENTRUM NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 UNOWOCZEŚNIENIE KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ W CENTRUM NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA MAREK BAUER Politechnika Krakowska 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2016 r.

RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR / /2016 z dnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu

Bardziej szczegółowo

Ursynowskie słoiki :-) uwaga na zmiany

Ursynowskie słoiki :-) uwaga na zmiany Ursynowskie słoiki :-) uwaga na zmiany Uwaga na zmiany w rozkładach SKM od 12 października! [dropcap] [/dropcap]prace modernizacyjne na liniach kolejowych wokół Warszawy wchodzą w kolejną fazę. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Tramwaj do Wilanowa Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Plan prezentacji 1. Obsługa Wilanowa komunikacją miejską stan obecny 2. Tramwaj do Wilanowa zarys inwestycji 3. Podsumowanie Tramwaj do Wilanowa

Bardziej szczegółowo

MODEL OPTYMALIZACYJNY SYNCHRONIZACJI LINII TRAMWAJOWYCH

MODEL OPTYMALIZACYJNY SYNCHRONIZACJI LINII TRAMWAJOWYCH Poznań - Rosnówko, 17-19.06.2015 r. Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Zakład Systemów Transportowych MODEL OPTYMALIZACYJNY SYNCHRONIZACJI LINII TRAMWAJOWYCH mgr inż. Kamil Musialski

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Funkcjonowanie komunikacji podczas Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Poznań, dnia 15.12.2011 r. ZTM.PI.0615-145/11 Zarząd Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę Andrzej Brzeziński Karolina Jesionkiewicz Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę W dniu 7 lutego b.r. w Warszawie uruchomiono Złote Tarasy (ZT), duży obiekt handlowo usługowo - biurowy (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Integracja komunikacji gminy Suchy Las i Poznania od 28 stycznia 2013 (linie nr 67, 88, 901, 902, 904, 905, 907, 911) Poznań, dnia 09.01.2013

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr hab. inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Podejście jednomodalne vs multimodalne Transport indywidualny? Czynnik wpływu Transport zbiorowy Modele multimodalne

Bardziej szczegółowo

Współczynniki korelacji czastkowej i wielorakiej STATYSTYKA OPISOWA. Dr Alina Gleska. Instytut Matematyki WE PP. 18 listopada 2017

Współczynniki korelacji czastkowej i wielorakiej STATYSTYKA OPISOWA. Dr Alina Gleska. Instytut Matematyki WE PP. 18 listopada 2017 STATYSTYKA OPISOWA Dr Alina Gleska Instytut Matematyki WE PP 18 listopada 2017 1 Regresja krzywoliniowa 2 Model potęgowy Model potęgowy y = αx β e można sprowadzić poprzez zlogarytmowanie obu stron równania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 marca 2013 r. Poz. 1204 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej zawarte pomiędzy: Gminą Miejską Pabianice, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

,,Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o Warszawa ul. Lubelska 26

,,Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o Warszawa ul. Lubelska 26 Warszawa, 28.11.2016 r. Komunikat prasowy Rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich edycji 2016/2017 Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 11 grudnia 2016 r. i będzie obowiązywał do 9 grudnia 2017 r. Na większości

Bardziej szczegółowo

UE stawia na tramwaje. Jakie linie warto zrobić w Szczecinie? Mariusz Rabenda 04.01.2013,

UE stawia na tramwaje. Jakie linie warto zrobić w Szczecinie? Mariusz Rabenda 04.01.2013, UE stawia na tramwaje. Jakie linie warto zrobić w Szczecinie? Mariusz Rabenda 04.01.2013, Za pieniądze z unii zmodernizowano pół roku temu torowisko na ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej. Latem ma ruszyć

Bardziej szczegółowo

Metodyki rozmieszczania punktów ładowania dla transportu indywidualnego i zbiorowego

Metodyki rozmieszczania punktów ładowania dla transportu indywidualnego i zbiorowego dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki Wydział Transportu Politechnika Warszawska Metodyki rozmieszczania punktów ładowania dla transportu indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Informacja prasowa: 28-12-2012 RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Czas na drogowe podsumowanie mijającego roku. Specjaliści z serwisu Korkowo.pl po raz kolejny prezentują ranking najwolniejszych miast. Które

Bardziej szczegółowo

Szczecin Organizacja ruchu w czasie Dni Morza 2008

Szczecin Organizacja ruchu w czasie Dni Morza 2008 Szczecin 2008-06-09 Organizacja ruchu w czasie Dni Morza 2008 W związku z organizacją Dni Morza w najbliŝszy weekend zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu. Dotyczyć ona będzie zarówno zamknięcia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i Transport w Mieście

Komunikacja i Transport w Mieście Komunikacja i Transport w Mieście Kolej częścią komunikacji miejskiej - Integracja taryfowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Łódź, 1 czerwiec 2017r. Standard obsługi pasażerów kolei 1. Jakość i komplementarność

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Część 2 zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Część 2 zamówienia I. Część 2 zamówienia składa się z dwóch Zadań. II. ZADANIE 1. 1. Przedmiotem Zadania 1. jest: 1) przeprowadzenie przez Wykonawcę badań napełnienia pojazdów (wielkości popytu na usługi transportu publicznego)

Bardziej szczegółowo